Just another WordPress.com site

Ռուսերենի առաջադրանքները.

Անգլերենի առաջադրանքները.

Ռուսերենի ֆլեշմոբը

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 62
4-5-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 36
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 9
9-12 –րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 1

Անգլերենի ֆլեշմոբ

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 84
4-5-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 66
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 22
9-12-րդ դասարաններ Շուշան Միկոյան 18

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: