Just another WordPress.com site

Archive for the ‘College “Organization of Tourism”’ Category

Սեպտեմբերյան մեկնարկային նախագիծ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 4-րդ կուրսի ուսանողների համար

Նախագծի վերնագիրը – Ստեփանավանի դենդրոպարկը (հայերեն և անգլերեն)

Նախագծի նպատակը – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար հիմնական կարողունակություններից է մի որևէ տեսարժան վայրի մատչելի, հետաքրքիր ու գրավիչ գովազդումը, որպեսզի զբոսաշրջիկի մոտ ցանկություն առաջանա այցելել այն: Հանրագիտարաններում սովորաբար տեքստերն այդպիսին չեն: Մեր խնդիրն է ստեղծել Ստեփանավանի դենդրոպարկի մասին հայերեն և անգլերեն մի տեքստ, որն ընթերցելով զբոսաշրջիկը կցանկանա այցելել այնտեղ:

Նախագծի իրականացման ժամկետները – սեպտեմբերի առաջին երկու շաբաթները:

Մասնակիցները – Նինել Աղանյան, Անի Պետրոսյան, Մարգարյան Արփի, Սադաղյան Անդրանիկ, Մարգարյան Ռուզան

Նախագծի իրականացման ընթացքում ուսանողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները – տեսարժան վայրը գովազդելու հմտություն, բուսաբանական այգին գրավիչ կերպով ներկայացնելու բառապաշար:

Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը – Սովորողները համացանցում որոնում և գտնում են դենդրոպարկի մասին հրապարակումներ, որտեղ մանրամասն նկարագրված է դենդրոպարկի սոճիների մասին տեղեկություններ, որից հետո կազմում են հայերեն տեքստը՝ ջերմ, մատչելի, հետաքրիր ոճով գրված հայերեն տեքստ: Հայերեն տեքստը միասին խմբագրելուց հետո սկսում ենք թարգմանել այն անգլերեն:

Վերջնական արդյունքը – սահիկաշարով պրեզենտացիա: Պրեզենտացիան լինելու է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորող առաջինից երրորդ կուրսի ուսանողների և նրանց դասավանդողների ներկայությամբ:

Անդրադարձ – Նախագծի վերջնական արդյունքի մասին իրենց կարծիքն են գրում Քոլեջի ուսանողները, դասավանդողները:

Նախագիծ` Քոլեջի «Սբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար. «Վերնիսաժը սբոսաշրջիկների այցելության վայր»

Նախագծի իրականացման ժամանակը. մարտի 22-27

Նախագծի նպատակը. ուսանողները զարգացնում են սբոսաշրջության վայրի մասին գովազդային պատկերազարդ տեքստ գրելու և ներկայացնելու իրենց կարողությունը:

Նախագծի ընթացքը. Ուսանողները նախ այցելում են Մարտիրոս Սարյանի պուրակում գտնվող կերպարվեստի բացօթյա ցուցահանդես-շուկան: Այստեղ նրանք ցուցադրված աշխատանքների մի քանի լուսանկարներ են անում, զրուցում են նկարիչների հետ, պարզում են տարբեր աշխատանքների մոտավոր գները: Երկրորդ այցելության վայրը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոյի կայարանի հարևանությամբ գտնվող Վերնիսաժն է: Այստեղ նրանք նույնպես լուսանկարում են վերնիսաժի տարբեր տաղավարները: Այս ամենից հետո սկսում են աշխատել սբոսաշրջիկների համար նախատեսված Վերնիսաժի մասին պատմող պատկերազարդ գովազդային հայերեն և անգլերեն տեքստի վրա՝ որպես հիմք ընդունելով վերջերս մեր ստեղծած «Վերնիսաժ – Vernissage» ուսումնական նյութը:

Գովազդային նյութի լեզուն պետք է լինի թեթև ոճով ու հրավիրող բովանդակությամբ՝ բաժանելով այն մի քանի բաժինների՝ կերպարվեստ, գրքեր, հայկական տարազ, ձեռքի աշխատանք, արծաթյա իրեր, երաժշտական գործիքներ:

Նախագծի վերջնական արդյունքը. հրապարակումներ բլոգներում, Power Point ծրագրով ներկայացում:

Vernissage – Վերնիսաժ

Vernissage was formed during the 1980s in the park after Martiros Saryan. Pieces of artwork by modern Armenian artists were displayed here. People came here, talked about art and if they could afford it, they bought a painting or a drawing. But in the 1990s a new branch of Vernissage opened in the area neighboring the underground station after Karen Demirchyan. It is in the center of Erevan. The area here was bigger. It is already more than 30 years that Vernissage has been functioning. Armenians and the guests of Armenia visit Vernissage with pleasure at weekends. Here you can buy old and rare books, dictionaries, informative books, silver goods, musical instruments, old Armenian national clothes, needle works, paintings, and drawings by modern artists. I myself go to Vernissage with pleasure if I have free time. It is a real open-air exhibition-market.

Վերնիսաժը ձևավորվել է 1980-ական թվականների կեսերին Մարտիրոս Սարյանի անվան այգու տարածքում։ Այստեղ հիմնականում ցուցադրվում էին ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործություններ։ Մարդիկ գալիս էին, դիտում էին այդ նկարները, զրուցում էին արվեստի մասին և եթե կարողանում էին, գնում էին որևէ նկար։ Բայց 90-ական թվականներին Վերնիսաժը ունեցավ իր նոր մասնաճյուղը`Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոյի կայարանի հարևանությամբ։ Այստեղ տարածքը ավելի մեծ էր։ Եվ արդեն 20 տարուց ավել ժամանակ է, ինչ Վերնիսաժը գործում է։ Երևանցիները և արտասահմանյան հյուրերը հաճույքով են այցելում Վերնիսաժ շաբաթ և կիրակի օրերին։ Այստեղ կարելի է գնել հին և հազվագյուտ գրքեր, բառարաններ, տեղեկատու գրքեր, արծաթյա իրեր, երաժշտական գործիքներ, հայ հին տարազներ, ասեղնագործ աշխատանքեր և ժամանակակից նկարիչների նկարներ։ Ես ինքս հաճույքով եմ գնում Վերնիսաժ, երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում:

Khachatur Abovyan, the Great Armenian Enlightener

A teaching material for the College students studying at the department “Organization of tourism srvices.”

The great enlightener, writer, pedagogue, founder of new Armenian literature Khachatur Abovyan was born in the village of Kanaker in 1809. He studied at the school of Etchmiadzin Monastery, then left for Tbilissi (Georgia). After studying for a while at a private college, he entered the newly opened Nersisyan School. After graduating, he returned to Etchmiadzin..
In 1829 Friedrich Parrot, a professor at the University of Dorpat (now Tartu), came to Etchmiadzin to climb Mount Ararat. Twenty-year-old Abovyan participated in the ascent as a translator. He was one of the first Armenians to set foot on the top of the Holy Mountain.
Parrot was greatly impressed by the young Armenian and helped him to enter Dorpat University as a free listener. After studying at the university for six years, he received a thorough education.
Abovyan returned to his homeland and wanted to carry out educational and creative activities, but received a cold reception. Catholicos Hovhannes Karbetsi rejected him, saying: “You can ferment the innocent minds of our children. Education is not your job.”
In 1837 Abovyan was appointed inspector of Tbilissi (Georgia) state schools. He also worked as a teacher of history and arithmetic. Abovyan was a great enlightener. He understood that education was the only to way to progress. He wanted to carry out his enlightenment plans in Yerevan. But all his initiatives were rejected by the Armenian backward clergy. He was frustrated and on April 2 1848, he left the house and never returned.

Մխիթար Սեբաստացի – Mkhitar Sebastatsi

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Mkhitar Sebastatsi was born in 1676 in Sebastia. His real name was Manuk, but when he became a clergyman, he got a new name Mkhitar. He got his primary education in the Monastery Nshan. When he was a young student he liked to ask questions, think logically and analyze. Little Mkhitar wanted to get a good education and for that purpose he came to Echmiatsin on foot. Even in Echmiatsin there were no good educated clergymen and he couldn’t find what he wanted. The clergymen in Echmiatsin treated Mkhitar as a servant, not a student. Soon Mkhitar understood that he couldn’t have a good future in Echmiatsin and ran away to the Sevan Monastery, but the Sevan Monastery and its clergymen were in no way different from those in Echmiatsin. Mkhitar left Sevan for Syria hoping to get light for his knowledge striving soul. There he made friends with the best clergymen who advised him to work as a catholic preacher but Mkhitar expressed his wish first to be ordained a priest. His wish was realized in his birthplace in Sebastia in the St Nshan Monastery in 1696.

In 1701 Mkhitar realized his longed for dream by organizing a religious congregation in Polis, Turkey. There were 10 members in it. The Armenian Apostolic Church was against this congregation as it reminded of a catholic origin. In 1706 Mkhitar had to move to Italy with his adherents. The Pope of Rome granted the Mkhitarean Congregation a small island near Venice, St.Lazar. Due to Mkhitar Sebastatsi St Lazar became an Armenian spiritual and cultural centre in Europe. This congregation bcame a special school for young Armenians striving for knowledge. Mkhitar Sebastatsi had to work and serve his two masters, the Rome Catholic Church and the Armenian nation. He had to write catholic religious books in order to be financed by the Pope of Rome but his most important creations for his nation were his first Armenian grammar books and dictionaries. Mkhitar’s most significant piece of work is the dictionary “Նոր բառգիրք Հայկազյան լեզվի” but this dictionary took such a long time to finish that he himself didn’t see it published. This dictionary was first published after his death in 1749. The second volume of the dictionary came out in 1769.

Շաքիի ջրվեժը – Shaki Waterfall. ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար

Waterfall Shaki is 3 km to the north-west of the town of Sisian. The height of the waterfall is 15-17 m. The waterfall plunges into the Vorotan Gorge. It is among the rocks and caves. The waterfall Shaki is registered on the list of the natural monuments of Armenian Ministry of Nature Protection. How did the waterfall get its name? According to a tradition, the enemy kidnapped 93 virgin girls from Gegharkunik region and wanted to take them to their leader. When the group of girls reached the Vorotan Goerge, they said to the kidnappers: “We have walked a long way and we are dirty because we are covered with the road dust. Please, allow us to bathe in the water so that we can go to your leader clean.” The kidnappers agreed. The girls jumped into the Vorotan Goerge from high rocks and got drowned. Only a girl whose name was Shake, wanted to escape by swimming, but the soldiers saw her and wanted to catch her. At that moment a huge amount of water plunged on the soldiers from the rocks and hid Shake in the water foams. Later that miraculously created waterfall was called Shaki.

Շաքիի ջրվեժը Սիսիան քաղաքից 3 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք է: Ջրվեժի բարձրությունը 15-17 մ է: Ջրվեժը թափվում է Որոտանի կիրճը: Այն ժայռերի և քարայրների միջև է: Շաքիի ջրվեժը գրանցված է Հայաստանի բնապահպանության նախարարության բնության հուշարձանների ցանկում:

Ինչպե՞ս է այն ստացել իր անունը: Ըստ ավանդության թշնամին 93 կույս աղջիկ է առևանգել Գեղարքունիկի գավառից և ուզեցել է տանել նրանց իրենց առաջնորդի մոտ: Երբ աղջիկների խումբը հասել է Որոտանի կիրճի մոտ, նրանք ասել են առևանգիչներին. «Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել և կեղտոտ ենք, որովհետև ծածկված ենք ճանապարհի փոշով: Թույլ տվեք մեզ լողանալ ջրում, որպեսզի մաքուր գնանք ձեր առաջնորդի մոտ»: Առևանգիչները համաձայնվում են: Աղջիկները բարձր ժայռից գցում են իրենց Որոտանի կիրճը և խեղտվում: Միայն մի աղջիկ, որի անունը Շաքե էր, ցանկացավ լողալով փախչել ու փրկվել, բայց զինվորները տեսնում են և ուզում են բռնել նրան: Հենց այդ պահին ջրի մի հսկայական զանգված թափվում է նրանց վրա և Շաքեին թաքցնում է իր փրփուրների մեջ: Ավելի ուշ հրաշքով առաջացած այդ ժրվեժը կոչվում է Շաքի:

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ աշխատանքը հունվար ամսին

Հունվարի 11-ից մինչև 29-ը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության բաժնի 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

1. Կրկնողությամբ ամփոփեցինք առաջին ուսումնական շրջանի ընթացքում Հայաստանի պատմամշակութային վայրերի և այլ տեսարժան վայրերի մասին մեր ստեղծած ուսումնական նյութերը՝

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի

Սաղմոսավանք

Բյուրականի աստղադիտարան

Կարմրավոր եկեղեցի

Սևանավանք

Հայրավանք

Մատենադարան

2. Սովորողները ձեռք բերեցին անգլերենի հետևյալ լեզվական կարողությունները՝

ա)Ուրիշի ուղղակի խոսքի վերածումը անուղղակիի, երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է, իսկ ուղղակի խոսքը՝ պատմողական, հարցական և խնդրանք ու հրաման արտայատող նախադասություններ են:

բ) ներգործական սեռով կազմված նախադասությունների վերածումը կրավորականի

գ) Տարբեր տիպերի հարցական նախադասություններով երկխոսություններ վարելը

Matenadaran – Մատենադարան

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

When foreign guests arrive in Yerevan, they are sure to be taken to the Matenadaran which is one of the most interesting sights in our city. Today we are visiting the Matenadaran. The official name of the Matenadaran is the Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts. In fact it is one of the largest repositories of ancient manuscripts in the world. 23000 manuscripts and more than 300000 archive documents are kept in this research institute. Many scholars from Iran, Turkey and Arabic countries come here to study the history of their own countries.

The Matenadaran building has a unique architectural design. It stands at the head of the Mashtots Avenue. There are monuments to Armenian ancient scientists and scholars in front of the building. Mesrop Mashtots’ monument is in the center. He is the creator of the Armenian alphabet. There we can also see the monuments to Movses Khorenatsi, Frik, Mkhitar Gosh, Grigor Tatevatsi, Anania Shirakatsi and Toros Roslin.

Khor Virap Խոր Վիրապ

Khor Virap is a 17 century monastery – castle in Ararat Province, near the village of Lusarat which is nearly 40 km to the south west of Yerevan.

In ancient times Virap was a deep hole full of snakes and scorpions. Dangerous criminals were imprisoned in that hole. Saint Gregori the Enlightener was imprisoned there for 13 years by King Tiridates III. When this king got an incurable disease, he was told to set Gregori free because they knew that Gregori could miraculously cure the king. So Gregori was set free and he cured the king. Then with the king’s support Gregori spread Christianity all around Armenia. That is why Later he was given the name Saint Gregori the Enlightener. In 301 Armenia adopted Christianity.

In 642 a chapel was built at the site of Khor Virap, and in 1662 a church was built in the same place St. Astvatsatsin – Holy Mother of God.

Khor Virap with the view of Ararat is a landscape of rare beauty.

Everyday Useful Expressions on Various Situations – Ամենօրյա օգտակար արտահայտություններ զանազան իրավիճակներում

A teaching material – ուսումնական նյութ

When we make suggestions – երբ առաջարկություն ենք անում

Let’s go to Lake Sevan over the week-end.

What about going to Lake Sevan over the week-end?

I suggest going to Lake Sevan over the week-end.

Apologizing – ներողություն խնդրելը

Sorry!

I’m so/terribly/ sorry! –

I’m sorry for breaking your cell-phone to pieces.

That’s my fault. Դա իմ մեղքն է: Ես եմ մեղավորը:

Please accept my apologies. Ներողություն եմ խնդրում:

Asking about health/life. Առողջությունը/որպիսությունը հարցնելը

How are you? – Նկատի ունի առողջությունը

How are you getting on? – Նկատի ունի որպիսությունը

How is it going? – գործերդ ինչպե՞ս են:

Asking for approval – հարցնում ենք, թե արդյոք դիմացինը հավանում է մեր մի բան անելը

Do you think it’s alright to do it? Կարծու՞մ ես, որ լավ է դա անելը:

What do you think about doing something?

Asking for help – Օգնություն խնդրելը

Help me please.

Could you give me a hand with this?

Can I ask a favour?

Asking for information – Տեղեկատվություն հարցնելը/խնդրելը

Can you tell me…?

Could anyone tell me…?

Excuse me, do you happen to know …? Ներողություն, պատահաբար գիտե՞ք …I wonder if you could tell me …

Asking people to wait – խնդրում ենք մարդկանց, որ սպասեն

 1. Hang on a moment / a mo.
 2. Give us a second.
 3. Half a moment / a mo.
 4. I’ll be right with you.
 5. Sorry, I’m a bit tied up right now.
 6. We wish to apologise for the delay to…

Asking somebody’s opinion

 1. What do you think of…?
 2. What do you think about…?
 3. How d’you feel (about…)?
 4. What d’you reckon (about…)?
 5. What’s your opinion of…?
 6. (What do think about) that?
 7. What are your views on…?

At the bank

 1. Cashier – գանձապահ
 2. Current account – ընթացիկ հաշիվ, որից կարող ես ցանկացած պահի փող հանել
 3. High interest account ավանդ, որը երկար ժամանակով պահ է տրվում բանկում և յուրաքանչյուր ամիս տոկոս են վճարում քեզ
 4. Balance – ընթացիկ հաշվի ամբողջ գումարը տվյալ պահին
 5. Cheque book – այն ձևաթուղթն է, որը լրացնում ես և փող հանում քո հաշվից
 6. Debit card / Cash card – բանկոմատի քարտը

Attitude to the future վերաբերմունքը ապագայի նկատմամբ

 1. I’m (really / so) looking forward to..
 2. I can’t wait until…
 3. I’m counting the days till…

I’ve set my heart on…

I’m saving up to…

Sooner or later I’ll get round to…

One day, I’m going to have to…

I’m trying to put off… as long as I can

 1. Overdraft / Overdrawn
 2. In the red / In the black
 3. Standing order

Syunik Province – Սյունիքի մարզ

Syunik Province is in the south of Armenia. It borders with Vayots Dzor Proince in Armenia and with Azerbaijan’s Nakhchivan Autonomous Republic from the west, Artsakh from the east and Iran from the south.

The biggest city in Syunik is Kapan. The territory of Syunik is mountainous with deep gorges and mountainous rivers. The mountains are mainly covered with green forests. They are called Zangezur mountains. Zangezur mountains are rich in copper and molibdenum ores. The copper and molibdenum mines are located in Kapan and Kajaran.

The cultural heritage, as well as the natural beauty of the region attract many local and foreign tourists especially in the summer period. The Wings of Tatev (Armenian: Տաթևի թևեր Tatevi tever) cableway, operating since 16 October 2010 between Halidzor and the Tatev monasteries, is the longest in the world. It is 5,7 km long.

The 9th century Tatev Monastery is another attraction of tourists.

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is in Syunik Province near the town of Sisian. It is considered to be an ancient observatory dating back to 7500 years.

Հայրավանք – Hayravank

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» խմբերի համար:

Հայրիվանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է 9-րդ դարում: Այն գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Սևանա լճի ափին: Եկեղեցին կառուցված է բազալտ քարով, իսկ գմբեթը և կամարները՝ տուֆով:

Հայրավանքը հիմնադրվել է 9-12-րդ դարերում և բաղկացած է եկեղեցուց և մատուռներից: Եկեղեցին ունեցել է նաև Մարդաղավնյաց անունը: Ըստ ավանդության, Լենկթեմուրի արշավանքի ընթացքում՝ 1381-ին, հարյուրավոր, հազարավոր հայեր են գերեվարվել և բանտարկվել Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում: Հայր Հովնանը Քրիստոսի խաչափայտի մասունքով գերիներին աղավնիներ է դարձրել, որոնք թռել գնացել են ու այդպիսով նրանք ազատվել են գերությունից:

Հովհաննես և Ներսես վարդապետները վերանորոգել են եկեղեցին 1211-ին: 16-րդ դարի խաչքարեր են պահպանվում եկեղեցու բակում:

Church Saint Stepanos of the Monastic complex of Hayravank, was built in the 9th century. It is located in the North-East of Gegharkunik Province, on the shore of Lake Sevan. It is built of basalt, and the arches and the dome are built of tuff. Hayravank was founded in the 9-12th centuries and consists of a church and chapels. The church also had the name Mardaghavnyats (man+pigeon). According to a tradition, during the invasion of Lenktemour in 1381, hundreds and thousands of Armenians were captured and imprisoned in Saint Stepanos Church. Father Hovhan set the people free with the relic of the cross of Christ. He turned all the people in the church into pigeons, and the pigeons flew away.  

Hovhannes and Nerses Vardapets repaired the church in 1211. There are 16-century cross-stones in the churchyard.  

New words 

dome – գմբեթ

capture – գրավել

imprison – բանտարկել

relic – մասունք

pigeon – աղավնի

Սևանավանք – Sevanavank

Sevanavanq5.jpg

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար:

Սևանավանքը հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը 305 թվականին: Վանական համալիրը գտնվում է Սևանա լճի թերակղզում: Այստեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի կապուտակ Սևանը:

874 թվականին Աշոտ Բագրատունի թագավորի դուստրը՝ Մարիամը այստեղ կառուցել է երկու եկեղեցի՝ Սրբոց Առաքելոց և Սուրբ Հովհանու Կարապետի: Հայկական ամենահին խաչքարերը պահպանվում են Սևանավանքի բակում:

Sevanavank was founded by Grigor the enlightener in 305. The monastic complex is on the peninsula of Lake Sevan. There is a wonderful view of blue Sevan from here.

In 874 Mariam, the daughter of King Ashot Bagratuni, built two churches here: Holy Apostolic Church and Saint Karapet Church. The oldest cross-stones in Armenia are kept in the churchyard of Sevanavank.

Էկոտուրիզմը Հայաստանում. Ենոքավան Ecotourism in Armenia: Yenokavan

Մեծ քաղաքների բնակիչները հաճախ նախընտրում են իրենց հանգիստը կազմակերպել գյուղական վայրերում։ նրանք հոգնել են քաղաքի իրարանցումից, աղտոտված օդից և ոչ բնական սննդից։ նրանք ուզում են իրենց հանգիստը անցկացնել մի վայրում, որտեղ օդը մաքուր է, իսկ սննունդն էլ՝ բնական, տանը պատրաստված: Այստեղ նրանք կարող են զբաղվել տարբեր գործունեություններով՝ լեռնագնացությամբ, ձիարշավով, թիավարությամբ, լողով։ Հայաստանում արդեն սկսել է զարգանալ զբոսաշրջության այս նոր ուղղությունը հատկապես մեծ հաջողության է հասել Ենոքավանի հանգստյան գոտին ենոքավան գյուղում, որը Տավուշի մարզում է։ Ենոքավանում առկա են մի քանի կացարաններ զբոսաշրջիկների համար։ Զբոսաշրջիկները գալիս են այստեղ տարվա տարբեր եղանակներին։ Ամռանը զբոսաշրջիկները կարող են զբաղվել ձիավարությամբ, թիավարությամբ, լողով։ Այստեղ զբոսաշրջիկները կարող են զբաղվել paint ball-ով որը շատ զվարճալի խաղ է։ Զբոսաշրջիկները կարող են նաև անցնել ձորերի և ծառերի միջով՝ օգտվելով ճոպաններից։ Այստեղ նշվում են զբոսաշրջիկների ծննդյան օրերը, եթե դրանք  համընկնում են իրենց էկոտուրիզմի օրերին: Ենոքավանը զբոսաշրջիկներին տալիս է նաև լեռնային հեծանիվններ։ Ամփոփելով այս ամենը կարելի է ասել, որ Ենոքավանը դարձել է էկոտուրիզմի մի հետաքրքիր կենտրոն Հայաստանում։

Residents of large cities often prefer to spend their holidays in rural areas. They are tired of the hustle and bustle of the city, the polluted air, the unnatural food. They want to spend their holidays in a place where the air is clean and fresh, and the food is natural and home-made. Here they can engage in a variety of activities, including mountaineering, horseback riding, rowing and swimming. This new direction of tourism has already started to develop in Armenia. The Yenokavan recreation area in the village of Yenokavan, which is in Tavush Province, has been a great success. There are several accommodations for tourists in Yenokavan. Tourists come here at different times of the year. In summer, tourists can go horseback riding, rowing and swimming. Here tourists can play paintball which is a very fun game. Tourists can cross the canyons and trees using ropes. Tourists’ birthdays are celebrated here if they coincide with their ecotourism days. Yenokavan gives mountain bikes to tourists. Summing up all this, we can say that Yenokavan has become an interesting center of ecotourism in Armenia.

There are other ecotourism centres in Armenia.

Next ecotourism center that is located in the territory of Khosrov state reserve is Urtsadzor village. There are two eco houses in Urtsadzor – “Urtsadzor Eco House” and “Ranger Campus” . Here tourists can observe Bezoar Goats and other wild animals in the wildlife.

Not far from them, in Gnishik village, there is another cozy place called “Gnishik Eco House”. These three eco houses offer many exciting experiences , such as interesting hiking and horse riding.

Another ecotourism destination can be Dilijan National Park. Here again there are many beautiful yet easy hiking trails which go through the rich forests of Tavush region. Here you can stay in Vanatun near Haghartsin monastery. Tourists can go to Lake Parz and Lake Gosh

Questions to the text

Why do tourists often prefer to spend their holidays in rural areas?

What activities can tourists engage in if they prefer ecotourism in rural areas?

What can you say about ecotourism in Armenia?

Where is Yenokavan?

What activities can tourists engage in if they prefer to spend their holidays in Yenokavan?

What other ecotourism centres in Armenia do you know?

Կարմրավոր եկեղեցի – Karmravor Church

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Կարմրավոր կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում։ Այն կառուցվել է 7֊րդ դարում Գրիգոր և Մանաս քահանաների կողմից։ Կարմրավորը փոքր եկեղեցի է, բայց լավ է պահպանված։ Եկեղեցին մինչև 1813 թվականը եղել է Կուսանաց վանք։ Եկեղեցու բակում կան հին խաչքարեր։ Ըստ ավանդության շատ վաղուց երեք քույրեր սիրահարվել են մի երիտասարդի և երկու ավագ քույրերը որոշել են զոհաբերել իրենց, որպեսզի կրտսեր քույրը երջանիկ լինի իր սիրելիի հետ։ Ավագ քույրերը հագան  կարմիր և ծիրանագույն զգեստներ և նետվեցին Աշտարակի ձորը։ Այս լուրը իմանալով՝ կրտսեր քույրը նույնպես նետվեց ձորը՝ հագնելով սպիտակ զգեստ: Իսկ խեղճ երիտասարդը դարձավ ճգնավոր։ Այդ պատճառով է, որ Աշտարակում կառուցվեցին Կարմրավոր, Սպիտակավոր և Ծիրանավոր եկեղեցիները։

Karmravor or Saint Mother of God Church is in Aragatsotn Province, in the town of Ashtarak. It was built in the 7th century by the clergymen Gevorg and Manas. Karmravor is a small church but it is well preserved. The church had been a Monastery for nuns by 1813. There are cross-stones in the churchyard. According to the tradition, three sisters fell in love with a young man. The two elder sisters decided to sacrifice themselves so that their younger sister could be happy with her beloved person. The eldest and the medium sisters put on a red and apricot color dresses and threw themselves into the gorge in Ashtarak. On hearing this, the youngest sister put on a white dress and threw herself into the gorge too. And the poor young man became a hermit until the end of his life. That is the reason why red, white and apricot colour churches were built in Ashtarak.

sacrifice – զոհաբերել

sacrifice oneself – ինքն իրեն զոհաբերել

Բյուրականի աստղադիտարանը Byurakan Oservatory

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի ուսանողների համար

Բյուրականի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան աստղադիտարանը գտնվում է Արագած լեռան հարավային լանջին, Բյուրական գյուղում: Բյուրականի աստղադիտարանը հիմնել է Վիկտոր Համբարձումյանը 1946 թվականին: Այն մոտավորապես 50 կմ Երևանից դեպի հյուսիս արևմուտք է: Հետաքրքիր է Բյուրական անվան բացատրությունը. «բյուրական – հազար աչքերով»՝ հազար աչքերով լավ տեսնող: Հայտնի չէ, թե ով և երբ է հիմնադրել այդ գյուղը, բայց մեծ պայծառատեսություն է ցուցաբերել՝ գյուղը այդպես անվանելով, որովհետև այդտեղ էր հիմնադրվելու Արևելյան Եվրոպայի և Միջին արևելքի ամենակարևոր աստղադիտարաններից մեկը: Բյուրականի աստղադիտարանը հայտնաբերել է աստղային միգամածությունները, աստղասփյուռներ և հարյուրավոր գալակտիկաներ:

Byurakan Observatory after Viktor Hambardzumyan is located on the southern slope of Mount Aragats, in the Village Byurakan. The observatory was founded by Viktor Hmbardzumyan in 1946. It is about 50 km to the North-East of Yerevan. The explanation of the name Byurakan is interesting. In Armenian it means “with 1000 eyes or having 1000 eyes”. It is not known who founded the village but he manifested great clairvoyance by giving the village that name because it was to be the place where one of the most important observatories in Eastern Europe and Middle East would be founded.  

The observatory has discovered special star clusters — stellar associations (1947),[1]  hundreds of galaxies.

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծերը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի 3-4-րդ կուրսերի ուսանողների համար

Նախագիծ «Աշտարակ քաղաք և Բյուրականի աստղադիտարան»

Նպատակը.

Սովորողները ձեռք են բերում Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները զբոսաշրջիկներին անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ:

Մասնակիցներ.

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-4-րդ կուրսի սովորողներ՝ Միլենա Շամոյան, Գոհար Ջհանգիրյան, Անուշ Սերգեյան, Արփի Մարգարյան, Ռուզան Մարգարյան, Ժաննա Մկրտչյան, Անի Պետրոսյան, Անդրանիկ սադաղյան

Հետազոտական աշխատանք

Սովորողները համացանցում որոնողական աշխատանք են կատարում, որպեսզի գտնեն տեղեկություններ Արգագածոտնի մարզում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների մասին.

1. Աշտարակի Ծիրանավոր, Սպիտակավոր և Կարմրավոր եկեղեցիները

2.Բյուրականի աստղադիտարանը

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Սովորողները հայերեն և անգլերեն ուսումնական նյութեր են պատրաստում Աշտարակի Սպիտակավոր, Ծիրանավոր և Կարմրավոր եկեղեցիների մասին: Ուսումնական նյութերը հրապարակվում են սովորողների բլոգներում: Լավագույն նյութերը կհրապարակվեն Քոլեջի ենթակայքում, կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Saghmosavank – Սաղմոսավանք

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Սաղմոսավանքը գտնվում է Արագածոտնի մարզում, Սաղմոսավան գյուղում։ Այն քասախ գետի ձախ կողմում է`ձորի մոտ։ Սաղմոսավանքի անունը բացատրվում է այսպես. ըստ ավանդության  հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչը նկատում է այդ վայրը Արագած լեռան վրայից, գալիս է այդտեղ, հավաքում է հոգևորականներին և սովորեցնում է Սաղմոսներ երգել: Հետագայում այդտեղ բնակավայր է կառուցվում որի անունը կոչում են Սաղմոսավան։ 1215 թվականին իշխան Վաչե Վաչուտյանը կառուցեց Սաղմոսավանքի Սուրբ Սիոն եկեղեցին, որի ճարտարապետն էր Մոմիկը: Եկեղեցին ձայնի հրաշալի ակուստիկա ունի, որտեղ շատ լավ են լսվում Սաղմոսները։ Այս փաստով է բացատրվում Սաղմոսավանքի անվան մեկ այլ բացատրությունը:

Saghmosavank is located in Aragatsotn Province, in the Village Saghmosavan. It is on the left of the River Kasakh, near the gorge. The name Saghmosavan is explained in this way: according to the tradition the first Catholicos of Armenians, Grigor the Enlightener, noticed this place from Mountain Aragats. He came here, gethered clergimen and taught them to sing Phsalms. The word psalm in Armenian is pronounced as saghmos . In 1215 Prince Vache Vachutyan built the Holy Zion Church in this place. The architect was Momik. The church has wonderful sound acoustics. That is why, when they sing psalms here it is very well heard. This fact is another explanation of the name Saghmosavank.

Ս. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի S. Mesrop Mashtots Church

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար:

Երբ հայ գրերի ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցը մահացավ 441 թվականին, Վահան Ամատունին Մ. Մաշտոցի գերեզմանի վրա կառուցեց մի մատուռ, որը դարձավ աղոթատեղի։ Հետագայում 1875-79 թթ. Գևորգ Դ կաթողիկոսը նույն տեղում կառուցեց մի եկեղեցի։ Եկեղեցին կոչվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Տարիների ընթացքում այն դարձել է ուխտատեղի հայերի համար։ Եկեղեցին գտնվում է Օշական գյուղի կենտրոնում։ Այն բազիլիկ շինություն է։ Եկեղեցու արևելյան կողմում սուրբ սեղանի վերևում գրված է հայերեն առաջին նախադասությունը “ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ”։ Շաբաթ և կիրակի օրերին հանրապետության տարբեր դպրոցների առաջին դասարանցիներ  այցելում են Մաշտոցի եկեղեցին, ծաղիկ դնում նրա շիրիմին։ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու բակում կանգնեցված են հայոց այբուբենին նվիրված քանդակներ։

When in 441 Mesrop Mashtots, the creator of the Armenian alphabet died, Vahan Amatuny built a chapel on Mesrop Mashtots’s grave which became a place of praying. Later in the 1875-79s, a church was built in the same place by Catholicos Gevorg D. This church was called Saint  Mesrop Mashtots. In the course of years, It has become a place f pilgrimage for Armenians. The church is in the center of the Village Oshakan. It is a basilica construction. It means that it is rectangular.  On the eastern part of the church, above the table you can read the first Armenian sentence written by Mesrop Mashtots: “ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ” (Recognise the wisdom and know the words of genius). On Saturdays and Sundays, the first graders of armenian schools visit Saint Mesrop Mashtots church and put flowers on Mashtots’s grave. There are sculptures of the Armenian alphabet erected in the churchyard.

Սեպտեմբերի 15-30-ի դաս-առաջադրանքները և նախագծերը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի 3-4-րդ կուրսեցիների համար

Նախագիծ «Արագածոտնի մարզ»

Նպատակը.

Սովորողները ձեռք են բերում Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները զբոսաշրջիկներին անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ:

Մասնակիցներ.

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-4-րդ կուրսի սովորողներ՝ Միլենա Շամոյան, Գոհար Ջհանգիրյան, Անուշ Սերգեյան, Արփի Մարգարյան, Ռուզան Մարգարյան, Ժաննա Մկրտչյան, Անի Պետրոսյան, Անդրանիկ սադաղյան

Հետազոտական աշխատանք

Սովորողները համացանցում որոնողական աշխատանք են կատարում, որպեսզի գտնեն տեղեկություններ Արգագածոտնի մարզում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների մասին.

1. Արագածոտնի մարզի գլխավոր պատմամշակութային հուշարձանները: Ս. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին Օշականում, Սաղմոսավանքը (սեպտեմբերի 15-20)

2.Ինչպե՞ս կարելի է Բյուրականի աստղադիտարանը ներկայացնել զբոսաշրջիկներին: (սեպտեմբերի 20-30-ը)

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Սովորողները հայերեն և անգլերեն ուսումնական նյութեր են պատրաստում Օշականի Ս.Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու և Սաղմոսավանքի մասին: Ուսումնական նյութերը հրապարակվում են սովորողների բլոգներում: Լավագույն նյութերը կհրապարակվեն Քոլեջի ենթակայքում, կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Սեպտեմբերի 4-ի իմ օրագիրը

Այսօր Աշոտ Բլեյանի ծննդյան օրն է և իմ ֆեյսբուքյան էջում այս գրառումը արեցի. ««Ձգտիր լինել ոչ թե հաջողակ, այլ արժեք ներկայացնող մարդ»: “Try not to become a man of success but a man of value.” (Albert Einstein) Արժեք է ներկայացնում այն մարդը, ով արժեք է ստեղծում: Մի ամբողջական ազգային արժեք է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը իր Աշոտ Բլեյան տնօրենով, քանի որ նա գետի մեջ պատահաբար ընկած ու հոսանքին համընթաց լողացող մի անշունչ գերան չէ: Նա իր սովորողներով ու ամբողջ անձնակազմով իր նավակը թիավարում է հոսանքին հակառակ ուղղությամբ`դեպի վեր: Շնորհավոր ծննդյանդ օրը, Աշոտ Բլեյան»:

Աշխատանք Քոլեջի ուսանողների հետ

Այսօր իր թարգմանական աշխատանքն է ուղարկել Լիլիթ Աբրահամյանը: Հնարավոր է, որ Լիլիթը օգտվել է Google translator ծրագրից, բայց կարևորն այն է, որ նա սովորի այդ մասնագիտական հաճախ հանդիպող տերմինները:

Մենթորական աշխատանք

Այսօր շարունակել եմ աշխատանքը Տաթևիկ Միրզոյանի հետ: Քննարկել ենք անգլերենի «բարդ խնդիր» քերականական երևույթի ներկայացման մեթոդաբանությունը:

ԱԱԱ

Սեպտեմբերի 3-ի իմ օրագիրը

Հեռավար աշխատանք Քոլեջի ուսանողների հետ.

Անի պետրոսյանը սկսել է կատարել «Hotel Reservation» առաջադրանքի կատարումը: Մուտքագրել է երկխոսության տեքստը: Պատասխանեցի, որ նա նաև պետք է թարգմանի այդ տեքստը հայերեն:

Կարդացի Գոհար Ջհանգիրյանի թարգմանությունը: Լավ աշխատանք է:

Մենթորական աշխատանք «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ընթերցասրահում

Տաթեվիկ Միրզոյանի հետ ժամը 11:00-12:00 մասնագիտական և անգլերենի դասավանդման տարբեր հարցեր եմ քննարկել. լեզվական կառուցվածքների ուսուցումը խոսքային նմուշներով, անգլերենի և հայերենի բայական ժամանակաձևերի համեմատումը և դրանց կիրառման մեթոդաբանությունը:

12:30-13:15 հանդիպել եմ Անի Հակոբյանին և մասնագիտական զրույց եմ ունեցել նրա հետ: Նրա մասնագիտական գիտելիքները լիովին բավարար են կրթահամալիրի բոլոր երեք կրթական աստիճաններում անգլերենի դասավանդող աշխատելու համար:

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-4-րդ կուրսի ուսանողների հետ անգլերենի հեռավար դասերը սեպտեմբերի 1-12-ին

Մասնագիտական թարգմանչական աշխատանք.

Սեպտեմբերի 1-3-ին.

Առաջարկվում է հայերեն թարգմանել «Why going to Armenia is a must?»

Why going to Armenia is a must?

If I were to be asked where on the planet Earth one can see the most incredible wonders, I would first of all say – Armenia…, said Rockwell Kent.

«There is no other land in the world so full of wonders as the land of Armenians… »
George Gordon Byron.

There is no other land in the world so full of wonders as the land of Armenians… »
George Gordon Byron

In the territory of the Republic of Armenia (29.8 thousand sq. km.), which is less than one-tenth of historical Armenia, there are 25 thousand historical and cultural monuments, which represent all periods of human development, starting with the megalithic era.
Armenia is also a «museum of nature». The amazing diversity of nature – mountain ridges and peaks, alpine lakes and rivers, deep gorges and mountain passes, abrupt landscape variations – gives unique geographical features to the Armenian identity.

The uniqueness of Armenian culture, the fascinating history of Armenia,  the large number of monuments, memorial sites, as well as the events and names of prominent figures of Armenian history and culture associated with them, have always attracted foreign visitors to Armenia. And the guests of Armenia are not mistaken in their choice.

Armenian Travel Bureau has the opportunity to make the visitors experience the best of the country. These are the natural monuments of Armenia such as the extinct volcanoes – the biblical Mount Ararat (5165m); the highest peak of the country – mountain Aragats (4095m), which numbers up to 150 large and small volcanic craters, Geghama ridge, the world’s largest freshwater alpine lake – Sevan (1900m above sea level), the rivers Vorotan, Debed, Azat, Arpa, Kasakh (with depth up to 500m), etc.

Guests will see masterpieces of Armenian architecture such as the unique archaeological monument of the megalithic and prehistoric eras – the observatory Zoratsdasht (Karahunge) – Armenian Stonehenge (4-2 millennium BC) as well as the center of prehistoric metallurgy and the observatory of Metsamor (3-2 millennium BC), the Urartian fortresses  Erebuni and Armavir (IX-VI centuries. BC), the pagan temple of the Sun (I century AD.), the Holy Seat of the Armenian Apostolic Church – Echmiadzin (303 AD), early Christian basilicas and cross-domed churches of IV-VII centuries majestic monasteries of X-XIV centuries, and much more.

Visitors will always remember the image of the biblical Mount Ararat and the Ararat valley landscapes, the river canyons of Vorotan, Debed, Azat, Aghstev, Kasakh, Arpa and many others.

Armenian Travel Bureau offers a rich variety of informative tours to Armenia having as an objective the tourist interest in the natural, recreational, historical, cultural, architectural, archaeological, ethnographic, spa and other resources of the country.

The ability to surprise is a great gift. Armenia is indeed a country that is able to surprise!

Հրապարակեք այս անգլերեն տեքստը և ձեր թարգմանությունը ձեր բլոգներում:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Միլենա Շամոյանը – սեպտեմբերի 2-ին 

Գոհար Ջհանգիրյանը – սեպտեմբերի 2-ին

Լիլիթ Աբրահամյանը – սեպտեմբերի 3-ին

Ռուզան Մարգարյանը – սեպտեմբերի 5-ին

Սեպտեմբերի 7-11-ին.

Hotel Reservation

Սիրելի սովորողներ, սեղմելով այս հղումը՝ կլսեք մի երկխոսություն Նյու Յորք-ի մի հյուրանոցի աշխատակցուհու (receptionist) և Անգլիայից զանգահարող մի տղամարդու երկխոսությունը: Այստեղ կլսեք ամերիկյան և անգլիական ակցենտները:

Ձեր առաջադրանքն է.

Մուտքագրել ամբողջ երկխոսությունը անգլերեն, որը տևում է 5 րոպե 13 վայրկյան, որից հետո կլսեք և կմուտքագրեք հյուրանոցի սենյակ ամրագրելու հետ կապված բառապաշարի բացատրությունները: Այս ամենը անելուց հետո կսկսեք թարգմանել ձեր մուտքագրածը հայերեն: Ամբողջ աշխատանքը հրապարակելու եք ձեր բլոգներում:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Միլենա Շամոյանը – սեպտեմբերի 2-ին

Անի Պետրոսյանը – սեպտեմբերի 2-ին

Արփի Մարգարյանը – սեպտեմբերի 11-ին

Իմ աշխատանքային գործունեությունը հունիսի 8-ից 30-ը

Ամենօրյա ընթացիկ աշխատանքներ

 1. Անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկանքների պատրաստում – ամեն օր մեկ ժամ:
 2. Ամեն օր ժամը 15:00-16:00 տնօրենի հետ առցանց հանդիպման մասնակից:

Առցանց մասնակցություն.  հունիսի 11-ին ժամը 12:00-ին.  միջին մասնագիտական կրթության 2019-2020 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն. «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ».

 1. Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում – ամեն օր մեկ ժամ:
 2.  Թարգմանական աշխատանք – ամեն օր 5 ժամ: Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանելու Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր հիմնադրամի կանոնադրությունը: Անգլերեն եմ թարգմանելու քանդակագործների ստեղծագործական հավաքին, հունիսյան ստուգատեսներին վերաբերող նյութերը:
 3. Համակարգելու եմ անգլերենի և ռուսերենի հունիսյան ֆլեշմոբները: Հունիսյան ֆլեշմոբը լինելու է թարգմանական՝ թարգմանական ստուգատեսին համահունչ:

 

Հունիսյան նախագծեր

 1. Սասնալանջը տեսաֆիլմով, լուսանկարներով և համապատասխան տեքստով  հայերեն և անգլերեն ներկայացնել որպես Երևանի տեսարժան վայր: Նախագծի արդյունքը 2020-2021 ուստարում կծառայի որպես ուսումնական նյութ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար:

Աշխատանքի ընթացքը.

Սկզբում ներկայացվելու է սարալանջը մինչև քանդակագործների ստեղծագործական հավաքը: Երբ սկսվի հավաքը, սարալանջն արդեն ներկայացվելու է որպես Սասնալանջ՝ իր ստեղծվող քանդակներով, սարալանջի պատի ձևավորումներով:

Աշխատանքներն իրականացնելու եմ իմ թոռնուհի Նարե Մելքոնյանի հետ:

2. Մասնակցություն թարգմանական ստուգատեսին

Որպես խորհրդատու ուսուցիչ ղեկավարելու եմ Միլենա Շամոյանի «Հայկական ազգային ծեսեր» ուսումնասիրություն-հոդվածի հայերենից անգլերեն թարգմանական աշխատանքը:

Թարգմանական ստուգատեսին եմ ներկայացնելու 2019-2020 ուստարվա ընթացքում իմ կատարած լավագույն թարգմանությունները:

 

 

 

Քոլեջում անգլերեն դասավանդողի իմ աշխատանքի մայիսի 11-22-ի ամփոփումը

Մայիսի 11-ին հրապարակել եմ «Սասունցի Դավթի արձանը Երևանում» անգլերեն ուսումնական նյութը:

Հանձնարարել էի թարգմանել այդ ուսումնական նյութը հայերեն: Թարգմանել է 5 սովորող: Երկլեզու ուսումնական նյութը կընդգրկվի անգլերենի դասընթացում:

Մայիսի 14-ին հրապարակել եմ մասնագիտական հեռավար առաջադրանք «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» և «Գործավարություն» մասնագիտությամբ սովորողների համար «Պաշտոնական նամակներ»:

Քոլեջի սովորողներ Նինել Աղանյանի և Միլենա Շամոյանի հետ նախապատրաստական աշխատանքից հետո միասին կազմեցինք Քոլեջի ամառային ճամբարի ընթացքում անգլերենի խմբի աշխատանքային ծրագիրը, որը ներկայացրեցի Տաթև Բլեյանին մայիսի 17-ին:

Մասնակցություն Քոլեջի 2020-ի մայիսի 25-ից հունիսի 6-ի ամառային ճամբարին

2020-ի ամառային ճամբարի անգլերենի իմ խումբը սովորողների կողմից համակարգում են Նինել Աղանյանը և Միլենա Շամոյանը:

Ճամբարի մասնակիցները

Անահիտ Աբգարյան 1.1
anahitabgaryan@mskh.am
Ժաննա Մկրտչյան 2.1
m.janna@mskh.am
Անի Պետրոսյան 2.1
a.petrosyan2018@mskh.am
Ռուզան Մարգարյան 2.1
r.margaryan@mskh.am
Անժելա Շամոյան 3 կուրս
anjela.shamoyan@mskh.am
Մարիաննա Սուլյան 3 կուրս
m.sulyan@mskh.am
Ջհանգիրյան Գոհար 3.2
gohar.jhangiryan@mskh.am
Առցանց դասեր.
Մայիսի 26-ին ժամը 12:00-ին
Մայիսի 28-ին ժամը 12-ին
Հունիսի 4-ին ժամը 12:00-ին
Ճամբարի նպատակը.
Ամառային ճամբարի մեր խմբի նշանաբանն է լինելու «Ամեն ինչ Հայաստանի ու հայերի մասին անգլերեն»: Առցանց դասերի և առաջադրանքների միջոցով բարելավվելու է մասնակիցների անգլերենով հաղորդակցվելու կարողությունները:

 

Ճամբարի աշխատանքային ուղղությունները. 

1. «Բանգլադեշյան պլեներ» Մայր դպրոցի մոտ ստեղծվող Սասնալանջը ներկայացնում ենք որպես Երևանի տեսարժան վայր: 
Գոհարիկ Ջհանգիրյան  «Վիլյամ Սարոյան»
Ժաննա Մկրտչյան «Սերգեյ Փարաջանով» 
Անի Պետրոսյան «Քրք Քրքորյան»
Ռուզան Մարգարյան «Արամ Խաչատրյան»
3. Հայոց ազգային խոհանոց
Նինել Աղանյան «Հարիսա»
Ժաննա Մկրտչյան «Armenian National Cuisine»
4. Հայկական ազգային ծեսեր.
Միլենա Շամոյան «Հայկական ազգային ծեսեր». ուսումնասիրություն
5. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ներառված հայկական արժեքները
6. Երկխոսություններ զբոսավարի և զբոսաշրջիկի միջև

Պաշտոնական կամ գործարար նամակներ գրելը. ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» և «գործավարություն» մասնագիտությունները սովորողների համար

Պաշտոնական նամակների տեսակները.

Letters of inquiry – հարցում անող նամակներ

Letters of order – պատվեր անող նամակներ

Letters of complaint – բողոքի նամակներ

Replies to letters of complaint – բաղոքի նամակների պատասխաններ

Promotion letters – խրախուսական նամակներ

Advertizing letters – գովազդային նամակներ

Sales letters – վաճառքի նամակներ

 

Դիմելու ձևը

To Mr/Ms Brown,  իսկ եթե ազգանունը չգիտենք, ապա` Dear Sir/Madam, իսկ եթե չգիտենք կին է, թե տղամարդ, ապա՝ Dear Sir or Madam

Director of (կազմակերպության անունը)

 1. Սկզբում պետք է գրել նամակը գրելու պատճառը.

I am writing to …

I am writing with regard to … Ես գրում եմ ձեզ … կապակցությամբ…

I am writing on behalf of … ինչ-որ մեկի անունից

2. Հարց տալը

I would be grateful if … Ես երախտապարտ կլինեի, եթե դուք …

Could you tell me …? Կարող էիք ասել ինձ, թե …

I would particularly like to know … Ես առանձնապես կցանկանայի իմանալ…

I would be interested to know ….

3. Երբ ակնարկ ենք անում իրենց գրած նամակին…

As you started in your letter ….

regarding … , concerning … վերաբերյալ

Concerning the question you asked … Ձեր տված հարցի վերաբերյալ …

4. Բողոքելը

I am writing to complain about ….

You said … but in fact …. դուք ասացիք …, բայց իրականում …

The goods (ապրանքը) were supposed to be delivered last Saturday, whereas(մինչդեռ), it is already

5. Եզրափակելը

If you require any further information, please do not hesitate to contact me. Եթե կարիք ունենաք լրացուցիչ տեղեկությունների, չվարանեք կապնվել ինձ հետ:

Please contact me if you have any questions.

Yours sincerely,  կամ՝ Yours faithfully,

ձեր անուն ազգանունը

 

Առաջադրանք – a task

Compose three formal letters

 1. Compose one advertizing letter. Emagine as if you are the chief technologist of a wine factory. Advertize your wine in your letter so that the buyer is encouraged to buy.
 2. Compose a complain letter

Complain about the poor quality of the cement your company has received.

3.   Compose a letter of order

Order waterproof material for covering the roof of your institute.

 

 

 

 

 

The Statue to Davit of Sassoun in Yerevan -Սասունցի Դավիթի արձանը Երևանում

The sculptor of the statue is Yervand Kochar. The statue was erected in 1959. It is in the square just outside the railway station. During the Soviet times, most of the tourists visited Armenia by train, and the first thing that the tourists were attracted by was the statue to Davit of Sassoun. It is magnificent: a giant horseman with huge muscles, a severe look holding a huge sword in the way one holds a big broom or a scythe. The horseman doesn’t seem to be going to kill one man. He seems to be going to sweep away a huge amount of rubbish with a huge broom or mow ripe hay with a huge scythe. The horseman is Davit of Sassoun, the Armenian epic hero who according to the Armenian epic Daredevils of Sassoun, drove Arab invaders out of Armenia. There is a bowl on the rock with water flowing out of it. Yervand Kochar’s idea was to show that Armenians are very patient to an extent but when the bowl of patience is full, Armenians can rebel. And the scythe-like sword is also symbolic denoting that Armenians are not killers, they only sweep away the intruders. This is a genius piece of work.

Copy out the new words and translate the text into Armenian

Պատասխանել են՝

Լիլիթ Աբրահամյանը – մայիսի 12-ին:

Ժաննա Մկրտչյանը– մայիսի 14-ին:

Միլենա Շամոյանը – Մայիսի 14-ին:

Անժելա Շամոյանը – մայիսի 14-ին:

Անի Պետրոսյանը – մայիսի 15-ին:

Արփի Մարգարյանը – մայիսի 18-ին

 

 

Իր խոսքն է ասում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջը

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, վրացերեն, իսպաներեն և իտալերեն լեզուները հնչեցին «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջի այսօրվա կլոր-սեղան քննարկման ժամանակ: Այսօր մայիսյան հավաքի երկրորդ օրն էր: Յուրաքանչյուր տարի մայիսյան այս օրերին կրթահամալիրի դպրոցներում և Քոլեջում ուսումնական տարվա բովանդակային ամփոփումն է լինում՝ մայիսյան հավաքը: Աննախադեպ էր այս ուսումնական տարին այս վերջին ամիսների  առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցներով: Այդ պատճառով էլ այս տարվա հավաքը հիմնականում սովորողների մարտ-ապրիլ ամիսների ուսումնառության ամփոփումն է. ի՞նչ նախագծեր ու հեռավար առաջադրանքներ են կատարել սովորողները: Ի՞նչ դժվարություններ են հաղթահարվել, ի՞նչ գիտելիքներ ու կարողություններ են ձեռք բերվել: Սրանք հարցեր են, որոնք այս օրերին առցանց քննարկվում են դասավանդողների, սովորողների, ծնողների մասնակցությամբ: Բոլոր առցանց կլոր-սեղան քննարկումները բաց են, հասանելի ու թափանցիկ: Microsoft Teams ծրագիրը թույլ է տալիս մասնակիցների մեծ քանակի մասնակցություն, արտահայտվելու հնարավորություն:

Այսօր Քոլեջում օտար լեզուների ուսումնառության օրն էր և իրենց ձեռքբերումների մասին 5 տարբեր լեզուներով խոսեցին նախադպրոցական կրթության ապագա դաստիարակները, վեբ դիզայներները, գինեգործները, գրադարանավարները, զարդա-կիրառական արվեստի մասնագետները, զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպման մենեջերները, հագուստի մոդելավորողները և հացաթխման ու հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգները: Այսպիսին է՝ յուրահատուկ է մեր Քոլեջը:

 

World-famous Armenians – Աշխարհահռչակ հայերը

Ուսումնական նյութ՝ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողների համար

Ուսումնական նյութի բովանդակային հիմքը եղել է «We are Armenians – Մենք հայ ենք» տեսաֆիլմը:

Без названия

Levon Aronian (1982), Armenian chess grandmaster. He is the fourth highest-rated chess player in history. Լևոն Արոնյան (1982) շախմատի հայ գրոսմայստեր: Նա չորրորդ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող շախմատիստն է պատմության մեջ։

 

Без названия (1)

Yuri Vardanyan (1956-2018), legendary weightlifter. He set up 72 world records.

Յուրի Վարդանյան (1956-2018), լեգենդար ծանրամարտիկ: Նա աշխարհի 72 ռեկորդ է սահմանել:

Arthur_Abraham_open_workout

Arthur Abraham (1980), professional boxer. He is a multiple-time world champion. Արթուր Աբրահամ (1980), պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ: Նա աշխարհի բազմակի չեմպիոն է եղել:

Без названия (2)

Andre Agassi (1970), a tennis player. He is an American former No. 1 tennis player.

Անդրե Աղասի (1970), թենիսիստ: Նա Ամերիկայի նախկին No 1 թենիսիստն է եղել:

Без названия (3)

Henrikh Mkhitaryan (1989), an Armenian professional footballer.

Հենրիխ Մխիթարյան (1989), հայ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ:

Без названия (5)

Aram Khachatryan (1903-1978), a composer. Khachaturian is best known for his ballet music—Gayane (1942) and Spartacus (1954)

Արամ Խաչատրյան (1903-1978), կոմպոզիտոր: Խաչատրյանը հայտնի է իր Գայանե և Սպարտակ բալետների երաժշտությամբ:

images (1)

Martiros Saryan (1880-1972) a painter. Martiros Saryan was the founder of the modern Armenian national school of painting. He is especially well-known for his paintings of Armenian landscapes.

Մարտիրոս Սարյան (1880-1972) նկարիչ: Մարտիրոս Սարյանը ժամանակակից հայ ազգային նկարչական դպրոցի հիմնադիրն է եղել: Նա հատկապես հայտնի է հայկական բնապատկերների նկարներով:

220px-Yousuf_Karsh

Yusuf Karsh (1908-2002), a portrait photographer. Yousuf Karsh was an Armenian-Canadian photographer known for his portraits of notable individuals. He has been described as one of the greatest portrait photographers of the 20th century. Here we can see the photos of the great individuals of the 20th century.   

Յուսուֆ Քարշ (1908-2002), դիմանկարի լուսանկարիչ: Յուսուֆ Քարշը հայ-կանադացի լուսանկարիչ էր՝ հայտնի նշանավոր անհատների իր դիմանկարներով: Նրան համարել են որպես 20-րդ դարի մեծագույն դիմանկարի լուսանկարիչներից մեկը:

Без названия (6)

Rouben Mamoulian (1897-1987) a film and theater director. Rouben Mamoulian is considered to be the Godfather of Hollywood. In 1929 he directed one of the first sound films. In 1935 he was the first to release a full-color feature film, Becky Sharp.

Ռուբեն Մամուլյան (1897-1987) կինոյի և թատրոնի ռեժիսոր: Ռուբեն Մամուլյանը համարվում է Հոլիվուդի կնքահայրը: 1929-ին նա առաջին հնչյունային ֆիլմի ստեղծողներից էր: 1935-ին նա առաջինը ստեղծեց գունավոր գեղարվեստական ֆիլմ՝ Becky Sharp.

Без названия (7)    Без названия (8)

Asatour Sarafian (1895-1979)  American Armenian inventor. Asatour Sarafyan invented the automatic transmission for automobiles.

Ասատուր Սարաֆյան (1895-1979), ամերիկացի հայ գյուտարար: Ասատուր Սարաֆյանը ավտոմեքենայի ավտոմատ փոխանցման տուփի գյուտարարն է:

 

emik-Avagyan

Emik Avakian (1923-2013), American Armenian inventor. He invented a motorized wheelchair for the disabled.

Էմիկ Ավագյան (1923-2013), ամերիկացի հայ գյուտարար: Նա է հայտնագործել շարժիչով աշխատող հաշմանդամի սայլակը:

 

Adamian3

Hovhannes Adamian (1879-1932) an engineer. Hovhannes Adamian was the founder of color television.

Հովհաննես Ադամյան (1879-1932)- ինժեներ: Հովհաննես Ադամյանը գունավոր հեռուստատեսության հիմնադիրն է եղել:

Без названия (9) Без названия (10)

Raymond Davadian (1936) an American Armenian physician (բժիշկ թերապևտ). He is the inventor of the first MR (Magnetic Resonance) Scanning Machine.մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը)

Ռայմոնդ Դավադյան (1936), ամերիկահայ բժիշկ թերապևտ:  Նա մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքի գյուտարարն է:

Без названия (1)

Luther Simjian (1905-1997) American Armenian inventor. He invented the device for studying the human’s body with ultrasound.

Լութեր Սիմջյան (1905-1997), ամերիկահայ գյուտարար: Նա է հայտնագործել մարմնի ուլտրաձայնային հետազոտման սարքը:

Без названия (2)

Victor Hambartsumyan (1908-1996) astrophysicist. He was one of the founders of theoretical astrophysics.

Վիկտոր Համբարձումյան (1908-1996), աստղաֆիզիկոս: Նա տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկն է եղել:

Без названия (3)  220px-B-8_winter_helmet_&_A-14_oxygen_mask_(1944)

Arthur Bulbulian (1900-1996) inventor. He was the inventor of the oxygen mask for pilots.

Արթուր Բուլբուլյան (1900-1996), գյուտարար: Նա թթվածնային դիմակի գյուտարարն է:

Без названия (4)

Jivan Gasparyan (1928) Duduk player.

Ջիվան Գասպարյան (1928), դուդուկահար:

 

Без названия (5)

Charles Aznavour (1924-2018) a singer, composer, songwriter, poet.

Շարլ Ազնավուր (1924-2018), երգիչ, երգահան, բանաստեղծ 

images (1)

Michel Legrand(1932-2019) a French Armenian musical composer, arranger, conductor, jazz pianist.

Միշել Լեգրան (1932-2019), ֆրանսահայ կոմպոզիտոր, գործիքավորող, դիրիժոր, ժազային դաշնակահար:

 

220px-Archives_of_American_Art_-_Arshile_Gorky_-_3044  170px-The_Artist_and_His_Mother

Arshile Gorky (1904-1948), American Armenian painter.

Արշիլ Գորկի (1904-1948), ամերիկահայ նկարիչ:

 

Без названия (6)

Komitas (Soghomon Soghomonyan 1869-1935). Komitas was the founder of the Armenian national school of music. He let the soul of the nation be heard.

Կոմիտաս (Սողոմոն Սողոմոնյան 1869-1935): Կոմիտասը հայ ազգային երաժշտական դպրոցի հիմնադիրն է եղել: Նա լսելի դարձրեց ազգային ոգին:

 

Без названия (7)

Artavazd Peleshyan (1938) a documentalist. Here are some of his films Seasons, 

WE -Մենք

Արտավազդ Փելեշյան (1938), վավերագրական ֆիլմի ռեժիսոր: Նրա հայտնի ֆիլմերից են՝ Եղանակներ, 

WE -Մենք

 

Без названия (8)

Ara Guler(1928-2018) a world-famous photographer. He was called “The Eye of Istanbul”

Արա Գուլլեր (1928-2018), աշխարհահռչակ լուսանկարիչ: Նրան ասում էին «Ստամբուլի աչքը»

Քոլեջի ուսանող Անահիտ Աբգարյանի նյութը Արա Գուլլերի մասին:

 

Без названия (9)

Karen Shakhnazarov(1952) a filmmaker, producer and screenwriter.

Կարեն Շախնազարով (1952), կինոռեժիսոր, դրոդյուսեր, կինոսցենարիստ

 

Без названия (11)

Henri Verneuil (Անրի Վերնոյ 1920-2002), a Frech-Armenian playwright and filmmaker. He was the creator of the film “Mayrig

Անրի Վերնոյ (1920-2002), ֆրանսահայ դրամատուրգ և կինոռեժիսոր: Նա «Մայրիգ» ֆիլմի ստեղծողն էր:

 

Без названия (12)

Sergei Parajanov (1924-1990) – film director and artist. He created such films as “The color of pomegranates“, “Shadows of forgotten ancestors“. He knew no boundaries in arts.

Սերգեյ Փարաջանով (1924-1990) – կինոռեժիսոր և արտիստ: Նա ստեղծել այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Նռան գույնը», «Մոռացված նախնիների ստվերները»

images (2)

Ivan Ayvazovsky (1817-1900). He was one of the greatest masters of marine art.

Հովհաննես Այվազովսկի (1817-1900) Նա աշխարհի ամենամեծ ծովանկարիչներից մեկն էր:

 

Без названия (13)  images (3)

Yervand Kochar (1899-1979) was a prominent sculptor and modern artist of the twentieth century.

Երվան Քոչարը (1899-1979) 20-րդ դարի նշանավոր քանդակագործ և նկարիչ էր:

Без названия (14)

William Saroyan (1908-1981) American-Armenian short story writer.

Վիլյամ Սարոյան (1908-1981), ամերիկահայ գրող

 

Varaztad_kazanjian

Varazdat Kazanjian (1879-1974) He is considered to be the founder of modern plastic surgery.

Վարազդատ Կազանչյան (1879-1974)

Նա համարվում է ժամանակակից պլաստիկ վիրաբուժության հայրը:

220px-Artem_Mikoyan

Artem Mikoyan (1905-1970) an aircraft designer

Artem Mikoyan designed the first supersonic (գերձայնային) MIG military aircraft.

Արտեմ Միկոյան (1905-1970), ավիակոնստրուկտոր: Արտեմ Միկոյանը նախագծել է առաջին ՄԻԳ գերձայնային  ռազմական օդանավը:

 

 

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» և «Գործավար» մասնագիտությամբ ուսանողների մարտ-ապրիլ ժամանակահատվածում նախագծերի և հեռավար առաջադրանքների կատարման ամփոփումը

Ապրիլի 13-ից 30-ը

Նորավանքի մասին պատմող տեսաֆիլմը անգլերեն ձայնագրությամբ՝

Միլենա Շամոյանը

Անժելա Շամոյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Հարցազրույց երևակայական զբոսաշրջիկի հետ՝

Անժելա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Գոհար Ջհանգիրյան

Հեռախոսային խոսակցություն՝

Մարիամ Տեր-գալստյան

Ոչ պաշտոնական նամակներ՝

Մարիամ Տեր-Գալստյան

 

Մարտի 30-ից ապրիլի 10-ը

Լոռու մարզ. Հետազոտական աշխատանք: Ուսանողները պատասխանում են Լոռու մարզին վերաբերող հարցերին՝ օգտվելով տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից

Անժելա Շամոյան

Միլենա Շամոյան

Ժաննա Մկրտչյան

Գոհար Ջհանգիրյան

Ռուզան Մարգարյան

 

Հաղպատի վանքը տեսաֆիլմի անգլերեն ձայնագրությունը

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Անի Պետրոսյանը 

 

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում.

Անի Պետրոսյան

Նինել Աղանյան

Միլենա Շամոյան

Գոհար Ջհանգիրյան

Անժելա Շամոյան

Լիլիթ Աբրահամյանը

Արփի Մարգարյանը

Մարիաննա Սուլյան

 

 

Մարտի 20-27-ը

Տեսաֆիլմի քննարկում «If you want to change the world, start off by making your bed»

Անի Պետրոսյան 

Ժաննա Մկրտչյան 

Անժելա Շամոյան 

Առցանց դաս մարտի 23-ին

Գեղարդի վանքի մասին էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկ երկխոսություն

Առցանց դասին մասնակցել են

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

Նինել Աղանյանը

 

Մարտի 16-20-ը

Թարգմանություն հայերենից

Գեղարդի վանքը

Միլենա Շամոյան

Ժաննա Մկրտչյանը

Անժելա Շամոյանը՝

Անի Պետրոսյան

Գոհար Ջհանգիրյան

Արփի Մարգարյանը

Նատալի Հովհաննիսյան

Դանիել Գաբրիելյան

Նինել Աղանյանը

Մարտի 2-6

Սյունիքի մարզը

Թարգմանություն անգլերենից հայերեն

Միլենա Շամոյան

Ժաննա մկրտչյան

Անժելա Շամոյան

Անի Պետրոսյան

Արփի Մարգարյան

Մարիաննա Սուլյան

 

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» և «Գործավար» մասնագիտությամբ ուսանողների ապրիլի 13-24-ի ուսումնառության ամփոփումը

Նորավանքի մասին պատմող տեսաֆիլմը անգլերեն ձայնագրությամբ՝

Միլենա Շամոյանը

Անժելա Շամոյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Հարցազրույց երևակայական զբոսաշրջիկի հետ՝

Անժելա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Գոհար Ջհանգիրյան

Հեռախոսային խոսակցություն՝

Մարիամ Տեր-գալստյան

Ոչ պաշտոնական նամակներ՝

Մարիամ Տեր-Գալստյան

 

Անգլերենի դաս-առաջադրանք Քոլեջի «գործավար» մասնագիտությամբ ուսանողների համար.

Letter writing

Informal Letters  – ոչ պաշտոնական նամակներ

Dear Tom,  Ոչ պաշտոնական նամակի սկզբում դիմում ենք անունով առանց Sr., Ms., Mrs.,: Անունից հետո ստորակետ է դրվում և բուն նամակը սկսվում է նոր տողից:

Beginning-Սկիզբը.   նամակը սկսելու արտահայտություններ.

Եթե վերջերս ստացած նամակի պատասխանէ գրվում՝ «It was nice to hear from you recently. կամ՝ Thanks for your letter. I am sorry for haven’t been in touch for a long time. Կամ եթե դիմացինից երկար ժամանակ լուր չեք ունեցել, ապա՝ It’s ages since I have heard from you. I hope you are well.»

Asking about well-being – որպիսությունը հարցնելը

How are the things? կամ՝ How is it going?

Referring to the letters just received – Ստացված նամակի մասին արձագանք.

Եթե ստացված նամակում ուրախ լուր է եղել, ապա՝ Glad to hear that … կամ՝ Great news about…,Referring to previous letters

Եթե տխուր լուր է եղել, ապա՝ Sorry to hear that …

If we have news to tell – Եթե լուր ունեք հայտնելու.

I thought you might be interested that ….

Have you heard that …

Apologizing – ներողություն խնդրելը

I am writing to apologize for missing your party. I caught the flu. 

Invitation – Հրավիրելը.

We are having a party on May 10, and we would like you to join us. Please let me know if you can’t come.

Request – Խնդրանք.

I am writing to ask you for help. Could you …?

I would be grateful if you could help…

Շնորհակալագիր, շնորհավորագիր. 

I am writing to thank you for your hospitality, for the present….

I really appreciated your help.

I congratulate you on the occasion of your engagement. Շնորհավորում եմ քեզ նշանադրության առիթով:

I congratulate you on the occasion of finishing High School, (on graduating from the University, on getting the Master’s degree).

Making suggestions – Առաջարկություն անելը.

I suggest accepting that invitation. I suggest that you agree about that appointment.

Endings – Վերջաբանը.

Բարևիր … Say hello to…, give my love to …, remember me to your father…

Ամենավերջում.

Lots of love,

ձեր անունը

Yours,

անունը,

Best wishes,

ձեր անունը

 

Task – Առաջադրանք.

Write three informal letters.

Առաջադրանքը կատարել է Մարիամ Տեր-Գալստյանը:

 

Ապրիլի 13-ից մինչև 30-ը անգլերենի հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոցի ուսումնառության ծրագիրը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողների համար

Ապրիլի 13-17-ը

Նախագիծ «Ներկայացնում ենք Նորավանքը տեսաֆիլմով»: Դիտելով այս տեսաֆիլմը՝ստեղծում ենք դրան համապատասխան անգլերեն տեքստը՝ օգտվելով տարբեր աղբյուրներից և ձայնագրում ենք մեր ձայնը տեսաֆիլմի վրա:

Նախագիծը կատարել են՝

Միլենա Շամոյանը

Անժելա Շամոյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Ապրիլի 20-24-ը

Հեռավար առաջադրանք. «Մանրամասն պատասխանում ենք զբոսաշրջիկի հնարավոր հարցերին»

 1. What is the climate like in Armenia?
 2. Is there medical tourism in Armenia?
 3. Which is the best time to visit Armenia?
 4. Do Armenians write with the Latin Alphabet?
 5. Is there anything which is typical of Armenia? What is there in Armenia which can’t be found in other countries?

Նախագիծը կատարել են՝

Անժելա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Գոհար Ջհանգիրյան

Ապրիլի 24-30-ը

Թարգմանչական նախագիծ. հայերեն ենք թարգմանում «We are Armenians– Մենք հայ ենք» տեսաֆիլմը, որը աշխարհահռչակ հայ մարզիկների, գիտնականների, գյուտարարների և արվեստագետների մասին է:

Նախագծերի մանրամասն շարադրանքները հրապարակվելու են առանձին:

Նախագիծը կատարել են՝

 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Քոլեջի «Գործավար» մասնագիտությամբ ուսանողների համար

Մասնագիտական բառապաշար և արտահայտություններ – Professional terms and expressions.

Translate the telephone conversation into Armenian and compose your own telephone conversation by using the new words and expressions used during telephone conversations.

Telephone Conversation

Tom Smith: “Hello, this is Tom Smith from General Motors company.”

Jane Thompson: “Hello, this is Jane Thompson, the assistant manager of the personnel department.” (կադրերի բաժնի վարիչի օգնականը). How can I help you?

Tom Smith: “Can//could I speak to Mr. Brown please?”

Jane Thompson: “Just a moment, please. I’ll see if Mr. Brown is available.”

Jane Thompson: “Mr.Brown? I have got Mr. Tom Smith on the line from General Motors Company. Would you like to speak to him?”

Mr. Brown: “Yes, please.”

Հրապարակեք այս հեռախոսային խոսակցությունը ձեր բլոգներում և թարգմանեք այն հայերեն: Թարգմանելուց հետո հորինեք ձեր հեռախոսային խոսակցությունը՝ փոխելով մարդկանց և ընկերությունների անունները:

 

 

 

 

 

Անգլերենի հեռավար դաս-առաջադրանք Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար. մինչև ապրիլի 10-ը

Սիրելի սովորողներ, առաջարկում եմ կատարել մասնագիտական կարողությունները զարգացնող այս հետազոտական աշխատանքը: Տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելով պատասխանեք նշված հարցերին: Որոշ հարցերին պատասխանելիս կարող եք նաև խորհրդակցել ձեր ծնողների հետ:

 1. Where is Lori Province located? Which country does it border with? Which provinces of Armenia does it border with?
 2. Which city is the administrative center of Lori?
 3.  What other towns are there in this province?
 4. What historical monuments can draw the tourists’ attention if they visit Lori?
 5. What can you say about the nature of Lori? Which Armenian poet wrote about the beauty of Lori?
 6. What do your parents or grandparents know about Lori?
 7. Do you know any legends about the historical monuments in Lori?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Ժաննա Մկրտչյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Ռուզան Մարգարյանը

 

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ աշխատանքի ամփոփում. մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 3-ը

Մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 3-ը ընկած ժամանակահատվածում սովորողները կատարել են երեք հեռավար առաջադրանք: Ունեցել եմ նաև մեկ առցանց դաս: Բոլոր դաս-առաջադրանքները նպատակաուղղված են եղել սովորողի մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը՝ մասնագիտական թեմաներով քննարկումներ կազմակերպելով, մասնագիտական տերմիններով թարգմանություններ անելով:

Առաջին հեռավար առաջադրանքի կատարումը նախատեսված էր մինչև ապրիլի 1-ը:

Անի Պետրոսյանը՝ մարտի 30-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նույն օրը:

Նինել Աղանյանը՝ մարտի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ մարտի 30-ին:

Միլենա Շամոյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Գոհար Ջհանգիրյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Անժելա Շամոյանը`ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Լիլիթ Աբրահամյանը՝ ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Արփի Մարգարյանը՝ապրիլի 1-ին:

Մարիաննա Սուլյանը՝ ապրիլի 1-ին:

Երկրորդ հեռավար առաջադրանքը ստեղծագործական էր, որը կազմել էի դեռ մարտի 20-ին. «Եթե ուզում ես փոխել աշխարհը, սկսիր անկողինդ հարդարելուց»:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անի Պետրոսյանը՝ մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:
Ժաննա Մկրտչյանը՝ մարտի 26-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Անժելա Շամոյանը՝ մարտի 26-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին:

Նինել Աղանյանը

Երրորդ հեռավար առաջադրանքը նույնպես ստեղծագործական էր՝ անգլերեն ֆիլմի դիտում և քննարկում`«The most beautiful thing in the world – Աշխարհի ամենագեղեցիկ բանը»

Առաջադրանքը կատարել են՝

Նինել Աղանյանը

Անժելա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

 

Ապրիլի երկուսին առցանց դաս ունեցա սովորողների հետ Microsoft Teams ծրագրով:

Առցանց դասին մասնակցեցին՝ Անժելա Շամոյանը, Միլենա Շամոյանը, Անի Պետրոսյանը և Նինել Աղանյանը: Դասի բովանդակությունը՝  «Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների գործածմամբ «Էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկ» երկոսություններ»:

Առցանց դասի ընթացքում քննարկեցինք նաև հաջորդ շաբաթվա մի առաջադրանք, որը հնարավոր է դարձնել ընտանեկան նախագիծ:

Առցանց դասին մասնակցեցին՝

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Անի Պետրոսյանը

Նինել Աղանյանը

 

 

Haghpat Monastery – Հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոց. կարճաժամկետ նախագիծ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար. ապրիլի 6-7

Սիրելի սովորողներ, ներկայացնում եմ մի տեքստ, որը պատմում է Հաղպատի վանքի մասին: Տեքստի պարբերությունների առջև գրված է ժամանակի այն պահը, երբ պետք է սկսեք կարդալ այդ պարբերությունը ձեր ձայնագրությամբ: Մեր նպատակն է ներքևի տեսաֆիլմը ներկայացնել անգլերեն տեքստով: Տեսաֆիլմը միայն մեղմ երաժշտությամբ է: Մի քանի անգամ կարդացեք տեքստը առանց շտապելու՝ արտահայտիչ և դանդաղ: Երբ վերջանում է պարբերությունը, միանգամից մի շարունակեք տեքստը կարդալը: Անընդհատ նայեք համակարգիչի էկրանի ներքևի վայրկյանաչափին: Պետք չէ ամբողջ էկրանին նայել, այլապես կկորցնեք պահը: Սկսեք կարդալ, երբ նշված պահը գալիս է: Արդյունքում կունենանք տեսաֆիլմ, որի տակ ձեր ձայնագրությունն է: Սկսվում է տեսաֆիլմը և ձայնագրությունը: Լավ աշխատանք կլինի: Առաջադրանքը նախատեսված է ավարտել մինչև ապրիլի 8-ը:

Haghpat Monastery

 

Խոսքը սկսել 20-րդ վայրկյանին. – Haghpat Monastery is 175 Km to the north-east of Yerevan. Haghpat is in the province of Lori.

43-րդ վայրկյանին. Lori is one of the most picturesque regions in Armenia. This region is famous for its mountains covered with forests, deep gorges, mountainous fresh air and historical monuments.

1րոպե 10-րդ վայրկյանին. Haghpat Monastery was founded by Queen Khosrovanush in the 10th century, in  976. (nine hundred and seventy-six)

1րոպե 25-րդ վայրկյանին. A great number of tourists visit Haghpat every year, especially in summer, and the nearby living people have opened their small business selling some Armenian handmade souvenirs.

1 րոպե 34-րդ վայրկյանից. These stone staircases lead to the monastic complex.

1.47-րդ վայրկյանից. The history of Haghpat Monastery is written here. It is also written here that Haghpat Monastery was placed on the UNESCO World Heritage List in 1996.

2 րոպե 37-րդ վայրկյանին. The largest church in the complex, the Cathedral of Surb Nishan, probably begun in 976, was completed in 991 by king Smbat. It is a typical example of the 10th century Armenian architecture.

5 րոպե 15-րդ վայրկյանին This is the scriptorium where the kept old manuscripts. In these holes, the monks used to hide the manuscripts.

5 րոպե 33-րդ վայրկյանին. In those years there was no electricity and the architects used the sunlight to light the inside of the cathedral.

5-րոպե 51-րդ վայրկյանին.  There are also a number of splendid khachkars (cross-stones) of the 11th-13th centuries standing on the territory of the monastery, the best known among them is the “Amenaprkich” (All-Savior)

6 րոպե 46-րդ վայրկյանին. The landscape in Lori is really beautiful. Armenian great poet Hovhannes Tumanyan described the beauty of Lori in many of his creations.

8 րոպե 6-րդ վայրկյանին.  This memorial is erected to Sayat Nova, the great Armenian ashugh (poet and singer) of the 18th century.

 

 

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անժելա Շամոյանը

Միլենա Շամոյանը

Մարիաննա Սուլյանը

Գոհար Ջհանգիրյանը

Անի Պետրոսյանը 

 

Մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը. դաս-առաջադրանք Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում:

Խոսքային նմուշ 1

It is worth doing something. Արժե մի բան անելը:

“The Haghpat Monastic Complex is in Lori.”

Is it worth visiting?

“Yes, it is worth visiting. It is one of the most beautiful monasteries in Armenia.”

Translate into English

-Տաթևի վանական համալիրը Սյունիքի մարզում է:

-Արժե՞ տեսնել այն:

-Այո, իհարկե արժե տեսնել այն: Արժե տեսնել նաև աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, որը Տաթևի վանքի մոտ է:

 

-Ի՞նչ է սա:

-Սա քաղցր սուջուխ է:

-Արժե՞ փորձել (համտեսել) այն:

-Այո, իհարկե: Արժե այն գնել և ուտել, որովհետև շատ համեղ է:

-Ես ճգիտեմ, թե արդյոք արժե այցելել Քարահունջը: Այն շատ հեռու է Երևանից:

-Կարծում եմ, որ արժե այցելել Քարահունջը: Այն 7000 տարվա պատմություն ունի:

Խոսքային նմուշ 2

to enjoy doing something – բավականություն ստանալ մի բան անելուց

“I enjoy traveling in a car about Armenia. What about you?”

“I enjoy looking at old Armenian manuscripts (ձեռագրեր) in the Matenadaran.”

Translate into English

-Ես բավականություն եմ ստանում՝ դիտելով Երևանի տեսարժան վայրերը, իսկ դու՞:

-Ես բավականություն եմ ստանում՝ այցելելով Վերնիսաժ շաբաթ և կիրակի օրերին, իսկ դու՞:

-Ես բավականություն եմ ստանում՝  նայելով Հանրապետության հրապարակի պարող շատրվաններին, որոնք ուղեկցվում են երաժշտությամբ և լույսային եֆեկտներով:

Խոսքային նմուշ 3

to mind doing something – դեմ լինել մի բան անելուն

I don’t mind discussing tomorrow’s  working plan. Ես դեմ չեմ քննարկել վաղվա աշխատանքային պլանը:

I don’t mind your  staying at the Mariotte Hotel.  Ես դեմ չեմ, որ

Won’t you mind ….? Դեմ չե՞ք լինի…

I didn’t mind … Ես դեմ չեղա…, ես դեմ չէի…

Translate into English

Դեմ չե՞ք լինի անցկացնել  ձեր մեկ շաբաթվա արձակուրդը Ծաղկաձորում:

Դուք դեմ չե՞ք, որ մենք ավտոբուսով տանենք ձեզ Ծաղկաձոր:

Ես դեմ չեմ գնալ Ծաղկաձոր ավտոբուսով: Ես միայն ուզում եմ տեսնել Կեչառիս եկեղեցին և վերադառնալ Երևան:

Now you may watch this film in which expressions with Gerund are used.

 

 

 

 

Առաջադրանքը կատարել են՝

Անի Պետրոսյանը՝ մարտի 30-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նույն օրը:

Նինել Աղանյանը՝ մարտի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ մարտի 30-ին:

Միլենա Շամոյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Գոհար Ջհանգիրյանը՝ մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 1-ին:

Անժելա Շամոյանը`ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Լիլիթ Աբրահամյանը՝ ապրիլի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Արփի Մարգարյանը՝ապրիլի 1-ին:

Մարիաննա Սուլյանը՝ ապրիլի 1-ին:

Մարտի 30-ից ապրիլի 10-ը անգլերենի առցանց-հեռավար ուսումնառության ծրագիրը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողների համար

Մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում: Հեռավար դաս-առաջադրանքի կատարման միջոցով:

Ապրիլի 2-3 

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների գործածմամբ «Էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկ» երկոսություններ: Առցանց դասի կազմակերպման միջոցով:

Ապրիլի 6-8 

Լոռու մարզ. տեսարժան վայրեր, պատմամշակութային հուշարձաններ (ներածական տեքստի ուսումնասիրում)՝ հեռավար դաս-առաջադրանքի կատարման միջոցով:

Առաջադրանքի կատարմանը կարելի է ներգրավել նաև ծնողներին, տատիկ պապիկներին: Հնարավոր է նրանք ավանդազրույցներ իմանան Լոռվա մասին:

Ապրիլի 9-10

«Լոռու մարզ. տեսարժան վայրեր, պատմամշակութային հուշարձաններ» տեքստի հիման վրա «Էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկ» երկխոսություն: Առցանց դասի կազմակերպման միջոցով:

 

Անգլերենի հեռավար դաս քննարկման համար. մարտի 20-ին

This distance lesson is intended for EFL teachers and high school students. I think it will not be difficult for the students to listen to the speech and understand it. The speech is accompanied by English subtitles which will make it easier to comprehend what is spoken about.

William McRaven, a US Navy Admiral, delivers a speech to teenagers. He encourages them not to be afraid of any difficulties in life on the way to their destination. He inspires them to endeavor and overcome their own fears.

 

 

 

 

 

A task for students:

Write an essay on the following title: “If you want to change the world, start off by making your bed.”

Շարադրությունը գրել են՝

Ավետիս Տետեյանը՝ մարտի 24-ին: Նույն օրը սխալների ուղղուիմով պատասխանել եմ:

Մինդելի Դիանա՝ մարտի 24-ին: Պատասխանել եմ մարտի 25-ին: Հոյակապ էր գրել:

Մանե Սարգսյան՝ մարտի 28-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ սխալների ուղղումով:

Անի Պետրոսյանը՝ մարտի 27-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:
Ժաննա Մկրտչյանը՝ մարտի 26-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին՝ սխալների ուղղումով:

Անժելա Շամոյանը՝ մարտի 26-ին: Պատասխանել եմ մարտի 28-ին:

Էրիկա Ասատրյանը՝ մարտի 30-ին: Ստուգել և պատասխանել եմ մարտի 31-ին:

Արսեն Մկրտչյանը՝ ապրիլի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

 

Անգլերենի հեռավար դաս-առաջադրանք Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար. մարտի 20-ին

Սիրելի ուսանողներ, կատարելով նախորդ առաջադրանքը՝ դուք արդեն անգլերեն եք թարգմանել Գեղարդավանքի մասին տեքսը և ծանոթ եք տեքստի մասնագիտական բառապաշարին, Գեղարդավանքի մասին հիմնական տեղեկատվությանը: Հիմա այդ նույնը ներկայացվում է էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկ երկխոսությամբ, որը ավելի հաղորդակցական է: Կարդացեք երկխոսությունը և հեռախոսային դերախաղով հաղորդակցվեք իրար հետ: Մարտի 23-ին կմիանանք Microsoft Teams ծրագրով և առցանց դաս կկազմակերպենք այս երկխոսությամբ:

Geghard Monastery: a dialogue between a travel agent and a tourist.

Guide: “Today we are going to see the Geghard Monastic Complex. It is in a picturesque place and the monastery is worth seeing. All the tourists are taken there when they visit Armenia.”

Tourist: “Is it far from Yerevan?”

Guide: “It is in Kotayk province, about 40 km to the south-east of Yerevan.”

Tourist: “Shall we have to climb up a mountain? Is the monastery off the main roads? What kind of shoes and clothes shall we put on?”

Guide: “No, you don’t need to put on any special clothes or shoes. Put on your everyday clothes and shoes. The monastery is not offroad.”

Now we are in the territory of the Geghard Monastic Complex. 

Tourist: Look, there is an open-air market here. What are these?

Без названия

Guide: These are called “Sujukh”. They are made of nuts, flour, grape juice, sugar and flavoured with cinnamon. They are very tasty. But I advise that you should buy them after visiting the monastery.

Tourist: Oh, what a beautiful church it is! When was it built?

Guide: The exact timing of Geghard’s construction is not known.  It is said that it was founded by St. Gregory the Illuminator in the 4th century.  Originally, the monastery was called Ayrivank, or the Monastery of the Caves.  There were about 140 caves in the area where hermits lived.  Many of the caves have collapsed due to earthquakes.

Tourist: Yes, you are right. That door on the rock looks like a door to the cave.

Guide: According to a legend, a sister and brother from a noble family decided to leave secular life and build a church in that area.  It was difficult for them to choose a suitable place for the church.  There were rocks everywhere and they asked God to help them.  When they woke up in the morning, they saw their pickaxe stuck in the rock, and with their diligent labour they gradually opened a temple in the rock, where lived until their last days. This church was later called the Holy Mother of God. So the Holy Mother of God Church is the oldest in the Geghard Monastic Complex.

Tourist: I guess, this is the main church here.

Guide: You are right. The Catholic Church is the main church of the Geghard Monastic Complex. It was built in the 13th century.  Under the north wall of the church, there is a miraculous water source that has been worshipped since pagan times. In the 13th century the spear, with which a Roman soldier had stabbed the crucified Jesus, was brought to Ayrivank. It was because of that relic spear that Ayrivank was renamed Geghard. The Armenian word for “spear” is “Geghard”. Now, this relic spear is preserved in the Museum of the Mother Cathedral in Echmiadzin.

Tourist: Thank you very much for the explanation. Now, let’s go back to that open-air market. I can’t help tasting that Armenian Sujukh.

 

Մարտի 16-20-ը. Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար. անգլերեն

Սիրելի սովորողներ, շարունակելով «Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները հայերեն և անգլերեն» երկարաժամկետ նախագծի կատարումը, մարտի 16-20 առցանց շաբաթվա համար առաջարկվում է անգլերեն թարգմանել Գեղարդի մասին պատմող տեքստը՝ օգտվելով թեմատիկ, մասնագիտական տերմինների ներկայացված հայերեն-անգլերեն բառապաշարից: Թարգմանությունը պետք է ինձ ուղարկել մինչև մարտի 18-ը, որից հետո տեքստը կվերածենք զբոսաշրջիկ-էքսկուրսավար երկխոսության:

 

 Գեղարդի վանքը

 Գեղարդի վանքը Կոտայքի մարզում է՝ Երևանից մոտ 40 կմ դեպի հարավ արևելք: Գեղարդի կառուցման ստույգ ժամանակը հայտնի չէ: Ասում են, որ այն հիմնադրել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը 4-րդ դարում: Ի սկզբանե վանքը կոչվել է Այրիվանք, կամ ՝Քարայրների վանք: Այդ վայրում մոտ 140 քարայր է եղել, որտեղ ճգնավորներ են ապրել: Քարայրներից շատերը փլուզվել են երկրաշարժերի պատճառով:

Ըստ ավանդազրույցի մի ազնվատոհմիկ ընտանիքից քույր և եղբայր որոշել էին թողնել աշխարհիկ կյանքը և ձորի մեջ եկեղեցի կառուցել։ Նրանց համար դժվար էր եկեղեցու համար հարմար տեղ ընտրել: Ամենուրեք ժայռեր էին և նրանք խնդրեցին Աստծուն օգնել իրենց։ Առավոտյան արթնանալով` տեսան, որ իրենց բրիչը խրված է լեռան կատարին և քրտնաջան աշխատանքով աստիճանաբար ժայռի մեջ բացում են մի տաճար, որտեղ էլ կնքում են իրենց կյանքի մահկանացուն։ Հետագայում այդ եկեղեցին կոչվեց Սուրբ Աստվածածին:

geghard-125-300x227

Այսպիսով, Գեղարդի վանական համալիրի ամենահին կառույցը Սուրբ Աստվածածին կիսավիմափոր եկեղեցին է:

Կաթողիկե եկեղեցին Գեղարդի վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցին է, որը կառուցվել է 13-րդ դարում: Եկեղեցու հյուսիսային պատի տակ կա հրաշագործ ջրի աղբյուր, որը պաշտել են դեռ հեթանոսական ժամանակներից:

img10_20141217202257

13-րդ դարում Այրիվանք է բերվում այն գեղարդը, որով հռոմեացի զինվորը խոցել էր խաչված Հիսուսին: Այդ գեղարդի խորհրդանշով Այրիվանքը անվանեցին Գեղարդավանք:

654654-193x300

Այժմ գեղարդի այս մասունքը պահպանվում է Էջմիածնի Մայր տաճարի թանգարանում:

 

Կառուցման ստույգ ժամանակը – the exact time of constructing (building)

Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ – Saint Gregory the Enlightener

Ի սկզբանե – initially

Ճգնավոր – hermit

Ըստ ավանդազրույցի – according to a legend

Ազնվատոհմիկ ընտանիք – a noble family

Աշխարհիկ կյանք – secular life

Բրիչ – pickaxe

Նրանք տեսան, որ իրենց բրիչը խրված է ժայռի մեջ – They saw their pickaxe stuck in the rock –

Քրտնաջան աշխատանքով ժայռի մեջ մի տաճար բացեցին – they carved out (rocked out) a temple with their hard work

Կիսավիմափոր եկեղեցի – semi carved out church

Կաթողիկե եկեղեցի – Catholic Church

Հրաշագործ ջրի աղբյուր – a spring of miraculous water

Պաշտել են դեռ հեթանոսական ժամանակներից – has been worshiped since pagan times.

Խորհրդանիշ – symbol

Խոցել – pierce, stab

Խաչել – crucify – խաչված – crucified

Jesus Christ – Հիսուս Քրիստոս

գեղարդի մասունքը – the relic of the spear

Թարգմանությունը կատարել են՝

Ժաննա Մկրտչյանը՝ մարտի 16-ին: Ուղղել եմ աշխատանքը և պատասխանել եմ նույն օրը:

Անժելա Շամոյանը՝ մարտի 16-ին: Ուղղել եմ սխալները և պատասխանել եմ Մարտի 17-ին:

Լիլիթ Աբրահամյանը՝ մարտի 17-ին:

Միլենա Շամոյանը՝ մարտի 17-ին. ուղղել եմ սխալները և պատասխանել եմ մարտի 19-ին:

Անի Պետրոսյանը՝մարտի 18-ին: Պատասխանել եմ մարտի 19-ին:

Գոհար Ջհանգիրյանը՝ մարտի 18-ին: Պատասխանել եմ մարտի 19-ին:

Արփի Մարգարյանը՝ մարտի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Նատալի Հովհաննիսյան՝ մարտի 27-ին:

Դանիել Գաբրիելյան՝ մարտի 27-ին: 

Նինել Աղանյանը՝ մարտի 28-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

 

 

Vayots Dzor Province

Armenians are hospitable, but the people living in the Vayots Dzor province are very hospitable.

 

Noravank

266px-IMG_-Noravanq

Noravank is a monastery in the Vayots Dzor province. It is 122 kilometers from Yerevan not far from the town of Yeghegnadzor. The road to Noravank goes through the Gorge of the River Amaghu. The gorge is exceptionally beautiful with cliffs on both sides.

The Monastic Complex of Noravank is best known for its Holy Mother of God Church (Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի). It is a two-storeyed church. On the wall of the church, there is a stone staircase that leads to the second floor. The Holy Mother of God Church was built in the 13th century. The architect of the church was Momik. Momik designed and built the church. He also created the ornaments, bas-relief sculptures, and cross-stones.

Noravank is also called Amaghu Church which is the name of the village Amaghu, now abandoned.

The monastic complex of Noravank was founded by Bishop Hovhannes in 1105.  The monastic complex includes the church of S. Karapet, S. Grigor chapel with a vaulted hall (կամարակապ սրահ), and the church of S. Astvatsatsin (Holy Mother of God).

On the way to Yeghegnadzor there is a sunny village Areni which is famous for its wine Areni.  There is a wine factory outside the village and just adjacent to the factory there is a small firm shop where travelers and especially tourists can stop to taste a glass of legendary  Areni wine.

areni2

Every year, on the first Sunday of October, a wine festival is held in the village of Areni. If you go to Areni on this day, you will be surprised to see the whole village turned into a huge wine market. The villagers exhibit their bottled wine, dried fruit, honey, home-made cheese, lavash (Armenian traditional bread) just on the doorway of their houses. It is true that they want to sell their goods but they will be happier if you just taste their wine and praise it.

A perfectly preserved shoe has been found in a cave in the Vayots Dzor province near the village of Areni. The 5,500-year-old shoe is the oldest leather shoe in the world. The Armenian shoe is named “Charokh”.d091d0b5d0b7-d0bdd0b0d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f-5

Jermuk

Jermuk is another place of interest in Vayots Dzor. It is a spa town and is known for its hot springs of mineral water. That is why Jermuk is also known as a center of medical tourism. The town attracts tourists not only for its mineral water but also for its nature with surrounding forests and the waterfall Shaki. However,  an environmental problem is maturing around Jermuk now. Not far from this spa town, there is a mountain called Amul where geologists have found rich gold reserves, and now they want to open gold mines there. Environmental specialists are of the opinion that the gold mine will pollute the underground waters of Jermuk.

 

Vocabulary

hospitable – հյուրասեր

Cliff – ուղղաբերձ ժայռ

Gorge – կիրճ

exceptionally beautiful – բացառիկ գեղեցիկ

Monastic complex – վանական համալիր

Two-storeyed -երկհարկանի

staircase – աստիճան

bas relief sculptures – գարթաքանդակներ, (պատի վրա արված քանդակ, որը միայն մի կողմով է արված)

Include – ներառել

Abandoned – լքված

adjacent – կից

exhibit – ցուցադրել

bottled – շշալցված

dried fruit – չիր

praise – գովել

spa town -առողջարանային քաղաք

mine – հանք

rich reserves – հարուստ պաշարներ

pollute – աղտոտել

2019-2020 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփումը

Իմ աշխատանքային գործունեության ուղղությունները

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում:

Անգլերեն էջում հրապարակվել և հրապարակվում են կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությունը լուսաբանող տեքստային նյութերի անգլերեն թարգմանություններ, սովորողների բլոգներում անգլերեն հրապարակումներ, թարգմանություններ կրթահամալիրի տնօրենի օրագրից, կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների հոդվածների թարգմանություններ, որոնք հրապարակված են «Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրում:

«Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրի անգլերեն էջի սպասարկում

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ անելու համար, նախ և առաջ, կատարում եմ հոդվածի ընտրությունը: Նախընտրում եմ այն հոդվածները, որոնք հեղինակային են, որոնց բովանդակությունը բնորոշ է կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությանը և որոնք ամենալավ ձևով են ներկայացնում կրթահամալիրը անգլիախոս օտարերկրացուն: Այս առումով մեծ բավականություն էր ինձ համար թարգմանել ու օտարերկրացիներին ներկայացնել Էլյա Գրիգորյանի «Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարանում – The First Grape Wine Making Ritual in the Pre-School» հոդվածը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն    

Սեպտեմբերին ուսումնասիրել եմ մենթոր ուսուցչի աշխատանքը ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում և Ֆինլանդիայում: Գեղարվեստի ԱրտաՍահմանում կայացած մանկավարժական ակումբի քննարկումը ցույց տվեց, որ ուսանելի և ընդօրինակելի առաջավոր փորձի նկարագրություն էր արված:

Ուսումնասիրել եմ ԱՄՆ Փենսիլվանիա նահանգի Միլերսվիլ համալսարանի դոցենտներ Փերսիդա և Բիլ Հիմելների մանկավարժական երեք հնարքները, որոնք խթանում են ամբողջ դասարանին ակտիվորեն ներգրավվելու ուսումնական գործընթացի մեջ։

Մենթորական աշխատանք

Սեպտեմբերին արել եմ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների բլոգների և ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրությունը, որտեղ մանրամասն նշել եմ առկա թերությունները և աշխատանքի կազմակերպման բարելավմանը ուղղված դիտարկումները: Կատարված ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են սեպտեմբերի 18-ի օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքի ընթացքում:

Ներկա եմ եղել Հերմինե Գևորգյանի, Էլինա Մանուկյանի, Հայկուհի Հովհաննիսյանի և Անժելա Սարգսյանի անգլերենի ուսումնական պարապմունքներին: Մենթորական աշխատանքի իմ սկզբունքն է՝ նկատել ու գնահատել լավը նորեկ դասավանդողի գործունեության մեջ, որից հետո միայն բարելավմանը ուղղված առաջարկություններ անել: Կարծում եմ, որ աշխատանքի այս ձևը ոգևորում է նորեկին՝ մղում նրան առաջընթաց քայլերի:

Օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբերի սեմինար-պարապմունքների պատասխանատու՝ սեպտեմբերի 18-ին, հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը մանկավարժական ճամբարում, դեկտեմբերի 4-ին:

Ամենամսյա ֆլեշմոբներ

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները:

Կազմել և կրթահամալիրի Մեդիագրադարանին եմ տրամադրել անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների փաթեթը:

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցում

20 սովորող է ընդգրկված անգլերենի հեռավար դասընթացում, որից 4-ը Միջին, իսկ 16-ը՝ Ավագ դպրոցից: Սովորողներին ուղարկվող առաջադրանքները լեզվի գիտելիքներն ու կարողությունները ստուգող առաջադրանքներ չեն: Դրանք բոլորը դաս-առաջադրանքներ են, որոնց նպատակը, նախ և առաջ, մի որևէ լեզվական երևույթ, արտահայտչամիջոց, բառ ու բառակապակցություն սովորեցնելն է, սովորողների անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները բարձրացնելն է, իսկ հետո արդեն՝ ստուգելը: Առաջադրանքներում արված սխալները ուղղում և գրում եմ իմ բացատրությունները: Ավագ դպրոցի սովորողներ Ավետիս Տետեյանը, Ալեն Գևորգյանը, Նելլի Գևորգյանը, Լարիսա Սիրունյանը, Մանե Սարգսյանը, Աստղիկ Խաչատրյանը, Դիանա Մինդելին: Միջին դպրոցից արդյունավետ հեռավար ուսուցում են ստանում Աստղիկ Հակոբյանը, Ալիսա Ղասաբյանը և Մանե Հովհաննիսյանը:

 

Աշխատանքը Քոլեջում

Առաջին ուսումնական շրջանի ձեռքբերումն եմ համարում «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերեն դասընթացի հայերեն և անգլերեն տեքստերի ստեղծումը՝ «Գյումրի – Gyumri», «Գառնիի հեթանոսական տաճարը – Pagan Temple of Garni», «Հաղարծին – Haghartsin», «Դիլիջան – Dilijan», «Սևանա լիճ – Lake Sevan» : Տեքստերի ստեղծման գործում մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել 4-րդ կուրսի ուսանող Անժելա Շամոյանը:

 

 

 

 

 

 

Gyumri – Գյումրի

-Good morning, we are impatiently waiting for our next trip in your country. Where will we go today?

-Good morning, I am very happy that you like our country. Today we will go to Gyumri. Have you heard about Gyumri?

-Oh, I have heard many times the name of the city Gyumri but it’s a pity that I know little about it.  I only know that on December 7 in 1988 there was a terrible earthquake there and many people lost their lives in the ruins. 

-Yes, you are right. But there are many good things that you should know about Gyumri, and even that big disaster couldn’t change the character of the cheerful people in Gyumri. For example, just after several days of the earthquake, the people of Gyumri began telling different jokes about the situations they had appeared. They say that the first music school and theater were founded in Gyumri. The first opera was performed here. It was the Opera Almast by Alexandr Spendiaryan. The famous poets Avetic Isahakyan, Hovhannes Shiraz, actor Mher Mkrtchyan and other well-known artists, sportsmen were born in Gyumri.

-Yes, I think that Armenians are very talented people. How can we reach there?

 

-We will go there by train. Last year a high-speed train began working, and it usually takes an hour and a half to get there.

-Oh, it’s good. I didn’t know about it.

-So we are already in Gyumri. At first, I want to tell you that Gyumri had other names many years ago. It was called Kumairi, Alexandrapol, Leninakan, and when Armenia gained its independence the city was renamed Gyumri. Gyumri is the second-largest city in Armenia. It is about 120 km. to the North West of Yerevan.

-Are there any historical monuments here?

Yes, surely there are. Now we are in the center of Gyumri. This is Saint Mary Church. It was built in the 19th century. The church was greatly damaged by the 1988 earthquake. Now it has been reconstructed.

-What else is Gyumri famous for?

-Gyumri has always been the city of poets, artists and handicraft workmen.

-What about the museums?

-We can go to the Dzitoghtsyan Museum of National Architecture․The museum exhibits the elements of the daily urban life of Gyumri.

– Yes, that will be very interesting for me. Oh, I can see the monument to Charles Aznavour here. Was he born here or were his ancestors from Gyumri? Դա շատ հետաքրքիր կլինի:

– No, he was not born in Gyumri and neither were his ancestors from here. Gyumri is simply grateful to Charles Aznavour for his great aid to the city after the terrible earthquake. Charles Aznavour was the founder of the Foundation Aznavour to Armenia.

 

There are still families in Gyumri who live in small metal cottages. We hope that in the near future all the families will move to new comfortable flats, and the city of Gyumri will no longer be considered a disaster area.

 

impatiently – անհամբերությամբ

it’s a pity – ափսոս

ruins – փլատակներ

even – նույնիսկ

disaster – աղետ

cheerful – կայտառ, կենսուրախ

character – բնավորություն

talented – տաղանդավոր

it takes an hour and a half to get there

gain – ստանալ, նվաճել

to be damaged – վնասվել

to be grateful to – երախտապարտ լինել

founder – հիմնադիր

foundation – հիմնադրամ

 

Բարի լույս, մենք անհամբեր սպասում ենք մեր հաջորդ ուղևորությանը ձեր երկրում: Ու՞ր ենո գնալու այսօր:

Բարի լույս, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ դուր է գալիս մեր երկիրը: Այսօր մենք կգնանք Գյումրի: Դուք լսե՞լ եք Գյումրու մասին:

Ես շատ անգամ եմ լսել Գյումրի քաղաքի անվան մասին, բայց ափսոս, որ քիչ բան գիտեմ նրա մասին: Ես միայն գիտեմ, որ 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին սարսափելի երկրաշարժ է եղել այնտեղ, և շատ մարդիկ են կորցրել իրենց կյանքերը փլատակների տակ:

Այո, դուք ճիշտ եք, բայց շատ լավ բաներ կան Գյումրու հետ կապված, և նույնիսկ այդ մեծ աղետը չկարողացավ փոխել Գյումրու կենսախինդ մարդկանց բնավորությունը: Օրինակ՝ երկրաշարժից մի քանի օր էլ չէր անցել, երբ գյումրեցիները սկսեցին կատակներ հորինել՝ կապված այն տարբեր իրավիճակների հետ, որտեղ նրանք հայտնվել էին: Գյումրին միշտ էլ եղել է արվեստի և արհեստների քաղաք: Ասում են, որ առաջին երաժշտական դպրոցը և թատրոնը հիմնադրվել են Գյումրիում: Առաջին օպերան այստեղ է բեմադրվել: Հայտնի բանաստեղծներ Ավետիք Իսահակյանը, Հովհաննես Շիրազը, դերասան Մհեր Մկրտչյանը, շատ մեծանուն նկարիչներ, մարզիկներ են ծնվել Գյումրիում:

Այո՚, ես կարծում եմ, որ հայերը շատ տաղանդավոր մարդիկ են: Ինչպե՞ս կարող ենք հասնել այնտեղ:

Մենք կգնանք այնտեղ գնացքով: Անցյալ տարի արագընթաց գնացք է սկսել աշխատել այդ երթուղով:

Մենք հիմա Գյումրիում ենք: Սկզբում ես ուզում եմ ասել, որ Գյումրին իր պատմության ընթացքում տարբեր անուններ է ունեցել: Այն անվանել են Կումայրի, Ալեքսանդրապոլ, Լենինական, իսկ երբ Հայաստանը անկախացավ, քաղաքը վերագտավ իր հին անունը՝ Գյումրի: Գյումրին երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է Հայաստանում: Այն Երևանից մոտ 120 կմ. է դեպի հյուսիս արևմուտք:

Այստեղ կա՞ն պատմական հուշարձաններ:

Այո, իհարկե՚ կան: Հիմա մենք Գյումրու կենտրոնում ենք: Սա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է: Այն կառուցվել է 19-րդ դարում: Եկեղեցին մեծապես վնասվեց 1988-ի երկրաշարժից: Հիմա այն վերակառուցվել է:

Էլ ինչո՞վ է հայտնի Գյումրին:

Գյումրին միշտ էլ եղել է պոետների, նկարիչների, մարզիկների և արհեստավորների քաղաք:

Ի՞նչ կասեք թանգարանների մասին:

Մենք կարող ենք գնալ Ձիթողցյան թանգարանը: Թանգարանը ունի Գյումրու քաղաքային կենցաղի մասին պատմող ցուցանմուշներ:

Դա շատ հետաքրքիր կլինի: Ես տեսնում եմ Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը այստեղ: Նա այստե՞ղ է ծնվել, թե՞ նրա նախնիներն են Գյումրեցի եղել:

Ոչ, նա Գյումրիում չի ծնվել և ոչ էլ նրա նախնիներն են եղել գյումրեցիներ: Գյումրին պարզապես երախտապարտ է Շարլ Ազնավուրին նրա մեծ օգնության համար, որը նա տվել է Գյումրիին երկրաշարժից հետո: Գյումրիում դեռ կան ընտանիքներ, որոնք ապրում են փոքրիկ մետաղյա տնակներում: Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում բոլոր ընտանիքները կտեղափոխվեն հարմարավետ բնակավայրեր, և Գյումրի քաղաքը այլևս չի համարվի աղետի գոտի:

 

Pagan Temple of Garni – Գառնիի հեթանոսական տաճարը

-Today we are going to Garni Temple. It is the only Pagan Temple in Armenia. When in 301 Christianity was adopted in Armenia, all the Pagan temples were destroyed except Garni. Later, in the 17th century, it was destroyed by an earthquake. It was reconstructed in the middle of the 20th century.

300px-Garni-msu-wlm-3121

Where is the Temple of Garni located?

-The pagan temple of Garni is in Kotaik Province in the village of Garni. It is about 35 km to the North East of Yerevan. It was built in the 1st century by King Trdat A to the God of Sun Mihr.

-Are there any other Pagan temples in Armenia?

-No, there aren’t any other pagan temples. All the pagan temples were destroyed when Christianity was adopted in Armenia in 301. The temple of Garni was so beautiful that it wasn’t destroyed and was left to serve as a historical monument.

-Are there any places of interest on the way to Garni?

-Yes, there is. That is Charents Arch near the village of Voghjaberd. In 1957, when the well-known architect Raffael Israyelyan was going to Garni, he stopped the car and admired the beauty of Mount Ararat. The mountain was seen very well from that place. He decided to build an arch there. Now it has become tourists’ frequently visited place.

 

Չարենցի_կամար5

The Temple of Garni is in a picturesque place. It is near the Gorge of the River Azat. Down there in the gorge, you can see the so-called symphony of stones.

Քարերի_սիմֆոնիան

There are still a number of Armenians who consider themselves to be pagan followers. They organize different pagan festivities and rituals there.

temple – տաճար, synonym to “cathedral”

pagan – հեթանոսական

destroy – կործանել

frequently – հաճախ synonym to “often”

follower –  հետևորդ

ritual – ծես

 

Գառնիի հեթանոսական տաճարը

-Այսօր մենք գնալու ենք Գառնիի հեթանոսական տաճարը: Այն միակ հեթանոսական տաճարն է Հայաստանում: Երբ 301 թվականին Քրիստոնեությունն ընդունվեց Հայաստանում, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին բացի Գառնիի տաճարից: Տաճարը փլուզվեց ավելի ուշ՝ 16-րդ դարում երկրաշարժի հետևանքով: Գառնին վերակառուցվեց 20-րդ դարի կեսերին:

-Որտե՞ղ է գտնվում Գառնու հեթանոսական տաճարը:

-Գառնու հեթանոսական տաճարը Կոտայքի մարզում է, Գառնի գյուղում: Այն մոտավորապես 35 կմ Երևանից հյուսիս արևելք է: Տաճարը կառուցվել է Տրդատ Առաջին թագավորի օրոք և խորհրդանշում է հայերի պաշտամունքը արևի աստված Միհրին:

-Հայաստանում կա՞ն այլ հեթանոսական տաճարներ:

-Ո՚չ, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին, երբ Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում: Գառնու տաճարն այնքան գեղեցիկ էր, որ այն պահպանվեց որպես պատմական հուշարձան:

-Կա՞ն այլ տեսարժան վայրեր Գառի տանող ճանապարհին:

-Այո, կա: Չարենցի կամարն է Ողջաբերդ գյուղի մոտ: 1957 թվականին, երբ անվանի ճարտարապետ Ռաֆաել Իսրաելյանը Գառնի էր գնում, նա կանգնեցրեց մեքենան ու հմայված սկսեց նայել Արարատ սարին: Այդ վայրից Արարատը շատ լավ էր երևում: Նա որոշեց հենց այդտեղ կառուցել մի կամար-դիտարան, որտեղ ճամփորդները կկանգնեին ու կհիանային այդ տեսարանով: Այժմ այն դարձել է զբոսաշրջիկների հաճախակի այցելվող վայրրերից մեկը:

-Գառնու տաճարը գեղատեսիլ վայրում է: Այն Ազատ գետի կիրճի վրա է, իսկ այնտեղ ներքևում երևում է, այսպես կոչված, քարերի սիմֆոնիան:

-Հայաստանում դեռ կան հայեր, ովքեր համարում են իրենց հեթանոսության հետևորդներ: Նրանք տաճարի բակում կազմակերպում են հեթանոսական տոնակատարություններ և ծեսեր:

Հաղարծին – Haghartsin

 • 300px--Հաղարծնի_վանք_1
 • Which is our next destination in the province of Tavush?
 • -Our next destination is one of the most beautiful monasteries in Armenia. The monastery is called Haghartsin. It is about 13,4 km to the north of Dilijan, in a picturesque place.
 • -What does the word Haghartsin mean in Armenian?
 • -According to a folklore myth, an eagle was soaring playfully over the dome of the main church on the day of its consecration. The Armenian word for “to play” is “խաղալ” or “հաղալ” in the local dialect. The Armenian for eagle is “արծիվ”. So Haghartsin is a compound word in Armenian meaning “խաղացող արծիվ – playing eagle”.
 • -Here is Haghartsin Monastery. It is really beautiful, isn’t it?
 • -Oh, what a beauty!
 • -How old is this monastery?
 • -Haghartsin Monastery was built in the 10-13th centuries.   The monastery has 4 churches: St. Grigor, St.Astvatsatsin (St.Mary), Holy Katoghike Church, St.Stepanos Church. All these churches were built in different years. There are also chapels and cross-stones here.
 • -And what was this hall used for?

 

180px-Haghartsin-4

 • -That was the refectory. It was constructed on 12 columns that symbolize 12 apostles of Christ. It served as a public dining-room. There is a huge bronze pot with ornaments on it in the yard of the monastery.
 • -Oh, what an old tree it is!
 • -There is a belief that if you can go through the hollow of this tree your dream will come true.
 • -I have a dream. Let me try it.

 

Vocabulary

destination – նպատակակետ

province – մարզ

picturesque – գեղատեսիլ

mean – նշանակել

folklore – ժողովրդական բանահուսյություն

myth – առասպել

soar – թևածել, ճախրել

dome – գմբեթ

consecration – օծում

eagle – արծիվ

dialect – բարբառ

compound word – բարդ բառ

chapel – մատուռ

refectory – սեղանատուն

symbolize – խորհրդանշել

apostel – առաքյալ

pot – կաթսա

hollow – ծառի փչակ

Դիլիջան – Dilijan

-Which is the next place of interest that we will visit?
– We will go to Dilijan. For me Dilijan is one of the most beautiful places in Armenia. I hope you will like it.
– Where is Dilijan located? What is the distance from Yerevan to Dilijan?
-Dilijan is in Tavush province, on the bank of the River Akhstev. It is about 106 km from Yerevan. It usually takes 2 hours to get there by car or by bus.
-What else can you tell about Dilijan?
– According to the locals, the name “Dilijan”means  “sweet tongue” (sweet sound). Dilijan’s climate is healthy with fresh air because it is surrounded with forests of fir trees.  Dilijan is rich in natural springs of fresh and mineral water. Dilijan Mineral Water is rich in minerals that are natural remedies for the people with digestive problems, and the forests of fir trees help people with larynx problems..
-Are there any historical monuments in or near Dilijan?
-Of course, there are. Not far from Dilijan is the Monastry Haghartsin.
-We will visit there, won’t we?
-Surely, will visit. But before visiting Haghartsin I will tell you a legend about Haxartsin Monastery.
-Ո՞րն է հաջորդ տեսարժան վայրը, որը մենք այցելելու ենք:

-Մենք կգնանք Դիլիջան: Ինձ համար Դիլիջանը Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է: Ես հուսով եմ, որ դուք կհավանեք այն:

– Որտե՞ղ է գտնվում Դիլիջանը: Որքա՞ն է Երևանից Դիլիջան հեռավորությունը:

– Դիլիջանը Տավուշի մարզում է՝ Աղստև գետի վրա: Երևանից Դիլիջան 106 կմ է: Սովորաբար 2 ժամ է պահանջվում ավտոբուսով կամ ավտոմեքենայով այնտեղ հասնելու համար:

– Էլ ի՞նչ կարող եք պատմել Դիլիջանի մասին:

– Ըստ տեղաբնակների «Դիլիջան» անունը նշանակում է «քաղցր լեզու» կամ «քաղցր ձայն»: Դիլիջանի կլիման մեղմ է և առողջարար իր մաքուր օդով, որովհետև այն շրջապատված է եղևնիների և սոճու անտառներով: Դիլիջանը հարուստ է բնական հանքային և խմելու սառնորակ ջրերով: Դիլիջանի հանքային ջուրը հարուստ է  միներալներով, որոնք բուժիչ սպեղանի են մարսողական և շնչուղիների  խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար:

– Դիլիջանում կամ նրա մոտաքայքում կա՞ն պատմական հուշարձաններ:

– Իհարկե կան: Հաղարծինի վանքը Դիլիջանից հեռու չէ:

– Մենք կայցելենք այնտեղ, այդպես չէ՞:

Իհարկե, կայցելենք: Բայց նախքան Հաղարծին այցելելը ես մի ավանդապատում կպատմեմ նրա մասին:

Տեքստի հեղինակ՝  Անժելա Շամոյան

Lake Sevan – Սևանա լիճ

Lake-Sevan

Tourist: Which places of interest are usually shown to tourists when they visit Armenia?

Guide: When tourists come to Armenia they are certainly taken to Echmiatsin, Garni, Geghard, Noravank, Lake Sevan, Tatev Monastery and some other places.

Tourist: Where is Lake Sevan located?

Guide: Lake Sevan is located some 60 Km to the North East of Yerevan, and it usually takes 45-60 minutes to get there by bus or car.

Tourist: What else can you tell us about the lake?

Guide:  Lake Sevan is the second largest lake in the world among the lakes at the altitude of more than 1900 meters above the sea level. It has fresh water. Many years ago the level of the lake was so high that it had an island, but during the Soviet Union hydroelectric power stations were built on the River Hrazdan, and more water was released from the lake. In the result of this, the island became a peninsula.

Tourist: Are there any historical monuments near Lake Sevan?

Guide: There is a monastery on the peninsula. They say that the oldest cross-stones are kept in the yard of the monastery.

Tourist: Does Lake Sevan have any influence on the development of Armenia’s economy?

Guide:  It surely has. Besides hydroelectric power stations built on the River Hrazdan we know that the water of this river is used to irrigate Ararat Valley.  So every year more and more water is released from the lake. The level of Lake Sevan is decreasing, and the water in it is getting swampy. Without Lake Sevan, the territory of Armenia would become a desert. We should think about the problem of Sevan and give a solution to it.

Tourist: Do people of Armenia like to have a good time on the shore of Lake Sevan?

Guide: The summers in Armenia are very hot, especially in Yerevan. So people of Armenia like to spend their weekends on the shore of the lake. They swim and sunbathe here. But we should be very careful not to get sunburnt.

 

at the altitude of – ծովի մակարդակից մի ինչ-որ բարձրության վրա

freshwater – քաղցրահամ ջուր

peninsula – թերակղզի

cross-stone – խաչքար

hydroelectric power station – հիդրոէլեկտրակայան

influence – ազդեցություն

development  – զարգացում

release water – ջուր բաց թողնել

decrease – նվազել

on the shore of the lake (sea) – լճի, ծովի ափին

sunbathe – արևի լոգանք ընդունել

get sunburnt – արևահարվել

Հյուրանոցի սենյակի ամրագրումը. տեսադաս

Copy out the dialogue.

Սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության ուսանողների համար

Նախագիծ`«Ներկայացնում ենք Քոլեջը անգլերեն»

Նախագծի նպատակը. ուսանողները ձեռք են բերում իրենց ուսումնական հաստատությունը անգլերեն ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի իրականացման ընթացքը. 

Սկզբում ուսումնասիրվում է «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex» անգլերեն տեքստը, որտեղ ներկայացված են Քոլեջում ուսուցանվող  մասնագիտությունները:

Մասնագիտությունների անվանումները անգլերեն սովորելու նպատակով կազմվում են երկխոսություններ, որոնցում գործածվում են նաև այդ մասնագիտություններին առնչվող որոշ մտքեր իրենց բառապաքշարով: Ավելի մանրամասն ներկայացվում է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությունը`կրկնելով անցյալ ուսումնական տարվա որոշ ուսումնական նյութեր:

Նախագծի արդյունքը.  Power Point Presentation «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex»:

 

 

‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրի Քոլեջում օտար լեզու դասավանդման ծրագիրը հիմնական կրթությամբ առաջին կուրսի ուսանողների համար

Նպատակը

Քոլեջում օտար լեզվի դասավանդումը նպատակաուղղված է օտար լեզվով սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը՝ ընտրած մասնագիտության գործառույթներին առընչվող թեմաներով ու թեմատիկ բառապաշարով, միջմշակութային փոխըմբռնմանը, ընտրած մասնագիտության այլոց փորձը նկարագրող տեքստերի ընթերցելով ընկալմանը, թարգմանական կարողությունների ձևավորմանը:

Առարկայի դասավանդման խնդիրները

Լեզվական չորս բաղադրիչների` խոսելու, ընթերցելու, լսելու և գրելու սովորողների գիտելիքները, ունակություններն ու կարողությունները հասցնել միջազգայնորեն ընդունված B1 մակարդակի:

Զարգացնել ունկնդրելու ու խոսելու հետևյալ կարողությունները`

բանավոր խոսք կառուցել հաղորդակցական տարբեր խնդիրներին համապատասխան. տեղեկացնել, պատմել, նկարագրել, բնութագրել, հիմնավորել

– պատմել կարդացածի, տեսածի, լսածի, ապրածի, զգացածի մասին

-կարծիք հայտնել, գնահատական տալ

– ուսումնական նախագծերի արդյունքների հիման վրա կարողանալ պատրաստել հաղորդում ներկայացում և ներկայացնել այն բանավոր կերպով պատասխանելով հնարավոր հարցերին և հիմնավորելով սեփական տեսակետը

Լսելով հասկանալ քննարկման ընդհանուր թեման և կարողանալ մեկ երկու նախադասությամբ ասել այդ մասին:

Լսելով հասկանալ ծանոթ թեմայի շուրջ մարդկանց խոսքի հիմնական կետերը, և կարողանալ տալ պատասխաններ։

 

Հասկանալ լսվող խոսքի փաստացի տեղեկատվությունը

(գործողության կատարողը, տեղն ու ժամանակը) և կարողանալ պատասխանել դրանց վերաբերող հատուկ հարցերին։

 

Տարբերել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից։

 

Կռահել լսվող անծանոթ բառերի նշանակությունը ծանոթ թեմային վերաբերող խոսքում։

 

 

Զարգացնել ընթերցելու հետևյալ կարողությունները

 

 • կարդալ և ընդհանուր գծերով հասկանալ ԶԼՄ-ներում հրապարակումների բովանդակության էական փաստերը, առանձնացնել գլխավոր իմաստը

 

կոնկրետ հանձնարարություն կատարելու համար (օրինակ `ռեֆերատ, նախագծային աշխատանք ) ընթերցելով ԶԼՄ-ների հոդվածներ, ինտերնետային էջեր, տեղեկատվական գրականություն կարողանալ տվյալներ հավաքել

 -Կարդալ և հասկանալ անծանոթ տեքստեր, որոնց անծանոթ բառերը միջազգային բառեր են;

-Առանձնացնել ընթերցված նյութի գլխավոր մտքերը և փաստերը՝ բաց թողնելով երկրորդականները;

-Տեքստն ընթերցելուց հետո կարողանալ պատասխանել դեպքերի և իրադարձությունների մասին հարցերին;

-Բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ միջազգայնորեն ընդունված միջին (Intermediate) մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը, ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող տեղեկատվական ոչ բարդ տեքստերը:

Զարգացնել գրելու հետևյալ կարողությունները

– անգլերենով  հաղորդագրություն պատրաստել տեղի ունեցած իրադարձության մասին կրթահամալիրի կայքում տեղադրելու համար

Կարողանալ շնորհակալական կամ հրավերքի կարճ նամակ գրել;

Կարողանալ լրացնել անձնական տվյալների մասին հարցաթերթիկը;

Զարգացնել թարգմանական կարողությունները

Կարողանալ թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը առանց բառարանի օգնության միջին մակարդակի (Intermediate) լեզվական դժվարություն ունեցող տեքստեր , իսկ բառարանի օգնությամբ անգլերենից հայերեն թարգմանել ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող բնագիր ոչ շատ բարդ տեղեկատվական տեքստեր:

 

Ընդհանուր ժամաքանակը – առաջին կիսամյակում՝ 24, երկրորդ կիսամյակում՝ 36

Բովանդակությունը

Ուսուցումը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները ըստ ընտրած մասնագիտության ուղղվածության.

Խաղողագործություն և գինեգործություն, պարտիզապուրակային գործ, զարդակիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում, համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում, զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում, գրադարանային գործ, գործավարություն:

Տեքստերի տիպերը

Ունկնդրելու և խոսելու տեքստերը կարող են լինել` կարճ նկարագրություններ, հաղորդագրություններ, արարողակարգային երկխոսություններ, երկխոսություն-մտքերի փոխանակում, հարցազրույց, պարզեցված հատվածներ թերթերից ինտերնետային էջերից:

Ընթերցելու համար տեքստերը կարող են լինել նկարագրրություններ, տեղեկատվություններ, հարցազրույցներ, գովազդներ և հայտարարություններ, պարզեցված հատվածներ թերթերից և ինտերնետային էջերից:

Անգլերենի լեզվական միջուկը

Բառակազմական գիտելիքներ և կարողություններ

Ածականակերտ վերջածանցներ- ish, -like, -ic, -ical, -ous, -less, -ful,

Գոյականակերտ վերջածանցներ – dom, -ist, -ship, -ance, -ence, -al,

Մակբայակերտ վերջածանցներ – fold, -ward,

Բայակերտ վերջածանցներ –ize, -ate, -en, -ify

Նախածանցներ ( in-, im-, ir-, il-),   de-,  dis-,   mis-

anti-  , bi- ,  extra-,  inter- ,  multi- ,  over-  ,

pre-,  post-,  retro- ,  sub-,  super- ,  trans- , uni-

Քերականական գիտելիքների ծավալը

Ձևաբանություն

Հոդ – որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն

Գոյական անուն – թիվ, հոլով, սեռ

Գոյական + գոյական կառուցվածքը

Անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ և  հարաբերական դերանունները

both, either, neither դերանունները

Ածականների համեմատության աստիճանների ուժեղացումը

Տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի մակբայները

Մակբայների կիրառման յուրահատուկ դեպքերը` hard-hardly, cheap-cheaply, short-shortly, direct-directly, high-highly, wide-widely, close-closely

Նախդիրներ – ժամանակ, տեղ և ուղղություն ցոիյց տվող

Բայական բոլոր ժամանակները` ներգործական և կրավորական

Մոդալ բայերն ու դրանց համարժեքները, մոդալ բայ + Perfect Infinitive ձևերը

Բայի անդեմ ձևերը` Infinitive, Participle, Gerund

Որիշի ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելու յուրահատուկ դեպքերը

Շարահյուսություն

Համադասական և ստորադասական շաղկապներ

Բարդ ստորադասական նախադասություններ

Ռուսերենի լեզվական միջուկը

Лексико-грамматический материал

Лексика и фразеология

Синонимы, антонимы, фразеологизмы.

Слова и выражения по теме: бережное отношение к природе, природные ресурсы, законы природы, тайны природы, дары природы, природные явления, водные пространства, охрана природы, флора, фауна, Красная книга, заповедник и т.д.

Работа по микроязыку специальности.

 Орфография

Правописание слов с безударными гласными, проверяемыми и не проверяемыми ударением (море, река, гора, ресурсы, собака), с непроизносимыми согласными (солнце, местность).

Пунктуация

Знаки препинания в сложных предложениях.

 Морфология

Значение, основные морфологические признаки наречия. Наречия места, времени, причины, цели, условия.

Синтаксис 14 Выражение объектных отношений в простых и сложных предложениях (охранять что-либо, заботиться о ком-то и о чем-то, опасаться чего-либо, предостерегать от чего-либо; Мы живем на нашей планете, а … и т.д.).

Выражение согласованного и несогласованного определения.

Выражение обстоятельства времени, места, причины, цели, условия.

Выражение времени, места, причины, цели, условия придаточными частями сложноподчиненного предложения

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը

Ունկնդրելու դասարանական գործունեություն

Լսել տեքստի սկիզբը և գուշակել ավարտը

Ձայնագրությունը լսելուց կամ տեսաֆիլմը դիտելուց հետո պատասխանել հարցերին

Տեքստի ունկնդրմանը զուգահեռ կատարել գրառումներ տեքստի բովանդակության մասին

Լսել տեքստը և անձնական վերաբերմունքն արտահայտել լսածի վերաբերյալ

Խոսելու գործունեություն

Հաղորդակցական իրադրությունների դերային խաղարկում (էքսկուրսավար և զբոսաշրջիկներ, թարգմանիչ և հանդիպման մասնակիցներ, հեռախոսային երկխոսություններ)

Հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով (օտարերկրացի և լրագրող)

Քննարկումներ և բանավեճեր

Բեմականացումներ

Ընթերցելու գործունեություն

Տեքստը ընթերցելուց հետո գրել տեքստի բովանդակությունը հնարավորինս կարճ ձևով:

Դուրս հանել տեքստի բովանդակությանը առնչություն չունեցող նախադասությունները, որոնք նախորոք մտցվում են տեքստի մեջ:

Տեքստի վերականգնում` (Անծանոթ տեքստից հանվում են որոշ բառեր, որոնց պետք է վերականգնել):

Հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ նյութեր հանել ինտերնետից, ընթերցել և կազմել կարճ տեղեկատվություն:

 

Թարգմանական գործունեություն

Ինտերնետից, անգլերեն լրագրերից վերցված արդիական հոդվածներ թարգմանել, որոնք ունեն հասարակագիտական ուղղվածություն

Դիտել BBC լրատվական գործակալության հեռուստալուրերը և տալ կարճ տեղեկատվություն հայերենով

Թարգմանել տարբեր դեղերի, կենցաղային սարքերի գործածման մասին ցուցումները

 

 

Ստուգման և գնահատման կարգը

 

Գիտելիքների և կարողությունների ընթացիկ ստուգումները աննկատ որպես հետաքրքիր դասապրոցես  կատարվելու են խոսքային գործունեության 5 բաղադրիչներով` ունկնդրումով հասկանալը, ընթերցումով հասկանալը, խոսելու կարողությունը, գրելու կարողությունը և գրավոր ու բանավոր թարգմանելու կարողությունը :  Տարվա ընթացքում նախատեսվում է երկու կիսամյակային ստուգում` դեկտեմբեր 2019 և մայիս 2020 :

Գնահատումը կկատարվի 10 բալային համակարգով`

 • 0-ից 3` բալ հանձնարարությունը ամբողջությամբ կատարելու համար
 • 0-ից 3` բալ հանձնարարության կատարման որակի համար (հաշվի են առնվում ընտրված բառապաշարը, քերականությունը, խոսքի տրամաբանական իմաստը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում կատարած աշխատանքը ինքնուրույն ներկայացնելու և հիմնավորելու կարողությունը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում ինքնուրույն մտքեր արտահայտելու կարողությունը)

 

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ

 • Ինտերնետային էջերում փնտրվում են ուսումնական տարբեր առարկաներից արդեն սովորած թեմաներին վերաբերող հետաքրքիր հոդվածներ, տեղեկատվություններ և թարգմանվում են հայերեն: Գործունեության այս ձևը ապահովում է միջառարկայական կապերը:

Ուսումնական Ճամփորդություններ 

Մի որևէ ուսումնական ճամփորդություն կատարելուց առաջ աշակերտները ուսումնասիրում են տվյալ պատմական հուշարձանի կայք էջը անգլերենով և լինելով տեղում` մեկնաբանություններն արվում են անգլերեն: Յուրաքանչյուր ուս.ճամփորդություն լինում է անգլերենի և ռուսերենի գործնական կիռարման դաս: Խաղարկվում է “էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկներ” դերային լեզվական գործունեությունը:

 

Օգտագործվող գրականություն

 1. J.Thomson « A Practical English Grammar » Oxford University Press, 2003
 2. Nick Kenny « First Certificate Pass Key » Macmillan 2000
 3. David Seymour & Maria Popova « 700 Classroom Activities » Macmillan 2005
 4. Raymond Murphy « Englis Grammar in Use » Cambridge University Press 2005
 5. Matyushkina-Guerke « Practical English in Patterns »
 6. Richard Moyer « Science » 2000
 7. Ն.Մ.Ավագյան և ուրիշներ « Անգլերենի թեստային վարժությունների շտեմարան » Երևան 2009

www.englishlearner.com

www.nonstopenglish.com

www.englishpage.com

 

Ծրագիրը կազմել են՝

անգլերեն դասավանդող՝ Յուրա Գանջալյանը

աուսերեն դասավանդող՝ Մարիամ Քալանթարյանը

 

Հունիսի 10-14. աշխատանքային պլան

Հունիսի 10-14

Մասնակցություն փառատոնային ճամբար-դպրոցի գործունեությանը Քոլեջում.

Ժամը 9:00-ից մինչև 12:00

Թարգմանչական նախագծային աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների հետ. անգլերեն ենք թարգմանում ‹‹Գետը բնակավայրում››, ‹‹Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա›› և ‹‹Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով›› նախագծերի կատարման մասին պատմող նյութերը, որոնք հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում:

12:30-16:00 – անհատական աշխատանք Մեդիա կենտրոնում

Հեռավար ուսուցման ամփոփիչ դաս-առաջադրանքների կազմում, Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում, Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում, հունիսյան ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների համակարգում (6-8-րդ դասարանների համար առաջադրանքի կազմում), հայերենից անգլերեն թարգմանություններ տնօրենի օրագրից:

Նշված անհատական աշխատանքները շարունակվում են նաև տանը:

 

 

 

Խոսքը՝ բարեհունչ, ջերմ ու մատչելի

Երբ 2018-2019 ուստարվա սկզբին ինձ առաջարկվեց վարել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը, միանգամից սիրով ընդունեցի առաջարկը, քանի որ Հայաստանը, հայկական մշակույթը օտարներին ներկայացնելու առաքելությունը միշտ էլ ինչ-որ չափով իմն եմ համարել: Իմն էի համարում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքս էի ուսանող և օտար լեզուների ուսուցման պետական չափորոշիչների պահանջներն էլ դեռ գրված չէին:

Երբ առցանց հանրագիտարանում բացում ենք ‹‹Զվարթնոցի տաճարը›› վերնագրով տեղեկատվությունը ու փորձում ենք կարդալ, տեքստի լեզվական բարդ կառույցները, ճարտարապետական տերմինների առատությունը վանում են ոչ մասնագետ ընթերցողին: Որպես ասվածի ապացույց առաջարկում եմ կարդալ այս մեջբերումը. ‹‹ Զվարթնոցը կառուցվել է Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոսի օրոք՝ 643–652 թթին։ Ենթադրվում է, որ Զվարթնոցի տարածքում է եղել հեթանոսական Տիր աստծու մեհյանը։ Ըստ Սեբեոսի՝ 301 թին այստեղ են հանդիպել Հայոց Տրդատ Գ արքան և Գրիգոր Լուսավորիչը։Տաճարը կառուցվել է յոթաստիճան պատվանդանի կենտրոնում։ Արտաքուստ՝ եռաստիճան՝ հաջորդաբար նվազող 3 գլանաձև ներդաշնակ ծավալների միասնական շինություն է, որի հորինվածքի միջուկը քառակոնքն է։ Վերջինիս խորանները միավորված են 4 զանգվածեղ մույթերով, որոնք վերին՝ կապող 4 կամարների և առագաստների հետ կազմում են գմբեթակիր միաձույլ համակարգ››: Ընդունելի չի լինի գրավոր խոսքին բնորոշ նման խրթին ոճը, որը կարող է միայն մասնագետ ճարտարապետներին հետաքրքիր թվալ:  Զբոսաշրջիկին ուղղված խոսքը պետք է, նախ և առաջ, մատչելի լինի, ընտրված բառերը՝ ամենօրյա գործածական:

Ահա Զվարթնոցի տաճարի մասին պատմող մեր դասընթացի տեքստը, որը մատչելի է, բարեհունչ է լեզվական կառույցների պարզությամբ, իսկ զբոսաշրջիկներին երկրորդ դեմքով ուղղված նախադասությունները խոսքին հաճելի ջերմություն են հաղորդում:

Մենք հիմա ընդամենը երեք կիլոմետր ենք հեռու Էջմիածնից՝ հայ հոգևոր կենտրոնից: Մեր առջև Զվարթնոց տաճարի ավերակներն են:   

Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

Պատմամշակութային հուշարձանները օտարերկրացիներին ներկայացնելիս կարևորում եմ շինության ոչ այնքան ճարտարապետական առանձնահատկությունները, որքան դրանց հետ կապված ժողովրդական ավանդապատումները, որոնք վերցված են Արամ Ղալանանյանի ‹‹Ավանդապատումներ›› գրքից: Օրինակ՝ Գոշավանքի մասին տեքստում Մխիթար Գոշի մասին այսպիսի մի ավանդապատում է ընդգրկված. ‹‹Մի անգամ Մխիթարը երազ է տեսնում. Երազում Աստված նրան ասում է. ‹‹Մխիթա՛ր, յոթ տարի հացի առատություն է լինելու, յոթ տարի էլ՝ չորային. Առատության տարիներին պաշար հավաքիր՝ սովի ժամանակ ժողովուրդը նեղություն չքաշի››: Գոշը մեծմեծ ամբարներ է շինել տալիս, վանքի հարստությամբ հացի էժան տարին ցորեն է առնում լցնում ամբարները: Երբ սովն ընկնում է ժողովրդի մեջ, նա մի գուշ (փայտե կլոր աման) է շինել տալիս և այդ գուշով ցորեն է բաժանում մարդկանց: Դրանից հետո նրա անունը մնում է Գոշ Մխիթար: Երբ Մխիթարը մեռնում է, գյուղը նրա անունով կոչում են Գոշի գյուղ, իսկ վանքն էլ՝ Գոշավանք››:

Սուրբ Գայանե և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցիների մասին տեքստերում կարևորվել է Հռոմից Հայաստան փախած այդ երկու կույսերի նահատակված կյանքերի մասին պատումները:

Հայաստանի թանգարանների, մշակութային գործիչների տուն թանգարանների մասին պատմող տեքստերը ծանրաբեռնված չեն նրանցում առկա ցուցանմուշների նկարագրությամբ: Երբ զբոսաշրջիկները որևէ թանգարան են այցելում, նրանց դիմավորում ու այդ թանգարանում եղած բոլոր ցուցանմուշների մասին ամենամանրամասն տեղեկություններն է հաղորդում այդ թանգարանի էքսկուրսավարը: Մեր դասընթացի տեքստը կարևորում, արժևորում է տվյալ մշակութային գործչին և նրա նկատմամբ հայ ժողովրդի սերն է փոխանցում օտարերկրացուն և, ընդհանրապես, պատասխանում է այն հարցին, թե ինչու է արժանի այցելել այդ մշակութային օջախը: Որպես օրինակ՝ ներկայացնում եմ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի մասին պատմող մեր երկլեզու տեքստը, իսկ տուն թանգարանն այցելելուց հետո Քոլեջի ուսանող Անժելա Շամոյանը ստեղծեց անգլերեն իր տեսաֆիլմը:

Մեր անգլերեն դասընթացի գերակշիռ մասը երևակայական (մի անգամ էլ իրական եղավ) երկխոսություններն են օտարերկրացիների հետ օդանավակայանում, Երևանի փողոցներում, հյուրանոցում, ռեստորանում, առևտրի մոլերում և բացօթյա ցուցահանդեսներում:

Դասընթացի տեքստերի մի մեծ շարք մեկը մյուսի բովանդակային շարունակությունն է կազմում: Օրինակ՝ ‹‹Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the Tourists at the Airport››, ‹‹Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – On the Way to the Mariotte Hotel››, ‹‹Նախաճաշ հյուրանոցում-Breakfast at the Hotel››, ‹‹Երևանի կենտրոնը – The center of Yerevan››:

Համացանցում, իհարկե, կան առանձին տեքստեր Հանրապետության հրապարակի, Աբովյան փողոցի ու Հյուսիսային պողոտայի, Օպերայի շենքի, Կարապի լճի ու Ազատության հրապարակի մասին, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանի ու նրա շուրջը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես վաճառքի մասին: Մեր դասընթացը տարբերվում է այս բոլորից նրանով, որ այս ամենը օտարերկրացիների հետ երևակայական կենդանի երկխոսությունների միջոցով է ներկայացված, երբ զբոսաշրջիկների հետ քայլում ենք Երևանի փողոցներով ու պատասխանում նրանց հարցերին: Բոլոր երկխոսությունները սկզբում գրվում են հայերեն, որից հետո ուսանողները  թարգմանում են անգլերեն: Լեզվական սխալները ուղղելուց հետո սկսվում է տեքստի հետ աշխատանքի երկրորդ փուլը: Երկրորդ փուլի ընթացքում ուսանողները իրենց համակարգիչների, սմարթֆոնների վրա բացում են տեքստի միայն հայերեն տարբերակը և հայերենը մտքում կարդալով՝ խոսում են անգլերեն: Երրորդն ազատ ոճի փուլն է, երբ համակարգիչները, սմարթֆոնները անջատված են և սկսվում է կենդանի երկխոսությունը: Այս փուլում ուսանողները ազատ ու անկաշկանդ ստեղծում են իրենց խոսքը՝ շատ հաճախ էլ շեղվելով բնագրից:

Մենք միասին ստեղծում ենք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի մեր հեղինակային դասընթացը: Դեռ շատ աշխատանք կա անելու:

 

 

The College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Students get vocational and career college education at our College.

We have the following departments of career college education here:

 • Pre-school education
 • Office work with specialized teaching of foreign languages
 • Organization of tourism services with specialized teaching of foreign languages
 • Librarianship
 • Decorative and applied arts and crafts
 • Computer network maintenance
 • Photograghy
 • Fashion modeling and clothing design

Two new departments will open in September 2019

 • Fermentation technology and winemaking
 • Computer arts design

We have the following departments of vocational education:

 • Gardening
 • Sewing technology
 • Horticulture
 • Culinary

Two new departments will open in September 2019

 • Winemaking and production of juices
 • Pottery

At our college, we are trying to create a proper environment for vocational education: modern studio-workshop-laboratories.

We are realizing production based teaching. We are sure that the best teaching is through teaching with real work. Our educational programs are organized through the educational calendar of the Educomplex, with personal digital means and educational projects.

The education here is also considered individual as we have the opportunity to choose courses of supplementary education. Open clubs of preference development function here. We organize open creative gatherings, reviews, exhibitions, presentations and concerts.

The College students can also participate in the expositional, military-sports camps organized for the schools of the Educomplex.

Sewing workshop

 

The College students of the departments “Sewing technology” and “Fashion modeling and clothing design” have their trainings in this workshop. We have already said that our education is production based. During the specialization the training is carried out by projects. The students acquire professional skills while working. They are manufacturing a make-to-order process for other branch educational institutions of the Educomplex.

For example, the students sew pillows, blankets, sheets, holiday ritual clothes and other items for the kindergartens of the Educomplex.

20190426_104357.jpgimg-10cde29a9d8215f5c1278cb9ae4a0b11-v

      Laboratory of technology and decorative applied arts and crafts

This is the main workshop of the profession “Decorative applied arts and crafts”. But the students, having chosen the supplementary courses of handicrafts and crafts, also have their trainings here. Here the students are engaged in pottery, sculpture, drawing, as well as decorations, plates, glasses and other applied art samples.

The workshop cooperates with the Grapes and Wine School. In the result of the project work, there have been designed wine bottles, labels. Both the college students and the pre-school children take part in these projects. During the ritual projects, the students decorate the College, creating the typical environment for each ritual.

20190219_123107-1received_2288049737965870

 

Greenhouse laboratory

This is the greenhouse laboratory of our Educomplex. Thanks to project based teaching we can effectively combine theoretical knowledge with practical training in the greenhouse laboratory.

The greenhouse laboratory serves the students of different age groups: from pre-school children up to school children and teachers.

The middle school learners carry out their biological projects in the greenhouse. The College students of ″Horticulture″ department work here.

 

20190405_100508

 

Grapes and Wine School

In 2018 Grapes and Wine School was established for the College departments ″Fermentation Technology and Winemaking″, ″Winemaking and Production of juices″ and ″Cultivation of Grapes and Horticulture″.

 Vineyards

We have already planted grape vines on the College hill and on the Educational Farm. The Educomplex has appealed to the Government of the Republic of RA to provide us with a plot in the uncultivated area near the Educational Farm. Here we will have a large grape vineyard, for which we have already purchased nursery vines and rooted them all year round.

58610155_438922766920671_5343486563776987136_n58625816_1833209113446025_5678444603561213952_n

screenshot_20190419-212236_messenger

Wine Laboratory

 This is our wine laboratory which is equiped with wine making equipments.

Last year our students with groups of schoolchildren took part in grape harvesting and wine making process (grape harvesting, grape crushing, releasing the juice and fermentation…)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=WeJd58dn_9g 

 

Wine Cellar

The wine cellar will be in the basement of our building. Wine aging will be done in the barrels and clay vessels. The bottled wine will also be kept here. There will be corners for tasting wine here.

img-11978a7de825150eb5a25e888140b599-v

Barrel making workshop

There has been created a barrel making workshop where barrels will be made and repaired.

 

 

Քոլեջի ուսանողները ներկայացնում են անգլերենի իրենց դասընթացը

Armenia is a museum in the open area, and we are its guides.

Interesting findings in Armenia

For College students studying the specialty “Organization of Tourism Services”

Leather Shoe – 5,500 years old

Без названия (5)

A perfectly preserved shoe, 1,000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and 400 years older than Stonehenge in the UK, has been found in a cave in Vayots Dzor region, Armenia. The 5,500-year-old shoe is the oldest leather shoe in the world. The Armenian shoe is named “Charokh”

Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100609201426.htm

 

Sky Observatory – 7,500 years old

 

Без названия (6)Без названия (7)

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is a circle of big stones with holes in them. They are located some 200km from the Armenian capital Yerevan, not far from the town of Sisian. The holes (4-5 cm diameters) in the stones are directed to the sky like telescopes. Armenian “Carahunge” is 2000 years older than the famous Stonehenge in England. Prof. P.M. Herouni (1998) who dated the structure to around 5,500 BC. There are 222 stones.

Source: http://www.aras.am/Archaeoastronomy/astronomyancientarmenia.html

 

Անժելա Շամոյանի ֆիլմը Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանը այցելելուց հետո. Angela Shamoyan’s film about the visit to Avetik Isahakyan’s home museum.

https://mskh.am/en/82978

We are Visiting Yeghishe Charents’ Home Museum

Yeghishe Charents

Now we are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum in Yerevan. It is on Mashtots Avenue. Yeghishe Charents is considered to be the great Armenian poet of the 20th century. He lived and created in a very tragic period for Armenia: the Great Armenian Genocide in 1915 and revolutionary events in Armenia in 1920-1921. He reflected these tragic events in his poems.

Charents was charged for “counterrevolutionary and nationalist activity” and imprisoned during the 1937 Great Purge. He died in the Yerevan prison hospital. All his books were also banned. Charents’ younger friend Regina Ghazaryan buried and saved many of his manuscripts.

As it is unknown where his body was buried, on March 13 thousands of Armenians and among them schoolchildren and university students, gather in front of the Charents Home Museum to express their love towards the great Armenian poet. They recite his poems, sing songs with his lyrics.

շարունակելի

Այցելում ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան – We are Visiting Avetik Isahakyan’s Home Museum in Yerevan

 

2017-05-09

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

Avetik Isahakyan was very much loved and respected by Armenians. Many of his poems became lyrics of songs. The lyrics of these songs are so close to the soul of Armenian country life that common people know for sure these songs to be folk songs. He was also a great patriot.

Hey, my fatherland, how lovely you are!
Your mountain peaks are lost in the mists of heaven.
Your waters are sweet, your breezes are sweet;
Only your children are in seas of blood.… Translation by Alice Stone Blackwell

Է՜յ, ջան-հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես,
Սարերըդ կորած երկնի մովի մեջ.
Ջրերըդ անո՛ւշ, հովերըդ անո՛ւշ,
Մենակ բալեքըդ արուն ծովի մեջ:

Avetik Isahakjan lived in this house for ten years, from 1947-1957.

250px-Ավետիք_Իսահակյան

 

Երկարաժամկետ համագործակցային նախագիծ «Գրական Երևան»

Մասնակիցները. Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ անգլերենի և ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ 2-րդ և 3-րդ կուրսերի սովորողները: Դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Յուրա Գանջալյան, Մարիամ Քալանթարյան:

Նպատակը.  Նախագծի իրականացմամբ սովորողները ձեռք են բերում հայ մեծանուն գրողներին երեք լեզվով ներկայացնելու կարողություններ, պատրաստվում է զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթ՝ «Գրական Երևան»:

Նախագծի կատարման ժամկետները. սկիզբը՝ 2019-ի ապրիլի 1-ը, ավարտը՝ 2019-ի հունիսի 25-ը:

Նախագծի իրականացման ընթացքը.

Առաջին փուլ. նախագծի իրականացման առաջին փուլը համընկնում է ապրիլյան նախագծային շաբաթին՝ ապրիլի 1-5-ը:

Պատրաստվում են եռալեզու նյաթեր երկու գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին՝ Եղիշե Չարենց և Ավետիք Իսահակյան:

Սովորողները գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին տեղեկատվական նյութեր են հավաքում համացանցից, որից հետո դրանք քննարկվում են դասավանդողների հետ և միասնական վերջնական տեսքի են բերվում: Հայերեն տեքստերը մի քիչ ավելի համառոտ և պարզեցված լեզվով թարգմանվում են անգլերեն և ռուսերեն: Տեքստերը դառնում են ուսումնական նյութեր ուսպարապմունքների համար:

Շաբաթվա վերջին սովորողների և դասավանդողների խումբը այցելում է Եղիշե Չարենցի և Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանները: Այցելության ընթացքում զբոսաշրջային փաթեթեի համար լուսանկարներ են արվում:

Զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթները հրապարակվում են սովորողների և դասավանդողների ուսումնական բլոգներում, Քոլեջի կայքում:

Երկրորդ փուլ.  սկիզբը՝ ապրիլի 10-ը, ավարտը ապրիլի 30-ը

Նախագծի ընթացքը և վերջնական արդյունքը նույնն է:

Երրորդ փուլ. ամբողջ մայիս ամիսը

Չորրորդ փուլ. Գրականության և արվեստի պետական թանգարան

Ուսումնասիրության համար առաջարկվող այլ նյութեր

Մոսկովյան «ԺԱՄ»  ամսագրի՝ «Եղեգնյա գրչով» շարքի հրապարակումները.

 1. Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի մասին
 2. Հովհաննես Թումայանի տուն-թանգարանի մասին
 3. Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի մասին
 4. Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի մասին
 5. Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի մասին
 6. Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի մասին
 7. Գրականության և արվեստի պետական թանգարանի մասին (կից ֆայլը)

 

Գայանե Թերզյան

Յուրա Գանջալյան

Մարիամ Քալանթարյան

Երևանի կենտրոնը. The center of Yerevan

Եկեք գնանք կարապի լիճ հյուսիսային պողոտայով։ Սա հյուսիսային պողոտան է: Այն շատ լայն է, այդպես չէ՞։ Գրեթե բոլոր շենքերը այս պողատայում կիսադատարկ են (half empty), որովհետև բնակարանները այս շենքերում չափազանց թանկ են։ Պողատայի երկու կողմերում ֆիրմային խանութներ են։ Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել այս պողոտայով։ Ահա մենք մոտենում ենք կարապի լճին։ Կարապի լիճը իր ձևով շատ նման է Սևանա լճին։ Ամռանը այստեղ կարապներ են լողում, իսկ ձմռանը այստեղ արհեստական սահադաշտ է։ Կարապի լճից դեպի ձախ Օպերայի շենքն է իր Ազատության հրապարակով: Սա Երևանի սիրտն է։

Ópera,_Ereván,_Armenia,_2016-10-03,_DD_13

Օպերայի շենքը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը 1930-ականներին: Ըստ Թամանյանի սկզբնական նախագծի օպերայի շենքը պետք է ունենար երկու դահլիճ՝ ձմեռային և ամառային՝ բացօթյա: Հետագայում բացօթյա դահլիճի փոխարեն կառուցվեց ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճը, որը կոչվեց Արամ Խաչատրյանի անունով: Արամ Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահը ունի 1400 նստատեղ, իսկ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի դահլիճը՝ 1200. 1937 թվականին օպերայի շենքի նախագիծը Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսում ստացավ ոսկե մեդալ: Հայկական եկեղեցիների և վանքերի նման օպերայի շենքի պատերի զարդաքանդակները խաղողի ողկույզներ և նռներ են:

Օպերայի շենքի դիմաց կարող եք տեսնել Հովհաննես Թումանյանի և Ալեքսադր Սպենդիարյանի հուշարձանները: Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ մեծ կոմպոզիտոր է, որի Ալմաստ օպերան առաջին հայկական օպերան էր, որի լիբրեդոն գրվել էր Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկաբերդի առումը-The Siege of the Tmbouk Castle» պոեմի հիման վրա: Օպերայի շենքի դիմաց Ազատության հրապարակն է:

-Ինչու՞ է այս հրապարակը կոչվում «Ազատության»:

-Բոլոր հակաիշխանական, ժողովրդավարություն պահանջող ցույցերը այս հրապարակում են կազմակերպվել: Շենքի հյուսիսային կողմում Արամ Խաչատրյանի անվան համերգային մեծ դահլիճի մուտքն է Արամ Խաչատրյանի հուշարձանով:

Հաջորդ տեսարժան վայրը, որը այստեղից շատ մոտ է, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանն է, որի չորս կողմը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես-վաճառքն է կազմակերպվում շաբաթ և կիրակի օրերին: Մենք պետք է միայն կտրենք անցնենք Մաշտոցի պողոտան:

Без названия

Այս հուշարձանը պատրաստված է սպիտակ մարմարից: Դուք կարող եք մոտենալ նկարներին, որոնց կողքին այդ նկարների հեղինակներն են կանգնած: Կարող եք հարցնել նկարների գինը և գնել դրանցից մեկը: Կարող եք նաև գինը սակարկել:

Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանից ոչ հեռու կարող եք տեսնել չորս տղամարդկանց մի յուրահատուկ հուշարձան: Այս հուշարձանը պատկերում է հայկական հայտնի «Տղամարդիկ» ֆիլմի հերոսներին:

Men_in_Yerevan

Այստեղից ոչ հեռու, Սայաթ Նովա և Մաշտոց պողոտաների խաչմերուկը կոչվում է Ֆրանսիայի հրապարակ: Հրապարակի մեջտեղում ֆրանսիացի հայտնի նկարիչ Ժյուլ բաստիեն լեպաժի-Jules Bastien-Lepage-ի արձանն է, որի հեղինակը Օգյուստ Ռոդենն է:

images

Let’s go to Swan Lake through Northern Avenue. This is Northern Avenue. It is very wide, isn’t it? Almost all the buildings in this avenue are half empty because the apartments here are very expensive. There are firm (brand) shops on both sides of the avenue. Tourists like walking along this avenue. Now we are approaching Swan Lake. Swan Lake is very much like Lake Sevan with its shape. Swans bathe in this lake in summer, and in winter an artificial skating rink opens here.  To the left of Swan Lake is the Opera House with its Freedom Square. This is the heart of Yerevan. The Opera House was designed by Alexander Tamanyan in the 1930-s. According to Tamanyan’s initial design, the Opera House was to have two halls: a summer out-door hall, and a winter hall. Later, instead of the summer hall, a big hall of Philharmonie was built and it was named after Aram Khachatryan. The Big Concert Hall after Aram Khachatryan has 1400 seats, and the Opera and Ballet Hall has 1200 seats. In 1937 the design of the Opera House got a gold medal at the World Exhibition of Art in Paris. Like Armenian churches and monasteries, the wall ornaments of the Opera House are bunches of flowers and pomegranates. In front of the Opera House, you can see the monuments to Hovhannes Tumanyan and Alexander Spendiaryan. Alexander Spendiaryan is a great Armenian composer who created the first Armenian opera “Almast” the libretto of which was written on the bases of Tumanyan’s poem ”The Seige of the Tmbouk Castle”.

Freedom Square is in front of the Opera House.

-Why is this square called “Freedom Square”?

All the anti-government and democratic rallies have been organized here. The Northern side of the Opera House is the entrance to the Big Concert Hall after Aram Khachatryan. There is a monument to him here.

The next place of interest which is very close to this place, is Martiros Saryan’s monument. On Saturdays and Sundays, out-door exhibitions and sale of the works by modern artists are held. We only have to cross the Mashtots Avenue. This monument is built of white marble. You can approach these paintings and the artists who are standing beside them. You can ask the prices of these pictures and buy one of them. You can also bargain.

Not far from the monument to Martiros Saryan, you can see a peculiar monument to four men. This monument portrays the heroes of the well-known Armenian film “Men”.

Not far from here, the crossing of Sayat Nova and Mashtots Avenues is called The Square of France. In the center of the square, you can see the monument to the famous French painter Jules Bastien-Lepage created by Auguste Rodin.

 

 

Նախաճաշ հյուրանոցում. Breakfast at the hotel

Փոխադրել անգլերեն.

_ Բարի լույս, սրահում շատ ազատ սեղաններ կան: Որտե՞ղ կցանկանայիք նստել. պատուհանի՞ մոտ, թե՞ աջ կողմի պատի մոտ:

_ Մենք նախընտրում ենք պատուհանի մոտ: Մենք կարող ենք հիանալ Հանրապետության հրապարակի տեսարանով:

_ Շատ լավ. ընտրությունը ձերն է: Ահա մենյուն:

_ Կարո՞ղ եք մեզ առաջարկել որևէ բան հայկական խոհանոցից: Ի՞նչ են հայերը նախընտրում ուտել առավոտյան:

_ Ես կարող եմ ձեզ առաջարկել կարագ, մեղր, տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք, սուրճ, թեյ:

_ Որտեղ են պատրաստում տնական թթվասերը:

_ Դա բերվել է Ազատան գյուղից, որը Գյումրի քաղաքի մոտ է: Շատ համեղ թթվասեր է:

_ Շատ լավ, բերեք մեզ տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք և թեյ կաթով: Մենք պետք է լավ նախաճաշենք, որովհետև այսօր շատ ենք քայլելու Երևանի փողոցներով:

Արդեն ժամը 10:25 – է, մենք պետք է հանդիպենք մեր էքսկուրսավար Միլենայի հետ հյուրանոցի դիմաց:

_Բարի լույս, պ-ն և տիկին Հանսեններ:

_Բարի լույս, սիրելի Միլենա: Մենք պատրաստ ենք քայլարշավի գնալ Երևանի փողոցներով:

_ Մենք սկսում ենք մեր քայլարշավը Հանրապետության հրապարակից: Ինչպես արդեն ասել եմ սա աշխարհի ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: բոլոր շենքերը կառուցվել են հայկական վարդագույն տուֆից և ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: Ուշադրություն դարձրեք բոլոր շենքերի կամարաձև (arched windows) պատուհանններին, հայկական զարդաքանդակներին, որոնք սովորաբար խաղողի ողկույզներ են (ornaments, bunches of grapes): Հրապարակի դիմացի կողմում (on the opposite side), շատրվանների(fountain) հետևի մասում, Հայաստանի պատմության թանգարանի (the Museum of the History of Armenia) և Հայաստանի պետական պատկերասրահի (the State Picture Gallery of Armenia) շենքն է: Ուզու՞մ եք այսօր այցելենք այդ թանգարանները:

_ Ոչ, այսօր մենք ուզում ենք քայլել Երևանի փողոցներով, տեսնել Երևանը մեր աչքերով:

_Այս շատրվանները ձմռանը չեն աշխատում: Նրանք սկսում են աշխատել մայիսի սկզբին: Շատ մարդաշատ (overcrouded) է այստեղ լինում ամռան երեկոներին, ժամը 9-ից հետո: Ինչպես գիտեք Երևանում շատ շոգ է ամռանը: Հուլիսի միջին  ջերմաստիճանը (the average temperature) 40 է, և այդ պատճառով (because of that) էլ շատ հաճելի է զբոսաշրջիկների, երևանցիների համար գալ հրապարակ և տեսնել պարող շատրվանները: Դա փոփոխվող գույների, պարող ջրի շիթերի շարժումների և երաժշտության միասնությունն է:  It is a combination of changing colours, movements of dancing water, and music.  Ամենահաճելին այն պահն է, երբ քամին ջրի կաթիլները փչում է դեպի ձեզ ու, կարծես (as if), սառը ցնցուղ եք ընդունում:

_Ափսոս (it’s a pity), մենք եկել ենք ապրիլին և շատրվանները դեռ չեն աշխատում: Մյուս կողմից էլ մեր բախտը բերել է (we are lucky), որ 40 աստիճան չէ հիմա և զբոսնելը շատ հաճելի է:

_Այո, հիմա Երևանում 25 աստիճան է, արևոտ ու հաճելի եղանակ է: Հիմա բարձրանում (go up) ենք Աբովյան փողոցով: Այս փողոցը Երևանի ամենահին և ամենանշանավոր (the most significant) փողոցներից մեկն է: Տեսնու՞մ եք վարդեր վաճառող այն մարդու արձանը (statue): Դա հայտնի Կարաբալայի արձանն է, ով վարդեր էր վաճառում այս փողոցում: Ասում են, որ նա իր օրվա հացի փողը վաստակելուց (after earning the money of his daily bread) հետո սկսում էր անվճար բաժանել (give away) վարդերը Երևանի սիրուն աղջիկներին, ովքեր անցնում էին Աբովյան փողոցով:

 

 

 

 

The building on the opposite side of the square, behind the fountains, is the Museum of the History of Armenia and the Picture Gallery of Armenia.

(շարունակելի)

 

-Good morning, there are many vacant tables in the hall. Where would you like to sit: at the window or at the wall on the right?

-We prefer to sit at the window. We can admire the scenery of Republican Square.

-Ok. The choice is yours. Here is the menu.

-Can you offer anything from Armenian cuisine? What do Armenians prefer to eat in the morning?

-I can offer you butter, honey, homemade sour-cream, mashed potatoes, pastry coffee, tea.

-Where is that sour-cream made?

-It is brought from the village of Azatan which is near Gyumri. It is very tasty sour cream.

-Ok. Bring us homemade sour- cream, mashed potatoes, pastry, and tea with milk. We must have a good breakfast because we will walk a lot along the streets of Yerevan.

-It is already 10:25. We are to meet our guide Milena in front of the hotel.

-Good morning, Mr. and Mrs. Hansens.

-Good morning dear, Milena. We are ready to go on hiking along the streets of Yerevan.

– We will start our hiking from Republican Square. As I have already said, this is one of the most beautiful squares in the world. The square was designed by Alexander Tamanyan. All the buildings are built with Armenian rosy tuff and have the same architectural style. Pay attention to the arched windows of all the buildings, Armenian ornaments which are bunches of grapes.

_

Հյուրանոցում. օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – At the hotel; On the way to the Mariotte Hotel; Breakfast

Փոխադրել տեքստը անգլերեն:

__Մարիոտ հյուրանոցը քաղաքի կենտրոնու՞մ է:

__Այո, Մարիոտ հյուրանոցը Հանրապետության հրապարակում է, որը քաղաքի կենտրոնում է: Երևանի Հանրապետության հրապարակը համարվում է ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը աշխարհում: Այն շրջանաձև է և բոլոր շենքերը ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: (the same architectural style) Այդ շենքերից մեկն էլ Մարիոտ հյուրանոցն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: Ձախ կողմում «Կիլիկիա» թաղամասն է իր «Կիլիկիա» գարեջրի գործարանով: Ձախ կողմում՝ բլրի վրա, Երևանի հռչակավոր կոնյակի գործարանն է: Հիմա մենք անցնում ենք Հրազդանի կիրճի վրայով: (cross over the Hrazdan Gorge). Եթե նայեք աջ, կտեսնեք Արարատ լեռը:

__Գեղեցիկ տեսարան է: Սա այն լե՞ռն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ: (the place where Noah’s Ark rested). Ես պետք է լուսանկարեմ: Կանգնեք, խնդրում եմ:

__Կամուրջի վրա կանգնել չի թույլատրվում: Դուք մեկ շաբաթ մնալու եք Հայաստանում: Դուք շատ առիթներ կունենաք լուսանկարելու Արարատը: Աջ կողմում Երևանի «Արարատ» գինու կոնյակի գործարանն է:  Ձախ կողմում քաղաքապետարանի շենքն է (City Council): Հիմա մենք մոտենում ենք (appro) Հանրապետության հրապարակին:

__Ի˜նչ գեղեցիկ հրապարակ է:

__Սա Մարիոտ հյուրանոցն է: Եկեք գնանք հյուրերի ընդունման տեղը(reception desk), որպեսզի գրանցվեք (check-in) և ստանաք ձեր սենյակի բանալին (key to the room):

__Բարև ձեզ, ես «Շամոյան թրեվլ» ճամփորդական գործակալությունից եմ: Մեր հյուրերը Դանիայից են: Նրանք սենյակ են պատվիրել (book a room) ձեր հյուրանոցում:

__Բարի գալուստ Հայաստան և մեր հյուրանոց, պ-ն և տիկին Հանսեններ: Դուք պատվիրել երկտեղանոց սենյակ (double room): Տվեք ձեր անձնագրերը (passports), խնդրում եմ, ամեն ինչ կարգին է: Լրացրեք այս ձևաթուղթը, խնդրում եմ: (fill in this form):

__Ահա խնդրեմ: Ես լրացրեցի ձևաթուղթը:

__Շնորհակալություն, ձեր սենյակը 331-ն է, երրորդ հարկում: Սպասավորը կտանի ձեր ուղեբեռը: Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը կարող եք նախաճաշել առաջին հարկի ռեստորանում:

__Նախաճաշի գինը ներառվա՞ծ է սենյակի գնի մեջ:

__Այո, իհարկե, նախաճաշի գինը ներառված է սենյակի գնի մեջ:

__Շնորհակալություն

__Ցտեսություն, Միլենա: Հուսով եմ, որ վաղը կհանդիպենք ժամը 10:30-ին և դուք ցույց կտաք մեզ Երևանի տեսարժան վայրերը:

__Ես մեծ հաճույքով կանեմ դա: Ցտեսություն պ-ն և տիկին Հանսեններ:

 

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. One of those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over the Hrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is beautiful scenery.

-Is this the mountain where Noah’s Ark rested? I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Mrs. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.

-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Mrs. Hansens.

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում. Meeting the tourists at the airport

Առաջադրանք. փոխադրել անգլերեն

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

_Այո: մենք պետք է տաքսի՞ պատվիրենք:

_ Ոչ, կարիք չկա: Մեր ճամփորդական գործակալությունը ունի իր սեփական փոխադրամիջոցը: Այն Մերսեդես միկրոավտոբուս է: Եկեք գնանք այս ուղղությամբ:

_Որքան է հեռավորությունը օդանավակայանից մինչև քաղաքի կենտրոն:

_Մոտավորապես 7-8 կմ է:

_ Հայաստանում կա՞ն շատ տեսարժան վայրեր:

_ Երբ ամերիկացի նշանավոր նկարիչ Ռոքվել Քենթը այցելեց Հայաստան 1960-ականներին, նա մեկնելուց առաջ ասաց. «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»: Բայց պետք է ասեմ, որ չեք կարող Հայաստանում գտնել հին տներ, պալատներ և այլ շինություններ: Կամ ավերիչ երկրաշարժներն են դրանք փլուզել կամ օտար նվաճողները:(foreign invaders): Միակ հնադարյան շինությունները եկեղեցիներն ու վանքերն են:

_Բայց ես կարդացել եմ, որ Հայաստանում նույնիսկ քարանձավներ կան, որտեղ մարդիկ են ապրել դարեր առաջ:

_Այո, քարանձավներ կան Վայոց ձորում և Գորիսում:

_Մենք կայցելե՞նք այնտեղ:

Այո:

_Ինչ հետաքրքիր է:

 

-Welcome to Armenia.

_ Hello, are you from a travel agency?

_ Yes, I am from Shamoyan Travel agency. How are you? Are you Mr and Mrs Hansens from Denmark?

Yes, we are the Hansens from Kopenhagen. We have booked a hotel room through your agency. (through your agency)

 • I am glad to meet you. My name is Milena. Is this your luggage?
 • Yes, it is. Shall we order a taxi?
 • No, you needn’t. Our travel agency has its own means of transport. It is a Mercedes microbus. Let’s go in this direction.
 • What’s the distance from the airport to the centre of the city?
 • It is about 7-8 km.
 • Are there many places of interest in Armenia?
 • When the famous American artist Rockwell Kent visited Armenia in the 1960-s, he said before leaving: “Armenia is a museum in the open air.” But I must say that you can’t find old houses, palaces or other ancient constructions in Armenia. They were pulled down by either terrible earthquakes or foreign invaders. The only ancient constructions are the churches and monasteries.
 • But I have read that there are even caves in Armenia where people lived centuries ago.
 • Yes, there are such caves in Vayots Dzor and Goris.
 • Shall we visit there?
 • Yes, certainly.

Supplementary vocabulary in conversations

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

 

Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը. I am going to have my private travel agency

 

Ի՞նչ ես որոշել դառնալ: What have you decided to become?

Ես որոշել եմ էքսկուրսավար դառնալ: Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է և ամեն տարի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան: Կարծում եմ, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ կայցելեն Հայաստան ապագայում:

I have decided to become a tourist guide. Armenia is a beautiful country, and every year many tourists visit Armenia. I think that more tourists will visit Armenia in the future.

Ի՞նչ կարող են տեսնել զբոսաշրջիկները հայաստանում: What can the tourists see in Armenia?

Նրանք կարող են ուշադրություն դարձնել մեր պատմական հուշարձաններին՝ եկեղեցիներին, վանքերին: Շատ եկեղեցիներ և վանքեր կան մեր երկրում: Հայաստանը ընդունել է քրիստոնեությունը 4-րդ դարում և մեր առաջին կաթողիկոսը եղել է Գրիգոր Լուսավորիչը: Նա Տրդատ թագավորի հետ կառուցել է առաջին եկեղեցիները Հայաստանում:

They can pay attention to our historical monuments, churches, and monasteries. There are a great many churches and monasteries in our country. Armenia adopted Christianity in the 4th century, and our first Catholicos was Gregory the Enlightener. He and King Trdat built the first Christian churches in Armenia.

Էլ ի՞նչ կարող են հյուրերը տեսնել Հայաստանում: What else can the guests see in Armenia?

Երբ ես ավարտեմ քոլեջը, կբացեմ իմ մասնավոր տուրիստական գործակալությունը: Տուրիստները կայցելեն իմ տուրիստական գործակալությունը և ես նրանց ցույց կտամ Հայաստանի հետաքրքիր վայրերի քարտեզը:

When I graduate from college I will open my private travel agency. The tourists will visit my agency, and I will show them the map of places of interest in Armenia.

Դուք կունենա՞ք ձեր սեփական ավտոմեքենան զբոսաշրջային ծառայությունների համար: Will you have your own car for tourist service?

Այո, իհարկե: Ես կգնեմ մի քանի հատ Մերսեդես միկրոավտոբուսներ: Մի ավտոտնակ կունենամ իմ գործակալության մոտ:

Yes, certainly. I will buy several Mercedes microbuses

Դուք կարողանու՞մ եք ավտոմեքենա վարել: Can you drive a car?

Այո, ես վերջերս եմ գնել մի Ֆորդ և սովորել եմ ավտոմեքենա վարել:

Yes, I have recently bought a Ford and learned to drive.

Հայաստանը փոքր երկիր է և կարծում եմ, որ ավտոմեքենայով ճամփորդելը հարմար կլինի: Armenia is a small country and I think that it will be convenient to travel by car.

Այո, ամենահեռու քաղաքը երևանից Գորիսն է: Երևանից Գորիս տարածությունը 240 կմ է:

Yes, the farthest town from Yerevan is Goris. The distance from Yerevan to Goris is 240 km.

Կա՞ն տեսարժան վայրեր մինչև Գորիս: Are there any places of interest on the way to Goris?

Այո, ես խորհուրդ կտամ զբոսաշրջիկներին այցելել Նորավանք, որը Եղեգնաձորից շատ մոտ է: Նորավանքը շատ գեղեցիկ է:

Yes, I will advise the tourists to visit Noravank which is not far from Yeghegnadzor.

Ի՞նչ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել Գորիսում: What can the tourists see in Goris?

Ես խորհուրդ կտամ հյուրերին տեսնել քարանձավները, որոնք հնում ծառայել են որպես տներ:

I will advise the tourists to see the caves which used to serve as homes for the locals in ancient times.

Որտե՞ղ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել պատմական հուշարձաններ և եկեղեցիներ, որոնք ավել մոտ են Երևանին: Where can the tourists see historical monuments and churches which are near Yerevan?

Ես կտանեմ նրանց Էջմիածին: Էջմիածինը Հայաստանի հոգևոր կենտրոնն է: Այնտեղ նրանք կարող են այցելել Մայր տաճարը, Սուրբ Հռիփսիմե և Սուրբ Գայանե եկեղեցիները: Իսկ Էջմիածնի ճանապարհին ես անպայման ցույց կտամ նրանց Զվարթնոց տաճարի ավերակները: Այն շատ գեղեցիկ է:

I will take them to Echmiatsin. Echmiatsin is the spiritual center of Armenia. There they can visit the Mother Cathedral, Saint Gayane and Saint Hripsime Churches. And on the way to Echmiatsin, I will certainly show them the ruins of Zvartnots Cathedral.

 

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին. Saint Hripsime Church

220px-s._hripsime_exterior

Saint Hripsime Church Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի
Saint Hripsime Church was built by Catholicos Komitas in the seventh century (618). The church was built in the place where Saint Hripsime’s mausoleum was, the place where she was buried. In fact it is one of the oldest surviving churches in Armenia.

In 1776 a brick wall was built around the church by Catholicos Simeon of Yerevan. An open narthex with a bell tower was built in front of the western entrance in the 18th century by Catholicos Ghukas.

It is interesting that its exterior has the form of a rectangle but its interior has a cruciform ground plan with four tabernacles. The church is not the earliest example of this architectural form, however, the form is widely known in architectural history as the “Hripsime-type” since the church is the best-known example of the form. It is also called “Gem of Armenian Architecture”.

The church has been included in the list of UNESCO World Heritage Sites.

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին կառուցել է Կոմիտաս կաթողիկոսը յոթերորդ դարում (618թ): Եկեղեցին կառուցվել է այն վայրում, որտեղ եղել է Սուրբ Հռիփսիմեի դամբարանը, այն տեղը որտեղ նա թաղված է եղել: Փաստորեն Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին Հայաստանի ամենահին պահպանված եկեղեցիներից մեկն է: 1776 թվականին կաթողիկոս Սեմեոն Երևանցին աղյուսե պատ կառուցեց եկեղեցու շուրջը: 18-րդ դարում եկեղեցու արևմտյան մուտքի դիմաց կառուցվեց գավիթ իր զանգակատնով: Հետաքրքիր է, որ եկեղեցու արտաքին տեսքը ուղղանկյան ձև ունի, իսկ ներսում հատակը խաչաձև է՝ խաչի կողմերում չորս խորաններով:

Եկեղեցին այս ճարտարապետական ձևով ամենահինը չէ, այնուամենայնիվ, այդ ձևը լայնորեն հայտնի է ճարտարապետության պատմության մեջ որպես «Հռիփսիմեի ճարտարապետական ձև», քանի որ եկեղեցին այդ ձևի ամենահայտնի օրինակն է: Այն նաև անվանում են «Հայ ճարտարապետության աչքը»:

Եկեղեցին ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ:

Vocabulary Նոր բառերի ցանկ
Mausoleum

Bury

In fact

Survive

Brick wall

Narthex

Bell tower

Western (eastern, northern, southern)

Entrance

Exterior

Interior

Cruciform

Tabernacle

Since –այս տեքստում՝ քանի որ

 

Դամբարան

Թաղել

Փաստորեն

Պահպանվել

Ացյուսե պատ

Գավիթ

Զանգակատուն

Արևմտյան, արևելյան, հյուսիսային, հարավային

Մուտք

Արտաքին

Ներքին

Խաչաձև

խորան

Սուրբ Գայանե եկեղեցին. Saint Gayane Church

300px-4.2.16_st._gayane_church

Saint Gayane Church Սուրբ Գայանե եկեղեցի
Saint Gayane Church is located in Echmiadzin not far from the Mother Cathedral. According to Armenian historian Agatangeghos, Gayane and Hripsime were nuns in Rome and were living in the nunnery of Saint Pole. Gayane was an abbess. Gayane and Hripsime were being persecuted by the Roman Emperor Diocletian. So they ran away from Rome and came to Armenia. They settled near the town of Vagharshapat (now it is called Echmiadzin). Armenian king Tiridates III was admired by the beauty of Hripsime and he proposed her to marry him. Hripsime refused to do so, and Tiridates ordered Hripsime, Gayane and all their virgin friends to be killed. In 301 Christianity was adopted in Armenia, and Grigor the Enlightener built a wooden chapel in the place where Gayane was killed. Later Gayane and Hripsime were made saints of the Armenian Apostolic Church. In the 7th century (630) a church was built in the place of the chapel by the order of Catholicos Ezra, and it was called Saint Gayane Church.

 

Սուրբ գայանե եկեղեցին գտնվում է Էջմիածնում՝ ոչ հեռու Մայր տաճարից: Ըստ հայ պատմիչ Ագաթանգեղոսի Գայանեն և Հռիփսիմեն կույսեր էին Հռոմում և ապրում էին Սուրբ Պողոս կուսանոցում: Գայանեն կույսերի մայրապետն էր: Գայանեն և Հռիփսիմեն հալածվում էին Հռոմի կայսր Դիոկղետանիոսի կողմից: Այսպիսով նրանք փախան Հռոմից և եկան Հայաստան: Նրանք հաստատվեցին Վաղարշապատ (այժմ՝ Էջմիածին) քաղաքի մոտ: Հայոց արքա Տրդատ Երրորդը հիացած էր Հռիփսիմեի գեղեցկությամբ և առաջարկեց նրան ամուսնանալ իր հետ: Հռիփսիմեն հրաժարվեց անել դա, և Տրդատը հրամայեց մահապատժի ենթարկել Հռիփսիմեին, Գայանեին և բոլոր նրանց կույս ընկերուհիներին: 301 թվականին Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում և Գրիգոր Լուսավորիչը մի փայտաշեն մատուռ կառուցեց այն վայրում, որտեղ սպանվել էր Գայանեն: Հետագայում Գայանեն և Հռիփսիմեն Հայ Առաքելական եկեղեցու սրբեր դասվեցին: 7-րդ դարում (630թ.) Կաթողիկոս Եզրի հրամանով մի եկեղեցի կառուցվեց մատուռի տեղում և այն անվանվեց Սուրբ Գայանե եկեղեցի:
Vocabulary բառապաշար

 

Vocabulary

saint – սուրբ

to be located – գտնվել

according to – ըստ

historian – պատմիչ, պատմաբան

nun – միանձնուհի

virgin – կույս

nunnery – կուսանոց

abbess – մայրապետ

persecute – հալածել, հետապնդել

settle – բնակություն հաստատել

to be admired – հիացած լինել

propose – ամուսնական առաջարկություն անել

kill – սպանել

Armenian Apostolic Church – Հայ Առաքելական Եկեղեցի

By the order of somebody– ինչ-որ մեկի հրամանով

 

 

Զվարթնոցի տաճարը. Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների դասընթաց

images (1)

Zvartnots Cathedral was built during the years 643-652 by the order of Catholicos Nerses the Builder. It is about 3 kilometres to the East of Echmiadzin. In old Armenian “Zvart” meant “հրեշտակ-angel”, so “Zvartnots” meant “հրեշտականոց”, a place where angels lived. Angels are said to be still living here. Be careful, be full of love towards one another. Angels watch you and protect you.  The cathedral remained standing until the 10th century. Historians of those years didn’t write about the reason why the cathedral collapsed. There is a belief that it was pulled down by a terrible earthquake. Nothing was known about Zvartnots until the beginning of the 20th century. A group of archaeologists uncovered the ruins of Zvartnots during the years of 1902-1907. In 1905 the famous Armenian architect Toros Toromanyan studied the ruins and built the small model of the Cathedral. According to Toros Toromanyan Zvartnots had three floors. Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Այն Էջմիածնից մոտ 3 կիլոմետր դեպի արևելք է: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

 

Без названия (6)

Հունվարյան նախագծային ուսուցում Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների համար

Նախագծի նպատակը.

‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի Հայաստանի պատմական հուշարձանների մասին տեղեկատվական գիտելիքների ձեռքբերումը, դրանց եռալեզու ներկայացումը՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ինչպես նաև՝  ստեղծվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառարանի հարստացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը:

Հունվարյան նախագծային ուսուցման ընթացքում առաջարկվում է 3 պատմական հուշարձանների ուսումնասիրում և ներկայացում՝ Զվարթնոցի տաճարը, Սուրբ Գայանե եկեղեցին և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին:

Մասնակիցներ՝ ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողները, դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Մարիամ Քալանթարյան, Յուրա Գանջալյան:

Նախագծի ընթացքը.

Առաջարկվող պատմական հուշարձանների վերաբերյալ տեքստերի ուսումնասիրում,  ավելի մատչելի, հետաքրքիր և կենդանի լեզվով նոր տեքստերի ստեղծում: Տեքստերում գործածվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառապաշարի ստեղծում:

Ժամանակացույց.

Հունվարի 8-15

Զվարթնոցի տաճարը

Հունվարի 15-22

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

Հունվարի 22-29

Սուրբ Գայանե եկեղեցին

Հունվարի 30-ին

Այցելություն ուսումնասիրվող պատմական հուշարձանները:

Նախագծի արդյունքների ներկայացումը լինելու է տեսաֆիլմերով:

 

 

 

 

 

Դաս-առաջադրանք ուսուցմամբ սովորողների համար

Ընթերցել տեքստը՝ սովորելով անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

On a Rainy Day

 

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, and so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief specialized on umbrellas.

 

New words

Wake up – արթնանալ. ձևը՝ woke up

Go – գնալ, անցյալի ձևը՝ went

Put – դնել, put on – հագնել, անցյալի ձևը՝ put

Umbrella – անձրևանոց

Break –կոտրել, անցյալի ձևը ՝ broke, երրորդ ձևը՝ broken – կոտրված

Take – վերցնել, անցյալի ձևը՝ took,

Another – մեկ ուրիշ

Too – նույնպես

Decide – որոշել

Make – պատրաստել,

Maker – պատրաստող, սարքող

Umbrella maker’s shop – անձրևանոց վերանորոգողի արհեստանոց

Give – տալ, անցյալի ձևը՝ gave

Say – ասել, անցյալի ձևը՝ said

Come – գալ, անցյալի ձևը՝ came

Have – ունենալ, անցյալի ձևը՝ had

Sit – նստել, անցյալի ձևը՝ sat

May I … կարելի՞ է…

Order – պատվիրել, կանոնավոր բայ է

Young – երիտասարդ

Old – ծեր

Vacant – ազատ, չզբաղեցված

Chair – աթոռ

Nasty – զզվալի, վատ

By mistake – սխալմամբ

Hear – լսել, անցյալի ձևը՝ heard

Absent-minded – ցրված

Leave – թողնել, հեռանալ , անցյալի ձևը՝ left

Knee – ծունկ

Seem – թվալ, կանոնավոր բայ

Familiar – ծանոթ

It seems familiar to me – Թվում է, որ դա ինձ ծանոթ է:

His face seems familiar to me – նրա դեմքը ծանոթ թվում ինձ

Smile – ժպտալ

Thief – գող, thieves – գողեր

The same – նույնը

Specialized – մասնագիտացված

 

 

The Simple Past Tense – Քոլեջի ուսանողների համար

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

 

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

I was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Անցյալ կիրակի երեկոյան ես շատ հոգնած էի: Ես մնացի տանը ամբողջ օրը: Ես պատճենեցի նոր տեքստը և դուրս գրեցի բոլոր նոր բառերը: Ժամը 1-ին ես ուզեցի դուրս գնալ, բայց ընկերս զանգեց ինձ և տեղեկացրեց ինձ, որ ուզում է գալ իմ տուն: Նա ուզում էր աշխատել ինձ հետ: Մենք միասին աշխատեցինք 5 ժամ: Մենք թարգմանեցինք 3 տեքստ անգլերենից հայերեն: Նա մնաց իմ տանը երեկոյան ժամը 6-ը: Ինձ դուր չեկավ դա: Ես ուզում էի հանգստանալ: Հետո ժամը 6-ին նա խնդրեց ինձ դուրս գնալ իր հետ: Ես համաձայնվեցի: Մենք քայլեցինք փողոցներում: Հետո նա ուզեց խանութ գնալ, որպեսզի հագուստ գնի: Մենք մի խանութ մտանք: Տղամարդկանց հագուստի բաժնում նա փորձեց երկու վերնաշապիկ մի ջինսե տաբատ: Ջինսե տաբատը լայն էր իր վրա և նա խնդրեց վաճառողուհուն տալ իրեն մի չափս ավելի փոքր: Նա փորձեց տաբատը, բայց այս անգամ այն նեղ էր իր վրա: Ի վերջո նա ոչինչ չգնեց: Երբ ես տուն եկա, արդեն երեկոյան ժամը 9-էր: Հեռուստացույցով լուրեր նայելու ժամանակն էր, բայց ես շատ քաղցած էի: Ես բացեցի սառնարանը և փակեցի այն: Ոտելու ոչինչ չկար: Ժամանակն էր պառկել քնելու:

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Զբոսաշրջության կազմակերպում մասնագիտությամբ սովորողների համար – Shopping

Shopping֊ – գնումներ

Go shopping  –  գնալ գնումների
clothes – ֊հագուստ (clothes բառը միշտ հոգնակի ձևում է)

Your clothes are in the wardrobe – քո հագուստը զգեստապահարանում է

Women’s clothes – ֊կանացի հագուստ
skirt – ֊կիսաշրջազգեստ
blouse – ֊բլուզ
shirt֊ – վերնաշապիկ
T- shirt – ֊կիսաթև մայկա
dress – ֊շրջազգեստ
jacket – ֊բաճկոն
coat֊ – վերարկու
scarf – ֊շարֆ

Shoes – ֊կոշիկ
boots – ֊երկարաճիտ կոշիկ
underwear֊ – ներքնաշոր
panty-hoze֊ – զուգագուլպա

Men’s clothes

Singlet – ֊մայկա
trousers – ֊շալվար
socks – ֊նասկի,գուլպա
belt֊ – գոտի

Sandals – ֊ամառային կոշիկ
suit֊ – կոստյում
costume – ֊դիմակահանդեսի զգեստ

 

Size

Loose – ֊լայն, մեծ ;  This blouse is loose on me. Give me a size smaller please.
tight֊ – նեղ                This blouse is tight on me. Give me a size larger please.
The blouse is loose on me, give me a size smaller.
Այս բլուզը լայն է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս փոքրը։
The blouse is tight on me, give me a size larger.
Այս բլուզը նեղ է ինձ համար, տվեք ինձ մի չափս մեծը։

Fitting room 

Fitting room – ֊հանդերձարան
May I try on this coat?
Կարող եմ՞ փորձել այս վերարկուն։
Yes you may, go to the fitting room.
Այո, կարող եք, գնացեք հանդերձարան։

Suit, Fit, go with, match

Suit – սազել ընդհանրապես (ոճով, գույնով, չափսով)

This blouse suits you.
Այս բլուզը քեզ սազում է։
This blouse fits you. Այս բլուզը լավ է նստում քո վրա: (Չափսը համապատասխանում է։)
This blouse doesn’t go with your jeans.
Այս բլուզը չի սազում ջինսի հետ։
Your white shirt and this tie don’t go with your jeans.
Քո սպիտակ վերնաշապիկը և այս փողկապը չեն սազում ջինսի հետ։
This shirt matches your jeans.
Այս վերնաշապիկը գույնով սազում է ջինսին:

 

Իրավիճակային երկխոսություններ – Situational dialogues

Jane:  My dear Dad and Mom, I am going to Europe for a tour. I am going to France, Germany and Spain. So I need summer and autumn clothes.

Dad:  Jane, but you have got summer and autumn clothes.

Jane:  Daddy, my clothes are old. I want new clothes.

Dad:  How much money do you need?

Jane:  200000 AMD (two hundred thousand drams)

 

At the Women’s Clothes Department

Jane:  Excuse me, where is the section of shirts?

Salesgirl: It’s over there, on the right.

Jane: Thank you. …Are there any shirts made in Italy?

Salesgirl: No, there aren’t. All our shirts are from Turkey.

Jane: I want a shirt to match my Jeans.

Salesgirl: You may choose yourself.

Jane: May I try on this one?

Salesgirl: Yes, you may. Go to the fitting room.

Jane: This shirt is loose on me. Can you give a size smaller?

Salesgirl: Here you are.

Jane: This shirt fits me very well, but I don’t think it goes with my Jeans.

Salesgirl: Then try on this one. I think it will suit you.

Jane: This shirt fits me and it goes with my Jeans. I will buy it. How much is it?

Salesgirl: 5000 AMD. You may pay for it at the cash desk.

 

Dictionary in Pictures

What is it?

https://ganjalyanyura.files.wordpress.com/2017/08/what-is-it-d5abd5b6d5b9-d5a7-d5bdd5a1.pdf

 

Conversation English (Texts)

Text  Lesson 02-2

 

I am looking for my keys.

Here they are.

Thank you.

Do your classes start today?

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.

It’s a good idea to get the paper for the job early. Can I make you some tea? Կամ Can I make some tea for you?

Do you have coffee?

Sorry, I am not sure if we have any coffee. Let me have a look.

Darling! Good morning!

Good morning, Agatha.

What a clever girl! You are doing morning exercises. Did you sleep well?

Sorry, we haven’t got any coffee left. Maybe, we should add it to the shopping list.

Yes, tell me what you need. I am going shopping with my sister Betty.

Coffee would be nice. Սուրճը լավ կլիներ:

What are your plans for today, sweetheart?

She is job-hunting. Or : She is looking for a job. She is looking for a part time job.

How industrious – աշխատասեր հոմանիշը՝ hard-working.  Well, a pretty girl like you will have no trouble finding a job. Քո նման սիրուն աղջիկը դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնել:

There is one job in Kensington.

A video store.

Young person with excellent communication skills.

Where is High Street?

Make a left –

 

Vocabulary

Look for – փնտրել

Key – բանալի  I am looking for my keys.

Start – սկսել synonym հոմանիշը՝ begin

My classes (lessons start) at 9:00.

idea – միտք, գաղափար

To be sure – համոզված լինել I am sure he will come.

Darling –սիրելի

Clever – խելացի

sure

Leave – թողնել, մեկնել,  I am leaving Yerevan tomorrow. Ես մեկնում եմ Երևանից վաղը: I am leaving for London. Ես Լոնդոն եմ մեկնում:

We haven’t got any coffee left. «Սուրճ չի մնացել», կամ՝ «Սուրճը վերջացել է»:

Shopping list – գնումների ցուցակ

Need – կարիք ունենալ  I need a dictionary. Ես բառարանի կարիք ունեմ What do you need? Ինչի՞ կարիք ունես:

Sweet – քաղցր, sweetheart – սիրելիս darling –ի հոմանիշն է:

A part time job – ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

A full time job – լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

Young – երիտասարդ

Communication – հաղորդակցություն

Skills – հմտություններ

That’s perfect – հոյակապ է

Make a left – turn left շրջվեք ձախ

Turn right – շրջվեք աջ

 

I am Sorry, I Can’t Speak French

–I am sorry I can’t speak French. Do you speak English?

These were the two introductory sentences with which our college students, Angela and Milena Shamoyans, Marianna Sulyan, Narine Manasyan and Gohar Jhangiryan studying “Organization of Tourism Services”, came up to the representatives of Francophonie Countries in their Francophone pavillions.   Of course, coming up with this question and request is a little impropriety of the Francophone prior idea ″speaking French″ but with our kind and sincere smiles we were showing that we fully accepted and maintained the fundamental principles of the Francophone General Assembly: establishing international relations based on friendship, love, solidarity and tolerance, appreciating democratic values, protecting human rights. French is an official language in 40 countries 21 out of which are African countries. At first it was not easy for us to find a pavilion where it would be appropriate for our students to come up with that request. Our efforts were in vain in the pavilions of Congo, Cote d’ivoir (Ivory Coast) and in two other pavilions where there were many visitors speaking French, and in one pavilion we were welcomed in Armenian. It turned out that we had stepped into the pavilion of Goris Cultural Francophone Center.

20181010_134026_Burst01

The first pavilion, where Angela Shamoyan was able to start a conversation, belonged to Canada. The pavilion was run by a Canadian woman, Catherine by name, with a kind and sincere smile. Catherine said that she liked sunny Armenia and Yerevan. She was showing landscapes of Canada on the monitor, and at the same time, saying that Armenia is also a very beautiful country.

20181010_133102

In return for that, Angela said that she was studying the specialty “Organization of Tourism” and she would show Catherine the places of interest of Armenia with great pleasure. We said good bye to the mistress of Canadian pavilion in French “Au revoir” which was taught to our students by Gayane Terzyan at the right time. Catherine’s smile became kinder and more sincere. Au revoir, Catherine.

20181010_133245_Burst01

The second pavilion where they kindly agreed to speak to us in English belonged to Ruanda. A beautiful woman, with a national costume on, introduced her country to our group. She said that Ruanda has two similarities with Armenia: like Armenia, Ruanda is one of the few countries in the world where there are fountains with drinkable water, and the second is that Ruanda is also a mountainous country.

20181010_134615_Burst01 (1)

When Angela asked her whether many tourists visit their country, she answered that tourists from different countries of the world come to Ruanda to see their elephants, zebras and other animals and birds of the subequatorial zone.20181010_134926_Burst01

We also spoke in the pavilions of Morocco and Maurice. The students again and again revised the speech patterns and expressions of our first English lessons: greeting words, introducing ourselves, meeting strangers, kind words of saying good bye.

Eventually, we had a live lesson of communicative language in the Freedom Square of Yerevan.

 

Կներեք, որ ֆրանսերեն չեմ խոսում

–Կներեք, որ ֆրանսերեն չեմ կարողանում խոսել: Դուք անգլերեն խոսու՞մ եք:

Այս երկու ներածական նախադասություններով էին մոտենում Ֆրանկոֆոնիայի ավանի տաղավարներում ֆրանսախոս երկրների ներկայացուցիչներին մեր Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությունը սովորող ուսանողները՝ Անժելա և Միլենա Շամոյանները, Մարիաննա Սուլյանը , Նարինե Մանասյանը, Գոհար Ջհանգիրյանը: Իհարկե, այս հարցադրումով և խնդրանքով մոտենալը մի փոքր խախտում է Ֆրանկոֆոնիայի առաջնային գաղափարը՝ ‹‹Խոսել ֆրանսերեն››, բայց մեր բարեհամբույր ու անկեղծ ժպիտներով ցույց էինք տալիս, որ լիովին պահպանում և ընդունում ենք Ֆրանկոֆոնիայի վեհաժողովի հիմնարար սկզբունքները՝ ‹‹տարբեր ժողովուրդների միջև բարեկամության, սիրո և հանդուրժողականության հաստատում, ժողովրդավարական արժեքների գնահատում, մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանություն››: Ֆրանսերենը պաշտոնական լեզու է աշխարհի 40 երկրներում, որոնցից 21-ը աֆրիկական են: Մեզ համար սկզբում դժվար էր գտնել տաղավար, որտեղ կընդառաչեին մեզ և կխոսեին անգլերեն: Մեր ճիգերն ապարդյուն անցան Կոնգոյի, Կոտ դ՛իվուարի (Փղոսկրյա ափի) և երկու այլ տաղավարներում, որտեղ ֆրանսերեն խոսող շատ այցելուներ կային, իսկ մի տաղավարում էլ սկսեցին հայերեն խոսել: Պարզվեց, որ մենք Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոնի տաղավարում ենք:

20181010_134026_Burst01.jpg

Առաջին տաղավարը, որտեղ Անժելա Շամոյանը կարողացավ երկխոսության մեջ մտնել, Կանադայինն էր, որը տնօրինում էր Քեթրին անունով ու բարեհամբույր ժպիտով մի կին: Քեթրինն ասաց, որ շատ է սիրում արևաշող Հայաստանը և Երևանը: Նա մոնիտորի վրա սիրով ցույց էր տալիս Կանադայի բնապատկերներ և, միևնույն ժամանակ, ասում էր, որ հայաստանը նույնպես շատ գեղեցիկ երկիր է:

20181010_133102.jpg

Անժելան ասաց, որ ինքը սովորում է ‹‹զբոսաշրջության կազմակերպում›› մասնագիտությունը և հաճույքով նրան ցույց կտա Հայաստանի տեսարժան վայրերը: Կանադայի տաղավարի տիրուհուն հրաժեշտ տվեցինք ֆրանսերեն, որը մեր ուսանողներին ճիշտ տեղին ու պահին սովորեցրեց Գայանե Թերզյանը՝ ‹‹Au revoir››: Ֆրանսերեն խոսք լսելով Քեթրինի ժպիտն ավելի անմիջական դարձավ:

20181010_133245_Burst01.jpg

Երկրորդ տաղավարը, որտեղ սիրով համաձայնվեցին խոսել անգլերեն, Ռուանդայինն էր: Ազգային տարազ հագած կինը սիրով ներկայացրեց իր երկիրը: Նա ասաց, որ Ռուանդան երկու նմանություն ունի Հայաստանի հետ. մեկն այն է, որ իրենց երկիրը  Հայաստանի նման աշխարհի այն քիչ երկրներից է, որտեղ խմելու ջրի ցայտաղբյուրներ կան, իսկ երկրորդն էլ այն է, որ Ռուանդան նույնպես լեռնային երկիր է:

20181010_134615_Burst01 (1).jpg

Երբ Անժելան հարցրեց, թե արդյոք շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում իրենց երկիրը,  նա պատասխանեց, որ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են Ռուանդա, որպեսզի տեսնեն իրենց փղերին, զեբրաներին և այլ մերձհասարակածային կենդանիներ ու թռչուններ:

20181010_134926_Burst01

Խոսեցինք նաև Մարոկկոյի տաղավարում: Սովորողները նորից ու նորից կրկնեցին անգլերենի մեր առաջին դասերի խոսքային նմուշներն ու արտահայտությունները՝ ողջույնի խոսքերը, ներկայանալը, ծանոթանալը, հրաժեշտի բարեմաղթանքները: Պարզվեց նաև, որ Մարոկկոյում խոսում են արաբերեն, ֆրանսերեն և մի քիչ էլ անգլերեն:

Փաստորեն այսօր անգլերենի կենդանի շփման հաղորդակցական դաս անցկացրեցինք Երևանի Ազատության հրապարակում:

 

 

«Conversational English»դասընթաց Քոլեջի ուսանողների համար

-Hello, Gohar.

-Hello, Anahit.

-How are you?

-Fine thank you, and you?

-I am fine too.

-Where are you from?

-I am from Yerevan, and you?

-I am from Yerevan too. Which is your district in Yerevan? District-քաղաքի շրջան

-I live in the South-West district of Yerevan.

-And I live in the North-East of Yerevan, in Avan.

-Gohar, do you work or study?

-I study at the College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. My specialty is “Organization of Tourism”. I am going to be a guide. I will show the places of interest of Armenia to the tourists who will visit our country.

-What languages do you know?

-My native language is Armenian and I am learning Russian and English. Anahit, are you learning any foreign language?

-I am learning Russian and English too. Gohar, are you married?

-No, I am not married, I am single. Anahit, why are you learning Russian and English?

-I am learning Russian and English because I am going to work in an international office.

-Yes, knowing foreign languages is very important now.

 

 

Ծրագիր-մոդուլ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ սովորողների համար

Ծրագիր-մոդուլը լրամշակվել է 2020-ի ամռանը.

Ծրագիր-մոդուլի նպատակն է ձևավորել սովորողների անգլերեն խոսելու, լսելով հասկանալու, թարգմանելու և գրելու կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ աշխատելու համար:

Ուսումնական պլանով օտար լեզվին շաբաթական հատկացվող ժամաքանակը՝ 4 ժամ

Սովորողների ելքային կարողությունները դասընթացի վերջում. 

«Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտական որակավորում ստացողը պետք է ունենա անգլերենի հետևյալ անհրաժեշտ լեզվական կարողությունները՝

Խոսելու և լսելով հասկանալու կարողություններ.

Կարողանում է մասնագիտությանն առնչվող բնագավառներին բնորոշ բառապաշարով զբոսաշրջիկի հետ հաղորդակցվել օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, քաղաքային տրանսպորտում.

Կարողանում է պարզ ու մատչելի լեզվական կառուցվածքներով հայերեն և անգլերեն ներկայացնել Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Դիլիջանի և Հայաստանի այլ բնակավայրերում և տարածքներում գտնվող տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները, ինչպես նաև պատասխանել զբոսաշրջիկների հնարավոր հարցերին, որոնք վերաբերում են տվյալ տեսարժան վայրի կամ պատմամշակութային հուշարձանի ճարտարապետությանը, պատմությանը և ժողովրդական ավանդապատումներին:

Կարողանում է խոսելու ընթացքում տեղին և ժամանակին օգտագործել օտար լեզվին բնորոշ հաղորդակցական գործառույթների այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, ինչպիսիք են՝ ողջույնը և հրաժեշտը, շնորհակալությունը և դրա պատասխանը, համաձայնությունը և անհամաձայնությունը, գոհունակությունը և դժգոհությունը, կասկածանքը և վստահությունը, հեռախոսային հաղորդակցական բառապաշարը, խնդրանքը և դրապատասխանը, ժամանակն ասելը, երթուղին քարտեզով կամ խոսքով բացատրելը:

 

Գրելու կարողություններ

Կարողանում է գրել պաշտոնական և մտերմիկ էլեկտրոնային նամակներ, որոնք արտահայտում են շնորհակալություն մատուցած պատշաճ և բողոք՝ ոչ պատշաճ ծառայության համար, հրավեր և հրավերի ընդունում, տարբեր տեսակի պայմանավորվածություններ (նախատեսվող շրջագայությունների, ուղևորությունների ժամանակի, տրանսպորտի տեսակների, քայլարշավների մասին և այլն), բարեմաղթանքներ և նման նամակների պատասխաններ:

 

Թարգմանական կարողություններ

Կարողանում է բանավոր թարգմանական ծառայություններ մատուցել զբոսաշրջիկին օդանավակայանում, հյուրանոցում, ռեստորանում, ներքաղաքային և քաղաքից դուրս կատարվող ուղևորությունների ընթացքում ամենատարբեր խոսքային իրավիճակներում:

Կարողանում է զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման հարցերին վերաբերող թեմաներով հայերենից օտար լեզու և օտար լեզվից հայերեն գրավոր թարգմանություններ կատարել:

Ծրագիր-մոդուլի բովանդակային մասը

I մոդուլ

Մոդուլի անվանումը՝ «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտության մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով

Թեմա՝ 1. Ողջույնի ձևերը օրվա տարբեր ժամերին՝ ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում

Թեմա 2. Օդանավակայանում

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը՝

 1. սովորողը կարողանում է բանավոր խոսքում կիրառել ողջույնի ձևերը`ուղղված ընկերներին, հասակակից անծանոթներին, մեծահասակներին, մտերմիկ և պաշտոնական իրավիճակներում
 2. սովորողը կարողանում է  օդանավակայանին վերաբերող գործառույթներին (ժամանումների և մեկնումների առցանց չվացուցակ, ուղևորների և նրանց ուղեբեռի գրանցում, արտարժույթի փոխանակում, տեղեկատվական կենտրոն) վերաբերող տերմինների իմացությամբ մայրենի և օտար լեզվով հաղորդակցվել օդանավակայանի աշխատակազմի և զբոսաշրջիկների հետ:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:

Ուսումնառության նյութ 1.

 

Ողջույնի ձևերը ընկերներին, անծանոթ հասակակիցներին մտերմիկ ոչ պաշտոնական միջավայրում.

Սովորական, դասական դարձած ձևը՝

-Hello, how are you?

-Fine, and how are you?

Ամենօրյա, իրական կյանքում ասվող ձևը՝

-Hi, how’re you doing?

-Good, and you?

Ողջույնի ձևերը ուղղված անծանոթ մեծահասակներին, պաշտոնական կամ գործարար իրավիճակներում.

Առավոտյան մինչև ժամը 12:00՝ «Good morning» (իջնող հնչերանգով)  կամ «Good morning, Mr. Brown, Ms. Brown», եթե գիտեք անունը: Պատասխանը նունն է՝ բարձրացող հնչերանգով:

Ցերեկը 12:00-ից հետո՝ «Good afternoon» կամ՝ «Good afternoon, Mr. Brown, Ms. Brown»:

Երեկոյան 18:00-ից հետո՝  «Good evening» կամ՝ «Good evening, Mr.Brown, Ms.Brown»

Եթե հանդիպել եք երեկոյան 24:00-ից հետո, ընդունված չէ ասել «Good night»: Այս դեպքում կարելի է գործածել «Good evening» ձևը և հրաժեշտ տալուց միայն՝ «Good night»:

Ողջույնի ձևը օտարերկրյա դեսպանին հանդիպելիս. 

Օրվա ցանկացած պահին՝

Թեթևակի գլխով անելով՝-Your excellency. կամ՝ Mr.Ambassador; Madam Ambassador

Ձեռքը սեղմելու համար առաջինը նա պետք է պարզի ձեռքը, եթե ցանկանա:

Ողջույնի ձևը կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականին՝

-Good morning, Father; կամ՝ «Good morning Father Bernard», եթե գիտեք անունը:

Եթե ուզում եք, որ նա օրհնի ձեզ, ապա ասում եք «Bless, Father»:

 

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

Երկխոսություններով լրացուցիչ տեքստ

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the tourists at the airport

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

_Այո: մենք պետք է տաքսի՞ պատվիրենք:

_ Ոչ, կարիք չկա: Մեր ճամփորդական գործակալությունը ունի իր սեփական փոխադրամիջոցը: Այն Մերսեդես միկրոավտոբուս է: Եկեք գնանք այս ուղղությամբ:

_Որքան է հեռավորությունը օդանավակայանից մինչև քաղաքի կենտրոն:

_Մոտավորապես 7-8 կմ է:

_ Հայաստանում կա՞ն շատ տեսարժան վայրեր:

_ Երբ ամերիկացի նշանավոր նկարիչ Ռոքվել Քենթը այցելեց Հայաստան 1960-ականներին, նա մեկնելուց առաջ ասաց. «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»: Բայց պետք է ասեմ, որ չեք կարող Հայաստանում գտնել հին տներ, պալատներ և այլ շինություններ: Կամ ավերիչ երկրաշարժներն են դրանք փլուզել կամ օտար նվաճողները:(foreign invaders): Միակ հնադարյան շինությունները եկեղեցիներն ու վանքերն են:

_Բայց ես կարդացել եմ, որ Հայաստանում նույնիսկ քարանձավներ կան, որտեղ մարդիկ են ապրել դարեր առաջ:

_Այո, քարանձավներ կան Վայոց ձորում և Գորիսում:

_Մենք կայցելե՞նք այնտեղ:

Այո:

_Ինչ հետաքրքիր է:

 

-Welcome to Armenia.

_ Hello, are you from a travel agency?

_ Yes, I am from Shamoyan Travel agency. How are you? Are you Mr and Mrs Hansens from Denmark?

Yes, we are the Hansens from Kopenhagen. We have booked a hotel room through your agency. (through your agency)

 • I am glad to meet you. My name is Milena. Is this your luggage?
 • Yes, it is. Shall we order a taxi?
 • No, you needn’t. Our travel agency has its own means of transport. It is a Mercedes microbus. Let’s go in this direction.
 • What’s the distance from the airport to the centre of the city?
 • It is about 7-8 km.
 • Are there many places of interest in Armenia?
 • When the famous American artist Rockwell Kent visited Armenia in the 1960-s, he said before leaving: “Armenia is a museum in the open air.” But I must say that you can’t find old houses, palaces or other ancient constructions in Armenia. They were pulled down by either terrible earthquakes or foreign invaders. The only ancient constructions are the churches and monasteries.
 • But I have read that there are even caves in Armenia where people lived centuries ago.
 • Yes, there are such caves in Vayots Dzor and Goris.
 • Shall we visit there?
 • Yes, certainly.

Supplementary vocabulary in conversations

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Թեմա 2 Գնումներ կատարելը – Shopping 

Թեմա 3 – Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում Երևանը (Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոց)

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

2. Սովորողները ձեռք են բերում խոսքային կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են գնումներ կատարելիս:

3. Սովորողները ձեռք են բերում քաղաքի տարբեր շինություններ ներկայացնելու իրենց առաջին կարողությունները:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:

————————————————————————————————————————-

Թեմա 4 

Սեփական անձը, նպատակները ներկայացնելը. “Ներկայանում ենք“,  “Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը”

Լեզվական նյութը՝ անձնական և ցուցական դերանուններ, ածականի համեմատության աստիճանները, համեմատական կառուցվածքներ

Թեմա 5

Սննդի կազմակերպումը. Նախաճաշը հյուրանոցի ռեստորանում

Լեզվական նյութը՝ the Simple Present Tense

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

4. Սովորողը կարողանում է ներկայանալ և ներկայացնել ուսումնառության և ապագա աշխատանքին վերաբերող գործնական նպատակները:

5. Սովորողը ձեռք է բերում ռեստորանում, սրճարանում և հասարակական սննդի կազմակերպման այլ վայրերում նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք պատվիրելու, մատուցողի հետ երկխոսություն վարելու, զբոսաշրջիկին հայկական ուտեստներ ներկայացնելու կարողություններ:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 6.  

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում Երևանը. Երևանի կենտրոնը 

Լեզվական նյութ՝ ածականի համեմատական կառույցներ

Թեմա 7. Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Սուրբ Գայանե եկեղեցի  

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense 

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

6. Սովորողները ձեռք են բերում Երևանի կենտրոնը ներկայացնելու կարողություն՝ Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան փողոցը, Հյուսիսային պողոտան, Կարապի լիճը, Ազատության հրապարակը, Օպերայի շենքը, Ֆրանսիայի հրապարակը և Վերնիսաժը:

7. Սովորողները ձեռք են բերում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 8.

Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense 

Թեմա 9

Ներկայացնում ենք Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները. Զվարթնոցի տաճարը

Լեզվական նյութ. The Simple Past Tense Passive

Ուսումնական պարապմունքի նպատակը

8. Սովորողները ձեռք են բերում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

9. Սովորողները շարունակում են ձեռք բերել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շինությունը ներկայացնելու կարողություն՝ որոշ թեմատիկ բառապաշարով:

Արդյունք՝ նշված թեմաներով հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն հրապարակված երկխոսություններ, տեսադասեր սովորողների ուսումնական բլոգներում:


 

Թեմա 10.

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում հայ մեծերի տուն-թանգարանները. Ավետիք Իսահակյան

Թեմա 11.

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում հայ մեծերի տուն-թանգարանները. Եղիշե Չարենց

Թեմա 11.

Ուսումնական նյութ «Սևանա լիճ – Lake Sevan»

Թեմա 12

Ուսումնական նյութ «Դիլիջան – Dilijan»

Թեմա 13 

Ուսումնական նյութ «Հաղարծին – Haghartsin»

Թեմա 14 

Ուսումնական նյութ «Գառնիի հեթանոսական տաճարը Pagan Temple Garni»

Թեմա 15

Ուսումնական նյութ «Գյումրի – Gyumri»

Թեմա 16

Ուսումնական նյութ «Վայոց ձորի մարզը – Vayots Dzor Province»

Թեմա 17

Ուսումնական նյութ «Գեղարդի վանքը»

Թեմա 18

Ուսումնական նյութ «Զբոսաշրջիկ-էքսկուրսավար երկխոսություն Գեղարդավանքի մասին»

Թեմա 19

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում:

Թեմա 20

Հաղպատի վանքը – Haghpat Monastery 

Թեմա 21

Լոռու մարզը – Lori Province

Թեմա 22

Հեռախոսային խոսակցություն – Telephone Conversation

Թեմա 23

Նորավանք – Noravank

Թեմա 24 

Ոչ պաշտոնական նամակներ –  Informal letters

Թեմա 25

Աշխարհահռչակ հայերը – World Famous Armenians

Թեմա 26

Սասունցի Ավթի արձանը Երևանում – The Statue to Davit of Sassoun in Yerevan

Թեմա 26

Պաշտոնական կամ գործարար նամակներ գրելը – Writing Formal or Business Letters

Թեմա 27

Հայկական ազգային ծեսերը – Armenian National Rituals

Նախագիծ. Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների համար եռալեզու դասընթացի ստեղծում. (more…)

Գոշավանք Goshavank-Gosh Monastery

 

Գոշավանք

250px-Goshavank3

Լուսանկարը՝ Արամ Պետրոսյանի, Միջին դպրոց, 7-րդ դասարան

 

 Ըստ հայ պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու՝ այս վանքը ի սկզբանե Գետիկ է կոչվել և եղել է համանուն գյուղի մոտ: Երբ 12-րդ դարում երկրաշարժը փլուզեց վանքը, Մխիթար Գոշը`վանքի վանահայրը, Զաքարյան իշխանների օգնությամբ նոր վանք կառուցեց և անվանեց այն Նոր Գետիկ: Գետիկի երկրաշարժից փրկված բնակիչներն էլ Նոր Գետիկ գյուղը հիմնեցին վանքից ոչ հեռու: Մխիթար Գոշի մահվանից հետո Նոր Գետիկ վանքը վերանվանվեց Գոշավանք: (more…)