Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘My Creations’

Մենք այնքան լավ էինք վատ ապրում Խորհրդային Միության տարիներին:

Մենք այնքան լավ էինք վատ ապրում Խորհրդային Միության տարիներին: