Just another WordPress.com site

Copy out the dialogue.

 1. Ուսումնական պլանով որոշված դասընթացների կազմակերպման ուսումնասիրություն.« Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն» Յուրա Գանջալյան. Դասավանդողները կարող են լրացումներ ու պարզաբանումներ անել:
 2. Աշնանային ուսումնական նախագծերի ընթացքի մասին. ներկայացնում են դասավանդողները
 3. կրթահամալիրի 30-ամյակի տոնի, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Արևելյան դպրոց

Անի Մրտեյան

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների  անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որն ընդհանուր է կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների համար:

Հրապարակված է նաև Անի Մրտեյանի օտար լեզվի ուսուցման հեղինակային կրթական ծրագիրը: Կարծում եմ, որ բոլոր դասավանդողները պետք է ունենան նման հեղինակային ծրագիր:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթի ծրագիրը

Հրապարակված է նախագծային շաբաթվա կատարման մասին սովորողների նյութերը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ‹‹Ես›› նախագիծը, որն իր բովանդակությամբ համապատասխանում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի ‹‹Ես›› նախագծին:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթները 1-5-րդ դասարանների համար:

 

Լիլիթ Սարգսյան

Լիլիթ Սարգսյանը դասավանդում է Արևելյան դպրոցում և Քոլեջում:

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Բացակայում է Քոլեջի առաջին կուրսեցիների ծրագիրը: Ես կօգնեմ նրան:

Բլոգում Արևելյան դպրոցի և Քոլեջի նյութերը չեն տարանջատվում իրարից: Լավ կլինի, որ նյութ հրապարակելիս նշվի ո՞ր դասարանի, Քոլեջի ո՞ր կուրսի և ո՞ր մասնագիտությամբ սովորողների համար է նախատեսված:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթվա անելիքը:

Ուսումնական նյութեր բաժնում հրապարակված տեքստից պարզ չէ, թե որ դասարանի համար է նախատեսված:

Լավ կլինի, որ Լիլիթ Սարգսյանը ավելի շատ ուսումնասիրի Անի Մրտեյանի բլոգը, համագործակցի նրա հետ:

 

Արևմտյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

 

Հրապարակված են 2019-2020-ի նախագծերը:

1-2-րդ դասարանների համար ‹‹Ես›› նախագիծը, որը համընկնում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրին:

‹‹Իմ սիրելի ընտանի կենդանին›› 3-րդ դասարանի համար:

‹‹Ամառը զվարճալի է›› 4-5-րդ դասարանների համար:

Իմ ընտանիքը – 2-3-րդ դասարանների համար

Իմ տունը – 3-4-րդ դասարանների համար

Իմ խաղալիքները – 1-3-րդ դասարանների համար

Իմ դպրոցը – միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանների համար

Գնումներ – 4-րդ դասարանի համար

Միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանցիների համար

 

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը 2019-2020 ուստարվա համար:

Լավ կլինի, որ Հայկուհին Անի Մրտեյանի օրինակով կազմի նաև իր հեղինակային ծրագիրը իր նախագծերով:

Հրապարակված է ‹‹Ես›› նախագիծը;  Նախագծում 1-3-րդ դասարանների համար նախատեսված է միայն երգերի ուսուցում: 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված է անձնական տեղեկատվական հարցազրույցներ, որոնք երևի վերցված են մեծահասակների համար նախատեսված մի ինչ-որ դասագրքից: Հարցազրույցում պետք է ընդգրկված լինեն այնպիսի մտքեր, որոնք վերաբերում են սովորողների շրջապատին, տարիքին համապատասխան ամենօրյա գործունեությանը: Դրանք սովորողներին չվերաբերող վերացական մտքեր չեն կարող լինել:

4-5-րդ դասարանցիների համար թարգմանական նախագիծ է նախատեսված: Թարգմանելու են անգլիալեզու երեխաների համար նախատեսված գրքույկ կենդանիների մասին, որը նույնպես բարդ է իր բառապաշարով և լեզվական կառույցներով:

 

Հարավային դպրոց

Միլենա Մանուչարյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որը հիմնված է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի վրա:

Բլոգում առանձնացված են տարբեր դասարաններում իրականացվող լեզվական աշխատանքները, նախագծերը: ‹‹Օգտակար հղումներ›› բաժնում ըստ դասարանների հավաքված են էլեկտրոնային դասերի հղումներ:

Միլենան նաև Միջին դպրոցում է սկսել դասավանդել:

 

Միջին դպրոց

Տաթև Ալեքսանյան

Հրապարակված է 8-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ունի սովորողի գրադարան բաժինը, որտեղ տրվում են առաջադրանքները:

Նախագծեր բաժինը   

Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ուսումնական նախագծերի փաթեթը:

Ուշագրավ են ‹‹Teenagers››, ‹‹National Stereotypes››, ‹‹Cooking and Culture››, ‹‹The World is Wonderful›› նախագծերը:

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:

 

Իրինա Ապոյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա նախագծերի փաթեթը

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:  Արժևորման արժանի է Իրինայի ‹‹Interesting World Around Us – Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջը›› ամենամյա շուրջտարյա նախագիծը:

 

Էլինա Մանուկյանը և Հերմինե Գևորգյանը այս տարվա սեպտեմբերից են սկսել աշխատել Ավագ դպրոցում:

 

 

 

Կրկնում ենք նախադասություններին տարբեր տիպերի հարցեր տալը, ժխտելը:

Simple Present

We like to learn foreign languages.

Do we like to learn foreign languages?

What do we like to learn?

We don’t like to learn foreign languages.

Simple Past

He went to Sevan last Sunday.

Did he go to Sevan last Sunday?

Where did he go last Sunday?

He didn’t go to Sevan last Sunday.

Կարդացեք այս տեքստը, մուտքագրեք այն ձեր բլոգներում և հարցերը թարգմանեք անգլերեն:

Last week John went to the theatre. He had a very good seat but he didn’t enjoy the play. A young man and a young woman were sitting behind him. They were talking loudly. John got very angry because he couldn’t hear the actors. He looked at the and the woman angrily but they didn’t pay any attention to him.

 1. Ու՞ր գնաց Ջոնը անցյալ կիրակի:
 2. Ինչու՞ նա չհավանեց ներկայացումը:
 3. Ովքե՞ր էին նստած նրա հետևում: Ի՞նչ էին նրանք անում:
 4. Ինչու՞ Ջոնը բարկացավ:
 5. Ի՞նչ արեց նա:

 

Anahit հովհաննիսյանը պատասխանեց սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանեցի նույն օրը:

 

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակային դեմքով և թվով.

Բոլորդ գիտեք, որ ստորոգյալը համաձայնեցվում է ենթակայի հետ դեմքով և թվով: Օրինակ՝  I am studying the facts.

He is studying the facts. They are studying the facts.

I don’t speak German. He doesn’t speak German.

Այնուամենայնիվ, կան համաձայնեցման հատուկ դեպքեր, որոնք շեղվում են այդ ընդունված կանոններից և որոնց պետք է իմանալ՝ գրավոր և բանավոր խոսքը գրագետ կազմելու համար:

 1. Սովորաբար and շաղկապով կապված ենթակաների ստորոգյալը հոգնակի թվում է, բայց կան բառեր, որոնք այնքան հաճախ են իրար հետ գործածվում, որ դիտվում են մի ամբողջություն և օգտագործվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Bread and cheese is what I usually have for lunch.

Ստորոգյալը եզակի թվում է նաև այն ժամանակ, երբ առաջին ենթակայի հետ գործածվում է every անորոշ դերանունը:

Every boy and girl enjoys this sport camp.

2. Երբ հավաքական գոյականը օգտագործվում է որպես մի ամբողջություն, չի երևում նրա կատարած գործողությունը, ապա գործածվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Նրանց աշխատանքային թիմը կազմվեց անցյալ տարի: Հիմա նրանց թիմը լավ է աշխատում:

Their working team was formed last year. Now their team are working wery well. Երկրորդ նախադասության ստորոգյալը հոգնակի թվում է, որովհետև ցույց է տալիս թիմի անդամների գործողությունը:

3. either or (կամ… կամ) և neither nor (ոչ…ոչ) արտահայտչամիջոցներով երկու ենթականերով նախադասություններոմ ստորոգյալը համաձայնեցվում է երկրորդ ենթակայի հետ:

Either the students or the teacher is always late for the first lesson.

Either the teacher or the students are always late for the first lesson.

Neither the students nor the teacher is late for the first lesson.

4. Two hours is not enough to finish this work.  Երկու ժամն այստեղ դիտվեց որպես ժամանակի ամբողջություն և այդ պատճառով էլ գործածվեց եզակի թիվը:

There are two ten-dollar bills in my pocket. Նկատի ունի թղթադրամների քանակը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է հոգնակի թիվը: Հաջորդ օրինակում նկատի ունի փողի ամբողջությունը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է եզակի թիվը:

How much do I pay? Is 20 dollars enough?

5. Great Expectations  is a novel written by Charles Dickens. Նկատի ունի գրքի վերնագիրը:

6. Երբ գործողություն կատարող անձը ցույց տվող ենթական կապված է նույն գործողությունը կատարող այլ անձի, անձերի հետ, ապա ստորոգյալը համաձայնեցվում է առաջին ենթակայի հետ:

A young mother with her child was crossing the street.

Jane together with her fellow students goes on educational trips every summer.

Հիմա կատարեք այս առաջադրանքը: Եթե բոլոր նախադասությունների ստորոգյալների համաձայնեցումը ճիշտ կատարեք, ապա կլսեք ծափահարության ձայներ և էկրանին կտեսնեք հրավառություն:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-122082.php

Ավետիս Տետեյանը կատարել է անսխալ:

Միքաել Մնացականյանը կատարել է անսխալ:

Ալեն Ավետիսյանը պատասխանել է անսխալ:

Լարիսա Սիրունյանը պատասխանել է:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է սեպտեմբերի 13-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին:

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի

Ամերիկյան «Encompassing Education– Ներառող կրթություն» էլեկտրոնային մանկավարժական բլոգ-ամսագրում հրապարակված է Դիանա Մակ-Քինլիի հոդվածը՝ «The Importance of Mentoring New Teachers – Սկսնակ ուսուցիչների մենթորության կարևորությունը» վերնագրով: Հոդվածի հեղինակը` վերլուծելով Լիզ Ռիգսի «Ինչու՞ են ուսուցիչները ազատվում իրենց աշխատանքից (սկսնակ ուսուցիչների մոտ 50%-ը)» ուսումնասիրությունը, եկել է այն եզրակացության, որ բոլոր սկսնակ ուսուցիչները պետք է ունենան իրենց մենթոր ուսուցիչը, որպեսզի չհիասթափվեն իրենց մանկավարժական գործունեության առաջին տարիներին: Ինչու՞ են սկսնակ ուսուցիչները հիասթափվում իրենց աշխատանքից: Լիզ Ռիգսը սոցհարցումներ է  արել տասնյակ աշխատող և իրենց աշխատանքը թողած նախկին ուսուցիչների և պարզել, որ դրա առաջին պատճառը ուսուցչի նկատմամբ հարգանքի պակասությունն է: Ուսուցիչը որևէ բան ասելու իրավունք չունի՝ նրանց կարծիքը չեն լսում, նրանց ասվում է ինչ անել: Առարկայական ծրագիրը կազմվել է առանց ուսուցչի: Աշխատանքին նվիրված, մեծ պատասխանատվությամբ ու խանդավառությամբ օժտված ուսուցիչը ջանում է իրականացնել գրված ծրագրի յուրաքանչյուր տառը, բառն ու միտքը և շատ շուտով արդեն հոգնատանջված ու հյուծված է լինում: Այս վիճակին էլ գումարվում է նրա ցածր աշխատավարձը (սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը մոտ  $ 3000 է) և նա ստիպված է լինում թողնել իր աշխատանքը: Մենթոր ուսուցիչն, իհարկե, չի կարող բարձրացնել սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը, բայց նա կարող է ազատել սկսնակ ուսուցչին առաջին աշխատանքային օրերի, շաբաթների, ամիսների ու տարիների սթրեսային իրավիճակներից`փոխանցելով նրան ուսուցիչ-սովորող սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված միջանձնային ճիշտ փոխհարաբերությունների, դասի ու ամբողջ օրվա պլանավորման, առարկայական ծրագրի իրագործման փորձված գործառույթների, ուսումնական նախագծերի իրականացման վերաբերյալ իր անձնական`տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը:

Մենթորը սովորաբար տարիների վաստակով բազմափորձ ուսուցիչ է, ով ոչ միայն փոխանցում է կրթական ու առարկայական ծրագիրն իրականացնելու իր սեփական փորձը սկսնակ ուսուցչին, այլ նաև ներառում է նրան տվյալ դպրոցին հատուկ կրթական ու մշակութային կյանքին: Այսառումով յուրահատուկ է մեր կրթահամալիրի մենթոր ուսուցչի աշխատանքը, քանի որ մեր կրթահամալիրն իրականացնում է բլոգային ու նախագծային ուսուցմամբ հեղինակային այլընտրանքային կրթական ծրագիր:

Մենթոր ուսուցիչը նշանակվու՞մ է, թե՞ ընտրվում

Սովորաբար դպրոցի տնօրենն է նշանակում մենթոր ուսուցիչներին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ համագործակցության արդյունավետությունը ավելի բարձր է լինում, երբ ուսուցիչն է ընտրում իր մենթորին:

Իր մենթոր ուսուցչին ուղղված որքա՜ն գորովանք, սեր ու հարգանք կա ուսուցիչ Հիֆեր Ուոլփերթ-Գորենի ‹‹Every Teacher Needs a Mentor– Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի›› հոդվածում: Լիզն այն մարդն է, ում հետ ես անհոգ ծիծաղում եմ ամեն ուրբաթ, երբ մենք փակում ենք մեր սենյակները ընդմիջման ժամին ու ծլկում ենք սրճարան: Նա այն մարդն է, ով իմ ուղեղը վառ ու ստեղծագործ է պահում և չի թողնում, որ այն պատվի  պատվի ամենօրյա միօրինակության թանձր շղարշով: Նա է, որ վերջին պահին իմ դասի պլանն է կազմում, երբ ստիպված եմ լինում խնամել իմ հիվանդ երեխային: Լիզն առաջին մարդն է, ում հետ կիսում եմ իմ փոքրիկ հաղթանակները և շփոթեցնող պարտությունները: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մի ‹‹Լիզի›› կարիք ունի: Մենթորներն ավելին են, քան ընկերները: Նրանք ոչ պաշտոնական ու ոչ ցուցադրական ձևով են փոխանցում իրենց գիտելիքներն ու փորձը: Նրանք թողնում են, որ խոսես ու արտահայտես քո մտքերը, լուծումներ առաջարկես, բայց կանգնեցնում են, չեն համաձայնվում, երբ սխալ ուղղությամբ ես գնում: Նրանք օգնում են, որպեսզի ձևավորես կրթական սկզբունքներով  քո սեփական վստահ ձանն ու խոսքը:

Ամերիկյան ‹‹Education Week – Կրթական շաբաթ›› էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված են մենթոր ուսուցիչ Քիմբերլի Լոնգի առաջարկած ութ անհրաժեշտ որակները այն վաստակաշատ ու բազմափորձ ուսուցիչների համար, ովքեր ուզում են ստանձնել մենթոր ուսուցչի պատասխանատվությունը:

Հարգանքը  միջանձնային փոխհարաբերությունների առաջին որակն է, որը պետք է ձևավորվի մենթորի և սկսնակ ուսուցչի միջ: Հարգանքը մի օրում չի ձևավորվում: Այն վաստակում են ժամանակի ընթացքում՝ միջանձնային փոխհարաբերությունների չնչին թվացող մանրուքներում, գիտելիքի ու փորձի փոխանցման անկեղծ ու ոչ պաշտոնական զրույցներում:

Լսելը – Սկսնակ ուսուցչին համբերատար ձևով լսելը օգնում է մենթորին ավելի լավ ճանաչել նրան, ավելի լավ, քան առաջին քայլերն անող ուսուցիչը կարող էր սպասել: Լսելով նրան մենթորը հասկանում է, թե երբ է սկսնակ ուսուցիչը լարված լինում վատ վարք ունեցող սովորողների պատճառով, երբ է ինքնավստահ լինում և երբ է օրն ամբողջությամբ հաջողված լինում: Այդ ամենը համակցելով ու վերլուծելով՝ մենթորը կարողանում է ճիշտ ձևով օգնության ձեռք մեկնել:

Մարտահրավերներ նետելըԼավ մենթոր ուսուցիչը չի թողնում հանգստանալ ձեռք բերածով ու մնալ գտնված հարմարավետ հունի մեջ: Նա անընդհատ արթուն է պահում սկսնակ ուսուցչին, օգնում է նրան գտնելու ինքնազարգացման նոր ուղիներ՝ փնտրելով և փորձարկելով դասավանդման նոր մեթոդներ: Մենթորը նաև խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես ճիշտ արձագանքել  ուսումնական պարապմունքի ընթացքում հանդիպող տարբեր իրավիճակներում:

Համագործակցելը Մենթոր ուսուցիչը կազմակերպում է սկսնակ ուսուցիչների աշխատանքային հանդիպումներ: Այդ հանդիպումները երկուստեք շահավետ են լինում, քանի որ հանդիպման ավարտին ունենում են նոր գաղափարներ, դժվար իրավիճակները հաղթահարելու նոր ռազմավարություններ:

Հաջողությունը գնահատելը  – Մենթոր ուսուցիչը անկեղծորեն ուրախանում և նշում է իր սկսնակ ուսուցչի ամենափոքր ձեռքբերումները: Չէ՞ որ նրա հաջողությունը նաև մենթորի հաջողությունն է:

Ճշմարտությունն ասելը  – Ազնվությունը ցանկացած փոխհարաբերության հիմքն է: Մենթորը պետք է ճիշտն ասի իր սկսնակ ուսուցչին, օգնի նրան հասկանալու և յուրացնելու դպրոցի ‹‹կարելիների›› և ‹‹չի կարելիների›› քաղաքականությունը ու շատ այլ բաներ, որոնք չեն սովորեցնում համալսարաններում:

Ապահով լինելը – Սկսնակ ուսուցիչը պետք է զգա, որ նորմալ է սխալվելը և այդ մասին մենթորին ասելը: Մենթորին սխալվելու իրողությունը վստահելը և օգնություն ակնկալելը նրանց փոխհարաբերության հիմնաքարային որակներից է: Երբ սխալը խոստովանվում է, մենթոր ուսուցիչը պետք է զգույշ լինի իր պատասխան խոսքում՝ սկսնակ ուսուցչին չվիրավորելու համար: Այդ իրավիճակում ասված խոսքերը երկար են հիշվում: Սկսնակ ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ իր մենթորը միշտ իր կողքին կլինի և իր սխալները չի քննարկի այլոց ներկայությամբ:

Կարեկցելը Մենթորը չի մոռանում, որ սկսնակ ուսուցիչը մարդ արարած է ու ապրում է իրական կյանքում, որը լի է ուրախ և տխուր միջադեպերով, և նա երբեմն կարող է դասարան մտնել դրսի կյանքի բեռն ուսերին:  Պետք է կարողանալ լսել նրան, ժպտալ և նույնիսկ՝ գրկել ու մխիթարել: Մի խոսքով՝ լինել նրա պաշտոնապես նշանակված, բայց իսկական ընկերը:

 

Մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմումը      

Բրիտանական Խորհուրդը մշակել է մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմման հիմնադրույթները՝ քայլ առ քայլ (Setting up a mentoring programme):

Քայլ առաջին. Որոշվում է սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կարելի է կազմել նրա մասնագիտական զարգացման ուղղությունները:

Նախքան սկսնակ ուսուցչի հետ առաջին հանդիպումը մենթոր ուսուցիչը նրան խնդրում է ինքնագնահատման ձևով ներկայացնել իր ուսումնական պարապմունքների հաջողված և զարգացման կարիք ունեցող կողմերը: Կարելի է նաև այս մասին տեղեկություններ ստանալ սովորողներից, մասնախմբի ղեկավարից:

Քայլ երկրորդ. Կազմակերպվում է սկզբնական հանդիպումը և որոշվում է հետագա հանդիպումների շրջանակը ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում:

Այս հանդիպումը ավելի շատ հետազոտական է: Միասին քննարկվում են սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կազմվում է մեթոդոլոգիական օգնության ուղղվածությունը:

Քայլ երրորդ. Ապահովվում են մենթորի և սկսնակ ուսուցչի համագործակցության պայմանները:

Որոշվում է հանդիպումների ժամանակացույցը, որի համար դասացուցակը կազմելիս նախատեսվում են ազատ ժամեր և′ սկսնակ ուսուցչի և′ մենթորի համար, ինչպես նաև՝ մի խաղաղ վայր միասին աշխատելու համար:

Քայլ չորրորդ.  Ստուգվում է, թե արդյոք ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը հաշվի է առնում սկսնակ ուսուցիչմենթոր համագործակցության կարևորությունը:

Սկսնակ ուսուցչի ուսումնական պարապմունքներով ծանրաբեռնվածությունը և արտադասարանական աշխատանքները չեն կարող խանգարել մենթոր ուսուցչի հետ իր ծրագրած աշխատանքին:

 

Մենթորական աշխատանքի ֆիննական խմբային մոդելը

2006-ին Ֆինլանդիայի հանրակրթական համակարգում ներդրվեց և մինչև հիմա գործում է մենթորական աշխատանքի խմբային մոդելը: Մեկ + մեկ՝ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչ մոդելի փոխարեն սկսեց գործել մեկ + խումբ՝ բազմափորձ ու վաստակաշատ մեկ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչների խումբ մոդելը: Մենթոր ուսուցիչը ամիսը մեկ անգամ հանդիպում է սկսնակ ուսուցիչների խմբին: Հանդիպման վայրերը կարող են տարբեր լինել՝ դպրոցի գրադարանում, սրճարանում, թանգարանում, ուսուցիչներից մեկի տանը, կամ մի որևէ այլ խաղաղ տեղ: Հանդիպում-հավաքը տևում է 1,5-ից 3 ժամ՝ ուսումնական պարապմունքներից հետո: Հանդիպման ընթացքում ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում քննարկում են ձեռքբերումները, տարբեր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները, իրականացվում է առաջավոր փորձի փոխանակում:

Կարծում եմ, որ մեր կրթահամալիրում հաջողությամբ կարող ենք համակցել մենթորական աշխատանքի ամերիկյան անհատական և ֆիննական խմբային մոդելները:

Ինչպիսի՞ն է ձեր կարծիքը:

 

Օգտագործված աղբյուրները

 

The Role of Teacher as Mentor

http://norssiope.fi/norssiope/mentoring/aineistot/pdf_materials/zachary_role_teacher_mentor.pdf

 

Every Teacher Needs a Mentor

https://www.edutopia.org/article/every-teacher-needs-mentor

 

The Importance of Mentoring New Teachers

http://www.incompassinged.com/2017/07/14/the-importance-of-mentoring-new-teachers/

 

Introduction to supporting and mentoring teachers

https://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/teacher-educator-framework/supporting-and-mentoring-teachers/introduction-supporting-and-mentoring-teachers

 

Setting up a mentoring programme

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/setting_up_a_mentoring_programme_v1.pdf

 

Observation as a teacher development tool

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/observation_as_a_teacher_development_toolv1.pdf

 

Mentor’s Feedback

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/feedback_mentor_observation_v1.pdf

 

Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer Group of Mentoring

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1554601

 

The Finnish Peer Group Mentoring Model

https://www.nyutdannede.no/media/1179/ossava-verme-finland.pdf

Answer the following questions.

Where are you temporarily (ժամանակավորապես) living now?

Do you like the city you are living in?

Do you go to school in that country or are you taking only this dinstance form of education?

Answer the following questions.

In which country are you temporarily living now?

Do you go to school there or are you taking only this distance form of education?

Դիանա Մինդելիի պատասխանը.

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սիրունյան Լարիսայի պատասխանը.

I live in Turkey now.  Only the distance form of education.

Անի Ազատյանի պատասխանը

https://millagrosmskh.wordpress.com/2019/09/08/english/

Աշոտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

I live in China now and I go to chinese school here. So distance form of education is not the only one source of my knowledge.

 

Թարգմանություններ և խմբագրական աշխատանք Դպիրի համար.

Շուշան Միկոյանը անգլերեն է թարգմանել Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը հանրկակրթության գործիք» հոդվածը:

Խմբագրել եմ Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը՝ հանրակրթության գործիք – Planetarium as a Tool for General Education» հոդվածի Շուշան Միկոյանի թարգմանությունը:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել իմ հոդվածը՝ «Միջազգային փառատոն մանկավարժական լիցքերով –  An International Festival with Pedagogical Charges»:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Գնահատումը որպես ուսումնական նախագիծ – Assessment as an Educational Project» հոդվածը:

Տնօրենի օրագրի նյութերի թարգմանություններ

Երբեք չեմ ապրել ուրիշի ժամանակով և կամ ուրիշի թելադրանքով – I have never lived on someone else’s time or orders.

Ես Աշոտ Բլեյանն եմ – I am Ashot Bleyan

Ամուլսարի շահագործումը հնարավոր է ժողովուրդ-իշխանություն համաձայնության մթնոլորտում – Amulsar Exploitation is Possible in the Atmosphere of People-Government Agreement.

Աշխատանք կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում 

Անգլերեն էջը հատկապես ակտիվ է եղել հուլիս ամսին

Wedding of sculptures in the residential suburb  Հուլիսի 1-ին

Interesting world around us – հուլիսի 4-ին

Festival Weekend հուլիսի 5-ին

The little campers of the Northern School participate in the festival հուլիսի 5-ին

One day with the campers of the Eastern School  հուլիսի 5-ին

The sculptors are in the Western School հուլիսի 7-ին

Georgian Sculptor Archil Didishvili’s Master Class lesson հուլիսի 9-ին

Reference – տեղեկանք  հուլիսի 19-ին

An International Festival with Pedagogical Charges հուլիսի 20-ին

Our First Day at Izmir Space Camp հուլիսի 25-ին

A Talk with Ashot Bleyan հուլիսի 25-ին

Tatev Abrahamyan Writes from Izmir Space Camp հուլիսի 26-ին

I am Ashot Bleyan հուլիսի 30-ին

Մասնակցություն օգոստոսյան մանկավարժական ճամբարին

Վարել եմ օտար լեզու և հասարակագիտություն դասավանդողների օգոստոսյան աշխատանքային հավաքները: 

Մասնակցել եմ մանկավարժական ակումբի աշխատանքներին:

IMG_20190822_131716.jpg

Բազմամարդ էին մանկավարժական ակումբի ամենամսյա հավաքները 2018-2019 ուստարում: Եթե աչքի անցկացնենք ակումբի աշխատանքի բովանդակային մասը, կտեսնենք, որ հետաքրքիր ու արդիական թեմաներով ենք աշխատել՝ ‹‹Պատժի  կիրառումը››,  ‹‹Ներառականությունը››,  ‹‹Գնահատումը››,  ‹‹Նախագծային ուսուցումը››, ‹‹Հայոց լեզվի և գրականության դասավանդումը, արդյունքների ամփոփումը և գնահատումը 9-րդ դասարանում››, ‹‹Բլեյան կրթական բաց ցանցի լաբորատորիա››, ‹‹Քրիստոնեական մշակութային նախագծեր››: Սպասվածից էլ շատ նյութեր էին հավաքվում յուրաքանչյուր թեմայի վրա աշխատելիս: Յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ արվում էր այլոց առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն: Ակտիվ էին անցնում քննարկումները, բայց ամեն անգամ զգացվում էր, որ ինչ-որ բան թերի էր մնում, չկար ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը չափող գործիքը, չէր արձանագրվում առաջընթացը:

Այս խնդիրներով մտահոգված սկսեցինք մանկավարժական ակումբի այս տարվա առաջին հավաքը և եկանք այն եզրահանգման, որ ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե հիմնվենք առաջավոր փորձի փոխանակման ու տարածման վրա: Շատ նյութեր էին հավաքվում յուրաքանչյուր թեմայով, բայց արդյո՞ք դրանք բոլորը կարդում էինք: Միգուցե հենց այդ նյութերում կային մեր որոշ հարցերի պատասխանները: Ամբողջ տարվա ընթացքում որևէ մեկը չարձանագրեց, որ կարդացել ու հավանել է կրթահամալիրի մեկ այլ դասավանդողի բլոգում հրապարակված առաջավոր փորձը ինչ-որ մի հարցում և ներդրել է իր աշխատանքում: Նման արձագանք չեղավ նաև այլոց առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունների վերաբերյալ: Վստահ եմ, որ ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե մենք սկսենք ավելի ուշադիր կարդալ ակումբի հավաքներին ներկայացվող նյութերը, գնահատենք լավը, յուրացնենք այն ու ներդնենք մեր աշխատանքում:

 

Նախագիծ`«Ներկայացնում ենք Քոլեջը անգլերեն»

Նախագծի նպատակը. ուսանողները ձեռք են բերում իրենց ուսումնական հաստատությունը անգլերեն ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի իրականացման ընթացքը. 

Սկզբում ուսումնասիրվում է «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex» անգլերեն տեքստը, որտեղ ներկայացված են Քոլեջում ուսուցանվող  մասնագիտությունները:

Մասնագիտությունների անվանումները անգլերեն սովորելու նպատակով կազմվում են երկխոսություններ, որոնցում գործածվում են նաև այդ մասնագիտություններին առնչվող որոշ մտքեր իրենց բառապաքշարով: Ավելի մանրամասն ներկայացվում է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությունը`կրկնելով անցյալ ուսումնական տարվա որոշ ուսումնական նյութեր:

Նախագծի արդյունքը.  Power Point Presentation «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex»:

 

 

Օգոտոսի 21-ին, 23-ին և 27-ին ժամը 12:30-14:00 օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների նախագծային խմբի աշխատանքների բովանդակությունը.

Օգոստոսի 21-ին

 1. Օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են իրենց մասնագիտական և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող պահանջներին:
 2. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում նախատեսվող ուսումնական նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Օգոստոսի 23-ին

1. Օտար լեզու դասավանդողները շարունակում են ներկայացնել իրենց մասնագիտական և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող պահանջներին:

2. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում նախատեսվող ուսումնական նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Օգոստոսի 27-ին

 Կրթահամալիրում իրականացվող առարկայական ֆլեշմոբները Բլեյան բաց կրթական ցանցի նախագիծ դարձնելուն նպատակաուղղված աշխատանքներ. նախապատրաստական աշխատանքների առաջարկություններ:   

Թվում է, որ «Գետը բնակավայրում» նախագիծը իր էությամբ բնապահպանական է, բայց այն, նախ և առաջ, մանկավարժական է, եթե դրա իրականացմանը մասնակցում են սովորողները: Իրականացվող նախագծի արդյունքում Երևանի միջով հոսող Հրազդան գետի ու նրանից սկիզբ առնող ջրանցքների  ջրերը ու ափամերձ տարածքները մինչև Արաքսավան միանգամից չմաքրվեցին, բայց, միևնույն ժամանակ, հարյուրավոր տարատարիք սովորողներ գիտակցեցին ու գիտակցում են գետը, շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու անհրաժեշտությունը: Հզոր է մանկավարժության ազդեցությունը ու մենք ունենալու ենք մաքուր Հրազդան ու նրա մաքուր ջրերով ջրանցքներ: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Թվում է, որ «Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով» նախագիծը իր էությամբ քաղաքաշինական է, և ընդամենը մի քանի օրում կամ մեկ ամսում կվերանան մեր թաղամասի անհրապույր ցանկապատները, կբացվեն թաղամասի տարբեր վայրերը իրար կապող հետիոտնի ու հեծանվորդի համար հարմարավետ արահետներ, կկառուցվեն թեքահարթակներ, բազմաբնակարանային շենքերին կից որոշ «ճարպիկ» բնակիչների զավթած հողակտորների փշոտ մացառուտները կփոխարինվեն աչք շոյող կենսահաստատ խաղողի թառմաներով, բայց՝ ավ˜աղ: Եվ, այնուամենայնիվ, այս ամենը կիրականանա, ինչպես իրականություն է դարձել մեր կրթական պարտեզը, որովհետև այս նախագիծը մանկավարժական է: Դանդաղ ու հաստատուն քայլերով կիրականանա, որովհետև այն արդեն տարատարիք սովորողների մտքի սեփականությունն է: Հզոր է մանկավարժության ուժը: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Մեր իրականության մեջ արդեն երրորդ անգամ հարսանիքը չի ասոցացվում տասնյակ ավտոմեքենաների խլացնող ձայնային ազդանշանների, ռեստորանային ուտուշ-խմուշների ու կեսգիշերային անհարկի հրավառությունների հետ: «Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա» նախագծով սովորողները հայկական ծիսական  հարսանիքի մասնակիցն են դառնում. սովորում ու ներկայացնում են հին հայկական հարսանեկան անուշ պարերգեր: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Թվում է, որ «Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային ամենամյա փառատոնի» քանդակների արարման հարթակը Մայր դպրոցի ծառաշատ բակում իր էությամբ մշակութային է, բայց այն, նախ և առաջ, մանկավարժական ազդեցություն է ունենում, տարատարիք սովորողների, ուսուցիչների, համայնքի բնակիչների վրա: Քանդակագործությամբ սերմանվում ու ձևավորվում են անհատի համար այնպիսի կարևոր հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝  երևակայությունը, նպատակին հասնելու անկոտրուն համառությունը, առարկայի ծավալային եռաչափ պատկերացման կարողությունը, իրերի խորհրդանշականությանը մարմնավորում տալու կարողությունը, գեղեցիկի զգացողությանը մարմնավորում տալու կարողությունը: Լավ քանդակագործն իր աշխատանքում սիրով ներդաշնակություն ու հավասարակշռություն է փնտրում նյութի կշռի, ձևի ու դիմադրողականության մեջ: Նա երջանիկ է, երբ գտնում է այդ ներդաշնակությունը: Եվ այս ամենով հանդերձ, լավ քանդակագործը չի կարող լինել ֆիզիկապես թույլ և վատառողջ: Արդյո՞ք մանկավարժությամբ չենք ձգտում սերմանել այս բոլոր որակները մեր սովորողների մեջ:

Երևակայության բարձր թռիչքի օրինակ է իտալացի քանդակագործ Մասիմո Լիպիի մեծածավալ մոնումենտալ ռելիեֆային ստեղծագործությունը՝ մեծ ու փայլող աչքերով Հիսուսի խորաթափանց դեմքը:

20190711_095506

Ստավրոպոլցի քանդակագործ Իվան Կիսլիչենկոյի «Արևը ամպերի մեջ» ստեղծագործությունը նույնպես խթանում է երևակայությունը:

20190710_112348_Burst01.jpg

Փանոս Թեռլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի ուսանող Ալիսա Դանիելյանը փոքրիկ աղջկա երազանքի երևակայական նավն է ստեղծում, որը չնայած սպիտակ ու կարծր քարից է կերտվում, մի օր հասնելու է «կապուտակ ծովին»՝ իր հետ տանելով փոքրիկ աղջկան, որը երևում է, եթե այլ դիտանկյունից նայենք այդ բոլորաքանդակին:

1 նավակ20190714_175639.jpg

2 նավակ 20190714_175722_Burst01.jpg

Խորհրդանշանականության մարմնավորումը արտահայտված է Մասիմո Լիպիի որդի Քրիստոֆերի աշխատանքում: Քրիստոֆերն իր քանդակի անունը «Բողբոջ» է դրել: Քրիստոֆերի մտահղացմամբ այդ քանդակը խաղողի թառմայի հենասյուն է պատկերելու և խորհրդանշելու է սովորող երեխաներին, ովքեր իրենց ուսերին են պահելու ապագա կենսահաստատ բերքի ծանրությունը:

20190711_094311_Burst01.jpg

«Նրբագեղություն ու գեղեցկություն» բառերով կարելի է բնորոշել Գոռ Դավթյանի և Կորյուն Գևորգյանի աշխատանքները:

20190706_110406.jpg

20190711_094606.jpg

Նպատակին հասնելու անկոտրուն համառություն, ֆիզիկական ուժ ու քաջ առողջություն է հարկավոր այս հսկայական պառկած քարից խաղողի ճմռման ավազան կերտելու համար: Չնայած իր հասուն տարիքին, Հովհաննես Գրիգորյանը ծնկած կամ կռացած դիրքով ամեն օր ժամերով զգույշ մրճնահարվածներ է տալիս հատիչին: Մի քանի օրերի տքնաջան աշխատանքից հետո քարն արդեն ունի նկատելի գոգավորություն ու նմանվում է ավազանի, իսկ քարե ավազանի եզրերին խաղողի զարդաքանդակներ են: Երբ աշխատանքն ավարտվի, այն դրվելու է կրթահամալիրի քոլեջի Խաղողի և գինու դպրոցի բակում և արվեստի գործ լինելուց բացի ունենալու է նաև կիրառական նշանակություն:

20190710_112157

Էսթետիկական և կիրառական նշանակություն ունի նաև չին քանդակագործ Ջի Ֆու Ժոուի խմելու ջրի աղբյուրի քանդակը:

20190711_095401.jpg

Աշխարհի տարբեր երևույթների միջև եղած ներդաշնակ կապի, հավասարակշռության ու աշխարհաստեղծման մասին է խորհում վրացի քանդակագործ Արչիլ Դիդիշվիլիի ստեղծագործությունը, որի անունը ինքնին մի հարցադրում է «Իսկ դուք գիտե՞ք, թե ինչպես է ստեղծվել աշխարհը»:

Արչիլ20190711_094954 (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նպատակը

Քոլեջում օտար լեզվի դասավանդումը նպատակաուղղված է օտար լեզվով սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը՝ ընտրած մասնագիտության գործառույթներին առընչվող թեմաներով ու թեմատիկ բառապաշարով, միջմշակութային փոխըմբռնմանը, ընտրած մասնագիտության այլոց փորձը նկարագրող տեքստերի ընթերցելով ընկալմանը, թարգմանական կարողությունների ձևավորմանը:

Առարկայի դասավանդման խնդիրները

Լեզվական չորս բաղադրիչների` խոսելու, ընթերցելու, լսելու և գրելու սովորողների գիտելիքները, ունակություններն ու կարողությունները հասցնել միջազգայնորեն ընդունված B1 մակարդակի:

Զարգացնել ունկնդրելու ու խոսելու հետևյալ կարողությունները`

բանավոր խոսք կառուցել հաղորդակցական տարբեր խնդիրներին համապատասխան. տեղեկացնել, պատմել, նկարագրել, բնութագրել, հիմնավորել

– պատմել կարդացածի, տեսածի, լսածի, ապրածի, զգացածի մասին

-կարծիք հայտնել, գնահատական տալ

– ուսումնական նախագծերի արդյունքների հիման վրա կարողանալ պատրաստել հաղորդում ներկայացում և ներկայացնել այն բանավոր կերպով պատասխանելով հնարավոր հարցերին և հիմնավորելով սեփական տեսակետը

Լսելով հասկանալ քննարկման ընդհանուր թեման և կարողանալ մեկ երկու նախադասությամբ ասել այդ մասին:

Լսելով հասկանալ ծանոթ թեմայի շուրջ մարդկանց խոսքի հիմնական կետերը, և կարողանալ տալ պատասխաններ։

 

Հասկանալ լսվող խոսքի փաստացի տեղեկատվությունը

(գործողության կատարողը, տեղն ու ժամանակը) և կարողանալ պատասխանել դրանց վերաբերող հատուկ հարցերին։

 

Տարբերել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից։

 

Կռահել լսվող անծանոթ բառերի նշանակությունը ծանոթ թեմային վերաբերող խոսքում։

 

 

Զարգացնել ընթերցելու հետևյալ կարողությունները

 

 • կարդալ և ընդհանուր գծերով հասկանալ ԶԼՄ-ներում հրապարակումների բովանդակության էական փաստերը, առանձնացնել գլխավոր իմաստը

 

կոնկրետ հանձնարարություն կատարելու համար (օրինակ `ռեֆերատ, նախագծային աշխատանք ) ընթերցելով ԶԼՄ-ների հոդվածներ, ինտերնետային էջեր, տեղեկատվական գրականություն կարողանալ տվյալներ հավաքել

 -Կարդալ և հասկանալ անծանոթ տեքստեր, որոնց անծանոթ բառերը միջազգային բառեր են;

-Առանձնացնել ընթերցված նյութի գլխավոր մտքերը և փաստերը՝ բաց թողնելով երկրորդականները;

-Տեքստն ընթերցելուց հետո կարողանալ պատասխանել դեպքերի և իրադարձությունների մասին հարցերին;

-Բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ միջազգայնորեն ընդունված միջին (Intermediate) մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը, ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող տեղեկատվական ոչ բարդ տեքստերը:

Զարգացնել գրելու հետևյալ կարողությունները

– անգլերենով  հաղորդագրություն պատրաստել տեղի ունեցած իրադարձության մասին կրթահամալիրի կայքում տեղադրելու համար

Կարողանալ շնորհակալական կամ հրավերքի կարճ նամակ գրել;

Կարողանալ լրացնել անձնական տվյալների մասին հարցաթերթիկը;

Զարգացնել թարգմանական կարողությունները

Կարողանալ թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը առանց բառարանի օգնության միջին մակարդակի (Intermediate) լեզվական դժվարություն ունեցող տեքստեր , իսկ բառարանի օգնությամբ անգլերենից հայերեն թարգմանել ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող բնագիր ոչ շատ բարդ տեղեկատվական տեքստեր:

 

Ընդհանուր ժամաքանակը – առաջին կիսամյակում՝ 24, երկրորդ կիսամյակում՝ 36

Բովանդակությունը

Ուսուցումը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները ըստ ընտրած մասնագիտության ուղղվածության.

Խաղողագործություն և գինեգործություն, պարտիզապուրակային գործ, զարդակիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում, համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում, զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում, գրադարանային գործ, գործավարություն:

Տեքստերի տիպերը

Ունկնդրելու և խոսելու տեքստերը կարող են լինել` կարճ նկարագրություններ, հաղորդագրություններ, արարողակարգային երկխոսություններ, երկխոսություն-մտքերի փոխանակում, հարցազրույց, պարզեցված հատվածներ թերթերից ինտերնետային էջերից:

Ընթերցելու համար տեքստերը կարող են լինել նկարագրրություններ, տեղեկատվություններ, հարցազրույցներ, գովազդներ և հայտարարություններ, պարզեցված հատվածներ թերթերից և ինտերնետային էջերից:

Անգլերենի լեզվական միջուկը

Բառակազմական գիտելիքներ և կարողություններ

Ածականակերտ վերջածանցներ- ish, -like, -ic, -ical, -ous, -less, -ful,

Գոյականակերտ վերջածանցներ – dom, -ist, -ship, -ance, -ence, -al,

Մակբայակերտ վերջածանցներ – fold, -ward,

Բայակերտ վերջածանցներ –ize, -ate, -en, -ify

Նախածանցներ ( in-, im-, ir-, il-),   de-,  dis-,   mis-

anti-  , bi- ,  extra-,  inter- ,  multi- ,  over-  ,

pre-,  post-,  retro- ,  sub-,  super- ,  trans- , uni-

Քերականական գիտելիքների ծավալը

Ձևաբանություն

Հոդ – որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն

Գոյական անուն – թիվ, հոլով, սեռ

Գոյական + գոյական կառուցվածքը

Անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ և  հարաբերական դերանունները

both, either, neither դերանունները

Ածականների համեմատության աստիճանների ուժեղացումը

Տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի մակբայները

Մակբայների կիրառման յուրահատուկ դեպքերը` hard-hardly, cheap-cheaply, short-shortly, direct-directly, high-highly, wide-widely, close-closely

Նախդիրներ – ժամանակ, տեղ և ուղղություն ցոիյց տվող

Բայական բոլոր ժամանակները` ներգործական և կրավորական

Մոդալ բայերն ու դրանց համարժեքները, մոդալ բայ + Perfect Infinitive ձևերը

Բայի անդեմ ձևերը` Infinitive, Participle, Gerund

Որիշի ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելու յուրահատուկ դեպքերը

Շարահյուսություն

Համադասական և ստորադասական շաղկապներ

Բարդ ստորադասական նախադասություններ

Ռուսերենի լեզվական միջուկը

Лексико-грамматический материал

Лексика и фразеология

Синонимы, антонимы, фразеологизмы.

Слова и выражения по теме: бережное отношение к природе, природные ресурсы, законы природы, тайны природы, дары природы, природные явления, водные пространства, охрана природы, флора, фауна, Красная книга, заповедник и т.д.

Работа по микроязыку специальности.

 Орфография

Правописание слов с безударными гласными, проверяемыми и не проверяемыми ударением (море, река, гора, ресурсы, собака), с непроизносимыми согласными (солнце, местность).

Пунктуация

Знаки препинания в сложных предложениях.

 Морфология

Значение, основные морфологические признаки наречия. Наречия места, времени, причины, цели, условия.

Синтаксис 14 Выражение объектных отношений в простых и сложных предложениях (охранять что-либо, заботиться о ком-то и о чем-то, опасаться чего-либо, предостерегать от чего-либо; Мы живем на нашей планете, а … и т.д.).

Выражение согласованного и несогласованного определения.

Выражение обстоятельства времени, места, причины, цели, условия.

Выражение времени, места, причины, цели, условия придаточными частями сложноподчиненного предложения

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը

Ունկնդրելու դասարանական գործունեություն

Լսել տեքստի սկիզբը և գուշակել ավարտը

Ձայնագրությունը լսելուց կամ տեսաֆիլմը դիտելուց հետո պատասխանել հարցերին

Տեքստի ունկնդրմանը զուգահեռ կատարել գրառումներ տեքստի բովանդակության մասին

Լսել տեքստը և անձնական վերաբերմունքն արտահայտել լսածի վերաբերյալ

Խոսելու գործունեություն

Հաղորդակցական իրադրությունների դերային խաղարկում (էքսկուրսավար և զբոսաշրջիկներ, թարգմանիչ և հանդիպման մասնակիցներ, հեռախոսային երկխոսություններ)

Հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով (օտարերկրացի և լրագրող)

Քննարկումներ և բանավեճեր

Բեմականացումներ

Ընթերցելու գործունեություն

Տեքստը ընթերցելուց հետո գրել տեքստի բովանդակությունը հնարավորինս կարճ ձևով:

Դուրս հանել տեքստի բովանդակությանը առնչություն չունեցող նախադասությունները, որոնք նախորոք մտցվում են տեքստի մեջ:

Տեքստի վերականգնում` (Անծանոթ տեքստից հանվում են որոշ բառեր, որոնց պետք է վերականգնել):

Հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ նյութեր հանել ինտերնետից, ընթերցել և կազմել կարճ տեղեկատվություն:

 

Թարգմանական գործունեություն

Ինտերնետից, անգլերեն լրագրերից վերցված արդիական հոդվածներ թարգմանել, որոնք ունեն հասարակագիտական ուղղվածություն

Դիտել BBC լրատվական գործակալության հեռուստալուրերը և տալ կարճ տեղեկատվություն հայերենով

Թարգմանել տարբեր դեղերի, կենցաղային սարքերի գործածման մասին ցուցումները

 

 

Ստուգման և գնահատման կարգը

 

Գիտելիքների և կարողությունների ընթացիկ ստուգումները աննկատ որպես հետաքրքիր դասապրոցես  կատարվելու են խոսքային գործունեության 5 բաղադրիչներով` ունկնդրումով հասկանալը, ընթերցումով հասկանալը, խոսելու կարողությունը, գրելու կարողությունը և գրավոր ու բանավոր թարգմանելու կարողությունը :  Տարվա ընթացքում նախատեսվում է երկու կիսամյակային ստուգում` դեկտեմբեր 2019 և մայիս 2020 :

Գնահատումը կկատարվի 10 բալային համակարգով`

 • 0-ից 3` բալ հանձնարարությունը ամբողջությամբ կատարելու համար
 • 0-ից 3` բալ հանձնարարության կատարման որակի համար (հաշվի են առնվում ընտրված բառապաշարը, քերականությունը, խոսքի տրամաբանական իմաստը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում կատարած աշխատանքը ինքնուրույն ներկայացնելու և հիմնավորելու կարողությունը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում ինքնուրույն մտքեր արտահայտելու կարողությունը)

 

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ

 • Ինտերնետային էջերում փնտրվում են ուսումնական տարբեր առարկաներից արդեն սովորած թեմաներին վերաբերող հետաքրքիր հոդվածներ, տեղեկատվություններ և թարգմանվում են հայերեն: Գործունեության այս ձևը ապահովում է միջառարկայական կապերը:

Ուսումնական Ճամփորդություններ 

Մի որևէ ուսումնական ճամփորդություն կատարելուց առաջ աշակերտները ուսումնասիրում են տվյալ պատմական հուշարձանի կայք էջը անգլերենով և լինելով տեղում` մեկնաբանություններն արվում են անգլերեն: Յուրաքանչյուր ուս.ճամփորդություն լինում է անգլերենի և ռուսերենի գործնական կիռարման դաս: Խաղարկվում է “էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկներ” դերային լեզվական գործունեությունը:

 

Օգտագործվող գրականություն

 1. J.Thomson « A Practical English Grammar » Oxford University Press, 2003
 2. Nick Kenny « First Certificate Pass Key » Macmillan 2000
 3. David Seymour & Maria Popova « 700 Classroom Activities » Macmillan 2005
 4. Raymond Murphy « Englis Grammar in Use » Cambridge University Press 2005
 5. Matyushkina-Guerke « Practical English in Patterns »
 6. Richard Moyer « Science » 2000
 7. Ն.Մ.Ավագյան և ուրիշներ « Անգլերենի թեստային վարժությունների շտեմարան » Երևան 2009

www.englishlearner.com

www.nonstopenglish.com

www.englishpage.com

 

Ծրագիրը կազմել են՝

անգլերեն դասավանդող՝ Յուրա Գանջալյանը

աուսերեն դասավանդող՝ Մարիամ Քալանթարյանը

 

Թարգմանչական նախագիծ

Կրթահամալիրի տնօրենի օրագրի գրերի, կրթահամալիրի կայքի առաջին էջի հրապարակումների և Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Նախագծի համառոտ նկարագրությունը

Նախագծի նպատակն է անգլիալեզու ընթերցողի համար տարածել հեղինակային մանկավարժության փորձը: Թարգմանչական աշխատանքի արդյունքը կերևա կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջերում, «Facebook»-ում և «Linkedin» մասնագիտական սոցցանցում:

Մասնակիցները

Ոչ ծավալուն և լեզվական ոչ բարդ տեղեկատվական նյութերի թարգմանչական աշխատանքներում ներգրավվելու են նաև Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողներ Անժելա և Միլենա Շամոյանները:

Ուսումնական պարապմունքներ

Անգլերեն եմ դասավանդելու կրթահամալիրի հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներին:

Աշխատանքային շաբաթական ժամաքանակը՝ չնորմավորված ոչ պակաս, քան 12 ժամ հեռավար ուսուցում. Ավագ դպրոց –  , Միջին դպրոց – , Դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններ: Աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն. Աշխատանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ դաս-առաջադրանքների կազմում, սովորողների պատասխանների ստուգում, սխալների ուղղմանն ուղղված բացատրություններով պատասխանների կազմում, հեռավար ուսուցման բլոգավարություն:

Քոլեջ – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների խումբ – 6 ժամ  (հնարավոր է ավելանա ևս մեկ խումբ): Աշխատանքի վայրը՝  Քոլեջ

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ՝ 18 (22)

Լրացուցիչ հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանք

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերենի դասընթացի կազմում – 3 ժամ:

Ուսումնական կայքի սպասարկում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար – 3 ժամ . աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն:  https://mskh.am/en

Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար, – 2 ժամ.  https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415

Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ – 2 ժամ

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում  – 2 ժամ

Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում -3 ժամ

 

Ընդամենը՝ 33 ժամ

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

 

Թարգմանություններ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Արշակ Մարտիրոսյանի “Մաթեմատիկայի ուսուցումը նախագծերով – Teaching Mathematics through educational projects” հոդվածը:

Սկսել եմ անգլերեն թարգմանել Աշոտ Բլեյանի “Սկսել է պետք հայացքի-դիրքի փոփոխությունից – We should start with the change of our views-positions” օրագրային գրերից կազմված հոդվածը:

Կրթահամալիրային նախագծերի թարգմանություն կայքում

Երկրագործ-պարտիզպան սեբաստացիների հունիսի 5-ի ուղերձը – Farmer-Gardener Sebastatsies’ June 5 Appeal

Պաշտպանված երեխա՝ շարունակ խնամվող բաց միջավայրում – Protected Child in a Continuously Cared off Open Environment

Անգլերեն եմ թարգմանել “Սեբաստացիներ” ուսուցչական երգչախմբի մասին տեղեկատվական նյութը տեղեկատվական թերթիկի համար:

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն – 4-րդ ուսումնական շրջանը կրթահամալիրի Արևելյան դպրոց-պարտեզում

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքների պատասխանատու հունիսի 17-21-ի մանկավարժական ճամբարում:

Հեռավար ուսուցում

Հունիսի 10-ին հրապարակել եմ “Տեղեկատու ուսումնական նյութ Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար“, 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ նյութը:

Քոլեջի “Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ” մասնագիտությամբ ուսանողների 3 դիպլոմային աշխատանք եմ գրախոսել:

Ընդգրկված եմ դիպլոմային պաշտպանության հանձնաժողովում:

Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբը կայանալու է հունիսի 19-ին

Առաջադրանքները կազմել են՝

Լիանա Ասատրյանը՝  2-3-րդ դասարանների համար

Անի Մրտեյանը՝  4-5-րդ դասարանների համար

Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարանների համար

Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարանների համար

 

 

Հունիսի 17–21-ը Քոլեջում

9:00-11:30

 • Փառատոնային նախագծերին վերաբերող թարգմանչական աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության սովորողների հետ:
 • 2019-2020 ուսումնական տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանի այլ բաղկացուցիչների քննարկում Քոլեջի ղեկավարի հետ:
 • Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի 2019-2020 ուստարվա անգլերենի դասընթացի մշակման աշխատանքներ:

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքները Մայր դպրոցում

Հունիսի 17-ին

12։00-13։30 – 2019-2020 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքներ. Օտար լեզու դասավանդողների հավաք ‹‹ծրագրային-մեթոդական փաթեթի ամառային մշակման նախագծեր. առաջարկությունների ներկայացում›› օրակարգով. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 18-ին

12:00 – 13:30 – ‹‹Գնահատումը կրթահամալիրում 2018-2019 ուստարում և առաջարկություններ 2018-2020 ուստարվա համար››. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 20-ին

12:00-13:30 Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաք՝ ‹‹Բլեյան կրթական բաց ցանց. 2018-2019 ուստարվա ընթացքում կատարված նախագծեր և 2019-2020 ուստարվա նոր նախագծերի առաջարկություններ››: Ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

 

 

Teachers’ Choir Sebastatsies was founded in 2012 with the initiative of the Educational Foundation ″Sebastatsiner″, the artistic director-conductor is Harutyun Topikyan, founder of Yerevan Chamber Choir, honored artist of RA.

It is an open quartet choir and consists of the pedagogical staff of the Educomplex. The choir performs spiritual and secular songs by Komitas, other medieval Armenian chants and the songs by modern Armenian composers, spreads them with educational-cultural-country study campaign concerts, educational liturgies, organizes national rituals and participates in them. The concerts are accompanied by the performances of the author educational programs and educational exchanges.

The choir performs songs in acting and ruined churches, in the areas of other historical monuments and museums, in the village and town squares, concert halls, contributes to the creation of pedagogical choirs.

In all its initiatives, the choir has the blessing and support of the Armenian Apostolic Church.

The choir disseminates its activities on the blog.

The Choir Sebastatsies always gives immediate respond to the invitations to give concerts in Armenia and outside Armenia.

The trainings of the choir are open, and are organized in the Sebastia Concert Hall of the Educomplex Mother School on Tuesdays and Thursdays at 15:15 – 16:30.

Artistic Director: Harutyun Topikyan, tel: 091429234

Choir Director: Armine Topchyan, tel: 093309389, topchik@mskh.am

Director of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex: Ashot Bleyan, tel: 094431099, bleyan@mskh.am

 

 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր 6 տարեկաններ   1-3-րդ դասարաններ

Ճամբարային նախագիծը (նախագծերը) դասվարի բլոգում՝ ներկայացում, իրականացում

Էլմիրա Մարգարյան– 6 տարեկանների դասվար

Ուսումնական բլոգում հրապարակել է մայիսի 27-31 և հունիսի 3-7 աշխատանքային նախագծերը: Read the rest of this entry »

Սկիզբը այստեղ կարող եք գտնել.

Շարունակություն

at

be good at – լավ լինել մի բանում He is good at Mathematics

be good at doing something –

look at somebody (something)

glance at ….

throw something at somebody – He threw the money at him. (Նա նետեց փողը նրա վրա:)

throw something to somebody – Throw the ball to me. (Նետիր գնդակն ինձ:)

to be surprised at something (somebody)

to arrive at the station, բայց to arrive in London

at somebody’s request – ինչ-որ մեկի խնդրանքով  I did that at my mother’s request.

at somebody’s demand – ին-որ մեկի պահանջով

at somebody’s invitation – ինչ-որ մեկի հրավերով -I have come here at your director’s invitation. Ես այստեղ եմ եկել ձեր տնօրենի հրավերով:

at a distance of 120 kilometers – Vanadzor is at a distance of 120 kilometers from Yerevan.

on

depond on  – կախված լինել մեկից կամ մի բանից It depends on the weather.

independent of something, somebody- անկախ լինել մի բանից, մեկից

on somebody’s initiative – ինչ-որ մեկի նախաձեռնությամբ

on somebody’s order – ինչ-որ մեկի հրամանով

on somebody’s instructions – ինչ-որ մեկի ցուցումներով

a lecture on .. He gave a lecture on Armenian Literature. Նա դասախոսություն կարդաց հայ գրականությունից:

a meeting on … ժողով մի բանի վերաբերյալ

 

a debate on … բանավեճ մի բանի վերաբերյալ

a talk on …

agreement on something – համաձայնություն մի բանի շուրջ

a resolution on something – որոշում մի բանի վերաբերյալ

a policy on – քաղաքականությունը մի բանի վերաբերյալ

on the radio – ռադիոյով

on TV – հեռուստատեսությամբ

on the phone -հեռախոսով

operate on somebody – վիրահատել մեկին

for

medicine for a disease – դեղ հիվանդության դեմ

pills, drops, mixture for some ailment – հաբեր, կաթիլներ, լուծույթ

treatment for a disease – բուժում ինչ-որ հիվանդության

operation for appendicitis – կույր աղիքի վիրահատություն

Ինչ-որ մեկի կույր աղիքը վիրահատել – operate on somebody for appendicitis

leave for Moscow – մեկնել Մոսկվա  Leave Yerevan for Kiev. Երևանից մեկնել Կիև:

with

shiver with cold – դողալ ցրտից

tremble with – դողալ վախից

cry out with pain – ցավից ճչալ

in

lie in the sun – պառկել արևի տակ

sit in the tree նստել ծառի վրա

I have a pain in my shoulder – Ուսս ցավում է:

I have a pain in my knee. – Ծնկի ցավ ունեմ:

result in – հանգել մի բանի  Their quarreling resulted in fighting. Նրանց վեճը հանգեց կռվի:

end in victory (failure)- վերջանալ հաղթանակով (ձախողմամբ)

bite somebody in the arm – կծել մեկի թևը

sting somebody in the arm – խայթել մեկի թևը

strike somebody in the arm – խփել մեկի թևին

 

Հունիսի 10-14

Մասնակցություն փառատոնային ճամբար-դպրոցի գործունեությանը Քոլեջում.

Ժամը 9:00-ից մինչև 12:00

Թարգմանչական նախագծային աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների հետ. անգլերեն ենք թարգմանում ‹‹Գետը բնակավայրում››, ‹‹Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա›› և ‹‹Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով›› նախագծերի կատարման մասին պատմող նյութերը, որոնք հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում:

12:30-16:00 – անհատական աշխատանք Մեդիա կենտրոնում

Հեռավար ուսուցման ամփոփիչ դաս-առաջադրանքների կազմում, Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում, Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում, հունիսյան ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների համակարգում (6-8-րդ դասարանների համար առաջադրանքի կազմում), հայերենից անգլերեն թարգմանություններ տնօրենի օրագրից:

Նշված անհատական աշխատանքները շարունակվում են նաև տանը:

 

 

 

Ուսումնական աշխատանք. թարգմանում ենք անգլերեն

Մենք մեր համայնք Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի իշխանություններին դիմում ենք մեր անմիջական շրջակա միջավայրի պաշտպանված, անվտանգ, խնամված պահելու միասնական խնդրով։

Քաղաքը շարունակ մաքուր, խնամված, կանաչ պահելու գործը մերն է՝ քաղաքացունը, բոլոր տարիքների բնակիչներինը. թողե՛ք մեզ։ Դուք մեզ՝ երկրարագործ-պարտիզպան երևանցիներիս աջակցություն-սպասարկումն ապահովեք այնպես, որ՝

 • կանաչին-ծառին-թփին, միջթաղային անցումին, խաղահրապարակին, պուրակին հատկացված հողը՝ պետական-համայնքային, բոլորիս սեփականությունը, այլ նպատակի չծառայի, չօտարվի, չանապատանա.
 • երկրագործ-պարտիզպանը ժամանակին ու կարգով ունենա անհրաժեշտը՝ ոռոգման ջուր՝ անխախտ ռեժիմով, ստանա ոռոգման համակարգի ստեղծման-նորոգման, կանաչի խնամքի-սպասարկման միասնական ծառայություններ։

Մենք ստանձնել ենք մեր մանկավարժության բաց ֆիզիկական աշխարհի՝ կրթահամալիրին հանձնված ու հարակից տարածքների, մեր կրթական պարտեզի շուրջտարյա, ամենօրյա խնամքը՝ որպես ուսումնական աշխատանք։ Հրապարկեք ոռոգման ջրի ռեժիմը կրթահամալիրի բանգլադեշում, նրա շրջակա միջավայրում, որ ամռան տապին մեր ստեղծած կանաչ լանջերը, մեր պարտեզները, մարգագետինները, պուրակները խնամված մնան՝ որպես թավիշ-աճող-տարածվող օազիս։ Եվ ապահովեք, որ թաղամասի մյուս ուսումնական հաստատություններին, այլ կազմակերպություններին, բնակելի շենքերին նպատակային օգտագործման հանձնված հողը խնամվի այնպես, որ բնակելի արվարձանում բոլորիս կրթական պարտեզը միասնական-ներառական լինի։

Միացեք մեզ։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆի 57, հեռախոս՝ 747246, info@mskh.am

 

Հունիսի 5-ին՝ կրթահամալիրում շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջազգային օրվա  ստուգատեսի հրավեր։

 

We appeal to the authorities of the municipality of Malatia-Sebastia District in Yerevan, with a joint heartfelt request to maintain our community immediate surroundings protected, secure, safe and well cared of.

The work of keeping the city always clean, well cared of and green is ours: citizens’, inhabitants’ of all ages. Leave it to us. Your task is to provide us, farmer-gardener citizens of Yerevan, with a support-service, so that:

 • the state-community piece of land allocated to greenery, inter-block passages, playgrounds, parks may not serve for other purposes, may not be alienated or become desolated.
 • Farmer-gardeners can get all the necessary things in time: irrigation water in uninterrupted mode, get joint services of creation and renovation of irrigation systems and maintenance of greenery.

We have taken over all the year round, day-to-day care of our educational garden, the open physical world of our pedagogy and the adjacent territories of the Educomplex, as a form of educational work. Publish the irrigation water regime in the Educomplex Bangladesh (the South-West district of Yerevan) and in its surroundings, so that our green slopes, our gardens, meadows, lawns and parks can remain as a growing green oasis in the heat of the summer. And ensure that the land allocated to other educational institutions, other organizations, residential buildings for the purposeful use, will be taken care of with the same approaches so that our educational garden in the residential suburb can be inclusive.

Join us!

″Mkhitar Sebastatsi″ Educational Complex, Raffi 57, tel: 747246 info@mskh.am

 

 

Քանդակագործության և ճարտարապետության ամենամյա միջազգային փառատոն

Անգլերեն -եմ թարգմանել հայերենի վերջնական խմբագրված տեքստը

Փառատոնի բոլոր նախագծերը թարգմանել եմ անգլերեն և իրենց հղումներով հրապարակել եմ ընդհանուր հայտարարության մեջ:

 

Իմ մասնակցությունը Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաքին

Անգլերեն – եմ թարգմանել հավաքի հայտարարությունը:

Մայիսյան ստեղծագործական հավաքի Քոլեջի կլոր սեղանին PowerPoint  ծրագրով, ներկայացվեց Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերեն դասընթացը: Դասընթացն անգլերեն ներկայացրեցին Անժելա և Միլենա Շամոյանները:

Անգլերեն եմ թարգմանել Քոլեջի մասին պատմող տեղեկատվական ընդարձակ նյութը.

The College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

Մասնակցել եմ Հարավային դպրոցի կլոր սեղանին և լուսաբանել եմ այն կրթահամալիրի կայքում՝ Իմ բլոգով ես ավելի գրագետ դարձա

Հոդված Դպիրում

Խոսքը՝ բարեհունչ, ջերմ ու մատչելի   

Թարգմանություններ՝ հրապարակված Դպիրում և կրթահամալիրի կայքում

Աշոտ Բլեյանի “Մոլորությունների հաղթահարման շրջան՝ իր գրով, ցանցով հեղինակային” հոդվածը թարգմանվել եմ անգլերեն -Time to Overcome Delusions with Diary Notes and Author Network :

Նշված հոդվածի թարգմանությունը ամբողջական դարձնելու նպատակով անգլերեն թարգմանեցի նաև դրանում առկա հղումներով նյութերը և հրապարակեցի կրթահամալիրի կայքի մշտական բաժիններում. (այս նյութերի անգլերեն թարգմանությունները կարևոր են անգլիալեզու ընթերցողին կրթահամալիրը ներկայացնելու համար)

Երևանի ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիր – Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Կրթահամալիրի կառուցվածքը – The Structure of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարինե Մկրտչյանի ‹‹Ազգային օպերա. ուսուցման բովանդակություն, մեթոդ, միջավայր – Folk Opera: Teaching Content, Method, Environment›› հոդվածը:

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ կազմել դաս-առաջադրանքներ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար:

Հեռավար ուսուցմամբ երկու սովորողի պատասխաններ հրապարակվել են կայքի անգլերեն էջում՝ Աշոտ Հովհաննիսյան և Աստղիկ Խաչատրյան:

Անգլերենի և ռուսերենի մայիսյան ֆլեշմոբներ

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը – 84 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Անահիտ Նաղդալյան – 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Ժաննա Հակոբյան – 27 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան – 0 մասնակից

Ռուսերենի Google ձևաթղթերը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – 106 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – 83 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 5 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան – 13 մասնակից

Անգլերենի Google ձևաթղթերը ես եմ կազմել:

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում մայիս ամսվա ընթացքում 15 նյութ է հրապարակվել:

Սկսում ենք կատարել անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

 

Այս դասը թող ձեզ համար լինի նախդիրների ճիշտ գործածման ուղեցույց:

Օրվա ժամանակահատվածները, ժամանակը, օրը, ամիսը, տարին

In the morning, in the evening, in the afternoon

At night, at midnight, late at night,  at dawn (լուսաբացին, երբ լուսանում է և դեռ արևը չի ծագել), at sunrise, at sunset

In winter, in spring, in early summer, in early spring (վաղ գարնանը),

On a hot summer day,  on a cold winter morning (ձմեռվա մի ցուրտ առավոտ)

On the morning of January 6, 2016 – 2016-ի հունվարի 6-ի առավոտյան

I was born on the 16th of May 1991, կամ` I was born on May 16, 1991

On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday

At Christmas – Սուրբ ծննդին

On my birthday – իմ ծննդյան օրը, բայց՝ He bought a binocular for my birthday.

At 6 o’clock, at a quarter past 6, at half past six

At about  5 – մոտավորապես ժամը 5-ին:

From six to seven

Work from morning till night

At 10 a.m. առավոտյան 10-ին: At 10 p.m. երեկոյան 10-ին:

A ticket to Moscow for the 16th of May

An appointment for 6 o’clock. – ժամադրություն ժամը 6-ի համար

Տարբեր բառերից հետո տարբեր նախդիրներ

To be +ածական+ to somebody

To be rude to somebody – կոպիտ լինել մեկի նկատմամբ

To be cruel to somebody – դաժան լինել մեկի նկատմամբ

To be polite to somebody – քաղաքավաի լինել մեկի նկատմամ

To be impolite to somebody – անքաղաքավարի լինել մեկի նկատմամբ

 

About

There is something strange about him. Տարօրինակ բան կա նրա մեջ:

There is something funny about him.

There is something suspicious about him. Կասկածելի բան …

There is something unpleasant about him. Տհաճ բան …

 

for  

love for people – սեր մարդկանց նկատմամբ

admiration for people հիացմունք

contempt for people – արհամարհանք

hatred for people – ատելություն

respect for people – հարգանք

 

of

It’s kind of you to help me.  – բարի է ձեր կողմից ինձ օգնելը:

It’s nice of you – Լավ է …

It’s bad of you – Վատ է …

It’s mean of you – Ստոր է …

 

At

To be surprised at something – Զարմացած լինել մի բանի վրա:

To get surprised at something – Զարմանալ մի բանի վրա:

To be astonished at something – ապշած լինել…

To be indignant at something – զայրացած լինել

 

To

It is clear to me – Պարզ է ինձ համար:

It’s unexpected to me – Անսպասելի է ինձ համար:

It’s unknown to me – Անհայտ է ինձ համար:

It’s news to me – Նորություն է ինձ համար:

It’s all the same to me – Ինձ համար միևնույնն է:

It makes no difference to me. – Ինձ համար տարբերություն չկա:

 

For  

It’s important for me to do this work. – Կարևոր է ինձ համար…:

It’s necessary for me to…. –Անհրաժեշտ է ինձ համար…

It’s impossible for me to …. –Անհնար է …

It’s convenient for me to … – Հարմար է …

 

Շարունակելի

 

Մայիսի 15-ին, ժամը 13:30-ին Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին հարկի միջանցքում էի, որտեղ պատի վրա ամրացված էր մեծ սմարթ հեռուստացույցը: Սովորողներ, դասվարներ, դասավանդողներ ու ծնողներ…բոլորը սպասում էին կլոր-սեղան քննարկմանը, որը սկսեց Կարինե Բաբուջյանը իր երրորդ դասարանցիների հետ՝ ‹‹Բլոգավարությունը երրորդ դասարանում›› ներկայացմամբ: Հենց միայն PowerPoint պրեզենտացիայից երևում է, թե որքան մեծ աշխատանք է կատարել Կարինեն իր սովորողների հետ: Տպավորիչ էին երրորդ դասարանցիներ Հայկ Փիլիփոսյանի, Դավիթ Հայրապետյանի, Էվելինա Հակոբյանի մեկնաբանությունները իրենց բլոգների բաժինների մասին: ‹‹Իմ բլոգով ես ավելի գրագետ դարձա››, այսպես համոզիչ ամփոփումով ավարտեց իր խոսքը Հայկ Փիլիփոսյանը: Դավիթ Հայրապետյանն էլ այն կարծիքն արտահայտեց, որ բլոգը թափանցիկ է բոլորի համար, իսկ թուղթը՝ ոչ:

20190515_134219_Burst01 (1).jpg20190515_133228_Burst01.jpg

Իր շնորհակալական խոսքն արտահայտեց Դավիթ Հայրապետյանի մայրը՝ Լիլիթ Պահությանը: Նա հիացած էր, որ իր որդին այդքան վաղ տարիքում կարողանում է  աշխատել բլոգով ու իր մտքերն ազատ արտահայտել:

20190515_134406_Burst01.jpg

Հաջորդ ներկայացումը Լուսինե Գասպարյանինն էր իր առաջին դասարանցիների ուղեկցությամբ ‹‹Ճամփորդությունը՝ ուսումնական աշխատանք›› թեմայով: Լուսինեն մանրամասն նկարագրեց, թե ինչպես է կարողանում ճամփորդությունը դարձնել ուսումնական աշխատանք: Քանի որ առաջին դասարանցիները դեռ չեն կարողանում ինքնուրույն նախապատրաստվել ճամփորդությանը, մեծ է դասվարի աշխատանքը այս հարցում: Ինչպե՞ս պետք է հագնվեն սովորողները, ի՞նչ վերցնեն իրենց հետ, ինչի՞ մասին և ի՞նչ բառապաշարով պետք է պատմել նրանց ճամփորդությից առաջ, ճամփորդության ընթացքում և ճամփորդությունից հետո:

20190515_134927_Burst01.jpg

Երրորդ ներկայացումն արեցին Հասմիկ Պողոսյանը և Շուշան Ալեքսանյանը՝ ‹‹Ճամփորդույթունները՝ որպես հեղինակային կրթական ծրագիրը տարածող գործիքներ›› թեմայով: Հասմիկ Պողոսյանը նշեց, որ ուսումնական ճամփորդությունները երեք փուլերով են իրականացվում՝ նախապատրաստական փուլ, ճամփորդության ընթացքը և հետճամփորդական փուլը իր պատումներով, լուսանկարների շարքերով ու ֆիլմաշարերով: Շուշան Ալեքսանյանը ներկայացումը ավելի ուսումնական էր դարձնում սովորողներին ուղղված իր բնագիտական հարցերով:

20190515_140741.jpg  20190515_135055_Burst01.jpg

Կլոր սեղան-քննարկման ողջ ընթացքում ամենահիացած դեմքերը, ամենաբարի  ժպիտները ծնողներինն էին:

20190515_135104.jpg

 

 

Շատ հաճախ հարկ է լինում կապել երկու պարզ ընդարձակ նախադասությունները՝ խոսքն ավելի հակիրճ ու սահուն դարձնելու համար. and-և կամ իսկ, but-բայց, yet-բայցևայնպես, or-այլապես, both…and-և…և, so-այսպիսով, either…or-կամ…կամ, neither…nor–ոչ…ոչ, not only…-but…as well-ոչ միայն…այլ նաև.

Examples.

and

She finished her homework. She went out.

She finished her homework and went out. Այստեղ «և» է թարգմանվում:

She drank a cup of tea. Nick refused to drink anything.

She drank a cup of tea and Nick refused to drink anything.

but 

She studied hard. She failed the exam.

She studied hard but failed the exam.

So 

It was raining heavily. I stayed at home.

It was raining heavily, so I stayed at home.

yet 

I was very tired. I continued working.

I was very tired, yet I continued working.

or 

Stop mocking your sister. I will punish you.

Stop mocking your sister or I will punish you.

both…and

John likes action films. Nick likes action films.

Both John and Nick like action films.

either…or

You can come at seven. You can come at eight.

You can come either at seven or eight.

neither …nor

Nick doesn’t like Indian films. John doesn’t like Indian films.

Neither Nick nor John likes Indian films.

not only…but…as well

He copies out the new words. He learns the new words.

He not only copies out the new words but learns them as well.

Նա ոչ միայն դուրս է գրում նոր բառերը, այլ նաև սովորում է դրանք:

 

Միացրեք նախադասությունները օրինակներում նշված կապակցող բառերով: Join the sentences with the linking words mentioned above.

She doesn’t like Chemistry. She doesn’t like Biology.

You should study hard. You will fail the exam.

I did my lessons. I switched on the TV set.

You can go to the Black Sea for your holiday. You can go to Jermuk for your holiday.

I finished school ten years ago. My friend finished school ten years ago.

I can lend you my cell phone. You should give it back in an hour.

Translate the sentences into English.

Ե՚վ իմ քույրը, և՚ ես գնացինք գնումներ անելու:

Նա չի խոսում ո՚չ վրացերեն, ո՚չ ռուսերեն:

Դու ոչ միայն պետք է  ափսեները լվանաս, այլ նաև հատակը ավլես(sweep the floor):

Նա շատ էր ուզում ավտոմեքենա գնել, բայց չէր կարողանում փող խնայել (save money for) դրա համար:

Սուսանը արկածային գրքեր է կարդում, իսկ Լևոնը պատմավեպեր է սիրում կարդալ:

Դու կարող ես կամ համերգ գնալ, կամ՝ թատրոն:

Նա շատ էր ուզում շարունակել իր կրթությունը համալսարանում (continue his education at the university), բայցևայնպես, քիչ էր աշխատում:

Ես չգիտեի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը, այսպիսով հարցրեցի ոստիկանին:

 

Պատասխանել են՝

Ալիսա Ղասաբյանը -մայիսի 14-ին: Ուղղել եմ սխալները և նոր առաջադրանք եմ տվել:

Աստղիկ Հակոբյանը- մայիսի 16-ին: Շատ քիչ սխալներ էր արել: Պատասխանեցի իմ բացատրություններով մայիսի 17-ին:

Երբ 2018-2019 ուստարվա սկզբին ինձ առաջարկվեց վարել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը, միանգամից սիրով ընդունեցի առաջարկը, քանի որ Հայաստանը, հայկական մշակույթը օտարներին ներկայացնելու առաքելությունը միշտ էլ ինչ-որ չափով իմն եմ համարել: Իմն էի համարում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքս էի ուսանող և օտար լեզուների ուսուցման պետական չափորոշիչների պահանջներն էլ դեռ գրված չէին:

Երբ առցանց հանրագիտարանում բացում ենք ‹‹Զվարթնոցի տաճարը›› վերնագրով տեղեկատվությունը ու փորձում ենք կարդալ, տեքստի լեզվական բարդ կառույցները, ճարտարապետական տերմինների առատությունը վանում են ոչ մասնագետ ընթերցողին: Որպես ասվածի ապացույց առաջարկում եմ կարդալ այս մեջբերումը. ‹‹ Զվարթնոցը կառուցվել է Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոսի օրոք՝ 643–652 թթին։ Ենթադրվում է, որ Զվարթնոցի տարածքում է եղել հեթանոսական Տիր աստծու մեհյանը։ Ըստ Սեբեոսի՝ 301 թին այստեղ են հանդիպել Հայոց Տրդատ Գ արքան և Գրիգոր Լուսավորիչը։Տաճարը կառուցվել է յոթաստիճան պատվանդանի կենտրոնում։ Արտաքուստ՝ եռաստիճան՝ հաջորդաբար նվազող 3 գլանաձև ներդաշնակ ծավալների միասնական շինություն է, որի հորինվածքի միջուկը քառակոնքն է։ Վերջինիս խորանները միավորված են 4 զանգվածեղ մույթերով, որոնք վերին՝ կապող 4 կամարների և առագաստների հետ կազմում են գմբեթակիր միաձույլ համակարգ››: Ընդունելի չի լինի գրավոր խոսքին բնորոշ նման խրթին ոճը, որը կարող է միայն մասնագետ ճարտարապետներին հետաքրքիր թվալ:  Զբոսաշրջիկին ուղղված խոսքը պետք է, նախ և առաջ, մատչելի լինի, ընտրված բառերը՝ ամենօրյա գործածական:

Ահա Զվարթնոցի տաճարի մասին պատմող մեր դասընթացի տեքստը, որը մատչելի է, բարեհունչ է լեզվական կառույցների պարզությամբ, իսկ զբոսաշրջիկներին երկրորդ դեմքով ուղղված նախադասությունները խոսքին հաճելի ջերմություն են հաղորդում:

Մենք հիմա ընդամենը երեք կիլոմետր ենք հեռու Էջմիածնից՝ հայ հոգևոր կենտրոնից: Մեր առջև Զվարթնոց տաճարի ավերակներն են:   

Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

Պատմամշակութային հուշարձանները օտարերկրացիներին ներկայացնելիս կարևորում եմ շինության ոչ այնքան ճարտարապետական առանձնահատկությունները, որքան դրանց հետ կապված ժողովրդական ավանդապատումները, որոնք վերցված են Արամ Ղալանանյանի ‹‹Ավանդապատումներ›› գրքից: Օրինակ՝ Գոշավանքի մասին տեքստում Մխիթար Գոշի մասին այսպիսի մի ավանդապատում է ընդգրկված. ‹‹Մի անգամ Մխիթարը երազ է տեսնում. Երազում Աստված նրան ասում է. ‹‹Մխիթա՛ր, յոթ տարի հացի առատություն է լինելու, յոթ տարի էլ՝ չորային. Առատության տարիներին պաշար հավաքիր՝ սովի ժամանակ ժողովուրդը նեղություն չքաշի››: Գոշը մեծմեծ ամբարներ է շինել տալիս, վանքի հարստությամբ հացի էժան տարին ցորեն է առնում լցնում ամբարները: Երբ սովն ընկնում է ժողովրդի մեջ, նա մի գուշ (փայտե կլոր աման) է շինել տալիս և այդ գուշով ցորեն է բաժանում մարդկանց: Դրանից հետո նրա անունը մնում է Գոշ Մխիթար: Երբ Մխիթարը մեռնում է, գյուղը նրա անունով կոչում են Գոշի գյուղ, իսկ վանքն էլ՝ Գոշավանք››:

Սուրբ Գայանե և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցիների մասին տեքստերում կարևորվել է Հռոմից Հայաստան փախած այդ երկու կույսերի նահատակված կյանքերի մասին պատումները:

Հայաստանի թանգարանների, մշակութային գործիչների տուն թանգարանների մասին պատմող տեքստերը ծանրաբեռնված չեն նրանցում առկա ցուցանմուշների նկարագրությամբ: Երբ զբոսաշրջիկները որևէ թանգարան են այցելում, նրանց դիմավորում ու այդ թանգարանում եղած բոլոր ցուցանմուշների մասին ամենամանրամասն տեղեկություններն է հաղորդում այդ թանգարանի էքսկուրսավարը: Մեր դասընթացի տեքստը կարևորում, արժևորում է տվյալ մշակութային գործչին և նրա նկատմամբ հայ ժողովրդի սերն է փոխանցում օտարերկրացուն և, ընդհանրապես, պատասխանում է այն հարցին, թե ինչու է արժանի այցելել այդ մշակութային օջախը: Որպես օրինակ՝ ներկայացնում եմ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի մասին պատմող մեր երկլեզու տեքստը, իսկ տուն թանգարանն այցելելուց հետո Քոլեջի ուսանող Անժելա Շամոյանը ստեղծեց անգլերեն իր տեսաֆիլմը:

Մեր անգլերեն դասընթացի գերակշիռ մասը երևակայական (մի անգամ էլ իրական եղավ) երկխոսություններն են օտարերկրացիների հետ օդանավակայանում, Երևանի փողոցներում, հյուրանոցում, ռեստորանում, առևտրի մոլերում և բացօթյա ցուցահանդեսներում:

Դասընթացի տեքստերի մի մեծ շարք մեկը մյուսի բովանդակային շարունակությունն է կազմում: Օրինակ՝ ‹‹Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the Tourists at the Airport››, ‹‹Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – On the Way to the Mariotte Hotel››, ‹‹Նախաճաշ հյուրանոցում-Breakfast at the Hotel››, ‹‹Երևանի կենտրոնը – The center of Yerevan››:

Համացանցում, իհարկե, կան առանձին տեքստեր Հանրապետության հրապարակի, Աբովյան փողոցի ու Հյուսիսային պողոտայի, Օպերայի շենքի, Կարապի լճի ու Ազատության հրապարակի մասին, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանի ու նրա շուրջը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես վաճառքի մասին: Մեր դասընթացը տարբերվում է այս բոլորից նրանով, որ այս ամենը օտարերկրացիների հետ երևակայական կենդանի երկխոսությունների միջոցով է ներկայացված, երբ զբոսաշրջիկների հետ քայլում ենք Երևանի փողոցներով ու պատասխանում նրանց հարցերին: Բոլոր երկխոսությունները սկզբում գրվում են հայերեն, որից հետո ուսանողները  թարգմանում են անգլերեն: Լեզվական սխալները ուղղելուց հետո սկսվում է տեքստի հետ աշխատանքի երկրորդ փուլը: Երկրորդ փուլի ընթացքում ուսանողները իրենց համակարգիչների, սմարթֆոնների վրա բացում են տեքստի միայն հայերեն տարբերակը և հայերենը մտքում կարդալով՝ խոսում են անգլերեն: Երրորդն ազատ ոճի փուլն է, երբ համակարգիչները, սմարթֆոնները անջատված են և սկսվում է կենդանի երկխոսությունը: Այս փուլում ուսանողները ազատ ու անկաշկանդ ստեղծում են իրենց խոսքը՝ շատ հաճախ էլ շեղվելով բնագրից:

Մենք միասին ստեղծում ենք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի մեր հեղինակային դասընթացը: Դեռ շատ աշխատանք կա անելու:

 

 

Students get vocational and career college education at our College.

We have the following departments of career college education here:

 • Pre-school education
 • Office work with specialized teaching of foreign languages
 • Organization of tourism services with specialized teaching of foreign languages
 • Librarianship
 • Decorative and applied arts and crafts
 • Computer network maintenance
 • Photograghy
 • Fashion modeling and clothing design

Two new departments will open in September 2019

 • Fermentation technology and winemaking
 • Computer arts design

We have the following departments of vocational education:

 • Gardening
 • Sewing technology
 • Horticulture
 • Culinary

Two new departments will open in September 2019

 • Winemaking and production of juices
 • Pottery

At our college, we are trying to create a proper environment for vocational education: modern studio-workshop-laboratories.

We are realizing production based teaching. We are sure that the best teaching is through teaching with real work. Our educational programs are organized through the educational calendar of the Educomplex, with personal digital means and educational projects.

The education here is also considered individual as we have the opportunity to choose courses of supplementary education. Open clubs of preference development function here. We organize open creative gatherings, reviews, exhibitions, presentations and concerts.

The College students can also participate in the expositional, military-sports camps organized for the schools of the Educomplex.

Sewing workshop

 

The College students of the departments “Sewing technology” and “Fashion modeling and clothing design” have their trainings in this workshop. We have already said that our education is production based. During the specialization the training is carried out by projects. The students acquire professional skills while working. They are manufacturing a make-to-order process for other branch educational institutions of the Educomplex.

For example, the students sew pillows, blankets, sheets, holiday ritual clothes and other items for the kindergartens of the Educomplex.

20190426_104357.jpgimg-10cde29a9d8215f5c1278cb9ae4a0b11-v

      Laboratory of technology and decorative applied arts and crafts

This is the main workshop of the profession “Decorative applied arts and crafts”. But the students, having chosen the supplementary courses of handicrafts and crafts, also have their trainings here. Here the students are engaged in pottery, sculpture, drawing, as well as decorations, plates, glasses and other applied art samples.

The workshop cooperates with the Grapes and Wine School. In the result of the project work, there have been designed wine bottles, labels. Both the college students and the pre-school children take part in these projects. During the ritual projects, the students decorate the College, creating the typical environment for each ritual.

20190219_123107-1received_2288049737965870

 

Greenhouse laboratory

This is the greenhouse laboratory of our Educomplex. Thanks to project based teaching we can effectively combine theoretical knowledge with practical training in the greenhouse laboratory.

The greenhouse laboratory serves the students of different age groups: from pre-school children up to school children and teachers.

The middle school learners carry out their biological projects in the greenhouse. The College students of ″Horticulture″ department work here.

 

20190405_100508

 

Grapes and Wine School

In 2018 Grapes and Wine School was established for the College departments ″Fermentation Technology and Winemaking″, ″Winemaking and Production of juices″ and ″Cultivation of Grapes and Horticulture″.

 Vineyards

We have already planted grape vines on the College hill and on the Educational Farm. The Educomplex has appealed to the Government of the Republic of RA to provide us with a plot in the uncultivated area near the Educational Farm. Here we will have a large grape vineyard, for which we have already purchased nursery vines and rooted them all year round.

58610155_438922766920671_5343486563776987136_n58625816_1833209113446025_5678444603561213952_n

screenshot_20190419-212236_messenger

Wine Laboratory

 This is our wine laboratory which is equiped with wine making equipments.

Last year our students with groups of schoolchildren took part in grape harvesting and wine making process (grape harvesting, grape crushing, releasing the juice and fermentation…)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=WeJd58dn_9g 

 

Wine Cellar

The wine cellar will be in the basement of our building. Wine aging will be done in the barrels and clay vessels. The bottled wine will also be kept here. There will be corners for tasting wine here.

img-11978a7de825150eb5a25e888140b599-v

Barrel making workshop

There has been created a barrel making workshop where barrels will be made and repaired.

 

 

Armenia is a museum in the open area, and we are its guides.

Little և few, a little և a few

Little water – քիչ ջուր, little butter-քիչ կարագ (little-ը «քիչ» իմաստով օգտագործվում է անհաշվելի գոյականների հետ)

few chairs – քիչ աթոռ, few pencils – քիչ մատիտ (few-ն օգտագործվում է հաշվելի գոյականների հետ )

a little – մի քիչ

a few – մի քանի

much water – շատ ջուր, much cheese-շատ պանիր,

many balls – շատ գնդակ, many tables – շատ սեղան

some  և any

There are some apricot trees in the garden.

Հարց տալիս և ժխտելիս some-ի փոխարեն գործածվում է any

Are there any apricot trees in the orchard?

There aren’t any apricot trees in the orchard.

I. Choose the right word

 1. He has got (much, many) friends in Yerevan.
 2. Has she got (some, any) friends in Gyumri?
 3. You should use (little, few) salt.
 4. I have got (a little, a few) friends in Vanadzor.
 5. There are (little, few) chairs in the hall. We need 2 more chairs.

II. Translate into English

 1. Ես շատ ջուր եմ խմում ամռանը:
 2. Շատ ծիրանենի կա մեր այգում:
 3. Ես քիչ ջուր եմ խմում ձմռանը:
 4. Ես աշխատում եմ այստեղ: Ինձ մի քանի մեխ (nail) տուր:
 5. Դուք շատ եք աշխատում և քիչ եք ուտում: Դուք պետք է քիչ աշխատեք և շատ ուտեք:
 6. Սեղանի վրա կա՞ն գրքեր: Ո՚չ, սեղանի վրա գրքեր չկան:

Երբեմն ավելի հարմար է ուղիղ հարց տալու փոխարեն այդ բանը անել անուղղակիորեն, որն ավելի քաղաքավարի է:

Օրինակ՝ When does the train arrive from Moscow? Ուղիղ հարց:

When did you meet Vahag?

Is Hakob at home?

Անուղղակի հարցեր ուղղելու ձևեր. անուղղակի հարցերում նախադասությունը պատմողական ձևում է: do, did, օժանդակ բայերը չեն գործածվում, is, was, are, were օժանդակ բայերը դրվում են ենթակայից հետո:

I wonder when the train arrives from Moscow. Հետաքրքիր է, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I wonder when you met Vahag.

I wonder if Hakob is at home.

I’d like to know when the train arrives from Moscow.  Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I’d like to know when you met Vahag.

I’d like to know if Hakob is at home.

I want to know when the train arrives from Moscow. Ես ուզում եմ իմանալ, թե …

I want to know when you met Vahag.

I want to know if Hakob is at home.

 

Ուղղակի հարցեր տալու փոխարեն նույն միտքը ձևակերպեք պատմողական նախադասություններով` հետևելով իմ օրինակներին:

 1. How did he manage to solve that problem?
 2. Are you pleased with his answer?
 3. When does the plane to Amsterdam take off?
 4. How often do you visit your grandparents?
 5. When are they returning to Yerevan?
 6. Is this book translated into Armenian?
 7. Where are you going to spend your holiday?

Translate into English

1 Ինչպե՞ս կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

2. Հետաքրքիր է, թե ինչպես կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

3. Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ են նրանք վերադառնալու:

4. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես դու այդքան տխուր:

5. Ինչու՞ ես այդքան տխուր:

6. Ինչու՞ չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

7. Հետաքրքիր է, թե ինչու չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

 

used to do something – անցյալում սովորաբար կատարվող գործողություն նշելու համար

When I was young I used to go to the cinema very often. Now I watch films on YouTube. Այստեղ used to -ն նույնիսկ չի էլ թարգմանվում հայերեն: Երբ երիտասարդ էի, շատ հաճախ էի գնում կինոթատրոն:

to be used to doing something կամ to be used to something – սովոր լինել մի բան անելուն կամ սովոր լինել մի բանի. այս արտահայտությունը կարելի է տարբեր ժամանակներում գործածել:

I am used to drinking coffee in the morning. Ես սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտյան:

I am used to morning coffee.

I was used to drinking coffee. Ես սովոր էի …

I was used to coffee.

I will be used to drinking coffee. Ես սովոր կլինեմ …

I have been used to drinking coffee in the mornings for already 10 years. Ես արդեն տօ տարի է սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտներին:

get used to doing something կամ get used to something – մի բան անելու սովորություն ձեռք բերել կամ սովորություն ձեռք բերել մի բանի

Այս արտահայտությունն էլ կարելի է տարբեր ժամանակներով գործածել:

He got used to smoking 15 years ago.

He got used to cigarettes 15 years ago.

Soon you will get used to getting up early because of your new job.

 

I.Use the right expression in the correct form.

 1. She (used to, got used to, was used to) get up very early because her working place is at a distance of 25 km.
 2. Henry (used to, is used to, got used to) cycling to his work as there was no transport in that district.
 3. They (used to, are used to, got used to) having a shower every day in summer.
 4.  Jack (used to, got used to, was used to) wear a panama hat.
 5. I didn’t like to take part in those events but soon I (used to, was used to, got used to) them.

II. Translate into English

 1. Նա վեր էր կենում վաղ առավոտյան և աշխատում էր իր փոքրիկ պարտեզում:
 2. Հենրին սովորություն ունի ուշանալ հանդիպումներից (ուշանալ մի բանից – to be late for)
 3. Նա սկզբում չէր ուզում կաշառք (bribe) վերցնել, բայց շուտով սովորեց դրան:
 4. Նա սովորություն ուներ դուռը բաց թողնել գիշերները, բայց այդ դեպքից հետո միշտ կողպում (lock) է այն:
 5. Կարծում եմ, որ շուտով ձեր սենյակը մաքուր պահելու սովորություն ձեռք կբերեք:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը՝  https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEDf0EngMURM5cE  Սխալներ չկան:

Նամակով պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալներ չկան:

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքներ

Մարիամ Քալանթարյան. ռուսերեն է թարգմանել Գոհար Բալջյանի հոդվածը «Переподготовка уителей – учебная работа»

Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային փառատոնի հայտարարությունը թարգմանել են տարբեր լեզուներով հետևյալ դասավանդողները՝

Յուրա Գանջալյան`անգլերեն

Ժաննա Հակոբյան ՝ ռուսերեն

Կարինե Թևոսյան՝ ֆրանսերեն

Դիանա Նազարյան՝ պարսկերեն

Մարիամ Սարդարյան՝ իտալերեն

Աննա Ֆրանգյան՝ իսպաներեն

Ռինա Շագինյան՝ վրացերեն

Յուրա Գանջալյան՝ Հեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի բաց լաբորատորիայի հայտարարությունը թարգմանել եմ անգլերեն

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել ապրիլի 27-ին արված Աշոտ Բլեյանի պրեզենտացիան՝  Ashot Bleyan presents Bleyan Open Educational Network.

Յուրա Գանջալյան՝ այլոց փորձի ուսումնասիրություն «Կրոնական կամ հոգևոր կրթություն»

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել Հասմիկ Ղազարյանի հոդվածը «The Purpose of Education: One’s Own Values»   

Այս թարգմանությունից հետո գրեցի «Խոհեր մի թարգմանությունից հետո» արձագանքը և հրապարակեցի դասավանդողի իմ օրագրում:

Ապրիլի 26-ին՝ հոդված՝ Բլեյան կրթական ցանցի հավաքը Քոլեջում 

Յուրա Գանջալյան՝ ապրիլի 27-ի հավաքին զեկույցով ներկայացրել եմ «Ուսումնական ֆլեշմոբները կրթահամալիրում»  

Անգլերենի և ռուսերենի ապրիլյան ֆլեշմոբների ամփոփումը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը՝ 82 մասնակից:

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան՝ 67 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան`49 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան՝ 21 մասնակից

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Աննա Ֆրանգյանը՝ 89 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան՝ 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան՝ 33 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան՝ 1 մասնակից

Շարունակել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը, որի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ իմ բլոգի «Հեռավար կրթություն» բաժնում:

Մենթորական աշխատանք եմ կատարել Հարավային դպրոցի անգլերենի նոր դասավանդող Միլենա Մանուչարյանի հետ՝ դասալսում, խորհրդատվություն, նամակագրական կապով ցուցումներ:

Ուսումնական ճամփորդություն Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ: Այցելել ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան, որի մասին անգլերեն ֆիլմ է պատարաստել ուսանող Անժելա Շամոյանը:

Քոլեջի ուսանողների համար նոր ուսումնական 3 նյութ եմ պատրաստել.

We are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum

We are visiting Avetik Isahakyan`s Home Museum

Interesting findings in Armenia

 

Վանաձորից, Դիլիջանից և Արարատից ժամանած մանկավարժների շրջայցը Քոլեջում Լիլիթ Բլեյանը սկսեց Նորաբաց Խաղողի և գինու դպրոցի ներկայացմամբ: Անսովոր էր հյուրերի համար՝ խաղողի և գինու դպրոց: Անսովոր էր և միևնույն ժամանակ՝ այնքան ջերմ ու կենսահաստատ տրամադրություն հաղորդող: Երբ հյուրերը ըմպում էին գինին և գովաբանում այն, Դպրոցի ղեկավար Արտակ Ռշտունին հպարտությամբ շեշտում էր, որ Ավագ դպրոցի ու Քոլեջի սովորողների ձեռքերի սիրով քաշած գինին են խմում:

20190426_111331_Burst01

Խաղողի և գինու հյուրընկալ դպրոցից հետո ներկա եղանք Գայանե Թերզյանի ‹‹Գրական թատրոն›› նախագծային խմբի պարապմունքին: Պարապմունքի մասնակիցները ‹‹Նախադպրոցական մանկավարժություն›› մասնագիտության երկրորդ կուրսեցիներն էին: Ուսանողների առջև Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի, Համո Սահյանի, Պարույր Սևակի բնագիր բանաստեղծություններն էին, որոնց կողքին՝ այդ նույն բանաստեղծությունները երգերի խոսքերի վերածած տարբերակներն էին: Ղազարյան Ալյոնան, Աթալյան Արփինեն, Ղևոնդյան Անահիտը, Հաջյան Մերին և Հովհակիմյան Գրետան կարդում էին իրենց ընտրած բանաստեղծությունը, որից հետո քննարկում էին երգի խոսքերի և բնագրի միջև եղած տարբերությունները: Քննարկումը ավարտվում էր այդ խոսքերով գրված Լևոն Արևշատյանի երաժշտությամբ ու Գոռ Սուջյանի կատարմամբ արված ձայնագրությունների ունկնդրումով: Հյուրերն այնքան ոգևորվեցին, որ նրանցից մեկը վերցրեց թերթիկը և ինքը կարդաց Վահան Տերյանի Աշնան Մեղեդին: Դիլիջանի թիվ 5 դպրոցի տնօրենի խնդրանքով մեր ուսանողները մի ազգագրական երգ երգեցին, որին միացավ նաև Տաթև Բլեյանը: Կանցնի մեկ-երկու տարի և այս բանաստեղծություններ, երգ ու երաժշտություն սիրող  աղջիկները կդառնան մեր 2-4 տարեկանների զարգացման խմբերի դաստիարակներ:

20190426_113747_Burst01 (2).jpg

Քոլեջը ունի նաև իր նախակրթարանը: Այս սենյակում Նելլի Պողոսյանի և Էմմա Տերտերյանի 2-4 տարեկան սաները թափանցիկ մոմլաթի վրա ջրաներկով նկարում էին և վազում դեպի մեզ ասելով՝ տեսե՛ք ինչ եմ նկարել, տեսե՛ք ինչ եմ նկարել:

20190426_115608.jpg

Իսկ Քոլեջի այգում ուրախ իրարանցում էր: Անահիտ Գրիգորյանի 5 տարեկանների խումբը ավելի լուրջ գործով էր զբաղված:

20190426_115843.jpg

20190426_120149_Burst01.jpg

 

Ֆլեշմոբ և ուսումնական ֆլեշմոբ   Ներկայացման ընթացքը.

Ներկայացման սկզբում խոսելու եմ աշխարհում ընդունված և իրականացվող ֆլեշմոբների մասին, որից հետո անցում եմ կատարելու մեր կրթահամալիրում 3 տարի առաջ սկիզբ առած  և մինչև հիմա շարունակվող ուսումնական ֆլեշմոբների մասին՝ պատասխանելով հետևյալ հարցադրումներին.

 • Ի՞նչ առավելություններ ունեն ուսումնական ֆլեշմոբները
 • ինչպե՞ս են կազմակերպվում և իրականացվում ուսումնական ֆլեշմոբները
 • Ուսումնական ֆլեշմոբների հնարավոր տարածումը ‹‹Բլեյան բաց կրթական ցանցում››:

 

Անգլերեն էի թարգմանում Հասմիկ Ղազարյանի ‹‹Կրթության նպատակը՝ սեփական արժեքներ›› հոդվածը: Հոդվածը իմաստավորվեց ու հետաքրքիր դարձավ, երբ հասա  Մահաթմա Գանդիի այս տողերին՝

Քո հավատամքը համապատասխան է քո մտքին,
Քո միտքը համապատասխան է քո խոսքին,
Քո խոսքը համապատասխան է քո գործողությանը,
Քո գործողությունը համապատասխան է քո սովորությանը,
Քո սովորությունները համապատասխան են քո արժեքներին,
Քո արժեքները համապատասխան են քո ճակատագրին։
Գանդի

Երբ որևէ հոդվածում մի հայտնի մարդու գրածներից մեջբերում եմ հանդիպում, անմիջապես չեմ սկսում այդ տողերը հայերենից անգլերեն թարգմանել: Աշխատում եմ գտնել անգլերեն բնագիրը: Որոնեցի ու գտա Ռոբերտո Վիլարի ուսումնասիրության մեջ: Մահաթմա Գանդիի անգլերեն տեքստը: Արեցի այդ տեքստի իմ թարգմանությունը, որից հետո այդ իմաստուն մտքերի հետաքրքիր զարգացումներ գտա: Այսուհետ բոլոր տեքստերի հայերեն թարգմանություններն իմն են:

Mahatma Gandhi:

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

 

Մահաթմա Գանդի

«Ձեր համոզմունքները դառնում են ձեր մտքերը,

Ձեր մտքերը դառնում են ձեր խոսքերը,

Ձեր խոսքերը դառնում են ձեր գործողությունները,

Ձեր գործողությունները դառնում են ձեր սովորությունները,

Ձեր սովորույթները դառնում են ձեր արժեքները,

Ձեր արժեքները դառնում են ձեր ճակատագիրը››:

 

Ռոբերտո Վիլարը այն կարծիքին է, որ, միգուցե, Մահաթմա Գանդիին խորհելու առիթ է տվել բուդդայական այս տեքստը:

The original boudhist text

The thought manifests as the word,
The word manifests as the deed,
The deed develops into habit,
And the habit hardens into character.
So watch the thought and its way with care,
And let it spring from love
Born out of concern for all beings.

 

Բնագիր բուդդայական տեքստ

Միտքը որպես խոսք է արտահայտվում,

Խոսքը՝ որպես գործողություն,

Գործողությունը զարգանում ու սովորություն է դառնում,

Սովորությունն էլ կարծրանում է ու բնավորություն դառնում:

Ուրեմն՝ զգոն եղեք ձեր մտքի ու նրա արտահայտման ձևի նկատմամբ,

Եվ թող այն սիրուց բխի,

Մտահոգածին՝ բոլորի հանդեպ:

 

 

 

Իսկ Մարգարետ Թետչերն էլ իր ելույթում ասել է, որ իր հայրն է միշտ կրկնել այս իմաստուն մտքերը:

Margaret Thatcher:


“Watch your thoughts for they become words.
Watch your words for they become actions.
Watch your actions for they become habits.
Watch your habits for they become your character.
And watch your character for it becomes your destiny.

What we think, we become.
My father always said that… and I think I am fine.”

 

Մարգարետ Թետչեր

Հսկեք ձեր մտքերը՝ նրանք խոսքեր են դառնում,

Հսկեք ձեր խոսքերը՝ նրանք գործողություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր գործողությունները՝ նրանք սովորություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր սովորությունները՝ նրանք բնավորություն են դառնում,

Հսկեք ձեր բնավորությունը՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

Մենք դառնում ենք այն, ինչի մասին մտածում ենք:

Իմ հայրն էր միշտ դա ասում:

 

Իսկ ի՞նչն է եղել հին չինական ասույթի սկզբնաղբյուրը, որի հեղինակն անհայտ է:

A Chinese proverb expresses the same idea.

The author is unknown

 

Be Careful of Your Thoughts: They Control Your Destiny

Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words.
Be careful of your words, for your words become your actions.
Be careful of your actions, for your actions become your habits.
Be careful of your habits, for your habits become your character.
Be careful of your character, for your character becomes your destiny.

 

 

Նույն միտքն է արտահայտում մի չինական ասույթ: Հեղինակն անհայտ է:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր ճակատագիրն են վերահսկում:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր խոսքերն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր խոսքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր գործողություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր գործողությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր սովորություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր սովորությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր բնավորությունն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր բնավորության հանդեպ՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

 

Թարգմանչի կողմից.

Տեղին է այստեղ հիշել Օստապ Բենդերի խոսքն ուղղված Ադամ Կոզլևիչին. ‹‹Ես մի օր արթնացա ու սիրուց ոգևորված պահին մի բանաստեղծություն գրեցի՝

Я помню чудное мгновение,

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное видение,

Как гений чистой красоты.

Բայց հետո խոր հիասթափություն ապրեցի, երբ հիշեցի, որ այս տողերը գրել է Ա.Ս. Պուշկինը››:

Բառազույգեր. մաս 2

To rob-կողոպտել – to steal-գողանալ

Actual-փաստացի – current-ներկայիս

To walk along the street քայլել փողոցի երկայնքով –to walk across the street- անցնել փողոցի մի մայթից մյուս մայթը

Among երկուսից ավել բաների միջև  – between երկու բաների միջև

Each other իրար – one another -իրար Seyran and Susan loved each other. People should respect one another.

To allow թույլատրել (կարող է գործածվել կրավորական սեռում – He was allowed to go home. ) – to let թույլատրել (չի գործածվում կրավորական սեռում)

Since ի վեր– for Since 2016 -2016-ից ի վեր, for 7 days յոթ օր

So that որպեսզի (պետք է հաջորդի ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) – in order to որպեսզի (չի հաջորդում ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) He studied hard so that he could pass the exam. He studied hard to pass the exam:

To remain մնալ – to stay-մնալ

to remain faithful, to remain confident, to stay at school, to stay at home.

To leave թողնել – to forget մոռանալ

I am sorry, I left my notebook at home. I am sorry I fogot to bring my notebook.

Beside կողքը – besides-բացի  Come and sit beside me.  Another taxi is coming towards me besides this one.

Except բացի (բացառում է) – besides բացի (ներառում է)

I have watered all the trees except this one. Ես ջրել եմ բոլոր ծառերը բացի այս մեկից:

Besides this one, I have watered two more trees. Բացի այս մեկից ես ևս երկու ծառ եմ ջրել:

Too նույնպես (նախադասության վերջում) – also նույնպես(ենթակայից հետո) – either նույնպես (ժխտական նախադասություններում)

Lose կորցնել – loose չափսով մեծ, լայն

Disinterested անտարբեր լինել, հետաքրքրություն, շահ չունենալ – uninterested-ձանձրացած լինել, չհետաքրքրվել

Compliment հաճոյախոսություն– complement-լրացում

He gave her a compliment on her new dress. Her necklace was a perfect complement to her dress.

Bear տանել, համբերել I can’t bear it any more. Այլևս տանել չեմ կարող դա: – bare մերկ

Further լրացուցիչ, հետագա – farther-ավելի հեռու

Affect վատ ազդեցություն – effect լավ ազդեցություն

The affect of the new medication was a loss of appetite.

The effect of the new method of teaching English is great.

principle -սկզբունք – principal-դպրոցի տնօրեն

advice -խորհուրդ – advise խորհուրդ տալ –

whether -թե արդյոք — weather – եղանակ

stationary -անշարժ  stationery – գրենական պիտույքների խանութ

stationary bicycle – անշարժ հեծանիվ մարզվելու համար, երբ պեդալները պտտվում են, բայց հեծանիվը ամրացված է հատակին

I bought some paper and pencils at the stationery.

 

 

 

 

 1. Two men, with masks on and guns in their hands, rushed into the bank and (to rob, to steal) nearly $1mln.
 2. I can’t find my wallet in the bag. Someone has (to rob, to steal) it.
 3.  The bookstore is on the opposite side of the street. You should walk (along, across) the street.
 4.  Excuse me, can you tell me the way to the Puppet Theatre? –  Go (along, across) this street until the first crossing and then turn right at the corner.
 5. Is there a doctor (among, between) your friends?
 6. I will tell you the secret but let it be (among, between) you and me.
 7. Although she is over sixty she has (to remain, to stay) young and looks like a woman of 40.
 8. Will you (to remain, to stay) at home and look after my baby while I am shopping?
 9. I am more confident when you are sitting (beside, besides) me while I am solving a math problem.
 10. (beside, besides) solving math and physics problems you should sometimes read fiction books.
 11. I like all the school subjects (besides, except) chemistry.
 12. These shoes are (lose, loose) on me. Can you give me a size smaller?
 13. Never (lose, loose) your hope.
 14. I didn’t continue my business activities because I got (disinterested, uninterested) in it.
 15. The old man fell asleep while watching the TV show because he got (disinterested, uninterested) in it.
 16. The new head of the department doesn’t like the employees to tell him (compliments, complements).
 17. The wall ornaments are a good (compliment, complement) to this architectural style.
 18. I can’t (bear, bare) your impoliteness any longer.
 19. The trees are (bear, bare) in late autumn.
 20. Please ring me up in case you need any (further, farther) information.
 21. Petersburg is (further, farther) from Yerevan than Moscow.
 22. I can’t act against my (principles, principals).
 23. The (principle, principal) had to make a hard decision.
 24. Please follow my (advice, advise).
 25. Yesterday my grandfather (advice, advise) me to not to waste my earnings.
 26. Mobile cafes are not (stationery, stationary).
 27. You can buy pens and pencils at the (stationery, stationary).

 

 1. Մեզ թույլատրվու՞մ է բառարանից օգտվել:
 2. Եկեք ընդմիջում անենք:
 3. Չեմ հանդիպել նրան անցյալ տարվանից ի վեր:
 4. Ես նրան չեմ տեսել ավելի քան 10 տարի:
 5. Դեղատունը փողոցի դիմացի կողմում է: Դուք պետք է փողոցն անցնեք:
 6. Թող մեր զրույցը մնա իմ ու քո մեջ:
 7. Երբ դու իմ կողքին ես, ես ավելի ինքնավստահ եմ զգում:
 8. Բոլոր տղաները մասնակցեցին մրցումներին բացի Արամից:
 9. Այս բաճկոնը լայն է իմ վրա:
 10.  Նա հավատարիմ (faithful) մնաց իր սկզբունքներին (principles):
 11.  Քաղաքապետարանը հետաքրքրություն չի ցուցաբերում (անտարբեր է) մեր խնդիրների հանդեպ:
 12. Ուսուցիչը խորհուրդ տվեց ինձ վերընթերցել «Վերք Հայաստանի» վեպը:
 13. Դու կարող ես տետր գնել գրենական պիտույքբերի բաժնից:
 14. Այս անշարժ տրամվայը ծառայում է որպես սրճարան:
 15. Լրացուցիչ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել այս կայքը:
 16. Երբ դպրոցի տնօրենը ներս մտավ, բոլոր սովորողները ոտքի կանգնեցին:

 

Պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը ապրիլի 23-ին: Ապրիլի 24-ին պատասխանեցի իմ բացատրություններով: Ընդամենը երկու սխալ էր արել:

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը ապրիլի 23-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html  Ուղղել եմ սխալները և պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 24-ին:

Նելի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 24-ին: Ընդամենը երկու սխալ էր արել: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի ապրիլի 25-ին:

For College students studying the specialty “Organization of Tourism Services”

Leather Shoe – 5,500 years old

Без названия (5)

A perfectly preserved shoe, 1,000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and 400 years older than Stonehenge in the UK, has been found in a cave in Vayots Dzor region, Armenia. The 5,500-year-old shoe is the oldest leather shoe in the world. The Armenian shoe is named “Charokh”

Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100609201426.htm

 

Sky Observatory – 7,500 years old

 

Без названия (6)Без названия (7)

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is a circle of big stones with holes in them. They are located some 200km from the Armenian capital Yerevan, not far from the town of Sisian. The holes (4-5 cm diameters) in the stones are directed to the sky like telescopes. Armenian “Carahunge” is 2000 years older than the famous Stonehenge in England. Prof. P.M. Herouni (1998) who dated the structure to around 5,500 BC. There are 222 stones.

Source: http://www.aras.am/Archaeoastronomy/astronomyancientarmenia.html

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի մեկնարկը:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքի հեղինակ՝ Լիանա Ասատրյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

so, such a, so…that

So – այնքան

Գործածվում է ածականի հետ, երբ նրան չի հաջորդում գոյական:

Dilijan is so beautiful. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է:

such a – այնպխիսի

Գործածվում է, երբ ածականին հաջորդում է գոյականը:

Dilijan is such a beautiful town. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ քաղաք է:

So + ածական + that + նախադասություն

Dili5an is so beautiful that it is often called Armenian Switzerland.

Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է, որ այն հաճախ անվանում են հայկական Շվեյցարիա:

Task

I. Շարունակեք միտքը՝ օգտագործելքվ փակագծում տրված բառը ըատ օրինակի:

Try to speak to him once more. (obstinate)

Try to speak to him once more. He is so obstinate.

 1. Tell him about it again. (forgetful)
 2. Let’s go up and comfort her. (helpless)
 3. What’s the matter with you today. (sad)
 4. I can’t accept your invitation because I am very busy on that day. (sorry)

II. Combine the two sentences by using “so that”.

 1. He was sleepy. He couldn’t wake up.
 2. This picture is beautiful. I am going to hang it in my room.
 3. The work was easy. He finished it early.
 4. I was tired. I went to bed immediately.

III. Translate into English

 1. Ֆիլմն այնքան հուզիչ էր:
 2. Դա այնքան հուզիչ ֆիլմ էր:
 3. Աշխատանքը հոգնեցուցիչ էր: (tiring)
 4. Դա այնքան հոգնեցուցիչ աշխատանք էր:
 5. Աշխատանքն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ դրանից հետո չկարողացանք թենիս խաղալ:

Ապրիլի 21-ին պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը: Պատասխանել եմ բացատրություններով ապրիլի 22-ին:

https://mskh.am/en/82978

Հոգևո՞ր, թե՞ կրոնական կրթություն: Աշխարհիկ երկրներ կան, որտեղ կրոնականի փոխարեն  հոգևոր կրթությունն են կարևորում՝ համապատասխան երաժշտությամբ, գրականությամբ, բարոյագիտական նորմերով: Այլ աշխարհիկ երկրներում էլ կրոնական կրթությունը պարտադիր բայց ոչ դավանանքային ուսումնական առարկա է հանրակրթական դպրոցներում: Այդ երկրներում տարբեր կրոնների (Բուդդիզմ, Իսլամ, Քրիստոնեություն) կրոնական հասկացությունները, ծեսերը, կրոնական տոների նշանակությունների պարզաբանումները դասավանդվում են որպես գիտություն: Read the rest of this entry »

Անգլերենի 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների առարկայական ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր) հիմնվում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի վրա: Ծրագիրը հիմնված է «Հանրակրթության պետական չափորոշիչների», առարկայական ծրագրի, կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային կրթական ծրագրերի պահանջների վրա։ Read the rest of this entry »

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Եկեք փորձենք:

Հարց առաջին.

If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Հարց երկրորդ.

Where would you like to appear if time travel were possible? Որտեղ կցանկանայիք հայտնվել, եթե ժամանակի մեջ ճամփորդելը հնարավոր լիներ: Write a list of 5 things.

Պատասխանը այսպես սկսեք. If time travel were possible, I would like to…

Հարց երրորդ.

What would you do, if you became the prime minister of Armenia? Ի՞նչ կանեիր, եթե դառնայիր Հայաստանի վարչապետը: Write a list of 5 things.

If I … I would…

«Երանի …»-ով նախադասությունները անգլերենում.

Երանի հիմա Տաշիրի ծաղկազարդ սարերում լինեի:

I wish I were in Tashir’s mountains covered with field flowers.

Write down a few sentences beginning with “I wish I were…”.

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը ապրիլի 21-ին: Իմ պատասխանը սխալների ուղղումներով ուղարկել եմ ապրիլի 22-ին:

Yeghishe Charents

Now we are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum in Yerevan. It is on Mashtots Avenue. Yeghishe Charents is considered to be the great Armenian poet of the 20th century. He lived and created in a very tragic period for Armenia: the Great Armenian Genocide in 1915 and revolutionary events in Armenia in 1920-1921. He reflected these tragic events in his poems.

Charents was charged for “counterrevolutionary and nationalist activity” and imprisoned during the 1937 Great Purge. He died in the Yerevan prison hospital. All his books were also banned. Charents’ younger friend Regina Ghazaryan buried and saved many of his manuscripts.

As it is unknown where his body was buried, on March 13 thousands of Armenians and among them schoolchildren and university students, gather in front of the Charents Home Museum to express their love towards the great Armenian poet. They recite his poems, sing songs with his lyrics.

շարունակելի

Բառազույգեր, որոնք հաճախ են լինում անգլերենի տարբեր հարցաշարերում: Երբեմն սովորողները չեն կարողանում այդ բառերի գործածման ճիշտ ընտրություն կատարել:

To raise -բարձրացնել –  to rise – բարձրանալ

Before – նախքան – in front of-առջևում

To find-գտնել – to found-հիմնադրել

Incident-միջադեպ – accident-վթար

Host, hostess-տանտեր, տանտիրուհի հյուրի համար – landlord, landlady -տանտեր, տանտիրուհի վարձով ապրողի համար

Lend-պարտքով տալ – borrow-պարտք վերցնել,

To worry-անհանգստանալ – to bother-անհանգստացնել

To retire-թոշակի անցնել – to resignճհրաժարական տալ

To learn-սովորել (իրենից հետո խնդիր է պահանջում. օրինակ` learn a poem by heart )  – to study- սովորել, ուսումնասիրել (անպայմանորեն խնդիր չի պահանջում)

To suggest- առաջարկել մի բան անել, գաղափար առաջարկել– to offer- օգնություն, փող առաջարկել

Last վերջին (The last day of the month) – latest – վերջինը (թարմի իմաստով) օրինակէ the latest news, latest fashion

To lie -պառկել lay-lain, ստել-lied-lied – lay- դնել, laid- laid (Why are you lying to me? ինչու՞ ես ստում ինձ: She is laying the table. Նա սեղանն է գցում):

Play-ներկայացում – game -խաղ

Possibility-հնարավորություն – opportunity-առիթ

the possibility of doing something – the opportunity to do something

 

I. Choose the right word in the correct form

 1. The sun (to raise, to rise) in the East.
 2. He (to raise, to rise) a question at yesterday’s meeting.
 3. There is a small orchard (before, in front of) the school building.
 4. You shouldn’t eat too much (before, in front of) going to bed.
 5. They (found, founded) their company during the Second World War.
 6. He (found, founded) himself in an empty room.
 7. He got injured in a car (incident, accident).
 8. I will forget this (incident, accident) which happened at school.
 9.  The guests thanked the (host and hostess, landlord and landlady) for such warm hospitality and left.
 10. The (hostess, landlady) felt sorry for the poor student and didn’t take the rent for
 11. that month.
 12. Will you (to lend, to borrow) me $100?
 13. You should return the book you have (to lend, to borrow) from the library in time.
 14. Don’t (to worry, to bother) yourself. I will be able to do it myself.
 15. I always (to worry, to bother) about Jane when she is taking an exam.
 16. The demonstrators demanded that the city mayor should (to retire, to resign).
 17. Employees in our country have the right (to retire, to resign) at the age of 63.
 18. If you want to be a success you should (to learn, to study) hard.
 19. (to learn, to study) a poem by heart has always been a boring task for me.
 20. If you (to offer, to suggest) me a bribe, I will take it as I am not sure that you will be able (to offer, to suggest) doing anything else.
 21. I recommend that you try on this pair of shoes of the (latest, last)  fashion.
 22. He who laughs (last, latest), laughs best.
 23. You should always tell me the truth. Do not (to lie, to lay, ) to me.
 24.  This (play, game) can’t be performed by ten-year-old children.
 25. You should sometimes turn your smartphone off and get involved in outdoor (plays, games).
 26. You shouldn’t lose this (possibility, opportunity) to learn the second foreign language.
 27.  In Yerevan there is hardly any (possibility, opportunity) of meeting an English speaking foreigner in order to take the (possibility, opportunity) to speak English.

 

Translate into English

 1. Տես ինչ գեղեցիկ է, երբ արևը բարձրանում է սարերի հետևից:
 2. Երբ հարց ունեք, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը:
 3. Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)
 4. Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:
 5. Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:
 6. 90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:
 7. Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:
 8. Ե՞րբ ես սովորել լողալ:
 9. Դու սիրու՞մ ես սովորել:
 10.   Ես չեմ հրաժարվի, եթե օգնություն առաջարկես:
 11. Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:
 12. Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

Առաջադրանք կատարել են՝

Աստղիկ Խաչատրյանը – ապրիլի 10-ին

Աշխատանքը շատ լավ է կատարել, բայց որոշ սխալներ կային: Իմ բացատրություններով պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Իմ բացատրություններից.

Հայերենումռուսերենում և անգլերենում գործածվում է ստվերում – в тени – in the shade ձևըայլ ոչ թե՝ստվերի տակ

Խնձորենիբալենիդեղձենի և այլ ծառերի տեսակները նշելու համար հայերենը մի բառով է արտահայտում, ինչից զուրկ է անգլերենըԱնգլերենում երկու բառ է գործածվում՝ apple tree- cherry tree – peach tree;

Ապաթարց ‘s –ը չի գործածվում առարկա ցույց տվող գոյականների հետԳործածվում է of –ը: …the leaves of the tree, …the shade of the tree;

It’s –ի երկար ձևը it is-ն է:

It դերանվան պատկանելություն ցույց տվող ձևը its-ն է՝ առանց ‘-ի

 

Ռուբեն Գալստյանը – ապրիլի 10-ին: Ռուբենը առանց որևէ սխալների կատարել էր միայն առաջադրանքի առաջին կետը: Թարգմանությունը չէր արել: Ապրիլի 11-ին ստացա Ռուբենի թարգմանությունը:

Սխալների ուղղում

  Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)

  I want to find the philanthropist who founded this nursing home.

…այն մարդը, որը …the man who…, այն բանը, որը…the thing which
  Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:

  He lost his left foot because of a car accident.

  Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:

    The landlady did not want to take the rent from the young teacher.

  90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:

  During the 1990s our president suggested borrowing money from neighbours.
in 1990`առանց the հոդի , բայց in the 1990’s the հոդի հետ, երբ ուզում ենք ասել՝ 90-ականներին

  Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:

  Don’t worry about me. When I need help, I’ll bother you myself. Գլխավոր նախադասությունն է ապառնի ժամանակում:

  Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:

  Don’t lose the opportunity to speak English when you meet an English speaking tourist.
lose – կորցնել, loose – լայն, չափսով մեծ

  Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:

We had a picnic lunch in the shadow of an oak tree. Its shadow was so big.

Նստել ծառի ստվերում – to sit in the shade of a tree

Ծառի ստվերը 15 մետր տրամագիծ ուներ:

The shadow of the tree had a diameter of 15 meters.

Արսեն Մկրտչյանը – ապրիլի 9-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանս ուղարկել եմ ապրիլի 11-ին:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 12-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլի 21-ին:

Սխալների ուղղումը ուղարկեցի ապրիլի 22-ին:

 

 

2017-05-09

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

Avetik Isahakyan was very much loved and respected by Armenians. Many of his poems became lyrics of songs. The lyrics of these songs are so close to the soul of Armenian country life that common people know for sure these songs to be folk songs. He was also a great patriot.

Hey, my fatherland, how lovely you are!
Your mountain peaks are lost in the mists of heaven.
Your waters are sweet, your breezes are sweet;
Only your children are in seas of blood.… Translation by Alice Stone Blackwell

Է՜յ, ջան-հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես,
Սարերըդ կորած երկնի մովի մեջ.
Ջրերըդ անո՛ւշ, հովերըդ անո՛ւշ,
Մենակ բալեքըդ արուն ծովի մեջ:

Avetik Isahakjan lived in this house for ten years, from 1947-1957.

250px-Ավետիք_Իսահակյան

 

Մասնակիցները. Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ անգլերենի և ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ 2-րդ և 3-րդ կուրսերի սովորողները: Դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Յուրա Գանջալյան, Մարիամ Քալանթարյան:

Նպատակը.  Նախագծի իրականացմամբ սովորողները ձեռք են բերում հայ մեծանուն գրողներին երեք լեզվով ներկայացնելու կարողություններ, պատրաստվում է զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթ՝ «Գրական Երևան»:

Նախագծի կատարման ժամկետները. սկիզբը՝ 2019-ի ապրիլի 1-ը, ավարտը՝ 2019-ի հունիսի 25-ը:

Նախագծի իրականացման ընթացքը.

Առաջին փուլ. նախագծի իրականացման առաջին փուլը համընկնում է ապրիլյան նախագծային շաբաթին՝ ապրիլի 1-5-ը:

Պատրաստվում են եռալեզու նյաթեր երկու գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին՝ Եղիշե Չարենց և Ավետիք Իսահակյան:

Սովորողները գրողների և նրանց տուն թանգարանների մասին տեղեկատվական նյութեր են հավաքում համացանցից, որից հետո դրանք քննարկվում են դասավանդողների հետ և միասնական վերջնական տեսքի են բերվում: Հայերեն տեքստերը մի քիչ ավելի համառոտ և պարզեցված լեզվով թարգմանվում են անգլերեն և ռուսերեն: Տեքստերը դառնում են ուսումնական նյութեր ուսպարապմունքների համար:

Շաբաթվա վերջին սովորողների և դասավանդողների խումբը այցելում է Եղիշե Չարենցի և Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանները: Այցելության ընթացքում զբոսաշրջային փաթեթեի համար լուսանկարներ են արվում:

Զբոսաշրջային եռալեզու փաթեթները հրապարակվում են սովորողների և դասավանդողների ուսումնական բլոգներում, Քոլեջի կայքում:

Երկրորդ փուլ.  սկիզբը՝ ապրիլի 10-ը, ավարտը ապրիլի 30-ը

Նախագծի ընթացքը և վերջնական արդյունքը նույնն է:

Երրորդ փուլ. ամբողջ մայիս ամիսը

Չորրորդ փուլ. Գրականության և արվեստի պետական թանգարան

Ուսումնասիրության համար առաջարկվող այլ նյութեր

Մոսկովյան «ԺԱՄ»  ամսագրի՝ «Եղեգնյա գրչով» շարքի հրապարակումները.

 1. Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի մասին
 2. Հովհաննես Թումայանի տուն-թանգարանի մասին
 3. Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի մասին
 4. Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի մասին
 5. Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն-թանգարանի մասին
 6. Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի մասին
 7. Գրականության և արվեստի պետական թանգարանի մասին (կից ֆայլը)

 

Գայանե Թերզյան

Յուրա Գանջալյան

Մարիամ Քալանթարյան

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքներ.

Ժաննա Հակոբյան – ռուսերեն է թարգմանել Մանիֆեստի գիրը

Ժաննա Հակոբյան – ռուսերեն է թարգմանել «կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո…»

Ծովիկ Կասսաբյան – անգլերեն է թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Սոցիալական ցանցեր. Մարդը ափի մեջ – Social Networks: Man on the Palm» հոդվածը:

Յուրա Գանջալյան – այլոց փորձի ուսումնասիրում «Անգլերենի ուսուցումը անգլիայում որպես մայրենի լեզու»

Յուրա Գանջալյան – Տիար Աշոտ Բլեյանի օրագրի թարգմանությունները անգլերեն.

Մարտի 4-ի գիրը. Գիր պատում իր հավելվածով – Political-Economic-Social Index of the Revolution

Մարտի 11-ի գիրը- Մտքի համար ի՞նչ սահման – Is there any Limit for the Mind?

Մարտի 13-ի գիրը – Մանիֆեստի գիրը

Մարտի 14-ի գիրը – Իմ գիրը՝ որպես որպես անդրադարձ ու բլոգային ուսուցման հարթակ – My Diary Note as a Reflection and a Platform for Blog Based Teaching

Մարտի 25-ի գիրը – Եթե մարդու համար՝ ապա մարդու հետ – If it is for Man, It should be with Man

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբները  

Դասավանդողների մասնակցությունը ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմմանը և պատասխանների ստուգմանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ՝ մարտի 20-ին

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյանը 157
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյանը 77
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 24
9-12-րդ դասարաններ Սիլվա Հարությունյան 22

 

Ռուսերենի ֆլեշմոբ՝ մարտի 22-ին

2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 52
4-5 –րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 65
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան Մասնակից չի եղել. Ուրբաթ և արձակուդից առաջ, անհոգ վիճակ
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 24

 

Խմբագրական աշխատանք – խմբագրել եմ «Social Networks: Man on the Palm» հոդվածը:

Վարել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջը:

Մենթորական աշխատանք «Զրույց անգլերենի երիտասարդ մասնագետի հետ»

Անգլերենի լրացուցիչ կրթություն դասավանդողների հետ

Ամսվա ընթացքում շարունակել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը Ավագ դպրոցի 15, Միջին դպրոցի 2 և Արևելյան դպրոցի 1 սովորողների համար: Անգլերենի հեռավար ուսուցումը մարտ ամսին. Հաշվետվություն:

Վարել եմ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը: Կազմել եմ նոր ուսումնական նյութեր՝ «Երևանի կենտրոնը-The Centre of Yerevan», և «Նախաճաշ ռեստորանում. Հանրապետության հրապարակ – Breakfast in the Restaurant and Republican Square»

 

Մարտի 22-ին կրթահամալիրի մանկավարժության կենտրոնում զրույց ունեցա անգլերենի երիտասարդ մասնագետ Միլենա Մանուչարյանի հետ: Միլենա Մանուչարյանը 2018-ին է ավարտել Երևանի Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի ‹‹Միջմշակութային հարաբերություններ›› ֆակուլտետը: Միլենան այդ օրը ներկա էր եղել Լիանա Ասատրյանի անգլերենի պարապմունքներին Արևմտյան դպրոցում:

Մոտ 40 րոպե անգլերեն զրուցեցինք: Միլենայի անգլերենի իմացությունը լիովին բավարարում է՝ անգլերենի դասավանդող աշխատելու համար: Միակ մտավախությունն այն է, որ այդ ֆակուլտետում չեն դասավանդել անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա: Զրույցի ընթացքում նրան բացատրեցի այն հիմնական սկզբունքները, որոնցով պետք է ուղղորդվել կրտսեր դպրոցում անգլերեն դասավանդելիս: Խորհուրդ տվեցի ուսումնասիրել Աննա Գանջալյանի, Լիանա Ասատրյանի ուսումնական բլոգները: Դասավանդման մի քանի իրավիճակային դերախաղեր ստեղծեցինք զրույցի ընթացքում, որի ժամանակ ես երևակայական 4-րդ դասարանցի էի, իսկ նա՝ անգլերենի ուսուցիչը: Ես խոստացա ներկա գտնվել նրա առաջին փորձնական դասերին:

 

Եկեք գնանք կարապի լիճ հյուսիսային պողոտայով։ Սա հյուսիսային պողոտան է: Այն շատ լայն է, այդպես չէ՞։ Գրեթե բոլոր շենքերը այս պողատայում կիսադատարկ են (half empty), որովհետև բնակարանները այս շենքերում չափազանց թանկ են։ Պողատայի երկու կողմերում ֆիրմային խանութներ են։ Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել այս պողոտայով։ Ահա մենք մոտենում ենք կարապի լճին։ Կարապի լիճը իր ձևով շատ նման է Սևանա լճին։ Ամռանը այստեղ կարապներ են լողում, իսկ ձմռանը այստեղ արհեստական սահադաշտ է։ Կարապի լճից դեպի ձախ Օպերայի շենքն է իր Ազատության հրապարակով: Սա Երևանի սիրտն է։

Ópera,_Ereván,_Armenia,_2016-10-03,_DD_13

Օպերայի շենքը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը 1930-ականներին: Ըստ Թամանյանի սկզբնական նախագծի օպերայի շենքը պետք է ունենար երկու դահլիճ՝ ձմեռային և ամառային՝ բացօթյա: Հետագայում բացօթյա դահլիճի փոխարեն կառուցվեց ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճը, որը կոչվեց Արամ Խաչատրյանի անունով: Արամ Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահը ունի 1400 նստատեղ, իսկ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի դահլիճը՝ 1200. 1937 թվականին օպերայի շենքի նախագիծը Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսում ստացավ ոսկե մեդալ: Հայկական եկեղեցիների և վանքերի նման օպերայի շենքի պատերի զարդաքանդակները խաղողի ողկույզներ և նռներ են:

Օպերայի շենքի դիմաց կարող եք տեսնել Հովհաննես Թումանյանի և Ալեքսադր Սպենդիարյանի հուշարձանները: Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ մեծ կոմպոզիտոր է, որի Ալմաստ օպերան առաջին հայկական օպերան էր, որի լիբրեդոն գրվել էր Հովհաննես Թումանյանի «Թմբկաբերդի առումը-The Siege of the Tmbouk Castle» պոեմի հիման վրա: Օպերայի շենքի դիմաց Ազատության հրապարակն է:

-Ինչու՞ է այս հրապարակը կոչվում «Ազատության»:

-Բոլոր հակաիշխանական, ժողովրդավարություն պահանջող ցույցերը այս հրապարակում են կազմակերպվել: Շենքի հյուսիսային կողմում Արամ Խաչատրյանի անվան համերգային մեծ դահլիճի մուտքն է Արամ Խաչատրյանի հուշարձանով:

Հաջորդ տեսարժան վայրը, որը այստեղից շատ մոտ է, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանն է, որի չորս կողմը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես-վաճառքն է կազմակերպվում շաբաթ և կիրակի օրերին: Մենք պետք է միայն կտրենք անցնենք Մաշտոցի պողոտան:

Без названия

Այս հուշարձանը պատրաստված է սպիտակ մարմարից: Դուք կարող եք մոտենալ նկարներին, որոնց կողքին այդ նկարների հեղինակներն են կանգնած: Կարող եք հարցնել նկարների գինը և գնել դրանցից մեկը: Կարող եք նաև գինը սակարկել:

Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանից ոչ հեռու կարող եք տեսնել չորս տղամարդկանց մի յուրահատուկ հուշարձան: Այս հուշարձանը պատկերում է հայկական հայտնի «Տղամարդիկ» ֆիլմի հերոսներին:

Men_in_Yerevan

Այստեղից ոչ հեռու, Սայաթ Նովա և Մաշտոց պողոտաների խաչմերուկը կոչվում է Ֆրանսիայի հրապարակ: Հրապարակի մեջտեղում ֆրանսիացի հայտնի նկարիչ Ժյուլ բաստիեն լեպաժի-Jules Bastien-Lepage-ի արձանն է, որի հեղինակը Օգյուստ Ռոդենն է:

images

Let’s go to Swan Lake through Northern Avenue. This is Northern Avenue. It is very wide, isn’t it? Almost all the buildings in this avenue are half empty because the apartments here are very expensive. There are firm (brand) shops on both sides of the avenue. Tourists like walking along this avenue. Now we are approaching Swan Lake. Swan Lake is very much like Lake Sevan with its shape. Swans bathe in this lake in summer, and in winter an artificial skating rink opens here.  To the left of Swan Lake is the Opera House with its Freedom Square. This is the heart of Yerevan. The Opera House was designed by Alexander Tamanyan in the 1930-s. According to Tamanyan’s initial design, the Opera House was to have two halls: a summer out-door hall, and a winter hall. Later, instead of the summer hall, a big hall of Philharmonie was built and it was named after Aram Khachatryan. The Big Concert Hall after Aram Khachatryan has 1400 seats, and the Opera and Ballet Hall has 1200 seats. In 1937 the design of the Opera House got a gold medal at the World Exhibition of Art in Paris. Like Armenian churches and monasteries, the wall ornaments of the Opera House are bunches of flowers and pomegranates. In front of the Opera House, you can see the monuments to Hovhannes Tumanyan and Alexander Spendiaryan. Alexander Spendiaryan is a great Armenian composer who created the first Armenian opera “Almast” the libretto of which was written on the bases of Tumanyan’s poem ”The Seige of the Tmbouk Castle”.

Freedom Square is in front of the Opera House.

-Why is this square called “Freedom Square”?

All the anti-government and democratic rallies have been organized here. The Northern side of the Opera House is the entrance to the Big Concert Hall after Aram Khachatryan. There is a monument to him here.

The next place of interest which is very close to this place, is Martiros Saryan’s monument. On Saturdays and Sundays, out-door exhibitions and sale of the works by modern artists are held. We only have to cross the Mashtots Avenue. This monument is built of white marble. You can approach these paintings and the artists who are standing beside them. You can ask the prices of these pictures and buy one of them. You can also bargain.

Not far from the monument to Martiros Saryan, you can see a peculiar monument to four men. This monument portrays the heroes of the well-known Armenian film “Men”.

Not far from here, the crossing of Sayat Nova and Mashtots Avenues is called The Square of France. In the center of the square, you can see the monument to the famous French painter Jules Bastien-Lepage created by Auguste Rodin.

 

 

Իմ ուսումնական բլոգը ունի հեռավար կրթության բաժինը, որտեղ երևում են բոլոր դաս-առաջադրանքները, սովորողների պատասխանները  իմ արձագանքները նրանց պատասխաններին:

Ավագ դպրոց

Ավագ դպրոցից 15 սովորող է ընդգրկված անգլերենի հեռավար ուսուցման մեջ՝ Ավետիս Տետեյան, Ռուբեն Գալստյան, Աստղիկ Խաչատրյան, Տիգրան Խաչատրյան, Ինեսա Թումասյանց, Ալբերտ Ղազարյան, Նարե Կարապետյան, Նանե Խալաթյան, Աշոտ Աղաջանյան, Անահիտ Քաթուզյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Ակիմյան, Մանուկյան Մարինե, Սիլվա Սարգսյան, Նելլի Գևորգյան: Թվարկած 15 սովորողներից բոլոր առաջադրանքները պարտաճանաչ կատարում են՝ Ավետիս Տետեյանը, Ռուբեն Գալստյանը, Աստղիկ Խաչատրյանը, Արսեն Մկրտչյանը, Նարե Կարապետյանը,    Նանե Խալաթյանը, Նելլի Գևորգյանը:

Մարտ ամսվա առաջին օրերին՝ մինչև ամսի 10-ը սովորողները պատասխանելիս են եղել փետրվարի 26-ի առաջադրանքին:

Dear learners, you have already learned how sentences in direct speech can be turned into indirect speech. Now let’s check your knowledge. Here is a text of a parable (առակ): Read the text and reproduce it in indirect speech. Կարդացեք տեքստը և փոխադրեք այն անուղղակի խոսքով

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը մարտի 2-ին գերազանց էր

Մարտի 3-ին պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը:

Իմ պատասխանը Ավետիս Տետեյանին սխալների ուղղումներով հետ եմ ուղարկել մարտի 4-ին:

Պատասխանել է նաև Նելլի Գևորգյանը, որը նոր սովորող է: Խորհուրդ տվեցի նրան նախ կատարել հունվարի 31-ի առաջադրանքը, որտեղ տվյալ թեման բացատրված է օրինակներով:

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է մարտի 9-ին: Մարտի 10-ին սխալների ուղղումներով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ Ռուբեն Գալստյանին:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է մարտի 9-ին: Մարտի 10-ին սխալների ուղղումներով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ Նարե Կարապետյանին:

Մարտի 11-ին ուղարկել եմ նոր դաս-առաջադրանք:

Ռուբեն Գալստյանը և Նելլի Գևորգյանը պատասխանել են մարտի 12-ին: Ողղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Նանե Խալաթյանը պատասխանել է մարտի 20-ին: Ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել մարտի 21-ին:

Նարե կարապետյանը պատասխանել է մարտի 18-ին: Նույն օրը ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է մարտի 16-ին: Ես իմ պատասխանը ուղարկել եմ մարտի 18-ին:

Արսեն Մկրտչյանը պատասխանել է մարտի 15-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 16-ին:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է մարտի 17-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 18-ին:

Մարտի 21-ին ուղարկեցի նոր  դաս-առաջադրանքը

Let’s enrich our vocabulary. Եկեք հարստացնենք մեր բառապաշարը:

Someone who…

Մարտի 22-ին պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը:

Իմ պատասխանը Աստղիկին՝

Well done, dear Astghik!

Correction of mistakes. You have only two mistakes.

 1. You’ll never be sad with him. He’s a very funny person. a հոդը պետք է գործածվի person գոյականի համար:

10) She’s so forgetful and absent-minded. «ցրված» բառի հայերեն համարժեքը «absent-minded»-ն է:

Մարտի 22-ին պատասխանել է Նելլի Գևորգյանը:  Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Մարտի 22-ին պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:

Սպասում եմ մյուս սովորողների պատասխաններին:

Միջին դպրոց

Միջին դպրոցից հեռավար ուսուցմամբ երեք սովորող ունեմ՝ Աշոտ Հովհաննիսյանը, Արտյոմ Կիրակոսյանը և Անի Պետրոսյանը: Աշոտ Հովհաննիսյանը պարտաճանաչ կերպով ուղարկում բոլոր առաջադրանքների պատասխանները: Արտյոմ Կիրակոսյանը ուսումնական առաջին շրջանում երկու-երեք առաջադրանք կատարեց, իսկ Անի Պետրոսյանը դեռ որևէ առաջադրանք չի կատարել:

Մարտ ամսվա առաջին դաս-առաջադրանքը եղել է ամսի 5-ին՝ «have և have got» թեմայով:

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը մարտի 7-ին, բայց շատ սխալներ էր կատարել, որովհետև ուշադիր չէր կարդացել իմ բացատրությունները: Առաջարկեցի նորից կատարել առաջադրանքը: Դեռ Պատասխան չեմ ստացել:

Մարտի 22-ին ուղարկեցի երկրորդ առաջադրանքը:  

Արևելյան դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող Անահիտ Հովհաննիսյանի հետ իմ աշխատանքը մարտ ամսին

Անահիտ Հովհաննիսյանը միշտ պարտաճանաչ կերպով կատարում է իր առաջադրանքները:

Առաջին առաջադրանքը եղել է մարտի 2-ին, որին Անահիտը պատասխանեց մարտի 13-ին:

Երկրորդ առաջադրանքը ուղարկել եմ մարտի 22-ին:

 1. Երբ ինչ-որ մեկը փռշտում է, ասում են. «Առողջություն: God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչ-որ մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչ-որ մեկը ասում է «Excuse me», ուշադրություն դարձրեք նրան՝ ասելով՝ «I am listening to you»: Երբ ինչ-որ մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում.

I am sorry for knocking off your cell phone. Կներես, որ վայր գցեցի քո հեռախոսը:

Thank you for helping me to open my blog.

Your friend sneezed.

Thank you for lending me your pen.

Excuse me, …

 

Ինչպե՞ս հրաժարվել և ինչպե՞ս չհրաժարվել հյուրասիրությունից:Եթե ճաշկերույթի ժամանակ մի որևէ բան են հյուրասիրում և դուք չեք ուզում վերցնել, ապա պետք է ասել. «No, thank you» կամ «No, thank you, I am fed up»: Եթե ուզում եք օգտվել հյուրասիրությունից, ապա պետք է ասել. «Yes, please» կամ «Yes, please, I want some more», կամ «Yes, please. I want a piece of cake». Հիմա եկեք փորձենք.

 1. a) Do you want some more rice porridge? (հրաժարվեք)

 

 

 1. b) Help yourself to apples. (չհրաժարվեք)
 2. c) Taste this piece of cake. It is very delicious (համեղ). (չհրաժարվեք)

 

Պատասխանեք այս հարցերին.

 1. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
 2. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
 3. c) Where do you live? Can you write your address in English?

Օտար լեզվի իմացության կարևոր կարողություններից է առանց թարգմանելու տալ մի որևէ բառի բացատրությունը և հակառակը՝ բառի օտար լեզվով բացատրությունից կռահել բառը: One of the important skills of knowing a foreign language is giving the definition or explanation of a word without translating it, and vice versa, to guess a foreign word by reading it or listing to its explanation in the foreign language.

Կարդացեք տրված մի քանի օրինակները. Read some examples.

A place where groceries are sold – supermarket.

A place where children go to get education – school.

A person who writes poems – poet.

A person who trains sportsmen – coach.

 

Task 1. Guess the word.

A place where you go to have dinner. –

A place where people are buried. –

A person who arrests people. –

A person who makes films. –

Something that opens doors. –

A person whose husband has died. –

A person who isn’t married. –

A place where you keep money. –

A place where you can buy medicine. –

In this section of the supermarket you can buy sweets. –

A person whose job is to govern the whole country (nation)-

Task 2. Give your own definitions of these words. Do not use English explanatory dictionaries.

elephant –

hedgehog –

library –

smart phone-

corkscrew –

slippers –

rifle –

prosecutor –

lawyer –

 

 

 

 

 

Let’s enrich our vocabulary. Եկեք հարստացնենք մեր բառապաշարը:

Someone who…

 1. keeps losing things is (careless-անուշադիր, forgetful-մոռացկոտ, absent-minded-ցրված)
 2. always drops/breaks things is (clumsy-անփույթ)
 3. thinks bad things will happen is (pessimistic – վատատես)
 4. goes to a lot of parties is (outgoing-շատ ման եկող, sociable-շփվող)
 5. keeps his thoughts and ideas to himself is (introverted-ներամփոփ, unsociable-չշփվող)
 6. never smiles is (bad-tempered- միշտ մռայլ վատ տրամադրությամբ, )
 7. makes you yawn is (boring – ձանձրացնող, )
 8. likes making things is (creative – ստեղծագործ, )
 9. keeps things tidy is (neat- կոկիկ, organized- կազմակերպված)
 10. never thinks about other’s feelings is (uncaring-անհոգատար, selfish-եսասեր)
 11. always arrives late for meetings is (unpunctual-անճշտապահ, unreliable -անվստահելի)
 12. makes you laugh all the time is (funny – զվարճացնող, humorous-սրամիտ հումորով)
 13. thinks good things will happen is (optimistic – լավատես, positive – դրական մտածողությամբ)
 14. hurts people or animals is (cruel-չար, sadistic-սադիստային բնավորությամբ)
 15. doesn’t like talking about his achievements is (modest – համեստ)

Translate the following sentences into English.

 1. Երբեք չես տխրի նրա հետ: Նա շատ զվարճալի մարդ է:
 2. Մարդիկ, ովքեր երբեք իրենց հույսը չեն կորցնում դժվար իրադրություններում, լավատես են:
 3. Դու միշտ ուշանում ես մեր հանդիպումներին: Դու անճշտապահ ես:
 4. Չի կարելի այդքան եսասեր լինել: Հարկ է, որ երբեմն մտածես նաև այլ մարդկանց մասին:
 5. Նա այնքան ձանձրալի է, որ երբ սկսում է խոսել, ես հորանջում եմ:
 6. Ամեն օր նա թատրոն, կինո, համերգ կամ հավաքույթի է գնում: (Թարգմանեք այս նախադասությունը երկու բառով:)
 7. Թոմը չի խոսում իր զգացմունքների մասին: Նա այնքան ներամփոփ է:
 8. Պարոն Բրաունը համեստ կյանքով է ապրում, չնայած շատ ունևոր մարդ է:
 9. Քո սենյակը միշտ մաքուր է և ամեն ինչ իր տեղում: Դու շատ կոկիկ ես:
 10. Նա այնքան մոռացկոտ ու ցրված է:

 

Մարտի 22-ին պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը:

Իմ պատասխանը Աստղիկին՝

Well done, dear Astghik!

Correction of mistakes. You have only two mistakes.

 1. You’ll never be sad with him. He’s a very funny person. a հոդը պետք է գործածվի person գոյականի համար:

10) She’s so forgetful and absent-minded. «ցրված» բառի հայերեն համարժեքը «absent-minded»-ն է:

Մարտի 22-ին պատասխանել է Նելլի Գևորգյանը:  Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Մարտի 22-ին պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ մարտի 22-ի երեկոյան:
Ապրիլի 2-ին պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը:
Սխալները ուղղել և պատասխանել եմ ապրիլի 3-ին:
Նարե Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլի 8-ին:

Սկսում ենք կատարել մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը՝ Անի Մրտեյանի

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը՝ Լիանա Ասատրյանի

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը՝  Յուրա Գանջալյանի

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը՝ Սիլվա Հարությունյանի

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6512243843310718976/

Մարտի 4-ի և 11-ի պարապմունքների մասին:

Պարապմունքներին մասնակցում էին Գայանե Թերզյանը, Մանիկ Պողոսյանը և Դիանա Նազարյանը:

Պարապմունքները կազմակերպվում են առցանց դասընթացի հիման վրա:

Մի որևէ հատված դիտելուց և լսելուց հետո սկսում ենք մեր անգլերեն զրույցը նույն թեմայով և բառապաշարով: Զրույցի ընթացքում երբեմն օգտագործվում են նաև այլ բառեր և արտահայտություններ, որոնք չկան տեսադասում: Դրանք բոլորը գրի են առնվում և օրինակներով ամրապնդվում հիշողության մեջ: Պատահում են նաև առանձին պահեր, երբ  մեր զրույցները ամբողջությամբ դուրս են գալիս թեմայից: Դա լինում է, երբ զրույցի ընթացքում առնչվում ենք մանկավարժությանը վերաբերող մտքերի հետ:

Պարապմունքները տևում են 2 դասաժամ:

Երկրորդ և երրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները նմուշ օրինակներով.

Նմուշ օրինակներ

It isn’t windy today. We won’t wear scarves. Այսօր քամոտ չէ: Մենք շարֆեր չենք կրի: 

Երկու նախադասությունները միացնում ենք իրար «եթե» շաղկապով:

If it were windy today we would wear scarves. Եթե այսօր քամոտ լիներ, մենք շարֆեր կկրեինգ: (Պետք է ուշադրություն դարձնել to be բայի վրա, որը միշտ were ձևը ունի բոլոր դեմքերի համար:)

Նույնկերպ վարվեք տրված նախադասությունների հետ:

 1. The weather is not cold. The children won’t stay indoors.
 2. He isn’t’ going to enter university. He won’t attend preliminary courses.
 3. The weather isn’t warm today. We won’t go hiking.
 4. The sausage is not fresh. I won’t eat it.
 5. I am not a doctor. I won’t help you.

Նմուշ օրինակ

I don’t like carbonated soft drinks. I don’t buy them. 

If I liked carbonated soft drinks I would buy them.

 1. I have no appetite. I won’t eat anything.
 2. He doesn’t read much. His vocabulary won’t get rich.
 3. I don’t know Mr. Hansen. I can’t meet him at the airport.
 4. He doesn’t sing well. He won’t take part in the concert.
 5. They don’t cook. They don’t eat at home.

Նմուշ օրինակ

I have got no money with me. I can’t lend you any.

If I had money with me I would lend you some. 

 1. Jim doesn’t earn much. He can’t go to the sea every summer.
 2. I don’t know the town. I can’t show it to you.
 3. The soup isn’t ready We can’t have dinner now.
 4. We haven’t got any vegetables at home. We can’t make any salad.
 5. I don’t read any newspapers. I can’t tell you the news.

Ռուբեն Գալստյանը և Նելլի Գևորգյանը պատասխանել են մարտի 12-ին: Ողղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Նանե Խալաթյանը պատասխանել է մարտի 20-ին: Ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել մարտի 21-ին:

Նարե կարապետյանը պատասխանել է մարտի 18-ին: Նույն օրը ուղղել եմ սխալները և հետ ուղարկել:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է մարտի 16-ին: Ես իմ պատասխանը ուղարկել եմ մարտի 18-ին:

Արսեն Մկրտչյանը պատասխանել է մարտի 15-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 16-ին:

Աստղիկ Խաչատրյանը պատասխանել է մարտի 17-ին: Ես նրան պատասխանել եմ մարտի 18-ին:

Այլոց փորձի այս ուսումնասիրումն արվել է կրթահամալիրի մանկավարժական ակումբի ցուցումով, որի նպատակն է պարզել, թե ինչպես է իրականացվում անգլերենի ուսուցումը Անգլիայի հանրակրթական դպրոցներում՝ որպես մայրենի լեզու: Մասնավորապես, մեզ հետաքրքրում է, թե ինչ պետական և անգլերենի ուսուցման առարկայական չափորոշիչներով են առաջնորդվում, գիտելիքների և լեզվական կարողությունների գնահատման ի՞նչ չափանիշներ են ընդունված, լեզվական ի՞նչ քննություններ են կազմակերպվում սովորողների տարիքային այն խմբի համար, որը համապատասխանում է մեր հանրապետության միջին դպրոցի տարիքային խմբին՝ (11-14 տարեկաններ): Մանկավարժական ակումբին հետաքրքրում է նաև այն, թե որքանով են անգլերենի առարկայական չափորոշիչները համապատասխանում սովորողների գիտելիքները և կարողությունները ստուգող քննության պահանջներին: Read the rest of this entry »

Փոխադրել անգլերեն.

_ Բարի լույս, սրահում շատ ազատ սեղաններ կան: Որտե՞ղ կցանկանայիք նստել. պատուհանի՞ մոտ, թե՞ աջ կողմի պատի մոտ:

_ Մենք նախընտրում ենք պատուհանի մոտ: Մենք կարող ենք հիանալ Հանրապետության հրապարակի տեսարանով:

_ Շատ լավ. ընտրությունը ձերն է: Ահա մենյուն:

_ Կարո՞ղ եք մեզ առաջարկել որևէ բան հայկական խոհանոցից: Ի՞նչ են հայերը նախընտրում ուտել առավոտյան:

_ Ես կարող եմ ձեզ առաջարկել կարագ, մեղր, տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք, սուրճ, թեյ:

_ Որտեղ են պատրաստում տնական թթվասերը:

_ Դա բերվել է Ազատան գյուղից, որը Գյումրի քաղաքի մոտ է: Շատ համեղ թթվասեր է:

_ Շատ լավ, բերեք մեզ տնական թթվասեր, կարտոֆիլի պյուրե, թխվածք և թեյ կաթով: Մենք պետք է լավ նախաճաշենք, որովհետև այսօր շատ ենք քայլելու Երևանի փողոցներով:

Արդեն ժամը 10:25 – է, մենք պետք է հանդիպենք մեր էքսկուրսավար Միլենայի հետ հյուրանոցի դիմաց:

_Բարի լույս, պ-ն և տիկին Հանսեններ:

_Բարի լույս, սիրելի Միլենա: Մենք պատրաստ ենք քայլարշավի գնալ Երևանի փողոցներով:

_ Մենք սկսում ենք մեր քայլարշավը Հանրապետության հրապարակից: Ինչպես արդեն ասել եմ սա աշխարհի ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: բոլոր շենքերը կառուցվել են հայկական վարդագույն տուֆից և ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: Ուշադրություն դարձրեք բոլոր շենքերի կամարաձև (arched windows) պատուհանններին, հայկական զարդաքանդակներին, որոնք սովորաբար խաղողի ողկույզներ են (ornaments, bunches of grapes): Հրապարակի դիմացի կողմում (on the opposite side), շատրվանների(fountain) հետևի մասում, Հայաստանի պատմության թանգարանի (the Museum of the History of Armenia) և Հայաստանի պետական պատկերասրահի (the State Picture Gallery of Armenia) շենքն է: Ուզու՞մ եք այսօր այցելենք այդ թանգարանները:

_ Ոչ, այսօր մենք ուզում ենք քայլել Երևանի փողոցներով, տեսնել Երևանը մեր աչքերով:

_Այս շատրվանները ձմռանը չեն աշխատում: Նրանք սկսում են աշխատել մայիսի սկզբին: Շատ մարդաշատ (overcrouded) է այստեղ լինում ամռան երեկոներին, ժամը 9-ից հետո: Ինչպես գիտեք Երևանում շատ շոգ է ամռանը: Հուլիսի միջին  ջերմաստիճանը (the average temperature) 40 է, և այդ պատճառով (because of that) էլ շատ հաճելի է զբոսաշրջիկների, երևանցիների համար գալ հրապարակ և տեսնել պարող շատրվանները: Դա փոփոխվող գույների, պարող ջրի շիթերի շարժումների և երաժշտության միասնությունն է:  It is a combination of changing colours, movements of dancing water, and music.  Ամենահաճելին այն պահն է, երբ քամին ջրի կաթիլները փչում է դեպի ձեզ ու, կարծես (as if), սառը ցնցուղ եք ընդունում:

_Ափսոս (it’s a pity), մենք եկել ենք ապրիլին և շատրվանները դեռ չեն աշխատում: Մյուս կողմից էլ մեր բախտը բերել է (we are lucky), որ 40 աստիճան չէ հիմա և զբոսնելը շատ հաճելի է:

_Այո, հիմա Երևանում 25 աստիճան է, արևոտ ու հաճելի եղանակ է: Հիմա բարձրանում (go up) ենք Աբովյան փողոցով: Այս փողոցը Երևանի ամենահին և ամենանշանավոր (the most significant) փողոցներից մեկն է: Տեսնու՞մ եք վարդեր վաճառող այն մարդու արձանը (statue): Դա հայտնի Կարաբալայի արձանն է, ով վարդեր էր վաճառում այս փողոցում: Ասում են, որ նա իր օրվա հացի փողը վաստակելուց (after earning the money of his daily bread) հետո սկսում էր անվճար բաժանել (give away) վարդերը Երևանի սիրուն աղջիկներին, ովքեր անցնում էին Աբովյան փողոցով:

 

 

 

 

The building on the opposite side of the square, behind the fountains, is the Museum of the History of Armenia and the Picture Gallery of Armenia.

(շարունակելի)

 

-Good morning, there are many vacant tables in the hall. Where would you like to sit: at the window or at the wall on the right?

-We prefer to sit at the window. We can admire the scenery of Republican Square.

-Ok. The choice is yours. Here is the menu.

-Can you offer anything from Armenian cuisine? What do Armenians prefer to eat in the morning?

-I can offer you butter, honey, homemade sour-cream, mashed potatoes, pastry coffee, tea.

-Where is that sour-cream made?

-It is brought from the village of Azatan which is near Gyumri. It is very tasty sour cream.

-Ok. Bring us homemade sour- cream, mashed potatoes, pastry, and tea with milk. We must have a good breakfast because we will walk a lot along the streets of Yerevan.

-It is already 10:25. We are to meet our guide Milena in front of the hotel.

-Good morning, Mr. and Mrs. Hansens.

-Good morning dear, Milena. We are ready to go on hiking along the streets of Yerevan.

– We will start our hiking from Republican Square. As I have already said, this is one of the most beautiful squares in the world. The square was designed by Alexander Tamanyan. All the buildings are built with Armenian rosy tuff and have the same architectural style. Pay attention to the arched windows of all the buildings, Armenian ornaments which are bunches of grapes.

_

have և have got

Բրիտանական անգլերենում «have got»-ը նշանակում է «ունենալ» հաշվելի և անհաշվելի գոյականների համար՝  տվյալ ներկա ժամանակահատվածում: «Have got»-ով կազմված նախադասությունների հարցը կազմվում է «have»-ը դնելով ենթակայից առաջ:

He has got a new Nissan Tiida. What has he got?

He has got free time now. I think he can help us.

Has he got free time now?

«Have»-ը նշանակում է «ունենալ» ընդհանրապես անհաշվելի գոյականների համար: «Have»-ը նաև ձեռք է բերում տարբեր բայերի նշանակություններ տարբեր գոյականների հետ՝ have breakfast – նախաճաշել, have coffee (tea) – սուրճ (թեյ) խմել, have a good time – լավ ժամանակ անցկացնել, have a smoke (cigarette) – ծխել, …

Հարցական նախադասությունները կազմելիս գործածվում է «to do» օժանդակ բայը:

Do you have breakfast every day? Did you have a good time yesterday?

I am so busy during the working day that I don’t even have time to chat with my fellow workers. Խոսողը ընդհանրապես ազատ ժամանակ չունի: Բայց այս իրավիճակում գործածվում է «have got» ձևը. «I haven’t got time to help you today. Can you come to our office tomorrow? – Ես այսօր ժամանակ չունեմ ձեզ օգնելու համար: Կարո՞ղ եք գալ մեր գրասենյակ վաղը»:

Առաջադրանք.

Շարունակեք սկսված հարցը. Form questions with the given beginnings.

 1. The Smiths have tea at five.

When …?

2. The Smiths have got a new car.

What …?

3. He seldom has accidents.

How often …?

4. Their grandparents have breakfast at 9 am.

What time …

5. Their grandparents have got a house in the country.

What ….?

Translate into English.  

1. Նրանք միշտ ընթրում են երեկոյան ժամը 8-ին:

2. Նրանք մի նոր տուն ունեն գյուղում:

3. Նա աղքատ է և փող չունի:

4. Կարո՞ղ ես վճարել ուղևորավարձը: Ես փող չունեմ: Դրամապանակս թողեցի տանը:

5. Արամը դժվարանում է (դժվարություն ունի) ֆիզիկան սովորելիս:

6. Արամը չունի ֆիզիկայի դասագիրք:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը. շատ սխալներ էր արել: Առաջարկեցի նորից կատարել առաջադրանքը՝ իմ բացատրությունները ուշադիր կարդալուց հետո:

I. Answer these questions. 

 1. What do you do when you are thirsty?
 2. What do you do when there is a good film on TV but you have a lot of homework to do?
 3. What do you do when you are outside, and the battery of your cell phone is very low but you want to call your mother?
 4. What do you do when you are in another country and you miss (կարոտել) Armenia very much?
 5. What do you do when you are hungry and there is nothing in the fridge?

II. Explaining the meaning of words in English. Բառերի նշանակությունը անգլերեն բացատրելը.

Դու օտար երկրում ես և խոսելու ժամանակ մի ինչ-որ բառ չես կարողանում անգլերեն ասել: Ինչպե՞ս կբացատրես այդ բառը անգլերեն քո իմացած այլ բառերով, բառակապակցություններով կամ նախադասություններով:

How can you explain the meanings of these words in English?

 1. անձրև
 2. ձյուն
 3. հեծանիվ
 4. ուսուցիչ
 5. փող
 6. ծով
 7. գետ
 8. մայրաքաղաք
 9. ավտոմեքենա
 10. հաց

 

 

 

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքը

Ժաննա Հակոբյանի հոդվածը «Դպիր»-ում «Создание ситуаций и их использование в обучении иностранному языку.»

Ժաննա Հակոբյանը թարգմանել է Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը «Социальные сети: человек на ладони»

Անահիտ Նաղդալյանը թարգմանել է, իսկ Ժաննա Հակոբյանը խմբագրել է Թամար Ղահրամանյանի հոդվածը «Ուսումնական ճամբարը՝ կրթության լրացուցիչ հարթակ –Учебный лагерь как платформа для дополнительного образования»

Ծովիկ Կասսաբյանը անգլերեն է թարգմանել, իսկ ես խմբագրել եմ Նունե Մովսիսյանի հոդվածը «High School: Challenges and Development»

Ռինա Շագինյանը վրացերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո..» հոդվածը:

Մասնակցություն ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմմանը և պատասխանների ստուգմանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 20-ին

Դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Լիլիթ Խալաթյանը 106
4-5-րդ Լիանա Ասատրյանը 67
6-8-րդ Յուրա Գանջալյանը 47
9-12-րդ Իրինա Ապոյանը 35

Ռուսերենի ֆլեշմոբ՝ փետրվարի 22-ին

2-3-րդ Դիանա Ղազարյանը 103
4-5-րդ Անահիտ Նաղդալյանը 65
6-8-րդ Ժաննա Հակոբյանը 44
9-12-րդ Սեդա Այվազյանը 1

Մենթորական աշխատանք

Փետրվարի 20-ին վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների համար վարել եմ «Կրթահամալիրային նախագծերը օտար լեզվի ուսուցման նախագծերում» սեմինարը:

Հրապարակումներ «Դպիր»-ում

Հոդված՝ «Դասավանդողի իմ հետազոտական աշխատանքը»

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը հիմա մեծ մարտահրավեր է, այո…–  Yes, Education is a Big Challenge Now » և «Յոթ հրաշալիք՝ միավորող աշխատանք, որ դպրոցը համայնք ստեղծող բաց կենտրոն կդարձնեն…-Seven Wonders: Uniting Work to Make an Open Center for Creating Communities»

Թարգմանություններ, որոնք հրապարակված են տնօրենի օրագրում

«Թավշյա հեղափոխություն չի լինում»․ հեղափոխություն՝ չբերած թավիշով․․․Revolutions can’t be velvet”: A Revolution with no Velvet» (գիրն ամբողջությամբ)

«Բանգլադեշ-Ֆլորենցիա. նամակագիր՝ Ավետիսով…Massimo Lippi’s Letter from Siena, Italy» (գիրն ամբողջությամբ)

«Կյանքով ուղղելու հանրակրթություն – General Education to be Life Directed» (գրի մի մասը)

Շարունակել եմ խմբագրել և նոր նյութերով համալրել mskh.am – ի անգլերեն էջը:

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ հեռավար ուսուցման իմ դաս-առաջադրանքները:

Կատարված աշխատանքի հետ կարելի է մանրամասն ծանոթանալ իմ բլոգի հեռավար ուսուցման բաժնում:

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ աշխատանք

Անգլերենով մասնագիտական հաղորդակցման երեք ուսումնական նյութ եմ պատրաստել: Դրանք զբոսաշրջությանը վերաբերող տեքստեր են, որոնք ուսպարապմունքների ընթացքում թարգմանվել են անգլերեն, ամրապնդվել բանավոր հաղորդակցմամբ, զբոսաշրջիկ-ճամփորդական գործակալության աշխատակից դերախաղերով: Աուսումնական նյութերի շնորհիվ սովորողները արդեն որոշակի մասնագիտական հաղորդակցման կարողություններ են ձեռք բերել:

Ես ունենալու եմ իմ մասնավոր զբոսաշրջային գործակալությունը

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում

Հյուրանոցում (Իսակովի պողոտայով մինչև Մարիոտ հյուրանոցը)

 

 

Dear learners, you have already learned how sentences in direct speech can be turned into indirect speech. Now let’s check your knowledge. Here is a text of a parable (առակ): Read the text and reproduce it in indirect speech. Կարդացեք տեքստը և փոխադրեք այն անուղղակի խոսքով: 

One day a very wealthy father took his son on a trip to the country for the sole purpose of showing his son how it was to be poor. They spent a few days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.

After their return from the trip, the father asked his son how he liked the trip. “It was great, Dad,” the son replied.

“Did you see how poor people can be?” the father asked. “Oh Yeah,” said the son.

“So what did you learn from the trip?” asked the father.

The son answered, “I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them.”

The boy’s father was speechless. Then his son added, “It showed me just how poor we really are.”

Too many times we forget what we have and concentrate on what we don’t have. What is one person’s worthless object is another’s prize possession. It is all based on one’s perspective.

Sometimes it takes the perspective of a child to remind us what’s important.

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը մարտի 2-ին գերազանց էր: 

Պատասխանել է նաև Նելլի Գևորգյանը, որը նոր սովորող է: Խորհուրդ տվեցի նրան նախ կատարել հունվարի 31-ի առաջադրանքը, որտեղ տվյալ թեման բացատրված է օրինակներով:

Ռուբեն Գալստյանը պատասխանել է մարտի 9-ին:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է մարտի 9-ին:

 

 

 

Փոխադրել տեքստը անգլերեն:

__Մարիոտ հյուրանոցը քաղաքի կենտրոնու՞մ է:

__Այո, Մարիոտ հյուրանոցը Հանրապետության հրապարակում է, որը քաղաքի կենտրոնում է: Երևանի Հանրապետության հրապարակը համարվում է ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը աշխարհում: Այն շրջանաձև է և բոլոր շենքերը ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: (the same architectural style) Այդ շենքերից մեկն էլ Մարիոտ հյուրանոցն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: Ձախ կողմում «Կիլիկիա» թաղամասն է իր «Կիլիկիա» գարեջրի գործարանով: Ձախ կողմում՝ բլրի վրա, Երևանի հռչակավոր կոնյակի գործարանն է: Հիմա մենք անցնում ենք Հրազդանի կիրճի վրայով: (cross over the Hrazdan Gorge). Եթե նայեք աջ, կտեսնեք Արարատ լեռը:

__Գեղեցիկ տեսարան է: Սա այն լե՞ռն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ: (the place where Noah’s Ark rested). Ես պետք է լուսանկարեմ: Կանգնեք, խնդրում եմ:

__Կամուրջի վրա կանգնել չի թույլատրվում: Դուք մեկ շաբաթ մնալու եք Հայաստանում: Դուք շատ առիթներ կունենաք լուսանկարելու Արարատը: Աջ կողմում Երևանի «Արարատ» գինու կոնյակի գործարանն է:  Ձախ կողմում քաղաքապետարանի շենքն է (City Council): Հիմա մենք մոտենում ենք (appro) Հանրապետության հրապարակին:

__Ի˜նչ գեղեցիկ հրապարակ է:

__Սա Մարիոտ հյուրանոցն է: Եկեք գնանք հյուրերի ընդունման տեղը(reception desk), որպեսզի գրանցվեք (check-in) և ստանաք ձեր սենյակի բանալին (key to the room):

__Բարև ձեզ, ես «Շամոյան թրեվլ» ճամփորդական գործակալությունից եմ: Մեր հյուրերը Դանիայից են: Նրանք սենյակ են պատվիրել (book a room) ձեր հյուրանոցում:

__Բարի գալուստ Հայաստան և մեր հյուրանոց, պ-ն և տիկին Հանսեններ: Դուք պատվիրել երկտեղանոց սենյակ (double room): Տվեք ձեր անձնագրերը (passports), խնդրում եմ, ամեն ինչ կարգին է: Լրացրեք այս ձևաթուղթը, խնդրում եմ: (fill in this form):

__Ահա խնդրեմ: Ես լրացրեցի ձևաթուղթը:

__Շնորհակալություն, ձեր սենյակը 331-ն է, երրորդ հարկում: Սպասավորը կտանի ձեր ուղեբեռը: Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը կարող եք նախաճաշել առաջին հարկի ռեստորանում:

__Նախաճաշի գինը ներառվա՞ծ է սենյակի գնի մեջ:

__Այո, իհարկե, նախաճաշի գինը ներառված է սենյակի գնի մեջ:

__Շնորհակալություն

__Ցտեսություն, Միլենա: Հուսով եմ, որ վաղը կհանդիպենք ժամը 10:30-ին և դուք ցույց կտաք մեզ Երևանի տեսարժան վայրերը:

__Ես մեծ հաճույքով կանեմ դա: Ցտեսություն պ-ն և տիկին Հանսեններ:

 

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. One of those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over the Hrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is beautiful scenery.

-Is this the mountain where Noah’s Ark rested? I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Mrs. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.

-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Mrs. Hansens.

Առաջադրանք. փոխադրել անգլերեն

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

_Այո: մենք պետք է տաքսի՞ պատվիրենք:

_ Ոչ, կարիք չկա: Մեր ճամփորդական գործակալությունը ունի իր սեփական փոխադրամիջոցը: Այն Մերսեդես միկրոավտոբուս է: Եկեք գնանք այս ուղղությամբ:

_Որքան է հեռավորությունը օդանավակայանից մինչև քաղաքի կենտրոն:

_Մոտավորապես 7-8 կմ է:

_ Հայաստանում կա՞ն շատ տեսարժան վայրեր:

_ Երբ ամերիկացի նշանավոր նկարիչ Ռոքվել Քենթը այցելեց Հայաստան 1960-ականներին, նա մեկնելուց առաջ ասաց. «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ»: Բայց պետք է ասեմ, որ չեք կարող Հայաստանում գտնել հին տներ, պալատներ և այլ շինություններ: Կամ ավերիչ երկրաշարժներն են դրանք փլուզել կամ օտար նվաճողները:(foreign invaders): Միակ հնադարյան շինությունները եկեղեցիներն ու վանքերն են:

_Բայց ես կարդացել եմ, որ Հայաստանում նույնիսկ քարանձավներ կան, որտեղ մարդիկ են ապրել դարեր առաջ:

_Այո, քարանձավներ կան Վայոց ձորում և Գորիսում:

_Մենք կայցելե՞նք այնտեղ:

Այո:

_Ինչ հետաքրքիր է:

 

-Welcome to Armenia.

_ Hello, are you from a travel agency?

_ Yes, I am from Shamoyan Travel agency. How are you? Are you Mr and Mrs Hansens from Denmark?

Yes, we are the Hansens from Kopenhagen. We have booked a hotel room through your agency. (through your agency)

 • I am glad to meet you. My name is Milena. Is this your luggage?
 • Yes, it is. Shall we order a taxi?
 • No, you needn’t. Our travel agency has its own means of transport. It is a Mercedes microbus. Let’s go in this direction.
 • What’s the distance from the airport to the centre of the city?
 • It is about 7-8 km.
 • Are there many places of interest in Armenia?
 • When the famous American artist Rockwell Kent visited Armenia in the 1960-s, he said before leaving: “Armenia is a museum in the open air.” But I must say that you can’t find old houses, palaces or other ancient constructions in Armenia. They were pulled down by either terrible earthquakes or foreign invaders. The only ancient constructions are the churches and monasteries.
 • But I have read that there are even caves in Armenia where people lived centuries ago.
 • Yes, there are such caves in Vayots Dzor and Goris.
 • Shall we visit there?
 • Yes, certainly.

Supplementary vocabulary in conversations

At the Airport (at the check-in desk- գրանցման պատուհանի մոտ)

_ Good evening. May I have your passport please?

_ Here you are.

_ Are you checking any bags? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, only this suitcase.

_ OK, put your suitcase on the scale.

__ You will have to pay an overweight baggage fee. That is  $20. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ Have you got any carry-on bags? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Yes, here you go. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Here is your boarding pass. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը: Your flight is from Gate 4. – Ձեր թռիչքը 4-րդ մուտքից է:

_

 Useful words and expressions

 

Stopover or layover -ռուսերեն՝ «пересадка» – հայերեն՝  «տեղփոխ». Օրինակ, «I am flying to Frankfurt on the Main but I will have a layover at Warsaw airport.»

check-in desk – գրանցման պատուհան

fragile – կոտրվող

The flight is on schedule – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

25-minute delay – 25 րոպե ուշացում

The plane has landed – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

The plane has taken off – ինքնաթիռը թռել է

Firearms or flammable materials are forbidden – հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Put your carry-on bag on the conveyor belt of the X-Ray machine – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

 

Փետրվարի 20-ի օտար լեզու դասավանդողների սեմինարի ծրագիրը

Սեմինարի թեման՝ «Կրթահամալիրային նախագծերը օտար լեզվի ուսուցման նախագծերում»:

Սեմինարի ընթացքում հակիրճ ձևով ներկայացվելու են կրթահամալիրային նախագծերը և ներկայացվելու են առաջարկություններ, թե ինչպես կարելի է օտար լեզվի ուսուցման նախագծերում ներառել նաև մասնակցությունը կրթահամալիրային նախագծերում:

Կրթահամալիրային շուրջտարյա նախագծերը

Օտար լեզվի ուսուցման նախագծերում առաջարկվում է ներառել հետևյալ գործունեությունները՝

 1. Թարգմանական աշխատանք

Ճամբարային, ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդություններից հետո սովորողների պատումների թարգմանություն օտար լեզուներով և հրապարակում կայքի համապատասխան լեզուների էջերում:

Կրթահամալիրի կայքի առաջին էջում հրապարակված կրթահամալիրային նախագծերի իրականացման մասին պատմող նյութերի թարգմանություն:

2. Կրթական փոխանակումներ Հայաստանի մարզերում

Հնարավո՞ր է օտար լեզվի դասավանդման մեր ոչ դասագրքային, նախագծային ձևը փոխանցել մարզերի դպրոցներին: Ի՞նչ խնդիրներ կարող են առաջանալ այս գործում:

3. Կրթական միջազգային փոխանակումներ

Առաջարկություններ, խնդիրներ

Վերջերս արված աշխատանքների ցուցադրություն.

Աննա Ֆրանգյան

Գայանե Փարվանյան

 

 

Անցյալ դասի առաջադրանքն էր լսել մինչև 2-րդ րոպեի վերը, գրի առնել և թարգմանել հայերեն: Այս առաջադրանքը շատ լավ էր կատարել Աշոտ Հովհաննիսյանը:

Այսօրվա առաջադրանքը.

Շարունակում եք լսել երկխոսությունները 2-րդ րոպեից հետո, երբ սկսում են խոսել ներգաղթյալների խնդիրների մասին մինչև 4-րդ րոպ. 10 վայրկյանը: Գրի առնել ամբողջ տեքստը և թարգմանել հայերեն:

Ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակիի

(Շարունակություն)

Ո՞ր դեպքերում են լինում շեղումներ կանոններից:

Երբ ուղղակի խոսքում համընդհանուր ճշմարտություն է ասվում, ապա ներկա ժամանակը չի փոխվում անցյալի:

The teacher said: “The Earth is the third planet in the Solar System.” (Երկիրը Արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակն է:)

The teacher said that the Earth is the third planet in the Solar System.

The teacher said: “Moscow is the capital city of Russia.” The teacher said that Moscow is the capital city of Russia.

Եթե ուղղակի խոսքում երկրորդ տիպի պայմանական նախադասություն է, ապա ժամանակները մնում են անփոփոխ:

She said: “If you were my husband I would give you poison.” She said that if were her husband she would give me poison.

I said: “If you were my wife I would take that poison with pleasure.” I said that if she were my wife I would take that poison with pleasure.

Եթե ուղղակի խոսքում մի քանի իրար հաջորդող անցյալ ժամանակով կազմված նախադասություններ կան, ապա Past perfect է դառնում միայն առաջինը:

He said: “Last night I came home, switched on the light and saw a stranger sleeping on the sofa.”

He said that had come home the previous night and saw a stranger sleeping on the sofa.

Հետաքրքիր այլ մանրամասնություններ

Երբ ուղղակի խոսքում երկու առանձին պատմողական նախադասություն կա, պետք է դրանք կապել այսպես՝ …and adds that… ,…and added that… (…և ավելացնում է, որ…, …և ավելացրեց, որ…)

He said: “I am tired. I want to go to bed.”  He said that he was tired and added that he wanted to go to bed.

Երբ ուղղակի խոսքի մի նախադասությունը պատմողական է, իսկ մյուսը՝ հարցական, ապա պետք է դրանք կապել իրար այսպես՝ …and asks if… , եթե հարցը ընդհանուր է և …and asks when (why, where…)…, եթե հատուկ հարցի հետ գործ ունենք:

She said to me: “I know that you were not at home last night. Where were you?”  She told me that she knew I hadn’t been at home the previous night and asked where I had been.

Եթե ուղղակի խոսքում ասվում է «I am sorry, I have lost your book.», ապա պետք է օգտագործել «apologize-ներողություն խնդրել» բառը:

He apologized to me for having lost my book.

Ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելիս հաճախ են գործածվում այս բառերն ու բառակապակցությունները tell և ask բառերի փոխարեն`…advise-խորհուրդ տալ, warn-նախազգուշացնել, demand-պահանջել, insist-պնդել, declare-հայտարարել, want to know- ուզենալ իմանալ, wonder-ուզենալ իմանալ և այլ նմանատիպ բառեր և բառակապակցություններ:

He said, “Where are you from?” He wondered where I was from.

Mother said, “Beware of coming trains in this place.” Mother warned me against coming trains in that place.

 

Առաջադրանք

Ուղղակի խոսքը փոխակերպեք անուղղակիի. Turn the direct speech into indirect.

She said to me: “I don’t remember where I put my mobile phone. Have you seen it?”

The teacher said: “Tomorrow you will take your final test. It will be better if you revise the grammar rules.”

The teacher said: “The River Volga flows into the Caspian Sea.”

He said: “I did everything as you said. I turned off the lights, turned off the gas, and locked the door.”

She said, : “I am sorry. I broke your mobile phone.”

Mother said: “Nick, you should wash your hands before having a meal.” Խորհուրդ է տալիս:

He took the loud speaker and said: “You are free and proud citizens of Armenia.” Հայտարարում է:

He said: “When are you going to take your next exam?” Նա ուզում էր իմանալ, թե երբ…

 

 

 

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Լիլիթ Խալաթյան)

4-5-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Լիանա Ասատրյան)

6-8-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ – (հեղինակ՝ Իրինա Ապոյան)

Թարգմանել երկխոսությունը անգլերեն

Ի՞նչ ես որոշել դառնալ: What have you decided to become?

Ես որոշել եմ էքսկուրսավար դառնալ: Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է և ամեն տարի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան: Կարծում եմ, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ կայցելեն Հայաստան ապագայում:

I have decided to become a tourist guide. Armenia is a beautiful country, and every year many tourists visit Armenia. I think that more tourists will visit Armenia in the future.

Ի՞նչ կարող են տեսնել զբոսաշրջիկները հայաստանում: What can the tourists see in Armenia?

Նրանք կարող են ուշադրություն դարձնել մեր պատմական հուշարձաններին՝ եկեղեցիներին, վանքերին: Շատ եկեղեցիներ և վանքեր կան մեր երկրում: Հայաստանը ընդունել է քրիստոնեությունը 4-րդ դարում և մեր առաջին կաթողիկոսը եղել է Գրիգոր Լուսավորիչը: Նա Տրդատ թագավորի հետ կառուցել է առաջին եկեղեցիները Հայաստանում:

They can pay attention to our historical monuments, churches, and monasteries. There are a great many churches and monasteries in our country. Armenia adopted Christianity in the 4th century, and our first Catholicos was Gregory the Enlightener. He and King Trdat built the first Christian churches in Armenia.

Էլ ի՞նչ կարող են հյուրերը տեսնել Հայաստանում: What else can the guests see in Armenia?

Երբ ես ավարտեմ քոլեջը, կբացեմ իմ մասնավոր տուրիստական գործակալությունը: Տուրիստները կայցելեն իմ տուրիստական գործակալությունը և ես նրանց ցույց կտամ Հայաստանի հետաքրքիր վայրերի քարտեզը:

When I graduate from college I will open my private travel agency. The tourists will visit my agency, and I will show them the map of places of interest in Armenia.

Դուք կունենա՞ք ձեր սեփական ավտոմեքենան զբոսաշրջային ծառայությունների համար: Will you have your own car for tourist service?

Այո, իհարկե: Ես կգնեմ մի քանի հատ Մերսեդես միկրոավտոբուսներ: Մի ավտոտնակ կունենամ իմ գործակալության մոտ:

Yes, certainly. I will buy several Mercedes microbuses

Դուք կարողանու՞մ եք ավտոմեքենա վարել:

Այո, ես վերջերս եմ գնել մի Ֆորդ և սովորել եմ ավտոմեքենա վարել:

Հայաստանը փոքր երկիր է և կարծում եմ, որ ավտոմեքենայով ճամփորդելը հարմար կլինի:

Այո, ամենահեռու քաղաքը երևանից Գորիսն է: Երևանից Գորիս տարածությունը 240 կմ է:

Կա՞ն տեսարժան վայրեր մինչև Գորիս:

Այո, ես խորհուրդ կտամ զբոսաշրջիկներին այցելել Նորավանք, որը Եղեգնաձորից շատ մոտ է: Նորավանքը շատ գեղեցիկ է:

Ի՞նչ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել Գորիսում:

Ես խորհուրդ կտամ հյուրերին տեսնել քարանձավները, որոնք հնում ծառայել են որպես տներ:

Որտե՞ղ կարող են զբոսաշրջիկները տեսնել պատմական հուշարձաններ և եկեղեցիներ, որոնք ավել մոտ են Երևանին:

Ես կտանեմ նրանց Էջմիածին: Էջմիածինը Հայաստանի հոգևոր կենտրոնն է: Այնտեղ նրանք կարող են այցելել Մայր տաճարը, Սուրբ Հռիփսիմե և Սուրբ Գայանե եկեղեցիները: Իսկ Էջմիածնի ճանապարհին ես անպայման ցույց կտամ նրանց Զվարթնոց տաճարի ավերակները: Այն շատ գեղեցիկ է:

Մենք գնացինք Էջմիածին երկու շաբաթ առաջ: Սկզբում այցելեցինք Սուրբ Հռիփսիմե Եկեղեցին, որից հետո գնացինք Սուրբ Գայանե եկեղեցին:

Ի՞նչ կարող եք պատմել զբոսաշրջիկներին Սուրբ Գայանե եկեղեցու մասին: Ինչու՞ է այդ եկեղեցին կոչվում Սուրբ Գայանե:

 

Երբ մի բան անելու թույլտ վություն ենք խնդրում, հայերեն ասում ենք. «Կարելի՞ է…», իսկ անգլերեն՝ «May I …?»: Երբ մի բան այնքան էլ չենք ուզում անել, բայց ստիպված ենք անել դա, հայերենում ասում ենք. «Ես ստիպված եմ …», իսկ անգլերեն՝ «I have to …»: Երբ մեզ համար միևնույնն է մի բան անելը կամ չանելը, բայց ուզում ենք, որ դիմացինի կամքով լինի, հայերենում ասում ենք. «Բացե՞մ…, օգնե՞մ…, տանե՞մ…, բերե՞մ… », իսկ անգլերենում՝ «Shall I open…? Shall I help …? Shall I bring?»: Այս բոլոր նշված դեպքերում չի գործածվում «must-պետք է» բառը:

 1. Ընտրեք ճիշտ նախադասությունը

Դու ուզում ես դիտել մի հեռուստահաղորդում: Ի՞նչ կասես այդ դեպքում

 1. May I watch this TV programme?
 2. Do I have to watch this TV programme?

Քո պապիկն ասում է, որ լավ չի զգում: Ի՞նչ կասես:

 1. Shall I bring you a glass of water?
 2. Must I bring you a glass of water?

Ցուրտ է սենյակում և պատուհանն էլ բաց է: Ի՞նչ կասես:

 1. Do I have to close the window?
 2. May I close the window?

Քո մայրիկի պայուսակը ծանր է: Ի՞նչ կասես:

 1. Shall I help you mum?
 2. Do I have to help you, mum?

Դու ուզում ես օգտվել քո ընկերոջ համակարգչից: Ի՞նչ կասես:

 1. May I use your computer?
 2. Shall I use your computer?

Դու վատ ես զգում և ուզում ես դուրս գնալ դասասենյակից: Ի՞նչ կասես:

 1. Must I go out?
 2. May I go out?
 1. If you have a pet at home, write at least 5-6 sentences about them. If you have no pets at home, write about your toys. (pet –տանը պահվող կենդանի՝ շուն, կատու..)
 2. Ենթադրենք նամակագրական կապ ունես մի ամերիկացի քո հասակակցի հետ: Պատմիր նրան քո դպրոցի մասին: Write about your school.

Անահիտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է փետրվարի 18-ին:

Յուրա Գանջալյանի աշխատանքային պլանը 2018-2019 ուստարվա 3-րդ ուսումնական շրջանում

Ժամաքանակը մեկ շաբաթում դպրոցը Շաբաթվա օրերը
Չնորմավորված ոչ պակաս քան 12 դասաժամ հեռավար ուսուցում

 

Ավագ դպրոց (14 սովորող), Միջին դպրոց (2) և Արևելյան դպրոց (1) Շաբաթվա բոլոր օրերին և տարբեր ժամերին. մեդիա կենտրոնում, տանը
6 դասաժամ Քոլեջ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» – մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով Երկուշաբթի –5-6-րդ ժամերը 12:55-14:20

Չորեքշաբթի – 3-4-րդ ժամերը (11:00-12:35)

Հինգշաբթի (11:00-12:35)

3-4-րդ ժամերը

 

2 դասաժամ Անգլերենի լրացուցիչ կրթություն դասավանդողների հետ Երկուշաբթի

14:30-16:00

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ`         20

 

Ուսումնական կայքի սպասարկում

https://mskh.am/en

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415 3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ

 

2 ժամ Առկա՝ դպրոցներում, հեռավար՝ մեդիա կենտրոնում, տանը
Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում   3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում

 

3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում. Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ, հեղինակային հոդվածներ

https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/88

3 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Ընդամենը 36 ժամ

 

 

 

 

Ուրիշի ուղղակի խոսքի փոխակերպումը անուղղակիի

Սովորում ենք առանց տեսության՝ միայն ուսումնասիրելով տրված օրինակները: Կարևոր տեղերը ընդգծված են:

Երբ հեղինակի խոսքը ներկա ժամանակում է:

Aram says: “I want to help you.”  Aram says that he wants to help me.

Aram says to me: “I want to help you.” Aram tells me that he wants to help me.

Aram says: “I wanted to help you yesterday but I didn’t have time.”  Aram says that he wanted to help me yesterday but he didn’t have time.

Aram says: “Do you want me to help you?”  Aram asks if I want him to help me.

Aram says: “Where did you meet your teacher?”  Aram asks where I met my teacher.

Aram says to me: “Where did you meet your teacher”  Aram asks me where I met my teacher.

Aram says to me: “Did you meet your teacher in the classroom or at the bus stop?” Aram asks me whether I met my teacher in the classroom or at the bus stop.

He says to me: “Help me please.”   He asks me to help him.

He says to me: “Go out of the room.”  He tells me to go out of the room.

He says to me: “Don’t go out without your hat on. It is windy outside.” He tells me not to go out without my hat on as it is windy outside.

Երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է.

He said: “I want to help you.” He said that he wanted to help me.

He said to me: “I saw an interesting film yesterday.” He told me that he had seen an interesting film the day before.

“Which is your permanent address?” asked the interviewer. The interviewer asked which was my permanent address.

“What do you usually do in the evenings?”, the teacher asked. The teacher asked what I usually did in the evenings.  Հարցի «do» օժանդակ բայը վերանում է, որովհետև անուղղակի խոսքում նախադասությունը արդեն պատմողական է դառնում:

փոփոխություններ, երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է

now – then

here – there

at present – then

was/were – had been

go – went

went – had gone

will – would

would – would

yesterday – the day before կամ the previous day

tomorrow – the next day

in two days – two days later

two days ago – two days before

last week – the previous week

may – might

might – might

should – should

 

Առաջադրանք

Turn into indirect speech

 1. He said: “I have chosen my course.”
 2. He said to me: “Will you take me to your office tomorrow?”
 3. He says to me: “Will you take me to your office tomorrow?”
 4. “I’ll wait for you here”, she said.
 5. The captain said to the sailor: “Raise the flag.”
 6. She asked him: “How many umbrellas did you take to the umbrella maker’s shop yesterday?”
 7. She asks him: “How many umbrellas did you take to the umbrella maker’s shop yesterday?”
 8. “We have a lift but very often it doesn’t work”, they said.
 9. He said: “I’ll join you as soon as I am ready.”
 10. “What do you think of the canteen coffee?”, asked Peter.
 11. “What do you think of the canteen coffee?”, asks Peter.
 12. He said to me: “Don’t lock the door.”
 13. “Don’t watch late night horror films”, said Mother.
 14. “Where is the ticket office?”, asked Mrs Jones.
 15. Peter said: “My father will come to the school tomorrow.”
 16. He said: “I sent him a message last week.”
 17. He asked Jane: “Why don’t you come in time?”
 18. Tom said: “Everything will be ready in two weeks.”
 19. She says: “I think the weather will change tomorrow.”
 20. She said: “I think the weather will change tomorrow.”

 

Պատասխանել են Ավետիս Տետեյանը և Աստղիկ Խաչատրյանը

Ավետիսին հանձնարարեցի նորից կատարել առաջադրանքը՝ իմ բացատրությունները ուշադիր կարդալուց հետո:

Աստղիկ Խաչատրյանին ուղարկեցի սխալների ուղղումը:

Պատասխանել է Ռուբեն Գալստյանը.

Սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով ուղարկել եմ փետրվարի 8-ին:

 

Ավետիս Տետեյանը երկրորդ անգամ կատարեց առաջադրանքը: Չէր հասկացել միայն ընդհանուր հարցի փոխակերպումը անուղղակիի: Ուղարկեցի սխալների ուղղումը իմ բացատրություններով: 12.02.2019

 

Շատ կարևոր է լսելով հասկանալու վարժանքը: Ձեզ եմ ներկայացնում լսելով հասկանալու համար նախատեսված դաս: Լսեք մինչև երկրորդ րոպեի սկիզբը: Լսելու ժամանակ դադար տվեք և աշխատեք կրկնել ասված նախադասությունները: Եթե որևէ բառ չեք հասկանում, կարող եք նայել բառարանում: Տեքստը երկու անգամ լսելուց հետո սկսեք թարգմանել այն: Դադար տվեք յուրաքանչյուր նախադասութւնը էկրանին հայտնվելուն պես: Գրի առեք նախադասությունը և թարգմանեք այն հայերեն:

Ձեր առաջադրանքն է. լսել, գրի առնել բոլոր նախադասությունները և թարգմանել դրանք հայերեն:

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը փետրվարի 7-ին: Ստուգել եմ պատասխանը և ուղարկել եմ իմ կարծիքը փետրվարի 8-ին:

 

 

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքները.

Հրապարակումներ Դպիրում

Ծովիկ Կասսաբյան – Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի անգլ. թարգմանությունը «Խարտո՞ցը»

Անահիտ Նաղդալյան – Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի ռուսերեն թարգմանությունը Все о том же

Ժաննա Հակոբյան – հոդված`Международные связи и …

Գայանե Փարվանյան – Նունե Մովսիսյանի հոդվածի թարգմանությունը ռուսերեն

Անահիտ Մելքոնյան և Գայանե Թերզյան – Մարդու իրավունքների մասին՝ ֆիլմերի լեզվով

Ռինա Շագինյան – Նունե Մովսիսյանի հոդվածի թարգմանությունը վրացերեն:

Մարթա Ասատրյանի հոդվածի թարգմանությունը վրացերեն

Հրապարակումներ դասավանդողների բլոգներում և կայքի առաջին էջում

Կուզենայի առանձնահատուկ կերպով նշել Ծովիկ Կասսաբյանի դեկտեմբերի վերջին օրերին իրականացրած նախագիծը, որը եղել է Վիլյամ Սարոյանի «Նարինջները» պատմվածքի իրապատումը: Այդ նախագծի մասին պատմող անգլերեն նյութը թարգմանվել է հայերեն և իսպաներեն:  

Հետաքրքիր է նաև Դիանա Նազարյանի Տրնդեզի մասին պատմող տեղեկատվական նյութի թարգմանությունը պարսկերենից հայերեն:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի հունվարյան ֆլեշմոբները

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

Դասարաններ Առաջադրանքը կազմել և ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան 87
4-5-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 55
6-8-րդ դասարաններ Սեդա Այվազյան 92
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 17

 

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 72
4-5-րդ դասարաններ Հայկուհի Հովհաննիսյան 54
6-8-րդ դասարաններ Յուրա գանջալյան 43
9-12-րդ դասարաններ Ծովիկ Կասսաբյան 7

 

Մենթորական աշխատանք

Վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքները դեկտեմբերի 24-27-ը:

Շուշան Միկոյանի անգլերեն նյութը դեկտեմբերի 24-ի հավաքի մասին EFL Games:

Իրինա Ապոյանի նյութը դեկտեմբերի 24-ի հավաքի մասին «Լեզվական խաղերն ու մենք»: Նյութը թարգմանվել է անգլերեն և իսպաներեն:

Հայկուհի Հովհաննիսյանը լուսաբանում է օտար լեզու դասավանդողների դեկտեմբերի 25-ի հավաքը

Հունվարյան նախագծային ուսուցում

Հունվարյան նախագծային ուսուցում եմ կազմակերպել և իրականացրել Քոլեջում: Իրականացվող նախագծի շնորհիվ կրկնապատկվեցին Քոլեջում իմ անգլերենի պարապմունքները և սովորողների հետ միասին, ինչպես նախատեսված էր ծրագրում, կազմել և մշակել եմ հետևյալ մասնագիտական ուսումնական նյութերը՝

Զվարթնոցի տաճարը 

Սուրբ Գայանե Եկեղեցին

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

 

Հունվարի 29-ին ուսճամփորդություն գնացինք նշված դեպի նշված վայրերը և երկու անգլերեն  տեսաֆիլմ նկարահանեցինք, որը պատրաստ կլինի հունվարի 31-ին:

Հրապարակումներ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարթա Ասատրյանի «Երկու պատմություն և մեկ սահման- Two Histories and One Border» հոդվածը

Հայերեն եմ թարգմանել Նոամ Չոմսկիի «Իսկական կրթվածության մասին» տեսանյութը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրում. Նախագծային ուսուցում

Խմբագրել եմ Ծովիկ Կասսաբյանի թարգմանությունը՝ Susan Markosyan “The Incompatibility of State Educational Standards and Final Examinations”

Հրապարակումներ բլոգում և mskh.am-ի առաջին էջում

Դասավանդողի իմ հետազոտական աշխատանքը

Քոլեջի առաջին կուրսեցիները յուրահատուկ կերպով ամփոփեցին 2018-2019-ի առաջին ուսշրջանը

Հեռավար ուսուցում

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 8-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 9-ին:

Դաս-առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողի համար հունվարի 10-ին:

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հունվարի 20-ին

 

Շարունակել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջի հետ տարվող աշխատանքը:

Դասավանդողի իմ երկար տարիների հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքը մի քանի ուղղություններով 2016-ի դեկտեմբերին ամփոփել եմ իմ ‹‹Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը›› էլեկտրոնային գրքում, որը հրապարակված է մեր մեդիագրադարանում: Անցել է երկու տարի: Նոր հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքներ եմ արել: Նոր երիտասարդ դասավանդողներ են մոտք գործել կրթահամալիր, և կարծում եմ, որ ժամանակն է արժևորելով հինը՝ ներկայացնել նորը: Այս ամփոփումը կարևորվում է նաև նրանով, որ այս երկու տարիների ընթացքում ‹‹Դպիր›› մանկավարժական ամսագրում հրապարակված իմ 10-ից ավելի հոդվածներ կապի խափանման պատճառով ջնջվել են և այստեղ ինձ օգնության հասավ ‹‹Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը›› էլեկտրոնային գրքի pdf տարբերակը, որի մեջ պահպանվել են իմ բոլոր կարևոր աշխատանքները և որի հետ ավելի հեշտ ու հարմար է աշխատելը: Read the rest of this entry »

220px-s._hripsime_exterior

Saint Hripsime Church Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցի
Saint Hripsime Church was built by Catholicos Komitas in the seventh century (618). The church was built in the place where Saint Hripsime’s mausoleum was, the place where she was buried. In fact it is one of the oldest surviving churches in Armenia.

In 1776 a brick wall was built around the church by Catholicos Simeon of Yerevan. An open narthex with a bell tower was built in front of the western entrance in the 18th century by Catholicos Ghukas.

It is interesting that its exterior has the form of a rectangle but its interior has a cruciform ground plan with four tabernacles. The church is not the earliest example of this architectural form, however, the form is widely known in architectural history as the “Hripsime-type” since the church is the best-known example of the form. It is also called “Gem of Armenian Architecture”.

The church has been included in the list of UNESCO World Heritage Sites.

 

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին կառուցել է Կոմիտաս կաթողիկոսը յոթերորդ դարում (618թ): Եկեղեցին կառուցվել է այն վայրում, որտեղ եղել է Սուրբ Հռիփսիմեի դամբարանը, այն տեղը որտեղ նա թաղված է եղել: Փաստորեն Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին Հայաստանի ամենահին պահպանված եկեղեցիներից մեկն է: 1776 թվականին կաթողիկոս Սեմեոն Երևանցին աղյուսե պատ կառուցեց եկեղեցու շուրջը: 18-րդ դարում եկեղեցու արևմտյան մուտքի դիմաց կառուցվեց գավիթ իր զանգակատնով: Հետաքրքիր է, որ եկեղեցու արտաքին տեսքը ուղղանկյան ձև ունի, իսկ ներսում հատակը խաչաձև է՝ խաչի կողմերում չորս խորաններով:

Եկեղեցին այս ճարտարապետական ձևով ամենահինը չէ, այնուամենայնիվ, այդ ձևը լայնորեն հայտնի է ճարտարապետության պատմության մեջ որպես «Հռիփսիմեի ճարտարապետական ձև», քանի որ եկեղեցին այդ ձևի ամենահայտնի օրինակն է: Այն նաև անվանում են «Հայ ճարտարապետության աչքը»:

Եկեղեցին ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ:

Vocabulary Նոր բառերի ցանկ
Mausoleum

Bury

In fact

Survive

Brick wall

Narthex

Bell tower

Western (eastern, northern, southern)

Entrance

Exterior

Interior

Cruciform

Tabernacle

Since –այս տեքստում՝ քանի որ

 

Դամբարան

Թաղել

Փաստորեն

Պահպանվել

Ացյուսե պատ

Գավիթ

Զանգակատուն

Արևմտյան, արևելյան, հյուսիսային, հարավային

Մուտք

Արտաքին

Ներքին

Խաչաձև

խորան

Սիրելի սովորողներ, այսօր հունվարի 23-ն է, ժամը 19:00-ը, և մենք սկսում ենք կատարել անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Հայկուհի Հովհաննիսյան)

6-8-րդ դասարաններ (Յուրա Գանջալյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ծովիկ Կասսաբյան) 

Our previous lesson was about describing people. Today’s lesson is about the place where we live.

I live in Yerevan. It is the capital city of the Republic of Armenia. Although Yerevan is an ancient city it looks like a newly built one. They say that Yerevan is 2800 years old but you can hardly find a house which is more than 100 years old. Anyway, I love Yerevan. The population of Yerevan is more than one million. The center of the city is Republican Square. It is considered to be one of the most beautiful squares in the world. It has a pool with tens of dancing fountains with light effects. One can also admire the Opera House which is not far from Republican Square. In front of the Opera House, there is a square which has two names: Theatrical Square and Freedom Square. There are a lot of public gardens in Yerevan. Tourists say that, first of all, they are impressed by the great number of fountains of drinkable water everywhere in the city. They are also impressed by the friendly atmosphere in our city.

Artem Kirakosyan and Ashot Hovhannisyan, can you describe the place where you are living now? I will publish your descriptions on the English page of our school website.

 

Ժամանակների համաձայնեցումը.

Երբ գլխավոր նախադասությունը ներկա ժամանակում է, ժամանակների համաձայնեցման անհրաժեշտություն չկա: Անգլերեն նախադասության թարգմանությունը հայերեն նույն ժամանակներով է կատարվում:

He knows that everybody will agree with him. Նա գիտի, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

She is sure that the plane took off on time. Նա համոզված է, որ ինքնաթիռը ժամանակին թռավ:

I know that you have read a great number of books. Ես գիտեմ, որ դու մեծ քանակի գրքեր ես կարդացել:

Երբ գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել բայական ժամանակները:

 1. Անգլերենի երկրորդական նախադասությունը չի կարող լինել Simple Present, Simple Future, Present Perfect, Present Continuous ժամանակներում:

He knew that everybody would agree with him.   Նա գիտեր, որ բոլորը կհամաձայնվեն իր հետ:

2. The mother knew that her child was plaing with the puppy in the next room. Մայրիկը գիտեր, որ իր երեխան խաղում է շնիկի հետ կողքի սենյակում:

3. I was sure that he had passed the exam.   Ես համոզված էի, որ նա հանձնել է իր քննությունը:

4. I asked her if she wanted to drink a cup of coffee. Ես հարցրեցի նրան, թե արդյոք նա ուզում է մի գավաթ սուրճ խմել:

Բացառություն.

Եթե երկրորդական նախադասությունը համընդհանուր ճշմարտություն է, ապա այն մնում է Simple Present ժամանակում՝ նույնիսկ, եթե գլխավոր նախադասությունը անցյալ ժամանակում է:

The teacher said that the Earth moves round the Sun. Ուսուցիչն ասաց, որ երկիրը պտտվում է արեգակի շուրջը:

Translate the following sentences into English.

 1. Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:
 2. Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:
 3. Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 4. Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:
 5. Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:
 6. Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:
 7. Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:
 8. Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:
 9. Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 10. Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:
 11. Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:
 12. Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:
 13. Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 14. Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:
 15. Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Correction of mistakes

2) Tom was sure, that everyone loved and respected their new teacher.

9) He asks me how many mistakes I have made.  Astghik, you have chosen the right tenses in the 9th and 10th sentences but why have you written the word order of interrogative sentences?

10) He asked me how many mistakes I had made.

15) I was sure, that they were working, so I didn’t go in.

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 23-ին

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղում

Նա ինձ ասաց, որ ուզում է Ամերիկա մեկնել:

He told me that he wanted to go to America.

Թոմը համոզված էր, որ բոլորը սիրում և հարգում են իրենց նոր ուսուցչին:

Tom was sure that everybody loved and had a respected their new teacher.

Ես գիտեի, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I knew that you would like that film.

Ես գիտեմ, որ դու կհավանես այդ ֆիլմը:

I know that you will like this film.

Ես համոզված էի, որ նրանք չեն ուշանա:

I was sure that they wouldn’t be late.

Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն ուշանա:

I am sure they will not be late.

Սա ամենահետաքրքիր պատմությունն է, որ ես երբևէ լսել եմ:

This is the most interesting story, that I have ever heard.

Դա ամենահետաքրքիր պատմությունն էր, որը ես երբևէ լսել էի:

That was the most interesting story, that I had ever heard.

Նա հարցնում է ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asks me how many mistakes I have made.

Նա հարցրեց ինձ, թե ես քանի սխալ եմ արել:

He asked me how many mistakes I had made.

Նա ինձ ասաց, որ կօգնի ինձ:

Ha told me that he would help me.

Նա ասում է ինձ, որ կօգնի ինձ:

He tells me that he will help me.

Նա ասում է, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He says that he has read many books.

Նա սաց, որ շատ գրքեր է կարդացել:

He said that he had read many books.

Ես համոզված էի, որ նրանք աշխատում են և ներս չմտա:

 

I was sure that they were working and I didn’t go in. 

Նոամ Չոմսկի

Без названия (5)

Հեղինակի մասին.

Նոամ Չոմսկին ամերիկյան նշանավոր տեսական լեզվաբան է, աշխարհաճանաչողական գիտնական և փիլիսոփա, ով արմատապես փոխեց լեզվաբանության ասպարեզը՝ ընդունելով, որ լեզուն եզակիորեն մարդկային իրողություն է և հիմնված է նրա ճանաչողական կարողությունների վրա: Ըստ նրա տեսության՝ մարդու ուղեղի բնածին հատկանիշներն են ծնունդ տալիս և′ բանավոր խոսքին, և′ քերականությանը: Նոում Չոմսկին «ճանաչողական հեղափոխության» և «վերլուծական փիլիսոփայության» ամենաակնառու դեմքն է: Նրա գիտական հետազոտությունների լայն ազդեցությունը տարածվում է նաև համակարգչային գիտության և մաթեմատիկայի վրա:

Իր ամբողջ գիտակցական կյանքում Նոամ Չոմսկին նաև ակտիվ քաղաքացի-մտավորական է եղել: Երբ ԱՄՆ ներգրավված էր Վիետնամական պատերազմում, Նոամ Չոմսկին այդ պատերազմի ամենաակտիվ հակառակորդներից էր և գրեց  «Մտավորականների պատասխանատվությունը» հակապատերազմական էսսեն ու դարձավ այն ժամանակվա ԱՄՆ նախագահ Նիկսոնի թշնամին:

 2018-ի դեկտեմբերին Նոամ Չոմսկին դարձավ 90 տարեկան:

Ես Նոում Չոմսկին եմ, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի թոշակի անցած պրոֆեսոր եմ: Ինստիտուտում աշխատել եմ 65 տարի:

Կարծում եմ, որ ավելի լավ չեմ պատասխանի այն հարցին, թե ինչ է նշանակում իսկապես կրթված լինելը, քան եթե հետ գնամ և տվյալ նյութի մասին մի քանի դասական տեսակետներ արտահայտեմ: Օրինակ՝ ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնադիր, մեծ հումանիստ, լուսավորության դարաշրջանի ակնառու ներկայացուցիչ Վիլհելմ Հումբոլդի արտահայտած տեսակետները, ով կրթության և մարդու զարգացման մասին շատ է գրել և, իմ կարծիքով, հիմնավոր կերպով պնդում էր, որ մարդ արարածին ինքնիրացված համարելու գլխավոր սկզբունքը և պահանջմունքն այն է, որ նա կարողանա անկախ, առանց արտաքին վերահսկողության հարցադրումներ անել և կառուցողաբար ստեղծել:

Այս միտքը ժամանակակից պատկերացմամբ մի ֆիզիկոս է արտահայտել հենց այստեղ: Նա իր ուսանողներին ասում էր, որ կարևոր չէ, թե ինչ են իրենք ուսումնասիրում դասապրոցեսի ընթացքում: Կարևորն այն է, թե ինչ են իրենք բացահայտում:

Այս տեսակետից իսկապես կրթված լինել նշանակում է հարցադրումներ անողի վիճակում լինել և ստեղծել քեզ հասանելի ռեսուրսների հիման վրա, որոնց դու հասկանում ես և գոհունակությամբ ընդունում:

Իմանալ, թե որ կողմը նայել, իմանալ, թե ինչպես ձևակերպել լուրջ հարցերը, կասկածել ընդունված ստանդարտ ուսմունքներին, գտնել սեփական ուղին, ձևակերպել այն հարցերը, որոնց պատասխանները արժանի են գտնելու և որոնել այն արահետը, որով գնալու ես, որպեսզի գտնես պատասխանը:

Դա նշանակում է իմանալ, շատ բաներ հասկանալ, բայց ուղեղում ամբարված գիտելիքից շատ ավելի կարևոր է իմանալ, թե որ կողմը նայել, ինչպե՞ս նայել, ինչպե՞ս հարցադրում անել, ինչպե՞ս մարտահրավեր նետել, ինչպե՞ս գործել անկախ, ինչպե՞ս այլոց հետ համերաշխ համագործակցությամբ դիմագրավել աշխարհի մատուցած և քո  հարցադրումների, հետազոտությունների, ինքնակրթության արդյունքում առաջացած մարտահրավերները:

Ահա թե ինչպես պետք է կրթական համակարգը զարգացնի անձին մանկապարտեզից մինչև դպրոցն ավարտելը, և երբեմն, լավագույն դեպքերում, դա այդպես է լինում, ինչը մարդկանց դարձնում է, առնվազն իմ չափորոշիչներով, լավ կրթված:

 

   

Սկսում ենք կատարել 2019-ի ռուսերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ (Առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը)

4-5-րդ դասարաններ (Մարիամ Քալանթարյան)

6-8-րդ դասարաններ (Սեդա Այվազյան)

9-12-րդ դասարաններ (Ժաննա Հակոբյան)

 

20190115_11275920190115_112902

Մարդաշատ էր Քոլեջի առաջին հարկի ընդարձակ սրահը հունվարի 15-ին, ժամը 10:30-ին: Մի կողմում առաջին կուրսեցիների երեք դասարանների վեցական ուսանողներով խմբերն էին, իսկ մյուսում՝ բոլոր առաջին կուրսեցիներն էին, որոնք ոգևորում էին իրենց համակուրսեցիներին: Խաղ-մրցույթը կազմակերպել էին դասավանդողներ   Թամար Ղահրամանյանը, Կարինե Պետրոսյանը, Անահիտ Մելքոնյանը և Գայանե Թերզյանը: Մրցույթում հաղթելու համար սովորողները պետք է ցուցաբերեին իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները հայոց լեզվից, գրականությունից, բանահուսությունից ինչպես նաև՝ ազգային երգ ու պարից:

20190115_113957_burst0120190115_113951_burst01

Խաղ-մրցույթի հարցերն այնպիսին էին, որ հիշեցնում էին մայրենիի ֆլեշմոբը:  Մրցույթն ազնիվ էր ընթանում: Յուրաքանչյուր հարցին 1-3-5 րոպե ժամանակ էր տրվում, որի ընթացքում մրցող խմբերը գրում էին իրենց պատասխանները և ներկայացնում ժյուրիին: Գրականության հարցերի մեծ մասը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններին էին վերաբերում: Տպավորիչ հնչեցին Թումանյանի քառյակները 1.3 խմբի Արթուր Աբրահամյանի արտասանությամբ: Արթուրը մրցույթից դուրս ներկայացրեց նաև Համո Սահյանի ‹‹Հայաստան ասելիս…›› բանաստեղծությունը:

Խաղ մրցույթի հարց ու պատասխաններին հետևում էին սովորողների երգն ու պարը, որոնց հաճույքով միանում էին նաև դասավանդողները:  Ո՞վ կմտածեր, որ  ուսումնական կիսամյակի ‹‹Ես կարողանում եմ›› հաշվետվությունը այսքան հետաքրքիր, աշխույժ, ուսանելի և գեղարվեստական կարող է լինել:

20190115_114903_burst01

 

 

300px-4.2.16_st._gayane_church

Saint Gayane Church Սուրբ Գայանե եկեղեցի
Saint Gayane Church is located in Echmiadzin not far from the Mother Cathedral. According to Armenian historian Agatangeghos, Gayane and Hripsime were nuns in Rome and were living in the nunnery of Saint Pole. Gayane was an abbess. Gayane and Hripsime were being persecuted by the Roman Emperor Diocletian. So they ran away from Rome and came to Armenia. They settled near the town of Vagharshapat (now it is called Echmiadzin). Armenian king Tiridates III was admired by the beauty of Hripsime and he proposed her to marry him. Hripsime refused to do so, and Tiridates ordered Hripsime, Gayane and all their virgin friends to be killed. In 301 Christianity was adopted in Armenia, and Grigor the Enlightener built a wooden chapel in the place where Gayane was killed. Later Gayane and Hripsime were made saints of the Armenian Apostolic Church. In the 7th century (630) a church was built in the place of the chapel by the order of Catholicos Ezra, and it was called Saint Gayane Church.

 

Սուրբ գայանե եկեղեցին գտնվում է Էջմիածնում՝ ոչ հեռու Մայր տաճարից: Ըստ հայ պատմիչ Ագաթանգեղոսի Գայանեն և Հռիփսիմեն կույսեր էին Հռոմում և ապրում էին Սուրբ Պողոս կուսանոցում: Գայանեն կույսերի մայրապետն էր: Գայանեն և Հռիփսիմեն հալածվում էին Հռոմի կայսր Դիոկղետանիոսի կողմից: Այսպիսով նրանք փախան Հռոմից և եկան Հայաստան: Նրանք հաստատվեցին Վաղարշապատ (այժմ՝ Էջմիածին) քաղաքի մոտ: Հայոց արքա Տրդատ Երրորդը հիացած էր Հռիփսիմեի գեղեցկությամբ և առաջարկեց նրան ամուսնանալ իր հետ: Հռիփսիմեն հրաժարվեց անել դա, և Տրդատը հրամայեց մահապատժի ենթարկել Հռիփսիմեին, Գայանեին և բոլոր նրանց կույս ընկերուհիներին: 301 թվականին Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում և Գրիգոր Լուսավորիչը մի փայտաշեն մատուռ կառուցեց այն վայրում, որտեղ սպանվել էր Գայանեն: Հետագայում Գայանեն և Հռիփսիմեն Հայ Առաքելական եկեղեցու սրբեր դասվեցին: 7-րդ դարում (630թ.) Կաթողիկոս Եզրի հրամանով մի եկեղեցի կառուցվեց մատուռի տեղում և այն անվանվեց Սուրբ Գայանե եկեղեցի:
Vocabulary բառապաշար

 

Vocabulary

saint – սուրբ

to be located – գտնվել

according to – ըստ

historian – պատմիչ, պատմաբան

nun – միանձնուհի

virgin – կույս

nunnery – կուսանոց

abbess – մայրապետ

persecute – հալածել, հետապնդել

settle – բնակություն հաստատել

to be admired – հիացած լինել

propose – ամուսնական առաջարկություն անել

kill – սպանել

Armenian Apostolic Church – Հայ Առաքելական Եկեղեցի

By the order of somebody– ինչ-որ մեկի հրամանով

 

 

Նախագծային ուսուցման առաջավոր տեխնոլոգիաների որոնումները ինձ տարան ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի նահանգի Բաք Կրթության ինստիտուտը, որն իր գիտական հետազոտություններով օգնում է դպրոցներին, ուսուցիչներին և կրթության կազմակերպիչներին կազմակերպել և լավագույն ձևով իրականացնել նախագծային ուսուցումը դպրոցներում: Հատկանշական է, որ ‹‹նախագծային ուսուցում – Project Based Teaching›› բառակապակցության փոխարեն օգտագործվում է ‹‹նախագծային ուսանում – Project Based Learning›› բառակապակցությունը, որն ավելի նպատակային ու աշակերտակենտրոն է: Ինստիտուտն ունի իր կրթական բլոգը, որից օգտվում են ուսուցիչները: Կրթական բլոգի գլխավոր խմբագիր Ջոն Լարմենը 2015-ին մի առաջնորդող հոդված է գրել՝ ‹‹Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements – Նախագծով ուսանելու ոսկե չափորոշիչը. ուսումնական նախագծի հիմնական տարրերը››, որտեղ տվել է դպրոցական ուսումնական նախագծի գիտական բնորոշումը և նախագծերի անհրաժեշտ բաղադրիչների մանրամասն նկարագիրը, որոնցով առաջնորդվելով՝ ուսուցիչները կարող են վստահ լինել, որ գիտականորեն հիմնավորված իսկական ուսումնական նախագիծ են իրականացնում:

‹‹Նախագծային ուսուցման›› կամ ‹‹նախագծերով ուսանելու›› բնորոշումը

Նախագծային ուսուցումը ուսուցման մի մեթոդ է, որի իրականացման ընթացքում սովորողները ներգրավվում են կարճաժամկետ (մինչև մեկ շաբաթ) կամ երկարաժամկետ (մինչև մեկ կիսամյակ) նախագծային աշխատանքներում, որոնք պահանջում են ուսումնական տարբեր առարկաներին առնչվող և իրական կյանքում հանդիպող խնդիրների համալիր լուծումներ:

Ուսումնական նախագծերի հիմնական տարրերը

Նախագծային ուսուցմամբ աշխատող ուսուցիչներին օգնելու նպատակով Բաք Կրթության ինստիտուտը ուսումնական նախագծերին անհրաժեշտ հիմնական տարրերի սխեմա է առաջարկում: Սխեմայից երևում է, որ կենտրոնում նպատակային գիտելիքն է և կարողությունները:

Նախագծով ուսանելով՝ սովորողը դպրոցական ուսումնական առարկաները խորապես է հասկանում և կարողանում է իր գիտելիքները կիրառել իրական կյանքում, լուծել իրական կյանքում հանդիպող խնդիրներ:

blog_epde_gspbl_2

Կարողություններ, որոնք հաջողություն են բերում

Բովանդակային գիտելիքը և հասկացությունների հասկանալը ինքնին բավարար չեն այսօրվա աշխարհում: Դպրոցում, քոլեջում, ժամանակակից աշխատավայրում և ընդհանրապես իրենց կյանքերում մարդիկ պետք է կարողանան քննադատաբար մտածել, խնդիրներ լուծել, իրենք իրենց դրսևորել թիմային աշխատանքում: Այս բոլոր կարողությունները հաջողություն են բերում: Դրանք նաև հայտնի են որպես 21-րդ դարի կարողություններ: Հարկ է նշել, որ հաջողության կարողությունները կարելի է սովորեցնել միայն բովանդակային գիտելիքի ձեռքբերման միջոցով: Սովորողները քննադատական մտածողության կարողությունները ձեռք չեն բերում առարկայական բովանդակությունից զատ վերացական ձևով: Նրանք այդ մտածողությունը ձեռք են բերում քննադատաբար մտածելով մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, պատմության, մայրենի լեզվի մասին գիտելիքները ձեռք բերելիս: Առաջարկվում է, որ բոլոր ուսումնական նախագծերը կենտրոնանան այս հաջողության կարողությունների վրա՝ քննադատական մտածողություն, խնդրի լուծում, համագործակցություն և ինքնակառավարում:

Ուսումնական նախագծի հիմնական տարրերը

Մարտահրավեր խնդիրը կամ հարցը

Ամենակարևորը նախագծի առաջարկած խնդիրն է, հարցը, որը պետք է հետազոտել և լուծում ու պատասխան տալ: Այդ խնդիրը կարող է ռեալ, գործնական լինել. օրինակ՝ դպրոցը կարող է նպաստել թափոնների վերամշակման աշխատանքներին: (Այստեղ կարող ենք նշել Հայկուհի Հովհաննիսյանի նմանատիպ նախագիծը ‹‹Թուղթը աղբ չէ››: ) Նախագիծը կարող է լինել նաև վերացական խնդրի մասին. օրինակ՝ որոշել, թե երբ կարող է պատերազմը արդարացված լինել: Որպեսզի նախագիծն իրականացնելու շարժառիթը ավելի մեծ լինի, պետք է առաջարկվող խնդիրների լուծումը հետաքրքրի սովորողներին: Նրանց ոչ թե գիտելիքի և կարողությունների ձեռքբերումը պետք է հետաքրքրի, այլ խնդրի լուծումը: Օրինակ՝ այսպիսի զարգացում ենք տալիս վերը նշված նախագծերի խնդիրներին՝ «Ինչպե՞ս կարող ենք նպաստել մեր դպրոցի թափոնների վերամշակմանը» և «Արդյո՞ք արդարացված էր ԱՄՆ-ի վիետնամական պատերազմը»:

Անընդհատ հարցադրումներ

Հարցադրումներ անել նշանակում է փնտրել տեղեկություններ, կամ հետազոտել: Դա ավելի ակտիվ գործունեություն է, քան տեղեկատվական գրքից կամ համացանցից արագ ինչ-որ բան վերցնելը: Երբ սովորողները դեմ առ դեմ են բարդ խնդիրներին՝ առանց պատրաստի լուծումների, նրանք շատ կրկնողական գործողություններ և հարցադրումներ են անում և հնարավոր է, որ նրանք ավելի օպտիմալ  լուծումների հանգեն իրենց ինքնատիպ և քննադատական մտածողությամբ: Նրանք հարցադրումներ են անում, դրանց պատասխանները գտնելու համար աղբյուրների փնտրտուք են անում, հետո ավելի հեռուն գնացող հարցեր են տալիս: Այդ գործընթացը կրկնվում է մինչև նրանք խնդրի լուծմանն են հանգում, կամ էլ հարցին բավարար պատասխան են տալիս:

Նախագծերը կարող են միավորել տարբեր տեղեկատվական աղբյուրները. ավանդական գիրք կարդալը և համացանցում տեղեկատվություն փնտրելը միահյուսվում են իրական կյանքի տեղեկատվական աղբյուրներին՝ առարկայական գիտափորձերին, տվյալ բնագավառի փորձագետների հետ հարցազրույցներին: Սովորողները կարող են նաև հարցեր տալ այն մարդկանց, ովքեր օգտագործելու են իրենց նախագծով ստեղծվող արտադրանքը, կամ էլ՝ հարցումներ անել սոցցանցերում:

 Նախագծի վավերականությունը (իսկությունը)

Երբ մարդիկ ասում են, որ ինչ-որ բան վավերական է, նկատի ունեն, որ դա իսկական է, կեղծ չէ: Ուսումնական նախագծեր ձեռնարկելիս պետք է մտածել, թե որքանով են դրանք իրական կյանքին մոտ: Վավերականությունը մեծացնում է սովորողների սովորելու շարժառիթը, ձգտումները: Ուսումնական նախագծերում նշվող խնդիրները պետք է նման լինեն այն խնդիրներին, որոնց հետ մարդիկ առնչվում են իրական կյանքում. օրինակ՝ ձեռներեցները գործարար պլան են մշակում, ճարտարագետները կամուրջ են նախագծում, նախագահի (վարչապետի) խորհրդականները խորհուրդներ են տալիս տարվող քաղաքականության վերաբերյալ, լրագրողների խումբը հասարակությանը հուզող մի որևէ հարցի մասին արհեստավարժ վավերագրական ֆիլմ է ստեղծում՝ օգտագործելով տարբեր խմբագրող համակարգչային ծրագրեր: Ուսումնական նախագիծը մեծ ազդեցություն կունենա հանրության վրա, եթե սովորողները հանրային համայնքային նշանակության նախագծեր իրականացնեն. օրինակ՝ դպրոցական պարտեզի նախագծումը և ստեղծումը, հանրային զբոսայգու բարելավման աշխատանքներ կատարելը: Այստեղ տեղին է նշել մեր կրթահամալիրի ‹‹Կրթական պարտեզ բնակելի արվարձանում›› նախագիծը:

Սովորողի ձայնը և ընտրությունը

Սովորողները նախագիծն իրենցն են համարում, եթե իրենց խոսքն են ասել դրա ստեղծման գործում: Այդ դեպքում նրանք ավելի ջանասիրաբար են աշխատում: Նրանք նախագծի իրականացման վերահսկողությունը իրենց ձեռքն են վերցնում, որոշում են իրենց դերը աշխատանքի բաժանման ընթացքում՝ որպես աշխատանքային թիմի անդամ: Հետազոտական աշխատանքի ժամանակ իրենք են ընտրում տեղեկատվական աղբյուրները: Եվ հակառակը, եթե սովորողներին հնարավորություն չի տրվում նախագծի առաջարկ անել, օգտագործել իրենց դատողությունները, ապա այդ աշխատանքը նրանք չուզենալով և պարտավորված են անում՝ ըստ ցուցումների:

Անդրադարձ կատարվող կամ կատարված աշխատանքին

Ջոն Դյուին, որի մտքերը շարունակ մեզ մտածելու տեղիք են տալիս, գրել է. ‹‹Մենք փորձառությունից չենք սովորում: Մենք սովորում ենք մեր փորձառության մասին դատողություններով անդրադարձ կատարելուց››: Նախագծի իրականացման ողջ ընթացքում սովորողները և ուսուցիչը պետք է պարբերաբար անդրադարձ կատարեն իրենց անցած ուղուն՝ պատասխանելով այս հարցերին. ի՞նչ են սովորել, ինչպե՞ս են սովորել և ինչու՞ են սովորել: Այդպես անելով նրանք արժևորում են իրենց ստացած գիտելիքներն ու կարողությունները և գիտակցում են, թե որտեղ կարելի է դրանք կիրառել: Անդրադարձը կարող է լինել հպանցիկ՝ որպես դասարանական ուսուցիչ-սովորող երկխոսության, բայց այն պետք է արձանագրվի նաև նախագծի կատարողական մատյանում, ներկայացվի դպրոցի լսարանին, համայնքին: Դրանք նախագծային կատարված աշխատանքի անհրաժեշտ պաշտոնական գնահատումներ են:

Քննություն և վերանայում

Նախագծային ուսուցմամբ դպրոցում սովորողներին պետք է սովորեցնել քննության ենթարկել և գնահատել իրենց հասակակիցների կատարած աշխատանքը, իրականացվող նախագծի ընթացքը: Իրականացվող և արդեն իրականացված նախագծերը կարող են գնահատել նաև նախագծի բնագավառի փորձագետներ դրսից: Այս գործառույթը մեր կրթահամալիրում իրականացվում է տարբեր ստուգատեսների ժամանակ, երբ անվանակարգերի հանձնաժողովում ընդգրկվում են ծնողներ, այլ փորձագետներ:

Վերջնական արդյունքի հանրային ներկայացում

Ուսումնական նախագծի վերջնական արդյունքը ‹‹ապրանքը›› կարող է լինել առարկայական, շոշափելի, կամ էլ՝ մի խնդրի լուծման կամ հանրային հնչեղություն ունեցող հարցի պատասխանի ներկայացում: Նախագծի վերջնական արդյունքի հանրային ներկայացման հեռանկարը մեծացնում է նախագծի նկատմամբ լրջությունն ու պատասխանատվությունը: Մի բան է նախագծի արդյունքը ներկայացնել դասընկերներին, մեկ այլ բան է դա ներկայացնել ամբողջ դպրոցին, առավել ևս՝ դպրոցից դուրս՝ համայնքին: Նախագծի վերջնական արդյունքի հանրային ներկայացմամբ հետաքրքրվում են նաև ծնողները և այն ավելի սոցիալական բնույթ է կրում: Նախագծային ուսուցմամբ ձեռք բերվող կրթության հանրային գնահատականը ավելի բարձր է, քան առարկայական քննական թեստերից ստացած միավորները:

  

Օգտագործված աղբյուրներ

 

BIE , BUCK Institute for Education

John Larmer, 2015 “Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements

http://www.bie.org/

«Իմ օրը» ներկա և անցյալ ժամանակներում

Ներկա ժամանակ

Every day I get up at 7:30 (seven thirty կամ half past seven).  I go to the bathroom and wash. Then I put on my clothes and have breakfast. I usually eat bread and cheese or butter and drink a cup of tea. Then I take my bag and go to school. We usually have 5 or 6 lessons. I like our school, my friends and teachers. I come home at 2:30. When the weather is fine I like to play outdoor games with my friends. I have dinner at 3 o’clock. After dinner I do my lessons. In the evenings I like to watch TV. I go to bed at 10 pm.

Answer the questions (հարցերին պատասխանելիս գրեք ձեր օրվանը համապատասխան՝ օգտագործելով տեքստի բառերը)

 1. T what time do you usually get up?
 2. What do you do when you get up?
 3. What do you eat and drink for breakfast?
 4. Do you go to school on foot or by bus?
 5. How many lessons do you have at school every day?
 6. At what time do you usually come home?
 7. Do you play outdoor games with your friends?
 8. At what time do you have dinner?
 9. Do you do homework every day?
 10. What do you do in the evenings?

 

Անցյալ ժամանակ

Yesterday I got up at 7:30. I went to the bathroom and washed. Then I put on my clothes and had breakfast. I ate bread and cheese and drank a cup of tea. Then I took my bag and went to school. We had 6 lessons yesterday. I came home at 2:30. It was sunny yesterday and my friends and I played volley-ball. I had dinner at 4 o’clock.  After dinner I did my lessons. In the evening I watched a film on TV.

 1. At what time did you get up yesterday?
 2. What did you do when you got up yesterday?
 3. What did you eat for breakfast yesterday?
 4. Did you walk to school or did you go to school by bus.
 5. How many lessons did you have yesterday?
 6. What did you do after dinner yesterday?
 7. Did you do your homework?

 

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը 

1.Usually I get up at 8:30 (half past eight).

2.I go to the bathroom and wash then comb my hair, and put on my clothes.

3.I eat eggs with butter, bread and drink a cup of tea for my breakfast.

4.I usually go to school on foot.

5.Every day we have 6 lessons.

6.I usually cօme home at 3:30 (half past three).

7.When the weather is fine I play outdoor games with my friends.

8.We usually have dinner at 4:30 (half past four).

9.Every day I do my homework.

10.Every evenings I usually like to draw.

 

 

1.I got up at 9:30 (half past nine) yesterday.

2.I went to the bathroom washed, and put on my clothes.

3.I ate bread and jam and drank a cup of milk.

4.I went to school on foot.

5.I had 5 lessons yesterday.

 1. Yesterday after dinner I had a little rest and did my home work.

7.Yes, I did my home work.

Անձի արտաքին և ներքին նկարագիրը

What does he look like? – Ինչպիսի՞ն է նա արտաքնապես (հասակը, մաշկի և մազերի գույնը, գե՞ր է, թե՞ նիհար, հագուստի ոճը ):

tall – բարձրահասակ, short-ցածրահասակ, slim- հաճելիորեն նիհար, plump-հաճելիորեն գեր, fat-գեր, thin-նիհար, be of light complection-բաց գույնի մաշկով, be of dark complection-մուգ գույնի մաշկով, brown eyes-, light brown hair-բաց շագանակագույն մազեր, dark brown hair-մուգ շագանակագույն մազեր, sports clothes-սպորտային հագուստ, jeans-, shorts-, T-shirt-, suit-կոստյում, trousers-տաբատ, jacket -բաճկոն

What is he like? – Ինչպիսի՞ն է նրա ներքինը (զգացմունքայնությունը, բնավորության գծերը, հետաքրքրությունները, նպատակները, ձգտումները):

sensitive-զգայուն, easy going-հեշտ առնչվող, sociable-հեշտ շփվող, self-confident-ինքնավստահ, indecisive-ոչ վճռական, optimistic-լավատես, pessimistic-վատատես, talkative-շատախոս, outgoing-շատ դուրս գնացող, reserved-ներամփոփ, interested-հետաքրքրասեր, indifferent-անտարբեր, honest-ազնիվ, liar-սուտասան, imaginative-երևակայող, creative-ստեղծագործող…,

Joe wants to find a penfriend on the Internet. Read Joe’s description of himself and write down yours. Ջոուն ուզում է հաղորդակցվել համացանցով իր հասակակցի հետ: կարդացեք նրա նամակը, որտեղ նա ինքն իրեն է նկարագրում և գրեք ձերը:

Hi! My name is Joe. I am 15 years old. I am from Newcastle which is in the North of England. I am a student. I am not very tall and not short. I am neither fat nor thin. I have light brown hair and grey eyes. I am fond of wearing sports clothes. I am a sociable boy. I have got very good friends. I am an optimistic boy. In fact I never get upset. I like listening to rock music. I also like to watch action films. When I leave school I want to continue my studies at London University. I want to become a doctor. Will you tell me about yourself?

The Past Perfect ժամանակաձևի կազմությունը և գործածումը

Կազմությունը բոլոր դեմքերի համար նույնն է՝ had + բայի երրորդ ձևը

I (you, he, she it, we, you, they) had eaten. Ես կերել էի:

Had he eaten?  He hadn’t eaten.

Ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:

Ես ավարտել էի այդ աշխատանքը մինչև անցյալ ուրբաթ: I had finished that work by last Friday.

Մենք հանձնել էինք մեր քննությունները մինչև ամառվա սկիզբը: We had taken our examinations by the beginning of summer.

Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ նախադասությամբ, որը անցյալ ժամանակում է:

Երբ նա նորից զանգահարեց ինձ, ես կատարել էի առաջադրանքը: When he telephoned me again, I had done the task.

Նա ասաց, որ կարդացել է այդ գիրքը: He said that he had read that book.

Նախքան ֆիլմը դիտելը նա կարդացել էր այդ վեպը: She had read the novel before she saw the film.

Նա սկսեց թարգմանել բանաստեղծությունը հայերեն, մի քանի բառ բառարանում նայելուց հետո: He began translating tհe poem into Armenian after he had looked up some words in the dictionary.

Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.

 

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher (to check) our essays by last Saturday.
 2. She opened the door and (to see) that someone (to turn) everything upside down.
 3. Tom (not to go) to bed until he (to clean) his teeth.
 4. She (to say) that she (to see) that film (not to want) to see it again.
 5. When I (to look) at him I (to think) that I (to meet) him somewhere before.
 6. We (not to have) breakfast when she (to arrive.)
 7. We couldn’t pass the border because we (to leave) our passports at home.
 8. After he (to read) all the names on the list, he realized that he (not to pass) the test.
 9. When she (to come) home it (to seem) to him that something bad (to happen).
 10. When I (to arrive) at the airport, I (to discover) that I (to forget) to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմ վերցնել իմ անձնագիրը:
 2. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթ չպատմեին:
 3. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը:
 4. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասին նախքան այնտեղ մեկնելը:
 5. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամ կարդալուց հետո:
 6. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մեր շարադրությունները:
 7. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էին դահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:
 8. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենց ճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենց ողջ գումարը:
 9. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որ արդեն ճաշել էին:
 10. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իր նամակին:

Ռուբեն Գալստյանի պատասխանը և իմ բացատրությունները

Առաջադրանք 1.

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher had checked our essays by last Saturday. Անգլերենում շաբաթվա օրերը միշտ մեծատառով են գրվում:
 2. She opened the door and saw that someone had turned everything upside down.
 3. Tom didn’t go to bed until he had cleaned his teeth. Ատամները մաքրելը ավելի շուտ է եղել և այդ պատճառով էլ այդ գործողությունը Past Perfect ժամանակով է: Ճիշտ սրա նման մի նախադասություն որպես օրինակ գրել էի իմ բացատրություններում, որը չես ուզեցել կարդալ:
 4. She said that she had seen (բացատրությունների առաջին կետը Past Perfect-ի կազմության մասին է had + բայի երրորդ ձևը) that film and she doesn’t want to see it again.
 5. When I looked at him I thought that I had met him somewhere before.
 6. We hadn’t had breakfast when she arrived.
 7. We couldn’t pass the border because we had left our passports at home.
 8. After he had read all the names on the list, he realized that he had not passed the test.
 9. When she came home it seemed to him that something bad had happened.
 10. When I arrived at the airport, I discovered that I had forgotten to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմվերցնել իմ անձնագիրը:

When I arrived at the airport, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

 1. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթչպատմեին:

The baby didn’t usually (usually-ի տեղը միշտ ենթակայից հետո է) fall asleep until somebody had told him a fairy tale. (Բացատրության մեջ իմ օրինակը սա էր. Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.)

 1. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչևերեկոյան ժամը 7-ը:

He had finished the translation of the text by 7o’clock. (Իմ բացատրության մեջ գրել եմ. ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:) Դու գործածում ես for նախդիրը:

 1. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասիննախքան այնտեղ մեկնելը:

Siranush had read a lot about Egypt before going there.

 1. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամկարդալուց հետո:

After he had read the letter several times he understood everything. Ըստ  քո գրածի նա ամեն ինչ հասկացել էր նախքան նամակը կարդալը:

 1. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մերշարադրությունները:

The teacher said he had checked our essays.

 1. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էինդահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:

The movie was so uninteresting that everybody had left the hall before it ended.

 1. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենցճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենցողջ գումարը:

They could not finish their journey, because they had spent all their money.

 1. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որարդեն ճաշել էին:

They refused to eat anything, because they had already had their dinner.

 1. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իրնամակին:

Did you tell him, that you had answered his letter.

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AEDf0EngMURM5cE

Միայն մեկ սխալ է արել`

8) After he read all the names on the list, he realized that he hadn’t passed the test.

Պետք է լինի՝ After he had read …

Ավետիս Տետեյանի պատասխանը հունվարի 12–ին.

Սխալների ուղղումը ուղարկել եմ հունվարի 13-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է հունվարի 15-ին:

1) When I arrived at the station, I remembered that I had forgotten to bring my passport.

2) The baby usually didn’t fall asleep, until they had told him a fairytale.

3) He had finished translating the text by seven o’clock in the evening.

4) Siranush had read a lot about Egypt, before she went there.

5) He understood everything, after he had read the letter for several times.

6) The teacher said that he had checked our essays.

7) The film was so boring, that everybody had left the hall before it ended.

8) They couldn’t continue their trip, because they had spent all their money.

9) They refused to eat anything, as they had already eaten.

10) Did you tell him that you had answered his letter?

Պատասխանել է Լիանա Ակիմյանը հունվարի 16-ին:

Պատասխանը նամակով էր: Սխալներ չկային:

 

 

images (1)

Zvartnots Cathedral was built during the years 643-652 by the order of Catholicos Nerses the Builder. It is about 3 kilometres to the East of Echmiadzin. In old Armenian “Zvart” meant “հրեշտակ-angel”, so “Zvartnots” meant “հրեշտականոց”, a place where angels lived. Angels are said to be still living here. Be careful, be full of love towards one another. Angels watch you and protect you.  The cathedral remained standing until the 10th century. Historians of those years didn’t write about the reason why the cathedral collapsed. There is a belief that it was pulled down by a terrible earthquake. Nothing was known about Zvartnots until the beginning of the 20th century. A group of archaeologists uncovered the ruins of Zvartnots during the years of 1902-1907. In 1905 the famous Armenian architect Toros Toromanyan studied the ruins and built the small model of the Cathedral. According to Toros Toromanyan Zvartnots had three floors. Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Այն Էջմիածնից մոտ 3 կիլոմետր դեպի արևելք է: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

 

Без названия (6)

Նախագծի նպատակը.

‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի Հայաստանի պատմական հուշարձանների մասին տեղեկատվական գիտելիքների ձեռքբերումը, դրանց եռալեզու ներկայացումը՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ինչպես նաև՝  ստեղծվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառարանի հարստացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը:

Հունվարյան նախագծային ուսուցման ընթացքում առաջարկվում է 3 պատմական հուշարձանների ուսումնասիրում և ներկայացում՝ Զվարթնոցի տաճարը, Սուրբ Գայանե եկեղեցին և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին:

Մասնակիցներ՝ ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողները, դասավանդողներ՝ Գայանե Թերզյան, Մարիամ Քալանթարյան, Յուրա Գանջալյան:

Նախագծի ընթացքը.

Առաջարկվող պատմական հուշարձանների վերաբերյալ տեքստերի ուսումնասիրում,  ավելի մատչելի, հետաքրքիր և կենդանի լեզվով նոր տեքստերի ստեղծում: Տեքստերում գործածվող մասնագիտական տերմինների եռալեզու բառապաշարի ստեղծում:

Ժամանակացույց.

Հունվարի 8-15

Զվարթնոցի տաճարը

Հունվարի 15-22

Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին

Հունվարի 22-29

Սուրբ Գայանե եկեղեցին

Հունվարի 30-ին

Այցելություն ուսումնասիրվող պատմական հուշարձանները:

Նախագծի արդյունքների ներկայացումը լինելու է տեսաֆիլմերով:

 

 

 

 

 

Անհնար էր ընդհատել նրան, երբ նա խոսում էր խաղողի տարբեր սորտերից նոր սելեկցիոն սորտի ստեղծման, հայկական ավանդական, արդյունաբերական և տնայնական գինեգործության մասին: Նա բառ չէր փնտրում իր մտքերն արտահայտելու համար: Նրա բառերը, նախադասությունները, տրամաբանական շարունակությամբ փողկապակցված մտքերը անընդհատ ու դանդաղ հոսում էին, ինչպես ճզմվող խաղողի թանձր ու քաղցր հյութը: Մոտ մի ժամ շարունակ նույնիսկ տիար Բլեյանը հարգանքով ու ակնածանքով լի լսողի դերում մնաց, որքան էլ որ ուզում էր շեղել նրա խոսքի ընթացքը դեպի մեր այսօրվա խնդիրը: Մեզ հյուրընկալել էր, իր տան սեղանն ու խոսքը ղեկավարում էր 95-ամյա Դերենիկ Սաֆարյանը՝ Հայաստանում խաղողագործության ու գինեգործության բնագավառում սերունդներ կրթած մեծ ուսուցիչը: Որքան երկարում էր Դերենիկ Սաֆարյանի խոսքը, այնքան այն հարստանում-հասունանում էր, ինչպես գինին է հասունանում տիկերում ու կարասներում: Հարմար պահ ընտրելով ես մի հարց տվեցի նրան. ‹‹Գինի խմելն առողջարա՞ր է››: Ի պատասխան իմ հարցի նա միայն գլխով հավանության նշան արեց ու շարունակեց իր խոսքը ‹‹պարտեզների քաղաք›› հին Երևանի մասին, ավանդական ու տնայնական գինեգործության ու գինի խմելու հայկական մշակույթի մասին: Իմ հարցը տալուց 15-20 րոպե հետո միայն նա այսպես պատասխանեց. (լսենք նրա խոսքը)

Երբ արդեն լցված էին բաժակները, նա զգուշացրեց.

– Գինին օղու նման միանգամից չեն կոնծում. սկզբում պետք է հոտ քաշել ու վայելել նրա բուրմունքը, որից հետո դանդաղ երկու-երեք կում ըմպել ու վայելել նրա համը:

Վարպետի ձեռքով քաշած ‹‹մուսկաթ›› խաղողի սորտի գինին աննկարագրելի բուրմունք ուներ: Երևի տարբեր մարդկանց համար այդ բուրմունքը տարբեր կթվար: Ինձ թվաց, որ այն վարդի բուրմունք ուներ:

Հանդիպման վերջում տիար Բլեյանը Դերենիկ Սաֆարյանին ներկայացրեց կրթահամալիրի նոր Խաղողի, գինու դպրոցի ստեղծման աշխատանքները և հույս հայտնեց, որ գինեգործության մեծ գիտնականն ու ուսուցիչը իր օրհնությամբ ու գործնական խորհուրդներով ճիշտ գիտական ուղու վրա կդնի դրանք:

Հանդիպումը գրեթե ամբողջությամբ նկարահանել է Քնարիկ Ներսիսյանը, ով մի նոր նախագիծ է սկսել՝ ‹‹Գինեգործը››: Նախագծի նպատակն է որքան հնարավոր է պատշաճ կերպով լուսաբանել մեր նոր Խաղողի, գինու դպրոցի ստեղծման աշխատանքները: Քնարիկի առաջին նյութի վերնագրում առկա է նաև ‹‹երրորդություն›› բառը, որը խորհրդանշում է գինեգործների երեք սերունդների ներկայացուցիչներին. ավագը`Դերենիկ Սաֆարյան, միջինը՝ Գագիկ Մելյան և կրտսերը՝ Էդվարդ Հովհաննիսյան: Էդվարդ Հովհաննիսյանը մեր կրթահամալիրի շրջանավարտն է:

20181227_104854_Burst01

Դեկտեմբերի 24-ին

Ժամը 12:30, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Անգլերեն դասավանդողների հետ քննարկվում և փորձարկվում են սովորողի լեզվական կարողությունները զարգացնող լեզվական տարբեր խաղեր: 

Հավանության արժանացած լեզվական խաղերը օգտագործվելու են հունվարյան ճամբարային, նախագծային ուսումնական շրջանի ժամանակ:

Հավաքի աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Դեկտեմբերի 25-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությունը «Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային ուսուցման միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մեթոդների ստուգատես»-ին:

Քանի որ մի քանի նոր դասավանդողներ կան, սկզբում ներկայացվելու է կրթահամալիրում անցկացվող ամենամյա հանրակրթական դիջիթեքի մասին տեղեկատվություն, որից հետո նշվելու է անցյալ տարիների և այս տարվա՝ Դիջիթեք 2019-ի տարբերությունը: Դասավանդողների հետ քննարկվելու են, թե ինչ աշխատանքներ կարելի է ներկայացնել Դիջիթեք 2019-ին:

Դեկտեմբերի 26-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց հունվարյան նախագծային-ճամբարային  ուսումնական շրջանը:

Դեկտեմբերի 27-ին

12:30-ին, Ավագ դպրոցի 2-5 դասասենյակում

Քննարկում ենք կրթական տարբեր աստիճաններում սովորողների օտար լեզվի իմացության ելքային կարողությունները:

 

Dear Anahit, when I was a little boy my most favourite (սիրելի) holiday was the New Year. I liked it very much. When the New Year came I got presents from Santa. I liked the presents but most of all (ամենից շատ) I liked the New Year’s gata (գաթա) baked by my mother. I also liked the peaceful (խաղաղ), kind (բարի) and loving (սիրով լի) atmosphere (մթնոլորտը) at home. The coming of the New Year was especially (հատկապես) beautiful when it snowed on the 31st of December. We went out and played snowballs, made a snowman. We were really happy.

Now answer my questions.

Which is your most favourite holida?

Do you get Christmas presents? What kind of (ինչպիսի) Christmas presents do you like?

Which is your most favourite New Year food?

Does it snow in the country where you are living now? Ձյուն գալի՞ս է այն երկրում, որտեղ դու ապրում ես հիմա:

What winter games do you like to play?

Անահիտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

Now answer my questions.

Which is your most favourite holiday?

My favorite holidays is New Year and summer vacations.

Do you get Christmas presents? What kind of (ինչպիսի) Christmas presents do you like?

Yes.I like drawing instruments, because I like to draw.

Which is your most favourite New Year food?

Pancakes and salads.

Does it snow in the country where you are living now?

Not yet.

What winter games do you like to play?

I like to play snowballs and make a snowman.

 

 1. Հրապարակումներ Դպիրում՝

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն` ‹‹Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատումը հանրակրթական դպրոցներում››:

Սուսան Մարկոսյանի հոդվածի թարգմանությունը Անգլերեն՝ ‹‹On the Same Subject Again››

Աշոտ Բլեյանի դեկտեմբերի 5-ի գիր-հոդվածի թարգմանությունը անգլերեն՝ ‹‹Persian is a Means to Get to Know our Powerful Neighbour Better››

Նոյեմբերի 29-ին թարգմանել եմ տնօրենի նույն օրվա գրից մի հատված ‹‹We all, voters and election candidates, have got something to do…››

 1. am-ի անգլերեն էջի սպասարկում. անգլերեն եմ լուսաբանել-թարգմանել mskh.am-ում հրապարակված կարևոր տեղեկատվությունները:

Dasaran.am in the Educomplex

Armenian Iranian Friendship Atmosphere in the ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex

Persian is a Means

Games Developing Mental Abilities

 1. Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմումը և ֆլեշմոբների իրականացումը:

Ռուսերենի ֆլեշմոբը եղավ դեկտեմբերի 12-ին

Տարիքային խումբը Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 67
4-5-րդ դասարաններ Անահիտ Նաղդալյան

Անահիտը նաև Google ձևաթղթերում է հրապարակել առաջադրանքները

75
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 43
9-12-րդ դասարաններ

 

Սեդա Այվազյան 11

 

 

Անգլերենի ֆլեշմոկը եղավ դեկտեմբերի 19-ին

 

2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 67
4-5-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 71
6-8-րդ  դասարաններ Յուրա Գանջալյան 20
9-12-րդ դասարաններ Ծովիկ Կասսաբյան 3

 

 1. Վարել եմ հեռավար ուսուցմամբ սովորողների անգլերեն դասընթացները: Բոլոր իմ առաջադրանքները ուղեկցել եմ ընդարձակ դաս-բացատրություններով: Սովորողների բոլոր պատասխանների սխալների ուղղումներ եմ կատարել՝ բացատրություններով:

Դեկտեմբերի 16-ին՝ դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի սովորողների համար

Դեկտեմբերի 14-ին՝ դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի սովորողների համար

Դեկտեմբերի 13-ին՝ դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի սովորողների համար

Մինչև դեկտեմբերի 13-ը նոյեմբերի վերջին օրերի դաս-առաջադրանքների պատասխաններն էի ստուգում և պատասխանում:

Դաս-առաջադրանքներ եմ կազմել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության կազմակերպում›› մասնագիտությամբ ուսանողների համար:

Դեկտեմբերին ներկա եմ եղել Միջին դպրոցի անգլերեն դասավանդող Տաթև Ալեքսանյանի ուսումնական պարապմունքին՝ 8-4 դասարանում: Պարապմունքից հետո առանձնազրույց եմ ունեցել Տաթևի հետ և ուսումնական պարապմունքի արդյունավետությունը բարձրացնող խորհուրդներ եմ տվել: Խոսել եմ նաև Լուսինե Բուշի հետ:

Անգլերենի պարապմունքներ եմ ունեցել Դիանա Նազարյանի, Մանիկ Պողոսյանի, Գայանե Թերզյանի հետ: Սոնա Փափազյանը և Հասմիկ Նալբանդյանը դադարեցրեցին պարապմունքներին հաճախելը՝ իրենց զբաղվածության պատճառով:

Կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողների կատարած աշխատանքները

Հրապարակումներ Դպիրում

 1. Իրինա Ապոյան «Կրթությունը փոխվում է. Գնահատման հերթն է»
 2. Աննա Մարության «Գնահատումը՝ ուսումնական գործընթացի կարևոր տարր»
 3. Ռինա Շագինյանը վրացերեն է թարգմանում Սուսան Մարկոսյանի «Նորից նույն թեմայով» հոդվածը:

Վրացերեն է թարգմանել նաև Աշոտ Բլեյանի «Ես ուխտ ունեմ՝ միշտ դեպի լույս»

 1. Դպիրի ռուսերեն էջում Ժաննա Հակոբյանի թարգմանությունը Աշոտ Բլեյանի «У меня есть миссия-всегда только к свету»
 2. Ռուսերեն էջում Աննա Ֆրանգյանի թարգմանությունը «Нет вовлеения – нет педагогики »
 3. Կարծում եմ, որ պետք է նշվի Դիանա Նազարյանի դեկտեմբերին կատարած աշխատանքը

Հրապարակումներ կայքի առաջին և պարսկերեն էջերում, որոնց մեջ է նաև տիար Աշոտ Բլեյանի «Պարսկերենը միջոց է» գիր-հոդվածի մասնակի թարգմանությունը:  

«Հայ-Իրանական բարեկամության մթնոլորտ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

«Իրականը՝ խաղերում»