Just another WordPress.com site

Շարունակում ենք «Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների և տեսարժան վայրերի ներկայացումը անգլերեն և հայերեն» նախագիծը:

Առաջարկվում է դուրս գրել տեքստում հանդիպող անծանոթ բառերը և թարգմանել տեքստը հայերեն: Տեքստի բովանդակությունը երկխոսությամբ ներկայացնել երևակայական զբոսաշրջիկի հետ:

Syunik Province is in the south of Armenia. It borders with Iran in the south, with the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan in the west, Vayots Dzor Province in the north and the Nagorno-Karabakh Republic in the east.

250px-Syunik_in_Armenia.svg

Syunik is a mountainous region with high mountains and mountainous rivers. The highest mountain here is Kaputjugh and the River Vorotan is the biggest.

Kapan is the administrative center of the province. Kajaran, Goris, Sisian, Meghri are other important towns in Syunik.

The places of interest in Syunik.

The ropeway “Ta Tever” is the longest in the world. It connects the Monastic Complex Tatev with the village Halidzor.  It goes over the mountains and gorges and there are places where the ropeway is about 380 meters above the ground. The length of the ropeway is 5,7 km.

350px-Տաթևեր_Ճոպանուղի

Tatev Monastery

Tatev Monastery was built in the 9th century. It is about 217 km to the south of Yerevan. It is situated near the village of Tatev, on the right bank of the River Vorotan. The monastic complex had an important defensive role in the middle ages.

300px-Tatev_Monastery_from_a_distance

Sky Observatory – 7,500 years old

 

Без названия (6)Без названия (7)

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is a circle of big stones with holes in them. They are located some 200km from the Armenian capital Yerevan, not far from the town of Sisian. The holes (4-5 cm diameters) in the stones are directed to the sky like telescopes. Armenian “Carahunge” is 2000 years older than the famous Stonehenge in England. Prof. P.M. Herouni (1998) dated the structure to around 5,500 BC. There are 222 stones.

 

Անժելա Շամոյանի թարգմանությունը

Միլենա Շամոյանի թարգմանությունը

Անի Պետրոսյանի թարգմանությունը

Արփի Մարգարյանի թարգմանությունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: