Just another WordPress.com site

Սկսում ենք կատարել անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Լիլիթ Խալաթյան)

4-5-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Իրինա Ապոյան)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: