Just another WordPress.com site

Սիրելի սովորողներ, ներկայացնում եմ մի տեքստ, որը պատմում է Հաղպատի վանքի մասին: Տեքստի պարբերությունների առջև գրված է ժամանակի այն պահը, երբ պետք է սկսեք կարդալ այդ պարբերությունը ձեր ձայնագրությամբ: Մեր նպատակն է ներքևի տեսաֆիլմը ներկայացնել անգլերեն տեքստով: Տեսաֆիլմը միայն մեղմ երաժշտությամբ է: Մի քանի անգամ կարդացեք տեքստը առանց շտապելու՝ արտահայտիչ և դանդաղ: Երբ վերջանում է պարբերությունը, միանգամից մի շարունակեք տեքստը կարդալը: Անընդհատ նայեք համակարգիչի էկրանի ներքևի վայրկյանաչափին: Պետք չէ ամբողջ էկրանին նայել, այլապես կկորցնեք պահը: Սկսեք կարդալ, երբ նշված պահը գալիս է: Արդյունքում կունենանք տեսաֆիլմ, որի տակ ձեր ձայնագրությունն է: Սկսվում է տեսաֆիլմը և ձայնագրությունը: Լավ աշխատանք կլինի: Առաջադրանքը նախատեսված է ավարտել մինչև ապրիլի 8-ը:

Haghpat Monastery

 

Խոսքը սկսել 20-րդ վայրկյանին. – Haghpat Monastery is 175 Km to the north-east of Yerevan. Haghpat is in the province of Lori.

43-րդ վայրկյանին. Lori is one of the most picturesque regions in Armenia. This region is famous for its mountains covered with forests, deep gorges, mountainous fresh air and historical monuments.

1րոպե 10-րդ վայրկյանին. Haghpat Monastery was founded by Queen Khosrovanush in the 10th century, in  976. (nine hundred and seventy-six)

1րոպե 25-րդ վայրկյանին. A great number of tourists visit Haghpat every year, especially in summer, and the nearby living people have opened their small business selling some Armenian handmade souvenirs.

1 րոպե 34-րդ վայրկյանից. These stone staircases lead to the monastic complex.

1.47-րդ վայրկյանից. The history of Haghpat Monastery is written here. It is also written here that Haghpat Monastery was placed on the UNESCO World Heritage List in 1996.

2 րոպե 37-րդ վայրկյանին. The largest church in the complex, the Cathedral of Surb Nishan, probably begun in 976, was completed in 991 by king Smbat. It is a typical example of the 10th century Armenian architecture.

5 րոպե 15-րդ վայրկյանին This is the scriptorium where the kept old manuscripts. In these holes, the monks used to hide the manuscripts.

5 րոպե 33-րդ վայրկյանին. In those years there was no electricity and the architects used the sunlight to light the inside of the cathedral.

5-րոպե 51-րդ վայրկյանին.  There are also a number of splendid khachkars (cross-stones) of the 11th-13th centuries standing on the territory of the monastery, the best known among them is the “Amenaprkich” (All-Savior)

6 րոպե 46-րդ վայրկյանին. The landscape in Lori is really beautiful. Armenian great poet Hovhannes Tumanyan described the beauty of Lori in many of his creations.

8 րոպե 6-րդ վայրկյանին.  This memorial is erected to Sayat Nova, the great Armenian ashugh (poet and singer) of the 18th century.

 

 

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Անի Պետրոսյանը 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: