Just another WordPress.com site

Ուսումնական պարապմունքներ

Անգլերեն եմ դասավանդելու կրթահամալիրի հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներին:

Աշխատանքային շաբաթական ժամաքանակը՝ չնորմավորված ոչ պակաս, քան 12 ժամ հեռավար ուսուցում. Ավագ դպրոց –  , Միջին դպրոց – , Դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններ: Աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն. Աշխատանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ դաս-առաջադրանքների կազմում, սովորողների պատասխանների ստուգում, սխալների ուղղմանն ուղղված բացատրություններով պատասխանների կազմում, հեռավար ուսուցման բլոգավարություն:

Քոլեջ – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների խումբ – 6 ժամ  (հնարավոր է ավելանա ևս մեկ խումբ): Աշխատանքի վայրը՝  Քոլեջ

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ՝ 18 (22)

Լրացուցիչ հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանք

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերենի դասընթացի կազմում – 3 ժամ:

Ուսումնական կայքի սպասարկում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար – 3 ժամ . աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն:  https://mskh.am/en

Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար, – 2 ժամ.  https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415

Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ – 2 ժամ

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում  – 2 ժամ

Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում -3 ժամ

 

Ընդամենը՝ 33 ժամ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: