Just another WordPress.com site

Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը

Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը

Յուրա Գանջալյան

 Հոդվածներ, վերլուծություններ, թարգմանություն-փոխադրություններ

 

Նախաբան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 26 ուսումնական տարիներ եմ անցկացրել որպես անգլերենի դասավանդող: Աշխատանքային գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածում կրթահամալիրը իմ մասնագիտության մեջ նորանոր բացահայտումներ անելու, ինքնակրթվելու, ստեղծագործելու լայն հնարավորություններ է տվել: Շնորհակալ եմ մեր մանկավարժական «Դպիր» էլեկտրոնային ամսագրին, որտեղ պարբերաբար հրապարակվել են իմ հոդվածները, և հիմա, երբ արդեն տարբեր տարիների ընթացքում հրապարակումների  քանակը զգալիորեն մեծացել է և երբեմն դժվար է լինում գտնել տվյալ պահին ինձ անհրաժեշտ հոդվածը, որոշեցի խմբավորել բոլորն ըստ ուղղվածությունների և հանձնել մեր մեդիագրադարանին՝ էլեկտրոնային գիրք ստեղծելու համար: Կարծում եմ, որ այս էլեկտրոնային գիրքը կերևակի իմ աշխատանքային կյանքի հետքը:

Էլեկտրոնային գիրքը բաղկացած է 5 բաժիններից՝

 • «Անգլերենի դասավանդման մեթոդական մշակումներ» ……………………..

Համացանցի գործածումը`անգլերենի դասավանդման հզոր միջոց……………..

Լեզվական խաղեր………………………………………………………………………

Գրել սովորեցնելը ավագ դպրոցում………………………………………………….

Մեդիաօլիմպիադաներին ներկայացվող անգլերենի առաջադրանքների ստեղծագործական բնույթը……………………………………………………………

Ուսուցման առարկան` օտար լեզու և ոչ թե լեզվի մասին գիտելիք……………..

To teach the language and not some knowledge about the language………………….

Teaching English in Classes of Pupils with Mixed Abilities……………………………

Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու երկու հնարք ….

Ձյան փաթիլից մինչև ձնագունդ…………………………………………………………

Լսել, լսել ու նորից լսել ……………………………………………………………………

Ինչո՞վ տարբերվեց 2011-2012 ուսումնական տարին նախորդներից……………….

Անգլերենի ուսուցումը միջին դպրոցում……………………………………………….

The school website helps to create texts……………………………………………………

Հրաժարում անգլերենի դասավանդման շտեմարանային-դասագրքային   սահմանափակվածությունից………………………………………………………………..

Դպրոցական կայքը սովորողին բովանդակության սպառողից դարձնում է բովանդակության ստեղծող……………………………………………………………….

 

 • «Ուսումնասիրում ենք այլոց մանկավարժական առաջավոր փորձը»……………………………………………………………………………

Լուրջ կրթությունը լուրջ ներդրումներ է պահանջում……………………………..

Մարկ Բրեյի գիրքը. դիմակայում ստվերային կրթության համակարգին………..

Երբեք չեմ գովի իմ սովորողին, թե որքան խելացի է նա……………………………

Անընդհատ սերտել ու անընդհատ քննությո՞ւն տալ…………………………………

Մաթեմատիկական կրթության չինական հիմնարար սկզբունքները………………

Տեխնոլոգիական կրթությամբ դպրոցի կյանքը կապվում է իրական կյանքի հետ..

 • «Համեմատության եզրեր համաշխարհային և մեր կրթահամալիրի մանկավարժական մոտեցումների միջև»……………………………………………………………………………………

Բլոգաֆոնյան դասեր  …………………………………………………………………

Windows-ը դասարանում-1 …………………………………………………………

«Շրջված դասարան». ի՞նչ է սա ……………………………………………………

Անգլերենի դասավանդման մասնագիտական փորձառություն ………………

Ֆինլանդիայում կրթական նոր հեղափոխություն է նախապատրաստվում….

Պլանշետները նախակրթարանում ……………………………………………….

Սովորողների ակումբների մասին ………………………………………………

Ուսումնական նյութ ………………………………………………………………..

 

 • «Իմ բողոքը»…………………………………………………………………………

Հանրապետական օլիմպիադայի համայնքային փուլից    ………………………….

Կրթությունը Հայաստանում. Մի´ փնտրիր ակնոցդ. աչքիդ է ……………………..

2010թ. անգլերենի միասնական քննությունների թեստերը ……………………..

Ավարտական քննությունը պետք է արտացոլի չափորոշչային կարողությունները…………………………………………………………………………………………….

Անցյալի իներցիան հաղթահարելու համար հնարամտություն է պետք, այլ ոչ թե ուժ……………………………………………………………………………………………

Զգու΄յշ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնն է առաջարկում……………….

Գնահատե՞լ, թե՞… …………………………………………………………………………

 • «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրին՝ սիրով»…………………………………………………………………………………

Ավարտվեց մեր մայիսյան հավաքը……………………………………………………

Մեր առաջնեկը` մեր գարնանայինը ………………………………………………….

Գնահատել նշանակում է ստեղծել ……………………………………………………

Media Public Education … But Why Media? …………………………………………….

Մեդիահանրակրթություն… Իսկ ինչու՞ մեդիա ……………………………………..

Կրեդոն ընդդեմ դոգմայի ……………………………………………………………….

 

 

Գիրքը մեծ ակնածանքով պարուրված հարգանքի, սիրո ու երախտագիտության տուրք է Մխիթար Սեբաստացուն, որի անունն է կրում մեր կրթահամալիրը: Մխիթար Աբբահոր մեծ առաքելության մասին իմ հոդվածը գրքի առաջնորդողն է, որն իր էությամբ դուրս է մնում թվարկած բաժիններից:   

 

 

 Մխիթար Աբբահոր մեծ առաքելությունը

Դպիր 63   http://notebook.mskh.am/art.php?id=671

 

Աշխարհի գրեթե բոլոր ժողովուրդներն իրենց մշակութային պատմության մեջ ունեցել են անհատներ, ովքեր անգնահատելի մեծ ծառայություն են մատուցել իրենց մայրենի լեզվի պահպանման ու հարստացման համար, ուրեմն նաև` ազգապահպանման համար: Սլավոնական ժողովուրդների համար այդ գործը սկսել են Կիրիլը և Մեֆոդին` ստեղծելով սլավոնական այբուբենը 16-րդ դարում, իսկ 1860 թվականին արդեն Վլադիմիր Դալը ստեղծել է ռուսաց լեզվի առաջին ծավալուն բացատրական բառարանը`«Толковый словарь живого великорусского языка»:  Գերմանական ժողովրդի համար այս սրբազան գործը սկսեցին Գրիմ եղբայրները`1838 –1854թթ`տքնելով գերմաներենի առաջին մեծածավալ բառարանի`«Deutsches Wörterbuch»-ի ստեղծման վրա` գերմանացիներին հատուկ աշխատասիրությամբ ու գործի նկատմամբ մեծագույն պատասխանատվությամբ: Այս բառարանի վրա մոտ հարյուր տարի լեզվաբանների մի քանի սերունդ է աշխատել, անընդհատ հարստացնելով այն և միայն 1961 թվականի հրատարակությունն է համարվել լիակատար` իր 32 հատորներով, որոնց մեջ 67000 սյունակներում 330000 բառի բացատրություն է տրված:

1604 թվականին հրատարակվել է անգլերենի առաջին բացատրական բառարանը, որի հեղինակը եղել է Ռոբերտ Քոդրեյը: Այս բառարանն ունեցել է ընդամենը 2543 բառ: Անգլերեն առաջին բառարանները եղել են ոչ ծավալուն: Նրանք այդ բառարաններում ընդգրկել են միայն այն բառերը, որոնք քիչ գործածական են եղել և անգլիացիների համար դժվար հասկանալի: Այդ բառարանները կոչվել են «Hard Word Dictionaries – Դժվար բառերի բառարաններ»:
1755 թվականին է լույս տեսել անգլերենի առաջին ընդարձակ բառարանը`«A Dictionary Of The English Language», որի համար անգլիացիները պարտական են Սամուել Ջոնսոնին իր վեց տարվա տքնաջան աշխատանքի համար:

Այո´, Սամուել Ջոնսոնը վեց տարի տքնաջան աշխատել է, բայց նա իր ձեռքի տակ ունեցել է նախկինում ստեղծված, թեկուզև ոչ ծավալուն բառացանկերով բառարաններ`Թոմաս Էլիոտի բառարանը` 1538թ, Ռիչարդ Մուլկաստերի «The Elementarie»`1582թ, Ռոբերտ Քոդրեյի «The Table Alphabeticall»`1604թ.: Հաշվի առնելով այս նշանակալից աղբյուրների գոյությունը` կարելի է պատկերացնել այն տիտանական աշխատանքը, որը 25 տարի (1724-1749) կատարել է մեր Մխիթար Աբբահայրը Վենետիկի Սբ. Ղազար կղզում իր «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկատորյակը ստեղծելիս` չունենալով հայոց լեզվի բառարանագրության ոչ մի նշանակալից նախադեպ, հայերենի ոչ մի այբբենական բառացանկ: Պատմությանը հայտնի էր միայն Արիստակես Գրչի վեցդարյա վաղեմության ուղղագրական փոքրածավալ ձեռագիր բառարանը, որը չէր կարող որևէ կերպ Մխիթարին ուղեցույց լինել: Նրա հավակնությունները շատ մեծ էին: Նա ուզում էր իր ժամանակի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բառարան ստեղծել:

Այդքան ցածր կետից այդպիսի բարձր թռի՞չք. ճիշտ է, որ հայոց մեծերը նմանվում են ցածրադիր Արարատյան դաշտավայրից 5000 մ կտրուկ վեր խոյացող Արարատին: Կարող էին չէ՞ այլոց նման լատինական պատրաստի տառերը գործածել որոշ ձևափոխումներով: Ո´չ, վեր խոյացող թռիչք էր պետք, մեզ պետք էր մեր ուրույն դեմքն ու հոգին, մեզ պետք էր, որ մեր մայրենիի յուրաքանչյուր հնչյուն ունենար իր համապատասխան տառը առանց որևէ հատուկ տարբերակման նշանների, մեզ մի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց էր պետք V դարում: Հայոց մեծերի երկրորդ կարևոր հատկանիշն այն է, որ նրանք մեր ժողովրդի պատմության ամենադժվար պահերին, երբ այլ ազգերի հետ ձուլման վտանգն է առկախվում, դիմում են մեր լեզվի օգնությանը: Ստեղծելով հայոց գիրը, Աստվածաշունչը հայերեն թարգմանելով, հայկական տարբեր բնակավայրերում բացելով հայկական առաջին դպրոցները` Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցը փրկեց հայերին հույների, պարսիկների և ասորիների հետ վերահաս ձուլման վտանգից:

XVIII դարում Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի մեծ մասի կենցաղը հասկանալի պատճառներով թուրքական էր: Շրջապատող առարկաների անվանումները հայերն ավելի հեշտությամբ թուրքերեն էին ասում, քան հայերեն: Մի ահռելի սեպ էր խրվել հայոց լեզվի, հայոց հոգու մեջ, և այդ ժամանակ մեր մեծերի`Մեսրոպ Մաշտոցի, Դավիթ Անհաղթի, Անանիա Շիրակացու, Գրիգոր Նարեկացու, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Մխիթար Գոշի, Հակոբ Մեղապարտի դարերից եկող փոխանցումավազքին միացավ Մխիթար Սեբաստացին: Նա այդ ահռելի լեզվական սեպը հենց լեզվական սեպով էլ հանեց: Իր կյանքի ընթացքում նա 50 հայերեն գիրք հրատարակեց, որից 14-ի հեղինակն ինքն էր: Ահա թե ինչ է գրում Հ.Սահակ Ճեմճեմյանը իր «Մխիթար Աբբահօր հրատարակչական առաքելութիւնը» գրքի ներածականում. «Ու կը տեսնենք զինքը խոնարհած հայ մանուկին առջեւ, տալու անոր Աբբենարանն ու Քրիստոնէականը , պատանիին դիմաց`սորվեցնելու Քերականն ու Զարգացելոցը , չափահասին`բացատրելու Մոլութիւններէ հրաժարիլն ու Առաքինութիւններու հետեւիլը, կու տայ ամէնուն Աստծոյ Շունչը տպագիր, բացատրելով ամէնուն ու Մեկնելով նոյն Գիրքին մեջ պարունակուած երկնային իմաստները, կը հրաւիրէ ամենքը իջնել Պարտեզ հոգեւոր եւ կամ Բուրաստան, Խոկալու համար հոն` Քրիստոնէական վարդապետութիւնը, թոյլ տալով մանուկներուն որ Խաղի տետրը առած` սթափին ու զուարճանան կրկնելով հաւատքի մասերը. Կընծայե հուսկ հայ գիտունին` բոլոր գանձերը Հայկազեան բառարանին»:

Բառգիրք հայկազեան լեզուի

Հ. Սահակ Ճեմճեմյանն իր վերը հիշատակած գրքում ջանում է որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացնել Մխիթար Սեբաստացու բառարանաստեղծական աշխատանքի եղանակը: Նա գրում է, որ Միաբանության Մայրավանքի դիվանում պահվում է բառարանի սևագիր օրինակների մի ծրար, որի պարունակությունը թույլ է տալիս բաժանելու աշխատանքի ուղղությունը երեք խմբերի.
ա) Մխիթար Աբբահոր ինքնագիր օրինակը. աշխատանքային այս սաղմնային փուլում նա հիմնականում տվել է Աստվածաշնչում հանդիպող հասարակ անունների` գոյականների բացատրությունները` աստվածաշնչյան վկայություններով և հետևաբար` տալով միայն բառերի այն իմաստները, որոնցով դրանք գործածված են Աստվածաշնչում:
բ) Բառգիրք նախնեաց մատենագրութեան. աշխատանքային այս փուլում Մխիթարը հավաքել է Խորենացու, Նարեկացու, Լաբրոնացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Արծրունու, Ոսկեբերանի, Ագաթանգեղոսի և այլ պատմիչների, գրողների և մատենագիրների գործերում հանդիպող բառերը: Այս փուլի ընթացքում չեն կրկնվել առաջին փուլում հավաքված բառերը:
գ) Բառգիրք Սուրբ Գրքի. այստեղ հավաքված են միայն Աստվածաշնչի բառերը, որոնք ունեն ավելի ճոխացված մեջբերումներ և բացատրություններ:

Հ. Սահակ Ճեմճեմյանը նշում է, որ այս ամենով հանդերձ, Հայկազյան բառարանի հիմնական աղբյուրը յոթ լեզվով գրված Ս. Գիրքն է եղել, որի մեջ եղած բառերի քննությունը և հայերեն օրինակների հետ համեմատությունը ավելի արժանահավատ է դարձրել բառերի բացատրությունները:
Մխիթարի համար մեծ օգնություն է եղել նաև 1620թ տպագրության Կալեպինո Ամբրոսիոյի «Յոթ լեզուների բառարանը»: Ուսումնասիրելով տարբեր լեզուներից հայերենի փոխառությունները` Մխիթար Սեբաստացին ջանացել է տալ այդ նոր բառերի ստուգաբանական, գիտական բացատրությունները:
Իր Հայկազյան բառարանում Մխիթարը զետեղեց նաև տարբեր քարտեզներ` «Համատարած աշխարհացույց», «Մոլորակների ընթացքը», «Աստղալից երկինքը», «Երկիր Ավետյաց», որոնք բառարանը ավելի հանրագիտարանային դարձրեցին:
Ցավալին այն է, որ Մխիթար Սեբաստացին իր կենդանության օրոք Հայկազյանը չտեսավ տպագրված: Նա վախճանվեց բառարանի առաջին հատորի լույս տեսնելուց 22 օր առաջ`1749թ. ապրիլի 27-ին: 1769-ին տպագրվեց Հայկազյան բառարանի երկրորդ հատորը, որով իրականացվեց Մխիթար Սեբաստացու վաղեմի երազանքը` գրաբարից աշխարհաբար և աշխարհաբարից գրաբար բառարանների լույս աշխարհ գալը: Նրա երազանքն էր, որ աշխարհի բոլոր տառաճանաչ հայերը, անկախ իրենց կրթական աստիճանից, կարողանան կարդալ և հասկանալ հայոց հոգևոր ժառանգությունը:

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի
1836-1837թթ. Մխիթարյան միաբանության անխոնջ վանահայրերի` Գաբրիել Ավետիքյանի (1751-1827), Խաչատուր Սյուրմելյանի (1751-1827) և Մկրտիչ Ավգերյանի (1762-1854), 50 տարիների տքնաջան ու խորահմուտ աշխատանքով լույս տեսավ «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը: Այս բառարանում բառերի իմաստները բացի հայերեն բացատրություններից տրվում են նաև տվյալ բառի հունարեն, լատիներեն, թուրքերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն համանիշները: Ինչ խոսք, սա ավելի կատարյալ բառարան է, քան Մխիթար Սեբաստացու ստեղծածը: Հենց դա էլ կլիներ Մեր մեծ Աբբահոր նվիրական փափագը. կյանքը զարգացում է պահանջում, որ աշակերտները ավելի հեռուն գնան, քան իրենց ուսուցիչը:
Ժամանակակից լեզվաբանները, գրականագետները, հնէաբանները, պատմաբանները, մշակութաբանները ավելի շատ են առիթ ունենում բացելու այս բառարանը, բայց հավատացնում եմ, որ ցանկացած մասնագիտության մարդկանց համար էլ հետաքրքիր է այն, որովհետև ներկայացված բառերով երբեմն զգում ես անցած կյանքերի, զգացումների, արարքների, գաղափարների ու առարկաների շունչը:

Օրինակ`
Աշտանակ – ճրագակալ. ինչ գեղեցիկ բառ է, հիմա այն բոլորովին չի գործածվում. գործածվում է «մոմակալ» բառը (անգլ. candle stick): Այստեղից` աշտանակազարդ (ճրագակալներով զարդարված) բառը. կգտնե՞նք դրա նման սիրուն համանիշ անգլերենում:
Ապալեր – ամայի, անբեր վայր (Երևանից Գյումրի տանող ճանապարհի մեծ մասը ապալեր է:)
Բոցաշավիղ – Նա բոցաշավիղ կյանք ապրեց. այսինքն` իրենից հետո լույս թողնելով ապրեց: Ինչու՞ է գործածությունից դուրս եկել այս բառը: Այստեղ տեղին է այն օգտագործել. Մխիթար Սեբաստացին բոցաշավիղ կյանք ապրեց:
Գանձանակ – պահարան, որտեղ գանձն են պահում: Եթե այպիսի լավ բառ ունենք, մեր ինչին է պետք «երկաթյա չհրկիզվող պահարանը», կամ էլ օտարածին «սեյֆը»:
Այստեղ էլ տեղին է օգտագործել այն այսպես` «Մեր մայրենի լեզվի գանձանակն է «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը»:

Օգտագործված գրականություն և համացանցային կայքերի հասցեներ
1. Հ. Սահակ Ճեմճեմյան «Մխիթար Աբբահօր հրատարակչական առաքելութիւնը», Վենետիկ, Ս.Ղազար, 1996
2. «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V-XVIII դարեր» ԵՊՀ, Երևան-1976
3. Լեո «Հայոց պատմություն», Սովետական գրող, Երևան 1985
4. «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1836

http://armscoop.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Explanatory_Dictionary_of_the_Live_Great_Russian_language 

http://www.literaturecollection.com/a/grimm-brothers/

http://grammar.about.com/od/words/a/Samuel-Johnsons-Dictionary.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary

 

 

Անգլերենի դասավանդման մեթոդական մշակումներ

 

Անգլերեն. սովորողներին ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջներ

Համացանցի գործածումը`անգլերենի դասավանդման հզոր միջոց

Դպիր 21 http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir21-26.html

 

Վերջին տարիների իմ աշխատանքային փորձով համոզվեցի, որ այն, ինչը անհնար էր իրագործել մի քանի տարի առաջ, կամ հնարավոր էր դառնում չափազանց մեծ ջանքերի շնորհիվ, այժմ զարմանալիորեն դյուրին է դարձել շնորհիվ համացանցի: Համացանցը անգլերեն դասավանդողների համար անսպառ աղբյուր է, հատկապես այն դասավանդողների, որոնք համառորեն չեն կառչած միայն դպրոցական դասագրքերից, որոնց արդյունավետությունը երբեմն ձգտում է 0-ի:
Ներկայացվում են որոշ հարցերի պատասխաններ` հարցեր, որոնք կարող են տալ այն դասավանդողները, որոնց համար նորը, ավելի արդիականը իրենց ամենօրյա աշխատաոճն է:

Հարց 1. Դասագրքերում ձևաբանական, շարահյուսական, բառագիտական վարժությունները շատ քիչ են: Իհարկե, կան տարբեր տեսակի գրքեր գրախանութներում, որոնք շատ թանկ արժեն, և անհնար է դրանցով ապահովել բոլոր աշակերտներին: Ինչպե՞ս կարող է ինտերնետը օգնել մեզ այս հարցում:

www.nonstopenglish կայքում անվճար տրամադրվում են քերականական բառագիտական հարյուրավոր վարժություններ: Աշակերտը կարող է ստուգել իր գիտելիքները յուրաքանչյուր վարժությունը կատարելուց հետո` սեղմելով evaluate:

Ամենից ուշագրավն այն է, որ ոչ մի գրքում հնարավոր չէ գտնել լեզվի բարդության 6 մակարդակներով վարժություններ: Ուսուցչի համար սա իրոք որ գանձ է: Գաղտնիք չէ, որ մեր դասարաններում աշակերտների լեզվական գիտելիքների և կարողությունների մակարդակները նույնպես նույնը չեն: Փաստորեն համակարգիչը հնարավորություն է տալիս տարբեր ընդունակություններով և գիտելիքների տարբեր պաշարներով աշակերտներին միևնույն ժամանակ ակտիվորեն ընդգրկվել դասապրոցեսին: Նման հնարավորություն է տալիս նաև www.easyenglish.com կայքը, որը եռամակարդակ է և ունի գիտելիքների ստուգման հետաքրքիր ձև: Սկզբում նշվում են միայն կատարված սխալները: Աշակերտը նորից է կատարում վարժությունը` փոխելով նշված սխալ պատասխանները հնարավոր ճիշտ պատասխաններով: Եթե աշակերտը այլևս չի ուզում պայքարել, նա կարող է պահանջել ճիշտ տարբերակը վիրտուալ պրոֆեսորից` բացատրություններով:

Հարց 2. Ինչպե՞ս կարելի է զարգացնել խոսելու ունակությունները համակարգչով: 
Խոսելն ընդհանրապես երկու ձևով է արտահայտվում` մենախոսությամբ և երկխոսությամբ: Իմ աշխատանքային փորձով համոզվել եմ, որ երեխաները խոսում են, երբ ստիպված են լինում խոսել, իսկ նրանք ստիպված են լինում խոսել, երբ խաղի մեջ են, երբ իրադրությունն է ստիպում խոսել: htt://itestj.org/games կայքում կարելի է շատ հետաքրքիր լեզվական դերային խաղեր գտնել, որոնք նպաստում են բանավոր խոսքի զարգացմանը:

Օրինակ`

Bang Bang
Level: Easy
Divide the group into two teams. Explain that they are cowboys and they are involved in a duel. One student from each team comes to the front. Get them to pretend to draw their pistols. Say “how do you say…” and a word in their mother tongue. The first child to give the answer and then “bang bang”, pretending to shoot his opponent is the winner. He remains standing and the other one sits down. I give 1 point for the right answer and 5 extra points if they manage to “kill” 4 opponents in a row.
Editor’s Note: Instead of saying the word in the students’ mother tongue, it would be possible to use a picture or to say a definition (“What do you call the large gray animal with a long nose?”)
Submitted by: Liz

Describing Appearances & Characteristics of People 
Level: Easy to Medium (Low to low intermediate)
Each student is then give one sheet of paper. One student sits at the front of a room. He/she describes a person and the rest of the class draws the person being described.
It is more interesting if the person being described is known by everyone. Once the student has finished describing that person then he/she reveals who it is and each student shows his/her drawing. The laughter from this is hilarious as the impressions tend to make the character in question look funny.
It is a good idea to encourage students to ask the interviewee student questions about who they are describing.
Submitted by: Darrell

What’s the Meaning?
Level: Medium to Difficult
You, the teacher, may need a dictionary do this activity.

 • Choose a word which is long, difficult, and unknown to the students, a good word to begin with is: warmonger.
 • Without using a dictionary, your students write down a definition. (They can work out the definition in groups of three). Allow them a few minutes to think and write.
 • Collect the definitions and read them aloud.
 • When you have finished reading, they will have to vote which of those is the correct one. (It doesn’t matter if none of them is the correct one)
 • After they have voted and none of the groups guessed the meaning you read the correct one aloud.

The idea of this game is to let students be creative and practice writing skills.
Then you can have the students to discuss their writings.
Submitted by: Natalia Iglesias from Argentina

Խոսելու ունակությունները զարգանում են խոսելով: Խոսելու անսպառ հնարավորություն է տալիս ինտերնետային htt://itestj.org/qestions էջը իր խոսակցական 150 թեմաներով և մոտավորապես 6000 հարցերով:

Մի թեմայով հարցերի օրինակ.
Beauty and Physical Attractiveness 
A Part of Conversation Questions for the ESL Classroom.
There is a related set of questions at http://iteslj.org/questions/clothes.html

 • Who do you think is the most beautiful person in your country?
 • Who do you think is the most beautiful person alive today?
 • Who was the most beautiful person in history?
 • Who is the most attractive in your family?
 • Does beauty affect one’s success in life?
 • Is it better to be physically attractive or intelligent?
 • Is it better to be physically attractive or wealthy?
 • Is beauty related to power?
  • Can you think of anyone who is in a position of power that is not physically attractive?
 • Do people spend too much time and money on beauty?
 • How much time should be spent on making yourself look better each day?
 • Who would you say is beautiful that others maybe wouldn’t?
 • Do you think people should have cosmetic surgery to enhance their looks?
  • If so what is the minimum age when someone should have plastic surgery?
  • How popular is plastic surgery in your country?
  • What is the most popular feature for cosmetic alteration?
  • Do you think self-esteem affects beauty?
  • Do you think beauty affects self-esteem?
 • How important is beauty in your daily life?
 • Have you ever noticed anyone ever feeling pressured to be more beautiful?
 • What do you think of the proverb, “beauty is in the eye of the beholder?”
  • Do you have any proverbs or idioms from your country that relate to beauty?
 • What are some beauty tips that you could share?
 • Do you think people with many tattoos can be beautiful?
  • How many tattoos is too many?
  • Would you ever get a tattoo?
  • Do you have a tattoo?
 • Do you think people with many piercings can be beautiful?
  • What kind of body piercing, if any, do you feel are acceptable?
  • What kind of piercing, if any, do you feel are unacceptable?
 • What personality trait is the most important for inner beauty?
 • How do you define beauty, using your own words?
 • Would you ever date someone who was not conventionally attractive?
 • What makes one person more attractive than another?
 • Do you think people from different countries than you see attractive the same way?
 • Is there someone famous that is considered beautiful, that you think is not?
 • Are beauty pageants good or bad?
 • Should children be entered into beauty pageants?
 • Do you think one gender or group worries more about beauty than another?
 • Would you want your children to be beautiful or talented?
 • What are some of the negatives about being beautiful?
 • What are some examples of social pressures to improve on natural beauty?
  • For example, lipstick, haircutting, shaving, …
 • What do you think about plastic surgery?
  • Would you ever have plastic surgery?

Կգտնե՞ք արդյոք մի գիրք, որը 150 տարբեր թեմաներով 6000 հարց կտա ձեր աշակերտներին: Սովորաբար գրքերը պատրաստի թեմաների տեքստերն են առաջարկում, որոնցից հետո շատ քիչ հարցեր են տրվում: Ինքնուրույն մտածելու խոսք ստեղծելու հնարավորություն չի տրվում:

Հարց 3. Ինչպե՞ս է օգնում ինտերնետը ուսումնական տեքստեր պատրաստելու գործում:
Անգլերեն լեզվով ցանկացած թեմայով տեքստ կարելի է գտնել ինտերնետում: Դժվարությունը միայն կայանում է նրանում, որ տեքստերի լեզվական բարդությունը շատ հաճախ չի համապատասխանում աշակերտների լեզվական գիտելիքներին ու կարողություններին: Հարկ է լինում դրանք պարզեցնել և համապատասխանեցնել տվյալ դասարանի առարկայական ծրագրի պահանջներին և չափորոշիչներին: Օրինակ` վերջերս ինձ անհրաժեշտ էր ժողովրդավարության մասին մի տեքստ պատրաստել 9-րդ դասարանի համար: Իներնետում գտա այս տեքստը.

DEMOCRACY

Democracy is a way of governing a country. The most common definition of democracy is rule by the people. This means, the people consent to the government running the country. People are given an opportunity to choose, through their right to vote, people to represent them in government. They do this in regular, free and fair elections. However, democracy doesn’t end there. Democracy also means that the people who have been elected are accountable in various ways to the people who voted for them. They have to act and deliver on the promises they made during elections and they have to be open (transparent) in their actions.

Այս տեքստը ինձ մտքեր է հուշում, որոնք մատչելի ձևով շարադրում եմ աշակերտների համար` արդեն հարմարեցված մեր երկրին: Արդյունքում ստացվում է այս տեքստը.

As we have mentioned democracy is first of all a government “for the people and by the people”. How do the people govern themselves?
There are two basic models of democracy: representative and direct.
By saying “representative democracy” we mean that people take part in different elections. They elect a small group of leaders who then run the government. For example, Armenian people elect the members of our National Assembly. Armenians also elect President of our Republic.
An example of direct democracy is referendum.
Ստեղծվող ուսումնական նյութերը շատ են հարստանում ինտերնետում առկա տարաբնույթ նկարազարդումներով: Օրինակ`ներկայացնում եմ մի հատված “Shopping” թեմայով մեր ստեղծած ուսումնական նյութից:
Ինտերնետը անգլերենի ուսուցչի համար մի հզոր միջոց է դասն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: Յուրաքանչյուր դասավանդող թող օգտվի դրանից իր ուժերի ներածին չափով:

 

Լեզվական խաղեր

Դպիր 24  http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir24-9.html

Oտար լեզու սովորելու համար պետք է, նախ և առաջ, մեծ նպատակ ունենալ: Այդպիսի նպատակ են բուհական ընդունելության քննությունը, արտասահման մեկնելու կամ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի տեղավորվելու ռեալ հեռանկարները: Սովորաբար այս ունկնդիրների հետ աշխատելիս ուսուցիչն առանձնակի դժվարություններ չի հաղթահարում դասն ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար: Ուսանողի կարգավիճակը, շատ բարձր աշխատավարձը կամ էլ բարձր կենսամակարդակով արտասահմանյան երկրում ապրելու հեռանկարները միշտ խթանի դեր են կատարում, երբ սովորողը ծուլանում է: Հիմնականում սա է հաջողության խթանիչ ուժը, երբ սովորը այնքան էլ չի փայլում իր ընդունակությամբ, իսկ դասավանդողն էլ միջակություն է լեզվական իր գիտելիքներով ու սահմանափակ մեթոդական հնարքներով:

Բոլորովին այլ բան է մերօրյա հիմնական դպրոցում արդյունավետորեն օտար լեզու դասավանդելը: Բացակայում է մեծ նպատակը`ամենօրա, ամենահաս խթանը:

Սկզբնական խանդավառությունն իր տեղը զիջում է թերարժեքության զգացողությանը, որն այնուհետև փոխվում է անտանելի ձանձրույթի ու միակ ելքը ստեղծված իրադրությունից դառնում է օտար լեզու սովորելու մտադրությունից հրաժարվելը: Հիմնական դպրոցում դասավանդողը պետք է գտնի մեծ նպատակին փոխարինող մեկ այլ խթանիչ ուժ, որն է` հետաքրքրությունը:

Օտար լեզվի դասերը ավելի հետաքրքիր դարձնելու ամենաարդյունավետ հնարքներից մեկը լեզվական խաղն է: Լեզվական խաղի ժամանակ աշակերտը կարճ ժամանակահատվածում հայտնվում է մի անելանելի իրադրության մեջ, որից դուրս գալու միակ ելքը օտար լեզվով համապատասխան միտք արտահայտելն է: Դասն ինքնաբերաբար դառնում է աշակերտակենտրոն, գործածվում են խմբային ուսումնական գործունեության տեսակներ, աշակերտների մեծ քանակը մեծ խանգարիչ ուժ չի ունենում:

Ստորև ներկայացնում եմ իմ մշակած և փորձարկված, ինչպես նաև` տարբեր աղբյուրներից վերցված լեզվական խաղեր, որոնք կարելի է գործածել անգլերենի և այլ օտար լեզուների դասավանդման ժամանակ: Որոշ լեզվական խաղեր կարելի է նույնիսկ գործածել մայրենիի լեզվական հմտությունները զարգացնելու նպատակով:

Խոսելու կարողությունները զարգացնող լեզվական խաղեր

Ձնագունդ

Առաջարկվում է մի որևէ աշակերտի կազմել մի պարզ ընդարձակ նախադասություն: Երկրորդ աշակերտը պետք է կրկնի առաջին աշակերտի նախադասությունը և ավելացնի իրենը: Երրորդ աշակերտը կրկնում է առաջին երկու նախադասությունները և տրամաբանական շարունակությամբ ավելացնում իրենը և այդպես շարունակ: Ստացվում է այնպես որ վերջին աշակերտը հանպատրաստից հորինված մի ամբողջ պատմություն է պատմում: Խաղը մեծապես օգնում է մենախոսության կարողությունների զարգացմանը:

Օրինակ`
The first student:” Last summer I went to the seaside with my family.”
The second student:” Last summer I went to the seaside with my family. We hired a room in a house near the sea.”
The third student: “Last summer I went to the seaside with my family. We hired a room in a house near the sea. We went to the beach every morning.”
Եվ այդպես շարունակ…

Կենդանի բառարան

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Յուրաքանչյուր խումբ ընտրում է իր առաջնորդին, ով համեմատաբար լավ է կարողանում անգլերենով մտքեր արտահայտել: Դասավանդողը առաջնորդներին է տալիս նախօրոք պատրաստված անգլերենով գրված հինգական բառերի ցուցակ: Առաջնորդը պետք է, խոսքն ուղղելով իր խմբին, բառերն այնպես բացատրի, որ խումբը կռահի այն ու միմյանց հետ փոքր խորհրդակցելուց հետո արտաբերի կռահած բառը անգլերեն: Առաջնորդին չի թույլատրվում ցույց տալ առարկան կամ նրա նկարը: Պարտվում է այն թիմը, որը ավելի քիչ բառ է կարողացել գուշակել: Սեփական, չսերտած խոսք անգլերենով արտահայտելու կարողությունն է զարգացնում այս խաղը: Խաղի ընթացքում ուսուցիչը չի ուղղում առաջնորդների քերականական սխալները: Խաղի գերխնդիրը անգլերենով հասկացված լինելն է:

Ընտանեկան արձակուրդ

Դասարանը բաժանվում է վեց աշակերտից բաղկացած խմբերի: Սա դերախաղային գործունեություն է: Գործող անձինք են պապիկը, տատիկը, հայրիկը, մայրիկը, որդին և դուստրը: Պապիկն ուզում է արձակուրդն անցկացնել հանգստյան տանը, տատիկն ուզում է մեծ մաքրություն անել, մայրիկն ուզում է այցելել Սանկտ-Պետերբուրգ իր թանգարանններով, հայրիկն ուզում է ծովափ գնալ, որդին ուզում է միանալ լեռնագնացների խմբին իսկ դուստրը`մասնակցել «սուպերսթար» մրցույթին:

Յուրաքանչյուր խումբ գրում է ընտանեկան վեճի իր տարբերակը և բանավոր ներկայացնում է դասարանին: Հաղթում է այն խումբը, որի երկխոսությունները ավելի անսխալ են ու հարուստ բառապաշարով: Հաղթողին որոշում է ուսուցիչը:

Թերություններ և առավելություններ 

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Դասավանդողը ներկայացնում է որոշ մտքեր. Օրինակ`վրանային ճամբար, հանգիստը լեռներում, համակարգչային խաղեր, հեռուստատեսային սերիալներ, շատ փող ունենալ և այլն: Մի խումբը խոսում է տվյալ գաղափարի միայն առավելությունների մասին, իսկ մյուս խումբը` միայն թերությունների:

Հնարամիտ գովազդ. վաճառվում է ամեն ինչ

Դասարանը բաժանվում է երեքական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Դասավանդողը խմբերին է տալիս նախօրոք կազմված վաճառքի ամար ամենաանհավանական առարկաների ցուցակներ: Օրինակ`ձնագնդիկ, մեկ լիտր մաքուր անձրևաջուր, ծակ հատակով դույլ, ժանգոտած մեխ և այլն: Խմբերը այդ առարկաների գործածման այնպիսի հնարավոր տարբերակներ պետք է առաջարկեն, որ լսողի մոտ ցանկություն առաջանա գնել այն:

Իմ երազած բնակարանը

Դասարանը բաժանվում է երեքական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի իր երազած բնակարանը իր բոլոր ժամանակակից հարմարություններով ու ներկայացնի ամբողջ դասարանի դատին: Վերջում քվեարկությամբ որոշվում է ամենալավ բնակարանը:

Բանջարեղենային աշխարհ

Դասավանդողը նախօրոք կազմում է 5 բանջարեղենի անուններով մի ցուցակ և այդ ցուցակում գրված բանջարեղենի անունները կռահելու համար կազմված 10 հարց:
Օրինակ` 1. cucumber 2. potato 3. cauliflower 4 . cabbage 5. Tomato

 1. Can it be boiled?
 2. Is it countable or uncountable?
 3. Does it grow in the ground?
 4. Can you eat it raw?
 5. Is it bitter or sweet?
 6. Do people eat many/much of them/it in Armenia?
 7. What do you eat it with?
 8. How big is it?
 9. What colour is it?
 10. What’s the first letter?

Առաջին հարցի պատասխանը լսելուց հետո բանջարեղենի անունը ճիշտ կռահողը ստանում է 10 միավոր: Երկրորդ հարցի պատասխանից հետո`9 միավոր և այդպես շարունակ:

Հատուկ հարցերի շղթա. հարցաքննություն

Դասարանը բաժանվում է զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգ պետք է կազմի երկխոսություն, որը ներառում է միայն հատուկ հարցեր ու դրանց պատասխանները: Յուրաքանչյուր հարց հիմնվում է նախորդ պատասխանի վրա:
Օրինակ` “I went to the library yesterday.”
“Why did you go there?”
“I went there to borrow a book.”
“Which book did you borrow?”
Եվ այդպես շարունակաբար կառչելով հերթական պատասխանի մի որևէ բառից տրվում է հաջորդ հարցը:

Գրելու կարողությունները զարգացնող լեզվական խաղեր 

Դասարանը բաժանվում է վեցական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբի տրվում է վեց հորիզոնական սյունակներով ծալված տետրի մի թերթ: Յուրաքանչյուր թերթի վերևի մասում գրված է մի հարց: Հարցերն ըստ հերթականության այսպիսին են.
Who? (a man’s name)
Whom? (a woman’s name)
Where?
What did he say?
What did she say?
What did they do?

Առաջին խմբի առաջին աշակերտը պատասխանում է առաջին հարցին և թերթը ծալում է այնպես, որ իր գրածը չերևա: Այնուհետև երկրորդ աշակերտը գրում է երկրորդ հարցի պատասխանը և ծալում է այնպես, որ իր գրածը չերևա: Եվ այդպես մինչև վերջին հարցի պատասխանը: Երբ բոլոր հարցերին բոլոր խմբերը պատասխանել են, յուրաքանչյուր խմբից մի աշակերտ սկսում է կարդալ իրենց ստեղծած պատմությունը հետևյալ ձևաչափով.
(man’s name ) met (woman’s name)
He said …
She said …
And so they …

Դասարանական պայմանագիր

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը գրում է ուսուցչի իրավունքները և պարտականությունները, իսկ մյուս խումբը` աշակերտի: Այսպիսով ստեղծվում է դասարանական պայմանագիր:

Տնտեսում խնայելով

Դասարանը բաժանվում է զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգ պետք է գրի, թե ինչպես կարելի է կրճատել էլեկտրական հոսանքի, հեռախոսի, գազի և ջրի վարձերը ամենախելամիտ ձևերով: Վերջում զույգերը ներկայացնում են իրենց գրավոր առաջարկությունները:

Հրավերքի մերժում

Դասարանը բաժանվում է զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի առաջարկվում է մերժման պատասխան նամակ գրել, երբ հրավիրված են` զբոսախնջույքի, նշանադրության արարողության, հարսանեկան խնջույքի, ժողովի, մի որևէ հարցի քննարկման:
Վերջում զույգերը կարդում են իրենց մերժումները: Հաղթում է այն զույգը, ում անկարելի է չներելը:

Բարեբախտաբար ու դժբախտաբար

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը ավետաբեր է, իսկ մյուսը` գուժող: Դասավանդողն ասում է ստեղծվող պատմության առաջին նախադասությունը: Ավետաբեր խումբը քքննարկելով ասվածը, գրում է ասված մտքի շարունակությունը սկսելով իր նախադասությունը «բարեբախտաբար» բառով: Մյուս խումբը շարունակում է միտքը «դժբախտաբար» բառով և պատմության մեջ անհանգստացնող լարվածություն է ստեղծում: Եվ այդպես շարունակ:
Հուսով եմ, որ առաջարկված լեզվական խաղերը օգտակար կլինեն օտար լեզու դասավանդողներին:

Օգտագործված գրականություն
Thomas Kral “ The Lighter Side of TEFL” A teacher’s resource book of fun activities, 1994
David Seymour & Maria Popova: “700 Classroom Activities”, 200

 

 

Գրել սովորեցնելը ավագ դպրոցում

 Դպիր 37 http://notebook.mskh.am/art.php?id=80

 

 Մեթոդական ուղեցույց անգլերեն դասավանդողների համար

Նախաբան ……………………………………2
Գրելու վերահսկվող գործունեություն ……………………………………3
Նախադասությունների միջև տրամաբանական կապ ստեղծելը ……………………………………3
Տեքստի ավարտում ……………………………………8
Տեքստի պարզեցված շարադրում ……………………………………9
Աշխատանք տեքստ-նմուշներով (Matrix)

1.Դիմում

2. Տեղեկանք

3.Ինքնակենսագրություն

4.Պայմանագիր

……………………………………9

……………………………………9

……………………………………11

……………………………………12

…………………………………..12

Աշխատանք տեքստի տրված պլանի հետ …………………………………..12
Կարճ ինքնակենսագրական տեղեկատվություն, CV …………………………………..13
Հետազոտական աշխատանք գրելը …………………………………..18
Ազատ ստեղծագործաբար գրելու գործունեություն …………………………………..19
Նամակներ գրելը …………………………………..19
Վիճահարույց թեմաներով շարադրություններ գրելը ……………………………………20

Նախաբան

Գրել սովորեցնելը մեր հանրակրթական դպրոցներում սկսվում և ավարտվում է հանրակրթության տարրական աստիճանում և վերսկսվում է միայն որոշ համալսարանների որոշ ֆակուլտետներում: Կրթական ծառայության այս բաղադրիչը պետք է կարևոր համարել կրթության բոլոր աստիճաններում թե´ հումանիտար և թե´ բնագիտական ոլորտներում, ինչը արվում է ամերիկյան և եվրոպական կրթական համակարգերում: Գրելը մի կարողություն է, որը ձեռք է բերվում ճիշտ դասավանդմամբ: Գրել կարողանալը պետք չէ շփոթել դեռ խորհրդային ժամանակներից եկող ու տարբեր առիթներով հիմա էլ գործածվող շարադրությունների մրցույթներին մասնակցելն ու հաղթելը` մոտավորապես այսպիսի թեմաներով. «Արդյո՞ք ես հայրենասեր եմ», «Հերոսներն անմահ են», «Աշնան գույները», «Կյանքի շեմին», «Ուշացած ծաղիկներ», «Իմ առաջին ուսուցիչը»…: Նմանատիպ շարադրություններ լավ գրողները որպես կանոն օժտված են լինում գեղարվեստական խոսք ստեղծելու բնատուր տաղանդով, որը չունենալը չի կարելի դիտել որպես թերություն: Յուրաքանչյուր սովորող ուսումնառության ընթացքում իրավունք ունի ձեռք բերելու գրելու կարողություններ: Մեր առօրյա կյանքում երբեմն լսում ենք տարբեր անձնավորությունների այսպիսի որակավորումներ. «Անգրագետի մեկն է, մի ինքնակենսագրություն (նամակ, հրավեր, հաշվետվություն, զեկուցագիր, անձնական հակիրճ տեղեկատվություն) էլ չի կարողանում գրել»: Իսկ հանրակրթական դպրոցն արդյո՞ք ձևավորել է այդ կարողությունները ուսումնառության 9 կամ 12 տարիների ընթացքում: Գրելու կարողությունների զարգացումը ամենօրյա հետևողական աշխատանք է պահանջում, որը սահուն անցում է գրելու վերահսկվող դասարանական գործունեությունից դեպի ազատ, ստեղծագործաբար գրելու գործունեությունը:

Գրելու վերահսկվող գործունեություն 

Նախադասությունների միջև տրամաբանական կապ ստեղծելը
Աշակերտներն իրավունք ունեն ճանաչելու և բանավոր ու գրավոր խոսքում կիրառելու նախադասությունները կապող հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.
according to ըստ, համաձայն
after հետո
although չնայած
apart from բացի, չհաշված
as քանի, որ
as a result of արդյունքում
as … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքան
as compared with համեմատած մի բանի հետ
as far as որքանով, որ; մինչև
as for ինչ վերաբերում է
aside from բացառությամբ
as if կարծես
as long as մինչև այն ժամանակ, երբ
as regards Ինչ վերաբերում է
as soon as հենց, որ
as though կարծես
as to ինչ վերաբերում է
as well as ինչպես նաև
at the expense of մի բանի հաշվին
because որովհետև
because of պատճառով
both … and և … և
but for եթե չլիներ
by means of միջոցով
by the time մինչև
by virtue of շնորհիվ
concerning վերաբերյալ
compared with համեմատած
contrary to հակառակ
despite չնայած
directly հենց որ,
due to շնորհիվ
either … or կամ … կամ
either նույնպես, երկուսից յուրաքանչյուրը
except բացի, բացառությամբ
except for բացի (նախադասության սկզբում)
failing մի բան չունենալու պատճառով, եթե մի բան առկա չլինի
following հետևյալ
for քանի որ
for the purpose of նպատակով
for the sake of հանուն
furthermore դեռ ավելին
hardly … when հազիվ … երբ
hence հետևաբար
however սակայն, որքան էլ որ,
if եթե
immediately անմիջապես
in accordance with համապատասխան մի բանի
in addition to ի հավելումն մի բանի
in behalf of հանուն
in case այն դեպքում, եթե
in comparison with համեմատած
in compliance with; in conformity with համապատասխան
in connection with առումով, կապված մի բանի հետ
in consequence of հետևանքով
in consequence հետևանքում
independently of անկախ
in exchange for մի բանի փոխարեն
in favour of ի օգուտ մի բանի
in order that որպեսզի
in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է
in return for փոխարենը
in so far as որքանով որ
in spite of չնայած
in spite of the fact that Չնայած այն բանի, որ
instead փոխարենը
instead of մի բանի փոխարեն
in the course of ընթացքում
in the event of այն դեպքում, եթե
in the name of մեկի անունից
in view of նկատի ունենալով այն, որ
in virtue of շնորհիվ
irrespective of անկախ մի բանից
lest որպեսզի … չ
like նման
moreover դեռ ավելին
neither … nor ոչ … ոչ
neither ոչ մեկը, ոչ մյուսը
Nevertheless այնուամենայնիվ
no sooner … than չհասցնել մի բան անել… երբ
not only … but also ոչ միայն … այլ նաև
notwithstanding that չնայած, այնուամենայնիվ
now that հիմա, երբ
on account of հետևանքով
on behalf of մեկի անունից
on condition that այն պայմանով, որ
on the ground that այն հիման վրա, որ
on the part of մեկի կողմից
opposite to դիմաց, հակառակ
or else թե չէ
otherwise այլապես
owing to շնորհիվ
prior to նախորդող
provided that; providing that
այն պայմանով որ, եթե միայն
regarding վերաբերյալ
saving բացառությամբ, չհաշված
since քանի որ
so as որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա)
not so … as ոչ այնքան … որքան
so far as որքան որ
so long as եթե, այն պայմանով, որ
so that Որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությու)
still այդուհանդերձ, այնուամենայնիվ
supposing that ենթադրենք, որ
thanks to շնորհիվ
therefore ուստի
though չնայած
unless եթե … չ
until մինչև … չ
unlike ի տարբերություն
up to մինչև
versus մի բանը մի այլ բանի դիմաց (համեմատելու իմաստով)
via միջոցով (օգնությամբ)
whatever ինչ էլ որ
whenever երբ էլ որ
whereas այն դեպքում, երբ
wherever որտեղ էլ որ
whether թե արդյոք
while մինչդեռ
whoever ով էլ որ
with a view to մտադրությամբ, նպատակով
within մի ժամանակահատվածի ընթացքում
with the exception of բացառությամբ
with the purpose of նպատակով
yet մինչդեռ, այնուամենայնիվ, բայց և այնպես

Տեքստի ավարտում

Տրվում է տեքստի սկիզբը մի քանի նախադասությամբ: Աշակերտները պետք է ավարտեն այն օգտվելով տրված բառերից և բառակապակցություններից:
Օրինակ`
Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …
Տրված են հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.
To change for the worse, rough, stormy, inside the hotel, regret, wish for the better, play board games, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Տեքստի պարզեցված շարադրում

“Intermediate” մակարդակով գրված տեքստը կարդալուց հետո աշակերտներին առաջարկվում է ավելի պարզ բառերով և բառակապակցություններով վերաշարադրել այդ տեքստի բովանդակությունը երրորդ դեմքով`տեքստում հանդիպող ուղղակի խոսքը վերածելով անուղղակիի:
Օրինակ`
One day I took the opportunity of asking Mrs Fairfax a few questions about Mr Rochester, as I was curious about him, and the housekeeper seemed happy to talk.
“Is he liked by most people?” was my first question.
“Oh yes, his family have always been respected here. They’ve owned the land round here for years,” she replied.
“But do you like him? What is his character like?”
“I have always liked him, and I think he is a fair master to his servants. He is a little peculiar, perhaps. …
Պարզեցման հնարավոր տարբերակ.
It was interesting for Jane Eyre to learn something about Mr Rochester, and one day she asked Mrs Fairfax some questions about him. She wanted to know whether people liked Mr Rochester, and Mrs Fairfax answered that his family had lived there for a long time, and people had always respected his family. Then Jane asked Mrs Fairfax if she liked him and what his character was like. Mrs Fairfax answered that she liked him as he was always nice to his servants and added that he was not like other people.

Աշխատանք տեքստ-նմուշներով (Matrix)

Դիմում աշխատանքի ընդունվելու համար
Աշխատանքի ընդունվելու դիմումը պետք է լինի պարզ, ոչ շատ ծավալուն (մեկ էջի սահմաններում) և լինի ամենակարևորի մասին: Ամենակարևորն այն է, որ դուք տեղեկացնեք, որ հենց այն մարդն եք, ում փնտրում է գործատուն:
Դիմումի վերին աջ անկյունում գրվում է դիմողի անունը, ազգանունը, փոստային և էլեկտրոնային հասցեները, հեռախոսի համարը և դիմումի ուղարկման ժամկետը:
Դիմումի վերին ձախ մասում գրվում է գործատուի անունը և ազգանունը, նրա պաշտոնը և ձեռնարկության անվանումը:
Դիմումի առաջին պարբերությունը պետք է լինի այն մասին, թե ինչու՞ ես գրում նրանց, ո՞ր թափուր պաշտոնի համար ես դիմում: Եթե այդ աշխատատեղի թափուր տեղի մասին իմացել ես հայտարարությունից, ապա պետք է նշել, թե որտեղ ես կարդացել այն: Եթե հայտարարության մեջ այդ աշխատատեղը կոդավորված է, ապա պետք է նշել այդ կոդը:
Երկրորդ պարբերության մեջ պետք է տեղեկացնես, որ դու ունես բոլոր այն որակավորումները և աշխատանքային հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար: Այս մասում անհրաժեշտ է նշել համապատասխան աշխատանքային փորձառության մասին:
Երրորդ պարբերության մեջ կարող ես նշել, որ կարող են դիմել քեզ, եթե լրացուցիչ տեղեկությունների անհրաժեշտություն լինի: Դիմումի վերջում կարող ես շնորհակալություն հայտնել աշխատանքի համար դիմելու հնարավորություն ստանալու համար:
Դիմումի օրինակ
XYZ Company
87 Delaware Road
Hatfield, CA 08065
(909) 555-5555
george.gillhooley@email.com
Date
Dear Mr. Gilhooley,
Tigran Vardanyan
Raffi 32, apt. 24 Yerevan 0034, Armenia Tel: (+374)93-54-87-87 begin_of_the_skype_highlighting              (+374)93-54-87-87 begin_of_the_skype_highlighting              (+374)93-54-87-87      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting

I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union. As requested, I am enclosing a completed job application, my certification, my resume and three references.
The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:
• I have successfully designed, developed, and supported live use applications
• I strive for continued excellence
• I provide exceptional contributions to customer service for all customers
With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed.
Please see my resume for additional information on my experience.
I can be reached anytime via email at george.gillhooley@email.com or my cell phone, 909-555-5555.
Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity.
Sincerely,
Tigran Vardanyan

Տեղեկանք
Հաճախ է հարկ լինում աշխատանքի վայրից անգլերեն տեղեկանք ներկայացնել:
Ահա օրինակը`
Reference
This is to verify that Yura Ganjalyan has been working as a teacher of English at “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex since September 1989 with a monthly salary of … AMD.

Ինքնակենսագրություն
Օրինակ`
Autobiography
My full name is Tigran Hambartsumyan and I was born in Yerevan on October 17, 1982. My father’s name is Hakob. I am a computer programer and work for the Unicomp. My mother is Lucinae Sahakyan. She has the qualification of a geography teacher but she isn’t working at present. I also have got a younger sister who is a school-girl.
I got my secondary education at public school after Nardos in Yerevan. When I was in the ninth form I began to pay more attention to humanities and decided to continue my education in the field of linguistics.
I entered Yerevan State University, the faculty of Romano Germanic languages in 1999. Now I am a translator and work for a travel agency in Yerevan. My hobby is photography.

Պայմանագիր
Աշակերտներին սովորեցնում ենք պայմանագիր գրել, օրինակ` դասարանական պայմանագիր, աշխատանքային պայմանագիր: Սկզբում գրվում են աշակերտի իրավունքներն ու պարտականությունները, իսկ հետո` ուսուցչի: Աշխատանքային պայմաննագրի դեպքում սկզբում գրվում են աշխատողի պրավունքներն ու պարտականությունները, իսկ հետտո` գործատուի:

Աշխատանք տեքստի տրված պլանի հետ

Աշակերտները սկզբում կարդում են լրագրի մի հոդված, իսկ հետո շարադրում են իրենց կարդացածը ըստ տրված պլանի:
Ժամանակը
Time Գործողությունները
Actions
00.04 Պայթյուն շուկայի մոտ
Explosion near the market
04.15 Հրշեջ խմբի, ոստիկանության և շտապ օգնության ժամանումը
Arrival of fire brigade, the police and ambulance
04.15-04.45 Փրկարար աշխատանքներ, զոհեր և տուժածներ
Rescue operations, casualties and survivals
09.00 Պատահարի պատճառների մասին պաշտոնական վարկածը
Official versions on the cause of the explosion

Կարճ ինքնակենսագրական տեղեկատվություն
Աշակերտները պետք է կարողանան լրացնել կարճ ինքնակենսագրական տեղեկատվություն պահանջող հարցաթերթիկ` CV.
Ստորև տրվում է CV կարճ ինքնակենսագրական տեղեկատվության ձևը:
CV
Full Name

Address
Telephone Mobile
e-mail Date of birth
Nationality Marital Status
EDUCATION AND QUALIFICATIONS
Name and address of school, college or university Dates attended Subjects/courses taken and
qualifications obtained
EMPLOYMENT HISTORY
Name of employer and address or location Dates employed Position held (job title) and
List of duties or responsibilities
OTHER SKILLS AND ADDITIONAL INFORMATION
List any courses attended (with institution and dates), computer literacy (including level and packages used), any languages, prizes or awards

HOBBIES, INTERESTS OR ACTIVITIES
List any hobbies, sports and leisure activities

REFERENCES
Name Name

Address
Address
Telephone Telephone
PERSONAL PROFILE

This is an optional section only. If you wish, give a brief summary of your best qualities and any skills to emphasise to prospective employers

Հետազոտական աշխատանք գրելը

Նախքան որևէ հետազոտական աշխատանք սկսելը պետք է պարզորոշ պատկերացնել դրա նպատակը և ձևակերպել այն հետազոտական աշխատանքի նախաբանում: Նախաբանը պետք է լինի պարզ և հետաքրքրություն արթնացնող: Ոչ ոք չի ուզենա կարդալ ամբողջ աշխատանքը, եթե նախաբանը հետաքրքիր չլինի:
Հետազոտական աշխատանքի սկիզբը պետք է որոնողական լինի: Որոնողական աշխատանքները տարվում են տարբեր աղբյուրներում. Համացանցային հանրագիտարանում, հանրագիտարաններում, տեղեկատվական գրքերում և այլն: Որոնողական աշխատանքից հետո երեք սյունակով աղյուսակ ենք կազմում.
Այս սյունակում հավաքվում են այն փաստերը, որոնք անառարկելիորեն նույնն են բոլոր աղբյուրներում: Այս սյունակում հավաքվում են այն փաստերը, որոնք նույնը չեն տարբեր աղբյուրներում: Այս սյունակում գրի են առնվում սեփական տեսակետները հիմնվելով սեփական հետազոտական աշխատանքի վրա:
Այս երեք սյունակները լրացնելուց հետո հետազոտական աշխատանքի նյութի, բովանդակության շարադրումը դյուրին, հիմնավորված և հետաքրքիր է դառնում:
Վերջում գրվում է հետազոտական աշխատանքի եզրակացությունը, որը հիմնականում լինում է մեր արդեն կազմած երեք սյունակների կարճ շարադրումը ինչպես նաև այն թե ինչպես ենք հասել հետազոտական աշխատանքի նախաբանում ուրվագծված նպատակին և խնդիրներին:
Եզրակացությունից հետո պետք է գրվեն այն աղբյուրները, որոնցից օգտվել ենք:
Ազատ ստեղծագործաբար գրելու գործունեություն

Նամակներ գրելը
Անձնական նամակներ
Աշակերները պետք է կարողանան շնորհակալական նամակ գրել: Գրելու այս կարողությունը հաճախ է պետք գալու կյանքում:
Շնորհակալական նամակի օրինակ.
From: Tigran Vardanyan Raffi 32, apt. 24 Yerevan 0034, Armenia Tel: (+374)93-54-87-87 begin_of_the_skype_highlighting              (+374)93-54-87-87      end_of_the_skype_highlighting e-mail: t.vardanyan@yahoo.com July 25,20010
To : Name
Title
Organization
Address
City, State, Zip Code
Dear [First Name, or Mr./Ms. Last Name, if you do not know the person well]
Thank you for all your help with [describe the help you were given].

I especially appreciated the information and advice you offered and the contacts you shared with me. Your assistance has been invaluable during this process.
Again, thank you so much. I greatly appreciate your generosity.
Sincerely yours, Tigran
Տիգրան Վարդանյանից Րաֆֆու 32, բն.24 Երևան 0034, Հայաստան Հեռ. (+374)93-54-87-87 begin_of_the_skype_highlighting              (+374)93-54-87-87      end_of_the_skype_highlighting էլ.հասցե. t.vardanyan@yahoo.com 25 հուլիսի, 20010
Ում է հասցեագրված Անուն ազգանունը կազմակերպության անունը հասցեն
Թանկագին ….,
Շնորհակալություն ձեր օգնության համար (այստեղ հարկ է նշել այն օգնությունը, որ տրվել է): Ես հատկապես գնահատում եմ ձեր տեղեկատվությունը և խորհուրդը, ինչպես նաև ձեր նշած աղբյուրների հասցեները, որոնցից կարելի է օգտվել: Ձեր օգնությունը անգնահատելի է: Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում և գնահատում եմ ձեր մեծահոգությունը:
Աշակերտները պետք է կարողանան գրել նաև այլ տիպերի անձնական և գործարար նամակներ: Տարբեր տիպերի նամակների օրինակների հրաշալի աղբյուր է հետևյալ կայք էջը. http://www.letter-samples.com/referral-letters.html

Վիճահարույց թեմաներով շարադրություններ գրելը
Գրելու կարողությունները ստուգելու ամենատարածված և ընդունված ձևերից մեկը վիճահարույց թեմաներով շարադրություններ գրելն է: Այսպիսի շարադրությունների առաջադրանքները ծավալուն են շարադրվում:
Շարադրության առաջադրանքների 2 օրինակ. Մարդիկ երբեմն գերադասում են գյուղական կյանքը քաղաքայինից: Կարո՞ղ եք շարադրել գյուղական և քաղաքային կյանքերի առավելություններն ու թերությունները: Հնարավո՞ր է արդյոք նվազագույնի հասցնել գյուղի և քաղաքի տարբերությունները, և արդյո՞ք կա դրա անհրաժեշտությունը:
Կարծիք կա, որ համակարգիչները և էլեկտրոնային գրատախտակները դրական ազդեցություն չեն ունենում աշակերտների առողջության վրա: Մյուս կողմից էլ`հնարավոր չէ պատկերացնել կրթական առաջընթացն առանց այս միջոցների: Ինչպե՞ս կարելի է գործածել համակարգիչներն ու էլեկտրոնային գրատախտակները`նվազագույնի հասցնելով դրանց վնասակար ազդեցությունը:

Նմանատիպ շարադրություններ գրելու կարողությունները զարգացնելու համար լեզվի ուսուցիչները պետք է հաճախակի կազմակերպեն բանավոր իրարամերժ կարծիքներով հագեցած քննարկումներ: Այսպիսի քննարկումները, նախ և առաջ, զարգացնում են ուրիշին լսելու, ուրիշի կարծիքը հաշվի առնելու և սեփական տեսակետը համադրելով նոր եզրահանգումներ անելու ունակությունը: Այս առումով անգնահատելի գործ է արել և դեռ շատ բան ունի անելու մեր կրթահամալիրի տրոփող կայքը:

Աղբյուրներ

Joe Sheils: “Communication in the Modern Languages Classroom” 1996
David Seymour & Maria Popova: “700 Classroom Activities” 2005
http://esl.about.com/cs/teachingtechnique/a/a_twrite.htm
http://www.tuition.com.hk/essay-writing.htm
http://www.letter-samples.com/referral-letters.html

 

Մեդիաօլիմպիադաներին ներկայացվող անգլերենի առաջադրանքների ստեղծագործական բնույթը

Դպիր 41 http://notebook.mskh.am/art.php?id=152

Նախաբան

Հանրակրթական տարրական, միջին և ավագ դպրոցների սովորողներին ներկայացված են ընդհանրական որակական պահանջներ` չափորոշիչներ, որոնք ներառում են և՛ գիտելիքների համակարգ, և՛ կարողություններ: Կրթական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը կարևորվեց նրանով, որ մեծ տեղ տրվեց սովորողների կարողությունների ձևավորմանը կրթության կազմակերպման գործում: Գրվեցին և հրատարակվեցին առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի գրքերը, բայց դպրոցների պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերը հիմնականում ստուգում են միայն աշակերտների ստացած գիտելիքները: Մոտավորապես նույնն են նաև հանրապետական օլիմպիադաներին տրվող առաջադրանքները: Առաջադրանքների բովանդակությունը և քննությունների անցկացման նման կարգը հանդուրժում են միայն ու միայն հնարավոր անարդարությունների դեմն առնելու համար: Հազարավոր շրջանավարտներ միևնույն ժամանակ, հարյուրավոր խստորեն հսկող աչքերն իրենց վրա հառած` լարում են իրենց հիշողությունը, որպեսզի հիշեն այն միակ բառը կամ նախդիրը ու ճիշտ ընտրություն կատարեն: Ամեն ինչ արդար է արվում, բայց այս տեսակի արդարությունը չի կարող դրական արժևորվել, քանի որ չեն բացահայտվում սովորողի կարողությունները:

Բոլորովին այլ պատկեր է մեդիաօլիմպիադայի դեպքում: Առաջադրանքները ստեղծագործական են և չունեն միանշանակ մեկ պատասխան: Սովորողին հնարավորություն է տրվում օգտվելու տարբեր դասագրքերից և տեղեկատվական աղբյուրներից: Փաստորեն նա հետազոտական աշխատանք է կատարում: Ոչ մի պահ չի ընդհատվում սովորողի կրթությունը: Ընդհակառակը` նորը իմանալու նորանոր շարժառիթներ է ձեռք բերում և որ ամենակարևորն է` սովորում է սովորել:

Ներկայացնում եմ միջին և ավագ դպրոցներում անգլերենի մեդիաօլիմպիադայի առաջադրանքների նմուշներ, որոնք ստեղծագործական և հետազոտական բնույթ ունեն:

Առաջադրանքներ 7-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողներին

 1. Տեքստերի տրամաբանական շարունակում բայական տարբեր ժամանակաձևերով

Logical text completions using different verb tenses.

 1. My adventures in Hankavan

Last summer our family went to a holiday home in Hankavan. Our holiday home was near a mountainous river and a forest of fir trees. The air was fresh and the countryside was beautiful. Someone told us that there was a waterfall not far from the holiday home. My brother and I decided …..

 1. The house of my dreams

Now I am going to describe the house of my dreams to you. It will not be in the centre of Yerevan. It will be in a quiet place away from the city’s busy traffic. ….

 1. If

If I have enough money, I will buy a notebook for me. If I buy a notebook, I will connect it to the Internet. If I connect my notebook to the Internet, I ….

 1. Հարկ է, որ ի վիճակի լինես խնդրանք արտահայտելու:

You should be able to express your request

Use the following beginnings to express your requests: Could I ….; Do you mind if I…?; Can I … ?

e.g. I feel sick. Could l leave classes a bit earlier?

I don’t know the meaning of this word. Can I look it up in the dictionary?

 1. I’m fed up. …
 2. It’s hot in here. …
 3. I’m hungry. …
 4. I have forgotten your telephone number. …
 5. I have got a headache. …
 6. I’m tired. …
 7. I’m cold. …
 8. It’s stuffy in here. …
 9. We have run out of bread. …
 10. My have left my mobile phone at home.

III. Որքան … այնքան

The … the…

Complete the sentences.

 1. The more you know the …
 2. The less you know the …
 3. The cheaper the hotel the …
 4. The longer the way the …
 5. The hotter it gets the …
 6. The colder it gets the …
 7. The more interesting the film is the …
 8. The less you eat the …
 9. The more you eat the …
 10. The more you work with the computer the …
 11. Պատմիր, թե ինչպես ես պատկերացնում քո ապագան

Tell us about your hopes and plans for the future

Առաջադրանքներ 9-րդ դասարանի սովորողների համար

 1. Երբեմն հարկ է լինում խորհուրդ տալ:

Sometimes you should be able to give advice.

Give advice to your friend with the following beginning: If I were you, I’d …

Խորհուրդ տվեք ձեր ընկերներին` սկսելով այսպես. Եթե ես քո տեղը լինեի, ես …

I am always losing things. If I were you, I would put everything into my bag.

My pronunciation is very bad.

My hair is very dry.

I get tired while working with the computer.

 1. Համացանցում գտիր վաճառքի հանված մի տան նկարագրություն: Կազմիր երևակայական երկխոսություն անշարժ գույքի գործակալի և գնորդի միջև:

Find a description of a house for sale on the Internet. Form an imaginary dialogue between the estate agent and a buyer. The buyer wants to reduce the price and but the estate agent doesn’t want to do it.

III. Մի այսպիսի ասացվածք կա “Նեղ օրվա ընկերն է իսկական ընկեր”: Մեկնաբանիր այս ասացվածքը քո օրինակներով:

There is an English saying “A friend in need is a friend indeed”. Illustrate this saying in your own examples.

Առաջադրանքներ 10-րդ և 11-րդ դասարանների սովորողմերի համար

 1. Համացանցում գտեք Eco-warrier (Էկո-զինվոր) բառի մասին տեղեկատվություն: Կարդալով տեղեկատվությունը, գրեք ձեր սեփական պատկերացումները էկո-զինվորի անելիքների մասին ձեր երկրում և այն թաղամասում, որտեղ ապրում եք:

Find information about the word “Eco-warrior” on the Internet. Reading this information write your own conceptions on eco-warrior’s activities in your country and in the district where you live.

 1. Համացանցով տեղեկատվություն փնտրեք Ավստրալիայի տնտեսության, կլիմայի, կենդանական և բուսական աշխարհի մասին: Համեմատություններ արեք Հայաստանի հետ:

Find Information about the economy, climate, flora and fauna of Australia. Compare with Armenia.

III. Դուք համաձայն ե՞ք այս ասացվածքին «Երբ աղքատությունը դռնից ներս է մտնում, սերը դուրս է թռչում պատուհանից»:

Do you agree about this saying «When poverty comes in through the door, love flies out of the window».

 1. Ենթադրենք ինչ-որ էտապում ուզում եք ձեր կրթությունը շարունակել Եվրոպական մի որևէ երկրում: Գտեք եվրոպական մի որևէ երկրի համալսարանի կայք: Պարզեք, թե ինչ ֆակուլտետներ կան այդ համալսարանում, որքան է ուսման վարձը, կամ կա՞ արդյոք անվճար սովորելու համար նախատեսված կրթաթոշակ, և ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնել, որպեսզի ձեռք բերել այդ կրթաթոշակը: Տեղեկատվությունը թարգմանեք և ներկայացրեք այն հայերեն` նշելով կայքի անունը:

Let’s suppose that you want to continue your education in a European country. Find the web site of a university in a European country. Find out what departments there are in it, how much the fee is, or whether there is a chance of getting a scholarship, and what examinations should be taken to get that scholarship. Send the Armenian translation to the examination centre mentioning the name of the website.

Ներկայացված առաջադրանքների օրինակները անպայմանորեն չեն նախատեսված միայն մեդիաօլիմպիադաների համար: Դրանք կարելի է գործածել նաև առօրյա ուսումնական գործունեության մեջ:

 

Օգտագործված գրականություն

 

David Seymour & Maria Popova “700 Classroom Activities” Macmillan, 2005

Joe Sheils “Communication in the Modern Languages Classroom”

Thomas Kral “The Lighter Side of TEFL” A teacher’s resource book of fun activities, 1994

“Common European Framework with Reference for Languages” 2001

5.05.2011

 

 

Ուսուցման առարկան` օտար լեզու և ոչ թե լեզվի մասին գիտելիք

 Դպիր 45   http://notebook.mskh.am/art.php?id=240

Կրտսեր և միջին դպրոցներում սովորողներին պետք է սովորեցնել լեզուն, այլ ոչ թե լեզվի մասին գիտելիք

Կրտսեր և միջին դպրոցներում օտար լեզվի դասավանդման բոլոր բաղադրիչներից (արտասանությունը, բառապաշարը, քերականությունը, խոսելը, կարդալը և գրելը) ամենաառաջնայինը լսելով ընկալելը և խոսելն է: Դա այդպես է, նախ և առաջ, որովհետև այդ կարողությունը օտար լեզվի դասավանդման և՛ նպատակն է և՛ հիմնական միջոցը: Բանավոր խոսք դասավանդելիս հարկ է խուսափել լեզվի դասավանդման ուղիղ, ինչպես նաև քերականա-թարգմանական մեթոդներից: Մենք հարկ է որ հետևենք բանավոր գիտակցական ուղղությանը` հաշվի առնելով դիդակտիկայի բոլոր սկզբունքները:
Բանավոր խոսքի վարժանքները, կարճ երկխոսությունները, զրույցները պետք է զարգացնեն սովորողի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հիշողությունները և հետաքրքրություն արթնացնեն այն նյութի հանդեպ, որը դասավանդվում է: Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր դաս պետք է ունենա հոգեբանական և լեզվաբանական ճիշտ հիմք:

Դասավանդման սկզբնական էտապում սովորողները պետք է վարժվեն «to be-լինել» բայով խոսքային նմուշներ ասելուն, որոնք անհրաժեշտաբար պետք է ունենան հաղորդակցական արժեք: Դրանից հետո դասավանդողի ասած նմուշով սովորողները մեկ երկու բառ են ավելացնում արդեն սովորած խոսքային նմուշին:
Նրանք արդեն պատրաստ են միացնել խոսքային նմուշների իմաստային խմբերը և նկարագրել շրջապատող առարկաները: Սկզբնական էտապում սովորողներն իրենք են առաջարկվող խոսակցական թեմայի, կարճ երկխոսությունների և զրույցների գործող անձինք:

Ինչպես Լ.Ջ. Ալեքսանդրն է գրել իր «Վարժանք և առաջընթաց» գրքի նախաբանում «Ուսուցչի ջանքերով սովորողները պետք է օտար լեզուն գործածելու կարողություն ձեռք բերեն, այլ ոչ թե լեզվի մասին գիտելիքներ: Սովորողի օտար լեզվի իմացությունն էլ պետք է չափվի այն բանով, թե որքանով է նա կարողանում գործածել այն, այլ ոչ թե այդ լեզվի մասին նրա ունեցած գիտելիքով: Միջին դպրոցի և առավել ևս` կրտսեր դպրոցի սովորողի համար ոչ մի արժեք չի ներկայացնում դասավանդողի այս նախադասությունը. « Ներկա շարունակական ժամանակը կազմվում է to be օժանդակ բայի խոնարհված ձևերով և բայի չորրորդ հիմքով»: Որոշ դասավանդողներ էլ բավական չէ որ իրենք են ասում դա, և դեռ պարտադրում են, որ սովորողը կրկնի այն: Կրտսեր և միջին դպրոցներում մենք պետք է խուսափենք կենդանի հաղորդակցական խոսքից դուրս քերականական կանոնների ուսուցանումից: Պետք չէ հարյուրավոր անգամներ հիշեցնել սովորողներին, որ անգլերենն ունի շարադասական հստակ կանոն, որն ասում է, որ ժամանակի պարագան դրվում է կամ նախադասության սկզբում` ենթակայից առաջ, կամ վերջում, իսկ ենթակային հաջորդում են ստորոգյալը, ուղիղ խնդիրը, անուղղակի խնդիրը, ձևի պարագան ու տեղի պարագան: Այս բոլոր քերականական տերմինները լսելուց հետո սովորողը ընդունակ չի լինի նույնիսկ պարզ համառոտ նախադասություններ կազմելու:

Մենք պարզապես պետք է սովորողին այնպիսի խոսքային, հաղորդակցական իրադրության մեջ դնենք, որ նա ստիպված լինի պահանջվող շարադասություն ունեցող խոսքային նմուշներով մազմաթիվ անգամներ կազմի իր սեփական նախադասությունները:

Այս հոդվածում ես փորձել եմ ներկայացնել սկզբնական փուլի համար նախատեսված տարբեր վարժություններ, որոնք ոչ թե ստուգում են որոշակի լեզվական գիտելիքներ, այլ զարգացնում են խոսելու կարողությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձված վարժությունների հոգեբանական և լեզվաբանական հիմքին:

Կրտսեր և միջին դպրոցներում սովորողների խոսելու կարողությունները զարգացնող դասարանական գործունեության ձևերի հոգեբանական հիմքը
Նախ և առաջ ուսուցանվող նյութը և լեզուն պետք է համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին: Այն պետք է լինի ոչ չափազանց մանկական և ոչ էլ ներառի շափազանց շատ վերացական գաղափարներ:
Օրինակ այնպիսի նախադասությունները, ինչպիսիք են «Գրիչը սեղանի վրա է» և «Ամբողջ աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը պայքարում է խաղաղ գոյակցության համար», չեն համապատասխանում 6-րդ և 7-րդ դասարանների սովորողների հետաքրքրություններին և լեզվական կարողություններին:
Գիտակցական մոտեցումը անհրաժեշտ է ուսուցման յուրաքանչյուր պահին: Եթե որևէ բան աշակերտները չեն հասկանում անգլերենով, դասավանդողը պետք է թարգմանի այն հայերեն, քանի որ ժամանակի մեջ մենք սահմանափակված ենք: Մենք չենք կարող սպասել մինչև սովորողը ինքը կկռահի դրա իմաստը իր մայրենի լեզուն սովորող երեխայի նման:

Վարժություններն արվում են այնպես, որ բոլոր սովորողները մասնակցեն դասին, որը պետք է աշակերտակենտրոն լինի: Կրտսեր և միջին դպրոցներում անհրաժեշտ է մերժել դասը վարելու այն անարդյունավետ ձևը, երբ մի լավ սովորող աշակերտ մի երկար տեքստ է պատմում, իսկ մյուս մյուսները ստիպված են լսել ոչինչ չանելով: Դրա փոխարեն վարժություններ են արվում փոքր խմբերով կամ զույգերով` հարց ու պատասխանի միջոցով, այսինքն հաղորդակցական սկզբունքը պահպանվում է: Երբ հաղորդակցական սկզբունքը պահպանվում է, սովորողն այդ պահին մտածում է, որ ոչ թե թվանշանի համար պարտադրված դաս է պատմում, այլ հաղորդակցվում է անգլերեն, որն այնքան կարևոր է:

Մատուցվող վարժությունների լեզուն աստիճանաբար պետք է բարդացվի: Մի որևէ նոր խոսքային նմուշ սկզբում պետք է վարժեցվի մի բայով, իսկ հետո երկու բայերով արդեն բարդ նախադասություններում:

Դասավանդողը պետք է նյութը մատուցի այնպիսի վարժանքներով, որոնք տանում են հայտնիից դեպի անհայտը, պարզից դեպի ավելի բարդը:

Այս հոդվածի անգլերեն տարբերակում տրված են կրտսեր և միջին դպրոցներում խոսելու կարողությունները զարգացնող բազմաթիվ խոսքային նմուշներով վարժանքներ: 

 

 

To teach the language and not some knowledge about the language

Դպիր 45     http://notebook.mskh.am/art.php?id=238

At elementary and middle schools we should teach the learners the language and not some knowledge about the language.

While teaching a foreign language we pay attention to the following aspects: pronunciation, vocabulary, grammar, speaking, reading and writing. The most important of them at the initial stage of teaching is hearing and speaking. This is so, first of all, because of it’s being both the aim and the basic means of teaching the target language. In teaching oral speech we have to avoid the so called direct method of teaching and the grammar translational method. We should follow the oral comprehensive method taking into consideration all the main principles of didactics.

The oral speech exercises, drills, short dialogues and conversations should develop the pupils’ short term and long term memory and arouse interest in the subject matter being taught. In other words each lesson should have true psychological and linguistic basis.
At the initial stage the pupils should be drilled in uttering statements with the verb to be. Afterwards the teacher stimulates them to extend these sentences by adding a word or two.

Then the pupils are ready to combine these statements and describe the objects surrounding them. At the initial stage the pupils themselves are the centre of the suggested topic for short dialogues and conversations. The teacher should support the lessons with audio-visual aids as much as possible in the most comprehensive way. Only in this way can the starting point be effective.
As L.G. Alexander has stated in the preface of his “Practice and progress” the teacher’s efforts should not be directed at informing his students about a language, but at enabling them to use it. A student’s mastery of a language is ultimately measured by how well he can use it, not by how much he knows about it.

We must avoid teaching the pupils grammar rules isolated from oral speech. We mustn’t state for hundreds of times that the English language has a special word order where the subject of a given sentence stands ahead. We must simply make the pupils utter speech patterns with the required word order for hundreds of times. After having done this work we can introduce small situations which are formed with the initially taught speech patterns. Only in this way we can avoid difficulties caused by the settled speech habits of the mother tongue.
In this paper I have tried to give the system of exercises suggested by many progressive scholars and used by skilled English teachers. These exercises have the purpose of developing oral speech, habits and skills of speaking. A special attention has been paid to the psychological and linguistic basis of these exercises.
Psychological Basis of the Activities Developing Speaking Skills at Elementary and Middle Schools
Psychological theories of of interest, of attention, of associations of ideas, and of memory are of utmost importance in the process of teaching a foreign language.
In order to arouse the pupils’ interest the speech material must be motivated and should correspond to the age peculiarities of the pupils. It should be neither too childish nor too abstract.
For example such sentences as: “The pen is on the table”, and “The progressive people all over the world fight for their constitutional rights” must be avoided during the lessons in the 6th and 7th forms.
At the initial stage of teaching a foreign language the pupils are not expected to produce their own free speech. They are only expected to choose among the drilled ready made speech forms and use them.

Sample exercises:

 1. a) My father is reading.
  My brother is working.
  My sister – (eat)

The pupil is expected to say – My sister is eating

My friend (speak)

While doing this exercise the pupils produce sentences using the present Continuous tense. The subject being in the third person singular, the verb to be in the form of is and the ing form are consolidated in the pupils’ memory. And if we drill this form periodically we’ll be able to put it into the pupil’s long term memory and our aim will be achieved.

An exercise of completing the partner’s speech.

– We skate and ski in winter, but in summer…
The pupil is expected to say:
We swim in summer.
While doing this exercise the pupil’s attention isn’t concentrated on the grammatical form of the Present Indefinite Tense. It’s the contents that matters here.

To maintain a proper psychological background while teaching we should take into consideration the following principles of teaching a foreign language:

the principle of Consciousness,
the principle of activeness,
the principle of visuality,
the principle of Consecutiveness,
the principle of Accessibility

The principle of conscious approach is maintained through the whole course of teaching oral speech. The pupils must understand everything being said at the given moment. If it is not possible to explain anything in English so that the pupils could understand the teacher, it should be done with the help of the mother tongue. We can’t use entirely direct method which demands 16-17 hours a week for a good result. Every step of the teacher, every model of drill exercises should be comprehended by the pupils because we are limited in time. We can’t wait for the pupil to acquire the skill and habit of speaking like the child acquires its mother tongue. We should direct our pupils with the language rules. But these language rules mustn’t be taught theoretically. They must be taught through practice.

The principle of activity is maintained by conducting the lesson mainly in a student-centered way. Each pupil in class should feel busy acquiring knowledge at every moment of the lesson. The method of checking the students’ knowledge by making them narrate a long text, should be avoided. All the pupils must be involved in the lesson and in the act of communication. The pupils must work in small groups or in pairs. Work in chorus may be practiced when a new sound or the pronunciation of a difficult word is taught. Small groups or pairs may be formed for the consolidation of newly drilled speech patterns in small conversations or dialogues.

The principle of visualization. It has been proved by psychologists that the more sense perceptions take part in the process of acquiring knowledge the better is the result. If the lesson is conducted with this principle, it comes emotionally colored, and the pupils get interested in it very soon. Most modern English text-books are illustrated. Even the grammar rules are illustrated. In addition to these illustrations the text-books are supplied with audio-visual materials and aids throughout the whole course. Wall pictures are also widely used at the initial stage of teaching.

The Principle of Consecutiveness. From the known to the unknown, from the simpler to the more complex, and from the proximate to the more distant: These statements should be the main directory in the teacher’s work.
The above mentioned First three principles can be adhered by doing the Following exercises at the initial stage of teaching.

 1. Answering by acting type of exercises
  The teacher expresses some commands, requests, orders and the pupil performs them saying in a loud voice what he or she is doing at the given moment. He does it consciously. The whole class are listening to the teacher, watching the performer’s actions and listening to his or her sentences in the Present Continuous Tense.

Here are some other exercises used in developing oral speech at the initial stage of teaching.

 1. a) Repetition of sentences uttered by the teacher with a certain communicative colouring.
  Teacher: I often play chess.
  Pupil: I often play chess too.
  Teacher: I like winter very much.
  Pupil: I like spring very much.
  Teacher: Are you going to the cinema.
  Pupil: No, I am not going to the cinema.
  Are you going to the theatre?
  Yes, I am going to the theatre.
  b) The so called “Wrong statements” exercises.
  Teacher: It is hot in winter.
  Pupil: No, it is not hot in winter.
  It is cold in winter.
  Teacher: He is a girl.
  Pupil: No, he is not a girl
  He is a boy.
  c) Exercises in guessing a word
  Teacher: I have got something in my bag. What is it?
  Pupil: Is it a book?
  Teacher: No, it is not.
  Pupil: Is it a pencil?
  Teacher: No, it is not.
  Pupil: Is it an exercise-book?
  Teacher: Yes, it is.
  d) Completing sentences.
  Teacher: I like to…
  Pupil: I like to eat ice-cream
  Pupil: I like to draw.
  Pupil: I like to play football.
  Teacher: I don’t want to…
  Pupil: I don’t want to drink milk.
  Pupil: I don’t want to play chess.

At the initial stage of teaching Special attention is to be paid to learning short dialogues by the pupils. The dialogues are supposed to be formed with already drilled grammatical and lexical structures. Dialogues mustn’t be formed with abstract, philosophical thoughts. They must be connected with the pupils’ activities, their own ideas and way of life. In other words they must bear the principle of accessibility in them.

Hallo, Nick, this is my friend Hakob.

– How do you do, Hakob?
– How do you do, Nick?

A short dialogue on expressing thankfulness and it’s respond.

– May I take your text-book for a minute?
– Here you are.
– Thank you
– Not at all.

The pupils may substitute the word text-book with other words and repeat the dialogue for tens of times.

We distinguish two types of dialogues: prepared and unprepared. Since a dialogue implies activeness and initiative on the part of both speakers, and since the pupils are not able to express themselves freely in the foreign language, unprepared dialogues can only have a limited application at initial stages of foreign language teaching. However the teacher shouldn’t lose the opportunity of challenging the pupils to form a short unprepared dialogue using their active vocabulary and already drilled structures.

 

Linguistic basis of oral exercises based on speech patterns

The linguistic basis of teaching a foreign language must cover all the branches of linguistics: phonetics, the two divisions of grammar-morphology and syntax, lexicology and semantics. But we must always bear in mind that we mustn’t teach the pupils about these branches of linguistics. We must only develop skills and habits of using the knowledge concerning these branches.
For example while introducing the sound [æ] we mustn’t teach our pupils what type of vowel it is, whether it is a back lingual or fore lingual, whether it is high or low.

We must simply pronounce this sound and ask our pupils to imitate it. Afterwards we are to introduce some words where this sound exists: a bag, a cap, a map.

After having done this we can ask the pupils to recognize this sound in the pronunciations of different words.
For example –
Teacher – table, imagine, smart, fat, enemy, add
We must also bear in mind, as most of the scholars dealing with methods of teaching foreign languages state, that all the branches of linguistics mentioned above mustn’t be taught the pupils separately. For example the lexical unit to be proud of smb/smth can’t be introduced in isolation.
This lexical unit and all the other ones must be taught in sentences where the predicate agrees with the subject in it’s person and number.
I am proud of my father.
He is proud of his father.
We are proud of our city.

In other words while teaching our pupils speaking we can’t do without practical grammar. And on the other hand we mustn’t teach our pupils isolated grammar rules without using them in speech patterns.
The speech material must be arranged in order of increasing complexity. Each pattern must be practised orally until the learners can use it automatically.

Here are some speech patterns to be used for consolidating the usage of the Present Perfect Tense.
Model: Is this article ready? (write)
Yes, he has written it.

 1. Are her rooms clean? (do)
  2. Is our dinner ready, Mother? (cook)
  3. Do you know this sort of pencil? (use)
  4. Does she know the poem? (learn)
  5. Does he know how nice the cake is? (eat)
  6. Do you know that your gloves are on the table? (find)
  7. Is Bobby’s face clean? (wash)
  8. Do you know how beautiful these songs are? (hear)

Model: Have you got an Oxford dictionary? (buy)
– No, I haven’t bought one yet.

 1. Do you know the news? (hear)
  2. Has John gone home? (leave)
  3. Are you going to the country for the week-end? (think about)
  4. Are you doing the work? (begin)
  5. Is she his wife now? (marry)
  6. Do you like the cake? (taste)
  7. Does he know the rules? (learn)
  8. Do you want to post the letter today? (write)

Model: Open the door!
– But I’ve already opened it.

 1. Ask him what he means!
  2. Take the books to the library!
  3. Water the flowers!
  4. Dust the furniture!
  5. Drink some hot milk!
  6. Cut the bread!
  7. Lay the table for breakfast!
  8. Switch the TV set off.
  9. Send the magazines to Fred.

Model: Where is Tom’s new shirt? (to put on)
-He’s put it on

 1. What has happened to your finger? (cut)
  2. Where’s Nelly? (go for a walk)
  3. Where is Bobby’s blue cup? (break)
  4. Why don’t you wear your new dress?(spoil )
  5. Where’s Fred’s bicycle? (sell)
  6. Where is her new note-book? (lose)
  7. Where is your English text-book? (give away)

Model: page 66

Now let’s commence systemizing the exercises developing the skills and habits of speaking on the linguistic bases.
There are two forms of, speaking: monologue and dialogue.
First of all we should teach the pupils to form their monologue speech so that they can use it in their dialogical speech. There exist three stages in teaching monological speech: a) the statement level; b) the utterance level; c) the discourse level
At statement level pupils are stimulated to perform the following types of drill exercises within the sentence and speech patterns given: Substitution, extension, transformation, combination, completion.

 

Different Types of Exercises For Middle School Learners

 1. Substitutional exercises
  With the verbto be

Exercise 1

He is a doctor.
— — — teacher.
— — — student.
— — — nurse.
— — — policeman.

Exercise 2

Model – This isn’t a chair. (a table)
It’s a table.
This isn’t a newspaper. (a magazine)
This isn’t a coat. (a jacket)
This isn’t a hat. (a cap)

 1. Substitutional exercises

With one verb
The adverbial modifier of place is substituted.

Exercise 1

He eats in a restaurant.
He eats ….
He eats ….
He eats …
He eats ….
Exercise 2

Here the adverbial modifier of time is substituted
He eats at noon.
…. … at five.
… … in the morning.
… … in the afternoon.

III. Substitutional exercises
With two verbs
Exercise 1

He’ll go to bed when he does his homework.
…………… … when he gets tired.
………………. when he feels sleepy.

Exercise 2

He won’t go to bed until he finishes his work.
……………………until he gets tired.
…………………… until he feels sleepy.
…………………… until he takes a shave.

 1. I Substitutional exercises
  With verbals

Exercise 1

It’s time to leave now.
………. to start …..
………. to go ……
………. to go to bed ….

 1. Combining exercises
  with the verb to be

Model: He is a boy. He is tall.
He is a tall boy.

 1. He is a man. He is rich.
  2. He is a teacher. He is clever.
  3. She is a housewife. She is busy.
  4. It is a door. It is white.
  5. It’s a chair. It is broken.

Model: It is on the table.
The table is big.
It is on the big table.

 1. It is on the table. The table is small.
  2. It is on the desk. The desk is square.
  3. It is in the bookcase. The bookcase is brown.
  4. It is in the bedroom. The bedroom is big.
 2. Combining exercises
  with one verb

Model: He is eating.
He is in a restaurant.
He is eating in a restaurant.

 1. The boys are playing.
  They are outdoors.
  2. The woman is cooking.
  She is in the kitchen.
  3. He has got a pencil.
  It’s in his pocket.
  4. She lost her pen.
  She was in the park.

III. Combining exercises
with two verbs

Model: The teacher talked.
The students listened.
The teacher talked and the students listened.

 1. The teacher asked a question.
  Tom answered it.
  2. He teaches English.
  His wife teaches Russian.
  3. They offered me a job.
  I took it.
  4. It rained yesterday.
  It is going to rain tomorrow.
 2. Combining exercises
  with verbals

Model: He heard a shout.
He looked back.
Hearing a shout he looked back.

 1. She wanted to read.
  She ignored the phone.
  2. I needed stamps.
  I went to the post-office.
  3. He saw the sign.
  He stopped the car.
  4. He felt warm.
  He took off his coat.
 2. Extentional Exercises
  With the verb to be

Model: The boy is sick. + tall.
The tall boy is sick.

 1. The girl is thirsty. + pretty
  2. He is a doctor. + good
  3. He is an engineer. + capable
  4. This chair is broken. + old
 2. Extentional exercises
  With one verb
  Model: He ate dinner last night. + in a restaurant.
  He ate dinner in a restaurant last night.
 3. I put the book on the table. + last night
  2. They have painted this year. + the house
  3. She left her coat yesterday. + upstairs
  4. We drink in the cafeteria every morning. + caffee

III.
With two verbs

Model: The house is very large. + Where I live.
The house where I live is very large.

 1. She returned the dress to the shop. + that she had bought.
  2. The day was very exciting. + when we moved.
  3. He sent the girl an invitation to his party. + that he wants to meet.
  4. I sent the boy a postcard. + that I met on my trip.
 2. Extentional exercises 
  V. With verbals

Model: That boy is my brother. + smiling.
That smiling boy is my brother.

 1. The chair is shaky. + broken
  2. He entered the room. + whistling
  3. He came up to me. + laughting
  4. I saw an old couple. + walking in the park.

Transformational exercises

Model: That girls sing.
The girl sings.

 1. The clocks work.
  2. The women cook.
  3. The boys run.
  4. The girls laugh.

Model: I did my lessons (three hours)
It took me three hours to do my lessons.

 1. He reached the station. (15 minutes)
  2. He wrote that article. (two hours)
  3. She has a shower. (20 minutes)
  4, You did this work. (a week)

When pupils are taught how to use differnt patterns they are ready to use them together in one utterance.
For example:

Teacher: Say a few words about your bag.
Pupil: My bag is made of leather. It is black. I put my exercise-books, text-book and pens into my bag. Every morning at 830 I take my bag and go to school. It takes me ten minutes to walk to my school.

After pupils have learned how to say a few sentences on a given situation, they are prepared for speaking at discourse bevel. The teacher may conduct a conversation lesson.
Bibliography

Z.Plukhina “ The Way the British Communicate” 1991
M.Swan “ The New Cambridge English Course” 1994
Joe Sheils “ Communication in the Modern Languages Classroom”

 

 

Teaching English in Classes of Pupils with Mixed Abilities

Դպիր 48   http://notebook.mskh.am/art.php?id=344

Introduction

It is very difficult to teach a class with clearly different levels of language competency. They may have different starting levels of English or they may learn at very different speeds.
According to the new conception of teaching foreign languages at elementary, middle and high schools of our country the whole approach has been changed. The new approach takes into consideration the fact that the learners in a definite class are most likely to have different levels of language knowledge and communicative skills.
Every pupil has the right to be involved in the classroom activities irrespective of his or her personal capabilities.
On the one hand, we don’t have the right to neglect the pupils with little capabilities and, on the other hand, the lesson shouldn’t be boring for the smart pupils.
Realizing the importance of setting different demands for the pupils of mixed abilities, new three level standards for listening, speaking, reading and writing have been worked out in our country lately.

Some strategies of work in classes of mixed abilities

The first strategy involves creating or providing different tasks for different levels. For example, the teacher can use a number of comprehension questions for a text. The teacher may have two sets of questions-A and B. Perhaps all students have to complete set A, the stronger ones also have to complete set B, or they even have an extra reading text. This obviously increases the amount of lesson preparation. For example, the teacher gives the students the following text to read.
“CAN I HELP YOU MADAM?”
A woman in blue jeans stood at the window of an expensive shop. Though she hesitated for a moment, she finally went in and asked to see a dress that was in the window. The assistant who served her did not like the way she was dressed. Glancing at her scornfully, he told her that the dress was sold. The woman walked out of the shop angrily and decided to punish the assistant next day. She returned to the shop the following morning dressed in a fur coat, with a handbag in one hand and a long umbrella in the other. After seeking out the rude assistant she asked for the same dress. Not realizing who she was, the assistant was eager to serve her this time. With great difficulty, he climbed into the shop window to get the dress. As soon as she saw it, the woman said she didn’t like it. She enjoyed herself making the assistant bring almost everything in the window before finally buying the dress she had first asked
for.

After reading this text the stronger students have to do detailed dictionary work on the vocabulary of the text. With the stronger students spending 10 minutes working with dictionaries the teacher has time to monitor and help the weaker ones with the text. Then the teacher can go through the shared comprehension tasks for the class and perhaps the stronger students can make a presentation about the words they have researched.
Now I want to speak about the extra work and homework. It is straightforward to give different students different homework. The teacher should give weaker students homework which really consolidates the class work and should give the stronger students work that will widen their knowledge.

When teaching mixed ability classes the weaker students will be missing things during the lesson or failing to understand. And the teacher should use homework to address this.
Writing tasks are great for homework, as a productive skill that can be performed individually. The teacher can expect more from the stronger students and use it as a way to identify their weaknesses, which may not be so apparent during the class.

The strategy of student’s nomination is a simple classroom management technique that really helps in the mixed ability class.

When nominating, the teacher should:
1. Ask the question before she gives the name of the student. In this case everyone has to listen.
2. Consider how easy it is for the student to answer. If a weak student will struggle, perhaps she should ask a stronger student. If a weak student should be capable, then she should ask them.
3. Avoid making students seem foolish, and yet also avoid patronizing them by only asking super simple questions.
4. Nominate with variety. The teacher should be careful to avoid nominating the same selection of students. In a large class she should keep a note of the students she has asked over a lesson, just to make sure she hasn’t developed a pattern.
In a mixed level class the teacher can have different expectations of the language that the different students produce. Sometimes it can push the stronger students if the teacher corrects them heavily-although she
should be sensitive about this. And for the weaker students the teacher should be more selective in her error correction.

The strategies for teaching mixed level classes are probably developing a positive and collaborative working atmosphere and providing a variety of work suitable for different levels.

In our days every student requires an individual approach according to the abilities shown. One should get an extra task so as not to be bored, another barely manages to follow the lesson, yet another needs a lesser task and some extra attention.

Organizing the teacher’s work according to the newly worked out three-level standards

Here are some samples of standards of narrative speech at elementary schools.

Low level Middle level High level
-to speak about a picture describing the actions, using the most common verbs -to describe daily actions that does the person himself or the others (in the moment of speaking, usually or in the past) using words denoting actions (adverbs of time, place, manner and so on). -to describe some picture, phenomenon, event, what he has heard or seen, to express his attitude and to motivate it (for example-   I like it because…)

According to the fixed standard demands of different levels the teacher may give different tasks to the pupils of different levels. For example the teacher gives them some picture to describe. It is a picture of a seaside where people are lying on the beach, swimming, playing different games or just relaxing and having a good time.
The pupils of low level are expected to give simple descriptions of the picture. For example: One man is lying on the beach under a big umbrella. Some boys and girls are playing volley-ball on the sands…. They describe the picture by using the most common verbs. 
The pupils of the middle level give more vivid description of the picture, they speak about its color, cleanness, about the swimming people and the games they are playing in the water, they can also describe the way they are dressed. While describing they use adverbs of manner, place and time.
The pupils of the high level are expected to give their own opinion about this picture. By looking at the same picture they not only describe it but also express their own opinions and attitude towards this picture and they should also motivate the actions of different people in the picture.

Here are some samples of standards of narrative speech at middle school:

Low level Middle level High level
-to speak about some event or incident           (for example-what  happened, when, where and so on). -to discuss or speak about what happened and for what reason. -to explain some event or incident that has happened expressing his own opinion and attitude.

Here is a sample text for the ninth form of middle school for the development of narrative speech.

A CLEAR CONSCIENCE

The whole village soon learnt that a large sum of money had been lost. Sam Benton, the local butcher, had lost his wallet while taking his savings to the post-office. Sam was sure that the wallet must have been found by one of the villagers, but it was not returned to him. Three months passed, and then one morning, Sam found his wallet outside his front door. It had been wrapped up in newspaper and it contained half the money he had lost, together with a note which said: ‘A thief, yes, but only 50 per cent a thief!’ two months later, some more money was sent to Sam with another note: ‘Only 25 per cent a thief now!’ In time, all Sam’s money was paid back in this way. The last note said: ‘I am 100 per cent honest now!’

At first the pupils may answer simple multiple choice questions on the text. For example:
1. The whole village soon learnt that the local butcher had lost his purse …
a) full of money b) full of stones c) full of gold
2. The butcher was sure that the money must have been found by …
a) a tourist from town b) someone who lived in the same village c) a postman

After answering the multiple choice questions the pupils of the low level are expected to narrate only the sequence of events or happenings of this text. At first the pupils are expected to give the main idea of the text: A villager lost his money. Someone found it but didn’t return it. Three months later he sent half of the money…

The pupils of the middle level try to discuss the text and speak about what happened and for what reason. Some of them say that they think that the thief stole the money because he was in need of it and, may be, nobody wanted to give him money. They explain that the thief had no other way to earn the money and he decided to steal it and after some time return it back, so they justify the act of the thief. Others may express a different point of view by claiming that the man who found the wallet should have returned it to the owner by all means. They are of the opinion that no reason can justify the theft.

The pupils of the high level explain what had happened in the text expressing their own opinion and attitude towards this text. They are also expected to recall a similar episode from their lives and how they acted in that situation.

Here are some samples of standards of writing at middle schools:

Low level Middle level High level
– to write a short personal letter to somebody, to invite or thank somebody using cultured expressions and speech patterns

 

-to write a letter to a friend telling him about his family, school, city, hobby -to write an official letter, request, answer to the request keeping the rules of such letter writing and also keeping lingual models characteristic to the official style
-with several simple sentences to describe people, things, events or occasions connecting simple expressions and sentences with joining words -to write a text describing people, events, places, daily events expressing his impressions -to write a simple and brief text about subjects that we are interested in, hobbies, interests expressing his opinion

Writing skills are often the most difficult skills for students of English as a foreign language to acquire. This may be because of the great emphasis on listening, speaking and reading in the classroom.
While there are differences between spoken and written English – for, spoken English has more shortened forms, contractions, omission and colloquial expressions- these differences need not intimidate the learner at the intermediate level, nor prevent the teacher from introducing real writing practice at this stage. And real writing, that is, practicing realistic use of the language (in its simpler written forms), is possible at this stage if the teacher provides good models and useful vocabulary for life like situations.

Letter writing, with its many forms and uses, is another activity that is particularly advantageous for the following reasons:
1. The vocabulary and structures in the letter may be taken from the students’ own learned material.
2. The letters may be short and simple in form and style, gradually increasing in length and complexity as the students’ progress.
3. The letter writing assignments may vary according to type and style as selected by the teacher and the students.
4. The letters may be corrected and kept in the students’ notebooks for actual use as models later on.

The pupils of the low level are to write a short letter in which they make an invitation or thank somebody by using polite expressions.

For example:
An invitation letter

                                                     June 25, 2007

Dear Ann,

My family and I would like to invite you to spend the summer holidays at our summer house by Lake Sevan. Our house is near the beach and you will be free to swim and walk along the shore as much as you want.

We will take you to Sevan in our car. You will only have to ask for your parents’ permission.  We are looking forward to seeing you and do hope that you can come.

Cordially,

Hasmik Avagyan

Expressing thankfulness“ a bread and butter letter”

                                                                   September 15, 2007

Dear Henry,

Thank you again for the wonderful weekend! I had such a good time visiting you and your family, and I enjoyed meeting all your relatives. I shall never forget the warm hospitality.

I hope that some day you are able to visit me. I would like to return your kindness and hospitality.

Please give my respects to all your family.

Love,

Laura

The pupils of the middle level are expected to write a letter to their friend telling them about their school, family, city, etc.

                                           November 28, 2007

Dear, Jane

I have missed you a lot. Since you have gone our city has changed a lot. During the last few years many beautiful buildings and offices have been built.

In the Republic Square, which is the heart of the city, beautiful fountains were opened to celebrate the 16 anniversary of our independence.

I hope that some day you will return back to our city and we will be able to see these beautiful changes together.

Sincerely,

Ann

The pupils of the high level write requests, official letters keeping the rules of such letter writing.

Request (for catalog)
Superior Books, Ltd. 12/10/05
Fifth Avenue

Catalog Department:

I would like to request a free catalog on American literature books.
Please send it to the address below.
Thank you for your attention.
Sincerely yours,
Ruben
Here are some samples of standards for narrative speech at high schools:

low level middle level high level
To form an oral connected speech describing persons, things, phenomena, events: (for example, to describe the chosen profession, people’s characters, school and so on) To form an oral connected speech describing persons, things, phenomena, eventsand show their common features and peculiarities: ( for example, to compare different professions,heroes of fiction books and so on) To form an oral connected speech describing persons, things, phenomena, events

and express one’s own opinion: (for example, to make a report on professional preferences of high school pupils)

 

 

The teacher can be satisfied with the narrative speech of a pupil of low level if the latter forms his or her speech approximately in this way: I want to become an economist. I think that it is one of the most important specialties wanted in our country. Economists know how to organize our economy. Economists calculate how much to import or export this or that product. Bank clerks are paid higher than teachers or doctors.

Here is a sample narrative speech of a middle level pupil: There are different professions and specialties. We should choose the one which best meets our capabilities and desires. If I don’t have a sympathetic heart, I shouldn’t apply to a medical college. If I don’t have good knowledge, I shouldn’t apply to the faculty of physics. If I am not good at languages, I shouldn’t apply to the faculty of interpreters or translators. And only if I have a sympathetic heart, good knowledge and fluency in languages, I can gain the right to become a teacher.

Here is a sample narrative speech of a high level pupil: In our country most of the brilliant students of high schools are eager to become economists. They consider this specialty to be prospective and profitable. A large number of school leavers have a desire to become computer programmers as it is considered to be very interesting and at the same time more profitable than that of an economist’s. …
Here is a text of problem solving for the high level pupils 
You have been washed up alone on a desert island after your ship sank. The island is very small and has no water and only a few trees. You have seen some birds but no other animals. There is a small lifeboat containing some useful things two miles from your island. It is also sinking. You have enough time and energy left to swim to it and remove five items only and bring them to your island. With your partner(s) decide which five you want to take and give reasons for your choices.

 • 20 meters of rope
 • 20 liters of fresh water
 • a radio
 • 20 tins of food
 • a box of matches
 • a torch
 • a gun
 • a knife
 • a first aid kit
 • a bottle of whisky
 • signal flares
 • warm clothes
 • a mobile phone
 • a small dog
 • a book about the fish in this area
 • 6 bars of chocolate

Here are some samples of standards for reading comprehension at high schools:

Low level Middle level High level
To read and comprehend satisfactorily enough adapted short and simple texts within the scope of a known theme with frequently used vocabulary To read and comprehend adapted texts within the scope of a known theme guessing the meaning of some unknown words by means of word forming components or international words To read and comprehend original texts within the scope of pupils’ interests defining the theme of the text, the type of the text and the basic goal of the narration.

As in elementary and middle schools in high schools as well there are pupils of different levels. At high school the teacher gives the pupils to read some texts. There are three versions of each story for the pupils of different levels.
For example for the pupils of the low level the teacher gives the following text to read:

“A Thief’s Story” A

Once upon a time, there was a poor family. They had one son. This son often went out to steal things. Every time he brought something home, his mother was happy. Once he brought her some eggs. She didn’t ask him how and where he got them. She just said, “That’s very good.”
Many years passed. The little boy grew up and became a fulltime thief. One day the police caught him and took him to jail. The court said that he must die for his crimes. But before dying, he could have one last wish.
The son asked for his mother. He said that he wanted to see her tongue. The mother came and stuck out her tongue. Then the son cut his mother’s tongue until it was bleeding. Everyone was surprised. They wanted to know why he had hurt his mother.
The son answered, “My mother did not tell me that it is wrong to steal. And so I am here now.”
The court judge decided that the son should not die. The son became an honest man, and lived to an old age.

After reading this text the pupils of the low level comprehend the text in a sufficient degree. They comprehend the texts that are simple and brief, with the vocabulary that they often meet. Version A of the text uses less complex structures and more limited vocabulary.
At the same time the teacher gives the pupils of the middle level to read the same text, which version uses a greater variety of structures and is more idiomatic.
“A Thief’s Story” B

Once upon a time, there was a poor family who had one son. He used to go out and steal things. Whatever he brought home, his mother accepted. Once he brought back some eggs. Instead of asking him how and where he got them, she just praised him and said, “Well done!”
Years passed. The little boy grew up and became a professional thief. The police arrested him, and took him to prison. The court sentenced him to death. When he was given one last request, he asked the jailors to bring his mother to him so that he could see her tongue.
When the mother came, she stuck her tongue out. The son reached over and cut it until it bled. Everyone was astonished and wondered why he had done such a thing.
The son explained: “Instead of warning me not to steal, my mother praised me. If she had told me it was wrong to take things that belong to someone else, I would not be here now.”
Later he was forgiven. He became an honest man, and lived to a ripe old age.
After reading this text the pupils of the middle level try to understand the text, which concerns their interest. The pupils of this level try to guess the meaning of some unknown words by means of word making components, contexts and international words.
For the pupils of the high level the teacher gives the same text, but which is much more difficult than the previous two ones.
“A Thief’s Story” C

Once upon a time, there was a poor family. They had one son, who was a very adroit boy. As the family could hardly make both ends meet, the boy often went out to steal things. Whatever he brought home- it could be food gold or something like that, his mother accepted. One winter day he brought back some eggs. Instead of asking him about the origin of those eggs the mother appreciated her son’s deed
by saying, ”Well done, my dear. Continue like this!”
After many years the little boy grew up and became a professional thief. His picture was stuck in every corner of the streets. But this wonderful life was soon over as the police arrested him, and took him to prison. During the trial the court found him guilty and sentenced him to death. When he was given one last request, he asked the jailors to bring his mother to him so that he could see her tongue.
Everybody was surprised to listen to such kind of wish from the thief’s mouth. After some time, when his mother came, she stuck her tongue out. The son reached over and cut it until it bled. Seeing this everyone was astonished and wondered why he had done such a thing.
The son explained: “Instead of warning me not to steal, my mother praised me. If she had told me before it was wrong to take things that belonged to someone else, I wouldn’t have been sentenced to death.”
Listening to all these, the judge decided not to punish him and pleaded him not guilty.
Later he became an honest man, found a good job and lived happily to a ripe old age.

After reading this text the pupils of the high level try to give their own opinion and attitude towards this text. They must define the subject and the main problems of the text.
The advantage of graded activities like these is that everyone is working on the same text at a level they find comfortable. The main disadvantage is that teachers need to prepare more material for a lesson.

Conclusion

Arising out of the main points presented above, I can come to the conclusion that the problem of mixed ability classes is highly actual as thousands of English teachers in Armenia are now thinking over the new demands put forward by the educational reforms in our country. One of the main objectives is that the new approach is taking into account the three-level standards of teaching-learning foreign languages.
Teachers mustn’t neglect the pupils who are less capable than others. There are a great variety of classroom activities by means of which they can overcome the difficulty of mixed ability classes.
Bibliography

Հանրակրթության պետական կրթակարգ

Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչ, 2004

Անահիտ Արնաուդյան և ուրիշներ «Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները» 2005

Մ.Գ. Աստվածատրյան և ուրիշներ «Անգլերեն լեզվի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր՚, 2007

L.G.Alexander “Practice and Progress”

David Seymour & Maria Popova “ 700 Classroom Activities” 2005

Michael Swan “The New Cambridge English Course”

 

 

Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու երկու հնարք

 

Դպիր 50 http://notebook.mskh.am/art.php?id=379

 1. Ինչպե՞ս անել, որ ամենաչխոսող սովորողին էլ դրդենք խոսելու

Մենք գիտենք, որ ձևավոր չմշկասահքի մրցումները երկու փուլով են լինում`պարտադիր և կամավոր: Մրցումների պարտադիր փուլը երբեք չեն ցուցադրում հեռուստատեսությամբ, որովհետև այն ձանձրալի է ու դիտարժան չէ, բայց դրանց մեջ ներառված են չմշկասահքի այնպիսի կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են կամավոր ստեղծագործական սահքի զարգացման համար: Նույն մոտեցումն էլ պետք է դասավանդման մեջ լինի: Խոսակցական յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնասիրման սկզբում սովորողներին ներկայացնում եմ այն բառերն ու բառակապակցությունները, որոնք սովորաբար գործածվում են տվյալ թեմայի մասին խոսելիս: Բովանդակային առումով այս աշխատանքը կարող է ձանձրալի թվալ, որովհետև սովորողները հիմնականում կրկնում են նույն նախադասությունները որոշ մասնակի փոփոխություններով: Բայց այս հարցում ես համառ եմ ու շարունակում եմ սովորողների հետաքրքրությունը սահմանափակել միայն առաջարկվող բառի, բառակապակցության, նախադասության ու մտքի ձևաբանական ու շարահյուսական ճիշտ ձևի մեջ: Երբ համոզվում եմ, որ սովորողների 80%-ը յուրացրել է պարտադիր կարողությունը և եկել է ստեղծագործելու, սեփական մտքեր արտահայտելու ժամանակը, օգնության է հասնում ինտերնետը և մեր ինտերակտիվ գրատախտակը:
Google-ի որոնողական ցանցում գրում եմ “Conversation questions” և տալիս եմ որոնման հրահանգը, որը բացվելուց հետո ընտրում եմ Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom (I-TESL-J) և մեր առաջ բացվում է խոսելու մոտ 260 թեմա իրենց մոտավորապես 10000 հարցերով: Այդտեղից կարելի է ընտրել խոսելու համար առաջարկվող հարցերի այն խումբը, որը համապատասխանում է առարկայական ծրագրի մեր ուսումնասիրվող թեմային: Յուրաքանչյուր թեմա տասնյակ հարցեր ունի, հարցեր անսպասելի, հետաքրքրող, ու անկեղծության դրդող: Սովորողները սկսում են վիճել, աղմուկ է լինում դասարանում, բայց դա ստեղծագործական հաճելի աղմուկ է:

 1. Ինչպե՞ս անել, որ ամենաչկարդացող սովորողին էլ դրդենք կարդալու և արժևորելու իր ընթերցելով ընկալելու կարողությունըՍովորողները միշտ էլ դժկամությամբ են ընթերցում դասագրքերի տեքստերը, որովհետև նրանք դա անում են պարտադրված` հանուն ինչ-որ դաս սովորելու, հանուն թվանշանի, հանուն ուսուցչի բարյացակամ վերաբերմունքի, հանուն պարտաճանաչության, հանուն այլևայլ բաների, բացի հանուն ամենակարևորից`նոր ու հետաքրքիր տեղեկատվություն ստանալու ցանկությունից: Իսկ ինչպե՞ս արթնացնել այդ ցանկությունը: Վերջին երեք տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի եմ համոզվում մի հնարքի արդյունավետության մեջ: Բացում եմ հայկական մի որևէ էլեկտրոնային լրագրի կայք, որը նաև անգլերեն տեքստեր ունի: Հայկական լրագիր եմ ընտրում, որովհետև անգլիական և ամերիկյան տեղեկատվությունը շատ հաճախ էապես տարբերվում է քննարկվող հարցերի բովանդակությամբ, լեզվի ոճով, ուր կան այնպիսի արտահայտություններ, որոնք ոչ մի բառարանում չենք կարող գտնել: Բացի դրանից մշակույթն ու հետաքրքրությունների ոլորտն է այլ: Մեր հայաստանյան լուրերը ավելի մոտ են մեզ ու հասկանալի, որը կարևոր է սկսնակ սովորողի համար:
  Բացում ենք News.am-ի All News (բոլոր նորությունները) և սկսում ենք ընտրել տեքստը: Սովորաբար ընտրվում է ոչ բարդ լեզվական կառուցվածքներով մի հետաքրքիր տեղեկատվություն: Այնուհետև դասարանը բաժանվում է 2-3 սովորողներից բաղկացած խմբերի, որից հետո հրահանգ է տրվում սկսելու թարգմանությունը: Խմբային աշխատանքը և մրցակցության մթնոլորտը ավելի է մեծացնում սովորողների հետաքրքրությունը: Երբ բոլոր խմբերն ավարտում են իրենց թարգմանությունները, բացում ենք տվյալ տեքստի հայերեն տարբերակը, որը համեմատվում է սովորողների հայերեն տեքստերի հետ: Հաղթում է այն խումբը, որի տեքստն ամենամոտն է բնագրին: Արդյունքում ստացա այն, ինչն ուզում էի. դասարանի բոլոր սովորողները մի քանի րոպե շարունակ ընթերցեցին անգլերեն անծանոթ տեքստ, հասկացան ու թարգմանեցին այն աշխույժ խմբային միջավայրում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: