Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Հաշվետվություններ’ Category

Սովորողի գործունեության գնահատումը, երբ ուսումնառությունը նախագծային է

Քաղվածք Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագրից

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

ուսումնական ճամփորդություններով ու դրանց անգլերեն լուսաբանումներով – 1 միավոր,               

մասնակցելով ստուգատեսներին ու ֆլեշմոբներին -1միավոր,

Առաջարկություն

Օտար լեզվի իմացության գնահատումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով առաջարկում եմ՝

Յուրաքանչյուր սովորողի օտար լեզվի իմացության մակարդակը 3 անգամ գնահատել ըստ լեզուների իմացության համաեվրոպական սանդղակների (A1, A2, B1, B2).

կրթական առաջին աստիճանի վերջում (կրտսեր դպրոցից հիմնական դպրոց տեղափոխվելիս)

Կրթական երկրորդ աստիճանի վերջում (հիմնական դպրոցից արհեստագործական ուսումնարաններ, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ավագ դպրոցներ տեղափոխվելիս)

Կրթական երրորդ աստիճանի վերջում (ավագ դպրոցը, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը ավարտելիս)

Նոյեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Կարևորում եմ անգլերենի ակումբի աշխատանքը նոյեմբերին՝ մանկավարժական ճամբարի ընթացքում իրականացված առցանց հանդիպումներով, քննարկումներով:  

Նոյեմբեր ամսվա անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝


2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Յուրա Գանջալյանը 

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Իրինա Ապոյանը

Բոլոր առաջադրանքները Google ձևաթղթերի մեջ եմ անցկացրել:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացված նախագծերից կարող եմ առանձնացնել Աննա Գանջալյանի «My Info Planet» երկարաժամկետ նախագիծը, որն ունի իր կայքը: Մանկական մի յուրահատուկ թարգմանական մեդիա հանրագիտարանի սկիզբ է դրվել: Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիները համացանցում առկա մանկական հանրագիտարանային տեսաֆիլմերի կայքից վերցնում են իրենց հետաքրքրող տեսաֆիլմեր, թարգմանում են դրանց տեքստերը, որից հետո ձայնագրում են իրենց թարգմանությունները, որոնք Աննա Գանջալյանը մոնտաժում է տեսաֆիլմի վրա: Արդյունքում ստացվում են հետաքրքիր բովանդակությամբ ու մատչելի լեզվով մանկական հայերեն հանրագիտարանային տեսաֆիլմերի ժողովածու, որն անընդհատ համալրվում է:      

Թարգմանական աշխատանքների հրապարակումներ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի «Ուսուցչի օրագրից – From a Teacher’s Diary» հոդվածը:

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Ճամփորդությունները՝ մշակութային, համագործակցային բաց հարթակներ – Educational Trips as Cultural, Collaborative Open Platforms» հոդվածը:

Հայերեն եմ թարգմանել Մայքլ ՄաքԴոուելի «Նախագծային ուսումնառության հեռավար կազմակերպման ուղեցույց» հոդվածը:

Շարունակել եմ կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը:

Քոլեջի անգլերենի խմբի աշխատանքը մայիսի 25-ից հունիսի 5-ի ամառային ճամբարում

Մայիսի 17-ին հրապարակվեց ճամբարի մասնակիցների անունները և աշխատանքային ծրագիրը:

Ճամբարի աշխատանքային հիմնական երեք ուղղությունները և կատարված աշխատանքները.

 1. «Աշխարհահռչակ հայեր» նախագիծը: 

Նախագծի նպատակն էր սովորողի ընտրությամբ ընդլայնել ներկայացված աշխարհահռչակ հայերի մասին տեղեկատվությունը հայերեն և անգլերեն: Աշխատանքը նպաստում է սովորողների աշխարհայացքի ընդլայնմանը, ինքնակրթությանը:

Կատարված աշխատանքները՝

Անահիտ Աբգարյան «Արա Գուլլեր», «Հովհաննես Ադամյան»

Գոհարիկ Ջհանգիրյան  «Վիլյամ Սարոյան»

Ժաննա Մկրտչյան «Սերգեյ Փարաջանով» 
Անի Պետրոսյան «Քրք Քրքորյան»
Ռուզան Մարգարյան «Արամ Խաչատրյան»

2. Ուսումնական նյութ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար՝ «Հայկական ազգային խոհանոց»

Նինել Աղանյան «Հարիսա – Harissa »
3. Ուսումնական նյութ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար՝ «Հայկական ազգային ծեսեր»
Միլենա Շամոյան «Հայկական ազգային ծեսեր»
Հրապարակումներ կրթահամալիրի կայքում
Միլենա Շամոյան
Նինել Աղանյան
Խորհրդատու ուսուցիչ՝ Յուրա Գանջալյան

 

 

 

 

 

Ապրիլ ամսվա հաշվետվությունը

Հրապարակումներ Դպիրում

Թարգմանություն. (այլոց փորձ) «Ինչու տանը սովորելն ավելի շատ ինքնակարգավորվող և ավելի քիչ կառուցվածքային լինի» Սայմոն Քերն

Անգլերեն գրված հոդված «Cooperation between the teacher and the family-school will foster the solution to the key objective of pedagogy» Իր բովանդակությամբ Սայմոն Քերնի հոդվածի արձագանքն էր, որտեղ նշել էի նաև Աշոտ Բլեյանի հոդվածից մի հատված:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Գևորգ Հակոբյանի հոդվածը`«Անհատն է ու նրա կրթական պատվերը – It is the individual and his/her educational order»

Աշոտ Բլեյան, Գևորգ Հակոբյան, Սուսան Մարկոսյան
Աշոտ Բլեյան, Գևորգ Հակոբյան, Սուսան Մարկոսյան

Խմբագրել եմ Հերմինե Գևորգյանի թարգմանությունը

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել «Հայաստան-Թուրքիա» նախագծի Մարթա Ասատրյանի լրացված ձևաթուղթը

https://mskh.am/en- Կրթահամալիրի անգլերեն էջի սպասարկում, անգլերեն լավագույն նախագծերը թարգմանաբար և իմ մեկնաբանություններով հրապարակել եմ նաև առաջին էջում:

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություններ

Կերպարվեստ, դիզայն-տեխնոլոգիա դասավանդողների բլոգների դիտարկումները

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանցիների բլոգների ուսումնասիրությունը ապրիլի 8-9-ի դրությամբ.

Դիտարկում նախագծային ուսումնառության մասին

Օտար լեզու դասավանդողների հեռավար-առցանց-ընտանեկան նախագծերին վերաբերող հարցաթերթիկի ուսումնասիրություն

Անգլերեն և ռուսերեն ֆլեշմոբներ

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարանների առաջադրանքը կազմել է Միլենա Մանուչարյանը

4-5-րդ – Անի Մրտեյանը

6-8-րդ – Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ – Իրինա Ապոյանը

Առաջադրանքները Google ձևաթղթում ես եմ հրապարակել

Ռուսերենի ֆլեշմոբ 

2-3-րդ – Վիկտորյա Հովսեփյանը

4-5-րդ – Դիանա Ղազարյանը

6-8-րդ – Լուսինե Պետրոսյանը

9-12-րդ – Ժաննա Հակոբյանը

Google ձևաթղթի մեջ հրապարակել է Դիանա Ղազարյանը

Կրթահամալիրի Ավագ և Միջին դպրոցների անգլերենի հեռավար ուսուցում

Առաջադրանքները և սովորողների պատասխանների մասին տեղեկատվությունը այս հղումով

Աշխատանքը Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» և «Գործավարություն» մասնագիտությամբ սովորողների հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոցի առաջադրանքներ, նախագծեր:

 

 

Փետրվար ամսվա իմ հաշվետվությունը

Թարգմանություններ

Աշոտ Բլեյանի «Մի բաց նամակ ամենքին 2» -ի երկրորդ մասը՝«Ճամփան ու˜ր, ճամփորդն ու˜ր»

Ռուսերենից անգլերեն եմ թարգմանել Ժաննա Հակոբյանի հոդվածը «Dialogue is an Active Form of Work in Teaching Foreign Languages»:

Ռինա Շագինյանը վրացերեն, իսկ Վիկտորյա Հովսեփյանը ռուսերեն են թարգմանել իմ «Արդյոք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ» հոդվածը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն՝ «Մաթեմատիկայից նախագծային աշխատանքը»

Մենթորական աշխատանք

Վարել եմ փետրվարի 5-ի օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար- պարապմունքը: Սեմինար պարապմունքի թեման էր՝ «Մասնագիտական զարգացման տարբեր ուղիները»: Մասնավորապես խոսեցինք Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակի, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հետ համատեղ հայտարարված «Critical Thinking Through Teaching English Program» երկտարյա առցանց ծրագրի մեկնարկի մասին։ Սեմինարի արդյունքը եղավ այն, որ Ավագ դպրոցում անգլերեն դասավանդող Հերմինե Գևորգյանը ցանկություն հայտնեց մասնակցելու այդ ծրագրին: Լրացրեցի Հերմինե Գևորգյանի համար տրվող երաշխավորագիր-ձևաթուղթը:

Փետրվարի 11-ի մանկավարժական ակումբի համար ամփոփել եմ «Օտար լեզուների ընտրությամբ խմբերի գործունեությունը կրթահամալիրում»:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Անգլերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 19-ին

2-3-րդ դասարաններ – Միլենա Մանուչարյան – 88 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիլիթ Սարգսյան – 89 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 59 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան – 65 մասնակից

Անգլերենի ֆլեշմոբի հրապարակումը Google-ի ձևաթղթերում՝ Յուրա Գանջալյան

Ռուսերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 21-ին

2-3 – րդ դասարաններ – Աննա Ֆրանգյան – 101 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան – 107 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Անի Ավետիսյան – 90 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Մարիամ Քալանթարյան_ 120 մասնակից

Ռուսերենի ֆլեշմոբի հրապարակումը Google-ի ձևաթղթերում՝ Դիանա Ղազարյան

Շարունակել եմ կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը

https://mskh.am/en

Հեռավար ուսուցում

Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար դաս-առաջադրանքներ՝

Փետրվարի 3-ին –

Փետրվարի 11-ին

Փետրվարի 19-ին

Ավագ դպրոցից հեռավար ուսուցման առաջադրանքները ակտիվորեն են կատարում՝ Մինդելի Դիաննան, Նելլի Գևորգյանը, Ավետիս Տետեյանը, Ալեն Գևորգյանը, Ջուլիետա Պապիկյանը, Լարիսա Սիրունյանը, Էրիկա Ասատրյանը, Մանե Սարգսյանը, Աշոտ Հովհաննիսյանը: Աշխատում է, բայց ոչ այնքան ակտիվ՝ Ալբերտ Ղազարյանը:

Դաս-առաջադրանքներ Միջին դպրոցի սովորողների համար

Փետրվարի 5-ին

Փետրվարի 11-ին

Փետրվարի 19-ին

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցմամբ անգլերեն են սովորում Աստղիկ Հակոբյանը, Մանե Հովհաննիսյանը, Անահիտ Հովհաննիսյանը և Գոհար Կարագյանը: Գոհ եմ բոլորից: Ժամանակին ուղարկում են առաջադրանքների պատասխանները և բոլորն էլ ունեն իրենց դասարանի պահանջներին համապատասխան լեզվական կարողություններ: Գոհար Կարագյանը նույնիսկ խնդրում է, որ իրեն Ավագ դպրոցի պահանջներին համապատասխան առաջադրանքներ տալ: Արդեն տվել եմ և ջանում է իր ուժերին համապատասխան: Մանե Հովհաննիսյանից շատ գոհ եմ: Նա նաև անգլերենի ֆլեշմոբին է պատասխանում:

5-րդ դասարանի համար

Փետրվարի 5-ին

Փետրվարի 19-ին

Աշխատանքը Քոլեջում

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար և սովորողների հետ ստեղծել ենք «The Vayots Dzor Province-Վայոց Ձորի մարզը» ուսումնական նյութը:

Օտար լեզուների ընտրությամբ խմբերի գործունեությունը կրթահամալիրում

Անգլերենի ընտրությամբ խմբերի գործունեություն – Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան  Հունվարյան ճամբարի ամփոփում

Իրինա Ապոյան  

Անժելա Մովսիսյան

Հերմինե Գևորգյան

The grade – the 9th graders

The number of  learners- 27

The projects – 1. online dictionary of idiomatic phrases –  https://hermingevorgyan.wordpress.com/2020/01/21/online-dictionary/

 Everything about interesting- The 9th graders talk about the traditions which are common at our school.( part 1) – https://hermingevorgyan.wordpress.com/2020/01/31/everything-about-interesting/

Everything about interesting – The 9th graders talk about their dreams ( part 2) –   https://hermingevorgyan.wordpress.com/2020/02/10/everything-about-interesting-part-2/

Անգլերենի ընտրությամբ խմբերի գործունեություն – Միջին դպրոց

Տաթև ԱլեքսանյանՆախագծեր

Ռուսերենի ընտրությամբ խմբեր

Ժաննա Հակոբյան   

Անի Ավետիսյան

Կարինե Թևոսյանֆրանսերենի ընտրությամբ խմբերի հետ աշխատանքի հաշվետվությունը

Դիանա ՆազարյանՊարսկերենի ընտրությամբ գործունեություն

Ռինա ՇագինյանՎրացերենի ընտրությամբ խմբերի գործունեությունը Միջին դպրոցում

Վրացերենի ընտրությամբ խմբերի գործունեությունը Ավագ դպրոցում, Վրացախոսների ակումբ

Ռուզաննա Սարգսյան – Իսպաներենի ընտրությամբ խմբերի գործունեություն

Մարիամ Սարդարյան  – Իտալերենի ընտրությամբ խմբի գործունեություն

Հունվար ամսվա հաշվետվությունը

I. Հոդված, թարգմանություններ Դպիրում և տնօրենի օրագրում 

Հոդված՝ «Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ»:

Թարգմանություն՝ Margaret Sargsyan “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex Website as a Pedagogy Laboratory

Ashot Bleyan “Please Take Note – An Open Letter to Everybody-2″

II. Կայքի էջի սպասարկում

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում

III. Նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքի վարում

Վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքը հունվարի 15-ին: 

IV. Մենթորական աշխատանք

Կարծում եմ, որ իմ «Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ» հոդվածը ընդգծված մենթորական ուղղվածություն ունի:

V. Նոր միջազգային կրթական նախագծի մեկնարկ

Կապ եմ հաստատել «Lectures Without Borders – Դասախոսություններ առանց սահմանների» միջազգային կրթական նախագծի տարածաշրջանային համակարգող Անաստասիա Միտյագինայի հետ: Այս նախագծող կապ է հաստատվում աշխարհի հայտնի գիտնականների և դպրոցների միջև: Գիտնականները անվճար ինտերակտիվ դասախոսություն-պարապմունքներ են անցկացնում գործընկեր դպրոցներում՝  նախօրոք փոխհամաձայնեցված օրերին: Թեմաները ընդգրկում են գիտության տարբեր բնագավառներ: Մեր կրթահամալիրի Ավագ դպրոցը արդեն ընդգրկված է այս կրթական ցանցի գործընկեր դպրոցների ցանկում: Անաստասիա Միտյագինային եմ ուղարկել կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի, Դպիրի անգլերեն էջի հղումները: Առաջիկա օրերին «Lectures Without Borders» կրթական ցանցի կայքի «գործընկեր-դպրոցներ» բաժնում մեր կրթահամալիրի մասին փոքրիկ տեղեկատվական նյութ է հրապարակվելու: Այդ նյութը կարդալու են աշխարհի տարբեր երկրների գիտնականներ, որպեսզի մեր կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում պարապմունք անցկացնելու որոշում կայացնեն:

VI. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի հունվարյան ֆլեշմոբները: 

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Լալազարյան Լուսինե, 158 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Ղազարյան Դիանա, 101 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Ավետիսյան Անի, 47 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Ժաննա Հակոբյան, 98 մասնակից

Ռուսերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները Google ձևաթղթերում տեղադրել է Դիանա Ղազարյանը:

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան, 138 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան, 126 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան, 15 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան, 41 մասնակից

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների հետ աշխատանքը՝ դաս-առաջադրանքներով:  

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում հրապարակել եմ 3 հեռավար սովորողների անգլերեն շարադրությունները «Արդյո՞ք պետք է արգելել սմարթֆոնները դպրոցում» թեմայով՝ Էրիկա Ասատրյան, Մինդելի Դիանա, Լարիսա Սիրունյան:

 Ուսուցումը Քոլեջում – մասնակցություն Դիջիթեք 2020-ին:

Անժելա Շամոյանը ներկայացրել է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացի համատեղ ստեղծված հայերեն և անգլերեն տեքստերը:

 

Նոյեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Էլյա Գրիգորյանի հոդվածը՝ «Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարանում – The First Grape Wine Making Ritual in the Pre-School»

Աշոտ Բլեյանի օրագրից՝ «Մի բաց նամակ ամենքին – An Open Letter to Everybody»

Կրթահամալիրի 30-րդ տարելիցի տոնակատարության մանրամասն օրացույցը

Նույն թարգմանությունը արել են նաև՝

Ռինա Շագինյանը

Կարինե Թևոսյանը

Մարիամ Սարդարյանը

Ժաննա Հակոբյանը

Դիանա Նազարյանը

Շարունակել եմ սպասարկել mskh.am-ի անգլերեն էջը  

Մենթորական աշխատանք- Անժելա Սարգսյանի հետ «Երբ խմբում առաջատարները տղաներն են»

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբները

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Գալինա Նովոկրեշինա – 85 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Վիկտորյա Հովսեփյան – 82 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Աննա Ֆրանգյան – 31 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան – 80 մասնակից (մասնակիցների մեծ մասը Քոլեջից են)

Ռուսերենի առաջադրանքները Google-ի ձևաթղթերում հրապարակել է Դիանա Ղազարյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – 70 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – 126 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 82 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան – 38 մասնակից

Անգլերենի առաջադրանքները Googl-ի ձևաթղթերում ես եմ հրապարակել

Հեղինակային մանկավարժության տարածում

Նոյեմբերի 22-ին, 23-ին և 29-ին հանդիպել եմ ԱՄՆ Արիզոնայի համալսարանի դոկտորանտ Կարինե Փալանջյանի հետ և պատասխանել եմ նրա դոկտորական թեզի մաս կազմող հարցերին՝ «Հանրակրթությունը նպաստում է նոր տիպի մտածողության ձևավորմանը» թեմայով: Խոսել եմ կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության, կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզուների դասավանդման, Բլեյան կրթական ցանցի, միջազգային կրթական փոխանակումների, միջազգային ճամբարներին մեր դասավանդողների և սովորողների մասնակցության մասին:

Հեռավար ուսուցում 

Կազմել եմ դաս-առաջադրանքներ  Ավագ և Միջին դպրոցի հեռավար սովորողների համար: Պատասխանները ստուգել եմ, ուղղել սխալները և իմ բացատրություններով ուղարկել եմ սովորողներին, Անի Տեր-Արսենյանին և Լիլիթ Գասպարյանին:

Աշխատանքը Քոլեջում

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար շարունակել եմ անգլերենի դասընթացի ստեղծումը.

Դասընթացի ստեղծման աշխատանքներում ինձ հետ համագործակցում են սովորողներ Անժելա և Միլենա Շամոյանները: Տեքստերն ամբողջությամբ մեր շարադրանքներն են:

Սևանա լիճ – Lake Sevan

Դիլիջան – Dilijan

Հաղարծին – Haghartsin

Գառնիի հեթանոսական տաճարը – Pagan Temple of Garni

 

 

 

Հոկտեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածը Դպիրում ‹‹Վադուլ Լուի Վոդեի դասերը. Հայկական իրականություն վերադառնալիս – The Lessons of Vadul Lui Voda (returning to Armenian reality)››

Տնօրենի օրագրից – Ամենակարևորը 30-ամյակի այս փոփոխությունների մեջ դուք փորձեք տեսնել այն, ինչ-որ հեղինակային է, այն, ինչ-որ ձերն է – The post important thing in the changes of the 30th anniversary of our Educomplex is that you should try to see the author pedagogy and what is yours in it.

Արևորդի միջազգային փառատոնի փակման արարողության ժամանակ տիար Բլեյանի ելույթը.

Through this partnership, our author pedagogy gains environmental experience and reliable high-flying partners. Կայքը չէր աշխատում, որ հրապարակեի անգլերեն էջում.

 

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Դպիր

Ուսուցիչը՝ կենտրոնում, բայց ամբողջ դասարանը ուսումնական գործընթացի մեջ

 

Մենթորական աշխատանք այս տարի կրթահամալիր մուտք գործած անգլերեն դասավանդողների հետ

Հերմինե Գևորգյանի հետ

Էլինա Մանուկյանի հետ

Աշնանային մանկավարժական ճամբար

Վարել եմ անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների նախագծային խմբի աշխատանքային հավաքները

Հոկտեմբերի 28-ի լուսաբանումը – Աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր

Հոկտեմբերի 29-ի Իրինա Ապոյանի լուսաբանումը – Workshops in English

 

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում

Ռուսերենի ֆլեշմոբ, հոկտեմբերի 18-ին

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Դիանա Ղազարյան 82
4-5-րդ դասարաններ Ալյոնա Զախարյան 81
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 46
9-12-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 144
Ռուսերենի ձևաթղթերը կազմել է Դիանա Ղազարյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 93
4-5-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 120
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 35
9-12-րդ դասարաններ 61
Անգլերենի Google ձևաթղթերը կազմել է Յուրա Գանջալյանը

Շարունակել եմ Հեռավար ուսուցման աշխատանքը:

Սեպտեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Հրապարակումներ Դպիրում

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Մենթոր ուսուցչի աշխատանք

Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածի թարգմանությունը անգլերեն. Վադուլ Լուի Վոդիի դասերը

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն մանկավարժության կենտրոնի պատվերով

Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն

Սեմինար պարապմունքի վարում

Սեպտեմբերի 18-ին վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքը:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները

Անգլերենի ֆլեշմոբ

դասարան Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 116
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 66
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 37
9-12-րդ դասարաններ Իրինա Ապոյան 14

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Յուրա Գանջալյանը

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Աննա Ֆրանգյան 50
4-5-րդ դասարաններ Դիանա Ղազարյան 77
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 11
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 2

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Դիանա Ղազարյանը

Մենթորական աշխատանք

Սեպտեմբերի 16-ին ներկա եմ եղել Ավագ դպրոցի անգլերենի դասավանդող Էլինա Մանուկյանի ուսումնական պարապմունքին: Ուսպարապմունքից հետո միասին քննարկել ենք պարապմունքը, խորհուրդներ եմ տվել:

Սեպտեմբերի 17-ին ներկա եմ եղել Հայկուհի Հովհաննիսյանի 2 ուսումնական պարապմունքների, որից հետո Հայկուհու ուսպարապմունքների արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված մի քանի կարևոր խորհուրդներ եմ տվել: Այդ մասին մանրամասն գրված է իմ ներկրթահամալիրային ուսումնասիրության մեջ:

Հանրային նախագծի իրականացում

Համակարգեցի կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների մասնակցությունը Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը, որը տեղի ունեցավ Մանկավարժական համալսարանում սեպտեմբերի 26-ին:

Նյութ կայքում.

հայերեն

անգլերեն

Նախագիծը

Իրադարձության լուսաբանումը

Հեռավար ուսուցում

Առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 10-ին 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 11-ին

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 18-ին 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 21-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 27-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 29-ին

 

Սեպտեմբերյան նախագծային շաբաթը Քոլեջում

Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն

Արևելյան դպրոց

Անի Մրտեյան

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների  անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որն ընդհանուր է կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների համար:

Հրապարակված է նաև Անի Մրտեյանի օտար լեզվի ուսուցման հեղինակային կրթական ծրագիրը: Կարծում եմ, որ բոլոր դասավանդողները պետք է ունենան նման հեղինակային ծրագիր:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթի ծրագիրը

Հրապարակված է նախագծային շաբաթվա կատարման մասին սովորողների նյութերը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ‹‹Ես›› նախագիծը, որն իր բովանդակությամբ համապատասխանում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի ‹‹Ես›› նախագծին:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթները 1-5-րդ դասարանների համար:

 

Լիլիթ Սարգսյան

Լիլիթ Սարգսյանը դասավանդում է Արևելյան դպրոցում և Քոլեջում:

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Բացակայում է Քոլեջի առաջին կուրսեցիների ծրագիրը: Ես կօգնեմ նրան:

Բլոգում Արևելյան դպրոցի և Քոլեջի նյութերը չեն տարանջատվում իրարից: Լավ կլինի, որ նյութ հրապարակելիս նշվի ո՞ր դասարանի, Քոլեջի ո՞ր կուրսի և ո՞ր մասնագիտությամբ սովորողների համար է նախատեսված:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթվա անելիքը:

Ուսումնական նյութեր բաժնում հրապարակված տեքստից պարզ չէ, թե որ դասարանի համար է նախատեսված:

Լավ կլինի, որ Լիլիթ Սարգսյանը ավելի շատ ուսումնասիրի Անի Մրտեյանի բլոգը, համագործակցի նրա հետ:

 

Արևմտյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

 

Հրապարակված են 2019-2020-ի նախագծերը:

1-2-րդ դասարանների համար ‹‹Ես›› նախագիծը, որը համընկնում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրին:

‹‹Իմ սիրելի ընտանի կենդանին›› 3-րդ դասարանի համար:

‹‹Ամառը զվարճալի է›› 4-5-րդ դասարանների համար:

Իմ ընտանիքը – 2-3-րդ դասարանների համար

Իմ տունը – 3-4-րդ դասարանների համար

Իմ խաղալիքները – 1-3-րդ դասարանների համար

Իմ դպրոցը – միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանների համար

Գնումներ – 4-րդ դասարանի համար

Միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանցիների համար

 

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը 2019-2020 ուստարվա համար:

Լավ կլինի, որ Հայկուհին Անի Մրտեյանի օրինակով կազմի նաև իր հեղինակային ծրագիրը իր նախագծերով:

Հրապարակված է ‹‹Ես›› նախագիծը;  Նախագծում 1-3-րդ դասարանների համար նախատեսված է միայն երգերի ուսուցում: 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված է անձնական տեղեկատվական հարցազրույցներ, որոնք երևի վերցված են մեծահասակների համար նախատեսված մի ինչ-որ դասագրքից: Հարցազրույցում պետք է ընդգրկված լինեն այնպիսի մտքեր, որոնք վերաբերում են սովորողների շրջապատին, տարիքին համապատասխան ամենօրյա գործունեությանը: Դրանք սովորողներին չվերաբերող վերացական մտքեր չեն կարող լինել:

4-5-րդ դասարանցիների համար թարգմանական նախագիծ է նախատեսված: Թարգմանելու են անգլիալեզու երեխաների համար նախատեսված գրքույկ կենդանիների մասին, որը նույնպես բարդ է իր բառապաշարով և լեզվական կառույցներով:

 

Հարավային դպրոց

Միլենա Մանուչարյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որը հիմնված է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի վրա:

Բլոգում առանձնացված են տարբեր դասարաններում իրականացվող լեզվական աշխատանքները, նախագծերը: ‹‹Օգտակար հղումներ›› բաժնում ըստ դասարանների հավաքված են էլեկտրոնային դասերի հղումներ:

Միլենան նաև Միջին դպրոցում է սկսել դասավանդել:

 

Միջին դպրոց

Տաթև Ալեքսանյան

Հրապարակված է 8-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ունի սովորողի գրադարան բաժինը, որտեղ տրվում են առաջադրանքները:

Նախագծեր բաժինը   

Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ուսումնական նախագծերի փաթեթը:

Ուշագրավ են ‹‹Teenagers››, ‹‹National Stereotypes››, ‹‹Cooking and Culture››, ‹‹The World is Wonderful›› նախագծերը:

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:

 

Իրինա Ապոյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա նախագծերի փաթեթը

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:  Արժևորման արժանի է Իրինայի ‹‹Interesting World Around Us – Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջը›› ամենամյա շուրջտարյա նախագիծը:

 

Էլինա Մանուկյանը և Հերմինե Գևորգյանը այս տարվա սեպտեմբերից են սկսել աշխատել Ավագ դպրոցում:

 

 

 

Իմ ամառային գործունեության հաշվետվությունը

Թարգմանություններ և խմբագրական աշխատանք Դպիրի համար.

Շուշան Միկոյանը անգլերեն է թարգմանել Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը հանրկակրթության գործիք» հոդվածը:

Խմբագրել եմ Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը՝ հանրակրթության գործիք – Planetarium as a Tool for General Education» հոդվածի Շուշան Միկոյանի թարգմանությունը:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել իմ հոդվածը՝ «Միջազգային փառատոն մանկավարժական լիցքերով –  An International Festival with Pedagogical Charges»:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Գնահատումը որպես ուսումնական նախագիծ – Assessment as an Educational Project» հոդվածը:

Տնօրենի օրագրի նյութերի թարգմանություններ

Երբեք չեմ ապրել ուրիշի ժամանակով և կամ ուրիշի թելադրանքով – I have never lived on someone else’s time or orders.

Ես Աշոտ Բլեյանն եմ – I am Ashot Bleyan

Ամուլսարի շահագործումը հնարավոր է ժողովուրդ-իշխանություն համաձայնության մթնոլորտում – Amulsar Exploitation is Possible in the Atmosphere of People-Government Agreement.

Աշխատանք կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում 

Անգլերեն էջը հատկապես ակտիվ է եղել հուլիս ամսին

Wedding of sculptures in the residential suburb  Հուլիսի 1-ին

Interesting world around us – հուլիսի 4-ին

Festival Weekend հուլիսի 5-ին

The little campers of the Northern School participate in the festival հուլիսի 5-ին

One day with the campers of the Eastern School  հուլիսի 5-ին

The sculptors are in the Western School հուլիսի 7-ին

Georgian Sculptor Archil Didishvili’s Master Class lesson հուլիսի 9-ին

Reference – տեղեկանք  հուլիսի 19-ին

An International Festival with Pedagogical Charges հուլիսի 20-ին

Our First Day at Izmir Space Camp հուլիսի 25-ին

A Talk with Ashot Bleyan հուլիսի 25-ին

Tatev Abrahamyan Writes from Izmir Space Camp հուլիսի 26-ին

I am Ashot Bleyan հուլիսի 30-ին

Մասնակցություն օգոստոսյան մանկավարժական ճամբարին

Վարել եմ օտար լեզու և հասարակագիտություն դասավանդողների օգոստոսյան աշխատանքային հավաքները: 

Մասնակցել եմ մանկավարժական ակումբի աշխատանքներին:

Հունիս ամսվա իմ հաշվետվությունը

Թարգմանություններ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Արշակ Մարտիրոսյանի “Մաթեմատիկայի ուսուցումը նախագծերով – Teaching Mathematics through educational projects” հոդվածը:

Սկսել եմ անգլերեն թարգմանել Աշոտ Բլեյանի “Սկսել է պետք հայացքի-դիրքի փոփոխությունից – We should start with the change of our views-positions” օրագրային գրերից կազմված հոդվածը:

Կրթահամալիրային նախագծերի թարգմանություն կայքում

Երկրագործ-պարտիզպան սեբաստացիների հունիսի 5-ի ուղերձը – Farmer-Gardener Sebastatsies’ June 5 Appeal

Պաշտպանված երեխա՝ շարունակ խնամվող բաց միջավայրում – Protected Child in a Continuously Cared off Open Environment

Անգլերեն եմ թարգմանել “Սեբաստացիներ” ուսուցչական երգչախմբի մասին տեղեկատվական նյութը տեղեկատվական թերթիկի համար:

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն – 4-րդ ուսումնական շրջանը կրթահամալիրի Արևելյան դպրոց-պարտեզում

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքների պատասխանատու հունիսի 17-21-ի մանկավարժական ճամբարում:

Հեռավար ուսուցում

Հունիսի 10-ին հրապարակել եմ “Տեղեկատու ուսումնական նյութ Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար“, 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ նյութը:

Քոլեջի “Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ” մասնագիտությամբ ուսանողների 3 դիպլոմային աշխատանք եմ գրախոսել:

Ընդգրկված եմ դիպլոմային պաշտպանության հանձնաժողովում:

Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբը կայանալու է հունիսի 19-ին

Առաջադրանքները կազմել են՝

Լիանա Ասատրյանը՝  2-3-րդ դասարանների համար

Անի Մրտեյանը՝  4-5-րդ դասարանների համար

Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարանների համար

Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարանների համար

 

 

Մայիս ամսվա հաշվետվությունը

 

Քանդակագործության և ճարտարապետության ամենամյա միջազգային փառատոն

Անգլերեն -եմ թարգմանել հայերենի վերջնական խմբագրված տեքստը

Փառատոնի բոլոր նախագծերը թարգմանել եմ անգլերեն և իրենց հղումներով հրապարակել եմ ընդհանուր հայտարարության մեջ:

 

Իմ մասնակցությունը Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաքին

Անգլերեն – եմ թարգմանել հավաքի հայտարարությունը:

Մայիսյան ստեղծագործական հավաքի Քոլեջի կլոր սեղանին PowerPoint  ծրագրով, ներկայացվեց Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերեն դասընթացը: Դասընթացն անգլերեն ներկայացրեցին Անժելա և Միլենա Շամոյանները:

Անգլերեն եմ թարգմանել Քոլեջի մասին պատմող տեղեկատվական ընդարձակ նյութը.

The College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

Մասնակցել եմ Հարավային դպրոցի կլոր սեղանին և լուսաբանել եմ այն կրթահամալիրի կայքում՝ Իմ բլոգով ես ավելի գրագետ դարձա

Հոդված Դպիրում

Խոսքը՝ բարեհունչ, ջերմ ու մատչելի   

Թարգմանություններ՝ հրապարակված Դպիրում և կրթահամալիրի կայքում

Աշոտ Բլեյանի “Մոլորությունների հաղթահարման շրջան՝ իր գրով, ցանցով հեղինակային” հոդվածը թարգմանվել եմ անգլերեն -Time to Overcome Delusions with Diary Notes and Author Network :

Նշված հոդվածի թարգմանությունը ամբողջական դարձնելու նպատակով անգլերեն թարգմանեցի նաև դրանում առկա հղումներով նյութերը և հրապարակեցի կրթահամալիրի կայքի մշտական բաժիններում. (այս նյութերի անգլերեն թարգմանությունները կարևոր են անգլիալեզու ընթերցողին կրթահամալիրը ներկայացնելու համար)

Երևանի ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիր – Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Կրթահամալիրի կառուցվածքը – The Structure of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարինե Մկրտչյանի ‹‹Ազգային օպերա. ուսուցման բովանդակություն, մեթոդ, միջավայր – Folk Opera: Teaching Content, Method, Environment›› հոդվածը:

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ կազմել դաս-առաջադրանքներ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար:

Հեռավար ուսուցմամբ երկու սովորողի պատասխաններ հրապարակվել են կայքի անգլերեն էջում՝ Աշոտ Հովհաննիսյան և Աստղիկ Խաչատրյան:

Անգլերենի և ռուսերենի մայիսյան ֆլեշմոբներ

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը – 84 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Անահիտ Նաղդալյան – 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Ժաննա Հակոբյան – 27 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան – 0 մասնակից

Ռուսերենի Google ձևաթղթերը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – 106 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – 83 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 5 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան – 13 մասնակից

Անգլերենի Google ձևաթղթերը ես եմ կազմել:

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում մայիս ամսվա ընթացքում 15 նյութ է հրապարակվել:

Ապրիլ ամսվա իմ հաշվետվությունը

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքներ

Մարիամ Քալանթարյան. ռուսերեն է թարգմանել Գոհար Բալջյանի հոդվածը «Переподготовка уителей – учебная работа»

Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային փառատոնի հայտարարությունը թարգմանել են տարբեր լեզուներով հետևյալ դասավանդողները՝

Յուրա Գանջալյան`անգլերեն

Ժաննա Հակոբյան ՝ ռուսերեն

Կարինե Թևոսյան՝ ֆրանսերեն

Դիանա Նազարյան՝ պարսկերեն

Մարիամ Սարդարյան՝ իտալերեն

Աննա Ֆրանգյան՝ իսպաներեն

Ռինա Շագինյան՝ վրացերեն

Յուրա Գանջալյան՝ Հեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի բաց լաբորատորիայի հայտարարությունը թարգմանել եմ անգլերեն

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել ապրիլի 27-ին արված Աշոտ Բլեյանի պրեզենտացիան՝  Ashot Bleyan presents Bleyan Open Educational Network.

Յուրա Գանջալյան՝ այլոց փորձի ուսումնասիրություն «Կրոնական կամ հոգևոր կրթություն»

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել Հասմիկ Ղազարյանի հոդվածը «The Purpose of Education: One’s Own Values»   

Այս թարգմանությունից հետո գրեցի «Խոհեր մի թարգմանությունից հետո» արձագանքը և հրապարակեցի դասավանդողի իմ օրագրում:

Ապրիլի 26-ին՝ հոդված՝ Բլեյան կրթական ցանցի հավաքը Քոլեջում 

Յուրա Գանջալյան՝ ապրիլի 27-ի հավաքին զեկույցով ներկայացրել եմ «Ուսումնական ֆլեշմոբները կրթահամալիրում»  

Անգլերենի և ռուսերենի ապրիլյան ֆլեշմոբների ամփոփումը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը՝ 82 մասնակից:

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան՝ 67 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան`49 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան՝ 21 մասնակից

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Աննա Ֆրանգյանը՝ 89 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան՝ 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան՝ 33 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան՝ 1 մասնակից

Շարունակել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը, որի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ իմ բլոգի «Հեռավար կրթություն» բաժնում:

Մենթորական աշխատանք եմ կատարել Հարավային դպրոցի անգլերենի նոր դասավանդող Միլենա Մանուչարյանի հետ՝ դասալսում, խորհրդատվություն, նամակագրական կապով ցուցումներ:

Ուսումնական ճամփորդություն Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ: Այցելել ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան, որի մասին անգլերեն ֆիլմ է պատարաստել ուսանող Անժելա Շամոյանը:

Քոլեջի ուսանողների համար նոր ուսումնական 3 նյութ եմ պատրաստել.

We are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum

We are visiting Avetik Isahakyan`s Home Museum

Interesting findings in Armenia

 

Մարտ ամսվա հաշվետվությունը

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքներ.

Ժաննա Հակոբյան – ռուսերեն է թարգմանել Մանիֆեստի գիրը

Ժաննա Հակոբյան – ռուսերեն է թարգմանել «կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո…»

Ծովիկ Կասսաբյան – անգլերեն է թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Սոցիալական ցանցեր. Մարդը ափի մեջ – Social Networks: Man on the Palm» հոդվածը:

Յուրա Գանջալյան – այլոց փորձի ուսումնասիրում «Անգլերենի ուսուցումը անգլիայում որպես մայրենի լեզու»

Յուրա Գանջալյան – Տիար Աշոտ Բլեյանի օրագրի թարգմանությունները անգլերեն.

Մարտի 4-ի գիրը. Գիր պատում իր հավելվածով – Political-Economic-Social Index of the Revolution

Մարտի 11-ի գիրը- Մտքի համար ի՞նչ սահման – Is there any Limit for the Mind?

Մարտի 13-ի գիրը – Մանիֆեստի գիրը

Մարտի 14-ի գիրը – Իմ գիրը՝ որպես որպես անդրադարձ ու բլոգային ուսուցման հարթակ – My Diary Note as a Reflection and a Platform for Blog Based Teaching

Մարտի 25-ի գիրը – Եթե մարդու համար՝ ապա մարդու հետ – If it is for Man, It should be with Man

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբները  

Դասավանդողների մասնակցությունը ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմմանը և պատասխանների ստուգմանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ՝ մարտի 20-ին

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյանը 157
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյանը 77
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 24
9-12-րդ դասարաններ Սիլվա Հարությունյան 22

 

Ռուսերենի ֆլեշմոբ՝ մարտի 22-ին

2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 52
4-5 –րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 65
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան Մասնակից չի եղել. Ուրբաթ և արձակուդից առաջ, անհոգ վիճակ
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 24

 

Խմբագրական աշխատանք – խմբագրել եմ «Social Networks: Man on the Palm» հոդվածը:

Վարել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջը:

Մենթորական աշխատանք «Զրույց անգլերենի երիտասարդ մասնագետի հետ»

Անգլերենի լրացուցիչ կրթություն դասավանդողների հետ

Ամսվա ընթացքում շարունակել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը Ավագ դպրոցի 15, Միջին դպրոցի 2 և Արևելյան դպրոցի 1 սովորողների համար: Անգլերենի հեռավար ուսուցումը մարտ ամսին. Հաշվետվություն:

Վարել եմ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը: Կազմել եմ նոր ուսումնական նյութեր՝ «Երևանի կենտրոնը-The Centre of Yerevan», և «Նախաճաշ ռեստորանում. Հանրապետության հրապարակ – Breakfast in the Restaurant and Republican Square»

 

Փետրվար ամսվա իմ հաշվետվությունը

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքը

Ժաննա Հակոբյանի հոդվածը «Դպիր»-ում «Создание ситуаций и их использование в обучении иностранному языку.»

Ժաննա Հակոբյանը թարգմանել է Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը «Социальные сети: человек на ладони»

Անահիտ Նաղդալյանը թարգմանել է, իսկ Ժաննա Հակոբյանը խմբագրել է Թամար Ղահրամանյանի հոդվածը «Ուսումնական ճամբարը՝ կրթության լրացուցիչ հարթակ –Учебный лагерь как платформа для дополнительного образования»

Ծովիկ Կասսաբյանը անգլերեն է թարգմանել, իսկ ես խմբագրել եմ Նունե Մովսիսյանի հոդվածը «High School: Challenges and Development»

Ռինա Շագինյանը վրացերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո..» հոդվածը:

Մասնակցություն ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմմանը և պատասխանների ստուգմանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 20-ին

Դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Լիլիթ Խալաթյանը 106
4-5-րդ Լիանա Ասատրյանը 67
6-8-րդ Յուրա Գանջալյանը 47
9-12-րդ Իրինա Ապոյանը 35

Ռուսերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 22-ին

2-3-րդ Դիանա Ղազարյանը 103
4-5-րդ Անահիտ Նաղդալյանը 65
6-8-րդ Ժաննա Հակոբյանը 44
9-12-րդ Սեդա Այվազյանը 1

Մենթորական աշխատանք

Փետրվարի 20-ին վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների համար վարել եմ «Կրթահամալիրային նախագծերը օտար լեզվի ուսուցման նախագծերում» սեմինարը:

Հրապարակումներ «Դպիր»-ում

Հոդված՝ «Դասավանդողի իմ հետազոտական աշխատանքը»

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո…–  Yes, Education is a Big Challenge Now » և «Յոթ հրաշալիք՝ միավորող աշխատանք, որ դպրոցը համայնք ստեղծող բաց կենտրոն կդարձնեն…-Seven Wonders: Uniting Work to Make an Open Center for Creating Communities»

Թարգմանություններ, որոնք հրապարակված են տնօրենի օրագրում

«Թավշյա հեղափոխություն չի լինում»․ հեղափոխություն՝ չբերած թավիշով․․․Revolutions can’t be velvet”: A Revolution with no Velvet» (գիրն ամբողջությամբ)

«Բանգլադեշ-Ֆլորենցիա. նամակագիր՝ Ավետիսով…Massimo Lippi’s Letter from Siena, Italy» (գիրն ամբողջությամբ)

«Կյանքով ուղղելու հանրակրթություն – General Education to be Life Directed» (գրի մի մասը)

Շարունակել եմ խմբագրել և նոր նյութերով համալրել mskh.am – ի անգլերեն էջը:

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ հեռավար ուսուցման իմ դաս-առաջադրանքները:

Կատարված աշխատանքի հետ կարելի է մանրամասն ծանոթանալ իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում:

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ աշխատանք

Անգլերենով մասնագիտական հաղորդակցման երեք ուսումնական նյութ եմ պատրաստել: Դրանք զբոսաշրջությանը վերաբերող տեքստեր են, որոնք ուսպարապմունքների ընթացքում թարգմանվել են անգլերեն, ամրապնդվել բանավոր հաղորդակցմամբ, զբոսաշրջիկ-ճամփորդական գործակալության աշխատակից դերախաղերով: Աուսումնական նյութերի շնորհիվ սովորողները արդեն որոշակի մասնագիտական հաղորդակցման կարողություններ են ձեռք բերել:

Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում

Հյուրանոցում (Իսակովի պողոտայով մինչև Մարիոտ հյուրանոցը)

 

 

2018-2019 ուստարվա իմ 3-րդ ուսումնական շրջանի աշխատանքային պլանը

Յուրա Գանջալյանի աշխատանքային պլանը 2018-2019 ուստարվա 3-րդ ուսումնական շրջանում

Ժամաքանակը մեկ շաբաթում դպրոցը Շաբաթվա օրերը
Չնորմավորված ոչ պակաս քան 12 դասաժամ հեռավար ուսուցում

 

Ավագ դպրոց (14 սովորող), Միջին դպրոց (2) և Արևելյան դպրոց (1) Շաբաթվա բոլոր օրերին և տարբեր ժամերին. մեդիա կենտրոնում, տանը
6 դասաժամ Քոլեջ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» – մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով Երկուշաբթի –5-6-րդ ժամերը 12:55-14:20

Չորեքշաբթի – 3-4-րդ ժամերը (11:00-12:35)

Հինգշաբթի (11:00-12:35)

3-4-րդ ժամերը

 

2 դասաժամ Անգլերենի լրացուցիչ կրթություն դասավանդողների հետ Երկուշաբթի

14:30-16:00

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ`         20

 

Ուսումնական կայքի սպասարկում

https://mskh.am/en

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415 3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ

 

2 ժամ Առկա՝ դպրոցներում, հեռավար՝ մեդիա կենտրոնում, տանը
Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում   3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում

 

3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում. Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ, հեղինակային հոդվածներ

https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/88

3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Ընդամենը 36 ժամ

 

 

 

 

Հունվար ամսվա հաշվետվությունը

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքները.

Հրապարակումներ Դպիրում

Ծովիկ Կասսաբյան – Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի անգլ. թարգմանությունը «Խարտո՞ցը»

Անահիտ Նաղդալյան – Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի ռուսերեն թարգմանությունը Все о том же

Ժաննա Հակոբյան – հոդված`Международные связи и …

Գայանե Փարվանյան – Նունե Մովսիսյանի հոդվածի թարգմանությունը ռուսերեն

Անահիտ Մելքոնյան և Գայանե Թերզյան – Մարդու իրավունքների մասին՝ ֆիլմերի լեզվով

Ռինա Շագինյան – Նունե Մովսիսյանի հոդվածի թարգմանությունը վրացերեն:

Մարթա Ասատրյանի հոդվածի թարգմանությունը վրացերեն

Հրապարակումներ դասավանդողների բլոգներում և կայքի առաջին էջում

Կուզենայի առանձնահատուկ կերպով նշել Ծովիկ Կասսաբյանի դեկտեմբերի վերջին օրերին իրականացրած նախագիծը, որը եղել է Վիլյամ Սարոյանի «Նարինջները» պատմվածքի իրապատումը: Այդ նախագծի մասին պատմող անգլերեն նյութը թարգմանվել է հայերեն և իսպաներեն:  

Հետաքրքիր է նաև Դիանա Նազարյանի Տրնդեզի մասին պատմող տեղեկատվական նյութի թարգմանությունը պարսկերենից հայերեն:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի հունվարյան ֆլեշմոբները

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

Դասարաններ Առաջադրանքը կազմել և ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 87
4-5-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 55
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 92
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 17

 

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 72
4-5-րդ դասարաններ Հայկուհի Հովհաննիսյան 54
6-8-րդ դասարաններ Յուրա գանջալյան 43
9-12-րդ դասարաններ Ծովիկ Կասսաբյան 7

 

Մենթորական աշխատանք

Վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքները դեկտեմբերի 24-27-ը:

Շուշան Միկոյանի անգլերեն նյութը դեկտեմբերի 24-ի հավաքի մասին EFL Games:

Իրինա Ապոյանի նյութը դեկտեմբերի 24-ի հավաքի մասին «Լեզվական խաղերն ու մենք»: Նյութը թարգմանվել է անգլերեն և իսպաներեն:

Հայկուհի Հովհաննիսյանը լուսաբանում է օտար լեզու դասավանդողների դեկտեմբերի 25-ի հավաքը

Հունվարյան նախագծային ուսուցում

Հունվարյան նախագծային ուսուցում եմ կազմակերպել և իրականացրել Քոլեջում: Իրականացվող նախագծի շնորհիվ կրկնապատկվեցին Քոլեջում իմ անգլերենի պարապմունքները և սովորողների հետ միասին, ինչպես նախատեսված էր ծրագրում, կազմել և մշակել եմ հետևյալ մասնագիտական ուսումնական նյութերը՝

Զվարթնոցի տաճարը 

Սուրբ Գայանե Եկեղեցին

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

 

Հունվարի 29-ին ուսճամփորդություն գնացինք նշված դեպի նշված վայրերը և երկու անգլերեն  տեսաֆիլմ նկարահանեցինք, որը պատրաստ կլինի հունվարի 31-ին:

Հրապարակումներ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարթա Ասատրյանի «Երկու պատմություն և մեկ սահման- Two Histories and One Border» հոդվածը

Հայերեն եմ թարգմանել Նոամ Չոմսկիի «Իսկական կրթվածության մասին» տեսանյութը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրում. Նախագծային ուսուցում

Խմբագրել եմ Ծովիկ Կասսաբյանի թարգմանությունը՝ Susan Markosyan “The Incompatibility of State Educational Standards and Final Examinations”

Հրապարակումներ բլոգում և mskh.am-ի առաջին էջում

Դասավանդողի իմ հետազոտական աշխատանքը

Քոլեջի առաջին կուրսեցիները յուրահատուկ կերպով ամփոփեցին 2018-2019-ի առաջին ուսշրջանը

Հեռավար ուսուցում

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 8-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 9-ին:

Դաս-առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար հունվարի 10-ին:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 20-ին

 

Շարունակել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջի հետ տարվող աշխատանքը:

Դասավանդողի իմ հետազոտական աշխատանքը

Դասավանդողի իմ երկար տարիների հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքը մի քանի ուղղություններով 2016-ի դեկտեմբերին ամփոփել եմ իմ ‹‹Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը›› էլեկտրոնային գրքում, որը հրապարակված է մեր մեդիագրադարանում: Անցել է երկու տարի: Նոր հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքներ եմ արել: Նոր երիտասարդ դասավանդողներ են մոտք գործել կրթահամալիր, և կարծում եմ, որ ժամանակն է արժևորելով հինը՝ ներկայացնել նորը: Այս ամփոփումը կարևորվում է նաև նրանով, որ այս երկու տարիների ընթացքում ‹‹Դպիր›› մանկավարժական ամսագրում հրապարակված իմ 10-ից ավելի հոդվածներ կապի խափանման պատճառով ջնջվել են և այստեղ ինձ օգնության հասավ ‹‹Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը›› էլեկտրոնային գրքի pdf տարբերակը, որի մեջ պահպանվել են իմ բոլոր կարևոր աշխատանքները և որի հետ ավելի հեշտ ու հարմար է աշխատելը: (more…)

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքների ծրագիրը դեկտեմբերի 24-27-ը

Դեկտեմբերի 24-ին

Ժամը 12:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Անգլերեն դասավանդողների հետ քննարկվում և փորձարկվում են սովորողի լեզվական կարողությունները զարգացնող լեզվական տարբեր խաղեր: 

Հավանության արժանացած լեզվական խաղերը օգտագործվելու են հունվարյան ճամբարային, նախագծային ուսումնական շրջանի ժամանակ:

Հավաքի աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Դեկտեմբերի 25-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությունը «Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային ուսուցման միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մեթոդների ստուգատես»-ին:

Քանի որ մի քանի նոր դասավանդողներ կան, սկզբում ներկայացվելու է կրթահամալիրում անցկացվող ամենամյա հանրակրթական դիջիթեքի մասին տեղեկատվություն, որից հետո նշվելու է անցյալ տարիների և այս տարվա՝ Դիջիթեք 2019-ի տարբերությունը: Դասավանդողների հետ քննարկվելու են, թե ինչ աշխատանքներ կարելի է ներկայացնել Դիջիթեք 2019-ին:

Դեկտեմբերի 26-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց հունվարյան նախագծային-ճամբարային  ուսումնական շրջանը:

Դեկտեմբերի 27-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի 2-5 դասասենյակում

Քննարկում ենք կրթական տարբեր աստիճաններում սովորողների օտար լեզվի իմացության ելքային կարողությունները:

 

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

 1. Հրապարակումներ Դպիրում՝

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն` ‹‹Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատումը հանրակրթական դպրոցներում››:

Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի թարգմանությունը Անգլերեն՝ ‹‹On the Same Subject Again››

Աշոտ Բլեյանի դեկտեմբերի 5-ի գիր-հոդվածի թարգմանությունը անգլերեն՝ ‹‹Persian is a Means to Get to Know our Powerful Neighbour Better››

Նոյեմբերի 29-ին թարգմանել եմ տնօրենի նույն օրվա գրից մի հատված ‹‹We all, voters and election candidates, have got something to do…››

 1. am-ի անգլերեն էջի սպասարկում. անգլերեն եմ լուսաբանել-թարգմանել mskh.am-ում հրապարակված կարևոր տեղեկատվությունները:

Dasaran.am in the Educomplex

Armenian Iranian Friendship Atmosphere in the ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex

Persian is a Means

Games Developing Mental Abilities

 1. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմումը և ֆլեշմոբների իրականացումը:

Ռուսերենի ֆլեշմոբը եղավ դեկտեմբերի 12-ին

Տարիքային խումբը Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 67
4-5-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան

Անահիտը նաև Google ձևաթղթերում է հրապարակել առաջադրանքները

75
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 43
9-12-րդ դասարաններ

 

Սեդա Այվազյան 11

 

 

Անգլերենի ֆլեշմոկը եղավ դեկտեմբերի 19-ին

 

2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 67
4-5-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 71
6-8-րդ  դասարաններ Յուրա Գանջալյան 20
9-12-րդ դասարաններ Ծովիկ Կասսաբյան 3

 

 1. Վարել եմ հեռավար ուսուցմամբ սովորողների անգլերեն դասընթացները: Բոլոր իմ առաջադրանքները ուղեկցել եմ ընդարձակ դաս-բացատրություններով: Սովորողների բոլոր պատասխանների սխալների ուղղումներ եմ կատարել՝ բացատրություններով:

Դեկտեմբերի 16-ին՝ դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի սովորողների համար

Դեկտեմբերի 14-ին՝ դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի սովորողների համար

Դեկտեմբերի 13-ին՝ դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի սովորողների համար

Մինչև դեկտեմբերի 13-ը նոյեմբերի վերջին օրերի դաս-առաջադրանքների պատասխաններն էի ստուգում և պատասխանում:

Դաս-առաջադրանքներ եմ կազմել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության կազմակերպում›› մասնագիտությամբ ուսանողների համար:

Դեկտեմբերին ներկա եմ եղել Միջին դպրոցի անգլերեն դասավանդող Տաթև Ալեքսանյանի ուսումնական պարապմունքին՝ 8-4 դասարանում: Պարապմունքից հետո առանձնազրույց եմ ունեցել Տաթևի հետ և ուսումնական պարապմունքի արդյունավետությունը բարձրացնող խորհուրդներ եմ տվել: Խոսել եմ նաև Լուսինե Բուշի հետ:

Անգլերենի պարապմունքներ եմ ունեցել Դիանա Նազարյանի, Մանիկ Պողոսյանի, Գայանե Թերզյանի հետ: Սոնա Փափազյանը և Հասմիկ Նալբանդյանը դադարեցրեցին պարապմունքներին հաճախելը՝ իրենց զբաղվածության պատճառով:

Կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողների կատարած աշխատանքները

Հրապարակումներ Դպիրում

 1. Իրինա Ապոյան «Կրթությունը փոխվում է. Գնահատման հերթն է»
 2. Աննա Մարության «Գնահատումը՝ ուսումնական գործընթացի կարևոր տարր»
 3. Ռինա Շագինյանը վրացերեն է թարգմանում Սուսան Մարկոսյանի «Նորից նույն թեմայով» հոդվածը:

Վրացերեն է թարգմանել նաև Աշոտ Բլեյանի «Ես ուխտ ունեմ՝ միշտ դեպի լույս»

 1. Դպիրի ռուսերեն էջում Ժաննա Հակոբյանի թարգմանությունը Աշոտ Բլեյանի «У меня есть миссия-всегда только к свету»
 2. Ռուսերեն էջում Աննա Ֆրանգյանի թարգմանությունը «Нет вовлеения – нет педагогики »
 3. Կարծում եմ, որ պետք է նշվի Դիանա Նազարյանի դեկտեմբերին կատարած աշխատանքը

Հրապարակումներ կայքի առաջին և պարսկերեն էջերում, որոնց մեջ է նաև տիար Աշոտ Բլեյանի «Պարսկերենը միջոց է» գիր-հոդվածի մասնակի թարգմանությունը:  

«Հայ-Իրանական բարեկամության մթնոլորտ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

«Իրականը՝ խաղերում»

 

 

Նոյեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Գրել եմ կրթահամալիրի մանկավարժական փորձը տարածող անգլերեն ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմի սցենարը:

Աշոտ Բլեյանի օրագրից թարգմանություններ եմ արել: Այսօր կվերջացնեմ 1500-րդ հոբելյանական գրի թարգմանությունը:

Ծովիկ Կասսաբյանի ուսումնական պարապմունքին եմ ներկա եղել և միասին քննարկել ենք պարապմունքի արդյունքը:

Գրել եմ Ժաննա Հակոբյանի և Սեդա Այվազյանի բնութագրերը ատեստացիայի համար:

Ծովիկ Կասսաբյանը անգլերեն հոդված է գրել ներառականության կազմակերպման մասին: Պայմանավորվել ենք, որ Ծովիկ Կասսաբյանը կշարունակի հոդվածը կրթահամալիրում իր` որպես հոգեբան աշխատանքային փորձի նկարագրումով:

Մարիամ Քալանթարյանը ռուսերեն է թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի «Տնից տուն, մարդիկ, ճակատագրեր» հոդվածը:

Համակարգել եմ ռուսերենի և անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի ֆլեշմոբի արդյունքները

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Անահիտ Նաղդալյանը – 67 աշխատանք: Անահիտը նաև Google ձևաթղթերում է անցկացրել առաջադրանքները:

4-5-րդ դասարաններ – Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը – 80 աշխատանք:

6-8-րդ դասարաններ – Առաջադրանքը կազմել և ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը. 31 աշխատանք:

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Սեդա Այվազյանը – 1 աշխատանք:

Հեռավար ուսուցման դաս-առաջադրանքներ եմ կազմել և ուղարկել սովորողներին:

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 89 աշխատանք

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 73 աշխատանք:

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – առաջադրանքը կազմել է և ստուգել 100 աշխատանք:

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան – առաջադրանքը կազմել և ստուգել է 19 աշխատանք:

Զբոսաշրջության կազմակերպման մասնագիտությամբ դասընթացի համար մի դաս եմ կազմել:

2018-ի սեպտեմբերյան հաշվետվություն

 1. Քոլեջում սկսել եմ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար անգլերենի հատուկ կուրսը՝ շաբաթական 4 ժամով: Սկսել եմ մասնագիտական անգլերենի մոդուլ-ծրագրի կազմման աշխատանքը: Ինքս եմ գրում դասերի տեքստերը.
 2. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները:
 3. Կազմել եմ դասավանդողների անգլերենի լրացուցիչ կրթության նախագիծը և վարում եմ պարապմունքները շաբաթական 4 ժամով (երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին):
 4. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. «Երբ պատժում ենք սովորողին, պատժում ենք նաև ինքներս մեզ»:
 5. Թարգմանական աշխատանք.

(more…)

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի հունիս ամսվա հաշվետվությունը

Հունիսի 6-ին կազմակերպվեց ֆինն մանկավարժների այցը կրթահամալիր:

Հունիսի 12-15-ը իմ նախաձեռնությամբ կազմակերպեցի ‹‹Խոսում ենք անգլերեն›› պարապմունքները դասավանդողների հետ:

Հունիսի 13-ին Մարթա Ասատրյանի նախաձեռնությամբ օտար լեզու դասավանդողները իրականացրեցին ‹‹Օտար լեզուների տոնավաճառ›› նախագիծը: Հարկ է նշել Աննա Մարությանի, Դիանա Նազարյանի, Նարինե Բարսեղյանի, Էլեն Քոքչյանի, Ժաննա Հակոբյանի, Ռինա Շագինյանի և Իրինա Ապոյանի ակտիվ մասնակցությունը: Իմ լուսաբանումը ջնջվել է կայքից:

Օտար լեզու դասավանդողները նախապատրաստվել էին և ակտիվ մասնակցություն ունեցան Հասմիկ Ղազարյանի  ‹‹Դարձվածքները և ասացվածքները տարբեր լեզուներով›› բացօթյա լեզվաբանական կլոր սեղանին:

Թարգմանական նախագծեր են իրականացրել՝

Էլեն Քոքչյանը  

Իրինա Ապոյան

Նարինե Բարսեղյան (միկրոպատմվածքների էլեկտրոնային ժողովածու)

Ռինա Շագինյան

Աննա Մարության (ֆրանկոֆոնիա նախագծի շրջանակներում)

Ժաննա Հակոբյան 

Հայկուհի Հովհաննիսյանը կազմակերպել է QSI միջազգային Որակյալ դպրոցի այցը կրթահամալիր: Հրապարակումները ջնջվել են կայքից:

Հունիսի 18-ին ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն եմ կատարել:

Հունիսի 18-22-ը ընկած ժամանակահատվածում վարել եմ մասնագիտական զարգացման դասընթաց անգլերենով:  Լիլիթ Մադոյանի լուսաբանումը. 

Դասավանդողների խնդրանքով դասընթացը շարունակվելու է նաև հունիսի 25-29-ը ժամանակահատվածում:

Աննա Գանջալյանը գրել է  1-3-րդ դասարաններում սովորողների անգլերենի աճի բնութագիրը, որն այժմ քննարկման է դրված:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի մայիս ամսվա հաշվետվությունը

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբը կայացավ մայիսի 23-ին: 

2-3-րդ դասարաններ՝ 53 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիլիթ Հայկազունին:

4-5-րդ դասարաններ՝ 86 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը:

6-8-րդ դասարաններ՝ 15 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Սիլվա Հարությունյանը:

9-12 –րդ դասարաններ՝ 6 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Իրինա Ապոյանը

Ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբը կայացավ մայիսի 22-ին:

2-3-րդ դասարաններ՝ 50 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Անահիտ Նաղդալյանը:

4-5-րդ դասարաններ՝ 61 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը:

6-8-րդ դասարաններ՝ 37 մասնակից – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը:

9-12-րդ դասարաններ՝ 1 մասնակից, – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքը ստուգել է Ժաննա Հակոբյանը:

Թարգմանական աշխատանք

Մարիամ Քալանթարյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի հոդվածը «Մենք կարող ենք այս երիտասարդությունից հիասթափվել. Թույլ չտաք, դուք ու ձեր Նիկոլը»: Հրապարակվել է տիար Բլեյանի օրագրում:

Մարիամ Քալանթարյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել նաև Ռիմա Երեմյանի հոդվածը:

Ռինա Շագինյանը հայերենից վրացերեն է թարգմանել Իրինա Ապոյանի հոդվածը:

Գայանե Փարվանյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Հասմիկ Մաթևոսյանի հոդվածը: Խմբագիր՝ Ժաննա Հակոբյան

Գայանե Փարվանյանը հայերենից ռուսերեն է թարգմանել Թամար Ղահրամանյանի հոդվածը: Խմբագիր՝ Ժաննա Հակոբյան

Հայերենից օտար լեզուներ է թարգմանվել հեղինակային մանկավարժության հեղինակների մայիսյան 13-րդ հավաքի հայտարարությունը.

Անգլերեն – Յուրա Գանջալյանը

Ռուսերեն – Ժաննա Հակոբյանը

Ֆրանսերեն – Աննա Մարությանը

Վրացերեն – Ռինա Շագինյանը

Գերմաներեն – Վանուհի Բաղմանյանը

Թուրքերեն – Էլեն Քոքչյանը

Իսպաներեն – Նարինե Բարսեղյանը

 

Հոդված «Դպիր»-ում

Ժաննա Հակոբյան «Мой проект “Мастера своего дела”»

Իրինա Ապոյան «Ուսուցումը դասասենյակից դուրս»

Աննա Մարության «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ ֆրանկոֆոնիայում»

Աննա Մարության ‹‹Գնահատման երկու երեսը››

Հոդված ուսումնական բլոգում

Աննա Գանջալյան «Հաղորդակցական անգլերենի ուսուցման իմ հաջողված նախագծերը 2017-2018 ուստարում»

Շարունակում եմ դիտարկել օտար լեզու դասավանդողների մայիսյան հավաքի նախագծերը

Արևելյան դպրոցի 4-1 դասարանում անգլերենի ուսումնական պարապմունքն է: Լիանա Ասատրյանը և սովորողները պատրաստվում են ներկայացնել հաղորդակցական անգլերենի հիման վրա ստեղծված իրենց «Shopping-գնումներ» նախագիծը: Նախագծի իրականացման առաջին փուլում սովորողները համացանցի պատկերազարդ բառարանների և Լիանա Ասատրյանի օգնությամբ սովորել են հագուստի տարբեր տեսակների անգլերեն անվանումները և դրանց ճիշտ արտասանությունը: Նրանք սովորել են նաև գնումներ կատարելու ժամանակ մի շարք հաճախակի օգտագործվող բառակապակցություններ, արտահայտություններ և ուսուցչի օգնությամբ ստեղծել են այդ թեմայով երկխոսություններ: Նախագծի իրականացման երկրորդ փուլում սովորողները իրենց տանը ծնողների, ավագ քույր ու եղբայրների անմիջական մասնակցությամբ ստեղծել են տեսաֆիլմեր: Այսօր արդեն աշխատանքի երրորդ փուլն է, երբ սովորողները հանպատրաստից զույգերով ստեղծում են երկխոսություններ նշված թեմայով:

IMG_6032

Հյուսիսային դպրոցի 5-րդ դասարանում ռուսերենի ուսումնական պարապմունքը վարում է Անահիտ Նաղդալյանը: Դասարանը թարգմանական նախագիծ է իրականացնում: Նրանք հայերենից ռուսերեն են թարգմանում հայկական «Պինգվինաշեն» մուլտը: Ստեղծական, հետազոտական մթնոլորտ էր տիրում: Սովորողներից մեկը հարցրեց Անահիտ Նաղդալյանին, թե ինչպես կարելի է «պատուհաս» բառը թարգմանել ռուսերեն:  Անահիտն անմիջապես չպատասխանեց այդ հարցին: Նա խորհուրդ տվեց սովորողին փնտրել այդ բառը առցանց բառարանում կամ էլ դիմել «Google translator»-ի օգնությանը: «Google translator»-ի առաջարկած թարգմանությունը «вредитель-վնասատու» բառն էր, որը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում այդ մուլտֆիլմի ոգուն: Այդ ժամանակ միայն Անահիտը առաջարկեց «надоедливый» բառը, որն ամենաընդունելին էր այդ իրավիճակում: Նույն հաջողությամբ Անահիտը հուշեց «…այդպես չեղավ..»-ի թարգմանությունը ռուսերեն «…так не пойдет…»՝ մերժելով «так не получится» արտահայտությունը, որն իրոք գրքային էր և չէր սազում մուլտֆիլմի ամբողջ տեքստի հաղորդակցական լեզվին: Առանց չափազանցնելու՝ ստեղծագործական ոգի էր տիրում դասարանում:

dav

Օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի ապրիլ ամսվա հաշվետվությունը

Կատարված թարգմանություններ

Ժաննա Հակոբյանը ռուսերեն է թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը “Литературный театр или удовольствие созидания”

Նույն հոդվածի անգլերեն թարգմանությունը ես եմ արել:

Նույն հոդվածի վրացերեն թարգմանությունը կատարել է Ռինա Շագինյանը:

Մարիամ Քալանթարյանը ռուսերեն է թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի հարցազրույցը Համլետ Խաչատրյանի կնոջ հետ “Беседы о Гамлете Хачатряне”:  Այս թարգմանությունը դեռ մարտ ամսվա հաշվետվությունում պետք է նշված լիներ:

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և պատասխանները ստուգել են հետևյալ դասավանդողները՝

Լիանա Ասատրյան 2-3-րդ դասարաններ – 90 աշխատանք

Աննա Գանջալյան  4-5-րդ դասարաններ  – 114 աշխատանք

Յուրա Գանջալյան  6-8-րդ դասարաններ – 36 աշխատանք

Սիլվա Հարությունյան 9-12-րդ դասարաններ – 45 աշխատանք

Ռուսերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և պատասխանները ստուգել են հետևյալ դասավանդողները՝

Մարիամ Քալանթարյան 2-3-րդ դասարաններ – 90 աշխատանք

Անահիտ Նաղդալյան  4-5-րդ դասարաններ  –      59 աշխատանք

Ժաննա Հակոբյան     6-8-րդ դասարաններ       –     27 աշխատանք

Ժաննա Հակոբյան     9-12-րդ դասարաններ      –     1 աշխատանք

 

Հեռավար ուսուցում

Անգլերենի բառակազմության վերաբերյալ մի ծավալուն ուսումնական նյութ-առաջադրանք եմ կազմել:

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի փետրվար ամսվա հաշվետվությունը

Փետրվարի 1-ին Լուսինե Բուշը աշխատանքային այցելություն է կատարել Գյումրի՝ տեխնոլոգիական և մեթոդական աջակցություն ցուցաբերելու վրացերենի Գյումրու ակումբի դասավանդող Ալլա Հովհաննիսյանին:

Հայկուհի Հովհաննիսյանը իր 7-րդ դասարանցիների ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ այլոց փորձի ուսումնասիրություն է կատարել «Bio Ponds – Բիո լճակներ»: Ուսումնասիրությունը հիմնականում մի ուսուցողական տեսաֆիլմի թարգմանություն է: Այն պատմում է կոյուղաջրերի մաքրման կայանների մասին: Այս ֆիլմի թարգմանության ազդակը եղել Փարաքարի Բիո լճակ կատարած իրենց այցելությունը:

Իրինա Ապոյանը 12-րդ դասարանի սովորողներ Արտակ Նշանյանի և Արման Մարտիրոսյանի հետ թարգմանել է Ջեք Մայի հետ հարցազրույցը: Մեծ աշխատանք են արել. 60 րոպե տևող հարցազրույցի առաջին 30 րոպեի թարգմանությունն է, որը մոտ 10 էջ է: Միայն պետք է ասեմ, որ ներկայացված տեքստը խմբագրման կարիք ունի: Այս հաշվետվության հետ կցում եմ նաև այդ թարգմանության “Word” ֆայլը:

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Անահիտ Նաղդալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 48), Մարիամ Քալանթարյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 83), Ժաննա Հակոբյանը՝  6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 32 – 6-8-րդ և 4 – 9-12-րդ:

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Լիանա Ասատրյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 31), Աննա Գանջալյանը՝ (մասնակիցների թիվը՝ 45), Սիլվա Հարությունյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 6 ), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 12):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Ամփոփել եմ  «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին ներկայացված աշխատանքների ուսումնասիրումը, գնահատումը:

Գևորգ Հակոբյանի հանձնարարությամբ արված աշխատանք

Անգլերենից հայերեն եմ թարգմանել Լ.Փ. Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցումը. մի գիտափորձի պատմություն» երկրորդ և երրորդ մասերը:

 Մանկավարժական կենտրոնի հանձնարարությամբ արված աշխատանքներ

 1. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը Քոլեջում փետրվարի 5-ին
 2. Ծիսական շաբաթվա ընդհանուր պարապմունքը Արևմտյան դպրոց-պարտեզում փետրվարի 6-ին
 3. Ուսումնասիրություն մանկավարժական ակումբին ներկայացնելու համար՝ «Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարը Արևելյան դպրոցում»

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

Այլոց փորձի ուսումնասիրում. «Ուսումնական ճամփորդություն» Դպիր 122

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ

Ուսումնասիրության մեջ ներգրավված են Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը,  Լիանա Ասատրյանը – թարգմանություններ անգլերենից, Աննա Մարությանը – թարգմանություն ֆրանսերենից, Էլինա Սիմոնյանը – թարգմանություն ռուսերենից, Վանուհի Բաղմանյանը – թարգմանություն գերմաներենից, Նարինե Բարսեղյանը – թարգմանություն իսպաներենից: Աշխատանքները շարունակվում են: (more…)

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի աշխատանքը հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 3-ը

 1. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ

Ուսումնասիրության մեջ ներգրավված են Իրինա ԱպոյանըՀայկուհի ՀովհաննիսյանըԱննա Գանջալյանը , Լիանա Ասատրյանը– թարգմանություններ անգլերենից, Աննա Մարությանը – թարգմանություն ֆրանսերենից, Էլինա Սիմոնյանը – թարգմանություն ռուսերենից, Վանուհի Բաղմանյանը – թարգմանություն գերմաներենից, Նարինե Բարսեղյանը – թարգմանություն իսպաներենից: Աշխատանքները շարունակվում են

2. Հոկտեմբերի 31-ին ժ. 13:00-14:00 – Հանդիպում-քննարկում օտար լեզու դասավանդողների հետ՝ «Ֆլեշմոբների կազմակերպման բարելավում» թեմայով. Ավագ դպրոցի 3-5 դասասենյակ:

Խմբագրում. այսօր կայացավ հանդիպում քննարկումը:

ա. Առաջարկվեց և որոշվեց, որ այսուհետ 2-3-րդ, 4-5-րդ դասարաններում անգլերեն դասավանդողները իրենք կազմեն անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները այդ տարիքային խմբերի համար:

բ. Քննարկվեցին ռուսերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները և առաջարկվեց, որ դրանք  ավելի հեշտ, առանց ռեբուսների և  հաղորդակցական պետք է դարձնել:

գ. Առաջարկվեց, որ Ֆլեշմոբի առաջադրանքները և դրանց պատասխանները հրապարակվեն սովորողների բլոգներում և այն սովորողները, ովքեր չեն մասնակցել, մոտակա օրերին դասարանում կամ տանը Word ֆայլով կատարեն այդ առաջադրանքները և հրապարակեն իրենց բլոգներում:

դ.  Ֆլեշմոբներին նախորդող օրերին անընդհատ հիշեցնել սովորողներին մոտեցող ֆլեշմոբի մասին: Օգնել միմյանց:

3. Նոյեմբերի 1-ին ժ. 12:30-13:00 – Սեմինար անգլերեն դասավանդողների համար .«Հայերենից անգլերեն մանկավարժական տեքստերի թարգմանություն»:

Սիլվա Հարությունյանի կաբինետում

4. Նոյեմբերի 2-ին ժ. 12:30-13:30- Բազմալեզու սեմինար օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությամբ. «Հոկտեմբերյան իմ ամենահաջողված նախագիծը»: Ներկայացնում են դասավանդողները: Սիլվա Հարությունյանի կաբինետում:

5. «Ուսումնական աշուն» ճամբարի լուսաբանումը տարբեր լեզուներով: Յուրաքանչյուր դասավանդող իր դպրոցի գործունեության մասին իր օտար լեզվով  տեղեկատվություն է պատրաստում ուղարկում այդ լեզվով կայքի խմբագրին:

Արդեն հրապարակվել են նյութեր հետևյալ լեզուներով՝

Անգլերեն 8 նյութ

Ռուսերեն 12 նյութ

Ֆրանսերեն 2 նյութ

Թուրքերեն 3 նյութ   

Իմ անհատական աշխատանքը

 1.  Արևելյան և Հյուսիսային դպրոցներում ուսումնասիրել «Ուսումնական աշուն» նախագծերը  և դրանց ընթացքը՝ դպրոցների ենթակայքերի, ուսուցիչների սովորողների բլոգների միջոցով և ֆիզիկական միջավայրում:
 2. Շարունակել հեռավար ուսուցման սովորողների հետ տարվող ուսումնական աշխատանքը:
 3. mskh.am-ի անգլերեն էջում լուսաբանել «Ուսումնական աշուն» նախագծերը` խմբագրելով ստացված տեղեկատվությունները:
 4. Խմբագրական աշխատանքներ. <<Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ>>:

Սեպտեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

Երկու ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն եմ արել.

. Օտար լեզու դասավանդողների ուսումնական նախագծերը 2017-2018 ուստարվա համար. ուսումնասիրություն (more…)

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում իմ կատարած ամենակարևոր աշխատանքները

 1. Իրականացված նախագծեր

ա) Նշված ժամանակահատվածում վարել եմ կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների անգլերենի դասընթացը: 

Մանիկ Պողոսյանը, Հասմիկ Նալբանդյանը, Մերի Գրիգորյանը, Տաթև Աբրահամյանը, Հասմիկ Ղազարյանը (դասվար), Հասմիկ Թոփչյանը, Մենուա Հարությունյանը, Իվետա Ջանազյանը, Էմանուել Ագջոյանը, Անահիտ Գևորգյանը, Բաբկեն Փաշինյանը, Հռիփսիմե Գալստյանը:

Դասավանդողների աշնանային ճամբարի ընթացքում դասավանդողների ավելի ընդլայնված լսարանի համար վարել եմ ամենօրյա «խորհրդատվության ժամ»:

Իմ բլոգում հրապարակել եմ աշնանային ճամբարի ընթացքում իմ անհատական աշխատանքային պլանը և խորհրդատվության ժամի ծրագիրը:

բ) Շարունակել եմ մասնակցել “Քառալեզու Դպիր” նախագծի աշխատանքներին: Անգլերեն եմ թարգմանել հետևյալ հոդվածները՝

Աշոտ Բլեյան «Մի՛ անցիր ու մի՛ շտապիր. խնդիր է՝ հիմա լուծիր…»

Իմ հոդվածը «Կրեդոն ընդդեմ դոգմայի – Credo vs Dogma»

Աշոտ Տիգրանյան «Սովորողը ծրագիր է ընտրում»

Մարիետ Սիմոնյան «Անհատականացված ուսուցում –Individualized Teaching»

գ) Որոշ փոքր կրճատումներով տնօրենի 4 օրագրային գիր եմ թարգմանել, որոնք վերաբերում են Երուսաղեմ կատարած ուխտագնացությանը.

This is a Pilgrimage, not an Experience or just Another Pedagogical Experience with Davit

This is Jerusalem, but it Seems to be Armenia..

The Dead Sea is Hereafter Alive

A Simple Formula to Acquire the Spiritual Integrity of a Christian

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex կրթահամալիրում մշակվող և իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերի մասին տեղեկատվական նյութը, որը ռուսերեն թարգմանության հետ դարձավ մեր մանկավարժության ձեռքբերումների տարածման  երկլեզվյա տեղեկանք:

An Extract from the Educomplex Director’s Diary, տնօրենի նոյեմբերի 25-ի օրագրից հատված, որը վերաբերում է բլոգային ուսուցմանը:

2. Առարկայական ֆլեշմոբ

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբերի առաջադրանքներն եմ կազմել և կազմակերպել եմ ֆլեշմոբերի ընթացքը:

Սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ

Հոկտեմբերյան  ֆլեշմոբ

Նոյեմբերյան ֆլեշմոբ

Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ

3. Մանկավարժական հոդված, ուսումնասիրություն

Որպես օգնություն դասավանդողներին՝ մեկ դասարանի օրինակով մշակել եմ դասավանդողի աշխատանքային պլանը սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի համար 

Սովորողների ակումբի մասին

Կրեդոն ընդդեմ դոգմայի

Ուսումնական նյութ

Առաջադրանքներ գրավոր խոսքի զարգացման համար

Գրագիտության փոխվող դեմքը  (թարգմանություն)

Բլոգային ուսուցում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում  (Ուսումնասիրության արդյունք հոդվածը գրեցի 2 օրում, բայց կրթահամալիրի բոլոր դասավանդողների և սովորողների մի մասի բլոգների ուսումնասիրության ընթացքը տևեց գրեթե մեկ ամիս:)

4. Կրթահամալիրի «Սեբաստացու օրեր» ամենամյա ավանդական տոնը ինձ համար առանձնահատուկ ձևով եմ նշանավորել: Կրթահամալիրում աշխատանքային բոլոր տարիների ընթացքում Դպիրում իմ հրապարակումները հոդվածների, ուսումնասիրություն-վերլուծությունների, փոխադրությունների տեսքով էլեկտրոնային գիրք եմ կազմել՝ տեսակավորված 5 ուղղություններով: Գրքի վերնագիրն է՝ «Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը»: Լուսինե Ալեքսանյանը էլեկտրոնային գրքի հատուկ ծրագրով տեղադրելու է այն Մեդիագրադարանում:

Առաջարկություններ

«Հունվարյան գիտագործնական հավաքին ընդառաջ» նշանաբանով առաջարկում եմ երկու ներկայացում (պրեզենտացիա) պատրաստել՝

 • «Առարկայական ֆլեշմոբերը կրթահամալիրում » որպես լրացուցիչ կրթության  և սովորող-դասավանդող-ընտանիք կապի կազմակերպման նոր ձև
 •  «Բլոգային ուսուցումը կրթահամալիրում» որպես հանրակրթության բաց համակարգի հաստատման, կրթության անհատականացման, մանկավարժական առաջավոր փորձի փոխանակման, սովորողների և դասավանդողների ստեղծականության զարգացման, առցանց-հեռավար ուսուցման, մեդիակրթության, սովորող-դասավանդող-ընտանիք-համայնք կապի կազմակերպման արդյունավետ հարթակ:

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

 1. Թարգմանություններ և խմբագրական աշխատանք mskh.am-ի անգլերեն էջում

“Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex կրթահամալիրում մշակվող և իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերի մասին տեղեկատվական նյութը, որը ռուսերեն թարգմանության հետ դարձավ մեր մանկավարժության ձեռքբերումների տարածման  երկլեզվյա տեղեկանք:

An Extract from the Educomplex Director’s Diary, տնօրենի նոյեմբերի 25-ի օրագրից հատված, որը վերաբերում է բլոգային ուսուցմանը:

 1. Հրապարակումներ Դպիրում.

«Գրագիտության փոխվող դեմքը. Ինչպե՞ս է պետք կարդալ սովորեցնել թվային դարաշրջանում»՝ թարգմանություն անգլերենից:

«Առաջադրանքներ գրավոր խոսքի զարգացման համար» այլոց փորձի ուսումնասիրում և տեղայնացում:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածը «Learners Choose Courses»

 1. Կրթահամալիրի «Սեբաստացու օրեր» ամենամյա ավանդական տոնը ինձ համար առանձնահատուկ ձևով եմ նշանավորել: Կրթահամալիրում աշխատանքային բոլոր տարիների ընթացքում Դպիրում իմ հրապարակումները հոդվածների, ուսումնասիրություն-վերլուծությունների, փոխադրությունների տեսքով էլեկտրոնային գիրք եմ կազմել՝ տեսակավորված 5 ուղղություններով: Գրքի վերնագիրն է՝ «Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը»: Լուսինե Ալեքսանյանը էլեկտրոնային գրքի հատուկ ծրագրով տեղադրելու է այն Մեդիագրադարանում:
 2. Նոյեմբերի 18-ին անցկացվեց իմ առաջադրանքներով կազմված անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբը, որիարդյունքները ամփոփեցի նոյեմբերի 28-ին:
 3. Շաբաթը երկու անգամ՝ երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին շարունակել եմ անգլերենի դասընթացը կրթահամալիրի դասավանդողների հետ:

Դասընթացի մշտական մասնակիցներն են՝

Մանիկ Պողոսյանը, Հասմիկ Նալբանդյանը, Մերի Գրիգորյանը, Տաթև Աբրահամյանը, Հասմիկ Ղազարյանը (դասվար), Հասմիկ Թոփչյանը, Մենուա Հարությունյանը, Իվետա Ջանազյանը, Էմանուել Ագջոյանը, Անահիտ Գևորգյանը, Բաբկեն Փաշինյանը: Այս ամիս խմբին միացավ նաև Հռիփսիմե Գասպարյանը:

 1. Կատարելով կրթահամալիրի տնօրենի հրամանը՝ սկսեցի ուսումնասիրել կրթահամալիրի բոլոր դասավանդողների ուսումնական բլոգները՝ պարզելու համար, թե որքանով են դրանք համապատասխանում դասավանդողի ուսումնական բլոգին ներկայացված պահանջներին:

Արդեն ավարտել եմ դասավանդողների բլոգների ուսումնասիրությունը և նշումներ եմ արել յուրաքանչյուր բլոգի համապատասխանության մասին: Սովորողների բլոգների ուսումնասիրությունը և վերջնական եզրակացությունը ուսումնասիրություն-հոդվածի տեսքով պատրաստ կլինի Դեկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում:

 1. Տարբեր նամակների և դրանց հավելվածների թարգմանություններով օգնել եմ տիար Բլեյանի Գերմանիա գնալու նախապատրաստական աշխատանքներին:

Հոկտեմբեր ամսվա իմ հաշվետվությունը

 1. Թարգմանություններ և խմբագրական աշխատանք mskh.am-ի անգլերեն էջում

The teachers’ day was marked on top of Hatis

Our first pedagogical autumn camp day

English Seminar For Non-English Specialists

Որոշ փոքր կրճատումներով տնօրենի 4 օրագրային գիր եմ թարգմանել, որոնք վերաբերում են Երուսաղեմ կատարած ուխտագնացությանը.

This is a Pilgrimage, not an Experience or just Another Pedagogical Experience with Davit

This is Jerusalem, but it Seems to be Armenia..

The Dead Sea is Hereafter Alive

A Simple Formula to Acquire the Spiritual Integrity of a Christian

 1. Ընդլայնել ու ավարտին եմ հասցրել իմ «Ուսումնական նյութ» ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվեց Դպիրում:
 1. Սեպտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում անցկացվեց իմ առաջադրանքներով կազմված անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը, որի արդյունքները ամփոփեցի հոկտեմբերի առաջին օրերին:
 2. Կազմակերպել ու անցկացրել եմ անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը:

Ամփոփել եմ անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքները

 1. Շաբաթը երկու անգամ շարունակել եմ անգլերենի դասընթացը կրթահամալիրի դասավանդողների հետ:

Դասընթացի մշտական մասնակիցներն են՝

Մանիկ Պողոսյանը, Հասմիկ Նալբանդյանը, Մերի Գրիգորյանը, Տաթև Աբրահամյանը, Հասմիկ Ղազարյանը (դասվար), Հասմիկ Թոփչյանը, Մենուա Հարությունյանը, Իվետա Ջանազյանը, Էմանուել Ագջոյանը, Անահիտ Գևորգյանը, Բաբկեն Փաշինյանը:

 1. Դասավանդողների աշնանային ճամբարի ընթացքում դասավանդողների ավելի ընդլայնված լսարանի համար վարել եմ ամենօրյա «խորհրդատվության ժամ»:

Իմ բլոգում հրապարակել եմ աշնանային ճամբարի ընթացքում իմ անհատական աշխատանքային պլանը և խորհրդատվության ժամի ծրագիրը:

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

Սեպտեմբերի 1-ին մասնակցել եմ Հիմնական դպրոցի տոնական բացօթյա պարապմունքին և իմ դիտարկումները ներկայացրել եմ իմ բլոգում:

Լրամշակել եմ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի իմ աշխատանքային անհատական պլանը

Մշակել եմ դասավանդողի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի աշխատանքային պլանի օրինակ կազմված մեկ դասարանի համար:

Վերլուծություն «Նոր դասավանդողների բլոգները» եզրակացությունով և առաջարկով:

Բարձունքի հաղթահարում-ուխտագնացություն դեպի Հարթագյուղ:

Սեպտեմբերի 15-ից սկսել եմ անգլերենի դասընթացը դասավանդողների համար: Պարապմունքները տեղի են ունենում Ավագ դպրոցում՝ Էմանուել Ագջոյանի կաբինետում յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի օրերին ժամը 15:00-16:00:

Գրել և լաբորատորիային եմ ներկայացրել անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի նախագիծը:

Սեպտեմբերի 27-ին կայացավ իմ առաջադրանքներով կազմված սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը:

Հոդվածներ Դպիրում

«Դպիր»-ում հրապարակվել են իմ «Սովորողների ակումբների մասին», (այլոց փորձի ուսումնասիրություն և մեր հեղինակային մանկավարժության տարածում) և  «Կրեդոն ընդդեմ դոգմայի» հոդվածները:

Թարգմանություն

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Մի՛ անցիր ու մի՛ շտապիր. խնդիր է՝ հիմա լուծիր…» օրագրի գիր-հոդվածը, որը ես շատ էի հավանել:

Անգլերեն թարգմանել և Դպիրում հրապարակել եմ իմ «Կրեդոն ընդդեմ դոգմայի – Credo vs Dogma» հոդվածը:

Նոր նյութերով թարմացրել եմ կայքի անգլերեն էջը: