Just another WordPress.com site

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Աննա Գանջալյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Սիլվա Հարությունյան)

 

Կրթահամալիրի օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Advertisements

Ուսումնական նյութը նախատեսված է IX-XII դասարաններում սովորողների համար

 

Այսօրվա մեր ուսումնական նյութը բառակազմությունն է: Լեզվական այս երևույթը մեծ նշանակություն ունի խոսքը հասկանալու և ինքնուրույն ճիշտ խոսք կազմելու համար: Բառակազմության հիմնական աղբյուրը նախածանցների և վերջածանցների ճիշտ կիրառումն է: Նախածանցները բառին տալիս են նոր իմաստ՝ առանց փոխելու բառի խոսքի մասը: Այսինքն՝ երբ նախածանց ենք գործածում, գոյականը մնում է գոյական, ածականը մնում է ածական, բայը՝ բայ և այլն: Փոխվում են միայն այդ բառերի արտահայտած իմաստները: Read the rest of this entry »

Թարգմանական և խմբագրման աշխատանքներ

Լիանա Ասատրյանը անգլերեն է թարգմանել Դպիրում հրապարակված իմ հոդվածը, որը խմբագրելուց հետո հրապարակել եմ Դպիրում՝ «The knowledge acquired in the result of creative work is always with the learner»:  

Mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում:

 

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Մարիամ Քալանթարյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 56), Ժաննա Հակոբյանը՝ 4-5-րդ և 6-8-րդ դասարաններ, մասնակիցների թիվը՝ 45 և 20), Սեդա Այվազյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 2

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Աննա Գանջալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 85), Լիանա Ասատրյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 86), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 15 ), Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 7):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Վարել եմ մարտի 14-ի չորեքշաբթյա սեմինարը «Թարգմանական նախագծեր» թեմայով:

Մարտի 27-ի մասնաժողովի օրակարգի համաձայն գրել եմ  Միջին և Ավագ դպրոցներում անգլերենի հեռավար ուսուցման հաշվետվությունը:

 

 

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալը: Ներկայացնում եմ Ջեյն Էըր վեպի ընթերցումը հեշտացված անգլերենով: Լսեք և աշխատեք հասկանալ միայն լսելով: Նրանք, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ միայն լսելով, կարող են կարդալ տեքստը: Դա շատ է օգնում լսելով հասկանալուն: Մեկ ժամ 20 րոպե տևողությամբ տեսադասը կարող եք լսել 4 մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ լսելով միայն 20 րոպե: Listening comprehension is very important. Here is the adapted version of the well-known novel Jane Eyre. Listen and try to understand. Those, who cannot understand, can read the text. It will help you very much. The video lessson lasts one hour and 20 minutes. You can divide it into 4 parts and every time listen to it for 20 minutes.

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք պատասխանել առաջադրանքի հարցերին: Պահանջվող տեղում անպայման պետք է գրել ձեր էլեկտրոնային հասցեն: Դա հատկապես կարևոր է այլ դպրոցների մասնակիցների համար, այլապես հնարավոր չի լինի հետադարձ կապ պահպանել:

2-3-րդ դասարաններ   (Աննա Գանջալյան)

4-5-րդ դասարաններ  (Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Իրինա Ապոյան)

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Սեմինար-պարապմունքի մեթոդական ուղղվածությամբ ծրագիրը

 1. Թարգմանական նախագծերի տեսակները

Կրտսեր դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում թարգմանական նախագծերը պետք է լինեն հայերենից օտար լեզու: Տեքստային նյութը պետք է հիմնված լինի «Ես և իմ շրջակա միջավայրը» թեմայի շրջանակներում (դպրոց, տուն, ընտանիք, ընկերներ ), իսկ լեզվական մակարդակը՝ A1:

Նման նախագծեր իրականացվում են մեր կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում:

Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց արդեն իրականացրած նախագծերը:

Հնարավոր է նաև հայտնի հեքիաթների լեզվական առումով պարզեցված  թարգմանություններ: Օրինակ՝ կրթահամալիրային «Թումանյանական օրեր» նախագծի իրականացումը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

Միջին դպրոցում  

Կրթական այս աստիճանում սկսվում է նաև օտար լեզվից հայերեն թարգմանական նախագծերի իրականացումը: Նման բովանդակության նախագծեր նպատակահարմար է իրականացնեն մայրենիի, դասավանդողները:

Օրինակ՝ «Առականի», «Խոշորացույց»,

Կարևորվում է նաև հասարակագիտական նախագծերի իրականացումը, երբ անհրաժեշտ է լինում մի որևէ թեմայով ուսումնասիրություն կատարել՝ օգտվելով օտար լեզուներով հրապարակված աղբյուրներից:

Օրինակ՝ Աշոտ Տիգրանյանի «այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը:

Հայերենից օտար լեզու թարգմանական նախագծերը օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքն է:

Ավագ դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում կարևորվում է օտար լեզուներով արտահայտվելու կարողությունը, Ավագ դպրոցի ենթակայքի համար օտար լեզուներով փոքրիկ հոդվածներ գրելու կարողությունը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

 

Քառալեզու «Դպիր» նախագծի անհոգնել իրականացում.

 

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բացել եմ Ավագ դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ distanceenglish@mskh.am և Միջին դպրոցի սովորողների խմբային էլեկտրոնային հասցեն՝ mijindistanceenglish@mskh.am, որտեղ ընդգրկված են սեպտեմբերից մինչև հիմա հեռավար ուսուցման մեջ ներառված բոլոր սովորողները: Իմ բլոգում բացել եմ «Անգլերենի հեռավար ուսուցման բաժինը», որտեղ հրապարակում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման բոլոր ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները, հաշվետվությունները, սովորողների պատասխաններն ուղղումներով և լրացուցիչ բացատրություններով պատասխանները:

Մեդիագրադարանում հրապարակված է սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում ստեղծված իմ ուսումնական նյութերի և առաջադրանքների փաթեթը:    Երկրորդ կիսամյակում իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը և առաջադրանքները կարելի է տեսնել իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում :

Տեղեկանք սովորողների մասին

Դավիթ Խաչատրյան – կատարել է բոլոր առաջադրանքները

Ինեսա Թումասյանց – Մինչև հիմա միայն մեկ առաջադրանք չի կատարել

Միքայել Մնացականյան – Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսշրջանի բոլոր առաջադրանքները կատարել է: Այս կիսամյակում առայժմ մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվար ամսին:

Սերժ Ղազարյան – սեպտեմբեր-նոյեմբերին աշխատում էր կատարել առաջադրանքները և նույնիսկ միջին դպրոցի համար նախատեսված Ֆլեշմոբները, բայց դեկտեմբերից հետո մինչև հիմա չի աշխատում:

Արամ դավթյան – անգլերեն լավ գիտի, բայց աշխատում է միայն կիսամյակը լավ գնահատականով փակելու համար: Ամեն ինչ անում է վերջում և միանգամից:

Նաիրի-Արեգ Հացպանյան – մինչև դեկտեմբեր կատարել է բոլոր առաջադրանքները:

Արթուր Հովակիմյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Սիլվա Սարգսյան – միայն մեկ առաջադրանք է կատարել փետրվարին

Շահ Դանիել – դեկտեմբերի վերջին թվանշանով գնահատվելու համար կատարեց բոլոր առաջադրանքները: Դեկտեմբերից հետո ոչ մի առաջադրանք չի կատարում:

Էրիկ Խաչատրյան – անունը կա, բայց ոչ մի առաջադրանք չի կատարել

Միջին դպրոց

Ռուբեն Գալստյան – կատարել է մինչև հիմա իմ ուղարկած բոլոր առաջադրանքները: Օրինակելի սովորող է:

Սովորողների ինձ ուղարկած բոլոր պատասխանները և իմ ուղղումներով պատասխան նամակները ես հասցեագրում եմ նաև Լիլիթ Գասպարյանին և Անի Տեր Արսենյանին:

 

 

Հայերենն իր ճկունությունը, խոսքի հակիրճությունը  մեծապես կկորցներ առանց իր դերբայների, դերբայական դարձվածներով նախադասությունների:

Ուսումնասիրեք և համեմատեք դերբայական դարձվածներով կազմված այս հայերեն և անգլերեն նախադասությունները:

 1. Բակում ֆուտբոլ խաղացող տղաներն իմ ընկերներն են:

The boys playing football in the yard are my friends.

՝     Այն պարող աղջիկը իմ քույրն է:

That dancing girl is my sister.

 1. Գիրք կարդալիս նա միշտ դուրս է գրում նոր բառերն ու արտահայտությունները:

While reading a book he always copies out the new words and expressions.

Վազելիս նա վայր ընկավ ու կոտրեց ոտքը:

While running he fell down and broke his leg.

 1. Պատուհանի մոտ կանգնած կինը իմ ուսուցչուհին է:

The woman standing by the window is my teacher.

Կոտրված երկու աթոռը դրեք սենյակի անկյունում:

Put the two broken chairs in the corner of the room.

 1. Փոքրիկ աղջիկը սենյակ մտավ երգելով:

The little girl came into the room singing.

Ուսուցիչն այդ հարցը տվեց ժպտալով:

The teacher asked that question smiling.

 1. Հասնելով տուն նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

Arriving home he immediately turned on the TV set.

Տուն հասնելուն պես նա անմիջապես միացրեց հեռուստացույցը:

On arriving home he immediately turned on the TV set.

 1. Դասերը պատրաստելուց հետո տղան դուրս գնաց խաղալու իր ընկերների հետ:

After doing his lessons the boy went out to play with his friends.

Ֆիլմը դիտելուց հետո մենք քննարկեցինք այն:

After watching the film we discussed it.

 1. Պատասխանիր իմ հարցին առանց դասագիրքը բացելու:

Answer my question without opening the text-book.

Նա արեց դա առանց մտածելու հետևանքների մասին:

He did that without thinking about consequences.

 1. Չիմանալով նրա նոր հասցեն մենք չկարողացանք այցելել նրան:

Not knowing hi new address we couldn’t visit him.

Չգտնելով  նրան տանը ես գնացի նրանց պարտեզը:

Not finding him at home I went into their garden.

 1. Դու կարող ես լավացնել լսելով ընկալելու կարողությունը անգլերեն ֆիլմեր դիտելով:

You can improve your listening comprehension by watching English films.

Դու կարող ես թարգմանել այս տեխնիկական տեքստը օգտագործելով «Google translator» ծրագիրը:

You can translate this technical text by using the program Google translator.

 

Օգտվելով վերը գրված օրինակներից, թարգմանեք հետևյալ  նախադասությունները անգլերեն.

 

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

 

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are those singing girls.

 1. Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at running boy.

 1. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

Wile going to school I met my friend.

 1. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You should be attentive wile crossing the street:

 1. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It is not polite to continue sitting when guest is coming inside.

 1. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take checked works.

 1. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

Watered trees have fresh look.

 

 1. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came to stage by dancing.

 1. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Do not sign any document without reading.

 1. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun at the playground, she worried.

 1. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription with using magnifying glass.

 1. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

 

Սխալների ուղղում

2….that running boy.

5….when a guest comes in.

6….the checked ..

7. Watered trees look fresh.

8. The actor came on to the stage dancing.  (by նախդիրը այստեղ նշանակում է «միջոցով», որը պետք չէ)

10. …on the playground…

11. …by using … (by նախդիրն այստեղ պետք է և նշանակում է «մի բան անելու միջոցով»)

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:
  Who are those singing girls?
 2. Նայի՚ ր այն վազող տղային:
  Look at the running boy.
 3. Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:
  When i went to school i met my friend.
 4. Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:
  You must be careful when you cross the street.
 5. Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:
  It’s not politely to stay seated when guest enters.
 6. Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:
  Take checked works.
 7. Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:
  Watershed trees look fresh.
 8. Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:
  The actor came out to the stage with dancing.
 9. Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:
  Don’t sign a document without check.
 10. Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:
  Without seeing his son in the playground,he gets worried.
 11. Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց
  (magnifying glass):
  You can read this prescription by using a bagnifying glass.
 12. Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:
  You will understand everything after reading the letter.

 

Միքայել Մնացականյանի պատասխանը

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/287

1.Ովքե՞ր են այն (those) երգող աղջիկները:

Who are thօse singing girl?

2.Նայի՚ ր այն վազող տղային:

Look at that running boy.

3.Դպրոց գնալիս հանդիպեցի ընկերոջս:

While going to school, i met my friend.

4.Դու պետք է ուշադիր լինես փողոցն անցնելիս:

You must be careful while crossing the street.

5.Քաղաքավարի չէ նստած մնալ (remain), երբ հյուր է ներս մտնում:

It’s not polite to remain seated when a guest enters.

6.Վերցրեք ստուգած (ստուգել – check) աշխատանքները:

Take the checked works.

7.Ջրված ծառերը թարմ տեսք ունեն:

The watered trees look fresh.

8.Դերասանը բեմ դուրս եկավ պարելով:

The actor came on to the stage dancing.

9.Մի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ՝ առանց կարդալու:

Dont sign any document without reading.

10.Չտեսնելով իր որդուն խաղահրապարակում, նա անհանգստացավ:

Not finding his sun on the playground, he got worried.

11.Կարող եք կարդալ այս դեղատոմսը (prescription)՝ օգտագործելով խոշորացույց (magnifying glass):

You can read this prescription by using a magnifying glass.

12.Դու կհասկանաս ամեն ինչ նամակը կարդալուց հետո:

You will understand everything after reading the letter.

Փետրվարի 1-ին Լուսինե Բուշը աշխատանքային այցելություն է կատարել Գյումրի՝ տեխնոլոգիական և մեթոդական աջակցություն ցուցաբերելու վրացերենի Գյումրու ակումբի դասավանդող Ալլա Հովհաննիսյանին:

Հայկուհի Հովհաննիսյանը իր 7-րդ դասարանցիների ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ այլոց փորձի ուսումնասիրություն է կատարել «Bio Ponds – Բիո լճակներ»: Ուսումնասիրությունը հիմնականում մի ուսուցողական տեսաֆիլմի թարգմանություն է: Այն պատմում է կոյուղաջրերի մաքրման կայանների մասին: Այս ֆիլմի թարգմանության ազդակը եղել Փարաքարի Բիո լճակ կատարած իրենց այցելությունը:

Իրինա Ապոյանը 12-րդ դասարանի սովորողներ Արտակ Նշանյանի և Արման Մարտիրոսյանի հետ թարգմանել է Ջեք Մայի հետ հարցազրույցը: Մեծ աշխատանք են արել. 60 րոպե տևող հարցազրույցի առաջին 30 րոպեի թարգմանությունն է, որը մոտ 10 էջ է: Միայն պետք է ասեմ, որ ներկայացված տեքստը խմբագրման կարիք ունի: Այս հաշվետվության հետ կցում եմ նաև այդ թարգմանության “Word” ֆայլը:

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Անահիտ Նաղդալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 48), Մարիամ Քալանթարյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 83), Ժաննա Հակոբյանը՝  6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 32 – 6-8-րդ և 4 – 9-12-րդ:

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Լիանա Ասատրյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 31), Աննա Գանջալյանը՝ (մասնակիցների թիվը՝ 45), Սիլվա Հարությունյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 6 ), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 12):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Ամփոփել եմ  «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին ներկայացված աշխատանքների ուսումնասիրումը, գնահատումը:

Գևորգ Հակոբյանի հանձնարարությամբ արված աշխատանք

Անգլերենից հայերեն եմ թարգմանել Լ.Փ. Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցումը. մի գիտափորձի պատմություն» երկրորդ և երրորդ մասերը:

 Մանկավարժական կենտրոնի հանձնարարությամբ արված աշխատանքներ

 1. Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը Քոլեջում փետրվարի 5-ին
 2. Ծիսական շաբաթվա ընդհանուր պարապմունքը Արևմտյան դպրոց-պարտեզում փետրվարի 6-ին
 3. Ուսումնասիրություն մանկավարժական ակումբին ներկայացնելու համար՝ «Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարը Արևելյան դպրոցում»

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Լիանա Ասատրյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 31), Աննա Գանջալյանը՝ (մասնակիցների թիվը՝ 45), Սիլվա Հարությունյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 6 ), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 12):

2-3-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները համապատասխանում են «Ես և ինձ շրջապատող միջավայրը» ծրագրային թեմային: Սովորողներն իրենց խոսքում գործածում են առարկայի տեղը ցույց տվող նախդիրները: 3-րդ դասարանցիները կարողանում են նկարագրել իրենց սենյակը՝ օգտագործելով տեղ ցույց տվող նախդիրների իմացությունը:

4-5-րդ դասարանների առաջադրանքները հաղորդակցական մոտեցում ունեն: Տրվում է իրավիճակ, երբ դիմացինը ինքը պետք է որոշի, թե ինչ ասել: Սովորողների ճնշող մեծամասնությունը ճիշտ է կատարել առաջադրանքները:

6-8-րդ դասարանների առաջադրանքը զարգացնում է սովորողների լսելով ընկալելու ունակությունը: Օգտագործվել է անգլերեն մուլտֆիլմ, որի տեքստը կարդում է լեզվակիր երկրի խոսողը՝ մատչելի և միևնույն ժամանակ ճիշտ առոգանությամբ:

9-12-րդ դասարանների առաջադրանքը պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում և սեփական կարծիքի արտահայտում կյանքի տարբեր երևույթների նկատմամբ:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Անահիտ Նաղդալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 48), Մարիամ Քալանթարյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 83), Ժաննա Հակոբյանը՝  6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 32 – 6-8-րդ և 4 – 9-12-րդ:

Ընդհանուր առմամբ ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբն ունեցել է 167 մասնակից, որից մեկը այլ դպրոցից է՝ Վիկա Սարգսյան – Հրազդանի Թիվ 4 դպրոց, որն իր էլեկտրոնային հասցեն չի գրել և չենք կարող պատասխանել:

Գոհացուցիչ են կրտսեր դպրոցների մասնակիցների պատասխանները: Առաջադրանքները հաղորդակցական մոտեցում ունեին և մասնակիցների մեծ մասը բարձր գնահատականներ է ստացել: Միջին և ավագ դպրոցների առաջադրանքները ավել շատ լեզվաբանական բնույթ ունեին և գնահատականներն էլ համեմատաբար ցածր էին:

Լ.Փ. Բենեզեթ
Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթեր քաղաքի դպրոցների տեսուչ

Առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 25-րդ հատորի առաջին համարում, 1936-ի հունվարին, էջ 7-8

 

Սա հանրակրթական դպրոցների տեսուչ Լ.Փ. Բենեզեթի թվով երրորդ և վերջին հոդվածն է, որտեղ նա Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթերի դպրոցներում իրականացրած թվաբանության ուսուցման մի գիտափորձ է նկարագրում: Հոդվածի առաջին երկու մասերի հրապարակումները [1935-ի նոյեմբերին, էջ 241-4և1935-ի դեկտեմբերին,էջ 301-3] շատ դրական մեկնաբանություններ են ունեցել: Վիլյամ ՄակԷնդրյուն նյութն անվանում է «զորեղ ու լավ ընթերցվող մի գիտական հոդված, որը զերծ է նման հոդվածներին բնորոշ ձանձրալի բնույթից»: Նյու Ջերսիից Հելեն Այվես Շերմերհորնը գրում է, որ վերադառնալով միջին դպրոց մեծահասակների կրթական դաշտում տարիներ շարունակ աշխատելուց հետո, նա «սարսափահար է եղել այն բոլոր փոփոխություններից, որ տեղի են ունեցել, այն մեծ քանակի նոր ուսումնական գործունեություններից, որոնցից յուրաքանչյուրն ինքնին լավն է, այդուհանդերց, անկանոն կերպով խժռում է երեխաների ժամանակը: Աններելի թվաց երեխաների անգլերենի թույլ իմացությունը. Չափազանց քիչ ժամանակ էր հատկացված լեզվամտածողական հմտություններ ձեռքբերելու համար: Հույս ունեմ պարոն Բենեզեթի հոդվածի ազդեցությամբ շատ բաներ կփոխվեն:  Կանզասի Լորենս քաղաքի դպրոցների տեսուչ Ք.Ե. Բըրչը իր նամակում նշում է, որ Լորենսի դպրոցները վերջին երկու տարիներին վերանայում են թվաբանության ծրագիրը: Պարոն Բըրչը առաջարկել է քննարկել Բենեզեթի հոդվածները մասնագիտական հանդիպումներում և դրանց կիրառման հարց բարձրացնել տեղական իրավիճակի լույսի ներքո:

Արդյո՞ք ձերդպրոցը նույն կերպ է մոտենում այս հոդվածներին: Հետաքրքիր կլիներ այս հարցի քննարկման համար կլոր սեղան քննարկում կազմակերպել ձեր համայնքում՝  ներգրավելով մի քանի առաջատար քաղաքացիների և տեսնել, թե ինչպիսին է նրանց վերաբերմունքը: Read the rest of this entry »

Փետրվարի 23-ն է, ժամը 19:00, սկսում ենք պատասխանել անգլերենի ֆլեշմոբի հարցերին:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը)

4-5-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը)

6-8-րդ  դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Յուրա Գանջալյանը)

9-12-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Սիլվա Հարությունյանը)

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Լ.Փ. Բենեզեթ, Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթեր քաղաքի դպրոցների տեսուչ

Հոդվածն առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 24-րդ հատորի 9-րդ համարում, 1935-ի դեկտեմբերին

Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը՝ Յուրա Գանջալյանի

 

Սա 1929-ից Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթերում իրականացվող մի գիտափորձ նկարագրող հոդվածի երկրորդ մասի հրապարակումն է: Նախորդ մասում, որը հրապարակվել էր ամսագրի նոյեմբերյան համարում, պարոն Բենեզեթը բացատրում էր, որ Մանչեսթերի մի քանի դպրոցներում առաջին վեց տարիների ընթացքում թվաբանության ուսուցումը բարձրությունների, երկարությունների, տարածքների չափումների գործունեությամբ էր սահմանափակվում: Թվաբանության ֆորմալ ուսուցումը սկսվում էր միայն 7-րդ դասարանում: Ավանդական ուսումնական պլանով և գիտափորձով սովորող աշակերտների խմբերին տրված հարցաշարերի արդյունքում պարզվեց, որ գիտափորձով սովորողները մեկ տարվա ընթացքում կարողացան հասցնել կատարողական այնպիսի մակարդակի, որին հասել էին ավանդական ուսումնական պլանով սովորողները երեք ու կես տարվա թվաբանական վարժանքների շնորհիվ: Բացի դրանից, քանի որ գիտափորձով աշխատող դասավանդողները ժամանակ էին ունեցել կենտրոնանալու երեխանրին «կարդալ, պատճառաբանել և միտք արտաբերել» սովորեցնելու վրա, վերջիններս զարգացրեցին ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը, ձեռք բերեցին ավելի հարուստ բառապաշար և սեփական մտքերն արտահայտելու ավելի մեծ սահունություն: Read the rest of this entry »

Արևելյան դպրոց-պարտեզի ղեկավար Նառա Նիկողոսյանը հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի լավ հաշվետվություն է գրել, որում ներառված է ճամբարի ամբողջ գործունեությունը, իրականացված նախագծերը: Հաշվետվության մեջ նշված է ճամբարի լուսաբանումը սովորողների և դասավանդողների բլոգներում, դպրոց պարտեզի ենթակայքում և բազմաթիվ ռադիոներում՝ «Նոր ռադիո», «Պզզան ռադիո», «Խոշորացույց ռադիո», «Բնագետիկ ռադիո», «Ռադիո բզեզ» և այլ ռադիոներ:

Առանձնակի ուշադրության է արժանի «Երևան 2800» նախագիծը, որը ղեկավարել է Իվետա Ջանազյանը: Այս նախագիծը Իվետան ներկայացրել է Դիջիթեք 2018-ի «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին:

Կարինե Պետրոսյանի սովորող սովորեցնող նախագիծը «Թարգմանում ենք առակներ փոքրիկների համար»:

Սաթենիկ Թորոսյանի բլոգում նույնպես առկա է սովորող սովորեցնող նախագիծը: Նրանք համագործակցում են Միջին դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդող Լուսինե Ներսեսյանի և իր դասարանի հետ:

Լիանա ասատրյանը և Գայանե Փարվանյանը նույնպես իրականացրել են «Երևան 2800» նախագիծը;

Հունվարի վերջին շաբաթվա ընթացքում ամփոփվել է մարզական բաց ստուգատեսի արդյունքները:

 

Յուրա Գանջալյան

Այս առաջադրանքը լսելով հասկանալու ունակությունները զարգացնելու համար է:

This task is for developing listening comprehension skills.

Լսեք զրույցները (մինչև 5-րդ մասը ներառյալ) և գրի առեք բոլոր այն կարևոր արտահայտությունները, որոնք անծանոթ են ձեզ: Գրի առած արտահայտությունները մուտքագրեք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկեք ինձ:

Listen to the conversations (the first 5 Units) and write down all the important expressions and words which you don’t know. Publish these words and expressions on your blog and send the link to me.

 

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6-5-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%B1-%D5%A1%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%A9/

Պատկերացրու՛, որ հիմա հարցազրույցի ես մասնակցում` « Իմ սիրելիները» թեմայով: Պատասխանի՛ր տրվող հարցերին անգլերեն:

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Առաջադրանք II.  Շարադրություն

Task II. Composition.  Read the instructions before writing your composition.

Կարդա՛ ցուցումները` նախքան շարադրությունը գրելը.

Որքան հնարավոր է մանրամասն ներկայացրու տեղեկատվություն քո դպրոցական կյանքի մասին: Այդ տեղեկատվությունը պետք է այնքան գրավիչ լինի, որ արտասահմանցի քո հասակակցի մոտ հետաքրքրություն առաջանա գալ և տեսնել այն ամենը, ինչի մասին դու տեղեկացնում ես նրան: Թույլատրվում է բառարան գործածել: Կարելի է նաև օգտվել դպրոցական կայքից, բայց արգելվում է գրավոր աշխատանքի մեջ պատճենված նյութ գործածել: Դու կարող ես տալ միայն քո մեկնաբանությունները:

Give detailed information as much as you can about your school life. The information should be attractive enough to arouse interest in a schoolchild of your age to come and see everything you are writing about. You can use a dictionary. You can also take information from your school Web site but you are not allowed to make copies of the Website information. You can only give your interpretations.

 

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը ուրախ ու զվարթ, բոլոր սովորողների և դասավանդողների մասնակցությամբ անցավ: Չէի պարում ու երգում միայն ես ու խոհանոցի աշխատողները: Երգեցին ու պարեցին «Պսակ պսակ» և «Գնացեք տեսեք» կատակերգերը, որոնք սազում են այս ծիսական շաբաթին:

Միակ թերի կողմն այն էր, որ բացակայում էին երաժշտության դասավանդողներ Սոֆյա Գրիգորյանը և Նարինե Դավթյանը և երգերը չէին ուղեկցվում ծիսական բառերի կարճ բացատրություններով:

 

Դիջիթեք 2018-ի կազմակերպչական և ներկայացված աշխատանքների այն թերությունները, որոնք ընդհանուր են եղել աշխատանքների մեծ մասի համար: 

Ներկայացված շատ աշխատանքներ կան, որոնցից չի հասկացվում, թե ինչ նախագծի մասին է խոսքը: Այդ թերությունը երևում է առանձին սովորողների ներկայացրած աշխատանքներում: Միգուցե, այս թերությունը սկիզբ է առնում դեռ հայտը լրացնելիս, որտեղ ի տարբերություն նախորդ տարիների՝ բացակայում է նախագծի անվանումը:

Հայտի լրացման ձևաթղթում առկա է «խորհրդատու ուսուցիչ» պահանջը, բայց շատ են սովորողների ներկայացրած այն աշխատանքները, որտեղ առկան են ուղղագրական, շարահյուսական սխալներ և տեխնիկական վրիպումներ (օրինակ՝ չափազանց ցածր է, կամ էլ գրեթե չի լսվում տեսաֆիլմի ձայնագրությունը), Youtube-ում հրապարակված նյութի մեջ բացակայում է մեր կրթահամալիրի, դպրոցի անունը: Մի կարևոր թերություն էլ կա, որը ընդհանուր է Youtube-ում մեր կրթահամալիրի կողմից հրապարակված  տեսաֆիլմերի գերակշռող մասին:  Գործունեություններ լուսաբանող տեսաֆիլմերն ուղեկցվում են ոչինչ չասող երաժշտությամբ: Պակասում է խոսքը: Որքան լավ կլիներ, որ այդ տեսաֆիլմերն ուղեկցվեին դասավանդողների, դաստիարակների կամ էլ սովորող-լրագրողների խոսքով: Կարծում եմ, որ խորհրդատու ուսուցիչը պետք է խորհրդատու լինի ոչ միայն նախագիծն իրականացնելու ընթացքում, այլև Դիջիթեքին նյութ ներկայացնելիս:

«Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգով եղել է 266 հայտ, որոնցից քննարկման համար առանձնացվել է 11-ը:

266 աշխատանքներից առանձնացված բոլոր այս 11 աշխատանքները արժանի են գնահատման: Կարծում եմ, որ չի կարելի դրանք համեմատել և ասել, որ այս մեկն ավելի լավն է, քան այն մեկը: Չի կարելի Մարինե Մկրտչյանի “Ազգային ծեսերին նոր կյանք” նախագիծը համեմատել Սոնա Փափազյանի “Իմ բնակավայրը” կամ էլ՝ Գրետա Բակունցի “Խոհարարական մաթեմատիկա” նախագծերի հետ: Ո՞ր նախագծի հետ համեմատենք Լուսինե Փաշայանի 6 տարեկանների առաջին բնագիտական փորձերը: Կարծում եմ, որ մանկավարժորեն և տրամաբանորեն ավելի ճիշտ կլինի, եթե չառանձնացվի մի աշխատանք որպես գլխավոր մրցանակակիր: “Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգով Դիջիթեք 2018-ի հաղթողներ են բոլոր այս 11 աշխատանքներն իրենց հեղինակներով:

 

77  Սոնա Փափազյան  «Իմ բնակավայրը» Երևան 2800

Երևում է և նախագիծը, և սովորողների աշխատանքները: Նախագծում Սոնա Փափազյանը ձևակերպել է նպատակը, նշել է մասնակիցներին և իրականացման ժամկետները: Կարևոր նախագիծ է: Սովորողները ներկայացնում են իրենց բնակավայրերը: Սովորողների համար աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար Սոնան 13 հարց է կազմել, որոնց պատասխաններից են ստեղծվել տեքստերը: Տեքստերին ուղեկցող լուսանկարներն արել են  սովորողները: 

 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ ու հետաքրքիր նախագիծ էր արված։ Կարծում եմ՝ սովորողները ևս հաճույքով են իրականացրել այս նախագիծը։ Ինքս էլ բազմաթիվ նոր բաներ սովորեցի։ Ողջունելի է նաև, որ սովորողներն առավելագույնս ներգրավված են եղել նախագծի իրականացման մեջ, իսկ ուսուցչի ներգրավվածությունը համեմատաբար քիչ է եղել։
 Երևում է նախագիծը, կատարված աշխատանքները: Նախագիծն իր մեջ ներառում է դպրոցի ներքին և արտաքին տարածքների, խմբասենյակների, առանձին սրահների ամանորյա ձևավորման աշխատանքներ: Ներկայացված տեսաֆիլմերից մեկը լուսաբանում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների վերապատրաստման 6-րդ փուլը: Միակ թերությունն այն է, որ տեսաֆիլմերը խոսքով չեն լուսաբանվում: 
 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Սովորողների հետ ոչ ստանդարտ բաներ էին ստեղծել, փորձել մտածել ստանդարտներից դուրս։ Հետաքրիր աշխատանք էր՝ գեղեցիկ ֆոտոշարքերով լուսաբանված։

221  Մարինե Ամիրջանյան,  թարգմանական նախագիծ «Հարյուր հազար հարց ու պատասխան»:

Նախագիծն իրոք ուսումնական է, ընդլայնում է սովորողների աշխարհայացքը, պատասխանում է վաղ հասակից երեխաներինհուզող հարցերին: Նախագծի իրականացմանը մասնակցել է Արևելյան դպրոցի 5- դասարանի բոլոր սովորողները: Նախագծիարդյունքը կարող է որպես ուսումնական նյութ ծառայել կրտսեր դպրոցների այլ սովորողների համար:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Լավ ու օգտակար գործ են կատարել։ Սեփական փորձով կարող եմ ասել, որ թարգմանություններ կատարելը բազմակողմանի զարգացնում է մարդուն։ Բայց կարծում եմ՝ տեսակի մեջ յուրօրինակ չէր, քանի որ կրթահամալիրում սովորողներն այսպես, թե այնպես միշտ թարգմանություններ անում ու հրապարակում են։

569 Իվետա Ջանազյան  «Երևան 2800»

Հրապարակված է նախագիծը և սովորողների աշխատանքները: Սա հայրենագիտական նախագիծ է: Հայրենիքի ճանաչումը սկսվում է այն բնակավայրից, որտեղ ապրում ես:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Մի փոքր նման էր Սոնա Փափազյանենց նախագծին, սակայն այստեղ նաև նշել էին իրենց համայնքի, բնակավայրի, բակի հիմնախնդիրները, ինչը շատ կարևոր է հետագայում դրանց լուծումները գտնելու համար։

583 Էլեն Հովհաննիսյան սովորող  նախագիծ «shopping»

Էլենը ստեղծագործական մոտեցմամբ և տեխնիկական բարդ լուծումներով է նկարահանել այս տեսանյութը, որը «Shopping» անգլերենի նախագծի շրջանակներում է արված: Նա տարբեր հագուստով և մազերի տարբեր սանրվածքներով երկխոսություն է վարում ինքն իր հետ: Չգիտեմ, թե ինչպես է ձայնի և պատկերների մոնտաժն արել:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Իսկապես շատ հետաքրքիր ու յուրօրինակ նախագիծ էր։ Նկատելի է, որ քիչ ժամանակ չէ ծախսված աշխատանքի վրա։ Բայց ըստ իս, սա ընդամենը շատ լավ նյութ է, որը դժվար թե կարողանանք նախագիծ անվանել։

700 Հերմինե Անտոնյան  «Համակարգչի բաղկացուցիչ մասերը»

Այս նախագծի իրականացմամբ սովորողները ծանոթանում են համակարգչի տարբեր բաղկացուցիչ մասերին, սովորում են խափանված մասերի վերանորոգում կատարել կամ էլ փոխարինել դրանց նորերով:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագծի նպատակը լավն է, տեսաուղեցույցով(հայերեն) ավելի մատչելի կլինի շատերի համար ծանոթանալ համակարգչի կառուցվացքին։
Ցավոք տեսաուղեցույցը ինձ համար անհայտ պատճառներով ջնջված է։
Տեսական մասում կա պահանջված չափի ինֆորմացիա։
Ցանկալի կլիներ նաև համառոտ շարադրանք;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Տեսանյութը ջնջված էր, բայց ուսումնական փաթեթն աչքի անցկացնելուց հետո հստակ երևում է, թե ինչ մեծ աշխատանք է արված, որը նաև շատ օգտակար է բոլորիս համար։

 

750 Գրետա Բակունց Խոհարարական մաթեմատիկա

Նախագծի իրականացումը կատարվել է 2018-ի հունվարյան ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում: Նախագծի նպատակն է մաթեմատիկան կապել իրական կյանքի հետ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը –Արդեն գրել եմ, որ շատ ողջունելի է ցածր դասարանցիների մոտ հետաքրքհություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ, իսկ դա ավելի հեշտ է անել խաղերի միջոցով;
Կցանկանայի, որ շատ լինեն նման նախագծեր;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – կարծում եմ, որ սա բոլոր նախագծերից լավագույնն էր։ Իսկական կրթական նախագիծ էր՝ ոչ ստանդարտ կերպով երեխաներին մաթեմատիկա սովորեցնելու, ինչը շատ ավելի արդյունավետ տարբերակ է, քան գրքային վարժություններ հանձնարարելը։

771 Մարինե Մկրտչյան «Ազգային ծեսերին նոր կյանք»

«Ազգային ծեսերին նոր կյանք» նախագիծը  հանրակրթական դպրոցում իսկական հեղինակային մանկավարժություն է Մարինե Մկրտչյանի համար: Ծիսական պարերգեր կատարելը, արդ ու զարդերը, տարբեր ատրիբուտներ պատրաստելը Մարինե Մկրտչյանից են սովորում թե սովորողները և թե դասավանդողները:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ օրինակ, թե ինչպիսին պետք է լինի ուսումնական բաց նախագիծը։ Շատ հավանեցի ու հաճույքով դիտեցի-ունկնդրեցի տեսանյութերը։

818 Մարկ Միկաիլ Բնագիտական փորձեր

Հետաքրքիր է, որ մի հայտով ներկայացված են և քիմիական, և ֆիզիկայի և կենսաբանական փորձեր:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Հետաքրքրությամբ դիտեցի փորձերը, ամեն մի տեսանյութից նոր բաներ սովորեցի։Բայց սա կարելի է ասել՝ աբստրակտ ու անժամկետ նախագիծ էր, քանի որ ընդամենը ներկայացված էին բլոգում «փորձեր» թեգի տակ տեղադրված բոլոր նյութերը։ Մյուս կողմից սովորողն ինքնուրույն կատարել էր այնպիսի փորձեր, որոնք իրեն հետաքրքրել են (ինչն ամենակարևորն է), ու դրանց տեսանյութերը տեղադրել իր բլոգում՝ առանց դասավանդողի օգնության։

841 Աննա Գանջալյան և Մարիամ Քալանթարյան, էլեկտրոնային գիրք

Սա ռուսերեն դասավանդող Մարիամ Քալանթարյանի և անգլերեն դասավանդող Աննա Գանջալյանի համագործակցային նախագիծն է, որ արդյունքում ստեղծվել է էլեկտրոնային գրքույկ «Մեր զբոսայգիները»:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Ուսուցողական նախագիծ, որի ընթացքում վստահ եմ սովորողները շատ նոր բաներ են սովորել։

846 Զառա Ոսկանյան «Զարգացնող խաղերի ստեղծում»

Արմեն իշխանյանի կարծիքը- Խաղեր ստեղծելը և օգտակար է և հաճելի;
Հույս ունեմ, որ նախագիծը շարունակելի կլինի;
«Տրամաբանական և տեսողական խաղեր» բաժնի հղումը հավանաբար ճիշտ չի, բացվում է ուրիշ տեղ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Նախագիծը դուրս շատ եկավ, քանի որ սովորողները հենց իրենց իսկ ձեռքերով էին պատրաստել զարգացնող խաղեր, որոնք նախատեսված են ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց թե՛ կրտսեր, թե՛ ավագ ընկերների համար։ Հղումներից մեկը հավանաբար սխալ էր դրված, բայց ընդհանուր ուսումնասիրությունը բավական էր կարծիք կազմելու համար։

923 Լուսինե Փաշայան  «Բնագիտական փորձեր»

Երկրորդ դասարանցիների առաջին բնագիտական փորձերն են, որոնք արվել են տանը մեծ պատասխանատվությամբ և հետաքրքրությամբ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագիծի միտքը ինձ դու եկավ։  Լավ է որ երեխանաերը ցածր դասարաններից շփվեն բնագիտական առարկաների հետ, կատարեն փորցեր; Մեր երկրի զարգացումը մեծապես կախված Է ճշգրիտ գիտությթյուննեից և կարևոր Է երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Այս տարիքում հիշում եմ՝ ինչքան էին ինձ դուր գալիս էսպիսի փորձեր անելը։ Ողջունելի է, որ դեռ երկրորդ դասարանում արդեն բնագիտական փորձեր ու նոր բացահայտումներ են անում։

 

“Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգի գնահատման հանձնաժողով

Արմեն Իշխանյան՝ – 9-4 դասարանի սովորող Մարինե Իշխանյանի հայրը, ծրագրավորող

Նարեկ Սահակյան՝ – շրջանավարտ

Յուրա Գանջալյան

 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը վարում էր Մարինե Մկրտչյանը: Մասնակցում էին դասավանդողները, նախակրթարանի սաները և Քոլեջի սովորողները: Սկզբում գրաբար լեզվով Տեառնընդառաջի անծանոթ մի երգի ուսուցում սկսվեց: Մարինե Մկրտչյանը բացատրեց երգի բովանդակությունը, Տեառնընդառաջի խորհուրդը և տող առ տող, տուն առ տուն սկսեցին երգել: Դրանից հետո, քանի որ նախակրթարանի սաները բոլորովին չէին հասկանում բառերը և լուռ կանգնած էին, նրանց դաստիարակը խնդրեց Մարինե Մկրտչյանին երգել փոքրիկների իմացած մի երգ ու միասին երգեցին «Գնացեք տեսեք…»: Փոքրիկները միանգամից աշխուժացան ու մեկ մարդու նման՝ այդ երգին բնորոշ շարժումներով երգեցին այդ երգը մինչև վերջ: Դրանից հետո Մարինեն բացատրեց Բարեկենդանի խորհուրդը և մի երգ սկսեցին երգել, որն այդ տոնի խորհրդին համահունչ էր: Մարինե Մկրտչյանի ծիսական երգերի իմացությունը, անհատնում եռանդը կամաց-կամաց փոխանցվում էր ներկաներին:

Լավ կլիներ, որ այս ծիսական շաբաթվա ընթացքում Մարինեն հնարավորություն ունենար իր ծիսական երգերի իմացությունը փոխանցեր ավելի մեծ թվով դասվարների, դասավանդողների իրապես երգել սիրող սովորողների:

 

Here is the beginning of a story. Think of a logical continuation and narrate your story by using the given words, word combinations and expressions.

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. …

Words and expressions to be used.

To change for the worse-փոխվել դեպի վատը, rough-ալեկոծված, stormy- փոթորկոտ, inside the hotel, regret-փոշմանել, play board games- սեղանի խաղեր խաղալ, not to lose one’s hope, to change for the better, on the day of departure.

Խոսքն ավելի տրամաբանական և հյութեղ դարձնելու համար կարող եք գործածել նաև այս կապող բառերը.

Moreover – դեռ ավելին, hardly … when հազիվ … երբ, for the purpose of նպատակով, not only … but also …- ոչ միայն … այլ նաև, nevertheless – բայցևայնպես, so that – որպեսզի.

Շարադրությունը պետք է ունենա 200-250 բառ:

Արթուր հովակիմյանը պատասխանել է.

Դավիտ Խաչատրյանը պատասխանել է

Սիլվա սարգսյանը պատասխանել է

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը՝

Last year we went to the seaside. We wanted to stay there for two weeks. On the day of our arrival the weather was fine and the sea was calm. And I thought “ this is going to be the best holiday ever!!!”. We rented a big room for us. As I didn’t have anything to do in the room I started to explore the Hotel. That was a cool hotel with a beautifull and clean garden, playgraund, movie room and a swimming pool. I didn’t think that people would use that pool because we were near the sea why should somebody go to the swimming pool? But then I found my favorite part in the hotel sport ground where you could play any kind of sport games: football, basketball, table tennis, volleyball, batminton and chess. Oh yeh, this was gonna be a good time going to the sea in the morning, then relaxing in in the jacuzzi, then whatching some movie, then going to the sports ground and sleeping on the soft bed. But why wasn’t so good? Well, because when we woke up we could see no calm sea, no sunshine, no birds in the sky. The sea was rough and it was raining and the noise of thunder was heard. Actually, I like rain especially when the thunder noise with lightning, but when it changes my plans I start hating it. Well, we got sad because we did not have anything to do. At that time in the hotel, nothing was open so we started to play cards. Cards are good friends for sad and bored travelers. So we decided to watch some TV. While watching Tv we were speaking about weather and thunderstorm. The weather forecast said it such bad weather was going to last for 15 days. Well, I never believe what is said on TV about the weather so I still had some hope that it was going to be the best holiday ever. In the swimming pool, I made friends with many peers and I was even happy that the weather was stormy. On the day of our departure, I got very angry because the weather changed for the better: the sea was again calm, the sky was blue and the birds were singing and flying over the sea.

Միքայել մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://wordpress.com/post/miqayelmnacakanyan.wordpress.com/273

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը իր բլոգում

https://inesatumasyants.wordpress.com/2018/02/19/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%E2%80%A4-%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84/

Հունվար ամսին անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են հետևյալ դասավանդողները՝ Սիլվա Հարությունյան – 9-12-րդ դասարանների համար, Իրինա Ապոյան – 6-8-րդ դասարանների համար, Լիանա Ասատրյան – 4-5-րդ դասարանների համար և Աննա Գանջալյան – 2-3-րդ դասարանների համար:

Օտար լեզուների դասավանդողները հունվարի 19-ի մեդիաուրբաթի պատասխանատուներն էին և նրանք իրենց սովորողների հետ Մարմարյա սրահում երգեցին տարբեր լեզուներով երգեր նվիրված ամանորին և Սուրբ ծննդին: Մեդիաուրբաթի կազմակերպիչներն էին Լուսինե Բուշը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը և Լիանա Ասատրյանը:

Լուսինե Բուշը թարգմանել է Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցում. Մի գիտափորձի պատմություն»  հոդվածի երկրորդ մասը, որը հիմա խմբագրում է Մարիետ Սիմոնյանը:

Իմ կատարած աշխատանքը  

Անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Վիեննայում կայանալիք երգչախմբերի փառատոնի մասին նամակագրությունները:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը. «The International Youth Ethnographic Archaeological Camp as an Effective Environment for the Educational Programme»

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն.

Ուսումնասիրել եմ Ավագ դպրոցի բոլոր 9-րդ դասարանցիների բլոգները և ուսումնական առաջին շրջանի գնահատման մատյանները: Ամբողջ աշխատանքը կազմել է 10 էջ: Ուսումնասիրությունը իմ դիտարկումներով ուղարկել եմ Գևորգ Հակոբյանին, Սուսան Մարկոսյանին և Մարթա Ասատրյանին:

Հայերեն եմ թարգմանել Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցում. Մի գիտափորձի պատմություն» հոդվածի առաջին մասը:

 

Հունվարի 8-ին և 9ին ուսումնասիրել եմ Արևմտյան դպրոցի 4-5-րդ դասարանների տարատարիք ճամբարային ջոկատների գործունեությունների մեկնարկն ու ընթացքը:

Հունվարի 23-ին և 24-ին ուսումնասիրել եմ Արևմտյան դպրոցի ճամբարային գործունեության արդյունքները և գրել եմ ‹‹Ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է. Կրթահամալիրի ուսումնական երկրորդ շրջանի գնահատում ուսումնական մեկ ճամբարի օրինակով›› հոդվածը:

Շարունակել եմ Միջին և Ավագ դպրոցների անգլերենի հեռավար ուսուցումը:

Կազմել եմ Դիջիթեք 2018-ի “Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգի պահանջները և Հունվարի 20-ից սկսել եմ ուսումնասիրել այդ անվանակարգով ուղարկված հայտերը: Աշխատանքը դեռ ընթացքի մեջ է:

Շարունակել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջի խմբագրումը: Անգլերեն նյութ եմ գրել հունվարի 26-ի ծիսական  հարսանիքի մասին:

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում գործում են հունվարյան և հունիսյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարները: Հունիսյան ստուգատեսներից են թարգմանչականը, թատերականը, երաժշտականը, կինո-ֆոտո գործունեությանը: Հունիսին գործում է նաև «Բարեկամություն» միջազգային ճամբարը՝ Վրաստանի, Արցախի, Հայաստանի տարբերի մարզերի հանրակրթական դպրոցների սովորողների և մանկավարժական աշխատողների մասնակցությամբ: Կրթահամալիրի հունվարյան ուսումնական ճամբարը նշանավորվում է հանրակրթական ամենամյա Դիջիթեք և բնագիտատեխնիկական ստուգատեսներով: Նշված բոլոր ստուգատեսների անցկացմանը զուգահեռ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցները ամբողջովին անցնում են նախագծային ուսուցմանը: Նախագծային ուսուցումը սովորական ավանդական ուսուցման կազմակերպումից տարբերվում է նրանով, որ այն ամբողջովին աշակերտակենտրոն է և հիմնված է սովորողի գործունեության վրա, երբ սովորողը ոչ թե վերարտադրում է ուսուցչի ասածը կամ դասագրքում գրածը, այլ ստեղծում է իրենը իր հետազոտական, փորձարարական աշխատանքով և հասնում է նախանշած արդյունքի: Փաստորեն կրթահամալիրի ուսումնական ճամբարները իրենց բնույթով հաստատում են հին չինական առածը. «Ասա ինձ և ես կմոռանամ, ցույց տուր ինձ և ես կհիշեմ, ներգրավիր ինձ գործունեության մեջ և ես կսովորեմ»:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրն ունի չորս կրտսեր դպրոց՝ երկուսից չորս տարեկանների նախակրթարանային խմբերով, Միջին և Ավագ դպրոցներ և միջին մասնագիտական կրթությամբ մի Քոլեջ: Այնպես է ստացվել, որ մեր կրտսեր դպրոց-պարտեզները Մայր (Միջին և Ավագ դպրոցների) շենքի համեմատությամբ իրենց աշխարհագրական դիրքերով համընկնում են աշխարհի չորս կողմերին՝ հյուսիսային, հարավային, արևելյան և արևմտյան և մեր կրտսեր դպրոց-պարտեզները հենց այդպես էլ կոչվում են՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, Հարավային դպրոց-պարտեզ, Արևելյան դպրոց-պարտեզ և Արևմտյան դպրոց-պարտեզ:

Այս հոդվածում ներկայացնում եմ Արևմտյան դպրոց-պարտեզում հունվարի 8-9-ին և 23-24-ին իմ կատարած դիտարկում-ուսումնասիրությունը՝ ցույց տալով ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի համար նախատեսված նախագծերը և դրանց իրականացման արդյունքները ճամբարի վերջում:

Այսպիսով, տրված է ձմեռային ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի մեկնարկը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում: Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ նախագծերի վրա են աշխատում 4-5-րդ դասարանների տարատարիք ջոկատները: Նախքան դպրոց մտնելը ուսումնասիրում եմ դպրոցի 4-5-րդ դասարաններում դասավանդողների ուսումնական բլոգները:

Առաջինը հետաքրքրվում եմ թարգմանչական նախագծերով զբաղված սովորողների  գործունեությամբ: Նոր ճամբարային նախագիծ է սկսել Լիլիթ Հայկազունին. «Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթները հայերեն կարդալը և հեշտացված անգլերենով ներկայացնելը»:

Էլինա Սիմոնյանի բլոգում կարդում եմ նույն ջոկատի ռուսերեն թարգմանական նախագծերի մասին: Ուշադրության է արժանի «В мире животных» նախագիծը, որը և հետազոտական է և թարգմանական:

Մաթեմատիկոսների խոհարարական նախագծից   երևում է, որ Գրետա Բակունցը համառորեն ուզում է մաթեմատիկայի ուսուցումը իրական կյանքի հետ կապել:  Իրոք, կոտորակների գաղափարի ամենատեսանելի բացատրությունը խոհանոցում է՝ նոր թխած կլոր գաթան կտրատելիս:

Շուշան Ալեքսանյանի բնագիտական նախագծի գործունեությունը ներառում է կենդանիների խնամք ագարակում, բույսերի և դրանց թաղարների խնամք և’ իրենց Արևմտյան դպրոցում և’ Քոլեջում՝ Շողիկ Պողոսյանի ջերմոց լաբորատորիայում:

Սոնա Փափազյանն իր բլոգում հայրենագետների խումբն անվանել է «հայրենագետ-հետախույզների» ջոկատ:  Սովորողների այս խմբի առանցքային նախագիծը «Ազգային և ավանդական խաղերն» է:

Բազմազան է Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական խմբի գործունեության ցանկը: Ահա այդ ցանկից մի օրինակ. «-«2800 խնդրով Երևան» խնդրագիրք. երևանյան տեղային և ընդհանուր, փոքր ու մեծ խնդիրները. նկարագրություն-ուսումնասիրություն, լուծման առաջարկություն-փորձ, լուծում»:

Խոստումնալից ու հետաքրքիր նպատակ է դրել Արմինե Աբրահամյանը իր ստեղծագործող-ընթերցասերների առջև. «Մայրենի լեզվի լաբորատորիա -ընթերցասրահի ստեղծման, ձևավորման աշխատանքներ»:

Բոլոր նախագծային խմբերի գործունեության բնույթն ու էությունը մի բան ստեղծելն է: Սերտածը շատ շուտ մոռացվում է, բայց ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

Պատմեին, չէի հավատա:

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների դասավանդողների բլոգները հունվարի 8-ին ուսումնասիրելուց հետո հունվարի 9-ի առավոտյան արդեն դպրոց-պարտեզում էի, որպեսզի իմանամ, թե ինչպես են հրապարակված նախագծերն իրականացվում: Որքան էլ ինձ պատմեին, չէի հավատա ու զգա այն ամենը, ինչի ականատեսը եղա այդ օրը:

Եթե ինձ ասեին, որ հինգերորդ դասարանցին կարդում է կենդանիների մասին հանրագիտարանը, բարդ լեզվով ու անհարկի մանրամասն տեղեկություններով գրված տեքստից քաղում է իր համար հետաքրքիր միտքը և պարզ ռուսերենով շարադրում իր բլոգում, չէի հավատա: Բայց ես տեսա՝ Էդուարդ Սարգսյանի և Հայկ Ղազարյանի աշխատանքի ականատեսը եղա: Տեսա նաև, թե ինչպես են Լուզիա Եղիազարյանը և Անահիտ Թովմասյանը ռուսերեն կենդանիների մասին երաժշտական մուլտֆիլմի թարգմանությունն անում:

Դպրոցի մեդիահարթակում հավաքվել էր Արմինե Աբրահամյանի ընթերցասեր-ստեղծագործողների խումբը: Երբ վարագույրը մի կողմ քաշեցի ու ներս մտա, ինձ համար անսովոր տեսարան էր: Դասավանդողը լուռ հետևում էր, թե ինչպես է սովորող Հայկ Նահապետյանը իր ընկերներին համակարգչային նոր ծրագիր սովորեցնում: Ծրագիրը կոչվում է Playbuzz, որը, կարծում եմ, օգտակար կլինի նաև ուսուցիչներին, քանի որ այդ ծրագրով կազմում են ուսումնական առաջադրանքներ, թեստեր: «Հայկ, դիմացդ սովորողներ են նստած, որոնք չգիտեն այդ ծրագիրը: Մի քիչ դանդաղ ու ավելի մանրամասն բացատրիր», լսվում է Արմինեի ձայնը: Որքան լուրջ էին հետևում Հայկի բացատրություններին: Շատ ու շատ դասավանդողներ կուզենային այդպիսի լսարան ունենալ:

Իսկ հարևանությամբ Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիայի կաբինետն էր, որտեղ աշխատում էր տեխնոլոգիական նախագծեր իրականացնող խումբը: Այո՚ նրանք աշխատում էին բառի առաջնային ոչ փոխաբերական իմաստով. առաջին դասարանցիների համար գունավոր տառախաղ էին ստեղծում: Մի ժամից նրանք հյուր էին գնալու Աշխեն Թադևոսյանի առաջին դասարանցիներին՝ իրենց հետ տանելով նորաստեղծ տառերը, որպեսզի փոքրիկները կարողանային տառերը կողք-կողքի շարելով՝ բառեր ու նախադասություններ գրել սեղանի վրա:

Սոնա Փափազյանը հավատարիմ էր իրենց «ազգագրական ավանդական խաղեր» նախագծին: Իրենց հերթական ծիսական խաղի համար տարեգաթա էին թխում:

Շատ էի ուզում տեսնել, թե ինչպես է Գրետա Բակունցը մաթեմատիկան համակցում խոհանոցին:  Կարելի է ապրել այնպես, որ երբեք չառնչվել մաթեմատիկային: Կարելի է ապրել այնպես, որ ամենուր առնչվել մաթեմատիկային: Գրետա Բակունցը ապրելու երկրորդ ձևն էր սովորեցնում իր ջոկատի անդամներին: Այդ օրը վաղ առավոտյան նրանք վերցրել էին մրգային աղցանի բաղադրատոմսը և իրենց մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ խանութ էին  գնացել: Ի՞նչ արժե տանձի, բանանի, խնձորի և նարինջի մեկ կիլոգրամը: Իսկ ի՞նչ կարժենա բանանի 200 գրամը, խնձորի 250 գրամը և որքա՞ն պետք է վճարել դրանց համար: Կյանքում հանդիպող, ոչ դասագրքային մաթեմատիկայի իսկական խնդիրներ, որոնք լուծում էին պահանջում ոտքի վրա:

Հունվարի 23-ն է և ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի վերջին օրերին նորից սկսում եմ հետևել Արևմտյան դպրոցի նախագծերի իրականացման ընթացքին, ծանոթանում արդեն արձանագրված արդյունքներին:

Լիլիթ Հայկազունու և Էլինա Սիմոնյանի թարգմանական խմբի տարատարիք ճամբարականները արդյոք կարողացե՞լ են իրականացնել իրենց թարգմանական նախագծերը: Ի՞նչ արդյունքներ են արձանագրել Գրետա Բակունցի «Մաթեմատիկան խոհանոցում» նախագիծն իրականացնողները: Առաջին դասարանցիները օգտագործեցի՞ն Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիական խմբի ստեղծած գունավոր տառախաղը: Արմինե Աբրահամյանն իր ընթերցասերների խմբով կարողացա՞վ ստեղծել մայրենի լեզվի լաբորատորիա-ընթերցասրահը: Հնարավո՞ր է բացահայտել, թե ինչ ազգային ավանդական խաղեր է խաղացել Սոնա Փափազյանի «Հայրենագետ-հետազոտողների» խումբը:

Ինձ հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար նախ այցելում եմ Արևմտյան դպրոց՝ հանդիպելու ուսումնական նախագծեր իրականացնող դասավանդողներին, իսկ հետո սկսում եմ ուսումնասիրել նախագծերն իրականացնողների ուսումնական բլոգները:

Ահա գտնում եմ Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Մատնաչափիկը» հեքիաթի մոտիվներով պարզեցված տեքստի հայերենից անգլերեն թարգմանությունը, որն արել է 5-րդ դասարանցի Արև Սուքիասյանը:

Հունվարի 9-ի իմ զարմանք արտահայտող «պատմեին չէի հավատա» միտքը իրենց հայերենից ռուսերեն թարգմանություններով արդարացրեցին հինգերորդցիներ Հայկ Ղազարյանը, Տիգրան Մարջանյանը և Լուզիա Եղիազարյանը:

Մաթեմատիկա դասավանդող Գրետա Բակունցի ուսումնական բլոգում երեք տեսաֆիլմերի միջոցով բացահայտում ենք, թե ինչպես է փոքրիկ մաթեմատիկոսների խումբը երկրաչափական պատկերների նմանությամբ թխվածքբլիթներ թխում, մրգեր կտրատում, իսկ կոտորակների գաղափարն իմաստավորում՝ պիցցա պատրաստելով, կտրատելով և համտեսելով:

Այս տեսաֆիլմը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիական նախագծեր իրականացնող սովորողների պատրաստած   տառախաղը փորձարկվում երկարացված օրվա կազմակերպիչ Փառանձեմ Գրիգորյանի խմբում:

Միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ կենսաբանության տարբեր բաժինների (բուսաբանություն, կենդանաբանություն, գենետիկա) դասագրքերը լի են անհարկի գիտականությամբ գրված տեքստերով, որոնք վանում են դպրոցահասակ սովորողին, չեն թողնում սիրել բնությունը, բույսերին ու կենդանիներին: Բայց չէ՞ որ հանրակրթական դպրոցի հիմնական աստիճանում այս ուսումնական առարկայի գերխնդիրը հենց բնությունը սիրելը պետք է լինի: Դա է բնագիտության կրթական ամենակարևոր չափորոշիչը: Բնությունը սիրելու կրթական չափորոշչի հետևողական ձևավորմանն է ուղղված Շուշան Ալեքսանյանի ճամբարային յուրաքանչյուր օր:

Ո՞վ կարող է տեսնել ու գնահատել անտեսանելին ու անգնահատելին՝ ազգային ինքնաճանաչողության, թեկուզև, փոքր արթնացումը Սոնա Փափազյանի «հայրենագետ-հետախույզների» մոտ՝  հայկական ավանդական հոլախաղով, աքլորակռվով, կոխով,  պարան ձգոցիով, հարսանեկան գաթայի պատրաստումով ու թոնրի լավաշի թխումով, տարբեր ծիսական պարերգերով:

Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի ձեռքբերումներից էր նաև Արմինե Աբրահամյանի «Ստեղծագործ ընթերցասերներ» նախագծային խմբի աշխատանքի արդյունքը՝ մայրենի լեզվի լաբորատորիա-ընթերցասրահի ստեղծումը Արևմտյան դպրոցում: Վստահ եմ, որ Արմինե Աբրահամյանի այս նախագծով ավելացավ կրտսեր դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիների մայրենի լեզվի և ընթերցանության նկատմամբ սիրո չափը, բայց ո՞վ կարող է այն չափել ու գնահատել:

Հունվարի 31-ին առաջարկում եմ կազմակերպել օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի պարապմունք:

Պարապմունքի քննարկվող հարցերն են՝

 1. Ուսումնական երրորդ շրջանում օտար լեզուների լրացուցիչ կրթության և տնային աշխատանքների բնույթը կրթական տարբեր աստիճաններում՝ կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցներում
 2. Նախագծային ուսուցման արտացոլումը սովորողների բլոգներում
 3. Գործնական առաջարկություններ Ալլա Հովհաննիսյանին (Գյումրիում վրացերեն դասավանդող) և Գյումրիի վրացերեն սովորողների խմբին մեթոդական, մեդիատեխնոլոգիական օգնություն ցույց տալու համար:

2018-ի հունվարի 19-ն է, ժամը 19:00: Սկսում ենք պատասխանել ֆլեշմոբի առաջադրանքների հարցերին:

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

6-8-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Իրինա Ապոյանը

9-12-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Սիլվա Հարությունյանը

 

as + ածական + as -այնքան որքան.

Այս կառուցվածքով համեմատվում են միանման հատկանիշ ունեցող գոյականները:

Yerevan is as beautiful as Tbilisi. Երևանն այնքան գեղեցիկ է, որքան Թբիլիսին:

Echmiatsin is as far from Yerevan as Ashtarak. Էջմիածինն այնքան հեռու է Երևանից, որքան Աշտարակը:

not so +ածական + as – ոչ այնքան, որքան

Gyumri is not so large as Yerevan.  Գյումրին այնքան մեծ չէ, որքան Երևանը:

There are not so many old buildings in Yerevan as there are in Gyumri. Երևանում այնքան շատ հին շենքեր չկան, որքան Գյումրիում:

twice as big as – երկու անգամ ավելի մեծ, քան. three times (five times, ten times) as big as  – երեք անգամ (հինգ անգամ, տաս անգամ) ավելի մեծ, քան ….

Moscow is about ten times as big as Yerevan. Մոսկվան մոտ տաս անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանը:

There was three times as much snow in Tsaghkadzor last year than there is this year. Անցյալ տարի Ծաղկաձորում երեք անգամ ավելի շատ ձյուն կար, քան այս տարի:

the + ածականի համեմատական աստիճան + the + ածականի համեմատական աստիճան

որքան … այնքան 

The sooner the better. Որքան շուտ, այնքան լավ:

The more books you read the more things you will learn: Որքան շատ գրքեր կարդաս, այնքան շատ բան կսովորես:

get + ածական – ածականին բայական իմաստ է տալիս:

black – սև —–  get black – սևանալ

short – կարճ —– get short — կարճանալ, get shorter – ավելի կարճանալ

Առաջադրանք.

I. Translate into English

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Դավիթ Խաչատրյանի պատասխանը

 1. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:
  Vienna is not so old as Rome.
 2. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:
  Aram is as tall as Davit.
 3. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:
  In my opinion, chemistry is not as interesting as physics..
 4. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:
  Grammar is as interesting as literature.
 5. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:
  Last year, it was several times as cold as it is this year.
 6. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:
  My bank account has twice as much money as your account.
 7.  Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում
  որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում
  Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,
  Ինչու՞ սովորել:
  The more we learn, the more we know.
  The more we know, the more we forget.
  The more we forget, the less we know,
  Why learn?
 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:
  In autumn days get short, and the nights get long.
  Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:
  In spring days get long, and nights get short.

Well done, Davit. Only the 8th and 9th sentences had mistakes. In such sentences “get” should be used.

Get short – կարճանալ

Get long – երկարել

Միջին դպրոցի սովորող Ռուզան Մինասյանի պատասխանը իր բլոգում

https://ruzanminasyannd.wordpress.com/category/%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Միջին դպրոցի սովորող Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը

Առաջադրանք.

 1. Translate into English
 2. Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old as Rome.

 1. Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as Davit.

 1. Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

I think chemistry is not so interesting as physics.

 1. Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as interesting as literature.

 1. Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year, it was several times as cold as it is this year.

 1. Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

My bank account has twice as much money as yours.

 1. Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we learn, the more we know,

the more we know, the more we forget

the more we forget, the less we know,

so WHY LEARN???

 1. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

Days in autumn get short and nights get long.

 1. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

Days in spring get long and nights get short.

 

Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Խաչատրյանը պատասխանել է. Սխալները ուղղած հետ եմ ուղարկել և պահանջել եմ հրապարակել բլոգում

1.Վիեննան այնքան հին քաղաք չէ, որքան Հռոմը:

Vienna is not so old city as Rome.

2.Արամը նույնքան բարձրահասակ է, որքան Դավիթը:

Aram is as tall as David.

3.Իմ կարծիքով քիմիան այնքան հետաքրքիր չէ, որքան ֆիզիկան:

In my opinion, chemistry is not as interesting as physics.

4.Քերականությունը այնքան հետաքրքիր է, որքան գրականությունը:

Grammar is as exciting as literature.

5.Անցյալ տարի մի քանի անգամ ավելի ցուրտ էր, քան այս տարի:

Last year it was several times more cold than this year.

6.Իմ բանկային հաշվի (bank account) վրա երկու անգամ ավելի շատ փող կա, քան քո հաշվի վրա:

On my bank account there are twice as much money than on your account.

7 Որքան շատ ենք սովորում, այնքան շատ ենք իմանում

The more we learn, the more we know.

որքան շատ ենք իմանում, այնքան շատ ենք մոռանում

The more we know, the more we forget.

Որքան շատ ենք մոռանում, այնքան քիչ ենք իմանում,

Ինչու՞ սովորել:

The more we forget, the less we know,

Why Learn?

8. Աշնանը օրերը կարճանում են, իսկ գիշերները՝ երկարում:

In the autumn the days get short and the nights get long.

9. Գարնանը օրերը երկարում են, իսկ գիշերները՝ կարճանում:

In the spring the days get long, and the nights get short.

Ավագ դպրոցի սովորող Միքայել Մնացականյանը պատասխանել է և ես ուղղել եմ սխալներն ու հետ ուղարկել:

Vienna is not as old city as Rome. Aram is as tall as David. In my opinion, chemistry is not as interesting as physics. Grammar is as also interesting as literature. Last year it was several times more cold than is this year. There are twice as much money on my bank account than on your account.

The more we learn, the more we know, the more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know, why learn.
8. The days get shorten in the autumn, and the nights are long.
9. In the spring the days get longer and the nights are shorter.
Միքայելի բլոգում հրապարակվել է

Լ.Փ. Բենեզեթ

Նյու Հեմփշայեր նահանգի Մանչեսթերի դպրոցների տեսուչ

Առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 24-րդ հատորի 8-րդ համարում, 1935-ի նոյեմբերին:  

Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը`Յուրա Գանջալյանի

 

1929 թվականի գարնանը Նյու Յորք նահանգի Իթաքայի դպրոցների տեսուչ և տեսչության բաժնի նախագահ՝ լուսահոգի Ֆրանկ Դ. Բօյնթոնը, իր մի քանի ընկերներին և աշխատակից տեսուչներին մի հոդված ուղարկեց, որը հանրակրթական դպրոցների մի նոր ծրագիր էր: Նրա թեզի մեխն այն էր, որ մեզ   անընդհատ առաջարկվում է նոր ուսումնական առարկաներ ավելացնել ուսումնական պլանին (անվտանգության հիմունքների ուսուցում, առողջապահության հիմունքների ուսուցում, տնտեսողականության հիմունքների ուսուցում և նման այլ բաներ), բայց ոչ ոք երբևէ չի առաջարկում, որ մենք որևէ բան հանենք ուսպլանից: Նրա հոդվածն ավարտվում էր մի մարտահրավերի նմանվող կոչով, որը, կարծես, ասում էր. «Փորձեք ցույց տալ ինձ, թե ինչը կարող ենք կրճատել  այս նյութից»: Այստեղ, իհարկե՛, մեր միտքն է գալիս ՄաքԷնդրյուսի հայտնի համեմատությունը առ այն, որ ամերիկյան տարրական դպրոցի ուսումնական պլանը նման է Ջոունսի տան ձեղնահարկին: Ջոունսներն այս տուն են տեղափոխվել հիսուն տարի առաջ և երբեք որևէ բան դեն չեն նետել:

Ես մի ամիս սպասեցի և հետո մի ութ էջանոց նամակ գրեցի Բոյնթոնին՝ ասելով նրան, թե, իմ կարծիքով, ինչը կարող է հանվել մեր ներկայիս ուսումնական պլանից: Ես մեջբերում եմ երկու պարբերություն.

Առաջին հերթին, ինձ թվում է, որ մենք շատ ժամանակ ենք վատնում տարրական դպրոցներում՝ մաքառելով այնպիսի թեմաների հետ, որոնք հարկ է բաց թողնել, կամ էլ՝ հետաձգել դրանց ուսուցանումը մինչև այն ժամանակը, երբ երեխաները դրանց սովորելու պահանջն ունենան: Եթե իմ որոշելով լիներ, ես թվաբանության ուսուցումը կհանեի առաջինից վեցերորդ դասարանների ուսպլանից: Ես կթույլատրեի երեխաներին ինքնաշեն նկարված թղթադրամներով առք ու վաճառքի գործառույթների մեջ վարժվել՝ գումարելով գնված ապրանքների գները, և հանում կատարելով՝ որոշել փողի մնացորդը: Չէ՞ որ 11 տարեկան երեխայի համար թվաբանությունն իրական կյանքում միայն այդ իրավիճակում է պետք գալիս:

Կարծում եմ, որ անիմաստ է ութ տարի շարունակ երեխաներին սովորեցնել թվաբանական գործողություններ կատարել հիմնական դպրոցում: Արդյո՞ք տաս տարեկան երեխային կարիք կա իմանալու երկար կամ սյունակով բաժանման գիտելիքը: Թվաբանության ամբողջ նյութը կարելի է հետաձգել մինչև յոթերորդ դասարանը, որից հետո երկու տարում ցանկացած նորմալ երեխա կկարողանա յուրացնել այն:

Նամակը գրելուց հետո որոշեցի, որ եթե իրապես հավատում եմ սրան, ապա կթերանամ իմ աշխատանքում, եթե գործնականում դա չկիրառեմ: Այդ ժամանակ ես արդեն հինգ տարի Մանչեսթերի դպրոցների տեսուչն էի և արդեն ինձ խիստ քննադատության էին ենթարկել, որովհետև ես առաջին երկու ուսումնական տարիների ընթացքում, ինչպես նաև երրորդ ուսումնական տարվա առաջին կեսում, թվաբանությունը դուրս էի թողել ուսումնական պլանից: 1924 թվականին սովորողների թիվը առաջին դասարանում 20%-ով ավելի մեծ էր քան երկրորդում, որովհետև սովորողների մեկ հինգերորդ մասը չէր կարողանում բավարարել երկրորդ դասարան տեղափոխվելու համար թվաբանության պահանջներին և ստիպված էին կրկնել ուսումնական տարին: Մինչև 1929 թվականը առաջին դասարանում սովորողների ներգրավվածությունը ավելի մեծ չէր քան երրորդում:

Միևնույն ժամանակ, ինձ վհատություն էր պատճառում միջին կարողություններով սովորողի անգլերենի գործածման անկարողությունը: Եթե երեխաները ինքնատիպ մտքեր էին ունենում, նրանք չէին կարողանում հասկանալի կերպով վերարտադրել դրանք անգլերեն: Մի օր ես մի ութերորդ դասարան մտա սղագրողի հետ, որը պետ է բառ առ բառ գրի առներ իմ հարցերին տրված երեխաների պատասխանները: Ես փորձում էի հասնել այն բանին, որ երեխաներն իրենց բառերով ասեին ինձ, որ եթե մենք նույն համարիչով երկու կոտորակ ունենք, ապա ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակն է մեծը: Ես մեջբերում եմ բնորոշ պատասխաններ առանց խմբագրման:

 •  «կոտորակի մեջ փոքր թիվը միշտ ամենամեծն է»:
 • «Եթե համարիչները երկուսն էլնույնն են, իսկ հայտարարները մեկը ավելի փոքր է քան մեկը, մեկը, որը փոքր է ավելի մեծ է››:
 • «Եթե մի բան ունենայիր և կտրեիր այն ու բաժանեիր երկու կտորների, ավելի փոքր կտորը ավելի մեծն է: Ես նկատի ունեմ այն որը կարող էիր բաժանել ավելի քիչ թվով կտորների ավելի մեծ կտորներն են»:
 • «Հայտարարը որը ամենափոքրն է ամենամեծն է»:
 • «Եթե երկու համարիչներն էլ նույն թվերն են, ավելի փոքր հայտարարը ամենամեծն է – ավելի մեծը երկուսից»:
 • «Եթե ունեք երկու կոտորակ և մի կոտորակը ունի ամենափոքր թիվը ներքևի մասում: Այն կտրվում է մասերի և մեկը ունենում է ավելի շատ մասեր: Եթե երկու կոտորակները հավասար են, ներքևի թիվը ավելի փոքր էր քան մյուս կոտորակինը: Ամենափոքրը ունի ամենամեծ թվով մասեր, ապա կունենար ամենաքիչ թվով մասեր, բայց նրանք ավելի մեծ կտորներ կլինեին քան այն մեկը, որը բաժանել էին ավելի շատ կտորների»:

Սովորական ոչ մասնագետը կկարծի, որ սա հատուկ ընտրված սակավամիտ երեխաների խումբ է, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մտքերն անգլերեն ձևակերպելու նման կարողությունը բնորոշ է ամբողջ երկրի ցանկացած մասի տասնչորսամյա երեխաներին: Խնդիրն այստեղ երեխաներինը կամ ուսուցչինը չէ. խնդիրն ուսումնական ծրագրի հետ է կապված: Եթե դասընթացի ծրագիրը պահանջում էր, որ երեխաները լավ յուրացնեին սյունակով երկար բաժանումը նախքան չորրորդ դասարանը ավարտելը, իսկ կոտորակների թեման էլ՝ նախքան հինգերորդ դասարանը վերջացնելը, ապա ուսուցիչը ստիպված էր լինում մեծ քանակի ժամեր ծախսել այդ աշխատանքի վրա՝ անտեսելով մտքերն անգելերեն ձևակերպելու-իմաստավորելու վարժանքը: Ես նույն գիտափորձն արել եմ Ինդիանայի նահանգի Վիսկոնսին քաղաքում և ունեցել եմ ճիշտ նույն արդյունքը, ինչը եղել էր Նյու Յորքի Հեմփշայերում:

1929 թվականի աշնանը ես որոշում կայացրեցի փորձարկել մինչև յոթերորդ դասարանը մաթեմատիկան ուսպլանից հանելու և երեխաներին ընթերցել, պատճառաբանել ու մտքերը արտաբերել սովորեցնելու գիտափորձը: «Արտաբերել» ասելով ես նկատի չունեի ուսուցչի ասածի, կամ էլ դասագրքում գրածի նույնությամբ վերարտադրելը: Ես նկատի ունեի անգլերեն խոսելը: Ընտրությամբ կազմեցի 5 դասարան. երրորդ դասարանցիներից բաղկացած երեք դասարան, մեկ դասարան՝ միավորելով երրորդ և չորրորդ դասարանցիներին, և մեկ դասարան՝ բաղկացած միայն հինգերորդ դասարանցիներից: Ես հարցրեցի ուսուցիչներին, թե արդյոք նրանք կցանկանային մասնակցել գիտափորձին: Նրանք երիտասարդ ուսուցիչներ էին՝ միջինը չորս տարվա աշխատանքային փորձառությամբ: Ուսուցիչների մանրազնին ընտրություն կատարեցի, բայց ավելի ուշադիր և մանրազնին էր դպրոցների իմ ընտրությունը: Ներգրավված չորս դպրոցներից երեքը գտնվում էին այն շրջաններում, որտեղ երեխաների ծնողների մայրենի լեզուն անգլերենը չէր: Ես գրություններ ուղարկեցի երեխաների ծնողներին՝ պատմելով պատմելով նրանց գիտափորձի մասին, որը պատրաստվում էի իրականացնել և խնդրեցի նրանց դիմել ինձ, եթե որևէ մեկը դեմ է այդ գիտափորձին: Ես ոչ մի բողոք չունեցա: Իհարկե, ես բավականին համոզված էի դրանում, երբ գրություններ էի ուղարկում նրանց: Եթե ես քաղաքի այլ դպրոցներ գնայի, որտեղ ծնողները ավագ դպրոցների կամ քոլեջների շրջանավարտներ էին, ես բողոքների հեղեղներ կունենայի և իմ գիտափորձը երբեք էլ չէր փորձարկվի: Ես մի քանի զրույց ունեցա ուսուցիչների հետ և նրանք ուսուցման նոր ծրագրին միացան խանդավառությամբ:

Այս նորաստեղծ դասարաններում երեխաներին խրախուսում էին մեծ չափի բանավոր ստեղծական աշխատանք կատարել: Նրանք զեկույցներ էին անում իրենց կարդացած գրքերի,  տեսած միջադեպերի, կատարած այցելությունների մասին: Նրանք պատմում էին իրենց տեսած կինոֆիլմերի մասին և հանպատրաստից պատմություններ էին հորինում: Կենսական լիցքեր էիր ստանում, երբ այցելում էիր այդ դասարաններից որևէ մեկը: Երջանիկ և ուրախ ոգի էր թևածում այնտեղ: Երեխաներն այլևս բազմապատկման աղյուսակը սերտելու կամ էլ սյունակով բաժանումը հաղթահարելու մաքառման լարվածության մեջ չէին: Նրանք լիովին բավականություն էին ստանում դպրոցում անցկացրած ժամերից:

Ութ ամիս անց ես մի սղագրողի հետ այցելեցի քաղաքի բոլոր չորրորդ դասարանները: Քանի որ մեզ մոտ կիսամյակային փոխադրումներ են, այն երեխաները, ովքեր երրորդ դասարանի ավարտական փուլում էին գիտափորձի սկզբին, այժմ արդեն չորրորդ դասարանի առաջին կեսում էին: Հակադրությունը ուշագրավ էր: Երբ ավանդական չորրորդ դասարաններում հարցրեցի, թե ինչ են իրենք կարդում, նրանք կարկամեցին, շփոթվեցին ու երկչոտեցին: Որևէ չորրորդ դասարանում ես մի եզակի երեխա չգտա, ով կարող էր ընդունել, որ կարդալու մեխք է գործել: Խոսք ասելու ոչ մի կամավոր չեղավ, և երբ փորձեցի նրանց հարկադրել խոսել, նրանք ոտքի կանգնեցին, գլուխները տարուբերեցին ու նորից նստեցին: Փորձարարական 4 չորրորդ դասարաններում նույնիսկ չմտածեցին էլ այն մասին, թե ինչ են իրենք կարդում: Յուրաքանչյուր դասարանում անմիջապես 10-12 ձեռք էր թափահարվում օդում, իսկ դեմքերն էլ ընկճված տեսք էին ընդունում, քանի որ մենք ժամանակ չունեինք լսելու իրենց:

Գիտափորձից առաջ մի քանի տարի շարունակ ես այն մտքին էի եղել, որ թվաբանության վաղ ներմուծումը բթացնում ու քնեցնում է երեխայի մտածելու ընդունակությունը: Թվաբանական մի խնդիր կար, որը ես ոչ թե մեկ այլ հարյուր անգամ էի փորձել վեցերորդ, յոթերորդ և ութերորդ դասարաններում: Ահա այդ խնդիրը. «Եթե ես կարող եմ քայլել հարյուր յարդ մեկ րոպեում (1 յարդը 91,44 սմ է), քանի՞ մղոն կարող եմ քայլել մեկ ժամում՝ պահպանելով իմ շարժման նույն արագությունը»: Քսանից տասնիննի դեպքում պատասխանը լինում է 6000 և, եթե ես ժպտալով համաձայնվեի, ամբողջ դասարանը ինքնագոհ շունչ կքաշեր: Բայց եթե ես ասեի. «Պարզ է: Դա նշանակում է, որ ես կկարողանայի այստեղից Սան Ֆրանցիսկո ոտքով գնալ և վերադառնալ մեկ ժամում»: Այս դեպքում անկասկած ծիծաղ է լսվում և երեխաներն էլ հիմարացած տեսք են ընդունում: Այդ պատճառով էլ գիտափորձով դասարանների ուսուցիչներին ասում էի, որ նրանք պետք է երեխաների հետ բարձրություններ, երկարություններ, տարածքների մեծություններ, տարածություններ և նման այլ բաներ չափելու շատ վարժանքներ անեն: Նման աշխատաոճի մեկ տարվա ուսումից հետո ես այցելեցի գիտափորձով դասարան, որն ուսումնական տարվա սկզբում կազմված էր եղել 3-րդ և 4-րդ դասարանցիների միավորումով: Տարվա վերջին նրանք արդեն 4-րդ և 5-րդ դասարանցիներ էին: Ես գրատախտակի վրա մոտավոր քարտեզ նկարեցի, որը պատկերում էր Օնթարիո լճի արևմտյան վերջնամասը, Էրի լճի արևելյան վերջնամասը և Նիագարա գետը: Ես հարցրեցի նրանց, թե ինչ է պատկերված և չզարմացա, երբ նրանք գուշակեցին պատկերված տեղանքը: Հետո ես գետի վրա երեք կետ նշեցի տառերով «Q», «NF» և «B». Նրանք անմիջապես առանց դժվարության հասկացան, որ NF-ը «Niagara Falls-Նիագարայի ջրվեժների»-ի հապավումն է (Նիագարան երեք իրար մոտ գտնվող ջրվեժ ունի), B-ն Բաֆըլլոու քաղաքի առաջին տառն է, բայց նրանց համար հանելուկային էր «Q» տառը: Մի քանիսը պնդեցին, որ դա Քվեբեքն, ուրիշներն այլ կարծիքի էին: Ի վերջո ես ասացի, որ դա Քուինզթաունն է (Queenstown): Հետո ես մեծ ջրվեժը հատող մի գիծ քաշեցի՝ ցույց տալով ջրվեժի վերևի մասի պինդ ու մեծ ժայռաբեկորը և դրա տակի քարազերծ մասը, որը ժամանակի ընթացքում մաշվում էր: Սովորողներն իրենք բացատրեցին, որ ժամանակի ընթացքում ջուրն այնքան է քշում տանում ներքևի փափուկ շերտերը, որ մի օր էլ մեծ ժայռաբեկորն է ընկնում և ջրվեժը, կարծես, հետ է շարժվում՝ հոսանքի հակառակ ուղղությամբ: Հետո ես հայտարարեցի, որ 1680 թվականին, երբ առաջին սպիտակամորթ մարդիկ տեսան ջրվեժը, այն գետի հոսանքի ուղղությամբ  այժմյան դիրքից 2500 ոտնաչափ ավելի ցած էր: Հետո հարցրեցի նրանց, թե ինչ արագությամբ է ջրվեժը շարժվում գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ: Այս երեխաները, որ մի ամբողջ տարի թվաբանության ֆորմալ դասեր չէին ունեցել, բայց մտածելու վարժանքներ էին արել, ասացին ինձ, որ, եթե արդեն 250 է անցել այն ժամանակից, ինչ առաջին անգամ սպիտակամորթ մարդիկ տեսել են այդ ջրվեժը, ուրեմն ջրվեժը շարժվում է հոսանքի հակառակ ուղղությամբ տարեկան 10 ոտնաչափ արագությամբ: Հետո ես ակնարկեցի, որ գիտությունը պարզել է, որ իրականում ջրվեժը սկիզբ է առել Քուինզթաուն քաղաքի մոտից, որը 10 մղոն հոսանքն ի վար տարածքում է: Ես հարցրեցի, թե քանի տարի է, ինչ ջրվեժը նահանջում է: Նրանք պատասխանեցին, որ եթե 250 տարի է պահանջվել ջրվեժին կես մղոն տեղաշարժվելու համար, ուրեմն 500 տարում մեկ մղոն կշարժվեր, կամ էլ՝ 5000 տարի Քուինզթաունից մինչև ներկայիս դիրքը: Քարտեզն այնպես էի նկարել, որ Նիագարայի ջրվեժից մինչև Բաֆըլոու տարածությունը երկու անգամ ավելի երկար լիներ, քան Քուինզթաունից մինչև Նիագարայի ժրվեժը: Հետո ես հարցրեցի երեխաներին, թե արդյոք որևէ գաղափար ունեն, թե երբ ջրվեժը հետ գնալով կհասնի Բաֆըլոու քաղաքը և կցամաքեցնի դրա կողքի լիճը: Նրանք ասացին, որ դա հաջորդ 10000 տարիների ընթացքում չի լինի: Ես հարցրեցի նրանց, թե ինչպես նրանք գտան այդ պատասխանը և նրանք պատասխանեցին, որ Նիագարա ջրվեժից մինչև Բաֆըլոու 20 մղոն է, իսկ դա երկու անգամ ավելի շատ է, քան Քուինզթաունից մինչև Նիագարա ջրվեժը:

Այնպես պատահեց, որ գիտափորձով դասարանի հետ այդ հանդիպումից հետո ես այցելեցի Նյու Ինգլանդ շրջանի մի մեծ քաղաք իմ գործընկերներ հինգ տեսուչների հետ: Այդ շրջանի դպրոցների աշխատանքը վերահսկող տեսուչը հետաքրքրվեց իմ գիտափորձով դասարանի հետ այդ խնդրի լուծմամբ և առաջարկեց, որ ես նույն խնդիրը տամ իրենց դպրոցներից մեկի հինգերորդ դասարանցիներին: Ընտրվեց քաղաքի լավագույն ցուցադրական դպրոցը, ուր սովորաբար տանում են կրթությամբ հետաքրքրված քաղաքի այցելուներին: Այսպիսով, ես կանգնած էի այդ դպրոցի հինգերորդ դասարանի աշակերտների դիմաց: Փորձնական դասին հետևում էին նաև իմ գործընկեր տեսուչները որպես հանդիսատես: (Հաջորդում է այդ փորձնական դասի սղագրությունը:)

Հյուրընկալող տեսուչ. «Երեխաներ, կցանկանա՞ք, որ Նյու Հեմփշայերի Մանչեսթերի տեսուչ  Բենեզեթը մի քանի հարց տա ձեզ Նիագարայի ժրվեժի մասին»:

Երեխաները հաճույքով համաձայնվեցին:.

Պ-ն Բենեզեթ. (նկարելով մի քարտեզ գրատախտակին)«Երեխաներ, ի՞նչ եմ նկարել գրատախտակին»:

Երեխաներ. «Մեծ լճերը»:

Պ-ն Բ. «Լավ, ո՞ր լճերն են»:

Մի երեխա. «Օնտարիո լիճը և Էրի լիճը»:

Պ-ն Բ. «Լավ. ո՞ր գետն է սա»:

Մի երեխա. «Սուրբ Լոուրենս գետն է»:

Պ-ն Բ. «Դա, իրոք, ճիշտ է: Դա Սուրբ Լոուրենս գետն է: Բայց այստեղ այն ուրիշ անունով են կոչում: Այն կոչում են Նիագարա: Ի՞նչ գիտես Նիագարա գետի մասին»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Նիագարայի ջրվեժներն են այնտեղ»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Նիագարայի ջրվեժները կապված են Նիագարա գետի հետ»:

Պ-ն Բ. «Ինչպե՞ս են նրանք կապված»:

Մի երեխա. «Ջուրը ջրվեժներով թափվում է և լցվում է Նիագարա գետը»:

Պ-ն Բ. «Այո՛, ուժեղ է թափվում: Ձեզնից որևէ մեկը տեսել է Նիագարայի ջրվեժները»:

Երեքը ձեռք է բարձրացնում:

Պ-ն Բ. «Որքան է այդ ջրվեժների բարձրությունը: Որևէ գաղափար ունե՞ք դրանց մասին: Դրանք ավելի բա՞րձր են, քան այս սենյակը»:

Երեխաներ. «Այո» (կասկածանքով)

Պ-ն Բ. «Որքա՞ն է այս սենյակի բարձրությունը»:

Ամենուր սենյակների բարձրությունը 11-40 ոտնաչափ է (3,3-ից 12 մ): Սենյակի բարձրությունը  փաստորեն մոտ 16 ոտնաչափ է (4,8 մետր):  Այս ամենից հետո  ջրվեժների բարձրության հարցը ավելորդ եղավ:

Պ-ն Բ.  «Լավ, պետք չէ հիմա մտատանջվել, թե որքան է Նիագարայի ջրվեժների բարձրությունը: Այս քարտեզի վրա ես մի կետ եմ նշել և անվանել եմ այն “NF” և մեկ ուրիշ կետ էլ նշել եմ “B”. Ի՞նչ է նշանակում “NF”-ը:

Երեխաներ. «Նիագարայի ջրվեժներ».

Պ-ն Բ.  «Ի՞նչ է ցույց տալիս “B”-ն:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Ծովախորշ»

Պ-ն Բ. «Ոչ, հիշեք, որ Նիագարա ֆոլզը ոչ միայ ջրվեժի անուն է, այլև՝ քաղաքի»:

Մի երեխա. «Բալթիմոր»

Երկար դադարից հետո սենյակի վերջում նստած հյուրընկալող տեսուչը ասաց, որ այդ քաղաքի անունը նաև կենդանու անուն է:

Մի երեխա. «Բաֆըլոու»

Պ-ն Բ.  «Այո’՚՚: Մեկ ուրիշ քաղաք էլ կա այստեղ, որը ես նշանակում եմ “Q” տառով, բայց այն Քվեբեքը չի: Դա Քուինզթաունն է: Մարդիկ, ովքեր մանրազնին  ուսումնասիրել են այս տեղանքը, պարզել են, որ ինչ-որ մի ժամանակ ջրվեժները եղել են Քուինզթաունի մոտ: Հիմա ինձ ասե’ք: Ի՞նչ եմ ուզում ասել, եթե ասեմ, որ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ խնձորի կտրվածքը:

Դասարանը տարակուսած է:

Պ-ն Բ. «Ենթադրենք դանակով կիսում եք խնձորը: Ի՞նչ եմ ցույց տալիս ձեզ, եթե ձեռքում պահեմ խնձորի մի կեսը»:

Մի երեխա. «Խնձորի կեսը»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Խնձորի միջուկը»:

Երրորդ երեխա. «Խնձորի ներսը»:

Պ-ն Բ. «Ասացեք ինձ, արդյոք «կտրվածք»-ը նոր բառը է ձեր մեծամասնության համար»:

Բոլորը միասին. «Ո՚՚’չ»

Պ-ն Բ. ‹‹Լավ, խնձորի կտրվածքը նշանակում է խնձորը մեջտեղից կտրած վիճակում. Ինչու՞ ես ասացի դա ձեզ››:

Միևնույն ժամանակ նա Նիագարայի ջրվեժի կտրվածքն է գծում գրատախտակին:

Մի երեխա. ‹‹Որովհետև դա ջրվեժի կտրվածքն է››:

Պ-ն Բենեզեթը հիմա ցույց է տալիս ջրի տակի երկու տեսակի ապարները և հարցնում է, թե որն է ավելի ամուր: Նրանք ի վերջո գտան, որ վերևի ապարը ավելի ամուր է: Հետո նա բացատրում է, թե ինչպես է ներքևի փափուկ ապարը աստիճանաբար քշվում ջրի շփումից և գալիս է մի պահ, երբ վերևի ապարը օդում, կարծես, կախված է և ծանրության ուժից ընկնում է ցած: Այդ պատճառով է, որ ջրվեժը հետ է գնացել մոտ 10 ոտնաչափ:

Պ-ն Բ. ‹‹Երբ սպիթակամորթ մարդիկ առաջին անգամ տեսան ջրվեժները 1680 թվականին (նա այդ թվականը գրում է գրատախտակին), ջրվեժներն այդ ժամանակ գետի հոսանքի ուղղությամբ ավելի ներքև էին, նրանց այժմյան դիրքը և հաշվարկված է, որ այդ ժամանակվանից ի վեր ջրվեժները հետ են գնացել գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ մոտավորապես 2500 ոտնաչափ: Որքա՞ն ժամանակ առաջ էր, երբ սպիտակամորթները առաջին անգամ տեսան ջրվեժները:

Մի երեխա. ‹‹Չորս հարյուր տարի››:

Մեկ ուրիշ երեխա. ‹‹Երկու հարյուր տարի››:

Երրորդ երեխա. ‹‹Երեք հարյուր տարի››:

Կռահումների սահմանները տատանվում էին 110-ից 450 տարի: Մի տղա ասում է, որ դա այն ժամանակ էր, երբ Կոլոմբոսը նավով Ամերիկա եկավ: Մեկ ուրիշն էլ ասում է, որ դա ուխտագնացների և պուրիտանների ժամանակաշրջանում էր:

Պ-ն Բ. ‹‹Դե, ինչպե՞ս ենք գտնելու պատասխանը››:

Որոշ ժամանակ ընդհանուր շփոթվածություն տիրեց:

Մի երեխա. ‹‹1680-ից հանենք այժմյան թվականը՝ 1930››:

Պ-ն Բ. ‹‹Հրաշալի է››:

Նա գրատախտակին գրում է.

1680

1930

Պ-ն Բ. ‹‹Հիմա նայք այս գրածին և առանց հանելու ասեք, թե քանի տարի էր տարբերությունը: Տեսեք, թե արդյոք կարող եք հանում կատարել՝ թիվ առ թիվ››

Պետք է նշել, որ ոչ մի երեխա ուշադրություն չդարձրեց այդ թվերի սխալ տեղերի վրա: Նրանք միայն կռահում են՝ 350 տարի, 200 տարի, 400 տարի:

Պ-ն Բ. ‹‹Լավ, եկեք հանենք թիվ առ թիվ››:

Մի երեխա. ‹‹0-ն հանած 0-ից հավասար է 0: 8-ից հանած 3 հավասար է 5: 6-ից հանած 9 հավասար է 3: Պատասխանը երեք հարյուր հիսուն է››:

Պ-ն Բ. ‹‹Ովքե՞ր են կարծում, որ 350-ը ճիշտ պատասխանն է››:

Աշակերտների մոտ երկու երրորդը ձեռք է բարձրացնում: Ի վերջո երկու երեք աշակերտ կարծում է, որ դա սխալ է:

Պ-ն Բ. ‹‹Շատ լավ, ուղղի՛ր››:

Մի երեխա. ‹‹Պետք էր 16-ից հանել 9, որը հավասար կլիներ 7››:

Պ-ն Բենեզեթը գրում է 750-ը որպես պատասխան: Երբ նա հարցրեց, թե քանիսն են մտածում, որ դա է ճիշտ պատասխանը, գործնականում բոլորը ձեռք բարձրացրեցին: Մինչև այս պահը տեղական հյուրընկալող տեսուչը հուսահատ բարկությունից ետ ու առաջ էր անում դռան մոտ, մերթ ընդ մերթ էլ հուսահատությունից ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, որ իրենց մրցանակակիր աշակերտները այդպես են իրենց դրսևորում: Որոշ ժամանակ անց, քանի որ պ-ն Բենեզեթը շփոթված տեսք ուներ, երեխաներն էլ աստիճանաբար կորցրեցին ինքնավստահությունը: Ի վերջո, Էլսի Միլլեր անունով մի փոքրիկ աղջիկ գալիս է գրատախտակի մոտ, շրջում է թվերը, կատարում հանում և ասում է, որ պատասխանը 250 տարի է:

Պ-ն Բ. ‹‹Շատ լավ, եթե ջրվեժները 250 տարվա ընթացքում նահանջել են 2500 ոտնաչափ, ապա մեկ տարվա ընթացքում քանի՞ ոտնաչափ են նրանք գետն ի վեր շարժվել››:

Մի երեխա. ‹‹Երկու ոտնաչափ››:

Պ-ն Բենեզեթը ցույց է տալիս , որ լիովին բավարարված է և հարցնում է, թե քանիսն են համաձայն այդ պատասխանի հետ:

Գործնականում ամբողջ դասարանը նորից ձեռք է բարձրացնում:

Պ-ն Բ. ‹‹Որևէ մեկը ունի՞ այլ պատասխան››:

Մի երեխա. ‹‹Ութ ոտնաչափ››:

Մեկ ուրիշ երեխա. ‹‹Քսան ոտնաչափ››:

Ի վերջո Էլսի Միլլերը նորից վեր է կենում և ասում, որ պատասխանը 10 ոտնաչափ է:

Պ-ն Բ. ‹‹Ի՞նչ, տաս ոտնաչա՞փ››(մեծ զարմանք արտահայտելով):

Ամբողջ դասարանը սկսեց ծիծաղել: Էլսի Միլլերը պնդում է իր պատասխանը և պ-ն Բենեզեթը ասում է նրան գալ գրատախտակի մոտ և ապացուցել իր պատասխանը: Նա ասում է, որ տարօրինակ է, որ Էլսի Միլլերը այդքան համառն է, երբ բոլորը նրա դեմ են: Նա, ի վերջո, ապացուցում է իր տեսակետը և պ-ն Բենեզեթը ընդունում է այն և ասում, որ բոլոր մնացած աշակերտները սխալ են:

Պ-ն Բ. ‹‹Մի մղոնի որքան մասն է ջրվեժը հետ շարժվել 250 տարվա ընթացքում››:

Երեխաները կռահում են. ‹‹3/2, 3/4, 2/3, 1/20, 7,8›› – ամեն ինչ բացի 1/2-ից: Դասի ավարտի զանգը տալիս է:

Պետք նշել, որ տեղական տեսուչը մի փոքր հուշում կատարեց սկզբում, որը չարվեց Մանչեսթերի երեխաներին, երբ ասվեց ‹‹Նիագարայի ջրվեժներ››: Նրանք նախապատրաստված էին, որ ճանաչեին իմ քարտեզը: Մանչեսթերի երեխաները, որոնք չէին սովորել բազմապատկման աղյուսակներ, բայց շատ էին խոսել տարածությունների և չափսերի մասին, միանգամից հասկացան, որ 2500 ոտնաչափը մոտավորապես կես մղոն է, մինչդեռ, ավելի մեծ քաղաքի երեխաները, որոնք նոր էին սերտել բազմապատկման աղյուսակը, քիչ գաղափար ունեին տարածության մասին:

Ես այնքան էի հիացած գիտափորձի հաջողությամբ, որ 1930-ի աշնանը մենք 6-7 նոր գիտափորձով դասարաններ բացեցինք:

Մի օր էլ ես անգլերեն արտահայտվելու գիտափորձ արեցի: 7-բ դասարանի առջև կախեցի Ֆրեդերիք Վոգի մի նկարի կրկնօրինակը, որտեղ բաց ծովում լողում էր մի փոքրիկ սառցաբեկոր, որի վրա մի բևեռային սպիտակ արջ էր նստած: Սկզբում գիտափորձն արեցի ավանդական ուսումնական պլանով ու առարկայական ծրագրերով սովորող երեխաների հետ: Այդ դասարանում սովորողների գերակշիռ մասի համար անգլերենը մայրենի լեզու էր: Ես խնդրեցի երեխաներին գրեն այն, ինչ զգում են և ինչն իրենց ոգեշնչում է, երբ նայում են նկարին: Երեք քառորդ ժամ հետո ես այդ նույն նկարը կախեցի մեկ ուրիշ՝ գիտափորձով 7-բ դասարանի առջև, որտեղ միայն 3 երեխայի համար էր անգլերենը մայրենի լեզու: Հետո ես կանչեցի քաղաքի դպրոցների 7-րդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին և նրանց համար բարձրաձայն կարդացի նախ մի դասարանի 10 ամենալավ գրավոր աշխատանքները, իսկ հետո՝ մյուս դասարանի 10 ամենալավ աշխատանքները: Ես հարցրեցի նրանց, թե արդյոք նրանք զգացին տարբերությունը: Մի ուսուցիչ ակնարկեց, որ մի խումբը մյուսից մոտ մեկ ու կեսից երկու տարի ավելի առաջ է արտահայտվելու հասունությամբ քան մյուսը և բոլորն էլ համաձայնվեցին այդ պնդման հետ: Ես ասացի ուսուցիչներին. ‹‹Եթե ասեմ ձեզ, որ մի խումբը ‹‹A›› դպրոցից է, իսկ մյուսը՝ ‹‹B››, ի՞նչ եք կարծում, որ դպրոցի աշակերտներն են ավելի լավ գրել››: Նրանք ասացին. ‹‹Անկասկած ‹‹A›› դպրոցի երեխաները, ում ծնողները տանը անգլերեն են խոսում››:

«Ոչ, այդպես չէ, հենց հակառակը››, ասացի ես, և անվստահության ու անհավատության շշուկներ լսվեցին: Հետո մենք վերլուծեցինք գրավոր աշխատանքները և հաշվեցինք ավանդական ուսուցմամբ աշակերտների օգտագործած ածականները: Օգտագործված էր քառասուն ածական. սիրուն, լավ, կապույտ, կանաչ, ցուրտ, սառը և այլն: Հետո մենք հաշվեցինք մյուս խմբի օգտագործած ածականները և մենք գտանք 128 ածական, որոնք ներառում էին այնպիսիները, ինչպիսիք են՝ հոյակապ, ապշեցուցիչ, ոգեշնչող, եզակի, փառահեղ և այլն: Փոքրիկ հույները, հայերը, լեհերը, ֆրանսիացի-կանադացիները շատ էին առաջ անցել իրենց անգլիախոս հակառակորդներից:

Հաջորդը մի նմանատիպ թեստ էր: Ես միևնույն բնանկարը (գետ Մանչեսթերի մոտ) կախեցի 10 հինգերորդ դասարաններում: Նրանց հինգը ավանդական դասարաններ էին, իսկ մյուս հինգը՝ գիտափորձային: Նույն պատմությունը եղավ: Գիտափորձով դասարանները գերազանցեցին իրենց արտահայտվելու սահունությամբ: Գիտափորձով ուսուցմամբ երեխաները այնպիսի բառեր էին օգտագործել, որ մյուսները նույնիսկ չէին էլ լսել: Գիտափորձով ուսուցմամբ ամենավատ ուղղագրությամբ գրավորը ավելի քիչ ուղղագրական սխալներ ուներ, քան ամենալավ ավանդական ուսուցմամբ սովորողը: Ամենազարմանալին այն էր, որ 5-րդ դասարանի առաջին ուսումնական շրջանում սովորող գիտափորձով երեխաները, ովքեր մաթեմատիկա չէին սովորում, ավելի լավ արդյունք ցույց տվեցին քան ավանդական 5-րդ դասարանի սովորողները, ովքեր ավարտական ուսումնական շրջանում էին:

Այժմ արդեն պատրաստ էինք իրականացնելու ավելի մեծ ծավալի գիտափորձ: Մինչև 1932 թվականի աշունը Մանչեսթերի դպրոցների երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ դասարանների մոտ կեսը արդեն նոր ուսումնական պլանով էր աշխատում: Դպրոցների տնօրեններից մի քանիսը կասկածամիտ էին և խնդրեցին թվաբանության ֆորմալ ուսուցումը հետաձգել մինչև վեցերորդ դասարանի սկիզբը՝ յոթերորդի փոխարեն: Չորս դպրոցի թույլատրվեց սկսել օգտագործել թվաբանության դասագիրքը 6-րդ դասարանի երկրորդ ուսումնական շրջանում, որը պայմանականորեն անվանվում է 6-B դասարան:

Բոստոնի համալսարանի պրոֆեսոր Գայ Ուիլսոնը թույլտվություն խնդրեց մեր կրթական ծրագրի զննում իրականացնել: Մեր ավագ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը Բոստոնի համալսարանի մագիստրատուրայում էր սովորում և Գայ Ուլյամսը նրան հանձնարարություն տվեց պարբերաբար, ուստարվա ընթացքում, թվաբանության ստուգողական աշխատանքներ տալ Մանչեսթերի դպրոցների 200 վեցերորդ դասարանցիների: Այդ 200 թիվը արդար բաժանված էր 98 գիտափորձով աշակերտների և 102՝ ավանդական: Նրանք քաղաքի բոլոր վեցերորդցիներն էին: Նրանց կեսը թվաբանություն չէր անցել մինչև վեցերորդ դասարանի սկիզբը, իսկ մյուս կեսը թվաբանության առարկայական ծրագրով ուսում էր ստացել երրորդ դասարանի սկզբից: Ինչպես և սպասվում էր, առաջին ստուգողական աշխատանքները ավելի լավ կատարեցին ավանդական կրթություն ստացողները, քանի որ ստուգվում էին թվաբանական չորս գործողություններ կատարելու հմտությունները: Ապրիլին արդեն բոլոր դասարաններն իրենց արդյունքներով հավասարվեցին, իսկ երբ հունիսին տրվեց վերջին ստուգողականը, ամենաբարձր արդյունքը քաղաքում գիտափորձով մի դասարանինն էր: Այլ կերպ ասած, այս երեխաները՝ շրջանցելով թվաբանական գործողություններ կատարելու սկզբնական վարժանքը, կարողացան մեկ տարվա ընթացքում հասնել 6-րդ դասարանի ավարտական մակարդակին, որին ավանդական ուսումնական պլանով սովորողները հասնում են երեք ու կես տարվա թվաբանական  վարժանքների ընթացքում:

 

Պատմեին, չէի հավատա:

Երեկ ներկայացրեցի Արևմտյան դպրոցի ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի տարատարիք ջոկատների գործունեության մեկնարկը: Այսօր նորից Արևմտյան դպրոցում եմ և հետևում եմ նախագծերի իրականացման ընթացքին: Որքան էլ ինձ պատմեին, չէի հավատա ու զգա այն ամենը, ինչի ականատեսը եղա այսօր:

Եթե ինձ ասեին, որ հինգերորդ դասարանցին կարդում է կենդանիների մասին հանրագիտարանը, բարդ լեզվով ու անհարկի մանրամասնություններով գրված տեքստից քաղում է իր համար հետաքրքիր միտքը և պարզ ռուսերենով շարադրում իր բլոգում, չէի հավատա: Բայց ես տեսա՝ Էդուարդ Սարգսյանի և Հայկ Ղազարյանի աշխատանքի ականատեսը եղա: Տեսա նաև, թե ինչպես են Լուզիա Եղիազարյանը և Անահիտ Թովմասյանը ռուսերեն կենդանիների մասին երաժշտական մուլտֆիլմի թարգմանությունն անում:

20180109_10581320180109_105826

Դպրոցի մեդիահարթակում հավաքվել էր Արմինե Աբրահամյանի ընթերցասեր-ստեղծագործողների ջոկատը: Երբ վարագույրը մի կողմ քաշեցի ու ներս մտա, ինձ համար անսովոր տեսարան էր: Դասավանդողը լուռ հետևում էր, թե ինչպես է սովորող Հայկ Նահապետյանը իր ընկերներին համակարգչային նոր ծրագիր սովորեցնում: Ծրագիրը կոչվում է Playbuzz, որը, կարծում եմ, օգտակար կլինի նաև ուսուցիչներին, քանի որ այդ ծրագրով կազմում են ուսումնական առաջադրանքներ, թեստեր: «Հայկ, դիմացդ սովորողներ են նստած, որոնք չգիտեն այդ ծրագիրը: Մի քիչ դանդաղ ու ավելի մանրամասն բացատրիր», լսվում է Արմինեի ձայնը: Որքան լուրջ էին հետևում Հայկի բացատրություններին: Շատ ու շատ դասավանդողներ կուզենային այդպիսի լսարան ունենալ:

file1-2   file2-2

Իսկ հարևանությամբ Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիայի կաբինետն է, որտեղ աշխատում է տեխնոլոգիական ջոկատը: Այո՚ նրանք աշխատում են բառի առաջնային ոչ փոխաբերական իմաստով. առաջին դասարանցիների համար գունավոր տառախաղ են ստեղծում: Մի ժամից նրանք հյուր են գնալու Աշխեն Թադևոսյանի առաջին դասարանցիներին՝ իրենց հետ տանելով նորաստեղծ տառերը: Փոքրիկները կարող են տառերը կողք-կողքի շարելով՝ բառեր ու նախադասություններ գրել սեղանի վրա:

IMG_0354 Без названия (1)

Սոնա Փափազյանը հավատարիմ է իրենց «ազգագրական ավանդական խաղեր» նախագծին: Իրենց հերթական ծիսական խաղի համար տարեգաթա են թխում:

20180109_113402

 

Շատ էի ուզում տեսնել, թե ինչպես է Գրետա Բակունցը մաթեմատիկան համակցում խոհանոցին:  Կարելի է ապրել այնպես, որ երբեք չառնչվել մաթեմատիկային: Կարելի է ապրել այնպես, որ ամենուր առնչվել մաթեմատիկային: Գրետա Բակունցը ապրելու երկրորդ ձևն է սովորեցնում իր ջոկատի անդամներին: Այսօր նրանք վերցրել են մրգային աղցանի բաղադրատոմսը և իրենց մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ խանութ են գնացել: Ի՞նչ արժե տանձի, բանանի, խնձորի և նարինջի մեկ կիլոգրամը: Իսկ ի՞նչ կարժենա բանանի 200 գրամը, խնձորի 250 գրամը և որքա՞ն պետք է վճարել դրանց համար: Կյանքում հանդիպող, ոչ դասագրքային մաթեմատիկայի իսկական խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում ոտքի վրա:

20180109_095544    Без названия

Զարմանալի ուսումնական ճամբար է Արևմտյան դպրոցում:

 

26175644_1536344963101540_230752233_n

Ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

Տրված է  ձմեռային ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի մեկնարկը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում: Այսօր եղել եմ կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոցում:

Սկսել են գործել Սոնա Փափազյանի հայրենագետների, Շուշան Ալեքսանյանի բնագետների, Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական, Գրետա Բակունցի մաթեմատիկների, Լիլիթ Հայկազունու և Էլինա Սիմոնյանի թարգմանիչների և Արմինե Աբրահամյանի ստեղծագործողների ջոկատները:

Ինձ համար բնական էր, որ առաջինը հետաքրքրվեցի թարգմանիչների ջոկատի գործունեությամբ: Հետաքրքիր ճամբարային նախագիծ է սկսել Լիլիթ Հայկազունին. «Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթները հայերեն կարդալը և հեշտացված անգլերենով ներկայացնելը»:

Էլինա Սիմոնյանի բլոգում, կարդում ենք նույն ջոկատի ռուսերեն թարգմանական նախագծերի մասին: Ուշադրության է արժանի «В мире животных» նախագիծը, որը և հետազոտական է և թարգմանական:

Մաթեմատիկների ջոկատի խոհարարական նախագիծը:  

Նախագծի բովանդակությունից երևում է, որ Գրետա Բակունցը համառորեն ուզում է մաթեմատիկայի ուսուցումը իրական կյանքի հետ կապել:  Իրոք, կոտորակների գաղափարի ամենատեսանելի բացատրությունը խոհանոցում է՝ նոր թխած կլոր գաթան կտրատելիս:

Շուշան Ալեքսանյանի բնագիտական ջոկատի գործունեությունը համապատասխանում է ջոկատի անվանը. կենդանիների խնամք ագարակում, բույսերի և դրանց թաղարների խնամք և’ իրենց Արևմտյան դպրոցում և’ Քոլեջում՝ Շողիկ Պողոսյանի ջերմոց լաբորատորիայում:

Սոնա Փափազյանն իր բլոգում հայրենագետների ջոկատն անվանել է «հայրենագետ-հետախույզների» ջոկատ:  Ջոկատի առաջիկա օրերի առանցքային նախագիծը «Ազգային և ավանդական խաղերն» է:

Բազմազան է Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական ջոկատի գործունեության ցանկը: Ահա այդ ցանկից մի օրինակ. «-«2800 խնդրով Երևան» խնդրագիրք. երևանյան տեղային և ընդհանուր, փոքր ու մեծ խնդիրները. նկարագրություն-ուսումնասիրություն, լուծման առաջարկություն-փորձ, լուծում»:

Խոստումնալից ու հետաքրքիր նպատակ է դրել Արմինե Աբրահամյանը իր ստեղծագործողների ջոկատի առջև. «Մայրենի լեզվի լաբորատորիա -ընթերցասրահի ստեղծման, ձևավորման աշխատանքներ»:

Բոլոր ջոկատների թվարկված նախագծերի բնույթն ու էությունը մի բան ստեղծելն է: Սերտածը շատ շուտ մոռացվում է, բայց ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

 

Без названия

Ֆրանսուա Վիյոնի աղոթքը (Երգի ձայնագրությունը)
Բուլատ Օկուջավա

Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Քանի դեռ պայծառ է լույսը,
Տեր Աստված, տուր յուրաքանչյուրին այն,
Ինչի կարիքը նա ունի:

Իմաստունին խելք տուր,
Վախկոտին՝ նժույգ,
Փող տուր երջանիկին,
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Տեր Աստված, Քոնն է զորությունը,
Թող նա հագենա իշխելուց, ով
տենչում է իշխանության,

Առատաձեռն էլ թող դադար առնի՝
Գոնե մինչև մայրամուտ,
Կայենին ապաշխարում տուր
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

Ես գիտեմ՝ ամենակարող ես,
Հավատում եմ Քո իմաստությանը,
Ինչպես սպանված զինվորն է հավատում,
Որ դրախտում է ինքը ապրում,

Ինչպես ամեն մի ականջ հավատում է,
Քո խոսքերին ցածրաձայն,
Ինչպես և մենք ենք հավատում,
Չիմանալով, թե ինչ ենք մենք անում:

Տեր իմ Աստված,
Կանաչաչյա Տեր իմ,
Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Եվ նույնիսկ ի զարմանս իրեն,

Քանի դեռ կա նրա մեջ
Ժամանակ ու կրակ,
Տուր ամենքին քիչ-քիչ,
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

 

Վրացական երգ (Երգի ձայնագրությունը)
Բուլատ Օկուջավա

Տաք հողի մեջ խաղողի կորիզը կթաղեմ,
Ու որթատունկը կհամբուրեմ, ու հասած ողկույզը կքաղեմ,
Ու ընկերներիս կկանչեմ, սիրտս էլ սիրուն կհարմարեցնեմ,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Հավաքվե′ք, հյուրեր իմ, եկե′ք, հյուրասիրում եմ,
Հենց իմ երեսին ասե′ք այն, ինչին արժանի եմ,
Երկնային Տերը մեղքերիս համար ներում կուղարկի,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Իմ Դալին կերգի ինձ համար՝ իր մուգ կարմիր զգեստը հագին,
Ինքս էլ՝ սպիտակ ու սևով, կխոնարհեմ գլուխս նրա առաջ,
Եվ կլսեմ ու կլսեմ, եվ կմեռնեմ սիրուց ու վշտից,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Եվ երբ վերջալույսի շողերը կանցնեն անկյունից անկյուն,
Թող նորից ու նորից աչքերիս առաջ գան
Կապույտ գոմեշը, սպիտակ արծիվն ու կարմրախայտը ոսկեգույն,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Կապույտ գոմեշը, սպիտակ արծիվն ու կարմրախայտը ոսկեգույն,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Ռուսերենից թարգմանությունը՝
Յուրա Գանջալյանի

Այս երգերը անցյալ տարի դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան էի թարգմանել, բայց իմ բլոգում չէի հրապարակել: Հրապարակել էի միայն Ֆեյսբուքում ու մոռացել էի այդ մասին: Ուղիղ մեկ տարի անց Ֆեյսբուքն ինձ հիշեցրեց այն: Շնորհակալ եմ:

Մի քանի անգամ կարդացի Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի բանավոր խոսքի սղագրությունը՝ հասկանալու համար նրա ձևակերպումները մշակույթի, ստեղծագործության, արվեստի գործի և քաղաքակրթության մասին:

Որոշ դեպքերում համաձայնվեցի նրա ձևակերպումների հետ, իսկ որոշ դեպքերում էլ՝ ոչ:

Նախ խոսենք մշակույթի մասին: Նա այնքան անհասկանալի է խոսում այդ բոլորի կողմից ընդունված և հստակ պատկերացված հասկացության մասին, որ, ակամայից, կասկածներ են առաջանում մշակույթի մեր սեփական պատկերացումների մասին: Ստիպված նոից բառարան նայեցի և ամեն իր տեղն ընկավ: Oxford-ի բացատրական բառարանում մշակույթ բառը ունի երե հիմնական նշանակություն և ձևակերպում.

 1. Արվեստի և մարդկային այլ ինտելեկտուալ նվաճումների ամբողջությունը: Օրինակ՝ գրականությունը, թատրոնը, բալետը, ճարտարապետությունը, …
 2. Մի որոշակի ժողովրդի կամ հասարակության գաղափարները, սովորույթները և սոցիալական վարքը: Օրինակ`հայկական գորգագործությունը, հարսանեկան ծեսը, ամանորի տոնակատարությունը հայաստանցիների ընտանիքներում, հայկական եկեղեցիների ճարտարապետությունը, խաչքարերը, ռուս մոլոկանների և հնահավատների-староверы կենսակերպը…
 3. Կյանքի երևույթների նկատմամբ վերաբերմունք, վարք, որը բնորոշ է մի որոշակի սոցիալական խմբի. Օրինակ՝ գողականությունը, Ամստերդամի Կարմիր լապտերների փողոցի և Թայլանդի մարմնավաճառների կենսակերպերը

Ես համաձայն չեմ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի մշակույթի ձևակերպման հետ:

Մշակույթը ստեղծագործական արարքի, գործողության վրա հիմնված մի արդյունք է, որը ունիկալ է, որի պեսը աշխարհում, քաղաքակրթությանը, մեզ հայտնի աշխարհում, մեզ հայտնի մարդկության պատմության ընթացքում չի եղել: Այդպիսի իրը, այդպիսի արարքը, այդպիսի ստեղծագործությունը պատկանում է մշակույթին:

Այս ձևակերպումը համընկնում է մշակույթի օքսֆորդյան ձևակերպման վերը նշված երեքից միայն երկրորդին՝ մեր խաչքարերի և լավաշի օրինակով: Բայց չէ՞ որ մշակույթ է նաև արվեստը (օքսֆորդյան ձևակերպումներից առաջինը), որը մարդկային նվաճումների ամբողջության մասն է կազմում:

Բանախոսի հետ չի համաձայնվում նաև դահլիճում նստած մի ունկնդիր. Դահլիճ Իմ տեսանկյունով մեկնաբանեմ. ուղղակի ես, էստեղ մենք, մշակույթը իրոք ավելի մի գլոբալ հասկացողություն է, մի կաթսա է, որի մեջ մտնում է նաև արվեստը: Եվ մշակույթի մեջ կա (ամեն ինչ). մարդկության զարգացման, հասարակություն, համայնք ստեղծելու էդ գործիքները նորից դառնում են մշակույթ:

Համաձայն եմ բանախոսի առաջ քաշած այն դրույթին, որ մշակութային արժեքը քաղաքակրթական է դառնում, երբ այն արժևորվում, ընդունվում և տիրաժավորվում է այլ ժողովուրդների կողմից: Օրինակ՝ դուդուկը քաղաքակրթական արժեք է ստացել, քանի որ այն օգտագործում են նաև այլ երկրներում՝ Թուրքիայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում է: Դուդուկի երաժշտությունն օգտագործվում է տարբեր երկրների ֆիլմերում: Հայկական խաչքարերը մնացել են միայն որպես հայկական մշակութային արժեքներ (օքսֆորդյան երկրորդ ձևակերպումը):

Հետաքրքիր և ընդունելի են ստեղծագործականության քայլերի և քաղաքակրթական արժեքների մասին ձևակերպումները: Եթե նրա մտքերը տեղայնացնենք մեր կրթահամալիրի օրինակով, ապա պատկերն այսպիսին է. մեր կրթահամալիրի հեղինակային այլընտրանքային մանկավարժությունը կրթական մշակութային երևույթ է Հայաստանում: Հիմա մեր ամենօրյա աշխատանքի (մարզերի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ, մեր մանկավարժական աշխատողների հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածման համար կատարվող արտագնա նախագծերը)քայլերն ուղղված են այն բանին, որ մեր մանկավարժությունը դառնա Հայաստանի կրթական մշակութային արժեք: Մեր հեռահար նպատակը մեր մանկավարժությունը քաղաքակրթական արժեք դարձնելն է:

 

Աղբյուրը՝ http://am.epfarmenia.am/wp-content/uploads/2017/12/Culture-Civilization-Value_November-7-2017_published-December-23-2017.pdf

 

Ավագ դպրոցի իր սովորողներին ֆիզիկայի դասավանդող Հասմիկ Նալբանդյանը հետաքրքիր ու ժամանակակից առաջադրանք է տվել. Ի՞նչ սկզբունով են աշխատում ռադիոն, հեռուստացույցը, բջջային հեռախոսը և համացանցային կապը:

Դեկտեմբերի 15-ին Հասմիկ Նալբանդյանը Ավագ դպրոցի սովորողների հետ  իրականացրել է ուսումնա-գիտական ճամփորդություն դեպի «Արփի սոլար»:

Հետաքրիր է Էմանուել Ագջոյանի “Համագործակցություն Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ” նախագիծը:

Իսկ ո՞վ և ինչի՞ց է պատրաստել Մարմարյա սրահում տեղադրված ձնեմարդը:

Հնարավոր չէ Մարիետ Սիմոնյանի բլոգը բացել ու չկարդալ հրապարակված նյութերը: Մոտեցող ամանորի ու Սուրբ ծննդյան շնչին համահունչ ընտրված ընթերցանության նյութեր են Պաուլո Կոելոյի «Խոսեի սանդալները» և «Սուրբ ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին», Հանս Քրիսիան Անդերսենի «Լուցկիներով աղջիկը» հեքիաթները 6-րդ դասարանցիների համար:

Միջին դպրոցի ենթակայքը նույնպես նախատոնական շնչով է լցված: Այստեղ վերջին օրերի նյութերում գերիշխում են Ժաննա Հակոբյանի հրապարակած սովորողների ռուսերեն նյութերը. Միլենա Մանուչարյան:

Արևելյան դպրոցում Մարինե Ամիրջանյանի հանձնարարությամբ 2017 թվականը ամփոփում են սովորողներ Արեգ Հակոբյանը, Շահանե Հովսեփյանը, Սյուզաննա Գրիգորյանը, Օֆելյա Անդրեասյանը, Մարիա Աբրահամյանը, Նարե Ղազարյանը:

Արևմտյան դպրոցի մաթեմատիկայի դասավանդող Գրետա Բակունցը 4-5-րդ դասարանների  սովորողների հետ պատրաստել է մաթեմատիկական տոնածառ:

Հյուսիսային դպրոցի դաստիարակներ Օլյա Մանդալյանը և Սաթեն Գևորգյանը դեկտեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին սկսում են 2-4 տարեկանների ծնողական սեմինարը:

Հարավային դպրոցի անգլերենի դասավանդող Աննա Գանջալյանի 3-րդ դասարանցիները անգլերեն նամակ են գրել Ձմեռ պապիկին՝ ներկայանալով և նշելով, թե ինչ նվեր են ուզում ստանալ:

Իր տեսակի մեջ եզակի է Առնոլդ Միքայելյանի Շախմատի ուսումնական կենտրոնի բլոգը:

Դեկտեմբեր ամսվա համար առանձնացրել եմ հետևյալ աշխատանքները՝

Արևմտյան դպրոց

Լիլիթ Հայկազունի

Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում և աշխատանքների ստուգում.

Էլինա Սիմոնյան  – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (4-5-րդ դասարաններ): Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Արևելյան դպրոց

Լիանա Ասատրյանը – իր թարգմանությամբ օգնել է այլոց փորձի ուսումնսիրությանը ‹‹Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում››:

Գայանե Փարվանյան – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (9-12-րդ դասարաններ): Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Անահիտ Նաղդալյան – – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (2-3-րդ դասարաններ) և բոլոր առաջադրանքների խմբագրում և հրապարակում  Google –ի ձևաթղթերում: Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Անահիտ Նաղդալյանը թարգմանել է նաև Ռինա Շագինյանի հոդվածը ռուսերեն:

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան – անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում և աշխատանքների ստուգում.

Հարավային դպրոց

Աննա Գանջալյան անգլերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի Դպիրում հրապարակված գրերից հատվածներ անգլերեն:

Միջին դպրոց

Ժաննա Հակոբյան – Մարիետ Սիմոնյանի 2 հոդվածների հայերենից ռուսերեն թարգմանությունները

  Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան – Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (2-3-րդ դասարաններ) և աշխատանքների ստուգում.

Իրինա Ապոյան – Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (4-5-րդ  դասարաններ) և աշխատանքների ստուգում.

Նարինե Բարսեղյան – այլոց փորձի ուսումնասիրության համար թարգմանություն իսպաներենից <<Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում>>

Էլեն Քոքչյան – – այլոց փորձի ուսումնասիրության համար թարգմանություն թուրքերենից <<Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում>>

 

Ռինա Շագինյան –վրացերեն է թարգմանել իր գրած <<Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջները 2018-ի շեմին>> հոդվածը:

Մանկավարժության կենտրոն

Յուրա Գանջալյան

mskh.am-ի անգլերեն էջի նյութերի ստեղծում, խմբագրում, որի մեջ հրապարակել եմ նաև տնօրենի օրագրի երեք գրերի իմ համառոտ թարգմանությունները:

Խմբագրել եմ Աշոտ Բլեյանի ‹‹Չվերջացող, զարմանալի աշունն այս – This autumn, endless and wonderful›› օրագրի գրերի շարքից հատվածների Աննա Գանջալյանի թարգմանությունը:

Խմբագրել և Google ձևաթղթերում եմ հրապարակել անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները և ամփոփել եմ արդյունքները:

Շարունակել եմ Միջին և Ավագ դպրոցներում հեռավար ուսուցման մեջ ընդգրկված սովորողների համար առաջադրանքների կազմումը, պատասխանների ստուգումը:

Եղել եմ mskh.am-ի կայքի հերթապահ-խմբագիրը դեկտեմբերի 15-ին:

Դեկտեմբերին այլոց փորձի ուսումնասիրության ամփոփեչ հոդվածն եմ գրել ‹‹Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում››:

 

 

untitled_4_3Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբին 116 սովորող է մասնակցել:

Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել էին կրթահամալիրի անգլերենի դասավանդողներ Սիլվա Հարությունյանը (2-3-դասարաններ), Իրինա Ապոյանը (4-5-րդ դասարաններ), Հայկուհի Հովհաննիսյանը (6-8-րդ դասարաններ) և Լիլիթ հայկազունին (9-12-րդ դասարաններ):

Առաջադրանքների բնույթը մնացել է նույնը իր հաղորդակցական մոտեցումով:

Դեկտեմբերյան նախատոնական ֆլեշմոբը ցույց տվեց, որ 2-3-րդ դասարանների սովորողները արդեն կարողանում են անգլերեն շնորհավորել իրենց ծնողների, տատիկ պապիկների նոր տարին և Սուրբ ծնունդը: Նրանք նաև կարողանում են անգլերեն արտահայտվել Ձմեռ պապից սպասվող նվերների մասին:

4-5-րդ դասարանցիները կարողացան անգլերեն նոր տարվա գնումներ կատարել՝ կրկնելով տարբեր մրգերի անունները և գնումների ժամանակ ասվող արտահայտությունները: Նրանք նաև կարողացել են փոքրիկ շարադրություններ գրելայն մասին, թե ինչու է ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոները այդքան սիրված իրենց ընտանիքներում:

Միջին դպրոցից 39 սովորող է մասնակցել այս ֆլեշմոբին, որոնք սովորել են, թե ինչպես կարելի է արտահայտել իրենց համաձայնությունը և անհամաձայնությունը խոսակցի հետ հաղորդակցման ժամանակ: Այս տարիքային խմբի երրորդ առաջադրանքը ամանորյա մաղթանքներն էին՝ ուղղված իրենց, իրենց ընտանիքի անդամներին և մեր հայրենի երկիր Հայաստանին: Ինչպես անցյալ տարի, Հայաստանին ուղղված մաղթանքների գերակշիռ մասը խաղաղությունն էր: Ամենուր թող լսելի լինեն մեր Միջին դպրոցի սովորողների մաղթանքներն ու խաղաղություն լինի մեր հայրենի Հայաստանում 2018 թվականին:

Սիրելի սովորողներ, այսօր դեկտեմբերի 15-ն է, ժամը 19-ը և հիմա սկսում ենք մասնակցել անգլերենի դեկտեմբերյան նախատոնական ֆլեշմոբին: Այս ամսվա ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են կրթահամալիրի դասավանդողներ Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Հայկազունին:

Ընտրեք Ձեր տարիքային խումբը և սկսեք պատասխանել հարցերին:

2-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Ավագ դպրոց 

Դավիթ Խաչատրյան  d.xachatryanmskh@mail.ru , davit-khachatryan@mskh.am

Ինեսա Թումասյանց  in.tumasyants@mail.ru 

Ժորա Ասլանյան – չի կատարում առաջադրանքներ

Միքայել Մնացականյան   miqayel@mskh.am

Արամ Դավթյան  aramd@mskh.am 

Ամասյա Նիզիբլյան  amassia-niziblyan@mskh.am

Էրիկ Խաչատրյան  eric-kh@mskh.am ,  հեռավար սովորող է 2017-ի դեկտեմբերի 10-ից

Նաիրի Արեգ Հացպանյան  nairiareg-h@mskh.am

Շահ Դանիել  daniel-s@mskh.am  հազվադեպ է աշխատում:  

Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան Շահ Դանիելը մի քանի առաջադրանք գերազանց արված միանգամից ուղարկեց: Շահ Դանիելը ընդունվել է նորաբաց Բրիտանական դպրոցը:

Սերժ Ղազարյան  serj-kh@mskh.am 

Միջին դպրոց

Ռավոյան Ալեն  r-alen@mskh.am  առաջադրանքները չի անում

Ռուբեն Գալստյան  g.ruben@mskh.am       կատարում է բոլոր առաջադրանքները և ֆլեշմոբները

Դավիթ Օունալի  – odavit@mskh.am   չի կատարում առաջադրանքները

Թվային գործիքներն օգնում են ստեղծելու կերպարվեստի գործեր

Երբ Google-ի փնտրման համակարգում տրվում է «Fine Arts and Technology at Public Schools – Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթական դպրոցներում» փնտրման հրահանգը, ուսուցանող կայքերի և առանձին հոդվածների հիմնական ուղղությունները սրանք են լինում՝ « համակարգչային ծրագրերով նկարչություն, գրաֆիկական դիզայն, անիմացիա և հատուկ էֆեկտներ, մեդիա դիզայն, միջավայրի խելացի ձևավորում, ֆիզիկական օբյեկտների ձևավորում համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ…»: Երբ բացում ենք Կարինե Մացակյանի ղեկավարությամբ գործող կրթահամալիրի Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոնի բլոգը, (կերպարվեստ, դիզայն, տեխնոլոգիա) տեսնում ենք հետևյալ բաժինները՝ «անիմացիայի լաբորատորիա, կայքերի ձևավորում, միջավայրի ձևավորում, գրաֆիկական դիզայն…»: Կարելի է վստահաբար ասել, որ կրթական այս ոլորտում նույնպես մեր կրթահամալիրի գործունեության ուղղությունները համընկնում են համաշխարհային ժամանակակից ուղղություններին: Կարինե Մացակյանը իր Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոնով, Գրիգոր Խաչատրյանը իր ‹‹Միջավայր, փոխազդեցություններ, շարունակականություն›› նախագծով բավականին մեծ աշխատանք են կատարել և տարբեր երկրների հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ կարող են ուսումնասիրել մեր կրթահամալիրի փորձն այս ուղղությամբ: Այնուամենայնիվ, Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի ներկայիս խնդիրն է ուսումնասիրել այլոց առաջադեմ փորձը՝ ‹‹Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթական դպրոցում›› ուղղությամբ և մեր տեղեկատվությամբ  ինչ-որ կերպ օգտակար լինել կրթահամալիրի Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոնի գործունեությանն ու զարգացմանը:

Կանադական www.technokids.com–ը կրթական հաստատություններում  տեխնոլոգիաների ներդրման առաջատար կայքերից է աշխարհում, իսկ Հելլա Քոմաթը այդ կայքի առաջատար փորձագետ մասնագետն է, որն արդեն 30 տարի է, ինչ զբաղված է Օնտարիոյի նահանգի հանրակրթական դպրոցներում կրթական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և նույնիսկ ունի իր գրական անունը՝ Տեխնո-Հելլա:

Տեխնո-Հելլան իր ‹‹Create with Google Drawings and Slides›› հոդվածում

հռետորական հարց է բարձրացնում. կարո՞ղ են կրտսեր դպրոցի սովորողները գործածել թվային գործիքներ՝ կերպարվեստի գործեր ստեղծելու համար և հետևում է իր իսկ դրական պատասխանը. «Այո, նրանք կարող են դա անել TechnoGallery ծրագրի միջոցով»:

Technokids ընկերության մշակած այս ծրագիրը կրթական նպատակներ է հետապնդում և նախատեսված է 1-5-րդ դասարանների  սովորողների համար: Ծրագրի օգնությամբ տեխնոլոգիան համակցվում է կերպարվեստի ուսուցմանը: Ուսուցչի ուղղորդող միջամտությամբ սովորողները կերպարվեստի յուրօրինակ գործեր են ստեղծում, որոնցով պատմություն են պատմում, ուղերձ են հղում և մտքեր արտահայտում՝ միաժամանակ, զարգացնելով նաև համակարգչով աշխատելու հմտությունները:

Ծրագիրը սկզբում սովորեցնում է գիծ քաշելու և գծին ձև տալու կարողությունը Google Drawings-ով: Երբ արդեն սովորողները կարողանում են գծերի միջոցով տալ տարբեր առարկաների ձևերը, նրանք արդեն կարող են կիրառել այս ունակությունը մուլտֆիլմերի կերպարներ նկարելու համար:

face1

Կիրառելով իրենց ունակությունները սովորողները կարողանում են նկարի միջոցով պատմություն պատմել:

rain-storm

Ծրագիրը սովորեցնում է նաև, թե ինչպես կարելի է սովորական տառերին տալ գույներ և ձևեր՝ ինչը տեքստը դարձնում է նկարի մի մասը:

words-sentence

Ուսումնառության հաջորդ էտապում սովորողները ձեռք են բերում նկարը գունավորելու հմտությունները:

love

Նկարներն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր նկար դրվում է շրջանակի մեջ Google Slides-ի միջոցով: Սլայդների անցումները անիմացիայի տպավորություն են ստեղծում: Ուսումնառության ընթացքում դպրոցում կազմակերպվում են թվային միջոցներով ստեղծված կերպարվեստի ցուցահանդես, որտեղ սովորողները պատմում են, թե ինչպես են ստեղծել իրենց նկարները և ինչ են ուզեցել արտահայտել դրանցով:

TechnoGallery ծրագիրը ներառում է՝

 • Ուսուցչի ուղղորդող միջամտությունը
 • Սովորողների թվային միջոցներով արված նկարները
 • Կերպարվեստի օրինակելի նմուշներ
 • Սովորողների նկարներով պատկերասրահի բաժինը
 • Նկարների միջոցով ինքնադրսևորման խնդրի լուծումը

Այդուհանդերձ, ներկայացված ծրագիրը օգտագործելու համար դպրոցը պետք է որոշակի գումար փոխանցի www.technokids.com կայքը տնօրինող Technokids ընկերությանը: Հելլա Քոմաթը այն կարծիքին է, որ Microsoft-ի Paint ծրագիրը ամենահասանելի և անվճար ծրագիրն է, որը հնարավորություն է տալիս կերպարվեստը համակցել տեխնոլոգիայի հետ: Իր «Why not Use Paint – Ինչու՞ չօգտվել Paint ծրագրից» հոդվածում Հելլա Քոմաթը մանրամասն ձևով նկարագրել է, թե ինչպես կարելի է ճիշտ օգտագործել Paint ծրագիրը լավ արդյունքների հասնելու համար: Չեմ կարող այստեղ չմիջամտել և չտալ իմ ոչ մասնագիտական հարցը. ի՞նչ առավելություն ունի Google Drawingsը Microsoft Paint ծրագրի նկատմամբ, որով աշխատում են մեր կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում: Մեր կրտսեր դպրոցների սովորողները իրենց դասավանդողների, ծնողների ուղղորդմամբ բազմաթիվ նկարներ, հեքիաթների ձևավորումներ են արել Microsoft Paintի միջոցով:

Ահա մի օրինակ. Չորրորդ դասարանի սովորող Լուիզա Եղիազարյանը Paint ծրագրով նկարել է Հ.Թումանյանի «Սևուկ Ուլիկը» հեքիաթը և իր մայրիկի հետ  պատմում է այն անգլերեն: 

Կրթության մեջ տեխնոլոգիաների ներդրման ամերիկյան ազգային կենտրոնը (National Center for Implementing Technology in Education) հոդված է հրապարակել   Integrating the Arts with Technology: Inspiring Creativity” «Արվեստի և տեխնոլոգիայի համադրությունը ոգևորում է ստեղծականությունը», որտեղ ասվում է, որ տեխնոլոգիայի և արվեստի տեսակների համադրումը կրթության մեջ օգնում է կրթական հատուկ կարիք ունեցող երեխաներին ինքնաարտահայտվելու:  Հատուկ կարիքով շատ սովորողներ պայքարում են, որպեսզի կարողանան արտահայտել իրենց մտքերն ու զգացմունքները: Նրանք դժվարանում են գտնել ճիշտ բառը կամ արդյունավետ օգտագործել լեզուն, իսկ վիզուալ արվեստի տեակները, ինչպիսիք են նկարչությունը, համակարգչային գրաֆիկան օգնում են նրանց հաղորդակցվել մարդկանց հետ և միշտ ներգրավված լինել ուսումնական գործընթացում: Ահա կերպարվեստին վերաբերող մի քանի համակարգչային ծրագրեր, որոնք Կենտրոնն է առաջարկում.

Ծրագիրն առաջարկվում է սկսնակների համար: Այս ծրագրով հնարավոր է գունանկարներ անել: Ծրագրով կարող են աշխատել և բավականություն ստանալ նաև արհեստավարժ նկարիչները: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ստանալ նույնիսկ յուղաներկով աշխատելու տպավորություն:

Կերպարվեստի համակարգչային ծրագիր է սկսնակների և հասուն նկարիչների համար: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս համակարգչային ծրագրով զգալու իսկական վրձնի աշխատանքը:

Ծրագիրը առցանց է աշխատում և հնարավորություն է տալիս 3D պատկերներով ստեղծել քաղաքներ, շենքեր կամ էլ վերաստեղծել գոյություն ունեցողները: Ի սկզբանե ծրագիրը նախատեսված է եղել ճարտարապետների համար, բայց այն կերպարվեստի հզոր գործիք է նաև սովորողների համար:

Արդեն տարիներ շարունակ Կարինե Մացակյանը աշխատում է այս ծրագրով և սովորեցնում է իր սաներին դրանով աշխատել: Օրինակ՝ Մայր դպրոցի նկուղային հարկը գրադարանի և սպորտային տարածքի վերածելու նախագիծը:

Որո՞նք են կերպարվեստի ուսուցման մեջ տեխնոլոգիաների օգտագործման առավելությունները:

Ահա Հելլա Քոմաթի դիտարկումները այս հարցի մասին

 • Թվային գործիքով ստեղծվող կերպարվեստի գործը հեշտությամբ է վերանայվում և շտկվում: Նկարիչը կարող է ակնթարթորեն չեղյալ անել իր որևէ գործողություն՝ գծած գիծ, գույն, պատկերի ձև, կամ էլ փոխել պատկերը, հարմարեցնել դիզայնը…: Սա հնարավորություններից օգտվելու ազատություն է տալիս:
 • Փորձարկումներ անել դիզայներական տարբեր ընտրություններով: Նկարիչը կարող է իր գործի կրկնապատկերը ստեղծել և դրա վրա փորձարկումներ անել՝ փոխելով տարբեր պատկերների դիզայնը, գունային համադրությունները:
 • Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հետազոտելու նկարի տարրերի դիզայնը, գիծը, ձևը, տարածության արտահայտումը.
 • Կերպարվեստի թվային գործիքները թույլ են տալիս կարգավորել գույների հակադրությունը, պատկերների համաչափությունը, հավասարակշռությունը, միասնականությունը և ներդաշնականությունը:
 • Թվային գործիքները թույլ են տալիս նկարչին միևնույն կտավի վրա համատեղելու, միավորելու գրավոր տեքստը պատկերի հետ:

Գեղարվեստի ուսումնական կենտրոնի բլոգի «գրաֆիկական դիզայն» բաժնում բազմաթիվ նման բնութագրով աշխատանքներ են հրապարակված, որոնք ստեղծել է Կարինե Մացակյանը դիզայնի արվեստանոցի սովորողների հետ:  

 • Նկարիչները հաճախ այնպիսի գաղափարներ են ունենում, որ դժվար է լինում իրականացնելը, որովհետև բավականաչափ նկարչական հմտություններ չունեն: Հմտությունների պակասի բացը լրացնում են թվային գործիքները:
 • Կերպարվեստի թվային ստեղծագործությունները հեշտ է տարածելը և այն շատ ավելի մարդիկ են տեսնում և գնահատում: Բավական է այն հրապարակել սոցկայքում և ակնթարթորեն կունենա տասնյակ, հարյուրավոր և նույնիսկ հազարավոր դիտումներ:
 • Թվային ստեղծագործությունների մասին հնարավոր է կարծիք գրել, իսկ հեղինակն էլ կարող է դրանց պատասխանել և կկայանա հեղինակ-հանրություն երկխոսությունը, ինչը անհնար է ֆիզիկական աշխարհում:

 

Թվային գործիքներն օգնում են ընկալելու կերպարվեստը

Այլոց փորձի այս ուսումնասիրության ընթացքում բնական էր, որ մեր ուշադրությունը   կենտրոնացած էր ստեղծական տեխնոլոգիական գործիքների վրա, բայց ոչ պակաս կարևոր է նաև սովորողներին արվեստի գործերը լավագույն ձևով ընկալել սովորեցնելը: Այս ուղղությանն էր նվիրված Նարինե Բարսեղյանի իսպաներենից կատարած թարգմանությունը՝ «Նորագույն տեխնոլոգիաները և գեղարվեստական կրթությունը»:

 

 

 

Աղբյուրներ

Hella Comat www.technokids.com, August 2015 “Create with Google Drawings and Slides

Hella Comat www.technokids.com August 2015,  “Integrate Technology and Visual Arts with Google Apps, ”

Hella Comat www.technokids.com, September 2017,  “Why not Use Paint?

Center for Implementing Technology in Education, 2017 WETA, “Integrating the Arts with Technology” «Արվեստի և տեխնոլոգիայի համադրությունը բարձրացնում է ստեղծականությունը» հայերեն թարգմանությունը՝ Լիանա Ասատրյանի

Liza Chesser, www.opencolleges.edu.au, January 2014 “50 Resources to Use Animation as a Teaching Tool”

Marian Oswald www.edudemic.com, January 2017,  “Bringing Art Back with Technology

Էլեն Քոքչյան, դեկտեմբեր 2017, «Կերպարվեստն ու տեխնոլոգիան հանրակրթությունում» թարգմանություն-ուսումնասիրություն թուրքերենից

Նարինե Բարսեղյան,  դեկտեմբեր 2017, «Կերպարվեստն ու տեխնոլոգիան հանրակրթությունումՆորագույն տեխնոլոգիաները և գեղարվեստական կրթությունը» թարգմանություն իսպաներենից

 

 

 

 

I..Մեր մայրաքաղաքի հյուրին ճանապարհը բացատրելը. Օգտակար արտահայտություններ. On the right – աջ կողմում, on the left – ձախ կողմում, to the right – դեպի աջ, to the left – դեպի ձախ, turn right – շրջվեք աջ, turn left – շրջվեք ձախ , go straight along this street until – ուղիղ գնացեք այս փողոցովմինչև, cross the street – փողոցն անցեք, crossing – խաչմերուկ

 

 1. a) ԴուհիմաԶորավար Անդրանիկի արձանի մոտ ես և քեզ էմոտենում մի ամերիկացի զբոսաշրջիկ ու հարցնում. «Excuse me, can you tell me the way to the Malatia Fair?»: Պատասխանիրանգլերեն:Ուղիղ գնացեք այս փողոցով մինչև առաջինխաչմերուկը: Տոնավաճառը ձախ կողմում է:

 

 1. b) ԴուհիմաՀանրապետության հրապարակի յոթցայտաղբյուրների մոտ ես: Քեզ է մոտենում մի հնդիկզբոսաշրջիկ և հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Northern Avenue? –Հյուսիսային պողոտա»:Պատասխանիր անգլերեն: Ուղիղ գնացեք այդ փողոցով, անցեք առաջինխաչմերուկը, գնացեք մինչև երկրորդ խաչմերուկը և շրջվեքդեպի ձախ: Հյուսիսային պողոտան շատ լայն (wide) է ևժամանակակից (modern):

 

 1. c) Իսկհիմադու Կարապի լճի մոտ ես և քեզ է մոտենում միանգլիացի ու հարցնում. «Excuse me, how can I get to the Puppet Theater (տիկնիկային թատրոն) after Hovhannes Tumanyan?»:Պատասխանիր անգլերեն:Անցեք այդ փողոցը ևուղիղ գնացեք այդ փողոցով վերև (up) մինչև առաջինխաչմերուկը և շրջվեք դեպի աջ ու քայլեք ուղիղ այդ փողոցով: Տիկնիկային թատրոնը աջ կողմում է:

 

 1. ՇնորհավորանքիպատասխանըԵրբշնորհավորանքը միայնքեզ է վերաբերում, օրինակ, երբ ծննդյանդ օրն է, կամ էլ ինչ–որ բանում հաջողության ես հասել, ապա պետք է պարզապեսասել. «Շնորհակալություն»: Բայց եթե տոնն ընդհանուր է, ապա պետք է ասել. «Thank you, the same to you. Շնորհակալություն, նույնն էլ ձեզ»:Պատասխանիր այսշնորհավորանքներին:

 

 1. a) Happy New Year! May all your wishes come true!
 2. b) I congratulate you on your engagement (նշանադրություն).
 3. c) I congratulate you on your passing the final examination.
 4. d) Dear Mary, I congratulate you on the Women’s International Day. Եթե շնորհավորողը տղամարդ է, ապա պետք է նա պատասխանի …
 5. e) Եթե շնորհավորողը կին է, ապա պետք է նա պատասխանի…
 6. Շարունակեք այս անգլերեն նամակը և ամբողջ հոգովցանկացեք, որ Ձեր երազանքը կատարվի: Dear Santa …

 

 

 

 1. Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation: (2 միավոր)A friend’s eye is a good mirror.  Before healing others, heal yourself. Make hay while the sun shines. Eat to live, not live to eat. Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

….

 1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

……

 1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

…..

 1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!

……

 1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.

 

 1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

 

 1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
 2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
 3. You didn’t hear the last two words.
 4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.

III. What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.

 

Դավիտ Խաչատրյանի պատասխանը դեկտեմբերի 6-ին

Օգտագործեք ասացվածքը համապատասխան իրավիճակներում. Use the saying in the corresponding situation.

A friend’s eye is a good mirror.
Before healing others, heal yourself.
Make hay while the sun shines.
Eat to live, not live to eat.
Be careful about reading health books: you may die of a misprint. 

 1. a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.

  Before healing others, heal yourself. 
  b)Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.

A friend’s eye is a good mirror.

c) Stop following the advice given in books about keeping diets.

Be careful about reading health books: you may die of a misprint.

 1. d)Do not postpone till tomorrow what you can do today!

Make hay while the sun shines.

 1. e)You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.Eat to live, not live to eat.

  Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? 

 • “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
  I am sorry,i didn’t now!
 • You spilled some wine on the hostess’s dress.
  I am sorry, I I wasn’t careful.
 • You didn’t hear the last two words.
  Pardon me, can you repeat?
 • Two people are talking together, and you want to ask them a question.
  Excuse me, where are we?

 What will you advise your friend to do if he/she says….?

 1. a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
  Just think only in English.
 2. b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
  Don’t listen to anyone! Do what you love to do.
 3. c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
  Help your grandfather, to buy his insurance.
 4. d) Whatever I do my car won’t start.
  I think you are out of petrol.
 5. e) Ouch! I have cut myself.
  Don’t be afraid, just give me the medicine box!
 6. f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
  Call the police, they will help you.

 

Միքայել Մնացականյանի Պատասխանը

 

1.a) You are always telling others not to eat too much, but you already weigh more than 100 kilograms.
Be fore healing others hear yours.
1. b) Cut your hair short. Believe me, you will look more beautiful.
A friend’s eye u a good mirror
1. c) Stop following the advice given in books about keeping diets.
Be careful about reding health
1. d) Do not postpone till tomorrow what you can do today!
Make hay while the jun shines
1. e) You are always thinking about going to restaurants and cafes. You never suggest going to concerts.
Eat to live,not live to eat
II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. “How is your Dad doing?” “My Dad died five years ago.”
I em sorry,i did not know.
2. You spilled some wine on the hostess’s dress.
Exase mi.
3. You didn’t hear the last two words.
Sorry.
4. Two people are talking together, and you want to ask them a question.
pardon me.
III. What will you advise your friend to do if he/she says….?
a) Whatever I do I can’t remember the new English words.
It is necessary to repeat them more often.
b) I don’t know why I should go in for boxing instead of taking piano lessons.
You are rigth,to be strong.
c) My grandfather needs to be operated on but he hasn’t got medical insurance.
I can help with insurance.
d) Whatever I do my car won’t start.
Adress to masters.
e) Ouch! I have cut myself.
Do not worry tighten the wound.
f) Hi, John. I am phoning you to find out how I can come back to the hotel. I forgot the hotel name and now I am lost in the big city.
Knock down year Location and stay there,i wile be come soon.
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)
1. II. Pardon me…, excuse me…, I am sorry… The meanings of these three English expressions in Armenian are expressed with one Armenian word «ներողություն», but do you know in which situations they are used? (2 points)

Արևելյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում և ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում: (2-3-րդ դասարանցիների համար)

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

«Պապն ու շաղգամը» անգլերեն ռադիոբեմադրություն

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Անգլերենից հայերեն թարգմանություն «Արվեստի և տեխնոլոգիայի համադրությունը բարձրացնում է ստեղծականությունը»

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Անգլերենից հայերեն թարգմանություն «Ինչու ես չեմ հանձնարարում տնային աշխատանք»  Այս թարգմանությունը Լիանան արել էր նոյեմբերի սկզբին և ես օգտագործել էի այն իմ ամփոփիչ հոդվածում, բայց լիանայի աշխատանքը հոկտեմբերյան հաշվետվության մեջ չէր մտել:

 

Անահիտ Նաղդալյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում, ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում (6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Проект «Себастаци»

 

Արևմտյան դպրոց

Լիլիթ Հայկազունի

Լիլիթ Հայկազունին իր առաջին թարգմանությունն է արել Dpir 2017-ի համար: Թարգմանել է Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը «To Be Independent, Responsible, Enthusiastic Means To Be Creative»

 

Էլինա Սիմոնյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում, ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում (2-3-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Հիվանդ լինելու պատճառով տնային աշխատանքի վերաբերյալ «Учительская газета»-ից իր թարգմանությունը Էլինա Սիմոնյանը ներկայացրել էր ուշացումով՝ նոյեմբերի 14-ին «Տնային աշխատանքներ՝ կողմ կամ դեմ»

Ռադիոնյութեր

 

Հարավային  դպրոց

Աննա Գանջալյան

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում և ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում: (4-5-րդ դասարանցիների համար)

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

Աննա Գանջալյանը և Մարիամ Քալանթարյանը նոյեմբերին հրապարակել են իրենց համագործակցային նախագծի արդյունքը՝ «Մեր զբոսայգիները» անգլերեն և ռուսերեն էլեկտրոնային գիրքը, որը ստեղծել են Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ Անգլերենը մեր տանը 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ 4-րդ դասարանցիների հետ «Իմ ընկերոջ մասին»

Անգլերեն Ռադիոնյութեր

 

Մարիամ Քալանթարյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան առաջադրանքի կազմում և պատասխանների ստուգում, ամփոփում

(4-5-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Մարիամ Քալանթարյանը ԱննաԳանջալյանի հետնոյեմբերին հրապարակել են իրենց համագործակցային նախագծի արդյունքը՝ «Մեր զբոսայգիները» անգլերեն և ռուսերեն էլեկտրոնային գիրքը, որը ստեղծել են Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ «Я и моя семья»

 

 

Հյուսիսայի դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Նախագիծ Sport + English

 

Ավագ դպրոց

Իրինա Ապոյան

«Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջըThe Interesting World Around Us» շուրջտարյա նախագծի առաջին տեսահոլովակը Ավագ դպրոցի սովորողների հետ:

 

Ռինա Շագինյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Ռինա Շագինյանի «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջները 2018-ի շեմին» հոդվածը:

 

Աննա Մարության

Աննա Մարությանը ֆրանսերեն աղբյուրներից այլոց փորձի ուսումնասիրություն թարգմանություն է կատարել «Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում»

 

Էլեն Քոքչյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Էլեն Քոքչյանի թուրքերենից արված թարգմանություն-ուսումնասիրությունը տնային աշխատանքի վերաբերյալ:

 

 

Միջին դպրոց

Ժաննա Հակոբյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Ժաննա Հակոբյանի թարգմանությամբ Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը «Образовательный обмен как учебный проект»:

Նոյեմբեր ամսին Ժաննա Հակոբյանը ուսումնական նախագծեր է իրականացրել Միջին և Ավագ դպրոցներում:

Ռուսերենի հեռավար ուսուցման դասեր է տալիս Ռուբեն Գալստյանին:

 

Քոլեջ

 

Անահիտ Մելքոնյան և Գայանե Թերզյան 

Քոլեջի դասավանդողներ Անահիտ Մելքոնյանը և Գայանե Թերզյանը ավարտին են հասցրել «Խոսող գիրք» նախագծային աշխատանքի  2-րդ մասը, որը կոչվում է «Նվեր պստիկներին և մեծերին»:

 

 

Յուրա Գանջալյան

Իմ համակարգած աշխատանքները

Տրված է անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

 

Սկսում ենք մասնակցել ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբին

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի հավաք-քննարկում

 

Նոյեմբերին Դպիրում հրապարակվեց «Սովորողի տնային ուսումնական աշխատանք» այլոց փորձի ուսումնասիրության իմ հոդվածը, որը արվել էր օտար լեզուների դասավանդողների թարգմանությունների և անձամբ իմ համացանցային փնտրտուքների հիման վրա:

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցման ուսումնական նյութ , վարել եմ հեռավար դասերը Ռուբեն Գալստյանի, Դավիթ Խաչատրյանի, Միքայել Մնացականյանի, Ինեսա Թումասյանցի հետ:

Նոյեմբերի 2-ի բազմալեզու սեմինարը

Խմբագրել եմ To Be Independent, Responsible, Enthusiastic Means To Be Creative» Լիլիթ Հայկազունու թարգմանությունը:

Խմբագրել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջը

Անձամբ թարգմանել եմ “Հեղինակային կրթական ծրագրով ձեռքբերումներ” նյութը անգլերեն:

Մեթոդական ցուցումներ եմ տալիս դասավանդողներին, պատասխանում եմ նրանց նամակներին:

Սովորողների մասնակցությունը ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբին բավականին ակտիվ էր՝ 225, որից 125-ը 4-5-րդ դասարանցիներն էին: Միջին դպրոցից 23 սովորող է մասնակցել:  Միջին դպրոցի սովորողների մասնակցությունը հատուկ է նշվում, որովհետև սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին այս դպրոցից ոչ մի մասնակից չէր եղել: Ո՞րն էր ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի   հաջողության կարևոր գրավականը: Նորաստեղծ օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիան պարզապես ընդունեց, որ ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է հայաստանում ապրող երեխաների համար և հարկավոր է, որ առաջադրանքները ոչ թե լեզվաբանական բարդ խնդիրներ, ռեբուսներ և հանելուկներ լինեն, այլ բավարարեն պարզ ամենօրյա  հաղորդակցական լեզվի պահանջներին: Ահա 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված  առաջադրանքներից մեկը, որը կազմել է Մարիամ Քալանթարյանը. «. Что бы вы сказали в этих ситуациях?

Артур – твой друг, и сегодня его день рождения.

Твой друг помог тебе. Что ты скажешь ему?

Ты опоздал на урок. Что ты скажешь учителю?

Ваш друг случайно сломал ручку. Что вы скажете ему?

Вы были в гостях. Что вы скажете перед уходом?

Իսկ Էլինա Սիմոնյանը 2-3-րդ դասարանցիներին այսպիսի առաջադրանք է տվել.  Ներկայացրեք ձեր տան իրերը և ասեք, թե ինչ եք կարողանում անել դրանցով.

 1. Это наш телевизор. Я могу …
 2. Это наш компьютор. Я могу …
 3. Это мои игрушки. Я могу …
 4. Это мои цветные карандаши. Я могу …

Ավագ դպրոցի սովորողներին ուղղված Անահիտ Նաղդալյանի  առաջադրանքներից մեկն այսպիսին էր.   «По каким предметам вы любите делать домашнее задание? Какие задания вам нравится делать (творческие/грамматические/проекты/другое)»:

Կարծում եմ, որ ռուսերենի դեկտեմբերյան նախատոնական ֆլեշմոբն ավելի շատ մասնակից կունենա:

Նոյեմբերյան ֆլեշմոբին մասնակցել է 127 սովորող, որոնցից 32-ը՝ 2-3-րդ դասարանցիներ, 58-ը՝ 4-5-րդ դասարանցիներ, 23-ը՝ 6-9-րդ դասարանցիներ, 14-ը՝ 9-12-րդ դասարանցիներ:

Կրտսեր դպրոցի 2-3-րդ դասարանների համար առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը, իսկ 4-5-րդ դասարաններինը՝ Աննա Գանջալյանը: Առաջադրանքների հեղինակները փոխվել են, բայց գլխավոր մոտեցումը մնացել է նույնը՝ սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացում: Read the rest of this entry »

Առավոտյան սեմինարի ընթացքում անընդհատ ինձ մի միտք էր տանջում: Ինչպե՞ս են Հայաստանում որոշում տարվա լավագույն ուսուցչին: Վրաստանում ուսուցիչն ինքն է հայտ լրացնում և իր կատարած նախագծերով ներկայանում հանրությանը: Մի քանի բաց մրցութային փուլերով որոշվում է 5 եզրափակիչ դուրս եկածների անունները, որոնք բոլորն էլ արժանի են լավագույնը համարվելու: Լադո Աբխազավան այնքան սիրով ներկայացրեց նրանց: Իսկ մեր հանրապետությունում ամեն ինչ թաքուն է արվում: Ուսուցչի օրը հեռուստատեսային երեկոյան լուրերում ասում են, թե ով է ընթացիկ տարվա լավագույն ուսուցիչը և ավտոմեքենայի բանալի են տալիս: Դրանից հետո այլևս երբեք չենք լսում այդ ուսուցչի անունը, չենք լսում նրա կատարած նախագծերի, հանրության հետ աշխատանքի, մանկավարժական նորարարությունների մասին: Նա ոչ մի սեմինար չի անցկացնում, չի տարածում իր փորձը: Եվ հիմնավորված կասկած է առաջանում, թե արդյոք նա որևէ նորարարական փորձ ունի, որը կարելի է տարածել: Ո՞վ կարող է ասել հիմա, թե ով է համարվել Հայաստանի 2017 թվականի լավագույն ուսուցիչը: Ինչպե՞ս կարող է հիշվել մեկ ամիս առաջ կայացած մի անհետաքրքիր ու ձևական միջոցառում: Դրան հակառակ՝ Վրաստանի 2017-ի լավագույն ուսուցիչը համարվող Լադո Աբխազավան սեմինարներ է անցկացնում իր երկրում և իր երկրից դուրս, տարածում մարդկային սիրո վրա հիմնված իր նորարարական հեղինակային մանկավարժությունը: Նրան ամենուր հետևում են լրագրողները, որպեսզի հարցազրույց վերցնեն: Լադոն հասարակագիտության ուսուցիչ է, բայց նա սեմինարի ընթացքում իր ուսումնական առարկան դասավանդելու նորարարական մեթոդների մասին չխոսեց: Նա խոսում էր միայն մարդկային ջերմ փոխհարաբերություններ ձևավորող նախագծերի մասին: Օրինակ, իրենց գյուղում իր սովորողների հետ տնետուն էին ընկել և հայտնաբերել, որ 27 այլազգի հարսներ կան: Հերթով այցելել են նրանց, հետաքրքրվել են այդ հարսների ազգային սովորությունների, ճաշատեսակների մասին: Այդ 27-ից մեկն էլ հայուհի է եղել: Հենց այդ նախագծի իրականացմամբ է պարզել, թե որքան համեղ են հայկական ճաշատեսակները՝ տոլմայով հանդերձ: Լադոն ամեն ինչ անում է, որ մի քիչ ավելի հետաքրքրիր դարձնի իրենց գյուղական կյանքը: Օրինակ՝ մեկ այլ նախագծով նա սովորողների ծնողներին հրավիրել էր դպրոցի բակ և հորդորել էր իրենց հետ բերել իրենց սիրելի ընտանի կենդանիներին: Կենդանիներին տարբեր շորեր էին հագցրել և մի իսկական գյուղական տոնախմբություն էր եղել դպրոցի բակում:
Լադո Աբխազավան պատմում է, որ Վրաստանում գյուղական դպրոցը մեծ դեր ունի գյուղացու կյանքը ավելի լավացնելու գործում: Լավագույն ուսուցիչների հնգյակ եզրափակիչում հայտնված Վրաստանի բարձրլեռնային հեռավոր մի գյուղի ուսուցիչ էլ իր սովորողներին կար ու ձև է սովորեցրել և իրենց արտադրանքը բարձր գներով վաճառվում է Թբիլիսիում: Դա նույնպես օգնում է, որ երիտասարդությունը մնա գյուղում:
Արկու օր առաջ Երկիր Մեդիա   հեռուստաալիքով Շիրակի մարզի Ամասիայի շրջանի գյուղերից մեկն էին ցույց տալիս: “Երկիրը երկիր է” հաղորդման հեղինակ և վարող  Վարդանը մտավ դպրոց, որտեղ նրան դիմավորեց դպրոցի տնօրենը: Դպրոցում ոչ ոք չկար: Պատերի վրա ազատ տեղ չկար: Ամենուր ազատամարտիկների, ֆիդայիների նկարներն էին փակցված: Դպրոցում քար լռություն էր: Տնօրենը խախտեց լռությունը՝  ասելով, որ իրենց դպրոցը ընդամենը 31 աշակերտ ունի և հպարտությամբ շարունակեց՝ նշելով, որ ամեն տարի իրենց դպրոցի շրջանավարտները Երևանի պետական համալսարան են ընդունվում առանց մասնավոր պարապմունքների: Իսկ դպրոցը դատարկ էր:

Հավաքին քննարկվող հարցերն են՝

 1. Դասավանդողների ներգրավվածությունը ռուսերենի և անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների կազմակերպման մեջ (առաջադրանքների կազմում, Google ձևաթղթերի մեջ հրապարակում, պատասխանների ստուգում):
 2. mskh.am-ի օտար լեզուների համապատասխան էջերի սպասարկում, նյութերի հրապարակում
 3. Դասավանդողների ավելի ակտիվ մասնակցություն “Քառալեզու Դպիր” նախագծի իրականացման գործում
 4. Դեկտեմբեր ամսվա համար այլոց փորձի ուսումնասիրման հարցի առաջարկություններ:

Երբեմն մեր սերմը բիբարի է լինում ու ցանում ենք այն մեծ սիրով, հավատով ու հույսով, որ մի օր պոմիդոր է ծլարձակելու։ Բայց ավա՜ղ, բնության մեջ հրաշքներ չեն լինում։ Ինչու՞ ենք մենք հասարակական կյանքում հրաշքներ ակնկալում։

Ավելի շատ ձախե՞ր կան, թե՞ աջեր մեր երկրում։  Ինչպիսի՞ն է մեր ցանած սերմը և ի՞նչ ենք մենք ակնկալում։

 

Ձախ   3%                                                             Աջ  97%

  Ես մեծացել եմ փոքր հզորություն

ունեցող ազդեցության տակ

Ես մեծացել եմ մեծ հզորություն

 ունեցող ազդեցության տակ

 

Ընտանիքում Երեխաներին քաջալերում էին ունենալ սեփական կամքը:

Ծնողները հավասար իրավունքներ

ունեին:

Երեխաները դաստիարակվում էին ծնողների նկատմամբ ընդգծված

հնազանդությամբ:

Ծնողների ասածն օրենք էր:

Դպրոցում Աշակերտակենտրոն կրթություն:

Մի նոր բանի սովորելը չէր դիտվում, որպես անձնավորված

ճշմարտություն:

Ուսուցչակենտրոն կրթություն

 

Մի նոր բանի սովորելը ներկայացվում էր որպես ուսուցչի հետ անձնավորված ճշմարտություն:

Աշխատանքի

վայրում

Հիերարխիան հարմարության

համար հաստատված դերերի անհավասարությունն է:

 

 

 

Ակնկալվում է, որ պետք է խորհրդակցել ենթակաների հետ։

 

 

 

Էդեալական տնօրենը ճարտարամիտ ժողովրդավարն է, որը քաջալերում է  ինքնուրույն գործելու ձգտումները և որն ինքն է թարմ գաղափարների

մի անսպառ շտեմարան։

Հիերարխիան մարդկանց   տրված կարողությունների,

արտոնությունների և իրավունքների սկզբունքային անհավասարությունն է։

 

Ակնկալվում է, որ ենթակաները պետք է անեն այն, ինչն ասվում է իրենց առանց քննարկման։

 

Իդեալական տնօրենը առատաձեռն ինքնակալն է (կամ էլ` լավ պապան):

 

 

Սիրելի սովորողներ, այսօր նոյեմբերի 17-ն է և ուղիղ ժամը 19:00-ին տրվեց անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը: Ընտրեք ձեր համապատասխան դասարանը և կատարեք առաջադրանքը: Վերջում սեղմեք Submit կոճակը և ձեր աշխատանքը կուղարկվի ստուգող ուսուցչին: Հարկավոր է ճիշտ գրել դպրոցի անունը: Կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների անուններն են՝ Հյուսիսային դպրոց, Հարավային դպրոց, Արևելյան դպրոց և Արևմտյան դպրոց:

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորին:

Կրթահամալիրի օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

2-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

 

 Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը իմ ուղղումներով

 1. Մոտավորապես ի՞նչ պետք է ասած լինի դիմացինը, որպեսզի քո արձագանքը այսպիսին լինի:
 2. Never mind  Sorry
 3. OK, when? Are you coming with us to the cinema?
 4. You are joking! I am going to scuba diving.
 5. Well done! I was able to reach the finals in chess.
 6. Of course! Do you love to learn Chinese?
 7. Really? I have done my homework for 15 minutes.
 8. Great! I have decided to learn karate with you.
 9. Bad luck! My family and me were trying to go to sea but it rained.
 10. Thank you very much! I can help you with your homework.
 11. You are welcome! Thank you for helping me.
 12. Հաճախ են սովորողները խոսելիս կամ գրելիս շփոթում Simple Past և Present Perfect բայական ժամանակաձևերը: Ճիշտ կողմնորոշվելու համար օգնում են այդ ժամանակաձևերին ուղեկցող բառերը: Simple Past – yesterday, two days ago, last month, in my childhood, the other day – անցյալ օրը. Present Perfect – already – արդեն, just-հենց նոր, yet – դեռ (ժխտական և հարցական նախադասություններում), for six days, since –ինչ-որ մի ժամանակից ի վեր,

Պատասխանեք այս հարցերին ճիշտ ժամանակաձևերով:

 1. When did you go to Lake Sevan? (անցյալ ամռանը)

I went to Lake Sevan last summer.

 1. When did you last see Edward? (Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:)

I haven’t seen him since last Sunday.

 1. Hand in your essay, please. (Բայց ես դեռ չեմ վերջացրել այն:)

But, I haven’t finished it yet.

 1. Is Tom your friend? (Այո, ես նրանճանաչում եմ արդեն 10 տարի:)

Yes, I have known him for already 10 years!

 1. Have you done your homework? (Այո, ես վերջացրեցի այն 10 րոպե առաջ:)

Yes, I finished it 10 minutes ago.

 • Do you like to do homework? In what subjects do you like to do homework and why?

I do not like to do homework especially when I am doing homework in which I am not interested in. When I was in 6-th class, nobody could compete with me in history sometimes even the teacher. I know everything about Tigran II The Great. During the lessons I was listening like a zombie, but for example, at Armenian grammar lessons I was half asleep (I know that is the worst thing ever done by me), but during the lessons of Armenian literature I was as interested as in history. Sometimes, I think, that the teacher should make the student interested in the lesson, for example, I had a friend that hated English lessons. At that time, he was reading a book <<Askanio>> (written by Alexander Duma). He fell in love with that book. His English teacher knew about that so she had an idea. At one of the lessons the Teacher asked my friend to retell <<Askanio>> in English. My friend was the the happiest kid ever (he always tries to find a reason to tell the book, and now at the lesson of English, he was asked by the teacher to do it.  After that, he said that in English he could tell more because it was easier to explain. After that, he started to learn English more seriously. I think I am lazy that’s why I do not like to do homework, but when you read a bit it is interesting. Anyway I don’t like to learn grammar. When I am reading some book that I am not interested in, after 5 minutes I imagine our Armenian history lessons and that makes me continue reading.

 

10-րդ դասարանի սովորող Միքայել Մնացականյանի պատասխանը իր բլոգում

https://miqayelmnacakanyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6/

Ինեսա Թումասյանցը նույնպես պատասխանել է նոյեմբերյան ֆլեշմոբին

Ինեսա Թումասյանցի պատասխանը անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբին

 

 1. Think of reasons for doing these things, for example: play the lottery – I play the lottery with some hope to win the jack pot.

I study..

I study to be smart.

People work to…

People work to earn money and be healthy.

We sleep to…

We sleep to restore our energy.

I go to the gym to

I go to the gym to be strong.

I learn English to …,

I learn English to travel around the world.

I am learning to cook to …,

I am learning to cook to eat tasty dishes.

People plant trees to…

People plant trees to live in a healthier world.

 1. Some difficult cases of turning direct speech into reported speech.
 2. He said, “No, thank you”

He thanked me and refused to take it.

 1. He said, “Yes, please. I’d like a cup of coffee with a piece of cake.”

He said he would like a cup of coffee with a piece of cake.

 1. He said, “You are from Armenia, aren’t you?”

He wanted to be sure whether I was from Armenia.

 1. He said, “I am sorry for keeping you waiting.”

He apologized to me for keeping me waiting.

 1. He said, “Are you coming with us or do you prefer to stay at the hotel?”

He wondered whether I was going with them or whether I preferred to stay at the hotel.

 1. Some educators say that homework is very useful, others are of the opinion that teachers should cover the teaching material during the lesson, and there is no need to give homework to students. What is your opinion?

I think homework is helpful when it isn’t too much.

Ամասյա Նիզիբլյանի պատասխանը

http://blueplasticbird.blogspot.am/2017/12/hm.html

Ի՞նչն է ընդունելի և ընդօրինակելի այլոց փորձում: Ես չեմ ուզում խոսել Ֆինլանդիայի փորձի մասին, որովհետև, ինչպես նշել էի, նրանք ահռելի գումար են ծախսում յուրաքանչյուր սովորողի հանրակրթության վրա՝ մոտ 13000 դոլար, որը կազմում է նրանց երկրի համախառն եկամուտի 6%-ից ավելին: Իսկ մեր երկրում այս տարվա բյուջեում նույնիսկ անցյալ տարվա չնչին գումարն են ուզում պակասեցնել: Չեմ ուզում խոսել նաև Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի նահանգում իրականացվող փորձի մասին, քանի որ դրանք նույնպես մեծ գումարների ներդրումներով են արվում: Read the rest of this entry »

Անգլերենի բոլոր բայական ժամանակաձևերը ներգործական և կրավորական սեռերում Simple Present – Read the rest of this entry »

Կրթահամալիրի նորաստեղծ օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիան ուսումնասիրել է հանրակրթական դպրոցներում տնային աշխատանքների հանձնարարման այլոց փորձը: Առաջին անգամ է, որ կրթահամալիրում նման ուսումնասիրությունը արվել է թիմային աշխատանքով: Օտար լեզուներից  հայերեն հոդվածներ են թարգմանել Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը, Լիանա Ասատրյանը (անգլերենից), Էլինա Սիմոնյանը (ռուսերենից), Նարինե Բարսեղյանը (իսպաներենից), Աննա Մարությանը (ֆրանսերենից): Read the rest of this entry »

Հոգեբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ անձնավորության երկարատև հիշողության մեջ մնում է հատկապես այն տեղեկատվությունը, որի բովանդակությունը զուգորդվել է որոշակի հույզերի, զգացմունքների ապրման հետ: Այս առումով վստահ եմ, որ Աննա մարությանը, Ռինա Շագինյանը, Էլեն Քոքչյանը, Լիլիթ Հայկազունին, Աննա գանջալյանը, Իրինա Ապոյանը, Լիանա Ասատրյանը և Մարիամ Քալանթարյանը երկար են հիշելու այս սեմինարը:

Մանրամասն հաշվետվություն եմ ներկայացրել սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամանակամիջոցի համար:

Նշված հաշվետվությունը գրելուց հետո նամակով դիմեցի հեռավար սովորողներին, որպեսզի նրանք իրենց բլոգներում հրապարակեն բոլոր իրենց աշխատանքները: Ինեսա Թումասյանցը,   պատասխան նամակով գրեց, որ կատարել է իմ այդ պահանջը:

Հոկտեմբերի 15-ի հաշվետվությունից հետո սովորողները շարունակեցին կատարել հոկտեմբերի 10-ի Ավագ դպրոցի և Միջին դպրոցի սովորողների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս հրապարակումների մեջ նշված են սովորողների պատասխանները և իմ մանրամասն վերլուծությունները: Ավագ դպրոցի առաջադրանքը կատարեցին Արամ Դավթյանը, Ինեսա Թումասյանցը, Դավիթ Խաչատրյանը, Յուրի Դանիելյանը, Անասյա Նիզիբլյանը, Միքայել Մնացականյանը: Միջին դպրոցից առաջադրանքը կատարել է միայն Ռուբեն Գալստյանը:

Հոկտեմբերի 16-ին մի նյութ եմ հրապարակել «Հուզիչ ֆլեշմոբ Չինաստանից»:

Հոկտեմբերի 19-ին նոր առաջադրանք հրապարակեցի Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար: Առաջադրանքը նաև ուսումնական նյութ է տարբեր տիպի հարցեր տալու վերաբերյալ: Առաջադրանքի վերջում պարբերաբար հրապարակում եմ սովորողներից ստացված պատասխանները և դրանց վերլուծություններըը: Դեռ ոչ բոլորն են կատարել այն: Առաջադրանքն առայժմ կատարել են հետևյալ սովորողները՝ Ռուբեն Գալստյան – Միջին դպրոց և Ինեսա Թումասյանցը և Դավիթ Խաչատրյանը – Ավագ դպրոց: Յուրի Դանիելյանը գրել է, որ հիվանդ է և առայժմ չի կարողանում աշխատել:

Հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկեց անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը, որին մասնակցեցին նաև հեռավար ուսուցմամբ սովորողներ Դավիթ Խաչատրյանը, Միքայել Մնացականյանը, Սերժ Ղազարյանը:

Երեք օր առաջ նորից նամակ եմ գրել բոլոր սովորողներին, որպեսզի նրանք կատարեն հոկտեմբերի վերջին առաջադրանքը և ֆլեշմոբը:

Սովորողների աշխատանքների պատասխաններն իմ վերլուծություններով միշտ ուղարկում եմ Մարթա Ասատրյանին և Մարգարիտ Սարգսյանին:

 

Այլոց փորձի ուսումնասիրում. «Ուսումնական ճամփորդություն» Դպիր 122

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ

Ուսումնասիրության մեջ ներգրավված են Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը,  Լիանա Ասատրյանը – թարգմանություններ անգլերենից, Աննա Մարությանը – թարգմանություն ֆրանսերենից, Էլինա Սիմոնյանը – թարգմանություն ռուսերենից, Վանուհի Բաղմանյանը – թարգմանություն գերմաներենից, Նարինե Բարսեղյանը – թարգմանություն իսպաներենից: Աշխատանքները շարունակվում են: Read the rest of this entry »

 1. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ

Ուսումնասիրության մեջ ներգրավված են Իրինա ԱպոյանըՀայկուհի ՀովհաննիսյանըԱննա Գանջալյանը , Լիանա Ասատրյանը– թարգմանություններ անգլերենից, Աննա Մարությանը – թարգմանություն ֆրանսերենից, Էլինա Սիմոնյանը – թարգմանություն ռուսերենից, Վանուհի Բաղմանյանը – թարգմանություն գերմաներենից, Նարինե Բարսեղյանը – թարգմանություն իսպաներենից: Աշխատանքները շարունակվում են

2. Հոկտեմբերի 31-ին ժ. 13:00-14:00 – Հանդիպում-քննարկում օտար լեզու դասավանդողների հետ՝ «Ֆլեշմոբների կազմակերպման բարելավում» թեմայով. Ավագ դպրոցի 3-5 դասասենյակ:

Խմբագրում. այսօր կայացավ հանդիպում քննարկումը:

ա. Առաջարկվեց և որոշվեց, որ այսուհետ 2-3-րդ, 4-5-րդ դասարաններում անգլերեն դասավանդողները իրենք կազմեն անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները այդ տարիքային խմբերի համար:

բ. Քննարկվեցին ռուսերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները և առաջարկվեց, որ դրանք  ավելի հեշտ, առանց ռեբուսների և  հաղորդակցական պետք է դարձնել:

գ. Առաջարկվեց, որ Ֆլեշմոբի առաջադրանքները և դրանց պատասխանները հրապարակվեն սովորողների բլոգներում և այն սովորողները, ովքեր չեն մասնակցել, մոտակա օրերին դասարանում կամ տանը Word ֆայլով կատարեն այդ առաջադրանքները և հրապարակեն իրենց բլոգներում:

դ.  Ֆլեշմոբներին նախորդող օրերին անընդհատ հիշեցնել սովորողներին մոտեցող ֆլեշմոբի մասին: Օգնել միմյանց:

3. Նոյեմբերի 1-ին ժ. 12:30-13:00 – Սեմինար անգլերեն դասավանդողների համար .«Հայերենից անգլերեն մանկավարժական տեքստերի թարգմանություն»:

Սիլվա Հարությունյանի կաբինետում

4. Նոյեմբերի 2-ին ժ. 12:30-13:30- Բազմալեզու սեմինար օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությամբ. «Հոկտեմբերյան իմ ամենահաջողված նախագիծը»: Ներկայացնում են դասավանդողները: Սիլվա Հարությունյանի կաբինետում:

5. «Ուսումնական աշուն» ճամբարի լուսաբանումը տարբեր լեզուներով: Յուրաքանչյուր դասավանդող իր դպրոցի գործունեության մասին իր օտար լեզվով  տեղեկատվություն է պատրաստում ուղարկում այդ լեզվով կայքի խմբագրին:

Արդեն հրապարակվել են նյութեր հետևյալ լեզուներով՝

Անգլերեն 8 նյութ

Ռուսերեն 12 նյութ

Ֆրանսերեն 2 նյութ

Թուրքերեն 3 նյութ   

Իմ անհատական աշխատանքը

 1.  Արևելյան և Հյուսիսային դպրոցներում ուսումնասիրել «Ուսումնական աշուն» նախագծերը  և դրանց ընթացքը՝ դպրոցների ենթակայքերի, ուսուցիչների սովորողների բլոգների միջոցով և ֆիզիկական միջավայրում:
 2. Շարունակել հեռավար ուսուցման սովորողների հետ տարվող ուսումնական աշխատանքը:
 3. mskh.am-ի անգլերեն էջում լուսաբանել «Ուսումնական աշուն» նախագծերը` խմբագրելով ստացված տեղեկատվությունները:
 4. Խմբագրական աշխատանքներ. <<Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ>>:

Ի՞նչ տվեց մասնակիցներին անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը:

2-3-րդ դասարանների 44 մասնակիցներից 16-ը ստացել է առավելագույն 10 գնահատականը, իսկ մնացածների 90%-ից ավելին ստացել է 8-9: Առաջադրանքի բովանդակությունը համապատասխանում էր այդ դասարաններում օտար լեզվի ծրագրային նյութին ու պահանջվող լեզվական կարողություններին. «Ես և իմ շրջապատը» ընդհանուր թեմայի շրջանակում կարողանալ ներկայանալ և ներկայացնել ընտանիքի անդամներին, սիրած խաղալիքները, դպրոցի պարտեզն իր ծառերով, ծաղիկներով ու մի փոքր էլ դրանց խնամքով: Read the rest of this entry »

Սիրելի սովորողներ, հոկտեմբերի 20-ն է, ժամը 19:00 և հիմա սկսում ենք մասնակցել անգլերենի ֆլեշմոբին: Ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք պատասխանել հարցերին: Հեռավար ուսուցմամբ սովորողները անպայման նշում են այդ մասին համապատասխան տեղում:

2-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Թեմա. Բայական տարբեր ժամանակաձևերով տարբեր տիպերի հարցեր տալը

Այն սովորողները, ովքեր լավ գիտեն հարցեր տալը, կարող են մի անգամ կարդալ, համոզվել դրանում և սկսել առաջադրանքը կատարելը: Նրանք, ովքեր լավ չգիտեն հարցեր տալը, մի քանի անգամ պետք է կարդան այս նյութը և վերադառնան նյութին առաջադրանքները կատարելու ժամանակ: Հուսով եմ, որ այս ուսումնական նյութ – առաջադրանքը կատարելով ձեռք կբերեք անգլերենի ամենակարևոր լեզվական ունակություններից մեկը՝ հարցեր տալը: Սա մի թեմա է, որը միշտ ուղեկցում է լեզու սովորողին՝ անկախ նրանից, թե որ դասարանում է, կամ էլ համալսարանի ո՞ր կուրսում է սովորում: Read the rest of this entry »

Ռուբեն Գալստյանը Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող է: Նա այժմ իր ծնողների հետ Չինաստանում է ապրում, իսկ կրթությունը հեռավար ուսուցմամբ շարունակում է կրթահամալիրում, քանի որ այս ուսումնական տարվանից սկած այդ հնարավորությունը տրված է բոլոր նրանց, ովքեր ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն առկա ուսուցում ստանալու: Ռուբենը միայն էլեկտրոնային նամակագրությամբ է աշխատում՝ պարզաբանելով, որ Չինաստանում Google համակարգը չի աշխատում, իր բլոգը՝ նույնպես: Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի վերջին առաջադրանքն այսպիսին էր.

Ընտրեք այս երկու վերնագրերից մեկը և գրեք մի կարճ շարադրություն: Read the rest of this entry »

Էլեկտրոնային նամակագրության համար Ավագ և Միջին դպրոցների սովորողների խմբեր եմ ստեղծել` Distanceenglish Ավագ դպրոցի և Mijindistanceenglish միջին դպրոցի սովորողների համար: Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հիմա Ավագ դպրոցի սովորողներին տվել եմ 4 առաջադրանք և մեկ Ֆլեշմոբ, իսկ Միջին դպրոցի սովորողների համար՝ երկու առաջադրանք և մեկ ֆլեշմոբ: Իմ բլոգում բացել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման էջը, որտեղ հրապարակում եմ առաջադրանքները ըստ դպրոցների, յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխատանքները, իմ ուղղումներն ու արձագանքները: Read the rest of this entry »

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions Read the rest of this entry »

 1. The Ant and the Cicada

The ant is working all day long. He is gathering food for winter. The cicada isn’t working. She is dancing and singing. The sun is shining and she is very happy. She can find food in the field. She can sleep on a flower. Suddenly she sees the ant. The ant is bringing food to his anthill. The cicada says, “What are you doing? Come and dance with me.” Read the rest of this entry »

Մի քանի օր է, ինչ կրթահամալիրի մանկավարժության կենտրոնի մասնագետները ուսումնասիրում են կրթահամալիրի դպրոցների սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրած ուսումնական ճամփորդությունների համապատասխանությունը  կրթահամալիրում ընդունված կարգին:  Իսկ ինչպե՞ս են կազմակերպվում ուսումնական ճամփորդությունները արտերկրում: Read the rest of this entry »

 

Միջին դպրոցի սովորող Միլենա Դանիելյանի պատասխանը և իմ արձագանքը

Միլենա, անգլերենի քո բոլոր աշխատանքները անպայման հրապարակիր քո բլոգի անգլերենի բաժնում:

Ահա անգլերենի Ֆլեշմոբի քո պատասխանները և դրանց ուղղումները: Հենց այդպես էլ հրապարակիր, որ ուսանելի լինի: Read the rest of this entry »

 

22278618_871002939731646_1071775412_n

 

22278600_871002979731642_945494227_n

Հրանտ Դինք հիմնադրամի աջակցությամբ արդեն գործում է «Թուրքիա-Հայաստան ընկերակցության ծրագիրը»: Ծրագիրը երկու հարևան երկրների տարբեր ոլորտների մասնագետներին համագործակցելու, համատեղ նախագծեր իրականացնելու, միմյանց օգնելու հնարավորություն է տալիս: Read the rest of this entry »

Առաջին և երկրորդ դասաժամերին Հյուսիսային դպրոցում ներկա եղա 5-րդ դասարանի ռուսերենի (դասավանդող՝ Անահիտ Նաղդալյան) և անգլերենի (դասավանդող՝ Հայկուհի Հովհաննիսյան) պարապմունքներին: Read the rest of this entry »

Երկու ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն եմ արել.

. Օտար լեզու դասավանդողների ուսումնական նախագծերը 2017-2018 ուստարվա համար. ուսումնասիրություն Read the rest of this entry »

untitled_4_3

Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին համեմատաբար քիչ սովորողներ մասնակցեցին: Դրա հիմնական պատճառն այն էր, որ սեպտեմբերի 22-ին սովորողների մեծ մասը մասնակցում էր ուսումնական ճամփորդություններին, կամ էլ՝ նոր էին վերադարձել: Read the rest of this entry »

Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները

 Ինչու՞ են արգելափակված հայոց լեզվի վերջին ամիսների առաջադրանքները: Գրված է «Հայոց լեզվի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ», իսկ առաջադրանքները արգելափակված են:  Արգելափակված են նաև հունիսյան, մայիսյան, ապրիլյան ֆլեշմոբների առաջադրանքները: Ի՞նչ իմաստ ունի առաջադրանք կազմելը և հետո արգելափակելը: Read the rest of this entry »

Սեպտեմբերի 22-ն է, ժամը 19:00: Սկսում ենք մասնակցել անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին: Ընտրեք ձեր համապատասխան տարիքային խումբը և սկսեք պատասխանել հարցերին: Հեռավար ուսուցման մեջ ընդգրկված սովորողները անպայման պետք է նշեն այդ մասին համապատասխան վանդակում:

2-3-րդ դասարաններ (ծնողների, ավագ եղբայրների և քույրերի օգնությամբ կարող են նաև առաջին դասարանցիները մասնակցել)

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ 

 1. Do you know that you can form an adverb by adding ly to an adjective?

For example, Anna is a nice singer. Anna sings nicely. Read the rest of this entry »

 

Այս հայեցակարգում ոչ ճիշտ միտք է արտահայտված հետևյալ պարբերության մեջ.
«Արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունդն ու զարգացումը, ինչպես նաև համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի մասնակցությունը աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավմանն ու գործընթացների իրականացմանը մեր երկրում առաջացնում են հայ երիտասարդության կողմից ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետումն ապահովելու խնդիր և անհրաժեշտություն
Պարբերությունը ճիշտ կլիներ, եթե դրանում տեղ գտած «համաշխարհային հանրության հետ» բառախումբը փոխարինվեր «նախկին խորհրդային պետությունների հետ» բառախմբով, կամ էլ՝ «ռուսաց լեզվի» բառակապակցությունը փոխարինվեր «անգլերենի» բառով: Հանրագիտարանում «աշխարհի լեզուները» մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ այժմ ռուսերեն գիտի 260 մլն մարդ: Մոտավորապես այդքան է նախկին Խորհրդային Միության պետությունների բնակչության այժմյան թիվը: Անգլերեն է խոսում աշխարհի 1,5 միլիարդ մարդ և այդ թիվը անընդհատ աճում է, որովհետև չինացիներն էլ են սկսել ինտենսիվ կերպով անգլերեն սովորել՝ աշխարհի տնտեսական դաշտում ավելի լավ ինտեգրվելու և հեգեմոն դեր խաղալու նպատակով:
Փաստորեն այդ սխալ միտք արտահայտող պարբերությամբ ասվում է, որ Հայաստանի ապագայի աշխարհը սահմանափակվելու է հիմնականում Ռուսաստանով, Բելոռուսիայով, Ղազախստանով և Ղրղզստանով: Լավ է գոնե Վրաստան ունենք մեր կողքին:
Փաստաթղթի ամենամեծ սխալը հենց սկզբում է, որտեղ ռուսերենը առանձնացվում է այլ օտար լեզուներից՝ նրան մի առանձնահատուկ կարգավիճակ տալով: Մինչև հիմա ռուսերենը դասավանդվում էր երկրորդ դասարանից, իսկ հիմա արդեն ռուսերեն են սովորեցնելու նախադպրոցական կրթական հաստատություններում: Հայեցակարգում ասվում է, որ համալսարան ընդունվելիս առավելություն են ստանալու ռուսերեն իմացողները: Դա արդեն կարգավիճակ է:
Հայեցակարգի այս կետով « Ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցմամբ դպրոցների և դասարանների (ինչպես նաև ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների) թվի ավելացման նպատակահարմարության որոշման համար մշտադիտարկման անցկացում» կանաչ ճանապարհ է բացվում Հայաստանում հայ երեխաների համար նոր ռուսական դպրոցների և բոլոր առարկաները ռուսերենով դասավանդվող դասարանների առաջ:
Հայեցակարգի այս կետով էլ պարտադրվելու է, որ գնահատվեն դպրոցների շրջանավարտների ոչ միայն ռուսերենի գրավոր խոսքը, այլ նաև՝ բանավորը:
Ամենավտանգավորը հայեցակարգի քաղաքական կեղտոտ ու մշուշոտ եզրափակիչ պարբերությունն է. «Ամփոփելով շարադրվածը՝ կարելի է պնդել, որ իրավիճակի բարելավումը հնարավոր է դպրոցում լիարժեք լեզվակրթության խնդրի լուծման պարագայում` սովորողներին բազմազգ և բազմամշակութային, ժողովրդավարական հասարակության մեջ ապրելուն և գործունեություն ծավալելուն նախապատրաստելով»: ˜
Բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության 98%-ը հայեր են: Նախագծի հեղինակները հայ երիտասարդությանը նախապատրաստում են ապրելու մեկ այլ հանրապետությունում, որը բազմա՞զգ է և բազմամշակութայի՞ն: Երևի այդ բազմազգ հանրապետությունը Ռուսաստա՞նն է: Ոչինչ չեմ հասկանում:
Ընդհանրապես օտար լեզու սովորում են ներքին մոտիվացիա ունենալով: Այն ամենահեշտ ուսումնական առարկան է, երբ ներքին ձգտում կա, և ընդհակառակը՝ ամենադժվար ուսումնական առարկան է դառնում, երբ չկա այդ ներքին մոտիվացիան, երբ այն պարտադրվում է: Կարելի է պարտադրված լինելով մաթեմատիկա սովորել ուժերի գերագույն լարումով, բայց որքան էլ ուժերդ լարես, չես կարող օտար լեզու սովորել, երբ չկա ներքին ձգտում: Լեզուն մեր հոգին է: Որքա˜ն պետք է սիրես մեկ այլ լեզու, որքա˜ն մեծ կենսական անհրաժեշտություն պետք է լինի այն, որ ընդունես քո հոգու մեջ: Այն պարտադրանքով չի լինում:

Առաջինը գնացի Արևելյան դպրոց՝ ներկա գտնվելու Լիանա Ասատրյանի անգլերենի դասին: Առաջին ժամը առաջին դասարանում: Լիանան հիացրեց իր դասը վարելու առույգությամբ, դասարանի բոլոր սովորողներին դասին ներգրավելու իր կարողությամբ, առաջին հաղորդակցական խոսքային նմուշների ամրապնդմամբ և երկու անգլերեն մանկական երգերով: Եվ այս ամենը ընդամենը 20 րոպե տևողությամբ դասաժամանակի ընթացքում: Չունեմ որևէ այլ դիտարկում:

Երկրորդ դասաժամին արդեն Հյուսիսային դպրոցում էի և ներկա գտնվեցի Անահիտ Նաղդալյանի վարած ռուսերենի դասերին 5-րդ դասարաններում:

Բաց նամակ եմ գրել Անահիտին, որն ուզում եմ հրապարակել այստեղ:

Дорогая Анаит Нагдалян,

Когда я открыл ваш учебный блог и стал читать учебные проекты, я был приятно удивлен. Мне не верилось, что эти проекты были написаны молодым специалистом, кто никогда ранее не работал в школе. Но все встало на свои места, когда я сегодня присутствовал на двух ваших уроках в двух пятых классах Северной школы. Вы очень хорошо владеете русским языком, но это ваше преимущество никак не может передаваться детям, если и дальше вы будете учить им знаниям по русскому языку, а не навыкам практическому владению языка. Цель обучения  иностранным языкам в общеобразовательных школах, особенно в начальной школе – коммуникативная. Нужно говорить с учащимся так, как говорят в реальной жизни. Не нужно употреблять грамматические термины. Никто в реальной жизни не говорит: “На какой вопрос отвечают неодушевленные предметы?”, или же: “Можете составить существительное от прилагательного красивый ?”. И так продолжался целый урок. Я ждал ждал и не дождался такого примера: “Армения красивая страна. Я люблю красоту. Лилит красивая девочка. Ее красота сказочная. А теперь ваши примеры.”

И так, все время нужно помнить, что наша цель не научно-лингвистическая а – коммуникативная и весь урок строить исходя из этой цели. Я надеюсь, что вы примите мои добрые советы и пожелания. Удачи вам!

Երրորդ դասաժամին, Արևելյան դպրոցի երրորդ դասարանում ներկա եմ եղել մեր կրթահամալիրում առաջին անգամ իր մանկավարժական գործունեությունը սկսած Լիլիթ Հայկազունու դասին: Լավ է, որ Լիլիթը կարողանում է դասն անգլերեն վարել, բայց անհաղորդ էին մնում նրա անգլերեն ասված նախադասությունները, քանի որ դասը հաղորդակցական բնույթ չուներ: Read the rest of this entry »

Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան – հրապարակված են 2017-2018 ուստարվա նախագծերը: Ուսումնական նախագծերը համապատասխանում են առարկայական ծրագրին, չափորոշիչներին և մանկավարժության կենտրոնի մշակած պահանջներին: Read the rest of this entry »

 

21442120_888722487958952_1069533209_n

Ի՞նչ ուսումնական առարկաներ են դասավանդվելու, կամ մի քիչ անհասկանալի լեզվով ասած՝ մոդուլներ են իրագործվելու կրթահամալիրի Քոլեջի նոր՝ <<Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ>>  մասնագիտությունն ընտրած սովորողներին կամ սովորողների հետ: Read the rest of this entry »

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներն են՝

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  g.ruben@mskh.am

Միլենա Դանիելյան

 

Ծանոթանանք. իմ անուն ազգանունն է՝ Յուրա Գանջալյան

Ես ուզում եմ որոշ տեղեկություններ իմանալ ձեր մասին:

Պատասխանեք այս հարցերին

What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

Պատասխանները ուղարկեք այս հասցեով՝ y.ganjalyan@mskh.am

Ես ձեր սխալները կուղղեմ, կբացատրեմ: Դուք արդեն ուղղված տեքստը իմ բացատրություններով կհրապարակեք ձեր բլոգում:

Դավիթ Օունալլիի պատասխանը
You replied on 9/18/2017 9:01 PM.

1․What is your full name?

my name is David

2.      When and where were you born?

I was born in Armenia on May 31

3.      Which grade student are you?

I am a 7-5 grader

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

I am in the Russian provinces.

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? I am interested in English Can you tell me a few words about your favorite occupation?

 

Read the rest of this entry »

6-րդ դասարան

Ռավոյան Ալեն – 1 ամիս    r-alen@mskh.am- հեռավար ուսուցման մեկամսյա պայմանագիր

7-րդ դասարան

Օունալլի Նասսիմ   odavit@mskh.am

8-րդ դասարան

Գալստյան Ռուբեն  gruben@mskh.am

Read the rest of this entry »

Երեկ ուղարկած ձեր տեքստերից երևաց, որ անգլերենի շաղկապները չգիտեք: Այդ պատճառով էլ այսօր կսովորեցնեմ մի քանի կարևոր շաղկապների և կապող բառերի  կիրառությունը: Շաղկապների իմացությունը կարևոր է նաև քննություններ հանձնելու համար: From your yesterday’s texts I understood that you don’t know the English conjunctions which are very important for fluent speech. Therefore, I am going to teach you the most common English conjunctions. Knowing conjunctions is also important for taking English exams.

 

Շաղկապներ և կապող բառեր, արտահայտություններ Conjunctions and linking words and expressions
«չնայած» , երբ գործածվում է երկրորդական նախադասության մեջ:

Չնայած եղանակը վատն էր, նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

 

Ես շարունակեցի աշխատել, չնայած շատ հոգնած էի:

Այստեղ գրիր քո օրինակները:

Though, although

Although the weather was bad they went on an excursion to the country.

 

I went on working, though I was very tired.

 

Here you can write your own 2 examples.

«Չնայած», երբ պարզ նախադասության մեջ է գործածվում:

Չնայած անձրևին նրանք գնացին էքսկուրսիա քաղաքից դուրս:

Բայց, եթե ուզենանք ասել. «Չնայած անձրև էր գալիս, …», ապա պետք է օգտագործել though կամ although

Քո օրինակները.

despite” when it is used in simple sentences.

 

Despite the rain they went on an excursion to the country.

Although it was raining …

 

 

Your examples:

Ուստի, այդ պատճառով, ահա թե ինչու…,

Սրանք գործածվում են, երբ տրամաբանական շարունակություն կա խոսքում:

Նրա ավտոմեքենան փչացավ  ճանապարհին. ահա թե ինչու նա ուշացավ  հանդիպումից:

Քո օրինակները.

 

Therefore, that’s why…

 

 

Something went wrong with his car, that’s why he was late for the meeting.

…therefore, he was late for the meeting.

 

Your examples:

Read the rest of this entry »

 

Hello Everybody Ողջույն բոլորին
My full name is Yura Ganjalyan. Students always call me Mr. Yura.

For different reasons, you have decided to continue your education in a distance way. Our Educational Complex is the first educational institution in Armenia to organize a distance education for the learners of school age. I will be your English teacher. Our first lesson will be devoted to introducing yourselves. This lesson will help me to get to know you better.

Answer these questions in English (as much as you can) and in Armenian, please. You can write down the answers on your blog and send me the link to your entry.

1.      What is your full name?

2.      When and where were you born?

3.      Which grade student are you?

4.      What is the reason for which you have decided to continue your education in a distance way?

5.      What are your interests? Which school subjects are you interested in? Can you tell me a few words about your favorite occupation?

Ես Յուրա Գանջալյանն եմ: Սովորողները դիմում են ինձ այսպես՝ Mr. Yura:

Տարբեր պատճառներով դուք որոշել եք ձեր կրթությունը հեռավար ձևով շարունակել: Մեր կրթահամալիրը առաջինն է Հայաստանում, որ կազմակերպում է հեռավար կրթություն դպրոցահասակ սովորողների համար: Ես կլինեմ ձեր անգլերենի դասավանդողը: Մեր առաջին դասը նվիրվելու է ինքներդ ձեզ ներկայացնելուն: Այս դասը կօգնի ինձ ավելի լավ ճանաչել ձեզ: Պատասխանեք այս հարցերին անգլերեն (որքան կարող եք) և հայերեն: Դուք կարող եք պատասխանները գրել ձեր ուսումնական բլոգներում և ուղարկել ինձ այդ մուտքի հղումը:

1.      Ի՞նչ է ձեր անուն ազգանունը:

2.      Ե՞րբ և որտե՞ղ եք ծնվել:

3.      Ո՞ր դասարանի սովորող եք:

4.      Ի՞նչն է պատճառը, որ որոշել եք ձեր կրթությունը շարունակել հեռավար ձևով:

5.      Ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեք: Ո՞ր ուսումնական առարկաներով եք հետաքրքրված: Կարո՞ղ եք կարճ պատմել ձեր սիրելի զբաղմունքի մասին:

Առաջադրանքն ուղղված է Ավագ դպրոցի հետևյալ սովորողներին Read the rest of this entry »

Ամեն օր մասնակցելու եմ առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներին, որից հետո մինչև ժամը 12-ը մասնակցելու եմ այն հավաքներին, որոնք առաջարկվում են Մանկավարժության կենտրոնի կողմից: Ժամը 13-ից հետո Մեդիակենտրոնում աշխատելու եմ իմ այս տարվա նախագծերի վրա` ըստ այդ օրվա առաջնահերթության:

What is it Ինչ է սա

Ուսումնական ամառ 2017

2017-ի ամռանը կատարած իմ կարևոր աշխատանքները

Կրթական համակարգերի ժողովրդավարացում

Democratizing Educational Systems

Հունիսի 26-28-ի «Բարեկամություն» ճամբարի օրերին ներկայացրեցի «Ֆլեշմոբները որպես լրացուցիչ կրթության կազմակերպման գործիք» իմ պրեզենտացիան:

Ուսումնասիրություն «Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը հանրակրթությունում»

Խմբագրել եմ կայքի անգլերեն էջը:

 

2017-2018 ուստարվա նախագծեր

 1. Նախագիծ. «Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները»

Արդեն պատրաստ է եռալեզու դասընթացի առաջին տեքստը՝ Գոշավանք

 1. Սովորողների տարատարիք խմբերի համար անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի կազմակերպման նախագիծ 2017-2018 ուստարվա ընթացքում
 2. Նախագիծ. «Քառալեզու «Դպիր», «Բազմալեզու կայք»
 3. Այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրում

2017-2018 ուստարվա ընթացքում պատրաստ եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման դասընթաց վարել:

 

Կրթահամալիրի մանկավարժության կենտրոնի պատվերով շարունակելու եմ այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրությունները անգլալեզու աղբյուրներից. մեկ ուսումնասիրություն յուրաքանչյուր ամսում:

Ծախսվող մոտավոր աշխատաժամանակը՝ շաբաթական 2 ժամ:

2017-2018 ուստարում նույնպես շարունակելու եմ մասնակցել «Քառալեզու Դպիր» կրթահամալիրային նախագծին՝ հայերենից անգլերեն թարգմանելով մեր կրթահամալիրի դասավանդողների մեթոդական մշակումները, ուսումնական նախագծերի մասին պատմող հոդվածները և այս ձևով աշխատելու եմ տարածել մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության առաջավոր փորձը:

Այս տարի պատրաստ եմ անգլերենի երիտասարդ դասավանդողներին փոխանցել մանկավարժական տեքստեր հայերենից անգլերեն թարգմանելու իմ փորձը:

Կարող ենք աշխատել առցանց:

Շարունակելու եմ խմբագրել կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջը:

Աշխատաժամանակը՝ շաբաթական 6 ժամ:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբ եմ կազմակերպելու 3-4, 4-5, 6-8 և 9-12-րդ դասարանների սովորողների համար:

Նախագծի նպատակն է սովորողների մոտ հետաքրքրություն ձևավորել և զարգացնել անգլերենի հատկապես հաղորդակցական կարողությունները, քանի որ լեզուն, նախ և առաջ, հաղորդակցության միջոց է:

Չնայած այն անվերապահ պնդմանը, որ օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մոտեցումը պետք է լինի հաղորդակցականը, ամբողջ աշխարհում շատ քիչ աշխատանք է արված հաղորդակցական կարողությունները ստուգող-զարգացնող առաջադրանքների ստեղծման ուղղությամբ: Անգլերենի քերականության տարբեր բաժինների լավ իմացությունը, ինչպես նաև, ընթերցելով հասկանալու կարողությունները ստուգող քննությունը գերազանց հանձնած սովորողը երբեմն շփոթվում է և չգիտի ինչպես արտահայտվել իրական կյանքում հանդիպող իրավիճակներում, երբ պետք է լինում դիմացինին քաջալերել, հանդիմանել, նրանից ներողություն խնդրել, ուշադրություն հրավիրել, ներել, շնորհավորել տարբեր առիթներով, շնորհակալությունը արտահայտել և պատասխանել շնորհակալությանը, ցավակցել, նրա հետ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, կասկած ու զարմանք, կարծիք ու խորհուրդ, ափսոսանք ու գոհունակություն արտահայտել: Փաստորեն այս նախագծով, ֆլեշմոբային թեթև ու ուրախ ոգով օտար լեզուն՝անգլերենը, որքան հնարավոր է ակադեմիական ոլորտից հեռացվում և մոտեցվում է իրական կյանքին:

Աշխատանքի կազմակերպումը

Որպես անգլերենի ֆլեշմոբի այս ուղղվածության նախաձեռնող՝ ստանձնում եմ յուրաքանչյուր ամիս տարիքային 4 խմբերի համար առաջադրանքներ կազմելու պատասխանատվությունը:

Առաջադրանքները տեղադրվելու են Google Drive համակարգի ձևաթղթերում և  կրթահամալիրի կայքում կհրապարակվեն կրթահամալիրային ուսումնական օրացույցում նշված ժամանակում:

Կատարելու եմ Ֆլեշմոբի մասին իրազեկումը, տարածումը, սովորողների ուղարկած աշխատանքների ստուգումը և արդյունքների ամփոփումը:

Անգլերեն դասավանդողներին խորհուրդ է տրվում տեղադրել ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքներն իրենց ուսումնական բլոգներում, որպեսզի ուսումնական պարապմունքների ընթացքում լեզվական հաղորդակցական ձևերը միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում:

Դասավանդողների համար սովորողների ուղարկած աշխատանքների ստուգումը և այդ ստուգումը համակարգողի աշխատանքը համարվում է լրացուցիչ աշխատանք (վճարումը կատարվում է «100 դրամ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար» հաշվարկով և 5000 դրամ հատկացվում է նախագիծը համակարգողին):

Ծախսվող ժամանակը ֆլեշմոբների իրականացման համար՝ շաբաթական 6 ժամ:

Ցանկացողները կարող են աչքի անցկացնել 2016-2017 ուստարվա անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքները և ամփոփիչ արդյունքները:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի նախաձեռնող՝

Յուրա Գանջալյան

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների համար եռալեզու դասընթացի ստեղծում. Read the rest of this entry »

 

Գոշավանք

250px-Goshavank3

Լուսանկարը՝ Արամ Պետրոսյանի, Միջին դպրոց, 7-րդ դասարան

 

 Ըստ հայ պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու՝ այս վանքը ի սկզբանե Գետիկ է կոչվել և եղել է համանուն գյուղի մոտ: Երբ 12-րդ դարում երկրաշարժը փլուզեց վանքը, Մխիթար Գոշը`վանքի վանահայրը, Զաքարյան իշխանների օգնությամբ նոր վանք կառուցեց և անվանեց այն Նոր Գետիկ: Գետիկի երկրաշարժից փրկված բնակիչներն էլ Նոր Գետիկ գյուղը հիմնեցին վանքից ոչ հեռու: Մխիթար Գոշի մահվանից հետո Նոր Գետիկ վանքը վերանվանվեց Գոշավանք: Read the rest of this entry »

Մեր հանրապետությունում չկան հեռավար հանրակրթական դպրոցներ: 2016 թվականին իրենց առցանց Առագաստ դպրոցի առաջին մեկ քայլն են արել Մարտիրոսյան եղբայրները և կանգ առել: Իրենց պահոցում գրված է՝ «Ներեցե′ք, դասեր չկան»: Որոշ քայլեր է արել dasaran.am  կայքը, բայց դա էլ լիիրավ հանրակրթություն չէ: Հեռավար հանրակրթության բնագավառում ամենամեծ աշխատանքը մինչև հիմա արել է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ կազմակերպելով բլոգային ուսուցում, հեռավար ուսուցման շաբաթներ, (2016-ի հունվարին՝ նույնիսկ մի ամբողջ միամսյակ): Կրթահամալիրում մշտապես հեռավար կրթություն է իրականացվել այն սովորողների համար, ովքեր տարբեր պատճառներով հնարավորություն չեն ունեցել ներկա գտնվել առկա ուսուցմանը: 2017-2018 ուստարվանից սկսած առաջին անգամ բացվելու է մեր կրթահամալիրի մշտապես գործող հեռավար հանրակրթական դպրոցը: Իհարկե մենք արդեն ունենք հեռավար աշխատելու որոշակի փորձ, բայց մեզ համար բոլորովին նոր է հեռավար հանրակրթական դպրոցի կարգավիճակը, որն իր կրթական ծառայությունները կարող է առաջարկել հանրապետության և հանրապետությունից դուրս գտնվող հայ երեխաներին: Անհրաժեշտություն առաջացավ ուսումնասիրելու, թե ինչպես են կազմակերպում հանրակրթությունը հեռավար ձևով աշխարհի այլ երկրներում:

Հանրակրթությունը հեռավար ձևով իրականացվում է ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում և Ավստրալիայում:  Հանրակրթության այս ձևը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում, որտեղ 1997 թվականին սկսել է գործել առաջին վիրտուալ ավագ դպրոցը, իսկ 2000 թվականից Ֆլորիդայի վիրտուալ դպրոցը սկսել է հանրակրթական ծառայություն մատուցել կրթական բոլոր աստիճանների համար՝ սկսած մանկապարտեզից մինչև ավարտական 12-րդ դասարանը: Վիրտուալ դպրոցը ֆինանսավորում է Ֆլորիդայի կրթական ֆինանսական ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս Ֆլորիդայի բոլոր 67 շրջանների սովորողներին անվճար ներգրավվել այդ ծրագրում, իսկ մնացած նահանգների սովորողները վճարում են տարեկան $ 800:

Փենսիլվանիան իր Ֆիլադելֆիա կենտրոնով երկրորդ նահանգն է ԱՄՆ-ում, որտեղ զարգացած է հեռավար հանրակրթությունը: Այստեղ այդ դպրոցները կոչվում են «Cyber Charter Schools – Կիբեռ մասնավոր դպրոցներ» կամ էլ` «Distance Schools – հեռավար դպրոցներ»: Այստեղ նույնպես դպրոցների ֆինանսավորումը կատարում է Փելսինվանիայի նահանգային կրթական ծրագիրը և սովորողները չեն վճարում իրենց ուսման համար, բայց պետք է ասել, որ կրթական ծրագրում ընդգրկված են երկրի լավագույն դասավանդողներն իրենց առաջադեմ մեթոդներով, մանկավարժական մոտեցումներով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հագեցվածությամբ, ամենաարդիական ուսումնական նյութերով,  լաբորատոր սարքավորումներով և գիտելիքների ու կարողությունների ստուգմամբ, տարբեր դասընթացների յուրացումը հավաստող առարկայական քննություններով: Այս ամենի ապահովման համար մեկ դպրոցի մոտավոր տարեկան ֆինանսավորումը կազմում է $ 8 մլն:

Հեռավար դպրոցների անհրաժեշտության հիմնավորումը  

Ոչ բոլորն են կրթություն ստանալու համար կարողանում դպրոց հաճախել: 21-րդ դարում աշխատուժն ավելի մոբիլ է դարձել: Հաճախակի են լինում տեղաշարժեր: Պայմանագրով երկու կամ երեք տարի մի քաղաքում աշխատելուց հետո ընտանիքի հայրը, մայրը մեկ այլ աշխատանքային պայմանագիր են կնքում ուրիշ քաղաքում և ստիպված են տեղափոխվել այլ քաղաք: Ընդհատվում է նրանց երեխաների բնականոն դպրոցական կյանքը: Նոր քաղաքում երեխաների համար դժվար է ինտեգրվելը նոր դպրոցական միջավայրում: Որոշ փոքր  բնակավայրերում (օրինակ Ալյասկայի բնակավայրերը, որոնք շատ հեռու են միմյանցից), չկան դպրոցներ և երեխաները ստիպված են լինում երկար ճանապարհներ հաղթահարել հարևան բնակավայրի դպրոցը հասնելու համար: Լինում են դեպքեր, երբ ծնողները ստիպված են լինում տևական ժամանակ մեկ այլ երկիր գործուղման մեկնել և իրենց հետ տանում են իրենց երեխաներին: Կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնց համար ֆիզիկապես անհնար է ամեն օր դպրոց հաճախել: Կան ակադեմիական շատ թույլ ընդունակություններ ունեցող և հակառակը՝ ակադեմիական արտակարգ մեծ ընդունակություններով օժտված երեխաներ, որոնց ծնողները և հենց իրենք նախընտրում են խիստ անհատական կրթական ծրագիր: Հենց այստեղ է օգնության հասնում ամենահաս ինտերնետը իր հեռավար (էլեկտրոնային, կիբեռ, վիրտուալ) դպրոցով:

Հեռավար  ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը

Հեռավար ուսումնական պարապմունքները լինում են համաժամանակյա (սինխրոն), երբ սովորողների խումբը տեղեկատվությունը ընդունում է հենց հաղորդման պահին (Skype) և ոչ համաժամանակյա (ասինխրոն) (ուսումնական կայքում, բլոգում տեղադրված նյութերի միջոցով): Համաժամանակյա ձևի առավելությունը ինտերակտիվ դաս անցկացնելու մեջ է, երբ սովորողները կարողանում են հարցեր ուղղել դասավանդողին հենց հաղորդման ժամանակ: Ոչ համաժամանակյա ձևի հիմնական առավելությունը այն է, որ այն խիստ անհատականացված է: Այն առավելագույնս հարմարեցվում է սովորողի ակադեմիական կարողություններին: Մի սովորող կարող է այդ ուսումնական նյութը յուրացնել 10 րոպեում, իսկ մյուսը՝ 2 ժամում, մի սովորողի համար այդ նյութով զբաղվելը հարմար է առավոտյան, իսկ մյուսի համար՝ երեկոյան ժամերին:

Օգտագործվում է նաև խառը (blended) ձևը, որը սինխրոն և ասինխրոն ձևերի միահյուսումն է:

Ի՞նչ թերություններ և դժվարություններ ունի հեռավար հանրակրթական դպրոցը

Փենսիլվանիայի համալսարանի դասախոս Ալի Քարր Չելմանը իր «At what cost does innovation come? – Ի՞նչ գնով է նորարարությունը գալիս» հոդվածում նշում է իր կողմից դիտարկված թերությունները.

 •  Կիբեռ (վիրտուալ) մասնավոր դպրոցները չափազանց շատ փող են ծախսում հեռավար ուսուցման գովազդների վրա, ինչը նրանց գործունեությունը ոչ շահութաբեր է դարձնում:
 • Վիրտուալ դպրոցների սովորողների համայնքը ցայտուն երկբևեռային է. այստեղ մեծ քանակություն են կազմում օժտված երեխաների թիվը և հակառակը՝ ցածր ակադեմիական ընդունակություններ ունեցողների թիվը, ինչն էապես դժվարացնում է դասավանդողների գործը՝ այդքան շատ տարբերակված ծրագրեր և ուսումնական նյութեր օգտագործելու առումով: Ֆիզիկական միջավայրով սովորական դպրոցներում մեծամասնություն են կազմում միանման ընդունակություններով սովորողները:
 • Ըստ գոյություն ունեցող կարգի ավանդական հանրակրթական դպրոցը պարտավոր է վճարել յուրաքանչյուր սովորողի ուսման ծախսերը վիրտուալ դպրոցում, եթե նա որոշել է թողնել այդ ավանդական դպրոցը և գնալ վիրտուալ դպրոց:
 • Վիրտուալ դպրոցները մեծ ծախսեր են անում թանկարժեք ուսումնական նյութեր և տարբերակված ծրագրեր գնելու համար:
 • Վիրտուալ-հեռավար դպրոցները շատ քիչ հնարավորություն ունեն վերահսկելու սովորողների խաբեությունները առաջադրանքները կատարելիս (արտագրություններ, պատճենահանումներ և այլ ոչ ընդունելի ձևեր).

Առաջարկվում է մի տեսաֆիլմ, որն ավագ դպրոցի սովորողների կարծիքն է հեռավար դպրոցի մասին: Աղջիկը գովում Փենսիլվանիայի իր հեռավար դպրոցը, քանի որ ազատ տնօրինում է իր ժամանակը: Նա ասում է, որ նույնիսկ ժամանակ ունի աշխատելու և փող վաստակելու համար և թանկ է գնահատում իր կյանքի ժամանակը ու ձանձրանալու ժամանակ էլ չունի: Տղան հակառակ կարծիքի է: Նա լքել է հեռավար դպրոցը և նորից սկսել է հաճախել սովորական ավագ դպրոց, որտեղ հնարավորություն ունի ինտերակտիվ ձևով մասնակցելու դասերին, շփվելու իր համադասարանցիների հետ և երես առ երես հաղորդակցվելու իր դասավանդողների հետ:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=KcwPNTHcOtM

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ տարբեր են մարդիկ և նրանց պետք է հնարավորություն տալ ապրելու և սովորելու այնպես, ինչպես իրենց հարմար է:

 

Փենսիլվանիայի կիբեր մասնավոր դպրոցը

Ներկայացվում է Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցի 2017-2018 ուստարվա կրթական ծրագրի և առաջարկվող դասընթացների ցանկի ու դրանց իրականացման մեթոդների, մանկավարժական մոտեցումների  ուսումնասիրման արդյունքները:

Սովորելը երբեք չի դադարում

Սովորողներին կրթական ծառայություններ են մատուցվում մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարանը ներառյալ:  Դպրոցի առցանց ուսուցման միջավայրը, ուսուցման անհատականացված մեթոդները, ուսումնական պլանների ընտրությունները կապող օղակներ են մի կողմից սովորողների ու նրանց ընտանիքների և մյուս կողմից՝ պետական-նահանգային կրթական դեպարտամենտի կողմից հավաստագրված բարձրակարգ ուսուցիչների միջև, ովքեր իրականացնում են պետական չափորոշիչներին համապատասխան բովանդակային կրթություն: Դպրոցը հիմնադրվել է 2000 թվականին: Կենտրոնը գտնվում է Միդլենդ քաղաքում, որն ունի իր գրասենյակները նահանգի բոլոր 18 շրջաններում:  Որպես հանրակրթական դպրոց այն բաց է նահանգի բոլոր դպրոցահասակ սովորողների համար՝ առանց որևէ ուսման վճարի:

Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցը հավաստագրվել է ԱՄՆ քոլեջների և հանրակրթական դպրոցների հավաստագրման միության կողմից, ընգրկված է ԱՄՆ կրթական հաստատությունների ցանցում և ճանաչվում է աշխարհի 85 երկրներում:

Առարկայական ծրագրերի և ուսումնական նյութերի տրամադրում

Երկրում գործում են հատուկ մասնագիտացված ընկերություններ, որոնք կազմում են հեռավար ուսուցման դասընթացների ծրագրեր, ուսումնական նյութեր: Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցը օգտվում է «Linkoln Learning Solutions» ընկերության վճարովի ծառայություններից: Այս ընկերությունը տրամադրում է էլեկտրոնային դասընթացների ծրագրեր և ամենատարբեր ուսումնական նյութեր կրթական բոլոր աստիճանների համար՝ սկսած մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարան: Ամերիկայում շատ խիստ են պահպանվում հեղինակային իրավունքները և հեռավար դպրոցը չի կարող որևէ ուսումնական նյութ կամ առարկայական ծրագիր օգտագործել առանց վճարման: Դպրոցը կարող է անվճար օգտագործել միայն իր դասավանդողների ստեղծած առարկայական ծրագրերը և ուսումնական նյութերը:

Հայաստանում նույնիսկ ավանդական հանրակրթական դպրոցների համար ուսումնական նյութեր ստեղծող մասնագիտացված ընկերություն չկա: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ աշխատում է այնպես, ինչպես կարողանում է: Իմ «Ուսումնական նյութ» հոդվածում նշել եմ, որ   էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի հայկական ամենամեծ աղբյուրը Հայկական կրթական միջավայր. պաշարների շտեմարանն է: …Պատահական ընտրությամբ արված ուսուսումնասիրությունն էլ բավական էր, որպեսզի հասկանայի, որ այստեղ հրապարակված ուսումնական նյութերը տարբեր առարկայական դասագրքերի մի քիչ ձևափոխված կրկնություններն են: Դրանք բոլորովին չեն կարող համապատասխանել ժամանակակից հեռավար դպրոցի պահանջներին: Մեր կրթահամալիրի դասավանդողների բլոգներին ներկայացվող պահանջներում «Ուսումնական նյութ» բաժին կա, և վստահաբար կարելի է ասել, որ մեր դասավանդողները պատրաստ են հեռավար դպրոցի դասավանդող աշխատելու համար, բայց արդյո՞ք նրանք պատրաստ են աշխատել և′ առկա և′ հեռակա դպրոցներում և միաժամանակ էլ ուսումնական նյութեր ստեղծել: Առանց այդ էլ նրանցից շատերը գերծանրաբեռնված են առկա դպրոցի ամենօրյա հոգսերով:   

 

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը     

Վիրտուալ համաժամանակյա դասարաններ

Վիրտուալ դասարաններ են կազմակերպվում 2-12-րդ դասարանների սովորողների համար: Դասարանները հեռավար համաժամանակյա դասեր են ունենում ըստ դասացուցակի՝ որոշակի ժամերի: Ուսումնական պարապմունքներն իրականացվում են BUZZ Learning management System էլեկտրոնային հեռավար կրթական գործիքի միջոցով՝ օգտագործելով «Linkoln Learning Solutions» ընկերության առարկայական ծրագրերը և ուսումնական նյութերը: Վիրտուալ դասարանների բոլոր դասերը ձայնագրվում են և սովորողը կարող է դասերից հետո մի քանի անգամ վերանայել դրանք: Վիրտուալ դասարանների սովորողները կարող են հաղորդակցվել իրենց դասավանդողների հետ յուրաքանչյուր օր: Սովորողները ունեն հիմնական հանրակրթական և ընտրությամբ դասընթացներ: Դպրոցի ֆինանսավորումը կախված է ոչ միայն սովորողների, այլ նաև սովորողների ընտրած ընտրությամբ դասընթացների թվից: 

Վիրտուալ ոչ համաժամանակյա դասարաններ

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման այս ձևն ընտրող սովորողները որևէ կերպ պարտադրված չեն հետևելու որևէ դասացուցակի, քանի որ չեն մասնակցում համաժամանակյա առցանց ուսումնական պարապմունքներին: Նրանց հիմնական գործն այն է, որ իրենց հարմար ժամանակին միանում են հեռավար ուսուցման կառավարման BUZZ Learning management System համակարգին և դիտում են ուսումնական նյութերը, կատարում առաջադրանքները: Հեռավար ուսուցման կառավարման Buzz համակարգում հրապարակված նյութերը ներառում են ընթերցանություն, տեսաֆիլմեր, խաղեր, քննարկումներ և զանազան գնահատվող առաջադրանքներ: Համակարգն այնպիսին է, որ դասավանդողը կարողանում է ուղղորդել սովորողին, իսկ առաջադրանքը կատարելուց հետո տեքստային գնահատական տալ՝ նշելով սովորողի ձեռքբերումները, թույլ կողմերը և խորհուրդներ դրանք վերացնելու համար:

Խառը (blended) տիպի վիրտուալ դասարան

Խառը տիպի վիրտուալ դասարանները հիմնականում ոչ համաժամանակյա են: Միայն շաբաթվա ընթացքում մեկ օր կազմակերպվում են համաժամանակյա առցանց ուսումնական պարապմունքներ:

 

Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգում և գնահատում

PSSA Exams – Փենսիլվանիա նահանգի դպրոցական քննություններ

Փենսիլվանիան իր դպրոցական գնահատման համակարգն ունի իր հանրակրթական չափորոշիչներին համապատասխանող քննություններով: Այն վերաբերում է և′ ավանդական և′ հեռավար հանրակրթական դպրոցներին:

Հեռավար դպրոցի 3-8-րդ դասարանների սովորողները պետք է ուսումնական տարվա վերջին քննություն հանձնեն մաթեմատիկայից և անգլերենից, իսկ 4-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողները՝ նաև բնագիտությունից: Քննությունները գարնանն են հանձնում՝ քննության տեղը և օրը համաձայնեցնելով յուրաքանչյուր սովորողի ընտանիքի հետ:

Keystone Exams

Սրանք դասընթացների ավարտական քննություններն են, ինչպես նաև՝ դպրոցական ավարտական քննությունները Փենսիլվանիա նահանգում:  Սովորողները հիմնականում քննություն են հանձնում հանրահաշիվ 1-ից, կենսաբանությունից և անգլերեն գրականությունից:

Հեռավար դպրոցների սովորողներին հնարավորություն է տրվում երկու անգամ հանձնել ավարտական քննությունները. առաջինը՝ դեկտեմբերին, իսկ երկրորդը՝ մայիսին: Եթե առաջին քննական շրջանը սովորողը չի հաղթահարում, նա կարող է մասնակցել երկրորդին, իսկ եթե երկրորդն էլ չի կարողանում հաղթահարել, ապա նա ընդգրկվում է քննություններին նախապատրաստվելու դասընթացների մեջ: Նրան ժամանակ է տրվում և դասավանդող-խորհրդատուի հետ հեռավար ձևով պատրաստվում է հաջորդ քննական շրջանին:

Գնահատման համակարգի առումով այս տարի առաջին առաջադեմ քայլն արեց մեր կրթահամալիրը՝ օտար լեզվի քննության պահանջները մի քիչ մոտեցնելով բլոգային ուսուցման արդյունքներին, որը դրական էր: Կարծում եմ, որ պետք է շարունակել այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները:     

Աջակցություն հեռավար դպրոցի սովորողին

Հեռավար ուսուցումը իդեալական կլինի, եթե դրանում գիտակցված ձևով ընդգրկված լինեն ինքնակրթությանը մեծ տեղ տվող, ուսումնատենչ սովորողները, բայց շատ դեպքերում այդպիսին չէ կյանքը, հատկապես, երբ դրանում ընդգրկվում են ստիպված՝ ծնողների այլ քաղաքներ և երկրներ տևական գործուղումների պատճառով: Շատ սովորողներ նույնիսկ առկա ուսուցման պարագայում թերանում են, ծուլանում են , չեն կատարում առաջադրանքները և ընդհանրապես՝ անտարբեր են ուսման նկատմամբ: Շատ հեշտ է պայմանագրում գրել, որ նման դեպքերում լուծարվում է սովորողի պայմանագիրը և վերջ: Ի՞նչ մանկավարժական մոտեցումներ են կիրառում Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցում՝ սովորողին որքան հնարավոր է շատ մոտիվացնելու  համար: Ահա այդ մոտեցումները.

 • i-ready– մոտեցում.

Յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում գիտելիքների ախտորոշիչ թեստ է տրվում և ճշգրիտ կերպով որոշվում է տվյալ սովորողի գիտելիքներն ու կարողությունները տվյալ ուսումնական առարկայից: Այդ սկզբունքով կարող են հետ գնալ մինչև այն կետը, որտեղ սովորողն ունակ է ինքնուրույն գործելու: Հենց այդ կետից էլ սկսում են ուսուցումը և առաջընթացն ապահովված է:

Համաձայն եմ այս մոտեցման հետ: Ուսումնական տարվա սկզբին սովորողների մեծ մասը ուզում է սովորել, բայց սկսում է թերանալ և ծուլանալ, որովհետև իր նախնական գիտելիքներն ու կարողությունները բավարար չեն: Պետք է հետ գնալ, անհատական մոտեցում ցուցաբերել:

 • Study Island – մոտեցում

   Ուսումնական տարվա ընթացքում երկու անգամ 3-8-րդ դասարաններում սովորողների գիտելիքների և կարողությունների PSSA և Keystone քննությունների բովանդակությամբ ելակետային գնահատում են կատարում՝ օգտագործելով խաղեր, տեսաֆիլմեր, ֆլեշքարտեր: Փորձը ցույց է տվել, որ դրանք բարձրացնում են սովորողների ներքին և արտաքին մոտիվացիան:

 • Let’s Go Learn մոտեցում

Օգտագործվում են Dora (առցանց ախտորոշիչ քննություն ընթերցանական կարողությունները որոշելու համար) և Doma (առցանց ախտորոշիչ քննություն մաթեմատիկական կարողությունները որոշելու համար): Այս քննությունների արդյունքն այն է, որ մասնագիտական խորհուրդներ են տրվում քննություններին մասնակցած յուրաքանչյուր սովորողին՝ մանրամասն բացատրելով, թե ինչ թեմաների վրա պետք է սովորողն ուշադրություն դարձնի:

 • Reading Assisstant – մոտեցում

Սա առցանց ուսումնական գործիք է, որը օգնում է սովորողին զարգացնելու ճիշտ ընթերցելու և ընթերցելով հասկանալու կարողությունները: Երբ այս ծրագրով սովորողը մի որևէ տեքստ է կարդում, ականջակալներ է դնում, և երբ մի որևէ բառ սխալ է կարդում, անմիջապես լսում է բառի ճիշտ արտասանությունը: Կատարվում են նաև տեքստը հասկանալու վարժանքներ:

 • TutaPoint – Tutoring – մոտեցում

TutaPoint.com- ը կրկնուսույցների առցանց կայք է, որտեղ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները կարողանում են առցանց ռեժիմում պատասխանել սովորողների տարբեր ուսումնական առարկաներին վերաբերող հարցերին:

 • Title I Coaching – մոտեցում

Շտկողական աշխատանք կատարող կայք է: Կայքի մասնագետները յուրաքանչյուր սովորողի հետ, որը հետ է մնում մի որևէ առարկայից, շտկողական աշխատանքներ են կատարում:

Այս բոլոր թվարկած մոտեցումների մեծ մասը վճարովի ծառայություններ են, բայց սովորողի փոխարեն հեռավար դպրոցն է վճարում, որը նահանգային ֆինանսավորում ունի:

Այստեղից երևում է, թե որքան մեծ էական նշանակություն է տրվում յուրաքանչյուր սովորողի  կրթությանը Միացյալ նահանգներում և որքան շատ է միայն խոսքերով կարևորվում կրթությունը մեր երկրում, իսկ իրականում այս տարի նվազեցրել են կրթության ֆինանսավորումը:  

 • Ընտանիքի հետ կապը

Ստեղծված Family Link ծրագրով հեռավար դպրոցի սովորողների ծնողները սոցցանցի միջոցով կապի մեջ են դպրոցի դասավանդողների և միմյանց հետ:

 • ArtReach ծրագիրը սովորողներին առաջարկում է երաժշտության դասեր, երգեցողության և պարուսուցման պարապմունքներ:

 

Հեռավար դպրոցի ուսումնական ակումբները

Կրտսեր դպրոցի ակումբներ

Coding Club – կոդավորման ակումբ

Սովորողները 7 տարեկանից են ընդգրկվում այս ակումբում: Ակումբում սովորեցնում են համակարգչային պարզ visual – տեսանելի ծրագրեր կազմել տարբեր տեսակի խաղերի համար:

Օտար լեզվի ակումբ  – սովորողները ընտրում են այն օտար լեզուն, որն ուզում են սովորել և ուսուցումը սկսվում է: Ուսուցումը հաղորդակցական մոտեցմամբ է արվում:

Բնագիտական ակումբ – Տեսաֆիլմերով տարբեր տեսակի բնագիտական փորձեր են ցուցադրվում և սեր են արթնացնում բնագիտության նկատմամբ:

 

Միջին դպրոցի ակումբներ

Ընթերցանական ակումբ – Առցանց հանդիպումը ամիսը երկու անգամ է լինում: Հանդիպման ընթացքում կարդացած գրքերն են քննարկում:

 

Բնախույզների ակումբ – այս ակումբում ներգրավվում են այն սովորողները, ովքեր անընդհատ հարցեր ունեն պարզելու. ինչու՞ է այդպես լինում, ո՞րն է դրա պատճառը, իս ես կկարողանա՞մ այդ փորձն անել: Մատչելի ձևով լուսաբանվում են գիտության և տեխնիկայի վերջին նվաճումները:

Սովորող մենթորների ակումբ   – Սովորողները օգնում են սովորողներին: Շատ հաճախ է պատահում, երբ հասակակցի ասված մեկ բառը ավելի տպավորիչ է և հասկանալի, քան դասավանդողի մի ամբողջ դասը, որովհետև սովորողը ասում է այն ճանապարհը, որով ինքն է անցել և հասկացել է:

 

Ավագ դպրոցի ակումբներ 

Արվեստի ակումբ – սովորողների միմյանց ցույց են տալիս իրենց ստեղծած արվեստի գործերը, քաջալերում են իրար, դասավանդողների խորհուրդներն են լսում: Նրանք նաև հնարավորություն ունեն միանալու ազգային արվեստի տարբեր ճյուղերի միություններին:

«Ամսվա գիրքը» ակումբ  – (գրական ակումբ)

Շախմատի ակումբ – սովորողները առցանց շախմատ են խաղում միմյանց հետ, լսում են դասավանդողի խորհուրդները:

DECA ակումբ – ապագա լիդերների ակումբն է: Այս ակումբում են ներգրավվում այն սովորողները, ովքեր հետաքրքրվում են կառավարման գիտությամբ:

Աստվածաշնչյան ակումբ – ներգրավված են այն սովորողները, ովքեր սիրում են ընթերցել աստվածաշունչը և մտքեր փոխանակել իրենց ընթերցածի վերաբերյալ:

Բնագիտական ակումբ – սովորողներն իրենց կարծիքներն են արտահայտում գիտության և տեխնիկայի վերջին նորությունների մասին: …

Պատմության ակումբ  – Ուսումնասիրելով պատմական տարբեր իրադարձությունները՝ սովորողները գտնում են կապը ներկայի հետ և աշխատում են տալ հնարավոր զարգացումների պատկերը:

Լրագրի ակումբ – լրագրի ակումբի անդամները առցանց հանդիպում են ունենում շաբաթը մեկ անգամ: Նրանք քննարկում են շաբաթվա իրադարձությունները և պետք է գոնե մեկ հոդված գրեն ամսվա ընթացքում:

Լուսանկարչական ակումբ – ակումբի անդամները ունեն իրենց կայքը, որտեղ ցուցադրում են իրենց լուսանկարները:

Օտար լեզուների ակումբներ – չինարենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի, իսպաներենի.

«Ինքդ արա» ակումբ – ամենատարբեր համակարգչային ծրագրերից օգտվել, իմանալ զանազան արհեստների գաղտնիքները, կենցաղային իրերի նոր օգտագործման բացահայտումներ անել …

 

Ուսումնական պարտադիր հանրակրթական դասընթացները   

Calvert անհատական ուսուցման ծրագիրն է օգտագործվում կրտսեր դպրոցի տարիքային խմբերի համար: Ծրագիրը վճարովի է, բայց սովորողի ծնողը չի վճարում դրա համար: Վճարում է հեռավար դպրոցը:

Օգտագործվում է նաև  «Linkoln Learning Solutions»-ի էլեկտրոնային դասընթացները, որոնք հիմնականում միջին և ավագ դպրոցներում են ավելի շատ նախապատվության արժանանում:

Ուսումնասիրել եմ մաթեմատիկական, ընթերցանական, գրելու, բնագիտական և հասարակագիտական կարողությունների զարգացման ծրագրերը վաղ մանկապարտեզային, մանկապարտեզային և առաջինից մինչև երրորդ դասարանների տարիքային խմբերի համար: Որոշ նմանություններ կան մեր «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի հետ: Ինձ հատկապես հետաքրքրեց հասարակագիտությանը հատկացվող կարևորությունը: Վաղ մանկապարտեզային տարիքից սկսում են երեխաներին սովորեցնել լավ քաղաքացի լինել:  Երեխաներին սովորեցնում են համագործակցել ընկերների հետ, մի բան տալ նրանց և վերցնել նրանցից, հետևել ընդունված կանոններին և ժողովրդավարական համակեցության  այլ առաջին քայլեր կատարել: Առաջին դասարանից սկսած կարևորություն են տալիս փող վաստակելու,  խնայելու և ճիշտ ծախսելու գաղափարին, ԱՄՆ-ի խորհրդանիշներին, երկրի քաղաքացիական կյանքի բնորոշումները անցյալում և ներկայում: Կարևորվում է նաև քարտեզի հետ ծանոթացումը:   

Linkoln Learning Solutions  -ը առաջարկում է հետևյալ դասընթացները 1-3-րդ դասարանների համար. մաթեմատիկա,  ընթերցանություն, գրելը, բնագիտություն, հասարակագիտություն: 4-8-րդ դասարանների համար առաջարկվում են հետևյալ դասընթացները. անգլերեն, մաթեմատիկա, բնագիտություն, հասարակագիտություն: Ուսումնական դասընթացների անունները նույնն են, բայց ընդլայնվում է բովանդակային բաղադրիչը:

Մարմնակրթությունը կամ ֆիզիկական դաստիարակությունը պարտադիր է բոլոր դասարաններում: Առաջարկվում են ֆիզիկական վարժություններ, որոնք հրապարակված են աշխատանքային գիրք-տետրում: Սովորողը պետք է սովորի կատարել, տեսաձայնագրի դրանք և ուղարկի հեռավար դպրոց:

    9-12-րդ դասարանները ավագ դպրոցն են

Ավագ դպրոցի սովորողը ընտրում է առաջարկվող բազմաթիվ առարկաներից նրանք, որոնց նկատմամբ հետաքրքրություն ունի և որոնց հանրագումար կրեդիտներով (22 կրեդիտ է հարկավոր) կարող է ավարտել ավագ դպրոցը:

Անգլերենը (դպրոցն ավարտելու համար անհրաժեշտ է հավաքել 4 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները.  ընդհանուր անգլերեն, ամերիկյան գրականություն, բրիտանական գրականություն, անգլերեն գրականություն, գրական հետազոտություններ, դասական առասպելաբանություն, գոբալ առասպելաբանություն, անգլերենի քերականությունը, անգլերեն կարճ պատմվածքներ, աֆրո-ամերիկյան գրականություն, տեխնիկական տեքստեր գրելը, ստեղծագործականորեն գրելը,

Մաթեմատիկան (անհրաժեշտ է հավաքել 4 կրեդիտ, որից մեկը պետք է լինի հանրահաշիվ 1-ը) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. հանրահաշիվ, երկրաչափություն, եռանկյունաչափություն, վիճակագրություն, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվումներ, գործնական մաթեմատիկա, սպառողական մաթեմատիկա, բիզնես մաթեմատիկա:

Ինձ առանձնապես հետաքրքրեցին «սպառողական մաթեմատիկա» և «բիզնես  մաթեմատիկա» առարկաները: Սպառողական մաթեմատիկան սովորողին տալիս է այն անհրաժեշտ գիտելիքներն ու կարողությունները, որոնք պետք են գալիս առօրյա կյանքում: Օրինակ, անցած ճանապարհի, ծախսված ժամանակի և արագության կապը, տարաների ծավալին վերաբերող հարցերը, տոկոսայնության գաղափարը և այլն: Բիզնես մաթեմատիկան սովորեցնում է այն մաթեմատիկան, որը գործածվում է բանկային ծառայություններում, հարկային գործընթացներում, վարկային գործառույթներում և այլն:   

 

Բնագիտությունը (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 3 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. կենսաբանություն, կիրառական կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա, երկիր մոլորակի մասին գիտություն, բնապահպանության հիմունքները, շրջակա միջավայր, քիմիա, ֆիզիկա, աստղագիտություն, դատական փորձաքննություն, սպորտային բժշկություն, կյանքի դժվարությունների հաղթահարում գիտելիքների միջոցով (Cutting Edge Science) այլ կերպ ասած՝ «Գոյատևելու արվեստը», ճարտարագիտության հիմունքները,

 

Հասարակագիտությունը (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 4 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. Ամերիկայի պատմությունը, ԱՄՆ-ի պատմությունը, Փենսիլվանիայի պատմությունը, քաղաքացիության հիմնադրույթները (ուսումնասիրում է ԱՄՆ օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների գործառույթները, սահմանադրությունը, սովորողները ուսումնասիրում են ընդհանուր պետական և տեղական կառավարման մարմինների գործունեությունը, իրենց դերը կառավարման գործընթացում որպես քաղաքացի), կառավարություն, տնտեսագիտություն, մշակութային հետազոտություններ, աշխարհի մշակույթները, աշխարհագրություն, հին աշխարհի պատմություն, աշխարհի պատմություն, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, իրավագիտության հիմունքները, քրեական և պառողական իրավագիտություն,

Գեղարվեստը  (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 2 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. կենդանի արվեստ, արվեստի պատմություն, հետազոտում ենք կինոն, նորաձևության դիզայն, գրաֆիկական դիզայն, արվեստը և տեսանելի մշակույթը, թատրոն, երաժշտության գնահատումը, ջազի պատմությունը և զարգացումը, ժամանակակից երաժշտության ուսումնասիրում,

 

Աշխարհի լեզուները (ընտրությամբ առարկաների խմբին  է պատկանում և անհրաժեշտ է 3,5 կրեդիտ)

Իսպաներեն 4 մակարդակներով, ֆրանսերեն 4 մակարդակներով, գերմաներեն 4 մակարդակներով, չիներեն 2 մակարդակով, իտալերեն 2 մակարդակով,

Գործարարություն (ընտրությամբ առարկաների խմբին է պատկանում , 3,5 կրեդիտ  )

Ֆինանսական գրագիտություն, մարկետինգ, գովազդներ պատրաստելը,

Մուլտիմեդիա, համակարգչային գրագիտություն (ընտրությամբ առարկաների խմբին է պատկանում, 0,5 կրեդիտ)

Web-design, Python ծրագրավորում…

 

Ճիշտ են ասել, որ Ամերիկան մեծ հնարավորությունների երկիր է: Այսքան մեծ ու անվճար հնարավորություններ են տվել քեզ , սովորող: Դե արի ու մի′ սովորիր:

 

Ուսումնասիրված աղբյուրները

Is Online Learning Beneficial For Students?

What is distance education?

The Pennsylvania Cyber Charter School

The 21st Century Cyber Charter Scool

List of Virtual Schools

Florida Virtual School

A simple caring act creates an endless ripple.

Սիրո ու հոգածության մի պարզ դրսևորումը անվերջանալի ծփանքներ է առաջացնում:

1924464_682399835201165_3961219926653107658_n

https://web.facebook.com/search/top/?q=A%20simple%20act%20of%20caring%20creates%20an%20endless%20ripple%20Singapour&init=mag_glass&tas=0.

Հուլիսյան ֆլեշմոբ

Կազմելու եմ անգլերենի հուլիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները, իսկ ֆլեշմոբն անցկացնելուց հետո ամփոփելու եմ արդյունքները:

Կայքի հետ աշխատանք

Խմբագրելու եմ կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի նոր նյութերը, նոր նյութեր եմ գրելու,  միջազգային նախագծերին վերաբերող նյութերի հայերենից անգլերեն թարգմանություններ եմ անելու:

Դպիր

Դպիրում հրապարակված 2-3 հոդված եմ թարգմանելու անգլերեն:

Ճամփորդություններ

Հուլիսի 5-ին իմ գործընկերների հետ մեկօրյա ճամփորդություն կատարեցի դեպի Երնջատապ գյուղ: Այցելեցինք Աստվածընգալ եկեղեցին:

Կարծում եմ, որ կլինեն նման այլ մեկօրյա ճամփորդություններ:

 

 

 

 

 

 

untitled_4_3

Ամառային արձակուրդային տրամադրությունը կտրուկ նվազեցրել է մասնակիցների թիվը, բայց ինչպես Գևորգ Հակոբյանն է ասում. «Ֆլեշմոբի առաջադրանքներ պետք է կազմվեն նույնիսկ մեկ ուսումնատենչ սովորողի համար»: Այսպիսով 42 ուսումնատենչ սովորող ունենալը ամառային արձակուրդի առաջին տասնօրյակում բարձր ցուցանիշ կարելի է համարել: Ավագ դպրոցի համար նախատեսված առաջադրանքները երկու սովորող է կատարել. Աննա Հարությունյանը և Արման Մարտիրոսյանը: Նրանց երկուսի էլեկտրոնային հասցեներին նամակներ եմ գրել՝ իրենց աշխատանքների մանրամասն վերլուծությամբ: Կարծում եմ, որ նրանց համար այդ վերլուծությունները ուսանելի կլինեն:

Միջին դպրոցի 13 սովորող է մասնակցել ֆլեշմոբին, որոնցից 4-ը ստացել է առավելագույն 10 միավոր: Առաջադրանքները հաղորդակցական ստեղծական բնույթի էին: Սիսիանի թիվ 5 դպրոցում սովորող Նարե Առաքելյան անուն ազգանունով մի աղջիկ չի նշել իր էլեկտրոնային հասցեն ձևաթղթի վրա: Հնարավոր է Նարեն կարդա իմ այս ամփոփումը և իմ էլեկտրոնային հասցեին մի նամակ գրի, որպեսզի կարողանամ ուղարկել իր աշխատանքի վերլուծությունը:

19 սովորող է կատարել 4-5-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս տարիքային խմբի համար կարևորել էի «ես նույնպես» հակադարձող խոսքի գործածումը տարբեր իրավիճակներում, զրուցակցի արտաբերած տարբեր նախադասություններից հետո:

1-3-րդ դասարաններում սովորողների համար կազմված առաջադրանքները նույնպես ստեղծական էին: 8 սովորող է մասնակցել ֆլեշմոբին: Առաջադրանքի նպատակն էր ստուգել, թե որքանով են կարողանում սովորողները պարզ ընդարձակ նախադասություններով ներկայացնել իրենց շրջապատող առարկաները և ասել, թե ինչ են կարողանում անել դրանցով:

Հուսով եմ, որ հուլիսի երկրորդ տասնօրյակում սովորողների զգալի մասն արդեն կարոտած կլինի դպրոցին և ավելի մեծ թվով մասնակից կունենա անգլերենի հուլիսյան ֆլեշմոբը:

Երբ մտա Հարավային դպրոցի լողափնա տարածքը, Սեդա Խաչատրյանի ջոկատի ճամբարականներն արդեն լողացել էին և սկսել էին իրենց առաջին ընթերցած գրքերի քննարկումը: Գոհար Բալջյանն էր վարում քննարկումը, որն այնքան անմիջական էր, հանպատրաստից ու բնական, որ մեծ ցանկություն ունեցա փոքրիկ տեսաֆիլմերով ներկայացնել որոշ դրվագներ:

Վեց տարեկան Դավիթը իր գրքում կարդացել է, որ վնասակար է շատ քաղցրավենիք ուտելը և այդ մասին պատմում է իր ընկերներին:

 

Այնուհետև բուռն քննարկում գնաց դինոզավրերի մասին:

 

Իսկ Արևելյան դպրոցում ճամբարականները չէին ուզում դուրս գալ ջրից:

Այսօր կայացավ կրթահամալիրի մանկավարժական մի կարևոր նորարարության՝ բլոգային ուսուցման սեմինարը, ճամբարի մասնակիցների չորս խմբերում: Ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես էին կարողանալու սեմինարավարներ Հասմիկ Թոփչյանը, Նունե Մովսիսյանը, Հերմինե Անտոնյանը և Անահիտ Հարությունյանը այդքան կարճ ժամանակում ներկայացնելու այս հարցում այն դրականը, որը ստեղծված է մեր կրթահամալիրում: Իմ այցելած առաջին խմբի սեմինարը վարում էր Հասմիկ Թոփչյանը: Այս խմբում էին նաև Վրաստանից ժամանած մանկավարժները, որոնց համար սեմինարը թարգմանում էր Ռինա Շագինյանը: Մեր կրթահամալիրում դասավանդողի լավագույն բլոգներից մեկը Հասմիկ Թոփչյանինն է և պարզ էր, որ նա կկարողանա իր սեփական փորձի հիման վրա մատչելի ձևով ամեն ինչ ներկայացնել:

IMG_6870

Դժվար աշխատանք է մեր կրթահամալիրի մանկավարժական նորարարությունները ներկայացնել եռօրյա ճամբարի ընդամենը մի քանի ժամ տևող սեմինարների ընթացքում: Դժվար է, որովհետև հյուր-մասնակիցների համար միանգամից տեղեկատվական հեղեղ է թափվում, որը նախ և առաջ, ընկալել է պետք: Հյուր-մասնակիցների համար ավելի է դժվարանում ընկալելը, երբ նյութը տեսական գաղափարներով է մատուցվում: Երևի այս բոլոր դժվարությունները հաշվի էին առել մեր սեմինարավարները և բլոգային ուսուցման հիմնական սկզբունքները, առավելությունները և յուրահատկությունները բացատրում էին կրթահամալիրի դասավանդողների կոնկրետ գործող բլոգները ցուցադրելով: Սեմինարի սկզբում բոլոր չորս խմբերում էլ կարևորվեց այս հարցի պատասխանը. «Իսկ ինչու՞ բլոգային ուսուցում: Ի՞նչն է դրա առավելությունը»: Հենց այս հարցն էր պարզաբանում Նունե Մովսիսյանը, երբ միացա իրենց խմբին:

IMG_6872.JPG

Այդ պահին նա բացեց Դպիրի «Բլոգային ուսուցում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» հոդվածը, որի ենթակետորը հենց առաջ քաշված հարցի պատասխանն են տալիս

 • Հանրակրթական հաստատությունների փակ համակարգից անցում դեպի բաց համակարգ
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե դասավանդողին և թե սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող:
 • Ուսումնական բլոգը առցանց ուսուցման արդյունավետ գործիք է:
 • Ուսումնական բլոգի օգնությամբ իրական ու շոշափելի է դառնում անհատականացված ուսուցումը:

Սեմինարի ընթացքի երկրորդ մասում Լուսինե Բուշի խմբում էի: Լուսինեն դասավանդողի բլոգի բաժինները ցույց էր տալիս՝ բացելով կրթահամալիրի դասավանդողների բլոգները: Նա բլոգի յուրաքանչյուր բաժին բացատրում էր կոնկրետ օրինակներով: Երբ ներկաներն արդեն բավականաչափ մոտիվացված էին, Լուսինեն սկսեց ցույց տալ նրանց, թե ինչպես կարելի է գտնել տարբեր կրթական աստիճանների տարբեր առարկաների դասավանդողների բլոգները մեր կրթահամալիրի կայքում:

IMG_6876.JPG

Անահիտ Հարությունյանի սեմինարի թեման էր «Բլոգային ուսուցումը կրտսեր դպրոցում»: Իր սեմինարի ընթացքում նա կարևորել էր ընտանիք-սովորող-դպրոց կապը, որի արդյունավետ գործիքն է կրտսեր դպրոցի դասավանդողի և սովորողի բլոգը: Այստեղ ես ուզում եմ մի նկատառում անել: Երբևէ ուշադրություն դարձրե՞լ եք, որ ամեն օր ժամը 12:30-ին երիտասարդ ծնողների բազմություն է հավաքվում այլ դպրոցների մոտ: Նրանք չեն հեռանում նույնիսկ, երբ իրենց երեխաները դուրս են գալիս դպրոցից: Նրանց հետ ամեն օր դասվարները ոտքի վրա ծնողական ժողովներ են անցկացնում. բացատրում են ծնողներին, թե ինչ նոր թեմա է բացատրվել դասարանում և ի՞նչ տնային աշխատանք է հանձնարարված: Պետք է ասեմ, որ բոլոր այլ առավելությունների հետ մեկտեղ բլոգային ուսուցումը ավելորդ է դարձնում նաև նմանատիպ հարկադրված ամենօրյա ծնողական ժողովները:

Հերմինե Անտոնյանը մեր կրթահամալիրի մեդիա կրթության նորարարներից է: Հիմա էլ՝ լինելով այս ճամբարի ղեկավարը, մի պահանջ էր դրել բոլոր խմբերի սեմինարավարների առաջ. սեմինարի վերջում հյուր-մասնակիցների ուժերով սեմինարն ամփոփող նյութ հրապարակել ճամբարի նորաստեղծ բլոգում:

Վաղը նախագծային ուսուցումն է ներկայացվելու: Հաջողություն եմ ցանկանում մեր մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» ճամբարի երկրորդ օրվա բոլոր սեմինարներին և նախաձեռնություններին:

 

 

UntitledՍիրելի սովորողներ և ծնողներ, ամառային ուրախ արձակուրդներն ավելի բովանդակալից դարձնելու համար մենք շարունակելու ենք մեր անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները:

Այսօր հունիսի 22-ն է՝ անգլերենի հերթական ֆլեշմոբի օրը: Ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք կատարել առաջադրանքը: Առաջադրանքները կընդունվեն նաև հունիսի 23-ին, քանի որ հնարավոր է ձեզնից շատերը մեկնել են ճամփորդության: Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում:

1-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Այս տարի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 9-րդ դասարանցիների օտար լեզվի քննությունը տարբերվում է հանրապետության այլ դպրոցներում ընդունված կարգից: Հանրապետության բոլոր դպրոցներում սովորողը կարող է ընտրել կամ ռուսերեն կամ որևէ այլ՝ (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) օտար լեզու և քննություն տալ այդ լեզվից միայն: Ըստ մեր կրթահամալիրում ընդունված նոր կարգի՝ ստուգվում է յուրաքանչյուր սովորողի լեզվական կարողությունները 2 օտար լեզուներից՝ ռուսերեն և անգլերեն. սովորողի ընտրությամբ մի լեզվից միայն ստուգարք, իսկ մյուսից՝ գնահատականով քննություն: Քննության ընթացակարգն էլ է փոխված: Յուրաքանչյուր սովորող քննության է ներկայանում իր համակարգչով: Քննություն հանձնողը ոչ թե կարդում է ԳԹԿ-ի կազմած շտեմարանների տեքստերը, որոնց բովանդակությունն ու հարցերի պատասխանները անգիր գիտեն բոլորը, այլ իր իսկ կազմած տեքստը տարվա ընթացքում արված որևէ նախագծի վերաբերյալ: Փաստորեն քննող ուսուցիչն էլ չգիտի, թե ինչ տեքստ է կարդալու սովորողը և նախօրոք էլ պատրաստած հարցեր չունի, որովհետև այդ նախագիծը կարող է մեկ այլ ուսումնական առարկայից լինել: Հարցերը առաջանում են ընթերցման ընթացքում, իսկ պատասխաններն էլ հանպատրաստից են: Բնական ընթացքով ուսուցիչ-սովորող հաղորդակցություն է լինում: Մեր կրթահամալիրում բլոգային-նախագծային ուսուցում է իրականացվում և օտար լեզուն միջոց է համացանցից մի նոր տեղեկատվություն իմանալու, ուսումնասիրելու և սեփական մտքերով դա զարգացնելու և փոխանցելու համար: Քննության ընթացքը, սովորողների լեզվական կարողությունները ցույց տվեցին, որ օտար լեզվի դպրոցական դասագրքերից հրաժարվելը և համացանցից կենդանի և նպատակային տեքստերով աշխատելը, տեսաֆիլմերի, ֆիլմերի կենդանի խոսք լսելը շատ ավելի լուրջ արդյունքների է հանգեցնում:

Ահա մի քանի սովորողների պատասխանների տեսաձայնագրությունները, երբ նրանք խոսում են անգլերեն և ռուսերեն:

Առաջին տեսաֆիլմում Անատոլի Լալայանն է, ով անգլերենը որպես ստուգարք է հանձնում, իսկ ռուսերենը՝ քննություն:

 

Միայն «զարմանահրաշ» բառը կարող է բնորոշել Միքայել Կամենդատյանի անգլերեն քննությունը: Սկզբում նա ներկայացրեց Թբիլիսիի թաղամասերի մասին իր նախագիծը: Այդ նախագծի բնագիր տարբերակը վրացերեն է եղել, որից հետո նա այն թարգմանել է հայերեն, որպեսզի ներկայացնի թարգմանչական ստուգատեսին, իսկ այժմ այդ նույն նախագիծը ներկայացնում է անգլերեն: Քննության վերջում Միքայելին իր ապագա մասնագիտության մասին հարց տվեցի, որին նա այսպես պատասխանեց.

 

 

Գևորգ Հովհաննիսյանը իր անգլերեն քննությանը ներկայացրեց կենսաբանություն առարկայի «Գույները և մարդկանց բնավորությունը» նախագիծը: Ռուսերենի ստուգարքի ընթացքում նա խոսեց իր սիրած զբաղմունքների մասին:

 

 

Անգլերեն և ռուսերեն իր մտքերն ազատ շարադրում էր Հրաչ Եղիազարյանը:

 

 

 

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբերից լավ էի ճանաչում Հուրի Իսկանյանին, իսկ ահա իր եղբայրը՝ Սարո Իսկանյանը, ինձ համար հայտնություն էր:

 

Սոֆյա Գալստյանը տևական ժամանակ հեռավար ուսուցմամբ է սովորել մեր կրթահամալիրում: Նա խոսեց կրթահամալիրում իրականացվող մեդիակրթության, հարկ եղած դեպքում էլ հեռավար ուսուցման հնարավորությունների ու դրա առավելությունների մասին:

 

 

IMG_6313

 

 

untitled_4_3

1-3-րդ դասարաններ

Բոլոր 46 մասնակիցներն էլ լավ են կատարել առաջադրանքը: Սա ճամբարային երաժշտական և անցած լեզվական նյութը կրկնելու առաջադրանք էր, որի համար գնահատական չի նշանակվում: Գնահատականը այն հաճելի պահերն են, որոնք անցկացրել եք այս առաջադրանքը կատարելիս:

4-5-րդ դասարաններ – 38 մասնակից

Բոլոր մասնակիցներն էլ լավ են կատարել առաջադրանքը: Նրանք լսել են ուրախ երգը, արտագրել են տեքստը և թարգմանել հայերեն: Վստահ եմ նաև, որ նրանք սովորել են երգի մեջ նշվող կենդանիների անունները: Սա ամառային ճամբարային, երաժշտական ֆլեշմոբ էր, որը հասավ իր նպատակին:

6-8-րդ դասարաններ – 6 մասնակից

Նարե Մելքոնյանը, Սերգեյ և Մանե Բոյախչյանները իրենց պատասխանները անգլերեն են գրել, իսկ Նազելի Տեր-Պետրոսյանը և Անի Գևորգյանը՝ հայերեն: Բոլորն էլ հասկացել են երգի իմաստը: Նրանք գիտեն, որ երազանքին հասնելու համար պետք է շատ աշխատել և չվախենալ դժվարություններից:

9-12-րդ դասարաններ – մեկ սովորող՝ Մերի Մարկոսյան – 10-րդ դասարան և մեկ դասավանդող՝ Բաբկեն Փաշինյան:

Այս առաջադրանքը հաճելի հիշողություններ է արթնացրել նաև իմ նախկին սովորողների մոտ, ովքեր իրենց տպավորությունները գրեցին Ֆեյսբուքյան իմ էջում:

 

 

 

IMG_6214

Հունիսի 3-ին Թբիլիսիի Բոմոնդ Գարդեն հյուրանոցի առաջին հարկի  նիստերի դահլիճում կայացավ «Նոր հնարավորություններ և համագործակցություններ տարածաշրջանում կրթական համակարգերի ժողովրդարացման համար՝ Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան» աշխատանքային սեմինարը: Սեմինարին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ բոլոր չորս երկրներից:

IMG_6216

Աշխատանքային սեմինարի մասնակիցներին ողջույնի խոսքեր ասացին Իստանբուլի Քաղաքացիական ասամբլեայի ղեկավար Սինան Գոգչեն և Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը: Երկու ելույթ ունեցողներն էլ նշեցին, որ մեր տարածաշրջանի երկրներում հակամարտությունների վերացման, կայուն խաղաղության հաստատման, տնտեսական զարգացման գործում մեծ ավանդ պետք է ունենա կրթական համակարգի ժողովրդավարացումը: Սինան Գոգչեն հատկապես նշեց հայ-ադրբեջանական հակամարտության լարվածության թուլացման գործում երկու երկրների կրթական համակարգերի դերը այն առումով, որ դասագրքերի բովանդակությամբ և ուսուցիչների անմիջական խոսքերով թշնամություն չսերմանվի հարևան երկրի նկատմամբ: Իր ողջույնի խոսքում էլ Արթուր Սաքունցը մասնավորապես նշեց, որ բացառությամբ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի, որը մեր երկրի կրթական բնագավառում ժողովրդավարության և ազատ մտքի արտահայտման կղզյակ է, հայաստանյան բոլոր կրթական հաստատությունները համապատասխանում են ամբողջատիրական երկրների փակ կրթական համակարգերին բնորոշ բոլոր հատկանիշներին: Որպես օրինակ՝ նա նշեց մեր երկրում խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մի քանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների մեզ հայտնի հակաօրինական գործունեությունները: Ելույթ ունեցողները նաև հույս հայտնեցին, որ թբիլիսյան աշխատանքային սեմինարի մասնակիցների առաջարկություններով և դրանց իրականացման համար հարթակների ստեղծումով առաջին քայլերը կարվեն տարածաշրջանի 4 երկրներում կրթական համակարգերի ժողովրդավարացման գործում:

IMG_6218

Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակից Արմինե Սադիկյանը և Քաղաքացիական ասամբլեայի Իստանբուլի գրասենյակի աշխատակից Էսրա Գուչլյուրը ներկայացրեցին, թե ինչ աշխատանք են կատարել «Յավաշ-կամաց ամառային դպրոց» նախագծով, որը «Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման» ընդհանուր նախագծի շրջանակներում է: Մեր կրթահամալիրը մասնակցել է «Յավաշ-կամաց ամառային դպրոց» նախագծով 2015 թվականի աշխատանքներին, որը կայացել է Աղվերանում:  Պետք է նշեմ, որ թբիլիսյան աշխատանքային սեմինարի վերջում տիար Աշոտ Բլեյանը խոսեց այդ ամառային դպրոցի համակարգող Էսրա Գուչլյուրի հետ, և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2017 թվականի հուլիսի 9-16 –ը Իստանբուլում կայանալիք «Յավաշ-կամաց» ամառային դպրոցին մեր կրթահամալիրից մեկ ուսուցչի մասնակցության համար:

Ըստ օրակարգի՝ 10:45-ին սկսվեցին մասնակիցների 10 րոպեանոց ելույթները: Առաջինը սկսեց խոսել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը: Նա ողջունեց աշխատանքային սեմինարի մասնակիցներին և նշեց, որ դրա նշանաբանը՝ հարևան երկրների միջև բարիդրացիական, խաղաղ հարաբերությունների հաստատումը, միշտ էլ եղել է իր քաղաքացիական կյանքի, մանկավարժական գործունեության ամենակարևոր բովանդակային մասերից մեկը, և այդ ամենը նա արել է ոչ թե խոսքերով, այլ իրական գործունեությամբ`նախագծերով, որոնցում ներգրավված են եղել հարյուրավոր տարատարիք սովորողներ և դասավանդողներ: Անգլերեն թարգմանելով մեր տնօրենի այս խոսքերը՝ ես մոտեցա պրոյեկտորին միացված համակարգչին և սկսեցի մեր ցուցադրությունը «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ» նախագծով: Առաջին սլայդով ներկայացվեց «Georgia and Armenia: happy with each other’s achievements and anxious about each other’s difficulties and always sincere… Վրաստան և Հայաստան․ ուրախ՝ միմյանց հաջողություններով, մտահոգ՝ մեկմեկու դժվարությունների համար և միշտ անկեղծ…» Աշոտ Բլեյանի արդեն հայտնի դարձած խոսքը երկու տեսահոլովակներով, որտեղ վրացի սովորողները ողջունում են Հայաստանի 1918 թվականի անկախացումը հայերեն, իսկ կրթահամալիրի սովորողները Վրաստանի 1918 թվականի անկախացումը ողջունում են վրացերեն: Ցուցադրության ժամանակ ես նայում էի ներկաների աչքերին: Բոլորն էլ ժպտացող աչքեր էին, բայց առանձնակի գնահատում, բավարարվածություն և երանություն կար վրացի մասնակիցների աչքերում: Հպարտություն կար հայ մասնակիցների և զարմանք՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասնակիցների աչքերում: Սեմինարավար Սինան Գոգչեն հարցրեց՝ պետակա՞ն, թե՞ մասնավոր դպրոց է մերը: Տիար Բլեյանը պատասխանեց, որ մեր կրթահամալիրը հեղինակային կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություն է, և այդ միջազգային նախագիծն էլ արժանացել է մեր և Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունների հավանությանը: Այդ պահին էլ ցուցադրվեց Վրաստանի և Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարների այս տարվա մայիսի 17-ին Կրթահամալիր կատարած այցի մասին պատմող նյութը: Այնուհետև ներկայացվեցին «Գետը քաղաքում», «Վրացերենի օրը կրթահամալիրում» նախագծերի մասին պատմող սլայդները: Ըստ ներկայացվող ցուցադրության՝ դեռ շատ բան կար ասելու և ցուցադրելու «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ» նախագծի մասին, բայց սեմինարավարը հարց տվեց, թե արդյոք մեր կրթահամալիրը որևէ կրթական կապ է ունեցել թուրքական որևէ դպրոցի հետ: Աշոտ Բլեյանը խոսեց Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարին մեր կրթահամալիրի մասնակցության մասին: Ես ավելացրեցի AIESEC կազմակերպության միջոցով երիտասարդ թուրք մասնագետների՝ մեր կրթահամալիրում կրթական փոխանակման նախագծեր իրականացնելու մասին: Ցուցադրության վերջում ներկայացվեցին կրթահամալիրի կրթական փոխանակումների կացարանների մասին պատմող սլայդները: Ցույց տալով կացարանների լուսանկարները՝ տիար Աշոտ Բլեյանը ասաց, որ հարևան երկրների հետ կրթական փոխանակումներ իրականացնելու համար կրթահամալիրն ունի բոլոր հարմարությունները: Իհարկե 10 րոպեն բավարար չէր ներկայացնելու ամբողջ ցուցադրությունը և այն ամենը, ինչն արվում է կրթահամալիրում կրթության ժողովրդավարացման հարցում: Բայց կարող եմ վստահորեն ասել, որ մենք կարողացանք ներկաներին փոխանցել ամենակարևորը. կրթահամալիրն ունի բաց կրթական համակարգ և նախագծային-բլոգային ուսուցման հիման վրա իրականացվող կրթությունը իր միջազգային նախագծերով, ստուգատեսներով ու փառատոներով մեծապես նպաստում է սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, հետևաբար նաև համայնքի ժողովրդավարական, հանդուրժողական ու ազատ մտածողության զարգացմանը:

Վրացական կողմը ներկայացրեց Վրաստանի հանրակրթական դպրոցներում իրենց կատարած ուսումնասիրությունը վրացական կրթական համակարգի խնդիրների մասին: Զեկուցողը նշեց, որ Վրաստանը բազմազգ հանրապետություն է և իրենց դպրոցներում կողք կողքի սովորում են ռուս, հայ, ադրբեջանցի, վրացի և այլ ազգային փոքրամասնությունների երեխաներ: Այստեղից էլ բխում են իրենց կրթական համակարգին բնորոշ խնդիրերը. տարբեր ազգություններին պատկանող, տարբեր կրոններ դավանող երեխաների նկատմամբ հանդուրժողականություն սերմանելը, խտրականության բացառելը, ազգային փոքրամասնությունների լեզուների և միևնույն ժամանակ պետական լեզվի՝ վրացերենի նկատմամբ հարգանքի և պարտադիր ուսուցման անհրաժեշտությունը: Զեկուցողը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ Վրաստանում կրթական փակ համակարգ է գործում՝ մեկ միասնական ուսումնական պլանով, որը պարտադիր է կատարման համար:

Ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչն արտահայտեց այն միտքը, որ այս չորս երկրների հակամարտության, կրթության ժողովրդավարացման խնդիրները հենց իրենց երկրների և անմիջական հարևանների լուծելիք խնդիրներն են, այլ ոչ թե՝ մի այլ արտաքին ուժի:

Թուրքիայի կրթական խնդիրների մասին խոսեց Ուզփեդերը: Նա հատկապես նշեց խնդիրները, որոնք առաջացել են Սիրիայից փախստականների երեխաների մեծ հոսքի պատճառով: Դժվարություններ կան նաև քուրդ երեխաների կրթական գործում, որի հիմնական դժվարությունը թուրք և քուրդ երեխաների միմյանց չհանդուրժելն է:

Թուրքական կողմի մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Սոներ Սիմսեկը, ներկայացրեց նորաստեղծ «Online Citizenship Academy-Քաղաքացիության առցանց ակադեմիա» կազմակերպության գործունեությունը: Այդ կազմակերպության հիմնական նպատակը Թուրքիայում տարբեր ազգություններին պատկանող մարդկանց (հիմնականում ներգաղթյալների և փախստականների) որպես քաղաքացի ինտեգրումն է Թուրքիայում: Նրանք իրենց նպատակին նպաստող տարբեր առցանց դասընթացներ են վարում: Դասընթացները թուրքերեն են: Օրինակ, իրենց ցուցադրության ժամանակ հասցրեցի կարդալ մի դասընթացի վերնագիր՝ «Լեզվական արգելքի հաղթահարումը բազմազգ դասարանում»:

Աշխատանքային սեմինարն ավարտվեց մասնակիցների ամփոփիչ խոսքերով, նոր հնարավոր համագործակցային առաջարկներով:

Թուրքական կողմից Սինան Գոգչենը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին և առաջարկեց ստեղծել առցանց հաղորդակցության կրթական հարթակ չորս հարևան երկրների միջև: Նա ավելացրեց, որ առայժմ չի կարող ասել, թե ինչպես է ստեղծվելու և գործելու այդ հարթակը, քանի որ ամեն ինչ պետք է քննարկել և համաձայնեցնել կողմերի միջև:

Տպավորիչ և ազդեցիկ էր կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի ամփոփիչ խոսքը՝ այնքան ազդեցիկ, որ գրեթե անգիր եմ հիշում: Խոսքն ասվեց հատու, կարճ նախադասություններով և ինձ համար էլ հեշտ էր միտքն ու ոգին անգլերեն փոխանցել ներկաներին: Նա ասաց. «Ես Աշոտ Բլեյանն եմ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրենն եմ: Ժամանակին եղել եմ «Նոր ուղի» կուսակցության առաջնորդը, եղել եմ նորանկախ հանրապետության առաջին խորհրդարանի պատգամավոր, Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ, Հայաստանի լուսավորության նախարար, Երևան քաղաքի փոխքաղաքապետ, երկու տարի եղել եմ քաղբանտարկյալ: Միշտ էլ ակտիվ քաղաքացիական կյանքով եմ ապրել և երբեք չեմ դավաճանել հեղինակային նորարարական մանկավարժական գործունեության իմ սկզբունքներին և քաղաքական-քաղաքացիական համոզմունքին՝ կոնկրետ, իրական նախագծերով, այլ ոչ թե սոսկ խոսքերով բարիդրացիական խաղաղասիրական հարաբերություններ իրականացնել մեր հարևան երկրների սովորողների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների հետ:

Առաջարկում եմ մեր կրթահամալիրում կազմակերպել մանկավարժության  տարածաշրջանային ճամբար: Այդ մանկավարժության ճամբարը կօգնի մեր չորս երկրների կրթական համակարգերի ժողովրդավարացմանը և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված համագործակցմանը: Հավաստիացնում եմ, որ մեր կրթահամալիրն ունի մանկավարժության տարածաշրջանային ճամբար կազմակերպելու բոլոր հնարավորությունները՝ միջազգային կրթական փոխանակումների կազմակերպման փորձ և կրթական փոխանակումների կացարաններ»:

 

The objectives of an educational system (1) (1)

Հրապարակումներ Դպիրում

Թարգմանություն-գրախոսություն

Ուսուցչին հավելավճար տալու ամենաարդար և հաշվարկելի ցուցանիշը սովորողների առաջադիմությու՞նն է

My reflections after reading Brenda Iasoveli’s article “Merit pay for teachers can lead higher scores for students, a study finds. Published on April 11, 2017”

Այս իմ գրախոսությունը մի քիչ կրճատեցի (500 բառ պետք է լիներ) և ուղարկեցի Education Week ամերիկյան մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրի նամակների բաժնին: Այդտեղից պատասխան եկավ, որ գերազանց գրախոսական նյութ է, բայց ըստ իրենց կարգի նմանատիպ նյութերը, որոնք իրենց որևէ հոդվածի քննադատականն են, պետք է ուղարկել գլխավոր խմբագրին 300 բառով: Նորից կրճատեցի ու դարձրեցի 300 բառ և ուղարկեցի իրենց գլխավոր խմբագրին և մինչև հիմա ոչ մի պատասխան չկա: Ես շատ էի ուզում, որ մեր կրթահամալիրի առաջավոր փորձի մասին հրապարակվի այդ ամսագրում:  Մի քիչ էլ կսպասեմ:

Անահիտ Հարությունյանի հոդվածի թարգմանությունը. The first grader’s individual educational tool.

Ուսումնասիրություն-ճամփորդություն Ստեփանավան-Տաշիր նյութը հրապարակվեց նաև կրթահամալիրի կայքում, ֆեյսբուքում, Ֆեյսբուքի Tashir էջում, որը մեծ արձագանք ունեցավ:

Իմ գնահատականն եմ տվել անգլերեն խաղարկային դատարանի երկրորդ գործին:

Ամփոփեցի անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի արդյունքները: 

Կազմեցի անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները, որը լինելու է ճամբարային և երաժշտական:

Թարգմանել եմ «Ամառ 2017 Summer 2017» նախագիծը անգլերեն:

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Վրաստան և Հայաստան. ուրախ՝ միմյանց հաջողություններով, մտահոգ՝ մեկմեկու դժվարությունների համար» նյութը

«Գետը քաղաքում» նախագծով իմ թոռնիկների հետ եղանք «Իմ մանկության Զանգուն» վայրում:    Նյութը հրապարակվեց նաև կայքում:

Նույն նախագծով անգլերեն նամակ ուղարկվեց ԱՄՆ դեսպանին, որն ունեցավ իր պատասխանը: USAID գործակալության աշխատակիցը պատասխանեց կրթահամալիրի տնօրենին: Հնարավոր է USAID գործակալության հետ համագործակցություն լինի:

Մայիս ամսվա ամենամեծ աշխատանքը կրթահամալիրի կանոնադրության թարգմանությունն էր: 

Հայերեն եմ թարգմանել Թբիլիսի քաղաքում տեղի ունենալիք աշխատանքային սեմինարի նամակ-հրավերը, բովանդակությունը և աշխատակարգը:

Անգլերեն եմ դասավանդել 9-րդ դասարանցիների իմ խմբին մինչև իրենց վերջին զանգի նախապատրաստությունները:

Երկուշաբթի օրերին ժամը 15-ին կայացել են դասավանդողների անգլերեն պարապմունքները:

Untitled               Կրթահամալիրի դպրոցներում սկսվել է «Ամառ 2017» ուսումնական ճամբարը: Բոլորովին այլ՝ ճամբարային է դարձել սովորողի ուսումնական օրը: Ճամբարային է նաև մեր այսօրվա անգլերենի ֆլեշմոբը: Այն երաժշտական է: Հաճելի երաժշտական ֆլեշմոբ եմ  ցանկանում ձեզ:

1-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ