Just another WordPress.com site

Archive for February, 2021

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 1-ին

Երկխոսություններ ընդհանուր և այլընտրական հարցերով: In, on, under նախդիրների կիրառումը՝ նախադասությունները տեղի պարագաներով կազմելու համար: Քանակական և դասական թվականների կիրառումը նախադասություններում (1-21):

Դասագիրք՝ Essential English for Foreign Students Book 1, Lesson 2

Մասնակիցներ՝ Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Վարդան Կարապետյան, Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Սովորողի գործունեության գնահատումը, երբ ուսումնառությունը նախագծային է

Քաղվածք Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագրից

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

ուսումնական ճամփորդություններով ու դրանց անգլերեն լուսաբանումներով – 1 միավոր,               

մասնակցելով ստուգատեսներին ու ֆլեշմոբներին -1միավոր,

Առաջարկություն

Օտար լեզվի իմացության գնահատումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով առաջարկում եմ՝

Յուրաքանչյուր սովորողի օտար լեզվի իմացության մակարդակը 3 անգամ գնահատել ըստ լեզուների իմացության համաեվրոպական սանդղակների (A1, A2, B1, B2).

կրթական առաջին աստիճանի վերջում (կրտսեր դպրոցից հիմնական դպրոց տեղափոխվելիս)

Կրթական երկրորդ աստիճանի վերջում (հիմնական դպրոցից արհեստագործական ուսումնարաններ, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ավագ դպրոցներ տեղափոխվելիս)

Կրթական երրորդ աստիճանի վերջում (ավագ դպրոցը, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը ավարտելիս)

Արվել են PISA-ի առաջադրանքների առաջին թարգմանությունները

Լիանա Հակոբյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել մաթեմատիկայի 1 առաջադրանք:

https://math-arhest.blogspot.com/p/blog-page_28.html

Լուսինե Ներսեսյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել մաթեմատիկայի 1 առաջադրանք:

 One problem of PISA for Schools sample test items .

Նելլի Գեղամյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել բնագիտության 5 առաջադրանք

https://nelligeghamyan.wordpress.com/2021/02/11/pisa-2015/

Գայանե Թերզյան անգլերենից հայերեն է թարգմանել ընթերցելով հասկանալու 1 առաջադրանք` գնահատման հիմնավորումներով:

Անվճար, բայց ի՞նչ  գնով

Պատկերացրեք, որ խանութում ձեզ առաջարկում են ընտրություն կատարել երկու նվեր-կտրոնների միջև։ Ո՞ր մեկը կընտրեիք։ Փորձեք արագ որոշել։

 • 10 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ անվճար.
 • 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն զեղչով՝ 7 ֆունտ-ստերլինգով։

Եթե ձեր առաջին բնազդային արձագանքը նույնն է, ինչ բացարձակապես բոլոր մասնակիցներինը ըստ 2006 թվականին Շամպաների և Արիելիի կողմից անցկացված հետազոտության, դուք կընտրեք առաջին՝ անվճար տարբերակը։ Խնայողության տեսանկյունից, սակայն, սա անիմաստ ընտրություն է։ Ուշադիր նայելու պարագայում կարող եք տեսնել, որ 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոնն իրականում ավելի արժեքավոր է: Դուք իրականում 13 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն եք ստանում անվճար։ Այդուհանդերձ, սա քողարկված է առաջարկների ձևակերպումով։ «Անվճար» բառը սրբում-տանում է մեր ողջ խելամտությունը:

Իսկ հիմա համեմատեք այս երկու առաջարկները և որոշեք, թե որն եք նախընտրում.

 • 10 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ 1 ֆունտ-ստերլինգով.
 • 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ 8 ֆունտ-ստերլինգով։

Իսկ հիմա, եթե դուք Շամպաների և Արիելիի կողմից անցկացված հետազոտության մասնակիցների մեծամասնության (64%) նման եք, կընտրեք 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոնը։

Նկատի առեք, որ այս անգամ յուրաքանչյուր նվեր-կտրոնի գինը աճել է ընդամենը 1-ական ֆունտով։ 10 ֆունտանոց նվեր-կտրոնի գինը 0 ֆունտից դարձել է 1 ֆունտ, իսկ 20 ֆունտանոց նվեր-կտրոնինը՝ 7 ֆունտից դարձել է 8 ֆունտ։ Սակայն առանց «անվճար» բառի մարդկանց մեծ մասը հանկարծ հասկանում է, որ 20 ֆունտանոց գործարքն ավելի շահավետ է, և որոշում է վճարել՝ ավելի մեծ շահույթի համար։

Ուստի զգուշացեք «անվճար» բառի  գայթակղիչ ազդեցության ուժից և թերևս կարող եք որոշել, որ ավելի լավ է վճարել մի գին՝ ավելի մեծ շահույթ ստանալու համար:

ՀԱՐՑ

Տեքստի համաձայն՝ ի՞նչ ազդեցություն ունի «անվճար» բառը սպառողների՝ որոշում կայացնելու ունակության վրա։

Ա. Ետ է պահում որոշումներ կայացնելու մտքից։

Բ. Դանադաղեցնում է որոշումներ կայացնելը։

Գ. Ավելի խելամիտ է դարձնում նրանց որոշումները:

Դ. Նվազ խելամիտ է դարձնում նրանց որոշումները:

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. փետրվարի 25-ին

Նունե Սմբատյան – The 8th of March is coming, and we are carrying out the project Dedication to Mothers. The best person for us in the whole world is, of course, Mother. Why do I love Mother. I love her because she is she is affectionate and kind, I love her because she knows how to empathize (ապրումակցել) and forgive us, and because she is beautiful and smart. Mom knows how to cook delicious food and she is never bored with her. She knows a lot and will always help us. Mom gives us a feeling of happiness, worries about us, supports us in difficult times. But, most importantly, we love her because she is just our mother.

Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան – On the first of March we are going to have a gathering of Math teachers. Gevorg Hakobyan will also be present. Each of the math teachers is going to present his / her project “Circle”.

The basic arithmetic operations are: addition-գումարում, subtraction – հանում, multiplication – բազմապատկում, division – բաժանում

Addition

2+3 = 5 2 plus 3 equals 5. 2 and 3 is 5.

Subtraction

6-4 = 2 6 minus 4 equals 2. 4 from 6 is 2.

Multiplication

5×6=30 5 times 6 equals 30. (thirty) 5 multiplied by 6 equals 30.

Division

20:4=5 20 divided into 4 equals 5.

2 squared equals 4. կամ 2 squared is 4. 2-ի քառակուսին հավասար է 4-ի:

Քառակուսի արմատ – square root square root 4 is 2.

Խորանարդ արմատ – cube root cube root 27 is 3.

Կոտորակներ – Fractions

1/3 one third, 2/3 two thirds, 3/4 three fourths

1 ամբողջ 2/3 one and two thirds

Տասնորդական կոտորակներ – Decimal Fractions

1, 5 one point 5 tenths

2, 05 zero point 5 hundredths

0,063 zero point sixty-three thousandths կամ sixty-three thousandths

Numbers

one-the first, two- the second, three- the third, four- the fourth, five – the fifth, six – the sixth, seven – the seventh, eight – the eighth, nine – the ninth, ten – the tenth, eleven – the eleventh, twelve – the twelfth, thirteen – the thirteenth, fourteen – the fourteenth, fifteen – the fifteenth, sixteen – the sixteenth, seventeen – the seventeenth, eighteen – the eighteenth, nineteen – the nineteenth, twenty – the twentieth

twenty-one – the twenty-first, twenty-two – the twenty-second, twenty-three – the twenty-third …

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

101 – one hundred and one, 115 – one hundred and fifteen, 121-րդ – one hundred and twenty-first

236 – two hundred and thirty-six

1000 – one thousand, 2002 – two thousand and 2, 3258- three thousand two hundred and fifty-eight

21846 – twenty-six thousand eight hundred and forty-six

238479 – two hundred thirty-eight thousand four hundred and seventy-nine

1000000 – one million

2584512 – two million five hundred eighty-four thousand five hundred and twelve

1000000000 – one billion

Նելլի Գեղամյան – Women’s International Day, the 8th of March is coming, and at our College, we are also implementing the project Dedication to Mother.

The project is implemented within the framework of the Dedication project of the Educational Complex. The main goal is to involve students in spring gardening work, to develop and stimulate students’ desire to work with the soil, in the garden. We are going to create a beautiful spring environment. We will decorate the entrance to the Winemaking laboratory with flowers.

I also want to tell you about our recent educational trip to Arates.

Our Educational Trip to Arates 

My recent trip to Arates was mostly technological. The reason for such orientation was The Art project, which has been going on since last summer. The College students are actively taking part in this project. 

The first day of our three-day educational trip was devoted to aromatherapy. We made candles with the smell of orange and lavender. I taught the students how to make candles, and which kind of oil should be used for different purposes. For example, orange can change your mood and create an atmosphere of fun and happiness. The smell of lavender makes you avoid stress and creates calmness. Using this information our students created masterpieces of candle making by using their own imagination. 

The next day was devoted to working in the cottage of Art, where one of our art teachers was creating a wonderful yard next to the cottage. Our students helped Mr. Harutyun to clean up the territory. 

We also started to make special lighting for the bedrooms and Art school cottage. We decided to make special creative lamps for all the rooms. For this purpose, we used wood, logs and rope. It was a simple and modern construction in loft style.  

At the end of the day, we went on hiking to Arates Monastery and to the mountains on the opposite side of the village. The sights were brilliant and we took a lot of photos. 

Arates Schooling Center is one of the most important parts of our achievement of our EduComplex. During such trips our students gain experience in collaborative teamwork. 

Աննա Հարությունյան – We carried out interesting projects in February. We visited our Training Farm and our students enjoyed horse riding. We have read some poems by Hovhannes Tumanyan. For example, we read The Siege of Tmouk Castle. Every Friday we took part in the Media Friday Concert. Our students played chess with the members of the Chess Club.

It was especially interesting for me to take part in the English lessons organized by the English Club.


Մխիթար Սեբաստացի – Mkhitar Sebastatsi

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Mkhitar Sebastatsi was born in 1676 in Sebastia. His real name was Manuk, but when he became a clergyman, he got a new name Mkhitar. He got his primary education in the Monastery Nshan. When he was a young student he liked to ask questions, think logically and analyze. Little Mkhitar wanted to get a good education and for that purpose he came to Echmiatsin on foot. Even in Echmiatsin there were no good educated clergymen and he couldn’t find what he wanted. The clergymen in Echmiatsin treated Mkhitar as a servant, not a student. Soon Mkhitar understood that he couldn’t have a good future in Echmiatsin and ran away to the Sevan Monastery, but the Sevan Monastery and its clergymen were in no way different from those in Echmiatsin. Mkhitar left Sevan for Syria hoping to get light for his knowledge striving soul. There he made friends with the best clergymen who advised him to work as a catholic preacher but Mkhitar expressed his wish first to be ordained a priest. His wish was realized in his birthplace in Sebastia in the St Nshan Monastery in 1696.

In 1701 Mkhitar realized his longed for dream by organizing a religious congregation in Polis, Turkey. There were 10 members in it. The Armenian Apostolic Church was against this congregation as it reminded of a catholic origin. In 1706 Mkhitar had to move to Italy with his adherents. The Pope of Rome granted the Mkhitarean Congregation a small island near Venice, St.Lazar. Due to Mkhitar Sebastatsi St Lazar became an Armenian spiritual and cultural centre in Europe. This congregation bcame a special school for young Armenians striving for knowledge. Mkhitar Sebastatsi had to work and serve his two masters, the Rome Catholic Church and the Armenian nation. He had to write catholic religious books in order to be financed by the Pope of Rome but his most important creations for his nation were his first Armenian grammar books and dictionaries. Mkhitar’s most significant piece of work is the dictionary “Նոր բառգիրք Հայկազյան լեզվի” but this dictionary took such a long time to finish that he himself didn’t see it published. This dictionary was first published after his death in 1749. The second volume of the dictionary came out in 1769.

Օտար լեզվի դասընթացն ու նրա ծրագիրը, ուսումնառության վերջնարդյունքներն ու լեզվի իմացության գնահատումը

Դասընթացի ծրագիրը պետք է ունենա իր ընդհանուր նպատակը, որը պետք է սահմանի դասընթացի ընդհանուր նպատակաուղղվածությունը՝ իր ընդհանուր տարեվերջյան վերջնարդյունքներով: Օտար լեզվի դասընթացի ծրագրում պետք է հստակ նշվի լեզվի իմացության համաեվրոպական համակարգի մակարդակը, որին իր տարեվերջյան վերջնարդյունքներով ձգտում է տվյալ դասընթացով ուսուցումն ու ուսումնառությունը:

Դասընթացի ծրագրի երկրորդ կարևոր բաղադրիչը առարկայական կարողությունների ձևակերպումն է: Օտար լեզվի դասընթացի ծրագիրը պետք է պարունակի տվյալ տարիքային խմբում, դասարանում ձևավորվող հետևյալ լեզվական կարողությունները՝ ունկնդրելու կամ լսելով հասկանալու, փոխներգործության տարրերով խոսելու, ընթերցելով հասկանալու, փոխներգործության տարրերով գրելու, մայրենիից օտար լեզու և օտար լեզվից մայրենի գրավոր և բանավոր թարգմանելու:

Դասընթացի երրորդ կարևոր բաղադրիչը բովանդակությունն է: Ծրագրի բովանդակային ամբողջությունը ձևավորվում է նախագծային և թեմատիկ ուսումնառությամբ: Յուրաքանչյուր նախագիծ կամ ուսումնառության թեմա իր հերթին ունենում է իր նպատակը, ձևավորվող առարկայական (լեզվական) կարողությունները, բառապաշարը, գործնական քերականության լեզվական կառուցվածքները:

Դասընթացի ծրագիրը պետք է իրատեսական լինի: Այն պետք է համապատասխանի տվյալ դասարանի սովորողների նախնական առարկայական գիտելիքներին և կարողություններին: Ընդհանրապես, որևէ տարիքային խմբի, դասարանի համար առարկայական ծրագիրը կազմելիս ենթադրում են, որ ուսումնական տարվա սկզբում տվյալ դասարանի սովորողների առարկայական կարողությունները համընկնում են նախորդ ուսումնական տարվա տարեվերջյան վերջնարդյունքներին, ինչը շատ դեպքերում չի լինում: Այդ անհամապատասխանությունը վերացնելու համար դասավանդողները պետք է ուսումնական տարվա առաջին օրերին ախտորոշիչ առաջադրանքներ տան իրենց սովորողներին: Այդ ախտորոշիչ առաջադրանքների կատարումը մեծապես կարող է ուղղորդել դասավանդողներին սկսել իրենց դասընթացի ծրագրի իրականացումը ավելի անհատականացված աշխատանքային պլանով:

Այդ է պատճառը, որ տվյալ դասարանի սովորողների համար կազմված անհատականացված աշխատանքային պլանը շատ ավելի կարևոր է և իրատեսական, քան ամռանը կազմած դասընթացի անթերի ու իդեալական ծրագիրը:

Հանրակրթության պետական չափորոշիչի քննարկումից երևում է, որ նախարարության ղեկավարությունը իրենց եզրակացությամբ իրենք իրենց հակասում են: Անհասկանալի ու հակասական են այս մտքերը. «Նախագծի քննարկման ընթացքում ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ երեխաները դպրոցում 12-ամյա կրթության ընթացքում մեր այժմյան հանրակրթական ծրագրերի շրջանակում ստանում են այն ծավալի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք, ըստ ուսումնասիրությունների, կարելի է ստանալ 9 տարվա ընթացքում: Այսինքն` մեր երեխաների կյանքից դպրոցը վերցնում է 12 տարի, տալով ավելի քիչ գիտելիքներ, քան հնարավոր է տալ այդ ընթացքում: Որքան էլ ցավոտ լինի այս խնդրի գիտակցումը, մենք պետք է ընդունենք, որ 12 տարվա ժամանակն ու ծավալը պարտավոր ենք լցնել նոր գիտելիքներով ու հմտություններով»: Մեկ այլ տեղ էլ նշվում է. «Առաջարկվող փոփոխությամբ ընդհանուր առմամբ դպրոցականների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցվում է` չկրճատելով բովանդակային ծավալը և նպատակային դիտարկելով ավելի բարձր կրթական արդյունքը»:  

Այսուհանդերձ, մի շատ կարևոր նկատառում ունեմ օտար լեզվի առարկայական ծրագրերի մասին ըստ նոր չափորոշիչի, որի մասին անցյալ տարի գրել եմ ու հիմա նորից եմ ուզում շեշտել այդ մեծ սխալի մասին, որը պատրաստվում են գործել: 

Հայաստանում հանրակրթության օտար լեզվի իմացության վերջնարդյունքը՝ մակարդակը միշտ էլ սահմանվել է B1-ը: Նոր համակարգով առաջարկվում են հետևյալ մակարդակները ըստ կրթական աստիճանների՝

Տարրական դպրոց

4-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են A1 մակարդակին:

6-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են A2 մակարդակին: (Դեռ չփոխված չափորոշիչներով և գործող առարկայական ծրագրով A2 մակարդակին սովորողները հասնում էին միջին դպրոցի վերջում և այդ մակարդակով 9-րդ դասարանի վերջում ավարտական քննություն էին տալիս: Ի՞նչ հրաշքով պետք է հիմա կրթական տարրական աստիճանում հասնեն օտար լեզվի իմացության A2 մակարդակին: Երևի հարցի միակ լուծումը կլինի ստիպողաբար կամ ճարահատյալ դիմել կրկնուսույցների գործառույթին, որը սխալ կլինի:

Միջին դպրոց 

9-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են B1 մակարդակին: Այժմյան չափորոշիչներով և գործող ծրագրերով սովորողները B1 մակարդակով ավագ դպրոցի ավարտական և համալսարանների ընդունելության քննություն են տալիս 12-րդ դասարանում:

Ավագ դպրոց 

12-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են լեզվական B2 մակարդակին: Կարծում եմ, որ B2 մակարդակը տրամաբանական կլիներ, եթե միջնակարգ կրթությունը պարտադիր չլիներ (ավագ դպրոցում սովորելը պարտադիր չլիներ): B2 մակարդակը անգլերենի AELTS միջազգային քննության 6 միավորն է (կամ էլ TOEFL-ի 90-ը), որով ընդունվում են աշխարհի ցանկացած համալսարան: Համեմատության համար ասեմ, որ Բրյուսովի անվան համալսարանի ավարտական կուրսի ուսանողների մեծ մասը հենց այդ մակարդակն ունի: Մեր կրթական օրենքը պահանջում է, որ միջին դպրոցն ավարտողը սովորի նաև ավագ դպրոցում՝ անկախ այն բանից, թե արդյոք ինչ մոտիվացիա ունի սովորելու. ուզու՞մ է կրթությունը շարունակել համալսարանում, թե՞ ոչ: Այս պայմաններում ուտոպիա է բոլորին պարտադրել օտար լեզվի B2 մակարդակը: Նույնիսկ շատ դիպլոմավոր մասնագետներ չունեն բոլոր բաղադրիչներով B 2 մակարդակի իմացությունը:

Գնահատման մասին

Գնահատման առումով հանրակրթության բոլոր ուսումնական առարկաներից առանձնանում է օտար լեզուն: Կարծում եմ, որ օտար լեզվի իմացությունը գնահատելիս պետք է հրաժարվել թվանշանային գնահատումից կրթական բոլոր աստիճաններում, քանի որ հստակ սահմանված են օտար լեզվի իմացության միջազգայնորեն ընդունված մակարդակները՝ A1, A2, B1, B2, C1, C2.    

Առաջարկություն

Առաջարկում եմ դիմել ԿԳՍՄ նախարարությանը վերանայել հանրակրթության բոլոր աստիճաններում օտար լեզվի իմացության նվազագույն վերջնարդյունքները՝ մի մակարդակ ներքև իջնելով:

Անգլերենի ակումբի աշխատանքը 2021-ի փետրվարին

Փետրվարի 4-ին

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ ժամը 19:00-20:00.

Դասավանդողների հետ անգլերենի պարապմունքների անցկացման նոր մեթոդը արդարացնում է իրեն: Պարապմունքի յուրաքանչյուր մասնակից անգլերեն ներկայացնում է իր բլոգում հրապարակված նյութերը, իրականացվող նախագծերը: Փետրվարի 4-ի պարապմունքին ամփոփեցինք ձմեռային ճամբարում իրականացված նախագծերը:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց, Նունե Սմբատյան

Փետրվարի 10-ին

Ժամը 17:00-ին

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Կարդացել և քննարկել ենք գրականության ասպարեզում 2013-ի նոբելյան մրցանակակիր կանադացի գրող Ալիս Մունրոյի «Amundsen», կարճ պատմվածքը, որը գրվել է 2012-ին:

Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի անգլերեն դասավանդողներ

Փետրվարի 11-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Շարունակեցինք անգլերեն ամփոփել ձմեռային ճամբարի նախագծերը:

Փետրվարի 11-ից անգլերենի ակումբում անգլերեն սովորող դասավանդողները սկսել են նոր նախագիծ «Հայերեն ենք թարգմանում սովորողների միջազգային գնահատման PISA առաջադրանքները» Հաջորդ շաբաթ կներկայացնենք թարգմանությունների առաջին փաթեթը:

Փետրվարի 15-ին

Ժամը 14:45ՙ15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Հայարփի Անանյան, Տաթև Աբրահամյան, Հասմիկ Գրիգորյան, Մարիամ Քալանթարյան,  

Փետրվարի 17-ին

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Վալենտինա Թումանյանը 232 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը  161 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը 110 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Նունե Այդինյանը  122 մասնակից

Փետրվարի 18-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մաթեմատիկայի (Լիանա Հակոբյան և Լուսինե Ներսեսյան), տնտեսագիտության(Նելլի Գեղամյան), ռուսերենի (Նունե Սմբատյան), Աննա Հարությունյան (Միջին դպրոցի երկարացված), Գայանե Թերզյան (մասնագիտական խոսքի մշակույթ) դասավանդողները մասնագիտական տերմիններով անգլերեն ներկայացրեցին իրենց բլոգներում հրապարակված նյութերը:  

Փետրվարի 18-ին

Կազմել և Լուսինե Փաշայանին եմ ուղարկել Անգլերենի ակումբի մարտ ամսվա գործունեության ծրագիրը և մեր անելիքները մարտի 22-26-ը մանկավարժական գարնանային բաց ճամբարին:

Փետրվարի 22-ին

Ժամը 14:45-15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Փետրվարի 24-ին

Ժամը 17:00

Անգլերենի ակումբի առցանց հավաք «Մանկավարժական և կրթական տերմինների հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում»

Չնորմավորված շարունակական աշխատանք

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Ածականներից ստեղծում ենք բայական իմաստներով արտահայտություններ

(get + ածական)

dark – մութ, get dark – մթնել, rich – հարուստ, get rich – հարստանալ, sad – տխուր, get sad – տխրել, happy – ուրախ, երջանիկ, get happy – ուրախանալ, երջանկանալ և այլն:

Our living-room is large. It will get larger if we take away this wall. Մեր ընդհանուր սենյակը մեծ է: Այն ավելի կմեծանա, եթե հեռացնենք այս պատը:

(make + ածական)

dark – մութ, make dark – մթնեցնել, rich – հարուստ, make rich – հարստացնել, sad – տխուր, make sad – տխրեցնել, happy – ուրախ, երջանիկ, make happy – ուրախացնել, երջանկացնել

You will make your room dark if you hang these curtains. Դու կմթնեցնես սենյակը, եթե կախես այս վարագույրը:

Translate into English

Դու կհարստանաս, եթե սկսես այս բիզնեսը:

Այս բիզնեսը կհարստացնի քեզ:

Դու կուրախանաս, երբ լսես այս լուրը:

Այս լուրը կուրախացնի քեզ:

Ես տխրեցի երբ լսեցի այս լուրը:

Այս լուրը տխրեցրեց ինձ:

II.Read this text and ask special questions to the italisized words. Կարդացեք այս տեքստը և հատուկ հարցեր տվեք շեղատառ գրված բառերին:

Yesterday I came home very late. I was hungry but there was not anything in the fridge. I decided to make omelette, because it the only thing that I can make. I ate my omelette and turned on the TV set. After watcing a film I went to bed.

 1.    Yes, but … Այո, բայց …

III.Սովորում ենք արտահայտել այլընտրանքային տեսակետ: Լսում եք ձեր ընկերոջ, կամ ուսուցչի արտահայտած մի միտք և անմիջապես մեկ այլ տեսակետ եք արտահայտում՝ սկսելով ձեր միտքը «Yes but – Այո, բայց …» Օրինակ՝ Lake Sevan is very beautiful. Yes but the beaches around it are very dirty, and the service is bad.

The summer in Yerevan is very hot.

Computer games are entertaining.

Pet dogs at home are sometimes very helpful.

Now nearly all the families in Yerevan have their cars.

Wolves are much cleverer than dogs.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – փետրվարի 21-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 20-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Համիկ Դարբինյան – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – փետրվարի 25-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գարիկ Հովսեփյան – փետրվարի 25-ին: Պատասխանել եմ մարտի 1-ին:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար

A text for reading comprehension

LOST AT SEA

Dawn did not break slowly, as it does on land. The sky turned pale, the first stars
disappeared, and I went on looking, first at my watch and then at the horizon. The contours
of the sea began to appear. Twelve hours had passed, but it didn’t seem possible. Night
couldn’t be as long as day. You have to have spent the night at sea, sitting in a life raft and
looking at your watch, to know that the night is immeasurably longer than the day. But soon
dawn begins to break, and then it’s wearying to know it’s another day.
That occurred to me on my first night in the raft. When dawn came, nothing else mattered. I
thought neither of water nor of food. I didn’t think of anything at all, until the wind turned
warmer and the sea’s surface grew smooth and golden. I hadn’t slept a second all night, but
at that moment it seemed as if I’d just awakened. When I stretched out in the raft my bones
ached and my skin burned. But the day was brilliant and warm, and the murmur of the wind
picking up gave me a new strength to continue waiting. And I felt profoundly composed in
the life raft. For the first time in my twenty years of life, I was perfectly happy.
The raft continued to drift forward – how far it had gone during the night I couldn’t calculate –
but the horizon still looked exactly the same, as if I hadn’t moved a centimetre. At seven
o’clock I thought of the destroyer. It was breakfast time. I imagined my shipmates seated
around the table eating apples. Then we would have eggs. Then meat. Then bread and
coffee. My mouth filled with saliva and I could feel a slight twisting in my stomach. To take
my mind off the idea of food, I submerged myself up to my neck in the bottom of the raft. The
cool water on my sunburned back was soothing and made me feel stronger. I stayed
submerged like that for a long time, asking myself why I had gone with Ramón Herrera to
the stern deck instead of returning to my bunk to lie down. I reconstructed the tragedy
minute by minute and I decided I had been stupid. There was really no reason I should have
been one of the victims: I wasn’t on watch, I wasn’t required on deck. When I concluded that
everything that had happened was due to bad luck, I felt anxious again. But looking at my
watch calmed me down. The day was moving along quickly: it was eleven-thirty
QUESTION
How does the sailor try to cope with his experiences throughout the passage?
A By staying alert.
B By avoiding worry.
C By remembering what happened.
D By trying to forget the past.

The following words and phrases resemble (նման են) each other in form but differ in meaning

raise -raised – raised – բարձրացնել, rise – rose – risen – բարձրանալ, arouse -aroused – aroused արթնացնել կամ հարուցել կասկած, հետաքրքրություն, անհանգստություն

He raised his hand. Նա բարձրացրեց իր ձեռքը: He raised a question. Նա հարց բարձրացրեց

The Sun rises in the east. Արևը արևելքում է բարձրանում:

find– found – found – գտնել, found – founded – founded – հիմնադրել

She found a good example. Նա լավ օրինակ գտավ.

Mkhitar Sebastatsi EduComplex was founded in 1989. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը հիմնադրվել է 1989-ին:

lie – lay – lain – պառկել, lay – laid – laid – դնել, սեղան գցել

He lay down on the sofa.

She laid the table for 4 persons.

cloth – գործվածք, clothes – հագուստ

physician – բժիշկ թերապևտ, physicist – ֆիզիկոս

economics – տնտեսագիտություն, տնտեսություն, economic – տնտեսական, economical – տնտեսող, խնայող

We should study economics.

We studied economic geography at school. Մենք ուսումնասիրել ենք տնտեսական աշխարհագրությունը դպրոցում:

This car is very economical It uses very little petrol. Այս ավտոմեքենան շատ տնտեսող է: Այն շատ քիչ բենզին է օգտագործում:

Translate these sentences into English

Դու գտե՞լ ես տեղեկատվությունը, թե ով է հիմնադրել Մխիթարյան միաբանությունը(congregation):

Եթե հարց ունեք, կարող եք ձեռք բարձրացնել: Նայիր, արևը բարձրանում է սարի ետևից(from behind the mountain):

Շունը պառկած էր դռան առաջ և չէր թողնում որևէ մեկին ներս մտնել:

Տատիկները միշտ հաճույքով են սեղան գցում իրենց թոռնիկների համար:

Կարո՞ղ եմ այս գործվածքն օգտագործել: Մի՚ գնեք արհեստական գործվածքից պատրաստված հագուստ:

Թերապևտը զննեց իմ թոքերը և ասաց, որ առողջ եմ: Երբ դպրոցական էի, ցանկանում էի ֆիզիկոս դառնալ:

Այս մարտկոցը շատ տնտեսող է: Այն քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում:

Հայաստանի տնտեսությունը զարգացած էր Խորհրդային տարիներին: Հիմա Հայաստանն ունի հետամնաց տնտեսություն:

III. Repeat these sentences and add something that you need.

For example, I am tired. I am tired and I need a rest.

I’m stressed.

I’ve got a headache.

I’ve got sunburn.

I’m unemployed.

I’m lonely.

I’m fed up with my work.

 • IV. Complete these sentences
 • I stayed at home all day instead …
 • The Browns are going to spend their winter vacation in the Alps, whereas …
 •  Not only did we lose all our money at the cazino, …
 •  He could hardly understand anything in that situation, .…? (question tag)
 • They were exhausted after that marathon race, moreover, …
 • Besides that yellow taxi …
 • He had won the first prize, therefore …
 • The more money you save …  
 • You would have understood everything if ….
 • Only then …

V. Write an essay about the advantages and disadvantages of being the president or prime minister of Armenia.

Հրակ Քոսպեքեանը – փետրվարի 21-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ալեն Գևորգյանը – փետրվարի 20-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 22-ին:

Մանե Սարգսյանը – փետրվարի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե սարգսյանը – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Սոնա բալայանը – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյան – փետրվարի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Էմանուել Դեհբաշյան – փետրվարի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Անգլերենի ակումբի գործունեությունը մարտ ամսին

Մարտի 1-ին

Ժամը 14:45- 15:45, Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 3-ին

Ժամը 17-ին

Անգլերենի ակումբի առցանց հանդիպում.. մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Մարտի 4-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 11-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 15-ին

Ժամը 14:45-15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 17-ին

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Մարտի 18-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 22-ին

Ժամը 14:15-15:15

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 23-ին

Ժամը 14:15-15:15

Մանկավարժական տերմինների, տեքստերի հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում:

Մարտի 24-ին

Ժամը 14:15-15:15

Անգլերենի գրական ակումբի պարապմունք

Մարտի 25-ին

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Անգլերենի ակումբի գործունեությունը մանկավարժական աշխատողների գարնանային բաց ճամբարի ընթացքում

Մարտի 22-26, ժամը 9:00-12:30

Անգլերենի առարկայական ծրագրերի վերամշակում երեք աշխատանքային խմբերով՝

Կրտսեր դպրոցի աշխատանքային խումբ – Աննա Գանջալյան, Անի Մրտեյան, Յուրա Գանջալյան

Միջին դպրոցի աշխատանքային խումբ – Անահիտ Մելքոնյան, Տաթևիկ Ալեքսանյան, Յուրա Գանջալյան

Ավագ դպրոցի աշխատանքային խումբ – Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Յուրա Գանջալյան

9-րդ դասարանի անգլերենի տերեվերջյան քննական հարցաշարերի պատրաստում

Ավագ դպրոցի աշխատանքային խումբ. – Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Յուրա Գանջալյան

Մարտի 22-ին

Ժամը 14:15-15:15 Ավագ դպրոցում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. Ավագ դպրոցում

Մարտի 23-ին

Ժամը 14:15-15:15Ա

Անգլերենի դասավանդման ընթացքում մայրենիի խանգարող միջամտության հաղթահարումը. զրույց-հանդիպում անգլերեն դասավանդողների հետ. Ավագ դպրոցում

Մարտի 24-ին

Ժամը 14:15-15:15 Ավագ դպրոցում

Անգլերենի գրական ակումբի պարապմունք. քննարկելու ենք 1907 թվականի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակիր Ռուդյարդ Քիպլինգի «If» բանաստեղծությունը

Մարտի 25-ին

Ժամը 14:15-15:15 պարապմունք դասավանդողների հետ. Միջին դպրոց

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ. փետրվարի 18-ին

Նունե Սմբատյան –

During the Winter Camp, we carried out several projects. 

We chose chess and figure skating. We organized a chess tournament among the students of Grades 6-8. As you know, chess develops logical thinking, mental abilities, imagination, as well as the formation of alertness and concentration. 

We also went to the skating rink Yeraz. The children had a lot of fun there. 

We also held cooking days. Now the students know how to make pizza. The pizza made by the students was very tasty because the positive energy of the students was transferred to the pizza. 

We played the language game Crocodile, and Uninhabited Island. 

We watched and discussed the film Mysterious Garden.  

Liana Hakobyan and Lusine Nersesyan – We have begun our regular lessons after the winter camp. I have had Geometry and Algebra lessons with my students. I have explained my students what a circle is. Here are some Geometry terms concerning the circle.

Circle – շրջանագիծ, շրջան

Diameter – տրամագիծ

Radius – շառավիղ

Chord – լար

Tangent շոշափող

We explained that a straight line and circle can have one or two points(կետեր) in common(ընդհանուր), it can also have no point in common.
Definition(սահմանում): A line that has only one point in common with a circle is called the tangent to that circle, and their common point is called the tangent point of the line and the circle.
Theorem on the properties of the tangent. Շոշափողի հատկանիշների թեորեմը.
Theorem. The tangent to the circle is perpendicular (ուղղահայաց) to the radius at the point of tangent.

Algebra

I have recently explained to my students the ranges (միջակայքերը) on a digital line (թվային ուղղի վրա).

Ranges on a digital line
Theoretical material:
Let x be the coordinate axis of two real numbers satisfying the condition a <b. (a is smaller than b)
All the points between a and b segment is called [a; b]. range: a և b կետերի միջև ընկած հատվածի բոլոր կետերը [a; b] միջակայքն է:

Christine Sahakyants – Healthy Food

I have published an entry “Healthy Food” on my blog. In my entry, I have explined what we should eat in order to be healthy. We need proteins and carbohydrates. So we should eat bread, meat, fish, fruits and vegetables.

Anna Harutyunyan –

My full name is Anna Harutyunyan. I am married and have a daughter. She is 3 years old. I work in the middle school. I am a prolonged day organizer. I am teaching my students to dance and sing Armenian folk songs and dances. We also play chess. I love my students and my work.

Gayane Terzyan

I have decided to carry out a translational project. We will organize our work with a group of our College students. First of all we will define what kind of texts we will translate from English into Armenian.

Տրված է 2021-ի անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

Սկսում ենք կատարել անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Վալենտինա Թումանյանը

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Նունե Այդինյանը

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Ներկայանալը

Անձնական և ցուցական դերանունների կիրառումը

Ժխտական և հարցական նախադասությունները to be բայով

Անձնական դերանունների սեռական հոլովը և պատկանելություն արտահայտելը of-ով:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Task 1. Ամրապնդում ենք տարբեր տիպերի հարցեր տալու կարողությունը: Անցյալ դաս-առաջադրանքի բացատրությունների տրամաբանությամբ կազմեք պահանջվող հարցերը անցյալ և ապառնի ժամանակներով նախադասություններին:

She sent an E-mail yesterday. (special)

Our teacher asked 7 questions during the lesson. (alternative question to 7)

They will answer our letter next week. (question tag)

They went on a trip to Arates. (general)

You will understand the text by using a dictionary. (special) Ի՞նչ կանես՝ բառարան օգտագործելով:

Task 2. little-քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. օրինակ՝ little water-քիչ ջուր,

a little – մի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. օրինակ՝ There is a little juice in the cup. Մի քիչ հյութ կա բաժակում: There is little juice in the cup. -Քիչ հյութ կա բաժակում:

less – ավելի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. There is less water in my cup than in yours. Ավելի քիչ ջուր կա իմ բաժակի մեջ, քան քոնի մեջ:

the least – ամենաքիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. You are impatient. You have the least patience among our friends. Դու անհամբեր ես: Դու ամենաքիչ համբերությունն ունես մեր ընկերներ մեջ:

few – քիչ՝ հաշվելի գոյականների համար. Օրինակ՝ I have got few friends in this town. Ես քիչ ընկերներ ունեմ այս քաղաքում:

a few – մի քանի՝ հաշվելի գոյականների համար I have got a few friends in this town. Ես մի քանի ընկեր ունեմ այս քաղաքում:

fewer – ավելի քիչ

fewest – ամենաքիչ

much – շատ՝ անհաշվելի գոյականների համար. Do you drink much water? Do you walk much? I don’t drink much water. I don’t read much. Օրինակներից երևում է, որ much բառը օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում:

many – շատ՝ հաշվելի գոյականների համար. Are there many fruit trees in your garden? There aren’t many fruit trees in our garden. Սա նույնպես օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում:

more – ավելի շատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար.

the most – ամենաշատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար.

a lot of – շատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար. սա օգտագործվում է հաստատական նախադասություններում: Do you eat many apples every day? Yes, I eat a lot of apples every day. No, I don’t eat many apples every day.

a lot – շատ,, երբ գոյական չի նշվում. I read a lot of books. Բայց՝ I read a lot. Ես շատ եմ կարդում:

Choose the right word: a lot, a lot of, many, much, more, the most, few, fewer, little, less, fewest, the least, a little, a few

 1. There is … tea in this cup. Please add some more.
 2. I have got … books to read at home. So I often go to the library.
 3. There are … books in the library.
 4. Are there … buses in the street? No, there aren’t … buses in the street.
 5. There are … taxes than buses in Yerevan.
 6. Will you lend me some money? No, I can’t because I have got … money.
 7. Which library in Yerevan has got … English books. I think the library of the American University has.
 8. Do you read …? Yes, I read …
 9. I have got … English books than you.
 10. Tom, Kate and Jane collect stamps. Tom has got … stamps. Kate has got … stamps than Tom. Jane has got … stamps than Tom and Kate have together. Jane has got … stamps, and Tom has got …stamps.

Answer these questions. Justify your answers in a few sentences. Հիմնավորեք ձեր պատասխանները մի քանի նախադասությամբ:

Who is the most important person for you?

Which is the most interesting book you have ever read?

Do you like to watch TV shows or YouTube videos?

Do you like Armenian, Russian or English songs?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – փետրվարի 13-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – պատասխանել է փետրվարի 14-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գարիկ Հովսեփյան – փետրվարի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Շահանե Հովսեփյան – փետրվարի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ փետրվարի 11-ին

Liana Hakobyan – Today I want to summarize (ամփոփել) the winter camp that we had in January.

I want to tell you about one day, the 19th of January. At first we opened the blog of our Scientific Technical Review (բնագիտատեխնիկական ստուգատես). We studied what projects were presented at the Scientific technical Review in 2021. There were some very interesting projects. The review gave the learners a chance for creating new things.

Teachers Nelli Geghamyan and Hasmik Uzunyan have carried out a project “How to make soap and candels

Then we solved some math problems which were given at the School Olympiad. We also played mathematics games.

On one of the last days of January we went to Jrvezh with our Middle School students. Jrvezh is higher than Yerevan, and there is a lot of snow there. We enjoyed ourselves sledging, playing snowballs and having a lot of fun. We also went to the “Yeraz” winter park. The students went skating there. On the 25th of January we had a meeting with the editorial staff of the Electronic journal “Mathematics”. We discussed the math problems of the school olympiad.

Lusine Nersesyan –

On the 14th of January, Liana Hakobyan, me and the students of Grades -6-8 visited the Museum of Science and Technique in Yerevan. It was our first visit there.

The Museum of Science and Technique welcomes student groups with love. They greet everyone who wants to get to know and recognize the history and development of Armenia and Armenian people in the field of science and technique. Museum staff greeted us friendly and welcoming.

The Museum has a rich collection. The exhibition of the products includes the achievements of the Armenian SSR and the independent Republic of Armenia. Now not many young people know that we had a factory of clocks and watches, factories of telephones, machine tools, electrical appliances, military equipment, household items and musical instruments.

Our students had prepared in advance for this educational trip. They had studied the website of the museum and some facts about the achievements of Armenian scientists and engineers. But the items of the Museum were so amazing and they learned about so many things there. The museum guide presented even the smallest objects. Both the teachers and students found old and familiar things, discovered new things, compared modern and old things and studied their development.

Few people know that we had the production of pianos and ionicas in accordance with international standards in Yerevan, and electric guitars were produced in the town of Martuni. We also contributed to the production of Soviet submarines (some submarine parts were produced in Armenia)․ And where is it all now?

The stuff of the Museum wants to motivate our younger generation to continue the work of our grandfathers. Our students already understand that the country needs their help and activity. They should learn how to build a bright and secure future.

On the 22nd of January we had a master class lesson with the invited specialists Armen and Lilit. During the master class lesson our students learned some skills of using Mathematics in road constructing work.

Nelli Geghamyan –

My latest project which is still in process is Sale Skills.

The project includes several subprojects, one of them is devoted to Bank products. The project was organized with my colleague Yelena Ohanyan. She`s a math and economics teacher in our college.

I am thinking of developing this project. I will organize Financial literacy seminars for the teachers of the EduComplex. I think our teachers need some knowledge about banking interest rate and how to calculate real costs and expenses connected with loans and overdrafts.

I have also organized a meeting with specialists from the Inecobank. The main area of their specialization was trade skills. Their job is to acquire clients for the bank. As our college has the same task of advertising and selling wine, it would be better if we acquired that knowledge and skills. So during the meeting, our guests presented different cases from their work experience and shared their knowledge with us: how to speak, how to behave during the first meeting, how to present our EduComplex.

We should continue such type of meetings and develop the culture of sale among our students.

Christine Sahakyants – I have recently published an entry on my blog. In my entry, I write about emergency situations (արտակարգ իրավիճակներ) and the measures to be taken. (ձեռնարկվելիք միջոցառումները)

First of all we should ensure security. (ապահովել անվտանգությունը)

In an emergency situation we should stay calm and not get into panic. We should find out: what has happened? Is there any danger? Are there any injured people? Can anyone present help the injured?

If there has been a car crash (ավտովթար), we should stop our car 10 meters away from the crashed (վթարված) car. We shouldn’t smoke beside the crashed car. A fire may break out. If we can, we should take the injured away from the crashed car. Then we should call 911.

Electricity accidents

A person can be electrocuted (էլեկտրահարվել) by touching (ձեռք տալով) damaged power cords (վնասված էլ. լարերը) or faulty electrical appliances (անսարք էլ. սարքերը). Before approaching the victim, it is necessary to turn off the power supply (turn off the power, turn off the main switch, etc- անջատել հոսանքի մատակարարումը.), and if this is not possible, you can remove the cord (հեռացնել լարը) or device from the victim with the help of some insulating material. (մեկուսիչ նյութի օգնությամբ)

Gayane Terzyan – I am glad to join your group. It is interesting for me to translate PISA reading texts into Armenian. I think it will be helpful for Armenian teachers. They will use these reading materials during their lessons. These texts have questions the answers of which require logical thinking abilities.

Նունե Սմբատյան –

During the Winter Camp, we carried out several projects. 

We chose chess and figure skating. We organized a chess tournament among the students of Grades 6-8. As you know, chess develops logical thinking, mental abilities, imagination, as well as the formation of alertness and concentration. 

We also went to the skating rink Yeraz. The children had a lot of fun there. 

We also held cooking days. Now the students know how to make pizza. The pizza made by the students was very tasty because the positive energy of the students was transferred to the pizza. 

We played the language game Crocodile, and Uninhabited Island. 

We watched and discussed the film Mysterious Garden.  

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Ալիս Մունրո «Amundsen»

Nune Aydinyan

Irina Apoyan’ entry on her blog

Hermine Gevorgyan’s analyses

Ani Mrteyan’s analyses

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

I. Կան ածականներ, որոնց համապատասխան մակբայները նույնությամբ են ասվում և գրվում՝ առանց «ly» վերջավորություն ավելացնելու (երբեմն այլ իմաստով), իսկ եթե «ly» վերջավորություն ավելացնենք, բոլորովին այլ իմաստ կստանանք:

 1. high – որպես ածական՝ բարձր, Aragats is a high mountain. Կարող ենք չափել բարձրությունը:

high – որպես մակբայ՝ բարձր – He jumped high. Կարելի է մետրով կամ սանտիմետրերով չափել թռած բարձրությունը:

highly – որպես մակբայ՝ բարձր, մեծապես – We highly appreciate his achievements. Մենք բարձր ենք գնահատում նրա ձեռքբերումները: Այս դեպքում չափման միավորներով հնարավոր չէ չափել:

2. wide – որպես ածական՝ լայն: – Արշակունյաց պողոտան շատ լայն է: Arshakunyats Avenue is very wide.

wide – որպես մակբայ՝ լայն: He opened the door wide. Նա դուռը լայն բացեց: Կարելի է չափել սանդիմետրերով:

widely – որպես մակբայ՝ լայնորեն: Հնարավոր չէ չափել: This issue has widely been discussed by politicians. Այս հարցը լայնորեն քննարկել են քաղաքագետները:

3. close – որպես ածական՝ մոտիկ: He is my close friend. Նա իմ մոտիկ ընկերն է: Հնարավոր չէ չափել: The piano is close to the wardrobe. Դաշնամուրը զգեստապահարանի մոտ է: Հնարավոր է չափել:

close – որպես մակբայ՝ մոտիկ: Keep close to me. You may lose each other in this crowd. Ինձ մոտիկ մնա: Մենք կարող ենք կորցնել իրար այս ամբոխի մեջ:

closely – որպես մակբայ՝ ավելի մանրամասն, մոտիկից: We studied the case closely. Մենք մանրամասն ուսումնասիրեցինք այդ գործը:

4. hard – որպես ածական` դժվար, պինդ: This is a hard nut. Սա պինդ ընկույզ է: You can ask your colleagues for help when you can’t resolve such hard problems. Կարող ես օգնություն խնդրել քո գործընկերներից, երբ չես կարողանում լուծել նման դժվար խնդիրներ:

hard – որպես մակբայ՝ ջանասիրաբար: He works really hard.

hardly – որպես մակբայ՝ հազիվ: He was so exhausted, that he could hardly move. Նա այնպես ուժասպառ էր, որ հազիվ էր կարողանում շարժվել:

Task 1 translate the sentences into English

 1. Այս հարցը լայնորեն քննարկվեց Ազգային ժողովում, բայց չկարողացան որոշում կայացնել:
 2. Որպեսզի օդափոխեք բնակարանը, պատուհանները լայն բացե՚ք:
 3. Նա 2 տարի է անգլերեն է սովորում, բայց հազիվ է կարողանում ինքնուրույն մտքեր արտահայտել:
 4. Ես բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը:
 5. Նա գնդակը բարձր վերև նետեց:
 6. Դու հաջողություն չես ունենա, եթե ջանասիրաբար չաշխատես:
 7. Նստի՚ր ինձ մոտ:
 8. Հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրել սխալները, որպեսզի չկրկնել դրանք:
 9. Դժվար է պատասխանել ձեր հարցերին:

Task 2. Let’s enlarge our vocabulary

Here is a group of adjectives that describe people. Group them in two columns: person’s negative and positive traits.

self-centred, easygoing, unreliable, trustworthy, broad-minded, narrow-minded, outgoing, sociable, wicked, introverted, self-assured, self-confident, witty, thoughtful, thoughtless, senseless, touchy, faithful, arrogant, considerate, loyal, optimistic, unconfident, dull, boring, demanding, modest, shy, impractical, amusing, selfish, miserable, extraverted, kind-hearted,

Task 3. What do you think about stereotypes? Are you against any Armenian stereotypes?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ինգա Գրիգորյան – փետրվարի 17-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ռուբեն Գալստյանը – մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ մարտի 5-ին:

Նախագիծ «Անգլերենի ակումբի ոչ անգլերեն դասավանդողները թարգմանում են սովորողների միջազգային գնահատման առաջադրանքները (PISA)»

Նախագծի նպատակը՝

Անգլերենի ակումբի ոչ անգլերեն դասավանդողները ձեռք են բերում իրենց աշխատանքում անգլերենը որպես ուսումնական գործիք օգտագործելու, իսկ սովորողները՝ մաթեմատիկայի, բնագիտության և ընթերցելով ընկալելու միջազգային գնահատման տրամաբանությունը զարգացնող հարցաշարերով աշխատելու կարողություններ:

Նախագծի թարգմանական փուլի մասնակիցները

Դասավանդողներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց, Գայանե Թերզյան

Աշխատանքի բաժանումը և նախագծի ընթացքը.

Լիանա Հակոբյանը և Լուսինե Ներսեսյանը անգլերենից հայերեն են թարգմանում 2012 թվականի PISA– ի մաթեմատիկայի առաջադրանքները:

Նելլի Գեղամյանը և Քրիստինե Սահակյանցը անգլերենից հայերեն են թարգմանում 2015-ի PISA-ի բնագիտության առաջադրանքները:

Գայանե Թերզյանը թարգմանում է 2012-ի, 2015-ի ընթերցելով ընկալելու տեքստերը իրենց հարցերով:

Արված թարգմանությունները բնագրի հետ համեմատում և բովանդակային իսկությունը ստուգում է Յուրա Գանջալյանը, իսկ վերջնական խմբագրական աշխատանքը կատարում է Գայանե Թերզյանը:

Թարգմանական հետազոտական աշխատանք

Դասավանդողները թարգմանական աշխատանքի հետ զուգահեռ՝ ուսումնասիրում են առաջադրանքների վերջում ուսուցիչների համար նախատեսված պարզաբանումները, որոնք վերաբերում են սովորողների պատասխանների ճիշտ գնահատմանը:

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Արված թարգմանությունները հնարավոր է օգտագործվեն որպես մաթեմատիկայի, բնագիտության և մայրենիի ֆլեշմոբների առաջադրանքներ: Այնուհետև դրանք կհրապարակվեն «Մաթեմատիկա» ամսագրում, Մեդիագրադարանում և կօգտագործվեն որպես ուսումնական նյութեր:

Շաքիի ջրվեժը – Shaki Waterfall. ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար

Waterfall Shaki is 3 km to the north-west of the town of Sisian. The height of the waterfall is 15-17 m. The waterfall plunges into the Vorotan Gorge. It is among the rocks and caves. The waterfall Shaki is registered on the list of the natural monuments of Armenian Ministry of Nature Protection. How did the waterfall get its name? According to a tradition, the enemy kidnapped 93 virgin girls from Gegharkunik region and wanted to take them to their leader. When the group of girls reached the Vorotan Goerge, they said to the kidnappers: “We have walked a long way and we are dirty because we are covered with the road dust. Please, allow us to bathe in the water so that we can go to your leader clean.” The kidnappers agreed. The girls jumped into the Vorotan Goerge from high rocks and got drowned. Only a girl whose name was Shake, wanted to escape by swimming, but the soldiers saw her and wanted to catch her. At that moment a huge amount of water plunged on the soldiers from the rocks and hid Shake in the water foams. Later that miraculously created waterfall was called Shaki.

Շաքիի ջրվեժը Սիսիան քաղաքից 3 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք է: Ջրվեժի բարձրությունը 15-17 մ է: Ջրվեժը թափվում է Որոտանի կիրճը: Այն ժայռերի և քարայրների միջև է: Շաքիի ջրվեժը գրանցված է Հայաստանի բնապահպանության նախարարության բնության հուշարձանների ցանկում:

Ինչպե՞ս է այն ստացել իր անունը: Ըստ ավանդության թշնամին 93 կույս աղջիկ է առևանգել Գեղարքունիկի գավառից և ուզեցել է տանել նրանց իրենց առաջնորդի մոտ: Երբ աղջիկների խումբը հասել է Որոտանի կիրճի մոտ, նրանք ասել են առևանգիչներին. «Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել և կեղտոտ ենք, որովհետև ծածկված ենք ճանապարհի փոշով: Թույլ տվեք մեզ լողանալ ջրում, որպեսզի մաքուր գնանք ձեր առաջնորդի մոտ»: Առևանգիչները համաձայնվում են: Աղջիկները բարձր ժայռից գցում են իրենց Որոտանի կիրճը և խեղտվում: Միայն մի աղջիկ, որի անունը Շաքե էր, ցանկացավ լողալով փախչել ու փրկվել, բայց զինվորները տեսնում են և ուզում են բռնել նրան: Հենց այդ պահին ջրի մի հսկայական զանգված թափվում է նրանց վրա և Շաքեին թաքցնում է իր փրփուրների մեջ: Ավելի ուշ հրաշքով առաջացած այդ ժրվեժը կոչվում է Շաքի:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Today we are learning to ask questions. Այսօր մենք սովորում ենք հարցեր տալ:

There are for types of questions. Կա 4 տիպի հարց: a general question – ընդհանուր հարց, a special question – հատուկ հարց, an alternative question – այլընտրանքային հարց and a question tag or a disjunctive question – և պոչավոր հարց կամ անջատական հարց.

I read Armenian books at home in the evenings. Ես կարդում եմ հայերեն գրքեր տանը երեկոյան:

You read Armenian books at home in the evenings.

He/she reads Armenian books at home in the Evenings.

It snows in winter.

We/they read Armenian read Armenian books at home in the evenings.

General question.

Do I read Armenian books at home in the evenings? Ես կարդու՞մ եմ հայերեն գրքեր տանը երեկոյան:

Do you/ we/ they read Armenian books at home in the evenings?

Does he/she/Davit/Kate read Armenian books at home in the evenings?

Special questions. Հատուկ հարցերը կազմվում են հարցական բառերով. Special questions are formed with question words who-ով,ովքեր, what -ի՞նչ, ինչե՞ր where – որտե՞ղ, ու՞ր why – ինչու՞ , how – ինչպե՞ս , how often – որքա՞ն հաճախ , how many – քանի՞ , how much -որքա՞ն ,

Who reads Armenian books at home in the evenings?

What do I do at home in the evenings?

What does he/she do at home in the evenings?

Where do you read Armenian books in the evenings?

When does he/she read Armenian books at home?

Alternative questions – այլընտրանքային հարցեր

Do you read Armenian or English books at home in the Evenings?

Does he/she read Armenian books at home in the evenings or at night?

Do they read Armenian books at home or in the library in the evenings?

Question tags or disjunctive questions – պոչավոր կամ անջատական հարցեր

They read Armenian books at home in the evenings, don’t they? …այդպես չէ՞:

They don’t read Armenian books at home in the evenings, do they? …, այդպես չէ՞:

Task I. Form the required question. Կազմեք պահանջվող հարցը

They translate texts from Armenian into English in class. (General question)

She plays the piano very well. (Special question to the word plays)

Tom plays basketball with his friends. (Special question to the word basketball)

They come home from school at 3 pm. (Question tag)

We speak English during the English lesson. (Alternative question)

My sister likes to sing Russian songs. (Question tag)

You always come to your lessons in time. (General question)

My brother goes in for football. (Special question)

Task II. Answer the following questions

Are all the school subjects interesting for you?

Which school subjects are you really interested in?

What is your hobby?

Is your hobby somehow connected with your favorite school subject? Քո սիրած զբաղմունքը ինչ-որ կերպ կապվա՞ծ է քո սիրելի ուսումնական առարկայի հետ:

What do you want to become? What is your dream profession? Ի՞նչ ես ուզում դառնալ: Ի՞նչն է քո երազանքի մասնագիտությունը:

Առաջադրանքը կատարել են ՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – փետրվարի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գարիկ Հովսեփյան – պատասխանել է փետրվարի 10-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – պատասխանել է փետրվարի 10-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը: