Just another WordPress.com site

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության ծրագիր-մոդուլ, ուսումնական նյութեր

Ծրագիր-մոդուլ 

Ուսումնական նյութեր, առաջադրանքներ, նախագծեր՝ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջում օտար լեզու դասավանդման ծրագիրը հիմնական կրթությամբ առաջին կուրսի ուսանողների համար

%d bloggers like this: