Just another WordPress.com site

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում:

Խոսքային նմուշ 1

It is worth doing something. Արժե մի բան անելը:

“The Haghpat Monastic Complex is in Lori.”

Is it worth visiting?

“Yes, it is worth visiting. It is one of the most beautiful monasteries in Armenia.”

Translate into English

-Տաթևի վանական համալիրը Սյունիքի մարզում է:

-Արժե՞ տեսնել այն:

-Այո, իհարկե արժե տեսնել այն: Արժե տեսնել նաև աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, որը Տաթևի վանքի մոտ է:

 

-Ի՞նչ է սա:

-Սա քաղցր սուջուխ է:

-Արժե՞ փորձել (համտեսել) այն:

-Այո, իհարկե: Արժե այն գնել և ուտել, որովհետև շատ համեղ է:

-Ես ճգիտեմ, թե արդյոք արժե այցելել Քարահունջը: Այն շատ հեռու է Երևանից:

-Կարծում եմ, որ արժե այցելել Քարահունջը: Այն 7000 տարվա պատմություն ունի:

Խոսքային նմուշ 2

to enjoy doing something – բավականություն ստանալ մի բան անելուց

“I enjoy traveling in a car about Armenia. What about you?”

“I enjoy looking at old Armenian manuscripts (ձեռագրեր) in the Matenadaran.”

Translate into English

-Ես բավականություն եմ ստանում՝ դիտելով Երևանի տեսարժան վայրերը, իսկ դու՞:

-Ես բավականություն եմ ստանում՝ այցելելով Վերնիսաժ շաբաթ և կիրակի օրերին, իսկ դու՞:

-Ես բավականություն եմ ստանում՝  նայելով Հանրապետության հրապարակի պարող շատրվաններին, որոնք ուղեկցվում են երաժշտությամբ և լույսային եֆեկտներով:

Խոսքային նմուշ 3

to mind doing something – դեմ լինել մի բան անելուն

I don’t mind discussing tomorrow’s  working plan. Ես դեմ չեմ քննարկել վաղվա աշխատանքային պլանը:

I don’t mind your  staying at the Mariotte Hotel.  Ես դեմ չեմ, որ

Won’t you mind ….? Դեմ չե՞ք լինի…

I didn’t mind … Ես դեմ չեղա…, ես դեմ չէի…

Translate into English

Դեմ չե՞ք լինի անցկացնել  ձեր մեկ շաբաթվա արձակուրդը Ծաղկաձորում:

Դուք դեմ չե՞ք, որ մենք ավտոբուսով տանենք ձեզ Ծաղկաձոր:

Ես դեմ չեմ գնալ Ծաղկաձոր ավտոբուսով: Ես միայն ուզում եմ տեսնել Կեչառիս եկեղեցին և վերադառնալ Երևան:

Now you may watch this film in which expressions with Gerund are used.

 

 

 

 

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անի Պետրոսյանը՝ մարտի 30-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նույն օրը:

Նինել Աղանյանը՝ մարտի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ մարտի 30-ին:

Միլենա Շամոյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Գոհար Ջհանգիրյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Անժելա Շամոյանը`ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Լիլիթ Աբրահամյանը՝ ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Արփի Մարգարյանը՝ապրիլի 1-ին:

Մարիաննա Սուլյանը՝ ապրիլի 1-ին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: