Just another WordPress.com site

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի 21-րդ դարի ուսուցիչը և ես՝ ինքս, բավարարու՞մ եմ 21-րդ դարի ուսուցչին ներկայացվող պահանջներին

Վերջին ժամանակների մանկավարժական հոդվածներում հաճախ է հանդիպում «21-րդ դարի ուսուցիչ» հասկացությունը: Իսկ արդյո՞ք դրվել է նման հարցադրում, կամ էլ խորհել են նման հասկացության մասին նախորդ դարերում: Որքան էլ փնտրենք Google-ի բազմալեզու էլեկտրոնային հանրագիտարաններում, չենք կարող գտնել «18-րդ դարի ուսուցիչ», «19-րդ դարի ուսուցիչ», «20-րդ դարի ուսուցիչ» բառակապակցությունները,  որովհետև հարյուրավոր տարիներ գրեթե անփոփոխ են եղել նրանց գործունեության ձևերը: Ուսուցիչը բացատրել է նոր նյութը դասարանում, սովորողները նույն նյութը կարդացել են տանը, տնային աշխատանք են կատարել, եկել են դպրոց, պատասխանել են դասը, ուսուցիչը ուղղել է սխալները, ամփոփել է հին դասը ու բացատրել նորը: Այդպես եղել է միշտ: Ուսուցիչը միշտ էլ աշակերտի համար եղել է տեղեկատվության միակ ու «հուսալի» աղբյուրը, «ամենագետը»: Հիմա արդեն փոխվել են ժամանակները: Արդեն 20 տարի ապրում ենք 21-րդ դարում և ուսուցչի աշխատանքը միանգամայն այլ երևույթ է:

Իսկ ի՞նչ է նշանակում՝ լինել 21-րդ դարի ուսուցիչ:

Նա վարում է աշակերտակենտրոն և անհատականացված ուսումնական պարապմունքներ:

20-րդ դարի վերջերին կազմակերպվող մանկավարժական սեմինարներին էլ էին սեփական փորձի վրա չհիմնված վերացական հասկացություններով խոսում այս երկու մոտեցումների մասին, բայց դրանք անհրաժեշտություն են դարձել 21-րդ դարում: Անհրաժեշտություն են դարձել, որովհետև առկա է իրականացնելու հնարավորությունը: Համացանցը ողողված է միևնույն թեման բարդության տարբեր աստիճաններով բացատրված նյութերով՝ տեքստերի, տեսադասերի, տեսանելի գիտափորձերի միջոցով: Յուրաքանչյուր սովորող աշխատում է իր համակարգիչով իր կարողություններին համապատասխան նյութի վրա՝ իր ընդունակություններին, նյութի ընկալման միայն իրեն համապատասխան ժամանակում: Գրեթե չեն լսվում  բոլոր սովորողներին ուղղված ուսուցչի խոսքն ու հարցերը: Գրեթե չեն երևում հարցերին պատասխանող արագ մտածող սովորողների միևնույն ձեռքերը: Ամենացածր ու ամենաբարձր ակադեմիական ընդունակություններով օժտված սովորողները միևնույն չափով զբաղված ու կարևորված են զգում ուսումնական պարապմունքի ընթացքում:

Հիմա ինքներս մեզ հարց տանք. իմ վարած ուսումնական պարապմունքին միևնույն չափով զբաղված ու կարևորվա՞ծ են զգում տարբեր կարողություններով ու ակադեմիական ընդունակություններով օժտված սովորողները:

Նրա սովորողները ուսումնառության ընթացքում բովանդակության սպառողից վերածվում են բովանդակության ստեղծողի:

Կրթահամալիրի կայքը, «Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագիրը, կրթահամալիրի դպրոցների, ուսումնական կենտրոնների ու լաբորատորիաների ենթակայքերը, դասավանդողների ու սովորողների բլոգները  հարմար, հասանելի, թափանցիկ հարթակ են ստեղծող դասավանդողի ու սովորողի համար: Երբ բացում ենք կրթահամալիրի կայքի առաջին էջը, անընդհատ շարժվող փոխակրիչի նման մեկը մյուսի հետևից հրապարակվում են սովորողների կամ դասավանդողների բլոգներում ստեղծված նյութերը: Պատկերը մի քիչ այլ է դառնում, երբ ուսումնասիրվում են բոլոր դասավանդողների ու բոլոր սովորողների բլոգները, Դպիրում հրապարակված հոդվածները: Հիմա եկեք հարցեր ուղղենք ինքներս մեզ.

 • իմ սովորողների բլոգներում գերակշիռ մաս են կազմում իրե՞նց ստեղծած նյութերը, թե՞ արտատպումները,
 • ուսումնական շրջանի վերջում ամփոփու՞մ եմ սովորողների ձեռք բերած  կարողությունները,
 • իմ բլոգը բացողը կարո՞ղ է այնտեղ գտնել իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը, իմ սովորողների իրականացրած նախագծերի արդյունքները,
 • ե՞րբ է վերջին անգամ Դպիրում հրապարակվել իմ մեթոդական մշակումը, թարգմանությունը:

Նա անընդհատ կառչած չէ մի որևէ դասագրքից:      

Նա և իր սովորողները ավելի շատ են օգտվում համացանցից, որովհետև դասագրքերը սահմանափակ են իրենց մեջ արծարծված թեմաներով, նպատակաուղղված են որոշակի նախնական գիտելիքներ և կարողություններ ունեցող սովորողների համար և հեղինակների կարծիքով բավարարում են որոշակի տարիքային խմբի սովորողների հետաքրքրությունները: Մյուս կողմից էլ՝ տարբեր են սովորողների ընկալողունակության աստիճանները և անսահմանափակ են նրանց հետաքրքրությունները ու ուսումնառության կարիքները:

Նա նախագծային ուսուցում է իրականացնում:

21-րդ դարում կրթական առաջադեմ համակարգեր ունեցող երկրները սկսել են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել սովորողների այն կարողությունների զարգացմանը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու իրենց ապագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Այդ կարողությունները լավագույն ձևով զարգանում են նախագծային ուսուցմամբ: Այդ կարողություններն են՝ սեփական ներուժին ու նախասիրություններին համաձայն ընտրություն կատարելը, համագործակցային ու փոխօգնության մթնոլորտում թիմային աշխատանքը, տևական ժամանակ (մեկ շաբաթից մինչև մեկ կիսամյակ կամ մեկ ակադեմիական տարի) մի որևէ խնդրի լուծման վրա աշխատելը, վերլուծական ու քննադատական մտածողության զարգացումը, վերջնական արդյունքի (արտադրանքի) ստեղծումը իրական սպառողի համար, կամ էլ՝ նախագծի նշանակության մասին պատմող պրեզենտացիայի, տեսաֆիլմի ցուցադրումը իրական հանդիսատեսին:

Վերջին տարիներին մեր կրթահամալիրում առաջնահերթ մանկավարժական մոտեցումներից է եղել նախագծային ուսուցումը: Իրականացվել և իրականացվում են բազմաթիվ ուսումնական առարկայական, միջառարկայական համագործակցային, միջազգային կրթամշակութային, ինչպես նաև՝ հանրային նախագծեր: Այդուհանդերձ, խնդրում եմ մեր դասավանդողներին նորից ուշադիր կարդալ վերը նշված նախագծային ուսուցմամբ զարգացող կարողությունների շարքը, որպեսզի ներքին ինքնավստահությամբ ասել. «Ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ»:

 

 

 

 

 

Հունվարի 15, ժամը 15:15, Ավագ դպրոց – 3.2

Սեմինար պարապմունքի ծրագրում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը

 • համագործակցային նախագծերը բովանդակություն են տալիս օտար լեզվի ուսուցմանը. իրենց համագործակցային նախագծերն են ներկայացնում դասավանդողները.
 • կրթահամալիրային նախագիծ՝ «Բնակավայրն առանց ճաղերի». նախագծի մասին պատմող նյութերի թարգմանությունը հայերենից օտար լեզուներ, դրանց հրապարակումը կրթահամալիրի կայքում, սոց-ցանցերում. առաջարկում են դասավանդողները:
 • Մասնակցություն հունվարյան ստուգատեսներին՝ ձմեռային մարզական, բնագիտատեխնիկական, Դիջիթեք 2020. ներկայացնում են դասավանդողները:
 • Հոդվածի քննարկում. «Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ»

  

 

Dear Hamik, when I was a little boy my most favourite (սիրելի) holiday was the New Year. I liked it very much. When the New Year came I got presents from Santa. I liked the presents but most of all (ամենից շատ) I liked the New Year’s gata (գաթա) baked by my mother. I also liked the peaceful (խաղաղ), kind (բարի) and loving (սիրով լի) atmosphere (մթնոլորտը) at home. The coming of the New Year was especially (հատկապես) beautiful when it snowed on the 31st of December. We went out and played snowballs, made a snowman. We were really happy.

Now answer my questions.

Which is your most favourite holiday?

Do you get Christmas presents? What kind of (ինչպիսի) Christmas presents do you like?

Which is your most favourite New Year food?

Does it snow in the country where you are living now? Ձյուն գալի՞ս է այն երկրում, որտեղ դու ապրում ես հիմա:

What winter games do you like to play?

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը

Read the text and choose the right answer to the questions

The Smartest Animal

Once there was a farmer in Lori. Every morning and every evening he plowed (վարում էր) his field with his buffalo (եզ).

One day a wolf saw the farmer and his buffalo working. The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal. He wanted to know more about the buffalo and the man.

After the man had gone home, the wolf spoke to the buffalo. “You are so big and strong. Why do you do everything that the man tells you?” the wolf asked. The buffalo answered, “Oh, the man is very intelligent (խելացի).” The wolf asked, ”Can you tell me how intelligent the man is?” “No, I can’t tell you,” said the buffalo, “but you can ask the man.”

So the next day, the wolf said to the man, “Can I see your intelligence?” The man answered, “It’s at home.” “Can you go home and get it?” asked the wolf. “Yes,” said the man, “but I am afraid that you will kill my buffalo when I am not here. Can I tie you to a tree?”

After the man had tied the wolf up, he didn’t go home to get his intelligence. He took his stick (ճիպոտ) and began hitting the wolf. He was hitting and saying, “Now you know my intelligence. Can you see it?”

 

1.The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal

 1. a) because in animal world big animals usually obey small ones
 2. b) small animals usually obey big ones
 3. c) animals don’t obey one another

 

2.The buffalo admitted the man’s superiority because

 1. a) the man was very clever
 2. b) the man was very strong
 3. c) the man was from Lori

 

 1. The wolf didn’t understand that intelligence
 2. a) was something that couldn’t be seen
 3. b) was eaten with mutton
 4. c) was usually owned by buffaloes

 

 1. The moral of the fable is:
 2. a) an early bird catches the worm
 3. b) if you have strength you don’t need any intelligence
 4. c) you don’t have to be very strong if you are very intelligent

 

 1. Use the correct form of intelligent in each of the sentences.

Օգտագործեք intelligent բառի ճիշտ ձևերը տրված նախադասություններում:

intelligent, intelligence, intelligently

1.The man in the story was very —- .

 1. He acted very —- when he tied up the wolf.
 2. The buffalo knew about the man’s —- .
 3. It was not very —- of the wolf to let the man tie him up.

III. Choose the correct additions to fill in the gaps

Ընտրեք ճիշտ ձևերը իրենց տեղերում:

Last summer I …1… to Ujan to spend my vacations there. My grandmother …2… me very warmly. The best time …3… to Ujan is, of course, August when peaches are ripe. They are so juicy and delicious in the orchards of Ujan. I had a very good time there with my village friends. Every day we went to the river and …4… there. I was sorry to return to Yerevan when it was time to start a new school year.

 

 1. a) was going b) went c) have gone
 2. a) met b) will meet c) is meeting
 3. a) is going b) to go    c) goes
 4. a) swim b) is swimming c) swam

 

 1. Choose the correct words or word combinations.

Ընտրեք ճիշտ բառերն ու բառակապակցությունները:

1.  I feel very well because I went to bed early … .

a) this evening b) tonight c) last night

2.  My mother will come home at 6 o’clock … evening.

a) in this b) this c) on this

3. The sun …. In the East.

a) rises always b) is always rising c) always rises

4. What …. On Sundays?

a) do Mary usually does b) Mary usually does c) does Mary usually do

 

 1. Match the lines of the columns Համապատասխանեցրեք թվով նախադասությունները տառերով նախադասություններին

 

1. I am very tired a. I haven’t got a single free minute
2. I am very busy b. If only you could give me a glass of water
3. I am very thirsty c. I am exhausted
4. I am free now d. I can be at your disposal

Սովորողների պատասխանները՝

Մինդելի Դիանան պատասխանել է հունվարի 9-ին: Մեկ սխալ էր արել: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է հունվարի 10-ին: Մեկ սխալ էր արել: Պատասխանել եմ հունվարի 11-ին:

Էրիկա Ասատրյանը պատասխանել է հունվարի 10-ին: Անթերի աշխատանք է: Պատասխանել եմ հունվարի 11-ին:

Մանե Սարգսյանը պատասխանել է հունվարի 11-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Ալեն Գևորգյանը պատասխանել է հունվարի 11-ին: Անթերի աշխատանք է: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է հունվարի 13-ին. Պատասխանել եմ հունվարի 15-ին:

Անի Ազատյանը պատասխանել է հունվարի 14-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 16-ին:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է հունվարի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը պատասխանել է հունվարի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ավետիս Տետեյանը պատասխանել է հունվարի 18-ին: Ես պատասխանել եմ հունվարի 19-ին:

Ուշադիր կարդացեք բացատրությունները նախքան առաջադրանքը կատարելը:

Ածակա՞ն, թե՞ մակբայ – Adjective or Adverb?

We use adjectives to talk about nouns – a quiet boy – հանգիստ տղա (ինչպիսի՞ տղա).

We use adverbs to talk about verbs – to speak quietly – խոսել հանգիստ (ինչպե՞ս խոսել ).

Ձևի մակբայներ ենք կազմում՝ ածականներին ավելացնելով «ly»:

slow – դանդաղ  He is a slow runner. Նա դանդաղ վազող է:

slowly – դանդաղ (որեն)  He runs slowly. Նա դանդաղ է վազում:

This is a comfortable armchair. Սա հարմարավետ բազկաթոռ է:

He is sitting comfortably in the armchair. Նա հարմարավետ նստած է բազկաթոռին:

Համեմատության աստիճանները (ավելի …, ամենա…)

Ածական – adjective Մակբայ – adverb
quick quicker than The quickest
slow slower The slowest
beautiful More beautiful than The most beautiful
careful More careful than The most careful
quickly quicker than quickest
slowly slower slowest
beautifully More beautifully than Most beautifully
carefully More carefully than Most carefully

Անկանոն ածականներ և մակբայներ
good – լավ, better than – ավելի լավ քան, the best – ամենալավ

well – լավ, better than, best. Ուշադրություն դարձրեք այն բանի վրա, որ մակբայների գերադրական աստիճանը the հոդ չի ընդունում:

Henry is a good football player. He is a better football player than Michael. John is the best football player in our town.

Henry plays football well. He plays football better than Michael. John plays football best of all.

bad – վատ, worse than – ավելի վատ քան, the worst – ամենավատ

badly – worse than, worst

many (հաշվելի գոյականների հետ)  – շատ, more – ավելի շատ քան, the most – մենաշատ

much – (անհաշվելի գոյականների հետ) շատ, – more – ավելի շատ քան, the most – մենաշատ

little – (քիչ անհաշվելի գոյականների հետ) less than – ավելի քիչ քան, the least – ամենաքիչ

few – քիչ (հաշվելի գոյականների համար), fewer -ավելի քիչ, fewest – ամենաքիչ

Որոշ մակբայներ չունեն ly վերջավորությունը:

fast – արագ, արագընթաց,  Ferrari is a fast car.

He was fast asleep. Նա խորը քնած էր:

hard – This is hard work. Սա դժվար աշխատանք է:

hard – ջանասիրաբար  He works hard.

 

Task – առաջադրանք

Ընտրեք ածականը կամ մակբայը.

Last night my father was talking about languages. He says he speaks French good/well, but he doesn’t. I’ve heard him speaking French: he tries to speak very quick/quickly, and his pronunciation is terrible/terribly. But I didn’t say that.

I want to speak Italian fluent/fluently. Yesterday I talked to the Italian teacher about my test. She said I got 4 out of 20 – I did the test really bad/badly. I was surprised. I thought the test was easy/easily and I answered all the questions really quick/quickly. The teacher said I would never be good/well at Italian, but I smiled happy/happily at her because she is wrong. I am going to learn Italian and go to live in Rome.

Նախադասությունները փոխեք ըստ տրված նմուշների.

Նմուշ 1.

a) I have a lot of work. (John)

John has less work. (Օգտագործվեց «less-ավելի քիչ», որովհետև «work»-ը անհաշվելի է: )

b) They have so many children. (The Browns)

The Browns have fewer children. (Օգտագործվեց «fewer-ավելի քիչ», որովհետև «children»-ը հաշվելի է:)

 1. Bobby has too many toys. (Nelly)
 2. He has so much free time. (I)
 3. We have so many flowers in the garden. (They)
 4. He has a lot of money. (His brother)
 5. I have too many mistakes in my dictation. (My friend)

Նմուշ 2.

a) Is Moscow larger or smaller than Rostov?

Moscow is larger than Rostov.

b) Are tragedies more popular or less popular than comedies?

Tragedies are less popular than comedies.

 1. Are you stronger or weaker than your elder brother?
 2. Is German easier or more difficult than English?
 3. Is your street wider or narrower than Arshakunyats avenue?

Նմուշ 3

Which is the highest mountain in Armenia?

The highest mountain in Armenia is Aragats.

 1. Which is the largest city in Armenia?
 2. Which is the most well-known Armenian poet?
 3. Which is the largest lake in Armenia?

Նմուշ 4.

a) Fred is a quick runner. (run)

Fred runs quickly.

b) Mike is a careful worker. (work)

Mike works carefully.

 1. Our teacher is an excellent speaker. (speak)
 2. He is a bad swimmer. (swim)
 3. He is a wonderful actor. (act)

 

 

 

 

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցում – 12 դասաժամ, չնորմավորված աշխատանք գրադարանում և տանը

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 12 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ. Լոռու մարզ:

 

Մասնագիտական բառարան-տեղեկատուի ստեղծում Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողների հետ:

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 2 ժամ

Դպիր-ի անգլերեն էջի սպասարկում      3 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների կազմում – 3

Մենթորական աշխատանք                        2 ժամ

Ռուսերեն և անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

 

 

Նախագիծ

Մասնագիտական եռալեզու բառարան-տեղեկատու

Ուսանողների հետ ստեղծում ենք զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող մասնագիտական եզրույթների եռալեզու՝ հայերեն-անգլերեն-ռուսերեն բառարան և տեղեկատու։

Մասնագիտական բառարան

Այն ընդգրկում է հետևյալ բաժիննները

 • Զբոսաշրջության տեսակները
 • Հյուրանոցներ, հյուրանոցային տնտեսություն
 • Բնության զբոսաշրջություն և բնական ռեսուրսներ
 • Վերականգնողական և առողջարանային ռեսուրսներ
 • Մշակութային ռեսուրսներ (թանգարաններ, տոներ և այլն)

Աշխատանքի փուլերը

 1. Բացատրական պատկերավոր բառարան
  Զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներին առնչվող բառարաններից հանել և խմբավորել մասնագիտական եզրույթները՝ ըստ ոլորտների և ստեղծել բացատրական բառարան՝ լրացնելով բառահոդվածներին համապատասխան նկարներով։
 2. Հայաստանի զբոսաշրջային ռեսուրսների տեղեկատու (եռալեզու)

Բառարանի յուրաքանչյուր բաժնի համար գտնել Հայաստանում դրանց իրագործման հնարավորություները և ստեղծել «Հայաստանի զբոսաշրջային ռեսուրսների տեղեկատու»՝ պարբերաբար լրացնելով այն.

 • Կոնկրետ հասցեներով և առաջարկվող ծառայությունների նկարագրությամբ,
 • Ուսումնական ճամփորդություններից ստացած սեփական տպավորություններով,
 • Հարցազրույցներով,
 • Նկարներով, տեսանյութերով։

Գայանե Թերզյան

Յուրա Գանջալյան

Մարիամ Քալանթարյան

Տիգրանուհի Ներսեսյան

Լիլիթ Սարգսյան

 

Դեկտեմբերի 25, ժամը 12:30-13:30, Միջին դպրոցի 2-6 կաբինետ

 1. «Միջմշակութային և միջառարկայական համագործակցային նախագծեր». ներկայացնում են դասավանդողները:
 2. «Հունվարյան նախագծեր» ներկայացնում են դասավանդողները
 3. «TTT – Teacher Talking Time – Դասավանդողի խոսքի ժամանակը». այլոց փորձի ուսումնասիրության դիտարկումներն է ներկայացնում Յուրա Գանջալյանը:

Այս անգամ առաջադրանքը միայն ստեղծագործական է՝ ազատ մտքի, խոսքի շարադրում:

This task is a fully creative one: narrating your free ideas and speech.

Christmas is the season of love, forgiving, spending and making resolutions ( the firm decision to do or not to do something, like losing weight.) Let us see the extent to which you are ready for this season. Please read the questions carefully then answer them.

 

1- Christmas is a time to renew:

a- your blogs.

b- your friendships.

c- your energy level.

d- your bonds of love.

e- all of the above.

 

2- How do you behave at Christmas? Do you prefer to forgive someone who has hurt you or continue holding a grudge against that person (that is you continue being hurt, carrying negative emotions)? Do you think forgiving is easy or difficult? Explain why.

3- What are some of the decisions, resolutions you would make at Christmas? Remember, resolutions are firm decisions to do or not to do something.

4- You like to say “thank you” to someone. How do you do it?  Do you do it verbally, or you buy presents, gifts, or do something else. Clarify.

5- What are some of the Armenian customs/traditions you would like to change during Christmas and New Year?

6- If you had 50000 AMD in your pocket to spend during this holiday. What would you spend your money on?

7- If you were the prime minister of Armenia for one day, what would you do for your country?

Պատասխանել են՝

Ալեն Գևորգյանը դեկտեմբերի 21-ին: Լավ մտքեր էին ու սխալները շատ քիչ: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 22-ին:

Դիանա Մինդելին՝ դեկտեմբերի 21-ին: Պատասխանը հրապարակեցի կայքի անգլերեն էջում:

Ավետիս Տետեյանը՝ դեկտեմբերի 21-ին: Պատասխանեցի 22-ին: Շատ լավ էր գրել:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 21-ին: Շատ լավ մտքեր էին: Պատասխանեցի նույն օրը:

Էրիկա Ասատրյանը՝ դեկտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 24-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ դեկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 26-ին:

 

When does a teenager become an adult?

In many countries boys are considered to be adults on their 18th birthday, but in some countries you have to do something special to enter the world of adults.

On the island of Papua New Guinea, there lives a tribe near the Sepik River which is full of crocodiles. These people believe that crocodiles made the Earth and the people, and that their ancestors were crocodiles. When it is time for teenage boys to become men, a “crocodile ceremony” takes place. The boys are taken to a hut called “The Crocodile Nest”. The hut is full of crocodile teeth and skulls. The boys are told to think of their crocodile “fathers and mothers” to help them to be strong and brave. Then they are beaten several times a day for six weeks. The boys play the drums during their time in the hut. This helps them to feel that they become stronger and braver. They say that the boys do not feel pain when they are beaten. The people in the tribe believe that after such ceremonies boys will not be afraid to be alone in the dangerous forest.

When the ceremony is over, there is singing and dancing and the teenagers are given adult responsibilities in the village.

 

Answer the questions.

 1. What is special about the place where this tribe lives?
 2. What do the people in the tribe believe?
 3. Why do the teenage boys go to the “Crocodile Nest”?
 4. What do the boys do in the “Crocodile Nest” and why are they beaten?
 5. How do the boys’ lives change after the ceremony?

 

Տեքստում շատ է օգտագործված բայի կրավորական սեռը (Passive Voice):

Վերհիշենք, թե ինչպես է կազմվում բայի կրավորական սեռը.

 1. Active – Նրանք նամակ են գրում ամեն օր: They write a letter every day.

Passive – Նամակ է գրվում ամեն օր: A letter is written every day.

 1. Active – Նրանք ուղարկեցին նամակը երեկ: They sent the letter yesterday.

Passive – Նամակն ուղարկվեց երեկ: The letter was sent yesterday

 1. Active – Նրանք կուղարկեն նամակը վաղը: They will send the letter tomorrow.

 

Passive – The letter will be sent tomorrow.

 1. Active – Նա հիմա գրում է նամակը: She is writing the letter now.

Passive – Նամակը գրվում է հիմա: The letter is being written now.

 1. Active – Նա արդեն ուղարկել է նամակը: She has already sent the letter.

Passive – Նամակն արդեն ուղարկվել է: The letter has already been sent.

 

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք կրավորական սեռի ըստ տրված օրինակի.

Օրինակ I. People always admire such pictures.

Such pictures are always admired.

 1. People speak English all over the world.
 2. One uses milk for making butter and cheese.
 3. They make progress every day.
 4. They sell apples by the kilo.
 5. She takes her little daughter to the kindergarten every day.
 6. What language do people speak in Italy?

Օրինակ II.

They built this bridge last year.

This bridge was built last year.

 1. He hurt his leg in an accident.
 2. I left the dog in the garden.
 3. They gave a party in his honour.
 4. Somebody left the light on all night.
 5. She washed the floor this morning.

Օրինակ III.

Did they send the letter this morning?

Yes, the letter was sent this morning.

 1. Did they turn down your offer?
 2. Did they break the door down?
 3. Did you notice any mistakes?
 4. Did she laugh at him?
 5. Did they agree upon the time of the meeting?

Օրինակ IV.

Ben will look after the dog.

The dog will be looked after.

 

 1. Kate will clean the rooms.
 2. We will make the room comfortable.
 3. People will enjoy this film.
 4. They will serve both tea and coffee.
 5. Someone will meet the guests.
 6. When will they answer my letter?

Օրինակ V.

The dentist is filling in his tooth.

His tooth is being filled in.

 1. The firemen are putting the fire out.
 2. The hairdresser is cutting her hair.
 3. They are still asking questions about it.
 4. People are reading his books.
 5. They are building a new road outside my house.

Պատասխանել է՝

Մանե Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

Սկսում ենք կատարել անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Միլենա Մանուչարյանը

4-5-րդ դասարաններ – Լիլիթ Սարգսյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Էլինա Մանուկյան

Իմ աշխատանքային գործունեության ուղղությունները

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում:

Անգլերեն էջում հրապարակվել և հրապարակվում են կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությունը լուսաբանող տեքստային նյութերի անգլերեն թարգմանություններ, սովորողների բլոգներում անգլերեն հրապարակումներ, թարգմանություններ կրթահամալիրի տնօրենի օրագրից, կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների հոդվածների թարգմանություններ, որոնք հրապարակված են «Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրում:

«Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրի անգլերեն էջի սպասարկում

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ անելու համար, նախ և առաջ, կատարում եմ հոդվածի ընտրությունը: Նախընտրում եմ այն հոդվածները, որոնք հեղինակային են, որոնց բովանդակությունը բնորոշ է կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությանը և որոնք ամենալավ ձևով են ներկայացնում կրթահամալիրը անգլիախոս օտարերկրացուն: Այս առումով մեծ բավականություն էր ինձ համար թարգմանել ու օտարերկրացիներին ներկայացնել Էլյա Գրիգորյանի «Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարանում – The First Grape Wine Making Ritual in the Pre-School» հոդվածը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն    

Սեպտեմբերին ուսումնասիրել եմ մենթոր ուսուցչի աշխատանքը ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում և Ֆինլանդիայում: Գեղարվեստի ԱրտաՍահմանում կայացած մանկավարժական ակումբի քննարկումը ցույց տվեց, որ ուսանելի և ընդօրինակելի առաջավոր փորձի նկարագրություն էր արված:

Ուսումնասիրել եմ ԱՄՆ Փենսիլվանիա նահանգի Միլերսվիլ համալսարանի դոցենտներ Փերսիդա և Բիլ Հիմելների մանկավարժական երեք հնարքները, որոնք խթանում են ամբողջ դասարանին ակտիվորեն ներգրավվելու ուսումնական գործընթացի մեջ։

Մենթորական աշխատանք

Սեպտեմբերին արել եմ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների բլոգների և ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրությունը, որտեղ մանրամասն նշել եմ առկա թերությունները և աշխատանքի կազմակերպման բարելավմանը ուղղված դիտարկումները: Կատարված ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են սեպտեմբերի 18-ի օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքի ընթացքում:

Ներկա եմ եղել Հերմինե Գևորգյանի, Էլինա Մանուկյանի, Հայկուհի Հովհաննիսյանի և Անժելա Սարգսյանի անգլերենի ուսումնական պարապմունքներին: Մենթորական աշխատանքի իմ սկզբունքն է՝ նկատել ու գնահատել լավը նորեկ դասավանդողի գործունեության մեջ, որից հետո միայն բարելավմանը ուղղված առաջարկություններ անել: Կարծում եմ, որ աշխատանքի այս ձևը ոգևորում է նորեկին՝ մղում նրան առաջընթաց քայլերի:

Օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբերի սեմինար-պարապմունքների պատասխանատու՝ սեպտեմբերի 18-ին, հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը մանկավարժական ճամբարում, դեկտեմբերի 4-ին:

Ամենամսյա ֆլեշմոբներ

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները:

Կազմել և կրթահամալիրի Մեդիագրադարանին եմ տրամադրել անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների փաթեթը:

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցում

20 սովորող է ընդգրկված անգլերենի հեռավար դասընթացում, որից 4-ը Միջին, իսկ 16-ը՝ Ավագ դպրոցից: Սովորողներին ուղարկվող առաջադրանքները լեզվի գիտելիքներն ու կարողությունները ստուգող առաջադրանքներ չեն: Դրանք բոլորը դաս-առաջադրանքներ են, որոնց նպատակը, նախ և առաջ, մի որևէ լեզվական երևույթ, արտահայտչամիջոց, բառ ու բառակապակցություն սովորեցնելն է, սովորողների անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները բարձրացնելն է, իսկ հետո արդեն՝ ստուգելը: Առաջադրանքներում արված սխալները ուղղում և գրում եմ իմ բացատրությունները: Ավագ դպրոցի սովորողներ Ավետիս Տետեյանը, Ալեն Գևորգյանը, Նելլի Գևորգյանը, Լարիսա Սիրունյանը, Մանե Սարգսյանը, Աստղիկ Խաչատրյանը, Դիանա Մինդելին: Միջին դպրոցից արդյունավետ հեռավար ուսուցում են ստանում Աստղիկ Հակոբյանը, Ալիսա Ղասաբյանը և Մանե Հովհաննիսյանը:

 

Աշխատանքը Քոլեջում

Առաջին ուսումնական շրջանի ձեռքբերումն եմ համարում «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերեն դասընթացի հայերեն և անգլերեն տեքստերի ստեղծումը՝ «Գյումրի – Gyumri», «Գառնիի հեթանոսական տաճարը – Pagan Temple of Garni», «Հաղարծին – Haghartsin», «Դիլիջան – Dilijan», «Սևանա լիճ – Lake Sevan» : Տեքստերի ստեղծման գործում մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել 4-րդ կուրսի ուսանող Անժելա Շամոյանը:

 

 

 

 

 

 

Անգլերենի ֆլեշմոբների համար նախատեսված առաջադրանքների փաթեթ

Առաջադրանքները քառամակարդակ են՝  նախատեսված 2-3-րդ, 4-5-րդ, 6-8-րդ և 9-12-րդ դասարանցիների համար:

Առաջադրանքների կազմման գործում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Լիանա Ասատրյանը, Անի Մրտեյանը, Աննա Գանջալյանը, Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը և Յուրա Գանջալյանը: Աշխատանքների համակարգող՝ Յուրա գանջալյան

Առաջադրանքներ 2-3-րդ դասարանցիների համար Read the rest of this entry »

-Good morning, we are impatiently waiting for our next trip in your country. Where will we go today?

-Good morning, I am very happy that you like our country. Today we will go to Gyumri. Have you heard about Gyumri?

-Oh, I have heard many times the name of the city Gyumri but it’s a pity that I know little about it.  I only know that on December 7 in 1988 there was a terrible earthquake there and many people lost their lives in the ruins. 

-Yes, you are right. But there are many good things that you should know about Gyumri, and even that big disaster couldn’t change the character of the cheerful people in Gyumri. For example, just after several days of the earthquake, the people of Gyumri began telling different jokes about the situations they had appeared. They say that the first music school and theater were founded in Gyumri. The first opera was performed here. It was the Opera Almast by Alexandr Spendiaryan. The famous poets Avetic Isahakyan, Hovhannes Shiraz, actor Mher Mkrtchyan and other well-known artists, sportsmen were born in Gyumri.

-Yes, I think that Armenians are very talented people. How can we reach there?

 

-We will go there by train. Last year a high-speed train began working, and it usually takes an hour and a half to get there.

-Oh, it’s good. I didn’t know about it.

-So we are already in Gyumri. At first, I want to tell you that Gyumri had other names many years ago. It was called Kumairi, Alexandrapol, Leninakan, and when Armenia gained its independence the city was renamed Gyumri. Gyumri is the second-largest city in Armenia. It is about 120 km. to the North West of Yerevan.

-Are there any historical monuments here?

Yes, surely there are. Now we are in the center of Gyumri. This is Saint Mary Church. It was built in the 19th century. The church was greatly damaged by the 1988 earthquake. Now it has been reconstructed.

-What else is Gyumri famous for?

-Gyumri has always been the city of poets, artists and handicraft workmen.

-What about the museums?

-We can go to the Dzitoghtsyan Museum of National Architecture․The museum exhibits the elements of the daily urban life of Gyumri.

– Yes, that will be very interesting for me. Oh, I can see the monument to Charles Aznavour here. Was he born here or were his ancestors from Gyumri? Դա շատ հետաքրքիր կլինի: Ես տեսնում եմ Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը այստեղ: Նա այստե՞ղ է ծնվել, թե՞ նրա նախնիներն են Գյումրեցի եղել:

– No, he was not born in Gyumri and neither were his ancestors from here. Gyumri is simply grateful to Charles Aznavour for his great aid to the city after the terrible earthquake. Charles Aznavour was the founder of the Foundation Aznavour to Armenia.

 

There are still families in Gyumri who live in small metal cottages. We hope that in the near future all the families will move to new comfortable flats, and the city of Gyumri will no longer be considered a disaster area. Գյումրիում դեռ կան ընտանիքներ, որոնք ապրում են փոքրիկ մետաղյա տնակներում: Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում բոլոր ընտանիքները կտեղափոխվեն հարմարավետ բնակավայրեր, և Գյումրի քաղաքը այլևս չի համարվի աղետի գոտի:

 

impatiently – անհամբերությամբ

it’s a pity – ափսոս

ruins – փլատակներ

even – նույնիսկ

disaster – աղետ

cheerful – կայտառ, կենսուրախ

character – բնավորություն

talented – տաղանդավոր

it takes an hour and a half to get there

gain – ստանալ, նվաճել

to be damaged – վնասվել

to be grateful to – երախտապարտ լինել

founder – հիմնադիր

foundation – հիմնադրամ

 

Բարի լույս, մենք անհամբեր սպասում ենք մեր հաջորդ ուղևորությանը ձեր երկրում: Ու՞ր ենո գնալու այսօր:

Բարի լույս, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզ դուր է գալիս մեր երկիրը: Այսօր մենք կգնանք Գյումրի: Դուք լսե՞լ եք Գյումրու մասին:

Ես շատ անգամ եմ լսել Գյումրի քաղաքի անվան մասին, բայց ափսոս, որ քիչ բան գիտեմ նրա մասին: Ես միայն գիտեմ, որ 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին սարսափելի երկրաշարժ է եղել այնտեղ, և շատ մարդիկ են կորցրել իրենց կյանքերը փլատակների տակ:

Այո, դուք ճիշտ եք, բայց շատ լավ բաներ կան Գյումրու հետ կապված, և նույնիսկ այդ մեծ աղետը չկարողացավ փոխել Գյումրու կենսախինդ մարդկանց բնավորությունը: Օրինակ՝ երկրաշարժից մի քանի օր էլ չէր անցել, երբ գյումրեցիները սկսեցին կատակներ հորինել՝ կապված այն տարբեր իրավիճակների հետ, որտեղ նրանք հայտնվել էին: Գյումրին միշտ էլ եղել է արվեստի և արհեստների քաղաք: Ասում են, որ առաջին երաժշտական դպրոցը և թատրոնը հիմնադրվել են Գյումրիում: Առաջին օպերան այստեղ է բեմադրվել: Հայտնի բանաստեղծներ Ավետիք Իսահակյանը, Հովհաննես Շիրազը, դերասան Մհեր Մկրտչյանը, շատ մեծանուն նկարիչներ, մարզիկներ են ծնվել Գյումրիում:

Այո՚, ես կարծում եմ, որ հայերը շատ տաղանդավոր մարդիկ են: Ինչպե՞ս կարող ենք հասնել այնտեղ:

Մենք կգնանք այնտեղ գնացքով: Անցյալ տարի արագընթաց գնացք է սկսել աշխատել այդ երթուղով:

Մենք հիմա Գյումրիում ենք: Սկզբում ես ուզում եմ ասել, որ Գյումրին իր պատմության ընթացքում տարբեր անուններ է ունեցել: Այն անվանել են Կումայրի, Ալեքսանդրապոլ, Լենինական, իսկ երբ Հայաստանը անկախացավ, քաղաքը վերագտավ իր հին անունը՝ Գյումրի: Գյումրին երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է Հայաստանում: Այն Երևանից մոտ 120 կմ. է դեպի հյուսիս արևմուտք:

Այստեղ կա՞ն պատմական հուշարձաններ:

Այո, իհարկե՚ կան: Հիմա մենք Գյումրու կենտրոնում ենք: Սա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է: Այն կառուցվել է 19-րդ դարում: Եկեղեցին մեծապես վնասվեց 1988-ի երկրաշարժից: Հիմա յն վերակառուցվել է:

Էլ ինչո՞վ է հայտնի Գյումրին:

Գյումրին միշտ էլ եղել է պոետների, նկարիչների, մարզիկների և արհեստավորների քաղաք:

Ի՞նչ կասեք թանգարանների մասին:

Մենք կարող ենք գնալ Ձիթողցյան թանգարանը: Թանգարանը ունի Գյումրու քաղաքային կենցաղի մասին պատմող ցուցանմուշներ:

Դա շատ հետաքրքիր կլինի: Ես տեսնում եմ Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը այստեղ: Նա այստե՞ղ է ծնվել, թե՞ նրա նախնիներն են Գյումրեցի եղել:

Ոչ, նա Գյումրիում չի ծնվել և ոչ էլ նրա նախնիներն են եղել գյումրեցիներ: Գյումրին պարզապես երախտապարտ է Շարլ Ազնավուրին նրա մեծ օգնության համար, որը նա տվել է Գյումրիին երկրաշարժից հետո: Գյումրիում դեռ կան ընտանիքներ, որոնք ապրում են փոքրիկ մետաղյա տնակներում: Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում բոլոր ընտանիքները կտեղափոխվեն հարմարավետ բնակավայրեր, և Գյումրի քաղաքը այլևս չի համարվի աղետի գոտի:

 

I.Text for reading comprehension

Foreign Exchange

Hotels and tourist trips don’t always give you the freedom to enjoy a holiday the way you want it. Why not swap your home (մի քանի օրով, շաբաթով կամ ամսով արտասահմանցու հետ կատարել տների փոխանակում. նա իր արձակուրդը անցկացնում է քո երկրում ու քո տանը, իսկ դու քո արձակուրդը անցկացնում ես նրա երկրում ու նրա տանը.) with another family and find out what life is really like in your dream destination?

A change may be as good as a rest, but when it comes to holidays, more and more people are discovering that home exchange – swapping your house with another family – is a good deal better than a package.

For a start, it’s a financial winner. Compared with the daunting cost of even the most reasonable fortnight in the sun in a hotel or rented apartment, you will be paying literally nothing for accommodation.

There is also the pleasantly reassuring feel that both houses are therefore occupied and not an open invitation to burglars and vandals. And instead of a soulless hotel, you are part of a genuine community, probably with your host’s friends and neighbors helping to make you welcome.

If both families have children they will make local friends – and have the run of the resident toy cupboard. Experienced swappers agree that living as guests in someone else’s house encourages mutual respect for each other’s property – although it is probably sensible to pack away vulnerable treasures.

Some of the most successful home-swap holidays have made firm friends of the families involved – with the children becoming pen pals and even getting together to organize their combined holidays in subsequent years.

Copy out the new words and look them up in the dictionary.  Դուրս գրեք նոր բառերը և նայեք դրանք բառարանում: 

Answer the questions

 1. What do you think are the advantages of swapping homes with another family from a different country as a holiday?
 2. Are any disadvantages mentioned?

 

II.   need doing something և need to do something

Սենյակը վերանորոգման կարիք ունի: The room needs repairing.

Քո վերնաշապիկը արդուկելու կարիք ունի: Your shirt needs ironing.

Բայց եթե մարդը կարիք ունի մի որևէ բան անելու, ապա պետք է գործածել «need to do something» արտահայտությունը:

Օրինակ՝ I need to iron this shirt.

I need to repair this room.

Choose the right word. 

 1. She (needs to mend, needs mending) the carpet.
 2. The walls of the apartment (need to paint, need painting).
 3. Your hands (need to wash, need washing).
 4. They (need to discuss, need discussing) this matter.
 5. The dog is too thin. It (needs feeding, needs to feed) properly.

III. Կան գործողություններ, որոնք սովորաբար մարդն ինքը չի անում: Նա դրանք անել է տալիս: Օրինակ՝ ատամը հեռացնելը կամ բուժելը, մազերը կտրելը, տաբատը կարճացնելը, բնակարանում ջրատաքացուցիչ տեղադրելը և այլն:

Համեմատենք այս երկու նախադասությունները.

Ես փոխեցի խոհանոցի ջրի ծորակը:  I changed the water tap in the kitchen.

Ես փոխել տվեցի խոհանոցի ջրի ծորակը: I had the water tap changed in the kitchen.

մի բան անել տալ – have something done (have + առարկան + բայի երրորդ ձևը)

Ես տաբատս կարճացնել տվեցի: I had my trousers made shorter.

-Ի՞նչ ես անում այստեղ:  What are you doing here?

-Տաբատս եմ կարճացնել տալիս: I am having my trousers made shorter.

-Ջուրը անընդհատ կաթում է ծորակից: Water is constantly dripping from the tap.

-Ես վերանորոգման կտամ այն: I will have it fixed.

Ուրեմն have-ն է ընդունում ժամանակների փոփոխությունը:

Translate the sentences into English

 1. Ես վերանորոգման տվեցի մեր փոշեկուլը:
 2. Ցուրտ է և ես չեմ կարողանա լվալ իմ ավտոմեքենան: Ես լվալ կտամ այն:
 3. Վարսահարդարը կտրեց նրա մազերը: Նա կտրել տվեց իր մազերը:
 4. Ինչ ես անում հիմա: Ես տունն եմ մաքրել տալիս հիմա:
 5. Ատամնաբույժը պլոմբեց (fill in) իմ առջևի ատամը (Ես պլոմբել տվեցի իմ առջևի ատամը):

 

Պատասխանել են՝

Էրիկա Ասատրյանը – դեկտեմբերի 5-ին: Գերազանց աշխատանք է: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյան –  դեկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մինդելի Դիանան՝ – դեկտեմբերի 7-ին: Նույն օրը սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանեցի:

Լարիսա Սիրունյանը՝ դեկտեմբերի 9-ին: Նույն օրը սխալների ուղղումով պատասխանել եմ:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ դեկտեմբերի 9-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Ավետիս Տետեյանը՝ դեկտեմբերի 10-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրությունով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 11-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ դեկտեմբերի 11-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 12-ին:

Մանե Սարգսյանը՝ դեկտեմբերի 12-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրությունով պատասխանել եմ նույն օրը:

Շահ Դանիել՝ դեկտեմբերի 15-ին: Կատարել էր երկու առաջադրանք: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 16-ին:

Պետրոս Հովհաննիսյան՝ դեկտեմբերի 16-ին: Գերազանց աշխատանք էր:

Արդեն երկրորդ ուսումնական տարին է, ինչ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 4-րդ կուրսի ուսանող Անժելա Շամոյանը ակտիվորեն մասնակցում է իր ընտրած մասնագիտության անգլերենի դասընթացի հայերեն և անգլերեն տեքստերի կազմման աշխատանքներին: Ստեղծագործական հեղինակային աշխատանքի արդյունքում շաբաթ առ շաբաթ, ամիս առ ամիս համացանցը հարստանում է Հայաստանի տեսարժան վայրերը ներկայացնող հայերեն և անգլերեն զբոսաշրջիկ-էքսկուրսավար երկխոսություններով, մատչելի ու գրավիչ լեզվով  գրված տեքստերով: Տեքստերի թարգմանությունները հայերենից անգլերեն կամ անգլերենից հայերեն արել է Անժելա Շամոյանը:  Օրինակ, եթե Google-ի որոնման համակարգում գրենք «Pagan Temple Garni – Գառնիի հեթանոսական տաճարը», ապա մի քանի այլ տեղեկատվական նյութերի մեջ կգտնենք նաև Անժելա Շամոյանի կատարած թարգմանությունը: Այդ մասնագիտական դաս-տեքստերի թիվն արդեն 13-ն է:

Կարծում եմ, որ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 4-րդ կուրսի ուսանող Անժելա Շամոյանը արժանի թեկնածու է 2019-ի «Մխիթար Սեբաստացի» մրցանակի համար: Այդ մրցանակի համար նա վերափոխված  Քոլեջի առաջին թեկնածուն կլինի:

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերեն դասընթացի հայերեն և անգլերեն տեքստերը:

 

 

 

 • Դեկտեմբերի ուսումնական օրացույցով որոշված նախագծեր (ռուսերենի և անգլերենի ամանորյա ֆլեշմոբների բովանդակային քննարկումներ, աշխատանքի բաժանում):
 • 2019-2020 ուստարվա առաջին շրջանի ամփոփման նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:
 • Գեղարվեստը կրթահամալիրում. սեր և բարություն փոխանցող Սուրբծննդյան պատվածքների ընթերցումներ և թարգմանություններ. առաջարկում են դասավանդողները:
 • «Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ» ստուգատես
  մանկավարժական ճամբարինախագծերի պատրաստություն. օտար լեզուներով ամանորյա և Սուրբծննդյան երգերի ուսուցման առաջարկություններ:

I. A Text for Reading

Bicycle Revolution

Like all big cities, Paris has a traffic (երթևեկություն) problem: lots of cars, lots of traffic jams (խցանումներ) and lots of pollution (աղտոտվածություն) from exhaust fumes (արտանետվող գազեր). So in 2007, the city began a free bicycle project (անվճար հեծանվային նախագիծ) to improve (լավացնել, բարելավել) the situation.

Now people can take a bicycle, use it for as long as they want, and then leave it at the same place or another bicycle station. The first half-hour on the bike is free (անվճար), but if you don’t return it after 30 minutes, you have to pay. But it’s only €1 a day or €29 a year! The bicycles are heavy (25kg), and they are all grey and have baskets. There are about 20,000 of them in the city, and around 1,450 bicycle stations. So there are more bicycle stations than metro stations.

A city spokesman said, “The free bicycle project won’t solve all our traffic problems, of course. But it might reduce pollution levels (մակարդակ) in the atmosphere. Traffic, together with factory fumes (գործարանային արտանետումներ), is a big problem. Everyone knows about global warming and dramatic climate changes – we know this is partly because rainforests (արևադարձային անտառները, որտեղ հորդառատ անձրևներ են գալիս) are disappearing (անհետանալ). But it’s also because there is so much pollution in the world and we can help improve the situation right here. The bikes might help people to lead a healthier (ավելի առողջ) life, too. There aren’t any simple answers to traffic problems and pollution in cities. But unless we do something now, there will be more traffic jams and temperatures will continue to rise, so the problems in our environment (շրջակա միջավայր) will get worse.”

 1. Do you think we can use the same free bicycle project in Yerevan?
 2. How can we reduce air pollution in Yerevan?

II. Translate the following sentences into English using the vocabulary of the text. (Առաջին հայացքից թվում է, որ դժվար թարգմանություն է, բայց դուք կարող եք հեշտությամբ թարգմանել, եթե տեքստից օգտվեք):

 1. Երևանում կան շատ ավտոմեքենաներ, երթևեկության շատ խցանումներ, իսկ օդն էլ շատ աղտոտված է արտանետվող գազերից.
 2. Եթե մարդիկ սկսեն էլեկտրոմոբիլներ վարել, նրանք կկրճատեն մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակը:
 3. Տարիներ առաջ շատ գործարաններ կային Երևանում և օդի աղտոտվածությունը գործարանային արտանետումների պատճառով էր:
 4. Համընդհանուր տաքացումը և կլիմայի դրամատիկ փոփոխությունները մեծ խնդիրներ են մարդկանց համար:
 5. Մեր շրջակա միջավայրի խնդիրները կվատանան եթե շարունակենք աղտոտել օդը և ջուրը:

 

New vocabulary – նոր բառապաշար

recycle – վերամշակել

recycling – վերամշակում

pollute – աղտոտել

litter – աղբ

waste – վատնել

հայերենի «աղբաման» բառը անգլերենում մի քանի ձևով կարելի է արտահայտել՝ waste paper basket -օգտագործված թղթի աղբաման, litter box – փողոցի աղբաման, rubbish can – աղբաման

Օգտագործեք վերը նշված բառերը այս նախադասություններում.

 1. Don’t drop … on the pavement.
 2. We will … the empty plastic bottles. Leave them here.
 3. Water is important and has limits. Don’t … it.
 4. Factories and cars … the air we breathe.
 5. Drop litter into the ….

Առաջադրանքը կատարել են՝

Աստղիկ Հակոբյանը՝  դեկտեմբերի 1-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Էլյա Գրիգորյանի հոդվածը՝ «Խաղողածեսի նորամուտը նախակրթարանում – The First Grape Wine Making Ritual in the Pre-School»

Աշոտ Բլեյանի օրագրից՝ «Մի բաց նամակ ամենքին – An Open Letter to Everybody»

Կրթահամալիրի 30-րդ տարելիցի տոնակատարության մանրամասն օրացույցը

Նույն թարգմանությունը արել են նաև՝

Ռինա Շագինյանը

Կարինե Թևոսյանը

Մարիամ Սարդարյանը

Ժաննա Հակոբյանը

Դիանա Նազարյանը

Շարունակել եմ սպասարկել mskh.am-ի անգլերեն էջը  

Մենթորական աշխատանք- Անժելա Սարգսյանի հետ «Երբ խմբում առաջատարները տղաներն են»

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբները

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

Առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Գալինա Նովոկրեշինա – 85 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Վիկտորյա Հովսեփյան – 82 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Աննա Ֆրանգյան – 31 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան – 80 մասնակից (մասնակիցների մեծ մասը Քոլեջից են)

Ռուսերենի առաջադրանքները Google-ի ձևաթղթերում հրապարակել է Դիանա Ղազարյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – 70 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – 126 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 82 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան – 38 մասնակից

Անգլերենի առաջադրանքները Googl-ի ձևաթղթերում ես եմ հրապարակել

Հեղինակային մանկավարժության տարածում

Նոյեմբերի 22-ին, 23-ին և 29-ին հանդիպել եմ ԱՄՆ Արիզոնայի համալսարանի դոկտորանտ Կարինե Փալանջյանի հետ և պատասխանել եմ նրա դոկտորական թեզի մաս կազմող հարցերին՝ «Հանրակրթությունը նպաստում է նոր տիպի մտածողության ձևավորմանը» թեմայով: Խոսել եմ կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության, կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզուների դասավանդման, Բլեյան կրթական ցանցի, միջազգային կրթական փոխանակումների, միջազգային ճամբարներին մեր դասավանդողների և սովորողների մասնակցության մասին:

Հեռավար ուսուցում 

Կազմել եմ դաս-առաջադրանքներ  Ավագ և Միջին դպրոցի հեռավար սովորողների համար: Պատասխանները ստուգել եմ, ուղղել սխալները և իմ բացատրություններով ուղարկել եմ սովորողներին, Անի Տեր-Արսենյանին և Լիլիթ Գասպարյանին:

Աշխատանքը Քոլեջում

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների համար շարունակել եմ անգլերենի դասընթացի ստեղծումը.

Դասընթացի ստեղծման աշխատանքներում ինձ հետ համագործակցում են սովորողներ Անժելա և Միլենա Շամոյանները: Տեքստերն ամբողջությամբ մեր շարադրանքներն են:

Սևանա լիճ – Lake Sevan

Դիլիջան – Dilijan

Հաղարծին – Haghartsin

Գառնիի հեթանոսական տաճարը – Pagan Temple of Garni

 

 

 

-Today we are going to Garni Temple. It is the only Pagan Temple in Armenia. When in 301 Christianity was adopted in Armenia, all the Pagan temples were destroyed except Garni. Later, in the 17th century, it was destroyed by an earthquake. It was reconstructed in the middle of the 20th century.

300px-Garni-msu-wlm-3121

Where is the Temple of Garni located?

-The pagan temple of Garni is in Kotaik Province in the village of Garni. It is about 35 km to the North East of Yerevan. It was built in the 1st century by King Trdat A to the God of Sun Mihr.

-Are there any other Pagan temples in Armenia?

-No, there aren’t any other pagan temples. All the pagan temples were destroyed when Christianity was adopted in Armenia in 301. The temple of Garni was so beautiful that it wasn’t destroyed and was left to serve as a historical monument.

-Are there any places of interest on the way to Garni?

-Yes, there is. That is Charents Arch near the village of Voghjaberd. In 1957, when the well-known architect Raffael Israyelyan was going to Garni, he stopped the car and admired the beauty of Mount Ararat. The mountain was seen very well from that place. He decided to build an arch there. Now it has become tourists’ frequently visited place.

 

Չարենցի_կամար5

The Temple of Garni is in a picturesque place. It is near the Gorge of the River Azat. Down there in the gorge, you can see the so-called symphony of stones.

Քարերի_սիմֆոնիան

There are still a number of Armenians who consider themselves to be pagan followers. They organize different pagan festivities and rituals there.

temple – տաճար, synonym to “cathedral”

pagan – հեթանոսական

destroy – կործանել

frequently – հաճախ synonym to “often”

follower –  հետևորդ

ritual – ծես

 

Գառնիի հեթանոսական տաճարը

-Այսօր մենք գնալու ենք Գառնիի հեթանոսական տաճարը: Այն միակ հեթանոսական տաճարն է Հայաստանում: Երբ 301 թվականին Քրիստոնեությունն ընդունվեց Հայաստանում, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին բացի Գառնիի տաճարից: Տաճարը փլուզվեց ավելի ուշ՝ 16-րդ դարում երկրաշարժի հետևանքով: Գառնին վերակառուցվեց 20-րդ դարի կեսերին:

-Որտե՞ղ է գտնվում Գառնու հեթանոսական տաճարը:

-Գառնու հեթանոսական տաճարը Կոտայքի մարզում է, Գառնի գյուղում: Այն մոտավորապես 35 կմ Երևանից հյուսիս արևելք է: Տաճարը կառուցվել է Տրդատ Առաջին թագավորի օրոք և խորհրդանշում է հայերի պաշտամունքը արևի աստված Միհրին:

-Հայաստանում կա՞ն այլ հեթանոսական տաճարներ:

-Ո՚չ, բոլոր հեթանոսական տաճարները քանդվեցին, երբ Քրիստոնեությունը ընդունվեց Հայաստանում: Գառնու տաճարն այնքան գեղեցիկ էր, որ այն պահպանվեց որպես պատմական հուշարձան:

-Կա՞ն այլ տեսարժան վայրեր Գառի տանող ճանապարհին:

-Այո, կա: Չարենցի կամարն է Ողջաբերդ գյուղի մոտ: 1957 թվականին, երբ անվանի ճարտարապետ Ռաֆաել Իսրաելյանը Գառնի էր գնում, նա կանգնեցրեց մեքենան ու հմայված սկսեց նայել Արարատ սարին: Այդ վայրից Արարատը շատ լավ էր երևում: Նա որոշեց հենց այդտեղ կառուցել մի կամար-դիտարան, որտեղ ճամփորդները կկանգնեին ու կհիանային այդ տեսարանով: Այժմ այն դարձել է զբոսաշրջիկների հաճախակի այցելվող վայրրերից մեկը:

-Գառնու տաճարը գեղատեսիլ վայրում է: Այն Ազատ գետի կիրճի վրա է, իսկ այնտեղ ներքևում երևում է, այսպես կոչված, քարերի սիմֆոնիան:

-Հայաստանում դեռ կան հայեր, ովքեր համարում են իրենց հեթանոսության հետևորդներ: Նրանք տաճարի բակում կազմակերպում են հեթանոսական տոնակատարություններ և ծեսեր:

20191119_093438

Նոյեմբերի 19-ին ներկա էի Ավագ դպրոցում անգլերեն դասավանդող Անժելա Մովսիսյանի ուսումնական պարապմունքին, որն ինձ երկու հաճելի անակնկալ մատուցեց: Առաջինն այն էր, որ Անժելա Մովսիսյանը լիովին ընդունել էր իմ անցյալ ուսումնական տարվա վերջին  արված դիտարկումները և սկսել էր իր ուսումնական պարապմունքների  վերափոխման աշխատանքները: Նա մեծ առաջընթաց է ունեցել: Հիմա նա արդեն ամբողջ ուսումնական պարապմունքը վարում է անգլերեն և նույնիսկ նոր բառերի բացատրությունները արվում է դրանց հոմանիշներով՝ առանց թարգմանությունների: Ուսումնական պարապմունքի ընթացքում գերազանցապես լսվում է սովորողների անգլերեն խոսքը:

Երկրորդ անակնկալն այն էր, որ խմբում առաջատարները տղաներն էին: Տարիներ առաջ սովորաբար անգլերենով հետաքրքրված էին աղջիկները, ովքեր ուզում էին իրենց ուսումը շարունակել Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանում կամ Պետական համալսարանի ռոմանագերմանական լեզուների բանասիրության ֆակուլտետում: Հիմա արդեն տղաներն են ակտիվացել՝ այն տղաները, ովքեր ուզում են ծրագրավորողներ դառնալ: Այո, փոխվել են ժամանակները, փոխվել են պատանիների հետաքրքրությունները:

 • 300px--Հաղարծնի_վանք_1
 • Which is our next destination in the province of Tavush?
 • -Our next destination is one of the most beautiful monasteries in Armenia. The monastery is called Haghartsin. It is about 13,4 km to the north of Dilijan, in a picturesque place.
 • -What does the word Haghartsin mean in Armenian?
 • -According to a folklore myth, an eagle was soaring playfully over the dome of the main church on the day of its consecration. The Armenian word for “to play” is “խաղալ” or “հաղալ” in the local dialect. The Armenian for eagle is “արծիվ”. So Haghartsin is a compound word in Armenian meaning “խաղացող արծիվ – playing eagle”.
 • -Here is Haghartsin Monastery. It is really beautiful, isn’t it?
 • -Oh, what a beauty!
 • -How old is this monastery?
 • -Haghartsin Monastery was built in the 10-13th centuries.   The monastery has 4 churches: St. Grigor, St.Astvatsatsin (St.Mary), Holy Katoghike Church, St.Stepanos Church. All these churches were built in different years. There are also chapels and cross-stones here.
 • -And what was this hall used for?

 

180px-Haghartsin-4

 • -That was the refectory. It was constructed on 12 columns that symbolize 12 apostles of Christ. It served as a public dining-room. There is a huge bronze pot with ornaments on it in the yard of the monastery.
 • -Oh, what an old tree it is!
 • -There is a belief that if you can go through the hollow of this tree your dream will come true.
 • -I have a dream. Let me try it.

 

Vocabulary

destination – նպատակակետ

province – մարզ

picturesque – գեղատեսիլ

mean – նշանակել

folklore – ժողովրդական բանահուսյություն

myth – առասպել

soar – թևածել, ճախրել

dome – գմբեթ

consecration – օծում

eagle – արծիվ

dialect – բարբառ

compound word – բարդ բառ

chapel – մատուռ

refectory – սեղանատուն

symbolize – խորհրդանշել

apostel – առաքյալ

pot – կաթսա

hollow – ծառի փչակ

Մի փոքր բառակազմություն.

Դիտարկենք «help» բառը: Այն կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը.

help – (գոյական)-օգնություն, (բայ) – օգնել

helped – անցյալի ձևը

helper – օգնական

helpful – օգտակար լինելու հատկանիշը

unhelpful – օգտակար չլինելու հատկանիշը

helpless – անոգնական լինելու վիճակ

helpfully – օգտակար կերպով

Task 1.  Use one of the different forms of help to complete the sentence.

 1. This exercise is rather difficult. Can you … me?
 2. A newborn baby is …. and totally dependent on other people.
 3. The shop assistant was very …. . She didn’t want to give me any advice.
 4. Thank you very much for all the …. you gave me when I was preparing for my exams.
 5. She is a …. person, always there when you need a hand.
 6. If you organize a party for children you need about one …. for every five children.
 7. John …. Raquel to finish her homework yesterday.
 8. “Shall I carry that heavy bag for you?”, he said ….

Simple Past և Past Perfect ժամանակաձևերի կրկնողություն

Task 2. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

Hidesaburo Ueno was a professor at the University of Tokyo. Every morning his faithful dog Hachiko …. (say) goodbye to his master at the front door and every evening the dog  … (go) to the railway station to welcome his master home. One day Professor Ueno …. (not return) on the usual train. He …. (have) a heart attack at work and died. The professor’s friends …. (take) the dog to their house to look after him. On the first day when they …. (arrive) from work they …. (find) Hachiko missing. He …. (escape) and gone to the station where he …. (meet) his master so many times. The next day and the day after that Hachiko …. (do) the same thing. In fact, he continued to meet his master for the next ten years until he finally died too.

Questions for discussion  

Task 3

Are you a loyal friend?

You have promised to meet a friend to go shopping, but another friend has just phoned to invite you to do something better.

Do you:

a) let your first friend down and not go shopping?

b) keep to your original arrangement and go shopping?

c) phone the first friend and explain the situation?

Can you remember about another situation from your own life and prove that you or your friend are loyal to each other?

 

Պատասխանել են՝

Դիանա Մինդելին՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով և բացատրությունով պատասխանեցի նույն օրը:

Լարիսա Սիրունյանը՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Վահե Հովհաննիսյան՝ նոյեմբերի 22-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը՝ նոյեմբերի 24-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

Էլեն Ջանոյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով նույն օրը պատասխանեցի:

Նելլի Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 29-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նույն օրը:

 

 

 

-Which is the next place of interest that we will visit?
– We will go to Dilijan. For me Dilijan is one of the most beautiful places in Armenia. I hope you will like it.
– Where is Dilijan located? What is the distance from Yerevan to Dilijan?
-Dilijan is in Tavush province, on the bank of the River Akhstev. It is about 106 km from Yerevan. It usually takes 2 hours to get there by car or by bus.
-What else can you tell about Dilijan?
– According to the locals, the name “Dilijan”means  “sweet tongue” (sweet sound). Dilijan’s climate is healthy with fresh air because it is surrounded with forests of fir trees.  Dilijan is rich in natural springs of fresh and mineral water. Dilijan Mineral Water is rich in minerals that are natural remedies for the people with digestive problems, and the forests of fir trees help people with larynx problems..
-Are there any historical monuments in or near Dilijan?
-Of course, there are. Not far from Dilijan is the Monastry Haghartsin.
-We will visit there, won’t we?
-Surely, will visit. But before visiting Haghartsin I will tell you a legend about Haxartsin Monastery.
-Ո՞րն է հաջորդ տեսարժան վայրը, որը մենք այցելելու ենք:

-Մենք կգնանք Դիլիջան: Ինձ համար Դիլիջանը Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է: Ես հուսով եմ, որ դուք կհավանեք այն:

– Որտե՞ղ է գտնվում Դիլիջանը: Որքա՞ն է Երևանից Դիլիջան հեռավորությունը:

– Դիլիջանը Տավուշի մարզում է՝ Աղստև գետի վրա: Երևանից Դիլիջան 106 կմ է: Սովորաբար 2 ժամ է պահանջվում ավտոբուսով կամ ավտոմեքենայով այնտեղ հասնելու համար:

– Էլ ի՞նչ կարող եք պատմել Դիլիջանի մասին:

– Ըստ տեղաբնակների «Դիլիջան» անունը նշանակում է «քաղցր լեզու» կամ «քաղցր ձայն»: Դիլիջանի կլիման մեղմ է և առողջարար իր մաքուր օդով, որովհետև այն շրջապատված է եղևնիների և սոճու անտառներով: Դիլիջանը հարուստ է բնական հանքային և խմելու սառնորակ ջրերով: Դիլիջանի հանքային ջուրը հարուստ է  միներալներով, որոնք բուժիչ սպեղանի են մարսողական և շնչուղիների  խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար:

– Դիլիջանում կամ նրա մոտաքայքում կա՞ն պատմական հուշարձաններ:

– Իհարկե կան: Հաղարծինի վանքը Դիլիջանից հեռու չէ:

– Մենք կայցելենք այնտեղ, այդպես չէ՞:

Իհարկե, կայցելենք: Բայց նախքան Հաղարծին այցելելը ես մի ավանդապատում կպատմեմ նրա մասին:

Տեքստի հեղինակ՝  Անժելա Շամոյան

Սկսում ենք կատարել անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

I. Here are some adjectives characterizing persons. Ահա անձերին բնորոշող մի քանի ածականներ:

Positive negative
friendly  – ընկերական, բարեկամական, բարեհամբույր

 

unfriendly – անբարեհամբույր, ոչ ընկերական

 

organized – կազմակերպված

 

disorganized – անկազմակերպ

 

kind – բարի

 

unkind – չար

 

Honest –  ազնիվ

 

Dishonest – անազնիվ

 

Hardworking – աշխատասեր

 

Lazy – ծույլ
Polite – քաղաքավարի Impolite անքաղաքավարի
Respectful – հարգարժան Miserable – խղճալի
Relaxed – հանգիստ Worried – անհանգստացած

Լրացրեք նախադասությունները՝ ընտրելով տրված ածականներից որևէ մեկը.

 1. She always gossips and tells bad things about other people. She is so …
 2. Hakob never gets nervous before examinations. He is always …
 3. Lucy doesn’t want to do hard work. She is so …
 4. Tom is very … He always says please and thank you.
 5. Don’t trust Sam. He is …
 6. Henry is so … There are books and magazines, socks and shirts everywhere in his room.
 7. Everybody likes Uncle Edward. He is so …

II. Make և get բայերը ածականների հետ.

make somebody angry – բարկացնել մեկին

get angry – բարկանալ

make somebody happy – ուրախացնել

get happy – ուրախանալ

Complete the sentences with make or get.

 1. Do not … angry. Listen to me, please.
 2. Do not …your teacher angry.
 3. You will …. fat if you eat too much pastry.
 4. You will  … nervous if you play with your smartphone

III. as … as այնքան որքան, not so … as կամ՝՝ not as … as  – ոչ այնքան որքան,

Examples:

There are as many pupils in our class as there are in that one.

You can drink as much mineral water as you like. It is free.

I am not so hardworking as you are.

Translate into English.

 1. Երևանում այնքան ցուրտ չէ որքան Աշոցքում:
 2. Նա այնքան շատ է սիրում ջազային երաժշտություն (jaz music), որքան իր քույրը:
 3. Լոռին նույնքան գեղեցիկ է, որքան Տավուշը:
 4. Օպելը այնքան թանկարժեք չէ, որքան Տոյոտան:

 

III. Նկարագրեք ձեր երկու ընկերներին՝ օգտագործելով այս դասի բառերն ու բառակապակցությունները:

Աշխատանքը կատարել է՝

Ալիսա Ղասաբյանը՝ նոյեմբերի 19-ին: Կիսատ էր արված: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի նոյեմբերի 20-ին: Նոյեմբերի 21-ին արդեն լրիվ կատարած նորից ուղարկեց աշխատանքը: Նույն օրը սխալների ուղղումով պատասխանեցի:

Մանե Հովհաննիսյանը՝ նոյեմբերի 21-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Աստղիկ Հակոբյանը՝ նոյեմբերի 30-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով և բացատրությունով:

Elya Grigoryan

https://dpir.mskh.am/en/node/1934

Grape cultivation has been developed in Armenia since earliest times. During numerous excavations many wine making centers were unearthed in Armenia the oldest of which is the winepress in Areni dated 6000 years old. It was discovered in 2011. A winepress is a structure-device for extracting juice from crushed grapes. It has a sloping basin where wine makers squeeze or trample the crushed grapes with hands or bare feet, and the sweet juice flows into an adjacent container through a tube. But such winepresses rarely can be found in Armenia now. As in all areas, everything is automated in this area as well.

I think it will be interesting for the reader to know that there is a Grape and Wine School at the College of ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex where they study gardening, viticulture, and winemaking, from founding a vineyard to producing and consuming wine.

Within the framework of the Annual International Festival of Sculpture Architecture and Environment, a big sloping stone basin of the winepress was created and installed in the College yard. Here the Educomplex learners and teachers enjoy themselves making grape wine.

All rituals in our educational complex have a prologue. The grape wine making ritual is no exception. Students are getting ready for it. They are learning songs and song-dances. They turn to winemaker Artak Rshtuni for advice, and he explains in detail how they can separate the grapes from the stem, how they can squeeze the grapes. During such a discussion, for example, we found out that grapes cannot be washed when making wine because the yeasts on the grapes are cleansed and without it the wine will not be produced. On the eve of the wine making ritual, children go shopping with their parents, choose grapes, ask for prices, compare, weigh, get to know different sorts of grapes, distinguish ripe and underage grapes by their color.

Առաջին վիդեոն

As in all our activities, great is the home-kindergarten connection. When a child feels that there is the same atmosphere at home and in the garden, the same zeal for ritual, our work becomes more efficient and easier. When everything is ready, without any formality, without artificial tension, without fake staging, the ritual begins with pure national songs and dances, performances, blessings and lauds.

We begin trampling the grapes in the winepress sloping basin. Hmmm, one can go crazy… the trampling sounds, children’s faces shining with grape must, trampling feet, laugհter and fun, songs and dances… what else do we need to enjoy the real festivity. The College kindergarten children were the first to test the winepress basin in all its charm.

Երկրորդ վիդեոն

The parents were following the ritual on the Facebook through live broadcasting, and here are their comments:

″What a pleasure!″

″What a fun!″

″I wish I myself went to this kindergarten!″

″I am happy that my daughter goes to this kindergarten.″

 

Երրորդ վիդեոն

On October 17 the pre-school teachers presented the performance of their ritual lesson ″Grape Harvest″. At the appointed time a group of pre-school teachers had gathered near the winery winepress basin, and grape wine making ritual began. You could hear and see the pre-school teachers singing and laughing enjoying themselves by the winepress basin. We praised and blessed the grape harvest by singing the songs ″Mummy, Mummy  the Grape is Ripe″, ″We harvested Grapes″, … let’s trample the grapes. How crazy we were!  What a fun he had! The group of pre-school teachers were separating the grapes from their clusters, and a bare feet expectant mother was trampling the grapes. We sent our squeezed grape juice to our school winery to undergo fermentation so that we can have our handmade wine on the days of celebrating the 30th anniversary of ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex.

Չորրորդ վիդեոն

We carried out the same grape wine making ritual with the group of the teacher training course.  They were inspired by our ritual and joined in it by squeezing the grapes and singing ritual songs. Then we visited our College Grape and Wine School where the wine making preparation work was in full swing. The girls were hanging the grapes, and the boys were weighing and squeezing them. The trainees were very much impressed. ″I think you do not even feel how your day begins and ends. Your every second is full of activities″, said Manae Ghazaryan, a trainee.

Հինգերորդ վիդեոն

National rituals, customs, song-dances that have come to us from pure, living origins, which are connected and harmonious with nature, must be preserved and prevented from becoming foul.

The only thing left for us is to join in the fun and go crazy together.

In my article, I have used the video materials created by pre-school teachers of Yerevan  ″Mkhitar Sebastatsi″ Educational complex.

 

 

Lake-Sevan

Tourist: Which places of interest are usually shown to tourists when they visit Armenia?

Guide: When tourists come to Armenia they are certainly taken to Echmiatsin, Garni, Geghard, Noravank, Lake Sevan, Tatev Monastery and some other places.

Tourist: Where is Lake Sevan located?

Guide: Lake Sevan is located some 60 Km to the North East of Yerevan, and it usually takes 45-60 minutes to get there by bus or car.

Tourist: What else can you tell us about the lake?

Guide:  Lake Sevan is the second largest lake in the world among the lakes at the altitude of more than 1900 meters above the sea level. It has fresh water. Many years ago the level of the lake was so high that it had an island, but during the Soviet Union hydroelectric power stations were built on the River Hrazdan, and more water was released from the lake. In the result of this, the island became a peninsula.

Tourist: Are there any historical monuments near Lake Sevan?

Guide: There is a monastery on the peninsula. They say that the oldest cross-stones are kept in the yard of the monastery.

Tourist: Does Lake Sevan have any influence on the development of Armenia’s economy?

Guide:  It surely has. Besides hydroelectric power stations built on the River Hrazdan we know that the water of this river is used to irrigate Ararat Valley.  So every year more and more water is released from the lake. The level of Lake Sevan is decreasing, and the water in it is getting swampy. Without Lake Sevan, the territory of Armenia would become a desert. We should think about the problem of Sevan and give a solution to it.

Tourist: Do people of Armenia like to have a good time on the shore of Lake Sevan?

Guide: The summers in Armenia are very hot, especially in Yerevan. So people of Armenia like to spend their weekends on the shore of the lake. They swim and sunbathe here. But we should be very careful not to get sunburnt.

 

at the altitude of – ծովի մակարդակից մի ինչ-որ բարձրության վրա

freshwater – քաղցրահամ ջուր

peninsula – թերակղզի

cross-stone – խաչքար

hydroelectric power station – հիդրոէլեկտրակայան

influence – ազդեցություն

development  – զարգացում

release water – ջուր բաց թողնել

decrease – նվազել

on the shore of the lake (sea) – լճի, ծովի ափին

sunbathe – արևի լոգանք ընդունել

get sunburnt – արևահարվել

Creative task

I. Answer the following questions.

 1. What is interesting in the city you are living in now? Is it a large city or a small town? Can you compare it with Yerevan?
 2. Have you learned the official language of the natives in the country of your residence now?
 3. What difficulties do you have to overcome in the new place of living?

 

Developing your oral speech

Explanations

II. In everyday speech people often use the absolute forms of possessive pronouns: mine-իմը, yours – քոնը, his- նրանը, hers-նրանը, its-նրանը, դրանը, ours-մերը, theirs-նրանցը.

All these pronouns are used when the speaker doesn’t want or there is no need to repeat the noun which has already been used in the speech.

Examples:

Which of these books are yours?

Mine is the one with my name on the cover. 

Which of the coats is Mary’s?

Hers is the one with big brown buttons on it.

Which gloves are yours?

– Mine are the ones with red lines on them.

How do you like my new hat?

I don’t like this hat of yours at all, it doesn’t suit you. 

 

Task

Translate the answers into English.

Which of the documents are Nick’s? – Նրանը նրանք են՝ իր նկարներով դրանց վրա:

Which bicycle is Tom’s? – Նրանը դռան մոտինն է:

Which of the dogs is the Browns’? – Նրանցը ձախ ականջի վրա սև բծովն է: (բիծ-spot)

Which of these bags are your? – Մերը պիտակներովն են:

You always read while eating, don’t you? – Այո, դա իմ վատ սովորությունն է:

Who is that blue-eyed girl Peter and Ann are talking with? – Նա նրանց զարմուհին է: (Սխալ կլինի, եթե թարգմանեք այսպես՝ She is their niece.)

Why didn’t you reproach the waiter when he spilt some wine on your new dress? – Դա նրա մեղքը չէր: (մեղք-fault)

Explanations

III. When you want to express an idea, about which you have no doubt, you can use the following speech patterns: surely-հաստատ, certainly-անշուշտ, there is no doubt- կասկած չկա.

Examples:

We have run out of bread, and our bakery closes at 6 pm.

Surely, there is some other bakery which closes later.

The tin-opener is missing. I’ve got nothing to open the tin with.

Surely, there is another one in the kitchen-cupboard.

I don’t thinkwe can go to the skating-rink tonight.

-There is certainly no hope of our going to the skating-rink tonight. It’s thawing.

 

Task

Translate the speaker’s remarks into English. 

I have to take some medicine for my cough. Անկասկած հազի դեմ հաբեր կան այդ դարակում:

It’s raining outside and I can’t find my umbrella. Հաստատ մեկ ուրիշ անձրևանոց էլ կլինի տանը: Շարունակիր փնտրել:

I think “Google translate” doesn’t give the right translation of this word. – Դու անշուշտ կհասկանաս այդ բառի իմաստը, եթե դա նայես Օքսֆորդի բառարանում: (look up a word in the dictionary)

Պատասխանել են՝

Դիանա Մինդելին՝ նոյեմբերի 8-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ նոյեմբերի 9-ին:

Նելլի Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 15-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Ալեն Գևորգյանը՝ նոյեմբերի 20-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Էրիկա Ասատրյան՝ նոյեմբերի 30-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Արսեն Մկրտչյանը՝ դեկտեմբերի 30-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 15:28-ին:

Read the dialogue and answer the questions.

William: Guess what? Next week, I’m going to start diving lessons. You know – scuba diving. (ստորջրյա լող ակվալանգով)

Sam: Really? That’s fantastic! But I am surprised – have you ever done anything like this before?

William: No, never. And that’s the problem. My life is really boring (ձանձրալի). Well, that’s what Emily Jones said yesterday.

Sam: Well, Emily Jones is a really unkind person. Attractive, but unkind. Just a minute – are you doing this because of her?

William: I am not sure. Sort of. Maybe, Well, yes.

Sam: You are mad! You shouldn’t do things just to impress other people. Especially Emily Jones!

William: I know – but I like her. I’ve never taken a risk in my life. And if I don’t take any risks, I’ll never get what I want.

Sam: OK. So tell me – if you go diving, will you enjoy it?

William: Probably not. To be honest, I’m really frightened! And …well, the truth is, I can’t swim!

Sam: William, do you know what? You should be who you are – a friendly, honest, nervous guy! Forget Emily Jones and forget diving! Come on, let’s go and get a pizza.

Questions

1. What does William think about himself?

2. What does Sam think about Emily Jones?

3.  Why does Sam say, “You are mad!”

4. Why does William want to take a risk?

5. Why won’t William enjoy diving?

6. What does Sam think William should do?

Պայմանական նախադասություններ

Պայմանի երկրորդական նախադասությունները սովորական ներկա ժամանակում են, իսկ գլխավոր նախադասությունը՝ ապառնի:

Օրինակ՝

Եթե գաս ինձ հետ պատկերասրահ, դու կտեսնես շատ գեղեցիկ նկարներ այնտեղ: If you come to the picture gallery with me, you will see many beautiful pictures there.

Առաջադրանք

Բայերը գրեք ճիշտ ժամանակաձևերով.

 1. I (not help) you, if you (not tell) me the truth.
 2. If you (read) this letter, you (understand) everything.
 3. You (help) me if I (tell) you the truth. (հարցական նախադասություն է)
 4. I think he (understand you) if you (tell) him everything.
 5. If you (go) out without an umbrella, you (get) wet.

Present Perfect բայական ժամանակաձևը «ever» և «never» բառերի հետ:

Օրինակներ.

Have you ever gone to the new zoo in Yerevan? Դու երբևէ գնացե՞լ ես Երևանի նոր կենդանաբանական զբոսայգի:

No, I have never been to the new zoo in Yerevan. Ոչ, ես երբեք չեմ եղել Երևանի նոր կենդանաբանական զբոսայգում:

Դու երբևէ վիսկի խմե՞լ ես: Ոչ, ես երբեք վիսկի չեմ խմել: Have you ever drunk whiskey? No, I have never drunk whiskey.

Առաջադրանք.

Բայերը օգտագործեք ճիշտ ժամանակաձևերով.

 1. You ever (be) to Paris?  No, I never (be) to Paris.
 2. You ever (taste) crawfish? (խեցգետին) No, I never (eat) crawfish.
 3. You ever (try) to climb up Mount Aragats? No, I never (be) to Armenia.

Թարգմանեք նախադասությունները անգլերեն:  

 1. Դու երբևէ փորձե՞լ ես ավտոմեքենա վարել:
 2. Ես երբեք չեմ եղել Անգլիայում:
 3. Դու երբևէ փորձել ես ճաշ պատրաստել:
 4. Ես երբեք ձի չեմ վարել: (ride-rode-ridden)
 5. Դու երբևէ վարե՞լ ես ձախ ղեկով (wheel) ավտոմեքենա:

 

Պատասխանել են՝

Ալիսա Ղասաբյանը՝ նոյեմբերի 8-ին: Նոյեմբերի 9-ին պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Մանե հովհաննիսյանը՝ նոյեմբերի 12-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածը Դպիրում ‹‹Վադուլ Լուի Վոդեի դասերը. Հայկական իրականություն վերադառնալիս – The Lessons of Vadul Lui Voda (returning to Armenian reality)››

Տնօրենի օրագրից – Ամենակարևորը 30-ամյակի այս փոփոխությունների մեջ դուք փորձեք տեսնել այն, ինչ-որ հեղինակային է, այն, ինչ-որ ձերն է – The post important thing in the changes of the 30th anniversary of our Educomplex is that you should try to see the author pedagogy and what is yours in it.

Արևորդի միջազգային փառատոնի փակման արարողության ժամանակ տիար Բլեյանի ելույթը.

Through this partnership, our author pedagogy gains environmental experience and reliable high-flying partners. Կայքը չէր աշխատում, որ հրապարակեի անգլերեն էջում.

 

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Դպիր

Ուսուցիչը՝ կենտրոնում, բայց ամբողջ դասարանը ուսումնական գործընթացի մեջ

 

Մենթորական աշխատանք այս տարի կրթահամալիր մուտք գործած անգլերեն դասավանդողների հետ

Հերմինե Գևորգյանի հետ

Էլինա Մանուկյանի հետ

Աշնանային մանկավարժական ճամբար

Վարել եմ անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողների նախագծային խմբի աշխատանքային հավաքները

Հոկտեմբերի 28-ի լուսաբանումը – Աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր

Հոկտեմբերի 29-ի Իրինա Ապոյանի լուսաբանումը – Workshops in English

 

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում

Ռուսերենի ֆլեշմոբ, հոկտեմբերի 18-ին

դասարան Առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Դիանա Ղազարյան 82
4-5-րդ դասարաններ Ալյոնա Զախարյան 81
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 46
9-12-րդ դասարաններ Մարիամ Քալանթարյան 144
Ռուսերենի ձևաթղթերը կազմել է Դիանա Ղազարյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 93
4-5-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 120
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 35
9-12-րդ դասարաններ 61
Անգլերենի Google ձևաթղթերը կազմել է Յուրա Գանջալյանը

Շարունակել եմ Հեռավար ուսուցման աշխատանքը:

Հոկտեմբերի 28-ին, ժամը 13:00-ին կենտրոնական ընթերցասրահում մեկնարկեց օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի աշխատանքային հավաքը:    Քննարկվող թեման էր ՝ ‹‹Տնային հանձնարարությունները որպես լրացուցիչ կրթության նախագիծ››: Մանկավարժական ակումբում նույն թեման արդեն քննարկվել էր, բայց այսօրվա հավաքը յուրահատուկ էր նրանով, որ աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր: Իրենց բլոգներում հրապարակված տնային հանձնարարությունների մասին անգլերեն խոսեցին Իրինա Ապոյանը, Լիանա Ասատրյանը, Միլենա Մանուչարյանը, Լիլիթ Սարգսյանը, իսկ Սիլվա Հարությունյանը, Տաթև Ալեքսանյանը, Անի Մրտեյանը տեղից հարցեր էին ուղղում ելույթ ունեցողներին և արտահայտում իրենց կարծիքները:

Վերջում մեր աշխատանքային հավաքին միացավ տիար Բլեյանը: Նա առաջարկեց կենդանի կապ ստեղծել Երևան ժամանող զբոսաշրջիկների հետ: Թանգարանները, պատմական հուշարձանները հիմնականում պատմում են մեր երկրի ու քաղաքների անցյալի մասին, իսկ մեր ներկա՞ն: Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկներին հետաքրքիր կլինի այցելել մեր կրթահամալիր, տեսնել հեղինակային մանկավարժության անընդհատ զարգացող կրթական միջավայրը, տեսնել ու մեր ազգային ծեսերի մասնակիցը լինել, համտեսել ազգային ուտեստներ, մի որևէ պար սովորել ու հեռանալ Հայստանից ոչ միայն պատմական հարուստ անցյալով տպավորված, այլ նաև՝ ներկայով հիացած:

I. Text            The Faithful Dog

Prince LLewellyn was out hunting on his horse in the Welsh countryside. At that time his newborn son was sleeping at home, and Gelert, his faithful dog, was watching over him. While the Prince and his men were riding through the forest, they heard loud barking coming from the direction of the house. The Prince had a terrible feeling. He turned his horse around and galloped quickly home.

When Prince LLewelyn walked through the door, Gelert was waiting for him. As soon as he saw his master, the dog jumped up to greet him with a huge smile on his face. The Prince looked at Gelert. Something wasn’t right. When he looked closer he saw blood dripping from the dog’s mouth and fur. LLewellyn ran into his son’s bedroom. The cot (օրորոց) was empty. The white sheets were covered with blood. The Prince didn’t think twice. He took his sword and swung it at the dog. Gelert looked at his master as if he didn’t understand. Then with a final whimper, he lay down and died. As Prince LLewellyn looked at his dead dog on the floor, he knew that he had done something wrong. He looked around the room and he saw that there had been a fight. There were clothes and broken dishes on the floor. There was a lot more blood too. And then he heard the sound of a baby crying. The noise was coming from under the cot. The Prince slowly lifted it up. There was his baby, alive and well. On the floor behind the cot he saw the body of a dead wolf. And then the Prince realised. Gelert hadn’t killed his son – he had hidden the baby and killed the wolf. Prince LLewellyn was heartbroken. He organised a great ceremony to burry the dog that had saved his son’s life. He visited the grave every day until he died.

Այս տեքստում պարզ ձևով ներկայացված են անգլերենի Simple Past, Past Continuous և Past Perfect ժամանակները:

While the Prince and his men were riding through the forest, they heard loud barking coming from the direction of the house.

Մինչ արքայազնը և իր մարդիկ ձիերով անցնում էին անտառով, նրանք լսեցին …

«While» շաղկապը հաճախ է օգտագործվում անգլերենի անցյալ շարունակական բայական ժամանակաձևը կազմելու համար:

«When» շաղկապը նույնպես կարող է օգտագործվել:

When Prince LLewelyn walked through the door, Gelert was waiting for him.

Այս տեքստում անգլերենի Past Perfect ժամանակաձևի օգտագործման մի քանի օրինակ կա:

…he knew that he had done something wrong.

He looked around the room and he saw that there had been a fight.

Gelert hadn’t killed his son – he had hidden the baby and killed the wolf.

He organised a great ceremony to burry the dog that had saved his son’s life.

Այժմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ Past Perfect ժամանակաձևը, քանի որ հայ սովորողները հաճախ են սխալվում հենց այդ ժամանակաձևի ընտրության հարցում:

The Past Perfect ժամանակաձևի կազմությունը և գործածումը

Կազմությունը բոլոր դեմքերի համար նույնն է՝ had + բայի երրորդ ձևը

I (you, he, she it, we, you, they) had eaten. Ես կերել էի:

Had he eaten?  He hadn’t eaten.

Ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է նախքան մի պահ անցյալում: Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել կամ բառակապակցություններով՝ by 6 o’clock yesterday-մինչև երեկ ժամը 6-ը, by last Sunday-մինչև անցյալ կիրակի, by the end of last year-մինչև անցյալ տարվա վերջը:

Ես ավարտել էի այդ աշխատանքը մինչև անցյալ ուրբաթ: I had finished that work by last Friday.

Մենք հանձնել էինք մեր քննությունները մինչև ամառվա սկիզբը: We had taken our examinations by the beginning of summer.

Անցյալի այդ պահը կարող է արտահայտվել նաև մեկ այլ նախադասությամբ, որը անցյալ ժամանակում է:

Երբ նա նորից զանգահարեց ինձ, ես կատարել էի առաջադրանքը: When he telephoned me again, I had done the task.

Նա ասաց, որ կարդացել է այդ գիրքը: He said that he had read that book.

Նախքան ֆիլմը դիտելը նա կարդացել էր այդ վեպը: She had read the novel before she saw the film.

Նա սկսեց թարգմանել բանաստեղծությունը հայերեն, մի քանի բառ բառարանում նայելուց հետո: He began translating tհe poem into Armenian after he had looked up some words in the dictionary.

Նա չէր պառկում քնելու մինչև չպատասխաներ բոլոր նամակներին: She didn’t go to bed until she had answered all the letters.

 

Առաջադրանք 

Complete the Dialogue using the right tense forms.

Alan: Hey Dylan, I hear you played your first concert  last night. How was that?

Dylan: It was OK. The audience … (like) it. But we … (have) some problems.

Alan: Really? What ….(happen)?

Dylan: Well, as I …(sing) the fourth song, all the lights suddenly ….(go) out!

Alan: Oh no! What … you …(do)?

Dylan: The audience sat in the dark and I carried on singing.

Alan: Wow! Well done – that was pretty cool of you.

Dylan: Oh, that was nothing. As soon as the lights …(come) back on, I realised my microphone … (not work)!  So while the guys … (fix) the microphone the band musicians played on, and when it was fixed I … (start) singing again. No broblem!

Alan: No problem? I hope all your concerts aren’t like that.

 

Բացել փակագծերը՝ բայերը գործածելով կամ Simple Past, կամ՝ Past Perfect ժամանակաձևերում:

 1. The teacher (to check) our essays by last Saturday.
 2. She opened the door and (to see) that someone (to turn) everything upside down.
 3. Tom (not to go) to bed until he (to clean) his teeth.
 4. She (to say) that she (to see) that film (not to want) to see it again.
 5. When I (to look) at him I (to think) that I (to meet) him somewhere before.
 6. We (not to have) breakfast when she (to arrive.)
 7. We couldn’t pass the border because we (to leave) our passports at home.
 8. After he (to read) all the names on the list, he realized that he (not to pass) the test.
 9. When she (to come) home it (to seem) to him that something bad (to happen).
 10. When I (to arrive) at the airport, I (to discover) that I (to forget) to bring the passport.

Թարգմանել անգլերեն

 1. Երբ հասա կայարան, հիշեցի, որ մոռացել եմ վերցնել իմ անձնագիրը:
 2. Երեխան սովորաբար չէր քնում, մինչև հեքիաթ չպատմեին:
 3. Նա ավարտել էր տեքստի թարգմանությունը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը:
 4. Սիրանուշը շատ էր կարդացել Եգիպտոսի մասին նախքան այնտեղ մեկնելը:
 5. Նա հասկացավ ամեն ինչ, նամակը մի քանի անգամ կարդալուց հետո:
 6. Ուսուցիչն ասաց, որ ստուգել է մեր շարադրությունները:
 7. Ֆիլմն այնքան անհետաքրքիր էր, որ բոլորը լքել էին դահլիճը, նախքան դրա վերջանալը:
 8. Նրանք չկարողացան շարունակել իրենց ճամփորդությունը, որովհետև ծախսել էին իրենց ողջ գումարը:
 9. Նրանք հրաժարվեցին որևէ բան ուտել, քանի որ արդեն ճաշել էին:
 10. Դու ասացի՞ր նրան, որ պատասխանել ես իր նամակին:

 

Պատասխանել են՝

Ավետիս Տետեյանը՝ նոյեմբերի 3-ին: Պատասխանել եմ սխալների ուղղումով նոյեմբերի 4-ին:

Լարիսա Սիրունյանը՝ հոկտեմբերի 28-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ հոկտ. 31-ին:

Մինդելի Դիաննան՝ հոկտեմբերի 30-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը սխալների ուղղումով: Շատ լավ էր գրել: Ընդամենը երկու սխալ էր արել:

Անի Ազատյանը չի կարողացել կատարել առաջադրանքը և նամակով խնդրել է բացատրել Simple Past ժամանակաձևը: Ուղարկեցի բացատրությունը նոյեմբերի 6-ին:

Մանե Սարգսյանը  թերի է կատարել առաջադրանքը:  Որոշեցի Մանե Սարգսյանին և Անի Ազատյանին ավելի հեշտ առաջադրանքներ տալ:

Աստղիկ Խաչատրյանը՝ նոյեմբերի 6-ին. գերազանց է կատարել առաջադրանքը: Նույն օրը ուղարկեցի պատասխանը:

Արսեն Մկրտչյանը՝ նոյեմբերի 10-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նոյեմբերի 11-ին:

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

4-5-րդ դասարաններ. Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

 

Հոկտեմբերի 28

ժամը 13:00-14:00

Քննարկվող թեմա. ‹‹Տնային հանձնարարությունները որպես լրացուցիչ կրթության նախագիծ››. ներկայացնում են դասավանդողները: Պատասխանատուներ. ռուսերենի խմբում՝ Ժաննա Հակոբյան, անգլերենի և այլ օտար լեզուների խմբում՝ Յուրա Գանջալյան

Հոկտեմբերի 29

Ժամը 13:00-14:00

Քննարկվող թեմա. ‹‹Կրթահամալիրի 30 ամյակին նվիրված նախագծեր›› ներկայացնում են դասավանդողները: Պատասխանատուներ. ռուսերենի խմբում՝ Ժաննա Հակոբյան, անգլերենի և այլ օտար լեզուների խմբում՝ Յուրա Գանջալյան

Հոկտեմբերի 30

Ժամը 13:00-14:00

Քննարկվող թեմա. ‹‹Կրթահամալիրի 30 ամյակին նվիրված նախագծեր›› ներկայացնում են դասավանդողները: Պատասխանատուներ. ռուսերենի խմբում՝ Ժաննա Հակոբյան, անգլերենի և այլ օտար լեզուների խմբում՝ Յուրա Գանջալյան

Հոկտեմբերի 31

Ժամը 13:00-14:00

1.eTwinning-յան նախագծերն է ներկայացնում Լուսինե Բուշը:

2.Քննարկվող թեմա. ‹‹Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների փաթեթի վերջնական հավաքում և հրապարակում մեդիագրադարանի կայքում և Խոսքի մշակույթի բլոգում››: Պատասխանատուներ՝ Յուրա Գանջալյան, Դիանա Ղազարյան

Նոյեմբերի 1

Քննարկվող թեմա. «Հոկտեմբերի 21-25 ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփումը»: Ներկայացնում են դասավանդողները: Պատասխանատուներ՝ Յուրա Գանջալյան, Ժաննա Հակոբյան

Լեզուների ուսուցման նախագծային խմբերի աշխատանքները համակարգում է Մարիետ Սիմոնյանը:

 

 

 

IMG_9550-237x190

October 10, 2019  From Thursday to Thursday

Weekly platform of the Educomplex holiday preparation: press conference with Mr. Ashot Bleyan in the Educomplex High School

Thank you! These Thursdays preceding the Sebastatsi Days, our holiday, are very important.

The creation of a new school, an open school was dictated by the necessity of changes brought by the 1988 movement, also called Artsakh Movement, as well as the 2018 rebirth, the uplift  which resulted in new economic, political relationships. And with the breath of Gorbachev’s changes, we went deeper into pedagogy at school # 183. The building, where we are sitting now, was acting as a secondary school known as Ashots’ School. In 1984 Ashot Manucharyan was deputy director of the school, and our good friend Ashot Dabaghyan was the other school administer. As they were so active and brave, the authorities in those years didn’t trust them the director post, so the demand of a third Ashot arose. I was “exiled” from the centre of the city to the South-West district of Yerevan, and in the August of 1985 I was appointed director of school number 183.

In 1989, the Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex was created as an experimental and research union of educational institutions, representing different educational programs, with the aim of creating author pedagogy, that is, pedagogy whose curricula, programs are developed and disseminated by the teachers themselves.

For the first time in the history of Armenia there has been such an educational network called ″Mkhitar Sebastatsi″ Educational Complex. And today we are unique as an educational institution implementing author pedagogy. We are celebrating the 30th anniversary of this author educational network, but we emphasize the connection with school number 183 created in 1984, because there are still teachers in the Educomplex who have been working here since 1984. It is very important that for 30 consecutive years we have been able to meet the right of choice for the form of education to thousands of children of different age groups because if don’t give them the opportunity to choose you reprimand a definite form of education on them.

We are going to try using this holiday platform to disseminate our educational programme so that it can reach out to residents and learners, both in the suburbs of Yerevan, and in other administrative regions and big communities.

Quetion:

Why is the use of blackboards removed if it benefits us more than does any harm?

Very well, this is an auditorium, isn’t it? Where is the blackboard? This situation, environment is pleasing, isn’t it? The blackboard is something that would fit the barracks. You have seen the ordinary classrooms, haven’t you? The blackboard is on the wall, and then one row, two rows or three rows of desks, and the teacher is standing in the center. That is the barracks. It is not bad, but the barracks are built on the principle of obeying one person.   Maria Montessori called this the instruments of slavery. Everyone knows one thing, or not everyone knows the same thing. Everyone knows one thing, or everyone don’t know one and the same thing. That is, the teacher knows something, and all the others don’t.

Question:  So, there is no need to have a blackboard, is there?

Haven’t you got a blackboard now? You are recording my voice, shooting a video-film. You have got both paper and electronic blackboards. We should overcome this stage. You are doing team work. You can ask your friend if you don’t know, you can work a little harder. And the teacher should be free too. We have abandoned the chalkboard, then the marker, the electronic board, and offered individual tools where the most important is independence, autonomy, where you dictate the pace and way of learning, and so on.

Quetion: I am a robotix teacher, and we are having our lessons in the Middle School where the learners are noisier than the High School learners. That noise is disturbing, and we would like the rooms with glass walls to be more soundproof. We don’t have that problem in the High Scool because there the learners are more mature and they realize the necessity of keeping silent, but it is a problem in the Middle School.

This year the number of students has grown quicker than it was anticipated. As you know this was the accounting office room. The accounting office was evacuated on the demand of the High School principal. And it was a fair demand as the High School office has already become a classroom. More changes took place and are still taking place. The biggest changes in our Mother School will be during the 2019-2020 school year. If you have any project you can offer them. We can try to realize them.

Question: My question concerns the educational trips which are mandatory. Can they become as desired?

If it is made as desired, students will soon wish to use paper and pen instead of digital means, or they will stop participating in the general morning trainings. In this case, we will very soon be embraced by the state educational programme. You may call it a hot bosom.

The point is about author pedagogy, because the lesson-classroom system is described as having 30 students sitting at their desks, and the teacher comes in… this curriculum is the same in all classrooms, it has to be. But we have incorporated a variety of classes – conditional classes, which we call educational trainings and country study educational trips. You go, you see, you study not only the homeland but also other countries. These also include educational scientific and creative gatherings. The same approach is towards the military science lessons. We want to have real conditions. We are preparing you for the real life where there is compulsory military service; there is an emergency situation which is very typical of our country. The trips are first for the teenagers to be with each other, to love each other, to wander. If there is a parent’s concern, let him or her join in. Why not? They are also interested in traveling, aren’t they? Traveling is a self-overcoming stage where we need to help each other.

Question:  Mr.Bleyan, I want to ask you a question outside the Educomplex: what would you do in our current education field if you were minister of education?

Let me remind you that I have been the minister of education and now there are no such intentions in my plans. I feel full in my job. If I don’t feel full in this job, I’ll change it. The important thing is for you to choose a job that will make you full, because that job is your investment, your life.

Question: And have you ever regretted choosing this serious and responsible profession?

I will ask a question in answer to your question. Have you ever regretted my being your director for so many years? Of course, not. I love my job and I can’t help feeling full in this job because I am invested here, I express myself here, I register my success here. You can change if you do not like what you are doing. You have great choices and opportunities. We live one life, and it is worth being your choice.

Question: Is it possible to create a unified schedule in the Middle School?

That is a hard thing to do, dear Elen; it means imposing. Let’s understand why the lesson-classroom system is so popular and why they don’t give it up, because it is very easy: 30 learners, one classroom, and there is no individual teaching, at least in some cases, the class is divided into two groups. The teacher comes in and begins the lesson. There is not even a question of individual teaching-learning process. But here, we make things easier when the learning process really becomes for the individual learner. When an individual says: ″I am very much interested in my lessons, and my aim is not escaping the lessons or ridiculing teachers, or making sure that the lessons do not succeed, but….″ You should be the main person who takes control of your lessons, the main participant. Once you’ve started participating in group work with individuals like you, teamwork will become more convenient and your participation will be easier. That is why we do not have secretaries in the offices, we have an office manager, a young person like Lilit, who knows the Educomplex very well, has passed through this school and so on…

Question: Mr. Bleyan, why did you decide to name the school after Mkhitar Sebastatsi?        

Because Mkhitar Sebastatsi, the Great Armenologist, Missioner, showed such braveness: having passed such a long way he made a decision to create a congregation that would bring together people, Armenologists, to engage in what they wanted to do in Armenology. We are somewhat similar to them. We came from different parts. True, this was not St. Lazar, it was the South-West district of Yerevan (Bangladesh), and it was still a question whether this suburb would come to pass or not… And coming from different places, we got to know each other better and united around a new pedagogy which we called author pedagogy and created it on our island. And that’s how the Mkhitar Sebastatsi Educational Complex, your school, was built.

Question: How do you imagine the Educomplex after another 30 years?

Dear Avet, the worry of the day is enough for the day. We have so much to worry about during a day, we have such a busy day. It is up to lazy people to dream about what will happen.

Most importantly, in these 30th anniversary changes you should try to see and value the author pedagogy, and what is yours in it. It is important to have your own investment in all of this, because it is only with that investment that participation becomes yours. Otherwise, it’s not yours, and you’ll be easily torn apart.

This holiday is a stimulus for you to set your deeds apart, to become the author of new works.

Only in this case will the holiday be justified with all its expenditures.

Respectful partners, continue to be partners!

Thank you!

 

The English translation by Yura Ganjalyan

20191014_134405

Էլինա Մանուկյանը մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացներին, բացել է իր ուսումնական բլոգը և սեպտեմբերի մեկից դասավանդում է անգլերեն Ավագ դպրոցում: Հոկտեմբերի 14-ին, 6-րդ ժամին ներկա էի 10-րդ դասարանի անգլերենի ուսումնական պարապմունքին, որտեղ նա էր դասավանդում: Միայն անգլերեն խոսք էր լսվում ամբողջ ուսումնական պարապմունքի ընթացքում: Ըստ իրականացվող նախագծի քննարկվում էր Չարլզ Դիկենսի «Մեծ հույսեր – Great Expectations» վեպի առաջին երեք գլուխները: Էլինայի անգլերեն խոսքը գրագետ էր, արտասանությունը՝ հստակ, միտքը՝ տրամաբանական: Հարցերն այնպիսին էին, որ սովորողներին մտածել էին պարտադրում, ինչը համապատասխանում է ավագ դպրոցում սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին, վերացական մտածողության կարողության զարգացման պահանջներին:

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանները տարբերվում են այլ դասարաններից, նախ և առաջ, նրանով, որ սովորողները տարբեր դպրոցներից են՝ լեզվական տարբեր կարողություններով: Այդ էր պատճառը, որ  Ուսումնական պարապմունքի վերջում միասին քննարկեցինք, թե ինչպես ավելի շատ սովորողների ներգրավել դասապրոցեսին. տարաբնույթ հարցադրումներ՝ հաշվի առնելով սովորողների կարողությունները, հարցերի գրավոր առաջադրում՝ ժամանակ տալով ավելի դանդաղ մտածող սովորողներին պատասխանելու համար, ասվածի կրկնություններ և այլն: Կարծում եմ, որ այս մեթոդական հնարքները էականորեն կբարձրացնեն սովորողների ակտիվությունը:

Ուրախ եմ, որ մեր Ավագ դպրոցը համալրվել է ևս մեկ եռանդուն, ունակ ու բանիմաց անգլերենի մասնագետով:

 

 

 

An Unforgettable Experience at the Restaurant

You can’t imagine what happened last night. Dad took us out to a famous restaurant, but there weren’t many people there last night. “An unforgettable experience-անմոռանալի փորձառություն,” their website-կայք says. Well, it certainly was unforgettable! We ordered the “exotic surprise-էկզոտիկ անակնկալ” (ճաշացուցակի մեջ գրվածը) and thought it was going to be wonderful, but it was the most awful meal I have ever had. The first course was chicken and chips. The chicken was bad, but the chips were worse. Yuck! Then they gave us “picnic-style special ham with strawberries-զբոսախնջույքի ոճով հատուկ խոզապուխտ ելակներով”. When the waiter brought it, we saw little ham sandwiches hiding under some salad. There were no strawberries. And you can’t believe what happened next. The waiter tried to put the plates on the table, but he dropped one. And then the worst thing happened. He picked the sandwich up from the floor, put it back on the plate and gave it to Mum. Mum asked him to throw the sandwich away. “Are you angry?” the waiter asked. My dad got really angry and told him off. But he only laughed. I tried the dessert. Ice cream. No comment! But I didn’t eat much.

I. Read the story again. Write T (true) or F (false)

 1. Thomas and his family went to a self-service restaurant.
 2. They didn’t like their first course at all.
 3. The special ham came with many strawberries.
 4. Mum didn’t want her sandwich.
 5. The waiter was really sorry and apologized.
 6. Thomas had some ice cream for dessert.

II. Կանոնավոր և անկանոն բայերի անցյալ ժամանակը. բացեք փակագծերը՝ բայերը գործածելով իրենց ճիշտ ձևերով:

A. Did you watch the film last night?

B. Well, I … (want) to watch, but then Natalie …(call), and we …(go) to see the football match together. …(be) the film good?

A) Not really. The actors …(be) so bad that I …(fall) asleep after 20 minutes. And when I …(wake) up, I only …(see) the last two minutes of the film.

B) I’m glad I …(not stay) at home then.

A) Right. And …you …(enjoy) the football match?

B) Wrong question! 20 minutes into the game it …(start) to rain. My team …(lose) 3-0, and then we …(miss) the last bus home.

A) So how …you …(get) home? …you …(phone) your dad?

B) No I didn’t. We …(take) a taxi, and we …(pay) $10 each.

So I have no money left until the end of the week.

III. Ածականների համեմատական աստիճանները 

Կրկնություն

միավանկ ածականներ

big – bigger than – the biggest

large – larger than- the largest

բազմավանկ ածականներ

beautiful – more beautiful than – the most neautiful

interesting – more interesting than – the most interesting

անկանոն ածականներ

good – better than – the best

bad – worse than – the worst

little (քիչ անհաշվելի գոյականների հետ) – less than – the least

many (հաշվելի գոյականների հետ) – more than – the most

much (անհաշվելի գոյականների հետ) – more than – the most

Translate into English

 1. Արարատը ավելի բարձր է, քան Արագածը:
 2. Իմ ձեռագիրը լավն է, բայց քրոջս ձեռագիրը ավելի լավն է: Սոնայի ձեռագիրը ամենալավն է:
 3. Ես քիչ ջուր ունեմ իմ բաժակի մեջ: Դու ավելի քիչ ջուր ունես: Ամենաքիչ ջուրը Հակոբի բաժակում է:
 4. Ես շատ անգլերեն գրքեր ունեմ: Ընկերս ավելի շատ անգլերեն գրքեր ունի, քան ես: Մեր անգլերենի ուսուցիչն ունի ամենաշատ անգլերեն գրքերը:
 5. Այս վեպը (novel) ավելի հետաքրքիր է, քան ֆիլմը:

 

Աստղիկ Հակոբյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 20-ին՝ անսխալ: Միայն pay բառի անցյալն էր սխալ գրել: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյանը՝ ուշացումով դեկտեմբերի 1-ին:

Talk to the Animals

Only humans speak using words. But all species in animal kingdom can communicate in one way or another. Maybe you have heard about the way bees dance around to send messages to each other and the way dogs bark in different ways to give warnings, to be friendly or to be playful.

But did you know about infrasonic (հաղորդակցություն ցածր հաճախականությամբ ձայներով) communication used by elephants? This is how it works:

Animals such as elephants and hippos can hear much lower sounds than humans can. And what’s more, they can make such low sounds as well. Low sounds can travel much farther distances than higher sounds. That’s why elephants can hear one another from long distances. The low sound that elephants can make is called infrasound. People can’t hear this sound. Infrasound can travel about several kilometers. Sounds which have a higher pitch, like the ones people make and hear, don’t travel well through walls, leaves, trees, and so on, which is why we can’t hear sounds from more than 100 meters away. But infrasound is much “stronger”, and things like grass and trees have no effect on it. Therefore, it can travel much farther. Elephants can hear infrasonic calls from four kilometers away.

There have been reports of people watching herds (նախիր) of elephants feeding or resting and then the elephants suddenly all got troubled for no reason at all. They obviously heard a warning call from a long way, but the people didn’t hear a sound. In places like a zoo or wildlife park where you can get nearer to animals, it is a bit easier to sense (զգալ) when infrasonic sounds are made. When you stand near mother elephants with their babies in a zoo you may notice a slight rumbling (մռթմռթոց) in the air every few minutes – not loud or strong but clearly noticeable. This is infrasonic communication – the mother elephants “talking” to their babies.

I.Read the text again and choose the right answer.

 1. The writer mentions bees and dogs …

a) because they want to learn how they communicate.

b) as example of animal communication.

c) because they use infrasonic communication

2. Humans can hear …

a) lower sounds than elephants.

b) sounds that travel long distances.

c) sounds with higher pitch.

3. Things like trees …

a) cause problems for low sounds.

b) cause problems for high sounds.

c) don’t affect sounds at all.

4. In places like zoos …

a) humans can sense when infrasonic sounds are being made.

b) elephants don’t need to make infrasonic sounds.

c) it is easier than in wildlife parks to sense when elephants use infrasonic sounds.

 

II. Match the words from the text with their meaning

 1. animal kingdom

a) all the living creatures in the world

b) all living creature that can communicate.

2. warning

a) a friendly greeting

b) a message about danger

3. pitch

a) the time a sound lasts

b) the level of a sound

4. notice

a) think about

b) sense

 

III. Express your opinion. 

What difference would it make to the world if animals were able to speak our language?

 

IV. Expressions with the word “tell”. Do you know the usage of the verbs “tell” and “say”? 

say  a word – բառ ասել

say a sentence – նախադասություն ասել

tell somebody something – մեկին մի բան ասել

tell the truth – ճշմարտությունն ասել

tell a lie – սուտ ասել

tell a secret – գաղտնիք ասել

tell somebody off – ինչ-որ մեկին հանդիմանել

tell the difference between – մեկը մյուսից զանազանել, տարբերությունն ասել

tell a joke – անեկդոտ պատմել

Translate these sentences into English.

 1.  Ընկերս մի զվարճալի անեկդոտ պատմեց ինձ երեկ, բայց հիմա չեմ հիշում այն:
 2. Նա ասաց ինձ, որ շատ հոգնած է: Նա ասաց, որ շատ հոգնած է:
 3. Նա այդ նախադասությունը հպարտ ձայնով ասաց:
 4. Երբ փոքր երեխա էի, մի օր ես սուտ ասացի իմ ծնողներին և նրանք բարկացան ինձ վրա:
 5. Նա ասում է, որ 5 օտար լեզու գիտի, բայց չեմ կարծում, որ նա ճշմարտությունն է ասում:
 6.   Կարո՞ղ ես տարբերել հնդկական փիղը աֆրիկականից: Ես չեմ կարողանում տարբերել ամերիկական ակցենտը բրիտանականից:
 7.  Ես քեզ մի գաղտնիք եմ ասում: Խոստանու՞մ ես, որ ոչ մեկին չես ասի:

 

Առաջադրանքի պատասխանները ներկայացրել են՝

Լարիսա Սիրունյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրությունով:

Պետրոս Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 14-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Դիանա Մինդելին՝ հոկտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 15-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Ավետիս Տետեյանը հոկտեմբերի 16-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 17-ին՝ սխալների ուղղումով և մանրամասն բացատրություններով:

Նելլի Գևորգյանը՝ հոկտեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և բացատրություններով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 21-ին՝ սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով:

Արսեն Մկրտչյանը՝ նոյեմբերի 4-ին. պատասխանել եմ նույն օրը:

 

ԱՄՆ Փենսիլվանիա նահանգի Միլերսվիլ համալսարանի դոցենտներ Փերսիդա և Բիլ Հիմելները ներկայացնում են.

Հոդվածը հրապարակված է edutopia էլեկտրոնային մանկավարժական ամսագրում 2019-ի սեպտեմբերի 26-ին:

Հայտնի է, որ ուսուցիչների ամենատարածված հարցը, երբ ուզում են սովորողներով լի դասարանին ներգրավել մի ինչ-որ քննարկման, ուսումնական գործունեության մեջ, սա է. ‹‹Ո՞վ կարող է ինձ ասել, …››: Նույն հարցը հնարավոր է ձևակերպվի տարբեր ձևերով. ‹‹Որևէ մեկը գիտի՞ այս հարցի պատասխանը, … ››: Արդյունքում նույն պատկերն է. Սովորաբար միայն մի քանի սովորող է ձեռք բարձրացնում, և նրանց պատասխանները որպես բարոմետր են ծառայում՝ ամբողջ դասարանի առաջընթացը գնահատելու համար:

Իհարկե, այդ պատասխանները կարող են ապակողմնորոշող լինել՝ սխալմամբ վստահեցնելով ուսուցիչներին հավատալ, որ իրենց բոլոր աշակերտները սովորում են, մինչդեռ, դա այդպես չէ: Բարեբախտաբար կան շատ ավելի արդյունավետ ձևեր սովորողների ընկալողունակությունը ստուգելու համար՝ ձևեր, որոնք թույլ են տալիս  բոլոր սովորողներին մտածել և արձագանքել ուսուցչի հուշումներով տրված հարցերին:

Կարծիքների կարճ գրառումները գրատախտակին (տեղայնացնելով այս գործունեությունը մեր կրթահամալիրում, կարող ենք ենթավերնագիրը ձևակերպել այսպես. կարծիքների մուտքագրումը անհատական նեթբուք-նոթբուքերում)

Կարծիքների կարճ գրառումները թույլ են տալիս ուսուցիչներին բացահայտել բոլոր սովորողների մտածելակերպն ու արձագանքները ուսուցչի հուշումներով տրված հարցերին: Այս հնարքի արդյունավետությունը հենվում է ուսուցչի բովանդակալից հուշող հարցի վրա, որն ուղղորդում է ուսումնասիրվող թեմայի բուն գաղափարների բացահայտմանը: Օրինակ՝ փոխանակ հարցնելու, թե ինչպես կարելի է բնորոշել կապիտալիզմը, մի հարց, որի դեպքում կարելի էր ակնկալել բոլոր սովորողների գրեթե նույնանման պատասխանները, ուսուցիչը կարող էր հարցը ձևակերպել այսպես. ‹‹Ի՞նչ մարտահրավերներ են հասունանում դեպի կապիտալիզմ գնացող հասարակություններում››:

Ուղեցույց ուսուցչին.

 • Հարկ է, որ ուսուցիչը նախապատրաստի դասի գլխավոր գաղափարին ուղղորդող հուշող հարցը:
 • Ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին գրի առնել իրենց պատասխանները առանձին թերթիկների վրա:
 • Որպեսզի այս գործունեությունը շատ ժամանակ չպահանջի, սովորողներն ամենաշատը 15 բառ են օգտագործում իրենց պատասխաններում: Հետո նրանք վերցնում են մի կտոր կավիճ կամ մարկեր գրիչները և գրատախտակի վրա իրենց համար հատկացված տեղում գրում են իրենց կարճ պատասխանները:
 • Ի տարբերություն բանավոր հարցումների՝ կարծիքների կարճ գրառումները թույլ են տալիս բոլոր սովորողներին միաժամանակ ներկայացնելու իրենց պատասխանները. նրանք ստիպված չեն լինում սպասելու և լսելու միշտ առաջինը ձեռք բարձրացնող սովորողի պատասխանը: Այս գործունեության շնորհիվ նույնիսկ ներամփոփ, իներտ ու պասիվ վարքագծով սովորողները սկսում են ակտիվորեն մտածել հուշող հարցին պատասխանելու համար:

Դասարանը ժամատախտակով զույգերի բաժանելու հնարքը

Եթե ուսուցիչներն իրապես ուզում են ներգրավել բոլոր սովորողներին, պետք է հնարավորություն տան նրանց միմյանց հետ թեմայի շուրջը զրուցելու: Դասարանը զույգերի բաժանելու հնարքը թույլ է տալիս ուսուցիչներին դասարանն արագ զույգերի բաժանել՝ պարզապես օրվա ժամեր արտաբերելով: Այս հնարքի շնորհիվ սովորողներն իրենց տեղերից վեր են կենում և տեղափոխվում մեկ այլ նստարանին՝ միանալով այլ սովորողի: Ուղեղի աշխատանքը ակտիվանում է, երբ շարժումը զուգակցվում է սովորելուն:

Ուղեցույց ուսուցչին.

Ուսուցիչը յուրաքանչյուր աշակերտին մի ժամատախտակ է տալիս, որտեղ նշված է տվյալ զուգընկերոջը հանդիպելու պայմանական ժամը:

Ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կազմել իրենց զուգընկերների հետ հանդիպելու ժամատախտակը:

Ենթադրենք սա Վարդանի ժամատախտակն է:

Ժամը Վարդանը հաջորդող սյունակներում գրում է այն սովորողի անունը, ում հետ կցանկանար հանդիպել տվյալ ժամին:
Ժամը 9-ն է Սոնա (Սոնան իր ժամատախտակի այս սյունակում գրում է Վարդանի անունը)
Ժամը 10-ն է Հակոբ
Ժամը 11-ն է Հրայր
Ժամը 12-ն է Արփի

Եվ այսպես ժամատախտակը շարունակվում է մինչև ժամը 24-ը՝ համապատասխանաբար գրելով նոր զուգընկերների անունները:

Երբ ուսուցիչն ուզում է դասարանը զույգերի բաժանել, նա կարող է պարզապես ասել. ‹‹Ժամը 15-ն է››: Բոլոր սովորողները նայում են իրենց ժամատախտակներին և արագ տեղափոխվում են ու հանդիպում այդ ժամվա իրենց զուգընկերոջը: Թեմային վերաբերող հարցը տրվում է և սովորողները զույգերով քննարկում են այն ու առաջարկում պատասխաններ: Ուսուցչին մնում է միայն վերահսկել քննարկումները և ստանալ զույգերի պատասխանները:

Մենք սովորաբար տպում ենք կազմված ժամատախտակները գունավոր թերթիկների վրա, որպեսզի հեշտ լինի դրանք գտնելը: Մենք նաև պատճենահանում ենք դասարանի սովորողների կազմված ժամատախտակները և պահում մեր մոտ, որպեսզի իրենց ժամատախտակները կորցնելու դեպքում կարողանան վերականգնել դրանք: Կազմված ժամատախտակները հնարավոր է օգտագործել բազմակի անգամ:

Դադար, աստղանիշ, աստիճան

‹‹Դադար, աստղանիշ, աստիճան››-ի հնարքը ուղղորդում է սովորողներին վերհիշել ու վերլուծել իրենց սովորածը: Այս հնարքը առանձնապես լավ է աշխատում մեծ ծավալի բովանդակային նյութ յուրացնելու համար: Օրինակ՝ մեկ կամ երկու շաբաթ տևողությամբ թեմաները ի մի բերելու համար, երբ հարկ է լինում կանգ առնել,  վերանայել ու իմաստավորել նյութը նախքան այն կարող է ծանրաբեռնել սովորողներին:

Ուղեցույց ուսուցչին.

 • Դասի կամ դասերի շարքի վերջում ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին արագ աչքի անցկացնել իրենց գրառումները և աստղանիշեր տեղադրել իրենց կարծիքով հիշարժան հասկացությունների, գաղափարների վրա:
 • Հետո ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին աստիճանակարգել իրենց աստղանիշերով նշած երեք ամենակարևոր գաղափարները, մտքերը:
 • Վերջում ուսուցիչը խնդրում է սովորողներին կամ իրենց կարծիքների կարճ գրառումներ անել գրատախտակին (մեր դեպքում՝ մուտքագրել համակարգիչներում)՝ այսինքն օգտագործել առաջին հնարքը, կամ էլ՝ կիրառել դասարանը զույգերի բաժանելու հնարքը և քննարկել իրենց նշած ամենակարևոր առաջին գաղափարը զուգընկերոջ հետ:

Եզրակացություն

Ակադեմիական բարձր կարողություններ ունեցող սովորողները միշտ էլ կարողանում են սովորական դասապրոցեսների ընթացքում արտահայտել իրենց տեսակետը, վերանայել, վերլուծել ու քննարկել սովորածը, մինչդեռ, ավելի քիչ կարողություններով օժտված սովորողները սովորաբար դուրս են մնում ուսումնական գործընթացից: Հոդվածում ներկայացված մանկավարժական հնարքները բոլոր սովորողներին են հնարավորություն տալիս ինքնաարտահայտվելու, վերանայելու ու վերլուծելու՝ յուրաքանչյուրն ըստ իր մտածելու արագության ու մտավոր կարողությունների չափով: Ուսումնական գործընթացը ներառական է լինում:

 

 

Թարգմանություն անգլերենից

Աղբյուրը՝

Persida and Bill Himmele: 3 Ways to Ask Questions That Engage the Whole Class  

 

Հոկտեմբերի 10-ին, 6-րդ ժամին ներկա եղա Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանցիների անգլերենի ընտրությամբ ուսումնական պարապմունքին: Դասավանդում էր Հերմինե Գևորգյանը, որն այս տարի է մուտք գործել կրթահամալիր: Միանգամից պետք է ասեմ, որ ականատեսն ու ինչ-որ չափով մասնակիցը եղա մի ուսումնական պարապմունքի, որը համապատասխանում է կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում օտար լեզվի դասավանդմանը ներկայացվող պահանջներին. յուրաքանչյուր սովորողի հետ անհատական աշխատանք՝ ըստ իր լեզվական կարողությունների, անհատական նոթբուք-նեթբուբերով ուսուցման գործընթաց, լեզվի ուսուցման հաղորդակցական մոտեցում, աշակերտակենտրոն ուսուցում (ամբողջ ուսումնական պարապմունքի ընթացքում հազվադեպ էր լսվում դասավանդողի խոսքը, սովորողները մեկը մյուսից հետո արտահայտում էին իրենց սեփական կարծիքները, իսկ Հերմինեն միայն կարճ, ուղղորդող ու քաջալերող հրահանգներով էր աշխատում):

thumbnail

Ո′չ Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանում և ո′չ էլ Երևանի Պետական համալսարանի ռոմանագերմանական լեզուների բանասիրական ֆակուլտետում լեզվի դասավանդման նման գործնական մոտեցում չեն սովորեցնում: Հերմինե Գևորգյանը շատ արագ է ձեռք բերել անհատական համակարգիչներով, տարբեր լեզվական բարդություններ ունեցող դասագրքերով տարբեր սովորողների հետ անհատապես աշխատելու կարողությունը:

20191010_135815

Ընտրությամբ խումբը բաժանված է տարբեր փոքր խմբերի, ուր սովորողները ստանում են Հերմինեի առաջադրանքները և սկսում են իրենց թիմային աշխատանքը: Կատարելով հանձնարարված առաջադրանքը՝ մի խումբը սկսում է բարձրաձայն կարծիքներ արտահայտել, իսկ մյուսները շարունակում են իրենց թիմային աշխատանքը: Դասասենյակում աշխատանքային հաճելի բզզոց է: Խմբերը կիսաձայն քննարկում են իրենց հանձնարարված առաջադրանքը, լուծումներ առաջարկում, իսկ այդ պահին որքան կարող է բարձրաձայն մի սովորող է խոսում, որին լսում են իր թիմակիցները և դասավանդողը: Մի այլ խմբից մի սովորող հարց է ուղղում դասավանդողին: Հերմինեն մոտենում է հարց տվողին՝ ասելով խոսողին, որ նա շարունակի խոսելը: Ուսումնական պարապմունքի ընթացքում դասավանդողն անընդհատ մի խմբից մյուսին էր մոտենում, կարճ հարցեր տալիս, լսում սովորողների պատասխանները, քաջալերում նրանց և երբեմն էլ՝ ուղղում լեզվական սխալները:

20191010_135810

Ուշագրավն այն էր, որ խմբի 16 սովորողներից 13-ը տղաներ էին և գրեթե բոլորն էլ որոշել էին ծրագրավորողներ դառնալ: Ամբողջ խմբի սովորողների մոտ 80%-ը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ ուսումնական պարապմունքին, իսկ Առնոյի, Գրիգորի, Սերգեյի անգլերեն խոսքը ուղղակի հիանալի էր: Տղաներից հետ չէր մնում նաև Մարիամը, ով մի քանի տարի է, ինչ լրջորեն զբաղվում է երաժշտությամբ (դաշնամուրի դասերին է հաճախում կրթահամալիրի երաժշտության ուսկենտրոնում) և մաթեմատիկայով:

Ուսպարապմունքի վերջում հոգիս հրճվանքով էր լցված: Լավ սովորողներ ունենք և բանիմաց ու իր գործին նվիրված նոր դասավանդող՝ Հերմինե Գևորգյան անուն ազգանունով:

 

Հրապարակումներ Դպիրում

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Մենթոր ուսուցչի աշխատանք

Աշոտ Տիգրանյանի հոդվածի թարգմանությունը անգլերեն. Վադուլ Լուի Վոդիի դասերը

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն մանկավարժության կենտրոնի պատվերով

Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն

Սեմինար պարապմունքի վարում

Սեպտեմբերի 18-ին վարել եմ օտար լեզու դասավանդողների նախագծային խմբի սեմինար-պարապմունքը:

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբները

Անգլերենի ֆլեշմոբ

դասարան Առաջադրանքը կազմել և աշխատանքները ստուգել է Մասնակիցների թիվը
2-3-րդ դասարաններ Անի Մրտեյան 116
4-5-րդ դասարաններ Լիանա Ասատրյան 66
6-8-րդ դասարաններ Յուրա Գանջալյան 37
9-12-րդ դասարաններ Իրինա Ապոյան 14

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Յուրա Գանջալյանը

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ Աննա Ֆրանգյան 50
4-5-րդ դասարաններ Դիանա Ղազարյան 77
6-8-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 11
9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան 2

Առաջադրանքները Google ձևաթղթերում է անցկացրել Դիանա Ղազարյանը

Մենթորական աշխատանք

Սեպտեմբերի 16-ին ներկա եմ եղել Ավագ դպրոցի անգլերենի դասավանդող Էլինա Մանուկյանի ուսումնական պարապմունքին: Ուսպարապմունքից հետո միասին քննարկել ենք պարապմունքը, խորհուրդներ եմ տվել:

Սեպտեմբերի 17-ին ներկա եմ եղել Հայկուհի Հովհաննիսյանի 2 ուսումնական պարապմունքների, որից հետո Հայկուհու ուսպարապմունքների արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված մի քանի կարևոր խորհուրդներ եմ տվել: Այդ մասին մանրամասն գրված է իմ ներկրթահամալիրային ուսումնասիրության մեջ:

Հանրային նախագծի իրականացում

Համակարգեցի կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների մասնակցությունը Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը, որը տեղի ունեցավ Մանկավարժական համալսարանում սեպտեմբերի 26-ին:

Նյութ կայքում.

հայերեն

անգլերեն

Նախագիծը

Իրադարձության լուսաբանումը

Հեռավար ուսուցում

Առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 7-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 10-ին 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 11-ին

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 18-ին 

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 21-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Ավագ դպրոցի համար – սեպտեմբերի 27-ին

Դաս-առաջադրանք անգլերենից Միջին դպրոցի համար – սեպտեմբերի 29-ին

 

Սեպտեմբերյան նախագծային շաբաթը Քոլեջում

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Answer the questions

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, an

d so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief.

Questions to the text

1. At what time did you wake up yesterday?

2. What did you do when you woke up?

Շարունակեք ինքնուրույն հարցեր տալ տեքստին:

 

Պատասխանել է Ալիսա ղասաբյանը հոկտեմբերի 3-ին: Սխալները ուղղել  պատասխանել եմ հոկտեմբերի 5-ին:

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 5-ին:

Անահիտ ջան, ‹‹diary›› նշանակում է ‹‹օրագիր››: Փաստորեն նա ինքն իրեն է գրում իր օրագրում: Ճիշտ պատասխանը կլինի այսպես. Jack is writing a letter to himself in his diary.

Երրորդ դեմքի համար have to-ի փոխարեն պետք է գործածել has to:

He hates flying.

…because he doesn’t have to be very clever.

his (նրա՝ առանց ապաթարցի) fingers

He writes the word ”decision” three times because he can’t make a final decision but he has to do it. He wants to convince (համոզել) himself.

Մնացածը լավ է:

 

 

 

 

 

 

Talking without Speaking

Parents of twins often say their children are a little unusual or a bit special. But according to 16-year-old twin Gerald Scott, there are ways in which some sets of twins are quite amazing.

“My twin, Owen, and I have had a very special bond since we were born. When we were very small, we had our own language. Our mum says we used to talk to each other using our own special language.

We knew what we were saying but nobody else understood. Even our mother didn’t understand us! As we have got older, we have started using telepathy to communicate. Sometimes we don’t need to speak at all; we just use our minds. We can somehow send messages to each other even when we aren’t in the same place. I know it sounds weird, but I’ve always known if Owen was in trouble. Once he had a bad fall in rugby- he broke his leg and when it happened, I got this terrible pain in my leg.”

Although it sounds strange, telepathy between twins isn’t so unusual. There has been a lot of research that has proved that some twins h

ave this ability. One experiment involved eight-year-old Richard Powls and his twin, Damien. First, they were put in separate , sound-proof  rooms, and Damien was wired up to a machine that measured his responses. Richard was then asked to put his arm into freezing cold water. At the exact moment he put his arm into the water, Damien’s responses went wild. And it was the same whenever anything  scary or surprising happened to Richard – his brother in the other room reacted too.

There have been cases between celebrity twins too. Actor Ashley Olsen tells us that, even when they are far apart, she knows when her twin sister, Mary -Kate, is going through a difficult time or when she isn’t happy. So, maybe it’s true – maybe some twins don’t need words at all to speak to each other.

Explanations of some words – որոշ բառերի բացատրություններ

according to – ըստ

telepathy – մտքերի հաղորդումը տարածության մեջ

communicate – հաղորդակցվել

I got a pain in my leg – ոտքս ցավեց

sound-proof room – ձայնամեկուսիչ սենյակ

Read the article again. Mark the statements with “True” or “False”. Correct the false statements. Նշեք հետևյալ պնդումները «Ճիշտ» «Սխալ» բառերով: Ողղեք սխալ պնդումները:

 1. Only their mother could understand Gerald and Owen’s special language when they were small. True/False
 2. Gerald and Owen can communicate even if they are in different places. True/False
 3. According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True/False
 4. Damien wasn’t able to see Richard or hear anything he said during the experiment.  True/False
 5. Ashley Olsen has experienced telepathic communication with her twin. True/False

 

Express your opinion.

What would be good or not so good about being telepathic? Would you like to be a telepathic person? Կցանկանայի՞ք հասկանալ մարդկանց մտքերը տարածության վրա՝ առանց նրանց հետ խոսելու:

Grammar: Simple Past and Present Perfect

Կրկնենք Simple Past ժամանակին ուղեկցող բառերն ու բառակապակցությունները

Yesterday, the day before yesterday, two months ago, in 1980, last week, the other day, in one’s childhood, during the First World War, this morning,

Simple Past կամ Past Indefinite ժամանակի կազմությունը

 

Present Perfect ժամանակի ուղեկցող բառերն ու բառակապակցություններն են՝

 

Already-արդեն,

He has already returned to Armenia. Նա արդեն վերադարձել է Հայաստան:

Just – հենց նոր

I have just finished my task. Ես հենց նոր եմ վերջացրել իմ առաջադրանքը:

Lately – վերջերս

He has bought a new left-wheel Japanese car lately. Նա վերջերս մի նոր ձախ ղեկով ճապոնական ավտոմեքենա է գնել:

for –

He has stayed at this hotel for 6 days. Նե 6 օր է մնում է այս հյուրանոցում:

Since– ի վեր

I haven’t seen him since last Sunday. Ես նրան չեմ տեսել անցյալ կիրակիից ի վեր:

So far – մինչև հիմա

How many grammar mistakes have you made so far? Քանի՞ քերականական սխալներ ես արել մինչև հիմա:

Since when…?, երբվանի՞ց

Since when have you known her? Երբվանից ես ճանաչում նրան:

Never – երբեք

I have never seen such a horror film before. Երբեք նախկինում այսպիսի սարսափ ֆիլմ չեմ տեսել:

Ever – երբևէ

Have you ever seen such a horror film before?

Today, this month, this year, this week

I have translated two articles this month.

 

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը

 1. Messi (to score) two goals at yesterday’ match.
 2. You (to make) any progress last week? Պետք է հարց տալ:
 3. I (not to see) my teacher since last week.
 4. What film you (to see) on TV today?
 5. I never (to drink) milk with fish.
 6. He (to crash) his car twice this year.
 7. They (to come) to our office last week.
 8. How many days you (to stay) at this hotel last year?
 9. How many days you (to stay) at this hotel so far?
 10. I already (to wash) up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

 1. Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:
 2. Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:
 3. Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:
 4. Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:
 5. Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:
 6. Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:
 7.  Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:
 8. Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns …(leave) school six months ago. But she …(not go) straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she …(do) something she had wanted to do for some time. She …(take) a gap year.(տարկետում). Since then she …(travel) to three different countries and …(spend) between two and four weeks in each one. She …(not learn) three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she …(start) to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I …always … (want) to see Italy. It’s a country I …never …(visit), so I’m incredibly excited about it.”

Պատասխանել է՝

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ Իմ ուղղումներով և այս բացատրությամբ սեպտեմբերի 30-ին:

Dear Larisa Sirunyan, your translation from Armenian into English shows that you have understood the usage of the Present Perfect and Simple Past. But in other exercises, you seem not to have understood it. Լարիսա Սիրունյան ջան, հայերենից անգլերեն քո թարգմանությունը ցույց է տալիս, որ դու հասկացել ես Present Perfect և Simple Past բայական ժամանակաձևերի գործածումը, բայց մյուս վարժություններում թվում է, որ չես հասկացել: Ուղարկում եմ քո ստուգված աշխատանքը: Ուղղումները կարմիրով են: Ուշադիր կարդա իմ ուղղումները: Կարծում եմ, որ կհասկանաս: Անցյալ ժամանակի հետ սովորաբար ուղեկցող բառեր են լինում՝ yesterday, last week, three days ago, … իսկ Present Perfect-ի հետ կամ ոչինչ չի լինում, կամ՝ already, just, lately, so far, never, recently բառերն են ուղեկցում:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 30-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 1-ին:

Սխալների ուղղում և բացատրություններ

Correction of mistakes and explanations

 

People – մարդիկ, ինքնին հոգնակի է: Կարիք չկա s ավելացնելու: Եթե s ավելացնենք, կնշանակի ‹‹ժողովուրդներ, տարբեր ազգությունների իմաստով››:

Loose –ածական է, որը նշանակում է ‹‹լայն, չափսով մեծ կամ՝ թուլացած (կոճակի, շնորոքի մասին)››

Կորցնելու իմաստը ունի «lose» բառը, որը մեկ o-ով է: lose-lost-lost

Գործածել բայական ճիշտ ժամանակաձևը

I have never drunk milk with fish.

Թարգմանության մեջ

3….and now I am having dinner.

4.Lately բառը վերջում է դրվում: I have seen an interesting film lately.

5.Did you visit Hnevank when you were in Lori?

7.swim միայն ուղղագրությունը

8.Two days ago I met my classmate.

Complete the gaps.

Petra dawns left school

…has spent

Մանե Սարգսյանը՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և բացատրություններով պատասխանել եմ նույն օրը:

4 – true. It was a sound-proof room and it was impossible to hear anything.

Dear Nane, you expressed your opinion about telepathy very well.

Գործածել  բայական ճիշտ ժամանակաձևերը

Մանե ջան, երբ ես բացատրություններ եմ անում նախքան առաջադրանքը, անպայման պետք է կարդալ դրանք: Իմ բացատրություններում պարզ գրված է, թե որ դեպքերում է Present Perfect-ը գործածվում:

I haven’t seen my teacher since last week.

What film have you seen on TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանությունը – Translation

Թարգմանությունում շատ քիչ սխալ կար:

3.I have just returned …

 

Complete the gaps.

Since then she has traveled …

She hasn’t learned three …

She has started ….

Դիանա Մինդելի՝ հոկտեմբերի 1-ին. Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 2-ին:

Correction of mistakes with my explanations.

According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins. True No, it is not right. We can read in the text: “telepathy between twins isn’t so unusual-երկվորյակների միջև տելեպատիան անսովոր երևույթ չէ”.

The right answer is “false” Telepathy between twins is not rare. Տելեպատիան երկվորյակների միջև հազվադեպ չէ:

Expressing your own opinion.

I like your opinion. I have made some corrections.

I would like to be a telepathic person. Telepathy would make things much better. I often wonder what people think or what they worry about. If I had a telepathic connection with a person, I could communicate with him even if oceans separated us. I could feel his presence anywhere and at any time.

Գործածեք բայական ճիշտ ժամանակաձևը:

Messi scored two goals at yesterday’ match. Երբ նախադասության մեջ առկա են yesterday, two days ago, last week … և նման այլ ժամանակի պարագաները, որոնք նշված են դաս-առաջադրանքի մեջ, անպայման գործածվում է Simple Past ժամանակը:

Did you make any progress last week? Նույն սխալը. 

I didn’t see my teacher since last week. Նույն սխալը.

They came to our office last week. Նույն սխալը

 

Թարգմանությունը –the translation

Dear Diana, you have translated the sentences into English very well. Only the first sentence is not right.

The English for ″մինչև հիմա″ is ″so far″, and only the Present Perfect tense is used with this modifier of time.

I have read only two Russian books so far.

There is also one minor mistake in the sixth sentence. The English for ″երբվանի՞ց″ is ″Since when…?″  ″How long…?″ in Armenian means ″Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ … ″

Since when have you known Mr. Brown? – Երբվանի՞ց եք ճանաչում պ-ն Բրաունին:

How long have you known Mr. Brown? – Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ ճանաչում եք պ-ն Բրաունին:

 

 

Complete the gaps.

Well done. There are only two mistakes.

Instead of using Present Perfect Continuous ″She has been travelling″ you should have used Present Perfect tense ″She has travelled″.

I have always wanted… – Ես միշտ ցանկացել եմ …

Հայերեն էլ չի լինի ‹‹ես միշտ ցանկացա››:

 

Dear Diana Mindeli, may always success attend you! – Դիանա Մինդելի, թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի քեզ:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 5-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 9-ին շատ քիչ սխալներով: Պատասխանել եմ նույն օրը սխալների ուղղումով:

Նարե Կարապետյանը պատասխանել է հոկտեմբերի 15-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ իմ ուղղումներով և բացատրություններով:

Տեքստի հարցերի պատասխաններում սխալներ չկան: Սխալներ կան  քերականության մեջ: Պետք է կրկնել անկանոն բայերի ցուցակը:
Նորից կարդալ անցյալ ժամանակի (Simple Past) և ներկա վաղակատարի (Present Perfect) գործածման իմ բացատրությունները, որոնք տրված են այս առաջադրանքում: 

Messi scored two goals at yesterday’ match.

Did you make any progress last week?

I have not seen my teacher since last week.

What film have you seen TV today?

I have never drunk milk with fish.

He has crashed his car twice this year.

They came to our office last week.

How many days did you stay at this hotel last year?

How many days have you  stayed at this hotel so far?

I have already washed up.

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները անգլերեն

Մինչև հիմա ես միայն երկու ռուսերեն գիրք եմ կարդացել:

I have read two Russian books so far.

Քանի ռուսերեն գիրք կարդացիր անցյալ տարի:

How many Russian books did you read last year ?

Ես հենց նոր եմ վերադարձել աշխատանքից և հիմա ճաշում եմ:

I have just come back from work and now I am having dinner.

Վերջերս մի հետաքրքիր ֆիլմ եմ դիտել:

I have watched an interesting film recently.

Դուք այցելեցի՞ք Հնեվանքը, երբ Լոռիում էիք:

Did you visit Hnevanq, when you were in Lori?

Երբվանի՞ց եք ճանաչում պարոն Բրաունին:

Since when have you known Mr Brown?

Ես սովորեցի լողալ երբ 8 տարեկան էի:

I learned to swim when I was 8 years old.

Երկու օր առաջ հանդիպեցի իմ դասընկերոջը:

I met my friend 2 days ago.

Complete the gaps with the verbs in the right tense forms.

Petra Dawns left school six months ago. But she did not go straight on to university after the holidays like a lot of her schoolmates. In September she did something she had wanted to do for some time. She took a gap year.(տարկետում). Since then she has travelled to three different countries and spent between two and four weeks in each one. She hasn’t learned three new languages though, because all the countries are French-speaking! But she has started  to learn some Italian, because Italy is her next stop- and she can’t wait! “I have always wanted to see Italy. It’s a country I have never visited, so I’m incredibly excited about it.”

 

Без названия

Երբ այսօր ավարտվեց Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությունը Մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի դահլիճում, ներկաներից մի քանիսը մոտեցան ինձ և ասացին, որ հիացած են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրով: Ի՞նչն էր այդ հիացմունքի պատճառը: Կարծում եմ, որ նրանց համար անսովոր ու զարմանալի էր, որ միևնույն ավագ դպրոցի սովորողները կարող են ոգևորված, իրենց խոսքը նախօրոք անգիր չսովորած տարբեր օտար լեզուներով մտքեր ու կարծիքներ արտահայտել:

Իլոնա Սահակյանը և Արեգ Սերոբյանը անգլերեն խոսեցին Մոլդովայի խաղաղության միջազգային ճամբարի մասին: Զգացվում էր, որ նրանք պարզապես պայմանավորվել էին իրար հետ, թե ինչի մասին են խոսելու, մինչդեռ իրենց բուն խոսքը լիովին ազատ էր, սահուն ու անկաշկանդ: Խաղաղության ճամբարի մի խաղ-գործունեություն էին ներկայացնում, որտեղ հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչները պետք է բանակցությունները տանեին խաղաղ հանգուցալուծման ուղիով:

Մանավիի միջազգային ճամբարը վրացերեն ներկայացրեցին Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը: Վրացերեն խոսքի հնչելը նույնպես զարմանալի էր ներկաների համար: Բայց արդյո՞ք զարմանալի պետք է լինի այն փաստը, որ դպրոցում սովորողը որպես երրորդ օտար լեզու ընտրել է մեր հարևան երկրի լեզուն:

Իսկ հետո էկրանին երևաց Էյֆելյան աշտարակը ու Երևան – Փարիզ միջազգային կրթական փոխանակումների ճամբարի մասին ֆրանսերեն սկսեցին պատմել Լիլիթ Գաբրիելյանը և Վայք Նիզիբլյանը: Զարմանալի ու մի քիչ էլ նախանձելի էր:

Անգլերեն խոսելու հերթը հասավ Ղանդիլյան Մարինեին, ով պատմեց Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարի մասին: Նա ասաց, որ երկու կարևոր ձեռքբերում են ունեցել Իզմիրի ճամբարի շնորհիվ՝ տիեզերքի, տիեզերանավերի մասին գիտելիքներ և տարբեր ազգությությունների նոր ընկերներ:

Վերջում, երբ այս հանդիսությունը վարող բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանը հարցրեց, թե արդյոք որևէ մեկը ուզում է խոսել, ես բեմ բարձրացա և մի փոքր խոսեցի կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցման մեր փորձի մասին, որն այսպիսի արդյունք է տալիս:

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է ‹‹Լեզուների Եվրոպական օր›› տոնակատարությունը: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Այս տարի էլ կրթահամալիրը հրավեր է ստացել Հայաստանում այս տոնակատարությունը համակարգող բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանից: Տոնակատարությունը լինելու է Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի մասնաշենքում:

Մեր կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակը.

Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններից, ներկայացուցիչներ տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը:

Այս տարվա մեր մասնակցության բովանդակությունը՝  

Ցույց տալ, որ մեր կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով, այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով:  

Մասնակցության ձևը  

Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

Ժամաքանակը մեկ շաբաթում դպրոցը Շաբաթվա օրերը
Չնորմավորված ոչ պակաս քան 12 դասաժամ հեռավար ուսուցում

 

Ավագ դպրոց (14 սովորող), Միջին դպրոց (3) Շաբաթվա բոլոր օրերին և տարբեր ժամերին. մեդիա կենտրոնում, Քոլեջում, տանը
12 դասաժամ Քոլեջ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» – մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով. 2-րդ կուրս, 3-4-րդ կուրս Երկուշաբթի –1-2-րդ  ժամերը 9:00-11:00

Չորեքշաբթի – 1-2-3-4-րդ ժամերը (9:00- 12:35)

Հինգշաբթի – 1-2-3-4-րդ ժամերը (9:00- 12:35)

Ուրբաթ – 1-2-րդ ժամերը (9:00-11:00)

     
Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ`         24

 

   
Ուսումնական կայքի սպասարկում

https://mskh.am/en

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415 2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ

 

2 ժամ Առկա՝ դպրոցներում, հեռավար՝ մեդիա կենտրոնում, տանը
Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում   2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում

 

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում. Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ, հեղինակային հոդվածներ

https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/88

2 ժամ Մեդիա կենտրոնում, տանը
Ընդամենը 36 ժամ  

I. Read the text and answer the questions.  From English in Mind, Book 2

March 29th

Dear Diary,

I’m writing this in my room – it’s almost midnight and I have to get up early tomorrow, but I can’t sleep. I have to think about my future! Every day my parents ask me, “What do you want to be when you grow up?” The problem is: I don’t know. My mum always says, “Be a doctor!” But she doesn’t understand – to be a doctor, you have to study for a long, long time and that’s not my idea of fun. Also I’m really bad at Biology at school. My dad says, “Be a pilot!” Is he crazy? He knows I hate flying.

Well, I ‘ve got some ideas, of course. I really want to be a rock star. You don’t have to be very clever, so it’s the perfect job for me. I like listening to music, too. I don’t play any musical instruments and I sing really badly – but there are lots of rock stars like that.

Now I’m getting tired and my fingers are hurting, too. So I am going to bed. I can think about my future in bed. I get my best ideas when I am lying down.

Or perhaps one more computer game? Decisions, decisions, decisions!

 1. Who is Jack writing a letter to?
 2. What time is it?
 3. Why can’t Jack sleep?
 4. Why doesn’t he want to be a doctor?
 5. Why doesn’t he want to be a pilot?
 6. Why is a rock star the perfect job for him?
 7. Why is he going to bed?
 8. Why is he ending his letter by writing the word decisions three times?

9. What do you want to be? What are your ideas?

II. Simple Present or Present Continuous? Սովորական ներկա ժամանա՞կ, թե՞ ներկա շարունակական: Ընտրեք ինքներդ:

A telephone conversation

Andy: Hi Sophie. It’s me, Andy. What do you do/what are you doing?

Sophie: Nothing really. Why?

Andy: Do you want to go to the cinema with me? I go/am going every Friday.

Sophie: Well, I don’t know. I can only go after eight o’clock. We always have/are having dinner at 7:30. My mum cooks/is cooking dinner now.

Andy: No problem. Let’s meet at the cinema at 8:15.

Sophie: OK. Great! But Andy – I can hear a lot of noise in your house. What is it?

Andy: Oh, that’s my brother. He listens/is listening to music upstairs. He always plays/ is playing very loud music.

Sophie: Oh, I see! OK-well, I’ll see you at 8:15. Thanks for calling.

Andy: See you Sophie!. Bye.

III. Translate into English

 1. Ի՞նչ ես անում հիմա: Ի՞նչ ես անում ամեն առավոտ:
 2. Ես սովորաբար ռոք երաժշտություն եմ լսում, բայց հիմա լսում եմ դասական երաժշտություն:
 3. Քույրս ամեն օր օգնում է մայրիկին տան գործերում: (help somebody about the house կամ help somebody with housework):
 4. Դու նույն օրն ես պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին:
 5. Արևը ծագում է Արևելքում:

 

 

 

 

 

 1. Read the text and answer the questions

It’s legal – but is it right?

When people wanted to find their way to a place in the past, they used to have to buy a map. They don’t have  to do that any more. Now they can either buy a GPS, or go online and find maps for just about anywhere. Is this an improvement? Perhaps but some people think some of the online companies are going too far, because they have been sending out cars with photographic equipment on the roofs, to photograph every street and house in the country.

One of these cars arrived on a Wednesday morning in the quiet English village of Broughton. The camera was on a metre-high pole on top of the car and could see over walls and into people’s gardens. Some of the villagers came and stood around the car, and asked the driver and photographer to go away. Journalists quickly arrived on the place , and soon the event was news all over the country.

Of course, the online company in question claims that it is simply collecting information that people on the internet want. But Broughton residents feel differently.

”We used to have privacy in this country – now companies just come and take photographs of our homes without even asking”, said one resident. ”It’s not right. We mustn’t let this happen. We mustn’t lose our right to live privately.”

There is, of course no law to prevent people from taking photographs of houses, so the residents cannot go to court. But many people are asking the question: ”OK, it’s legal, but is it right?” This is a question that won’t go away.

 

 1. What did people do in the past to find their way to places?
 2. What do people do now to find their way to places.
 3. Why do some people think online companies are going too far?
 4. What did the villagers of Broughton want the photographer and driver to do?
 5. Who else appeared in the village?
 6. Why was one resident of Broughton not happy about the photographs?
 7. Why can’t the people who live in the village go to court?

 

 1. Ինչպես այլ լեզուներում, անգլերենում նույնպես բառերը կարող են ունենալ տարբեր ձևեր՝ արտահայտելով տարբեր իմաստներ: Օրինակ՝ manage (կարողանալ, կառավարել, ղեկավարել) բառը կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը՝ manager – կառավարիչ, management – կառավարում, managing, managed :

Հետևյալ նախադասություններում տրված բառերը բործածեք համապատասխան ձևով:

 1. Did you get an … to Martha’s party next week? (invite)
 2. You don’t need much … to do this work.(equip)
 3. She works for te local newspaper. She is a … (journal)
 4. Sorry, there are no tickets left. But try again tomorrow, we might get a …(cancel)
 5. You should make a … a week before if you want to stay at that hotel. (reserve)
 6. He’s still quite ill, but the doctors think there will be some … soon. (improve)
 7. My sister works as a … in a hotel in New-York. (reception)
 8. He studied hotel … of a hotel. (manage)
 9. He hopes that some day he’ll be the … of a hotel somewhere. (manage)
 10. I don’t watch Women’s club on TV any more. – I just don’t think it’s very good … (entertain)
 • Թարգմանել անգլերեն
 1. Երբ նա խոսում է, նրան հետաքրքրությամբ են լսում:
 2. Զգույշ եղեք: Պատերը ներկված են:
 3. Նա հարցրեց ինփ, թե արդյոք ես ուզում եմ մի գավաթ սուրճ ըմպել:
 4. Ո՞րն է տարվա ամենաերկար օրը:
 5. Այսօր շատ ավելի զով է, քան երեկ:

 

Պատասխանել են՝

Մանե Սարգսյանը սեպտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը սխալների ուղղումով:

Դիանա Մինդելին սեպտեմբերի 21-ին: Պատասխանը հրապարակել է իր բլոգում:

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ սեպտեմբերի 22-ին:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ սխալների ուղղումով ու բացատրություններով:

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 23-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է «Եվրոպական լեզուների օր» տոնակատարությունը: Հայաստանում այս տոնակատարության համակարգողը մեր կրթահամալիրի լավ բարեկամ բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանն է: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ հաջողությամբ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը: Երեք տարի առաջ մեր սովորողները ներկայացրեցին կրթահամալիրի կայքի օտարալեզու էջերը տարբեր լեզուներով: Երկու տարի առաջ մեր մասնակցությունը եղավ օտար լեզուներով բեմադրված փոքրիկ ներկայացումներով, երգերով:

Այս տարի կրթահամալիրի կյանքում մեծ տեղ գրավեցին միջազգային ճամբարները: Ուսումնական կյանքով է ապացուցվում, որ ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով (կրթահամալիրում ուսուցանվում է 7 օտար լեզու ըստ ընտրության), այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ կրթահամալիրի սովորողները մասնակցում են աշխատանքային տարբեր լեզուներով կազմակերպվող միջազգային ճամբարներին տարբեր երկրներում:  Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

 

 

 

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

4-5-րդ դասարաններ. Լիանա Ասատրյան

6-8-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ. Իրինա Ապոյան

Copy out the dialogue.

 1. Ուսումնական պլանով որոշված դասընթացների կազմակերպման ուսումնասիրություն.« Կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների ուսումնական բլոգների, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ուսումնասիրություն» Յուրա Գանջալյան. Դասավանդողները կարող են լրացումներ ու պարզաբանումներ անել:
 2. Աշնանային ուսումնական նախագծերի ընթացքի մասին. ներկայացնում են դասավանդողները
 3. կրթահամալիրի 30-ամյակի տոնի, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Արևելյան դպրոց

Անի Մրտեյան

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների  անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որն ընդհանուր է կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների համար:

Հրապարակված է նաև Անի Մրտեյանի օտար լեզվի ուսուցման հեղինակային կրթական ծրագիրը: Կարծում եմ, որ բոլոր դասավանդողները պետք է ունենան նման հեղինակային ծրագիր:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթի ծրագիրը

Հրապարակված է նախագծային շաբաթվա կատարման մասին սովորողների նյութերը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ‹‹Ես›› նախագիծը, որն իր բովանդակությամբ համապատասխանում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի ‹‹Ես›› նախագծին:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթները 1-5-րդ դասարանների համար:

 

Լիլիթ Սարգսյան

Լիլիթ Սարգսյանը դասավանդում է Արևելյան դպրոցում և Քոլեջում:

Բլոգում հրապարակված է 1-5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Բացակայում է Քոլեջի առաջին կուրսեցիների ծրագիրը: Ես կօգնեմ նրան:

Բլոգում Արևելյան դպրոցի և Քոլեջի նյութերը չեն տարանջատվում իրարից: Լավ կլինի, որ նյութ հրապարակելիս նշվի ո՞ր դասարանի, Քոլեջի ո՞ր կուրսի և ո՞ր մասնագիտությամբ սովորողների համար է նախատեսված:

Հրապարակված է սեպտեմբերյան առաջին նախագծային շաբաթվա անելիքը:

Ուսումնական նյութեր բաժնում հրապարակված տեքստից պարզ չէ, թե որ դասարանի համար է նախատեսված:

Լավ կլինի, որ Լիլիթ Սարգսյանը ավելի շատ ուսումնասիրի Անի Մրտեյանի բլոգը, համագործակցի նրա հետ:

 

Արևմտյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

 

Հրապարակված են 2019-2020-ի նախագծերը:

1-2-րդ դասարանների համար ‹‹Ես›› նախագիծը, որը համընկնում է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրին:

‹‹Իմ սիրելի ընտանի կենդանին›› 3-րդ դասարանի համար:

‹‹Ամառը զվարճալի է›› 4-5-րդ դասարանների համար:

Իմ ընտանիքը – 2-3-րդ դասարանների համար

Իմ տունը – 3-4-րդ դասարանների համար

Իմ խաղալիքները – 1-3-րդ դասարանների համար

Իմ դպրոցը – միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանների համար

Գնումներ – 4-րդ դասարանի համար

Միասնական նախագիծ 1-5-րդ դասարանցիների համար

 

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը 2019-2020 ուստարվա համար:

Լավ կլինի, որ Հայկուհին Անի Մրտեյանի օրինակով կազմի նաև իր հեղինակային ծրագիրը իր նախագծերով:

Հրապարակված է ‹‹Ես›› նախագիծը;  Նախագծում 1-3-րդ դասարանների համար նախատեսված է միայն երգերի ուսուցում: 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված է անձնական տեղեկատվական հարցազրույցներ, որոնք երևի վերցված են մեծահասակների համար նախատեսված մի ինչ-որ դասագրքից: Հարցազրույցում պետք է ընդգրկված լինեն այնպիսի մտքեր, որոնք վերաբերում են սովորողների շրջապատին, տարիքին համապատասխան ամենօրյա գործունեությանը: Դրանք սովորողներին չվերաբերող վերացական մտքեր չեն կարող լինել:

4-5-րդ դասարանցիների համար թարգմանական նախագիծ է նախատեսված: Թարգմանելու են անգլիալեզու երեխաների համար նախատեսված գրքույկ կենդանիների մասին, որը նույնպես բարդ է իր բառապաշարով և լեզվական կառույցներով:

 

Հարավային դպրոց

Միլենա Մանուչարյան

Հրապարակված է անգլերենի առարկայական ծրագիրը, որը հիմնված է ‹‹Իմացումի հրճվանք›› կրթական ծրագրի վրա:

Բլոգում առանձնացված են տարբեր դասարաններում իրականացվող լեզվական աշխատանքները, նախագծերը: ‹‹Օգտակար հղումներ›› բաժնում ըստ դասարանների հավաքված են էլեկտրոնային դասերի հղումներ:

Միլենան նաև Միջին դպրոցում է սկսել դասավանդել:

 

Միջին դպրոց

Տաթև Ալեքսանյան

Հրապարակված է 8-րդ դասարանի անգլերենի առարկայական ծրագիրը:

Ունի սովորողի գրադարան բաժինը, որտեղ տրվում են առաջադրանքները:

Նախագծեր բաժինը   

Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա ուսումնական նախագծերի փաթեթը:

Ուշագրավ են ‹‹Teenagers››, ‹‹National Stereotypes››, ‹‹Cooking and Culture››, ‹‹The World is Wonderful›› նախագծերը:

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:

 

Իրինա Ապոյան

Հրապարակված է առարկայական ծրագիրը:

Հրապարակված է 2019-2020 ուստարվա նախագծերի փաթեթը

Նախագծերը համապատասխանում են Ավագ դպրոցի առարկայական ծրագրի պահանջներին:  Արժևորման արժանի է Իրինայի ‹‹Interesting World Around Us – Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջը›› ամենամյա շուրջտարյա նախագիծը:

 

Էլինա Մանուկյանը և Հերմինե Գևորգյանը այս տարվա սեպտեմբերից են սկսել աշխատել Ավագ դպրոցում:

 

 

 

Կրկնում ենք նախադասություններին տարբեր տիպերի հարցեր տալը, ժխտելը:

Simple Present

We like to learn foreign languages.

Do we like to learn foreign languages?

What do we like to learn?

We don’t like to learn foreign languages.

Simple Past

He went to Sevan last Sunday.

Did he go to Sevan last Sunday?

Where did he go last Sunday?

He didn’t go to Sevan last Sunday.

Կարդացեք այս տեքստը, մուտքագրեք այն ձեր բլոգներում և հարցերը թարգմանեք անգլերեն:

Last week John went to the theatre. He had a very good seat but he didn’t enjoy the play. A young man and a young woman were sitting behind him. They were talking loudly. John got very angry because he couldn’t hear the actors. He looked at the and the woman angrily but they didn’t pay any attention to him.

 1. Ու՞ր գնաց Ջոնը անցյալ կիրակի:
 2. Ինչու՞ նա չհավանեց ներկայացումը:
 3. Ովքե՞ր էին նստած նրա հետևում: Ի՞նչ էին նրանք անում:
 4. Ինչու՞ Ջոնը բարկացավ:
 5. Ի՞նչ արեց նա:

 

Anahit հովհաննիսյանը պատասխանեց սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանեցի նույն օրը:

 

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակային դեմքով և թվով.

Բոլորդ գիտեք, որ ստորոգյալը համաձայնեցվում է ենթակայի հետ դեմքով և թվով: Օրինակ՝  I am studying the facts.

He is studying the facts. They are studying the facts.

I don’t speak German. He doesn’t speak German.

Այնուամենայնիվ, կան համաձայնեցման հատուկ դեպքեր, որոնք շեղվում են այդ ընդունված կանոններից և որոնց պետք է իմանալ՝ գրավոր և բանավոր խոսքը գրագետ կազմելու համար:

 1. Սովորաբար and շաղկապով կապված ենթակաների ստորոգյալը հոգնակի թվում է, բայց կան բառեր, որոնք այնքան հաճախ են իրար հետ գործածվում, որ դիտվում են մի ամբողջություն և օգտագործվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Bread and cheese is what I usually have for lunch.

Ստորոգյալը եզակի թվում է նաև այն ժամանակ, երբ առաջին ենթակայի հետ գործածվում է every անորոշ դերանունը:

Every boy and girl enjoys this sport camp.

2. Երբ հավաքական գոյականը օգտագործվում է որպես մի ամբողջություն, չի երևում նրա կատարած գործողությունը, ապա գործածվում է ստորոգյալի եզակի թիվը:

Նրանց աշխատանքային թիմը կազմվեց անցյալ տարի: Հիմա նրանց թիմը լավ է աշխատում:

Their working team was formed last year. Now their team are working wery well. Երկրորդ նախադասության ստորոգյալը հոգնակի թվում է, որովհետև ցույց է տալիս թիմի անդամների գործողությունը:

3. either or (կամ… կամ) և neither nor (ոչ…ոչ) արտահայտչամիջոցներով երկու ենթականերով նախադասություններոմ ստորոգյալը համաձայնեցվում է երկրորդ ենթակայի հետ:

Either the students or the teacher is always late for the first lesson.

Either the teacher or the students are always late for the first lesson.

Neither the students nor the teacher is late for the first lesson.

4. Two hours is not enough to finish this work.  Երկու ժամն այստեղ դիտվեց որպես ժամանակի ամբողջություն և այդ պատճառով էլ գործածվեց եզակի թիվը:

There are two ten-dollar bills in my pocket. Նկատի ունի թղթադրամների քանակը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է հոգնակի թիվը: Հաջորդ օրինակում նկատի ունի փողի ամբողջությունը ու այդ պատճառով էլ գործածվում է եզակի թիվը:

How much do I pay? Is 20 dollars enough?

5. Great Expectations  is a novel written by Charles Dickens. Նկատի ունի գրքի վերնագիրը:

6. Երբ գործողություն կատարող անձը ցույց տվող ենթական կապված է նույն գործողությունը կատարող այլ անձի, անձերի հետ, ապա ստորոգյալը համաձայնեցվում է առաջին ենթակայի հետ:

A young mother with her child was crossing the street.

Jane together with her fellow students goes on educational trips every summer.

Հիմա կատարեք այս առաջադրանքը: Եթե բոլոր նախադասությունների ստորոգյալների համաձայնեցումը ճիշտ կատարեք, ապա կլսեք ծափահարության ձայներ և էկրանին կտեսնեք հրավառություն:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-122082.php

Ավետիս Տետեյանը կատարել է անսխալ:

Միքաել Մնացականյանը կատարել է անսխալ:

Ալեն Ավետիսյանը պատասխանել է անսխալ:

Լարիսա Սիրունյանը պատասխանել է:

Նելլի Գևորգյանը պատասխանել է սեպտեմբերի 13-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին

Ալբերտ Ղազարյանը պատասխանել է սեպտ. 15-ին:

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի

Ամերիկյան «Encompassing Education– Ներառող կրթություն» էլեկտրոնային մանկավարժական բլոգ-ամսագրում հրապարակված է Դիանա Մակ-Քինլիի հոդվածը՝ «The Importance of Mentoring New Teachers – Սկսնակ ուսուցիչների մենթորության կարևորությունը» վերնագրով: Հոդվածի հեղինակը` վերլուծելով Լիզ Ռիգսի «Ինչու՞ են ուսուցիչները ազատվում իրենց աշխատանքից (սկսնակ ուսուցիչների մոտ 50%-ը)» ուսումնասիրությունը, եկել է այն եզրակացության, որ բոլոր սկսնակ ուսուցիչները պետք է ունենան իրենց մենթոր ուսուցիչը, որպեսզի չհիասթափվեն իրենց մանկավարժական գործունեության առաջին տարիներին: Ինչու՞ են սկսնակ ուսուցիչները հիասթափվում իրենց աշխատանքից: Լիզ Ռիգսը սոցհարցումներ է  արել տասնյակ աշխատող և իրենց աշխատանքը թողած նախկին ուսուցիչների և պարզել, որ դրա առաջին պատճառը ուսուցչի նկատմամբ հարգանքի պակասությունն է: Ուսուցիչը որևէ բան ասելու իրավունք չունի՝ նրանց կարծիքը չեն լսում, նրանց ասվում է ինչ անել: Առարկայական ծրագիրը կազմվել է առանց ուսուցչի: Աշխատանքին նվիրված, մեծ պատասխանատվությամբ ու խանդավառությամբ օժտված ուսուցիչը ջանում է իրականացնել գրված ծրագրի յուրաքանչյուր տառը, բառն ու միտքը և շատ շուտով արդեն հոգնատանջված ու հյուծված է լինում: Այս վիճակին էլ գումարվում է նրա ցածր աշխատավարձը (սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը մոտ  $ 3000 է) և նա ստիպված է լինում թողնել իր աշխատանքը: Մենթոր ուսուցիչն, իհարկե, չի կարող բարձրացնել սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը, բայց նա կարող է ազատել սկսնակ ուսուցչին առաջին աշխատանքային օրերի, շաբաթների, ամիսների ու տարիների սթրեսային իրավիճակներից`փոխանցելով նրան ուսուցիչ-սովորող սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված միջանձնային ճիշտ փոխհարաբերությունների, դասի ու ամբողջ օրվա պլանավորման, առարկայական ծրագրի իրագործման փորձված գործառույթների, ուսումնական նախագծերի իրականացման վերաբերյալ իր անձնական`տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը:

Մենթորը սովորաբար տարիների վաստակով բազմափորձ ուսուցիչ է, ով ոչ միայն փոխանցում է կրթական ու առարկայական ծրագիրն իրականացնելու իր սեփական փորձը սկսնակ ուսուցչին, այլ նաև ներառում է նրան տվյալ դպրոցին հատուկ կրթական ու մշակութային կյանքին: Այսառումով յուրահատուկ է մեր կրթահամալիրի մենթոր ուսուցչի աշխատանքը, քանի որ մեր կրթահամալիրն իրականացնում է բլոգային ու նախագծային ուսուցմամբ հեղինակային այլընտրանքային կրթական ծրագիր:

Մենթոր ուսուցիչը նշանակվու՞մ է, թե՞ ընտրվում

Սովորաբար դպրոցի տնօրենն է նշանակում մենթոր ուսուցիչներին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ համագործակցության արդյունավետությունը ավելի բարձր է լինում, երբ ուսուցիչն է ընտրում իր մենթորին:

Իր մենթոր ուսուցչին ուղղված որքա՜ն գորովանք, սեր ու հարգանք կա ուսուցիչ Հիֆեր Ուոլփերթ-Գորենի ‹‹Every Teacher Needs a Mentor– Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի›› հոդվածում: Լիզն այն մարդն է, ում հետ ես անհոգ ծիծաղում եմ ամեն ուրբաթ, երբ մենք փակում ենք մեր սենյակները ընդմիջման ժամին ու ծլկում ենք սրճարան: Նա այն մարդն է, ով իմ ուղեղը վառ ու ստեղծագործ է պահում և չի թողնում, որ այն պատվի  պատվի ամենօրյա միօրինակության թանձր շղարշով: Նա է, որ վերջին պահին իմ դասի պլանն է կազմում, երբ ստիպված եմ լինում խնամել իմ հիվանդ երեխային: Լիզն առաջին մարդն է, ում հետ կիսում եմ իմ փոքրիկ հաղթանակները և շփոթեցնող պարտությունները: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մի ‹‹Լիզի›› կարիք ունի: Մենթորներն ավելին են, քան ընկերները: Նրանք ոչ պաշտոնական ու ոչ ցուցադրական ձևով են փոխանցում իրենց գիտելիքներն ու փորձը: Նրանք թողնում են, որ խոսես ու արտահայտես քո մտքերը, լուծումներ առաջարկես, բայց կանգնեցնում են, չեն համաձայնվում, երբ սխալ ուղղությամբ ես գնում: Նրանք օգնում են, որպեսզի ձևավորես կրթական սկզբունքներով  քո սեփական վստահ ձանն ու խոսքը:

Ամերիկյան ‹‹Education Week – Կրթական շաբաթ›› էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված են մենթոր ուսուցիչ Քիմբերլի Լոնգի առաջարկած ութ անհրաժեշտ որակները այն վաստակաշատ ու բազմափորձ ուսուցիչների համար, ովքեր ուզում են ստանձնել մենթոր ուսուցչի պատասխանատվությունը:

Հարգանքը  միջանձնային փոխհարաբերությունների առաջին որակն է, որը պետք է ձևավորվի մենթորի և սկսնակ ուսուցչի միջ: Հարգանքը մի օրում չի ձևավորվում: Այն վաստակում են ժամանակի ընթացքում՝ միջանձնային փոխհարաբերությունների չնչին թվացող մանրուքներում, գիտելիքի ու փորձի փոխանցման անկեղծ ու ոչ պաշտոնական զրույցներում:

Լսելը – Սկսնակ ուսուցչին համբերատար ձևով լսելը օգնում է մենթորին ավելի լավ ճանաչել նրան, ավելի լավ, քան առաջին քայլերն անող ուսուցիչը կարող էր սպասել: Լսելով նրան մենթորը հասկանում է, թե երբ է սկսնակ ուսուցիչը լարված լինում վատ վարք ունեցող սովորողների պատճառով, երբ է ինքնավստահ լինում և երբ է օրն ամբողջությամբ հաջողված լինում: Այդ ամենը համակցելով ու վերլուծելով՝ մենթորը կարողանում է ճիշտ ձևով օգնության ձեռք մեկնել:

Մարտահրավերներ նետելըԼավ մենթոր ուսուցիչը չի թողնում հանգստանալ ձեռք բերածով ու մնալ գտնված հարմարավետ հունի մեջ: Նա անընդհատ արթուն է պահում սկսնակ ուսուցչին, օգնում է նրան գտնելու ինքնազարգացման նոր ուղիներ՝ փնտրելով և փորձարկելով դասավանդման նոր մեթոդներ: Մենթորը նաև խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես ճիշտ արձագանքել  ուսումնական պարապմունքի ընթացքում հանդիպող տարբեր իրավիճակներում:

Համագործակցելը Մենթոր ուսուցիչը կազմակերպում է սկսնակ ուսուցիչների աշխատանքային հանդիպումներ: Այդ հանդիպումները երկուստեք շահավետ են լինում, քանի որ հանդիպման ավարտին ունենում են նոր գաղափարներ, դժվար իրավիճակները հաղթահարելու նոր ռազմավարություններ:

Հաջողությունը գնահատելը  – Մենթոր ուսուցիչը անկեղծորեն ուրախանում և նշում է իր սկսնակ ուսուցչի ամենափոքր ձեռքբերումները: Չէ՞ որ նրա հաջողությունը նաև մենթորի հաջողությունն է:

Ճշմարտությունն ասելը  – Ազնվությունը ցանկացած փոխհարաբերության հիմքն է: Մենթորը պետք է ճիշտն ասի իր սկսնակ ուսուցչին, օգնի նրան հասկանալու և յուրացնելու դպրոցի ‹‹կարելիների›› և ‹‹չի կարելիների›› քաղաքականությունը ու շատ այլ բաներ, որոնք չեն սովորեցնում համալսարաններում:

Ապահով լինելը – Սկսնակ ուսուցիչը պետք է զգա, որ նորմալ է սխալվելը և այդ մասին մենթորին ասելը: Մենթորին սխալվելու իրողությունը վստահելը և օգնություն ակնկալելը նրանց փոխհարաբերության հիմնաքարային որակներից է: Երբ սխալը խոստովանվում է, մենթոր ուսուցիչը պետք է զգույշ լինի իր պատասխան խոսքում՝ սկսնակ ուսուցչին չվիրավորելու համար: Այդ իրավիճակում ասված խոսքերը երկար են հիշվում: Սկսնակ ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ իր մենթորը միշտ իր կողքին կլինի և իր սխալները չի քննարկի այլոց ներկայությամբ:

Կարեկցելը Մենթորը չի մոռանում, որ սկսնակ ուսուցիչը մարդ արարած է ու ապրում է իրական կյանքում, որը լի է ուրախ և տխուր միջադեպերով, և նա երբեմն կարող է դասարան մտնել դրսի կյանքի բեռն ուսերին:  Պետք է կարողանալ լսել նրան, ժպտալ և նույնիսկ՝ գրկել ու մխիթարել: Մի խոսքով՝ լինել նրա պաշտոնապես նշանակված, բայց իսկական ընկերը:

 

Մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմումը      

Բրիտանական Խորհուրդը մշակել է մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմման հիմնադրույթները՝ քայլ առ քայլ (Setting up a mentoring programme):

Քայլ առաջին. Որոշվում է սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կարելի է կազմել նրա մասնագիտական զարգացման ուղղությունները:

Նախքան սկսնակ ուսուցչի հետ առաջին հանդիպումը մենթոր ուսուցիչը նրան խնդրում է ինքնագնահատման ձևով ներկայացնել իր ուսումնական պարապմունքների հաջողված և զարգացման կարիք ունեցող կողմերը: Կարելի է նաև այս մասին տեղեկություններ ստանալ սովորողներից, մասնախմբի ղեկավարից:

Քայլ երկրորդ. Կազմակերպվում է սկզբնական հանդիպումը և որոշվում է հետագա հանդիպումների շրջանակը ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում:

Այս հանդիպումը ավելի շատ հետազոտական է: Միասին քննարկվում են սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կազմվում է մեթոդոլոգիական օգնության ուղղվածությունը:

Քայլ երրորդ. Ապահովվում են մենթորի և սկսնակ ուսուցչի համագործակցության պայմանները:

Որոշվում է հանդիպումների ժամանակացույցը, որի համար դասացուցակը կազմելիս նախատեսվում են ազատ ժամեր և′ սկսնակ ուսուցչի և′ մենթորի համար, ինչպես նաև՝ մի խաղաղ վայր միասին աշխատելու համար:

Քայլ չորրորդ.  Ստուգվում է, թե արդյոք ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը հաշվի է առնում սկսնակ ուսուցիչմենթոր համագործակցության կարևորությունը:

Սկսնակ ուսուցչի ուսումնական պարապմունքներով ծանրաբեռնվածությունը և արտադասարանական աշխատանքները չեն կարող խանգարել մենթոր ուսուցչի հետ իր ծրագրած աշխատանքին:

 

Մենթորական աշխատանքի ֆիննական խմբային մոդելը

2006-ին Ֆինլանդիայի հանրակրթական համակարգում ներդրվեց և մինչև հիմա գործում է մենթորական աշխատանքի խմբային մոդելը: Մեկ + մեկ՝ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչ մոդելի փոխարեն սկսեց գործել մեկ + խումբ՝ բազմափորձ ու վաստակաշատ մեկ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչների խումբ մոդելը: Մենթոր ուսուցիչը ամիսը մեկ անգամ հանդիպում է սկսնակ ուսուցիչների խմբին: Հանդիպման վայրերը կարող են տարբեր լինել՝ դպրոցի գրադարանում, սրճարանում, թանգարանում, ուսուցիչներից մեկի տանը, կամ մի որևէ այլ խաղաղ տեղ: Հանդիպում-հավաքը տևում է 1,5-ից 3 ժամ՝ ուսումնական պարապմունքներից հետո: Հանդիպման ընթացքում ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում քննարկում են ձեռքբերումները, տարբեր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները, իրականացվում է առաջավոր փորձի փոխանակում:

Կարծում եմ, որ մեր կրթահամալիրում հաջողությամբ կարող ենք համակցել մենթորական աշխատանքի ամերիկյան անհատական և ֆիննական խմբային մոդելները:

Ինչպիսի՞ն է ձեր կարծիքը:

 

Օգտագործված աղբյուրները

 

The Role of Teacher as Mentor

http://norssiope.fi/norssiope/mentoring/aineistot/pdf_materials/zachary_role_teacher_mentor.pdf

 

Every Teacher Needs a Mentor

https://www.edutopia.org/article/every-teacher-needs-mentor

 

The Importance of Mentoring New Teachers

http://www.incompassinged.com/2017/07/14/the-importance-of-mentoring-new-teachers/

 

Introduction to supporting and mentoring teachers

https://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/teacher-educator-framework/supporting-and-mentoring-teachers/introduction-supporting-and-mentoring-teachers

 

Setting up a mentoring programme

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/setting_up_a_mentoring_programme_v1.pdf

 

Observation as a teacher development tool

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/observation_as_a_teacher_development_toolv1.pdf

 

Mentor’s Feedback

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/feedback_mentor_observation_v1.pdf

 

Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer Group of Mentoring

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1554601

 

The Finnish Peer Group Mentoring Model

https://www.nyutdannede.no/media/1179/ossava-verme-finland.pdf

Answer the following questions.

Where are you temporarily (ժամանակավորապես) living now?

Do you like the city you are living in?

Do you go to school in that country or are you taking only this dinstance form of education?

Answer the following questions.

In which country are you temporarily living now?

Do you go to school there or are you taking only this distance form of education?

Դիանա Մինդելիի պատասխանը.

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սիրունյան Լարիսայի պատասխանը.

I live in Turkey now.  Only the distance form of education.

Անի Ազատյանի պատասխանը

https://millagrosmskh.wordpress.com/2019/09/08/english/

Աշոտ Հովհաննիսյանի պատասխանը

I live in China now and I go to chinese school here. So distance form of education is not the only one source of my knowledge.

 

Թարգմանություններ և խմբագրական աշխատանք Դպիրի համար.

Շուշան Միկոյանը անգլերեն է թարգմանել Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը հանրկակրթության գործիք» հոդվածը:

Խմբագրել եմ Հասմիկ Նալբանդյանի «Աստղացուցարանը՝ հանրակրթության գործիք – Planetarium as a Tool for General Education» հոդվածի Շուշան Միկոյանի թարգմանությունը:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել իմ հոդվածը՝ «Միջազգային փառատոն մանկավարժական լիցքերով –  An International Festival with Pedagogical Charges»:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Գնահատումը որպես ուսումնական նախագիծ – Assessment as an Educational Project» հոդվածը:

Տնօրենի օրագրի նյութերի թարգմանություններ

Երբեք չեմ ապրել ուրիշի ժամանակով և կամ ուրիշի թելադրանքով – I have never lived on someone else’s time or orders.

Ես Աշոտ Բլեյանն եմ – I am Ashot Bleyan

Ամուլսարի շահագործումը հնարավոր է ժողովուրդ-իշխանություն համաձայնության մթնոլորտում – Amulsar Exploitation is Possible in the Atmosphere of People-Government Agreement.

Աշխատանք կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում 

Անգլերեն էջը հատկապես ակտիվ է եղել հուլիս ամսին

Wedding of sculptures in the residential suburb  Հուլիսի 1-ին

Interesting world around us – հուլիսի 4-ին

Festival Weekend հուլիսի 5-ին

The little campers of the Northern School participate in the festival հուլիսի 5-ին

One day with the campers of the Eastern School  հուլիսի 5-ին

The sculptors are in the Western School հուլիսի 7-ին

Georgian Sculptor Archil Didishvili’s Master Class lesson հուլիսի 9-ին

Reference – տեղեկանք  հուլիսի 19-ին

An International Festival with Pedagogical Charges հուլիսի 20-ին

Our First Day at Izmir Space Camp հուլիսի 25-ին

A Talk with Ashot Bleyan հուլիսի 25-ին

Tatev Abrahamyan Writes from Izmir Space Camp հուլիսի 26-ին

I am Ashot Bleyan հուլիսի 30-ին

Մասնակցություն օգոստոսյան մանկավարժական ճամբարին

Վարել եմ օտար լեզու և հասարակագիտություն դասավանդողների օգոստոսյան աշխատանքային հավաքները: 

Մասնակցել եմ մանկավարժական ակումբի աշխատանքներին:

IMG_20190822_131716.jpg

Բազմամարդ էին մանկավարժական ակումբի ամենամսյա հավաքները 2018-2019 ուստարում: Եթե աչքի անցկացնենք ակումբի աշխատանքի բովանդակային մասը, կտեսնենք, որ հետաքրքիր ու արդիական թեմաներով ենք աշխատել՝ ‹‹Պատժի  կիրառումը››,  ‹‹Ներառականությունը››,  ‹‹Գնահատումը››,  ‹‹Նախագծային ուսուցումը››, ‹‹Հայոց լեզվի և գրականության դասավանդումը, արդյունքների ամփոփումը և գնահատումը 9-րդ դասարանում››, ‹‹Բլեյան կրթական բաց ցանցի լաբորատորիա››, ‹‹Քրիստոնեական մշակութային նախագծեր››: Սպասվածից էլ շատ նյութեր էին հավաքվում յուրաքանչյուր թեմայի վրա աշխատելիս: Յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ արվում էր այլոց առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն: Ակտիվ էին անցնում քննարկումները, բայց ամեն անգամ զգացվում էր, որ ինչ-որ բան թերի էր մնում, չկար ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը չափող գործիքը, չէր արձանագրվում առաջընթացը:

Այս խնդիրներով մտահոգված սկսեցինք մանկավարժական ակումբի այս տարվա առաջին հավաքը և եկանք այն եզրահանգման, որ ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե հիմնվենք առաջավոր փորձի փոխանակման ու տարածման վրա: Շատ նյութեր էին հավաքվում յուրաքանչյուր թեմայով, բայց արդյո՞ք դրանք բոլորը կարդում էինք: Միգուցե հենց այդ նյութերում կային մեր որոշ հարցերի պատասխանները: Ամբողջ տարվա ընթացքում որևէ մեկը չարձանագրեց, որ կարդացել ու հավանել է կրթահամալիրի մեկ այլ դասավանդողի բլոգում հրապարակված առաջավոր փորձը ինչ-որ մի հարցում և ներդրել է իր աշխատանքում: Նման արձագանք չեղավ նաև այլոց առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունների վերաբերյալ: Վստահ եմ, որ ակումբի աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե մենք սկսենք ավելի ուշադիր կարդալ ակումբի հավաքներին ներկայացվող նյութերը, գնահատենք լավը, յուրացնենք այն ու ներդնենք մեր աշխատանքում:

 

Նախագիծ`«Ներկայացնում ենք Քոլեջը անգլերեն»

Նախագծի նպատակը. ուսանողները ձեռք են բերում իրենց ուսումնական հաստատությունը անգլերեն ներկայացնելու կարողություն:

Նախագծի իրականացման ընթացքը. 

Սկզբում ուսումնասիրվում է «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex» անգլերեն տեքստը, որտեղ ներկայացված են Քոլեջում ուսուցանվող  մասնագիտությունները:

Մասնագիտությունների անվանումները անգլերեն սովորելու նպատակով կազմվում են երկխոսություններ, որոնցում գործածվում են նաև այդ մասնագիտություններին առնչվող որոշ մտքեր իրենց բառապաքշարով: Ավելի մանրամասն ներկայացվում է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությունը`կրկնելով անցյալ ուսումնական տարվա որոշ ուսումնական նյութեր:

Նախագծի արդյունքը.  Power Point Presentation «The College of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex»:

 

 

Օգոտոսի 21-ին, 23-ին և 27-ին ժամը 12:30-14:00 օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների նախագծային խմբի աշխատանքների բովանդակությունը.

Օգոստոսի 21-ին

 1. Օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են իրենց մասնագիտական և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող պահանջներին:
 2. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում նախատեսվող ուսումնական նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Օգոստոսի 23-ին

1. Օտար լեզու դասավանդողները շարունակում են ներկայացնել իրենց մասնագիտական և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողին ներկայացվող պահանջներին:

2. 2019-2020 ուստարվա ընթացքում նախատեսվող ուսումնական նախագծեր. ներկայացնում են դասավանդողները:

Օգոստոսի 27-ին

 Կրթահամալիրում իրականացվող առարկայական ֆլեշմոբները Բլեյան բաց կրթական ցանցի նախագիծ դարձնելուն նպատակաուղղված աշխատանքներ. նախապատրաստական աշխատանքների առաջարկություններ:   

Թվում է, որ «Գետը բնակավայրում» նախագիծը իր էությամբ բնապահպանական է, բայց այն, նախ և առաջ, մանկավարժական է, եթե դրա իրականացմանը մասնակցում են սովորողները: Իրականացվող նախագծի արդյունքում Երևանի միջով հոսող Հրազդան գետի ու նրանից սկիզբ առնող ջրանցքների  ջրերը ու ափամերձ տարածքները մինչև Արաքսավան միանգամից չմաքրվեցին, բայց, միևնույն ժամանակ, հարյուրավոր տարատարիք սովորողներ գիտակցեցին ու գիտակցում են գետը, շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու անհրաժեշտությունը: Հզոր է մանկավարժության ազդեցությունը ու մենք ունենալու ենք մաքուր Հրազդան ու նրա մաքուր ջրերով ջրանցքներ: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Թվում է, որ «Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով» նախագիծը իր էությամբ քաղաքաշինական է, և ընդամենը մի քանի օրում կամ մեկ ամսում կվերանան մեր թաղամասի անհրապույր ցանկապատները, կբացվեն թաղամասի տարբեր վայրերը իրար կապող հետիոտնի ու հեծանվորդի համար հարմարավետ արահետներ, կկառուցվեն թեքահարթակներ, բազմաբնակարանային շենքերին կից որոշ «ճարպիկ» բնակիչների զավթած հողակտորների փշոտ մացառուտները կփոխարինվեն աչք շոյող կենսահաստատ խաղողի թառմաներով, բայց՝ ավ˜աղ: Եվ, այնուամենայնիվ, այս ամենը կիրականանա, ինչպես իրականություն է դարձել մեր կրթական պարտեզը, որովհետև այս նախագիծը մանկավարժական է: Դանդաղ ու հաստատուն քայլերով կիրականանա, որովհետև այն արդեն տարատարիք սովորողների մտքի սեփականությունն է: Հզոր է մանկավարժության ուժը: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Մեր իրականության մեջ արդեն երրորդ անգամ հարսանիքը չի ասոցացվում տասնյակ ավտոմեքենաների խլացնող ձայնային ազդանշանների, ռեստորանային ուտուշ-խմուշների ու կեսգիշերային անհարկի հրավառությունների հետ: «Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա» նախագծով սովորողները հայկական ծիսական  հարսանիքի մասնակիցն են դառնում. սովորում ու ներկայացնում են հին հայկական հարսանեկան անուշ պարերգեր: Հայրենասիրությունն էլ ինչպե՞ս է փոխանցվում:

Թվում է, որ «Քանդակագործության, ճարտարապետության, շրջակա միջավայրի միջազգային ամենամյա փառատոնի» քանդակների արարման հարթակը Մայր դպրոցի ծառաշատ բակում իր էությամբ մշակութային է, բայց այն, նախ և առաջ, մանկավարժական ազդեցություն է ունենում, տարատարիք սովորողների, ուսուցիչների, համայնքի բնակիչների վրա: Քանդակագործությամբ սերմանվում ու ձևավորվում են անհատի համար այնպիսի կարևոր հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝  երևակայությունը, նպատակին հասնելու անկոտրուն համառությունը, առարկայի ծավալային եռաչափ պատկերացման կարողությունը, իրերի խորհրդանշականությանը մարմնավորում տալու կարողությունը, գեղեցիկի զգացողությանը մարմնավորում տալու կարողությունը: Լավ քանդակագործն իր աշխատանքում սիրով ներդաշնակություն ու հավասարակշռություն է փնտրում նյութի կշռի, ձևի ու դիմադրողականության մեջ: Նա երջանիկ է, երբ գտնում է այդ ներդաշնակությունը: Եվ այս ամենով հանդերձ, լավ քանդակագործը չի կարող լինել ֆիզիկապես թույլ և վատառողջ: Արդյո՞ք մանկավարժությամբ չենք ձգտում սերմանել այս բոլոր որակները մեր սովորողների մեջ:

Երևակայության բարձր թռիչքի օրինակ է իտալացի քանդակագործ Մասիմո Լիպիի մեծածավալ մոնումենտալ ռելիեֆային ստեղծագործությունը՝ մեծ ու փայլող աչքերով Հիսուսի խորաթափանց դեմքը:

20190711_095506

Ստավրոպոլցի քանդակագործ Իվան Կիսլիչենկոյի «Արևը ամպերի մեջ» ստեղծագործությունը նույնպես խթանում է երևակայությունը:

20190710_112348_Burst01.jpg

Փանոս Թեռլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի ուսանող Ալիսա Դանիելյանը փոքրիկ աղջկա երազանքի երևակայական նավն է ստեղծում, որը չնայած սպիտակ ու կարծր քարից է կերտվում, մի օր հասնելու է «կապուտակ ծովին»՝ իր հետ տանելով փոքրիկ աղջկան, որը երևում է, եթե այլ դիտանկյունից նայենք այդ բոլորաքանդակին:

1 նավակ20190714_175639.jpg

2 նավակ 20190714_175722_Burst01.jpg

Խորհրդանշանականության մարմնավորումը արտահայտված է Մասիմո Լիպիի որդի Քրիստոֆերի աշխատանքում: Քրիստոֆերն իր քանդակի անունը «Բողբոջ» է դրել: Քրիստոֆերի մտահղացմամբ այդ քանդակը խաղողի թառմայի հենասյուն է պատկերելու և խորհրդանշելու է սովորող երեխաներին, ովքեր իրենց ուսերին են պահելու ապագա կենսահաստատ բերքի ծանրությունը:

20190711_094311_Burst01.jpg

«Նրբագեղություն ու գեղեցկություն» բառերով կարելի է բնորոշել Գոռ Դավթյանի և Կորյուն Գևորգյանի աշխատանքները:

20190706_110406.jpg

20190711_094606.jpg

Նպատակին հասնելու անկոտրուն համառություն, ֆիզիկական ուժ ու քաջ առողջություն է հարկավոր այս հսկայական պառկած քարից խաղողի ճմռման ավազան կերտելու համար: Չնայած իր հասուն տարիքին, Հովհաննես Գրիգորյանը ծնկած կամ կռացած դիրքով ամեն օր ժամերով զգույշ մրճնահարվածներ է տալիս հատիչին: Մի քանի օրերի տքնաջան աշխատանքից հետո քարն արդեն ունի նկատելի գոգավորություն ու նմանվում է ավազանի, իսկ քարե ավազանի եզրերին խաղողի զարդաքանդակներ են: Երբ աշխատանքն ավարտվի, այն դրվելու է կրթահամալիրի քոլեջի Խաղողի և գինու դպրոցի բակում և արվեստի գործ լինելուց բացի ունենալու է նաև կիրառական նշանակություն:

20190710_112157

Էսթետիկական և կիրառական նշանակություն ունի նաև չին քանդակագործ Ջի Ֆու Ժոուի խմելու ջրի աղբյուրի քանդակը:

20190711_095401.jpg

Աշխարհի տարբեր երևույթների միջև եղած ներդաշնակ կապի, հավասարակշռության ու աշխարհաստեղծման մասին է խորհում վրացի քանդակագործ Արչիլ Դիդիշվիլիի ստեղծագործությունը, որի անունը ինքնին մի հարցադրում է «Իսկ դուք գիտե՞ք, թե ինչպես է ստեղծվել աշխարհը»:

Արչիլ20190711_094954 (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նպատակը

Քոլեջում օտար լեզվի դասավանդումը նպատակաուղղված է օտար լեզվով սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը՝ ընտրած մասնագիտության գործառույթներին առընչվող թեմաներով ու թեմատիկ բառապաշարով, միջմշակութային փոխըմբռնմանը, ընտրած մասնագիտության այլոց փորձը նկարագրող տեքստերի ընթերցելով ընկալմանը, թարգմանական կարողությունների ձևավորմանը:

Առարկայի դասավանդման խնդիրները

Լեզվական չորս բաղադրիչների` խոսելու, ընթերցելու, լսելու և գրելու սովորողների գիտելիքները, ունակություններն ու կարողությունները հասցնել միջազգայնորեն ընդունված B1 մակարդակի:

Զարգացնել ունկնդրելու ու խոսելու հետևյալ կարողությունները`

բանավոր խոսք կառուցել հաղորդակցական տարբեր խնդիրներին համապատասխան. տեղեկացնել, պատմել, նկարագրել, բնութագրել, հիմնավորել

– պատմել կարդացածի, տեսածի, լսածի, ապրածի, զգացածի մասին

-կարծիք հայտնել, գնահատական տալ

– ուսումնական նախագծերի արդյունքների հիման վրա կարողանալ պատրաստել հաղորդում ներկայացում և ներկայացնել այն բանավոր կերպով պատասխանելով հնարավոր հարցերին և հիմնավորելով սեփական տեսակետը

Լսելով հասկանալ քննարկման ընդհանուր թեման և կարողանալ մեկ երկու նախադասությամբ ասել այդ մասին:

Լսելով հասկանալ ծանոթ թեմայի շուրջ մարդկանց խոսքի հիմնական կետերը, և կարողանալ տալ պատասխաններ։

 

Հասկանալ լսվող խոսքի փաստացի տեղեկատվությունը

(գործողության կատարողը, տեղն ու ժամանակը) և կարողանալ պատասխանել դրանց վերաբերող հատուկ հարցերին։

 

Տարբերել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից։

 

Կռահել լսվող անծանոթ բառերի նշանակությունը ծանոթ թեմային վերաբերող խոսքում։

 

 

Զարգացնել ընթերցելու հետևյալ կարողությունները

 

 • կարդալ և ընդհանուր գծերով հասկանալ ԶԼՄ-ներում հրապարակումների բովանդակության էական փաստերը, առանձնացնել գլխավոր իմաստը

 

կոնկրետ հանձնարարություն կատարելու համար (օրինակ `ռեֆերատ, նախագծային աշխատանք ) ընթերցելով ԶԼՄ-ների հոդվածներ, ինտերնետային էջեր, տեղեկատվական գրականություն կարողանալ տվյալներ հավաքել

 -Կարդալ և հասկանալ անծանոթ տեքստեր, որոնց անծանոթ բառերը միջազգային բառեր են;

-Առանձնացնել ընթերցված նյութի գլխավոր մտքերը և փաստերը՝ բաց թողնելով երկրորդականները;

-Տեքստն ընթերցելուց հետո կարողանալ պատասխանել դեպքերի և իրադարձությունների մասին հարցերին;

-Բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ միջազգայնորեն ընդունված միջին (Intermediate) մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը, ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող տեղեկատվական ոչ բարդ տեքստերը:

Զարգացնել գրելու հետևյալ կարողությունները

– անգլերենով  հաղորդագրություն պատրաստել տեղի ունեցած իրադարձության մասին կրթահամալիրի կայքում տեղադրելու համար

Կարողանալ շնորհակալական կամ հրավերքի կարճ նամակ գրել;

Կարողանալ լրացնել անձնական տվյալների մասին հարցաթերթիկը;

Զարգացնել թարգմանական կարողությունները

Կարողանալ թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը առանց բառարանի օգնության միջին մակարդակի (Intermediate) լեզվական դժվարություն ունեցող տեքստեր , իսկ բառարանի օգնությամբ անգլերենից հայերեն թարգմանել ընտրած մասնագիտությանը վերաբերող բնագիր ոչ շատ բարդ տեղեկատվական տեքստեր:

 

Ընդհանուր ժամաքանակը – առաջին կիսամյակում՝ 24, երկրորդ կիսամյակում՝ 36

Բովանդակությունը

Ուսուցումը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները ըստ ընտրած մասնագիտության ուղղվածության.

Խաղողագործություն և գինեգործություն, պարտիզապուրակային գործ, զարդակիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում, համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում, զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում, գրադարանային գործ, գործավարություն:

Տեքստերի տիպերը

Ունկնդրելու և խոսելու տեքստերը կարող են լինել` կարճ նկարագրություններ, հաղորդագրություններ, արարողակարգային երկխոսություններ, երկխոսություն-մտքերի փոխանակում, հարցազրույց, պարզեցված հատվածներ թերթերից ինտերնետային էջերից:

Ընթերցելու համար տեքստերը կարող են լինել նկարագրրություններ, տեղեկատվություններ, հարցազրույցներ, գովազդներ և հայտարարություններ, պարզեցված հատվածներ թերթերից և ինտերնետային էջերից:

Անգլերենի լեզվական միջուկը

Բառակազմական գիտելիքներ և կարողություններ

Ածականակերտ վերջածանցներ- ish, -like, -ic, -ical, -ous, -less, -ful,

Գոյականակերտ վերջածանցներ – dom, -ist, -ship, -ance, -ence, -al,

Մակբայակերտ վերջածանցներ – fold, -ward,

Բայակերտ վերջածանցներ –ize, -ate, -en, -ify

Նախածանցներ ( in-, im-, ir-, il-),   de-,  dis-,   mis-

anti-  , bi- ,  extra-,  inter- ,  multi- ,  over-  ,

pre-,  post-,  retro- ,  sub-,  super- ,  trans- , uni-

Քերականական գիտելիքների ծավալը

Ձևաբանություն

Հոդ – որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն

Գոյական անուն – թիվ, հոլով, սեռ

Գոյական + գոյական կառուցվածքը

Անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ և  հարաբերական դերանունները

both, either, neither դերանունները

Ածականների համեմատության աստիճանների ուժեղացումը

Տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի մակբայները

Մակբայների կիրառման յուրահատուկ դեպքերը` hard-hardly, cheap-cheaply, short-shortly, direct-directly, high-highly, wide-widely, close-closely

Նախդիրներ – ժամանակ, տեղ և ուղղություն ցոիյց տվող

Բայական բոլոր ժամանակները` ներգործական և կրավորական

Մոդալ բայերն ու դրանց համարժեքները, մոդալ բայ + Perfect Infinitive ձևերը

Բայի անդեմ ձևերը` Infinitive, Participle, Gerund

Որիշի ուղղակի խոսքը անուղղակիի վերածելու յուրահատուկ դեպքերը

Շարահյուսություն

Համադասական և ստորադասական շաղկապներ

Բարդ ստորադասական նախադասություններ

Ռուսերենի լեզվական միջուկը

Лексико-грамматический материал

Лексика и фразеология

Синонимы, антонимы, фразеологизмы.

Слова и выражения по теме: бережное отношение к природе, природные ресурсы, законы природы, тайны природы, дары природы, природные явления, водные пространства, охрана природы, флора, фауна, Красная книга, заповедник и т.д.

Работа по микроязыку специальности.

 Орфография

Правописание слов с безударными гласными, проверяемыми и не проверяемыми ударением (море, река, гора, ресурсы, собака), с непроизносимыми согласными (солнце, местность).

Пунктуация

Знаки препинания в сложных предложениях.

 Морфология

Значение, основные морфологические признаки наречия. Наречия места, времени, причины, цели, условия.

Синтаксис 14 Выражение объектных отношений в простых и сложных предложениях (охранять что-либо, заботиться о ком-то и о чем-то, опасаться чего-либо, предостерегать от чего-либо; Мы живем на нашей планете, а … и т.д.).

Выражение согласованного и несогласованного определения.

Выражение обстоятельства времени, места, причины, цели, условия.

Выражение времени, места, причины, цели, условия придаточными частями сложноподчиненного предложения

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը

Ունկնդրելու դասարանական գործունեություն

Լսել տեքստի սկիզբը և գուշակել ավարտը

Ձայնագրությունը լսելուց կամ տեսաֆիլմը դիտելուց հետո պատասխանել հարցերին

Տեքստի ունկնդրմանը զուգահեռ կատարել գրառումներ տեքստի բովանդակության մասին

Լսել տեքստը և անձնական վերաբերմունքն արտահայտել լսածի վերաբերյալ

Խոսելու գործունեություն

Հաղորդակցական իրադրությունների դերային խաղարկում (էքսկուրսավար և զբոսաշրջիկներ, թարգմանիչ և հանդիպման մասնակիցներ, հեռախոսային երկխոսություններ)

Հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով (օտարերկրացի և լրագրող)

Քննարկումներ և բանավեճեր

Բեմականացումներ

Ընթերցելու գործունեություն

Տեքստը ընթերցելուց հետո գրել տեքստի բովանդակությունը հնարավորինս կարճ ձևով:

Դուրս հանել տեքստի բովանդակությանը առնչություն չունեցող նախադասությունները, որոնք նախորոք մտցվում են տեքստի մեջ:

Տեքստի վերականգնում` (Անծանոթ տեքստից հանվում են որոշ բառեր, որոնց պետք է վերականգնել):

Հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ նյութեր հանել ինտերնետից, ընթերցել և կազմել կարճ տեղեկատվություն:

 

Թարգմանական գործունեություն

Ինտերնետից, անգլերեն լրագրերից վերցված արդիական հոդվածներ թարգմանել, որոնք ունեն հասարակագիտական ուղղվածություն

Դիտել BBC լրատվական գործակալության հեռուստալուրերը և տալ կարճ տեղեկատվություն հայերենով

Թարգմանել տարբեր դեղերի, կենցաղային սարքերի գործածման մասին ցուցումները

 

 

Ստուգման և գնահատման կարգը

 

Գիտելիքների և կարողությունների ընթացիկ ստուգումները աննկատ որպես հետաքրքիր դասապրոցես  կատարվելու են խոսքային գործունեության 5 բաղադրիչներով` ունկնդրումով հասկանալը, ընթերցումով հասկանալը, խոսելու կարողությունը, գրելու կարողությունը և գրավոր ու բանավոր թարգմանելու կարողությունը :  Տարվա ընթացքում նախատեսվում է երկու կիսամյակային ստուգում` դեկտեմբեր 2019 և մայիս 2020 :

Գնահատումը կկատարվի 10 բալային համակարգով`

 • 0-ից 3` բալ հանձնարարությունը ամբողջությամբ կատարելու համար
 • 0-ից 3` բալ հանձնարարության կատարման որակի համար (հաշվի են առնվում ընտրված բառապաշարը, քերականությունը, խոսքի տրամաբանական իմաստը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում կատարած աշխատանքը ինքնուրույն ներկայացնելու և հիմնավորելու կարողությունը)
 • 0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվում ինքնուրույն մտքեր արտահայտելու կարողությունը)

 

Սովորողների հետազոտական աշխատանքներ

 • Ինտերնետային էջերում փնտրվում են ուսումնական տարբեր առարկաներից արդեն սովորած թեմաներին վերաբերող հետաքրքիր հոդվածներ, տեղեկատվություններ և թարգմանվում են հայերեն: Գործունեության այս ձևը ապահովում է միջառարկայական կապերը:

Ուսումնական Ճամփորդություններ 

Մի որևէ ուսումնական ճամփորդություն կատարելուց առաջ աշակերտները ուսումնասիրում են տվյալ պատմական հուշարձանի կայք էջը անգլերենով և լինելով տեղում` մեկնաբանություններն արվում են անգլերեն: Յուրաքանչյուր ուս.ճամփորդություն լինում է անգլերենի և ռուսերենի գործնական կիռարման դաս: Խաղարկվում է “էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկներ” դերային լեզվական գործունեությունը:

 

Օգտագործվող գրականություն

 1. J.Thomson « A Practical English Grammar » Oxford University Press, 2003
 2. Nick Kenny « First Certificate Pass Key » Macmillan 2000
 3. David Seymour & Maria Popova « 700 Classroom Activities » Macmillan 2005
 4. Raymond Murphy « Englis Grammar in Use » Cambridge University Press 2005
 5. Matyushkina-Guerke « Practical English in Patterns »
 6. Richard Moyer « Science » 2000
 7. Ն.Մ.Ավագյան և ուրիշներ « Անգլերենի թեստային վարժությունների շտեմարան » Երևան 2009

www.englishlearner.com

www.nonstopenglish.com

www.englishpage.com

 

Ծրագիրը կազմել են՝

անգլերեն դասավանդող՝ Յուրա Գանջալյանը

աուսերեն դասավանդող՝ Մարիամ Քալանթարյանը

 

Թարգմանչական նախագիծ

Կրթահամալիրի տնօրենի օրագրի գրերի, կրթահամալիրի կայքի առաջին էջի հրապարակումների և Դպիրի հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Նախագծի համառոտ նկարագրությունը

Նախագծի նպատակն է անգլիալեզու ընթերցողի համար տարածել հեղինակային մանկավարժության փորձը: Թարգմանչական աշխատանքի արդյունքը կերևա կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջերում, «Facebook»-ում և «Linkedin» մասնագիտական սոցցանցում:

Մասնակիցները

Ոչ ծավալուն և լեզվական ոչ բարդ տեղեկատվական նյութերի թարգմանչական աշխատանքներում ներգրավվելու են նաև Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ ուսանողներ Անժելա և Միլենա Շամոյանները:

Ուսումնական պարապմունքներ

Անգլերեն եմ դասավանդելու կրթահամալիրի հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներին:

Աշխատանքային շաբաթական ժամաքանակը՝ չնորմավորված ոչ պակաս, քան 12 ժամ հեռավար ուսուցում. Ավագ դպրոց –  , Միջին դպրոց – , Դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններ: Աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն. Աշխատանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ դաս-առաջադրանքների կազմում, սովորողների պատասխանների ստուգում, սխալների ուղղմանն ուղղված բացատրություններով պատասխանների կազմում, հեռավար ուսուցման բլոգավարություն:

Քոլեջ – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների խումբ – 6 ժամ  (հնարավոր է ավելանա ևս մեկ խումբ): Աշխատանքի վայրը՝  Քոլեջ

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ՝ 18 (22)

Լրացուցիչ հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանք

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերենի դասընթացի կազմում – 3 ժամ:

Ուսումնական կայքի սպասարկում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար – 3 ժամ . աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն:  https://mskh.am/en

Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար, – 2 ժամ.  https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415

Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ – 2 ժամ

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում  – 2 ժամ

Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում -3 ժամ

 

Ընդամենը՝ 33 ժամ

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

 

Թարգմանություններ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Արշակ Մարտիրոսյանի “Մաթեմատիկայի ուսուցումը նախագծերով – Teaching Mathematics through educational projects” հոդվածը:

Սկսել եմ անգլերեն թարգմանել Աշոտ Բլեյանի “Սկսել է պետք հայացքի-դիրքի փոփոխությունից – We should start with the change of our views-positions” օրագրային գրերից կազմված հոդվածը:

Կրթահամալիրային նախագծերի թարգմանություն կայքում

Երկրագործ-պարտիզպան սեբաստացիների հունիսի 5-ի ուղերձը – Farmer-Gardener Sebastatsies’ June 5 Appeal

Պաշտպանված երեխա՝ շարունակ խնամվող բաց միջավայրում – Protected Child in a Continuously Cared off Open Environment

Անգլերեն եմ թարգմանել “Սեբաստացիներ” ուսուցչական երգչախմբի մասին տեղեկատվական նյութը տեղեկատվական թերթիկի համար:

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն – 4-րդ ուսումնական շրջանը կրթահամալիրի Արևելյան դպրոց-պարտեզում

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքների պատասխանատու հունիսի 17-21-ի մանկավարժական ճամբարում:

Հեռավար ուսուցում

Հունիսի 10-ին հրապարակել եմ “Տեղեկատու ուսումնական նյութ Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար“, 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ նյութը:

Քոլեջի “Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ” մասնագիտությամբ ուսանողների 3 դիպլոմային աշխատանք եմ գրախոսել:

Ընդգրկված եմ դիպլոմային պաշտպանության հանձնաժողովում:

Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբը կայանալու է հունիսի 19-ին

Առաջադրանքները կազմել են՝

Լիանա Ասատրյանը՝  2-3-րդ դասարանների համար

Անի Մրտեյանը՝  4-5-րդ դասարանների համար

Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարանների համար

Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարանների համար

 

 

Հունիսի 17–21-ը Քոլեջում

9:00-11:30

 • Փառատոնային նախագծերին վերաբերող թարգմանչական աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության սովորողների հետ:
 • 2019-2020 ուսումնական տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանի այլ բաղկացուցիչների քննարկում Քոլեջի ղեկավարի հետ:
 • Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի 2019-2020 ուստարվա անգլերենի դասընթացի մշակման աշխատանքներ:

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքները Մայր դպրոցում

Հունիսի 17-ին

12։00-13։30 – 2019-2020 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքներ. Օտար լեզու դասավանդողների հավաք ‹‹ծրագրային-մեթոդական փաթեթի ամառային մշակման նախագծեր. առաջարկությունների ներկայացում›› օրակարգով. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 18-ին

12:00 – 13:30 – ‹‹Գնահատումը կրթահամալիրում 2018-2019 ուստարում և առաջարկություններ 2018-2020 ուստարվա համար››. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 20-ին

12:00-13:30 Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաք՝ ‹‹Բլեյան կրթական բաց ցանց. 2018-2019 ուստարվա ընթացքում կատարված նախագծեր և 2019-2020 ուստարվա նոր նախագծերի առաջարկություններ››: Ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

 

 

Teachers’ Choir Sebastatsies was founded in 2012 with the initiative of the Educational Foundation ″Sebastatsiner″, the artistic director-conductor is Harutyun Topikyan, founder of Yerevan Chamber Choir, honored artist of RA.

It is an open quartet choir and consists of the pedagogical staff of the Educomplex. The choir performs spiritual and secular songs by Komitas, other medieval Armenian chants and the songs by modern Armenian composers, spreads them with educational-cultural-country study campaign concerts, educational liturgies, organizes national rituals and participates in them. The concerts are accompanied by the performances of the author educational programs and educational exchanges.

The choir performs songs in acting and ruined churches, in the areas of other historical monuments and museums, in the village and town squares, concert halls, contributes to the creation of pedagogical choirs.

In all its initiatives, the choir has the blessing and support of the Armenian Apostolic Church.

The choir disseminates its activities on the blog.

The Choir Sebastatsies always gives immediate respond to the invitations to give concerts in Armenia and outside Armenia.

The trainings of the choir are open, and are organized in the Sebastia Concert Hall of the Educomplex Mother School on Tuesdays and Thursdays at 15:15 – 16:30.

Artistic Director: Harutyun Topikyan, tel: 091429234

Choir Director: Armine Topchyan, tel: 093309389, topchik@mskh.am

Director of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex: Ashot Bleyan, tel: 094431099, bleyan@mskh.am

 

 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր 6 տարեկաններ   1-3-րդ դասարաններ

Ճամբարային նախագիծը (նախագծերը) դասվարի բլոգում՝ ներկայացում, իրականացում

Էլմիրա Մարգարյան– 6 տարեկանների դասվար

Ուսումնական բլոգում հրապարակել է մայիսի 27-31 և հունիսի 3-7 աշխատանքային նախագծերը: Read the rest of this entry »

Սկիզբը այստեղ կարող եք գտնել.

Շարունակություն

at

be good at – լավ լինել մի բանում He is good at Mathematics

be good at doing something –

look at somebody (something)

glance at ….

throw something at somebody – He threw the money at him. (Նա նետեց փողը նրա վրա:)

throw something to somebody – Throw the ball to me. (Նետիր գնդակն ինձ:)

to be surprised at something (somebody)

to arrive at the station, բայց to arrive in London

at somebody’s request – ինչ-որ մեկի խնդրանքով  I did that at my mother’s request.

at somebody’s demand – ին-որ մեկի պահանջով

at somebody’s invitation – ինչ-որ մեկի հրավերով -I have come here at your director’s invitation. Ես այստեղ եմ եկել ձեր տնօրենի հրավերով:

at a distance of 120 kilometers – Vanadzor is at a distance of 120 kilometers from Yerevan.

on

depond on  – կախված լինել մեկից կամ մի բանից It depends on the weather.

independent of something, somebody- անկախ լինել մի բանից, մեկից

on somebody’s initiative – ինչ-որ մեկի նախաձեռնությամբ

on somebody’s order – ինչ-որ մեկի հրամանով

on somebody’s instructions – ինչ-որ մեկի ցուցումներով

a lecture on .. He gave a lecture on Armenian Literature. Նա դասախոսություն կարդաց հայ գրականությունից:

a meeting on … ժողով մի բանի վերաբերյալ

 

a debate on … բանավեճ մի բանի վերաբերյալ

a talk on …

agreement on something – համաձայնություն մի բանի շուրջ

a resolution on something – որոշում մի բանի վերաբերյալ

a policy on – քաղաքականությունը մի բանի վերաբերյալ

on the radio – ռադիոյով

on TV – հեռուստատեսությամբ

on the phone -հեռախոսով

operate on somebody – վիրահատել մեկին

for

medicine for a disease – դեղ հիվանդության դեմ

pills, drops, mixture for some ailment – հաբեր, կաթիլներ, լուծույթ

treatment for a disease – բուժում ինչ-որ հիվանդության

operation for appendicitis – կույր աղիքի վիրահատություն

Ինչ-որ մեկի կույր աղիքը վիրահատել – operate on somebody for appendicitis

leave for Moscow – մեկնել Մոսկվա  Leave Yerevan for Kiev. Երևանից մեկնել Կիև:

with

shiver with cold – դողալ ցրտից

tremble with – դողալ վախից

cry out with pain – ցավից ճչալ

in

lie in the sun – պառկել արևի տակ

sit in the tree նստել ծառի վրա

I have a pain in my shoulder – Ուսս ցավում է:

I have a pain in my knee. – Ծնկի ցավ ունեմ:

result in – հանգել մի բանի  Their quarreling resulted in fighting. Նրանց վեճը հանգեց կռվի:

end in victory (failure)- վերջանալ հաղթանակով (ձախողմամբ)

bite somebody in the arm – կծել մեկի թևը

sting somebody in the arm – խայթել մեկի թևը

strike somebody in the arm – խփել մեկի թևին

 

Հունիսի 10-14

Մասնակցություն փառատոնային ճամբար-դպրոցի գործունեությանը Քոլեջում.

Ժամը 9:00-ից մինչև 12:00

Թարգմանչական նախագծային աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների հետ. անգլերեն ենք թարգմանում ‹‹Գետը բնակավայրում››, ‹‹Իսկական հարսանիք. ժողովրդական օպերա›› և ‹‹Բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով›› նախագծերի կատարման մասին պատմող նյութերը, որոնք հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում:

12:30-16:00 – անհատական աշխատանք Մեդիա կենտրոնում

Հեռավար ուսուցման ամփոփիչ դաս-առաջադրանքների կազմում, Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում, Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում, հունիսյան ռուսերենի և անգլերենի ֆլեշմոբների համակարգում (6-8-րդ դասարանների համար առաջադրանքի կազմում), հայերենից անգլերեն թարգմանություններ տնօրենի օրագրից:

Նշված անհատական աշխատանքները շարունակվում են նաև տանը:

 

 

 

Ուսումնական աշխատանք. թարգմանում ենք անգլերեն

Մենք մեր համայնք Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի իշխանություններին դիմում ենք մեր անմիջական շրջակա միջավայրի պաշտպանված, անվտանգ, խնամված պահելու միասնական խնդրով։

Քաղաքը շարունակ մաքուր, խնամված, կանաչ պահելու գործը մերն է՝ քաղաքացունը, բոլոր տարիքների բնակիչներինը. թողե՛ք մեզ։ Դուք մեզ՝ երկրարագործ-պարտիզպան երևանցիներիս աջակցություն-սպասարկումն ապահովեք այնպես, որ՝

 • կանաչին-ծառին-թփին, միջթաղային անցումին, խաղահրապարակին, պուրակին հատկացված հողը՝ պետական-համայնքային, բոլորիս սեփականությունը, այլ նպատակի չծառայի, չօտարվի, չանապատանա.
 • երկրագործ-պարտիզպանը ժամանակին ու կարգով ունենա անհրաժեշտը՝ ոռոգման ջուր՝ անխախտ ռեժիմով, ստանա ոռոգման համակարգի ստեղծման-նորոգման, կանաչի խնամքի-սպասարկման միասնական ծառայություններ։

Մենք ստանձնել ենք մեր մանկավարժության բաց ֆիզիկական աշխարհի՝ կրթահամալիրին հանձնված ու հարակից տարածքների, մեր կրթական պարտեզի շուրջտարյա, ամենօրյա խնամքը՝ որպես ուսումնական աշխատանք։ Հրապարկեք ոռոգման ջրի ռեժիմը կրթահամալիրի բանգլադեշում, նրա շրջակա միջավայրում, որ ամռան տապին մեր ստեղծած կանաչ լանջերը, մեր պարտեզները, մարգագետինները, պուրակները խնամված մնան՝ որպես թավիշ-աճող-տարածվող օազիս։ Եվ ապահովեք, որ թաղամասի մյուս ուսումնական հաստատություններին, այլ կազմակերպություններին, բնակելի շենքերին նպատակային օգտագործման հանձնված հողը խնամվի այնպես, որ բնակելի արվարձանում բոլորիս կրթական պարտեզը միասնական-ներառական լինի։

Միացեք մեզ։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆի 57, հեռախոս՝ 747246, info@mskh.am

 

Հունիսի 5-ին՝ կրթահամալիրում շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջազգային օրվա  ստուգատեսի հրավեր։

 

We appeal to the authorities of the municipality of Malatia-Sebastia District in Yerevan, with a joint heartfelt request to maintain our community immediate surroundings protected, secure, safe and well cared of.

The work of keeping the city always clean, well cared of and green is ours: citizens’, inhabitants’ of all ages. Leave it to us. Your task is to provide us, farmer-gardener citizens of Yerevan, with a support-service, so that:

 • the state-community piece of land allocated to greenery, inter-block passages, playgrounds, parks may not serve for other purposes, may not be alienated or become desolated.
 • Farmer-gardeners can get all the necessary things in time: irrigation water in uninterrupted mode, get joint services of creation and renovation of irrigation systems and maintenance of greenery.

We have taken over all the year round, day-to-day care of our educational garden, the open physical world of our pedagogy and the adjacent territories of the Educomplex, as a form of educational work. Publish the irrigation water regime in the Educomplex Bangladesh (the South-West district of Yerevan) and in its surroundings, so that our green slopes, our gardens, meadows, lawns and parks can remain as a growing green oasis in the heat of the summer. And ensure that the land allocated to other educational institutions, other organizations, residential buildings for the purposeful use, will be taken care of with the same approaches so that our educational garden in the residential suburb can be inclusive.

Join us!

″Mkhitar Sebastatsi″ Educational Complex, Raffi 57, tel: 747246 info@mskh.am

 

 

Քանդակագործության և ճարտարապետության ամենամյա միջազգային փառատոն

Անգլերեն -եմ թարգմանել հայերենի վերջնական խմբագրված տեքստը

Փառատոնի բոլոր նախագծերը թարգմանել եմ անգլերեն և իրենց հղումներով հրապարակել եմ ընդհանուր հայտարարության մեջ:

 

Իմ մասնակցությունը Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաքին

Անգլերեն – եմ թարգմանել հավաքի հայտարարությունը:

Մայիսյան ստեղծագործական հավաքի Քոլեջի կլոր սեղանին PowerPoint  ծրագրով, ներկայացվեց Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերեն դասընթացը: Դասընթացն անգլերեն ներկայացրեցին Անժելա և Միլենա Շամոյանները:

Անգլերեն եմ թարգմանել Քոլեջի մասին պատմող տեղեկատվական ընդարձակ նյութը.

The College of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

Մասնակցել եմ Հարավային դպրոցի կլոր սեղանին և լուսաբանել եմ այն կրթահամալիրի կայքում՝ Իմ բլոգով ես ավելի գրագետ դարձա

Հոդված Դպիրում

Խոսքը՝ բարեհունչ, ջերմ ու մատչելի   

Թարգմանություններ՝ հրապարակված Դպիրում և կրթահամալիրի կայքում

Աշոտ Բլեյանի “Մոլորությունների հաղթահարման շրջան՝ իր գրով, ցանցով հեղինակային” հոդվածը թարգմանվել եմ անգլերեն -Time to Overcome Delusions with Diary Notes and Author Network :

Նշված հոդվածի թարգմանությունը ամբողջական դարձնելու նպատակով անգլերեն թարգմանեցի նաև դրանում առկա հղումներով նյութերը և հրապարակեցի կրթահամալիրի կայքի մշտական բաժիններում. (այս նյութերի անգլերեն թարգմանությունները կարևոր են անգլիալեզու ընթերցողին կրթահամալիրը ներկայացնելու համար)

Երևանի ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիր – Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Կրթահամալիրի կառուցվածքը – The Structure of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարինե Մկրտչյանի ‹‹Ազգային օպերա. ուսուցման բովանդակություն, մեթոդ, միջավայր – Folk Opera: Teaching Content, Method, Environment›› հոդվածը:

Հեռավար ուսուցում

Շարունակել եմ կազմել դաս-առաջադրանքներ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար:

Հեռավար ուսուցմամբ երկու սովորողի պատասխաններ հրապարակվել են կայքի անգլերեն էջում՝ Աշոտ Հովհաննիսյան և Աստղիկ Խաչատրյան:

Անգլերենի և ռուսերենի մայիսյան ֆլեշմոբներ

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել և պատասխանները ստուգել է Մարիամ Քալանթարյանը – 84 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Անահիտ Նաղդալյան – 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Ժաննա Հակոբյան – 27 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան – 0 մասնակից

Ռուսերենի Google ձևաթղթերը կազմել է Անահիտ Նաղդալյանը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան – 106 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան – 83 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան – 5 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան – 13 մասնակից

Անգլերենի Google ձևաթղթերը ես եմ կազմել:

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում մայիս ամսվա ընթացքում 15 նյութ է հրապարակվել:

Սկսում ենք կատարել անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Լիանա Ասատրյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

 

Այս դասը թող ձեզ համար լինի նախդիրների ճիշտ գործածման ուղեցույց:

Օրվա ժամանակահատվածները, ժամանակը, օրը, ամիսը, տարին

In the morning, in the evening, in the afternoon

At night, at midnight, late at night,  at dawn (լուսաբացին, երբ լուսանում է և դեռ արևը չի ծագել), at sunrise, at sunset

In winter, in spring, in early summer, in early spring (վաղ գարնանը),

On a hot summer day,  on a cold winter morning (ձմեռվա մի ցուրտ առավոտ)

On the morning of January 6, 2016 – 2016-ի հունվարի 6-ի առավոտյան

I was born on the 16th of May 1991, կամ` I was born on May 16, 1991

On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday

At Christmas – Սուրբ ծննդին

On my birthday – իմ ծննդյան օրը, բայց՝ He bought a binocular for my birthday.

At 6 o’clock, at a quarter past 6, at half past six

At about  5 – մոտավորապես ժամը 5-ին:

From six to seven

Work from morning till night

At 10 a.m. առավոտյան 10-ին: At 10 p.m. երեկոյան 10-ին:

A ticket to Moscow for the 16th of May

An appointment for 6 o’clock. – ժամադրություն ժամը 6-ի համար

Տարբեր բառերից հետո տարբեր նախդիրներ

To be +ածական+ to somebody

To be rude to somebody – կոպիտ լինել մեկի նկատմամբ

To be cruel to somebody – դաժան լինել մեկի նկատմամբ

To be polite to somebody – քաղաքավաի լինել մեկի նկատմամ

To be impolite to somebody – անքաղաքավարի լինել մեկի նկատմամբ

 

About

There is something strange about him. Տարօրինակ բան կա նրա մեջ:

There is something funny about him.

There is something suspicious about him. Կասկածելի բան …

There is something unpleasant about him. Տհաճ բան …

 

for  

love for people – սեր մարդկանց նկատմամբ

admiration for people հիացմունք

contempt for people – արհամարհանք

hatred for people – ատելություն

respect for people – հարգանք

 

of

It’s kind of you to help me.  – բարի է ձեր կողմից ինձ օգնելը:

It’s nice of you – Լավ է …

It’s bad of you – Վատ է …

It’s mean of you – Ստոր է …

 

At

To be surprised at something – Զարմացած լինել մի բանի վրա:

To get surprised at something – Զարմանալ մի բանի վրա:

To be astonished at something – ապշած լինել…

To be indignant at something – զայրացած լինել

 

To

It is clear to me – Պարզ է ինձ համար:

It’s unexpected to me – Անսպասելի է ինձ համար:

It’s unknown to me – Անհայտ է ինձ համար:

It’s news to me – Նորություն է ինձ համար:

It’s all the same to me – Ինձ համար միևնույնն է:

It makes no difference to me. – Ինձ համար տարբերություն չկա:

 

For  

It’s important for me to do this work. – Կարևոր է ինձ համար…:

It’s necessary for me to…. –Անհրաժեշտ է ինձ համար…

It’s impossible for me to …. –Անհնար է …

It’s convenient for me to … – Հարմար է …

 

Շարունակելի

 

Մայիսի 15-ին, ժամը 13:30-ին Հարավային դպրոց-պարտեզի առաջին հարկի միջանցքում էի, որտեղ պատի վրա ամրացված էր մեծ սմարթ հեռուստացույցը: Սովորողներ, դասվարներ, դասավանդողներ ու ծնողներ…բոլորը սպասում էին կլոր-սեղան քննարկմանը, որը սկսեց Կարինե Բաբուջյանը իր երրորդ դասարանցիների հետ՝ ‹‹Բլոգավարությունը երրորդ դասարանում›› ներկայացմամբ: Հենց միայն PowerPoint պրեզենտացիայից երևում է, թե որքան մեծ աշխատանք է կատարել Կարինեն իր սովորողների հետ: Տպավորիչ էին երրորդ դասարանցիներ Հայկ Փիլիփոսյանի, Դավիթ Հայրապետյանի, Էվելինա Հակոբյանի մեկնաբանությունները իրենց բլոգների բաժինների մասին: ‹‹Իմ բլոգով ես ավելի գրագետ դարձա››, այսպես համոզիչ ամփոփումով ավարտեց իր խոսքը Հայկ Փիլիփոսյանը: Դավիթ Հայրապետյանն էլ այն կարծիքն արտահայտեց, որ բլոգը թափանցիկ է բոլորի համար, իսկ թուղթը՝ ոչ:

20190515_134219_Burst01 (1).jpg20190515_133228_Burst01.jpg

Իր շնորհակալական խոսքն արտահայտեց Դավիթ Հայրապետյանի մայրը՝ Լիլիթ Պահությանը: Նա հիացած էր, որ իր որդին այդքան վաղ տարիքում կարողանում է  աշխատել բլոգով ու իր մտքերն ազատ արտահայտել:

20190515_134406_Burst01.jpg

Հաջորդ ներկայացումը Լուսինե Գասպարյանինն էր իր առաջին դասարանցիների ուղեկցությամբ ‹‹Ճամփորդությունը՝ ուսումնական աշխատանք›› թեմայով: Լուսինեն մանրամասն նկարագրեց, թե ինչպես է կարողանում ճամփորդությունը դարձնել ուսումնական աշխատանք: Քանի որ առաջին դասարանցիները դեռ չեն կարողանում ինքնուրույն նախապատրաստվել ճամփորդությանը, մեծ է դասվարի աշխատանքը այս հարցում: Ինչպե՞ս պետք է հագնվեն սովորողները, ի՞նչ վերցնեն իրենց հետ, ինչի՞ մասին և ի՞նչ բառապաշարով պետք է պատմել նրանց ճամփորդությից առաջ, ճամփորդության ընթացքում և ճամփորդությունից հետո:

20190515_134927_Burst01.jpg

Երրորդ ներկայացումն արեցին Հասմիկ Պողոսյանը և Շուշան Ալեքսանյանը՝ ‹‹Ճամփորդույթունները՝ որպես հեղինակային կրթական ծրագիրը տարածող գործիքներ›› թեմայով: Հասմիկ Պողոսյանը նշեց, որ ուսումնական ճամփորդությունները երեք փուլերով են իրականացվում՝ նախապատրաստական փուլ, ճամփորդության ընթացքը և հետճամփորդական փուլը իր պատումներով, լուսանկարների շարքերով ու ֆիլմաշարերով: Շուշան Ալեքսանյանը ներկայացումը ավելի ուսումնական էր դարձնում սովորողներին ուղղված իր բնագիտական հարցերով:

20190515_140741.jpg  20190515_135055_Burst01.jpg

Կլոր սեղան-քննարկման ողջ ընթացքում ամենահիացած դեմքերը, ամենաբարի  ժպիտները ծնողներինն էին:

20190515_135104.jpg

 

 

Շատ հաճախ հարկ է լինում կապել երկու պարզ ընդարձակ նախադասությունները՝ խոսքն ավելի հակիրճ ու սահուն դարձնելու համար. and-և կամ իսկ, but-բայց, yet-բայցևայնպես, or-այլապես, both…and-և…և, so-այսպիսով, either…or-կամ…կամ, neither…nor–ոչ…ոչ, not only…-but…as well-ոչ միայն…այլ նաև.

Examples.

and

She finished her homework. She went out.

She finished her homework and went out. Այստեղ «և» է թարգմանվում:

She drank a cup of tea. Nick refused to drink anything.

She drank a cup of tea and Nick refused to drink anything.

but 

She studied hard. She failed the exam.

She studied hard but failed the exam.

So 

It was raining heavily. I stayed at home.

It was raining heavily, so I stayed at home.

yet 

I was very tired. I continued working.

I was very tired, yet I continued working.

or 

Stop mocking your sister. I will punish you.

Stop mocking your sister or I will punish you.

both…and

John likes action films. Nick likes action films.

Both John and Nick like action films.

either…or

You can come at seven. You can come at eight.

You can come either at seven or eight.

neither …nor

Nick doesn’t like Indian films. John doesn’t like Indian films.

Neither Nick nor John likes Indian films.

not only…but…as well

He copies out the new words. He learns the new words.

He not only copies out the new words but learns them as well.

Նա ոչ միայն դուրս է գրում նոր բառերը, այլ նաև սովորում է դրանք:

 

Միացրեք նախադասությունները օրինակներում նշված կապակցող բառերով: Join the sentences with the linking words mentioned above.

She doesn’t like Chemistry. She doesn’t like Biology.

You should study hard. You will fail the exam.

I did my lessons. I switched on the TV set.

You can go to the Black Sea for your holiday. You can go to Jermuk for your holiday.

I finished school ten years ago. My friend finished school ten years ago.

I can lend you my cell phone. You should give it back in an hour.

Translate the sentences into English.

Ե՚վ իմ քույրը, և՚ ես գնացինք գնումներ անելու:

Նա չի խոսում ո՚չ վրացերեն, ո՚չ ռուսերեն:

Դու ոչ միայն պետք է  ափսեները լվանաս, այլ նաև հատակը ավլես(sweep the floor):

Նա շատ էր ուզում ավտոմեքենա գնել, բայց չէր կարողանում փող խնայել (save money for) դրա համար:

Սուսանը արկածային գրքեր է կարդում, իսկ Լևոնը պատմավեպեր է սիրում կարդալ:

Դու կարող ես կամ համերգ գնալ, կամ՝ թատրոն:

Նա շատ էր ուզում շարունակել իր կրթությունը համալսարանում (continue his education at the university), բայցևայնպես, քիչ էր աշխատում:

Ես չգիտեի դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը, այսպիսով հարցրեցի ոստիկանին:

 

Պատասխանել են՝

Ալիսա Ղասաբյանը -մայիսի 14-ին: Ուղղել եմ սխալները և նոր առաջադրանք եմ տվել:

Աստղիկ Հակոբյանը- մայիսի 16-ին: Շատ քիչ սխալներ էր արել: Պատասխանեցի իմ բացատրություններով մայիսի 17-ին:

Երբ 2018-2019 ուստարվա սկզբին ինձ առաջարկվեց վարել Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտությամբ սովորողների անգլերենի դասընթացը, միանգամից սիրով ընդունեցի առաջարկը, քանի որ Հայաստանը, հայկական մշակույթը օտարներին ներկայացնելու առաքելությունը միշտ էլ ինչ-որ չափով իմն եմ համարել: Իմն էի համարում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքս էի ուսանող և օտար լեզուների ուսուցման պետական չափորոշիչների պահանջներն էլ դեռ գրված չէին:

Երբ առցանց հանրագիտարանում բացում ենք ‹‹Զվարթնոցի տաճարը›› վերնագրով տեղեկատվությունը ու փորձում ենք կարդալ, տեքստի լեզվական բարդ կառույցները, ճարտարապետական տերմինների առատությունը վանում են ոչ մասնագետ ընթերցողին: Որպես ասվածի ապացույց առաջարկում եմ կարդալ այս մեջբերումը. ‹‹ Զվարթնոցը կառուցվել է Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոսի օրոք՝ 643–652 թթին։ Ենթադրվում է, որ Զվարթնոցի տարածքում է եղել հեթանոսական Տիր աստծու մեհյանը։ Ըստ Սեբեոսի՝ 301 թին այստեղ են հանդիպել Հայոց Տրդատ Գ արքան և Գրիգոր Լուսավորիչը։Տաճարը կառուցվել է յոթաստիճան պատվանդանի կենտրոնում։ Արտաքուստ՝ եռաստիճան՝ հաջորդաբար նվազող 3 գլանաձև ներդաշնակ ծավալների միասնական շինություն է, որի հորինվածքի միջուկը քառակոնքն է։ Վերջինիս խորանները միավորված են 4 զանգվածեղ մույթերով, որոնք վերին՝ կապող 4 կամարների և առագաստների հետ կազմում են գմբեթակիր միաձույլ համակարգ››: Ընդունելի չի լինի գրավոր խոսքին բնորոշ նման խրթին ոճը, որը կարող է միայն մասնագետ ճարտարապետներին հետաքրքիր թվալ:  Զբոսաշրջիկին ուղղված խոսքը պետք է, նախ և առաջ, մատչելի լինի, ընտրված բառերը՝ ամենօրյա գործածական:

Ահա Զվարթնոցի տաճարի մասին պատմող մեր դասընթացի տեքստը, որը մատչելի է, բարեհունչ է լեզվական կառույցների պարզությամբ, իսկ զբոսաշրջիկներին երկրորդ դեմքով ուղղված նախադասությունները խոսքին հաճելի ջերմություն են հաղորդում:

Մենք հիմա ընդամենը երեք կիլոմետր ենք հեռու Էջմիածնից՝ հայ հոգևոր կենտրոնից: Մեր առջև Զվարթնոց տաճարի ավերակներն են:   

Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

Պատմամշակութային հուշարձանները օտարերկրացիներին ներկայացնելիս կարևորում եմ շինության ոչ այնքան ճարտարապետական առանձնահատկությունները, որքան դրանց հետ կապված ժողովրդական ավանդապատումները, որոնք վերցված են Արամ Ղալանանյանի ‹‹Ավանդապատումներ›› գրքից: Օրինակ՝ Գոշավանքի մասին տեքստում Մխիթար Գոշի մասին այսպիսի մի ավանդապատում է ընդգրկված. ‹‹Մի անգամ Մխիթարը երազ է տեսնում. Երազում Աստված նրան ասում է. ‹‹Մխիթա՛ր, յոթ տարի հացի առատություն է լինելու, յոթ տարի էլ՝ չորային. Առատության տարիներին պաշար հավաքիր՝ սովի ժամանակ ժողովուրդը նեղություն չքաշի››: Գոշը մեծմեծ ամբարներ է շինել տալիս, վանքի հարստությամբ հացի էժան տարին ցորեն է առնում լցնում ամբարները: Երբ սովն ընկնում է ժողովրդի մեջ, նա մի գուշ (փայտե կլոր աման) է շինել տալիս և այդ գուշով ցորեն է բաժանում մարդկանց: Դրանից հետո նրա անունը մնում է Գոշ Մխիթար: Երբ Մխիթարը մեռնում է, գյուղը նրա անունով կոչում են Գոշի գյուղ, իսկ վանքն էլ՝ Գոշավանք››:

Սուրբ Գայանե և Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցիների մասին տեքստերում կարևորվել է Հռոմից Հայաստան փախած այդ երկու կույսերի նահատակված կյանքերի մասին պատումները:

Հայաստանի թանգարանների, մշակութային գործիչների տուն թանգարանների մասին պատմող տեքստերը ծանրաբեռնված չեն նրանցում առկա ցուցանմուշների նկարագրությամբ: Երբ զբոսաշրջիկները որևէ թանգարան են այցելում, նրանց դիմավորում ու այդ թանգարանում եղած բոլոր ցուցանմուշների մասին ամենամանրամասն տեղեկություններն է հաղորդում այդ թանգարանի էքսկուրսավարը: Մեր դասընթացի տեքստը կարևորում, արժևորում է տվյալ մշակութային գործչին և նրա նկատմամբ հայ ժողովրդի սերն է փոխանցում օտարերկրացուն և, ընդհանրապես, պատասխանում է այն հարցին, թե ինչու է արժանի այցելել այդ մշակութային օջախը: Որպես օրինակ՝ ներկայացնում եմ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի մասին պատմող մեր երկլեզու տեքստը, իսկ տուն թանգարանն այցելելուց հետո Քոլեջի ուսանող Անժելա Շամոյանը ստեղծեց անգլերեն իր տեսաֆիլմը:

Մեր անգլերեն դասընթացի գերակշիռ մասը երևակայական (մի անգամ էլ իրական եղավ) երկխոսություններն են օտարերկրացիների հետ օդանավակայանում, Երևանի փողոցներում, հյուրանոցում, ռեստորանում, առևտրի մոլերում և բացօթյա ցուցահանդեսներում:

Դասընթացի տեքստերի մի մեծ շարք մեկը մյուսի բովանդակային շարունակությունն է կազմում: Օրինակ՝ ‹‹Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում – Meeting the Tourists at the Airport››, ‹‹Օդանավակայանից մինչև Մարիոթ հյուրանոցը. նախաճաշ – On the Way to the Mariotte Hotel››, ‹‹Նախաճաշ հյուրանոցում-Breakfast at the Hotel››, ‹‹Երևանի կենտրոնը – The center of Yerevan››:

Համացանցում, իհարկե, կան առանձին տեքստեր Հանրապետության հրապարակի, Աբովյան փողոցի ու Հյուսիսային պողոտայի, Օպերայի շենքի, Կարապի լճի ու Ազատության հրապարակի մասին, Մարտիրոս Սարյանի հուշարձանի ու նրա շուրջը ժամանակակից նկարիչների բացօթյա ցուցահանդես վաճառքի մասին: Մեր դասընթացը տարբերվում է այս բոլորից նրանով, որ այս ամենը օտարերկրացիների հետ երևակայական կենդանի երկխոսությունների միջոցով է ներկայացված, երբ զբոսաշրջիկների հետ քայլում ենք Երևանի փողոցներով ու պատասխանում նրանց հարցերին: Բոլոր երկխոսությունները սկզբում գրվում են հայերեն, որից հետո ուսանողները  թարգմանում են անգլերեն: Լեզվական սխալները ուղղելուց հետո սկսվում է տեքստի հետ աշխատանքի երկրորդ փուլը: Երկրորդ փուլի ընթացքում ուսանողները իրենց համակարգիչների, սմարթֆոնների վրա բացում են տեքստի միայն հայերեն տարբերակը և հայերենը մտքում կարդալով՝ խոսում են անգլերեն: Երրորդն ազատ ոճի փուլն է, երբ համակարգիչները, սմարթֆոնները անջատված են և սկսվում է կենդանի երկխոսությունը: Այս փուլում ուսանողները ազատ ու անկաշկանդ ստեղծում են իրենց խոսքը՝ շատ հաճախ էլ շեղվելով բնագրից:

Մենք միասին ստեղծում ենք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի մեր հեղինակային դասընթացը: Դեռ շատ աշխատանք կա անելու:

 

 

Students get vocational and career college education at our College.

We have the following departments of career college education here:

 • Pre-school education
 • Office work with specialized teaching of foreign languages
 • Organization of tourism services with specialized teaching of foreign languages
 • Librarianship
 • Decorative and applied arts and crafts
 • Computer network maintenance
 • Photograghy
 • Fashion modeling and clothing design

Two new departments will open in September 2019

 • Fermentation technology and winemaking
 • Computer arts design

We have the following departments of vocational education:

 • Gardening
 • Sewing technology
 • Horticulture
 • Culinary

Two new departments will open in September 2019

 • Winemaking and production of juices
 • Pottery

At our college, we are trying to create a proper environment for vocational education: modern studio-workshop-laboratories.

We are realizing production based teaching. We are sure that the best teaching is through teaching with real work. Our educational programs are organized through the educational calendar of the Educomplex, with personal digital means and educational projects.

The education here is also considered individual as we have the opportunity to choose courses of supplementary education. Open clubs of preference development function here. We organize open creative gatherings, reviews, exhibitions, presentations and concerts.

The College students can also participate in the expositional, military-sports camps organized for the schools of the Educomplex.

Sewing workshop

 

The College students of the departments “Sewing technology” and “Fashion modeling and clothing design” have their trainings in this workshop. We have already said that our education is production based. During the specialization the training is carried out by projects. The students acquire professional skills while working. They are manufacturing a make-to-order process for other branch educational institutions of the Educomplex.

For example, the students sew pillows, blankets, sheets, holiday ritual clothes and other items for the kindergartens of the Educomplex.

20190426_104357.jpgimg-10cde29a9d8215f5c1278cb9ae4a0b11-v

      Laboratory of technology and decorative applied arts and crafts

This is the main workshop of the profession “Decorative applied arts and crafts”. But the students, having chosen the supplementary courses of handicrafts and crafts, also have their trainings here. Here the students are engaged in pottery, sculpture, drawing, as well as decorations, plates, glasses and other applied art samples.

The workshop cooperates with the Grapes and Wine School. In the result of the project work, there have been designed wine bottles, labels. Both the college students and the pre-school children take part in these projects. During the ritual projects, the students decorate the College, creating the typical environment for each ritual.

20190219_123107-1received_2288049737965870

 

Greenhouse laboratory

This is the greenhouse laboratory of our Educomplex. Thanks to project based teaching we can effectively combine theoretical knowledge with practical training in the greenhouse laboratory.

The greenhouse laboratory serves the students of different age groups: from pre-school children up to school children and teachers.

The middle school learners carry out their biological projects in the greenhouse. The College students of ″Horticulture″ department work here.

 

20190405_100508

 

Grapes and Wine School

In 2018 Grapes and Wine School was established for the College departments ″Fermentation Technology and Winemaking″, ″Winemaking and Production of juices″ and ″Cultivation of Grapes and Horticulture″.

 Vineyards

We have already planted grape vines on the College hill and on the Educational Farm. The Educomplex has appealed to the Government of the Republic of RA to provide us with a plot in the uncultivated area near the Educational Farm. Here we will have a large grape vineyard, for which we have already purchased nursery vines and rooted them all year round.

58610155_438922766920671_5343486563776987136_n58625816_1833209113446025_5678444603561213952_n

screenshot_20190419-212236_messenger

Wine Laboratory

 This is our wine laboratory which is equiped with wine making equipments.

Last year our students with groups of schoolchildren took part in grape harvesting and wine making process (grape harvesting, grape crushing, releasing the juice and fermentation…)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=WeJd58dn_9g 

 

Wine Cellar

The wine cellar will be in the basement of our building. Wine aging will be done in the barrels and clay vessels. The bottled wine will also be kept here. There will be corners for tasting wine here.

img-11978a7de825150eb5a25e888140b599-v

Barrel making workshop

There has been created a barrel making workshop where barrels will be made and repaired.

 

 

Armenia is a museum in the open area, and we are its guides.

Little և few, a little և a few

Little water – քիչ ջուր, little butter-քիչ կարագ (little-ը «քիչ» իմաստով օգտագործվում է անհաշվելի գոյականների հետ)

few chairs – քիչ աթոռ, few pencils – քիչ մատիտ (few-ն օգտագործվում է հաշվելի գոյականների հետ )

a little – մի քիչ

a few – մի քանի

much water – շատ ջուր, much cheese-շատ պանիր,

many balls – շատ գնդակ, many tables – շատ սեղան

some  և any

There are some apricot trees in the garden.

Հարց տալիս և ժխտելիս some-ի փոխարեն գործածվում է any

Are there any apricot trees in the orchard?

There aren’t any apricot trees in the orchard.

I. Choose the right word

 1. He has got (much, many) friends in Yerevan.
 2. Has she got (some, any) friends in Gyumri?
 3. You should use (little, few) salt.
 4. I have got (a little, a few) friends in Vanadzor.
 5. There are (little, few) chairs in the hall. We need 2 more chairs.

II. Translate into English

 1. Ես շատ ջուր եմ խմում ամռանը:
 2. Շատ ծիրանենի կա մեր այգում:
 3. Ես քիչ ջուր եմ խմում ձմռանը:
 4. Ես աշխատում եմ այստեղ: Ինձ մի քանի մեխ (nail) տուր:
 5. Դուք շատ եք աշխատում և քիչ եք ուտում: Դուք պետք է քիչ աշխատեք և շատ ուտեք:
 6. Սեղանի վրա կա՞ն գրքեր: Ո՚չ, սեղանի վրա գրքեր չկան:

Երբեմն ավելի հարմար է ուղիղ հարց տալու փոխարեն այդ բանը անել անուղղակիորեն, որն ավելի քաղաքավարի է:

Օրինակ՝ When does the train arrive from Moscow? Ուղիղ հարց:

When did you meet Vahag?

Is Hakob at home?

Անուղղակի հարցեր ուղղելու ձևեր. անուղղակի հարցերում նախադասությունը պատմողական ձևում է: do, did, օժանդակ բայերը չեն գործածվում, is, was, are, were օժանդակ բայերը դրվում են ենթակայից հետո:

I wonder when the train arrives from Moscow. Հետաքրքիր է, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I wonder when you met Vahag.

I wonder if Hakob is at home.

I’d like to know when the train arrives from Moscow.  Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ է գնացքը ժամանում Մոսկվայից:

I’d like to know when you met Vahag.

I’d like to know if Hakob is at home.

I want to know when the train arrives from Moscow. Ես ուզում եմ իմանալ, թե …

I want to know when you met Vahag.

I want to know if Hakob is at home.

 

Ուղղակի հարցեր տալու փոխարեն նույն միտքը ձևակերպեք պատմողական նախադասություններով` հետևելով իմ օրինակներին:

 1. How did he manage to solve that problem?
 2. Are you pleased with his answer?
 3. When does the plane to Amsterdam take off?
 4. How often do you visit your grandparents?
 5. When are they returning to Yerevan?
 6. Is this book translated into Armenian?
 7. Where are you going to spend your holiday?

Translate into English

1 Ինչպե՞ս կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

2. Հետաքրքիր է, թե ինչպես կարողացար գտնել այս հարցի պատասխանը:

3. Ես կցանկանայի իմանալ, թե երբ են նրանք վերադառնալու:

4. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես դու այդքան տխուր:

5. Ինչու՞ ես այդքան տխուր:

6. Ինչու՞ չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

7. Հետաքրքիր է, թե ինչու չես կարողանում պատասխանել իմ հարցին:

 

used to do something – անցյալում սովորաբար կատարվող գործողություն նշելու համար

When I was young I used to go to the cinema very often. Now I watch films on YouTube. Այստեղ used to -ն նույնիսկ չի էլ թարգմանվում հայերեն: Երբ երիտասարդ էի, շատ հաճախ էի գնում կինոթատրոն:

to be used to doing something կամ to be used to something – սովոր լինել մի բան անելուն կամ սովոր լինել մի բանի. այս արտահայտությունը կարելի է տարբեր ժամանակներում գործածել:

I am used to drinking coffee in the morning. Ես սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտյան:

I am used to morning coffee.

I was used to drinking coffee. Ես սովոր էի …

I was used to coffee.

I will be used to drinking coffee. Ես սովոր կլինեմ …

I have been used to drinking coffee in the mornings for already 10 years. Ես արդեն տօ տարի է սովոր եմ սուրճ խմելուն առավոտներին:

get used to doing something կամ get used to something – մի բան անելու սովորություն ձեռք բերել կամ սովորություն ձեռք բերել մի բանի

Այս արտահայտությունն էլ կարելի է տարբեր ժամանակներով գործածել:

He got used to smoking 15 years ago.

He got used to cigarettes 15 years ago.

Soon you will get used to getting up early because of your new job.

 

I.Use the right expression in the correct form.

 1. She (used to, got used to, was used to) get up very early because her working place is at a distance of 25 km.
 2. Henry (used to, is used to, got used to) cycling to his work as there was no transport in that district.
 3. They (used to, are used to, got used to) having a shower every day in summer.
 4.  Jack (used to, got used to, was used to) wear a panama hat.
 5. I didn’t like to take part in those events but soon I (used to, was used to, got used to) them.

II. Translate into English

 1. Նա վեր էր կենում վաղ առավոտյան և աշխատում էր իր փոքրիկ պարտեզում:
 2. Հենրին սովորություն ունի ուշանալ հանդիպումներից (ուշանալ մի բանից – to be late for)
 3. Նա սկզբում չէր ուզում կաշառք (bribe) վերցնել, բայց շուտով սովորեց դրան:
 4. Նա սովորություն ուներ դուռը բաց թողնել գիշերները, բայց այդ դեպքից հետո միշտ կողպում (lock) է այն:
 5. Կարծում եմ, որ շուտով ձեր սենյակը մաքուր պահելու սովորություն ձեռք կբերեք:

 

Աստղիկ Խաչատրյանի պատասխանը՝  https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=70B8AE94D7BD748C!141&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEDf0EngMURM5cE  Սխալներ չկան:

Նամակով պատասխանել է Արսեն Մկրտչյանը: Սխալներ չկան:

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքներ

Մարիամ Քալանթարյան. ռուսերեն է թարգմանել Գոհար Բալջյանի հոդվածը «Переподготовка уителей – учебная работа»

Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային փառատոնի հայտարարությունը թարգմանել են տարբեր լեզուներով հետևյալ դասավանդողները՝

Յուրա Գանջալյան`անգլերեն

Ժաննա Հակոբյան ՝ ռուսերեն

Կարինե Թևոսյան՝ ֆրանսերեն

Դիանա Նազարյան՝ պարսկերեն

Մարիամ Սարդարյան՝ իտալերեն

Աննա Ֆրանգյան՝ իսպաներեն

Ռինա Շագինյան՝ վրացերեն

Յուրա Գանջալյան՝ Հեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի բաց լաբորատորիայի հայտարարությունը թարգմանել եմ անգլերեն

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել ապրիլի 27-ին արված Աշոտ Բլեյանի պրեզենտացիան՝  Ashot Bleyan presents Bleyan Open Educational Network.

Յուրա Գանջալյան՝ այլոց փորձի ուսումնասիրություն «Կրոնական կամ հոգևոր կրթություն»

Յուրա Գանջալյան՝ անգլերեն եմ թարգմանել Հասմիկ Ղազարյանի հոդվածը «The Purpose of Education: One’s Own Values»   

Այս թարգմանությունից հետո գրեցի «Խոհեր մի թարգմանությունից հետո» արձագանքը և հրապարակեցի դասավանդողի իմ օրագրում:

Ապրիլի 26-ին՝ հոդված՝ Բլեյան կրթական ցանցի հավաքը Քոլեջում 

Յուրա Գանջալյան՝ ապրիլի 27-ի հավաքին զեկույցով ներկայացրել եմ «Ուսումնական ֆլեշմոբները կրթահամալիրում»  

Անգլերենի և ռուսերենի ապրիլյան ֆլեշմոբների ամփոփումը

Անգլերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Լիանա Ասատրյանը՝ 82 մասնակից:

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան՝ 67 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան`49 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան՝ 21 մասնակից

Ռուսերենի ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքները կազմել և աշխատանքները ստուգել է Աննա Ֆրանգյանը՝ 89 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Դիանա Ղազարյան՝ 47 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Սեդա Այվազյան՝ 33 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ Ժաննա Հակոբյան՝ 1 մասնակից

Շարունակել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը, որի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ իմ բլոգի «Հեռավար կրթություն» բաժնում:

Մենթորական աշխատանք եմ կատարել Հարավային դպրոցի անգլերենի նոր դասավանդող Միլենա Մանուչարյանի հետ՝ դասալսում, խորհրդատվություն, նամակագրական կապով ցուցումներ:

Ուսումնական ճամփորդություն Քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողների հետ: Այցելել ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան, որի մասին անգլերեն ֆիլմ է պատարաստել ուսանող Անժելա Շամոյանը:

Քոլեջի ուսանողների համար նոր ուսումնական 3 նյութ եմ պատրաստել.

We are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum

We are visiting Avetik Isahakyan`s Home Museum

Interesting findings in Armenia

 

Վանաձորից, Դիլիջանից և Արարատից ժամանած մանկավարժների շրջայցը Քոլեջում Լիլիթ Բլեյանը սկսեց Նորաբաց Խաղողի և գինու դպրոցի ներկայացմամբ: Անսովոր էր հյուրերի համար՝ խաղողի և գինու դպրոց: Անսովոր էր և միևնույն ժամանակ՝ այնքան ջերմ ու կենսահաստատ տրամադրություն հաղորդող: Երբ հյուրերը ըմպում էին գինին և գովաբանում այն, Դպրոցի ղեկավար Արտակ Ռշտունին հպարտությամբ շեշտում էր, որ Ավագ դպրոցի ու Քոլեջի սովորողների ձեռքերի սիրով քաշած գինին են խմում:

20190426_111331_Burst01

Խաղողի և գինու հյուրընկալ դպրոցից հետո ներկա եղանք Գայանե Թերզյանի ‹‹Գրական թատրոն›› նախագծային խմբի պարապմունքին: Պարապմունքի մասնակիցները ‹‹Նախադպրոցական մանկավարժություն›› մասնագիտության երկրորդ կուրսեցիներն էին: Ուսանողների առջև Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի, Համո Սահյանի, Պարույր Սևակի բնագիր բանաստեղծություններն էին, որոնց կողքին՝ այդ նույն բանաստեղծությունները երգերի խոսքերի վերածած տարբերակներն էին: Ղազարյան Ալյոնան, Աթալյան Արփինեն, Ղևոնդյան Անահիտը, Հաջյան Մերին և Հովհակիմյան Գրետան կարդում էին իրենց ընտրած բանաստեղծությունը, որից հետո քննարկում էին երգի խոսքերի և բնագրի միջև եղած տարբերությունները: Քննարկումը ավարտվում էր այդ խոսքերով գրված Լևոն Արևշատյանի երաժշտությամբ ու Գոռ Սուջյանի կատարմամբ արված ձայնագրությունների ունկնդրումով: Հյուրերն այնքան ոգևորվեցին, որ նրանցից մեկը վերցրեց թերթիկը և ինքը կարդաց Վահան Տերյանի Աշնան Մեղեդին: Դիլիջանի թիվ 5 դպրոցի տնօրենի խնդրանքով մեր ուսանողները մի ազգագրական երգ երգեցին, որին միացավ նաև Տաթև Բլեյանը: Կանցնի մեկ-երկու տարի և այս բանաստեղծություններ, երգ ու երաժշտություն սիրող  աղջիկները կդառնան մեր 2-4 տարեկանների զարգացման խմբերի դաստիարակներ:

20190426_113747_Burst01 (2).jpg

Քոլեջը ունի նաև իր նախակրթարանը: Այս սենյակում Նելլի Պողոսյանի և Էմմա Տերտերյանի 2-4 տարեկան սաները թափանցիկ մոմլաթի վրա ջրաներկով նկարում էին և վազում դեպի մեզ ասելով՝ տեսե՛ք ինչ եմ նկարել, տեսե՛ք ինչ եմ նկարել:

20190426_115608.jpg

Իսկ Քոլեջի այգում ուրախ իրարանցում էր: Անահիտ Գրիգորյանի 5 տարեկանների խումբը ավելի լուրջ գործով էր զբաղված:

20190426_115843.jpg

20190426_120149_Burst01.jpg

 

Ֆլեշմոբ և ուսումնական ֆլեշմոբ   Ներկայացման ընթացքը.

Ներկայացման սկզբում խոսելու եմ աշխարհում ընդունված և իրականացվող ֆլեշմոբների մասին, որից հետո անցում եմ կատարելու մեր կրթահամալիրում 3 տարի առաջ սկիզբ առած  և մինչև հիմա շարունակվող ուսումնական ֆլեշմոբների մասին՝ պատասխանելով հետևյալ հարցադրումներին.

 • Ի՞նչ առավելություններ ունեն ուսումնական ֆլեշմոբները
 • ինչպե՞ս են կազմակերպվում և իրականացվում ուսումնական ֆլեշմոբները
 • Ուսումնական ֆլեշմոբների հնարավոր տարածումը ‹‹Բլեյան բաց կրթական ցանցում››:

 

Անգլերեն էի թարգմանում Հասմիկ Ղազարյանի ‹‹Կրթության նպատակը՝ սեփական արժեքներ›› հոդվածը: Հոդվածը իմաստավորվեց ու հետաքրքիր դարձավ, երբ հասա  Մահաթմա Գանդիի այս տողերին՝

Քո հավատամքը համապատասխան է քո մտքին,
Քո միտքը համապատասխան է քո խոսքին,
Քո խոսքը համապատասխան է քո գործողությանը,
Քո գործողությունը համապատասխան է քո սովորությանը,
Քո սովորությունները համապատասխան են քո արժեքներին,
Քո արժեքները համապատասխան են քո ճակատագրին։
Գանդի

Երբ որևէ հոդվածում մի հայտնի մարդու գրածներից մեջբերում եմ հանդիպում, անմիջապես չեմ սկսում այդ տողերը հայերենից անգլերեն թարգմանել: Աշխատում եմ գտնել անգլերեն բնագիրը: Որոնեցի ու գտա Ռոբերտո Վիլարի ուսումնասիրության մեջ: Մահաթմա Գանդիի անգլերեն տեքստը: Արեցի այդ տեքստի իմ թարգմանությունը, որից հետո այդ իմաստուն մտքերի հետաքրքիր զարգացումներ գտա: Այսուհետ բոլոր տեքստերի հայերեն թարգմանություններն իմն են:

Mahatma Gandhi:

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

 

Մահաթմա Գանդի

«Ձեր համոզմունքները դառնում են ձեր մտքերը,

Ձեր մտքերը դառնում են ձեր խոսքերը,

Ձեր խոսքերը դառնում են ձեր գործողությունները,

Ձեր գործողությունները դառնում են ձեր սովորությունները,

Ձեր սովորույթները դառնում են ձեր արժեքները,

Ձեր արժեքները դառնում են ձեր ճակատագիրը››:

 

Ռոբերտո Վիլարը այն կարծիքին է, որ, միգուցե, Մահաթմա Գանդիին խորհելու առիթ է տվել բուդդայական այս տեքստը:

The original boudhist text

The thought manifests as the word,
The word manifests as the deed,
The deed develops into habit,
And the habit hardens into character.
So watch the thought and its way with care,
And let it spring from love
Born out of concern for all beings.

 

Բնագիր բուդդայական տեքստ

Միտքը որպես խոսք է արտահայտվում,

Խոսքը՝ որպես գործողություն,

Գործողությունը զարգանում ու սովորություն է դառնում,

Սովորությունն էլ կարծրանում է ու բնավորություն դառնում:

Ուրեմն՝ զգոն եղեք ձեր մտքի ու նրա արտահայտման ձևի նկատմամբ,

Եվ թող այն սիրուց բխի,

Մտահոգածին՝ բոլորի հանդեպ:

 

 

 

Իսկ Մարգարետ Թետչերն էլ իր ելույթում ասել է, որ իր հայրն է միշտ կրկնել այս իմաստուն մտքերը:

Margaret Thatcher:


“Watch your thoughts for they become words.
Watch your words for they become actions.
Watch your actions for they become habits.
Watch your habits for they become your character.
And watch your character for it becomes your destiny.

What we think, we become.
My father always said that… and I think I am fine.”

 

Մարգարետ Թետչեր

Հսկեք ձեր մտքերը՝ նրանք խոսքեր են դառնում,

Հսկեք ձեր խոսքերը՝ նրանք գործողություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր գործողությունները՝ նրանք սովորություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր սովորությունները՝ նրանք բնավորություն են դառնում,

Հսկեք ձեր բնավորությունը՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

Մենք դառնում ենք այն, ինչի մասին մտածում ենք:

Իմ հայրն էր միշտ դա ասում:

 

Իսկ ի՞նչն է եղել հին չինական ասույթի սկզբնաղբյուրը, որի հեղինակն անհայտ է:

A Chinese proverb expresses the same idea.

The author is unknown

 

Be Careful of Your Thoughts: They Control Your Destiny

Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words.
Be careful of your words, for your words become your actions.
Be careful of your actions, for your actions become your habits.
Be careful of your habits, for your habits become your character.
Be careful of your character, for your character becomes your destiny.

 

 

Նույն միտքն է արտահայտում մի չինական ասույթ: Հեղինակն անհայտ է:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր ճակատագիրն են վերահսկում:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր խոսքերն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր խոսքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր գործողություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր գործողությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր սովորություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր սովորությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր բնավորությունն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր բնավորության հանդեպ՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

 

Թարգմանչի կողմից.

Տեղին է այստեղ հիշել Օստապ Բենդերի խոսքն ուղղված Ադամ Կոզլևիչին. ‹‹Ես մի օր արթնացա ու սիրուց ոգևորված պահին մի բանաստեղծություն գրեցի՝

Я помню чудное мгновение,

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное видение,

Как гений чистой красоты.

Բայց հետո խոր հիասթափություն ապրեցի, երբ հիշեցի, որ այս տողերը գրել է Ա.Ս. Պուշկինը››:

Բառազույգեր. մաս 2

To rob-կողոպտել – to steal-գողանալ

Actual-փաստացի – current-ներկայիս

To walk along the street քայլել փողոցի երկայնքով –to walk across the street- անցնել փողոցի մի մայթից մյուս մայթը

Among երկուսից ավել բաների միջև  – between երկու բաների միջև

Each other իրար – one another -իրար Seyran and Susan loved each other. People should respect one another.

To allow թույլատրել (կարող է գործածվել կրավորական սեռում – He was allowed to go home. ) – to let թույլատրել (չի գործածվում կրավորական սեռում)

Since ի վեր– for Since 2016 -2016-ից ի վեր, for 7 days յոթ օր

So that որպեսզի (պետք է հաջորդի ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) – in order to որպեսզի (չի հաջորդում ենթակայով և ստորոգյալով նախադասություն) He studied hard so that he could pass the exam. He studied hard to pass the exam:

To remain մնալ – to stay-մնալ

to remain faithful, to remain confident, to stay at school, to stay at home.

To leave թողնել – to forget մոռանալ

I am sorry, I left my notebook at home. I am sorry I fogot to bring my notebook.

Beside կողքը – besides-բացի  Come and sit beside me.  Another taxi is coming towards me besides this one.

Except բացի (բացառում է) – besides բացի (ներառում է)

I have watered all the trees except this one. Ես ջրել եմ բոլոր ծառերը բացի այս մեկից:

Besides this one, I have watered two more trees. Բացի այս մեկից ես ևս երկու ծառ եմ ջրել:

Too նույնպես (նախադասության վերջում) – also նույնպես(ենթակայից հետո) – either նույնպես (ժխտական նախադասություններում)

Lose կորցնել – loose չափսով մեծ, լայն

Disinterested անտարբեր լինել, հետաքրքրություն, շահ չունենալ – uninterested-ձանձրացած լինել, չհետաքրքրվել

Compliment հաճոյախոսություն– complement-լրացում

He gave her a compliment on her new dress. Her necklace was a perfect complement to her dress.

Bear տանել, համբերել I can’t bear it any more. Այլևս տանել չեմ կարող դա: – bare մերկ

Further լրացուցիչ, հետագա – farther-ավելի հեռու

Affect վատ ազդեցություն – effect լավ ազդեցություն

The affect of the new medication was a loss of appetite.

The effect of the new method of teaching English is great.

principle -սկզբունք – principal-դպրոցի տնօրեն

advice -խորհուրդ – advise խորհուրդ տալ –

whether -թե արդյոք — weather – եղանակ

stationary -անշարժ  stationery – գրենական պիտույքների խանութ

stationary bicycle – անշարժ հեծանիվ մարզվելու համար, երբ պեդալները պտտվում են, բայց հեծանիվը ամրացված է հատակին

I bought some paper and pencils at the stationery.

 

 

 

 

 1. Two men, with masks on and guns in their hands, rushed into the bank and (to rob, to steal) nearly $1mln.
 2. I can’t find my wallet in the bag. Someone has (to rob, to steal) it.
 3.  The bookstore is on the opposite side of the street. You should walk (along, across) the street.
 4.  Excuse me, can you tell me the way to the Puppet Theatre? –  Go (along, across) this street until the first crossing and then turn right at the corner.
 5. Is there a doctor (among, between) your friends?
 6. I will tell you the secret but let it be (among, between) you and me.
 7. Although she is over sixty she has (to remain, to stay) young and looks like a woman of 40.
 8. Will you (to remain, to stay) at home and look after my baby while I am shopping?
 9. I am more confident when you are sitting (beside, besides) me while I am solving a math problem.
 10. (beside, besides) solving math and physics problems you should sometimes read fiction books.
 11. I like all the school subjects (besides, except) chemistry.
 12. These shoes are (lose, loose) on me. Can you give me a size smaller?
 13. Never (lose, loose) your hope.
 14. I didn’t continue my business activities because I got (disinterested, uninterested) in it.
 15. The old man fell asleep while watching the TV show because he got (disinterested, uninterested) in it.
 16. The new head of the department doesn’t like the employees to tell him (compliments, complements).
 17. The wall ornaments are a good (compliment, complement) to this architectural style.
 18. I can’t (bear, bare) your impoliteness any longer.
 19. The trees are (bear, bare) in late autumn.
 20. Please ring me up in case you need any (further, farther) information.
 21. Petersburg is (further, farther) from Yerevan than Moscow.
 22. I can’t act against my (principles, principals).
 23. The (principle, principal) had to make a hard decision.
 24. Please follow my (advice, advise).
 25. Yesterday my grandfather (advice, advise) me to not to waste my earnings.
 26. Mobile cafes are not (stationery, stationary).
 27. You can buy pens and pencils at the (stationery, stationary).

 

 1. Մեզ թույլատրվու՞մ է բառարանից օգտվել:
 2. Եկեք ընդմիջում անենք:
 3. Չեմ հանդիպել նրան անցյալ տարվանից ի վեր:
 4. Ես նրան չեմ տեսել ավելի քան 10 տարի:
 5. Դեղատունը փողոցի դիմացի կողմում է: Դուք պետք է փողոցն անցնեք:
 6. Թող մեր զրույցը մնա իմ ու քո մեջ:
 7. Երբ դու իմ կողքին ես, ես ավելի ինքնավստահ եմ զգում:
 8. Բոլոր տղաները մասնակցեցին մրցումներին բացի Արամից:
 9. Այս բաճկոնը լայն է իմ վրա:
 10.  Նա հավատարիմ (faithful) մնաց իր սկզբունքներին (principles):
 11.  Քաղաքապետարանը հետաքրքրություն չի ցուցաբերում (անտարբեր է) մեր խնդիրների հանդեպ:
 12. Ուսուցիչը խորհուրդ տվեց ինձ վերընթերցել «Վերք Հայաստանի» վեպը:
 13. Դու կարող ես տետր գնել գրենական պիտույքբերի բաժնից:
 14. Այս անշարժ տրամվայը ծառայում է որպես սրճարան:
 15. Լրացուցիչ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել այս կայքը:
 16. Երբ դպրոցի տնօրենը ներս մտավ, բոլոր սովորողները ոտքի կանգնեցին:

 

Պատասխանել է Աստղիկ Խաչատրյանը ապրիլի 23-ին: Ապրիլի 24-ին պատասխանեցի իմ բացատրություններով: Ընդամենը երկու սխալ էր արել:

https://1drv.ms/w/s!Aox0vdeUrrhwgQ1A39BJ4DFETOXB

Պատասխանել է Ավետիս Տետեյանը ապրիլի 23-ին:

https://avetisteteyan.blogspot.com/p/english.html  Ուղղել եմ սխալները և պատասխանը ուղարկել եմ ապրիլի 24-ին:

Նելի Գևորգյանը պատասխանել է ապրիլի 24-ին: Ընդամենը երկու սխալ էր արել: Սխալների ուղղումով պատասխանեցի ապրիլի 25-ին:

For College students studying the specialty “Organization of Tourism Services”

Leather Shoe – 5,500 years old

Без названия (5)

A perfectly preserved shoe, 1,000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and 400 years older than Stonehenge in the UK, has been found in a cave in Vayots Dzor region, Armenia. The 5,500-year-old shoe is the oldest leather shoe in the world. The Armenian shoe is named “Charokh”

Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100609201426.htm

 

Sky Observatory – 7,500 years old

 

Без названия (6)Без названия (7)

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is a circle of big stones with holes in them. They are located some 200km from the Armenian capital Yerevan, not far from the town of Sisian. The holes (4-5 cm diameters) in the stones are directed to the sky like telescopes. Armenian “Carahunge” is 2000 years older than the famous Stonehenge in England. Prof. P.M. Herouni (1998) who dated the structure to around 5,500 BC. There are 222 stones.

Source: http://www.aras.am/Archaeoastronomy/astronomyancientarmenia.html

 

Սկսում ենք կատարել անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի մեկնարկը:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքի հեղինակ՝ Լիանա Ասատրյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

so, such a, so…that

So – այնքան

Գործածվում է ածականի հետ, երբ նրան չի հաջորդում գոյական:

Dilijan is so beautiful. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է:

such a – այնպխիսի

Գործածվում է, երբ ածականին հաջորդում է գոյականը:

Dilijan is such a beautiful town. Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ քաղաք է:

So + ածական + that + նախադասություն

Dili5an is so beautiful that it is often called Armenian Switzerland.

Դիլիջանն այնքան գեղեցիկ է, որ այն հաճախ անվանում են հայկական Շվեյցարիա:

Task

I. Շարունակեք միտքը՝ օգտագործելքվ փակագծում տրված բառը ըատ օրինակի:

Try to speak to him once more. (obstinate)

Try to speak to him once more. He is so obstinate.

 1. Tell him about it again. (forgetful)
 2. Let’s go up and comfort her. (helpless)
 3. What’s the matter with you today. (sad)
 4. I can’t accept your invitation because I am very busy on that day. (sorry)

II. Combine the two sentences by using “so that”.

 1. He was sleepy. He couldn’t wake up.
 2. This picture is beautiful. I am going to hang it in my room.
 3. The work was easy. He finished it early.
 4. I was tired. I went to bed immediately.

III. Translate into English

 1. Ֆիլմն այնքան հուզիչ էր:
 2. Դա այնքան հուզիչ ֆիլմ էր:
 3. Աշխատանքը հոգնեցուցիչ էր: (tiring)
 4. Դա այնքան հոգնեցուցիչ աշխատանք էր:
 5. Աշխատանքն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ դրանից հետո չկարողացանք թենիս խաղալ:

Ապրիլի 21-ին պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը: Պատասխանել եմ բացատրություններով ապրիլի 22-ին:

https://mskh.am/en/82978

Հոգևո՞ր, թե՞ կրոնական կրթություն: Աշխարհիկ երկրներ կան, որտեղ կրոնականի փոխարեն  հոգևոր կրթությունն են կարևորում՝ համապատասխան երաժշտությամբ, գրականությամբ, բարոյագիտական նորմերով: Այլ աշխարհիկ երկրներում էլ կրոնական կրթությունը պարտադիր բայց ոչ դավանանքային ուսումնական առարկա է հանրակրթական դպրոցներում: Այդ երկրներում տարբեր կրոնների (Բուդդիզմ, Իսլամ, Քրիստոնեություն) կրոնական հասկացությունները, ծեսերը, կրոնական տոների նշանակությունների պարզաբանումները դասավանդվում են որպես գիտություն: Read the rest of this entry »

Անգլերենի 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների առարկայական ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր) հիմնվում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի վրա: Ծրագիրը հիմնված է «Հանրակրթության պետական չափորոշիչների», առարկայական ծրագրի, կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային կրթական ծրագրերի պահանջների վրա։ Read the rest of this entry »

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Եկեք փորձենք:

Հարց առաջին.

If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Հարց երկրորդ.

Where would you like to appear if time travel were possible? Որտեղ կցանկանայիք հայտնվել, եթե ժամանակի մեջ ճամփորդելը հնարավոր լիներ: Write a list of 5 things.

Պատասխանը այսպես սկսեք. If time travel were possible, I would like to…

Հարց երրորդ.

What would you do, if you became the prime minister of Armenia? Ի՞նչ կանեիր, եթե դառնայիր Հայաստանի վարչապետը: Write a list of 5 things.

If I … I would…

«Երանի …»-ով նախադասությունները անգլերենում.

Երանի հիմա Տաշիրի ծաղկազարդ սարերում լինեի:

I wish I were in Tashir’s mountains covered with field flowers.

Write down a few sentences beginning with “I wish I were…”.

 

Պատասխանել է Աշոտ Հովհաննիսյանը ապրիլի 21-ին: Իմ պատասխանը սխալների ուղղումներով ուղարկել եմ ապրիլի 22-ին:

Yeghishe Charents

Now we are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum in Yerevan. It is on Mashtots Avenue. Yeghishe Charents is considered to be the great Armenian poet of the 20th century. He lived and created in a very tragic period for Armenia: the Great Armenian Genocide in 1915 and revolutionary events in Armenia in 1920-1921. He reflected these tragic events in his poems.

Charents was charged for “counterrevolutionary and nationalist activity” and imprisoned during the 1937 Great Purge. He died in the Yerevan prison hospital. All his books were also banned. Charents’ younger friend Regina Ghazaryan buried and saved many of his manuscripts.

As it is unknown where his body was buried, on March 13 thousands of Armenians and among them schoolchildren and university students, gather in front of the Charents Home Museum to express their love towards the great Armenian poet. They recite his poems, sing songs with his lyrics.

շարունակելի