Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Distance Education -Հեռավար կրթություն’ Category

Հեռավար ուսուցման ուսումնական նյութ. բառակազմություն

Ուսումնական նյութը նախատեսված է IX-XII դասարաններում սովորողների համար

 

Այսօրվա մեր ուսումնական նյութը բառակազմությունն է: Լեզվական այս երևույթը մեծ նշանակություն ունի խոսքը հասկանալու և ինքնուրույն ճիշտ խոսք կազմելու համար: Բառակազմության հիմնական աղբյուրը նախածանցների և վերջածանցների ճիշտ կիրառումն է: Նախածանցները բառին տալիս են նոր իմաստ՝ առանց փոխելու բառի խոսքի մասը: Այսինքն՝ երբ նախածանց ենք գործածում, գոյականը մնում է գոյական, ածականը մնում է ածական, բայը՝ բայ և այլն: Փոխվում են միայն այդ բառերի արտահայտած իմաստները: (more…)

Advertisements

Անգլերենի հեռավար ուսուցում Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալը: Ներկայացնում եմ Ջեյն Էըր վեպի ընթերցումը հեշտացված անգլերենով: Լսեք և աշխատեք հասկանալ միայն լսելով: Նրանք, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ միայն լսելով, կարող են կարդալ տեքստը: Դա շատ է օգնում լսելով հասկանալուն: Մեկ ժամ 20 րոպե տևողությամբ տեսադասը կարող եք լսել 4 մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ լսելով միայն 20 րոպե: Listening comprehension is very important. Here is the adapted version of the well-known novel Jane Eyre. Listen and try to understand. Those, who cannot understand, can read the text. It will help you very much. The video lessson lasts one hour and 20 minutes. You can divide it into 4 parts and every time listen to it for 20 minutes.

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների անգլերենի հեռավար ուսուցման կազմակերպման մասին

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բացել եմ Ավագ դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ distanceenglish@mskh.am և Միջին դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ mijindistanceenglish@mskh.am, որտեղ ընդգրկված են սեպտեմբերից մինչև հիմա հեռավար ուսուցման մեջ ներառված բոլոր սովորողները: Իմ բլոգում բացել եմ «Անգլերենի հեռավար ուսուցման բաժինը», որտեղ հրապարակում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման բոլոր ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները, հաշվետվությունները, սովորողների պատասխաններն ուղղումներով և լրացուցիչ բացատրություններով պատասխանները:

Մեդիագրադարանում հրապարակված է սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ստեղծված իմ ուսումնական նյութերի և առաջադրանքների փաթեթը:    Երկրորդ կիսամյակում իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները կարելի է տեսնել իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում :

Տեղեկանք սովորողների մասին

Դավիթ Խաչատրյան – կատարել է բոլոր առաջադրանքները

Ինեսա Թումասյանց – Մինչև հիմա միայն մեկ առաջադրանք չի կատարել

Միքայել Մնացականյան – Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսշրջանի բոլոր առաջադրանքները կատարել է: Այս կիսամյակում առայժմ մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվար ամսին:

Սերժ Ղազարյան – սեպտեմբեր-նոյեմբերին աշխատում էր կատարել առաջադրանքները և նույնիսկ միջին դպրոցի համար նախատեսված Ֆլեշմոբները, բայց դեկտեմբերից հետո մինչև հիմա չի աշխատում:

Արամ դավթյան – անգլերեն լավ գիտի, բայց աշխատում է միայն կիսամյակը լավ գնահատականով փակելու համար: Ամեն ինչ անում է վերջում և միանգամից:

Նաիրի-Արեգ Հացպանյան – մինչև դեկտեմբեր կատարել է բոլոր առաջադրանքները:

Արթուր Հովակիմյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Սիլվա Սարգսյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Շահ Դանիել – դեկտեմբերի վերջին թվանշանով գնահատվելու համար կատարեց բոլոր առաջադրանքները: Դեկտեմբերից հետո ոչ մի առաջադրանք չի կատարում:

Էրիկ Խաչատրյան – անունը կա, բայց ոչ մի առաջադրանք չի կատարել

Միջին դպրոց

Ռուբեն Գալստյան – կատարել է մինչև հիմա իմ ուղարկած բոլոր առաջադրանքները: Օրինակելի սովորող է:

Սովորողների ինձ ուղարկած բոլոր պատասխանները և իմ ուղղումներով պատասխան նամակները ես հասցեագրում եմ նաև Լիլիթ Գասպարյանին և Անի Տեր Արսենյանին:

 

 

Ոսումնական նյութ հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Հայերենն իր ճկունությունը, խոսքի հակիրճությունը  մեծապես կկորցներ առանց իր դերբայների, դերբայական դարձվածներով նախադասությունների:

Ուսումնասիրեք և համեմատեք դերբայական դարձվածներով կազմված այս հայերեն և անգլերեն նախադասությունները:

 1. Բակում ֆուտբոլ խաղացող տղաներն իմ ընկերներն են:

The boys playing football in the yard are my friends.

՝     Այն պարող աղջիկը իմ քույրն է:

That dancing girl is my sister.

 1. Գիրք կարդալիս նա միշտ դուրս է գրում նոր բառերն ու արտահայտությունները:

While reading a book he always copies out the new words and expressions.

Վազելիս նա վայր ընկավ ու կոտրեց ոտքը:

While running he fell down and broke his leg.

 1. Պատուհանի մոտ կանգնած կինը իմ ուսուցչուհին է:

The woman standing by the window is my teacher.

Կոտրված երկու աթոռը դրեք սենյակի անկյունում:

Put the two broken chairs in the corner of the room.

 1. Փոքրիկ աղջիկը սենյակ մտավ երգելով:

The little girl came into the room singing.

Ուսուցիչն այդ հարցը տվեց ժպտալով:

The teacher asked that question smiling.

 1. Հասնելով տուն նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

Arriving home he immediately turned on the TV set.

Տուն հասնելուն պես նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

On arriving home he immediately turned on the TV set.

 1. Դասերը պատրաստելուց հետո տղան դուրս գնաց խաղալու իր ընկերների հետ:

After doing his lessons the boy went out to play with his friends.

Ֆիլմը դիտելուց հետո մենք քննարկեցինք այն:

After watching the film we discussed it.

 1. Պատասխանիր իմ հարցին առանց դասագիրքը բացելու:

Answer my question without opening the text-book.

Նա արեց դա առանց մտածելու հետևանքների մասին:

He did that without thinking about consequences.

 1. Չիմանալով նրա նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան:

Not knowing hi new address we couldn’t visit him.

Չգտնելով  նրան տանը ես գնացի նրանց պարտեզը:

Not finding him at home I went into their garden.

 1. Դու կարող ես լավացնել լսելով ընկալելու կարողությունը անգլերեն ֆիլմեր դիտելով:

You can improve your listening comprehension by watching English films.

Դու կարող ես թարգմանել այս տեխնիկական տեքստը օգտագործելով «Google translator» ծրագիրը:

You can translate this technical text by using the program Google translator.

 

Օգտվելով վերը գրված օրինակներից, թարգմանեք հետևյալ  նախադասությունները անգլերեն.

 

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

 

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are those singing girls.

 1. Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at running boy.

 1. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

Wile going to school I met my friend.

 1. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You should be attentive wile crossing the street:

 1. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It is not polite to continue sitting when guest is coming inside.

 1. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take checked works.

 1. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

Watered trees have fresh look.

 

 1. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came to stage by dancing.

 1. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Do not sign any document without reading.

 1. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun at the playground, she worried.

 1. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription with using magnifying glass.

 1. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

 

Սխալների ուղղում

2….that running boy.

5….when a guest comes in.

6….the checked ..

7. Watered trees look fresh.

8. The actor came on to the stage dancing.  (by նախդիրը այստեղ նշանակում է «միջոցով», որը պետք չէ)

10. …on the playground…

11. …by using … (by նախդիրն այստեղ պետք է և նշանակում է «մի բան անելու միջոցով»)

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
  Who are those singing girls?
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
  Look at the running boy.
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
  When i went to school i met my friend.
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
  You must be careful when you cross the street.
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
  It’s not politely to stay seated when guest enters.
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
  Take checked works.
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
  Watershed trees look fresh.
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
  The actor came out to the stage with dancing.
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
  Don’t sign a document without check.
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
  Without seeing his son in the playground,he gets worried.
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց
  (magnifying glass):
  You can read this prescription by using a bagnifying glass.
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:
  You will understand everything after reading the letter.

 

Միքայել Մնացականյանի պատասխանը

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/287

1.Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are thօse singing girl?

2.Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at that running boy.

3.Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

While going to school, i met my friend.

4.Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You must be careful while crossing the street.

5.Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It’s not polite to remain seated when a guest enters.

6.Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take the checked works.

7.Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

The watered trees look fresh.

8.Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came on to the stage dancing.

9.Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Dont sign any document without reading.

10.Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun on the playground, he got worried.

11.Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription by using a magnifying glass.

12.Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

Անգլերենի առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Այս առաջադրանքը լսելով հասկանալու ունակությունները զարգացնելու համար է:

This task is for developing listening comprehension skills.

Լսեք զրույցները (մինչև 5-րդ մասը ներառյալ) և գրի առեք բոլոր այն կարևոր արտահայտությունները, որոնք անծանոթ են ձեզ: Գրի առած արտահայտությունները մուտքագրեք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկեք ինձ:

Listen to the conversations (the first 5 Units) and write down all the important expressions and words which you don’t know. Publish these words and expressions on your blog and send the link to me.

 

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-5-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%B1-%D5%A1%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%A9/

Անգլերենի առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Պատկերացրու՛, որ հիմա հարցազրույցի ես մասնակցում` « Իմ սիրելիները» թեմայով: Պատասխանի՛ր տրվող հարցերին անգլերեն:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Առաջադրանք II.  Շարադրություն

Task II. Composition.  Read the instructions before writing your composition.

Կարդա՛ ցուցումները` նախքան շարադրությունը գրելը.

Որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացրու տեղեկատվություն քո դպրոցական կյանքի մասին: Այդ տեղեկատվությունը պետք է այնքան գրավիչ լինի, որ արտասահմանցի քո հասակակցի մոտ հետաքրքրություն առաջանա գալ և տեսնել այն ամենը, ինչի մասին դու տեղեկացնում ես նրան: Թույլատրվում է բառարան գործածել: Կարելի է նաև օգտվել դպրոցական կայքից, բայց արգելվում է գրավոր աշխատանքի մեջ պատճենված նյութ գործածել: Դու կարող ես տալ միայն քո մեկնաբանությունները:

Give detailed information as much as you can about your school life. The information should be attractive enough to arouse interest in a schoolchild of your age to come and see everything you are writing about. You can use a dictionary. You can also take information from your school Web site but you are not allowed to make copies of the Website information. You can only give your interpretations.

 

Առաջադրանք հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Here is the beginning of a story. Think of a logical continuation and narrate your story by using the given words, word combinations and expressions.

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …

Words and expressions to be used.

To change for the worse-փոխվել դեպի վատը, rough-ալեկոծված, stormy- փոթորկոտ, inside the hotel, regret-փոշմանել, play board games- սեղանի խաղեր խաղալ, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Խոսքն ավելի տրամաբանական և հյութեղ դարձնելու համար կարող եք գործածել նաև այս կապող բառերը.

Moreover – դեռ ավելին, hardly … when հազիվ … երբ, for the purpose of նպատակով, not only … but also …- ոչ միայն … այլ նաև, nevertheless – բայցևայնպես, so that – որպեսզի.

Շարադրությունը պետք է ունենա 200-250 բառ:

Արթուր հովակիմյանը պատասխանել է.

Դավիտ Խաչատրյանը պատասխանել է

Սիլվա սարգսյանը պատասխանել է

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը՝

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. And I thought “ this is going to be the best holiday ever!!!”. We rented a big room for us. As I didn’t have anything to do in the room I started to explore the Hotel. That was a cool hotel with a beautifull and clean garden, playgraund, movie room and a swimming pool. I didn’t think that people would use that pool because we were near the sea why should somebody go to the swimming pool? But then I found my favorite part in the hotel sport ground where you could play any kind of sport games: football, basketball, table tennis, volleyball, batminton and chess. Oh yeh, this was gonna be a good time going to the sea in the morning, then relaxing in in the jacuzzi, then whatching some movie, then going to the sports ground and sleeping on the soft bed. But why wasn’t so good? Well, because when we woke up we could see no calm sea, no sunshine, no birds in the sky. The sea was rough and it was raining and the noise of thunder was heard. Actually, I like rain especially when the thunder noise with lightning, but when it changes my plans I start hating it. Well, we got sad because we did not have anything to do. At that time in the hotel, nothing was open so we started to play cards. Cards are good friends for sad and bored travelers. So we decided to watch some TV. While watching Tv we were speaking about weather and thunderstorm. The weather forecast said it such bad weather was going to last for 15 days. Well, I never believe what is said on TV about the weather so I still had some hope that it was going to be the best holiday ever. In the swimming pool, I made friends with many peers and I was even happy that the weather was stormy. On the day of our departure, I got very angry because the weather changed for the better: the sea was again calm, the sky was blue and the birds were singing and flying over the sea.

Միքայել մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/273

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը իր բլոգում

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

Ածականների համեմատական կառուցվածքներ. ուսումնական նյութ և առաջադրանք Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
  Vienna is not so old as Rome.
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
  Aram is as tall as Davit.
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
  In my opinion, chemistry is not as interesting as physics..
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
  Grammar is as interesting as literature.
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
  Last year, it was several times as cold as it is this year.
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
  My bank account has twice as much money as your account.
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
  որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում
  Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,
  Ինչու՞ սովորել:
  The more we learn, the more we know.
  The more we know, the more we forget.
  The more we forget, the less we know,
  Why learn?
 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:
  In autumn days get short, and the nights get long.
  Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:
  In spring days get long, and nights get short.

Well done, Davit. Only the 8th and 9th sentences had mistakes. In such sentences “get” should be used.

Get short – կարճանալ

Get long – երկարել

Միջին դպրոցի սովորող Ռուզան Մինասյանի պատասխանը իր բլոգում

https://ruzanminasyannd.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

Առաջադրանք.

 1. Translate into English
 2. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old as Rome.

 1. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as Davit.

 1. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

I think chemistry is not so interesting as physics.

 1. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as interesting as literature.

 1. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year, it was several times as cold as it is this year.

 1. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

My bank account has twice as much money as yours.

 1. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we learn, the more we know,

the more we know, the more we forget

the more we forget, the less we know,

so WHY LEARN???

 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

Days in autumn get short and nights get long.

 1. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Days in spring get long and nights get short.

 

Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանել է. Սխալները ուղղած հետ եմ ուղարկել և պահանջել եմ հրապարակել բլոգում

1.Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old city as Rome.

2.Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as David.

3.Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

In my opinion, chemistry is not as interesting as physics.

4.Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as exciting as literature.

5.Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year it was several times more cold than this year.

6.Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

On my bank account there are twice as much money than on your account.

7 Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

The more we learn, the more we know.

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

The more we know, the more we forget.

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we forget, the less we know,

Why Learn?

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

In the autumn the days get short and the nights get long.

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

In the spring the days get long, and the nights get short.

Ավագ դպրոցի սովորող Միքայել Մնացականյանը պատասխանել է և ես ուղղել եմ սխալներն ու հետ ուղարկել:

Vienna is not as old city as Rome. Aram is as tall as David. In my opinion, chemistry is not as interesting as physics. Grammar is as also interesting as literature. Last year it was several times more cold than is this year. There are twice as much money on my bank account than on your account.

The more we learn, the more we know, the more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know, why learn.
8. The days get shorten in the autumn, and the nights are long.
9. In the spring the days get longer and the nights are shorter.
Միքայելի բլոգում հրապարակվել է

Հեռավար ուսուցման սովորողների թարմացված ցուցակը

Ավագ դպրոց 

Դավիթ Խաչատրյան  d.xachatryanmskh@mail.ru , davit-khachatryan@mskh.am

Ինեսա Թումասյանց  in.tumasyants@mail.ru 

Ժորա Ասլանյան – չի կատարում առաջադրանքներ

Միքայել Մնացականյան   miqayel@mskh.am

Արամ Դավթյան  aramd@mskh.am 

Ամասյա Նիզիբլյան  amassia-niziblyan@mskh.am

Էրիկ Խաչատրյան  eric-kh@mskh.am ,  հեռավար սովորող է 2017-ի դեկտեմբերի 10-ից

Նաիրի Արեգ Հացպանյան  nairiareg-h@mskh.am

Շահ Դանիել  daniel-s@mskh.am  հազվադեպ է աշխատում:  

Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան Շահ Դանիելը մի քանի առաջադրանք գերազանց արված միանգամից ուղարկեց: Շահ Դանիելը ընդունվել է նորաբաց Բրիտանական դպրոցը:

Սերժ Ղազարյան  serj-kh@mskh.am 

Միջին դպրոց

Ռավոյան Ալեն  r-alen@mskh.am  առաջադրանքները չի անում

Ռուբեն Գալստյան  g.ruben@mskh.am       կատարում է բոլոր առաջադրանքները և ֆլեշմոբները

Դավիթ Օունալի  – odavit@mskh.am   չի կատարում առաջադրանքները

Առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբեր 6

I..Մեր մայրաքաղաքի հյուրին ճանապարհը բացատրելը. Օգտակար արտահայտություններ. On the right – աջ կողմում, on the left – ձախ կողմում, to the right – դեպի աջ, to the left – դեպի ձախ, turn right – շրջվեք աջ, turn left – շրջվեք ձախ , go straight along this street until – ուղիղ գնացեք այս փողոցովմինչև, cross the street – փողոցն անցեք, crossing – խաչմերուկ

 

 1. a) ԴուհիմաԶորավար Անդրանիկի արձանի մոտ ես և քեզ էմոտենում մի ամերիկացի զբոսաշրջիկ ու հարցնում. «Excuse me, can you tell me the way to the Malatia Fair?»: Պատասխանիրանգլերեն:Ուղիղ գնացեք այս փողոցով մինչև առաջինխաչմերուկը: Տոնավաճառը ձախ կողմում է:

 

 1. b) ԴուհիմաՀանրապետության հրապարակի յոթցայտաղբյուրների մոտ ես: Քեզ է մոտենում մի հնդիկզբոսաշրջիկ և հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Northern Avenue? –Հյուսիսային պողոտա»:Պատասխանիր անգլերեն: Ուղիղ գնացեք այդ փողոցով, անցեք առաջինխաչմերուկը, գնացեք մինչև երկրորդ խաչմերուկը և շրջվեքդեպի ձախ: Հյուսիսային պողոտան շատ լայն (wide) է ևժամանակակից (modern):

 

 1. c) Իսկհիմադու Կարապի լճի մոտ ես և քեզ է մոտենում միանգլիացի ու հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Puppet Theater (տիկնիկային թատրոն) after Hovhannes Tumanyan?»:Պատասխանիր անգլերեն:Անցեք այդ փողոցը ևուղիղ գնացեք այդ փողոցով վերև (up) մինչև առաջինխաչմերուկը և շրջվեք դեպի աջ ու քայլեք ուղիղ այդ փողոցով: Տիկնիկային թատրոնը աջ կողմում է:

 

 1. ՇնորհավորանքիպատասխանըԵրբշնորհավորանքը միայնքեզ է վերաբերում, օրինակ, երբ ծննդյանդ օրն է, կամ էլ ինչ–որ բանում հաջողության ես հասել, ապա պետք է պարզապեսասել. «Շնորհակալություն»: Բայց եթե տոնն ընդհանուր է, ապա պետք է ասել. «Thank you, the same to you. Շնորհակալություն, նույնն էլ ձեզ»:Պատասխանիր այսշնորհավորանքներին:

 

 1. a) Happy New Year! May all your wishes come true!
 2. b) I congratulate you on your engagement (նշանադրություն).
 3. c) I congratulate you on your passing the final examination.
 4. d) Dear Mary, I congratulate you on the Women’s International Day. Եթե շնորհավորողը տղամարդ է, ապա պետք է նա պատասխանի …
 5. e) Եթե շնորհավորողը կին է, ապա պետք է նա պատասխանի…
 6. Շարունակեք այս անգլերեն նամակը և ամբողջ հոգովցանկացեք, որ Ձեր երազանքը կատարվի: Dear Santa …

 

 

Առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբերի 6

 

 1. Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation: (2 միավոր)A friend’s eye is a good mirror.  Before healing others, heal yourself. Make hay while the sun shines. Eat to live, not live to eat. Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

….

 1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

……

 1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

…..

 1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!

……

 1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.

 

 1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

 

 1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
 2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
 3. You didn’t hear the last two words.
 4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.

III. What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.

 

Դավիտ Խաչատրյանի պատասխանը դեկտեմբերի 6-ին

Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation.

A friend’s eye is a good mirror.
Before healing others, heal yourself.
Make hay while the sun shines.
Eat to live, not live to eat.
Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

 1. a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

  Before healing others, heal yourself. 
  b)Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

A friend’s eye is a good mirror.

c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

Be careful about reading health books: you may die of a misprint.

 1. d)Do not postpone till tomorrow what you can do today!

Make hay while the sun shines.

 1. e)You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.Eat to live, not live to eat.

  Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? 

 • “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
  I am sorry,i didn’t now!
 • You spilled some wine on the hostess’s dress.
  I am sorry, I I wasn’t careful.
 • You didn’t hear the last two words.
  Pardon me, can you repeat?
 • Two people are talking together, and you want to ask them a question.
  Excuse me, where are we?

 What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
  Just think only in English.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
  Don’t listen to anyone! Do what you love to do.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
  Help your grandfather, to buy his insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
  I think you are out of petrol.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
  Don’t be afraid, just give me the medicine box!
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
  Call the police, they will help you.

 

Միքայել Մնացականյանի Պատասխանը

 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.
Be fore healing others hear yours.
1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.
A friend’s eye u a good mirror
1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.
Be careful about reding health
1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!
Make hay while the jun shines
1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.
Eat to live,not live to eat
II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
I em sorry,i did not know.
2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
Exase mi.
3. You didn’t hear the last two words.
Sorry.
4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.
pardon me.
III. What will you advise your friend to do if he/she says….?
a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
It is necessary to repeat them more often.
b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
You are rigth,to be strong.
c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
I can help with insurance.
d) Whatever I do my car won’t start.
Adress to masters.
e) Ouch! I have cut myself.
Do not worry tighten the wound.
f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
Knock down year Location and stay there,i wile be come soon.
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

Ուսումնական նյութ Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Անգլերենի բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներգործական և կրավորական սեռերում Simple Present – (more…)

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների հեռավար ուսուցման հոկտեմբերի հաշվետվությունը

Մանրամասն հաշվետվություն եմ ներկայացրել սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամանակամիջոցի համար:

Նշված հաշվետվությունը գրելուց հետո նամակով դիմեցի հեռավար սովորողներին, որպեսզի նրանք իրենց բլոգներում հրապարակեն բոլոր իրենց աշխատանքները: Ինեսա Թումասյանցը,   պատասխան նամակով գրեց, որ կատարել է իմ այդ պահանջը:

Հոկտեմբերի 15-ի հաշվետվությունից հետո սովորողները շարունակեցին կատարել հոկտեմբերի 10-ի Ավագ դպրոցի և Միջին դպրոցի սովորողների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս հրապարակումների մեջ նշված են սովորողների պատասխանները և իմ մանրամասն վերլուծությունները: Ավագ դպրոցի առաջադրանքը կատարեցին Արամ Դավթյանը, Ինեսա Թումասյանցը, Դավիթ Խաչատրյանը, Յուրի Դանիելյանը, Անասյա Նիզիբլյանը, Միքայել Մնացականյանը: Միջին դպրոցից առաջադրանքը կատարել է միայն Ռուբեն Գալստյանը:

Հոկտեմբերի 16-ին մի նյութ եմ հրապարակել «Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից»:

Հոկտեմբերի 19-ին նոր առաջադրանք հրապարակեցի Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար: Առաջադրանքը նաև ուսումնական նյութ է տարբեր տիպի հարցեր տալու վերաբերյալ: Առաջադրանքի վերջում պարբերաբար հրապարակում եմ սովորողներից ստացված պատասխանները և դրանց վերլուծություններըը: Դեռ ոչ բոլորն են կատարել այն: Առաջադրանքն առայժմ կատարել են հետևյալ սովորողները՝ Ռուբեն Գալստյան – Միջին դպրոց և Ինեսա Թումասյանցը և Դավիթ Խաչատրյանը – Ավագ դպրոց: Յուրի Դանիելյանը գրել է, որ հիվանդ է և առայժմ չի կարողանում աշխատել:

Հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկեց անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը, որին մասնակցեցին նաև հեռավար ուսուցմամբ սովորողներ Դավիթ Խաչատրյանը, Միքայել Մնացականյանը, Սերժ Ղազարյանը:

Երեք օր առաջ նորից նամակ եմ գրել բոլոր սովորողներին, որպեսզի նրանք կատարեն հոկտեմբերի վերջին առաջադրանքը և ֆլեշմոբը:

Սովորողների աշխատանքների պատասխաններն իմ վերլուծություններով միշտ ուղարկում եմ Մարթա Ասատրյանին և Մարգարիտ Սարգսյանին:

 

Ուսումնական նյութ-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 18, 2017

Թեմա. Բայական տարբեր ժամանակաձևերով տարբեր տիպերի հարցեր տալը

Այն սովորողները, ովքեր լավ գիտեն հարցեր տալը, կարող են մի անգամ կարդալ, համոզվել դրանում և սկսել առաջադրանքը կատարելը: Նրանք, ովքեր լավ չգիտեն հարցեր տալը, մի քանի անգամ պետք է կարդան այս նյութը և վերադառնան նյութին առաջադրանքները կատարելու ժամանակ: Հուսով եմ, որ այս ուսումնական նյութ – առաջադրանքը կատարելով ձեռք կբերեք անգլերենի ամենակարևոր լեզվական ունակություններից մեկը՝ հարցեր տալը: Սա մի թեմա է, որը միշտ ուղեկցում է լեզու սովորողին՝ անկախ նրանից, թե որ դասարանում է, կամ էլ համալսարանի ո՞ր կուրսում է սովորում: (more…)

Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից

Ռուբեն Գալստյանը Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող է: Նա այժմ իր ծնողների հետ Չինաստանում է ապրում, իսկ կրթությունը հեռավար ուսուցմամբ շարունակում է կրթահամալիրում, քանի որ այս ուսումնական տարվանից սկած այդ հնարավորությունը տրված է բոլոր նրանց, ովքեր ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն առկա ուսուցում ստանալու: Ռուբենը միայն էլեկտրոնային նամակագրությամբ է աշխատում՝ պարզաբանելով, որ Չինաստանում Google համակարգը չի աշխատում, իր բլոգը՝ նույնպես: Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի վերջին առաջադրանքն այսպիսին էր.

Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն: (more…)

Հեռավար ուսուցմամբ անգլերեն սովորողների գործունեության մասին հաշվետվություն

Էլեկտրոնային նամակագրության համար Ավագ և Միջին դպրոցների սովորողների խմբեր եմ ստեղծել` Distanceenglish Ավագ դպրոցի և Mijindistanceenglish միջին դպրոցի սովորողների համար: Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հիմա Ավագ դպրոցի սովորողներին տվել եմ 4 առաջադրանք և մեկ Ֆլեշմոբ, իսկ Միջին դպրոցի սովորողների համար՝ երկու առաջադրանք և մեկ ֆլեշմոբ: Իմ բլոգում բացել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման էջը, որտեղ հրապարակում եմ առաջադրանքները ըստ դպրոցների, յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխատանքները, իմ ուղղումներն ու արձագանքները: (more…)

Հեռավար ուսուցում. առաջադրանք ավագ դպրոցի սովորողների համար

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions (more…)

Հեռավար կրթություն. առաջադրանք միջին դպրոցի սովորողների համար

 1. The Ant and the Cicada

The ant is working all day long. He is gathering food for winter. The cicada isn’t working. She is dancing and singing. The sun is shining and she is very happy. She can find food in the field. She can sleep on a flower. Suddenly she sees the ant. The ant is bringing food to his anthill. The cicada says, “What are you doing? Come and dance with me.” (more…)

Հեռավար ուսուցման սովորողների անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի աշխատանքները և դրանց վերլուծությունը

 

Միջին դպրոցի սովորող Միլենա Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Միլենա, անգլերենի քո բոլոր աշխատանքները անպայման հրապարակիր քո բլոգի անգլերենի բաժնում:

Ահա անգլերենի Ֆլեշմոբի քո պատասխանները և դրանց ուղղումները: Հենց այդպես էլ հրապարակիր, որ ուսանելի լինի: (more…)

Distance teaching-learning English: High School, the 3rd task

 1. Do you know that you can form an adverb by adding ly to an adjective?

For example, Anna is a nice singer. Anna sings nicely. (more…)

Ծանոթանում եմ միջին դպրոցի հեռավար ուսուցման սովորողների հետ

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներն են՝

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  g.ruben@mskh.am

Միլենա Դանիելյան

 

Ծանոթանանք. իմ անուն ազգանունն է՝ Յուրա Գանջալյան

Ես ուզում եմ որոշ տեղեկություններ իմանալ ձեր մասին:

Պատասխանեք այս հարցերին

What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

Պատասխանները ուղարկեք այս հասցեով՝ y.ganjalyan@mskh.am

Ես ձեր սխալները կուղղեմ, կբացատրեմ: Դուք արդեն ուղղված տեքստը իմ բացատրություններով կհրապարակեք ձեր բլոգում:

Դավիթ Օունալլիի պատասխանը
You replied on 9/18/2017 9:01 PM.

1․What is your full name?

my name is David

2.      When and where were you born?

I was born in Armenia on May 31

3.      Which grade student are you?

I am a 7-5 grader

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

I am in the Russian provinces.

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? I am interested in English Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

(more…)

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողները

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  gruben@mskh.am

(more…)

Հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 6

Երեկ ուղարկած ձեր տեքստերից երևաց, որ անգլերենի շաղկապները չգիտեք: Այդ պատճառով էլ այսօր կսովորեցնեմ մի քանի կարևոր շաղկապների և կապող բառերի  կիրառությունը: Շաղկապների իմացությունը կարևոր է նաև քննություններ հանձնելու համար: From your yesterday’s texts I understood that you don’t know the English conjunctions which are very important for fluent speech. Therefore, I am going to teach you the most common English conjunctions. Knowing conjunctions is also important for taking English exams.

 

Շաղկապներ և կապող բառեր, արտահայտություններ Conjunctions and linking words and expressions
«չնայած» , երբ գործածվում է երկրորդական նախադասության մեջ:

Չնայած եղանակը վատն էր, նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

 

Ես շարունակեցի աշխատել, չնայած շատ հոգնած էի:

Այստեղ գրիր քո օրինակները:

Though, although

Although the weather was bad they went on an excursion to the country.

 

I went on working, though I was very tired.

 

Here you can write your own 2 examples.

«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:

Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although

Քո օրինակները.

despite” when it is used in simple sentences.

 

Despite the rain they went on an excursion to the country.

Although it was raining …

 

 

Your examples:

Ուստի, այդ պատճառով, ահա թե ինչու…,

Սրանք գործածվում են, երբ տրամաբանական շարունակություն կա խոսքում:

Նրա ավտոմեքենան փչացավ  ճանապարհին. ահա թե ինչու նա ուշացավ  հանդիպումից:

Քո օրինակները.

 

Therefore, that’s why…

 

 

Something went wrong with his car, that’s why he was late for the meeting.

…therefore, he was late for the meeting.

 

Your examples:

(more…)

The first English lesson of distance education – Հեռավար կրթության առաջին անգլերեն դասը

 

Hello Everybody Ողջույն բոլորին
My full name is Yura Ganjalyan. Students always call me Mr. Yura.

For different reasons, you have decided to continue your education in a distance way. Our Educational Complex is the first educational institution in Armenia to organize a distance education for the learners of school age. I will be your English teacher. Our first lesson will be devoted to introducing yourselves. This lesson will help me to get to know you better.

Answer these questions in English (as much as you can) and in Armenian, please. You can write down the answers on your blog and send me the link to your entry.

1.      What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

Ես Յուրա Գանջալյանն եմ: Սովորողները դիմում են ինձ այսպես՝ Mr. Yura:

Տարբեր պատճառներով դուք որոշել եք ձեր կրթությունը հեռավար ձևով շարունակել: Մեր կրթահամալիրը առաջինն է Հայաստանում, որ կազմակերպում է հեռավար կրթություն դպրոցահասակ սովորողների համար: Ես կլինեմ ձեր անգլերենի դասավանդողը: Մեր առաջին դասը նվիրվելու է ինքներդ ձեզ ներկայացնելուն: Այս դասը կօգնի ինձ ավելի լավ ճանաչել ձեզ: Պատասխանեք այս հարցերին անգլերեն (որքան կարող եք) և հայերեն: Դուք կարող եք պատասխանները գրել ձեր ուսումնական բլոգներում և ուղարկել ինձ այդ մուտքի հղումը:

1.      Ի՞նչ է ձեր անուն ազգանունը:

2.      Ե՞րբ և որտե՞ղ եք ծնվել:

3.      Ո՞ր դասարանի սովորող եք:

4.      Ի՞նչն է պատճառը, որ որոշել եք ձեր կրթությունը շարունակել հեռավար ձևով:

5.      Ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեք: Ո՞ր ուսումնական առարկաներով եք հետաքրքրված: Կարո՞ղ եք կարճ պատմել ձեր սիրելի զբաղմունքի մասին:

Առաջադրանքն ուղղված է Ավագ դպրոցի հետևյալ սովորողներին (more…)