Just another WordPress.com site

 

Միջին դպրոցի սովորող Միլենա Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Միլենա, անգլերենի քո բոլոր աշխատանքները անպայման հրապարակիր քո բլոգի անգլերենի բաժնում:

Ահա անգլերենի Ֆլեշմոբի քո պատասխանները և դրանց ուղղումները: Հենց այդպես էլ հրապարակիր, որ ուսանելի լինի:

 1. Շարունակել նախադասությունները
 2. Leave the TV on. I am be back soon. Պետք է լինի՝ I will be back soon. Ապառնի ժամանակով.
 3. Listen to that singer. He is beautiful. Պետք է լինի՝ She is beautiful. Տղամարդու համար beautiful բառը չի օգտագործվում:
 4. Shhh! Listen. The teacher is reading!  Ճիշտ է:
 5. Quick! Pass me the spanner. I’m tired of waiting! Ճիշտ է:
 6. Don’t disturb me. I am really busy! Ճիշտ է:
 7. Պետք էր այնպիսի 5 հարց տալ, որպեսզի ճանաչեիր անծանոթ մարդուն փողոցում:
 8. What colour is your hair? Ի՞նչ գույնի են ձեր մազերը:
 9. How tall are you? Որքա՞ն բարձրահասակ եք դուք:
 10. What are you wearing? Ի՞նչ եք հագել:
 • Փոքրիկ շարադրություն

I am very happy, because the school year has begun. I like to study! I like to read! Also, I love the English language! I hope this year I will learn a lot!

Քո գնահատականը 9 է:

Ավագ դպրոցի սովորող Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Dear Davit, I have checked your Flash Mob.

1. I am listening to the news. Դավիթ ջան, «hear» բառը չի կարելի ing-ով գործածել: Եթե այդ պահին մի բան ես լսում, պետք է ասել. I am listening.

2. He is a new talent.

3. The teacher is thinking.

4. I am finishing.

5. Don’t disturb me, I am sleeping. Կամ`ավելի լավ է ասել. I am doing my lessons)

II. վարժություն

Պետք է այնպիսի հարցեր տայիր, որ անծանոթին ճանաչելը հեշտ լիներ:

1.What is your name?

What are you wearing? – Ի՞նչ եք հագել:

Are you tall or short? – Դուք բարձրահասակ ե՞ք, թե կարճահասակ:

What colour is your hair? – Ի՞նչ գույնի են ձեր մազերը:

What will you be holding in your hand? – Ի՞նչ կլինի ձեր ձեռքին:

 III.Composition summer holidays

I am happy because the school year has begun. It will be too interesting for me. This is my first time that i do my homework with a computer. It is too fun that i can communicate with teachers.

Որևէ գործիքով մի բան անելը նշում են with նախդիրով: Տվյալ դեպքում համակարգիչը գործիք է. With a computer – համակարգչով, with a hammer – մուրճով

 Քո գնահատականը 9 է: Հարցերը քերականորեն ճիշտ էին, բայց միտքն էր սխալ:

Ես շատ գոհ եմ: Հրապարակիր սա քո բլոգում:

Ավագ դպրոցի սովորող Յուրի Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Dear Yuri, you have done your Flash Mob very well. Your score is 9,5. You have made only 2 minor mistakes.
Instead of “I am be back soon” you should have written “I will be back soon”.
The second mistake is in the sentence “I hope I have success…”. You should have written “I hope I will be a success…”
Սիրելի Յուրի, դու շատ լավ ես գրել ֆլեշմոբը և քո թվանշանը 9,5 է: Դու միայն երկու փոքր սախալ ես արել: Երկու դեպքում էլ պետք է ապառնի ժամանակ գործածեիր: Մի բան էլ պետք է հիշել. “success” բառի հետ “have” մի գործածիր:
Քանի որ 6-8-րդ դասարանների համար նախատեսված ֆլեշմոբը գերազանց կատարեցիր, հիմա կարող ես սկսել 9-12-րդ դասարանների համար նախատեսվածը:
Success attends you! Թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի քեզ:
Your distance teacher
Yura Ganjalyan
 Ավագ դպրոցի սվորող Էդիտա Գալստյանի աշխատանքը և իմ արձագանքը

Dear Edita,

You have made some mistakes in your English Flash Mob. Now I will try to explain some grammar points as clearly as possible.

 1. After he had filled in the form, he handed it to the receptionist, at once. On …………………

Ձևաթուղթը լրացնելուց հետո նա անմիջապես տվեց այն ընդունարանի աշխատողին:

Հայերենում այսպես կարելի է ձևափոխել. «Ձևաթուղթը լրացնելուն պես նա տվեց այն ընդունարանի աշխատողին»:

Անգլերեն. «On filling in the form he handed it to the receptionist»:

Մի բան անելուն պես – on doing something.

Another example: On coming home he switched on the TV. Տուն գալուն պես նա միացրեց հեռուստացույցը:

 1. You can improve your pronunciation if you listen to original recording.

Դու կարող ես լավացնել քո արտասանությունը, եթե լսես բնագիր ձայնագրություններ:

Դու կարող ես լավացնել քո արտասանությունները՝ բնագիր ձայնագրություններ լսելով:

You can improve your pronunciation by listening to original recordings.

Մի բան անել մի բան անելու միջոցով – do something by doing something

Another example: You can learn to swim well by swimming a lot. Դու կարող ես լավ լողալ սովորել շատ լողալով:

 

 1. Since we didn’t know his knew address, we couldn’t visit him. Քանի որ չգիտեինք նրա նոր հասցեն, մենք չկարողացանք այցելել նրան: Հիմա մենք ուզում ենք անգլերեն արտահայտել այս միտքը. «Չիմանալով նրա նոր նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան»: Չիմանալով – not knowing, չլսելով – not listening,

Not knowing his new address we couldn’t visit him.

 1. Եթե չ… = unless Դու ճիշտ ես կազմել քո նախադասությունը « He won’t come to the meeting until he makes a decision»: Բայց ավելի լավ կլինի, եթե գործածես unless-ը նման դեպքերում: Until բառը նշանակում է մինչև, որ չ…: Another example: Ես քեզ չեմ ների, եթե ամեն ինչ չպատմես ինձ: I won’t forgive you unless you tell me everything.
 2. The word less-ավելի քիչ is used for uncountable nouns, for example: less water, less patience …

The word fewer-ավելի քիչ is used for countable nouns.

You have fewer words in your composition than I have in mine.

 

Respectfully,

your distance English teacher,

Yura Ganjalyan

Ավագ դպրոցի սովորող Ինեսա Թումասյանցի աշխատանքը և իմ արձագանքը

Dear Inessa,

You have made some mistakes in your English Flash Mob. Now I will try to explain some grammar points as clearly as possible.

 

 1. You have written, “Smoking is forbid in our office.” Ծխելը արգելվում է մեր գրասենյակում:

When we want to make up a sentence in the passive form, we should use the construction be +the 3rd form of the verb. (be բայի խոնարհված ձևը գումարած նախադասության հիմնական բայի երրորդ ձևը: Դու ճիշտ ես ընտրել is-ը, որը be բայի ձևն է, բայց պետք է նաև գործածել forbid բայի երրորդ ձևը՝ forbidden ):

So the sentence should be written in this way, “Smoking is forbidden in our office.”

 1. After he had filled in the form, he handed it to the receptionist, at once. On …………………

Ձևաթուղթը լրացնելուց հետո նա անմիջապես տվեց այն ընդունարանի աշխատողին:

Հայերենում այսպես կարելի է ձևափոխել. «Ձևաթուղթը լրացնելուն պես նա տվեց այն ընդունարանի աշխատողին»:

Անգլերեն. «On filling in the form he handed it to the receptionist»:

Մի բան անելուն պես – on doing something.

Another example: On coming home he switched on the TV. Տուն գալուն պես նա միացրեց հեռուստացույցը:

 1. You can improve your pronunciation if you listen to original recording.

Դու կարող ես լավացնել քո արտասանությունը, եթե լսես բնագիր ձայնագրություններ:

Դու կարող ես լավացնել քո արտասանությունները՝ բնագիր ձայնագրություններ լսելով:

You can improve your pronunciation by listening to original recordings.

Մի բան անել մի բան անելու միջոցով – do something by doing something

Another example: You can learn to swim well by swimming a lot. Դու կարող ես լավ լողալ սովորել շատ լողալով:

 1. Since we didn’t know his knew address, we couldn’t visit him. Քանի որ չգիտեինք նրա նոր հասցեն, մենք չկարողացանք այցելել նրան: Հիմա մենք ուզում ենք անգլերեն արտահայտել այս միտքը. «Չիմանալով նրա նոր նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան»: Չիմանալով – not knowing, չլսելով – not listening,

Not knowing his new address we couldn’t visit him.

 1. Being very tired he couldn’t continue working. Լինելով շատ հոգնած՝ նա չկարողացավ շարունակել աշխատանքը: Անգլերեն պետք է արտահայտենք այս միտքը. «Քանի որ նա շատ հոգնած էր, նա չկարողացավ շարունակել իր աշխատանքը»:  “As he was very tired, he couldn’t continue working.”
 2. She is not old enough to get married. Նա բավականաչափ տարիք չունի ամուսնանալու համար: Մենք պետք է անգլերեն արտահայտենք այս միտքը. «Նա չափազանց փոքր է ամուսնանալու համար»: She is too young to get married.
 3. Եթե չ… = unless Դու ճիշտ ես կազմել քո նախադասությունը « He won’t come to the meeting if he doesn’t make a decision»: Բայց ավելի լավ կլինի, եթե գործածես unless-ը նման դեպքերում: Միշտ պետք է հիշել, որ unless-ից հետո չեն ժխտում: Նա ինքը իր մեջ ունի այդ ժխտելու իմաստը:  He won’t come to the meeting unless he makes a final decision.

Another example: Ես քեզ չեմ ների, եթե ամեն ինչ չպատմես ինձ: I won’t forgive you unless you tell me everything.

 1.  Can dogs get on the bus? Շները կարո՞ղ են ավտոբուս նստել: Այսինքն՝ «Շներին թույլատրու՞մ են ավտոբուս նստել»: Նորից մեզ անհրաժեշտ է կրավորական սեռ գործածել. «Are dogs allowed to get on the bus?»
 2. The word less-ավելի քիչ is used for uncountable nouns, for example: less water, less patience …

The word fewer-ավելի քիչ is used for countable nouns:

You have fewer words in your composition than I have in mine.

I wish you success

Your teacher: Yura Ganjalyan

 

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորող Միքայել Մնացականյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

 1. Տրված սկիզբներով այնպես ձափոխել նախադասությունը, որ միտքը մնա նույնը

1.Smoking in the office forbidden. Պետք է լինի Smoking is forbidden in the office.

 1. As soon as he filled the form he handed it to the receptionist. Ճիշտ է, բայց իմ տված սկիզբով չի արված: Պետք է լինի. On filling in the form he handed it to the receptionist.

 

3.The book is more interesting than the film. Ճիշտ է, բայց interesting-ի փոխարեն պետք է impressive լիներ:

 1. Not knowing his new address, we could not visit him. Ճիշտ է:
 2. Since he is very tired he can not continue working. Ճիշտ է միտքը, բայց նորից իմ տված սկիզբը չես օգտագործել: As he is…
 3. Shi is too small to get married. Տարիքով փոքրին young են ասում: Small բառը չափսերով փոքր առարկային են ասում: Բայց կառուցվածքը ճիշտ է:
 4. He will not be at the meeting if he makes a final decision. Պետք է լինի՝ He won’t come to the meeting unless he makes a final decision.
 5. Are dogs can get on the bus? Սխալ է: Պետք է լինի՝ Are dogs allowed to get on the bus?
 6. You have fewer words than in my composition. Պետք է լինի՝ You have fewer words in your composition than I have in mine.
 7. Brainstom the word university

lecture, dean, ambition, student, student card  Ճիշտ է:

III.In which situations do people use these proverbs?

.     Fortune favours the bold – When they take a risk. Ճիշտ է:

Never look a gift horse in the moutհ. – When the anyone do not like a gift. Սխալ է կառուցվածքը: Do not show that you don’t like the gift.

Միքայել, ես շատ գոհ եմ: Քո գնահատականը 9 է:

Սերժ Ղազարյանի պատասխանը անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին և իմ դիտարկումները

I.

1.I am watching Tv. Ճիշտ է:

2.He is sing very well.  Պետք է լինի He is singing very well.

3.The teacher is speaking. Ճիշտ է:

4.Գրված չէ. Quick, pass me the spanner. I am tightening the wheel bolts. Արագ փոխանցիր ինձ պտուտակաբանալին: Ես ձգում եմ պտուտակները:

5.I am learning my lessons. Ճիշտ է.

 

 1. Անծանոթին իր արտաքինի մասին հարցեր տալը, որպեսզի պատասխաններից ճանաչել նրան:

Հարցերը սխալ են կազմված: Հնարավոր ճիշտ հարցերը:

 1. What colour is your hair?
 2. How old are you?
 3. Are you a tall or a short person?
 4. What are you wearing?
 5. What are you holding in your hand?

 

III. .            Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն:a)         I am happy because the school year has begun.b)       I am not happy because the school year has begun.

Գրված չէ:

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի աշխատանքը իմ ուղղումներով և իմ արձագանքը

 1. Շարունակել միտքը
 1. Leave the TV on. Թող միացված մնա հեռուստացույցը:  I am leaving. Սխալ շարունակություն է: Լավ կլիներ գրեիր. «I am watching this film, or cartoon.»
 2. Listen to that singer. He is singing.
 3. Shhh! Listen. The teacher is speaking.
 4. Quick! Pass me the spanner. Փոխանցիր ինձ պտուտակաբանալին: I am repairing my bicycle…. Ռուբեն ջան, առաջադրանք կատարելիս թույլատրվում է բառարանից օգտվել: Սա քննություն չէ, ուսումնական աշխատանք է:
 5. Don’t disturb me. I am busy.
 1. Հեռախոսով պայմանավորվում եք հանդիպել մի օտարերկրացու, որին չեք տեսել նախկինում: Տվեք անհրաժեշտ հարցերը.

Տվեք 5 հարց, որոնց պատասխաններից կճանաչեք նրան:

Where we will meet. Ուղղված է՝ Where will we meet?

Where you will stand. Ուղղված է՝Where will you be standing?

Who with are you coming.  Ուղղված է՝ Who will you come with?

What are you wearing?

Where are you from?

 • Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն:
 1. I am happy because the school year has begun.
 2. I am not happy because the school year has begun.

I am not happy because the school year has begun

I am unhappy because the school days have begun. Do not think I am lazy or I do not like learning. I am just sad because I will not start the school days with my friends. Can you imagine how boring it is? I wake up and I just do not want to get out of bed. Every day in Armenia, I woke up at 7:00 o’clock and I jumped out of my bad, ran to the bathroom, ate something and at 7:30 ran to school. My lessons  started at 8:45 and at 7:35 I was already in the school. I like my friends and the time I spend with them. I could not imagine my life without them and now I am living like that. However, I am full of hope that I will come back and from the airport I will go to school and to the yard to meet my friends. Then I will go to Artashat to meet my brothers (5). At nights, I dream about going to Armenia, but there aren’t any airplanes to Armenia until next year. In China, I am trying to make friends but most of them cannot speak English and my Chinese is not so good now. And now I am counting seconds until I will go back to Armenia to my relatives, friends and hope that at the airport there will be an airplane that will fly to Armenia.

Չնայած կային որոշ սխալներ, բայց քո մտքի գերազանց տրամաբանական շարադրանքի համար 9 եմ նշանակում:

Although there were some mistakes, your score for the September Flash Mob is 9 as I took into account your logical thinking.

Your English teacher of distance education:

Yura Ganjalyan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: