Just another WordPress.com site

Բառազույգեր, որոնք հաճախ են լինում անգլերենի տարբեր հարցաշարերում: Երբեմն սովորողները չեն կարողանում այդ բառերի գործածման ճիշտ ընտրություն կատարել:

To raise -բարձրացնել –  to rise – բարձրանալ

Before – նախքան – in front of-առջևում

To find-գտնել – to found-հիմնադրել

Incident-միջադեպ – accident-վթար

Host, hostess-տանտեր, տանտիրուհի հյուրի համար – landlord, landlady -տանտեր, տանտիրուհի վարձով ապրողի համար

Lend-պարտքով տալ – borrow-պարտք վերցնել,

To worry-անհանգստանալ – to bother-անհանգստացնել

To retire-թոշակի անցնել – to resignճհրաժարական տալ

To learn-սովորել (իրենից հետո խնդիր է պահանջում. օրինակ` learn a poem by heart )  – to study- սովորել, ուսումնասիրել (անպայմանորեն խնդիր չի պահանջում)

To suggest- առաջարկել մի բան անել, գաղափար առաջարկել– to offer- օգնություն, փող առաջարկել

Last վերջին (The last day of the month) – latest – վերջինը (թարմի իմաստով) օրինակէ the latest news, latest fashion

To lie -պառկել lay-lain, ստել-lied-lied – lay- դնել, laid- laid (Why are you lying to me? ինչու՞ ես ստում ինձ: She is laying the table. Նա սեղանն է գցում):

Play-ներկայացում – game -խաղ

Possibility-հնարավորություն – opportunity-առիթ

the possibility of doing something – the opportunity to do something

 

I. Choose the right word in the correct form

 1. The sun (to raise, to rise) in the East.
 2. He (to raise, to rise) a question at yesterday’s meeting.
 3. There is a small orchard (before, in front of) the school building.
 4. You shouldn’t eat too much (before, in front of) going to bed.
 5. They (found, founded) their company during the Second World War.
 6. He (found, founded) himself in an empty room.
 7. He got injured in a car (incident, accident).
 8. I will forget this (incident, accident) which happened at school.
 9.  The guests thanked the (host and hostess, landlord and landlady) for such warm hospitality and left.
 10. The (hostess, landlady) felt sorry for the poor student and didn’t take the rent for
 11. that month.
 12. Will you (to lend, to borrow) me $100?
 13. You should return the book you have (to lend, to borrow) from the library in time.
 14. Don’t (to worry, to bother) yourself. I will be able to do it myself.
 15. I always (to worry, to bother) about Jane when she is taking an exam.
 16. The demonstrators demanded that the city mayor should (to retire, to resign).
 17. Employees in our country have the right (to retire, to resign) at the age of 63.
 18. If you want to be a success you should (to learn, to study) hard.
 19. (to learn, to study) a poem by heart has always been a boring task for me.
 20. If you (to offer, to suggest) me a bribe, I will take it as I am not sure that you will be able (to offer, to suggest) doing anything else.
 21. I recommend that you try on this pair of shoes of the (latest, last)  fashion.
 22. He who laughs (last, latest), laughs best.
 23. You should always tell me the truth. Do not (to lie, to lay, ) to me.
 24.  This (play, game) can’t be performed by ten-year-old children.
 25. You should sometimes turn your smartphone off and get involved in outdoor (plays, games).
 26. You shouldn’t lose this (possibility, opportunity) to learn the second foreign language.
 27.  In Yerevan there is hardly any (possibility, opportunity) of meeting an English speaking foreigner in order to take the (possibility, opportunity) to speak English.

 

Translate into English

 1. Տես ինչ գեղեցիկ է, երբ արևը բարձրանում է սարերի հետևից:
 2. Երբ հարց ունեք, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը:
 3. Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)
 4. Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:
 5. Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:
 6. 90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:
 7. Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:
 8. Ե՞րբ ես սովորել լողալ:
 9. Դու սիրու՞մ ես սովորել:
 10.   Ես չեմ հրաժարվի, եթե օգնություն առաջարկես:
 11. Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:
 12. Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

Առաջադրանք կատարել են՝

Աստղիկ Խաչատրյանը – ապրիլի 10-ին

Աշխատանքը շատ լավ է կատարել, բայց որոշ սխալներ կային: Իմ բացատրություններով պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Իմ բացատրություններից.

Հայերենումռուսերենում և անգլերենում գործածվում է ստվերում – в тени – in the shade ձևըայլ ոչ թե՝ստվերի տակ

Խնձորենիբալենիդեղձենի և այլ ծառերի տեսակները նշելու համար հայերենը մի բառով է արտահայտում, ինչից զուրկ է անգլերենըԱնգլերենում երկու բառ է գործածվում՝ apple tree- cherry tree – peach tree;

Ապաթարց ‘s –ը չի գործածվում առարկա ցույց տվող գոյականների հետԳործածվում է of –ը: …the leaves of the tree, …the shade of the tree;

It’s –ի երկար ձևը it is-ն է:

It դերանվան պատկանելություն ցույց տվող ձևը its-ն է՝ առանց ‘-ի

 

Ռուբեն Գալստյանը – ապրիլի 10-ին: Ռուբենը առանց որևէ սխալների կատարել էր միայն առաջադրանքի առաջին կետը: Թարգմանությունը չէր արել: Ապրիլի 11-ին ստացա Ռուբենի թարգմանությունը:

Սխալների ուղղում

  Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)

  I want to find the philanthropist who founded this nursing home.

…այն մարդը, որը …the man who…, այն բանը, որը…the thing which
  Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:

  He lost his left foot because of a car accident.

  Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:

    The landlady did not want to take the rent from the young teacher.

  90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:

  During the 1990s our president suggested borrowing money from neighbours.
in 1990`առանց the հոդի , բայց in the 1990’s the հոդի հետ, երբ ուզում ենք ասել՝ 90-ականներին

  Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:

  Don’t worry about me. When I need help, I’ll bother you myself. Գլխավոր նախադասությունն է ապառնի ժամանակում:

  Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:

  Don’t lose the opportunity to speak English when you meet an English speaking tourist.
lose – կորցնել, loose – լայն, չափսով մեծ

  Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

We had a picnic lunch in the shadow of an oak tree. Its shadow was so big.

Նստել ծառի ստվերում – to sit in the shade of a tree

Ծառի ստվերը 15 մետր տրամագիծ ուներ:

The shadow of the tree had a diameter of 15 meters.

Արսեն Մկրտչյանը – ապրիլի 9-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանս ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 12-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլի 21-ին:

Սխալների ուղղումը ուղարկեցի ապրիլի 22-ին:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: