Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Դասավանդողների անգլերենի դասընթաց’ Category

Կարծիք ենք արտահայտում ու պաշտպանում ենք մեր տեսակետը – We express our opinions and defend our own point of view

Անգլերենի դաս-առաջադրանք անգլերեն սովորող դասավանդողների խմբի համար

Dear colleagues, at first publish this lesson-task on your blogs, read and study the explanations and only after that answer the questions? Սիրելի գործընկերներ, սկզբում հրապարակեք այս դաս-առաջադրանքը ձեր բլոգներում, կարդացեք և ուսումնասիրեք բացատրությունները և միայն դրանից հետո պատասխանեք հարցերին:

–It is generally agreed today that … Ընդհանուր առմամբ այսօր ընդունված է, որ …

It is generally agreed today that smartphones should be banned (պետք է արգելվեն) at schools.

 It is a well-known fact that … Հայտնի փաստ է, որ …

It is a well-known fact that many people want to ban (արգելել) smartphones at schools.

The supporters of this (idea) point of view claim that … Այս տեսակետը պաշտպանողները պնդում են, որ …

Claim – պնդել

Support – աջակցել, պաշտպանել supporter – աջակցող, պաշտպանող

Point of view – տեսակետ

The supporters of this point of view claim that smartphones distract (շեղում են) students’ attention (ուշադրությունը) from the lesson. They play computer games, listen to music with their earphones (ականջակալներ) or watch films.

I have an opposite pint of view. Ես հակառակ տեսակետ ունեմ:

In my opinion, smartphones will really distract students’ attention if the only source (աղբյուր) of information or knowledge (գիտելիք) are text-books. (դասագիրք)

In the schools of our EduComplex (կրթահամալիր), we  carry out (իրականացնում ենք ) media education.(մեդիա կրթություն)

Our education is blog-based and project-based.  

Blog-based – բլոգային

Project-based – նախագծային  

We create (ստեղծում ենք) our own (սեփական) teaching materials (ուսումնական նյութերը) and publish (հրապարակում ենք) them on our blogs.

By doing educational projects students themselves create teaching materials. They study different articles (հոդվածներ) or simply (պարզապես) information on the internet and compose (շարադրում են) their own texts on a certain topic (որոշակի թեմայով).

So studying different texts and composing our own texts is the main (գլխավոր) advantage (առավելություն) of blog-based and project-based education. Smartphones of the latest models (վերջին մոդելների) can be used as computers.

Project-based teaching-learning process also helps to develop (զարգացնել) critical thinking.(քննադատական մտածողությունը)

Questions

 1. What is the general opinion (ընդհանուր կարծիք) about using smartphones at schools?
 2. What do the supporters of this point of view claim?
 3. What is your opinion about banning smartphones at school?
 4. What kind of education do you carry out at Mkhitar Sebastatsi EduComplex?
 5. How does the smartphone help the students and teachers to make the lesson more effective?(արդյունավետ)

Make the lesson more effective – ավելի արդյունավետ դարձնել դասը

 • 6. How do the computers and smartphones help to develop students’ critical thinking?   

Անգլերենի լրացուցիչ կրթություն դասավանդողների համար

Մարտի 4-ի և 11-ի պարապմունքների մասին:

Պարապմունքներին մասնակցում էին Գայանե Թերզյանը, Մանիկ Պողոսյանը և Դիանա Նազարյանը:

Պարապմունքները կազմակերպվում են առցանց դասընթացի հիման վրա:

Մի որևէ հատված դիտելուց և լսելուց հետո սկսում ենք մեր անգլերեն զրույցը նույն թեմայով և բառապաշարով: Զրույցի ընթացքում երբեմն օգտագործվում են նաև այլ բառեր և արտահայտություններ, որոնք չկան տեսադասում: Դրանք բոլորը գրի են առնվում և օրինակներով ամրապնդվում հիշողության մեջ: Պատահում են նաև առանձին պահեր, երբ  մեր զրույցները ամբողջությամբ դուրս են գալիս թեմայից: Դա լինում է, երբ զրույցի ընթացքում առնչվում ենք մանկավարժությանը վերաբերող մտքերի հետ:

Պարապմունքները տևում են 2 դասաժամ:

Conversation English (Texts)

Text  Lesson 02-2

 

I am looking for my keys.

Here they are.

Thank you.

Do your classes start today?

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.

It’s a good idea to get the paper for the job early. Can I make you some tea? Կամ Can I make some tea for you?

Do you have coffee?

Sorry, I am not sure if we have any coffee. Let me have a look.

Darling! Good morning!

Good morning, Agatha.

What a clever girl! You are doing morning exercises. Did you sleep well?

Sorry, we haven’t got any coffee left. Maybe, we should add it to the shopping list.

Yes, tell me what you need. I am going shopping with my sister Betty.

Coffee would be nice. Սուրճը լավ կլիներ:

What are your plans for today, sweetheart?

She is job-hunting. Or : She is looking for a job. She is looking for a part time job.

How industrious – աշխատասեր հոմանիշը՝ hard-working.  Well, a pretty girl like you will have no trouble finding a job. Քո նման սիրուն աղջիկը դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնել:

There is one job in Kensington.

A video store.

Young person with excellent communication skills.

Where is High Street?

Make a left –

 

Vocabulary

Look for – փնտրել

Key – բանալի  I am looking for my keys.

Start – սկսել synonym հոմանիշը՝ begin

My classes (lessons start) at 9:00.

idea – միտք, գաղափար

To be sure – համոզված լինել I am sure he will come.

Darling –սիրելի

Clever – խելացի

sure

Leave – թողնել, մեկնել,  I am leaving Yerevan tomorrow. Ես մեկնում եմ Երևանից վաղը: I am leaving for London. Ես Լոնդոն եմ մեկնում:

We haven’t got any coffee left. «Սուրճ չի մնացել», կամ՝ «Սուրճը վերջացել է»:

Shopping list – գնումների ցուցակ

Need – կարիք ունենալ  I need a dictionary. Ես բառարանի կարիք ունեմ What do you need? Ինչի՞ կարիք ունես:

Sweet – քաղցր, sweetheart – սիրելիս darling –ի հոմանիշն է:

A part time job – ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

A full time job – լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

Young – երիտասարդ

Communication – հաղորդակցություն

Skills – հմտություններ

That’s perfect – հոյակապ է

Make a left – turn left շրջվեք ձախ

Turn right – շրջվեք աջ

 

Դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության նախագիծ

Նախագծի նպատակային հիմնավորումը

Տարեց տարի ավելանում են մեր կրթահամալիրի միջազգային կրթական փոխանակումները, բացվում են նոր միջազգային հանրակրթական կամուրջներ և անգլերենի իմացությունը մեծապես օգնում է իրականացնելու կրթահամալիրի միջազգային նախագծերը, ուսումնասիրելու այլոց մանկավարժական փորձը, ինչպես նաև՝ բարելավում է անգլերեն մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությունները:

Դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթացի բովանդակային ուղղությունները. 

 1. Անգլերեն հաղորդակցվելու կարողության զարգացմանը նպաստող պարապմունքներ
 2. Մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությանը նպաստող պարապմունքներ

Նախագծի տևողությունը և պարապմունքներին հատկացվող ժամերը 

2018-2019 ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի ժամը 15:00-16:30

Հայտագրված մասնակիցների ցուցակը

 1. Սոնա Փափազյան – Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 2. Տաթև Աբրահամյան – Միջին դպրոց
 3. Դիանա Նազարյան – Միջին դպրոց
 4. Սոֆյա Այվազյան – Ավագ դպրոց
 5. Հասմիկ Նալբանդյան – Ավագ դպրոց
 6. Մանիկ Պողոսյան – Քոլեջ
 7. Գայանե Թերզյան – Քոլեջ

 

Անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթացի կազմակերպում դասավանդողների համար

Սիրելի գործընկերներ, տեղեկացնում եմ, որ 2018-2019 ուստարվա ընթացքում վարելու եմ դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության դասընթաց: Պարապմունքները լինելու են երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին 90 րոպե տևողությամբ: Դասընթացին մասնակցողները նկատելիորեն կբարելավեն իրենց անգլերենով հաղորդակցվելու և անգլերեն մասնագիտական  գրականությունից օգտվելու կարողությունները: Ցանկացողները պետք է լրացնեն այս հայտը, որպեսզի ես կարողանամ ճշտել ծրագրային որոշ մանրամասներ:

Փետրվարի 6-ի պարապմունքը անգլերեն սովորող դասավանդողների հետ

Գրառումը դասից առաջ.

Պարապմունքի ընթացքում դասավանդողները կներբեռնեն grammarly.com ծրագիրը, որից հետո նրանք մի փոքրիկ տեքստ կգրեն և կստուգեն ծրագրի աշխատանքն ու արդյունավետությունը:

Գրառումը դասից հետո.

Ծրագրի ներբեռնումը չստացվեց, որովհետև բնագիտության լաբորատորիայում, որտեղ պարապմունքն էինք անցկացնում, ինտերնետ չկար:

Անգլերեն քննարկեցինք մեր անելիքները ուսումնական երրորդ շրջանում: Որոշեցինք , որ անգլերեն դասընթացի յուրաքանչյուր մասնակից զբաղվելու է նաև անգլերենից հայերեն թարգմանչական աշխատանքներով: Տեքստերի, հոդվածների ընտրությունը լինելու է ըստ մասնագիտության:

 

Դասավանդողների անգլերեն դասընթացը հունվարի 30-ինThe English Language Course for Teacheon the 30th of January

Some of the teachers of our Educomplex take part in the English Language Course. We have been having lessons twice a week: on Mondays and Thursdays. They have had some progress. At our today’s lesson I asked them to write about their activities during the winter educational camp in January. You may read the notes written by Hasmik Nalbandyan, Mary Grigoryan and Hasmik Ghazaryan in their blogs.

The same information is on the English page of mskh.amour   

Թարգմանական առաջադրանքներ անգլերեն սովորող դասավանդողների համար

Հարցեր և պատասխաններ կրթական ֆորումից

Բաբկեն Փաշինյան և Տաթև Աբրահամյան «Ինչպե՞ս կարող եմ գրելն ավելի քիչ սթրեսային դարձնել ինձ համար – How can I make writing less stressful» :

Բաբկեն փաշինյանը իր թարգմանությունը արել է և հրապարակել է իր բլոգում դեկտեմբերի 24-ին:    

Մերի Գրիգորյան և Իվետա Ջանազյան  «How would you summarise the purpose of life in one sentence?- Ինչպե՞ս կամփոփեիր կյանքի նպատակը մեկ նախադասության մեջ»:

Հասմիկ Ղազարյան և Անահիտ Գևորգյան «What are the best lessons of life to teach a primary school kid? – Որո՞նք են ամենալավ կյանքի դասերը, որ կարելի է տալ կրտսեր դպրոցի սովորողին»:

Հասմիկ Նալբանդյան և Մանիկ Ղազարյան «What are the objectives of teaching mathematics in primary school? – Որո՞նք են կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդելու խնդիրները»

Հասմիկ Նալբանդյանը արել է թարգմանությունը և հրապարակել իր բլոգում դեկտեմբերի 27-ին:

Մենուա Հարությունյան և Հռիփսիմե Գալստյան «Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, թե արդյոք ինչ-որ մեկը խելացի է – How do I tell if somebody is intelligent?»

Պարզաբանում.

Յուրաքանչյուր հարց կարող է ունենալ մի քանի պատասխան: Ընտրեք այն պատասխանը, որի հետ համակարծիք եք և լեզուն էլ շատ բարդ չէ: Եթե հեշտ լինի, կարող եք երկու պատասխան թարգմանել:

 

Անգլերեն սովորող դասավանդողների դեկտեմբերի 19-ի պարապմունքը

A Story without words

The participants read the story on page 183 and try to change it into the Simple Past tense.

The participants talk together using the Simple Past tense.

The participants answer each other’s questions trying to use verbs in the Simple Past tense.

Առաջադրանքներ անգլերեն սովորող դասավանդողներին

Թարգմանչական աշխատանք

Առաջարկում եմ www.quora.com կայքի ինքնակրթությանը վերաբերող հավաքածուից ընտրել մի որևէ հոդված և թարգմանել հայերեն: Կարող եք որոշ կրճատումներով թարգմանել: Ընտրեք այն հոդվածը, որը ձեզ հատկապես կհետաքրքրի և լեզվական առումով էլ շատ դժվար չլինի: Խնդրում եմ տեղյակ պահել ինձ, երբ ընտրեք հոդվածը: Գրեք ինձ, երբ անհաղթահարելի թվացող դժվարությունների հանդիպեք: Միասին կհաղթահարենք:

Այն դասավանդողները, ովքեր կցանկանան թարգմանել հայերենից անգլերեն, առաջարկում եմ թարգմանել Ձեր ձմեռային նախագծերը: Նախքան բլոգում հրապարակելը ուղարկեք ինձ:

Balance in Love – Հավասարակշռությունը սիրո մեջ

Well balanced state keeps our world and life in order. The nature is kept in balance by the laws of nature: the law of gravitation, the law of preserving energy, the law of rejecting vacuum and so on. And if on our planet any physical object is unbalanced, the laws of nature immediately bring it to the state of balance. For example, if we throw a stone high up into the air, the force of gravitation will bring it back to the ground, and rolling for a while, it will stand still and well balanced.

The life on our planet physically would be impossible without the nature laws established on it.

On the other hand, Man has established his own laws of coexistence. These laws are supposed to keep our souls in the state of balance, and to my mind, Love is the most effective impulse for doing it: Love towards our parents and close relations and even towards strangers, Love towards our beloved one, Love towards our occupation, Love towards our home-town and country. However, people very often don’t realize this simple truth and occasionally become negative impulses for unbalancing the souls of others. For example, a scene in a market for fruit and vegetables in Yerevan:

“How much are these oranges?”

“800 drams a kilo.” (nearly 2 $)

“What?, 800 drams for these juiceless, rotten oranges?”

At this point both the seller and the buyer are upset, nervous and depressed. They are in a stressful situation. Their souls are unbalanced. If time travel were possible I would get them back and conduct the conversation in this way:

“How much are these oranges?”

“800 drams a kilo.”

“ What? 800 drams a kilo? Then they must be very juicy, tasty and sweet. But would you cut down the price a little?”

“ Sure..”

Now both the buyer and the seller are full of positive impulses and, therefore, are trying to please each other. They are full of love and respect and are ready to transfer it to other people needing love and respect.

What great things in our life would have been done if people had loved and respected the importance of one another a little more! Politicians would have loosened the tension on the hot spots on our planet; charity-mongers wouldn’t have advertised every tea-kettle in nursery homes; every child would have been brought up in a loving family atmosphere.

When in the 1960s the famous Armenian actor Mher Mkrtchyan was being shot in the film “Aibolit 66” in India, there happened something which might be a sort of lesson for selfish, proud, self conceited, self centered  and arrogant people. Mher Mkrtchyan was coming back to the hotel very tired after a day of hard work. The shooting of the film had taken place in a swamp area. So he was tired and decided to take a taxi. Most of the taxis in that city were rickshaws then. (a two-wheeled oriental man pulled carriage)  Mher Mkrtchyan’s rickshaw was being pulled by a thin pale boy of sixteen. The weak boy could hardly pull the rickshaw. Despite his overwhelming efforts the little boy every now and then turned his head back and smiled to Mher Mkrtchyan. Mher couldn’t stand it any longer. He was feeling discomfort. And he wouldn’t have been our favourite Mher if he hadn’t restored the state of his love balance. Suddenly he stopped the rickshaw, got off it, took the boy in his arms, put him on the seat of the carriage and began pulling the rickshaw himself. He was pulling the rickshaw and every now and then was turning his head back and smiling to the pleasantly astonished pale boy. Our Mher was happy again. His soul was in triumph; it was balanced in love: a natural state of being for our great actor.

Yura Ganjalyan

Հավասարակշռությունը սիրո մեջ

Հավասարակշռված վիճակն է պահում մեր աշխարհն ու կյանքը իր բնականոն կարգի մեջ:  Բնության մեջ ամեն ինչ հավասարակշռում են բնության օրենքները. տիեզերական ձգողականության օրենքը, էներգիայի պահպանման օրենքը, վակուումը չհանդուրժելու օրենքը և այլն: Եվ եթե մեր մոլորակի վրա որևէ ֆիզիկական մարմին հավասարակշռությունից դուրս է գալիս, բնության օրենքներով ուղղորդվող ուժերն անմիջապես բերում են դրան հավասառակշռության վիճակի մեջ: Օրինակ, եթե մենք մի քար նետենք վեր, տիեզերական ձգողականության ուժը ետ կբերի նրան դեպի գետին և, մի քիչ գլորվելով, այն կանշարժանա՝ լավ հավասարակշռված վիճակում:

Մեր մոլորակի վրա կյանքն անհնարին կլիներ առանց նրա վրա հաստատված բնության օրենքների: Մյուս կողմից էլ  մարդն է հաստատել համակեցության իր սեփական օրենքները: Այս օրենքները կոչված են հավասարակշռության մեջ պահելու մեր հոգիները, իսկ Սերը դա անելու ամենաուժեղ ազդակն է. Սերը  մեր ծնողների, հարազատների,  մոտիկ ու հեռու բարեկամների և նույնիսկ անծանոթների հանդեպ, Սերը մեր  սիրելիի հանդեպ,  Սերը մեր աշխատանքի, Սերը մեր քաղաքի ու երկրի հանդեպ: Այնուամենայնիվ, մարդիկ շատ հաճախ չեն գիտակցում այս պարզ ճշմարտությունը և երբեմն ուրիշների հոգիները անհավասարակշռող բացասական ազդակներ են դառնում:

Օրինակ` մի տեսարան Երևանի շուկաներից մեկում.

– Ի՞նչ արժեն այս նարինջները:

– 800 դրամ:

– Ի՞նչ, 800 դրամ այս սմքած, հոտած նարինջների համա՞ր:

Այս պահին և՛ վաճառողը, և՛ գնորդը վրդովված, նյարդայնացած ու ընկճված են: Նրանց հոգիներն անհավասարակշռված են: Եթե ժամանակի մեքենան իրական  լիներ, ես մի քանի վայրկյան ժամանակի սլաքը ետ կտանեի ու կուղղորդեի նրանց երկխոսությունն այսպես.

– Ի՞նչ արժեն այս նարինջները:

– 800 դրամ:

-Ի՞նչ, 800 դրամ մեկ կիլոգրամի համա՞ր: Դրանք պետք է որ շատ հյութեղ ու քաղցր լինեն: Բայց չէի՞ք կարող մի փոքր իջեցնել գինը:

-Իհարկե՛ կարող եմ:

Այժմ և՛ գնորդը, և՛ վաճառողը լի են դրական ազդակներով, և այդ պատճառով էլ փորձում են գոհացնել իրար: Նրանց հոգիները լի են սիրով ու հարգանքով և նրանք պատրաստ են փոխանցել  հոգու այդ երանելի դրությունը այլ մարդկանց, ովքեր նույնպես սիրո ու հարգանքի կարիք ունեն:

Ի՜նչ լավ գործեր արված կլինեին կյանքում, եթե մարդիկ մի փոքր ավելի շատ սիրած ու հարգած լինեին միմյանց կարևորությունը: Քաղաքական գործիչները հնարներ կգտնեին մեր մոլորակի թեժ կետերում լարվածությունը թուլացնելու համար, բարեգործներն իրենց արած բարեգործություններից առավել չէին գովազդի իրենց բարեգործությունները, յուրաքանչյուր երեխա սիրո ջերմությունը կզգար տանը, դպրոցում ու բակում:

Երբ 1960-ական թվականներին հայ մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանը Հնդկաստանում նկարահանվում էր «Այբոլիտ 66» ֆիլմում, մի միջադեպ եղավ, որը կարող էր դաս լինել եսասեր, հպարտ, ինքնահավան, եսակենտրոն և ամբարտավան մարդկանց համար:  Մհեր Մկրտչյանը հյուրանոց էր վերադառնում այդ օրվա հոգնեցուցիչ նկարահանումներից հետո: Ֆիլմի նկարահանումներն այդ օրը եղել էին ճահճոտ տեղանքում: Նա շատ հոգնած էր և որոշեց տաքսի նստել: Այդ քաղաքում այն ժամանակ տաքսիների մեծամասնությունը ռիկշաներ էին, որոնց մեկնությունը բացատրական բառարանում այսպիսին է. «մարդաքարշ երկանիվ արևելյան շարժակազմ, որը ծառայում է, որպես տաքսի»: Մհեր Մկրտչյանի ռիկշան քաշում էր մոտ 16 տարեկան մի գունատ ու վտիտ պատանի:  Թույլ տղան հազիվ էր քաշում ռիկշան: Չնայած գերլարում պահանջող ճիգերին, փոքրիկ տղան մերթընդմերթ շրջում էր իր գլուխը և ժպտում էր ՄհերՄկրտչյանին, կարծես, հասկացնելով, որ ինքը ուժեղ է և կարող է քաշել և պետք չէ, որ պարոնը ուրիշ ռիկշա նստի: Մհերն այլևս չկարողացավ համբերել: Նա շատ անհարմար էր զգում: Եվ նա չէր լինի մեր սիրելի Մհերը, եթե նա սիրով չվերականգներ իր հոգու հավասարակշռությունը:  Հանկարծ նա կանգնեցրեց ռիկշան, իջավ դրանից ու մինչև տղան կհասկանար, թե ինչ է կատարվում, բարձրացրեց նրան ու նստեցրեց ռիկշայի նստատեղին: Ու Մհերը սկսեց ինքը քաշել ռիկշան: Նա քաշում էր ռիկշան և մերթ ընդ մերթ գլուխը շրջում էր ու ժպտում էր հաճելիորեն ապշած տղային: Մեր Մհերը վերագտավ իր ուրախությունը: Նրա հոգին ցնծության մեջ էր. այն հավասարակշռված էր սիրո մեջ` մեր մեծ արտիստի համար բնական մի հոգեվիճակ:

Յուրա Գանջալյան

A Cheerful Version of Tumanyan’s Giqor in English

I don’t want, I don’t want you to take our son to that dishonest world.

-I will take Gikor to Tiflis, and he will become a real man. What will he do here in the village? Will he become a shephard like me?

In the morning Gikor’s mother, sisters and brothers were seeing Hambo and Gikor off. There was not any taxi in sight, moreover there wasntt any Yandex taxi. There was not any bus either. So Hambo and Gikor put their rucksacks on their shoulders and set off to Tiflis.

-Dad, I am tired, I am hungry and thirsty.

-Dear Gikor, have a little more patience and walk to that oak-tree. WE will sit under that oak tree, have rest and eat bread and cheese. There is also a spring of mountainious water there.

When they got to that big oak tree, they stopped and sat down in the shade of the tree. Hambo took a big piece of bread and cheese, black caviar with butter and lamb chops out of his rucksack. (գառան մսով կոտլետներ) They ate bread and cheese with butter and black caviar. Gikor wanted to drink water from the spring but at that moment Hambo told him that he had brought two bottles of Coca. Gikor didn’t want to drink that artificial drink and said that he would miss their pure spring water. Then they continued walking. It was getting dark. They stopped at Hambo’s old friend over the night.

-Where are you going to, Hambo.

-We are going to Tiflis. I want my son to become servant and then he will open his own business.

-That is the right decision.

When they got to Tiflis it was already afternoon. They went to the market. There were a lot of people in the market. They were buying and selling fruits and vegetables. They were also bargaining.

-How much are these apples?

-Ten.

-You don’t say so! They are too expensive. Cut down the price.

-How much can you give?

-Five rubles.

-You are robbing me. I can give you for 6 rubles.

-That’s a deal.

-Ծտի վանդակ, ծտի վանդակ, an Armenian Kinto was shouting..

The First Lesson

Առաջին դասը կայացել է սեպտեմբերի 15-ին:

Մասնակիցները՝

Իվետա Ջանազյան

Անահիտ Հարությունյան

Մերի Գրիգորյան

Տաթև Աբրահամյան

Անահիտ Գևորգյան

Անահիտ Եղյան

Մանիկ Պողոսյան

Հասմիկ Թոփչյան

Արմինե Մնացականյան

 

I am Yura Ganjalyan. I am a teacher of English (Mathematics, Armenian, Biology, Physics, Chemistry, History, Technology), or I am a primary school teacher.

I work at “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. Our Educomplex has 4 primary schools a middle school, a high school, a vocational school and a college. I work at …

Our Educomplex differs from all the public schools in Armenia. Here we realize public education with alternative author educational programmes.

At our pre-schools we organize care and development of children. At our primary schools we realize the programme “Fun of Knowledge”.  But why fun?  For centuries the school has been a place where children get knowledge and prepare for their future life. They do not live a child’s life full of happiness, and as they do not realize the fact that they are preparing for their future life, they are not happy to go to school. With this respect our Educomplex has made revolutionary innovations in the organization of education at pre-school and primary school, and in the result of this all our primary school children come to school with great willingness.

Pre-school – նախադպրոցական հաստատություն

Primary school – կրտսեր դպրոց

Middle school

High school – ավագ դպրոց

Vocational school – արհեստագործական

Organize – կազմակերպել

Realize – իրականացնել

Care and development խնամք և զարգացում

Fun of knowledge իմացումի հրճվանք

Prepare for – նախապատրաստվել մի բանի համար

Future life ապագա կյանք

With this respect – այս առումով

Respect –որպես բայ՝ հարգել, որպես գոյական՝ հարգանք

Result – արդյունք

In the result of this – սրա արդյունքում

Revolutionary – հեղափոխական

Innovations – նորարարություն

Willingness – ցանկություն

 

Ողջույնի և հրաժեշտի ձևերը օրվա տարբեր ժամերին

Give and take

Expressing thankfulness

 

Questions

 1. Who are you? What are you? What is your profession? What is your speciality?
 2. Where do you work?
 3. How does your school differ from all other schools?
 4. How do you teach at your primary school? What programme is Fun of Knowledge?
 5. Why do the children at your school want to come to school willingly?

 

The First Lesson

Part 2

Երկրորդ դասը կայացավ սեպտեմբերի 19-ին:

Մասնակիցներ՝

Իվետա Ջանազյան

Անահիտ Հարությունյան

Մերի Գրիգորյան

Տաթև Աբրահամյան

Ռինա Շագինյան

Մանիկ Պողոսյան

Հասմիկ Թոփչյան

Նշումներ դասի մասին.

Դասի թեման մեր կրթահամալիրն էր: Մասնակիցները հարց ու պատասխանների միջոցով ամփոփեցին առաջին դասի տեքստը: Ողջունելու, հրաժեշտի, շնորհակալության ու դրա պատասխանի Խոսքային նմուշներ սովորեցին:

At our Middle School the learners learn to learn. They are not told to learn only what is written in the text-books. They are asked to read different texts on the same topic and express their own opinions and ideas.

At our  High School learners study according to their individual curriculum. We know that our key objective is to reveal and develop the inner capabilities of each learner. If a learner is keen on Mathematics, he can choose 6 extra hours in Mathematics. Another learner may choose 6 extra hours in English or History.

We carry out project based education at our Educomplex.

 

same – նույն

on the same topic – նույն թեմայով

express opinions and ideas – արտահայտել կարծիքներ և մտքեր, գաղափարներ

individual – անհատական

corresponding to – համապատասխան

reveal – բացահայտել

key objective – գլխավոր խնդիրը, նպատակը

inner capabilities – ներքին ունակությունները

choose -ընտրել

project based – նախագծի վրա հիմնված