Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Distance Education -Հեռավար կրթություն’ Category

Դաս-առաջադրանք անգլերենից 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար. հոկտեմբերի 15-ին

Այսօր մեր ուշադրությունը դարձնում ենք տեղ ցույց տվող նախդիրների վրա՝ գործածելով there is/there are-կա/կան:

on – վրա

on the table-սեղանի վրա, on the floor- հատակի վրա

There is a picture on the wall. Կա մի նկար պատի վրա: There are two pictures on the wall. Պատի վրա երկու նկար կա:

in – մեջը

in the classroom – դասասենյակում, in the bag – պայուսակի մեջ, պայուսակում

There is a bag on the table. There are books in the bag. There are three pictures in the room.

in front of – առջևում

There is a sofa in the room. Սենյակում մի բազմոց կա: There is a small table in front of the sofa. Բազմոցի առջև մի փոքրիկ սեղան կա:

behind – հետևում 

There is a garden behind the school. – Մի պարտեզ կա դպրոցի ետևում:

Next to – կողքին 

There is a TV set next to the book-case. – Մի հեռուստացույց կա գրապահարանի կողքին:

Սովորելով տրված դասի բառերը և նախդիրների գործածումը՝ նկարագրիր ձեր ընդհանուր սենյակը (living-room):

This is our living-room

There is a …

Advertisements

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 12-ին

Շարունակում ենք Gerund-ի կամ to մասնիկով անորոշ դերբայի գործածման մասին դասը:

like և try բայերից հետո կարող է գործածվել Gerund կամ անորոշ դերբայ:

I like reading. Ինձ դուր է գալիս կարդալը: (ընդհանրապես)

I like to read the poems written by Tumanyan. (գործածվում է անորոշ ձևը, երբ մասնավորեցնում ենք) Ես սիրում եմ կարդալ Թումանյանի բանաստեղծությունները:

He tried to raise the suitcase but it was too heavy. Նա փորձեց բարձրացնել ճամպրուկը, բայց այն չափազանց ծանր էր: (նա մի անգամ փորձեց)

He tried unlocking the door with the wrong key. Նա փորձում էր բացել դուռը սխալ բանակիով: (նա մի քանի անգամ փորձեց)

help  և can’t help

He helped me to solve the problem. Նա ինձ օգնեց լուծել խնդիրը:

He can’t help dancing when he hears that music. Նա չի կարողանում չպարել, երբ լսում է այդ երաժշտությունը:

need to do և need doing

I need to go home earlier today. Ինձ պետք է ավելի շուտ տուն գնալ այսօր:

The house needs repairing. Տունը կարիք ունի վերանորոգման:

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն:

 1. Այս բջջային հեռախոսը վերալիցքավորման կարիք ունի: (charge-լիցքավորել)
 2. Ինձ պետք է մնալ տանը:
 3.  Երեխան չկարողացավ զսպել իր լացը: (cry-լացել)
 4. Կարո՞ղ ես ինձ օգնել թարգանել այս նախադասությունը:
 5. Հենրին սիրում է երգել:
 6. Հենրին սիրում է երգել, երբ աշխատում է տանը:
 7. Փորձիր բացել դուռը տարբեր բանալիներով: Մի հուսահատվիր:
 8. Փորձիր զանգել նրան: Նա անպայման կպատասխանի, եթե քաղաքում լինի:
 9. Պատուհանները կեղտոտ են: Նրանք կարիք ունեն մաքրման:
 10. Ես չկարողացա չասել նրան ճշմարտությունը:

 

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար.հոկտեմբերի 12-ին

too, also, as well, either – չորս բառ, որոնք բոլորն էլ նշանակում են ‹‹նույնպես››: Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել դրանք:

too և as well բառերը դրվում են նախադասության վերջում և չեն օգտագործվում ժխտական նախադասություններում:

Vardan is a good swimmer. Hakob is a good swimmer too. Կամ՝ Hakob is a good swimmer as well.

‹‹also›› բառը դրվում է նախադասության ենթակայից հետո:

Vardan speaks English very well. Hakob also speaks English very well. Եթե նախադասության ստորոգյալը կազմված է to be բայով, ապա also բառը դրվում է to be բայից հետո:

Tom is a good dentist. Michael is also a good dentist.

either բառը ‹‹նույնպե›› իմաստով օգտագործվում է միայն ժխտական նախադասություններում և դրվում է վերջում:

Jim isn’t a good driver. Mike isn’t a good driver either.

Առաջադրանք.

Օգտագործեք too, also և as well:  Սկզբում արտագրեք տրված նախադասությունը, իսկ հետո գրեք նորը՝ ենթակա դարձնելով փակագծի միջինը:

 1. Tim is a very good driver. (Sam)
 2. Our teacher speaks English quite well. (My father)
 3. They are clever students. (Susan)
 4. Mike is a bad driver. (They)
 5. Jim and Jack like playing basket-ball. (Andrew)
 6. She doesn’t drink tea in the mornings. (They)

Ներկայացրեք ձեր երկու ընկերներին անգլերեն` օգտագործելով too, also, as well և either բառերը:

Արտյոմ Կիրակոսյանի պատասխանը

https://artyomkirakosyan.wordpress.com/2018/10/13/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6-2/

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 9-ը հոկտեմբերի

Շատ հաճախ են սովորողները ածականներ գործածում իրենց նախադասություններում: Օրինակ՝ «Shoghik is a beautiful girl. -Շողիկը գեղեցիկ աղջիկ է:  Aram is a slow reader. Արամը դանդաղ ընթերցող է»: Իսկ ինչպե՞ս կարելի է ասել. «Շողիկը գեղեցիկ է երգում»: Այսինքն՝ ինչպե՞ս է կատարում գործողությունը: Եթե ուզում ենք ասել, թե ինչպես է նա կատարում գործողությունը, պետք է «beautiful» ածականի վրա ավելացնել ly մասնիկը:

Shoghik sings beautifully. 

How does Shoghik sing? She sings beautifully

Vahag is a dangerous driver. Վահագը վտանգավոր վարորդ է:

Vahag drives dangerously. Վահագը վտանգավոր է վարում:

How does Vahag drive?  He drives dangerously.

Առաջադրանք

Թարգմանել նախադասությունները անգլերեն.

 1. Սուսանը հանդարտ (quiet) խոսող է:
 2. Սուսանը հանդարտ է խոսում:
 3. Լևոն Ջավախյանը գերազանց (excellent) գրող (writer) է:
 4. Լևոն Ջավախյանը գերազանց է գրում:
 5. Նրանք աղմկոտ (noisy) երեխաներ են:
 6. Երեխաները աղմկոտ խաղում են բակում:
 7. Հասմիկը վատ խոհարար է:
 8. Հասմիկը վատ է պատրաստում (cook):

 

Աշոտ հովհաննիսյանի աշխատանքը

 • Exercise
 • Translate the sentences.

Սուսանըհանդարտ (quiet) խոսողէ:

 • Susan is a quiet speaker.

Սուսանըհանդարտէխոսում:

 • Susan speaks quietly.

ԼևոնՋավախյանըգերազանց (excellent) գրող (writer) է:

 • LevonJavakhyan is an excellent writer.

ԼևոնՋավախյանըգերազանցէգրում:

 • LevonJavakhyan writes excellently.

Նրանքաղմկոտ (noisy) երեխաներեն:

 • They are noisy kids.

Երեխաներըաղմկոտխաղումենբակում:

 • Kids are playing noisily in the yard.

Հասմիկըվատխոհարարէ:

 • Hasmik is a bad cook.

Հասմիկըվատէպատրաստում (cook):

 • Hasmik cooks badly.

 

 

Հեռավար ուսուցման առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի սովորողների համար.հոկտեմբերի 2-ին

Որքան կարող եք տարբեր տեսակի հարցեր տվեք տեքստի վերաբերյալ.

I study at the Middle School of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. I am a sixth-grade student. Every morning before classes we have a general morning training (Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք) in the Marble Hall (մարմարյա սրահում). We sing and dance in the Marble Hall. Our lessons begin at 9:20. We usually have 5 or six lessons every day. We have a long break (դասամիջոց) after the 4th lesson. At break time we go to the school canteen (ճաշարան) and eat something.

Ասհօտ Հովհաննիսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

 1. Where do I study?
 2. What grade student am I?
 3. When do we have a general morning training?
 4. Where do we have a general morning training?
 5. What do we do in the Marble Hall?
 6. When do our lessons begin?
 7. How many lessons do we have every day?
 8. When do we have a long break?
 9. Where do we go at break time?
 10. What do we eat?

 

 

Դաս- առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 30

Անգլերենում կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայն օգտագործվում է ing վերջավորությամբ, որոնց ասում են՝ “Gerund”:

Gerund-ին նախորդող բայերն են՝ –

admit – ընդունել

She admitted taking private lessons. -Նա ընդունեց, որ մասնավոր դասեր է ստանում:

avoid – խուսափել

I always avoid meeting the school headmaster. – Ես միշտ խուսափում եմ հանդիպել դպրոցի տնօրենին:

deny – ժխտել

She denies using a dictionary while translating the text into Russian. – Նա ժխտում է, որ բառարան է օգտագործել տեքստը ռուսերեն թարգմանելիս:

enjoy – բավականություն ստանալ, դուր գալ

I enjoy reading detective stories. – Ես բավականություն եմ ստանում դետեկտիվ պատմվածքներ կարդալով:

fancy – imagine – երևակայել, պատկերացնել

I can’t even fancy jumping down from this hight. – ես նույնիսկ պատկերացնել չեմ կարող ցած թռչել այս բարձրությունից:

finish – վերջացնել

We finished working on the project. – Մենք վերջացրեցինք աշխատելը նախագծի վրա:

keep (on) – շարունակել մի բան անելը

He kept working on that book. – Նա շարունակեց աշխատել այդ գրքի վրա:

mind – դեմ լինել

I don’t mind opening the window. – Ես դեմ չեմ պատուհանը բացելուն:

postpone – հետաձգել

They postponed leaving Armenia. – Նրանք հետաձգեցին Հայաստանից մեկնելը:

risk – ռիսկի դիմել

If you keep on going to the casino you will risk losing all your money. – Եթե շարունակես կազինո գնալ, դու ռիսկի կդիմես կորցնելու քո ամբողջ գումարը:

suggest – առաջարկել

I suggest going to the country. – Առաջարկում եմ գնալ քաղաքից դուրս:

Կան բայեր, որոնցից հետո մեկ այլ բայը գործածվում է իր անորոշ ձևով “to” մասնիկի հետ:

Բայերի անորոշ ձևերին նախորդող բայերից են՝

afford – թույլ տալ (երբ մարդ ինքն իրեն է թույլ տալիս)

I can’t afford to go to the restaurant every day. Ես չեմ կարող ինքս ինձ թույլ տալ ռեստորան գնալ ամեն օր:

agree – համաձայնվել

I agree to go with you. – Ես համաձայն եմ գնալ քո հետ:

arrange – պայմանավորվել

We arranged to meet at 15:00. – մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել ժամը 15:00-ին:

decide – որոշել

They decided to stay at home because of rainy weather. – Նրանք որոշեցին տանը մնալ անձրևոտ եղանակի պատճառով:

fail – ձախողել մի բան անելը, չկարողանալ մի բան անել

They failed to meet at the station. – Նրանք չկարողացան հանդիպել կայարանում:

forget – մոռանալ

I forgot to do my homework. – Մառացա տնային աշխատանքն անել:

hope – հույս ունենալ

I hope to see you soon.- Հույս ունեմ շուտով հանդիպել քեզ:

learn – սովորել

I learned to use my smartphone without anyone’s help. Ես սովորեցի գործածել իմ սմարթֆոնը առանց որևէ մեկի օգնության:

manage – կարողանալ

We managed to get to the top of the mountain at 14:00.

offer –  առաջարկել

I offered to help that elderly woman. Ես առաջարկեցի օգնել այդ տարեց կնոջը:

planպլանավորել մի բան անել, որոշել

We planned to meet them at the railway station. Մենք որոշեցինք նրանց դիմավորել երկաթգծի կայարանում:

promise – խոստանալ

They promised to help us. Նրանք խոստացան օգնել մեզ:

refuse – հրաժարվել

She refused to join our group. Նա հրաժարվեց միանալ մեր խմբին:

threaten – սպառնալ

They threatened to sue us. Նրանք սպառնացին դատի տալ մեզ:

Կան բայեր, որոնցից հետո կարող է գործածվել և Gerund, և անորոշ ձևը՝ to մասնիկով: Այս դեպքում փոխվում են իմաստները:

remember – հիշել

remember doing something – հիշել նախկինում մի բան անելը

remember to do something – հիշել, որ մի բան պետք է անել

I remember swimming in this canal when I was a child. Հիշում եմ, որ լողանում էի այս ջրանցքում, երբ երեխա էի:

Remember to take an umbrella with you. Չմոռանաս հովանոցը վերցնել:

stop-դադարեցնել, կանգնեցնել

stop doing something – դադարեցնել մի բան անելը

stop to do something – մի բան անելը դադարեցնել, որպեսզի մի այլ բան անել

Stop working. It’s already lunchtime. Դադարեցրեք աշխատելը: Արդեն ճաշի ժամն է:

We stopped to have lunch. Մենք դադարեցրինք, որպեսզի ճաշենք:

regret – ափսոսալ, փոշմանել

regret doing something – փոշմանել նախկինում մի բան արածի համար

regret to do something – ափսոսանքով և չուզենալով մի բան անել

I regret leaving the party so early. – Փոշմանում եմ, որ այդքան վաղ դուրս եկա հավաքույթից:

I regret to tell you that you haven’ passed the exam. – Ափսոսանքով եմ ասում, որ դուք չեք հանձնել քննությունը:

Առաջադրանք

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:
 2. Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:
 3. Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:
 4. Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:
 5. Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:
 6. Դուք կվերջացնեք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:
 7. Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:
 8. Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:
 9. Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)
 10. Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի աշխատանքը

 • The baby stopped crying when he saw his mom.
 • I suggest going to Arates on Friday.

Offer բայը գործածվում է, երբ խոսողը օգնություն կամ մի այլ բան է առաջարկվում անել՝ ի օգուտ դիմացինի:  I offered to help him.

 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project by next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We arranged to meet the next week.

The հոդը գործածվում է next week-ի հետ, եթե գլխավոր նախադասության բայը անցյալ ժամանակում է:

 • I promised not to leave Armenia.
 • He hopes to find a good job.

Իմ ուղղումները և բացատրությունները ուղարկելուց հետո Աստղիկ Խաչատրյանը այս նամակը ուղարկեց.

Good morning. I understood all my mistakes except the 4-th one. I know about using “such” in sentences, but can’t “these kind of” also be used there? And also, I will try to make a blog, but because of many sites being blocked in here, I think I won’t be able to do it. In that case is it okay not to make a blog?

Իմ պատասխանը նամակին

Dear Astghik, I like the learners who ask me questions to find out the truth. Thank you for the question. First of all, the word combination “these kind of questions” is not correct. You should have written “this kind of questions” or “these kinds of questions” because “this” modifies the noun “kind” and not the “questions”. If “this” is in singular form, “kind” should also be in singular form.
To avoid this kind of ambiguity and to be on the safe side, you’d better use “such” in such cases.
Good luck to you!
Երկրորդ հարցին հայերեն եմ պատասխանում, որպեսզի Լիլիթ Գասպարյանն էլ տեղյակ լինի: Ուսումնական բլոգ ունենալը պարտադիր է: Բլոգն է հավաստի դարձնում քո և քո ուսուցչի կատարած աշխատանքը: Քո ծնողները վճարել են հեռավար դասերի համար, իսկ ինձ էլ վարձատրում են իմ աշխատանքի համար: Եթե բլոգ չլինի, ինչպե՞ս կարող ենք ցույց տալ մեր աշխատանքները: Սա կարևոր հարց է: Խնդրում եմ պատճառաբանել, թե ինչու է անհնար բլոգ ստեղծելը: Սպասում եմ քո պատասխանին:

Ավետիս Տետեյանի աշխատանքը

 

Երեխան դադարեցրեց լացելը, երբ տեսավ իր մորը:

The child stopped crying when he saw his mother.

Երեխա – a child, երեխան – the child

Ես առաջարկում եմ գնալ Արատես ուրբաթ օրը:

I suggest going to Arates on Friday.

Շաբաթվա օրերը on նախդիրով են գործածվում:

Մենք որոշեցինք մնալ տանը, քանի որ հոգնած էինք:

We decided to stay at home because we were tired.

Նա միշտ խուսափում է նման սխալներ անելուց:

He always avoids making such mistakes.

Սխալ անել – make a mistake

Չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման թանկարժեք հեռախոս գնել:

I can’t afford to buy such an expensive telephone.

Afford բայի հետ me չի գործածվում:

Դուք կվերջացնե՞ք աշխատելը նախագծի վրա մինչև հաջորդ ամիս:

Will you finish working on the project until next month?

Ես դեմ չեմ դուռը բաց թողնելուն:

I don’t mind leaving the door open.

Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ շաբաթ:

We arranged to meet the next weak.

Ես խոստացա չլքել Հայաստանը: (leave Armenia)

I promised not to leave Armenia.

Նա հույս ունի մի լավ աշխատանք գտնել:

He hopes to get a good job.

Գրիգոր Շաբոյանի պատասխանը և իմ ուղղումները

 • The baby stopped crying when he saw his mother.
 • I suggest going to Arates on Friday.
 • We decided to stay at home, as we were tired.
 • He always avoids making such mistakes.
 • I can’t afford to buy such an expensive phone.
 • You’ll finish working on the project next month.
 • I don’t mind opening the door.
 • We agreed to meet the next week.
 • I promised not to leave Armenia.
 • She hopes to find a good job.

 

Արաքսի Հովհաննիսյանի աշխատանքը

http://arakshov.blogspot.com/2018/10/english.html

Առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար

 1. Shopping for the first time. Առաջին անգամ ենք գնումներ անում: ()Օրինակ. “Good afternoon, ma’am.” (Բարև ձեզ, տիկին:)“Good afternoon.”“I want this drawing album. How much is it?” (Ես այս նկարչական ալբոմն եմ ուզում: Ի՞նչ արժե այն:)“It is $2.” (2 դոլար:)“Here is $5.” (Ահա 5 դոլար:)“Here is the drawing album and $3 change.” (Ահա նկարչական ալբոմը և մնացորդը՝ 3 դոլար:)“Thanks.” (Շնորհակալություն:)“You are welcome.” (Խնդրեմ🙂Գրված օրինակին հետևելով գնեք՝ (3 միավոր)
 2. մեկ կապույտ գրիչ

…..

 1. մեկ ռետին

…..

 1. մեկ տետր

….

 1. Երբ ինչոր մեկը փռշտում է, հայերն ասում են՝. «Առողջություն››, իսկ անգլերեն ասում են՝ ‹‹ God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչոր մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչոր մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում. (3 միավոր)
 2. I am sorry for knocking off your cell phone.
 3. Thank you for helping me to open my blog.
 4. Your friend sneezed.
 5. Thank you for lending me your pen.
 6. Պատասխանեք այս հարցերին. (4 միավոր)
 7. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 8. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 9. c) Where do you live? Can you write your address in English?

 

 

Միջին դպրոցում հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջադրանք անգլերենից

Սովորում ենք հարցեր տալու ձևերը ներկա ժամանակաձևում.

Օրինակներ.

We go to school in the mornings. He goes to school in the mornings.

Ընդհանուր հարց.

Do we go to school in the mornings? Does he go to school in the mornings?

Հատուկ հարցեր

Who goes to school in the mornings?

What do we do in the mornings?  What does he do in the mornings?

Where do we go in the mornings? Where does he go in the mornings?

When do we go to school?  When does he go to school?

 

Այլընտրանքային հարցեր.

 

Do we go to school in the mornings or in the evenings?

Does he go to school in the mornings or in the afternoons?

 

Հետևելով օրինակին՝ կազմեք այս նախադասություններին տրվող հարցերը.

 

We play football on Sundays.

She goes to her music lessons on Saturdays.

 

The first task for the students of distance learning- Հեռավար ուսուցմամբ սովորողների առաջին առաջադրանքը. 2018-2019 ուստարի

Hello, dear students!

I am happy to tell you that I will be your English teacher. This is our first meeting at the beginning of the new 2018-2019 school-year. My last year’s students already know how to address me. The new students should also know that students usually address me as “Mr.Yura”.

I want to get to know my students better. So you are to answer these questions:

 1. How long have you been learning English?
 2. Can you assess (գնահատել) the level of your English?
 3. What is difficult for you when learning English?
 4. Have you ever read any adapted (հեշտացված՝ ոչ բնագիր) book in English?
 5. In which country are you living now?
 6. Have you got an educational blog? Write down your blog address.

Այս հարցերին անգլերեն պատասխանելուց հետո կարդացեք այս կազմակերպչական ուղերձը և հետևեք, որ կատարվեն դրանում նշված բոլոր կետերը:

 1. Կատարած առաջադրանքները հրապարակեք ձեր բլոգներում և դրանց հղումները ուղարկեք ինձ՝ ganjalyan@mskh.am և Լիլիթ Գասպարյանին` L.Gasparyan@mskh.am
 2. Եթե առաջադրանքները կատարելիս հարցեր են առաջանում, ապա գրեք ինձ: Նույն նամակը ուղղեք նաև Լիլիթ Գասպարյանին, որովհետև հեռավար ուսուցման կարգը դա է պահանջում:
 3. Երբ ես ուղղեմ ձեր սխալները և բացատրություններ գրեմ, անպայման հրապարակեք իմ բացատրությունները ձեր բլոգներում և ուղղված առաջադրանքը նորից հրապարակեք ձեր բլոգում: Հրապարակելուց հետո հղումը նորից ուղարկեք ինձ և Լիլիթ գասպարյանին:

 

Սիլվա Սարգսյանի պատասխանը և իմ ուղղումները.

2. I can not evaluate, i still have so much to learn.

«Cannot» միասին է գրվում, կամ ավելի լավ է գործածել կրճատ ձևը՝ «can’t»: 

3. Of course it is very diffcult, but i lave English very much, and i world lave to learn.

Of course, it is difficult, but I love English very much, and I love to learn it.

4. No, but in the next few dayn i will read.

No, I haven’t. But I will read one in the near future. (մոտ ապագայում)

5. I only now live in Moskow, but in general in Yerevan.

Երբ մարդը ժամանակավոր է մի տեղ ապրում, պետք է գործածել «ներկա շարունակական» ժամանակը՝ «I am living in Moscow now, but in general, I live in Yerevan.»

Հեռավար ուսուցման ուսումնական նյութ. բառակազմություն

Ուսումնական նյութը նախատեսված է IX-XII դասարաններում սովորողների համար

 

Այսօրվա մեր ուսումնական նյութը բառակազմությունն է: Լեզվական այս երևույթը մեծ նշանակություն ունի խոսքը հասկանալու և ինքնուրույն ճիշտ խոսք կազմելու համար: Բառակազմության հիմնական աղբյուրը նախածանցների և վերջածանցների ճիշտ կիրառումն է: Նախածանցները բառին տալիս են նոր իմաստ՝ առանց փոխելու բառի խոսքի մասը: Այսինքն՝ երբ նախածանց ենք գործածում, գոյականը մնում է գոյական, ածականը մնում է ածական, բայը՝ բայ և այլն: Փոխվում են միայն այդ բառերի արտահայտած իմաստները: (more…)

Անգլերենի հեռավար ուսուցում Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալը: Ներկայացնում եմ Ջեյն Էըր վեպի ընթերցումը հեշտացված անգլերենով: Լսեք և աշխատեք հասկանալ միայն լսելով: Նրանք, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ միայն լսելով, կարող են կարդալ տեքստը: Դա շատ է օգնում լսելով հասկանալուն: Մեկ ժամ 20 րոպե տևողությամբ տեսադասը կարող եք լսել 4 մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ լսելով միայն 20 րոպե: Listening comprehension is very important. Here is the adapted version of the well-known novel Jane Eyre. Listen and try to understand. Those, who cannot understand, can read the text. It will help you very much. The video lessson lasts one hour and 20 minutes. You can divide it into 4 parts and every time listen to it for 20 minutes.

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների անգլերենի հեռավար ուսուցման կազմակերպման մասին

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բացել եմ Ավագ դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ distanceenglish@mskh.am և Միջին դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ mijindistanceenglish@mskh.am, որտեղ ընդգրկված են սեպտեմբերից մինչև հիմա հեռավար ուսուցման մեջ ներառված բոլոր սովորողները: Իմ բլոգում բացել եմ «Անգլերենի հեռավար ուսուցման բաժինը», որտեղ հրապարակում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման բոլոր ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները, հաշվետվությունները, սովորողների պատասխաններն ուղղումներով և լրացուցիչ բացատրություններով պատասխանները:

Մեդիագրադարանում հրապարակված է սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ստեղծված իմ ուսումնական նյութերի և առաջադրանքների փաթեթը:    Երկրորդ կիսամյակում իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները կարելի է տեսնել իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում :

Տեղեկանք սովորողների մասին

Դավիթ Խաչատրյան – կատարել է բոլոր առաջադրանքները

Ինեսա Թումասյանց – Մինչև հիմա միայն մեկ առաջադրանք չի կատարել

Միքայել Մնացականյան – Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսշրջանի բոլոր առաջադրանքները կատարել է: Այս կիսամյակում առայժմ մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվար ամսին:

Սերժ Ղազարյան – սեպտեմբեր-նոյեմբերին աշխատում էր կատարել առաջադրանքները և նույնիսկ միջին դպրոցի համար նախատեսված Ֆլեշմոբները, բայց դեկտեմբերից հետո մինչև հիմա չի աշխատում:

Արամ դավթյան – անգլերեն լավ գիտի, բայց աշխատում է միայն կիսամյակը լավ գնահատականով փակելու համար: Ամեն ինչ անում է վերջում և միանգամից:

Նաիրի-Արեգ Հացպանյան – մինչև դեկտեմբեր կատարել է բոլոր առաջադրանքները:

Արթուր Հովակիմյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Սիլվա Սարգսյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Շահ Դանիել – դեկտեմբերի վերջին թվանշանով գնահատվելու համար կատարեց բոլոր առաջադրանքները: Դեկտեմբերից հետո ոչ մի առաջադրանք չի կատարում:

Էրիկ Խաչատրյան – անունը կա, բայց ոչ մի առաջադրանք չի կատարել

Միջին դպրոց

Ռուբեն Գալստյան – կատարել է մինչև հիմա իմ ուղարկած բոլոր առաջադրանքները: Օրինակելի սովորող է:

Սովորողների ինձ ուղարկած բոլոր պատասխանները և իմ ուղղումներով պատասխան նամակները ես հասցեագրում եմ նաև Լիլիթ Գասպարյանին և Անի Տեր Արսենյանին:

 

 

Ոսումնական նյութ հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Հայերենն իր ճկունությունը, խոսքի հակիրճությունը  մեծապես կկորցներ առանց իր դերբայների, դերբայական դարձվածներով նախադասությունների:

Ուսումնասիրեք և համեմատեք դերբայական դարձվածներով կազմված այս հայերեն և անգլերեն նախադասությունները:

 1. Բակում ֆուտբոլ խաղացող տղաներն իմ ընկերներն են:

The boys playing football in the yard are my friends.

՝     Այն պարող աղջիկը իմ քույրն է:

That dancing girl is my sister.

 1. Գիրք կարդալիս նա միշտ դուրս է գրում նոր բառերն ու արտահայտությունները:

While reading a book he always copies out the new words and expressions.

Վազելիս նա վայր ընկավ ու կոտրեց ոտքը:

While running he fell down and broke his leg.

 1. Պատուհանի մոտ կանգնած կինը իմ ուսուցչուհին է:

The woman standing by the window is my teacher.

Կոտրված երկու աթոռը դրեք սենյակի անկյունում:

Put the two broken chairs in the corner of the room.

 1. Փոքրիկ աղջիկը սենյակ մտավ երգելով:

The little girl came into the room singing.

Ուսուցիչն այդ հարցը տվեց ժպտալով:

The teacher asked that question smiling.

 1. Հասնելով տուն նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

Arriving home he immediately turned on the TV set.

Տուն հասնելուն պես նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

On arriving home he immediately turned on the TV set.

 1. Դասերը պատրաստելուց հետո տղան դուրս գնաց խաղալու իր ընկերների հետ:

After doing his lessons the boy went out to play with his friends.

Ֆիլմը դիտելուց հետո մենք քննարկեցինք այն:

After watching the film we discussed it.

 1. Պատասխանիր իմ հարցին առանց դասագիրքը բացելու:

Answer my question without opening the text-book.

Նա արեց դա առանց մտածելու հետևանքների մասին:

He did that without thinking about consequences.

 1. Չիմանալով նրա նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան:

Not knowing hi new address we couldn’t visit him.

Չգտնելով  նրան տանը ես գնացի նրանց պարտեզը:

Not finding him at home I went into their garden.

 1. Դու կարող ես լավացնել լսելով ընկալելու կարողությունը անգլերեն ֆիլմեր դիտելով:

You can improve your listening comprehension by watching English films.

Դու կարող ես թարգմանել այս տեխնիկական տեքստը օգտագործելով «Google translator» ծրագիրը:

You can translate this technical text by using the program Google translator.

 

Օգտվելով վերը գրված օրինակներից, թարգմանեք հետևյալ  նախադասությունները անգլերեն.

 

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

 

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are those singing girls.

 1. Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at running boy.

 1. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

Wile going to school I met my friend.

 1. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You should be attentive wile crossing the street:

 1. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It is not polite to continue sitting when guest is coming inside.

 1. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take checked works.

 1. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

Watered trees have fresh look.

 

 1. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came to stage by dancing.

 1. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Do not sign any document without reading.

 1. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun at the playground, she worried.

 1. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription with using magnifying glass.

 1. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

 

Սխալների ուղղում

2….that running boy.

5….when a guest comes in.

6….the checked ..

7. Watered trees look fresh.

8. The actor came on to the stage dancing.  (by նախդիրը այստեղ նշանակում է «միջոցով», որը պետք չէ)

10. …on the playground…

11. …by using … (by նախդիրն այստեղ պետք է և նշանակում է «մի բան անելու միջոցով»)

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
  Who are those singing girls?
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
  Look at the running boy.
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
  When i went to school i met my friend.
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
  You must be careful when you cross the street.
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
  It’s not politely to stay seated when guest enters.
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
  Take checked works.
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
  Watershed trees look fresh.
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
  The actor came out to the stage with dancing.
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
  Don’t sign a document without check.
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
  Without seeing his son in the playground,he gets worried.
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց
  (magnifying glass):
  You can read this prescription by using a bagnifying glass.
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:
  You will understand everything after reading the letter.

 

Միքայել Մնացականյանի պատասխանը

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/287

1.Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are thօse singing girl?

2.Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at that running boy.

3.Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

While going to school, i met my friend.

4.Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You must be careful while crossing the street.

5.Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It’s not polite to remain seated when a guest enters.

6.Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take the checked works.

7.Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

The watered trees look fresh.

8.Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came on to the stage dancing.

9.Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Dont sign any document without reading.

10.Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun on the playground, he got worried.

11.Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription by using a magnifying glass.

12.Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

Անգլերենի առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Այս առաջադրանքը լսելով հասկանալու ունակությունները զարգացնելու համար է:

This task is for developing listening comprehension skills.

Լսեք զրույցները (մինչև 5-րդ մասը ներառյալ) և գրի առեք բոլոր այն կարևոր արտահայտությունները, որոնք անծանոթ են ձեզ: Գրի առած արտահայտությունները մուտքագրեք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկեք ինձ:

Listen to the conversations (the first 5 Units) and write down all the important expressions and words which you don’t know. Publish these words and expressions on your blog and send the link to me.

 

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-5-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%B1-%D5%A1%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%A9/

Անգլերենի առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Պատկերացրու՛, որ հիմա հարցազրույցի ես մասնակցում` « Իմ սիրելիները» թեմայով: Պատասխանի՛ր տրվող հարցերին անգլերեն:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Առաջադրանք II.  Շարադրություն

Task II. Composition.  Read the instructions before writing your composition.

Կարդա՛ ցուցումները` նախքան շարադրությունը գրելը.

Որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացրու տեղեկատվություն քո դպրոցական կյանքի մասին: Այդ տեղեկատվությունը պետք է այնքան գրավիչ լինի, որ արտասահմանցի քո հասակակցի մոտ հետաքրքրություն առաջանա գալ և տեսնել այն ամենը, ինչի մասին դու տեղեկացնում ես նրան: Թույլատրվում է բառարան գործածել: Կարելի է նաև օգտվել դպրոցական կայքից, բայց արգելվում է գրավոր աշխատանքի մեջ պատճենված նյութ գործածել: Դու կարող ես տալ միայն քո մեկնաբանությունները:

Give detailed information as much as you can about your school life. The information should be attractive enough to arouse interest in a schoolchild of your age to come and see everything you are writing about. You can use a dictionary. You can also take information from your school Web site but you are not allowed to make copies of the Website information. You can only give your interpretations.

 

Առաջադրանք հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Here is the beginning of a story. Think of a logical continuation and narrate your story by using the given words, word combinations and expressions.

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …

Words and expressions to be used.

To change for the worse-փոխվել դեպի վատը, rough-ալեկոծված, stormy- փոթորկոտ, inside the hotel, regret-փոշմանել, play board games- սեղանի խաղեր խաղալ, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Խոսքն ավելի տրամաբանական և հյութեղ դարձնելու համար կարող եք գործածել նաև այս կապող բառերը.

Moreover – դեռ ավելին, hardly … when հազիվ … երբ, for the purpose of նպատակով, not only … but also …- ոչ միայն … այլ նաև, nevertheless – բայցևայնպես, so that – որպեսզի.

Շարադրությունը պետք է ունենա 200-250 բառ:

Արթուր հովակիմյանը պատասխանել է.

Դավիտ Խաչատրյանը պատասխանել է

Սիլվա սարգսյանը պատասխանել է

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը՝

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. And I thought “ this is going to be the best holiday ever!!!”. We rented a big room for us. As I didn’t have anything to do in the room I started to explore the Hotel. That was a cool hotel with a beautifull and clean garden, playgraund, movie room and a swimming pool. I didn’t think that people would use that pool because we were near the sea why should somebody go to the swimming pool? But then I found my favorite part in the hotel sport ground where you could play any kind of sport games: football, basketball, table tennis, volleyball, batminton and chess. Oh yeh, this was gonna be a good time going to the sea in the morning, then relaxing in in the jacuzzi, then whatching some movie, then going to the sports ground and sleeping on the soft bed. But why wasn’t so good? Well, because when we woke up we could see no calm sea, no sunshine, no birds in the sky. The sea was rough and it was raining and the noise of thunder was heard. Actually, I like rain especially when the thunder noise with lightning, but when it changes my plans I start hating it. Well, we got sad because we did not have anything to do. At that time in the hotel, nothing was open so we started to play cards. Cards are good friends for sad and bored travelers. So we decided to watch some TV. While watching Tv we were speaking about weather and thunderstorm. The weather forecast said it such bad weather was going to last for 15 days. Well, I never believe what is said on TV about the weather so I still had some hope that it was going to be the best holiday ever. In the swimming pool, I made friends with many peers and I was even happy that the weather was stormy. On the day of our departure, I got very angry because the weather changed for the better: the sea was again calm, the sky was blue and the birds were singing and flying over the sea.

Միքայել մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/273

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը իր բլոգում

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

Ածականների համեմատական կառուցվածքներ. ուսումնական նյութ և առաջադրանք Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
  Vienna is not so old as Rome.
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
  Aram is as tall as Davit.
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
  In my opinion, chemistry is not as interesting as physics..
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
  Grammar is as interesting as literature.
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
  Last year, it was several times as cold as it is this year.
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
  My bank account has twice as much money as your account.
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
  որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում
  Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,
  Ինչու՞ սովորել:
  The more we learn, the more we know.
  The more we know, the more we forget.
  The more we forget, the less we know,
  Why learn?
 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:
  In autumn days get short, and the nights get long.
  Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:
  In spring days get long, and nights get short.

Well done, Davit. Only the 8th and 9th sentences had mistakes. In such sentences “get” should be used.

Get short – կարճանալ

Get long – երկարել

Միջին դպրոցի սովորող Ռուզան Մինասյանի պատասխանը իր բլոգում

https://ruzanminasyannd.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

Առաջադրանք.

 1. Translate into English
 2. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old as Rome.

 1. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as Davit.

 1. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

I think chemistry is not so interesting as physics.

 1. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as interesting as literature.

 1. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year, it was several times as cold as it is this year.

 1. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

My bank account has twice as much money as yours.

 1. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we learn, the more we know,

the more we know, the more we forget

the more we forget, the less we know,

so WHY LEARN???

 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

Days in autumn get short and nights get long.

 1. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Days in spring get long and nights get short.

 

Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանել է. Սխալները ուղղած հետ եմ ուղարկել և պահանջել եմ հրապարակել բլոգում

1.Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old city as Rome.

2.Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as David.

3.Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

In my opinion, chemistry is not as interesting as physics.

4.Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as exciting as literature.

5.Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year it was several times more cold than this year.

6.Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

On my bank account there are twice as much money than on your account.

7 Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

The more we learn, the more we know.

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

The more we know, the more we forget.

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we forget, the less we know,

Why Learn?

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

In the autumn the days get short and the nights get long.

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

In the spring the days get long, and the nights get short.

Ավագ դպրոցի սովորող Միքայել Մնացականյանը պատասխանել է և ես ուղղել եմ սխալներն ու հետ ուղարկել:

Vienna is not as old city as Rome. Aram is as tall as David. In my opinion, chemistry is not as interesting as physics. Grammar is as also interesting as literature. Last year it was several times more cold than is this year. There are twice as much money on my bank account than on your account.

The more we learn, the more we know, the more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know, why learn.
8. The days get shorten in the autumn, and the nights are long.
9. In the spring the days get longer and the nights are shorter.
Միքայելի բլոգում հրապարակվել է

Հեռավար ուսուցման սովորողների թարմացված ցուցակը

Ավագ դպրոց 

Դավիթ Խաչատրյան  d.xachatryanmskh@mail.ru , davit-khachatryan@mskh.am

Ինեսա Թումասյանց  in.tumasyants@mail.ru 

Ժորա Ասլանյան – չի կատարում առաջադրանքներ

Միքայել Մնացականյան   miqayel@mskh.am

Արամ Դավթյան  aramd@mskh.am 

Ամասյա Նիզիբլյան  amassia-niziblyan@mskh.am

Էրիկ Խաչատրյան  eric-kh@mskh.am ,  հեռավար սովորող է 2017-ի դեկտեմբերի 10-ից

Նաիրի Արեգ Հացպանյան  nairiareg-h@mskh.am

Շահ Դանիել  daniel-s@mskh.am  հազվադեպ է աշխատում:  

Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան Շահ Դանիելը մի քանի առաջադրանք գերազանց արված միանգամից ուղարկեց: Շահ Դանիելը ընդունվել է նորաբաց Բրիտանական դպրոցը:

Սերժ Ղազարյան  serj-kh@mskh.am 

Միջին դպրոց

Ռավոյան Ալեն  r-alen@mskh.am  առաջադրանքները չի անում

Ռուբեն Գալստյան  g.ruben@mskh.am       կատարում է բոլոր առաջադրանքները և ֆլեշմոբները

Դավիթ Օունալի  – odavit@mskh.am   չի կատարում առաջադրանքները

Առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբեր 6

I..Մեր մայրաքաղաքի հյուրին ճանապարհը բացատրելը. Օգտակար արտահայտություններ. On the right – աջ կողմում, on the left – ձախ կողմում, to the right – դեպի աջ, to the left – դեպի ձախ, turn right – շրջվեք աջ, turn left – շրջվեք ձախ , go straight along this street until – ուղիղ գնացեք այս փողոցովմինչև, cross the street – փողոցն անցեք, crossing – խաչմերուկ

 

 1. a) ԴուհիմաԶորավար Անդրանիկի արձանի մոտ ես և քեզ էմոտենում մի ամերիկացի զբոսաշրջիկ ու հարցնում. «Excuse me, can you tell me the way to the Malatia Fair?»: Պատասխանիրանգլերեն:Ուղիղ գնացեք այս փողոցով մինչև առաջինխաչմերուկը: Տոնավաճառը ձախ կողմում է:

 

 1. b) ԴուհիմաՀանրապետության հրապարակի յոթցայտաղբյուրների մոտ ես: Քեզ է մոտենում մի հնդիկզբոսաշրջիկ և հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Northern Avenue? –Հյուսիսային պողոտա»:Պատասխանիր անգլերեն: Ուղիղ գնացեք այդ փողոցով, անցեք առաջինխաչմերուկը, գնացեք մինչև երկրորդ խաչմերուկը և շրջվեքդեպի ձախ: Հյուսիսային պողոտան շատ լայն (wide) է ևժամանակակից (modern):

 

 1. c) Իսկհիմադու Կարապի լճի մոտ ես և քեզ է մոտենում միանգլիացի ու հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Puppet Theater (տիկնիկային թատրոն) after Hovhannes Tumanyan?»:Պատասխանիր անգլերեն:Անցեք այդ փողոցը ևուղիղ գնացեք այդ փողոցով վերև (up) մինչև առաջինխաչմերուկը և շրջվեք դեպի աջ ու քայլեք ուղիղ այդ փողոցով: Տիկնիկային թատրոնը աջ կողմում է:

 

 1. ՇնորհավորանքիպատասխանըԵրբշնորհավորանքը միայնքեզ է վերաբերում, օրինակ, երբ ծննդյանդ օրն է, կամ էլ ինչ–որ բանում հաջողության ես հասել, ապա պետք է պարզապեսասել. «Շնորհակալություն»: Բայց եթե տոնն ընդհանուր է, ապա պետք է ասել. «Thank you, the same to you. Շնորհակալություն, նույնն էլ ձեզ»:Պատասխանիր այսշնորհավորանքներին:

 

 1. a) Happy New Year! May all your wishes come true!
 2. b) I congratulate you on your engagement (նշանադրություն).
 3. c) I congratulate you on your passing the final examination.
 4. d) Dear Mary, I congratulate you on the Women’s International Day. Եթե շնորհավորողը տղամարդ է, ապա պետք է նա պատասխանի …
 5. e) Եթե շնորհավորողը կին է, ապա պետք է նա պատասխանի…
 6. Շարունակեք այս անգլերեն նամակը և ամբողջ հոգովցանկացեք, որ Ձեր երազանքը կատարվի: Dear Santa …

 

 

Առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. դեկտեմբերի 6

 

 1. Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation: (2 միավոր)A friend’s eye is a good mirror.  Before healing others, heal yourself. Make hay while the sun shines. Eat to live, not live to eat. Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

….

 1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

……

 1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

…..

 1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!

……

 1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.

 

 1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

 

 1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
 2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
 3. You didn’t hear the last two words.
 4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.

III. What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.

 

Դավիտ Խաչատրյանի պատասխանը դեկտեմբերի 6-ին

Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation.

A friend’s eye is a good mirror.
Before healing others, heal yourself.
Make hay while the sun shines.
Eat to live, not live to eat.
Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

 1. a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

  Before healing others, heal yourself. 
  b)Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

A friend’s eye is a good mirror.

c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

Be careful about reading health books: you may die of a misprint.

 1. d)Do not postpone till tomorrow what you can do today!

Make hay while the sun shines.

 1. e)You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.Eat to live, not live to eat.

  Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? 

 • “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
  I am sorry,i didn’t now!
 • You spilled some wine on the hostess’s dress.
  I am sorry, I I wasn’t careful.
 • You didn’t hear the last two words.
  Pardon me, can you repeat?
 • Two people are talking together, and you want to ask them a question.
  Excuse me, where are we?

 What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
  Just think only in English.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
  Don’t listen to anyone! Do what you love to do.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
  Help your grandfather, to buy his insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
  I think you are out of petrol.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
  Don’t be afraid, just give me the medicine box!
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
  Call the police, they will help you.

 

Միքայել Մնացականյանի Պատասխանը

 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.
Be fore healing others hear yours.
1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.
A friend’s eye u a good mirror
1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.
Be careful about reding health
1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!
Make hay while the jun shines
1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.
Eat to live,not live to eat
II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
I em sorry,i did not know.
2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
Exase mi.
3. You didn’t hear the last two words.
Sorry.
4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.
pardon me.
III. What will you advise your friend to do if he/she says….?
a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
It is necessary to repeat them more often.
b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
You are rigth,to be strong.
c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
I can help with insurance.
d) Whatever I do my car won’t start.
Adress to masters.
e) Ouch! I have cut myself.
Do not worry tighten the wound.
f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
Knock down year Location and stay there,i wile be come soon.
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

Ուսումնական նյութ Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

Անգլերենի բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներգործական և կրավորական սեռերում Simple Present – (more…)

Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների հեռավար ուսուցման հոկտեմբերի հաշվետվությունը

Մանրամասն հաշվետվություն եմ ներկայացրել սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամանակամիջոցի համար:

Նշված հաշվետվությունը գրելուց հետո նամակով դիմեցի հեռավար սովորողներին, որպեսզի նրանք իրենց բլոգներում հրապարակեն բոլոր իրենց աշխատանքները: Ինեսա Թումասյանցը,   պատասխան նամակով գրեց, որ կատարել է իմ այդ պահանջը:

Հոկտեմբերի 15-ի հաշվետվությունից հետո սովորողները շարունակեցին կատարել հոկտեմբերի 10-ի Ավագ դպրոցի և Միջին դպրոցի սովորողների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս հրապարակումների մեջ նշված են սովորողների պատասխանները և իմ մանրամասն վերլուծությունները: Ավագ դպրոցի առաջադրանքը կատարեցին Արամ Դավթյանը, Ինեսա Թումասյանցը, Դավիթ Խաչատրյանը, Յուրի Դանիելյանը, Անասյա Նիզիբլյանը, Միքայել Մնացականյանը: Միջին դպրոցից առաջադրանքը կատարել է միայն Ռուբեն Գալստյանը:

Հոկտեմբերի 16-ին մի նյութ եմ հրապարակել «Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից»:

Հոկտեմբերի 19-ին նոր առաջադրանք հրապարակեցի Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար: Առաջադրանքը նաև ուսումնական նյութ է տարբեր տիպի հարցեր տալու վերաբերյալ: Առաջադրանքի վերջում պարբերաբար հրապարակում եմ սովորողներից ստացված պատասխանները և դրանց վերլուծություններըը: Դեռ ոչ բոլորն են կատարել այն: Առաջադրանքն առայժմ կատարել են հետևյալ սովորողները՝ Ռուբեն Գալստյան – Միջին դպրոց և Ինեսա Թումասյանցը և Դավիթ Խաչատրյանը – Ավագ դպրոց: Յուրի Դանիելյանը գրել է, որ հիվանդ է և առայժմ չի կարողանում աշխատել:

Հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկեց անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը, որին մասնակցեցին նաև հեռավար ուսուցմամբ սովորողներ Դավիթ Խաչատրյանը, Միքայել Մնացականյանը, Սերժ Ղազարյանը:

Երեք օր առաջ նորից նամակ եմ գրել բոլոր սովորողներին, որպեսզի նրանք կատարեն հոկտեմբերի վերջին առաջադրանքը և ֆլեշմոբը:

Սովորողների աշխատանքների պատասխաններն իմ վերլուծություններով միշտ ուղարկում եմ Մարթա Ասատրյանին և Մարգարիտ Սարգսյանին:

 

Ուսումնական նյութ-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 18, 2017

Թեմա. Բայական տարբեր ժամանակաձևերով տարբեր տիպերի հարցեր տալը

Այն սովորողները, ովքեր լավ գիտեն հարցեր տալը, կարող են մի անգամ կարդալ, համոզվել դրանում և սկսել առաջադրանքը կատարելը: Նրանք, ովքեր լավ չգիտեն հարցեր տալը, մի քանի անգամ պետք է կարդան այս նյութը և վերադառնան նյութին առաջադրանքները կատարելու ժամանակ: Հուսով եմ, որ այս ուսումնական նյութ – առաջադրանքը կատարելով ձեռք կբերեք անգլերենի ամենակարևոր լեզվական ունակություններից մեկը՝ հարցեր տալը: Սա մի թեմա է, որը միշտ ուղեկցում է լեզու սովորողին՝ անկախ նրանից, թե որ դասարանում է, կամ էլ համալսարանի ո՞ր կուրսում է սովորում: (more…)

Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից

Ռուբեն Գալստյանը Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող է: Նա այժմ իր ծնողների հետ Չինաստանում է ապրում, իսկ կրթությունը հեռավար ուսուցմամբ շարունակում է կրթահամալիրում, քանի որ այս ուսումնական տարվանից սկած այդ հնարավորությունը տրված է բոլոր նրանց, ովքեր ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն առկա ուսուցում ստանալու: Ռուբենը միայն էլեկտրոնային նամակագրությամբ է աշխատում՝ պարզաբանելով, որ Չինաստանում Google համակարգը չի աշխատում, իր բլոգը՝ նույնպես: Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի վերջին առաջադրանքն այսպիսին էր.

Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն: (more…)

Հեռավար ուսուցմամբ անգլերեն սովորողների գործունեության մասին հաշվետվություն

Էլեկտրոնային նամակագրության համար Ավագ և Միջին դպրոցների սովորողների խմբեր եմ ստեղծել` Distanceenglish Ավագ դպրոցի և Mijindistanceenglish միջին դպրոցի սովորողների համար: Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հիմա Ավագ դպրոցի սովորողներին տվել եմ 4 առաջադրանք և մեկ Ֆլեշմոբ, իսկ Միջին դպրոցի սովորողների համար՝ երկու առաջադրանք և մեկ ֆլեշմոբ: Իմ բլոգում բացել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման էջը, որտեղ հրապարակում եմ առաջադրանքները ըստ դպրոցների, յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխատանքները, իմ ուղղումներն ու արձագանքները: (more…)

Հեռավար ուսուցում. առաջադրանք ավագ դպրոցի սովորողների համար

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions (more…)

Հեռավար կրթություն. առաջադրանք միջին դպրոցի սովորողների համար

 1. The Ant and the Cicada

The ant is working all day long. He is gathering food for winter. The cicada isn’t working. She is dancing and singing. The sun is shining and she is very happy. She can find food in the field. She can sleep on a flower. Suddenly she sees the ant. The ant is bringing food to his anthill. The cicada says, “What are you doing? Come and dance with me.” (more…)

Հեռավար ուսուցման սովորողների անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի աշխատանքները և դրանց վերլուծությունը

 

Միջին դպրոցի սովորող Միլենա Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Միլենա, անգլերենի քո բոլոր աշխատանքները անպայման հրապարակիր քո բլոգի անգլերենի բաժնում:

Ահա անգլերենի Ֆլեշմոբի քո պատասխանները և դրանց ուղղումները: Հենց այդպես էլ հրապարակիր, որ ուսանելի լինի: (more…)

Distance teaching-learning English: High School, the 3rd task

 1. Do you know that you can form an adverb by adding ly to an adjective?

For example, Anna is a nice singer. Anna sings nicely. (more…)

Ծանոթանում եմ միջին դպրոցի հեռավար ուսուցման սովորողների հետ

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներն են՝

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  g.ruben@mskh.am

Միլենա Դանիելյան

 

Ծանոթանանք. իմ անուն ազգանունն է՝ Յուրա Գանջալյան

Ես ուզում եմ որոշ տեղեկություններ իմանալ ձեր մասին:

Պատասխանեք այս հարցերին

What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

Պատասխանները ուղարկեք այս հասցեով՝ y.ganjalyan@mskh.am

Ես ձեր սխալները կուղղեմ, կբացատրեմ: Դուք արդեն ուղղված տեքստը իմ բացատրություններով կհրապարակեք ձեր բլոգում:

Դավիթ Օունալլիի պատասխանը
You replied on 9/18/2017 9:01 PM.

1․What is your full name?

my name is David

2.      When and where were you born?

I was born in Armenia on May 31

3.      Which grade student are you?

I am a 7-5 grader

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

I am in the Russian provinces.

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? I am interested in English Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

(more…)

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողները

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  gruben@mskh.am

(more…)

Հեռավար ուսուցում. սեպտեմբերի 6

Երեկ ուղարկած ձեր տեքստերից երևաց, որ անգլերենի շաղկապները չգիտեք: Այդ պատճառով էլ այսօր կսովորեցնեմ մի քանի կարևոր շաղկապների և կապող բառերի  կիրառությունը: Շաղկապների իմացությունը կարևոր է նաև քննություններ հանձնելու համար: From your yesterday’s texts I understood that you don’t know the English conjunctions which are very important for fluent speech. Therefore, I am going to teach you the most common English conjunctions. Knowing conjunctions is also important for taking English exams.

 

Շաղկապներ և կապող բառեր, արտահայտություններ Conjunctions and linking words and expressions
«չնայած» , երբ գործածվում է երկրորդական նախադասության մեջ:

Չնայած եղանակը վատն էր, նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

 

Ես շարունակեցի աշխատել, չնայած շատ հոգնած էի:

Այստեղ գրիր քո օրինակները:

Though, although

Although the weather was bad they went on an excursion to the country.

 

I went on working, though I was very tired.

 

Here you can write your own 2 examples.

«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:

Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although

Քո օրինակները.

despite” when it is used in simple sentences.

 

Despite the rain they went on an excursion to the country.

Although it was raining …

 

 

Your examples:

Ուստի, այդ պատճառով, ահա թե ինչու…,

Սրանք գործածվում են, երբ տրամաբանական շարունակություն կա խոսքում:

Նրա ավտոմեքենան փչացավ  ճանապարհին. ահա թե ինչու նա ուշացավ  հանդիպումից:

Քո օրինակները.

 

Therefore, that’s why…

 

 

Something went wrong with his car, that’s why he was late for the meeting.

…therefore, he was late for the meeting.

 

Your examples:

(more…)

The first English lesson of distance education – Հեռավար կրթության առաջին անգլերեն դասը

 

Hello Everybody Ողջույն բոլորին
My full name is Yura Ganjalyan. Students always call me Mr. Yura.

For different reasons, you have decided to continue your education in a distance way. Our Educational Complex is the first educational institution in Armenia to organize a distance education for the learners of school age. I will be your English teacher. Our first lesson will be devoted to introducing yourselves. This lesson will help me to get to know you better.

Answer these questions in English (as much as you can) and in Armenian, please. You can write down the answers on your blog and send me the link to your entry.

1.      What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

Ես Յուրա Գանջալյանն եմ: Սովորողները դիմում են ինձ այսպես՝ Mr. Yura:

Տարբեր պատճառներով դուք որոշել եք ձեր կրթությունը հեռավար ձևով շարունակել: Մեր կրթահամալիրը առաջինն է Հայաստանում, որ կազմակերպում է հեռավար կրթություն դպրոցահասակ սովորողների համար: Ես կլինեմ ձեր անգլերենի դասավանդողը: Մեր առաջին դասը նվիրվելու է ինքներդ ձեզ ներկայացնելուն: Այս դասը կօգնի ինձ ավելի լավ ճանաչել ձեզ: Պատասխանեք այս հարցերին անգլերեն (որքան կարող եք) և հայերեն: Դուք կարող եք պատասխանները գրել ձեր ուսումնական բլոգներում և ուղարկել ինձ այդ մուտքի հղումը:

1.      Ի՞նչ է ձեր անուն ազգանունը:

2.      Ե՞րբ և որտե՞ղ եք ծնվել:

3.      Ո՞ր դասարանի սովորող եք:

4.      Ի՞նչն է պատճառը, որ որոշել եք ձեր կրթությունը շարունակել հեռավար ձևով:

5.      Ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեք: Ո՞ր ուսումնական առարկաներով եք հետաքրքրված: Կարո՞ղ եք կարճ պատմել ձեր սիրելի զբաղմունքի մասին:

Առաջադրանքն ուղղված է Ավագ դպրոցի հետևյալ սովորողներին (more…)