Just another WordPress.com site

Անգլերեն

Սիլվա Հարությունյան

Իրինա Ապոյան

Նունե Այդինյան

Անահիտ Մելքոնյան

Վրացերեն

Ռինա Շագինյան

Ֆրանսերեն

Կարինե Թևոսյան

Իսպաներեն

Ռուզաննա Սարգսյան

Իտալերեն

Մարիամ սարդարյան

Թուրքերեն

Աննա Խաչատրյան

Registration

2-3-րդ դասարաններ. Հայկուհի Հովհաննիսյան

4-5-րդ դասարանցիներ. Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ. Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ. Անիկ Խաչատրյան

«Երանի տալը» անգլերեն` I wish I were in Stepanavan Dendropark now. Երանի ես հիմա Ստեփանավանի դենդրոպարկում լինեի: Հետաքրքիր է, որ այս դեպքում բայի անցյալ ժամանակն է գործածվում «հիմա, վաղը, հաջորդ տարի…» ներկա և ապագա ցույց տվող բառերի հետ, իսկ «to be» բայն էլ «were» ձևով է գործածվում բոլոր դեմքերի համար գրական անգլերենում: Հնարավոր է նաև «was» ձևը խոսակցական լեզվում:

Օրինակ՝ I want to give up smoking. Ձևափոխում ենք այսպես՝ I wish I gave up smoking.

Task 1. Երանի տվեք այս իրավիճակներում:

 1. I want to enter the UWC in Dilijan.
 2. I would like to have enough money to start a journey around the world.
 3. You can make so many delicious dishes. I can’t.
 4. I can’t read Shakespeare in the original.
 5. I envy those who can speak several foreign languages.

Paraphrasing

Our previous lesson was devoted to paraphrasing. Now we are going to express the same idea of a sentence by changing it grammatically.

Express the same idea with the given beginning.

 1. They forbid us to smoke in public places.

Smoking …

2. After he had filled in the form, he handed it to the receptionist, at once.

On ……

3. You can improve your pronunciation if you listen to original recordings.

listening to …

4. The book impressed me more than the film.

The book was ….

5. Since we didn’t know his new address, we couldn’t visit him.

Not…

6. Being very tired he couldn’t continue working.

As …

7. She is not old enough to get married.

She is too …

8. He will only come to the meeting if he makes a final decision.

He won’t …

9. Can dogs get on the bus?

Are dogs …

 1. Think over the following sayings and give your own ideas:

Fortune favors the bold.

Out of sight out of mind.

Never say never.

God helps those who help themselves.

Beggars can’t be choosers.

All that glitters is not gold.

Actions speak louder than words.

Հայկ Խաչատրյանը – սեպտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – սեպտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ 25-ին:

Միքայել Մարգարյան – սեպտեմբերի 24-ին: Պատասխանել եմ 25-ին:

Արինա Ազնաուրյանը – սեպտեմբերի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյանը – սեպտեմբերի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Կրթահամալիրի վերապատրաստման կենտրոնի բլոգում ներկայացված է հետազոտական աշխատանքի կառուցվածքը

Տիտղոսաթերթ

Բովանդակություն

Ներածություն, որտեղ հիմնավորվում է թեմայի ընտրությունը, ձևակերպվում է աշխատանքի հստակ նպատակը (Տեքստը շարադրելիս անհրաժեշտ է հղում կատարել այն աղբյուներին, որոնցից փոխառնվել են օգտագործված նյութերը)

Հիմնական մասն իր ենթակետերով

Եզրակացություն, առաջարկություն

Օգտագործված էլեկտրոնային աղբյուրներ և տպագիր գրականություն

Հետազոտական աշխատանքը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով, տառատեսակը՝ Sylfaen – 12, միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5

Ռուսերեն դասավանդողները կարող են հետազոտական աշխատանքը գրել ռուսերեն, իսկ այլ օտար լեզուներ դասավանդողները՝ հայերեն:

Տիտղոսաթերթի լրացման օրինակելի ձև

—————————————————————————————————————

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման համար կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացների կենտրոն

Վերապատրաստվողի հետազոտական աշխատանք

ԹեմաԱնգլերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցության միջոց ավագ դպրոցում
                          ՎերապատրաստվողԱնուն ազգանուն
                                ՂեկավարՅուրա Գանջալյան

Երևան 2022

—————————————————————————————————————-

Բովանդակություն – (Ուսումնական գործունեության ձևերը և էջերը պայմանական են դրված դրանք կարող են փոփոխվել ըստ վերապատրաստվողի շեշտադրման, աշխատանքային փորձի)

Ներածություն ………………………………………………………………………………….1

Հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասը ………………………………………….5

Ուսումնական գործունեության ձևերը ………………………………………………………5

Մենախոսություն ……………………………………………………………………………….6

Երկխոսություն  …………………………………………………………………………………7

Դերախաղեր  ……………………………………………………………………………………8

Բանավեճեր ……………………………………………………………………………………..10

Քննարկումներ ………………………………………………………………………………….12

Ուսումնական նախագծեր …………………………………………………………………….13

Եզրակացություն, առաջարկություն ………………………………………………………….16

Օգտագործված էլեկտրոնային և տպագիր գրականության ցանկ ………………………..16  

Ներածություն

Ներածական մասում վերապատրաստվողը պետք է հիմնավորի, թե ինչու է ընտրել այդ թեման՝ շեշտադրում անելով թեմայում արծարծվող մեթոդաբանական հարցերի, ուսուցման-ուսումնառության գործունեության ձևերի կարևորությանը: Կարևոր է, որպեսզի վերապատրաստվողը ուսումնասիրի տվյալ թեմային առնչվող կրթական առաջադեմ համակարգեր ունեցող երկրների փորձը, ցույց տա, թե ինչ ձեռքբերումներ ունեն նրանք, և արդյոք իր աշխատանքային փորձը որոշ գործառույթներում համընկնում է այլոց փորձի հետ: Այլոց առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության մասին գրելիս վերապատրաստվողը պետք է անպայմանորեն նշի էլեկտրոնային աղբյուրները իրենց հղումներով:

Ստորև տրված են համացանցային աղբյուրներ, որոնք վերաբերում են օտար լեզուներ  դասավանդողների ընտրած հետազոտական աշխատանքի թեմաներին: Այս աղբյուրները կօգնեն, որպեսզի վերապատրաստվող ուսուցիչը կարողանա ներկայացնել իր հետազոտական թեմայի վերաբերյալ միջազգային  առաջավոր փորձը և զուգահեռներ տանել այդ այլոց փորձի և իր անձնական աշխատանքային փորձի միջև:  Ողջունելի կլինի, եթե վերապատրաստվող ուսուցիչները կարողանան Google-ի որոնողական համակարգում գտնել թեմային վերաբերող այլ հոդվածներ, մեթոդաբանական այլ մոտեցումներով: Կարևորն այն է, որ նշվի աղբյուրը և հոդվածում արծարծվող հիմնական գաղափարները՝ առանց արտատպելու (copy and paste) դրանք:

Տարբեր թեմաներով ամենամեծ տեղեկատվությունը անգլերեն աղբյուրներում են:   Այլ օտար լեզու դասավանդողները կարող են Google Translator-ով թարգմանել անգլերեն հոդվածը հայերեն՝ ընդհանուր միտքը հասկանալու համար: Ընդհանուր միտքը հասկանալուց հետո վերապատրաստվողը կարող է գրի առնել այն իր բառերով:

Էլինա Սիմոնյան  – Ռուսերենի ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում

Методы создания электронного учебного пособия

Վիկտորյա ՀովսեփյանՌուսերենը՝  ամենօրյա հաղորդակցության միջոց կրտսեր դպրոցում

Коммуникативный подход в преподавании иностранных языков

Լուսինե Այվազյան  –Ռուսերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցության միջոց ավագ դպրոցում

Communicative approach in teaching English

Բանավեճը՝ որպես ուսուցման-ուսումնառության արդյունավետ մեթոդ ավագ դպրոցում. Սիլվա Հարությունյան

Նելլի Ադամյան –   Ֆրանսերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցության միջոց ավագ դպրոցում

Applying the communicative language teaching approach

Գրավոր և բանավոր փաստարկված քննարկումները՝ որպես անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց ավագ դպրոցում  Իրինա Ապոյան

Ժաննա Հակոբյան –  Ռուսերենի օրացուցային տոները, համագործակցային նախագծերը, կրթական փորձառություն

Шмольные проекты  

Проектная деятельность в новой школе  

Նունե Այդինյան – Անգլերենը՝ սովորողի նախասիրությունների զարգացման գործունեություն ավագ դպրոցում

High School Students’ Topic Preferences and Oral Development in an English-only Short-term Intensive Language Program   

 Pupils’ Learning Preferences and Interest Development in learning  

Անի Մրտեյան  – Անգլերենի հեղինակային ուսուցումը կրտսեր դպրոցում՝ համեմատելով միջազգային այլոց փորձի հետ

The use of technology in English language teaching

Աննա Գանջալյան – – Անգլերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցության միջոց կրտսեր դպրոցում

Communicative language teaching for young learners

How to use the communicative approach

Ռուզաննա Սարգսյան – Ավագ դպրոցում իսպաներենի նախագծերը՝ մշակույթի փոխանցման միջոց

Cultural exchange programs  

Culture project ideas for high school  

 21 Ways to Make the Most of Your Cultural Exchange Experience

Լաուրա Հակոբյան ռուսերեն Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավագ դպրոց

Ռուսերենը՝ սովորողի նախասիրությունների բաց ակումբի գործունեություն ավագ դպրոցում

laurashavarshovna@inbox.ru

35 Unique high school club ideas to start at your school

Extracurricular Participation and Student Engagement

Անահիտ Մանվելյան ռուսերեն Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավագ դպրոց

Ռուսերենը՝ ամենօրյա հաղորդակցության միջոց ավագ դպրոցում  
manvelyana789@gmail.com

Communicative language teaching

Communicative language teaching approach

Հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասը

Հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասում ուշադրությունը դարձվում է սեփական աշխատանքային փորձին՝ լուսաբանելով այն ուսումնական գործունեության ձևերը, որոնք վերապատրաստվող ուսուցիչը օգտագործում է իր աշխատանքում: Հիմնական մասում ավելի մանրամասն պետք է համեմատել այլ երկրների առաջավոր փորձը սեփական աշխատանքային փորձի հետ: Ո՞ր գործունեության ձևերում են դրանք համընկնում: Այլոց փորձի ո՞ր գուրծունեության ձևերը ցանկալի կլիներ յուրացնել և ներդնել: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն բանին, թե այդ ուսումնական գործունեությամբ ինչ գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշման և արժեքային բաղադրիչներ են ձեռք բերվում և ձևավորվում:

Հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասը ավելի հարուստ և արժանահավատ կլինի, եթե տարբեր գործունեության ձևերը ներկայացվեն նաև տեսաֆիլմերով, տեսադասերով և ձայնագրություններով:

Եզրակացություն, առաջարկություններ

Վերապատրաստողը ամփոփում է տվյալ թեմայով այլոց փորձի և կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության ուսումնասիրման այն կարևոր մանկավարժական մոտեցումները, ուսումնական գործունեության ձևերը, որոնք ինչ-որ ձևով համընկնում են իր աշխատանքային փորձի հետ և ամենակարևորը՝ այն ամենը, ինչը նորություն էր իր համար և որոնցով նա կցանկանար շարունակել իր աշխատանքը իր դպրոցում:    

Օգտագործված էլեկտրոնային աղբյուրներ և տպագիր գրականություն

Նշվում են օգտագործված էլեկտրոնային աղբյուրները հիպերլինք հղումներով և տպագիր գրականության ցանկը:

I. Do you know what paraphrasing (վերափոխում) is? It is rephrasing a text by replacing words that are similar in meaning or using similar sentence structures with words that are synonyms to the words in the original sentence. Paraphrasing is very often used by students, bloggers, and writers when they don’t want others to know that they have copied an idea from a book or article.

For example, let’s paraphrase these sentences.

The original sentence: I got this instrument without paying for it.

The paraphrased sentence: I got this tool free of charge.

Another example: These results support the claim that musical talent is inherited – many children have some talent, but few are exceptionally talented.

The paraphrased sentence: These results show that children acquire their musical capabilities from their parents. Many children have some talent, but very few are especially gifted.

Task I Paraphrase these sentences

Mistakes should be eliminated before you hand in your term paper.

Cavelike dwellings have been preserved near the town of Goris.

Some countries pursue destructive foreign policy.

The history teacher emphasized some aspects of that historical period.

The solution to the problem was actually quite elementary.

Our government sometimes exaggerates the success of its programs.

Fake news and stories are prevalent on Facebook.

Smoking is hazardous to health.

This dramatic film captures the imagination of millions of teenagers.

We got lost in the forest, and it was a terrifying experience.

Our school principal usually speaks briefly.

Sometimes young artists avoid exhibiting their paintings.

When people impulsively insult one another by saying rude things, they regret doing that later.

During the pandemic people sometimes have to live in isolation.

It is indisputably clear that you should send your response before the mentioned deadline.

II. Have you chosen the theme of your research work? What is it about?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհար Կարագյանը – սեպտեմբերի 11-ին: Պատասխանել եմ 12-ին

Մարիա Ազնաուրյանը – սեպտեմբերի 12-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Արինա Ազնաուրյանը – սեպտեմբերի 13-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Միքայել Մարգարյանը – սեպտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ 15-ին:

Սեպտեմբերի 13-ին պատասխանել է նաև Արամ Հովհաննիսյանը Word Office ֆայլով: Բլոգ չունի:

Հայկ Խաչատրյանը – սեպտեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դանղյան Արսենը – սեպտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ 20-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյանը – սեպտեմբերի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը: Word Office ֆայլով է ուղարկել

Սիրելի սովորողներ, գիտեմ, որ ձեզանից շատերը, հատկապես պատասխանատվության մեծ զգացում ունեցողները, մտատանջության մեջ են և անընդհատ իրենք իրենց նույն հարցն են տալիս. «ի՞նչ թեմա եմ ընտրելու հետազոտական աշխատանքի համար և ինչպե՞ս եմ այդ թեմայի մասին 15 էջ գրելու»: Միանգամից պետք է ձեզ հանգստացնեմ մի կարճ պատասխանով: Երբեք մի՚ ընտրեք ձեզ առաջարկված 5-10-15 կամ 20 տարբեր թեմաներից այն մեկը, որը ձեզ հետաքրքիր է թվում կամ էլ թվում է, որ դրա լուսաբանումը ավելի դյուրին կլինի:

Ի՞նչ թեմա ընտրել և ինչպե՞ս աշխատել այդ թեմայի վրա  

Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր սովորող մի երազանք ունի իր ապագայի համար: Կան սովորողներ, ովքեր արդեն պատմել են իրենց մտերիմ ընկերներին, կամ էլ ակնածանքով գրել են այդ երազանքի մասին իրենց բլոգներում: Կան նաև նրանք, ովքեր դեռ բացահայտ չեն խոսել դրա մասին: Նրանք դա պահում են իրենց հոգու խորքում և չեն ուզում դրա մասին խոսել՝ կարծելով, որ դա իրենց հոգու հարստությունն է և չի՚ կարելի այն գցել ուրիշների ոտքերի տակ՝ տրորման: Այո՚, չի կարելի երազանքը ոտնատակ տալ: Մեծ շա՚՚տ մեծ սիրո խոստովանության նման բան պետք է լինի երազանքի մասին խոսելը, և որքան լրջություն ու վեհություն լինի այդ խոստովանության մեջ, նույքան լուրջ ու վեհ կընկալվի այն շրջապատի կողմից: Որեմն՝ կառչե՚՚ք ձեր երազանքից: Մի՚ թողեք այն շատ հեռանա ձեզնից, մոտեցրե՚ք այն ձեզ: Դուք արդեն պատանի եք ու կանգնած եք մեծ կյանք մտնելու շեմին: Արե՚ք առաջին քայլը: Դա կոչվում է ինքնության բացահայտում: Ոչ ոք չի անի դա ձեր փոխարեն և ձեզանից ավելի լավ: Այդ ինքնության բացահայտումն էլ կլինի ձեր հետազոտական աշխատանքի հիմնական բովանդակությունը: Հետազոտական թեմայի վերնագիրն էլ կլինի հենց ձեր երազանքի բացահայտման բանալին: Օրինակ, ձեզանից ինչ-որ մեկը ուզում է փաստաբան դառնալ ու պաշտպանել մարդկանց իրավունքները: Մեր օրերում այնքան շատ են անօրինական մեղադրանքներն ու ձերբակալությունները: Թեմայի վերնագիրն էլ ինքնաբուխ է առաջանում. «Արդարադատությունը պետք է արդարադատ լինի»: Մեր սովորող ապագա փաստաբանը Google-ի որոնման պատուհանում գրում է. «The greatest cases won by the lawers in the history of justice – Ամենամեծ դատական գործերը, որ շահել են փաստաբանները արդարադատության պատմության մեջ»: Այս վերնագիրը ես հորինեցի և անպայման չի, որ հենց նույն վերնագրով հոդվածներ լինեն համացանցում, բայց մեր ապագա փաստաբանը պետք է վստահ լինի, որ նման բովանդակությամբ մի քանի հոդվածներ կհայտնվեն իր համակարգչի էկրանին: Նա կկարդա դրանք և թարգմանաբար կփոխադրի դրանց հիմնական բովանդակությունները:  Ահա և պատրաստ է հետազոտական աշխատանքի ներածական մասը, որը շատ հավանական է, որ կհետաքրքրի ընթերցողին: Իսկ ամենակարևորն այն կլինի, որ մեր ապագա փաստաբանը ավելի շատ կոգևորվի ու փաստաբան դառնալու մոտիվացիան էլ ավելի կմեծանա: Նա ավելի շատ կսիրի իր ապագա մասնագիտությունը, քանի որ էլ ավելի խորը կգիտակցի այդ մասնագիտության կարևորությունը: Պատմական էքսկուրս կատարելուց հետո մեր սովորողը ուշադրությունը կդարձնի հայաստանյան իրականությանը: Նա տարբեր էլեկտրոնային պարբերականներում կկարդա Հայաստանում ընթացող դատավարությունների ու փաստաբանների աշխատանքի մասին: Դրանք նույնպես հետաքրքիր կլինեն, եթե լուսաբանվեն հետազոտական աշխատանքում, քանի որ վերաբերում են մեր իրականությանը, մեր երկրում իրականացվող արդարադատությանը: Մեր ապագա փաստաբանը կարող է նաև սեփական եզրահանգումներ անել որոշ փաստաբանական աշխատանքների վերաբերյալ: Նա նույնիսկ կարող է իր հետազոտական աշխատանքի ղեկավար ընտրել հայաստանում գործող մի որևէ փաստաբանի: Չեմ կարծում, որ իր գործին նվիրված ու արդարադատությանը ձգտող փաստաբանը կմերժի մեր սովորողին: Հետազոտական աշխատանքի ամփոփման մասում մեր սովորողը նորից կարող է հակիրճ ձևով նշել փաստաբանական աշխատանքի համաշխարհային և հայաստանյան լավագույն օրինակները ու հույս հայտնել, որ գալու են այն ժամանակները, երբ կասի. «Հայաստանում արդարադատությունը հաղթանակել է նաև իմ շնորհիվ»:

Հետաքրքիր հետազոտական աշխատանքներ կարող են գրել նաև նրանք, ում երազանքը կապված է գիտության ու տեխնիկայի զարգացման հետ: Նրանց երազանքը չի կարող սահմանափակվել Երևանի պետական կամ ճարտարագիտական համալսարանների մի ինչ-որ ֆակուլտետ ընդունվելով: Հուսով եմ, որ մեր ապագա գիտնականներն ու ճարտարագետները ավելի հեռուն են նայում: Վստահ եմ, որ նրանց, ինչպես նաև սպորտի և արվեստի հետ իրենց երազանքները կապող սովորողներին կօգնի «Աշխարհահռչակ հայերը» ուսումնական նյութը , որը ստեղծված է «We are Armenians – Մենք հայ ենք» տեսաֆիլմի հիման վրա: Կարող եք ավելի մանրամասն ուսումնասիրել աշխարհահռչակ հայ գյուտարարների կյանքն ու գործունեությունը ու դարձնել դա ձեր հետազոտական աշխատանքի հիմնական բովանդակությունը: Բոլորս ենք հպարտանում մեր մեծ գիտնականների աշխատանքներով, գյուտարարների մեծ գյուտերով, բայց այնքան քիչ բան է հայերեն գրված նրանց մասին: Որոնեք ու գտեք հոդվածներ նրանց մասին ու թարգմանաբար հայերեն փոխադրեք դրանք ձեր հետազոտական աշխատանքում՝ շարադրանքի նույն ոգով, ինչպես ներկայացվեց ապագա փաստաբանի հետազոտական աշխատանքի ուղեցույցը: Համոզված եղեք, որ ձեր հետազոտական աշխատանքը շնորհակալությամբ կընդունի հայ ընթերցողը, իսկ ամենակարևոր շահառուն կլինեք դուք, քանի որ կամրապնդվի ձեր ոգևորությունը՝ ձեր իսկ երազանքի նկատմամբ: Տեխնիկայի սիրահարներին կարող եմ առաջարկել նաև միանալ Գնել Հարությունյանի սովորողների խմբին ու սեփական ներուժով պիտանի մի տեխնիկական սարք պատրաստել՝ մանրամասն նկարագրելով աշխատանքի ընթացքում առաջացած խնդիրները ու դրանց հաղթահարման և լուծման ուղիները: Դա արդեն կլինի իսկական հետազոտական աշխատանք՝ հիմնված սեփական փորձի վրա:

Այստեղ պահն է եկել մի քիչ իջնել ցած, ամուր կանգնել մեր հողի վրա ու ուղեցույց տալ այն պատանուն, ում երազանքն է երկրագործ դառնալ, ավելի ստույգ՝ գինեգործությամբ՝ զբաղվել: Ի՞նչ պետք է գրի մեր ապագա գինեգործը Google-ի որոնման պատուհանում: Կռահե՚ք ինքներդ: Աշխարհի գինեգործության հայտնի կենտրոնները ու նրանց նվաճումները ներկայացնելուց հետո կարելի է անցում կատարել հայ գինեգործական պատմությանը ու ձեռքբերումներին՝ հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասը նվիրելով մեր կրթահամալիրի Խաղողի և գինու դպրոցի ստեղծմանը և ձեռքբերումներին: Երբ որևէ կարևոր հյուր է գալիս մեր կրթահամալիր, ով հետաքրքրված է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժությամբ, դպրոցներով շրջայցը եզրափակում ենք Խաղողի և գինու դպրոց այցելելով: Այստեղ Արտակ Ռշտունին ամեն անգամ սեբաստացիական գինու ստեղծման այնքան հետաքրքիր ու մասնագիտական պատումով է դիմավորում հյուրերին, որ  հաճելիորեն զարմանում են բոլոր այցելուները: Այս ամենը ստեղծվում է դպրոցու՞մ, սովորողների մասնակցությա՞մբ: Ձեր հետազոտական աշխատանքը հետաքրքիր կլինի և արդիական շունչ կստանա, եթե գրի առնեք Արտակ Ռշտունու ամեն անգամ բանավոր ասված խոսքերը: Կարող եք նույնիսկ միանալ այս տարվա գինու պատրաստման գործընթացին, որը ծեսի է վերածվում ու մանրամասն նկարագրեք այդ գործընթացը՝ պարզելով ձեր մոտ առաջացած հարցերը. «Ինչու՞ ենք այդպես անում, ինչու՞ է պետք սպասել, ի՞նչ է խմորումը …»: Կարելի՞ պատկերացնել դրանից ավելի լավ հետազոտական աշխատանք:

Պարզ է, որ ավագ դպրոցի ոչ բոլոր սովորողներն են շարունակելու իրենց ուսումը համալսարաններում: Կան պատանիներ, ում երազանքները կապված են տարբեր արհեստների վարպետներ դառնալու հետ: Ինչ հետաքրքիր կլինի այն սովորողի հետազոտական աշխատանքը, ով որոշել է երաժշտական գործիքներ պատրաստող դառնալ. Անդրեա Գուարների, Ամատինի, Անտոնիո Ստրադիվարի… Կարելի է ու պետք է խոսել մի ինչ-որ արհեստի լավ վարպետ լինելու երազանքի մասին: Պագանինիի մասին խոսելիս նշում են նաև, որ նա նվագել է Ջուզեպեի պատրաստած ջութակով: Մեկ այլ արհեստ-արվեստի՝ ոսկերչության, մասին նույնպես կարելի է այնքան նյութ հավաքել, հետազոտել ու գրել, որ 15 էջում չտեղավորվի: 

Ուրեմն՝ ամուր կառչեք ինքներդ ձեր երազանքից ու պատմեք դրա մասին առավելագույն հետաքրքրությամբ, լրջությամբ ու ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությամբ և շատ շուտով կհամոզվեք, որ 15 էջը այնքան քիչ է ձեր ասելիքը լիովին արտահայտելու համար:

Բոլորիդ մաղթում եմ ստեղծագործական հաջողություն:

Նախարարության ծրագիրը հիմնված է 6 թեմաների ուսուցման վրա:  

 1. Նախասիրություններ/ հոբի
 2. Աշխատանք/մասնագիտություն  (այս թեման ընդգրկված է մեր ավագ դպրոցի ծրագրերում. Մասնավորապես 9-րդ և 12-րդ դասարանների ծրագրերում: Կարծում եմ, որ դա է ճիշտը: )
 3. Բնակավայր/համայնք  (այս թեմայի փոխարեն ուսումնասիրվում է «մեր դպրոցը» և «դպրոցական առօրյա» թեմաները
 4. Ուղևորություն (մեր ծրագրում գրված է «ուսճամփորդություններ»)
 5. Ընտանի և վայրի կենդանիներ  (այս թեման մեր «Իմացումի հրճվանք» ծրագրում է)
 6. Առողջություն (առողջ ապրելակերպի թեման մեր Ավագ դպրոցում են ուսումնասիրում)

Նախարարության ծրագրում յուրաքանչյուր թեմա ներկայացված է թեմայի ուսուցման գործունեության ձևերով և յուրաքանչյուր թեմայի վերջնարդյունքները: Իմ կարծիքով նախարարության ծրագրի գլխավոր թերությունն այն է, որ չեն նշվում ուսումնական տարվա վերջին ձեռք բերվող վերջնարդյունքները ըստ օտար լեզվի բնագավառի չափորոշիչների:

Յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնասիրման սկզբում գրված է, որ սովորողները լսում են թեմայի վերաբերյալ ձայնագրությունը, դիտում են տեսանյութը, բայց ոչ մի հղում չկա: Ծրագրի վերջում կան հղումներ, որոնք հիմնականում քերականությանն են վերաբերում:

Մեր հեղինակային ծրագրում նշված են հետևյալ թեմաները

 Դպրոց

Դպրոցական առօրյա

Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը

Հագուստ

Գնումներ

Տարվա եղանակներ և դպրոցական արձակուրդ

Ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ

Տոներ

Մխիթար Սեբաստացու օրեր

Նոր տարի
Սուրբ Ծննդյան տոներ
Զատիկ
Ձոն
Երեխաների պաշտպանության օր

Մեր հեղինակային ծրագրի մեջ չեն նշվում յուրաքանչյուր թեմայի վերջնարդյունքները:  Թեմաների ուսումնասիրության արդյունքում ստացած գիտելիքները և լեզվական  կարողությունները, դասարանական գործունեության ձևերը նշվում են իրականացվող նախագծերում: Ծրագրում նշվում են միայն տարվա վերջում սովորողների ձեռք բերվող վերջնարդյունքները, որոնք չափորոշչային են: Կարծում եմ, որ դա է ճիշտը: Մեր հեղինակային ծրագրում ընդգրկված թեմաները ավելի են համապատասխանում 5-րդ դասարանի տարիքային խմբի առանձնահատկություններին:

5-րդ դասարանում հեղինակային ծրագրով իրականացվող նախագծերը

5-րդ դասարաններում իրականցվող նախագծերը

Նախագծային գործունեությունից երևում է, որ մեր հեղինակային ծրագրով անգլերենի ուսուցում-ուսումնառության ընթացքում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում ՏՀՏ միջոցների կիրառմանը, երբ սովորողն ինքը բովանդակության սպառողից դառնում է բովանդակության ստեղծող:

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

ՙՀամագործակցային նախագծեր. համագործակցային մի նախագծի ամփոփում՝ որպես օրինակ.

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

Ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

Նախարարության ծրագրի վերջում տրված քերականական նյութերի բովանդակությունը հիմնականում հակընկնում է մեր հեղինակային ծրագրի քերականական նյութերի բովանդակությանը: Միայն մի կարևոր տարբերություն կա: Նախարարության ծրագրում նշված է The Past Continuous բայական ժամանակաձևը, որը չի համապատասխանում այդ տարիքային խմբի առանձնահատկություններին: Այս ժամանակաձևը ավելի հեշտ է ընկալվում 8-9-րդ դասարաններում:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանով երաշխավորվում է ադրբեջաներենի ուսուցումը որպես երրորդ օտար լեզու 10-12-րդ դասարաններում: Միանգամից պետք է ասեմ, որ ես դեմ չեմ հարևան երկրների լեզուների ուսուցմանը որպես երրորդ օտար լեզու: Ես դեմ եմ, երբ դա արվում է ոչ ճիշտ:

Օտար լեզուների ուսուցման մեթոդաբանության պատմությունը 4 ժամանակաշրջանների է բաժանվում: 

Առաջին  ժամանակաշրջան`դասական  1750-1880

Այս ժամանակաշրջանը այլ կերպ անվանվում է «Քերականաթարգմանական»:

Ժամանակաշրջանը դասական է կոչվում որովհետև այդ ժամանակ քերականական դպրոցներում, ճեմարաններում և համալսարաններում ուսումնասիրում էին դասական լատիներենը իր քերականությամբ, բառապաշարով և արտահայտություններով: Մեռած լեզվի ուսումնասիրության այդ նույն մեթոդաբանությամբ այդ ժամանակներում սկսեցին ուսումնասիրել նաև մի որևէ նոր օտար լեզու. օրինակ, երբ գերմանիայի համալսարաններում առաջին անգամ սկսեցին անգլերեն ուսուցանել: Այս մեթոդով օտար լեզու սովորողը կարող է իր մայրենի լեզվով բացատրել օտար լեզվի լեզվական օրինաչափությունները և օտար լեզվից իր մայրենի լեզու գրավոր թարգմանություններ անել, բայց նա չի կարող հաղորդակցվել լեզվակիր խոսողի հետ այդ օտար լեզվով:  

Երկրորդ՝ ռեֆորմային ժամանակաշրջանը՝ 1880 – 1920                      

Սա խոսակցական լեզվի ուսուցման ժամանակաշրջանն է, որը նաև օտար լեզվի ուսուցման «բնական» կամ «ուղիղ» մեթոդ են անվանում: Այս մեթոդով ուսումնառությունը չի ընդունում որևէ թարգմանություն և քերականություն: Անունը «բնական» է, որովհետև օտար լեզուն սովորում են այնպես, ինչպես երեխան է սովորում մայրենի լեզուն՝ առանց որևէ քերականական բացատրությունների և «ուղիղ», որովհետև չի կիրառվում թարգմանությունը: Այս մեթոդով օտար լեզու սովորելը հասանելի էր մեծահարուստներին, ովքեր լեզվակիր դայակներ էին վարձում իրենց երեխաների համար, որոնք առավոտից մինչև երեկո անընդհատ օտար լեզվով շփվում էին տան երեխաների հետ: Այս մեթոդը չկիրառվեց դպրոցներում, որովհետև այն պահանջում է շաբաթական 24-25 օտար լեզվի դասաժամ:

3. Երրորդ՝ բանավոր գիտակցական մեթոդը – 1920–1970

Իրավիճակային թեմաների և գործնական քերականության վրա հիմնված մեթոդ է, որն օգտագործում է նաև երկկողմանի թարգմանություններ: Այս մեթոդով են օտար լեզուներ սովորել խորհրդային դպրոցներում և համալսարաններում:

Այս ժամանակաշրջանում առաջին անգամ սովորողները լսեցին լեզվակիր խոսողի արտասանությունը լինգաֆոնային կաբինետներում:

4. Չորրորդ՝ հաղորդակցական ժամանակաշրջանը 1970–2000+

Այս մեթոդով ուսուցում-ուսումնառությունը նպատակաուղղված է իրականացնելու իրական կյանքի հաղորդկցություն: Լինգաֆոնային կաբինետները փոխարինվում են անձնական թվային միջոցներով:  Թեմաները, տեքստերը, մենախոսություններն ու երկխոսությունները այնպես են ուսուցանվում և կիրառվում, որ սովորողը չի գիտակցում ու չի սևեռվում լեզվական նյութի վրա, չի կենտրոնանում քերականական երևույթների ու դրանց օրինաչափությունների բնորոշման վրա: Սովորողը կենտրոնանում է իր խոսքի բովանդակության վրա: Սկզբում նա օգտագործում է գործնական քերականության լեզվական նմուշներ, իսկ այնուհետև՝ տարբեր փոխակերպումներով ստեղծում է իր նախադասությունները, որոնք աստիճանաբար դառնում են մենախոսություններ, հաղորդակցական երկխոսություններ, գրավոր պատումներ:    

Սա է օտար լեզուների ուսուցման ժամանակակից մեթոդաբանությունը: Այս մեթոդն է կիրառվում մեր կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում: Մեր դպրոց-պարտեզներում անգլերենի հաղորդակցական նախագծեր են իրականացվում սկսած 3-րդ դասարաններից, իսկ Ավագ դպրոցում գերիշխող են բանավեճերն ու քննարկումները, գրավոր խոսքի բլոգային պատումները: Օտար լեզուների ուսուցման առարկայական ծրագրերում նշված սովորողների լեզվական կարողություններն էլ համընկնում են հանրակրթության չափորոշչային վերջնարդյունքներին:     

Օտար լեզվի ուսուցման ի՞նչ մեթոդաբանություն է առաջարկվում ադրբեջաներենի ծրագրում և ի՞նչ վերջնարդյունքներ են պահանջվում:

68 դասաժամ է հատկացված 10-րդ դասարանի ծրագիրը իրականացնելու համար: Այդ 68 դասաժամից միայն 16 դասաժամն է հատկացվում լեզվի իրական ուսուցմանը (Թեմա 3. Շփման համար անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշար և Թեմա 4. Հաղորդակցական հմտություններ), իսկ մնացած 52 դասաժամը հատկացվում է քերականությանը, քերականական երևույթների բնորոշմանը:

11-րդ դասարանում ընդհանուր 68 դասաժամից ընդամենը 14 դասաժամ է հատկացված լեզվի իրական ուսուցմանը՝ հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը: Մնացած 54 դասաժամը նվիրված է քերականությանը, քերականական երևույթների բնորոշմանը և հայերենի լեզվական նյութի հետ համեմատությանը:

Նույնն է նաև 12-րդ դասարանի ծրագրում:  

2022 թվականին առաջարկվում է 1750-1880 թվականներին օտար լեզուների ուսուցման դասական մեթոդը՝ քերականաթարգմանականը:

Բերենք մի քանի օրինակ:

10-րդ դասարան

Թեմա 6 ( 7 ժամ)

Հոլովներն ու գոյականի կապակցության ձևերն ադրբեջաներենում

….

Վերջնարդյունքներ

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում սովորողը պետք է կարողանա՝

1)         ընկալել հոլովների դերն ու նշանակությունը կապակցված խոսք կազմելու մեջ

2)         ճանաչել ու տարբերել բոլոր հոլովներն ըստ իրենց տեսակների և նշանակության

3)         խմբավորել ադրբեջաներենի հոլովակերտ վերջածանցներն ըստ իրենց տեսակների

4)         հոլովել բառերն ըստ անհրաժեշտության

5)         խոսքի մեջ ճշգրիտ գործածել հոլովները՝ պահպանելով հոլովման աղյուսակի կանոնները

6)         հասկանալ գոյականների կապակցության ձևերի էությունը և դրանց գործառնական առանձնահատկությունները

7)         կարդալ և հասկանալ նախադասությունները, որտեղ առկա են գոյականների կապակցության ձևեր

8)         գրագետ կերպով կիրառել գոյականների կապակցության ձևերը՝ հետևելով քերականական կանոններին

11-րդ դասարան

Թեմա 3 (8 ժամ)

Հետադրություններ

Նպատակ

1)         աշակերտներին ծանոթացնել հետադրություններին որպես առանձին խոսքի մաս

2)         ցույց տալ, թե որոնք են հետադրությունների գործառույթներն ադրբեջաներենում

3)         ներկայացնել հետադրություններն ըստ համապատասխան խմբերի

Վերջնարդյունքներ                                          

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում սովորողը պետք է իմանա՝

1)         հետադրության դերն ադրբեջաներենում որպես ոչ ինքնուրույն խոսքի մաս

2)         ադրբեջաներենի հետադրությունների համարժեք բառերը հայերենում

3)         հետադրությունների գործածության առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները

4)         հետադրությունների խմբավորման սկզբունքները և խմբերից յուրաքանչյուրի գործածության առանձնահատկությունները

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում սովորողը պետք է կարողանա՝

1)         ընկալել հետադրությունների գործառութային նշանակությունը, դրանց դերը կապակցված խոսք կազմելու գործում

2)         գրավոր և բանավոր խոսքում ըստ անհրաժեշտության գործածել համապատասխան հետադրությունները

3)         խմբավորել հետադրություններն ըստ իրենց իմաստային և գործառնական նշանակության

4)         ներկայացնել ադրբեջաներենի ամենագործածական հետադրությունները և դրանց կիրառման կանոնները:

Փաստորեն ադրբեջաներենի դասին սովորողը անընդհատ պետք է խոսի իր մայրենի լեզվով և ներկայացնի ադրբեջաներենի քերականության տեսությունը:

Այստեղից պարզ է դառնում, թե որքան ձանձրալի է եղել օտար լեզուների ուսուցումը 1750-1880 թվականներին: Այդ մեթոդով սովորեցնելիս 90%-ով գերիշխում է ուսուցչի ձայնը: Այդ պատճառով էլ այն ժամանակներում ծեծը ընդունված երևույթ էր: Հակառակ դեպքում՝ սովորելու ինչ ահռելի մոտիվացիա պետք է ունենային աշակերտները:

Առաջարկ.

Մեր կրթահամալիրում թուրքերենը սովորողների ընտրությամբ դասավանդվող երրորդ օտար լեզու է: Ունենք ժամանակակից պահանջներին բավարարող թուրքերենի մեր ծրագիրը:

Կարծում եմ, որ պետք է հրաժարվենք նախարարության երաշխավորած ադրբեջաներենի ծրագրից և շարունակենք սովորողների ընտրությամբ դասավանդել թուրքերենը որպես երրորդ օտար լեզու:

Յուրա Գանջալյանի 2022-2023 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի աշխատաժամանակը

Անգլերենի հեռավար ուսուցում  Ավագ դպրոցի սովորողների համար– 12 դասաժամ, չնորմավորված աշխատանք գրադարանում և տանը

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 6 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝4-րդ կուրս – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝ 4-րդ կուրս. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ.

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 5 ժամ

Դպիր-ի անգլերեն էջի սպասարկում      4 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

Օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքների համակարգում – 6

Անգլերենի գրական ակումբի հետ աշխատանք – 2

Հոկտեմբերի 3-24 – վերապատրաստման դասընթացի վարում –30

Լաբորատորիայի մասնախմբային աշխատանքը կազմակերպվում է և՚ հեռավար և՚ առկա:

Հեռավար -Օտար լեզու դասավանդողները ավարտին են հասցնում առաջին ուսումնական շրջանի նախագծերը, որոնց հիման վրա կազմում են առաջին երկու շաբաթվա կամ ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա թեմատիկ ծրագրերը .

1-5-րդ դասարաններ Աննա Գանջալյան, Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ Անահիտ Մելքոնյան և Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա ՀարությունյանԻրինա ԱպոյանԱնիկ Խաչատրյան, Անժելա Մովսիսյան, Նունե ԱյդինյանՌուզաննա ՍարգսյանԿարինե Թևոսյան, Ռինա Շագինյան, Մարիամ Սարդարյան

Քոլեջ – Արփի Թովմասյան

Առկա – Անհատական աշխատանք այն դասավանդողների հետ, ովքեր 2022-2023 ուստարին առաջին անգամ են սկսում որպես անգլերեն դասավանդողներ՝ Հասմիկ Սարիբեկյան, Անահիտ Ամիրխանյան. ժամը՝ 13:00-14:00, վայրը Մայր դպրոցի կենտրոնական ընթերցարան:

Պատասխանում եմ Մարգարիտ Սարգսյանի հարցերին.

 (անգլերենի ուղեցույցի մասին)

 • որքանո՞վ են այս ուղեցույցները օգտակար, կողմնորոշիչ ուսուցիչների համար

Թեստը առանց ցույց տալու՝ բացատրվում է, թե ինչպես պետք է այն կատարել: Հերթական անհեթեթությունն է: Այսինքն՝ «Լողազավանում ջուր կլցնենք այն ժամանակ, երբ լողալ սովորեք»:  

 • նշված կետերից բովանդակությունը պա՞րզ է

Բովանդակությունը ոչնչով չի տարբերվում 1960-ական թվականների անգլերենի բուհական ընդունելության քննությունների ուղեցույցից: Արխիվից հանել են ու արտատպել: Այն ժամանակներում մեծ կարևորություն էր տրվում քերականության իմացությանը: Վերցնում էին մի որևէ ռուսական հրատարակության քերականության գիրք և թարգմանում էին դրա վերջում տպագրված ցանկը հայերեն: Այն ժամանակներում միայն ռուսերեն էին քերականության դասագրքերը: Կրթության մեջ Հայաստանի առաջընթացի անիվը անընդհատ տեղապտույտ է տալիս:    

 • ուղեցույցը տեղեկություն տալի՞ս է թեստի մասին

Ուղեցույցը որևէ տեղեկություն չի տալիս թեստի մասին: Դա հայկական խորամանկություն է, գաղտնիք է: Ինչպե՞ս կարելի է, որ ատեստավորվող ուսուցիչը գոնե մոտավոր տեղեկություն իմանա թեստի կառուցվածքի, առաջադրանքների տիպերի, բարդության աստիճանի մասին: Չէ՞ որ մեծ քանակի ուսուցիչներ կարող են ինքնակրթվել և նախարարության ֆինանսական բաժնին փաստի առաջ կանգնեցնել: Առայժմ նախատեսված չէ մեծ քանակի ուսուցիչների աշխատավարձերը բարձրացնել:  

 • հետազոտական հատվածի մասին խո՞սք կա

Հետազոտական աշխատանքի մասին խոսք չկա:  

 • սա կարո՞ղ է ուսուցչի համար իրական ատեստավորում լինել, ինչ կտա

Պետք չէ մոռանալ, որ սա պարզապես անհաջող ուղեցույց է: Իրական ատեստավորում կլինի, եթե նախարարությունը նախապես կազմակերպի ուսուցիչների այն բոլոր վերապատրաստումները, որոնք նշված են ուսուցչին տարակարգ շնորհելու պահանջներում, որից հետո թեստերի նմուշներ հրապարակի, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա պատկերացում կազմել թեստի բարդության աստիճանի և իր կարողությունների համապատասխանության մասին, ինքնակրթվի, եթե անհրաժեշտ է ու որոշում կայացնի իր կամավոր ատեստացիայի մասին: Այդ դեպքում կհասկանայինք, որ նախարարությունը ուսուցչի թիկունքին կանգնած է և ուզում է, որ իրական առաջընթաց լինի: Հիմա այն տպավորությունն է, որ նախարարությունը ուսուցչի դիմացը կանգնած մի դժվար հաղթահարելի արգելապատնեշ է:

Օգոստոսի 22, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց 3-4 կաբինետ

Սիլվա Հարությունյանը, Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը և Աննա գանջալյանը ներկայացնում են իրենց ամառային աշխատանքները:

Օգոստոսի 23, ժամը 13:30-14:30, Ավագ դպրոց 3-4 կաբինետ

Անգլերեն դասավանդողները ներկայացնում են 2022-2023 ուստարվա իրենց առարկայական ծրագրերում արված լրամշակումները (նոր նախագծեր, նոր նախաձեռնություններ)

10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ

9-րդ դասարան

6-8-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

Իմացումի հրճվանք (անգլերեն)

Օգոստոսի 24, ժամը 13:30-14:30, Ավագ դպրոց 3-4 կաբինետ

ԿԳՄՍՆ և կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի նոր նախագծերի, կարգերի քննարկումները կրթահամալիրի մասնաժողովում. ներկայացնում է Յուրա Գանջալյանը

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի տարակարգերի շնորհման մասին

Նախագծային աշխատանքին ներկայացվող պահանջները

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջները

Արձագանք Մարգարիտ Սարգսյանի «Հանրային քննարկումնե՞ր, թե՞…» հրապարակմանը

Քննարկում ենք «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողների տնային ուսուցման կարգը»

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համար ԳԹԿ-ի ստեղծած ուղեցույցները

Օգոստոսի 25, ժամը 13:30-14:30, Ավագ դպրոց 3-4 կաբինետ

Օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են առաջին ուսումնական շրջանի նախագծերը.

1-5-րդ դասարաններ Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ Անահիտ Մելքոնյան և Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան, Իրինա Ապոյան, Անիկ Խաչատրյան, Անժելա Մովսիսյան, Նունե Այդինյան, Ռուզաննա Սարգսյան, Կարինե Թևոսյան, Ռինա Շագինյան, Մարիամ Սարդարյան

Քոլեջ – Արփի Թովմասյան

Օգոստոսի 26, ժամը 13:30-14:30, Ավագ դպրոց 3-4 կաբինետ

Դասավանդողների նոր հետազոտական աշխատանքների, մեթոդական մշակում-հոդվածների առաջարկներ, որոնք ստեղծվելու են 2022-2023 ուտարվա ընթացքում. առաջարկում են դասավանդողները

Աշխարհում ընդունված մանկավարժական տերմիններ են Ամերիկայում օգտագործվող «տնային ուսուցումը» և եվրոպական երկրներում օգտագործվող «տնային կրթությունը»: Աշխարհի բոլոր առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում տնային ուսուցումը (կրթությունը) դիտվում է որպես այլընտրանք դպրոցական կրթությանը՝ միանգամայն անկախ դպրոցից, նրանում գործող առարկայական ծրագրերից ու տարբեր թեմաների ուսուցման ժամանակացույցից և ուսուցչի դեր են կատարում ծնողներն ու կրկնուսույցները: Այդուհանդերձ, քննարկվող կարգում տնային ուսուցում է առաջարկվում, բայց մեծ կախվածությամբ դպրոցից՝ նրա ուսումնական պլանից, առարկայական ծրագրերից, թեմաների ուսուցման օրացույցային ժամանակացույցից: Այդպես չի լինում: Դրա համար կա հեռավար կրթությունը: Համավարակի ժամանակ նույնիսկ հեռավար ուսուցումը շատ դեպքերում փոխարինվում էր տնային ուսուցմամբ, քանի որ ծնողները նույնպես տանն էին և հնարավոր էր ամբողջությամբ նվիրվել երեխաների ուսումնառության գործընթացին: Այդպիսի մի այլոց փորձի ուսումնասիրություն արեցի 2020 թվականի գարնանը՝ «Ընտանեկան կրթություն. Ինչու տանը սովորելը պետք է լինի ավելի շատ ինքնակարգված և ավելի քիչ՝ կառուցվածքային»:

 Ո՞ր դեպքերում են ծնողները նախընտրում տնային ուսուցումը իրենց երեխաների համար միանգամայն ադեկվատ կրթական լիազոր մարմիններ ունեցող երկրներում:

 1. Երբ ծնողներին չի բավարարում հանրակրթական դպրոցի ուսումնական համակարգը:
  1. Ծնողները իրենց երեխաների կրթության համար տանը  ավելի մեծ հնարավորություններ են տեսնում, քան դպրոցում նրան կարող են տալ:
  1. Ծնողները ավելի լավ են ճանաչում իրենց երեխաների թույլ և ուժեղ կողմերը, նախասիրությունները և կրկնուսույցների ու ծնողների միասնական ջանքերով կազմվում են սովորողների անհատական ուսումնական պլաններ, որոնք ճշգրտորեն համապատասխանում են սովորողի անհատական պահանջներին, նորը ընկալելու ռիթմին՝ ըստ օժտվածության աստիճանի:
  1. Ծնողները կարծում են, որ իրենց երեխան տանը ավելի լավ կպատրաստվի հետագայում ինքնուրույն ապրելու և աշխատելու համար:
  1. Տնային ուսուցումն ընտրած երեխաները զերծ են մնում դպրոցական ուսումնական գործընթացի մարտահրավեր հիշեցնող մրցավազքից, հաճախակի սթրեսային թեստավորումներից, որոշ ոչ գրավիչ ուսումնական առարկաների հոգնեցուցիչ առաջադրանքներից և ավելի շատ ժամանակ է մնում նախասիրած ուսումնական առարկաների ուսումնասիրության համար:
  1. Նրբազգաց, գերօժտված կամ էլ կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներն էլ զերծ են մնում իրենց հասակակիցների ահաբեկումներից (bullying):
 2. Երբ իրենց աշխատանքի բերումով ծնողները հաճախ են փոխում իրենց բնակության վայրը, կամ էլ՝ երկիրը:     
 3. Երբ ծնողը ընտրում է տնային ուսուցումը երեխայի հիվանդության պատճառով:

Այսպիսով պարզեցինք, որ տնային ուսուցման անցնելու պատճառների երեք հիմնական կետերից և 5 ենթակետերից միայն մեկն է վերաբերում երեխայի  հիվանդությանը: Պետք է ասել, որ 2-րդ և 3-րդ հիմնական կետերը կարող են բավարարվել նաև հեռավար ուսուցմամբ, բայց ներկայացված կարգի նախագծով հենց միայն 3-րդ կետը անհեթեթ ձևով պարտադրվում է, որ պետք է լինի տնային ուսուցմամբ՝ ոտնահարելով տնային ուսուցման միջազգայնորեն ընդունված նորմերը՝ դպրոցից անկախ լինելը: Անհեթեթություն է նաև այս միտքը, որը գրված է կարգի նախագծի ընդհանուր դրույթների առաջին կետում. « … սովորողների (այսուհետև՝ սովորող) ուսումնառությունը տնային, հիվանդանոցային (այսուհետ՝ տնային պայմաններ)  իրականացնելու վերաբերյալ իրավահարաբերությունները»։ Որքան էլ թեթև լինի նախագիծը կազմողի ձեռքը, ինչպե՞ս են հավասարեցնում ու նույնացնում հիվանդանոցային և տնային պայմանները: Այսինքն, յուրաքանչյուր գրված միտք ու դրույթ վերաբերում է նաև հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող երեխային: Ինչպե՞ս է հնարավոր հիվանդանոցային պայմաններում պահպանել ուսումնական գործընթացի օրացույցային ժամանակացույցը:

Ես չեմ ուզում մանրամասն դիտարկել ու քննարկել կարգի նախագծի ձևական պահանջները՝ պայմանագրի կնքումը, ժամկետները և այլ ոչ բովանդակային բաներ: Ինձ համար հետաքրքիր է 16-րդ կետը իր 9 ենթակետերով, որոնք վերաբերում են բուն ուսումնական գործընթացին: Երկրորդ ենթակետում գրված է. « … ապահովվում է սովորողների ուսումնառության իրականացումը տանը՝  ներառյալ էլեկտրոնային ուսուցման և հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառումը»: Այստեղ ճիշտ կլիներ, որ գրված լիներ «առցանց և հեռավար ուսուցման…», քանի որ հեռավար ուսուցումն էլ էլեկտրոնային է՝ էլեկտրոնային նամակների և ուսումնական բլոգների միջոցով: Պատկերացնու՞մ եք առցանց կամ հեռավար ուսուցում հիվանդանոցային պայմաններում: Առաձին կետում նույնացվել էին հիվանդանոցային և տնային պայմանները:

Այսուհանդերձ, իմ ասելիքի շեշտադրումն այլ է: Ինչու՞ են նախագիծը կազմողները խուսափել «առցանց, հեռավար ուսուցում-ուսումնառություն» տերմիններից: Չէ՞ որ կրթական ծառայություն մատուցելու այս ձևերը ուղղակիորեն կապված են դպրոցի հետ, ինչը ընդունված է նաև միջազգայնորեն, աշխարհի շատ երկրներում: Իսկ հանրակրթության առցանց և հեռավար կազմակերպման կարգ մշակե՞լ է նախարարությունը: Ես նկատի չունեմ համավարակի ժամանակ ժամանակավորապես ընդունված ուղեցույցները: Չէ՞ որ հեռավար ուսուցման կարիք ունեցողները ավելի շատ են, քան հիվանդության պատճառով առկա ուսուցումից հրաժարվողները:

Առաջարկում եմ լրացուցիչ ընթերցանության նյութ, որը ուսանելի կլինի հանրակրթության հեռավար-առցանց ուսուցման կարգ մշակողների համար:

Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը հանրակրթությունում (այլոց փորձի ուսումնասիրում)

Այո՚, խոսել հիմնավորված, փաստացի ու չվախենալ այլ կարծիք արտահայտելուց, բայց հաջորդ նախադասության միտքը ավելի ամբողջական դարձնելու համար այսպես կգրեի. «Հենց կարծիքների բացակայությունը, դրանք չկարևորելն ու չհրահրելն է ստեղծել մերօրյա կրթական տեղապտույտ տվող փակ ու ցանկալի դրական զարգացումներ չունեցող իրականությունը»: Տեղապտույտ եմ ասում, որովհետև, ինչպես Մարգարիտն է փաստում, քննարկումներից հետո ու դրանց արդյունքում չկան փոփոխությունների արձանագրում: Ի՞նչ առաջարկներ եղան, ովքե՞ր արեցին այդ առաջարկները և այդ առաջարկներից որո՞նք ընդունվեցին: Քննարկումներ են լինում, որ «դեմ» ձայների թիվն ավելի շատ է լինում, բայց, այնուամենայնիվ, նախագիծն ընդունվում է, քանի որ նախքան քննարկումներն ամեն ինչ որոշված է: Մի դիտարկում էլ ունեմ: Քննարկվող հրապարակված նախագծի վերևի աջ անկյունում առաջարկվում է նամակ ուղարկել նախագծի հեղինակին, բայց դրա ծրագիրն այնպես են կազմել, որ նամակ չի ընդունում: Ես մի քանի անգամ փորձեցի տարակարգերի մասին քննարկման իմ կարծիքը ուղարկել հեղինակին, բայց ամեն անգամ գրվում էր, որ գաղտնաբառը սխալ է: Գրվեց սխալ է նաև այն դեպքում, երբ գրեցի իմ իսկական գաղտնաբառը: Այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ քննարկումը ձևական է՝ նպատակը քննարկման առկայությունն է, այլ ոչ թե դրա արդյունքը:

Տրամաբանական ու դիպուկ հարցադրումներ է արել Մարգարիտ Սարգսյանը: Ի՞նչ հետևություններ կարելի է անել այդ հարցադրումներից:

 • Յուրաքանչյուր նախագծի համար ստեղծել քննարկման մասնակիցների թիրախային խումբ, որոնց համար մասնակցությունը պարտադիր է, աշխատանք է:
 • Ստեղծել անկախ փորձագետների խումբ, ովքեր կարծիք են գրում, բացատրում, ներկայացվող նյութին տարբեր կողմերից են նայում:
 • Կրթության կազմակերպիչների՝ դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների համար կազմակերպել տվյալ նախագծի առանձին քննարկում:
 • Քննարկման ընթացքում անհրաժեշտ է, որ նախագծի հեղինակները հանդես գան հրապարակային պարզաբանումներով, քանի որ շատ ուսուցիչներ, մանկավարժական աշխատողներ չեն ընկալում ծավալուն նոր նախագծերի և նախկինում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի բովանդակությունների տարբերությունները:
 • Նախագծի քննարկման արդյունքում կարծիքների ուսումնասիրության հանձնաժողով կազմակերպել և այդ հանձնաժողովի մեջ ընդգրկել գործող ուսուցիչների, կրթության կազմակերպիչների:

Մեր կրթական համակարգի տեղապտույտը կփոխվի արագացումով շարժմամբ, եթե իրականացվեն նշված առաջարկները:

Հաճախ միևնույն բառը տարբեր բառարաններում տարբեր մեկնություններ են ունենում: Այդպիսիներից է «հումոր» բառը, որը չունի հայկական արմատ: Այն ընդգրկված չէ Հրաչյա Աճառյանի «Հայերենի արմատական բառարան»-ում: Այն չկա նաև Հայկազյան բառարանում: Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակության «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան»-ում (1974) կարդում ենք, «հումոր – ոչ չարամիտ ծաղր»:

 Էդուարդ Աղայանը իր «Արդի հայերենի բացատրական բառարան»-ում (1976) գրում է, «հումոր – երգիծանք», որն անգլերեն նշանակում է «satire», ինչն իմ կարծիքով հեռու է հումորից: Հումորով խոսողը հաճախ ինքն իրեն է գիտակցաբար ծիծաղելի դրության մեջ գցում: Դրան հակառակ, երգիծանքով միշտ ել ծաղրում են ուրիշին: Տհաճ է, երբ երգիծանքի մեջ հումոր չի լինում:    

Ստեփան Մալխասյանցը իր «Հայերենի բացատրական բառարան»-ում «հումորը» մեկնաբանում է այսպես` «երգիծանք, երգիծական խոսք, ծաղր»:

Քանի որ մեր երկու բառարանագիրները հումորը մեկնաբանել են որպես «երգիծանք», ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչ արմատական նշանակություն ունի “երգիծանքը” Հրաչյա Աճառյանի «Հայերենի արմատական բառարանում» (1973): Բացելով բառարանը կարդում ենք. «երգիծանել նշանակում է պատռել, ճեղքել, պայթեցնել, նախատել, ծաղրել.  Երգածանեմ – երգով ծանակեմ, խայտառակեմ»: Հետաքրքիր է Աճառյանի «երգով ծանակեմ» բացատրությունը, որի իմաստը ես հասկանում եմ այսպես. երգով, տաղով ծաղրեմ: Այսինքն իմ ծաղրը սպանիչ չէ, այն թեթև երգ է միայն, մի΄ նեղացիր: Այս առումով Աճառյանի բացատրությունը համընկնում է Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակության ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանի մեկնաբանությանը` «Հումոր – ոչ չարամիտ ծաղր»: Այնուամենայնիվ, չեմ կարող համաձայնվել հումորի հայերեն որևէ բացատրության հետ: Չեմ կարծում, որ հումորը երգիծանքի, երգիծանելու կամ էլ ոչ չարամիտ ծաղրի հետ սերտ կապ ունի: Օրինակ՝ երկու օր առաջ մի մեծ խանութում էի և ուզում էի ամառային գլխարկ գնել ինձ համար: Վաճառողուհուն հարցրեցի, թե արդյոք ամառային գլխարկներ վաճառում են այդ խանութում: Նա էլ իր հարցը տվեց «Երեխաների՞ գլխարկներ, թե՞ մեծերի»: Ես պատասխանեցի. «72 տարեկանների համար»: Նա ժպտաց ու հաջորդ վայրկյանին էլ մի լավ ծիծաղեց: Հետո նա բարձր տրամադրությամբ ինձ ուղեկցեց գլխարկների բաժինը: Իմ ասածը երգիծա՞նք էր, թե՞ ոչ չարամիտ ծաղր: Դա պարզապես հումոր էր, զվարճալի էր, որի բացատրությունը չկա հայկական բառարաններում:   

Քեմբրիջի բացատրական բառարանում գրված է[S1] . «The ability to find things funny, the way in which people see that some things are funny, or the quality of being funny – իրերը զվարճալի համարելու ունակությունը, այն ձևը, որով մարդիկ տեսնում են, որ որոշ բաներ զվարճալի են կամ՝ ծիծաղելի լինելու որակը-ունակությունը.»:


 [S1]

Մեթոդական մշակման նախագիծը ներկայացրել է Աշոտ Տիգրանյանը:

Ու՞մ է ուղղված այս «մեթոդական մշակումը»: Նման ձևաչափով և նման պահանջներով մշակումը կարող է ընդգրկված լինել Այբի, Քվանտի, «Անանիա Շիրակացի» ճեմարանի միջազգային արարատյան բակալավրիատի կամ էլ՝ համալսարանների բակալավրիատի կրթական ծրագրերում: Արմեն Ոսկանյանն էլ իր դիտարկումները արել է՝ բերելով Գյումրու համալսարանի օրինակը: Թվարկածս ուսումնական հաստատություններում ընդունելությունը միայն քննություններով է, որտեղ ուսանողները ընտրվել են: Մեր կրթահամալիրում ընդունելությունը առանց քննությունների է, և այստեղ սովորում են տարբեր ակադեմիական կարողություններ (կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող, ցածր, միջին, միջինից բարձր և օժտված) ունեցողներ: Համալսարաններում տեսական հարցեր շոշափող դասախոսություններով են դասավանդում, որոնց ձևաչափը շատ նման է հետազոտական աշխատանքին:

Հաշվի առնելով այս ամենը՝ կարող եմ ասել, որ անհասցե է այս մշակումը: Սա կարող է լինել միայն ոչ պարտադիր, լրացուցիչ կրթական գործունեություն: Հնարավոր է մեր Ավագ դպրոցի 10-15 սովորող կարողանա արդարացիորեն բավարարել այս պահանջները, իսկ ի՞նչ են անելու մնացած մոտ 380 սովորողները: Դրդում եք նրանց կեղծիքի՞: Դուք երևի չեք կարդացել Դպիրում հրապարակված իմ այս ուսումնասիրությունները՝ «Գերմանիայի կրթական դուալ (երկակի) համակարգը, կամ՝ բոլորի՞ն է անհրաժեշտ ավագ դպրոցում սովորելը.», «Սինգապուրում երեխաներն այլևս քննության արդյունքներով չեն գնահատվի», «Տեխնոլոգիական կրթությամբ դպրոցի կյանքը կապվում է իրական կյանքի հետ»:

Հանրակրթության պետական չափորոշչում տեսական հետազոտական աշխատանքի նման վերջնարդյունք չկա: Կա միայն մի նախագիծ անելու առաջարկը, որը կարող է ինչ-որ չափով հետազոտական աշխատանք պարունակել: Եվ, ընդհանրապես, հանրակրթության խնդիրը չէ սա:

Իսկ եթե, այնուամենայնիվ, ցանկանում եք, որ այս մեթոդական մշակման, ավելի ճիշտ՝ վարչական հրահանգի նախագիծը իրականացվի, ապա պետք է նախ դասավանդողները իրենց օրինակով ցույց տան հանրակրթական դպրոցի սովորողին, թե ինչ է հետազոտական աշխատանքը: Ձեր բլոգում ես չտեսա ձեր կողմից արված որևէ հետազոտական աշխատանք: Սովորողից պահանջում եք, որ գրի 7 կամ 16 էջանոց հետազոտական աշխատանք իր ներածությունով (10-15% տեսակետներ տարբեր աղբյուրներից), հիմնական մասով (70-80% զուտ հեղինակային մտքեր), ամփոփումով (10-15%), բայց ինքներդ չունեք հետազոտական աշխատանքի գեթ մեկ օրինակ: Համալսարանի դասախոսների կամ ուսանողների հետազոտական աշխատանքնե՞րն եք ցույց տալու որպես օրինակ: Չէ՞ որ կլինեն շատ սովորողներ, ովքեր առաջին անգամ են լսում հետազոտական աշխատանքի «ներածական մաս», «հիմնական մաս» և «ամփոփում» հասկացությունների մասին: Չինաստանում մեր հեռավար սովորող 9-րդ դասարանցի Մանե Հովհաննիսյանը անգլերեն իր մի շարադրության մեջ մոտավորապես այս միտքն է գրել. «Ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչու է հայերի յուրաքանչյուր սերունդ պատերազմ տեսնում, ինչու՞ է հայերի յուրաքանչյուր սերունդ մտածում իր գոյապահպանման համար, պայքարում իր գոյատևման համար: Միգուցե հայերը դասեր չե՞ն քաղում իրենց պատմությունից: Այստեղ հայի բա՞խտն է մեղավոր, թե՞ խելքը»: Հիմա ես նույն հարցերը ուղղում եմ կրթահամալիրում և կրթահամալիրից դուրս պատմություն, հասարակագիտություն, իրավունք դասավանդողներին. ինչու՞ մի հետազոտական աշխատանք չեք անում, որտեղ կբացահայտեիք մեր պատմության դասերը և կտրվեին Մանե Հովհաննիսյանի անմեղ հարցերի պատասխանները:

Հետազոտական աշխատանքի փոխարեն՝ էսսե (Essay)

Առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող բոլոր երկրների միջին և հատկապես ավագ դպրոցների ուսպլաններում ներառված է «Գրել սովորեցնելը – Teacհing writing» ուսումնական առարկան, որի հիմնական նպատակն է մի որևէ խնդրի (ոչ հիմնախնդրի), իրարամերժ տեսակետներ հարուցող թեմայի վերաբերյալ ընդարձակ կարծիք գրել: Էսսեն կարող է ներառել ուսումնական տարբեր բնագավառների երևույթներ: Դա մի ուսումնական աշխատանք է, որով պետք է զբաղվեն ոչ միայն մայրենի դասավանդողները: Ավագ դպրոցում էսսե գրել սովորեցնելը մեծապես կօգնի համալսարանի ապագա ուսանողներին իրենց գիտահետազոտական աշխատանքներում: Այս բացթողումը նկատի ունենալով գրեցի իմ այս ուսումնասիրությունը՝ «Առաջադրանքներ գրավոր խոսքի զարգացման համար»: Շատ լավ կլինի, որ մեր բոլոր դասավանդողները կարդան այն: Օրինակ՝ ես իմ հեռավար սովորողների հետ նախորդ երկու տարիներին սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում (առաջին ուսումնական շրջան) իրականացրել եմ «Սովորում ենք գրել-We are learning to write» նախագիծը: Անցյալ տարի նույն նախագիծը իրականացրեցին նաև մեր Ավագ դպրոցի դասավանդողները: Իսկ այս տարվա փետրվարին նույն նախագիծը զարգացրեցի այս ուսուցանող առաջադրանքով:

Հետազոտական աշխատանքներ պետք է գրեն դասավանդողները

Մեկ ամիս հետո սկսվելու են ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման համար կազմակերպվող դասընթացները: Դասընթացների այս տարվա մոդուլում առկա է վերապատրաստվող ուսուցչի մի գործնական աշխատանք, որը պահանջում է հետազոտական աշխատանք ներկայացնել: Ես չեմ ցանկանա, որ այս մշակման հեղինակը հիմա էլ գրի ուսուցչի հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջները, որովհետև, միգուցե, հիմա էլ ներկայացվի գիտական թեկնածուական թեզին հավասար պահանջներ: Օրինակ՝ ես «օտար լեզու» բնագավառի ուսուցչի հետազոտական աշխատանքի պահանջում կարևորել եմ հետևյալ բովանդակությունը՝ «Հետազոտական աշխատանքը պետք է նպատակաուղղված լինի սովորողի օտար լեզվի գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքը պետք է հիմնված լինի վերապատրաստվող ուսուցչի աշխատանքային փորձի, սեփական դիտարկումների, գործընկերների, ինչպես նաև՝ այլոց փորձի ուսումնասիրությունների վրա»:

Օգտագործվող աղբյուրների մասին

Եթե սովորողը ցանկություն հայտնի հետազոտական աշխատանք կատարել Գորիսի բարբառի մասին, ի՞նչ պարտադիր օտարալեզու աղբյուրի մասին կարող է խոսք լինել:

Ի՞նչ աղբյուրի մասին կարող է խոսք լինել, եթե հետազոտությունը կատարվել է միայն սեփական դիտարկումների վրա, եթե առաջին անգամն է նման հետազոտություն կատարվում: Օրինակ՝ վերջերս մի հետազոտական աշխատանք գրեցի, որը հիմնված էր միայն իմ սեփական դիտարկումների վրա՝ «Մայրենիի ինտերֆերենցիայի երևույթը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության ընթացքում»: Ինչու՞ է պետք ձևին այդքան տեղ տալ:

Միանգամայն անհասկանալի ու անհեթեթ է այս ձևակերպումը՝ «Աղբյուրների տեսակները` էլեկտրոնային և տպագիր աղբյուրներ, որոնցից ոչ մեկը չի կարող գերազանցել օգտագործված աղբյուրների քանակի 2/3-ը»: Եթե սովորողը օգտագործել է 9 աղբյուր, որոնցից 7-ը էլեկտրոնային են, իսկ 2-ը՝ տպագիր, հետազոտական աշխատանքը չի՞ ընդունվի: Անհեթեթություն: Հարգելի Աշոտ Տիգրանյան, տպավորիչ է ձեր բլոգի «Ինքնակրթություն» բաժինը, որտեղից տեղեկացա, որ հունիս ամսին կարդացել եք 153 քաղաքական, 44 ռազմական, 21 կրթական, 56 տնտեսական, 79 մշակութային, 42 սոցիալական, 22 մարզական, 75 գիտական և գիտահանրամատչելի, և այլ հարյուրավոր նման վերլուծություններ: Դրանցից ո՞րն էր տպագիրը:

Հետազոտական աշխատանքի էջերի մասին

Էջերի քանակը նույնպես չի կարելի կաղապարել մի ձևաչափի մեջ: Ես համաձայն եմ Արմեն Ոսկանյանի հետ, որ սովորաբար սահմանափակում են էջերի առավելագույն քանակը՝ մինչև 7 էջ, մինչև 16 էջ, այլ ոչ թե՝ նվազագույնը 7 էջ կամ էլ՝ նվազագույնը 16 էջ: Չի կարելի այդքան ձևի հետևից ընկնել՝ բացարձակապես ուշադրություն չդարձնելով բովանդակությանը: Եթե սովորողը 5 էջի սահմաններում հետաքրքիր, համոզիչ փաստարկներով, տրամաբանական դատողություններով ու ամփոփումով մի հետազոտական աշխատանք է արել, նրա աշխատանքը չի՞ ընդունվելու: Նորից անհեթեթություն: Ես շատ մեծածավալ հետազոտական աշխատանքներ ունեմ, բայց նաև ունեմ 1 կամ երկու էջի վրա գրվածներ. օրինակ՝ «Հումոր» բառի բառագիտական հետազոտությունը, «Խոհեր մի թարգմանությունից հետո»:

Գնահատումը

Ի՞նչ է նշանակում «էական թերություն» և ի՞նչ է նշանակում «ոչ էական թերություն»: Օրինակ՝ ինձ համար ոչ էական թերություններ կլինեն պահանջների ձևական կողմերը (էջերի քանակ, տառատեսակ, աղբյուրների քանակ): Էական թերություն կհամարեմ գրագողությունը: Անգլերեն «Plagiarism Checker» ծրագիր կա, որի պատուհանի մեջ տեքսը ներբեռնելուց հետո մի քանի վայրկյանում գրվում է, թե քանի տոկոս է կազմում գրագողությունը: Գրվում է նաև աղբյուրի հղումը, որից արված է գրագողությունը: Հայերեն այդպիսի ծրագիր չկա: Ինչպե՞ս եք համոզվելու, որ հետազոտական աշխատանքի հիմնական մասի բոլոր դատողությունները հեղինակային են՝ չկա գրագողություն:

Ես այս ամենը գրեցի, որովհետև … որովհետև չէի կարող չգրել:

Աշոտ Տիգրանյանի մշակած նախագծային աշխատանքին ներկայացվող պահանջները կիրառելի և իրատեսական կարող են համարվել մի որևէ գյուղի համայնքապետարանի, քաղաքի թաղապետարանի, քաղաքապետարանի, մի որևէ արդյունաբերական ձեռնարկության, գիտահետազոտական ինստիտուտի, նախարարության, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ՀՀ կառավարության, բայց ո՚չ հանրակրթական դպրոցի համար: Հանրակրթությունից պահանջվում է իրականացնել ուսումնական նախագիծ, այլ ոչ թե՝ ընդհանրապես նախագիծ: Մշակման մեջ արծարծված որևէ միտք հանրակրթական հաստատության համար իրատեսական չէ և չի վերաբերում հանրակրթության առաջ դրված խնդիրներին:

Նախ նախագծային աշխատանքի ձևակերպման մասին. «Նախագծային աշխատանքը սովորողների և դասավանդողների համագործակցային գործունեությունն է իրականության որևէ հիմնախնդրի հրապարակայնացման, քննարկման և լուծման ուղղություններով:»

Մեր կրթահամալիրում ուսուցում-ուսումնառությունը նախագծային է: Իրենց սովորողների հետ տարբեր առարկայական ուսումնական նախագծեր են իրականացնում մեր բոլոր դասավանդողները: Եթե հետևենք այս ձևակերպմանը, ապա մեր կրթահամալիրում նախքան ուսումնական տարվա մեկնարկը պետք է մեր իրականության հարյուրավոր հիմնախնդիրներ հրապարակայնացվեն, ուսումնական տարվա ընթացքում քննարկվեն, տրվեն դրանց լուծումների ուղղությունները: Սա իրատեսակա՞ն է հանրակրթության համար: Այս ձևակերպմանը կարող են համապատասխանել միայն տարիներ առաջ մեր կրթահամալիրում մեկնարկած ու հիմա էլ շարունակվող «Գետը համայնքում», «Կրթական պարտեզ արվարձանում» նախագծերը, բայց դրանք եզակի են ու համակրթահամալիրային: Կարելի է նաև նշել էկոլոգիա դասավանդողների բնապահպանական որոշ նախագծեր, որոնք իրենց մեջ հիմնախնդիրներ են պարունակում:

Նախագծի կառուցվածքի մասին.

Իրավիճակի նկարագրություն (ընտրված հիմնախնդրի համառոտ պատմությունը և նրա լուծման արդի խոչընդոտները);

Ի՞նչ հիմնախնդրի համառոտ նկարագրություն կարող է տալ կրտսեր դպրոցում անգլերեն դասավանդողը, եթե իր սովորողների հետ իրականացնում է «Ես կարողանում եմ- I can» նախագիծը: Մաթեմատիկային վերաբերող ի՞նչ հիմնախնդիրներով նախագծեր կարող են առաջարկել մեր մաթեմատիկա դասավանդողները իրենց սովորողների հետ: ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտը անհամբեր սպասում է իրենց բնագավառի հիմնախնդիրների լուծմանը, որոնք կառաջարկեն մեր Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողները իրենց դասավանդողների հետ:

Պատմություն, հասարակագիտություն և իրավունք դասավանդողների համար լավ առիթ է վերջապես տալու Արցախի հիմնախնդրի լուծումները իրենց միջնաժամկետ նախագծով, որովհետև երկարաժամկետի համար ժամանակ չկա: Հարցը հրատապ է:

Նախագծի շահառուները (թվարկվում են հասարակության այն շերտերը, որոնք կօգտվեն հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված քայլերից)

Հասարակության ի՞նչ շերտերի մասին է խոսքը: Ուսումնական նախագծի միակ ու գլխավոր շահառուն սովորողն է, որովհետև նախագիծն իրականացնելիս նա ձեռք է բերում գիտելիք, հմտություններ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ ճիշտ դիրքորոշում և դրական արժեհամակարգ: Սա է ամրագրված հանրակրթության պետական չափորոշչում, ինչն անտեսված է, կամ չի կարևորվում ներկա մշակման մեջ:

Նպատակ (հիմնախնդրի լուծում կամ լուծման տարբերակների ցուցանում)

Երևանի քաղաքապետարանի համար բազմահարկ շենքերի վերելակների հիմնախնդրի լուծումը, ՀՀ կառավարության համար Արցախի հարցի հիմնախնդրի լուծումը, կամ էլ ՄԱԿ-ի համար գլոբալ տաքացման հիմնախնդրի լուծումները կարող են լինել իրենց նախագծերի նպատակները, բայց սովորողի համար («սովորող» բառն էլ է հուշում) նպատակը նախագծային գործունեության միջոցով ուսումնական տարբեր բնագավառներից նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելն է, ինչպես նաև, իրենց անձի ձևավորումը կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ ճիշտ դիրքորոշումով և արժեհամակարգով:

Խնդիրներ (դեպի նպատակ տանող քայլերի հերթագայություն);

Սա այնքան ընդհանրական ձևակերպում է, որ կարելի է ընդունել:

Նախագծի ժամկետների մասին

Նման ձևապաշտական ժամկետները՝ կարճաժամկետ (մեկ կիսամյակ), միջնաժամկետ (մեկ ուսումնական տարի), երկարաժամկետ (երեք տարուց ոչ պակաս) ոչ միայն ուսումնական նախագծերի համար են անընդունելի, այլ նաև «նախագիծ» հասկացության համար ընդհանրապես: Եթե քաղաքապետարանը ի վիճակի լինի վերելակները փոխել երեք ամսում, ինչու՞ պետք է երկարացնի դրա ժամկետը մինչև 4 ամիս, կամ էլ՝ մեկ տարի: Կարճաժամկետ նախագծի տևողությունը կարող է կազմաքանդել մեր կրթահամալիրի նախագծային ուսուցումը: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սեպտեմբերի առաջին շաբաթը նախագծային է: Ինչպե՞ս եք պատկերացնում մեկ շաբաթ, որի տևողությունը մեկ կիսամյակ է: Մայրենի դասավանդողները փետրվարին թումանյանական, իսկ մարտին էլ չարենցյան նախագծեր են իրականացնում: Միամսյակները դարձնեն կիսամյակնե՞ր: Նախագծի տեսակ է նաև ուսումնական ճամփորդությունը, որն ամենաշատը կարող է եռօրյա լինել: Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր նախագիծ կարող է ունենալ իրականացման իր ուրույն ժամկետը:

Ընթացիկ գործունեության տեսակներ` ա) նախագծային խմբի պարբերական հանդիպումներ բ) հանդիպումներ մասնագետների հետ գ) ուսումնական ճամփորդություններ դ) տեղեկատվական հրապարակումներ նախագծային գործունեության ընթացքի մասին;

Այստեղ անտեսված է հետազոտական աշխատանքներ, լաբորատոր պայմաններում գիտափորձեր անելու անհրաժեշտությունը:

Ամփոփման ձևաչափ. նախագծի կամ նրա փուլերի արդյունքների հրապարակային ներկայացում ուսումնական տարվա ընթացքում երկու անգամ;

Համաձայն եմ, որ անհրաժեշտ են նախագծերի արդյունքների հրապարակային ներկայացումներ: Այդպես էլ արվում է կրթահամալիրում մայիսյան ամենամյա հավաքների ընթացքում: Այդ ժամանակ, իհարկե, հրապարակայնորեն ներկայացվում են միայն ամենահաջողված նախագծերը:

Գնահատում. ուսումնասիրվող հիմնախնդրին առնչվող մասնագետներից և հասարակության ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովը գնահատում է կրեդիտային համակարգով 1-10 միջակայքում:

Այնպես հանգիստ ու հեշտ է ասվում «կրեդիտային գնահատման համակարգ»: Սա մի համակարգ է, որը դեռևս չի ներդրվել հանրահրթության մեջ և ոչ ոքի համար էլ մինչև վերջ պարզ չէ, թե ինչպես դա անել:

Նախ պետք է պարզենք թե ինչ է կրեդիտը: Ընդհանուր իմաստով կրեդիտը – վարկը տնտեսական կատեգորիա է՝ փողի կամ ապրանքների ձևով պարտքի տրամադրում, որը պետք է մարել ինչ-որ ժամանակահատվածում: Գնահատման կրեդիտը նույնպես նախօրոք տրված գնահատման չափանիշ է մի որևէ կատարած աշխատանքի համար: Որեմն պետք է նախապես սահմանել նախագծային գործունեության համար տրվող կրեդիտների չափը: Մեր կրթահամալիրում դեռ այդ կարգը մշակված չէ: Ըստ պետական չափորոշչի կրեդիտային գնահատումը լինելու է միայն 10-12-րդ դասարաններում, իսկ մեր կրթահամալիրում նախագծեր իրականացվում են կրթական բոլոր երեք աստիճաններում:

Ես ուսումնասիրել եմ գնահատման կրեդիտային համակարգի նախագիծը:

Ըստ Հայաստանի հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ 10-12-րդ դասարաններում սովորողը առնվազն պետք է ունենա 34 ժամ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն: Յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում նա պետք է ստանա 17,5 կրեդիտ, իսկ տարվա վերջում՝ 35 կրեդիտ, որպեսզի 12-րդ դասարանի վերջում արդեն ունենա 105 կրեդիտ:

Ինչպե՞ս պետք է հաշվել սովորողի կրեդիտները մեկ ուսումնական առարկայից: Պետք է բաժանել մեկ կիսամյակի համար անհրաժեշտ 17,5 կրեդիտը ուսումնական առարկաների թվի վրա, որպեսզի իմանանք, թե քանի կրեդիտ է հասնում մեկ առարկային:

Օրինակ՝ 9-րդ դասարանում ըստ ուսումնական պլանի 14 ուսումնական առարկա կա: Ստացվում է, որ մեկ ուսումնական առարկայից սովորողը ուսումնական տարվա վերջում ստանում է 2,5 կրեդիտ, եթե տարվա վերջում վերջնարդյունքների ստուգումից պարզվում է, որ նա առնվազն 4 միավոր է ստացել 10 հնարավորից: Այսքանը մի փոքր պարզ էր, բայց երբ խոսեցի Գևորգ Հակոբյանի և Սուսան Մարկոսյանի հետ, իմ ինքնավստահությունը գրեթե մարեց, քանի որ մեր կրթահամալիրում սովորողը պետք է կրեդիտ ստանա նաև իրականացրած նախագծերից. հրապարակումներից, ուսճամփորդություններից, ստուգատեսներին մասնակցությունից, …

Կրեդիտային համակարգով գնահատման այլոց փորձի ուսումնասիրություն եմ սկսել: Միգուցե դա՞ պարզություն մտցնի:

Իսկ այժմ ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել ուսումնական նախագծի այն կառուցվածքը, որով ձգտել ենք աշխատել մինչև հիմա:

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի (խնդիր է, այլ ոչ թե հիմնախնդիր) ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Չունեմ որևէ առարկություն հանրապետական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության մասին:

Իմ մտահոգությունը տարակարգի շնորհման գործընթացին է վերաբերում՝ այն փաստաթղթերին, որոնք պետք է ներկայացնի ուսուցիչը:

Առաջարկված է ուսուցչի չորս բնութագիր՝ դասավանդող ուսուցիչ, ավագ ուսուցիչ, վերապատրաստող ուսուցիչ, հետազոտող ուսուցիչ։

Նորմատիվ փաստաթղթում հստակ ձևակերպված են վերապատրաստող և հետազոտող ուսուցչին ներկայացվող պահանջները:

Վերապատրաստող ուսուցչի տարակարգի համար դասավանդվող առարկայից վերջին հինգ տարվա ընթացքում կամավոր ատեստավորման արդյունքում առնվազն 70 տոկոս արդյունքի հավաստում, Հետազոտող ուսուցչի տարակարգի համար՝ կամավոր ատեստավորման արդյունքում առնվազն 80 տոկոս արդյունքի հավաստում։

Անորոշություն է դասավանդող և ավագ ուսուցչին ներկայացվող պահանջներում:

 Դասավանդող ուսուցչի և ավագ ուսուցչի վերաբերյալ առաջին կետում գրված է, որ միայն պետք է դիպլոմը ներկայացնել: Իսկ նրանց մասնակցությունը կամավոր ատեստացիային և դրա արդյունքը հավաստող փաստաթուղթ պետք չէ՞: Ի՞նչ բնութագրումով է տարբերվում ավագ ուսուցիչը դասավանդող ուսուցչից, եթե ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը նույնն են:

Որպեսզի ուսուցիչը ստանա «դասավանդող ուսուցիչ (առաջին տարակարգ), ավագ ուսուցիչ (երկրորդ տարակարգ), վերապատրաստող ուսուցիչ (երրորդ տարակարգ) և հետազոտող ուսուցիչ (չորրորդ տարակարգ)» նա պետք է նախարարին ուղղված իր դիմումի հետ ներկայացնի նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Տվյալ ուստարվա համար իր առարկայի թեմատիկ պլանը և մեկ ամսվա ընթացքում իր դասավանդած բոլոր դասերի պլանները: (սա հնարավոր է ներկայացնել)
 2. Նախորդ վեց ամիսների ընթացքում իր մոտ կատարված բոլոր դասալսումների արձանագրությունները և երկու դասի տեսաձայնագրություն: (Կասկածելի է, որ հնարավոր է այս պահանջը կատարել: Դասալսման արձանագրության կարգ կամ օրինակելի ձև կա՞ մշակված: Չի նշված նաև, թե քանի դասալսում պետք է արվի վեց ամսվա ընթացքում: Եթե երեք դասալսում արված լինի, հանձնաժողովը կարող է ասել, որ երեք դասալսումը քիչ է. պետք է 12 դասալսում արված լինի և դիմումը հետ կվերադարձվի և չի դիտարկվի)
 3. ՏՀՏ-ի հմտությունների մասին վերապատրաստման վկայական, էլեկտրոնային գործիքների կիրառմամբ իրականացված երկու դասի համապատասխան հատվածների տեսագրություն։ (Հարց է առաջանում. արդյո՞ք ԿԳՄՍՆ-ը մշակել է դասավանդողների մասնագիտական զարգացման հստակ ծրագիր, որտեղ հստակ ժամանակագրությամբ նշված են վերապատրաստումներ՝ նեղ ուղղություններով: Պարտադիր վերապատրաստման ծրագրում կա ՏՀՏ միջոցներով դասավանդման հմտությունների փոխանցում, բայց արդյո՞ք դա կարող է բավարար լինել և փոխարինել հատուկ ՏՀՏ հմտությունների վերապատրաստման վկայականին: Չափազանց կասկածելի և ինտրիգային կլինեն ուսուցիչների և սովորողների կողմից իրականացվող անանուն գնահատման արդյունքները:)
 4. 21-րդ դարի հմտությունների մասին վերապատրաստման վկայական, (նույն դիտարկումը, որն արված է 3-րդ կետի վերաբերյալ)
 5. Ռեսուրսների կառավարման հմտությունների մասին վերապատրաստման վկայական, սովորողների և ուսուցիչների կողմից ուսուցչի անանուն գնահատման արդյունքները։ (ԿԳՄՍՆ երբևէ՞ կազմակերպել է նման վերապատրաստում🙂
 6. Ուսումնառության գնահատման մեթոդաբանությունը իմանալու և կիրառել կարողանալու մասին վերապատրաստման վկայական (Երբ է նախարարությունը այսպիսի վերապատրաստում կազմակերպել հանրապետության ուսուցիչների համար և հիմա էլ այդ վերապատրաստման վկայականն է ուզում:)
 7. Ներառական մեթոդների կիրառման և սովորողների առաջադիմության մասին ծնողների անանուն գնահատման մասին տեղեկանք: (Անհնար է նման մի օբյեկտիվ տեղեկանք: Տարիներ առաջ, երբ ես իմ գործերն էի ներկայացնում տարակարգ ստանալու համար՝ այն ժամանակի պահանջներին համապատասխան, գնահատման նման մի տեղեկանք պետք է ներկայացնեի իմ սովորողների ծնողների կողմից: Նախ պետք է ասեմ, որ մի տեսակ նվաստացուցիչ է ծնողներին խնդրել, որպեսզի կարծիք գրեն: Մի երկու ծնողի ասացի, որ կարծիք գրեն, պատասխանեցին, որ կստորագրեն իմ գրածի տակ: Հայ ենք, կեղծիքներ անելու ու սուտ ասելու մեջ անհավասարելի ենք: Այդպես էլ չներկայացրեցի ծնողների կարծիքները: Նախարարությունում էլի ինչ-որ ձևական բաներ ուզեցին, որից հետո ընդհանրապես հրաժարվեցի ներկայացնել գործերս: Հիմա տասնապատիկ անգամ շատացել են պահանջվող տեղեկանքների, վկայականների ու այլ փաստաթղթերի քանակը:)
 8. Մասնագիտական զարգացման պետական պարտադիր վերապատրաստումներից դուրս այլ վերապատրաստումների մասին վկայականներ, գիտական կամ մանկավարժական հոդվածներ, միջազգային բանաժողովներին մասնակցությունը հաստատող տեղեկանքներ, գիտական աստիճաններ … Պարզ է, որ այս կետում նշվածները պարտադիր չեն, բայց ինչու՞ չի գրված, որ սրանք պարտադիր չեն: Նորից անորոշությու՞ն:
 9.  Ուսուցչական կազմակերպությունների արհմիությունների հետ աշխատանքների մասնակցության մասին տեղեկատվություն:  Ձևական տեղեկատվություն չէ՞:

Եզրակացություն

Նախարարությունը «ուզում է» ինչ-որ կերպ բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձը, բայց չափազանց սուղ են կրթությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները, և այդ պատճառով էլ վարվում է այնպես, ինչպես Շառլ Պեռոյի «Մոխրոտիկի» խորթ մայրը՝ այնպիսի պահանջներ է դնում ուսուցիչների առջև, որոնց անթերի կատարումը գրեթե անհնար է: Հրաշքի համար բարի փերի է պետք:

Փորձագիտական եզրակացությունը

Փորձագիտական եզրակացությունից պարզ հասկացվում է, որ ԵՊՀ պրոֆեսոր Ալ. Սաֆարյանը, միգուցե, թուրքագիտության բարձրակարգ փորձագետ է, բայց հեռու է դպրոցից և հանրակրթական մանկավարժությունից: Սկզբում արժանիորեն նշում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում թուրքերենի ուսուցման նորարարական մեթոդներով իրագործվող ծրագիրը, որն ապահովում է աշակերտների ակտիվ ներգրավվածությունը, իսկ դրանից հետո էլ ասում է, որ հենց այդ պատճառով էլ նպատակահարմար չէ այդ ծրագիրը տարածել հանրակրթական այլ դպրոցներում: Այլ բառերով ասած՝ պրոֆեսորը այն կարծիքին է, որ մեր հանրապետության այժմյան դպրոցներում չի կարելի առաջադեմ նոր մեթոդներ կիրառել և պետք է այնպես դասավանդել, ինչպես արվել է խորհրդային ժամանակներում՝ 60-70-ականների ժամանակ:

Հետո էլ կրթական փոխանակումների առջև արգելք է դրվում՝ աշխարհաքաղաքական տարբեր նկատառումների պատճառով: Ինչպե՞ս կարելի է թուրքագետ լինել և արգելել թուրքիայի հետ կրթական փոխանակումները: Չէ՞ որ Թուրքիայում հայկական դպրոցներ, վարժարաններ, եկեղեցիներ են գործում:  

Պրոֆեսոր Սաֆարյանը առաջարկում է ծրագիրը գրել թուրքերենի ամբողջական բովանդակային միջուկով՝ ըստ դասարանների: Այստեղ հարց է առաջանում. ո՞ր դասարանների համար: Թուրքերենի դասընթացը, որպես երրորդ օտար լեզու, առաջարկվում է սովորողներին ըստ իրենց նախասիրության՝ որպես լրացուցիչ կրթություն: Նրանց թիվը այնքան էլ շատ չէ, և կազմվող խումբը ընդգրկում է տարատարիք սովորողների: Իմ խորին համոզմամբ երրորդ օտար լեզվի դասընթացը հանրակրթական դպրոցում այնպես պետք է կազմված լինի, որ հնարավորություն տա սովորողին զարգացնելու իր հաղորդակցական կարողությունները, այլ ոչ թե քերականական երևույթների իմացությունը: Պրոֆեսորը առաջարկում է հստակ առանձնացնել քերականությանը հատկացվող ժամերը: Ես դեմ եմ այդ առաջարկին: Դա սխալ է և հետադիմական: Միգուցե նման մոտեցումը ճիշտ կարող է լինել թուրքագիտության ֆակուլտետում սովորողների համար, իսկ հանրակրթական դպրոցի համար՝ ոչ: 

Համաձայն եմ դասագրքերի վերաբերյալ պրոֆեսորի դիտարկումներին: Ծրագրում նշված դասագրքերը բարդ են: Կան ավելի լավ դասագրքեր: Վերջում նա այն կարծիքն է հայտնում, որ հանրակրթական դպրոցներում թուրքերենի դասավանդումը պետք է իրականացվի հատուկ մշակված դասագրքերով և ընթերցարան-զրուցարաններով: Հետքրքիր է, թե իրենց թուրքագիտության ամբիոնը ինչու չի ստեղծում նման դսագրքեր և զրուցարաններ դպրոցների համար:

Վերջում պրոֆեսորը խորհուրդ է տալիս առաջնորդվել երրորդ օտար լեզվի իմացության չափորոշիչներից՝ անտեղյակ լինելով այն իրողությունից, որ նախարարությունը դեռ չի մշակել երրորդ օտար լեզուների չափորոշիչները: Նախարարությունը հանրակրթական դպրոցներին առաջարկել է միայն «օտար լեզու» ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչները (նկատի են ունեցել միայն առաջին և երկրորդ օտար լեզուները՝ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն և ֆրանսերեն) և փակագծում նշված օտար լեզուների առարկայական ծրագրերը ըստ դասարանների: Ես համաձայն եմ, որ պետք է ունենալ նաև երրորդ օտար լեզուների իմացության չափորոշիչները: Մենք արել ենք առաջին քայլը: Մեր կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրով բացի այդ նշված լեզուներից, որպես երրորդ օտար լեզու, ուսուցանվում են նաև իսպաներեն, իտալերեն, արաբերեն, վրացերեն, պարսկերեն: Ժամանակն է, որ նախարարությունը կազմակերպի նաև երրորդ օտար լեզվի իմացության չափորոշիչների մշակումը: Կրկնում եմ, որ երրորդ օտար լեզվի ուսուցում-ուսումնառության առաջնահերթությունը տարբեր ժողովուրդների մշակույթների իմացությունն է ու նրանց հետ բարեկամության սկզբնավորումն է ու խթանումը դեռ պատանի հասակից: Մենք միշտ լսել ենք տարբեր ամբիոններից, որ հայերն ու վրացիները եղբայր ժողովուրդներ են, բայց միայն մեր կրթահամալիրում վրացերենի դասավանդման փաստը հիմք դրեց «Հայ-վրացական կրթական կամուրջներ» նախագծին և իրական դարցան ամբիոնից ասված խոսքերը մի քանի հարյուր հայ և վրացի պատանիների համար: Կարծում եմ, որ պետք է ամեն կերպ խրախուսել ու աջակցել մեր կրթահամալիրում երրորդ օտար լեզուների ուսուցում-ուսումնառությանը և այնպես անել, որ մեր առաջավոր փորձը տարածվի նաև Հայաստանի այլ հանրակրթական դպրոցներում:        

Հունիսի 27-30

Հունիսի 27-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, 3-4 կաբինետ

«Հուզող թեմաներով քննարկումները՝ հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» վարող՝ Իրինա Ապոյան

Դպրոց-պարտեզների և Միջին դպրոցի օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերը իրենց ուսումնական նախագծերով:

Հունիսի 28-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, 3-4 կաբինետ

Սեմինար պարապմունք «Բանավեճը որպես հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» վարող՝ Սիլվա Հարությունյան

Ավագ դպրոցի դասավանդողները ներկայացնում են 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերը իրենց ուսումնական նախագծերով:

Հունիսի 29-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

«Չորրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում. ամառային ուսումնական ճամբար» ներկայացնում է Աննա Գանջալյանը:

«Անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթի ներկայացում» Յուրա Գանջալյան

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ իրականացրած լավագույն նախագիծը 2021-2022 ուստարվա ընթացքում. Յուրա Գանջալյան և 4-րդ կուրսի ուսանողներ

Հունիսի 16-ին ես և Սիլվա Հարությունյանը առաջին անգամ ձայնագրությամբ իրականացրել ենք հեռավար սովորող 9-րդ դասարանցիներ Մանե Հովհաննիսյանի և Դավիթ Խաչատրյանի անգլերենի առցանց քննությունը:

Անգլերեն PowerPoint ներկայացում կրթահամալիր ժամանող անգլիալեզու հյուրերի համար Յուրա Գանջալյան և Իրինա Ապոյան

Դասավանդողների հետ քննարկվել և կրթահամալիրի լաբորատորիա է ներկայացվել հուլիս և օգոստոս ամիսներին օտար լեզուների լաբորատորիայի հետազոտական աշխատանքների ցուցակը

Հաջողված նախագծեր

«Բանավեճը որպես ուսուցման մեթոդ» – “Should exams be abolisհed from schools?” Սիլվա Հարությունյան

Մայրենի և օտար լեզուներ. լեզվագործունեության նախագծեր Իրինա Ապոյան

Քաղաքային թափառումներ՝ «Օտարերկրացիները Հայաստանում» նախագծի շրջանակներում Հերմինե Գևորգյան

Մայրենի և օտար լեզուներ-լեզվագործունեություն Նունե Այդինյան

Լեզվական Խաղերի կազմակերպում Վայոց ձորից եկած ճամբարականների հետ Աննա Գանջալյան

Մասնագիտական զարգացման սեմինարներ հունիսի 20-ին, 21-ին, 22-ին և 23-ին:

Լուսաբանումներ կայքում

Մանկավարժական ճամբարի երկրորդ օրն իմ մասնակցությամբ

Մանկավարժական ճամբարի երրորդ օրն իմ մասնակցությամբ

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն

Ի՞նչ է խառը (համակցված) ուսուցում-ուսումնառումը

Հունիսի 22-ին դպրոցների մանկավարժական խորհուրդները ներկայացնում էին հաջողված համագործակցային նախագծերը: Ըստ իմ անհատական աշխատակարգի այսօր ժամը 11-ին պետք է գնայի Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, և ինձ համար հաճելի զուգադիպություն էր այն, որ Աննային էլ էին այսօր ուղարկել այստեղ Հարավային դպրոց-պարտեզից:

Դասվար Աշխեն Թադևոսյանը ներկայացրեց իր մնջախաղի թատրոնի համագործակցային նախագիծը, որն իրականացրել էր Քրիստինե Հովսեփյանի հետ: Աշխենին միացան իր երկրորդ դասարանցի ճամբարական սաները և ներկաներին զվարճացրեցին իրենց մնջախաղերով:

Աշխենը ներկայացրեց նաև սովորողների ծնողների հետ իրականացրած վարպետության դասերը: Ծնող Լիլիթ Դանիելյանը խոսեց իր «Աստղաբանություն, մաթեմատիկա, հայկական տառեր» վարպետության դասի մասին:

Աշխենը ավելացրեց, որ մի ոստիկան ծնողի հետ իրականացրել են նաև «Երթևեկության կանոններ և հետիոտնի անվտանգ տեղաշարժի մասին» նախագիծը, ինչը չափազանց կարևոր է երեխաների անվտանգության համար:

Դասվար Քրիստինե Հովսեփյանը մեծ ոգևորությամբ պատմեց «Անխելք մարդու խելացի ճամփորդությունը» թատերական ներկայացման մասին:

Հետաքրքիր էր ծնող Արամ Մելիքյանի ելույթը, ով մասնակցել էր իր որդու դասընկերներին կրթահամալիրի ֆուտբոլային մրցաշարին նախապատրաստելու գործում: Երբ Արևմտյան դպրոց-պարտեզից ես ու Աննան դուրս էինք գալիս, խոստովանեցինք, որ նույն զգացողությունն ապրեցինք այդտեղ՝ մեծ սեր սովորող-դասվար-դասավանդող-ծնող միջանձնային հարաբերություններում՝ մի բան, որն այնքան հատուկ է մեր կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներին:

Ժամը 13:20-ին Ավագ դպրոցի 3-4 կաբինետում սկսվեց օտար լեզուների լաբորատորիայի հերթական սեմինար-պարապմունքը «Մայրենիի ինտերֆերենցիայի երևույթը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության ընթացքում» թեմայով: Շատ դեպքերում են հայոց լեզվի հնչյունական համակարգը, բայական ժամանակաձևերը, գոյականի անորոշ և որոշյալ առումների հասկացությունները օգնում, որպեսզի հայ մարդը հեշտությամբ հասկանա, ճիշտ արտասանությամբ ու ճիշտ լեզվական կառույցներով խոսի անգլերեն: Բայցևայնպես, կան դեպքեր, երբ հայերենի լեզվական կառույցները խանգարող դեր են կատարում: Հենց այս մասին էր մեր այսօրվա սեմինար պարապմունքը: Իմ բերած օրինակներին դասավանդողները ավելացնում էին իրենցը: Աշխույժ և ուսանելի քննարկում էր:

Հունիսի 21-ը դպրոցների մանկավարժական խորհուրդներում ուսճամփորդությունների ներկայացման օրն էր: Ժամը 11:15-ին Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում էի: Վարդան Կարապետյանը ներկայացնում էր իրենց եռօրյա ուսճամփորդությունը դեպի Կոռնիձոր: Պարզ, հասկանալի, գրագետ, հանգիստ, չափազանց հավասարակշռված ու առանց որևէ հույզերի է Վարդան Կարապետյանի խոսքը: Ինչպե՞ս է պետք գրել ուսճամփորդության նախագիծը, ի՞նչ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացնում սովորողները և դասավանդողը, ինչպե՞ս է կազմվում նախահաշիվը, ի՞նչ անհրաժեշտ պարագաներ են իրենց հետ վերցնում սովորողները, ինչպե՞ս են լուծվում գիշերակացի հարցերը, գնալու և ետդարձի մանրամասն երթուղիները և ամենակարևորը՝ ի՞նչ ուսումնական նպատակի է ծառայում տվյալ ուսճամփորդությունը: Յուրաքանչյուր բարձրացված հարց այնքան լավ էր մեկնաբանվում, որ երբ Վարդանը վերջացրեց իր խոսքը, Մարթա Ասատրյանը խոստովանեց, որ ինքը չունի որևէ ավելացնելու բան: Հյուրի ունկնդրող կարգավիճակում էր Անահիտ Հարությունյանը՝ Արևելյան դպրոցից:

Ժամը 12:10-ին մի բավականին հետաքրքիր հանդիպման մասնակցեցի Ավագ դպրոցի երրորդ հարկում: Մայրենի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանի, տարբեր օտար լեզուներ դասավանդողների և այդ լեզուները սովորողների համագործակցային նախագծի իրականացման վերջին՝ ամենահետաքրքիր փուլն էր դա: Սովորողները նախապես պետք է ընտրած լինեին հայերեն, անգլերեն, թուրքերեն, իտալերեն և իսպաներեն դարձվածքային արտահայտություններ՝ ակնկալելով, որ իրենց ընկերները կկարողանան այլ լեզուներով տալ համարժեք դարձվածքային արտահայտությունները: Բոլորը աշխատում էին փոքրիկ խմբերով: Ես միացել էի դարձվածքները անգլերեն ներկայացնողների խմբին: Աշխույժ, ուսանելի և մի փոքր էլ զվարճալի աշխատանքը համակարգում էր Հասմիկ Ղազարյանը: Չզգացինք, թե ինչ արագությամբ թռավ ու անցավ հանդիպման այդ կես ժամը: Խոսքս ավարտեմ ռուսերեն և անգլերեն մի դարձվածքային արտահայտությամբ, որն այդ պահին զգացի` «Счастливые часов не наблюдают. – Time flies when you are having fun»:

Ժամը 13:20-ին սկսեցինք մեր օտար լեզուների ուսուցման մասնախմբի մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունքը՝ «Ձևավորող գնահատում» թեմայով: Կարծում եմ, որ թեման հոգեհարազատ է մեր կրթահամալիրի դասավանդողների համար: Չէ՞ որ մենք բոլորս էլ թվանշանային գնահատականը առաջնահերթություն չենք համարում մեր կրթահամալիրում:

Հունիսի 20

9:00-11:00 Քոլեջ

Մասնակցություն Քոլեջի մանկավարժական խորհրդի հանդիպմանը

2022-2023 ուստարվա օտար լեզուների առարկայական ծրագրերի լրամշակման աշխատանքներ

11:00-12:00

Մասնակցություն լավագույն նախագծերի ներկայացմանը

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ իմ իրականացրած լավագույն նախագիծը՝

7-օրյա զբոսաշրջային փաթեթ Հայաստանում

A 7-day Tour Package in Armenia

13:00 Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

13:20-14:00 Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Սեմինար պարապմունք «2021-2022 ուստարվա հաջողված նախագծեր, զարգարցող նախագծեր, նախաձեռնություններ»: Ներկայացնում են դասավանդողները: 

Դասավանդողների հետ քննարկում ենք հուլիս և օգոստոս ամիսներին կատարելիք հետազոտական աշխատանքները

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ:

14:00 մարզական պարապմունք – սեղանի թենիս

20:00 – Կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել օտար լեզու դասավանդողների ամառային հետազոտական աշխատանքները: Կատարված է:

Հունիսի 21

9:00-12:15 Աշխատանք Ավագ դպրոցի և Քոլեջի մանկավարժական խորհուրդներով

Օտար լեզու դասավանդողների ուսումնական բլոգների ուսումնասիրություն

11:00-12:15 Մասնակցում եմ Ավագ դպրոցի դասավանդողների ճամփորդական նախագծերի ներկայացմանը որպես ունկնդիր:

13:00 – Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

13:20-14:00 Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

1. «Ձևավորող գնահատում» Յուրա Գանջալյան

Օտար լեզու դասավանդողները քննարկում են ձևավորող գնահատման հնարավոր տարբերակները տարբեր ուսումնական գործունեությունների ընթացքում՝ հաղորդակցություն, մշակույթ, քննական մտածողություն, ինքնություն, արժեքներ, դիրքորոշում

2. 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերի քննարկում, նոր նախագծերի առաջարկում

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ

14:00 մարզական պարապմունք, սեղանի թենիս

18:00 – 19:00 Հունիսյան ճամբարի առաջին երկու օրվա օտար լեզուների ուսուցման մասնախմբի աշխատանքների լուսաբանում:

Հունիսի 22

9:00-11:00 Մասնակցություն Քոլեջի մանկավարժական խորհրդի աշխատանքներին

11:00-12:15 Մասնակցություն Արևմտյան դպրոց-պարտեզի դասավանդողների համագործակցային նախագծերի ցուցադրությանը

13:00 Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

13:20-14:00 Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

1. «Մայրենիի ինտերֆերենցիայի երևույթը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության ընթացքում» հոդվածի քննարկումը. Յուրա Գանջալյան

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ

14:00 – մարզական պարապմունք, սեղանի թենիս

17:00-18:00 Օտարլեզվի մասնախմբի աշխատանքային երրորդ օրվա լուսաբանում

Հունիսի 23

9:00-11:00 Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում, մասնակցություն Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի աշխատանքներին

11:00-12:15 Մասնակցություն Հարավային դպրոց-պարտեզի ճամբարային նախագծերի ներկայացմանը որպես ունկնդիր:

13:00- Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

13:20-14:00 Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

 1. «Ի՞նչ է խառը ուսուցում-ուսումնառությունը» այլոց փորձի ուսումնասիրության քննարկումը. Յուրա Գանջալյան

Մասնակիցներ՝ ռուսերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողներ

14:00 մարզական պարապմունք, սեղանի թենիս

17:00-18:00 Օտարլեզվի մասնախմբի աշխատանքային չորրորդ օրվա լուսաբանում

Հունիսի 24

9:00-11:00 – Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում, թարգմանչական աշխատանք

11:00-12:15 մասնակցություն Արևելյան դպրոց-պարտեզի տարեկան հաշվետվությունների ներկայացմանը որպես ունկնդիր:

13:00 Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

13:20-14:00 մասնախմբի աշխատանք փոքր խմբերով՝ ըստ կրթական աստիճանների. 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրեր, նոր նախագծերի առաջարկներ

14:00 մարզական

17:00-18:00 Հինգերորդ օրվա լուսաբանում

7-օրյա զբոսաշրջային փաթեթ Հայաստանում

A 7-day Tour Package in Armenia

Նախատեսված են հետևյալ աշխատանքները՝

Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ

«Բանավեճը՝ որպես անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» Սիլվա Հարությունյան

«Փաստարկված գրավոր և բանավոր քննարկումները՝ որպես անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» Իրինա Ապոյան

«Լեզվական խառը կարողունակություններ ունեցող սովորողներով համալրված դասարանի հետ աշխատանքը» Հերմինե Գևորգյան

«Անգլերենի ուսուցումը ՏՀՏ միջոցների օգնությամբ» Նունե Այդինյան

«Սովորողի անհատական աշխատանքը՝ որպես ինքնակրրթության կարևոր բաղադրիչ» Արփի Թովմասյան 

«2021-2022 ուստարվա իմ լավագույն հաղորդակցական նախագծերը» Աննա Գանջալյան

Այլոց Փորձի ուսումնասիրություն

«Գնահատման կրեդիտային համակարգը հանրակրթությունում» Յուրա Գանջալյան

«Միջառարկայական նախագծային ուսուցում-ուսումնառություն» Յուրա Գանջալյան

«Ինտեգրված ուսուցումը. գրականություն, մաթեմատիկա և բնագիտություն» Յուրա Գանջալյան

Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Կրթահամալիրի դասավանդողների հետաքրքիր հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններ

Ուսումնասիրություն, որի նպատակն է ավելի պատրաստ դիմավորել 2022-2023 ուստարին:

«Օտար լեզու դասավանդողների բլոգների համապատասխանությունը դասավանդողի ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներին» Յուրա Գանջալյան

Առաջին մաս.

Հեղինակային կրթական ծրագիր՝ կյանքով ուսուցում

Մարզական հեղինակային հանրակրթական համակարգ, այդ թվում՝ արշավախմբային, ռազմամարզական ճամբարներ. ներկայացնում է Յուրա Գանջալյանը

Mkhitar Sebastatsi Educational Complex

Երկրորդ մաս.

Սովորողների նախասիրությունների ուսումնական փառատոնային ճամբարներ. ներկայացնում է Իրինա Ապոյանը

Annual Educational Festivals of Learners’ Preferences

Սկսում են կատարել առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Անիկ Խաչատրյան

Շեղատառով գրվածները լուսաբանում են մեր կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրի փորձը:

Խառը ուսուցումը համատեղում է երկու ուսումնական միջավայրերի լավագույն կողմերը՝ ավանդական առկա (դեմ առ դեմ) դաս-դասարանային ուսուցում-ուսումնառությունը և  բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ էլեկտրոնային ուսումնառությունը: Խառը ուսուցմամբ հնարավոր է ներգրավել բոլոր տեսակի սովորողներին՝ նրանց, ովքեր ավելի լավ են սովորում կառուցվածքային միջավայրում, որը ներառում է ուսուցչի հետ դեմ առ դեմ շփումը, և սովորողների անկախ տիպերին, ովքեր ավելի լավ են սովորում կիսաինքնավար, համակարգչային ուսումնառության միջոցով: Խառը ուսուցումը երկու տիպի սովորողներին էլ ծառայում է:

Դաս-դասարանայինը դերախաղերի հնարավորություն է ընձեռում, որոնց անմիջապես հետևում են դեմ առ դեմ արձագանքները:

Առցանց ուսուցումը առաջարկում է անհատականացված, ինքնուրույն տեմպերով ուսումնառություն էլեկտրոնային ուսումնառության բաղադրիչներով, երբ սովորողները տրվում են ինտերակտիվ մեդիա միջոցներին, ինչպիսիք են խաղերը, տեսանյութերը, տեսադասերը, վիկտորինաները և սոցիալական մեդիայի բաղադրիչները, որոնք հասանելի են ոււսուցման կառավարման համակարգում (LMS-Learning Management System), և երբ սովորողը որպես ուսումնական գործիք օգտագործում է իր սմարթֆոնը կամ պլանշետը: Այստեղ սիրով եմ տեղեկացնում, որ կարելի է կարդալ Արևելյան դպրոց-պարտեզի դասվար Անահիտ Հարությունյանի «Առաջին դասարանցու ուսումնական անհատական գործիք» հոդվածը: Առաջին դասարանցու պլանշետով է սկսվում ամեն ինչ, որին հետևում են անհատական նոթբուքերն ու նեթբուքերը, ժամանակակից սմարթֆոնները, որոնցով իրականացվում է բլոգային ու նախագծային ուսուցումը:  

Ինչու՞ խառը ուսուցում-ուսումնառություն  

Հինգ հիմնական առավելություն ունի խառը ուսուցում-ուսումնառությունը:

 • 1. Ոչ մի սովորող դուրս չի մնում ուսումնական գործընթացից

Խառը ուսուցումը հաշվի է առնում սովորողների յուրաքանչյուր տեսակ, անկախ նրանից՝ նրանք նախընտրում են ծանոթ ավանդական դաս-դասարանայինը, թե  հեռավարն ու առցանցը, թե փորձում են երկուսի խառնուրդը:

Մեր կրթահամալիրում արդեն չորրորդ տարին է, սովորողներին հնարավորություն է տրվում ընդգրկվել հեռավար սովորողների խմբերում: Բլոգային ուսուցումը մեծապես նպաստում է հեռավար ուսուցում-ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպմանը: Քովիդ 19-ի համավարակի պայմաններում մեր կրթահամալիրում   նույնիսկ համատեղվեց առկա-հեռավար-առցանց ուսուցումը բլոգային ուսուցմամբ և Teams հարթակի օգնությամբ, ինչ մասին գրել է Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանը իր «Կրթության կազմակերպման հիբրիդային եղանակը ավագ դպրոցում – The Hybrid Way of Organizing Education at High School» հոդվածում: Կարելի է կարդալ նաև իմ «Առկա-առցանց հիբրիդային դասարաններ» վերնագրով իմ այլոց փորձի ուսումնասիրությունը:  

 • 2. Խառը ուսուցմամբ հնչեղություն են ստանում դասավանդողի և սովորողի արձագանքները

Դրա վառ ապացույցն է կրթահամալիրի դասավանդողների և սովորողների հրապարակումները ուսումնական բլոգներում, կրթահամալիրի կայքի առաջին էջում և դպրոցների ենթակայքերում:

 • 3. Խառը ուսուցմամբ կարող են նվազել կրթությանը հատկացվող ծախսերը

Teams և Zoom ուսումնական առցանց հարթակների օգնությամբ հնարավոր է վարպետության դաս կազմակերպել միանգամից մինչև 300 սովորողի համար:

 • 4. Խառը ուսուցմամբ մեծանում է սովորողների ներգրավվածությունը ուսումնական գործընթացում:

Օգտագործելով անհատական ՏՀՏ միջոցները՝ հնարավոր է յուրաքանչյուր սովորողի տալ իր ունակություններին համապատասխան առաջադրանքներ և այդ ձևով ապահովել բոլոր սովորողների ներգրավվածությունը:

Ասվածի ապացույցը կարող է լինել 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի մասնագետ-դասավանդողի իմ օրագիրը:  Կարելի է կարդալ նաև իմ «Մանկավարժական երեք հնարք, որոնք խթանում են ամբողջ դասարանին ակտիվորեն ներգրավվել ուսումնական գործունեության մեջ» այլոց փորձի ուսումնասիրությունը:

 • 5. Խառը ուսուցում-ուսումնառությամբ հնարավոր է դառնում ուսուցման անհատականացումը

Այս ենթակետի տակ տեղին է կարդալ Մարիետ Սիմոնյանի «Անհատականացված ուսուցում» հոդվածը:

Խառը ուսուցում-ուսումնառության մոդելները

 • Առկա կամ դեմ առ դեմ.

Դասավանդողի ղեկավարությամբ ավանդական դաս-դասարանային ուսումնական պարապմունքներ՝ համալրված ՏՀՏ միջոցներով, որը թույլ է տալիս սովորողներին վերահսկել իրենց ուսուցման տեմպերը: Առավելություններից են՝ դերախաղը, մենթորությունը, գործնական պրակտիկան և հետադարձ կապը:

 • Ուսուցման-ուսումնառության գործունեության ձևերի ռոտացիոն կամ պարբերական կրկնությունների բնույթը:

Սովորողները մի ուսումնական գործունեությունից անցնում են մեկ այլ ուսումնական գործունեության՝ կամ ուսուցչի կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ուսումնական պարապմունքներով, կա՛մ առցանց՝ ինքնուրույն ուղղորդված ձևով: Օրինակները ներառում են դասարանական խմբային ուսուցումը, վիրտւալ լաբորատորիաները և շրջված դասարանը, որտեղ սովորողները ուսումնասիրում են դասի թեման ՏՀՏ միջոցների օգնությամբ՝ նախքան առկա կամ դեմ առ դեմ դաս-դասարանային ուսումնական պարապմունքին մասնակցելը:

 • Ճկուն ուսուցում-ուսումնառությունը

Խառը ուսուցման այս տիպը հայտնի է նաև որպես մոդուլային ուսուցում, որը սովորողներին տալիս է որոշակի ընտրություն իրենց ուսումնական ձևաչափում: Նրանք կարող են որոշել, թե արդյոք ցանկանում են մոտենալ դասերին կամ նույնիսկ դասընթացներին առկա (դեմ առ դեմ), թե առցանց, կամ էլ՝ խառը ուսուցման դասարաններում: Դասավանդողը ավելի շատ մենթորի դեր է կատարում՝ միայն պատասխանում է սովորողի հարցերին:

Նման ճկուն ուսուցում-ուսումնառությունը մեր կրթահամալիրում փորձարկվել է Քովիդ 19-ի համավարակի դեմ պայքարի պայմաններում:

 • Խաղային ուսուցում-ուսումնառությունը

Սովորողներին մոտիվացնելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը նրանց խաղալն է: Օգտագործելով խաղի տարրերը, ինչպիսիք են միավորները կամ խաղացողի վարպետության մակարդակները, սովորողները զգում են փոքր մրցակցություն և ավելի են մոտիվացվում:

Անգլերեն դասավանդողի ուղեցույց. լեզվական խաղեր

 • Առցանց լաբորատորիայի մոդելը

Պատկերացրեք հեռավոր գյուղական վայրի մի դպրոց, որտեղ սովորողների թվի սակավության պատճառով քիչ են մասնագետ դասավանդողները: Սովորողները իրենց ուսումնական պարապմունքների մեծ մասը անցկացնում են համակարգչային լաբորատորիայում, որը տեղակայված է գյուղական ավանդական դպրոցում: Ուսուցումն իրականացնում է քաղաքի կամ շրջկենտրոնի լավագույն մասնագետ դասավանդողը հեռավար-առցանց ձևաչափով: Ուսումնական պարապմունքը համակարգչային լաբորատորիայում վերահսկում է մի ոչ մասնագետ: Նա հետևում է միայն սովորողների վարքագծին և հաճախելիությանը: Սա խառը ուսուցման առցանց լաբորատոր մոդելի օրինակ է: Այս մոդելը շատ օգտակար է այն գյուղական վայրերում, որտեղ դպրոցները սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն:

Կարծում եմ, որ այս մոդելը կիրառելի կլինի «Գագարին» նախագծով գյուղական համայնքների հետ ուսումնական նախագծեր իրականացնելու համար:

 • Խառը ուսուցում-ուսումնառության ինքնախառնուրդ մոդելը

Խառը ուսուցման ինքնախառնուրդ մոդելը գրեթե բացառապես հիմնված է մեդիա համացանցային ուսուցման վրա: Սովորողները կարող են օգտվել համակարգչային լաբորատորիաներից իրենց դպրոցում կամ քոլեջում և ուսուցիչներից օգնություն ստանալ համացանցային ռեսուրսների հասանելիության վերաբերյալ: Իրոք, ինքնախառնուրդի մոդելն ամենևին էլ չի հիմնվում ուսպարապմունքների դաս-դասարանային ձևի վրա: Սովորողները կարող են նույնքան հեշտությամբ ավարտել դասընթացը, որն անցկացվում է տանը՝ ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ:

Խառը ուսուցման ինքնախառնուրդի մոդելի հիմքում ընկած գաղափարն այն է, որ այն սովորողներին թույլ է տալիս ընտրել կրթության ոլորտներ, որոնք այլ կերպ կարող են անհասանելի լինել ավանդական հանրակրթական դպրոցի դաս-դասարանային ուսպարապմունքների միջոցով: Օրինակ, ավագ դպրոցի միջավայրում սովորողները կարող են չկարողանալ ուսումնասիրել որոշակի ուսումնական առարկա, քանի որ դպրոցի դասավանդման ցուցակում չկա մեկը, ով իրավասու է այն դասավանդելու համար:

 • Ինքնամղող հեռավար մեդիա մոտեցում 

Որպես խառը (համակցված) ուսուցման մոդել՝ կրթության համացանցային ինքնամղող հեռավար մոտեցումն ընդգրկում է թվային տեխնոլոգիաները, ինչպես ոչ մի ուրիշը: Հետևաբար, այն առավել հարմար է այն սովորողներին, ովքեր հասել են որոշակի հմտությունների մակարդակի և իրենց նախասիրությունների համար անհրաժեշտ որակական մակարդակներով բավականին առաջ են ընթացել իրենց համադասարանցիներից: Այս մոդելը հավասարապես կիրառելի է գիտության և տեխնիկայի, ինչպես նաև արվեստի և հասարակագիտական կրթության համար:

Մեր Ավագ դպրոցի սովորողներ Հայկ Խաչատրյանը և Միքայել Վարդանյանը ընդգրկված են հեռավար ուսումնառությամբ խմբում, չնայած ապրում են Երևանում: Նրանք ընտրել են հեռավար ուսումը, քանի որ շատ ժամանակ է մնում իրենց հիմնական նախասիրությանը անհրաժեշտ որակական զարգացումը ապահովելու համար: Հայկը և Միքայելը կատարում են ուսումնական բոլոր առարկաների հեռավար առաջադրանքները իրենց բլոգներում և ժամանակ են շահում լուրջ ձևով զբաղվելու մեկը՝ ծրագրավորմամբ, իսկ մյուսը՝ դասական երաժշտությամբ:

 • Ուսուցում-ուսումնառությունը նախագծերով

Ո՞րն է ամենաարդյունավետ միջոցը սովորողներին ստիպելու առնչվել ուսումնական առարկայի հետ: Ինչպե՞ս կարող են սովորողները  պատասխանատվության զգացում ձեռք բերել իրենց աշխատանքի համար: Ի՞նչ է անհրաժեշտ սովորողներին հաշվետու դարձնելու իրենց գաղափարների և այն տեղեկատվության համար, որից պահանջվում է օգտվել: Այս նշված հարցերի պատասխանը մեկն է՝ նախագծային ուսուցումը: Նախագծային ուսուցում-ուսումնառությամբ սովորողները հարցադրումներ են անում, որոնց պատրաստի պատասխանները չկան դասագրքերում: Այդ հարցադրումների պատասխանները և խնդիրների լուծումները ստանալու համար նրանք ստիպված են լինում կատարել իրենց առաջին հետազոտական աշխատանքները՝ օգտագործելով ՏՀՏ միջոցներ, հանդես գալ սեփական գաղափարներով և եզրակացություններով ու ստեղծել նախագծերի վերջնական արդյունքները:

Գործունեության այս ձևի վերաբերյալ չեմ ուզում օրինակներ բերել մեր կրթահամալիրում արված ու արվող ուսումնական նախագծերի մասին: Դրանցով լի են մեր դասավանդողների ուսումնական բլոգները, «Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային հանդեսի էջերը:  

Վերջաբան

Խոսքս ուղղում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր վերջերս մուտք գործած երիտասարդ մանկավարժներին: Հեղինակային մանկավարժության կրթական ծրագրով աշխատող մեր մանկավարժները բավականին փորձ են ձեռք բերել, որը թափանցիկ է և հասանելի՝ բոլորի համար: Ուսումնասիրեք ձեր փորձառու գործընկերների ուսումնական բլոգները, կարդացեք Հայաստանում եզակի «Դպիր» մանկավարժական էլեկտրոնային հանդեսում հրապարակված հոդվածները: Տարիներ առաջ նման առիթով մի հոդված էի գրել այս վերնագրով՝  «Ակնոցդ այլ տեղ մի՚ փնտրիր, այն քո աչքերին է»:

Օգտագործված աղբյուրներ

What is Blended Learning? Everything You Need to Know

Online Lab Model in Blended Learning

Flex Learning: Helping Students Choose their Path to Success Students՚՚ Perception of Project-Based Learning Model in Blended Learning

On the 9th of June, at 17:00 Yerevan time, we are going to speak on the topic “Is there a fake news problem? How can we overcome it?”

Please write down your ideas on your blog and send me the link.

Ճամբարի ջոկատները գործում են կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում, Մայր դպրոցում

Հենքային աշխատակարգ (յուրաքանչյուր ջոկատավար պետք է տեղայնացնի այս աշխատակարգը՝ նշելով իր ջոկատի մասնակիցներին, գործունեության վայրը, կարող է նաև փոխել կամ լրացնել աշխատակարգում նշված լեզվագործունեության ձևերը)

Հունիսի 6

9:00-9:30 առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 Ճամբարականները ներկայանում են հայերեն և անգլերեն, որից հետո լեզվական խաղեր (ջոկատավարներն իրենք են որոշում լեզվական խաղի տիպը)

10:30-11:00 պարատուն (պարատունը ղեկավարում է երաժշտության ուսուցիչը)

11:00-12:00 Հայերեն և անգլերեն դերախաղեր (մարզերից եկած ճամբարականները ներկայացնում են իրենց գյուղերի բարբառները, կարող են կազմակերպվել անգլերեն դերախաղեր՝ վաճառող-գնորդ, մանկական սրճարանի մատուցող-հաճախորդ, այլ)

12:00 – 12:30 մարզական խաղեր

12:30 – 13:00 ընդմիջում

13:00 – 14:00 Այցելություն բրուտանոց (կավով աշխատանք)

Հունիսի 7

9:00-9:30 առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 Զրույց-քննարկում հայերեն և անգլերեն «Our School – մեր դպրոցը»

10:30-11:00 պարատուն

11:00-12:00 -Հայերեն և անգլերեն լեզվական գործունեություններ. հայերեն և անգլերեն բեմադրություն. Հ.Թումանյանի «Կիկոսի մահը-The Death of Kikos»

12:00 – 12:30 մարզական խաղեր

12:30 – 13:00 ընդմիջում

13:00-14:00 – Այցելություն ուսումնական ագարակ

Հունիսի 8

9:00-9:30 առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 Զրույց-քննարկում հայերեն և անգլերեն «Արդյո՞ք մաքուր ենք պահում մեր շրջապատը»:

10:30-11:00 պարատուն

11:00-12:00 -Հայերեն և անգլերեն լեզվական գործունեություններ. հայերեն և անգլերեն բեմադրություն. Հ.Թումանյանի «Սուտասանը-The Liar»

12:00-12:30 մարզական խաղեր, լող

12:30 – 13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00 Այցելություն Քոլեջ. Խաղողի և գինու դպրոց

Հունիսի 9

9:00-9:30 առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 լեզվական խաղեր

10:30-11:00 պարատուն

11:00-12:00 Հայերեն և անգլերեն լեզվական գործունեություններ. Ճամբարականները բանավոր կատարում են մայրենիի և անգլերենի ապրիլյան և մայիսյան ֆլեշմոբների 4-5-րդ և 6-8-րդ դասարանների ֆլեշմոբների առաջադրանքները:

12:00-12:30 մարզական խաղեր, լող

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00-14:00 Անգլերեն մուլտֆիլմի դիտում «Mowgli»

Հունիսի 10

9:00-9:30 առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30 Խոսքային փոխներգործության արտահայտությունների յուրացում. ներկայանալը, ողջունելը և հրաժեշտ տալը օրվա տարբեր ժամանակահատվածներին, շնորհակալություն ասելը և պատասխանելը, համաձայնվելը և չհամաձայնվելը, ներողություն խնդրելը և պատասխանելը, հրավիրելը և հրավերի ընդունումը ու մերժումը ..,

10:30-11:00 պարատուն

11:00 – 12:00 Երկխոսությունների կազմում՝ օգտագործելով խոսքային փոխներգործության արտահայտություններ:

12:00-12:30 մարզական խաղեր, լող

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00 – 14:00 Անգլերեն մուլտֆիլմի դիտում «Mowgli» երկրորդ մասը

15:15 – Մասնակցություն մեդիաուրբաթ համերգին:

Հենքային աշխատակարգ (յուրաքանչյուր ջոկատավար պետք է տեղայնացնի այս աշխատակարգը՝ նշելով իր ջոկատի մասնակիցներին, գործունեության վայրը, կարող է նաև փոխել կամ լրացնել աշխատակարգում նշված լեզվագործունեության ձևերը)

Հունիսի 13

Ժամը 9:30-10:00 Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

Ժամը 10:00-11:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Ճամբարի մասնակիցները ներկայանում են՝ խոսելով իրենց սովորած օտար լեզուներով (անուն ազգանուն, նախասիրություններ, բնավորության գծեր, նպատակներ)

Ժամը 11:00-11:30

Պարատուն՝ մարմարյա սրահում

Ճամբարի մասնակիցներին միանում են երաժշտություն դասավանդողները:

Ժամը 11:30- 12:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օրվա երկիրը և լեզուն՝ Վրաստան – վրացերեն

Վրացերենի դասավանդող Ռինա Շագինյանը տեսաֆիլմով ներկայացնում է Վրաստանը, հետաքրքիր պատմամշակութային վայրերը, տեսարժան վայրերը, Վրաստանի ժամանակակից մշակույթը:

Մասնակիցները սովորում են չորս վրացերոն բառ և արտահայտություն.

Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք, շնորհակալություն, ցտեսություն

12:30-13:00 ընդմիջում,

13:00 – 14:00 այցելություն ուսումնական ագարակ. ձիավարություն

Հունիսի 14

Ժամը 9:30-10:00 Ընդհանուր պարապմունք մարմարյա սրահում

Ժամը 10:00 – 11:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Քննարկում «Should we listen to the parents while choosing a future profession? – Պե՞տք է լսել ծնողների կամ այլ մարդկանց կարծիքը, երբ մասնագիտություն ենք ընտրում»:

11:00-11:30 պարատուն մարմարյա սրահում

Ճամբարի մասնակիցներին միանում են երաժշտություն դասավանդողները:

Ժամը 11:30- 12:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օրվա երկիրը և լեզուն՝ Իտալիա – իտալերեն

Իտալերեն դասավանդող Մարիամ Սարդարյանը տեսաֆիլմով ներկայացնում է Իտալիան, հետաքրքիր պատմամշակութային վայրերը, տեսարժան վայրերը, իտալական ժամանակակից մշակույթը:

Մասնակիցները սովորում են չորս իտալերեն բառ և արտահայտություն.

Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք, շնորհակալություն, ցտեսություն

12:30 – 13:00 ընդմիջում,

13:00- 14:00 Այցելություն Գինու և խաղողի դպրոց, Քոլեջ

Հունիսի 15

Ժամը 10:00-11:00 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Լեզվական խաղ «Live Dictionary – կենդանի բառարան»

11:00 – 11:30 պարատուն մարմարյա սրահում

11:30- 12:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օրվա երկիրը և լեզուն՝ Ավստրալիա – անգլերեն

Անգլերեն դասավանդող Հերմինե Գևորգյանը տեսաֆիլմով ներկայացնում է Ավստրալիայի պատմամշակութային վայրերը, տեսարժան վայրերը

12:30 – 13:00 ընդմիջում.

13:00-14:00 Այցելություն Գեղարվեստի քանդակի դպրոց

Հունիսի 16,

Ժամը 10:00-11:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Քննարկում՝ «Is history taught in the right way at schools? – Արդյո՞ք պատմությունը ճիշտ է դասավանդվում դպրոցներում»:

11:00-11:30 պարատուն մարմարյա սրահում

11:30 – 12:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օրվա երկիրը և լեզուն՝ Ֆրանսիա – ֆրանսերեն

Ֆրանսերեն դասավանդող Կարինե Թևոսյանը տեսաֆիլմով ներկայացնում է Ֆրանսիայի պատմամշակութային հուշարձանները, տեսարժան վայրերը, ֆրանսիական ժամանակակից մշակույթը:

Մասնակիցները սովորում են 4 ֆրանսերեն բառ և արտահայտություն.

Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք, շնորհակալություն, ցտեսություն

12:30-13:00 ընդմիջում.

13:00-14:00 այցելություն Գեղարվեստի քանդակի դպրոց

Հունիսի 17

Ժամը 10:00-11:00 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Լեզվական խաղ «Snowball – Ձնագունդ»

11:00-11:30 պարատուն մարմարյա սրահում

11:30 – 12:30 Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Օրվա երկիրը և լեզուն՝ Իսպանիա – իսպաներեն

Իսպաներեն դասավանդող Ռուզաննա Սարգսյանը տեսաֆիլմով ներկայացնում է Իսպանիայի պատմամշակութային հուշարձանները, տեսարժան վայրերը, իսպանական ժամանակակից մշակույթը:

Մասնակիցները սովորում են 4 ֆրանսերեն բառ և արտահայտություն.

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00-14:00 Այցելություն Գնել Հարությունյանի լաբորատորիա

Dear students, it has already become a tradition to organize online English lessons during the educational camps. Our first online lesson is scheduled for the 2nd of June, at 17:00 Yerevan time.

Please write an essay on the topic “I am doing my best to develop my knowledge and skills for my future profession.”  

Publish your essay on your blogs and send the link to me. During our online lesson, you will present your essay orally. I will ask some additional questions. I think it will be interesting. 

The essays have been written by:

Arina Aznauryan – on the 1st of June.

Sona Balayan – on the1st of June.

Աշոտ Հովհաննիսյան – հունիսի 1-ին:

Հունիսի 20-24

Հունիսի 20-ին, ժամը 13:20-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Սեմինար պարապմունք «2021-2022 ուստարվա հաջողված նախագծեր, զարգարցող նախագծեր, նախաձեռնություններ»: Ներկայացնում են դասավանդողները: 

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ:

Հունիսի 21-ին, ժամը 13:20-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

1. «Ձևավորող գնահատում» Յուրա Գանջալյան

Օտար լեզու դասավանդողները քննարկում են ձևավորող գնահատման հնարավոր տարբերակները տարբեր ուսումնական գործունեությունների ընթացքում՝ հաղորդակցություն, մշակույթ, քննական մտածողություն, ինքնություն, արժեքներ, դիրքորոշում

2. 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերի քննարկում, նոր նախագծերի առաջարկում

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ

Հունիսի 22-ին, ժամը 13:20-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

1. «Մայրենիի ինտերֆերենցիայի երևույթը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության ընթացքում» հոդվածի քննարկումը. Յուրա Գանջալյան

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ

Հունիսի 23-ին, ժամը 13:20-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Մասնագիտական զարգացման սեմինար պարապմունք՝

 1. «Ի՞նչ է խառը ուսուցում-ուսումնառությունը» այլոց փորձի ուսումնասիրության քննարկումը. Յուրա Գանջալյան

Մասնակիցներ՝ ռուսերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողներ

Հունիսի 27-30

Հունիսի 27-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, 3-4 կաբինետ

«Հուզող թեմաներով քննարկումները՝ հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» վարող՝ Իրինա Ապոյան

Դպրոց-պարտեզների և Միջին դպրոցի օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերը իրենց ուսումնական նախագծերով:

Հունիսի 28-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, 3-4 կաբինետ

Սեմինար պարապմունք «Բանավեճը որպես հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց» վարող՝ Սիլվա Հարությունյան

Ավագ դպրոցի դասավանդողները ներկայացնում են 2022-2023 ուստարվա առարկայական ծրագրերը իրենց ուսումնական նախագծերով:

Հունիսի 29-ին, ժամը 13:00-14:00, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

«Չորրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում. ամառային ուսումնական ճամբար» ներկայացնում է Աննա Գանջալյանը:

«Անգլերենի ուսումնական նյութերի փաթեթի ներկայացում» Յուրա Գանջալյան

Ավանդաբար՝ արդեն 17-րդ անգամ մայիս ամսին «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակները ստեղծագործական հավաք են կազմակերպում, որտեղ նշում են ընթացիկ տարվա ձեռքբերումները, առկա խնդիրները և հետագա ծրագրերը:

Հանրակրթության նոր պետական չափորոշչի ընդունման, ՀՀ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների ընդունման, ուսուցիչների նոր պարտադիր և կամավոր ատեստավորման գործընթացների իրագործման պայմաններում ընթացավ 2021-2022 ուստարին: Այս բոլոր փոփոխությունների ընթացքում մեր կրթահամալիրը անդավաճան մնաց իր հեղինակային մանկավարժությանը. առաջարկեց և իրականացրեց ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման իր հեղինակային մոտեցումները և հիմա էլ առաջարկում և ուզում է իրականացնել կամավոր ատեստավորման իր հեղինակայինը: Այդուհանդերձ, հեղինակային մանկավարժության հեղինակները իրենց ամենօրյա աշխատանքում հետևողականորեն իրագործում են սովորողների որակական պահանջների ձևավորման նախարարության սահմանած ուղենիշները՝ ձգտում են հասնել , տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի շրջանավարտների ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների ապահովմանը:

Մայիսյան 17-րդ հավաքի ընթացքում օտար լեզուների բաց պարապմունքները և կլոր սեղան քննարկումները սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքների յուրատեսակ ցուցադրություններ էին:

Մայիսի 11-ը օտար լեզուների օրն էր:

Ժամը 11:55-ին սկսվեցին անգլերենի բաց դասերը Ավագ դպրոցի չորս 10-րդ դասարաններում: Կցանկանայի ներկա լինել բոլոր չորս դասարաններում միաժամանակ, ինչը անհնար էր: Կարողացա 20 րոպե մասնակցել Սիլվա Հարությունյանի կազմակերպած « Parents and Children – Ծնողները և երեխաները» թեմայով բանավեճին, իսկ մնացած 25 րոպեն անցկացրեցի Հերմինե Գևորգյանի «The Service of Love -Սիրո ծառայությունը» Օ Հենրիի պատմվածքի քննարկմանը:

Սիլվա Հարությունյանի բանավեճային ուսումնական պարապմունքները համապատասխանում են աշխարհում ընդունված ուսումնական բանավեճերի կազմակերպման նորմերին: Ամենակարևոր սկզբունքն այն է, որ դասավանդողը որևէ ձևով չի միջամտում բանավեճի ընթացքին, ակնհայտ հավանություն չի տալիս բանավիճող կողմերի իրարամերժ այս կամ այն մտքերին: Մեր դեպքում դասավանդողը միայն բանավեճ-պարապմունքը տեսանկարահանողի դերում էր:

Բանավեճը վարում էին սովորողներ Սարգիս Շահինյանը և Անի Ապրոյանը: Բանավեճի կազմակերպման երկրորդ կարևոր սկզբունքը հակառակ տեսակետը արտահայտողի առկայությունն է: Այս դերը իր փոքրիկ թիմի հետ լավ էր կատարում Մարիամ Բադալյանը: Զգացվում էր, որ սովորողները բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանք էին կատարել: Բացի վերը նշված սովորողներից բաց պարապմունքին իրենց ակտիվ մասնակցությամբ առանձնացվեցին նաև Արևիկ Արզումանյանը և Տարոն Փաշինյանը: Սիլվա Հարությունյանի բաց պարապմունքի տեսանյութերը այստեղ:

Քննարկվող միանգամայն այլ հարցի վերաբերյալ նույն լրջությունը և ոգևորությունը տեսա նաև Հերմինե Գևորգյանի բաց պարապմունքին: Արդեն անցել էր պարապմունքի կեսը և քննարկման մասնակից սովորողները պատասխանել էին պատմվածքի վերաբերյալ Անգելինա Հակոբյանի պատրաստած հարցերին ու հիմա արդեն քննարկվում էր սիրո թեման ընդհանրապես:

Այստեղ նույնպես նախապատրաստական մեծ աշխատանք էին կատարել սովորողները, իսկ բանավոր քննարկման ժամանակ իրենց հասուն մտքերով ու անգլերենի հաղորդակցական բավականին բարձր մակարդակով աչքի ընկան Կարինե Գոմցյանը, Յուրի Հյուսյանը, Էդվին Մեսրոպյանը և Անգելինա Հակոբյանը: Բաց պարապմունքի տեսաձայնագրությունը այստեղ:

Ժամը 14:00-ին Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում մեկնարկեց «Օտար լեզուները կրթահամալիրում» կլոր սեղանը: «Օտար լեզուների ուսուցումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» իրեց ներածական խոսքով կլոր սեղանը բացեցին կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը և Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանը: Պահի հանդիսավորությունը, պատասխանատվության զգացումը, մեծ թվով հյուրերի ներկայությունը մի փոքր լարվածություն էին ստեղծել, որը շատ շուտով փոխարինվեց փոխադարձ հարգանքի ու սիրո արտահայտության ջերմ աշխատանքային մթնոլորտի՝ շնորհիվ տիար Բլեյանի գնահատող ու ոգևորող խոսքերի: Սկզբում կենտրոնում ռուսերեն դասավանդողներն էին՝ Ժաննա Հակոբյանի ղեկավարությամբ: Տպավորիչ էր 9-րդ դասարանի ռուսերենի ելքի ստուգատեսի ներկայացումը: Հետաքրքիր ու օգտակար նախագիծ է սկսել Անի Ավետիսյանը՝ «Калейдоскоп» ռուսերեն ամսագիրը: Ներկայացումների ընթացքում առանձնակի հետաքրքրություն առաջացրեց Հարավային դպրոց-պարտեզի ռուսերենի դասավանդող Վիկտորիա Հովսեփյանի և Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի ռուսերեն դասավանդող Աննա Ֆրանգյանի համագործակցային նախագիծը « Когда встречаются Север и Юг »: Մարիամ Քալանթարյանը Քոլեջի իր սովորողների հետ ներկայացրեց շուրջտարյա « Время поэзии » նախագիծը: Ինչպես տիար Բլեյանն է ասում. «Ռուսերենը օտար լեզու չէ»: Բոլոր դասավանդողները և սովորողները մայրենիի նման էին ռուսերեն խոսում:

Մեր համար ամենօրյա ու սովորական, իսկ հյուրերի համար՝ զարմանահրաշ էին պարսկերեն, թուրքերեն, վրացերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և իտալերեն խոսող սովորողները: Այլոց մանկավարժական փորձի շատ ուսումնասիրություններ եմ արել, բայց որևէ տեղ չեմ հանդիպել հանրակրթական մի դպրոցի օրինակ, որի կայքը ունենա ութ երկիր խորհրդանշող դրոշների շարք և սովորողներն էլ ունենան այդքան տարբեր օտար լեզուներ սովորելու հնարավորություն: Կլոր սեղանի ընթացքում սովորողները նշեցին, որ տարբեր ժողովուրդների մշակույթների, այդ ժողովուրդների հետ կրթական փոխանակումների, Հայաստանում այդ երկրների պաշտոնական ներկայացուցչությունների հետ համագործակցումը իրենց ուսումնառության կարևոր բաղադրիչներն են:

Անգլերենի ուսուցում-ուսումնառությունը կրթահամալիրում. մայիսի 13-ի կլոր սեղանը:

Կլոր սեղանի ներկայացման բովանդակային ուղղությունները՝

 • 21-րդ դարին բնորոշ ուսումնական միջավայրի ստեղծումը
 • ՏՀՏ օգտագործումը օտար լեզուների ուսուցման դասարանային և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ
 • Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ (կրտսեր դպրոց)
 • Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ (Միջին և Ավագ դպրոցներ)
 • Կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը բլոգային և նախագծային է
 • Օտար լեզուների ուսուցումը նախագծերով
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող
 • Քննարկումները և բանավեճերը՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց
 • Ուսպարապմունքներ արտասահմանյան երկրների մասնագետների հետ
 • Հայերենից օտար լեզուներ թարգմանությունները՝ որպես Հայաստանը, հայ մշակույթը օտարերկրացիներին ներկայացնելու միջոց
 • Կրթահամալիրի սովորողները իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնում են նաև միջազգային ճամբարներում

Power Point ներկայացումը – ներկայացնում է Յուրա Գանջալյանը

Կլոր սեղանի մասնակիցները՝

Սովորողներ՝

Արևմտյան դպրոց

Գալեհ Մեղրունի

Նանե Հակոբյան

Լյուսի Դերդերյան

Մհեր Հովհաննիսյան

Արևելյան դպրոց

Տիրան Բարսեղյան

Աննա Ոսկանյան

Արսինե Կարապետյան

Գաբրիել Թանաշյան

Հարավյաին դպրոց

5֊րդ դասարանի սովորողներ՝

Կարոլինա Եսայան

Հասմիկ Մելքոնյան

3֊րդ դասարանի սովորողներ՝

Լիլի Թորոսյան

Էդգար Մուրադյան

Միջին դպրոց

Լիլի Գիրագոսյան

Լևոն Վարդանյանը

Վարազդատ Միքայելյանը

Բեգլարյան Անաիսը

Մանե Հակոբյան

Իռեն Նահապետյան

Մարի Անանյան

Մոնիկա Պողոսյան

Ավագ դպրոց

Սոնա Բալայան

Արեն Մինասյան

Անահիտ Հովսեփյսն

Միլենա Քամալյան

Արաքս Քալիջյան

Նունե Հովհաննիսյան

Կարինե Միքայելյան

Գայանե Պողոսյան

Էլեն Կարապետյան

Անի Ապրոյան

Նարե Հախնազարյան

Սարգիս Շահինյան

Իլոնա Սահակյան

Քոլեջ

Սիմոն Ավետիսյան

Նելլի միսկարյան

Անի Մխիթարյան

Բելա Մարտիրոսյան

Կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ, մայրենիի դասավանդողներ, ծնողներ, հյուրեր:

Մեր կրթահամալիրում անգլերենի ուսուցման և ուսումնառության մոտեցումները լիովին նպաստում են ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչով կրթական տարբեր աստիճանների համար սահմանված սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևավորմանը:

Եկեք պարզ համեմատություններ անենք մեր սովորողների անգլերենի լեզվական երևույթների իմացության, հաղորդակցական կարողությունների և պետական չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքների միջև:

Տարրական աստիճան (կրտսեր դպրոց)                

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզվով հասկանա և օգտագործի ծանոթ և պարզ նախադասություններ՝ բավարարելու կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ.


Մեր կրտսեր դպրոցների առաջին դասարանում են սովորում հաղորդակցական անգլերենի պարզագույն տարրերը՝ իրար ողջունելու խոսքերը, ներկայանալը, ընտանիքի անդամներին ներկայացնելը, միմյանց անուն հարցնելը և պատասխանելը, գույները, մրգերի, բանջարեղենների ու կենդանիների անվանումները: Կլոր սեղանի ներկայացման ժամանակ երրորդ դասարանցիները նույնիսկ ազատ կարողանում են ուտելիք պատվիրել սրճարանում, իսկ 5-րդ դասարանցիներն էլ կարողանում են անգլերեն խոսելով գնումներ կատարել հագուստի և կոշիկի խանութներում, ինչպես նաև՝ հորինել սեփական փոքրիկ պատումները:

Վալենտինա ԹումանյանԱննա ԳանջալյանԱնի Մրտեյան,

Հիմնական աստիճան (միջին դպրոց)

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզուներով հասկանա ծանոթ, պարբերաբար հանդիպող թեմաներով բանավոր և գրավոր խոսքի հիմնական իմաստը, լեզվակիր երկրներում կարողանա կողմնորոշվել և շփվել առօրյա կենցաղային հաղորդակցական պարզ իրավիճակներում:

Կլոր սեղանի ներկայացումների ժամանակ մեր Միջին դպրոցի սովորողները անկաշկանդ բանավոր պատումներով ներկայացնում էին Արատեսում անցկացրած եռօրյա ճամփորդության կենցաղը: Ամենակարևորն այն էր, որ նրանց խոսքը դասավանդողը նախօրոք չէր պատրաստել նրանց համար: Դասավանդողի համար էլ էր հետաքրքիր, թե ինչ է ասելու սովորողը: Միջին դպրոցի սովորողները նաև ներկայացրեցին իրենց յուրատիպ նախագիծը՝ փոքրիկ հումորային մանրապատումների ներկայացումները:

Տաթև Ալեքսանյան, Անահիտ Մելքոնյան

Միջնակարգ աստիճանը (ավագ դպրոց)

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզվով բավականին սահուն և հանպատրաստից բանավոր շփվի լեզվակիրների հետ իրեն հետաքրքրող թեմաներով, կարդա և հասկանա տարաբնույթ տեքստերի, այդ թվում՝ ընտրած մասնագիտության ոլորտի բառապաշար պարունակող, հիմնական միտքը, տարբեր թեմաների շուրջ կառուցի գրավոր շարադրանք, առաջադրի հետազոտական հարցադրումներ և վարկածներ, պլանավորի և իրականացնի հետազոտություններ՝ առաջարկելով համապատասխան մեթոդներ և բարելավման եղանակներ, վերլուծի ստացված տվյալները առկա գիտելիքի և պատկերացումների համատեքստում, կատարի վերացարկումներ և ընդհանրացումներ:

Ավագ դպրոցին վերաբերող վերջնարդյունքում «հանպատրաստից» բառը ես մգացրել եմ, որովհետև դա հիմնական և միջնակարգ կրթական աստիճանների վերջնարդյունքների միջև եղած հիմնական տարբերությունն է: Հանպատրաստից խոսելու, իր տեսակետը պաշտպանելու կարողությունը դրսևորելու ամենավառ ապացույցը Ավագ դպրոցի այն կիթառով աղջիկը եղավ, ով միայն պատրաստվում էր անգլերեն երգել: Նա ընդգրկված չէր նախագծերը ներկայացնող սովորողների խմբերում, բայց երբ տիար Բլեյանը հարց ուղղեց՝ ցանկանալով իմանալ, թե որն է սովորողների անգլերեն սովորելու շարժառիթը, նա միանգամից հանպատրաստից խոսեց անգլերենի՝ որպես միջազգային լեզվի կարևորության մասին: Ավագ դպրոցի սովորողները իրենց ներկայացրած նախագծերով ապացուցեցին, որ կարողանում են անգլերեն հետազոտական աշխատանքներ կատարել և սեփական տեսակետները պաշտպանել իրենց անգլերենի պարապմունքներում հաճախ կազմակերպվող քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում՝  Personal boundaries , Gender Inequality , The Keys to a Successful Marriage , Future specialists speak , The treasures of my Land , Radio programs on different topicsCharacters that Changed the WorldForgners in ArmeniaEverything about InterestingDiscussions with Cam

Կլոր սեղանի ընթացքում նշվեց նաև, որ Ավագ դպրոցի սովորողների հետ այս տարի երկու ամիս շարունակ ուսպարապմունքներ է ունեցել կամավոր հոգեբան խորհրդատու Քեմ Ադրիանը Վաշինգտոնիցՙ: Դա էլ պետական չափորոշիչի վերջնարդյունքի այն պահանջն է, որ սովորողը պետք է կարողանա լեզվակիր երկրի ներկայացուցչի հետ հաղորդակցվել:

Կլոր սեղանի ներկայացումները եզրափակեցին Քոլեջի անգլերենի դասավանդող Արփի Թովմասյանի անգլերենի ակումբի անդամները:

Կլոր սեղանի մոտ 3 րոպե տևողությամբ տեսաձայնագրությունը.

Գնահատման տեսակները

Ներքին և արտաքին գնահատումներ

Ներքին գնահատում (գնահատողը ուսուցիչն է՝ ըստ իր ուսուցանած թեմաների, լեզվական կառուցվածքների, իրականացրած նախագծերի, քննարկումների և բանավեճերի մասնակցության)

Ներքին գնահատումը կարող է լինել թվանշանային (միավորային) և ձևավորող (բնութագրող):

Արտաքին գնահատում – գնահատումը թվանշանային (միավորային) է և կատարվում է ըստ ԳԹԿ-ի կազմած հարցաշարերի (օրինակ՝ 9-րդ դասարանների ավարտական քննությունների հարցաշարերը, 12-րդ դասարանների ավարտական քննությունների հարցաշարերը)

Ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի 1-4-րդ դասարաններում թվանշանային գնահատական չի դրվում: Օգտագործվում է ձևավորող գնահատման ձևը:

5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից արդեն կարելի է կիրառել ընթացիկ թվանշանային (միավորային) գնահատականներ 10 միավորային համակարգով:

Այդուհանդերձ, Ինձ համար միշտ էլ հոգեհարազատ է եղել սովորողների առաջադիմության ձևավորող գնահատումը: Գնահատման այս տեսակով եմ առաջնորդվել դեռ 1989 թվականից, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցի մեր կրթահամալիրի ավագ դպրոցը, որն այն ժամանակ գիմնազիա էր կոչվում: Հիշում եմ, թե ինչպես էի այն ժամանակ ուսումնական պարապմունքի վերջում բնութագրող գնահատականներ տալիս իմ սովորողներին մոտավորապես այսպես. «Արտաշես, հիմա արդեն կարողանում ես ուրիշի ուղղակի խոսքով տեքստը վերապատմել անուղղակի մեջբերվող խոսքով, բայց քո թերությունը այն է, որ չես օգտագործում խոսքի տրամաբանական շարունակությունն ապահովող կապակցող բառեր, ինչպիսիք են՝ however-այնուամենայնիվ, although-չնայած, moroover-դեռ ավելին…», կամ էլ. «Վահե, բավականին հարստացրել ես բառապաշարդ, բայց միշտ մոռանում ես, որ անգլերենը հայերենի նման շրջուն շարադասություն չունի: Անգլերենի նախադասության անդամները ունեն իրենց հստակ ու անփոփոխ տեղերը՝ ժամանակի պարագա (կամ սկզբում կամ վերջում), ենթակա, ստորոգյալ, ուղիղ խնդիր, անուղղակի խնդիր, ձևի պարագա, տեղի պարագա»: Իսկ 2011 թվականին Դպիրում հրապարակվեց իմ «Անգլերեն սովորողներին ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջները» մշակումը՝ ըստ լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի: Այդ ընդհանրական պահանջները այսօրվա տերմինաբանությամբ սովորողների լեզվի իմացության և կարողունակությունների վերջնարդյունքներն էին: Դեռ այն ժամանակ ես առաջարկում էի գնահատումը կատարել ըստ այդ ընդհանրական պահանջների (վերջնարդյունքների): Փաստորեն մեր հանրակրթության մեջ «օտար լեզու» ուսումնական բնագավառում դա սովորողի առաջադիմության ձևավորող գնահատման առաջին համակարգված մշակումն էր:

Շնորհակալ աշխատանք է կատարել ԿԶՆԱԿ-ը իր պատրաստած տեսանյութ-ուղեցույցով, որտեղ 10 րոպեից ավել ժամանակի ընթացքում սխեմաներով ու ընդհանուր դատողություններով բացատրում է, թե ինչ է ձևավորող գնահատումը: Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ այդ ուղեցույցը ընդհանուր է բոլոր ուսումնական բնագավառների դասավանդողների համար ու գոնե մեկ օրինակով չի պարզաբանված, թե իրականում ինչպես պետք է դասավանդողը իր ուսումնական բնագավառում իրականացնի ձևավորող գնահատումը:

Այս մեթոդական մշակման նպատակն է օտար լեզու դասավանդողների համար վերջապես պարզաբանել, թե ինչպես է պետք իրականացնել ձևավորող գնահատումը:

Ճիշտ ձևավորող գնահատում կատարելու համար օտար լեզու դասավանդողները պետք է օգտվեն « Օտար լեզու» բնագավառի նոր չափորոշիչները և առարկայական ծրագրեր» փաստաթղթից, քանի որ ձևավորող գնահատումը ներկայացնում է սովորողի կարողունակությունների բնութագրումը ըստ տվյալ դասարանի համար սահմանված ուսումնական առարկայական վերջնարդյունքների, որոնք նշված են հենց այդ փաստաթղթում:

«Օտար լեզու» ուսումնական բնագավառի առարկայական ծրագրերով առաջարկվող տարեկան վերջնարդյունքները ձևավորվում են հետևյալ հասկացություններով, որոնցով էլ իրականացվում է ձևավորող գնահատումը՝

«Հաղորդակցություն» – «Ունկնդրում/ընկալում», «Ընթերցանություն», «Մենախոսություն», «Գրավոր խոսք», «Փոխներգործություն», «Լեզվանյութի կիրառում»:

Որպես օրինակ դիտարկենք, թե որ կարողություններն են հաշվի առնվում 10-րդ դասարանի սովորողի ձևավորող գնահատման մեջ:

Ունկնդրում.

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հետևել ծավալուն ելույթներին ու փաստարկների բարդ շղթային, եթե թեման բավականաչափ ծանոթ է, իսկ մտքերը` հստակ կապակցված։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հասկանալ ծանոթ թեմաների շուրջ լեզվակիրների զրույցի հիմնական իմաստը, եթե այն ստանդարտ լեզվով է և նորմալ արագությամբ։

Ընթերցանություն

Արդյո՞ք սովորողը հասկանում է տեղեկատվական տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է կիրառել ընթերցանության տարբեր ձևեր և արագություն, ըստ տեքստերի տիպերի և ընթերցանության նպատակի (բառարանի օգտագործմամբ, ըստ անհրաժեշտության)։

Մենախոսություն

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հստակ և մանրամասն նկարագրել իր հետաքրքրություններին առնչվող իրողություններն ու իրադարձությունները։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հիմնավորել իր տեսակետը՝ ընդգծելով տարբեր կարծիքների առավելություններն ու թերությունները։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ներկայացնել նախապես պատրաստված կապակցված ելույթ՝ ընդգծելով այս կամ այն տեսակետին կողմ կամ դեմ լինելու պատճառները։

Գրավոր խոսք

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է կազմել իր հետաքրքրությունների շրջանակին և ընթացիկ իրադարձություններին վերաբերող թեմաներով փաստարկային շարադրանք՝ ներառելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններ:

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է մանրամասն նկարագրել արվեստի գործ կամ մշակութային իրադարձություն (այդ թվում՝ ֆիլմ, գիրք, բեմադրություն)՝ ներկայացնելով սեփական կարծիքը և վերաբերմունքը։

Փոխներգործություն

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հաղորդակցվել, այդ թվում լեզվակիրների հետ՝ արժևորելով փաստերն ու փորձը, ներկայացնելով և պաշտպանելով իր տեսակետը՝ բացատրությունների ու փաստարկների միջոցով:

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ոչ պաշտոնական քննարկումների ժամանակ ներկայացնել իր կարծիքը և այն պաշտպանել՝ բերելով բացատրություններ, փաստարկներ և մեկնաբանություններ։

«Մշակույթ» – «Արժեքներ», «Վերաբերմունք», «Նորմեր/Կանոններ» և «Հետաքրքրություններ/Նախասիրություններ»

Արժեքներ

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է կարևորել համաշխարհային արվեստի և գրականության գեղագիտական արժեքը և դերը մարդու կյանքում։
Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է արժևորել գիտությունը որպես աշխարհճանաչման միջոց և առաջընթացի նախապայման։

Վերաբերմունք

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է դրսևորել հարգալից և արժևորող վերաբերմունք ազգային և համաշխարհային արվեստի և գրականության գործերի հանդեպ։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է դրսևորել կոնֆլիկտների լուծելիության, խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության գիտակցություն:

Նորմեր/կանոններ

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ճանաչել ուսումնասիրվող լեզվով հաղորդակցության նորմերը և պահպանել դրանք այդ լեզվով հաղորդակցվելիս։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ճանաչել կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորման/լուծման մոտեցումը որպես արդյունավետ եղանակ և հետևել դրան։

Հետաքրքրություններ/նախասիրություններ

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ցուցաբերել հետաքրքրություն հայ և օտարալեզու գրականության և արվեստի գործերի նկատմամբ:

Արդյո՞ք սովորողը ցուցաբերում է հետաքրքրություն գիտական հետազոտությունների, հայտնագործությունների, առեղծվածային երևույթների և նրանց ուսումնասիրությունների նկատմաբ:

«Քննական և ստեղծարար մտածողություն» – «Միտք», «Տրամաբանական կապեր», «Վերլուծություն», «Առաջընթաց»

Միտք

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է արտահայտել իր տեսակետը՝ անդրադառնալով այլոց կարծիքների առավելություններին ու թերություններին և կատարելով եզրահանգումներ:

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է առաջարկել գոյություն ունեցող խնդիրների, այդ թվում՝ կոնֆլիկտների, լուծման նոր եղանակներ՝ հիմնավորելով իր մոտեցումը:

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ստեղծել օտարալեզու մուլտիմեդիոն բովանդակություն՝ պատշաճ հղումներ տալով բովանդակության սկզբնաղբյուրներին:

Տրամաբանական կապեր

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է վեր հանել տարբեր ժանրերի տեքստերում ներկայացված փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը։

Գնահատել որևէ խնդրի անդրադարձող տարբեր վարկածները՝ ընդգծելով դրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, այս կամ այն վարկածին կողմ կամ դեմ լինելու պատճառները։

Վերլուծություն

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է մեկնաբանել գրական և արվեստի գործերի հիմնական ուղերձը՝ նշելով դրանց առանձնահատկությունները:

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է համադրել տարբեր աղբյուրներից որոնված, հավաքված և դասակարգված տեղեկույթը։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հետազոտել հասարակական հնչեղություն ունեցող որևէ հարցի/իրադարձության մասին մեդիա աղբյուրներից քաղված փաստերը և վերլուծությունները՝ ձևակերպելու սեփական դիրքորոշումը։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է հասկանալ տեղեկատվական տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը։

«Ինքնություն» – «Անհատ», «Ընտանիք», «Համայնք» և «Հասարակություն»

Անհատ

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է գիտակցել իր մասնագիտական հակումները և նախասիրությունները՝ գնահատելով իր կարողությունները։

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է սովորել ինքնուրույն՝ կազմակերպելով իր ուսումնառության գործընթացը, պլանավորելով նախագծեր, համագործակցային աշխատանքներ։

Ընտանիք

Արդյոք սովորողը կարողանում է գիտակցել սեփական դերակատարությունը ընտանեական առողջ փոխհարաբերությունների համար։

Համայնք

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ճանաչել համայնքի մասնակցային կառավարման սկզբունքները։

Հասարակություն

Արդյո՞ք սովորողը կարողանում է ճանաչել հասարակության մեջ ի հայտ եկող տարբեր կոնֆլիկտների լուծման հնարավոր եղակաները։

ԿԶՆԱԿ-ի տեսանյութ-ուղեցույցի մեջ միանգամայն համոզիչ է ներկայացված ձևավորող գնահատման կիրառման հետ կապված 5 թյուրընկալումներից 3-ը՝

1. ժամանակն ու ջանքերը չեն բավականացնի

Համաձայն եմ: Անհնար և անտեղի է յուրաքանչյուր ուսպարապմունքից հետո ձևավորող գնահատական տալ սովորողներին վերը թվարկած կարողությունների բոլոր բաղադրիչներով: Կարելի է գնահատումն անել մեկ կամ երկու բաղադրիչով՝ հաշվի առնելով ուսպարապմունքի տեսակը, գործունեության ձևերը:

2. բավարար պատկերացում չունենք, թե ինչ է ձևավորող գնահատումը,

Ուսուցիչը բավարար պատկերացում չի ունենա, եթե բավարարվի միայն այդ տեսանյութ-ուղեցույցով:

3. ձևավորող գնահատման արդյունքները դժվար է վերահսկել:

Այո, դժվար է միայն վերադաս կազմակերպության համար, օրինակ՝ նախարարության տեսչական բաժանմունքի համար: Շատ հեշտ է սովորողի՝ հանրակրթության առաջին շահառուի համար, որն ամենակարևորն է:

Հիմա ավելի մանրամասնեմ և բերեմ ձևավորող գնահատման մի քանի կոնկրետ օրինակներ:

Օրինակ՝ դիտարկենք երրորդ դասարանի մենախոսության վերջնարդյունքների մի կետը. « Սովորողը կարողանում է շատ պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրել իր դպրոցը, տունը, սենյակը»: Ենթադրենք սովորողները արդեն յուրացրել են «Իմ սենյակը» թեման: Կարող ենք գնահատման մատյանում, մի ինչ-որ սովորողի անունի դիմաց գրել, որ նա ճիշտ արտասանությամբ, պարզ բառերով և լեզվական կառուցվածքներով կարողանում է նկարագրել իր սենյակը: Մեկ այլ սովորողի անունի դիմաց հնարավոր է գրենք. «Կարողանում է նկարագրել սենյակը, բայց դա անում է ոչ ճիշտ արտասանությամբ և բառերի ոչ ճիշտ շարադասությամբ»: Ձևավորող գնահատականը ցույց է տալիս, թե ինչի վրա պետք է տվյալ սովորողը և դասավանդողը ավելի շատ աշխատեն, որպեսզի առաջընթաց լինի: Շատ հավանական է, որ երկու շաբաթ անց տվյալ սովորողի անվան դիմաց գրվի, որ նա արդեն կարողանում է ճիշտ ճիշտ արտասանությամբ և նախադասության բառերի ճիշտ շարադասությամբ նկարագրել սենյակը:

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ընթերցելով հասկանալու վերջնարդյունքներից է . «Հասկանալ տեղեկատվական տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, կարծիքը, պատճառահետևանքային կապերը»: Օրինակ՝ հնարավոր է ձևավորող այսպիսի գնահատական գրվի Վահե Մարտիրոսյանի անվան դիմաց. «Վահեն կարողանում է մի անգլերեն տեղեկատվական նյութ կարդալ News.am կայքում և պատասխանել այդ տեքստի հիմնական բովանդակությանը վերաբերող հարցերին»: Մեկ այլ սովորողի անվան դիմաց էլ հնարավոր է գրվի. «Կարողանում է կարդալ, բայց դժվարանում է պատասխանել տեքստի հիմնական բովանդակությանը վերաբերող հարցերին»:

Մենախոսության վերջնարդյունքներից է. «Հստակ և մանրամասն նկարագրել իր հետաքրքրություններին առնչվող իրողություններն ու իրադարձությունները»:

Ձևավորող գնահատական Վ. Մ.-ին:

Վահե Մարտիրոսյանը կարողանում է խոսել սպորտային իրադարձությունների մասին՝ օգտագործելով սպորտի բնագավառի բառապաշար: Դա իր սիրելի բնագավառն է:

Անցյալ տարի, երբ վարում էի օտար լեզու դասավանդողների պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթացը, փորձեցի մտածածին կերպով ձևավորող գնահատումներ անել 6-րդ դասարանցիների իրականացրած «Դեպի Օշական» ուսճամփորդության նախագծի վերաբերյալ: Կարծում եմ, որ այդ փորձը նույնպես ուղեցույցի դեր կկատարի օտար լեզու դասավանդողների համար:

Հաղորդակցություն –

Ունկնդրում – սովորողը լսելով հասկանում է ուսումնական ճամփորդության մասին տեքստը, քանի որ թեման ծանոթ է իրեն: Ունկնդրելու տեքստը ծանոթ բառապաշարով է կազմված: Նա այցելել է Օշական ավելի վաղ տարիքում և մայրենիի դասին հայերեն խոսել են այդ ճամփորդության մասին:

Ընթերցանություն – սովորողը ընթերցում է դեպի Օշական ճամփորդության մասին տեքստը և կարողանում է գուշակել երկու-երեք անծանոթ բառերի իմաստները: Նա կարողանում է առանձնացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը:

Մենախոսություն – սովորողը կարողանում է մի քանի պարզ նախադասություններով և պարզ լեզվական կառույցներով պատմել դեպի Օշական կատարած իրենց ճամփորդության մասին:

Փոխներգոծություն – սովորողը կարողանում է երկխոսություն վարել դեպի Օշական կատարած ճամփորդության մասին: Երկխոսության ընթացքում սովորողները օգտագործում են ողջույնի և հրաժեշտի արտահայտություններ, շնորհակալության, հրավերի և դրանց պատասխանների արտահայտություններ:

Լեզվանյութի կիրառում – սովորողը կարողանում է կիրառել Simple Present և Simple Past ժամանակաձևերը, անձնական, ստացական և ցուցական դերանունները, թեմային վերաբերող բառապաշարը:

Մշակույթ 

Արժեքներ – սովորողը գիտակցում է, որ հայ ժողովրդի համար ամենամեծ արժեքը մեր հայերենն է ու նրա տառերը, որոնցով գրում ու կարդում ենք, իսկ մեր առաջին ուսուցիչը Մեսրոպ Մաշտոցն է:

Վերաբերմունք – սովորողի մոտ հարգալից վերաբերմունք է ձևավորվում մայրենի լեզվի նկատմամբ, սեր է արթնանում հայերեն տառերի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ նա կարողանում է կարդալ ու ավելի լավ ճանաչել շրջապատող աշխարհը, գրավոր արտահայտել սեփական մտքերը:

Քննական ստեղծարար մտածողություն – անգլերենը ունի 26 տառ և 44 հնչյուն, իսկ հայերենը՝ 36 տառ և 36 հնչյուն: Այս տրամաբանությամբ է սովորողը գիտակցում հայերենի և հայերեն տառերի հանճարեղ լինելը:

Ինքնություն – սովորողը գիտակցում է, որ այս հանճարեղ ու եզակի լեզուն իրենն է, իր մայրենի լեզուն է, որը պետք է սիրել, լավ սովորել և ճիշտ կիրառել:

Մայիս ամսվա մասնաժողովի նիստին են ներկայացվում մայիս ամսվա ընթացքում ամփոփված և ամենահաջողված նախագծերը:

Սիլվա Հարությունյանի բանավեճային ուսումնական նախագծերը համապատասխանում են աշխարհում ընդունված ուսումնական բանավեճերի կազմակերպման նորմերին:

«All parents should be required to attend parenting classes before having a child» Բանավեճը կայացել է մայիսի 11-ին:

«Should exams be abolished from schools?- Արդյո՞ք քննությունները պետք է վերացնել դպրոցներում» Բանավեճը կայանալու է մայիսի 26-ին:

Հերմինե Գևորգյան «The Service of Love» Օ Հենրիի պատմվածքի քննարկում վերլուծությունը: Քննարկումը կայացել է մայիսի 11-ին:

Նունե Այդինյան «Myths and Legends» նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացումը կայացել է մայիսի 20-ին:

Իրինա Ապոյան «Psychology and Relationship – Հոգեբանություն և հարաբերություններ» Վերջնական արդյունքի ներկայացումը կայացել է մայիսի 11-ին:

«Quotes in Modern Life» նախագծի վերջնական արդյունքի ներկայացումը կայացել է մայիսի 8-ին:

Աննա Գանջալյան – 2021-2022 ուստարվա ընթացքում իրականացրած նախագծերի ամփոփումները բաց դասերով. մայիսի 2-13-ը, մայիսի 16-27-ը

Անի Մրտեյան – Ամփոփվել է «Story Writing» նախագիծը

Մայիսյան հավաքի օտար լեզուների կլոր սեղանների լուսաբանումները

 «Ամփոփում ենք հեղինակային մանկավարժության հեղինակների մայիսյան 17-րդ ստեղծագործական հավաքը. օտար լեզուներ 

Օտար լեզուների օրը կրթահամալիրում. մայիսի 11 

Անգլերենի ուսուցում-ուսումնառությունը կրթահամալիրում. մայիսի 13-ի կլոր սեղանը»

Լուսաբանման մեջ համեմատվում է պետական չափորոշիչի վերջնարդյունքները մեր կրթահամալիրում սովորողների անգլերենի իմացության և հաղորդակցական կարողությունների հետ:

Մանկավարժության կենտրոն է ներկայացվել անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման հնգօրյա ծրագրեր կրտսեր և ավագ դպրոցների ուսուցիչների համար:

Կրտսեր դպրոցի համար  Աննա Գանջալյան

Ավագ դպրոցի համար  Իրինա Ապոյան

I. Giving advice

What will you advise your friend to do if she/he says?

 1. My hair won’t stay flat.

2. English spelling is so hard.

3. My dog keeps biting people.

4. I love her but she doesn’t notice me.

II. Expressing the same idea in three ways

Example.

John is poor but he is happy.

 1. Despite his poverty, John is happy.
 2. Although he is poor, John is happy.
 3. John is poor. However, he is happy.

Task. Express the meanings of these sentences in three ways.

Alfred is strong but gentle.

It’s expensive but useless.

They are rich but unhappy.

III. Answer these questions being as honest as you can.

Do you ever imagine being someone else?

What childhood activity do you miss doing?

What are two things you can’t stand other people doing?

What have you always dreamt of doing?

What are you looking forward to doing?

IV. What are these objects used for?

For example

a Kettle

A kettle is used for boiling water

a sieve, a stamp, a pin, a corkscrew, a torch, a rubber, a ruler, an iron, a brick

V. Here is a list of adjectives. Match the adjectives with the following descriptions of peo[ple.

emotional, sentimental, hysterical, careless, forgetful, absent-minded, mean, tight-fisted, pessimistic, negative, stubborn, obstinate, outgoing, sociable, gregarious, conceited, arrogant, big-headed, introverted, unsociable, withdrawn, closed, friendly, easygoing, moody, bad-tempered, miserable, modest, grumpy, boring, uninteresting, dull, reassuming, creative, artistic, cruel, sadistic, neat, organized, efficient, optimistic, funny, humorous, silly, uncaring, insensitive, selfish, unpunctual, unreliable

Someone who ….is …

 1. …keeps losing things …
 2. … always drops/breaks things …
 3. … thinks bad things will happen ..
 4. … goes to a lot of parties …
 5. … keeps to himself …
 6. … never smiles …
 7. … makes you yawn …
 8. …likes making things…
 9. … keeps things tidy…
 10. … never thinks about others’ feelings …
 11. … always arrives late for meetings…
 12. … makes you laugh all the time…
 13. …thinks good things will happen …
 14. … hurts people or animals…
 15. …doesn’t like talking about his/her achievements …
 16. … is easy to get on with …
 17. … brags about himself/herself a lot …
 18. …never changes her/his mind even when she/he knows she/he is not right…
 19. … never gives presents or buys drinks …
 20. … always cries at weddings, in the cinema, etc

VI. Speak about the things that …

 1. … scare you.
 2. … annoy you?
 3. …offend you.
 4. … depress you.
 5. …amuse you.
 6. …shock you.
 7. …bore you.
 8. … relax you.
 9. …impress you.
 10. …embarrass you.
 11. …confuse you.
 12. …interest you.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – մայիսի 21-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – մայիսի 21-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Հրակ Քոսպեքեանը – մայիսի 23-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Հայկ Խաչատրյան – մայիսի 24-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյան – մայիսի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – Մայիսի 29-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Սոնա Բալայանը – հունիսի 1-ին: Պատասխանել եմ 2-ին:

Սկսում ենք կատարել առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Իրինա Ապոյան

Աշխարհի շատ ժողովուրդներ հատուկ վերաբերմունք ունեն «ուրբաթ 13» բառակապակցության վերաբերյալ: Այդ օրը շատերն են համարում ձախորդությունների օր և կարևոր նախաձեռնություններ չեն պլանավորում այդ օրվա համար: Այդուհանդերձ, այնպես ստացվեց, որ մայիսի 13-ի ուրբաթ օրը կրթահամալիրում անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության կլոր սեղանն էր և ոչ մի ձախորդություն էլ չարձանագրվեց: Ընդհակառակը, կարելի է վստահորեն ասել, որ մեր կրթահամալիրում անգլերենի ուսուցման և ուսումնառության մոտեցումները լիովին նպաստում են ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչով կրթական տարբեր աստիճանների համար սահմանված վերջնարդյունքների պահանջներին:      

Եկեք պարզ համեմատություններ անենք մեր սովորողների անգլերենի լեզվական երևույթների իմացության, հաղորդակցական կարողությունների և պետական չափորոշիչով սահմանված վերջնարդյունքների միջև:

Տարրական աստիճան (կրտսեր դպրոց)                

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզվով հասկանա և օգտագործի ծանոթ և պարզ նախադասություններ՝ բավարարելու կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ.

Մեր կրտսեր դպրոցների առաջին դասարանում են սովորում հաղորդակցական անգլերենի պարզագույն տարրերը՝ իրար ողջունելու խոսքերը, ներկայանալը, ընտանիքի անդամներին ներկայացնելը, միմյանց անուն հարցնելը և պատասխանելը, գույները, մրգերի, բանջարեղենների ու կենդանիների անվանումները: Կլոր սեղանի ներկայացման ժամանակ երրորդ դասարանցիները նույնիսկ ազատ կարողանում են ուտելիք պատվիրել սրճարանում, իսկ 5-րդ դասարանցիներն էլ կարողանում են անգլերեն խոսելով գնումներ կատարել հագուստի և կոշիկի խանութներում, ինչպես նաև՝ հորինել սեփական փոքրիկ պատումները:

Վալենտինա Թումանյան, Աննա Գանջալյան, Անի Մրտեյան,

Հիմնական աստիճան (միջին դպրոց)

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզուներով հասկանա ծանոթ, պարբերաբար հանդիպող թեմաներով բանավոր և գրավոր խոսքի հիմնական իմաստը, լեզվակիր երկրներում կարողանա կողմնորոշվել և շփվել առօրյա կենցաղային հաղորդակցական պարզ իրավիճակներում:

Կլոր սեղանի ներկայացումների ժամանակ մեր Միջին դպրոցի սովորողները անկաշկանդ բանավոր պատումներով ներկայացնում էին Արատեսում անցկացրած եռօրյա ճամփորդության կենցաղը: Ամենակարևորն այն էր, որ նրանց խոսքը դասավանդողը նախօրոք չէր պատրաստել նրանց համար: Դասավանդողի համար էլ էր հետաքրքիր, թե ինչ է ասելու սովորողը: Միջին դպրոցի սովորողները նաև ներկայացրեցին իրենց յուրատիպ նախագիծը՝ փոքրիկ հումորային մանրապատումների ներկայացումները:

Տաթև Ալեքսանյան, Անահիտ Մելքոնյան

Միջնակարգ աստիճանը (ավագ դպրոց)

Ըստ պետական չափորոշիչի.

Առնվազն երկու օտար լեզվով բավականին սահուն և հանպատրաստից բանավոր շփվի լեզվակիրների հետ իրեն հետաքրքրող թեմաներով, կարդա և հասկանա տարաբնույթ տեքստերի, այդ թվում՝ ընտրած մասնագիտության ոլորտի բառապաշար պարունակող, հիմնական միտքը, տարբեր թեմաների շուրջ կառուցի գրավոր շարադրանք, առաջադրի հետազոտական հարցադրումներ և վարկածներ, պլանավորի և իրականացնի հետազոտություններ՝ առաջարկելով համապատասխան մեթոդներ և բարելավման եղանակներ, վերլուծի ստացված տվյալները առկա գիտելիքի և պատկերացումների համատեքստում, կատարի վերացարկումներ և ընդհանրացումներ:

Ավագ դպրոցին վերաբերող վերջնարդյունքում «հանպատրաստից» բառը ես մգացրել եմ, որովհետև դա հիմնական և միջնակարգ կրթական աստիճանների վերջնարդյունքների միջև եղած հիմնական տարբերությունն է: Հանպատրաստից խոսելու, իր տեսակետը պաշտպանելու կարողությունը դրսևորելու ամենավառ ապացույցը Ավագ դպրոցի այն կիթառով աղջիկը եղավ, ով միայն պատրաստվում էր անգլերեն երգել: Նա ընդգրկված չէր նախագծերը ներկայացնող սովորողների խմբերում, բայց երբ տիար Բլեյանը հարց ուղղեց՝ ցանկանալով իմանալ, թե որն է սովորողների անգլերեն սովորելու շարժառիթը, նա միանգամից հանպատրաստից խոսեց անգլերենի՝ որպես միջազգային լեզվի կարևորության մասին: Ավագ դպրոցի սովորողները իրենց ներկայացրած նախագծերով ապացուցեցին, որ կարողանում են անգլերեն հետազոտական աշխատանքներ կատարել և սեփական տեսակետները պաշտպանել իրենց անգլերենի պարապմունքներում հաճախ կազմակերպվող քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում՝  Personal boundaries , Gender Inequality , The Keys to a Successful Marriage , Future specialists speak , The treasures of my Land , Radio programs on different topics, Characters that Changed the World, Forgners in Armenia, Everything about Interesting, Discussions with Cam

Կլոր սեղանի ընթացքում նշվեց նաև, որ Ավագ դպրոցի սովորողների հետ այս տարի երկու ամիս շարունակ ուսպարապմունքներ է ունեցել կամավոր հոգեբան խորհրդատու Քեմ Ադրիանը Վաշինգտոնիցՙ: Դա էլ պետական չափորոշիչի վերջնարդյունքի այն պահանջն է, որ սովորողը պետք է կարողանա լեզվակիր երկրի ներկայացուցչի հետ հաղորդակցվել:

Կլոր սեղանի ներկայացումները եզրափակեցին Քոլեջի անգլերենի դասավանդող Արփի Թովմասյանի անգլերենի ակումբի անդամները:

Կլոր սեղանի մոտ 3 րոպե տևողությամբ տեսաձայնագրությունը.

Վերապատրաստող՝ Իրինա Ապոյան

Անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման հնգօրյա ծրագրի բովանդակային ուղղությունները

 1. Վերապատրաստվողին ծանոթացնել անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրին. Wi-Fi 24-ժամյա կապի հասանելիությունը դպրոցում և սովորողների տանը, անձնական ՏՀՏ միջոցների (նոթբուք, նեթբուք, պլանշետ) առկայությունը սովորողների և ուսուցչի մոտ
 2. Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ հանրակրթության երրորդ աստիճանում
 3. Բլոգային և նախագծային ուսուցումը հանրակրթության երրորդ աստիճանում   

Հնգօրյա վերապատրաստման վերջնարդյունքները

Վերապատրաստվողները կարողանում են օգտագործել ՏՀՏ միջոցները՝ սովորողների ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացման համար, կարողանում են քննական մտածողությունը զարգացնող հաղորդակցական նախագիծ կազմել և իրականացնել ավագ դպրոցում:

Օր առաջին

Բաց դաս 10-րդ դասարանում.

Քննական մտածողությունը զարգացնող արդեն իրականացրած նախագծի ներկայացում

Վերապատրաստվողները ծանոթանում են Ավագ դպրոցի անգլերենի դասավանդող Իրինա Ապոյանի ուսումնական բլոգում հրապարակված «Անգլերեն ասույթների քննարկում» նախագծին:

Նախագծի մասնակից 10-րդ դասարանի սովորողները անգլերեն պատմում են նախագծի իրականացման ընթացքի և կատարած հետազոտական աշխատանքների մասին:

Առաջին օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները վերապատրաստող ուսուցչի օգնությամբ բացում են իրենց սեփական ուսումնական բլոգները և նրանց են ներկայացվում այն ուսումնական կայքերը, որոնք առավել հաճախ են օգտագործվում ավագ դպրոցի սովորողների ունկնդրելու և խոսելու կարողությունները զարգացնելու համար:

 • Սովորողները դիտում և լսում են Ted Talks կայքի տեսանյութերը և կազմակերպվում են թեմատիկ քննարկումներ:
 • Սովորողները լսում են Բրիտանական խորհրդի կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ և պատասխանում տրվող հարցերին:
 • Օգտագործվում է linguapress.com կայքը:
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել A2, B1 լեզվական մակարդակների YouTube-յան ձայնագրություններ, դիտել տեսաֆիլմեր և պատասխանել հարցերին:
 • Լսելով հասկանալու կարողությունը զարգացնող կայք է Listen a Minute.com-ը: Սովորողները լսում են ձայնագրությունները և պատասխանում հարցերին:

Օր երկրորդ. բաց դաս 11-րդ դասարանում

Քննական մտածողությունը զարգացնող արդեն իրականացրած նախագծի ներկայացում՝

Future Specialists Speak

Նախագծի մասնակից 11-րդ դասարանցիները անգլերեն պատմում են նախագծի իրականացման ընթացքում իրենց կատարած հետազոտական աշխատանքների և նախագծի ընթացքի մասին:

Սովորողները ցուցադրում են նախագծի վերջնական արդյունքները:

Երկրորդ օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները ուսումնասիրում են սովորողների ուսումնական բլոգները, համացանցի աղբյուրները, որոնցից օգտվել են սովորողները:

Երրորդ օր . բաց դաս 10-րդ դասարանում

Քննական մտածողությունը զարգացնող նախագծի ներկայացում

Քննարկումները որպես լեզվի զարգացման միջոց

Հոգեբանություն և հարաբերություններ

Սովորողները անգլերեն պատմում են այս տարվա ընթացքում իրենց կատարած քննարկումների մասին, նշում են համացանցի այն աղբյուրները, որոնցից օգտվել են իրենց վերջնական արդյունքը ստեղծելիս:

Երրորդ օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները ծանոթանում են Ted Talks ուսումնական կայքի ու նրա տված հնարավորությունների հետ:

Չորրորդ օր. Բաց դաս 10-րդ դասարանում

Նախագիծ «Անգլերեն ռադիոհաղորդումներ տարբեր թեմաներով- Radio programmes on different topics»

Չորրորդ օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները ծանոթանում են ՏՀՏ միջոցներով ռադիոնյութեր պատրաստելու ձևերին:

Օր հինգերորդ              

Վերապատրաստվողները կազմում են մի նախագիծ, որի նպատակն է կազմակերպել  քննարկում, բանավեճ  մի որևէ վիճահարույց թեմայի շուրջ: Նախագիծը իրականացվում է վերապատրաստվողի դպրոցում: Վերջնական արդյունքի տեսաֆիլմը ներկայացվում է վերապատրաստողին:          

Իրինա Ապոյան

Յուրա Գանջալյան

Վերապատրաստող՝ Աննա Գանջալյան

Անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման հնգօրյա ծրագրի բովանդակային ուղղությունները

 1. Վերապատրաստվողին ծանոթացնել անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրին. Wi-Fi 24-ժամյա կապի հասանելիությունը դպրոցում և սովորողների տանը, անձնական ՏՀՏ միջոցների (նոթբուք, նեթբուք, պլանշետ) առկայությունը սովորողների և ուսուցչի մոտ
 2. Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ հանրակրթության առաջին աստիճանում
 3. Բլոգային և նախագծային ուսուցումը հանրակրթության առաջին աստիճանում    

Հնգօրյա վերապատրաստման վերջնարդյունքները

Վերապատրաստվողները կարողանում են օգտագործել ՏՀՏ միջոցները՝ սովորողների ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացման համար, կարողանում են իրավիճակային հաղորդակցական նախագիծ կազմել և իրականացնել կրտսեր դպրոցում:

Օր առաջին

Բաց դաս.

Երկրորդ դասարանցիների հետ ամփոփում ենք Աննա Գանջալյանի հեղինակային գիրք-տետր դասագրքի դասընթացի արդյունքները  (Աննա գանջալյանի բլոգ)

Առաջին օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները ծանոթանում են 2-րդ դասարանի համար նախատեսված հեղինակային  My First Steps in English գիրք-տետր դասագրքի հետ:

 Օր երկրորդ

Իրավիճակային հաղորդակցական նախագծի կազմումը և ընթացքը 3-րդ դասարանում

Նախագծի վերնագիրը «Ուտելիք պատվիրելը սրճարանում – Ordering food in a café».

Նախագծի նպատակը

Նախագծի իրականացմամբ սովորողները յուրացնում են սրճարանային տարբեր ուտեստների և հյութերի  անուններ, ձեռք են բերում սրճարանում ուտելիք պատվիրելու կարողություն:

Մասնակիցները – երրորդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ մեկ շաբաթ  

Նախագծի ընթացքը

Իրականացնում ենք թեմատիկ բառապաշարի ներկայացում: Ներկայացվող յուրաքանչյուր բառի հետ տրվում են համապատասխան բառակապակցություններ, բառն ու բառակապակցությունները պարունակող նախադասություններ: Սովորողները կրկնում են տրված բառը, բառակապակցությունները և կազմում են իրենց սեփական նախադասությունները:

Juice – հյութ

Apple juice, banana juice, orange juice, apricot juice, cherry juice[S1] 

Sweet apricot juice, sweet banana juice

I like sweet apricot juice. Aram, do you like sweet apricot juice?

Yes, I do. I like sweet apricot juice too.

Anush, what juice do you like?

I like sweet orange juice.

Pizza – պիցա

Pizza with cheese – պիցա պանրով

Pizza with mushrooms and ham – պիցա սնկով և խոզապուխտով

Pizza with cheese, mushrooms and ham

Pizza with cheese, mushrooms, ham and ketchup

Կազմում ենք երկխոսություն:

Aram, do you want pizza?

Yes, I do.

What pizza do you want?

I want pizza with cheese, mushrooms, ham and ketchup.

Cheeseburger – չիզբուրգեր (պանրով հաց) , double cheeseburger – կրկնակի չիզբուրգեր

Hamburger – համբուրգեր (խոզապուխտով հաց), double hamburger – կրկնակի համբուրգեր

I want double hamburger with Coca-Cola.

I want cheeseburger with orange juice.

Սովորողներին առաջարկվում է երկխոսություններ կազմել: Նրանք այնքան շատ են կրկնել, պատասխանել ուսուցչի հարցերին, որ հիմա արդեն կարող են ինքնուրույն երկխոսություններ կազմել:

Նոր բառերի ներմուծում 

How much is … ի՞նչ արժե …

How much is the pizza with cheese and mushrooms?

It is $5 (dollars).

How much is the cheeseburger?

It is 25 cents.

Here is 5 dollars.

Here is your change (մնացորդ), 4 dollars and 75 cents.

Նոր բառերի ներմուծումից հետո լսում ենք Learnenglishkids.britishcouncil.org կայքի  Ordering food in kids’ cafe ձայնագրությունը: Սովորողների համար շատ հեշտ է հասկանալ ձայնագրությունը նշված նախապատրաստական լեզվական աշխատանքից հետո:

Ձայնագրությունը լսելուց հետո սովորողները զույգերով վերարտադրում են սրճարանի մատուցող-հաճախորդ երկխոսությունը:

Նախագծի վերջնական արդյունքըի նախապատրաստական աշխատանքներ

Սովորողներին առաջարկվում է կազմել սրճարանի մատուցող-հաճախորդ դերախաղային երևակայական երկխոսություններ իրենց և իրենց ընտանիքների անդամների միջև: Սովորողները աշխատում են իրենց համակարգիչներով, իսկ դասավանդողը շրջում է դասարանում՝ մոտենալով և ուղղելով տարբեր սովորողների հնարավոր սխալները:

Սովորողներին հանձնարարվում է տանը իրենց ընտանիքների անդամների հետ իրականացնել գրած դերախաղային երկխոսությունները՝ տեսանկարահանելով դրանք:

Երկրորդ օրվա երկրորդ մասը.   

Վերապատրաստվող ուսուցչին սովորում է բացել սեփական ուսումնական բլոգը WordPress.com տիրույթում: Բլոգը բացելուց հետո նա մուտքագրում է առաջին օրվա դասի նկարագրությունը իր բլոգում:

Վերապատրաստվող ուսուցիչը ծանոթանում է կրտսեր դպրոցում ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացմանը նպաստող առավել հաճախ օգտագործվող ուսումնական կայքերին.

 •  anglomaniacy.pl կայքը լի է կրտսեր դպրոցի սովորողների համար զվարճալի ուսումնական նյութերով՝ թեմատիկ տեքստերի ձայնագրություններ, լեզվական խաղեր, երգեր
 • Genkienglish.net կայքը, որը կրտսեր դպրոցում անգլերեն դասավանդողին է առաջարկում մի յուրահատուկ թվայնացված ուսումնական նյութերի ժողովածու՝ ծրագրային հետևողականությամբ՝ պարզից դեպի մի քիչ բարդը:  
 • My First Steps in English – Աննա Գանջալյան, անգլերենի գիրք-տետր դասագիրք նախատեսված 2-րդ դասարանի համար
 • Learnenglishkids.britishcouncil.org – Բրիտանական խորհրդի այս կայքը տարբեր լեզվական գործունեություններով ուսումնական նյութերի մի անընդհատ փոփոխվող ու հարստացող շտեմարան է: 

Վերապատրաստվող ուսուցիչը ուսումնասիրում է Learnenglishkids.britishcouncil.org կայքի նյութերը:

Վերապատրաստվող ուսուցչին ցույց է տրվում, թե ինչպես է նկարահանված տեսաֆիլմի ֆայլը հրապարակվում YouTube – ում:

Երրորդ օր

Իրավիճակային հաղորդակցական նախագծի ամփոփում չորրորդ դասարանում

Բաց դաս.

Թեման՝ «Describing people»

Դասի բովանդակային մասը հիմնված է learnenglishkids.britishcouncil.org կայքի համանուն վերնագրով դասի ձայնագրության վրա:

Վերապատրաստվողները ականատես են լինում, թե ինչպես է Բրիտանական խորհրդի տվյալ թեմայով դասի ձայնագրությունը տեղայնացվում և դառնում սեփական երկխոսություններ կազմելու աղբյուրը:

Երրորդ օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները ծանոթանում են վերջնական արդյունքի տեսաֆիլմերի հետ, որոնք արդեն ընտանեկան դպրոցի գործունեություն են:

Չորրորդ օր

Բաց դաս

Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծերի արդյունքները 4-րդ և 5-րդ դասարաններում

Դասի բովանդակային մասը հիմնված է Բրիտանական խորհրդի կայքի համանուն դասերի ձայնագրությունների վրա:

Interview with famous people

Buying new shoes

Չորրորդ օրվա երկրորդ մասը

Վերապատրաստվողները տեղեկացվում է, թե ինչպես են ստեղծվում տվյալ նախագծով վերջնական արդյունքները սովորողների ընտանիքների անդամների հետ: 

Հինգերորդ օր

Վերապատրաստվող ուսուցիչը կազմում է մի նմանատիպ նախագիծ իր աշակերտների համար: Նախագիծը կազմելու ընթացքում տրվում են անհրաժեշտ ուղղություններ:


 Աննա Գանջալյան

Յուրա Գանջալյան

Ժամը 11:55-ին սկսվեցին անգլերենի բաց դասերը Ավագ դպրոցի չորս 10-րդ դասարաններում: Կցանկանայի ներկա լինել բոլոր չորս դասարաններում միաժամանակ, ինչը անհնար էր: Կարողացա 20 րոպե մասնակցել Սիլվա Հարությունյանի կազմակերպած « Parents and Children – Ծնողները և երեխաները» թեմայով բանավեճին, իսկ մնացած 25 րոպեն անցկացրեցի Հերմինե Գևորգյանի «The Service of Love -Սիրո ծառայությունը» Օ Հենրիի պատմվածքի քննարկմանը:

Սիլվա Հարությունյանի բանավեճային ուսումնական պարապմունքները համապատասխանում են աշխարհում ընդունված ուսումնական բանավեճերի կազմակերպման նորմերին: Ամենակարևոր սկզբունքն այն է, որ դասավանդողը որևէ ձևով չի միջամտում բանավեճի ընթացքին, ակնհայտ հավանություն չի տալիս բանավիճող կողմերի իրարամերժ այս կամ այն մտքերին: Մեր դեպքում դասավանդողը միայն բանավեճ-պարապմունքը տեսանկարահանողի դերում էր:

Բանավեճը վարում էին սովորողներ Սարգիս Շահինյանը և Անի Ապրոյանը: Բանավեճի կազմակերպման երկրորդ կարևոր սկզբունքը հակառակ տեսակետը արտահայտողի առկայությունն է: Այս դերը իր փոքրիկ թիմի հետ լավ էր կատարում Մարիամ Բադալյանը: Զգացվում էր, որ սովորողները բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանք էին կատարել: Բացի վերը նշված սովորողներից բաց պարապմունքին իրենց ակտիվ մասնակցությամբ առանձնացվեցին նաև Արևիկ Արզումանյանը և Տարոն Փաշինյանը: Սիլվա Հարությունյանի բաց պարապմունքի տեսանյութերը այստեղ:

Քննարկվող միանգամայն այլ հարցի վերաբերյալ նույն լրջությունը և ոգևորությունը տեսա նաև Հերմինե Գևորգյանի բաց պարապմունքին: Արդեն անցել էր պարապմունքի կեսը և քննարկման մասնակից սովորողները պատասխանել էին պատմվածքի վերաբերյալ Անգելինա Հակոբյանի պատրաստած հարցերին ու հիմա արդեն քննարկվում էր սիրո թեման ընդհանրապես:

Այստեղ նույնպես նախապատրաստական մեծ աշխատանք էին կատարել սովորողները, իսկ բանավոր քննարկման ժամանակ իրենց հասուն մտքերով ու անգլերենի հաղորդակցական բավականին բարձր մակարդակով աչքի ընկան Կարինե Գոմցյանը, Յուրի Հյուսյանը, Էդվին Մեսրոպյանը և Անգելինա Հակոբյանը: Բաց պարապմունքի տեսաձայնագրությունը այստեղ:

Ժամը 14:00-ին Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում մեկնարկեց «Օտար լեզուները կրթահամալիրում» կլոր սեղանը: «Օտար լեզուների ուսուցումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» իրեց ներածական խոսքով կլոր սեղանը բացեցին կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը և Ավագ դպրոցի ղեկավար Մարթա Ասատրյանը: Պահի հանդիսավորությունը, պատասխանատվության զգացումը, մեծ թվով հյուրերի ներկայությունը մի փոքր լարվածություն էին ստեղծել, որը շատ շուտով փոխարինվեց փոխադարձ հարգանքի ու սիրո արտահայտության ջերմ աշխատանքային մթնոլորտի՝ շնորհիվ տիար Բլեյանի գնահատող ու ոգևորող խոսքերի: Սկզբում կենտրոնում ռուսերեն դասավանդողներն էին՝ Ժաննա Հակոբյանի ղեկավարությամբ: Տպավորիչ էր 9-րդ դասարանի ռուսերենի ելքի ստուգատեսի ներկայացումը: Հետաքրքիր ու օգտակար նախագիծ է սկսել Անի Ավետիսյանը՝ «Калейдоскоп» ռուսերեն ամսագիրը: Ներկայացումների ընթացքում առանձնակի հետաքրքրություն առաջացրեց Հարավային դպրոց-պարտեզի ռուսերենի դասավանդող Վիկտորիա Հովսեփյանի և Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի ռուսերեն դասավանդող Աննա Ֆրանգյանի համագործակցային նախագիծը « Когда встречаются Север и Юг »: Մարիամ Քալանթարյանը Քոլեջի իր սովորողների հետ ներկայացրեց շուրջտարյա « Время поэзии » նախագիծը: Ինչպես տիար Բլեյանն է ասում. «Ռուսերենը օտար լեզու չէ»: Բոլոր դասավանդողները և սովորողները մայրենիի նման էին ռուսերեն խոսում:

Մեր համար ամենօրյա ու սովորական, իսկ հյուրերի համար՝ զարմանահրաշ էին պարսկերեն, թուրքերեն, վրացերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և իտալերեն խոսող սովորողները: Այլոց մանկավարժական փորձի շատ ուսումնասիրություններ եմ արել, բայց որևէ տեղ չեմ հանդիպել հանրակրթական մի դպրոցի օրինակ, որի կայքը ունենա ութ երկիր խորհրդանշող դրոշների շարք և սովորողներն էլ ունենան այդքան տարբեր օտար լեզուներ սովորելու հնարավորություն: Կլոր սեղանի ընթացքում սովորողները նշեցին, որ տարբեր ժողովուրդների մշակույթների, այդ ժողովուրդների հետ կրթական փոխանակումների, Հայաստանում այդ երկրների պաշտոնական ներկայացուցչությունների հետ համագործակցումը իրենց ուսումնառության կարևոր բաղադրիչներն են:

 1.  but in fact … բայց իրականում (բայց փաստորեն)

You are given the endings of some sentences. You should write down the beginnings with some contradicting ideas. Տրվում են նախադասությունների վերջնամասեր: Դուք պետք է տրվածին հակառակ գաղափարներ արտահայտող սկզբնամասեր գրեք:

For example:

…. But in fact, she is about seventy.

She looks like a woman of forty but in fact, she is about seventy.

 • …. but in fact, it tastes OK.
 • …. but in fact, he is a kind person.
 • …. But in fact, my temperature is normal.
 • …. but in fact, it is extremely dangerous.
 • …. but in fact, he looks calm and relaxed.
 • …. but in fact, it really goes fast.

 • II.Write three or four short sentences for each of these things to describe how they look, smell, feel, sound. You may use a dictionary and study the words which you don’t know.

Nouns – Concrete, sandpaper, hair, diamond, lemon, baby, brick, ice-cream, porridge, cashmere (այծի փափուկ բուրդ), curry, garlic, roses, raw fish, bagpipes-պարկապզուկ, piano

Adjectives – sour, cold, silly, hard, tasty, spicy, sweet, smooth, soft, fresh, nice, oily, dusty, out of tune, disgusting, hot, cute, beautiful, exciting, loud, juicy

For example: The lemon looks fresh. The lemon tastes sour. The lemon feels juicy. Եթե գոյականը անհաշվելի է, ապա կարելի է գործածել առանց հոդի:

III.

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով.

Dear students, I advise that you should at first study the theory and then do the task. If you do so, you will never make any mistakes in predicate-subject agreement while writing your own ideas.

The predicate of a sentence usually agrees with the subject in person and number.

He speaks several foreign languages.

This book is interesting

These books are interesting

BUT…

if the subject is expressed by a collective noun, a singular verb is used if the group acts together as a unit, and a plural verb is used if the members of the group act as separate individuals. Here are some collective nouns: family, committee, team, crew, staff, army, poultry and so on.

Our family consists of four members.

Our family are having tea now.

This team was organized two years ago.

Today this team are playing very badly.

The predicate of the sentence is always in the plural form if the subject is expressed by the nouns: people, police and cattle.

There were a lot of people at the meeting.

The police are looking for the thief.

Some nouns are always used in the plural form and, consequently, the verbs are also used in the plural form: goods, clothes, wages, eye-glasses, spectacles, binoculars, scissors, trousers and so on.

The scissors are in the drawer.

Different goods are sold at the fair market.

The following nouns, on the other hand, are always used in the singular form and, consequently, the verbs that follow them are used in the singular form too: information, advice, progress, furniture, knowledge.

The new furniture has made the flat more comfortable

His advice was helpful.

Different sorts of fruits and vegetables are usually used in the plural form in their general usage.

Potatoes are very expensive this year. Կարտոֆիլը շատ թանկ է այս տարի:

Apples are good for our health. Խնձորը լավ է առողջության համար:

If the subject is expressed by one of the following pronouns: everybody, everything, nobody, no one, somebody, someone, either, neither , the predicate must be in the singular form.

Everybody was ready to begin the discussion. Բոլորը պատրաստ էին սկսելու քննարկումը:

Either of these books is interesting.

Neither of them wants to join us.

If all denotes things, the predicate after it is in the singular form, and if all denotes persons, the predicate is used in the plural form.

All is well that ends well.

All were present.

There are some nouns that have the ending s but the predicate after them is in the singular form:   physics, mathematics, news, phonetics and so on.

Mathematics is a difficult subject.

If a sentence has two subjects connected with the conjunction and, the predicate is used in the plural form.

Andrew and Christine were happy in that small town.

The predicate agrees with the first subject in number after there is (are)

There is a table and six chairs in the room.

There are six chairs and a table in the room.

If two subjects are connected with with, the predicate agrees with the first subject.

A woman with a little girl was standing in the door way.

If two subjects are connected with either…or, neither…nor, the predicate agrees with the second subject.

Either he or his friends are always present at our meetings.

Either his friends or he is always present at our meetings.

In special questions when the subject is expressed by who or what, the predicate is always in the singular form.

What has made him refuse this proposal?

Who is running towards us?

But if who, which and that are relative pronouns, the predicate agrees with the subject in number.

I don’t know the students who are standing outside the dean’s office.

After a number of… the predicate is used in the plural form, and after the number of… the predicate is used in the singular form.

A number of students were speaking to the dean.

The number of students in our university increases every year.

If the name of a country or the title of a book or film is expressed by a noun in the plural form, the predicate is used in the plural form.

The United States is a powerful country.

The Nights in Kabiria is a touching film.

If two or more subjects are expressed by infinitives, the predicate is in the singular.

To sit down at his desk and to create was all that he wanted.

If two subjects are connected with as well as, the predicate agrees with the first subject.

The boys as well as the coach were sure that they would win the match.

The boy as well as the teachers was sure of his success.

If two subjects are connected with and, the predicate is used in the plural form.

Tom and Jane are in love with each other.

But if two things form a close unit, the predicate is in the singular form.

Thread and needle was in her hand.

The predicate is in the singular when the subject is expressed by two nouns denoting one person.

Her husband and children’s father is the man whom she loves most.

EXERCISES

Choose the Right Form of the Predicate

 1. Two dollars (is, are) not enough to buy a ticket for the theatre.
 2. The two dollars (is, are) exactly alike.
 3. Mathematics and Physics (is, are) difficult subjects.
 4. Phonetics (is, are) taught at our university.
 5. The girls as well as the teacher (want, wants) to discuss that question.
 6. The coach as well as the players (want, wants) to postpone the match because of the heavy rain.
 7. Either the headmaster or the staff (is, are) always late for the meeting.
 8. Either the staff or the headmaster (is, are) always late for the meeting.
 9. Neither the teacher nor the pupils (hope, hopes) for better results.
 10. Neither the pupils nor the teacher (hope, hopes) for better results.
 11. To go to school and to study (is, are) his favourite occupation.
 12. Great Expectations ( is, are) one of my favourite books.
 13. His wife and his children’s mother (is, are) abroad.
 14. The boys are playing football in the yard.

Who (is, are ) playing in the yard?

15 .Trousers (was, were) first worn in 1815.

16 Japanese economics (is, are) based on high technology.

17. The Netherlands (is, are) in North Europe.

18. The jury (was, were) speaking loudly in the corridor.

19. The orchestra ( is, are) playing very well today.

20. The orchestra (was, were ) conducted by Ohan Duryan last night.

21. The audience (was, were ) still applauding when the actor left the stage.

22. Many (doesn’t, don’t ) stand the feeling of humiliation.

23. Both Martha and Sarah (is, are )happy to receive guests.

24. Neither he nor we (is, are ) eager to see Mr. Brown.

25. Stars on the flag ( is, are ) another symbol of the country.

26. Measles (is, are ) children’s disease.

27. Everybody was present at the meeting, (wasn’t he, weren’t they) ?

28. The news about his arrival (has, have ) troubled me much.

29. Yeritsyan and Sons (sells, sell) food products.

30. Which of them (is, are ) your partner?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – մայիսի 13-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Արինա Ազնաուրյանը – մայիսի 13-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – մայիսի 12-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Ջուլիետա Պապիկյան – մայիսի 14-ին: Պատասխանել եմ 15-ին:

Միքայել Վարդանյան – մայիսի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյան – մայիսի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – մայիսի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – մայիսի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – մայիսի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Ժամը 14:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Կլոր սեղանի կազմակերպման նպատակը՝

Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների 17-րդ ստեղծագործական հավաքին օտար լեզու դասավանդողները պատասխանում են այն հարցին, թե ինչն է հեղինակայինը օտար լեզուների դասավանդման իրենց աշխատանքում, իսկ մասնակից սովորողներն էլ ցույց են տալիս իրենց ուսումնառության արդյունքները:

Կլոր սեղանի ներկայացման բովանդակային ուղղությունները՝

 • 21-րդ դարին բնորոշ ուսումնական միջավայրի ստեղծումը
 • ՏՀՏ օգտագործումը օտար լեզուների ուսուցման դասարանային և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ
 • Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ (կրտսեր դպրոց)
 • Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ (Միջին և Ավագ դպրոցներ)
 • Կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը բլոգային և նախագծային է
 • Օտար լեզուների ուսուցումը նախագծերով
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող
 • Քննարկումները և բանավեճերը՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց
 • Ուսպարապմունքներ արտասահմանյան երկրների մասնագետների հետ
 • Հայերենից օտար լեզուներ թարգմանությունները՝ որպես Հայաստանը, հայ մշակույթը օտարերկրացիներին ներկայացնելու միջոց
 • Կրթահամալիրի սովորողները իրենց անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնում են նաև միջազգային ճամբարներում

Power Point ներկայացումը – ներկայացնում է Յուրա Գանջալյանը

Կլոր սեղանի մասնակիցները՝

Սովորողներ՝

Արևմտյան դպրոց

Գալեհ Մեղրունի

Նանե Հակոբյան

Լյուսի Դերդերյան

Մհեր Հովհաննիսյան

Արևելյան դպրոց

Տիրան Բարսեղյան

Աննա Ոսկանյան

Արսինե Կարապետյան

Գաբրիել Թանաշյան

Հարավյաին դպրոց

5֊րդ դասարանի սովորողներ՝

Կարոլինա Եսայան

Հասմիկ Մելքոնյան

3֊րդ դասարանի սովորողներ՝

Լիլի Թորոսյան

Էդգար Մուրադյան

Միջին դպրոց

Լիլի Գիրագոսյան

Լևոն Վարդանյանը

Վարազդատ Միքայելյանը

Բեգլարյան Անաիսը

Մանե Հակոբյան

Իռեն Նահապետյան

Մարի Անանյան

Մոնիկա Պողոսյան

Ավագ դպրոց

Սոնա Բալայան

Արեն Մինասյան

Անահիտ Հովսեփյսն

Միլենա Քամալյան

Արաքս Քալիջյան

Նունե Հովհաննիսյան

Կարինե Միքայելյան

Գայանե Պողոսյան

Էլեն Կարապետյան

Անի Ապրոյան

Նարե Հախնազարյան

Սարգիս Շահինյան

Իլոնա Սահակյան

Քոլեջ

Սիմոն Ավետիսյան

Նելլի միսկարյան

Անի Մխիթարյան

Բելա Մարտիրոսյան

Կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողներ, մայրենիի դասավանդողներ, ծնողներ, այլ ցանկացողներ:

Ասելիքը շատ էր, իսկ ժամանակը՝ քիչ: Որքան լավ էր կազմակերպված այսօրվա մայրենիի կլոր սեղանը: Տաթև Աբրահամյանը ներկայացրեց այն ութ բաղադրիչները, որոնցով մեր կրթահամալիրի դպրոցներում հեղինակային կրթական ծրագրով իրականացվում է մայրենիի ուսուցում-ուսումնառությունը: Կենտրոնում, իհարկե, սովորողներն էին՝ մայրենիի ուսուցման հիմնական շահառուները, բայց որքան նրանք ոգևորված խոսում էին մայրենիի այս կամ այն ուղղություններով իրենց ուսումնառության ձեռքբերումների մասին, այնքան իմ աչքին բարձրանում էին ու կարևորվում մայրենիի մեր դասավանդողները: Չէ՞ որ նրանց ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ է այս արդյունքը ձևավորվել:

 • Նիրհող գրաբարի վրա խարսխված ամբողջական մայրենիի կենդանի եռամիասնությունը՝ արևմտահայերեն, արևելահայերեն, բարբառներ:

Արևմտահայերեն դասավանդող Հուրի Աթթարեանը ոգևորությամբ ներկայացրեց Միջին և Ավագ դպրոցներում արևմտահայերենի ուսուցման ձեռքբերումների մասին: Երբ Հուրին խոսում էր, հիշեցի, որ բոլորովին վերջերս եմ անգլերեն թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի «Կենդանի մայրենին՝ կենդանի ուսուցմամբ» հոդվածը, որտեղ խոսվում էր արևմտահայերենի և գրաբարի ուսուցման կարևորության մասին: Կլոր սեղանի ներկայացման մեջ տպավորիչ են գրաբարի, արևմտահայերենի և բարբառների նախագծային փաթեթները, որոնք ներկայացրել են մայրենիի դասավանդողները: Այստեղ ուզում եմ ավելացնել նաև Վարդան Կարապետյանի «Մեր բարբառները» նախագիծը, որը մեծ աշխուժություն մտցրեց կրթահամալիրում:

 • Ուսումնական ռադիոները՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց

Վաղուց անցել են այն ժամանակները, երբ սովորողի գրած շարադրությունը հասանելի էր միայն մայրենիի ուսուցչին: Հիմա արդեն սովորողների ուսումնական բլոգների և կրթահամալիրում գործող 8 ուսումնական ռադիոների միջոցով սովորողի խոսքը հասանելի է հանրությանը: Դրանով սովորողը կարևորված է զգում, ինչը սովորելու մոտիվացիայի խթանող ուժ է:

 • Ուսումնական ամսագրերը՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց

Երբ Google-ի որոնողական ցանցում մի որևէ երևույթի, հասկացության հայերեն անունն ենք գրում, շատ հավանական է, որ հղումը բերի մեր կրթահամալիրի այս կամ այն ուսումնական ամսագրի մի որևէ էջը: Դա արդեն իրողություն է դարձել: Կրթահամալիրում 9 գործող ուսումնական ամսագիր կա, որոնցից մի քանիսը տարիների պատմություն ունեն և որոնցում դեռ պահպանվում են տարիներ առաջ կրթահամալիրն ավարտած սովորողների նյութերը: Դրանցից են Հասմիկ Ղազարյանի նախաձեռնած «Թարգմանիր»-ը և Նունե Մովսիսյանի «Առականի»-ն: Խոստումնալից սկիզբ է Մարինե Ամիրջանյանի «Լեզվաբանական ամսագիրը»:

Կլոր սեղանի մասնակից սովորողները ներկայացրեցին իրենց թարգմանական նախագծերը: Ճիշտ են ասել, որ ամենաուշադիր ընթերցողը թարգմանիչն է:

 • Ընթերցանություն և թատրոն

Ինձ համար հոգեհարազատ էր Ավագ դպրոցի մի ընթերցասեր պատանու այն միտքը, որ ինքը նախընտրում է կարդալ այն հեղինակներին, որոնց գրելու ոճն է գրավիչ, այլ ոչ թե` գրածի սյուժեն, բովանդակությունը: Զգացվեց, որ այդ տղան լեզվամտածողության նուրբ ճաշակ ունի:

Երևի ժամանակի պակասն էր, որ կլոր սեղանի քննարկման ընթացքում պատշաճ կերպով չնշվեց Մարիետ Սիմոնյանի Գրական ակումբի գործունեությունը: Արդեն մի քանի տարի գործում է այս ակումբը: Դասավանդողների և ընթերցասեր սովորողների ինքնակրթությանը նպաստող անխոնջ մի մշակ է այս ակումբը:   

Մասնակից սովորողները, թատերական ակումբի անդամներն իրենց սերը արտահայտեցին թատրոնի նկատմամբ: Տպավորիչ էր Իլոնա Սահակյանի խոսքը իր իրականացրած դերասանական գործունեության մասին:

Ամփոփում                                                                                         

Կարծում եմ, որ շատերը դեռ ասելիք ունեին, բայց կլոր սեղանին հատկացված ժամանակը սպառված էր: Կլոր սեղանի լուսաբանման այս նյութը գրելը ինձ տալիս է հնարավորություն՝ արտահայտելու իմ չասված ասելիքը:

Խոսքս ուղղում եմ մեր մայրենին սիրող սովորողներին: Սիրելի սովորողներ, հայ մշակույթի պատմության մեջ մի ակնառու գործիչ է եղել, ով իր ստեղծագործական կյանքում ամուր կապ է ստեղծել մեր մայրենիի զարգացմանը նպաստող բոլոր այստեղ նշված բաղադրիչների միջև՝ գրաբար, արևմտահայերեն, արևելահայերեն, ընթերցանություն, թարգմանություն, թատրոն և ընդհանրապես՝ մշակույթ: Նա 20-րդ դարի շեքսպիրյան մեծագույն ողբերգակ դերասան, գրող Վահրամ Փափազյանն է: Նա ընդամենը 5 գիրք է գրել, բայց իր բառապաշարի հարստությամբ 2-րդն է համարվում հայ գրականության մեջ: Արևմտահայերենի և արևելահայերենի մի աննախադեպ գեղեցիկ շաղախով հունցված լեզու ունի Վահրամ Փափազյան գրողը: Կարդացեք նրա «Հետադարձ հայացք» գրքի երկու հատորները, «Իմ Օթելլոն», «Համլետը ինչպես տեսա», «Արքա Լիր » և «Սրտիս պարտքը» գրքերը ու դուք կզգաք, որ ձեր հոգում մայրենին մի մեծ քայլ է կատարել:               

Մայիսի 4-ին, ժամը 15:15. Ավագ դպրոց, երրորդ հարկ

Օտար լեզու դասավանդողները ներկայացնում են իրենց նախանշած աշխատանքները (բաց դասեր, կլոր սեղան քննարկումներ) մայիսյան 17-րդ հավաքին:

The word order of adjectives in a sentence. Ածականների շարադասությունը նախադասության մեջ

Գոյականին ամենամոտը պետք է լինի այն ածականը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ նյութից է պատրաստված այն:

a wooden chair.

Նյութից առաջ դրվում է այն երկրի, վայրի անունը, որտեղ այդ առարկան պատրաստվել է:

a Chinese wooden chair

Նախքան վայրը ցույց տվող հատկանիշը նշվում է գույնը:

a brown Chinese wooden chair

Գույնից առաջ էլ դրվում է չափս ցույց տվող ածականը:

a big brown Chinese wooden chair

Նախքան չափսը նշելը խոսողը նշում է իր վերաբերմունքը, կարծիքը:

a lovely big brown Chinese wooden chair

Եթե երկու գույն է նշվում, ապա գործածվում է and շաղկապը:

a brown and white cow

Task 1. Use the right word order

bus/German/blue/white/large/

hatchback/large/beautiful/Japanese/dark blue/car/electric

II. The place of the adverbs of manner in a sentence. Ձևի մակբայների տեղը նախադասության մեջ:

If the sentence has a direct object, the adverb of manner is either placed just after the subject or after the direct object. Եթե նախադասությունը ունի ուղիղ խնդիր, ապա ձևի մակբայը կամ դրվում է անմիջապես ենթակայից հետո, կամ ուղիղ խնդիրից հետո:

He answered the question quickly.

He quickly answered the question.

Սխալ է այսպես գրելը կամ ասելը՝ He answered quickly the question.

Իսկ եթե նախադասության մեջ կան նաև անուղղակի խնդիր, տեղի պարագա, ապա ձևի մակբայը դրանցից հետո է դրվում, կամ անմիջապես ենթակայից հետո:

He ate the chocolate bar in the kitchen greedily.

He greedily ate the chocolate bar in the kitchen.

Task 2 Use the right word order.

hopefully/waited/he/for good news/in the camp/every day

was working/ patiently/ she/ in her room/on her project/

III. at the end, at last, in the end

We are supposed to take an exam in mathematics at the end of the term. …կիսամյակի վերջին

At last, we were able to pass that difficult examination. Վերջապես մենք կարողացանք հանձնել այդ դժվար քննությունը:

We tried to be a success in that business several times but each time we were a failure, and in the end, in 2020, we managed to have a large outcome. … ի վերջո, 2020-ին… Փաստորեն «in the end»-ը գործածվում է, երբ նշվում է, որ մի քանի անգամ ձախողում է եղել և ի վերջո հաջողվել է մի բան:

Task 3 Translate into English

Վերջապես ես կարողացա լուծել այդ խնդիրը:

Ես մի քանի անգամ սխալ պատասխան ստացա, բայց ի վերջո, երբ ես նորից կարդացի տեսությունը, ի վիճակի եղա ստանալ ճիշտ պատասխանը:

Ամսվա վերջին մենք ուսումնական ճամփորդության ենք գնալու դեպի Արատես: (to go on an educational trip to…)

IV. Շփոթեցնող բառազույգեր – Do not mix up these words.

 1. հայերենի «տանտեր» բառը երեք համարժեք ունի անգլերենում` host-հյուրի համար տանտեր, hostess – տանտիրուհի, landlord-վարձով ապրողի համար տանտեր, landlady- տանտիրուհի, owner of the house – տանտեր, տան սեփականատեր

The host welcomed the guests.

The tenant transforms a certain amount of money into the landlord’s bank account every month.

The owner of the house wishes to sell his house and leave the country.

Task IV

Տանտիրուհին հյուրերին հյուրասիրեց մրգով և սուրճով: (treat to)

Տանտերը զգուշացրեց տնվորին չուշացնել տան վարձը:

Ո՞վ է այս տան սեփականատերը: Ես ուզում եմ գնել այն:

2. experiment – փորձ, գիտափորձ, experience – փորձ, փորձառություն

Recent experiments on rats have shown that this medicine doesn’t have any side effects.

I know it from my own experience.

Task V Choose the right word

Aren’t you embarrassed that you have had no success after so much work (experiments, experience)?

Aren’t you embarrassed that you have had no success after so many (experiments, experience)?

3. in a week – մեկ շաբաթ հետո, a week later – մեկ շաբաթ անց ,

I hope to see you in a week.

We met again a week later.

Task VI Translate into English

Ես կարծում եմ, որ մենք Իսպանիայում կլինենք մեկ շաբաթից:

Ես չճանաչեցի նրան, երբ նորից հանդիպեցինք 15 տարի անց:

4. last – վերջին անգամ (հնարավոր է նորից լինի) , for the last time – վերջին անգամ (անհնար է նորից լինի)

When did you last take a taxi? Երբ ես վերջին անգամ տաքսի նստել:

When did you last take a tram in Yerevan? Երբ ես վերջի անգամ Երևանում տրամվայ նստել:

Task VII Translate into English

Ե՞րբ ես վերջին անգամ տեսել Ռուբեն Հախվերդյանին:

Ես վերջին անգամ տեսա Արմեն Շեկոյանին 2019 թվական, իսկ 2021-ին նա մահացավ:

5. in somebody’s way – երբ մեկի ճանապարհին ժանգարող բան կա, on sombody’s way – մեկի ճանապարհին, on the way to – մի տեղ գնալու ճանապարհին

Do not stand in my way! I will knock you off.

On my way home, I bought some bread.

On the way to the village, we had a picnic lunch.

Task VIII Choose the right word

Great dictators and successful businessmen always remove people who are (in, on) their way.

I usually meet my classmates (in, on) the way to school.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը՝ – մայիսի 2-ին: Պատասխանել եմ 3-ին:

Սոնա Բալայանը – մայիսի 2-ին: Պատասխանել եմ 3-ին:

Արինա Ազնաուրյան մայիսի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյան – մայիսի 4-ին: Պատասխանել եմ 5-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – մայիսի 4-ին: Պատասխանել եմ 5-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – մայիսի 4-ին: Պատասխանել եմ 5-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – մայիսի 4-ին: Պատասխանել եմ 5-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – մայիսի 7-ին: Պատասխանել եմ 10-ին:

Ընդհանուր տեղեկություններ.

Ըստ պետական չափորոշչի հանրակրթության բովանդակությունը 4 ընդհանրական բաղադրիչ ունի՝

Գիտելիք

Հմտություններ

Դիրքորոշում

Արժեքներ

Ըստ օտար «Օտար լեզուներ» բնագավառի չափորոշիչների վերը նշված ընդհանրական 4 բաղադրիչները իրենց արտահայտությունն են գտնում հետևյալ հասկացություններով՝

 • «Հաղորդակցություն» – «Ունկնդրում/ընկալում», «Ընթերցանություն», «Մենախոսություն», «Գրավոր խոսք», «Փոխներգործություն», «Լեզվանյութի կիրառում» :
 • «Մշակույթ» – Դիրքորոշում, «Արժեքներ», «Վերաբերմունք», «Նորմեր/Կանոններ» և «Հետաքրքրություններ/Նախասիրություններ». Ազգային, ուսումնասիրվող լեզվակիր երկրի և համաշխարհային մշակութային արժեքների ճանաչումը և դրանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի դրսևորումը, հանդուրժողականության դրսևորումը այլ ազգերի մշակութային արժեքների նկատմամբ.
 • «Քննական և ստեղծարար մտածողություն» – «Միտք», «Տրամաբանական կապեր», «Վերլուծություն», «Առաջընթաց»
 • «Ինքնություն» – «Անհատ», «Ընտանիք», «Համայնք» և «Հասարակություն»

«Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչներում մանրամասն նկարագրված են այս բովանդակային հասկացությունները և դրանց զարգացումը ըստ դասարանների՝ ըստ լեզուների իմացության եվրոպական շրջանակների (ԼԻԵՇ):

Որպես օրինակ վերցնենք 6-րդ դասարանը (էջ 24)

Մեր թեման է «Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Օշական»: Ի՞նչ բովանդակային չափորոշիչներով է այս թեման ուսուցանվում և ուսումնառվում:

Հաղորդակցություն –

Ունկնդրում – սովորողը լսելով հասկանում է ուսումնական ճամփորդության մասին տեքստը, քանի որ թեման ծանոթ է իրեն: Ունկնդրելու տեքստը ծանոթ բառապաշարով է կազմված: Նա այցելել է Օշական ավելի վաղ տարիքում և մայրենիի դասին հայերեն խոսել են այդ ճամփորդության մասին:

Ընթերցանություն – սովորողը ընթերցում է դեպի Օշական ճամփորդության մասին տեքստը և կարողանում է գուշակել երկու-երեք անծանոթ բառերի իմաստները: Նա կարողանում է առանձնացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը:

Մենախոսություն – սովորողը կարողանում է մի քանի պարզ նախադասություններով և պարզ լեզվական կառույցներով պատմել դեպի Օշական կատարած իրենց ճամփորդության մասին:

Փոխներգոծություն – սովորողը կարողանում է երկխոսություն վարել դեպի Օշական կատարած ճամփորդության մասին: Երկխոսության ընթացքում սովորողները օգտագործում են ողջույնի և հրաժեշտի արտահայտություններ, շնորհակալության, հրավերի և դրանց պատասխանների արտահայտություններ:

Լեզվանյութի կիրառում – սովորողը կարողանում է կիրառել Simple Present և Simple Past ժամանակաձևերը, անձնական, ստացական և ցուցական դերանունները, թեմային վերաբերող բառապաշարը:

Մշակույթ (էջ 36)

Արժեքներ – սովորողը գիտակցում է, որ հայ ժողովրդի համար ամենամեծ արժեքը մեր հայերենն է ու նրա տառերը, որոնցով գրում ու կարդում ենք, իսկ մեր առաջին ուսուցիչը Մեսրոպ Մաշտոցն է:

Վերաբերմունք – սովորողի մոտ հարգալից վերաբերմունք է ձևավորվում մայրենի լեզվի նկատմամբ, սեր է արթնանում հայերեն տառերի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ նա կարողանում է կարդալ ու ավելի լավ ճանաչել շրջապատող աշխարհը, գրավոր արտահայտել սեփական մտքերը:

Քննական ստեղծարար մտածողություն – անգլերենը ունի 26 տառ և 44 հնչյուն, իսկ հայերենը՝ 36 տառ և 36 հնյուն: Այս տրամաբանությամբ է սովորողը գիտակցում հայերենի և հայերեն տառերի հանճարեղ լինելը:

Ինքնություն – սովորողը գիտակցում է, որ այս հանճարեղ ու եզակի լեզուն իրենն է, իր մայրենի լեզուն է, որը պետք է սիրել, լավ սովորել և ճիշտ կիրառել:

Ունկնդրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ միջոցների

 օգտագործմամբ

 • Սովորողներն լսում են Բրիտանական խորհրդի կայքի ձայնագրությունները  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ և պատասխանում տրվող հարցերին:
 • Սովորողները, կատարում են  www.english-test.net կայքի ունկնդրելու ձայնագրությունները և պատասխանում են հարցերին:
 • Սովորողներին առաջարկվում է լսել A1, A2, B1 լեզվական մակարդակների YouTube-յան ձայնագրություններ, դիտել տեսաֆիլմեր և պատասխանել հարցերին
 • Լսելով հասկանալու կարողությունը զարգացնող կայք է Listen a Minute.com-ը: Սովորողները լսում են ձայնագրությունները և պատասխանում են հարցերին:
 • Մի որևէ տեքստի ձայնագրությունը լսելուց հետո սովորողները ընտրում են տրված նկարների շարքից տեքստին համապատասխանողը
 • Տեքստի ձայնագրությունը լսելուց հետո սովորողներին առաջարկվում է տրված պնդումների մեջ տարբերակել ճիշտն ու սխալը (True/False)
 • Լսել նախադասությունների խումբը երկու անգամ և որոշել, թե որ նախադասությունն է ավելացել կամ պակասել
 • Լսել իմաստով նման երկու տեքստ և բացահայտել տարբերությունները 

Խոսելու ուսումնական գործունեության ձևերը  ՏՀՏ

 միջոցների օգտագործմամբ

 • Միջին դպրոցի սովորողների և 9-րդ դասարանցիների համար http://iteslj.org/questions/կայքը խոսելու, և ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ տարբեր հարցեր քննարկելու անսպառ աղբյուր է, որից օգտվում են դասավանդողները և սովորողները.
 • Ավագ դպրոցում ունկնդրելու և խոսելու ուսումնական նյութեր է հնարավոր ստեղծել TED Talks կայքի օգտագործմամբ: Դասավանդողը սկզբում ընտրում է սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնող ու նրանց հետաքրքրությունները բավարարող մի զրույց և կարճ աննոտացիա է գրում դրա մասին, որից հետո առաջարկվում է սովորողներին կարդալ այդ աննոտացիան և դիտել զրույց-տեսաֆիլմը: Զրույց-տեսաֆիլմը դիտելուց հետո սովորողները իրենց կարծիքներն են արտահայտում բլոգներում: Այս ամենից հետո կազմակերպվում է դասարանական քննարկում:
 • Կրտսեր դպրոցի սովորողների համար հարմար է օգտվել LearnEnglish Kids  կայքից, որտեղ կան նկարազարդումներով կարճ պատմությունների և հեքիաթների բնագիր ձայնագրություններ, մուլտֆիլմեր, տեսադասեր:

Ընթերցելով հասկանալու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ

միջոցների օգտագործմամբ

 • Սովորողներին առաջարկվում է էլեկտրոնային տեքստն ընթերցելու ընթացքում գտնել և տարբեր գույներով ընդգծել տեքստի բովանդակության համար առանցքային բառերը, նախադասություններն ու պարբերությունները:
 • Տեքստն ընթերցելուց հետո սովորողներին առաջարկվում է վերադասավորել տեքստը` վերականգնելով նախադասությունների, պարբերությունների խառնված հերթականությունը:
 • Ընթերցելուց հետո սովորողները ներկայացնում են տեքստի հիմնական բովանդակությունը, իրադարձությունների հաջորդականությունը:
 • Համացանցում փնտրել և գտնել տվյալ թեմային վերաբերող տեղեկատվություն
 • http://www.superteacherworksheets.com/comprehension.htmlկայքից դասավանդողը ընտրում է իր սովորողների լեզվական կրողություններին համապատասխան տեքստեր

Գրելու ուսումնական գործունեության ձևերը ՏՀՏ

միջոցների օգտագործմամբ

 • Գրել տեքստեր` հետևելով համացանցում գտած ուսումնասիրող թեմայի վերաբերյալ նմուշ տեքստերին կամ ձևաչափին
 • Նախօրոք պատրաստած անձնական քարտի լրացում դասարանում
 • Դասավանդողը նախօրոք մուտքագրում է ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ երկխոսությունների տարբեր սկիզբներ, իսկ սովորողներին առաջարկվում է դասարանում ավարտել երկխոսությունները` աշխատելով զույգերով
 • Համացանցում գտած ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող նկարի նկարագրում
 • Դպրոցական առօրյայի նկարագրում դպրոցական կայքում` դասավանդողի օգնությամբ

Ունկնդրելու և խոսելու կարողությունների զարգացումը արտադասարանային ուսումնական պարապմունքների ժամանակ

 • Նախքան դեպի մի որևէ պատմամշակութային հուշարձան ուսճամփորդության մեկնելը, սովորողները համացանցից տեղեկություններ են հավաքում դրա մասին և մի կարճ տեղեկատվություն գրում ու հրապարակում բլոգում: Ուսճամփորդության ընթացքում սովորողները օտար լեզվով տեսաֆիլմ են նկարահանում, կամ էլ
 1. Մայիսյան 17-րդ հավաքի լուսաբանումը կրթահամալիրում դասավանդվող բոլոր օտար լեզուներով
 2. 9։20 – 13։35/14։30՝ բաց պարապմունքներ Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային դպրոց-պարտեզներ, միջին, ավագ դպրոցներ, քոլեջում

Մայիսի 10-ին, ժամը 13:00

9-րդ դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի օտարալեզու ընտրությամբ գործունեության ստուգատես

Մայիսի 11-ին, ժամը 11:55

Բաց պարապմունքներ 10-րդ դասարանների անգլերենի ընտրությամբ խմբերում

3. 14։00 -15։00՝ ստեղծագործական հավաքներ, կլոր սեղաններ, առցանց քննարկումներ

Մայիսի 11-ին, ժամը 14:00՝ «Օտար լեզուները կրթահամալիրում» կլոր սեղան:

I. Complete the sentences

Although it was raining heavily, …

He didn’t bring any arguments to prove his innocence, however, …

Besides being harsh he … as well.

I would like you …

He likes criminal comedies whereas his brother …

No matter how tired you are …

II. Interpret the following sayings.

The darkest hour is just before the dawn.

Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration.

Instead of giving a man a fish, teach him to catch it.

Half a loaf is better than no bread.

Know which way the wind blows.

Married in haste, repent at leisure.

Rearranging the deckchairs on the Titanic.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – ապրիլի 21-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Հայկ Խաչատրյան – ապրիլի 21-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Արինա Ազնաուրյան – ապրիլի 22-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – ապրիլի 25-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

Սոնա Բալայան – ապրիլի 25-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

Ջուլիետա Պապիկյան – ապրիլի 25-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

Դանղյան Արսեն – ապրիլի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Միքայել Վարդանյան – մայիսի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – մայիսի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Արփի Թովմասյան

Հայերենը իր տարբեր արտահայտչամիջոցներով, լեզվի ձևաբանական և շարահյուսական երևույթներով շատ հաճախ է օգնում հայերենը որպես մայրենի լեզու իմացող սովորողին հաղթահարելու անգլերենի լեզվական այնպիսի դժվար յուրացվող երևույթներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ անորոշ և որոշյալ հոդերի, «to do» օժանդակ բայի, «Simple Past» և «Present Perfect» բայական ժամանակաձևերի կիրառումները,     

Այդուհանդերձ, երբեմն մայրենի լեզվի քերականական, լեզվական կառույցները խանգարող միջամտություն են ունենում մի որևէ օտար լեզվի ուսուցում-ուսումնառության ընթացքում: Այդ երևույթը կոչվում է «մայրենի լեզվի ինտերֆերենցիա»:

Անգլերենի դասավանդման երկար տարիների ընթացքում ինձ միշտ էլ հետաքրքրել է այս երևույթը, և դրա ճիշտ հաղթահարումը մեծապես օգնում է սովորողների առաջընթացին:

Այս ուսումնասիրությամբ աշխատել եմ ուղեցույցի ձևով ներկայացնել հայերենի հաճախ հանդիպող ինտերֆերենցիայի երևույթները հայ սովորողին անգլերեն դասավանդելիս:

Ինտերֆերենցիայի երևույթներ նախադասության ձևաբանական կառուցվածքի և շարադասության մեջ

Հայերենը ճկուն լեզու է իր շրջուն շարադասությամբ: Մեր մայրենիի նախադասության շարադասությունը կարող ենք տարբեր ձևերով փոխել՝ անփոփոխ թողնելով նրա իմաստը, իսկ երբեմն էլ այն բանաստեղծական երանգ է ստանում:  Որպես օրինակ, կարող ենք դիտարկել այս նախադասությունը. «Որսորդը սպանեց գայլին – The hunter killed the wolf»: Նույն միտքը կարելի է այլ կերպ շարադրել, մինչդեռ, անգլերեն տարբերակը մնում է անփոփոխ. «Գայլին որսո՚րդը սպանեց:  The hunter killed the wolf.» Իսկ եթե փոխենք հայերենի նախադասությունը արտաբերելու հնչերանքը և այն սկսենք «սպանեց» ստորոգյալով, նախադասությունը արդեն մի փոքր բանաստեղծական հնչերանգ կունենա. «Սպանեց գայլին որսորդը: The hunter killed the wolf.»: Տեսնում ենք, որ անգլերենի շարադասությունը ճկուն չէ և չենք կարող ուղիղ խնդիրը ենթակայից առաջ դնել: Անգլերեն նախադասություններ կազմելիս հայ սովորողների սխալների մեծ մասի պատճառը հայերենի ամենամեծ առավելությունն է՝ շրջուն շարադասությունը:      

Հայերենի «ես կարծում եմ, որ…» գլխավոր նախադասությանը հետևող խնդիր երկրորդական նախադասությունը կարելի է ժխտել, իսկ անգլերենում՝ ոչ: Նույնիսկ անգլերենի «գերազանց » իմացությամբ հայ սովորողները «Ես կարծում եմ, որ նա այսօր չի մասնակցի մեր քննարկմանը» նախադասությունը թարգմանում են այսպես՝ «I think that he won’t participate in today’s discussion», մինչդեռ, պետք է սկսեին՝ «I don’t think that…՚»: Անգլերենում այս դեպքում պետք է ժխտել գլխավոր նախադասությունը:

Հայերենում ասում ենք «Ո՚՚չ 10-րդ դասարանցիները և ո՚չ էլ տիկին Ստեփանյանը ներկա չէին այդ քննարկմանը”, բայց նույն նախադասությունը անգլերենում կլինի «Neither the 10th graders nor Mrs. Stepanyan was present at that discussion”: Հայերենում ստորոգյալը հոգնակի թվով է, իսկ անգլերենում այն համաձայնեցվում է երկրորդ ենթակայի թվի հետ, որն այս նախադասության մեջ եզակի է: Ստորոգյալը հոգնակի թվով կլինի, եթե փոխենք ենթակաների տեղերը. «Neither Mrs. Stepanyan nor the 10th graders were present at the discussion»:

Անգլերենում բայական ժամանակաձևերի համաձայնեցում է կատարվում ուրիշի ուղղակի խոսքը անուղղակիի փոխակերպելիս, երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է, ինչը չի կատարվում հայերենում: Օրինակ՝ հայերեն «Նա ասաց, որ շատ է հավանում այդ ներկայացումը» նախադասությունը սովորողները վստահորեն թարգմանում են այսպես՝ «He said that he likes that performance very much», ինչը սխալ է անգլերենում, քանի որ հաշվի չի առնվել ժամանակների համաձայնեցումը և չի օգտագործվել «liked» անցյալի ձևը: Նույն պատճառով էլ նրանք սխալվում են՝ ուրիշի անուղղակի խոսքում գործածելով «Simple Future»` «Future in the Past»-ի փոխարեն, «Present Perfect»`«Past Perfect»-ի փոխարեն:

Հայերենում «բայց» շաղկապը օգտագործվում է զիջողական երկրորդական նախադասություններում, իսկ անգլերենում՝ ոչ: «Թեև նա դեռ դպրոց չէր գնում, բայց կարողանում էր կարդալ»: Անգլերենի համար նման նախադասություններում «but» շաղկապի չկիրառելը կարևոր է համարվում, և գրեթե բոլոր հարցաշարերում զիջողական երկրորդական նախադասություններով առաջադրանք են տալիս, իսկ մեր երեխաների համար էլ շատ հարազատ լեզվական երևույթ է նման դեպքերում «բայց» շաղկապի կիրառումը: Although he didn’t go to school, he could read. Թեև նա դպրոց չէր գնում, բայց կարողանում էր կարդալ:

Հավաքական գոյականով կազմված ենթակայի ստորոգյալը հայերենում եզակի թվով է օգտագործվում, իսկ անգլերենում՝ հոգնակի, եթե գործողություն է կատարվում: Օրինակ՝ Our team are playing well today. Մեր թիմն այսօր լավ է խաղում:

Ինտերֆերենցիայի վառ օրինակ է անգլերենի անջատական հարցի կարճ պատասխանները, երբ համաձայնվում ենք խոսողի հետ, կամ չենք համաձայնվում: Օրինակ՝ «You do not smoke in the children’s room, do you? Դու չես ծխում երեխաների սենյակում, այդպես չէ՞»: Եթե համաձայնվում ենք խոսողի հետ, հայերեն ասում ենք. «Այո, չեմ ծխում»: Իսկ անգլերեն պետք է ասել. «No, I don’t.»: Եթե համաձայն չենք խոսողի հետ, հայերեն ասում ենք. «Ոչ, ծխում եմ», իսկ անգլերեն՝ «Yes, I do.» Ինտերֆերենցիայի ուժն այստեղ շատ մեծ է, և հայ սովորողների մեծ մասը միշտ սխալվում է:

Անգլերենում կա «բարդ խնդիր – complex object» երևույթը, ինչը բացակայում է հայերենում, ինչի պատճառով էլ մեր սովորողները անընդհատ սխալմամբ կազմում են խնդիր երկրորդական նախադասություններով բարդ ստորադասական նախադասություններ: Օրինակ՝ «Ես ուզում եմ, որ դու կարդաս այս գիրքը-I want you to read this book» նախադասությունը մեր սովորողները գրեթե միշտ այս սխալ ձևով են արտահայտում իրենց միտքը անգլերեն «I want that you read this book.»

Հայերենով կարելի է ասել «լուր – լուրեր», «խորհուրդ – խորհուրդներ», «գիտելիք – գիտելիքներ», բայց անգլերենում այդ գոյականները միայն եզակի թվով են օգտագործվում: Օրինակ՝ «Այս լուրը հետաքրքիր է» և «Այս լուրերը հետաքրքիր են» նախադասությունները անգլերեն միայն մի ձևով են թարգմանվում՝ «This news is interesting.»  Ձեր խորհուրդները շատ արժեքավոր են: Your advice is very valuable.

Ասվածին հակառակ օրինակներ են «scissors – մկրատ, մկրատներ», «trousers – տաբատ, տաբատներ», «pincers – աքցան, աքցաններ», «eye-glasses – ակնոց, ակնոցներ» գոյականները: «Where are my trousers? Որտեղ է իմ տաբատը: Որտեղ են իմ տաբատները»: The scissors are on the table. Մկրատը սեղանի վրա է: Մկրատները սեղանի վրա են:  

Ինտերֆերենցիայի հետաքրքիր երևույթներ կան նաև նախդիրների կիրառության մեջ

Հայերեն ասում ենք «ծառի վրա», որին համապատասխանում է անգլերեն «in the tree» ձևը: Հայերեն ասում ենք. «Մի՚՚ պառկիր արևի տակ», բայց անգլերեն պետք է ասենք «Don’t lie in the sun»: Հետաքրքիր է, որ ռուսերենում էլ ասում են՝ «на солнце»:

 Երբ հայ սովորողը ուզում է անգլերեն արտահայտել այս միտքը «Թոմը ամուսնացավ Քեյթի հետ – Tom married Kate», նա միշտ օգտագործում է «with» նախդիրը, ինչը սխալ է: Հայ երեխան «to» նախդիրի փոխարեն «with» է օգտագործում նաև «Թոմը ամուսնացած է Քեյթի հետ – Tom is married to Kate» նախադասության մեջ:   

«Պարզ է ինձ համար –it is clear to me», «անսպասելի է ինձ համար – it is unexpected to me», «անհայտ է ինձ համար – it is unknown to me», «տարօրինակ է ինձ համար – it is strange to me» և նման այլ արտահայտությունները անգլերեն են թարգմանվում «to» նախդիրով՝ «for»-ի փոխարեն:

Կարելի է, իհարկե, շատ այլ օրինակներ բերել: Պետք է միշտ հիշել, որ մայրենիի լավ իմացությունը միշտ էլ օգնում է օտար լեզու սովորելիս, բայց երբեմն այն սկսում է խանգարող դեր կատարել, և դասավանդողի պարտքն է որքան հնարավոր է օգնել սովորողին հաղթահարելու մայրենիի ինտերֆերենցիայի երևույթները:  

Ժամը 15:15, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Քննարկման թեման «Օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքները հեղինակային կրթական ծրագրի Մայիսյան 17-րդ հավաքի ընթացքում »

Oտար լեզու սովորելու համար պետք է, նախ և առաջ, մեծ նպատակ ունենալ: Այդպիսի նպատակ են բուհական ընդունելության քննությունը, արտասահման մեկնելու կամ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի տեղավորվելու ռեալ հեռանկարները: Սովորաբար այս ունկնդիրների հետ աշխատելիս ուսուցիչն առանձնակի դժվարություններ չի հաղթահարում դասն ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար, որովհետև սովորողները ունեն ուժեղ արտահայտված արտաքին մոտիվացիա: Ուսանողի կարգավիճակը, շատ բարձր աշխատավարձը կամ էլ բարձր կենսամակարդակով արտասահմանյան երկրում ապրելու հեռանկարները միշտ խթանի դեր են կատարում, երբ սովորողը ծուլանում է: Բոլորովին այլ բան է մերօրյա հիմնական դպրոցում արդյունավետորեն օտար լեզու դասավանդելը: Դասավանդողի գերխնդիրը այստեղ սովորողի ներքին մոտիվացիան զարգացնելն է, երբ բացակայում է մեծ նպատակը`ամենօրա, ամենահաս խթանը: Սկզբնական խանդավառությունն իր տեղը զիջում է թերարժեքության զգացողությանը, որն այնուհետև փոխվում է անտանելի ձանձրույթի ու միակ ելքը ստեղծված իրադրությունից դառնում է օտար լեզու սովորելու մտադրությունից հրաժարվելը: Հիմնական դպրոցում դասավանդողը պետք է գտնի մեծ նպատակին փոխարինող մեկ այլ խթանիչ ուժ, որն է` հետաքրքրությունը:

Միջին դպրոցում օտար լեզվի դասերը ավելի հետաքրքիր դարձնելու ամենաարդյունավետ հնարքներից մեկը լեզվական խաղն է: Լեզվական խաղի ժամանակ սովորողը կարճ ժամանակահատվածում հայտնվում է մի անելանելի իրադրության մեջ, որից դուրս գալու միակ ելքը օտար լեզվով համապատասխան միտք արտահայտելն է: Դասն ինքնաբերաբար դառնում է աշակերտակենտրոն, գործածվում են խմբային ուսումնական գործունեության տեսակներ, աշակերտների մեծ քանակը մեծ խանգարիչ ուժ չի ունենում: Ստորև ներկայացնում եմ իմ մշակած և փորձարկված, ինչպես նաև` տարբեր աղբյուրներից վերցված լեզվական խաղեր, որոնք կարելի է գործածել անգլերենի և այլ օտար լեզուների  դասավանդման ժամանակ: Որոշ լեզվական խաղեր կարելի է նույնիսկ գործածել մայրենիի լեզվական հմտությունները զարգացնելու նպատակով:

Խոսելու կարողությունները զարգացնող լեզվական խաղեր

Դեմ և կողմ  (խաղը նպատակահարմար է 8-րդ դասարանի համար)

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը կողմ է կենդանաբանական այգու գոյությանը ու բերում է իր փաստարկները, իսկ մյուս խումբը դեմ է կենդանիներին ոչ իրենց բնական միջավայրում պահելուն և ներկայացնում է իր փաստարկները: Դասարանում խոսք կազմելու, մտածելու և հակափաստարկներ բերելու յուրօրինակ մրցույթ է ձևավորվում:  

Մեկ րոպե տևողությամբ խոսքային մտագրոհներ (նպատակահարմար է 7-8-րդ դասարանների համար)

Դասարանը բաժանվում է 3-4 սովորողներից բաղկացած խմբերի: Դասավանդողը նախօրոք պատրաստել է մեկնաբանությունների համար հավասար դժվարություններ ներկայացնող բառեր, հասկացություններ, որոնց մասին սովորողները պետք է մեկնաբանություններ տան ուղիղ մեկ րոպե տևողությամբ իրենց ելույթներով: Երբ խմբի մի սովորողը մեկ-երկու վայրկյան կանգ է առնում, նրան օգնության է հասնում իր ընկերը: Պարտված է համարվում այն թիմը, որի սովորողները չեն կարողանում շարունակել իրենց խոսքը: Մի սովորող իր սմարթֆոնի վայրկյանաչափով հետևում է ժամանակին: Երբ մի րոպեն լրանում է, նա բարձրաձայն ասում է «Stop!»:

Ձնագունդ (խաղը հարմար է միջին դպրոցի բոլոր դասարանների համար)

Առաջարկվում է մի որևէ աշակերտի կազմել մի պարզ ընդարձակ նախադասություն: Երկրորդ աշակերտը պետք է կրկնի առաջին աշակերտի նախադասությունը և ավելացնի իրենը: Երրորդ աշակերտը կրկնում է առաջին երկու նախադասությունները և տրամաբանական շարունակությամբ ավելացնում իրենը և այդպես շարունակ: Ստացվում է այնպես որ վերջին աշակերտը հանպատրաստից հորինված մի ամբողջ պատմություն է պատմում: Խաղը մեծապես օգնում է մենախոսության կարողությունների զարգացմանը: Օրինակ` The first student:” Last summer I went to the seaside with my family.”

The second student:” Last summer I went to the seaside with my family. We hired a room in a house near the sea.”

The third student: “Last summer I went to the seaside with my family. We rented a room in a house near the sea. We went to the beach every morning.”

Եվ այդպես շարունակ…

Միջին դպրոցի վեցերորդ դասարանի սովորողները կարող են ավելի պարզ նախադասություններով խաղալ այս խաղը:

I have got a pet dog.

I have got a pet dog. Its name is Rex.

I have got a pet dog. Its name is Rex. Every day I take him out three times.

I have got a pet dog. Its name is Rex. Every day I take him out three times. Yesterday I took him out at 8 in the morning.

I have got …

Կենդանի բառարան (հարմար է 7-8-րդ դասարանցիների համար)

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Յուրաքանչյուր խումբ ընտրում է իր առաջնորդին, ով համեմատաբար լավ է կարողանում անգլերենով մտքեր արտահայտել: Դասավանդողը առաջնորդներին է տալիս նախօրոք պատրաստված անգլերենով գրված հինգական բառերի ցուցակ: Առաջնորդը պետք է, խոսքն ուղղելով իր խմբին, բառերն այնպես բացատրի, որ խումբը կռահի այն ու միմյանց հետ փոքր խորհրդակցելուց հետո արտաբերի կռահած բառը անգլերեն: Առաջնորդին չի թույլատրվում ցույց տալ առարկան կամ նրա նկարը: Պարտվում է այն թիմը, որը ավելի քիչ բառ է կարողացել գուշակել: Սեփական, չսերտած խոսք անգլերենով արտահայտելու կարողությունն է զարգացնում այս խաղը: Խաղի ընթացքում ուսուցիչը չի ուղղում առաջնորդների քերականական սխալները: Խաղի գերխնդիրը անգլերենով հասկացված լինելն է:

Օրինակ՝

Առաջին թիմԵրկրորդ թիմ
elephantrabbit
appleapricot
schoolteacher
telephonecomputer
blogmathematics

Իմ երազած բնակարանը (հարմար է միջին դպրոցի բոլոր դասարանների համար)

Դասարանը բաժանվում է երեքական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի իր երազած բնակարանը իր բոլոր ժամանակակից հարմարություններով ու ներկայացնի ամբողջ դասարանի դատին: Վերջում քվեարկությամբ որոշվում է ամենալավ բնակարանը:

Բանջարեղենային աշխարհ (հարմար է 6-7-րդ դասարանցիների համար)

Դասավանդողը նախօրոք կազմում է 5 բանջարեղենի անուններով մի ցուցակ և այդ ցուցակում գրված բանջարեղենի անունները կռահելու համար կազմված 10 հարց:

Օրինակ` 1. cucumber 2. potato 3. cauliflower 4 . cabbage 5. tomato

1. Can it be boiled?

2. Is it countable or uncountable?

3. Does it grow in the ground?

4. Can you eat it raw?

5. Is it bitter or sweet?

6. Do people eat many/much of them/it in Armenia?

7. What do you eat it with?

8. How big is it?

 9. What colour is it?

10. What’s the first letter?

Առաջին հարցի պատասխանը լսելուց հետո բանջարեղենի անունը ճիշտ կռահողը ստանում է 10 միավոր: Երկրորդ հարցի պատասխանից հետո`9 միավոր և այդպես շարունակ: Փաստորեն որքան շատ հարց է տրվում, այնքան միավորը քիչ է ստանում:

Գրելու կարողությունները զարգացնող լեզվական խաղեր

Ո՞վ, ու՞մ, որտե՞ղ, ի՞նչ … (հարմար է 8-րդ դասարանցիների համար)

Դասարանը բաժանվում է վեցական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբի տրվում է վեց հորիզոնական սյունակներով ծալված տետրի մի թերթ: Յուրաքանչյուր թերթի վերևի մասում գրված է մի հարց: Հարցերն ըստ հերթականության այսպիսին են. Who? (a man’s name) Whom? (a woman’s name) Where? What did he say? What did she say? What did they do? Առաջին խմբի առաջին աշակերտը պատասխանում է առաջին հարցին և թերթը ծալում է այնպես, որ իր գրածը չերևա: Այնուհետև երկրորդ աշակերտը գրում է երկրորդ հարցի պատասխանը և ծալում է այնպես, որ իր գրածը չերևա: Եվ այդպես մինչև վերջին հարցի պատասխանը: Երբ բոլոր հարցերին բոլոր խմբերը պատասխանել են, յուրաքանչյուր խմբից մի աշակերտ սկսում է կարդալ իրենց ստեղծած պատմությունը հետևյալ ձևաչափով. (man’s name ) met (woman’s name) He said … She said … And so they …

Բարեբախտաբար ու դժբախտաբար (8-րդ դասարան)

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը ավետաբեր է, իսկ մյուսը` գուժող: Դասավանդողն ասում է ստեղծվող պատմության առաջին նախադասությունը: Ավետաբեր խումբը քննարկելով ասվածը` գրում է ասված մտքի շարունակությունը սկսելով իր նախադասությունը «բարեբախտաբար» բառով: Մյուս խումբը շարունակում է միտքը «դժբախտաբար» բառով և պատմության մեջ անհանգստացնող լարվածություն է ստեղծում: Եվ այդպես շարունակ:

Ընտանեկան արձակուրդ  (7-8-րդ դասարաններ)

Դասարանը բաժանվում է վեց աշակերտից բաղկացած խմբերի: Սա դերախաղային գործունեություն է: Գործող անձինք են պապիկը, տատիկը, հայրիկը, մայրիկը, որդին և դուստրը: Պապիկն ուզում է արձակուրդն անցկացնել հանգստյան տանը, տատիկն ուզում է մեծ մաքրություն անել, մայրիկն ուզում է այցելել Սանկտ-Պետերբուրգ իր թանգարանններով, հայրիկն ուզում է ծովափ գնալ, որդին ուզում է միանալ լեռնագնացների խմբին իսկ դուստրը`մասնակցել «սուպերսթար» մրցույթին: Յուրաքանչյուր խումբ գրում է ընտանեկան վեճի իր տարբերակը և բանավոր ներկայացնում է դասարանին: Հաղթում է այն խումբը, որի երկխոսությունները ավելի անսխալ են ու հարուստ բառապաշարով: Հաղթողին որոշում է ուսուցիչը:

Թերություններ և առավելություններ

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Դասավանդողը ներկայացնում է որոշ մտքեր. Օրինակ`վրանային ճամբար, հանգիստը լեռներում, համակարգչային խաղեր, հեռուստատեսային սերիալներ, շատ փող ունենալ և այլն: Մի խումբը խոսում է տվյալ գաղափարի միայն առավելությունների մասին, իսկ մյուս խումբը` միայն թերությունների:

Հնարամիտ գովազդ. վաճառվում է ամեն ինչ

 Դասարանը բաժանվում է երեքական աշակերտներից բաղկացած խմբերի: Դասավանդողը խմբերին է տալիս նախօրոք կազմված վաճառքի ամար ամենաանհավանական առարկաների ցուցակներ: Օրինակ`ձնագնդիկ, մեկ լիտր մաքուր անձրևաջուր, ծակ հատակով դույլ, ժանգոտած մեխ և այլն: Խմբերը այդ առարկաների գործածման այնպիսի հնարավոր տարբերակներ պետք է առաջարկեն, որ լսողի մոտ ցանկություն առաջանա գնել այն:

Հրավերքի մերժում

Դասարանը բաժանվում է զույգերի: Յուրաքանչյուր զույգի առաջարկվում է մերժման պատասխան նամակ գրել, երբ հրավիրված են` զբոսախնջույքի, նշանադրության արարողության, հարսանեկան խնջույքի, ժողովի, մի որևէ հարցի քննարկման: Վերջում զույգերը կարդում են իրենց մերժումները: Հաղթում է այն զույգը, ում անկարելի է չներելը:

Սովորողների մոտ մի որևէ լեզվական երևույթի ամրապնդմանը նպաստող լեզվական խաղեր 

Առաջին տիպի պայմանական նախադասություններով խոսելու հմտության զարգացում (8-րդ դասարան)

Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը հարց տվողներն են, իսկ մյուսը՝ պատասխանողները:

Հարցերի և պատասխանների մի օրինակ.

I want to win 1000000 AMD.

What will you do if you win 1000000 AMD?

If I win 1000000 AMD, I will go to a travel agency.

What will you do if you go to a travel agency?

If I go to a travel agency, I will find out how I can go England.

What will you do in England if you manage to go there?

If I manage to go to England I will visit Stratford-upon Avon.

What will you do in Stratford-upon-Avon if you go there?

If I go to Stratford-upon-Avon, I will see the birthplace of Shakespeare.

Հարց ու պատասխանները սկսող ներածական մտքերի օրինակներ.

If it rains tomorrow, I will stay at home.

If I save enough money, I will leave for Greece.

I want to learn Spanish.

Հույս ունեմ, որ այս լեզվական խաղերը կօգտագործվեն անգլերենի պարապմունքների ընթացքում:

Օգտագործված գրականություն և աղբյուրներ համացանցից

David Seymour and Maria Popova “700 Classroom Activities”, Macmillan 2006

Games for Middle School Students   

Classroom Games for Middle School Language Arts

I. Ածականներ, որոնց մակբայի ձևերը երկուսն են՝ ly վերջավորությամբ և առանց ly-ի:

ածական high – մակբայ high – մակբայ highly

Ararat is a high mountain. Արարատը բարձր սար է:

He jumped high. Նա բարձր ցատկեց: (բարձրությունը կարող ես մետրով, սանտիմետրով չափել:)

I appreciate your work highly. Ես մեծապես գնահատում եմ (բարձր եմ գնահատում) ձեր աշխատանքը: (հնարավոր չէ չափել մետրով, սանտիմետրով)

Task 1

Choose the right word

Our teacher valued my essay (high, highly).

Sergey Bubko broke a new world record by jumping over 6 meters (high, highly) in a pole volt competition.

Mark Grigoryan is a (high, highly) educated man.

ածական – hard (պինդ, դժվար), մակբայ – hard (ջանասիրաբար) – մակբայ hardly (հազիվ)

This is a hard task. Սա դժվար առաջադրանք է:

She usually works hard. Նա սովորաբար ջանասիրաբար է աշխատում:

I can hardly make out the doctor’s handwriting. Հազիվ եմ կարողանում հասկանալ բժշկի ձեռագիրը:

Task 2

Translate into English

Խնդրում եմ, ավելի դանդաղ քայլի՚ր: Ես հազիվ եմ կարողանում հասնել քեզ: (catch up with somebody)

Դու տեսե՞լ ես «Պինդ ընկույզը» ֆիլմը:

Դու հազիվ թե կարողանաս հանձնել քննությունը, եթե ջանասիրաբար չպատրաստվես դրան:

ածական – free (ազատ), մակբայ free – (անվճար), մակբայ – freely (ազատ, ազատորեն)

I hardly ever have free time. Հազիվ թե երբևէ ես ազատ ժամանակ եմ ունենում:

You can use this site for free. Դուք կարող եք անվճար օգտագործել այս կայքը:

You can speak freely here. Կարող եք ազատ խոսել:

ածական – just (արդար) , մակբայ just (հենց նոր, ճիշտ, միայն), մակբայ – justly (արդար կերպով)

You are not just. Դու արդար չես:

He has just gone out. -հենց նոր

I just want to tell you that I am leaving for Paris. միայն, պարզապես

After the competition, he was justly awarded the first prize. արդարացիորեն

Task 3

Մի՚ վախեցիր, ես միայն ուզում եմ զգուշացնել քեզ հնարավոր վտանքների մասին:

Նա արդարացիորեն պատժվեց այդ հանցանքը կատարելու համար: (commit a crime)

Դու պետք է արդար և անկողմնակալ լինես: (impartial)

ածական wide – (լայն), մակբայ wide – (լայն) – մակբայ widely – (լայնորեն)

Our living-room door is wide. լայն (կարելի է չափել սանտիմետրերով, )

He opened the living-room door wide. Նա լայն բացեց … (կարելի է չափել սանտիմետրերով)

This project is being widely discussed now. լայնորեն (հնարավոր չէ չափել սանտիմետրերով)

Task 4

Choose the right word

That issue has been (wide, widely) discussed.

To do this physical exercise you should, first of all, stretch your legs (wide, widely).

ածական cheap – (էժան) մակբայ cheap – (էժան գնել կամ վաճառել), մակբայ cheaply – (բացի վաճառելուց և գնելուց՝ ցանկացած այլ բան էժան անել)

Winter clothes are very cheap at the end of winter. So, if you want to buy a warm coat very cheap, you should buy it at the end of February. If you want to travel cheaply, you should do it in April.

Task 5

Translate into English

Սննդամթերքի գները բարձրացել են, բայց ես այսօր արևածաղկի ձեթը էժան հնեցի:

Ինչպե՞ս կարելի է արձակուրդը էժան և հետաքրքիր անցկացնել:

II. Երբ մի բան ոչ թե մենք ենք անում, այլ անել ենք տալիս:

have (get) something done

“Why don’t you cut your hair?”

“But I can’t cut my hair myself. I usually have (get) it cut”

Task 6

Translate the continuation into English

A friend of mine usually repairs his car himself, whereas I վերանորոգման եմ տալիս իմ ավտոմեքենան:

She has gone to the dressmaker’s shop. She wants կարճացնել իր զգեստը:

He has gone to the dentist. Նա ուզում է հեռացնել իր ատամը:

III. Երբ առաջարկին մեկ այլ առաջարկով ենք պատասխանում

Model

Jane suggested that we should send Aunt Helen a message on her birthday.

Hadn’t we better send her flowers?

Task 7

Make another suggestion in the way it is given in the model.

Tom suggested that we should go to France for our holiday.

Kate suggested that we should go shopping in the afternoon.

Mary suggested that we should buy an umbrella for Mother as a Christmas present.

IV. Write an essay on this interesting topic “Do we work to live or live to work?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – ապրիլի 11-ին: Պատասխանել եմ 12-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – ապրիլի 12-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – ապրիլի 13-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյան – ապրիլի 13-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արինա Ազնաուրյան – ապրիլի 15-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – ապրիլի 14-ին: Պատասխանել եմ 17-ին:

Միքայել Վարդանյան – ապրիլի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դանղյան Արսեն – ապրիլի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Արամ Հովհաննիսյան մայիսի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

1.Մինչև ապրիլի 4-ը կատարել տուն-մանկապարտեզների այլոց փորձի ուսումնասիրություն և ներկայացնել 2-5 տարեկանների դաստիարակների լաբորատորիայի ղեկավար Նելի Արղությանին և կրթահամալիրի լաբորատորիա:

Կատարված է. Արդյո՞ք այս տնային մոդելը երեխաների խնամքի ոլորտի ապագան է:

Այլոց փորձի ուսումնասիրում-թարգմանություն է, որը ներկայացնում է ԱՄՆ Կոլորադո նահանգում սկիզբ առած նոր նախագիծը տնային մանկապարտեզների (երեխաների տնային խնամքի կենտրոնների) գործունեության մասին:

2. Մինչև ապրիլի 12-ը մշակել «Անգլերենի լեզվական խաղերը միջին դպրոցում» անգլերեն դասավանդողների ուղեցույցը:

Կատարված է. Անգլերեն դասավանդողի ուղեցույց. լեզվական խաղեր

3. Մինչև ապրիլի 17-ը մշակել և կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել «Ինտերֆերենցիայի երևույթը և դրա հաղթահարումը անգլերենի ուսուցման-ուսումնառության ընթացքում» անգլերեն դասավանդողների ուղեցույցը:

Կատարված է. հրապարակվել է իմ բլոգում ապրիլի 17-ին.

4. Ապրիլի 20-ին նախատեսված անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում մինչև ապրիլի17-ը:

Կատարված է.

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան – 232 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան – 133 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան 125 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – Արփի Թովմասյան – 75 մասնակից

5. Մինչև ապրիլի 23-ը վերամշակել և կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել ուսուցիչների պարտադիր ատեստացիայի համար վերապատրաստման ծրագիր-մոդուլի «օտար լեզու» առարկայական բաղադրիչը:

Կատարված է. Վերապատրաստումներ 2022,

6. Մայիսի 13-ին օտար լեզուներ դասավանդողների հավաքին քննարկել և մինչև ապրիլի 23-ը մշակել և կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի հեղինակային կրթական ծրագրի մայիսյան հավաքի աշխատանքային ծրագիրը:

Կատարված է. Օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքը Մայիսյան 17-րդ հավաքին

Մայիսյան հավաքի լուսաբանումը օտար լեզուներով

Կրթահամալիրում դասավանդվող բոլոր լեզուներով թարգմանվել է հավաքի հայտարարություն հրավերը Անգլերեն, պարսկերեն, վրացերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, թուրքերեն

Աշխատակարգը – Անգլերեն , իսպաներեն, թուրքերեն, պարսկերեն, իտալերեն, թուրքերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն

Բովանդակային ուղղությունները – Անգլերեն , իսպաներեն, պարսկերեն, իտալերեն, թուրքերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն

BELINDA LUSCOMBE   Time October 2020, TIME էլեկտրոնային պարբերական

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Վերջին վեց տարիների ընթացքում Բրիտանի Շուլցը եղել է Դենվերի հանրակրթական համակարգի մանկապարտեզի ուսուցչուհի: Մայիսի 28-ին նա հեռացավ, իսկ հունիսի 15-ին նա բացեց Տիկին Բրիտանիի գյուղական ցերեկային խնամքի կենտրոնը Կոլոյի  իր տանը՝ երեք երեխաների և մեկ այլ ընտանիքից մի երեխայի համար: Բացումից հետո երկու ամսվա ընթացքում նա, ասում է, վաստակում էր նույն գումարը, ինչ վաստակել էր մանկապարտեզում, բայց պատասխանատու էր միայն ինը երեխայի համար:

Շուլցը եռանդուն է, որի ձեռքից ամեն ինչ գալիս է՝ լի կենսուրախությամբ և կենտրոնացածությամբ, որոնք առանցքային են փոքրիկ երեխաների հետ աշխատելու համար: Բայց նույնիսկ շատ եռանդուն մարդկանց համար հրաշալի ցուցանիշ է մի քանի շաբաթվա ընթացքում գնալ ու զրոյից տնային մանկապարտեզ բացել: Լիցենզավորման ընթացակարգերը և անվտանգության պահանջները նշանակալի են և կարող են պահանջել տան վերանորոգում: Համավարակի պայմաններում, երբ ամեն ինչ փակվում է, սեփական բիզնես բացելը որոշակի համառություն է պահանջում: Եվ շատ ուսուցիչներ, հատկապես նրանք, ովքեր մագիստրոսի կոչում ունեն, ինչպիսին Շուլցն է, պատմականորեն խուսափում են մասնագիտության փոփոխությունից, և երեխաների խնամքը ոչ թե մանկավարժության, այլ դայակի (babysitting) աշխատանք են համարում: Տնային խնամքի կենտրոնները հաճախ դիտվում են որպես օգտագործված ավտոմեքենաներ ձեռք բերելու նման մի բան, երբ մարդիկ չեն կարող երենց թույլ տալ բոլորովին նոր ավտոմեքենա գնել, այսինքն՝ երեխային տանել լիովին լիցենզավորված գործունեությամբ մի մանկապարտեզ, որոնց թիվը վերջին ժամանակներում կրճատվել է ավելի քան երկու անգամ:

Պատճառներից մեկը, որ Շուլցը կարողացավ այդքան արագ հաջողության հասնել, այն էր, որ նա միացավ երեխաների խնամքի համար կառավարության կողմից տրվող արտոնություններին, որը հայտնի է MyVillage անվամբ: Արտոնությունների այս համակարգը Կոլորադոյում սկիզբ առած նոր նախագիծ է (startup) է, որը կապ է հաստատում ծնողների և տնային մանկապարտեզի (խնամքի կենտրոնի) հետ, բազմաթիվ վարչական հարցեր է լուծում, ինչպիսիք են երեխաների վարձավճարների հաշվարկները, ապահովագրության հարցերը և այլն: MyVillage-ը աճող թվով ընկերություններից մեկն է, սովորաբար հանգստացնող անուններով, ինչպիսիք են Wonderschool, WeeCare կամ NeighborSchools, որոնք փորձում են տեխնոլոգիաներ օգտագործել՝ վերափոխելու երեխաների ցերեկային խնամքի ոլորտը՝ ստեղծելով ավելի շատ տնային խնամքի կենտրոններ և բարելավելով դրանց հեղինակությունն ու շահութաբերությունը:

Մշակվել և գործարկվում է Կոլորադո նահանգում տնային խնամքի կենտրոնին հավաստագիր տալու կանոնակարգը:  Կանոնակարգում մանրամասն նկարագրվում են այն պահանջները, որոնց պետք է բավարարի տնային խնամքի կենտրոն հիմնողը: Կանոնակարգում նշվում է նաև, որ խնամքի կենտրոն հիմնողը պետք է մասնակցի մեկամսյա վերապատրաստման դասընթացին:

5 տարեկանից փոքր մոտ 7 միլիոն երեխա խնամվում է ինչ-որ մեկի տանը՝ ըստ 2016 թվականի վաղ խնամքի և կրթության ազգային հետազոտության: Նրանցից մոտ 4 միլիոնին խնամում է հարազատը։ Մնացած 3 միլիոնը տնային ցերեկային խնամքի կենտրոններում են: Չնայած երեխաների թվին, այնուամենայնիվ, տնային այս ցերեկային խնամքի կենտրոնները հաճախ անտեսվում են քաղաքականություն մշակողների և օրենսդիրների, ծնողների և շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների կողմից, քանի որ դրանց ավելի քան 90%-ը կանոնակարգված չէ, և դժվար է տնային խնամքի ստանդարտի հստակ պատկերացում կազմել:

Բայց հիմա արդեն երեխաների խնամքի ոլորտում մի կատարյալ փոթորիկ է սկսվել: Շատ ծնողներ, վախեցած լինելով մեծ լիցենզավորված մանկապարտեզներում COVID-19-ով վարակվելու հավանականությունից, փնտրում են ավելի փոքր, ավելի տեղական տարբերակներ իրենց երեխաների համար:

Երեխաների խնամքի տեխնոլոգիական ձեռնարկատերերը կարծում են, որ իրենք ունեն այս հարցի լուծումը: Վճարի դիմաց նրանք առաջարկում են տնային խնամողներին օգնել աշխատավարձի վճարման, մարքեթինգի, վարձավճարների հաշվարկների և պլանավորման հարցերում: Նրանք նաև տրամադրում են ուսումնական ծրագրեր, դաստիարակների վերապատրաստման վեբինարներ, մենթորություն:

Տնային մանկապարտեզը նաև եկամտաբեր է: 34-ամյա Անի Ղարիբյանը համավարակի ընթացքում մի քանի շաբաթով փակեց իր Հյուսիսային Հոլիվուդի Busy Bee Daycare տնային խնամքի կենտրոնը, բայց վերաբացվեց, երբ նրա ֆինանսական վիճակը ծանրացավ: Նա 14 երեխա է խնամում՝ 11 ամսականից մինչև առաջին դասարան, այդ թվում՝ իր որդին։ «Չեմ կարող ասել, որ դա ինձ շատ հարմարավետ կյանք է ապահովում։ Ես կարող եմ վճարել այն տան համար, որտեղ ես եմ, և սնունդը իմ տուն եկող երեխաների և իմ երեխաների համար, և դա բավական է», – ասում է նա:

Ակնհայտ է, որ խնամքը տնային պարտեզում երեխաների խնամքի ենթակառուցվածքի կենսական մասն է, որը սպասարկում է ավելի խոցելի բնակչությանը՝ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին: «Տները նաև խնամքի նախընտրելի տարբերակն են ոչ սպիտակամորթ ընտանիքների մեծամասնության համար», ասում է Միրա Ջոնս-Թեյլորը, ով վաղ մանկության «Զրո-ից երեք» կազմակերպության գլխավոր պատասխանատուն է: «Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սևամորթ տղաներին վաղ տարիքում վերաբերվում են որպես ապագա սպառնալիքների և սկսում են նրանց «կարգի բերել» դեռ վաղ մանկությունից», – ասում է նա: «Մենք արդեն տեսնում ենք, որ ռասայական կողմնակալությունը առաջանում է նախադպրոցական տարիքում»: Ծնողները զգում են, որ հատկապես իրենց որդիներին կվերաբերվեն ավելի արդար տնային խնամքի կենտրոններում:

Տեխնոլոգիական ցանցերի ներկայացուցիչները խոսում են տնային պայմաններում երեխաների խնամքի մասին ոչ թե որպես վերջին միջոց, այլ որպես ոչ արհեստածին – բնական միջոց, որն օգտագործում է տեղական մարդկային ռեսուրսի հնարավորությունները: Բոստոնում գործող NeighborSchools-ի հիմնադիրներից մեկը՝ Բրայան Շվարցը, այս կարծիքն է հայտնել. «Մենք կարծում ենք, որ սա Ամերիկայում երեխաների խնամքի ապագայի մոդելն է»:

Is This Home-Based Model the Future of the Childcare Industry?

Colorado Office of Early Childhood Child Care Licensing –  Family Child Care Home ApplicationԿոլորադո նահանգում տնային խնամքի կենտրոնին հավաստագիր տալու կանոնակարգը:  

Զբոսաշրջիկներին ենք ներկայացնում հայկական արվեստը և գրականությունը

Նախագծի նպատակը – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի ավարտական կուրսի ուսանողները ձեռք են բերում հայկական արվեստը և գրականությունը զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու կարողություն

Նախագծի իրականացման ժամկետները – ապրիլ 2022

Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ նպատակային գիտելիքները և հմտությունները

Արվեստի տարբեր ճյուղերը, գրականության ուղղությունները և ժանրերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ մասնագիտական տերմիններ, արտահայտություններ և դրանցով խոսելու հմտություններ:

Որոնողական հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը

Ուսանողները որոնում և համացանցում գտնում են հայկական թատրոնի, կինոյի, օպերայի և բալետի, կերպարվեստի, գրականության մասին պատմող տեղեկատվություններ, այցելում են Եղիշե Չարենցի անվան արվեստի և գրականության թանգարան, գրում են դրանք լուսաբանող կարճ, գրավիչ ու հետաքրքիր հայերեն, և անգլերեն տեքստեր:

Վերջնական արդյունք –

Սահիկաշարով պրեզենտացիա Քոլեջի վերնատանը

 1. Question tags after imperative sentences. Անջատական հարցերը հրամայական նախադասություններից հետո:

Pay more attention to the traffic rules, will you?

Do not call me late at night, will you?

Let’s revise the grammar rules, shall we?

Let’s not pay attention to the spelling mistakes, shall we?

Task 1

Translate into English

Օգնի՚ր ինձ թարգմանել այս նախադասությունը, հա՞ (լա՞վ): (well չգրե՚ք)

Մի գնա այդ հանդիպմանը, հա՞:

Եկե՚ք վոլեյբոլ խաղանք այսօր, լա՞վ: («well» չգրեք)

2. Sentences with negative adverbs make sentences negative, and the verbs in them do not take “not”.

The negative adverbs are as follows: never, seldom, rarely, hardly, hardly ever, barely.

He rarely misses his chances, does he?

He hardly ever visits his grandparents, does he?

They are barely at home at this time of the day.

In such sentences any, anything, anybody, anywhere are used instead of some, somebody, somewhere.

She hardly ever goes anywhere for the weekend.

Task 2.

Translate into English

Նրանք հազվադեպ են լավություն (do a favour) անում որևէ մեկին:

Նա հազիվ թե երբևէ ժամանակին է գալիս աշխատանքի:

Նա երբեք չի ուշանում աշխատանքից, այդպես չէ՞:

Օտարերկրացիները հազվադեպ են գալիս Երևանի Հարավ արևմտյան թաղամաս, այդպես չէ՞ (South-West district of Yerevan):

3. other – ուրիշ (սովորաբար հետևում է հոգնակի թվով գոյական), others – ուրիշները (գոյական չի հետևում), others – ուրիշները (գոյական չի հետևում), the other – մյուս (հնարավոր է և եզակի և հոգնակի թվով գոյական), the others – մյուսները, another – մեկ ուրիշ, կամ ևս մեկ (հետևում է եզակի թվով գոյական)

Hovhannes Tumanyan, Vahan Teryan, Avetik Isahakyan, Charents, and other well-known Armenian writers are our classics.

Charents, Teryan, Isahakyan, and others are Armenian classics.

I have two favourite Armenian poets: one is Tumanyan, and the other is Isahakyan.

Some boys in our class like football, the others (կամ՝ the other boys) like basketball. (the հոդ է դրվում, որովհետև տվյալ դասարանի մյուս տղաների մասին է խոսքը.- մյուսները)

Some boys like football, others like basketball. (առանց հոդի է` ընդհանրապես ուրիշները)

I don’t like the colour of this jacket. Give me another one.

Task 3.

Translate into English

Ես գիտեմ, որ դու երկու բնակարան ունես Երևանում: Մեկը Բաղրամյան պողոտայում է, իսկ որտե՞ղ է մյուսը:

Որոշ մետաղներ մագնիսական հատկություններ ունեն, ուրիշները՝ ոչ:

Որտե՞ղ են մյուս լուսանկարները:

4. Do you know that the past tense can sometimes express present or future meaning?

You look as if you were my landlord, and I were your tenant. Դու այնպիսի տեսք ունես, որ կարծես իմ տանտերը լինես, իսկ ես՝ քո տնվորը:

Suppose we spent two weeks in Tsaghkadzor next month. How much money would we need? Ենթադրենք երկու շաբաթ Ծաղկաձորում անցկացնենք հաջորդ ամիս: Որքա՞ն փողի կարիք կունենայինք:

If only I could pass my exam tomorrow. Ախ, եթե միայն կարողանայի հանձնել քննությունը վաղը:

It is high time that you learned a second foreign language. Վաղուց ժամանակն է, որ դու երկրորդ օտար լեզու սովորեիր:

It is time that you began doing your home assignments. Ժամանակն է, որ դու սկսես անել քո տնային հանձնարարությունները:

Task 4.

Translate into English

Ժամը 8:30 է: Ժամանակն է, որ դպրոց գնաս:

Վաղուց ժամանակն է, որ դու հասկանայիր այդ պարզ ճշմարտությունը:

Ախ, եթե դու այստեղ լինեիր հիմա:

Ենթադրենք շահեիր մեկ միլիոն դոլար: Ի՞նչ կանեիր:

Let’s enlarge our vocabulary of international relations – Եկեք ընդլայնենք միջազգային հարաբերությունների մեր բառապաշարը

civil war – քաղաքացիական պատերազմ

to provoke a civil war – հրահրել քաղաքացիական պատերազմ

negotiations – բանակցություններ

negotiations for establishing cease fire – զինադադար հաստատելու բանակցություններ

to conduct negotiations for establishing cease fire – վարել ….

at war – պատերազմի ժամանակ

at peace – խաղաղության մեջ

We do not want to live at war. We want to live at peace.

We want to live peacefully – ուզում ենք խաղաղ ապրել

We want to establish everlasting peace in our country – ուզում ենք հարատև խաղաղություն հաստատել մեր երկրում

conflict – հակամարտություն

hot spot – թեժ կետ

tension in the hot spot – լարվածությունը թեժ կետում

to relieve the tension in the hot spot – թուլացնել լարվածությունը թեժ կետում

Azerbaijan provoke conflicts in the Armenian Azerbaijan borderline – Ադրբեջանը հակամարտություններ է սադրում հայ-ադրբեջանական սահմանային գծում:

democratic country – ժողովրդավարական երկիր

independent country անկախ երկիր

to defend human rights – պաշտպանել մարդու իրավունքները

Creative task

Write an essay using the words and expressions mentioned above.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – մարտի 28-ին: Պատասխանել եմ 29-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – մարտի 29-ին: Պատասխանել եմ 30-ին:

Մանե Հովհաննիսյան ապրիլի 2-ին: Պատասխանել եմ 3-ին:

Հայկ Խաչատրյան մարտի 31-ին: Պատասխանել եմ ապրիլի 3-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – ապրիլի 4-ին: Պատասխանել եմ 7-ին:

Ջուլիետա Պապիկյան – ապրիլի 7-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյան – ապրիլի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դանղյան Արսեն – ապրիլի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արինա Ազնաուրյան – ապրիլի 10-ին: Պատասխանել եմ 11-ին:

 • Աշխատանքային փորձը ներկայացնող մեթոդական հոդված

Հարցեր, որոնք կօգնեն ատեստավորման հայտ ներկայացրած օտար լեզվի ուսուցչին ամբողջական կերպով ու մեթոդապես հիմնավորված ներկայացնել իր աշխատանքային փորձը.

Հանրակրթական դպրոցում օտար լեզվի ուսուցումը հաղորդակցական ուղղվածությամբ է իրականացվում, որն արտահայտվում է հիմնական 6 բաղադրիչներով՝ ունկնդրումը, ընթերցելով հասկանալը, մենախոսությունը և փոխներգործությամբ խոսելը, գրավոր խոսքը, լեզվական նյութը:

Հարց.

Օտար լեզվով բնագիր տեքստի ունկնդրման, ընթերցելով հասկանալու, մենախոսության և փոխներգործությամբ խոսելու, գրավոր խոսքի, լեզվական նյութի ճիշտ կիրառման կարողությունների զարգացման համար ի՞նչ ուսումնական գործունեության ձևեր եք կիրառում ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ: Որպես հիմնավորում կարող եք տալ ձեր կազմած ուսումնական նյութերի, նախագծերի օրինակներ իրենց արդյունքներով:

Մեր կրթահամալիրում ուսուցում-ուսումնառությունը բլոգային և նախագծային է: Հոդվածում կարող եք նշել բլոգային ուսուցում-ուսումնառության առավելությունների մասին:

Հարց.

Բլոգավարության ի՞նչ դրական փորձ եք ձեռք բերել, որոնք կուզենայիք փոխանցել ձեր գործընկերներին:

Կարո՞ղ եք նշել ձեր բլոգում հրապարակված մի քանի հիշատակման արժանի ուսումնական նյութեր, մեթոդական մշակումներով հոդվածներ, թարգմանություններ, այլոց փորձի ուսումնասիրություններ:

Հոդվածում կարող եք նշել արդեն վերջնական արդյունքներով իրականացրած 2-3 ամենահետաքրքիր նախագծերը:

Հարց.

Բացի լեզվական հաղորդակցական կարողությունների զարգացումից՝ ի՞նչ մշակութաբանական դրական զարգացումներ են ի հայտ եկել սովորողների մոտ տվյալ նախագծերն իրականացնելով՝ արժեքներ, վերաբերմունք, վարքաբանական նորմեր, նախասիրություններ:

Առարկայական ֆլեշմոբը մեր հեղինակային մանկավարժության անընդհատ աշխատող ներկայանալի ձեռքբերումներից մեկն է:

Հարց.

Կարո՞ղ եք տալ օտար լեզվի ֆլեշմոբների առաջադրանքներին ներկայացվող այս պահանջի հիմնավորումը ձեր կազմած առաջադրանքների օրինակներով. «Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր հաղորդակցական կարողություններ ձեռքբերելուն»:

Մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության կարևոր բաղադրիչներից է ուսումնական ճամփորդությունը:

Հարց.

Կարո՞ղ եք ձեր հոդվածում հիշատակման արժանի մի ուսումնական ճամփորդություն նշել, որի պատասխանատուն եք եղել, օտար լեզվով նախապատրաստական աշխատանքներ եք տարել սովորողների հետ, օգտագործել եք օտար լեզուն ճամփորդության ժամանակ, իսկ ճամփորդությունից հետո սովորողները օտար լեզվով լուսաբանումներ են հրապարակել իրենց բլոգներում:

Հոդվածում կարևոր է նշել նաև ձեր գործունեությունը, որն ուղղված է ուսուցման ներառականությունը ապահովելուն:

Հարց.

Ինչպե՞ս եք կարողանում ուսումնական պարապմունքների ընթացքում ուսումնական գործունեության մեջ ներգրավել ակադեմիական խառը ընդունակություններ և լեզվական տարբեր կարողություններ ունեցող սովորողներին՝ օգտագործելով անհատական համակարգիչները:

 • Համագործակցային նախագծի օրինակ կամ Առարկայական նախագծի օրինակ

Ներկայացվող ուսումնական նախագիծը պետք է համապատասխանի կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի մշակած ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգին և ունենա հետևյալ կառուցվածքը՝

 • Նախագծի վերնագիրը
 • Նախագծի նպատակը, որն իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է, որի լուծումը տալիս է նախագծի իրականացումը:
 • Նախագծի իրականացման ժամկետները
 • Մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը
 • Նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները
 •  Որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը
 •  Վերջնական արդյունքի (հոդված, պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, թարգմանություն, այլ) հանրային ներկայացում-պաշտպանություն
 • Անդրադարձ. սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում և գնահատում

Հատկապես կարևոր է նախագծի նպատակի ձևակերպումը: Նախագծի նպատակը չի կարող ընդհանրական բնույթ կրել, օրինակ՝ «այս նախագծով զարգացվում է սովորողի հաղորդակցական կարողությունները»: Նախագծի նպատակը իրական կյանքում հանդիպող մի խնդրի ձևակերպում է: Օրինակ՝ 4-5-րդ դասարանների սովորողների համար նախատեսված «Shopping at the Mall – Գնումներ մոլում» վերնագրով նախագծի նպատակային խնդիրն է ձևավորել այնպիսի հաղորդակցական կարողություններ, որոնցով սովորողը կարող է նույնիսկ իր ծնողներին օգնել գնումներ կատարել անգլիախոս միջավայրում, իսկ «նախագիծն իրականացնելու ընթացքում սովորողների կողմից ձեռք բերվող նպատակային գիտելիքները և հմտությունները» կետում նշել այն բառապաշարը, արտահայտություններն ու լեզվական կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են լինում գործածել գնումներ կատարելիս:

Ավագ դպրոցի նախագծերի իրականացման ընթացքում կարևորվում է որոնողական, հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը: Այս աշխատանքի շնորհիվ են զարգանում սովորողների մշակութաբանական արժեքները, կյանքի երևույթների նկատմամբ վերաբերմունքը, քննական և ստեղծարար միտքը, որոնց նույնպես պետք է արժևորել նախագիծը ներկայացնելիս:

Նախագծի ներկայացումը շահեկանորեն ամբողջական է լինում, եթե իրականացվել է նախագծի հանրային ներկայացում-պաշտպանություն և առկա է դրա անդրադարձը՝ նախագիծն իրականացնող սովորողների դասընկերների, այլ դասավանդողների, ծնողների, մասնախմբի, հրավիրյալ փորձագետների ամփոփում-գնահատումը:

 • Սովորողների նախասիրությունների զարգացման մեթոդական մշակում. ակումբային գործունեության կամ ընտրությամբ գործունեության, դասընթացի տարբերակով

Սովորողների նախասիրությունների բացահայտումը և դրանց զարգացումը մանկավարժության գերխնդիրն է: Ինչպե՞ս ենք կարողանում դա անել՝ զուգորդելով պետական չափորոշչի հանրակրթության բովանդակության 4 ընդհանրական բաղադրիչները (գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում, արժեքներ) և օտար լեզուների ուսուցման-ուսումնառության մեր հեղինակայինը:

Ըստ օտար «Օտար լեզուներ» բնագավառի չափորոշիչների՝ վերը նշված ընդհանրական 4 բաղադրիչները իրենց արտահայտությունն են գտնում հետևյալ հասկացություններով՝

 • «Հաղորդակցություն» – «Ունկնդրում/ընկալում», «Ընթերցանություն», «Մենախոսություն», «Գրավոր խոսք», «Փոխներգործություն», «Լեզվանյութի կիրառում» :
 • «Մշակույթ» – «Արժեքներ», «Վերաբերմունք», «Նորմեր/Կանոններ» և «Հետաքրքրություններ/Նախասիրություններ»
 • «Քննական և ստեղծարար մտածողություն» – «Միտք», «Տրամաբանական կապեր», «Վերլուծություն», «Առաջընթաց»
 • «Ինքնություն» – «Անհատ», «Ընտանիք», «Համայնք» և «Հասարակություն»

Ներկայացվում է մի սխեմա, որը օտար լեզու դասավանդողին մեթոդապես ճիշտ կուղղորդի ցանկացած ուսումնական պարապմունք իրականացնելիս՝ լինի դա ակումբային գործունեություն, ընտրությամբ գործունեություն, և թե՝ օտար լեզվի ընդհանուր դասընթացի մի որևէ թեմա:

Որպես օրինակ վերցնենք 6-7-րդ դասարանցիների ընտրությամբ խմբի հետ մի կարճատև նախագծի՝ «Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Օշական», իրականացման հաջորդականությունը: Այս ուղեցույցում չեն դիտարկվում ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման և իրականացման կրթահամալիրի լաբորատորիայի մշակած կարգի տեխնիկական և կազմակերպչական մանրամասնությունները: Դիտարկվում է միայն այն մեթոդական աշխատանքը, որը իրականացնում է օտար լեզվի ուսուցիչը:

Նախապատրաստական աշխատանքն իր մեջ ներառում է ունկնդրումը և ընթերցելով հասկանալը: Դասավանդողը ստեղծում է «Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Օշական» վերնագրով ուսումնական նյութ, որն ունի 6-7-րդ դասարանների ծրագրային պահանջներին համապատասխան լեզվական մակարդակով տեքստ իր ձայնագրությունով, ունկնդրման և ընթերցանության տեքստի հետ աշխատալու համար անհրաժեշտ հարցերով:

Ունկնդրում – սովորողը լսելով հասկանում է ուսումնական ճամփորդության մասին տեքստը, քանի որ թեման ծանոթ է իրեն: Նա այցելել է Օշական ավելի վաղ տարիքում և մայրենիի դասին հայերեն խոսել են այդ ճամփորդության մասին: Ունկնդրումից հետո տրվող առանձին ուղղորդող հարցերով դասավանդողը պարզում է, որ սովորողների մեծ մասը հասկացել է ոչ միայն տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը, այլ նաև՝ առանձին նախադասությունները:

Ընթերցանություն – սովորողը ընթերցում է դեպի Օշական ճամփորդության մասին տեքստը և կարողանում է գուշակել երկու-երեք անծանոթ բառերի իմաստները: Նա կարողանում է առանձնացնել տեքստի հիմնական բովանդակությունը: Նա կարողանում է պատասխանել տեքտսի բովանդակությանը վերաբերող բոլոր հարցերին, որից հետո տրվում են «ինչու՞» հարցական դերանունով սկսվող հարցեր, որոնց պատասխանները ակնկալում են «որովհետև» շաղկապով պատճառի բարդ ստորադասական նախադասություններով պատասխաններ:

Մենախոսություն և գրավոր խոսք

Սովորողը կարողանում է մի քանի պարզ նախադասություններով և պարզ լեզվական կառույցներով պատմել ու իր բլոգի «ուսումնական ճամփորդություններ» և «անգլերեն» բաժիններում հրապարակել իր կազմած տեքստը դեպի Օշական կատարած իրենց ճամփորդության մասին:

Փոխներգոծություն 

Սովորողը կարողանում է երկխոսություն վարել դեպի Օշական կատարած ճամփորդության մասին: Երկխոսության ընթացքում սովորողները օգտագործում են ողջույնի և հրաժեշտի արտահայտություններ, շնորհակալության, հրավերի և դրանց պատասխանների արտահայտություններ:

Լեզվանյութի կիրառում 

Սովորողը կարողանում է կիրառել Simple Present և Simple Past ժամանակաձևերը պատմելու, երկխոսության ընթացքում հարցեր տալու և ասվող միտքը ժխտելու անհրաժեշտության դեպքում: Լեզվական այս նյութը ամրապնդելիս սովորողների հետ դասավանդողը աշխատում է գործնական քերականության մոդելներով:

Օրինակ՝ Where did you go to? Did you go to Echmiatsin? (Oshakan)

No, I didn’t go to Echmiatsin. I went to Oshakan

Մշակույթ

Արժեքներ

Դասավանդողն այնպես է վարում ուսպարապմունքը, որ սովորողը գիտակցի, որ հայ ժողովրդի համար ամենամեծ արժեքը մեր հայերենն է ու նրա տառերը, որոնցով գրում ու կարդում ենք, իսկ մեր առաջին ուսուցիչը Մեսրոպ Մաշտոցն է:

Վերաբերմունք 

Շնորհիվ դասավանդողի գրավոր և բանավոր խոսքի, տրվող հարցերի ու դրանց պատասխանների՝ սովորողի մոտ հարգալից վերաբերմունք է ձևավորվում մայրենի լեզվի նկատմամբ, սեր է արթնանում հայերեն տառերի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ նա կարողանում է կարդալ ու ավելի լավ ճանաչել շրջապատող աշխարհը, գրավոր արտահայտել սեփական մտքերը:

Քննական մտածողություն և ինքնություն

Դասավանդողը համեմատում է անգլերենի տառերն ու հնչյունները հայերենի տառերի և հնչյունների հետ: Անգլերենը ունի 26 տառ և 44 հնչյուն, իսկ հայերենը՝ 36 տառ և 36 հնչյուն: Այս տրամաբանությամբ է սովորողը գիտակցում հայերենի և հայերեն տառերի հանճարեղ լինելը:

Ինքնություն 

Այս հետևողական մեթոդական աշխատանքի շնորհիվ սովորողը գիտակցում է, որ այս հանճարեղ ու եզակի լեզուն իրենն է, իր մայրենի լեզուն է, որը պետք է սիրել, լավ սովորել և ճիշտ կիրառել:

 • Ուսուցչի բլոգի դիտարկում` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրում գործող կարգի

Ատեստավորման հայտ ներկայացրած դասավանդողը պետք է վստահ լինի, որ իր ուսումնական բլոգը համապատասխանում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին: Դասավանդողը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի բլոգի «Ուսումնական նյութ» բաժնին, որում հրապարակվող նյութերը լավ դասավանդողը միշտ թարմացնում է:

Անգլերեն դասավանդողները իրենց բլոգներում պետք է ունենան նաև «Առարկայական ֆլեշմոբ» բաժինը, որտեղ հրապարակված կլինեն իրենց ստեղծած առարկայական ֆլեշմոբների առաջադրանքները:

Մշակել և ներկայացնում են Աննա Գանջալյանը և Անի Մրտեյանը

Անգլերենի ուսուցման նպատակը

1-3-րդ դասարաններում անգլերենի ուսուցումը նպատակաուղղված է սովորողի հաղորդակցական պարզ կարողությունների ձևավորմանը, ասված ծանոթ և պարզ խոսքը հասկանալուն, որպեսզի նա կարողանա արտահայտել իր կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայացնել իրեն իր շրջապատի մարդկանց ու առարկաները՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն լեզվական կառույցներ:

1-3-րդ դասարաններում անգլերենի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։

Առարկայի ուսուցման խնդիրները և մանկավարժական մոտեցումները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից ուսպարապմունքներն անցկացվում են անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու արտահայտություն՝ անընդհատ գործածելով ու կրկնելով դրանք: Դասարանում կատարվող բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվում են միայն անգլերեն: Դասվանդողը անգլերեն խոսելիս հստակ գիտակցում է, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչությունն ամփոփվում է 2-րդ դասարանի վերջում: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր գործունեությունների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշարով աշխատանք, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչյուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման շնորհիվ: Երկրորդ դասարանում սովորողն աստիճանաբար կարողանում է ընթերցել այն բառերը, արտահայտությունները և նախադասությունները, որոնք ծանոթ են իրեն դեռ առաջին դասարանից:

1-ին դասարան

 1. Սովորողին ուսուցանվում է անգլերենի պարզ հաղորդակցական արտահայտություններ, շրջապատող առարկաների ու առօրյա գործողությունների անվանումներ՝ -երգերի, ոտանավորների, պարզ, առօրեական  հարցերի ու պատասխանների միջոցով։
 2. Զարգացվում է լսելու և հասկանալու հմտությունները.

Սովորողը

 • լսում և հասկանում է դասարանական շատ պարզ և կարճ հրահանգները,
 • լսում և հասկանում է իրեն ծանոթ թեմաներով հնչող շատ պարզ և կարճ խոսքը (դասավանդողի խոսք, ձայնագրություն, պարզ մանկական երգեր),
 • լսում և հասկանում է պարզ, առօրեական երկխոսություններ:
 • Զարգացվում է սովորողի խոսելու հմտությունները

Սովորողը

 • շատ պարզ և կարճ նախադասություններով ներկայացնում է ինքն իրեն, իր դասընկերներին, իր ընտանիքի անդամներին
 • շատ պարզ բառերով և նախադասություններով կարողանում է պատասխանել իրեն վերաբերող հարցերին,
 • շատ պարզ նախադասություններով ներկայացնում է իր նախասիրությունները
 • կարողանում է զրուցակցին պարզ բառերով հարցեր տալ (անուն, ազգանուն, տարիք)

Ձևավորվում է սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար։

Կիրառվում են ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, ուսումնական նյութերի թղթապանակները, ընտրել խաղը ու խաղալ: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը ու կատարում այն:

Լեզվական նմուշների օգնությամբ սովորողներն իրենց բանավոր խոսքում կարողանում են օգտագործել լեզվական պարզագույն կառույցներ:

1-ին դասարանում ուսուցանվող նախագծերից է «Անգլերենը մեր տանը» նախագիծը:

Ուսուցանվող թեմաներն են՝

Ways of greetings — Ողջույնի ձևեր    

Numbers 1-10- Թվեր 1-10

http://genkienglish.net/numbers.htm

Colours — Գույներ

http://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm

Fruits — Մրգեր

http://www.anglomaniacy.pl/fruitsDictionary.htm

Vegetables — Բանջարեղեններ

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/vegetablesPictureTest.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/vegetables-1

Domestic and wild animals – Ընտանի և վայրի կենդանիներ

http://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

Body parts — Մարմնի մասեր

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/bodyPictureTest.htm

Clothes — Հագուստ

http://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

Stationery – գրենական պիտույքներ

http://www.anglomaniacy.pl/pencaseDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/pencasePictureTest.htm

My family —  Իմ ընտանիքը

http://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm

http://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm

http://www.lcfclubs.com/englishzone/practicezone/flashEN/03FruitFamily-intro.swf

Feelings — Զգացողություններ

http://www.anglomaniacy.pl/feelingsDictionary.htm

I can — Ես կարող եմ……………

http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican1.html

Food – մթերք

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2

http://www.anglomaniacy.pl/drinksDictionary.htm

What time is it? — Ժամը քանի՞սն է….

http://www.anglomaniacy.pl/timeTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/timeMatching.htm

2-րդ դասարան

Խնդիրները

 1. Ձևավորվում է սովորողի՝ անգլերենի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում։ Նրանք սովորում են անգլերենի տառերը այն բառերի և արտահայտությունների միջոցով, որոնք բանավոր կերպով յուրացրել են առաջին դասարանում:
 2. Զարգացվում է լսելով հասկանալու, ունկնդրելու կարողությունները։
 3. Զարգացվում է անգլերեն բանավոր հաղորդակցվելու հմտությունները (օրվա տարբեր ժամերին ողջունելը ու ողջույնին պատասխանելը, միմյանց ցտեսություն ասելը, իրեն, ընկերոջն ու իր ընտանիքի անդամներին ներկայացնելը, շրջապատող առարկաների, սիրած խաղալիքների ներկայացնելը իրենց գույներով ու չափսերով, մի բան տալը, վերցնելն ու շնորհակալություն ասելը և այլ պարզագույն լեզվական կառույցներ)։
 4. Ընդլայնվում է բառապաշարը առաջին դասարանի ուսումնական թեմաներով։
 5. Կիրառվում են ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում: Կարողանում են լուսանկարել:
 6. Սովորեցվում են գործնական քերականական անհրաժեշտ տարրեր, լեզվական կառույցներ՝ առանց դրանց քերականական անվանումները տալու:

2-րդ դասարանում ուսուցանվող թեմաները ներառված են Աննա Գանջալյանի հեղինակած

աուդիո գիրք–տետր–դասագրքի մեջ:  Սովորողները սովորում են անգլերենի տառերը այն բառերի և արտահայտությունների միջոցով, որոնք յուրացրել են առաջին դասարանում:

Զարգացվում է սովորողի ընթերցելու հմտությունները

Սովորողը կարդում և հասկանում է շատ պարզ բառերից և նախադասություններից կազմված իր, իր ընտանիքի և նախասիրությունների մասին կարճ տեքստեր

Զարգացվում է սովորողի գրելու հմտությունները

Սովորողը կարողանում է գրել դեռ առաջին դասարանից ծանոթ պարզ բառեր և արտահայտություններ:

Ուսուցանվող նախագծերն են.

Նախագիծ. «Անգլերենը մեր տանը»

Նախագիծ. «Իմ ընկերը»

Նախագիծ.«Իմ ընտանիքը»

3-րդ դասարան

 1. Զարգացվում է սովորողի լսելով հասկանալու (ունկնդրելու) հմտությունները

Սովորողը

 • Հասկանում է իրեն ծանոթ թեմաներով հնչող պարզ խոսքը (դասավանդողի խոսքը, ձայնագրություններ, տեսահոլովակներ, )
 1. Զարգացվում են սովորողի խոսելու հմտությունները

Սովորողը շատ կարճ բառերով և նախադասություններով տեղեկություններ է հաղորդում իր, իր բնակության վայրի, ընտանիքի անդամների, դպրոցի, տան և իր սենյակի մասին,

 • Զարգացվում է սովորողի ընթերցելով հասկանալու կարողությունները

Սովորողը կարողանում է ընթերցելով հասկանալ ծանոթ թեմաներով պարզ տեքստեր իր շրջապատի, առօրիայի, կենդանիների, սննդի մասին:

 • Զարգացվում է սովորողի գրելու կարողությունները

Սովորողը կարողանում է մոտ 40 բառի սահմաններում կազմել գրավոր տեքստ իր, իր ընկերների,  ընտանիքի անդամների և դպրոցի մասին:

 1. Ընդլայնվում է սովորողի բառապաշարը։
 2. Սովորողը կարողանում է կիրառել իր ստացած լեզվական կարողությունները համապատասխան իրավիճակներում:
 3. Զարգացվում է սովորողի ՏՀՏ կարողությունները (համակարգիչ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)
 4. Սովորողը ինքնուրույն բացում է անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում առաջադրանքներ,
 5. կարողանում է լուսանկարել, ձայնագրել և մի նոր նյութ ներբեռնել, համակարգիչում,
 6. կարողանում է էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 7. Սովորողը յուրացնում է քերականական անհրաժեշտ տարրեր խոսքային նմուշների միջոցով (հոգնակի և եզակի թվով գոյականներով նախադասությունների կազմումը, ցուցական դերանունների this-these, that-those ձևերի օգտագործումը, Simple Present բայական ժամանակաձևով պարզ նախադասությունների կազմումը և օգտագործումը հաստատական, հարցական և ժխտական ձևերով, there is – there are ձևերի օգտագործումը, a և the հոդերի օգտագործումը)

3-րդ դասարանում ուսուցանվող նախագծերն են.

Հաղորդակցական նախագիծ(եր)

Նախագիծ. «Իմ օրը»

Նախագիծ.«Մեր բնակարանը»

Նախագիծ. «Ընտանեկան հեքիաթապատում-ներկայացումներ»

Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծեր

Ամանոր(A letter to Santa)

Ձոն կնոջը(Mother’s Day)

Ուսուցանվող թեմաներն են.

Իմ ընտանիքը (My family) և իմ ընկերը(My friend)

Մասնագիտություններ Occupations)

Թվեր 1-100(Numbers 1-100)

Ժամը քանի՞սն է(What time is it?)

Իմ սենյակը, բնակարանը(My room, my flat)

Իմ օրը(My day)

Ուտելիք(Food)

Տարվա եղանակաները(Seasons of the year)

Շաբաթվա օրերը(Days of the week)

Իմ դպրոցը(My school)

Ուսումնական գործունեության մեջ բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը և ճամփորդությունները:

Օգտագործվող դասագրքեր, կայքեր, ուսումնական նյութեր 3-րդ դասարանի համար

Ապրեսյան III կամ Վերեշչագինա II, 

Round up (starter), 

բլոգից ուսումնական նյութեր

Անգլերենի ուսումնական նյութերի ստեղծում միջին և ավագ դպրոցների հեռավար սովորողների համար

Հանրակրթության նոր չափորոշիչներին համապատասխան դասագրքերի բացակայության պայմաններում առանձնակի կարևորություն է ստանում դասավանդողների ուսումնական նյութերի ստեղծումը: Զարգացած կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում գործում են գիտահետազոտական ինստիտուտներ, կազմակերպություններ, որոնք տարբեր ուսումնական նյութեր են ստեղծում՝ տեսաֆիլմեր, սահիկաշարով ներկայացումներ, տեսական և գործնական աշխատանքների համար այլ նյութեր: Կրթության ազգային ինստիտուտի լուծարումը ավելի մեծ պատասխանատվություն է դրել հայաստանի դասավանդողների վրա: Դասավանդողի ստեղծագործական աշխատանքը բնորոշվում է իր ստեղծած ուսումնական նյութերով: Իսկ ի՞նչ պահանջների պետք է բավարարի դասավանդողի ստեղծած ուսումնական նյութը:  

Ուսումնական բյութերին ներկայացվող պահանջները.

 • ուսումնական նյութը պետք է ունենա տվյալ ուսումնական առարկային վերաբերող գիտելիքների և կարողութթյունների փոխանցման կամ բացահատման նպատակ,
 • ուսումնական նյութը պետք է մատչելի լինի տվյալ տարիքային խմբի սովորողների համար,
 • ուսումնական նյութը կարդալով և ուսումնասիրելով՝ սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ գիտելիքներ է նա ձեռք բերելու տվյալ ուսումնական նյութի շնորհիվ,
 • ուսումնական նյութը պետք է ունենա փոխանցված, բացահայտված գիտելիքների և կարողությունների ստուգման և գնահատման գործիքներ:

Ուսումնական նյութի մշակումը և ներկայացումը    

Ստեղծած ուսումնական նյութը դասավանդողը հրապարակում է իր ուսումնական բլոգում և սկզբում փորձարկում է սովորողների հետ իր ուսումնական պարապմունքների ընթացքում: Եթե ուսումնական նյութը հաջողություն է ունենում, դասավանդողը ներկայացնում է մասնախմբի քննարկմանը, որից հետո այն ներկայացվում է կրթահամալիրի լաբորատորիային, հրապարակվում մեդիագրադարանում: 

Ուսումնական նյութերի կազմման ուղղություններ  

 1. Սովորեցնում ենք մի որևէ բանավեճային թեմայով շարադրություն (essay) գրելը:

Նախքան շարադրության թեման առաջարկելը սովորողներին ենք ներկայացնում մի քանի կարևոր արտահայտություններ, որոնք կարող են ուղղորդել նրանց միտքը և գրավոր խոսքը ավելի հարուստ ու համոզիչ դարձնել: Այլ կերպ ասած՝ սովորեցնում ենք պլանավորել ասելիքը: Ներկայացվող արտահայտությունները, իհարկե չեն վերաբերում գեղարվեստական ոճով ստեղծագործական պատումներին:   

Expressions in the introductory part – Արտահայտություններ նախաբանի համար.

It is generally agreed today that … Համընդհանուր կերպով ընդունված է, որ …

It is a well-known fact that … Հայտնի փաստ է, որ …

The supporters of this (idea) point of view claim that … Այս (գաղափարի) տեսակետի աջակիցները պնդում են, որ ….

There are a great number of people with just an opposite point of view … Կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ունեն հակառակ տեսակետը:

It is worth pointing out, however, … Այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …

Advantages and disadvantages of different points of view – Տարբեր տեսակետների առավելությունները և թերությունները

The main advantage of this point of view is that –  Այս տեսակետի գլխավոր առավելությունը այն է, որ …

The main disadvantage of this point of view is that – Այս տեսակետի գլխավոր թերությունն այն է, որ …

Developing an idea – Գաղափարի (մտքի, տեսակետի)  զարգացնելը 

Firstly, … Նախ ….

However – Այնուամենայնիվ, …

Therefore – ուստի

Secondly, … երկրորդն այն է, որ

Thirdly, … երրորդն այն է, որ

Finally, (Lastly) … Եվ վերջապես այն, որ …

Nevertheless, …. Այսուհանդերձ, ….

Moreover, it is important to remember that … Դեռ ավելին՝ կարևոր է հիշել, որ …

In other words … — Այլ կերպ ասած, ….

There is a tendency for the development of this idea. Այս գաղափարի զարգացման միտում կա:

So, bearing this in mind …  –  Այսպիսով, հաշվի առնելով սա …

Conclusion – եզրակացություն

To sum up, I am convinced that … Ամփոփելով այս ամենը՝ ես համոզված եմ, որ …

Taking into account all the above-mentioned facts … Հաշվի առնելով բոլոր վերը նշված փաստերը՝ …

 • Օգտվում ենք ուսումնական կայքերից

Խոսելը զարգացնելու ուսումնական կայքեր

Եթե YouTube-ի որոնման հարթակում գրենք Cambridge speaking test A2, կարող ենք սովորողների հետ դիտել և խոսել A2 լեզվական մակարդակին համապատասխան տեսադասեր, որոնք կարող են համապատասխանել 6-7-րդ դասարանցիների լեզվական կարողություններին: Աստիճանաբար կարող ենք բարձրացնել լեզվական մակարդակը և արդեն 8-րդ դասարանցիների հետ աշխատել՝ օգտագործելով B1 լեզվական մակարդակի տեսադասերը: Ավագ դպրոցում խոսելու տեսադասերի մակարդակը կարելի է բարձրացնել մինչև B2-ը, իսկ որոշ օժտված սովորողների հետ անհատական մոտեցումով կարելի է ավելի առաջ գնալ և օգտագործել C1 մակարդակի տեսադասեր:     

Ավագ դպրոցում սովորողների խոսելու կարողությունները զարգացնելու լավ միջոց է նաև IELTS-ի խոսելու քննության տեսաֆիլմերից օգտվելը՝ մի փոքր ձևափոխելով և տեղայնացնելով հարցերն ու դրանց պատասխանները:

Ահա՚՚ մեկ օրինակ.

At first watch the video, listen to the examinees’ answers and then try to answer the questions which I have written. I have changed the questions and pictures a little.     

Questions

How long have you been studying English?

Do you enjoy learning English or are you learning it because of the coming exam?

Dear students, look at these pictures and talk about your ideas. How are the people in these pictures feeling?

In which situation do you think the people benefit most from being together?

In one picture some young people are skiing downhill. In the next picture we can see a student sitting in the library reading hall and studying something alone. In the next one, we can see a group of students sitting in the library reading hall and discussing something.   

Ավագ դպրոցի սովորողների համար խոսելու հետաքրքիր ուսումնական նյութեր կարելի է ստեղծել՝ օգտագործելով  TOEFL speaking tests տեսադասերը: Սովորաբար առաջին հարցերը կենցաղայի ընդհանուր բնույթի են: Ահա՚՚ մի քանի տեսադասերից ընտրած առաջին հարցերի հավաքածուն:

Question 1.

Some people like to have their mobile phones at all times. Other people prefer not to take their mobile phones everywhere they go, or they choose not to own any mobile phone at all.

Which do you prefer? Explain why.

Question 2.

Talk about a time when a friend or family member helped you in the past. Describe how the person helped you. Then explain why his help was so much important to you.

Question 3.

Do you agree or disagree with the following statement? “It is important to remember and learn from the past.”

Question 4.

If friends from another country were going to spend a few days in your country, what places of interest would you recommend them to see? Explain why.

Միջին դպրոցում խոսելու կարողությունները զարգացնող բազմաթիվ երկխոսություններ կարելի է կազմել՝ օգտվելով Conversation questions for ESL/EFL classroom կայքից:

Օրինակ՝

Imagine that you are taking part in an interview the topic of which is “My Favourites”. Answer the questions in English.

 1. What is your favourite day of the week? Why?
 2. What is your favourite holiday? Why?
 3. What is your favourite book? Why?
 4. What is your favourite kind of music?
 5. What is your favourite memory of childhood?
 6. What is your favourite pastime?
 7. What is your favourite season? Why?
 8. What is your favourite TV programme?
 9. What is your favourite Website? Why?
 10. What is your favourite subject at school? Why?
 11. Who is your favourite teacher at school? Why?
 12. Who is your favourite character from literature? Why?
 13. Who is your favourite author? Why?
 14. What is your favourite time of the day? Why?
 15. Who is your favourite actress or actor? What can you tell about her or him?

Ավագ դպրոցում ունկնդրելու և խոսելու ուսումնական նյութեր է հնարավոր ստեղծել TED Talks կայքի օգտագործմամբ: Դասավանդողը սկզբում ընտրում է սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնող ու նրանց հետաքրքրությունները բավարարող մի զրույց և կարճ աննոտացիա է գրում դրա մասին, որից հետո առաջարկվում է սովորողներին կարդալ այդ աննոտացիան և դիտել զրույց-տեսաֆիլմը: Զրույց-տեսաֆիլմը դիտելուց հետո սովորողները իրենց կարծիքներն են արտահայտում բլոգներում: Այս ամենից հետո կազմակերպվում է դասարանական քննարկում:    

Լեզվական կառույցների, քերականական երևույթների ներկայացման ուսումնական նյութեր

Հանրակրթական դպրոցում լեզվական կառույցները, քերականական երևույթները ներկայացնելիս դասավանդողը պետք է հնարավորին չափ խուսափի քերականական տերմիններ օգտագործելուց: Սովորողի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչի համար է սովորում տվյալ քերաքանական երևույթը, լեզվական կառույցը:

Միջին դպրոցի սովորողներին անգլերենի բայական ժամանակաձևերը սովորեցնում ենք գործնական քերականության մոդելներով.

Ահա մի ուսումնական նյութ, որի նպատակն է միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորողներին մատչելի ձևով սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է բայի ներգործական սեռը փոխակերպել կրավորականի:

Սովորաբար նախադասության ենթական է գործողություն կատարողը:

Հավաքարարները մաքրում են փողոցները ամեն առավոտ: The dustmen clean the streets every morning.

Մենք մածուն պատրաստում ենք կաթով: We make matsun with milk.

Երեխաները հետաքրքրությամբ ենք կարդում այս գիրքը: Children read this book with interest.

Նրանք մատիտով են նամակ գրում: They write letters in pencil.

Այսօր մենք սովորելու ենք այնպիսի նախադասություններ կազմել, երբ չենք կարևորում գործողություն կատարողին, երբ չենք նշում գործողություն կատարողին:

Օրինակ՝

Փողոցները մաքրվում են ամեն առավոտ: The streets are cleaned every morning.

Մածունը պատրաստվում է կաթով: Matsun is made with milk.

Այս գիրքը հետաքրքրությամբ է կարդացվում: This book is read with interest.

Նամակները մատիտով են գրվում: Letters are written in pencil.

Այս նախադասություններում ենթական գործողություն չի կատարում: Նա կրում է գործողությունը իր վրա: Սրանք կրավորական սեռով նախադասություններ են: Կրավորական սեռը կազմվում է to be բայի խոնարհված ձևերով (is, are, was, were, will be, ….) և բայի երրորդ հիմքով (asked, decided, wanted, translated… taken, seen, bought, written, had, made, brought, shown, ….)

Ներկա ժամանակ

Ամեն օր նրանք նամակներ են գրում: Every day they write letters. (ներգործական)

Ամեն օր նամակներ են գրվում: Every day letters are written. (կրավորական)

Նրանք գրու՞մ են նամակներ ամեն օր: Do they write letters every day? (ներգործական)

Նամակներ գրվու՞մ են ամեն օր: Are letters written every day? (կրավորական)

Նրանք նամակներ չեն գրում ամեն օր: They don’t write letters every day. (ներգործական)

Նամակներ չեն գրվում ամեն օր: Letters aren’t written every day. (կրավորական)

Անցյալ ժամանակ

Նա մի նամակ գրեց երեկ: He wrote a letter yesterday. (ներգործական)

Մի նամակ գրվեց երեկ: A letter was written yesterday. (կրավորական)

Նա գրե՞ց մի նամակ երեկ: Did he write a letter yesterday? (ներգործական)

Մի նամակ գրվե՞ց երեկ: Was a letter written yesterday? (կրավորական)

Նա նամակ չգրեց երեկ: He didn’t write a letter yesterday. (ներգործական)

Նամակ չգրվեց երեկ: A letter wasn’t written yesterday. Կամ No letter was written yesterday. (կրավորական)

Ապառնի ժամանակ

Նա մի նամակ կգրի վաղը: He will write a letter tomorrow. (ներգործական)

Մի նամակ կգրվի վաղը: A letter will be written tomorrow. (կրավորական)

Նա նամակ կգրի՞ վաղը: Will he write a letter tomorrow? (ներգործական)

Նամակ կգրվի՞ վաղը: Will a letter be written tomorrow? (կրավորական)

Task

Translate the Armenian sentences into English.

 1. People speak English all over the world. (ներգործական) speak – spoke – spoken

Անգլերեն են խոսում ամբողջ աշխարհում: (կրավորական)

2. One uses milk for making butter and cheese. use – used – used

Կաթ է օգտագործվում կարագ և պանիր պատրաստելու համար:

3. They make progress every day in the world of science. make – made – made

Առաջընթաց է կատարվում ամեն օր գիտության աշխարհում:

4. They sell apples by the kilo. sell – sold – sold

Խնձորը վաճառվում է կիլոգրամով:

5. They take Kate to the kindergarten every day. take – took – taken

Կեյթին տանում են մանկապարտեզ ամեն օր:

II.Պատասխանեք հարցերին ըստ տրված օրինակի: Answer the questions according to the given model.

Model:

 Where is English spoken? (all over the world)

English is spoken all over the world.

Where are Oriental languages taught? (at the university)

Where are meals cooked? (in the kitchen)

Where is milk kept cool? (in the fridge)

Where are books sold? (in the bookstalls)

When are examinations taken? (in June)

Model 2

Is this a gold ring? Yes, this ring is made of gold.

Are these silver spoons? Yes, …

Are these silk ties?

Is this a crystal vase?

Are these fur caps?

Is this a straw hat?

Model 3

They built this bridge last year. This bridge was built last year.

He broke his leg in a car accident.

I left the dog in the garden.

They gave a party last week.

She washed the clothes this morning.

He ate up all the cakes on the plate.

Model 4

They will look after the dog while I am away on holiday. The dog will be looked after while I am away on holiday.

They will hold a dance party in this hall.

Kate will clean the rooms on Saturday.

People will enjoy this film.

Someone will meet the visitors at the station.

They will teach English with the computer.

Միջին դպրոցի սովորողների համար առաջարկվում է մի ուսումնական նյութ, որով նրանք սովորում են ժամը և օրվա տարբեր ժամանակահատվածներն ասել:

I.Հայերենում ասում ենք. «Ժամը 8-ն անց է 50 րոպե», կամ ավելի խոսակցական լեզվում՝ «9-ից 10 րոպե է պակաս»: Իսկ ինչպե՞ս են ժամն ասում անգլերեն: Օրինակ, ենթադրենք հիմա ժամը 9-ն է: 5 րոպե ընդմիջումներով ասենք ժամերը մինչև ժամը 10-ը:

9:00 – It is 9 o’clock;  9:05 – It is 5 (minutes) past 9; 9:10 – It is 10 (minutes) past 9;

9:15 – It is a quarter past 9. Քառորդ-quarter; 9:20 – It is 20 past 9; 9:25 – It is 25 past 9;

9:30 – It is half past 9;  9:35 – It is 25 (minutes) to 10 ; 9:40 – It is 20 (minutes) to 10;

9:45 – It is a quarter to 10; 9:50 – It is 10 (minutes) to 10; 9:45 – It is 5 (minutes) to 10; 10:00 – It is 10 o’clock. Իսկ եթե ուզում ենք ասել «ժամը 9-ին», ապա գործածվում է at նախդիրը. at 9 o’clock, at 5 minutes to 9… և այլն:

Հիմա նույն ձևով գրեք 8:00-ից մինչև 9:00:

II. Օրվա տարբեր ժամանակահատվածները հայերենում այս բառերով են արտահայտվում՝ լուսաբացին (ծեգին, երբ արևը դեռ չի ծագել, բայց արդեն ցրվում է գիշերվա խավարը), արևածագին (արշալույսին), առավոտյան, կեսօրին, կեսօրից հետո, մայրամուտին, աղջամուղջին (երբ արևը մայր է մտել, բայց լիովին դեռ չի մթնել) , երեկոյան, կեսգիշերին, գիշերը.

Դասավորեք խառը տրված անգլերեն համարժեքները հայերենի հերթականությամբ՝ ըստ օրվա ընթացքի. In the evening, at sunrise, in the afternoon, at midnight, at dawn, at dusk, at night, at noon, in the morning, at sunset.

 • Գրի առե′ք ձեր բանավոր անգլերեն պատասխանները.
 1. When does the plane from Paris land?

Ինքնաթիռը վայրէջք է կատարում առավոտյան ժամը 8:25-ին:

 1. At what time does my working day finish?

Ձեր աշխատանքային օրն ավարտվում է կեսօրից հետո ժամը 5:45-ին:

 1. Ե՞րբ պետք է վառել ավտոմոքենայի լույսերը:

Աղջամուղջին. Մարտ ամսին աղջամուղջը սկսվում է երեկոյան 7:35-ին:

 1. When do we see the New Year in?

Ուղիղ կեսգիշերին:

 1. At what time of the day does the sea look most beautiful?

Արևամուտին ծովն ամենագեղեցիկ տեսքն ունի:

 Ավագ դպրոցի սովորողների համար առաջարկվում է մի ուսումնական նյութ, որը կօգնի նրանց ճիշտ համաձայնեցնել նախադասության ստորոգյալը ենթակայի հետ դեմքով և թվով:

Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով.

Dear students, I advise that you should at first study the theory and then do the task. If you do so, you will never make any mistakes in predicate-subject agreement while writing your own ideas.

The predicate of a sentence usually agrees with the subject in person and number.

He speaks several foreign languages.

This book is interesting

These books are interesting

BUT…

if the subject is expressed by a collective noun, a singular verb is used if the group acts together as a unit, and a plural verb is used if the members of the group act as separate individuals. Here are some collective nouns: family, committee, team, crew, staff, army, poultry and so on.

Our family consists of four members.

Our family are having tea now.

This team was organized two years ago.

Today this team are playing very badly.

The predicate of the sentence is always in the plural form if the subject is expressed by the nouns: people, police and cattle.

There were a lot of people at the meeting.

The police are looking for the thief.

Some nouns are always used in the plural form and, consequently, the verbs are also used in the plural form: goods, clothes, wages, eye-glasses, spectacles, binoculars, scissors, trousers and so on.

The scissors are in the drawer.

Different goods are sold at the fair market.

The following nouns, on the other hand, are always used in the singular form and, consequently, the verbs that follow them are used in the singular form too: information, advice, progress, furniture, knowledge.

The new furniture has made the flat more comfortable

His advice was helpful.

Different sorts of fruits and vegetables are usually used in the plural form in their general usage.

Potatoes are very expensive this year. Կարտոֆիլը շատ թանկ է այս տարի:

Apples are good for our health. Խնձորը լավ է առողջության համար:

If the subject is expressed by one of the following pronouns: everybody, everything, nobody, no one, somebody, someone, either, neither , the predicate must be in the singular form.

Everybody was ready to begin the discussion. Բոլորը պատրաստ էին սկսելու քննարկումը:

Either of these books is interesting.

Neither of them wants to join us.

If all denotes things, the predicate after it is in the singular form, and if all denotes persons, the predicate is used in the plural form.

All is well that ends well.

All were present.

There are some nouns that have the ending s but the predicate after them is in the singular form:   physics, mathematics, news, phonetics and so on.

Mathematics is a difficult subject.

If a sentence has two subjects connected with the conjunction and, the predicate is used in the plural form.

Andrew and Christine were happy in that small town.

The predicate agrees with the first subject in number after there is (are)

There is a table and six chairs in the room.

There are six chairs and a table in the room.

If two subjects are connected with with, the predicate agrees with the first subject.

A woman with a little girl was standing in the door way.

If two subjects are connected with either…or, neither…nor, the predicate agrees with the second subject.

Either he or his friends are always present at our meetings.

Either his friends or he is always present at our meetings.

In special questions when the subject is expressed by who or what, the predicate is always in the singular form.

What has made him refuse this proposal?

Who is running towards us?

But if who, which and that are relative pronouns, the predicate agrees with the subject in number.

I don’t know the students who are standing outside the dean’s office.

After a number of… the predicate is used in the plural form, and after the number of… the predicate is used in the singular form.

A number of students were speaking to the dean.

The number of students in our university increases every year.

If the name of a country or the title of a book or film is expressed by a noun in the plural form, the predicate is used in the plural form.

The United States is a powerful country.

The Nights in Kabiria is a touching film.

If two or more subjects are expressed by infinitives, the predicate is in the singular.

To sit down at his desk and to create was all that he wanted.

If two subjects are connected with as well as,the predicate agrees with the first subject.

The boys as well as the coach were sure that they would win the match.

The boy as well as the teachers was sure of his success.

If two subjects are connected with and, the predicate is used in the plural form.

Tom and Jane are in love with each other.

But if two things form a close unit, the predicate is in the singular form.

Thread and needle was in her hand.

The predicate is in the singular when the subject is expressed by two nouns denoting one person.

Her husband and children’s father is the man whom she loves most.

EXERCISES

Choose the Right Form of the Predicate

 1. Two dollars (is, are) not enough to buy a ticket for the theatre.
 2. The two dollars (is, are) exactly alike.
 3. Mathematics and Physics (is, are) difficult subjects.
 4. Phonetics (is, are) taught at our university.
 5. The girls as well as the teacher (want, wants) to discuss that question.
 6. The coach as well as the players (want, wants) to postpone the match because of the heavy rain.
 7. Either the headmaster or the staff (is, are) always late for the meeting.
 8. Either the staff or the headmaster (is, are) always late for the meeting.
 9. Neither the teacher nor the pupils (hope, hopes) for better results.
 10. Neither the pupils nor the teacher (hope, hopes) for better results.
 11. To go to school and to study (is, are) his favourite occupation.
 12. Great Expectations ( is, are) one of my favourite books.
 13. His wife and his children’s mother (is, are) abroad.
 14. The boys are playing football in the yard.

Who (is, are ) playing in the yard?

15 .Trousers (was, were) first worn in 1815.

16 Japanese economics (is, are) based on high technology.

17. The Netherlands (is, are) in North Europe.

18. The jury (was, were) speaking loudly in the corridor.

19. The orchestra ( is, are) playing very well today.

20. The orchestra (was, were ) conducted by Ohan Duryan  last night.

21. The audience (was, were ) still applauding when the actor left the stage.

22. Many (doesn’t, don’t ) stand the feeling of humiliation.

23. Both Martha and Sarah (is, are )happy to receive guests.

24. Neither he nor we (is, are ) eager to see Mr. Brown.

25. Stars on the flag ( is, are ) another symbol of the country.

26. Measles (is, are ) children’s disease.

27. Everybody was present at the meeting, (wasn’t he, weren’t they) ?

28. The news about his arrival (has, have ) troubled me much.

29. Yeritsyan and Sons (sells, sell) food products.

30. Which of them (is, are ) your partner?

Կան լեզվական կառույցներ, քերականական երևույթներ, որոնց գործածման ժամանակ անգլերեն սովորողները հաճախ են սխալվում: Ավագ դպրոցի սովորողներին է առաջարկվում մի ուսումնական նյութ, որի յուրացումը կօգնի նրանց խուսափել այդ սխալները անելուց:

Dear students, you should avoid making these mistakes typical of the students learning English.

 1. Do not use negation after unless which means “եթե չ…” Մի ժխտիր բայը «unless»-ից հետո:

I won’t help you unless you tell me the truth. Ես քեզ չեմ օգնի, եթե ճշմարտությունը չասես: Անգլերենում էլ կժխտվի, եթե օգտագործենք if շաղկապը unless-ի փոխարեն: I will not help you if you don’t tell me the truth. Հայերենում չկա unless-ին համապատասխան բառ:

Translate these sentences in both ways by using unless or if.

Մի՚ ներիր նրան, եթե ներողություն չխնդրի:

Ոչ մի տեղ չեմ կարողանա գնալ շաբաթվա վերջին, եթե աշխատավարձ չստանամ:

Եկեք թենիս խաղանք, եթե հոգնած չեք:

2Do not use negation after the conjunction until (մինչև չ…)

I won’t leave home until you call me. Ես տնից դուրս չեմ գնա, մինչև չզանգես:

Translate into English

Նա չի այցելի մեզ, մինչև չհրավիրես:

Մենք չենք կարողանա լքել երկիրը, մինչև սահմանափակումները չվերացվեն:(remove the restrictions)

Ես չեմ խոսի, մինչև իմ փաստաբանը չգա:

3Usually – սովորաբար, as usual – ինչպես սովորաբար; Do not say “as usually”

I usually come home at 6pm. I come home at 6pm, as usual.

Translate these sentences into English.

Ես սովորաբար չեմ խառնվում ուրիշի անձնական գործերին: (interfere with, personal affairs)

Նա, ինչպես սովորաբար, խառնվում է ուրիշի անձնական գործերին:

4Which interrogative pronoun to use: which or what?

(What, which) parent is more helpful in the first year of life?

(What, which) Armenian writers have been translated into English?

In the first sentence, we definitely know that the choice is between two. So we should use “which”. “Which” is also used when the choice is among more than two people or things but you definitely know how many.

Which parent is more helpful in the first year of life?

In the second sentence, the choice is among an uncertain number of Armenian writers. So we should use “what”.

What Armenian writers have been translated into English?

Open the brackets using the right word.

(Which, what) colour T-shirt do you prefer: red, white or blue?

(What, which) are the ways of being a success in business?

5either of …, neither of …, none of …

Either of + noun in the plural form + verb in the singular

Either of these books is interesting. Այս երկու գրքերից յուրաքանչյուրը հետաքրքիր է:

Neither of these books is interesting. Այս երկու գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

None of + noun in the plural form + verb in the plural form

None of these books are interesting. Այս գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ: Հայերենում այս դեպքում էլ է բայը եզակի թվով:

Choose the right verb form

Either of my close friends (wants, want) to spend the weekend in the country.

None of my friends (believes, believe) in this legend. It is rather a myth.

Neither of them (was, were) present at today’s meeting.

6. Now give short answers to the following disjunctive questions.

You do not smoke, do you? Եթե համաձայն ենք դիմացինի հետ, ապա հայերեն այսպես կպատասխանենք. «Այո՚, չեմ ծխում»: Իսկ անգլերեն ինչե՞ս կլինի պատասխանը:

You never watch Russian cartoons, do you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

You always avoid making such mistakes, don’t you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

You never make such mistakes, do you? Համաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

Ստեղծագործական բնույթի ուսումնական նյութեր

Միջին դպրոցի համար.

Երբ մարդ չգիտի, թե ինչ անել տվյալ իրադրությունում, նա հարցնում է: Այս դեպքում հաճախ է գործածվում «shall» բայը, որը հայերենում չունի իր թարգմանությունը:

 • It’s so stuffy in this room. Այնքան տոթ է այս սենյակում:
 • Shall I open the window? Բացե՞մ պատուհանը:

Ի՞նչ կասեք այս իրավիճակներում:

 1. I can’t read in the dark room. (Վառե՞մ լույսը:)
 2. I want to see the football match between Arsenal and Manchester United.
 3. I can’t find this word in this small dictionary.
 4. I don’t remember the way to the railway station.
 5. You do not know the rules.
 6. I am sure the baby is hungry.

Ինչպե՞են մի բան անելու առաջարկություն անում:

Կա 5 հիմնական ձև:

Օրինակ՝ ես ուզում եմ, որ իմ զրուցակիցն ու ես միասին թատրոն գնանք եկող շաբաթ:

Let’s go to the theatre next week.

What about going to the theatre next week?

Shall we go to the theatre next week?

Would you like to go to the theatre next week?

I suggest going to the theatre next week.

Տրված 5 ձևերից ընտրեք և առնվազն 3 ձևով արտահայտեք ձեր այս առաջարկությունները:

 1. Դու ուզում ես, որ գնաք Սևանա լիճ հաջորդ շաբաթ:
 2. Ուզում ես, որ մի փոքր հանգստանաք:
 3. Ուզում ես, որ ամառային արձակուրդները անցկացնեք Հանքավանում:
 • Համաձա՞յն ես այս պնդումների հետ: Մեկ երկու նախադասությամբ հիմնավորիր և′ դրական, և′ բացասական պատասխաններդ:
 1. The national football team of Armenia can beat Spanish national team.
 2. Ararat is the highest mountain in the Republic of Armenia.
 3. The Internet connection is one of the most useful technologies now.
 4. The Earth is the second planet in the Solar System.
 5. Yerevan will become cleaner if we ourselves keep it clean.

Ավագ դպրոցի համար.

Կարճ շարադրանքով ներկայացվում է բանավեճային մի թեմա: Շարադրանքի մեջ տրվում են տարբեր իրարամերժ կարծիքներ և առաջարկվում է, որ սովորողները արտահայտեն իրենց սեփական կարծիքները:

Ահա՚՚ մի օրինակ.

Dear students, now it is high time that you tried to write an argumentative essay. The topic of the essay is “Teenagers are too young to teach other people about anything.” The supporters of this point of view claim that teenagers do not have any life experience to give advice on any life situation or to teach anything because they haven’t read many books or they haven’t yet learned any profession. The opponents of this point of view are of the opinion that life has changed very much thanks to the development of high technologies, and teenagers usually respond to these changes much quicker than adults.

What is your opinion?

Կարելի է անվերջ շարունակել տարբեր ուսումնական նյութերի օրինակների շարադրանքը, բայց կարծում եմ, որ այսքանն էլ բավարար է, և եթե 1-2 դասավանդող իմ այս ուղեցույցը կարդալուց հետո որոշի ստեղծել իր հեղինակային ուսումնական նյութը, ես լիովին բավարարված կզգամ:

Մասնակցություն գարնանային մանկավարժական ճամբարին

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուներ դասավանդողների հավաքներ.

Մարտի 21-ին, ժամը 13:00-13:45, Փոքր դահլիճ

1.Քննարկվում է ԿԳՄՍ նախարարության «ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման նախագիծը».

Յուրա Գանջալյան

Անահիտ Մելքոնյան

Իրինա Ապոյան

Աննա Գանջալյան

Արփի Թովմասյան

2. Կրթահամալիրի լաբորատորիայի առաջարկած «Հեղինակային կրթական ծրագիր․ կամավոր ատեստավորում․ հանրայնացման նախագիծը»

Կատարված է. մասնակցում էին բոլոր օտար լեզու դասավանդողները

Բացականեր՝ Նարե Արիստակեսյան (նամակով տեղեկացրեց, որ մեկշաբաթյա արձակուրդ է վերցրել)

Իրինա Ապոյանը (տղայի հիվանդության պատճառով)

Մարտի 22-ին, ժամը 13:00-13:45, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Կամավոր ատեստավորման հեղինակային կրթական ծրագրի այլընտրանքի առաջարկը

Կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզու դասավանդողների կամավոր ատեստավորման հեղինակային կրթական ծրագրի այլընտրանքը

Մարտի 23-ին, ժամը 11-ին , 9-րդ դասարանցիների ծրագրի կաբինետ

Կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիայի հավաք.

Մասնակիցներ՝ Մարգարիտ Սարգսյան, Ժաննա Հակոբյան, Աշոտ Տիգրանյան, Լիլիթ Սահակյան, Յուրա Գանջալյան

Կամավոր ատեստավորման հեղինակային կրթական ծրագրի այլընտրանքի առաջարկը

Կարևոր քննարկում էր, որտեղ վերջնական պարզեցինք մեր անելիքները:

Մարտի 24-ին, ժամը 13:00-13:45, Ավագ դպրոց, Սիլվա Հարությունյանի կաբինետ

Քննարկում ենք «Հանրային աուդիտ կրթահամալիրի դպրոցներում» նախագիծը

Քննարկում ենք «Մինչև 2030 թվականը կրթության զարգացման պետական ծրագրի նախագիծը »

Կատարված է.

Մարտի 25-ին ,

Անգլերենի գրական ակումբը քննարկում է «– The Shoemaker and the Devil by Anton Chekhov»

Քննարկումը կլինի հեռավար՝ բլոգների հրապարակումներով:

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիվա Հարությունյան

Dear students, here is a creative task for you. Write an essay on the topic “Are exact sciences more important than humanities?” While writing your essay, try to use the expressions you learned in this lesson.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – մարտի 15-ին: Պատասխանել եմ 16-ին:

Սոնա Բալայանը – մարտի 14-ին: Պատասխանել եմ 16-ին:

Հրակ Քոսպեքեանը – մարտի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյան – մարտի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – մարտի 17-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Արինա Ազնաուրյան – մարտի 17-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Անցյալ տարի մեր կրթահամալիրի մասնախմբերը, լաբորատորիաները, ուսկենտրոնները քննարկեցին ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի համար կազմված հարցաշարերը, դրանց անընդունելի լինելը, իսկ նախարարությունն էլ հնարավորություն տվեց մեր կրթահամալիրին ուսուցիչների պարտադիր ատեստացիայի համար վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնել ըստ մեր կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային մանկավարժության մոտեցումների: Դա մեծ առաջընթաց էր, քանի որ ընդունվեց ուսուցիչների պարտադիր ատեստացիայի անցկացման այլընտրանքային ձև, որն իրականացվեց և հաջող ավարտ ունեցավ: Այսուհանդերձ, պետք է հիշեցնել, որ պարտադիր ատեստացիան անցած ուսուցիչը միայն պահպանում է իր աշատատեղը՝ համարվում է, որ նա համապատասխանում է իր զբաղեցրած պաշտոնին, ավելի շուտ՝ կոչմանը: Պարտադիր ատեստացիայի հաջող արդյունքը չի բարձրացնում ուսուցչի դրույքաչափը:

Հիմա քննարկման է դրված ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի և դրա արդյունքներով ուսուցչի դրույքաչափերի բարձրացման կարգի նախագիծը: Կարծում եմ, որ այլևս ավելորդ է քննարկել տարբեր առարկայական հարցաշարերի բովանդակությունը՝ մի բան, որ նույնիսկ դեռ գոյություն էլ չունի: Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ փոփոխություններ կկրեն անցյալ տարվա հարցաշարերը: Եվ ընդհանրապես, դեռ չի էլ հստակեցված, թե ինչ է նշանակում ուսուցչի  «մասնագիտական գիտելիքներ» բառակապակցությունը: Քննարկման է դրված կամավոր ատեստացիայի կազմակերպման կարգը, այլ ոչ թե հարցաշարերը: Նախարարությունը խոստովանում է, որ չի կարողանում միանգամից բարձրացնել բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձերը և մի «չափելի» ելք է գտել: Հիմա «հացի խնդիր» պետք է լուծել որքան հնարավոր է արագ: Իհարկե ավելի տրամաբանական կլիներ, որ համապարփակ բարեփոխումներ արվեին բուհական ծրագրերում և աստիճանաբար բարելավվեր մեր համալսարանների շրջանավարտների գիտելիքները, բայց դա ավելի երկար ժամանակ կպահանջեր: Հիմա իրական հնարավորություն է տրված ամսեկան 80-100 հազր դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցչին կարճ ժամանակում ինքնակրթության միջոցով բարձրացնել սեփական աշխատավարձը: Այս նպատակի համար բավականաչափ հնարավորություններ են տրված մեր կրթահամալիրում աշխատող ուսուցչին: Իսկ ի՞նչ անեն հանրապետության այլ դպրոցներում աշխատող ուսուցիչները:

Կարծում եմ, որ այս քննարկումով պետք է  կարողանանք նվազագույնի հասնել այս նախագծում եղած հնարավոր անարդարությունները:

Առաջին և ամենամեծ անարդարությունը

Նախագծի 17-րդ կետում գրված է՝

Ատեստավորման հայտ ներկայացնելիս պահանջվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝

1.ուսուցչի անուն ազգանունը.

2.դպրոցի անվանումը.

3.դասավանդվող առարկան.

4.անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը

5.ուսուցչի էլեկտրոնային հասցեն:

Տեղեկատվության մեջ չի պահանջվում նշել, թե հանրակրթության ո՞ր աստիճանում է տվյալ ուսուցիչը զբաղված: Այսինքն՝ մասնագիտական գիտելիքների միևնույն պահանջներն են ներկայացվում տարրական, հիմնական և ավագ դպրոցներում աշխատող ուսուցիչներին: Կարծում եմ, որ այստեղ է ամենամեծ անարդարությունը: Սկզբնական մեծ առավելություն ունեն ավագ դպրոցում ներգրավված ուսուցիչները: Նրանց ամեն օր պետք են գալիս հենց այն մասնագիտական գիտելիքները, որոնք ներառված են հարցաշարերում, և տարիների ընթացքում նրանք հղկում ու բարելավում են այն թերի գիտելիքները, որոնցով դիպլոմ են ստացել: Մինչդեռ, միջին դպրոցում և հատկապես տարրականում նրանք տարիների ընթացքում, բնականաբար, կորցնում են համալսարանում ստացած, թեկուզև, բարձր մասնագիտական գիտելիքները՝ ավելի հմտանալով միայն մեթոդապես:

Այս անարդարությունը վերացնելու առաջարկություններ

 1. Կարծում եմ, որ կրթական տարրական աստիճանում ներգրավված ուսուցիչների համար ընդունելի պետք է լինի միայն պարտադիր ատեստացիան իր մանկավարժական, մեթոդական բովանդակությամբ, որի արդյունքում դրույքաչափի մի ինչ-որ հաստատուն բարձրացում նախատեսվի: Այլոց փորձի ուսումնասիրություններից տեղեկացել եմ, որ առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող երկրներում հանրակրթության մեջ ամենաբարձր սկզբնական աշխատավարձերը սահմանվում են տարրական դպրոցների ուսուցիչների համար, որովհետև կրթության մեջ ամենածանր «ֆիզիկական» աշխատանքը հենց նրանք են անում:
 2. Ընդունել, որ նախագծում նշված անցումային շեմի միավորները և դրույքաչափերի բարձրացումները ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար են, իսկ հիմնական դպրոցներում ներգրավված ուսուցիչների համար սահմանել մեկ աստիճան ավելի ցածր անցումային շեմ և միավորներ՝ պահպանելով դրույքաչափերի բարձրացումները:

Արդարության վերականգնման մեկ այլ առաջարկություն

Ուսուցիչների դրույքաչափերի որոշակի (առնվազն 10%) բարձրացում նաև պարտադիր այլընտրանքային ատեստացիայի անցկացման արդյունքում:

Իրենց կարծիքն են հայտնում օտար լեզու դասավանդողները

Անահիտ Մելքոնյան

Իրինա Ապոյան

Աննա Գանջալյան

Արփի Թովմասյան

2021-ի նոյեմբերին մեր կրթահամալիրում քննարկեցինք ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի հարցաշարերը և ես այդ հարցի վերաբերյալ մի հոդված գրեցի՝ «Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հարցաշարեր. արդյո՞ք ճիշտ է ընտրված դրանց ռազմավարությունը»: Այդ հոդվածում հիմնավորված փաստարկներով քննադատական խոսք էի ասել կազմված հարցաշարերի վերաբերյալ: Չեմ ուզում դրանք նորից կրկնել: Հիմնական ասելիքս այն էր, որ նախ և առաջ, ուսուցչին անհրաժեշտ են նոր պետական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական նյութեր ու դասագրքեր և պետք է ստուգել նրանց գիտելիքներն ու կարողությունները որպես սովորել սովորեցնող ուսուցիչ, այլ ոչ թե որպես մաթեմատիկոս, կենսաբան, ֆիզիկոս կամ լեզվաբան: Դրանից հետո հանրային քննարկման դրվեց կրթության մասին նոր օրենքի նախագիծը: Այդ նախագծում մի հետաքրքիր կետ կար, որը ուսուցչին ներկայացվող նոր որակական չափորոշիչների ընդունման մասին էր: Ու՞ր են այդ չափորոշիչները: Լավ չէ՞ր լինի, որ ուսուցիչների ատեստավորումը հիմնված լիներ հենց այդ չափորոշիչների վրա:

2021-ի հոկտեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 22-ը (9 շաբաթ) մեր կրթահամալիրի անգլերենի դասավանդողներ Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Նունե Այդինյանը, Աննա Գանջալյանը և Հայկուհի Հովհաննիսյանը հաջողությամբ մասնակցեցին Բրիտանական խորհրդի կազմակերպած «Future English – file:///C:/Users/Administrator/Downloads/FE_OTC_ARM_Teacher%20Breifing_Arm_One%20Pager%20(5).pdf» անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի դասընթացին: Եռամյա (2021-2023) ծրագրի նպատակն է աջակցել ծրագրում ընդգրկված վեց երկրների անգլերենի ուսուցիչների շարունակական մասնագիտական զարգացմանը (Հայաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան, Վրաստան, Ուզբեկստան, Ուկրաինա): Առցանց վերապատրաստման դասընթացի բացման օրը իրենց ելույթներով անգլերենի ուսուցիչներին ողջունեցին Բրիտանական խորհրդի անգլերենի դասավանդման փորձագետներ, Բրիտանական խորհրդի հայկական մասնաճյուղի ծրագրերի համակարգող Ադդեհ Հովասսափյանը, ինչպես նաև՝ ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը: Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ մեր նախարարությունը վերջապես գտել է անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման ճիշտ ձևը: Իր ելույթում էլ տիկին Անդրեասյանը նշեց, որ վերապատրաստման դասընթացը հաջողությամբ վերջացրած դասավանդողներին կտրվեն նրանց ատեստավորման համար անհրաժեշտ 4 կրեդիտները: Հենց այդպես էլ գրված է վերապատրաստման ծրագրի 3-րդ էջում: Չէ՞ որ անգլերեն մի ասացվածք կա՝ «The English Know How to Do. – Անգլիացիները գիտեն, թե ինչպես անել»:

Դասընթացը 3 մոդուլ ունի՝ սովորող-ուսուցիչ ճիշտ փոխհարաբերությունների ստեղծումով դասարանի և դասի ընթացքի կառավարում, սովորողների մոտիվացիայի հասկանալը և բարձրացմանը վերաբերող հարցեր և տարբեր գնահատման ձևերի օգտագործումը: Վերապատրաստման ընթացքում ուսուցիչը պետք է պատասխաներ այս երեք ուղղությունների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցերի, պատասխաներ նաև ֆորումներում տրված հարցերին, գրեր մեկնաբանություններ գործընկերների պատասխանների վերաբերյալ, լրացներ ուսուցչի օրագիրը, մեկնաբանություններ գրեր նաև հատուկ հետաքրքրությամբ խմբերի ֆորումներում, մասնակցեր Բրիտանական խորհրդի փորձագետների վեբինարներին, պատասխաներ նրանց հարցերին գրավոր և բանավոր: Այս լարված աշխատանքը տևել է մոտ 9 շաբաթ՝ ամեն օր հատկացնելով դրան ամենաքիչը մեկ ժամ: Մեր դասավանդողների համար լավ առիթ է եղել նաև տարբեր պատասխաններում և կարծիքներում ներկայացնելու մեր կրթահամալիրում օտար լեզվի դասավանդման իրենց հեղինակայինը:

Այսքանից հետո մեր դասավանդողները ստացել են իրենց վաստակած հավաստագրերը, և ես շնորհավորում եմ նրանց:

Իրինա Ապոյան

Understanding and anticipating classroom management problems

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18096_6297_26%20(1).pdf

Understanding learner motivation

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_2242_6297_31%20(2).pdf

Engaging with assessment for learning

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18098_6297_28%20(1).pdf

Հերմինե Գևորգյան

Understanding and Anticipating Classroom Management Problems file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18890_6296_26%20(1).pdf

Understanding Learner Motivation file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_3634_6296_31%20(2).pdf

Engaging with assessment for learning file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18892_6296_28%20(1).pdf

Նունե Այդինյան

Understanding and anticipating classroom management problems

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_classroom_management%20(1).pdf

Understanding learner motivation

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_motivation%20(1).pdf

Engaging with assessment for learning

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_AfL%20(1).pdf

Աննա Գանջալյան

Understanding and anticipating classroom management problems

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_17899_6304_26%20(1).pdf

Understanding learner motivation

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_17901_6304_31%20(2).pdf

Engaging with assessment for learning

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_17900_6304_28%20(1).pdf

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Understanding and anticipating classroom management problems file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18080_6293_26%20(1).pdf

Understanding learner motivation file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18083_6293_31%20(1).pdf

Engagement with assessment for learning file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Cert_18081_6293_28%20(1).pdf

Կարծում եմ, որ նման վերապատրաստման դասընթացը հաջողությամբ ավարտող անգլերենի ուսուցիչը ունի անգլերենի ուսուցչին անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ և մանկավարժի որակներ, որպեսզի համարվի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող ատեստավորված ուսուցիչ:

Կամավոր ատեստավորման նոր կարգի նախագծում գրված է, որ 2023-ից արդեն 5-12-րդ դասարանների բոլոր ուսուցիչները պետք է ատեստավորվեն իրենց ուսումնական առարկաների թեստերով: Որևէ այլընտրանքի մասին խոսք չկա: Նախարարությունում կասկածեցին բոլոր ուսուցիչների առարկայական գիտելիքները հավաստող դիպլոմները, իսկ հիմա էլ մոռանում են իրենց տված խոստումը և հաշվի չեն առնում Բրիտանական խորհրդի հավաստագրե՞րը: Իսկ ո՞վ է ստուգում նախարարության ԳԹԿ-ի հարցաշարերը կազմող մասնագետների գիտելիքները: Միգուցե, նրանց նույնպե՞ս պետք է կասկածել: Եկե՚ք բոլորին կասկածենք ու ստուգենք:

Dear students, you should avoid making these mistakes typical of the students learning English.

 1. Do not use negation after unless which means “եթե չ…” Մի ժխտիր բայը «unless»-ից հետո:

I won’t help you unless you tell me the truth. Ես քեզ չեմ օգնի, եթե ճշմարտությունը չասես: Անգլերենում էլ կժխտվի, եթե օգտագործենք if շաղկապը unless-ի փոխարեն: I will not help you if you don’t tell me the truth. Հայերենում չկա unless-ին համապատասխան բառ:

Translate these sentences in both ways by using unless or if.

Մի՚ ներիր նրան, եթե ներողություն չխնդրի:

Ոչ մի տեղ չեմ կարողանա գնալ շաբաթվա վերջին, եթե աշխատավարձ չստանամ:

Եկեք թենիս խաղանք, եթե հոգնած չեք:

2. Do not use negation after the conjunction until (մինչև չ…)

I won’t leave home until you call me. Ես տնից դուրս չեմ գնա, մինչև չզանգես:

Translate into English

Նա չի այցելի մեզ, մինչև չհրավիրես:

Մենք չենք կարողանա լքել երկիրը, մինչև սահմանափակումները չվերացվեն:(remove the restrictions)

Ես չեմ խոսի, մինչև իմ փաստաբանը չգա:

3. Usually – սովորաբար, as usual – ինչպես սովորաբար; Do not say “as usually”

I usually come home at 6pm. I come home at 6pm, as usual.

Translate these sentences into English.

Ես սովորաբար չեմ խառնվում ուրիշի անձնական գործերին: (interfere with, personal affairs)

Նա, ինչպես սովորաբար, խառնվում է ուրիշի անձնական գործերին:

4. Which interrogative pronoun to use: which or what?

(What, which) parent is more helpful in the first year of life?

(What, which) Armenian writers have been translated into English?

In the first sentence, we definitely know that the choice is between two. So we should use “which”. “Which” is also used when the choice is among more than two people or things but you definitely know how many.

Which parent is more helpful in the first year of life?

In the second sentence, the choice is among an uncertain number of Armenian writers. So we should use “what”.

What Armenian writers have been translated into English?

Open the brackets using the right word.

(Which, what) colour T-shirt do you prefer: red, white or blue?

(What, which) are the ways of being a success in business?

5. either of …, neither of …, none of …

Either of + noun in the plural form + verb in the singular

Either of these books is interesting. Այս երկու գրքերից յուրաքանչյուրը հետաքրքիր է:

Neither of these books is interesting. Այս երկու գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

None of + noun in the plural form + verb in the plural form

None of these books are interesting. Այս գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ: Հայերենում այս դեպքում էլ է բայը եզակի թվով:

Choose the right verb form

Either of my close friends (wants, want) to spend the weekend in the country.

None of my friends (believes, believe) in this legend. It is rather a myth.

Neither of them (was, were) present at today’s meeting.

6. Now give short answers to the following disjunctive questions.

You do not smoke, do you? Եթե համաձայն ենք դիմացինի հետ, ապա հայերեն այսպես կպատասխանենք. «Այո՚, չեմ ծխում»: Իսկ անգլերեն ինչե՞ս կլինի պատասխանը:

You never watch Russian cartoons, do you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

You always avoid making such mistakes, don’t you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

You never make such mistakes, do you? Համաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

7. Formal and informal speechՊաշտոնական, քաղաքավարի և ոչ պաշտոնական խոսք

Put the following requests in order from the most formal to the most informal.

Quiet, please.

I’m terribly sorry to bother you, but would you mind being a little less noisy?

Could you please be quiet?

Shut up!

Will you be quiet, please?

Would you mind being a bit quieter?

Shhh!

8. Make these expressions more formal.

Hi, how’re things? –

D’you want a hand? –

Sugar? –

Coffee? –

Leave off! –

What? –

Can I have one? –

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ 4-ին:

Սոնա Բալայանը – մարտի 7-ին: Պատասխանել եմ 8-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – մարտի 7-ին: Պատասխանել եմ 8-ին:

Միքայել Վարդանյան – մարտի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – մարտի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհար Կարագյանը – մարտի 9-ին: Պատասխանել եմ 11-ին:

Դանղյան Արսեն – մարտի 10-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Մուտքի հղումը

Ածականների գործածումը –

an old man – ծեր մարդ, a young man – երիտասարդ (մարդ)

The opposite of a young man is an old man.

an old hat – հին գլխարկ, a new hat – նոր գլխարկ

The opposite of a new hat is an old hat. Rome is an old city. Charentsavan is a new city.

a tall man – բարձրահասակ տղամարդ, a short man – ցածրահասակ տղամարդ

Gor is a tall man. Hovhannes is a shoert man.

The opposite of tall is short.

a high mountain – բարձր սար, a low mountain – ցածր սար

Aragats is a high mountain. Ara is a low mountain.

The opposite of high is low.

-Everest is a high mountain. Azhdahak is a low mountain. Do you believe me?

-Yes, that is right.

-Elbrus is a low mountain. Do you believe me?

-No, that is wrong.

late in the evening – ուշ երեկոյան, early in the morning – վաղ առավոտյան

a strong man-ուժեղ տղամարդ, a weak woman-թույլ կին

strong tea – թունդ թեյ, strong coffee – թունդ սուրճ

 1. Մարտի 9-ին, ժամը 15:15-ին, փոքր դահլիճ

Օտար լեզուներ դասավանդողների հավաք-քննարկում. Հասարակագիտական ստուգատես 2022-ի մարտի 29-ի կլոր սեղան-քննարկմանն ընդառաջ հնարավոր առաջարկություններ, լրացումներ են անում 9-րդ դասարաններում անգլերեն դասավանդողները: Քննարկման թեման՝ «9-րդ դասարանցիների անգլերենի ամփոփիչ ստուգատես»:

Քննարկումից հետո Կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել 9-րդ դասարանցիների անգլերենի ամփոփիչ ստուգատեսի լրամշակված և վերջնական տարբերակը:

Իրականացված է: Քննարկմանը մասնակցեցին նաև ռուսերեն դասավանդողները:

Վերջնական տարբերակը ներկայացվել է կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիա:

«9-րդ դասարանցիների անգլերենի ամփոփիչ ելքի ստուգատես»
«Проект содержательного компонента проведения выпускного экзамена в 9-м классе при обучении по авторским программам»

2. Մինչև մարտի 15-ը կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել անգլերենի ուսումնական նյութեր ստեղծելու ուղեցույցը դասավանդողների համար:

Անգլերեն դասավանդողների ուղեցույց. ուսումնական նյութ: Հղումը ուղարկված է անգլերեն դասավանդողներին և կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիա:

3. Մինչև մարտի 14-ը կազմել անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

Մասնակցությունը անգլերենի ֆլեշմոբին.

2-3-րդ դասարանցիներ – 244 սովորող

4-5-րդ դասարաններ – 182 սովորող

6-8-րդ դասարաններ – 118 սովորող

9-12-րդ դասարաններ և Քոլեջ – 117 սովորող

4. Մինչև մարտի 22-ը վերամշակել և կրթահամալիրի լաբորատորիա ներկայացնել «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրով անգլերենի վերամշակված ուսուցման ծրագիրը:

Կատարված է. «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր. անգլերեն Մշակել և ներկայացրել են Աննա Գանջալյանը և Անի Մրտեյանը

Ծրագիրը ուղարկվել է «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի ղեկավարին և կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիա

5. Մարտի 21-25 Մասնակցություն գարնանային մանկավարժական ճամբարին

6. Մարտի 25-ին կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիա է ներկայացվել «Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հեղինակային ծրագրի այլընտրանքը. առարկայական բաղադրիչ «օտար լեզուներ»

Մարդու կյանքի յոթ փուլերը – The Seven Stages of Human Life

Ժամը 15:15, փոքր դահլիճ

Հավաք-քննարկման թեման «Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանքը 2022-ին»: Պատասխանատու՝ Յուրա Գանջալյան

Dear students, while checking your previous assignment I noticed some mistakes common nearly for all of you. Today’s lesson is devoted to these common mistakes. We shouldn’t neglect our mistakes. We should love them. When we love our mistakes and pay attention to them, they run away from us, but when we neglect them, they fall in love with us and follow us wherever we go.

Ինչպե՞ս անգլերեն ասել «Ես նույնպես», կամ «Ես էլ»:

I speak two foreign languages. – So do I.

I don’t speak any foreign language. Neither does my brother. (Nor does my brother.)

She can ride a horse. So can I.

My brother can’t ride a horse. – Neither can I.

Task 1

He never keeps his promise. – Իր եղբայրը նույնպես:

He always keeps his promise. Իր եղբայրը նույնպես:

You should do this work in time. Ես նույնպես:

Երբ ինչ-որ մեկը մի ինչ-որ ժամանակից սկսած, կամ էլ արդեն մի որոշ ժամանակ է, ինչ մի բան է անում, պետք է գործածել Present Perfect Continuous.

I have been working since morning. Առավոտից աշխատում եմ:

I have been working for 4 hours. Չորս ժամ է, ինչ ես աշխատում եմ:

Բայց եթե դադարեցրել է այդ բանը անելը, ապա գործածվում է Present Perfect.

I have worked at this office for 4 years. Ես 4 տարի այս օֆիսում եմ աշխատել:

Իսկ եթե նշվում է, որ ինչ-որ ժամանակ աշխատելուց հետո տեղափոխվել է այլ տեղ, ապա անցյալ ժամանակն է գործածվում:

I studied English for 3 years and then took up Spanish. Ես երեք տարի անգլերեն սովորեցի, իսկ հետո իսպաներենը ձեռնարկեցի:

Task 2.

She (to work) at this office ever since she graduated from the university.

She (to work) at this office for ten years and then (to move) to the USA.

How long you (to study) English. – I (to study) English for 5 years.

by և with նախդիրների ճիշտ օգտագործումը

Մի բան անելու միջոցով – by doing something

Ինչ-որ մի գործիքի միջոցով – with something

Task 3.

Մենք շատ նոր բառեր ենք սովորում կարդալով:

Մենք բառերի բացատրությունները սովորում ենք բառարանով:

Never, not only, only then բառերով սկսվող նախադասությունները.

Երբեք չեմ լսում ցածրաճաշակ (ռաբիս) երաժշտություն: Never do I listen to tasteless music.

Not only did he accept my suggestion, but he also gave his.

Only then did he understand agree with me.

Task 4.

Երբեք բաց չեմ թողնում իմ անգլերենի դասերը:

Միայն այդ ժամանակ հասկացա, որ նա այլևս չի ուզում աշխատել մեզ հետ:

Sentences beginning with “hardly”

Հազիվ էի ես ներս մտել, երբ հեռախոսը զանգեց: Hardly had I come in when the telephone rang.

Հազիվ էի ես մինչև վերջ կերել այդ մեծ կտոր թղվածքը, երբ տանտիրուհին ասաց … Hardly had I eaten up that big piece of cake when the hostess said …

Task 5

Translate

Հազիվ էր նա ներս մտել, երբ ինչ-որ մեկը բղավեց. «Փախե՚ք, ոստիկանը»:

Հազիվ էր նա մի բառ ասել, երբ տնօրենը ասաց. «Լռի՚ր»:

Now it is time for creative work.

Please write an essay on the topic “Fake news problem on Facebook

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ 25-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ 25-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – փետրվարի 26-ին: Պատասխանել եմ 27-ին:

Հրակ Քոսպեքեանը – մարտի 3-ին: Պատասխանել եմ 4-ին:

Միքայել Վարդանյանը – մարտի 4-ին: Պատասխանել եմ 5-ին:

Գոհար Կարագյանը– մարտի 9-ին: Պատասխանել եմ 10-ին: Ուղարկել է առաջադրանքը առանց կատարելու:

1.Անգլերենի առցանց պարապմունքներ փետրվարի 2-ին, 9-ին, 16-ին, 23-ին

2.Մշակվել են 9-րդ դասարանցիների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի անգլերենի ամփոփիչ ստուգատեսի անցկացման ձևը:

3.Ընթացքի մեջ է այլոց փորձի ուսումնասիրության համագործակցային նախագիծը:

«Այլընտրանքային կրթությունը Միացյալ թագավորությունում և ԱՄՆ-ում» Յուրա Գանջալյան

Альтернативные школы России. Школа-интернат “Летово” Ժաննա Հակոբյան

Լադո Աբխազավա. Վրաստան Ռինա Շագինյան

Այլընտրանքային դպրոցները Ֆրանսիայում դեռևս հետ են մնում. Կարինե Թևոսյան

4.Անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբի մեկնարկը տրվել է փետրվարի 16-ին

Կազմված առաջադրանքները խմբագրել ու համապատասխանեցրել եմ անգլերենի ֆլեշմոբների սկզբունքներին և տեղադրել եմ Google-ձևաթղթերում:

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

5. Իրականացվել է մենթորական աշխատանք (առկա հանդիպում-զրույցներ) Ալինա Աղասյանի և Արփի Թովմասյանի հետ:

Գործունեության հիմնական ուղղությունները՝

 • Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների հետ,
 • Մանկավարժական առաջավոր այլոց փորձի ուսումնասիրում , որի արդյունքում հոդված է հրապարակվում Դպիրում,
 • Կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության հեղինակների մեթոդական մշակումների, առաջավոր փորձի լուսաբանումներ և թարգմանություններ օտար լեզուներով
 • անգլերենի գրական ակումբի աշխատանքների վերսկսում կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների հետ,
 • Օտար լեզուների ուսուցման առարկայական ծրագրերի, ամփոփիչ ստուգատեսների լրամշակում և մշակում,
 • մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց զրույց հանդիպումներ կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողների հետ,
 • մենթորական աշխատանք կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողների հետ,
 • անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմում և անցկացում,
 • Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում,
 • Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Պարզաբանումներ.

Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների հետ

Պարապմունքները տեղի են ունենում յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 20:15-21:15: Պարապմունքների նպատակն է՝ անգլերենի օգտագործումը որպես միջոց մասնագիտական զարգացման, առարկայական մեթոդական մշակումների, ուսումնական նախագծերի իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու:

Մասնակիցները՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Տաթև Աբրահամյան   

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Շարունակվելու են մանկավարժության մեջ առաջավոր այլոց փորձի ուսումնասիրման աշխատանքները: Այս տարի փորձ է արվելու ուսումնասիրել ոչ միայն անգլիալեզու, այլ նաև  եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների լեզուներով հրապարակումները:

Այս ուղղությամբ առաջին համագործակցային նախագիծը դեռ ընթացքի մեջ է:

Արդեն իրականացվել են հետևյալ ուսումնասիրությունները՝

«Այլընտրանքային կրթությունը Միացյալ թագավորությունում և ԱՄՆ-ում» Յուրա Գանջալյան

Альтернативные школы России. Школа-интернат “Летово” Ժաննա Հակոբյան

Լադո Աբխազավա. Վրաստան Ռինա Շագինյան

Այլընտրանքային դպրոցները Ֆրանսիայում դեռևս հետ են մնում. Կարինե Թևոսյան

Ուսումնասիրության թեմաները առաջարկում է կրթահամալիրի լաբորատորիան կամ մանկավարժության ակումբը:

Կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության հեղինակների մեթոդական մշակումների, առաջավոր փորձի լուսաբանումներ և թարգմանություններ օտար լեզուներով

Թարգմանությունները, օտար լեզուներով լուսաբանումները երևում են օտարալեզու ենթակայքերում և Դպիրի համապատասխան օտարալեզու էջերում:

Անգլերենի գրական ակումբի գործունեությունը

2022-ի մարտ ամսից վերսկսվելու են անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունքները: Պարապմունքները լինելու են ամիսը մեկ անգամ:

Մարտ – The Shoemaker and the Devil by Anton Chekhov

Ապրիլ –  A School Story  by M.R. James

Մայիս – The Cop and the Anthem by O. Henry

Հունիս – The Necklace  Guy de Maupassant

Մնացած ամիսների համար թեմաները կգրվեն ընթացքում

Մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց-զրույց հանդիպումներ

Մասնագիտական որակների բարձրացմանը նպաստող առցանց զրույց-հանդիպումները կազմակերպվելու են հիմնականում սովորողների աշնանային, ձմեռային և գարնանային արձակուրդների ընթացքում՝ ամենօրյա:

Առցանց զրույց-հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են իրականացվող նախագծերը, լեզվական կառույցների ուսուցման առանձնահատկությունները, անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմման, օտար լեզուների ուսուցման 4 բաղադրիչների՝ լսելով հասկանալու, ընթերցելով հասկանալու, խոսելու և գրելու մեթոդաբանությանը վերաբերող հարցեր:    

Օտար լեզուների ուսուցման առարկայական ծրագրերի, ամփոփիչ ստուգատեսների լրամշակում և մշակում,

Փետրվար ամսին մշակվել է 9-րդ դասարանցիների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի անգլերենի ամփոփիչ ստուգատեսների ձևը:

Հունիս ամսվա ընթացքում վերամշակվելու են 2022-2023 ուստարվա օտար լեզուների առարկայական ծրագրերը:

Մենթորական աշխատանք կրթահամալիրում աշխատող, բայց ոչ լիարժեք աշխատանքային փորձ ունեցող անգլերեն դասավանդողների հետ

Շարունակվելու է Արփի Թովմասյանի (Քոլեջ), Ալինա Աղասյանի (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ), Նարե Արիստակեսյանի (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ) և Սոնա Քեհյանի (Արևելյան դպրոց-պարտեզ) հետ տարվող մենթորական աշխատանքները:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները

Շարունակվելու են պահպանվել անգլերենի ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմման սկզբունքները՝

 • Բացակայում են բառերի ուղղագրության իմացությունը ստուգող հարցեր:
 • Բացակայում են բառերի ձևաբանական և նախադասությունների շարահյուսական վերլուծություն պահանջող հարցեր:
 • Իսպառ բացակայում են նաև բառերի ստուգամանական իմացություն պահանջող հարցեր:
 • Գրեթե բոլոր հարցերը և դրանց ձևակերպումները նպաստում են միայն: հաղորդակցական կարողությունների և այլընտրանքային ու քննադատական մտքի զարգացմանը:
 • Ֆլեշմոբներում նվազագույնի են հասցված բազմընտրանքային հարցերը:
 • Նախապատվությունը տրվում է ուղղորդված կամ ազատ շարադրանքին, ստեղծականությանը:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մասնագիտական կողմնորոշմամբ 9-րդ դասարանցիների անգլերենի ամփոփիչ ելքի ստուգատեսը նախատեսվում է իրականացնել 2 օրերի ընթացքում՝ ներկայացման փուլ և գիտելիքների ու կարողությունների ստուգման փուլ:

Ներկայացման փուլ

Անգլերենը որպես օտար լեզու ընտրած յուրաքանչյուր սովորող նախապես պատրաստում և ելքի ստուգատեսի առաջին օրը իր դասընկերներին, դասավանդողներին և ծնողներին է ներկայացնում մասնագիտական կողմնորոշմանը վերաբերող իր անգլերեն սահիկաշարային հաղորդում-ներկայացումը:

Սովորողն իր հաղորդում – ներկայացման մեջ ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 • Անուն ազգանուն, դասարան
 • Ընտրությամբ ուսումնական առարկաների ցանկը և դրանք ընտրելու հիմնավորումը
 • Ընտրությամբ ուսումնական առարկաների կապը ապագա մասնագիտության հետ
 • Արդյո՞ք իմ ընդունակությունները, բնավորության գծերը, սիրած զբաղմունքները որևէ կերպ համապատասխանում են իմ ընտրած ապագա մասնագիտությանը:
 • Ի՞նչ ուսումնական նախագծեր, հետազոտական աշխատանքներ եմ իրականացրել, որոնք որևէ կերպ կարող են առնչվել իմ ապագա մասնագիտությանը:
 • Ի՞նչ գրքեր, հոդվածներ եմ կարդացել, որոնք իրապես բավարարել են իմ հետաքրքրությունը:
 • Արդյո՞ք կրթահամալիրում կազմակերպված հրավիրյալ մասնագետների հետ հանդիպումները որևէ դեր ունեցել են քո մասնագիտական կողմնորոշման հարցում:
 • Հիմնավորված շարադրանքով ներկայացրու, թե որտեղ ես շարունակելու քո կրթությունը 9-րդ դասարանը ավարտելուց հետո:

Գիտելիքների և կարողությունների ստուգման փուլ

Ունկնդրելու կարողությունների ստուգում

Ունկնդրելու տեքստերը կարող են լինել. կարճ նկարագրություն կարճ տեղեկատվական տեքստ, հայտարարություններ, երգեր, բա­նա­ստեղ­ծու­­թյուններ, հարցազրույց, պարզեցված (ադապտաց­ված) հատված գեղարվես­տական երկերից, հեքիաթնե­րից, տեսա­ֆիլ­մ: Ստուգվում են հետևյալ կարողությունները՝

 • Կարողանալ հասկանալ ծանոթ թեմայով լսվող նյութի հիմնական բովանդակությունը
 • Կարողանալ հասկանալ հիմնական փաստերը և իրադարձությունները
 •  Կարողանալ հասկանալ լսվող նյութի ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է ամենօրյա կենցաղային հարցերին
 • Հասկանալ ծանոթ թեմայով մուլտֆիլմի, տեսա­ֆիլ­մի գլխա­­վոր իմաստը, կարճ տեղե­կու­թ­յուն տալ այդ մասին՝ արտահայտելով նաև սեփա­կան կարծիքը
 • Հասկանալ առօրյա իրադար­ձությունների մասին հեռուս­տա­տեսային կամ ռադիո­հա­ղոր­­դումների, կարճ ձայնա­գրու­­թյունների հիմնական բո­վանդակությունը

Առաջարկվում է ունկնդրելով հասկանալու կարողության ստուգման արդեն փորձարկված օրինակելի մի ձև.

https://listenaminute.com/ կայքից ընտրվում են մասնագիտական կողմնորոշմանը, ինքնահաստատմանը, ապագա պլաններին, սեփական ներուժի բացահայտմանը, առողջ ապրելակերպին, ինքնակրթությանը վերաբերող մեկ րոպե տևողությամբ ձայնագրություններ: Լսելով ձայնագրությունները՝ սովորողները պատասխանում են տեքստի հիմնական բովանդակությանը, առանձին փաստերին, իրադարձություններին, մտքերին վերաբերող հարցերին:

  Ընթերցելով հասկանալու և թարգմանչական կարողությունների ստուգում

Ընթերցման համար տեքստեր կարող են լինել նախամիջին և միջին մակարդակի պարզեցված գեղարվեստական գրականությունից հատվածներ, պարզ տեղեկատվություններ, էլեկտրոնային նամակներ, գովազդներ, հայտարարություններ և այլն:

Ստուգվում են հետևյալ կարողությունները՝

 • Ընթերցելուց հետո կարողանալ որոշել տեքստի թեման և տիպը,
 • կարողանալ որոշել ընթերցված տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը, գաղափարը և հեղինակի միտքը,
 • կարողանալ ընթերցելուց հետո վերապատմել տեքստը դեպքերիև իրադարձությունների ճիշտ հերթականությամբ,
 • առանց բառարանի օգնության կարդալ և հասկանալ նախամիջին (A2) մակարդակով գրված գեղարվեստական պարզեցված գրականությունը
 • բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ միջին (B1) Intermediate մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը

Առաջարկվում է ընթերցելով հասկանալու և թարգմանչական կարողությունների ստուգման արդեն փորձարկված օրինակելի մի ձև.

Տրված է A2-B1 մակարդակի անգլերեն տեքստի առաջին մասը անգլերեն, իսկ մյուսը՝ հայերեն: Սովորողը կարդում է տեքստի անգլերեն մասը և հայերեն  շարունակությունը թարգմանում է անգլերեն, որից հետո պատասխանում է տեքստի հիմնական տեղեկատվությանը, գաղափարին, հեղինակի ասելիքին վերաբերող հարցերին:

Թարգմանության միջոցով ստուգվում է նաև սովորողի անգլերենի լեզվական նյութի իմացությունը` բառապաշար, ձևաբանական և շարահյուսական տարրեր:

Ստուգվում են խոսելու հետևյալ կարողությունները՝

 • Ինքն իրեն, ընտանիքի անդամներին և ընկերներին ներկայացնելը,
 • դպրոցական կյանքի, առօրյաի և ուսումնառության գործունեության մասին զրույց վարելը,
 • սիրելի զբաղմունքը և հետաքրքրությունները ներկայացնելը
 • զրույց վարել ընտրությամբ ուսումնական առարկաների մասին. արդյո՞ք ընտրությամբ ուսումնական առարկաները որևէ կերպ կապ ունեն ապագա մասնագիտության հետ,
 • սեփական ներուժի բացահայտմանը վերաբերող զրույցներ վարելը.
 • Կրթահամալիրի Քոլեջի նախամասնագիտական և միջին մասնագիտական ուսուցման մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը,
 • Արդեն անհետացող մասնագիտությունների և նոր զարգացող մասնագիտությունների մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը

Գրելու և գրածը բանավոր ներկայացնելու կարողության ստուգում ըստ ոսումնական բլոգներում հրապարակված նախագծային նյութերի: Սովորողները ներկայացնում են իրենց ուսումնական բլոգներում կատարած հետազոտական աշխատանքները:

Առաջարկվում է սեփական մտքերը գրավոր արտահայտելու հետևյալ ստեղծագործական, հետազոտական թեմաները թեմաները՝

 1. SOS – Save Our Space. We need your help to clean up our city. What have you ever done or are going to do to keep it clean?
 2. Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.
 3. If you could change one important thing in your country, what would you change? Use reasons and specific examples to support your answers.
 4. My favourite elective school subjects. Are they connected with my future profession?
 5. What are the advantages of studying at Mkhitar Sebastatsi EduComplex?
 6. The Internet in my life. The advantages and disadvantages of Media education.
 7. Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?
 8. Educational camps in our school. Which camp do you prefer-summer or winter? Why? Tell about your favourite activity during the camps.
 9. Folk music and dance classes in our school. The song and dance which I like most of all.
 10. Sports and arts in my life.
 11. Do we live to work or work to live?

Գնահատում

Ներկայացման փուլ – առավելագույնը 5 միավոր

Ունկնդրելու կարողություններ – առավելագույնը 5 միավոր

Ընթերցելով հասկանալու և թարգմանչական կարողություններ – առավելագույնը 5 միավոր

Գրելու և գրածը բանավոր ներկայացնելու կարողության ստուգում ըստ ոսումնական բլոգներում հրապարակված նախագծային նյութերի – առավելագույնը 5 միավոր:

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Անահիտ Մելքոնյան

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

Առցանց հարթակի հղումը

Let’s discuss this text by asking questions to each other. Եկեք քննարկենք այս տեքստը՝ միմյանց հարցեր տալով:

I work at (at the North School, at the Middle School, at the High School, ) of Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex. Every day I go to school at 9 in the morning. Before classes, we gather (հավաքվում ենք) in the marble hall. We dance and sing in the marble hall. It is called our general morning training. After our general training, we go to the classrooms and have our lessons. I usually have 4-5 lessons every day. After the fourth lesson, we have a long break. It is our lunch break. Some students run out of the school to the shop to buy sandwiches. Some students and the teachers go to the school canteen (ճաշարան). During our lessons, we use notebooks and the big smart TV set. The students open their blogs and read out their homework. Sometimes (երբեմն) they ask questions and I answer their questions.

The lessons are usually over (դասերը սովորաբար ավարտվում են) at 14:30 ( half-past two ). I go home at 3 pm.

I arrive (գալ, ժամանել) home at nearly 4 o’clock. When I am at home, I feel (զգալ) that I am really tired. (հոգնած). We have dinner at five or six. We usually have soup, vermicelli, macaroni, or rice pilaf, mashed or fried potatoes with meat or vegetables for dinner. After dinner, I speak with my wife (sister, parents) and play with my son.

Then it is time for me to open my Email post and answer the letters. I also open my students’ blogs and read their blog entries. (entry -բլոգի հրապարակում)

I sometimes (երբեմն) watch (դիտել) the news on TV.

I usually go to bed at 11:30 (half-past eleven).

Dear students, all the given sentences seem to be grammatically and lexically correct but there are mistakes in them. Try to correct them.

I enjoyed very much at the party last night.

The beer isn’t enough for everybody.

She entered into the room.

He asked me how much time did I spend on my lessons.

Only then I understood my mistake.

Have you already finished your work?

Whoever telephones me, tell him that I am taking a shower.

Were all the students present? Yes, everybody were in the hall.

What rough mistake!

Please explain me how to translate such idioms into Armenian.

I think he won’t accept our invitation.

I know her for ten years.

He asked me where did I see her the previous day.

Go to the magazine and buy some food for our picnic lunch.

She married with him last year.

Neither his friends nor he are in time for classes.

Bread and cheese are what I prefer in the mornings.

I don’t like rapping. – So do I.

Hardly did I arrive when a quarrel started.

I have forgotten my mobile phone at home.

I am waiting for you here since 9 o’clock.

I have seen him three days ago.

Biologists carry out experiences on rats.

How she dances beautifully!

This is best book I have ever read.

I don’t take care of your opinion. It is my word that counts here. (the mistake is in the first sentence)

Our math teacher allows to use calculators in class.

We can learn a lot of new words with reading.

Come and sit besides me, my dear.

Tom said that I may borrow his car.

Tell me when are you going on holiday.

Are you agree with me?

When was constructed the new building of the Matenadaran?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – փետրվարի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Մարիա Ազնաուրյան – փետրվարի 17-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հայկ Խաչատրյան – փետրվարի 16-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – փետրվարի 21-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյան – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 23-ին: Պատասխանել եմ 24-ին:

Գոհար Կարագյան – մարտի 9-ին: Պատասխանել եմ 10-ին:

Միացյալ թագավորություն

Հրապարակված է «The Good Schools Guide – Լավ դպրոցների ուղեցույց» կայքում

Այլընտրանքային դպրոցները, որոնք երբեմն հայտնի են որպես առաջադեմ դպրոցներ, առաջարկում են կրթության ոչ ավանդական մոտեցում: Նրանք համապատասխանում են այն ծնողներին, ովքեր չեն հավանում ավանդական դպրոցներն իրենց ոչ ճկուն ուսումնական ծրագրերով և ուսպլաններով, և այն երեխաներին, ում ներուժը չի ծաղկում ավանդական դպրոցական միջավայրերում:

Ինչու՞ ընտրել այլընտրանքային դպրոցներ

Ծնողները երբեք էլ լիովին վստահ չեն, որ ճիշտ որոշում են կայացնում: Ծնողների համար որևէ գիրք չկա, որը կարող էր ուղեցույցի դեր կատարել, թե ինչպես դաստիարակել երեխաներին, երբ նրանք դպրոցական են: Հասկացող ծնողի համար ավելի դժվար բան չկա: Ինչպիսի՞ կրթության միջոցով կարելի է բացահայտել երեխայի մեջ դեռ քնած ներուժը: Ինչպե՞ս գտնել այն կրթությունը, որը ամենաշատը կօգնի հենց քո երեխային:

Միայն քաջ ծնողն է բռնում իր երեխայի ձեռքից ու դուրս բերում նրան անընդհատ ահագնացող ավելի ու ավելի բարձր արդյունքներին ձգտող քննությունախեղդ մարաթոնյան վազքի հոսանքից, ուր միայն փաստեր են սերտում, կանոնավոր տնային աշխատանքներ կատարում և հարցաշարերին պատասխանում: Բայց եթե դու վագրատիպ ծնող ես, ով իր դաժան հայացքով արդեն նախօրոք ուրվագծել է իր զավակի ապագան Օքսֆորդում կամ Քեմբրիջում, ապա այլընտրանքային դպրոցը, հավանաբար, քո երեխայի համար չէ: Այլընտրանքային դպրոցն ընտրած ծնողն այն կարծիքին է, որ ավանդական խիստ դպրոցում երեխան նմանվում է շարժափոկի դիմաց կանգնած բանվորին, որն արագ ձգում է իր մոտով անցնող պտուտակը ու աստիճանաբար վնասում իր ինքնագնահատականը, անվերադարձ հեռացնում իրենից ստեղծականությունը, նախաձեռնողական ձիրքը:   

Ի՞նչ են տալիս այլընտրանքային դպրոցները

Այլընտրանքային կամ առաջադեմ դպրոցներն առաջարկվում են իրենց սեփական անհատական, սովորաբար ոչ ֆորմալ մոտեցումները կրթական տարբեր աստիճաններում: Նրանք կարող են սկսվել Լոնդոնի հյուսիսային մասում գտնվող Ալֆրեդ Թագավորի դպրոցից, որտեղ մինչև 10 տարեկան դառնալը երեխան որևէ քննություն չի հանձնում, համազգեստ չի կրում և ուսուցիչներին անունով է դիմում, իսկ ուսպլանն էլ չի տարբերվում ավանդական դպրոցների ուսպլանից, մինչև Սաֆֆօլքի Սամըհիլ (Summerhill School in Suffolk) դպրոցը, որտեղ ուսումնական առարկաներն իրենց դասաժամերով ամբողջությամբ ընտրովի են: Որոշ դպրոցներ էլ, ինչպիսիք են Սթեյների դպրոցները (Steiner Schools) և Բրոքվուդ Փարկը (Brockwood Park) խիստ հոգևոր ուղղվածություն ունեն, մինչդեռ ուրիշները, ինչպիսիք են Սենդսի (Sands Schools) դպրոցները ժողովրդավարական հիմքի վրա են գործում: Ի տարբերություն ավանդական դպրոցների, այստեղ դասարաններում սովորողները կարող են տարատարիք լինել և համեմատաբար ավելի քիչ ուսումնական առարկաներ են դասավանդվում:        

Ինչպե՞ս են տարբերվում այլընտրանքային դպրոցները

Յուրաքանչյուր այլընտրանքային դպրոց ունի իր ուրույն դեմքը և ուղղվածությունը, բայց ունեն հատկանիշներ, որոնք ընդհանուր է բոլորի համար և որոնցով տարբերվում են ավանդական դպրոցներից.

 • Չափը – նրանք հարաբերականորեն ավելի փոքր են, քան ավանդական դպրոցները՝ ուսուցիչ-սովորող ավելի բարեհոգի ու սերտ հարաբերակցությամբ: Որոշ դպրոցներում, ինչպիսիք են Սթեյների դպրոցները, ուսուցիչը միևնույն դասարանի հետ տարիներով է աշխատում, որպեսզի ամուր հարաբերություններ ստեղծվեն:
 • Ոչ ավտորիտար են: Որոշ դպրոցներ ունեն տնօրեններ, որոշ դպրոցներ էլ՝ չունեն, բայց սովորողները (և երբեմն էլ ծնողները) սովորաբար ընդգրկվում են որոշումներ կայացնելու գործում: Այս դպրոցներում արժևորվում է յուրաքանչյուրի տեսակետը:
 • Ավելի քիչ կառուցվածքային ուսումնական ծրագրեր են գործածվում: Ուսումնառությունն ընթանում է ավելի քիչ քննություններով և ավելի շատ՝ փորձառությամբ սովորելուվ, տարբեր խնդիրներ լուծելով և թիմային աշխատանքով:

 Շատ պետական և անկախ դպրոցներ ընդունել են այլընտրանքային դպրոցներին բնորոշ գործունեության տարրեր, բայց այդ ամենը նրանք մակերեսորեն են անում: Անտառային դպրոցներից մինչև աշակերտական խորհուրդներն ու խաղով ուսումնառությունը ինչ-որ ձևով ու ինչ-որ ժամանակով ընդհատում են ավանդական դպրոցի խիստ ծրագիրը: Այնուամենայնիվ, նրանց գերխնդիրը մնում է քննությունակենտրոն ուսուցումը, դասացուցակով ու դաս-դասարանական պարապմունքներով առարկայական ծրագրերի կատարումը:   

Ի՞նչ ընդհանուր բացասական կողմեր ունեն այլընտրանքային դպրոցները

 • Ուսուցման և ուսումնառության արագությունը. ծնողները բողոքում են, որ ուսուցումն իրականացվում է ըստ նոր նյութը ամենադանդաղը յուրացնող սովորողի կարողությունների, ինչը ձանձրացնում է արագ մտածող սովորողներին: Մեր կրթահամալիրի դպրոցներում նախագծային և բլոգային ուսուցման-ուսումնառության, անհատական ուսումնական պլանների, ընտրությամբ գործունեունեությունների, ուսումնական թվային միջավայրի  շնորհիվ  դասավանդողները կարողանում են հաղթահարել այս մարտահրավերը:  
 • Տարիներ շարունակ այլընտրանքային դպրոցների ուսուցիչների հմտությունները չէին վերահսկվում, և այդ առումով դրանք մի քիչ վիճակախաղի նման էին: Այդուհանդերձ, այդ բացը մեղմացել է ուսուցչի աշխատանքի ավելի հաճախակի գնահատումներով և շարունակական վերապատրաստումներով: Մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության բաց համակարգը, կրթահամալիրի կայքն ու ենթակայքերը, մանկավարժության կենտրոնի, լաբորատորիաների, ակումբների, ուսկենտրոնների, դասավանդողների և սովորողների ուսումնական բլոգների բաց հասանելիությունը խոսում է այն մասին, որ մեր կրթական ծրագրի իրականացման ընթացքը, դասավանդողների և յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական աշխատանքները բաց են, հասանելի և վերահսկելի:
 • Կառուցվածքը. այլընտրանքային դպրոցների կառուցվածքի ակնհայտ բացակայությունը կարող է խնդիր լինել որոշ սովորողների և ծնողների համար: Կրթահամալիրի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած հարցի պատասխան կարելի է ստանալ կրթահամալիրի կայքի քարտեզից՝ իր մոտ 110 կետերով ու հղումներով: Արդեն տևական ժամանակ այլոց փորձի ուսումնասիրությունների ընթացքում տարբեր երկրների բազմաթիվ ուսումնական հաստատությունների կայքեր եմ աչքի անցկացրել, սակայն գործառույթների նման համապարփակ ու հասանելի ներկայացում երբևէ չեմ հանդիպել:
 •  Խստության պակաս կա: Այլընտրանքային դպրոցի մի ծնող գրել է. «Կցանկանայի, որ առարկայական դասավանդողները մի քիչ ավելի պահանջկոտ լինեին: Ես համոզված չեմ, որ իմ տղան ուսման մեջ լիարժեք է դրսևորում ինքն իրեն: Կարծում եմ, որ նա միայն այն ժամանակ է ջանասիրաբար աշխատում, երբ հետաքրքրված է»: Բայց ինչու՞ պետք է սովորողը հետաքրքրված լինի բոլոր ուսումնական առարկաներով: Կարծում եմ, որ այլընտրանքային դպրոցի ամենամեծ առավելությունը հենց այն է, որ չի պարտադրվում այն, ինչի նկատմամբ սովորողը չունի հետաքրքրություն: Ես չեմ հիշում, որ մեր կրթահամալիրից որևէ մի սովորող ոսկե մեդալով ավարտած լինի Ավագ դպրոցը: Այդուհանդերձ, մենք բազում պայծառ սովորողներ ենք ունեցել:   

Այլընտրանքային դպրոցների ցանցերը

Forest Schools – անտառային դպրոցներ

Անտառային դպրոցները սկիզբ են առել 1970-ականներին Դանիայում: Անտառային դպրոցները առանձին ֆիզիկական շենքեր չունեն: Դրանք նախակրթարանային տարիքի և տարրական դպրոցի տարիքային խմբերի համար են, որոնք աշխատում են ավանդական դպրոցների նորմալ ուսումնական ծրագրերով, բայց ունեն շաբաթվա մեջ մեկ-երկու օր բնության մեջ (հիմնականում անտառային վայրերում) անցկացնելու գործառույթ: Նրանք գնում են անտառային պարապմունքների ցանկացած եղանակի՝ պայծառ արևային, անձրևոտ, թե ձնառատ: Այնտեղ նրանք փորում են գետինը, հողի շերտերն են ուսումնասիրում, խոշորացույցով մրջյունների և այլ միջատների վարքին են հետևում, եղինջի ցողուններից պարան են հյուսում, ծառի ճյուղերից նետ ու աղեղ են պատրաստում, ծառից ծառ ճոճանակ են կապում, անձրևից պատսպարվելու համար թիմային աշխատանքով ծառի ճյուղերից ու տերևներից ապաստարան են պատրաստում և այլ նպատակաուղղված աշխատանքներ անում և ձևավորում են այնպիսի հմտություններ, որոնք հնարավոր չէ ձեռք բերել որևէ դասագրքով:

 «Ազատ բացոթյա կյանք» գաղափարով դպրոցների հիմնավորող դրույթներն են՝

 • Ինքնագնահատման և ինքնավստահության բարձրացումը
 • Համագործակցական, հաղորդակցական հմտությունների բարելավումը
 • Մոտիվացիայի բարձրացումը, ինքնաբացահայտումը և ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունքը
 • Միջավայրի նկատմամբ տիրոջ հոգատար վերաբերմունքի և հպարտության զգացումի  ստեղծումը
 • Շրջակա միջավայրի ավելի լավ իմացությունը

Մեր կրթահամալիրի «Արատեսը դպրոց բնության գրկում»-ը արդյո՞ք նույն գաղափարախոսությունը չունի:

Տնային կրթության այլընտրանքային դպրոցներ

2015 թվականի տվյալներով Միացյալ թագավորության 37000 պրոցահասակ երեխա տանն է կրթություն ստանում: Այդ թիվն իրականում ավելի մեծ է, քանի որ դրանում հաշվառված են միայն այն երեխաները, ովքեր սկզբում դպրոց են հաճախել, բայց մի որոշ ժամանակ հետո ծնողները նախընտրել են իրենց երեխաները պետք է տնային կրթություն ստանան: Տնային այլընտրանքային դպրոցներում ծնողներն են կազմում իրենց երեխաների կրթական ծրագրերը, վարձում են մասնավոր կրկնուսույցներ և սկսվում է ուսումնառությունը: Տնային կրթություն ստացած երեխան միջնակարգ կրթության ավարտական վկայական կստանա, եթե հանձի սահմանված պարտադիր քննությունները

Տնային կրթությունը Միացյալ թագավորությունում ապօրինի չի դիտվում , ինչպես որոշ երկրներում: Օրինակ՝ Գերմանիայում տնային կրթությունը ապօրինի է համարվում. այս երկրում բոլոր երեխաները պետք է դպրոց հաճախեն: Հայաստանում նույնպես չեն գործում տնային դպրոցներ:

Տնային այլընտրանքային դպրոցների դրական և բացասական կողմերը  

Դրական կողմերը

Ազատական են. Ազատված են պետական պարտադրված ուսպլաններից և առարկայական ծրագրերից: Ծնողն ազատ է կրթելու իր երեխային այնպես, ինչպես ուզում է: Կառավարությունը լիովին ծնողի հայեցողությանն է թողնում, թե երբ, ինչպես, որտեղ և ինչ ծրագրով կրթել երեխային: Ուսումը լիովին անձնավորված է: Եթե որևէ ուսումնական առարկա չի հետաքրքրում (ներառյալ պարտադիր համարվող մաթեմատիկան կամ անգլերենը), կարելի է դրանք բաց թողնել, կամ էլ անդրադառնալ դրանց ավելի ուշ:

Անհատականացված ուսումնառություն է.

Որոշ տնային դպրոցներ ինքնուրույն են մշակում ծրագրերը, որոշ դպրոցներ էլ օգտվում են պետական ավանդական դպրոցների ծրագրերից, որոշ ծնողներ էլ այնքան խստապահանջ են, որ կրկնօրինակում են ավանդական դպրոցին հատուկ դասացուցակը: Վիճակագրական հարցումները հայտնում են այն մասին, որ տնային դպրոցներում սովորողների 80%-ը հետագայում ուսումը շարունակում է համալսարանում: Հետաքրքիր դիտարկում. վերը նշված ցուցանիշին հակառակ՝ հիմնական դպրոցների բոլոր սովորողների միայն 10%-ն է իր կրթությունը շարունակում ավագ դպրոցում, իսկ հետո էլ՝ համալսարանում: Սա խոսում է այն մասին, որ տնային այլընտրանքային դպրոց են նախընտրում այն ծնողները, ովքեր ուզում են, որ իրենց երեխաները բարձրագույն մասնագիտական կլրթություն ստանան:

Ցանկացած տեղ կարող է ուսումնական պարապմունքի վայր լինել

Թանգարանները, գրադարանները, թատրոնները, ցուցահանդեսները, բուսաբանական և կենդանաբանական այգիները, խոհանոցը յուրատեսակ ընդարձակ դասասենյակներ են:    

Բացասական կողմերը

Երեխաները կարող են որոշ ուսումնական առարկաներից ակադեմիապես հետ մնալ և չկարողանալ հանձնել միջնակարգ դպրոցի ավարտական և համալսարանի ընդունելության քննությունները:

Կարող են սոցիալական շփման բացթողումներ լինել:

Ավանդական դպրոցները միայն գիտելիք և կարողություններ չեն փոխանցում երեխաներին: Մեծ շեշտադրում կա համագործակցային, թիմային աշխատանք կատարելու հմտությունների ձևավորման վրա: Սրանք հատկանիշներ են, որոնց չափազանց դժվար կլինի ձևավորել տնային դպրոցներում:

Ծնողի համար տնային դպրոցը չափազանց ծախսատար և ժամանակատար է:

Տարիներ շարունակ մի շարք ուսումնական առարկաների կրկնուսույցներ վարձելը, երեխայի հետ տարբեր ուսումնական ճամփորդությունների գնալը, սպորտային ակումբներ հաճախելը և՚՚ ծախսատար է, և՚՚ ժամանակատար:

Շտայներ Վալդորֆյան դպրոցներ

Ի՞նչ դպրոցներ են սրանք:       

Այս դպրոցների առաջինը հիմնադրել է գերմանացի փիլիսոփա և բնագետ դոկտոր Ռուդօլֆ Շտայները 1919 թվականին: Այս դպրոցները նպատակ ունեն ապահովել անշտապ և ստեղծագործ ուսումնական միջավայր, որը կազմակերպվում է Շտայների տեսությունների հիման վրա՝ երեխաների զարգացման տարբեր փուլերի վերաբերյալ: Մեծ Բրիտանիայում կա մոտ 29 Վալդորֆյան դպրոց, որոնցից չորսը ֆինանսավորվում են պետության կողմից: Ուսուցման վաղ տարիներին կենտրոնանում են խաղի և ձեռքով արվող գործունեության վրա, իսկ ֆորմալ կրթությունը սկսվում է 7 տարեկանից հետո:

Ուղղվածությունը.

Շեշտը դրվում է ստեղծագործության վրա՝ առատ նկարչությամբ, երաժշտությամբ և շարժումներով, պյեսների բեմադրություններով, ձեռագործությամբ և այգեգործությամբ: Նպատակը գործնական և ակադեմիական առարկաների միջև հավասարակշռությունն է: Բոլորը սովորում են փայտագործություն, ինչպես նաև ձեռագործություն և կար ու ձև: Սովորողներն իրենք են պատրաստում իրենց երաժշտական գործիքների պատյանները և կարում իրենց վերնաշապիկները:

Մանկավարժական աշխատողները.

Վալդորֆյան դպրոցը չունի տնօրեն`դասավանդողների խումբ և ղեկավար ամբիոն, որի անդամներն ամեն տարի փոփոխվում են՝ հիերարխիայից խուսափելու համար: Ուղղակի հաշվետվողականության բացակայությունը կարող է հիասթափեցնող լինել ծնողների համար և ֆինանսական կառավարումն էլ այնքան հարթ չի ընթանում, ինչպես ավանդական դպրոցներում:

Michael Hall School – Մայքլ Հոլը երկրում հայտնի տիպիկ Վալդորֆյան դպրոց է: Դպրոցի ամբողջ տեղանքը և դպրոցի շենքը փառահեղորեն կանաչապատված են: Կարծես կախարդական մի վայր է՝ հեռու այսօրվա իրականությունից: Դասասենյակների պատերին արվեստի գործեր են փակցված, իսկ վիտրաժային ապակիներից լուսավորվող աստիճանները շրջագծում են բնական խաղահրապարակները: Աշակերտներն այստեղ ընտրություն չեն կատարում արվեստի և սպորտային գործունեության միջև: Բոլոր ուսումնական առարկաների ինտեգրված ուսուցում-ուսումնառություն է ընթանում: Այստեղ հավասարապես ուշադրություն է դարձվում երեխայի ֆիզիկական, էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ, մշակութային և հոգևոր կարիքներին: Ուսումնական ծրագիրը նախատեսված է երեխայի զարգացման տարբեր փուլերին ներդաշնակ աշխատելու համար նախակրթարանային տարիքից սկսած մինչև 18 տարեկան դառնալը:

Մոնթեսորիի դպրոցները

Ուղղվածությունը

Առաջին դպրոցի (1907) հիմնադիրը  եղել է իտալացի առաջին կին բժիշկ, փիլիսոփա և մանկավարժ Մարիա Մոնթեսորին: Նրա մանկավարժական մոտեցման էությունը երեխայի հոգու մեջ անկախության սերմանումն է. երեխան դեռ վաղ տարիքից իր իսկ ընտրությամբ զբաղվում է իր անձը զարգացնող գործունեությամբ: Տարատարիք խմբերում երեխան ազատ է իր համար հետաքրքիր գործունեության ընտրության հարցում: Միացյալ թագավորությունում հիմնականում նախակրթարանային տարիքի երեխաներն են ընդգրկված այս դպրոցներում, բայց կան նաև մի քանի միջին և ավագ դպրոցներ:

Ի՞նչ կարողություններ են զարգացվում այս դպրոցներում     

Խրախուսվում է ստեղծագործական գործունեությունը, հետախուզումը և խնդիրների լուծումը: Երեխաները ազատ տեղաշարժվում են դասարանում և ամբողջությամբ ներգրավված են իրենց ուսումնառության մեջ: Յուրաքանչյուր երեխա աշխատում է իր մի նոր բան ընկալելու միայն իրեն բնորոշ արագությամբ: Մանկավարժական անձնակազմը միջամտում և օգնում է երեխաներին լուծումներ գտնել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքերում: Այստեղ տարատարիք դասարաններում տարիքով փոքրերը հետևում են իրենցից տարիքով ավելի մեծ երեխաների գործունեությանը և որոշ բաներ յուրացնում նրանցից: Այս մոտեցումը հիշեցնում է մեր կրթահամալիրում իրականացվող «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծը:

Վաղ տարիների դասասենյակի ուսումնական նյութերը փայտից են կամ ճենապակուց, որոնք սուզվում են ջրում, կամ լողում դրա մակերևույթին, կապում են տարբեր առարկաներ, կամ իրենց ձևերով տեղավորվում են միմյանց մեջ: Երեխաները տառերը սովորում են՝ կտրելով դրանք հղկաթղթից և մատները սահեցնում դրանց եզրերով, իսկ թվերը ուլունքաշղթաներ են կազմում: Հիշեցնում է մեր կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների նախակրթարանային տարիքի խմբերի «Տառթխիկները»:

Կրթական ավելի բարձր աստիճաններում (տարրական, հիմնական, միջնակարգ) ուսուցում-ուսումնառությունը ավելի շատ ծրագրային է: Սովորողներին մեկ շաբաթվա համար առաջադրանքներ են տրվում, բայց սովորողներն իրենք են որոշում, թե ինչ հերթականությամբ անեն: Նրանք պատասխանատվություն են կրում առաջադրանքները կատարելու և դրանք ուսուցչի հետ քննարկելու համար:

Երեխաները պատասխանատվություն են կրում առաջադրանքները կատարելու և դրանք ուսուցչի հետ քննարկելու համար: Բացակայում են ֆիքսված դասաժամերով դասացուցակները, չեն տրվում նախօրոք կազմած չանձնավորված առաջադրանքներ և չեն կազմակերպվում քննություններ և թեստային ստուգումներ:

Միացյալ թագավորությունում հայտնի առանձին այլընտրանքային դպրոցներ, որոնք համարվում են գերայլընտրանքայիններ՝ այլընտրանքայինների այլընտրանքներ

Brockwood Park School – Բրոքվուդ Փարք գիշերօթիկ դպրոցը  (Բրամդին)

Ինչպես ասում է հիմնադիր, մանկավարժ և փիլիսոփա Կրիշնամուրտին, «կրթությունը էջի վրա գրվածը ձեր ուղեղին փոխանցելը չէ: Կրթությունը բացում է ընկալման դռները դեպի կյանքի վիթխարի շարժը»: Այս դպրոցում սովորելով՝ երեխաները սովորում են ապրել և հասկանալ իրենք իրենց որպես ուսումնասիրության արժանի մի բան:

Մինչև 16 տարեկանը սովորողները երեք հիմնական դասընթաց են անցնում՝ բնագիտություն, մաթեմատիկա և հումանիտար, ինչպես նաև՝ գեղարվեստ և արհեստներ: Ուսումնառությունն այստեղ միայն գործունեության ու փորձի միջոցով է: «Ես սովորում եմ մի բան, որն ուզում եմ սովորոլ և անում եմ մի բան, որն ուզում եմ անել», ասում է այստեղի սովորողը: Դպրոցում ընդամենը 14-19 տարեկան 75 (յուրաքանչյուր դասարանում 7) աշակերտ է սովորում, բայց այն զբաղեցնում է մոտ 40 հեկտար գեղատեսիլ բնությամբ տարածք իր լաբորատորիաներով, արվեստանոցներով, խաղահրապարակներով, ծաղկուղիներով ու ծառուղիներով:

Սովորողներին առաջարկվում, բայց չեն պարտադրվում IGCSE (հիմնական դպրոցի միջազգային ավարտական քննություններ) և A մակարդակի (միջնակարգ դպրոցի ավարտական քննություններ): Քննությունները կարևոր են, բայց ոչ որպես իրական արժեքի կամ իրական սովորելու արտացոլում: Տարբեր նախասիրություններ ունեցող սովորողների համար ընդհանուր է միայն երկու դասընթաց՝ «հարցման ժամը» և «մարդկային էկոլոգիան»: Հարցման ժամի ընթացքում սովորողները կյանքի մասին իրենց հուզող ցանկացած հարց կարող են ուղղել իրենց ուսուցիչներին: Նրանք ազատ են նաև իրենց կարծիքներն արտահայտելու այլ սովորողների բարձրացրած հարցերի մասին: Հարցման ժամի սկզբունքն է՝ արտաբերված յուրաքանչյուր խոսք պետք է ականջ ունենա: Մարդկային էկոլոգիայի դասընթացին քննարկվում են մարդաբանության, հնէաբանության, սոցիոլոգիայի, կենսաբանության, տնտեսական պատմության հետ առընչվող հարցեր:

Հարցերի բոլոր քննարկումները, ամբողջ ուսուցում-ուսումնառությունը ընթանում է համագործակցության միջոցով՝ հանուն ճշմարիտի բացահայտման, այլ ոչ թե՝ հանուն մրցակցության ու հաղթանակի: Նույնիսկ ֆուտբոլ, բասկետբոլ կամ հոկեյ խաղալիս այստեղ գնահատվում և արժևորվում է գնդակի փոխանցման, հարվածի և գոլի գեղեցկությունը, այլ ոչ թե՝ հաղթանակն ամեն գնով:

Հետաքրքիր է, որ այստեղ մանկավարժական և սպասարկող անձնակազմում պաշտոնի հիերարխիա չկա: Բոլորի ձայնը լսելի է ու հարգանքի արժանի և բոլորն էլ նույն աշխատավարձն են ստանում՝ հավաքարարից մինչև տնօրեն: 

Sands School – Սենդզ դպրոցը (Քաղաք Աշբուրթոն)

Այս դպրոցին այլ կերպ անվանում են Սենդզի ժողովրդավարական դպրոց: Այստեղ չկա դպրոցի տնօրեն և որևէ պաշտոնական հիերարխիա: Դպրոցը միասին կառավարում են մանակավարժները և սովորողները: Շաբաթը մի անգամ ժողով է լինում, որտեղ քննարկվում և որոշումներ են ընդունվում դպրոցի կառավարմանը վերաբերող բոլոր հարցերի մասին: Փաստորեն այստեղ նոր մանկավարժին աշխատանքի ընդունելու հարցում սովորողը նույնպես ձայն ունի: Բոլորն իրար հավասար են և ունեն նույն իրավունքները՝ սովորող, թե ուսուցիչ:

Առաջնային մանկավարժական մոտեցումը այս դպրոցում քննադատական մտածողության զարգացումն է: Սովորողներին, իհարկե, նախապատրաստում են GCSE-ին (հիմնական դպրոցի ավարտական քննությանը), բայց ամենամեծ կարևորությունը տրվում է ինքնաբացահայտմանը, անձի ինքնազարգացմանը,  երեխայի ներուժի՝ ներսում թաքնված տաղանդը,  բացահայտելուն: Յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է իր կրկնուսույցին և նրանք միասին են կազմում իրենց դասացուցակը: Ուսուցչանոց չկա և սովորողներն ու ուսուցիչները միասին են նախաճաշում և ճաշում, շփվում իրար հետ: 

Summerhill School   Սամըհիլ գիշերօթիկ դպրոցը (Քաղաք Լեյսթոն)

Տեսնու՞մ եք, որ այստեղ էլ ասֆալտ չկա:

Աշխարհի ամենահայտնի և ամենահակասական կարծիքների արժանացած դպրոցն է: Դպրոցը հիմնադրել է շոտլանդացի ապստամբ Նիլը 1927-ին: Նա ուզեցել է մի դպրոց հիմնել, որտեղ երեխաները կարող են ապրել առանց մեծահասակների ի սկզբանե տրված հեղինակության: Այս դպրոցն անվանում են երեխաների ամենահին ժողովրդավարությունն աշխարհում:75 սովորող Ճապոնիայից, Կորեայից, Չինաստանից, Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Գերմանիայից և Ֆրանսիայից ստանում են բացարձակապես «ազատ» կրթություն: Դասերին հաճախելու որևէ պարտադրանք չկա: Դպրոցի գաղափարախոսությունը այն է, որ երեխան պետք է իր սեփական կյանքը ապրի ծնողներից հեռու և անի իր սեփական որոշումները: Սովորողի մասին հաղորդագրություն ուղարկել ծնողներին կարելի է միայն սովորողի թույլտվությամբ:

Ակադեմիական գիտելիքները երկրորդական նշանակություն ունեն: Խաղը նույնքան կարևոր է համարվում, որքան առարկայական ուսուցումը: Ուսումնական առարկաները ընտրովի են: Կիսամյակի սկզբում յուրաքանչյուր սովորողի դեռ չլրացված դասացուցակ են տալիս: Սովորողը դասացուցակը լրացնում է այնպես, ինչպես ուզում է: Ուսուցում-ուսումնառությունն ընթանում է մեկ սովորո – մեկ ուսուցիչ ձևաչափով: 17 տարեկանում սովորողները հիմնականում պատրաստ են GCSE քննությանը, բայց ոչ ոք չի պարտադրում նրանց հանձնել այդ քննությունը:

Այլընտրանքային դպրոցներ ԱՄՆ-ում

Եթե Միացյալ թագավորությունում այլընտրանքային դպրոցները իրենց կրթական ծրագրերով, մանկավարժական մոտեցումներով ավանդական դպրոցների այլընտրանքներ են, որոնցում ակադեմիական գիտելիքների և կարողությունների կարևորությունը առաջնայինը չեն դիտվում, սովորողներին հատուկ չեն պատրաստում հիմնական և միջնակարգ դպրոցների ավարտական քննություններին, ապա ամերիկյան դպրոցներում այլընտրանքը հիմնականում սովորող-ուսուցիչ ավելի որակյալ հարաբերությունների հաստատումն է, որտեղ ավելի փոքրաթիվ աշակերտներով դասարաններում և մեկ սովորող – մեկ կրկնուսույց ձևաչափով սովորողները հեշտությամբ են հաղթահարում գիտելիքների ստուգման ցանկացած քննություն: Ամերիկյան լավագույն այլընտրանքային դպրոցները պետության կողմից հավատարմագրված մասնավոր դպրոցներ են, որտեղ ուսման բարձր վարձավճարների դիմաց սովորողները ավելի բարձրակարգ ուսումնական միջավայրում և ավելի ջերմ սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունների առկայությամբ են ստանում իրենց կրթությունը:

Այս երկրում սովորողները այլընտրանքային դպրոց են ընտրում հիմնականում այն պատճառով, որ չեն կարողանում դիմանալ ավանդական պետական դպրոցների լարված ուսումնական գործընթացին, կամ էլ տարբեր պատճառներով դուրս են մնացել դպրոցից:

Երկրում կան նաև կիսաայլընտրանքային (կամ կիսամասնավոր) դպրոցներ, որոնք կոչվում են չարտերային: Պետական ավանդական դպրոցների նման չարտերային դպրոցներին ֆինանսավորում է պետությունը, բայց նրանք լրացուցիչ ֆինանսավորում են ստանում նաև գրանտներից, հիմնադրամներից և առանձին նվիրատվություններից:

Չարտերային դպրոցներ

Ի տարբերություն պետական ավանդական դպրոցների՝ չարտերային դպրոցները ավելի ազատ են իրենց կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի ընտրության և դրանց իրականացման հարցում: Չարտերային դպրոցներում սահմանափակ է սովորողների քանակը, քանի որ այստեղ ավելի անհատականացված է ուսուցում-ուսումնառությունը՝ ըստ սովորողների կրթական պահանջների: Շատ ծնողներ կուզենային, որ իրենց երեխաները չարտերային դպրոցում սովորեին, քանի որ առանց ուսման վճարի իրենց երեխան կարող է սովորել լավագույն մասնավոր դպրոցների նման ուսումնական միջավայրում, բայց դրան խանգարող մի քանի պատճառ կա: Առաջին խանգարող պատճառն այն է, որ աշակերտական տեղերը սահմանափակ են: Երբեմն, նույնիսկ, վիճակախաղով են ընդունում սովորողներին, իսկ որոշ դպրոցներ էլ ընդունելության թեստեր է առաջարկվում, կամ հարցազրույցներ կազմակերպում: Երկրորդ պատճառն այն է, որ չառաջադիմող և ծույլ աշակերտին չեն պահում չարտերային դպրոցում: Դպրոցի մանկավարժական անձնակազմը շատ ուշադիր և բծախնդիր է իրենց նոր աշակերտների ընտրության հարցում, որովհետև դպրոցը կարող են փակել, եթե աշակերտները գիտելիքների արտաքին ստուգման թեստերը ձախողեն:

Չարտերային դպրոցների ցանցեր

The Knowledge and Power Program

Կրթական այս ցանցում գործում է 270 դպրոց, իր 160000 սովորողով:

Տարրական դպրոցի մի օրինակ.

KIPP Northeast Elementary, Denver, state Colorado

edillon@kippcolorado.org

Ms. Elizabeth Dillon, Principal

Թարգմանաբար ներկայացնում եմ դպրոցի կայքի «About us-մեր մասին» տեղեկատվությունը.

KIPP Northeast Elementary-ն Դենվերի հյուսիս արևելյան մասում է, որը բաց է բոլոր սովորողների համար: Մենք իրականացնում ենք սովորողների վաղ մանկության կրթությունը մինչև 4-րդ դասարանը: Մեր առաքելությունն է ապահովել գերազանց, արդարացի և անկողմնակալ կրթություն, որը հնարավորություն կտա սովորողներին սովորել կրքով, ձեռք բերել հմտություններ ու մեծ ցանկություն ունենալ դառնալ քոլեջի շրջանավարտներ և Դենվերի հյուսիսարևելյան համայնքի առաջնորդներ: Մեր չորս արժեքներն են՝ համայնք, սեր, աճ և արդարություն:

Կայքում բացվող այլ պատուհաններից են՝

Դպրոցի օրացույցը, որտեղ նշվում են մանկավարժական աշխատողների հետ տարբեր թեմաներով առցանց հանդիպումները, ծնողների հետ առցանց հանդիպումներ, սովորողների հետ իրականացվող միջոցառումներ:

Սովորողների թիվը  – 496

Ընդունելություն – դպրոցում ընդգրկվելու համար ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխաններ

Մանկավարժական մոտեցումը – ունի երեք ենթաբաժին իրենց առանձին տեղեկատվություններով՝ ուսուցում և ուղղորդում,

Դեպի առաջ – այստեղ ցույց է տրվում այն ճանապարհը, որով սովորողը անցնելու է դեպի իր երազանքների իրականացումը.

Դպրոցի մասին այլ մանրամասն տվյալներ ստանալու համար կայքն այցելողը պետք է գրանցվի և իր հարցն ուղղի դպրոցի ղեկավարությանը:   

KIPP Northeast Middle School, Denver, State Colorado

ԱՄՆ-ում հայտնի չարտերային այլ դպրոցական ցանցեր

ALPHA Public Schools,  Beacon Network Schools, Da Vinci Schools, Brooke Charter Schools

Բոլոր 101 դպրոցների և դպրոցական ցանցերի ցուցակը տրված է այս կայքում:

Ամբողջությամբ այլընտրանքային մասնավոր դպրոցներ

Stone Ridge School in RockvilleՍթոուն Ռիջի կաթոլիկ դպրոց (Քաղաք Ռոքվիլ)

Դպրոցի կայքի ամենաերևացող տեղում գրված է, որ սա երեխայի երազանքի վայրն է:

Այս դպրոցում միայն աղջիկներ են սովորում: Կրթական այս համալիրում գործում են տարրական, միջին և ավագ դպրոցները:

Տարրական դպրոցից սկսած ոչ մի պատրաստի գիտելիք չի փոխանցվում սովորողներին: Աշակերտակենտրոն ուսումնառության ընթացքում սովորողներն իրենք են հանգում հասկացությունների ձևակերպմանը՝ տարբեր գործնական հետազոտությունների, հարցադրումների ու դրանց պատասխանները գտնելու միջոցով: Մանկավարժական անձնակազմը հարգանքի, կարեկցանքի, ներողամտության և առատաձեռնության մի մոդել է, որից ղեկավարվելով սովորողներն իրենք են այդպիսին դառնում:

Տարրական դպրոցի կրթական ծրագրի ուղղվածությունը ըստ դասարանների

Առաջին դասարան – յուրաքանչյուր երեխայի ինքնատիպության բացահատումը և զարգացումը

Երկրորդ դասարան –    երեխայակենտրոն գործունեություն

Երրորդ դասարան – Խմբային, համագործակցային և անհատական աշխատանքը

Չորրորդ դասարան – բազմաթիվ մանկավարժական մոտեցումներով ուսուցում- ուսումնառություն և 5-րդ դասարան անցնելու նախապատրաստություն

Միջին դպրոցում սովորողները բացահայտում են իրենց հետաքրքրությունները և ապագա կյանքի համար իրենց ներուժը:

 Ուսումնական առարկաները

Լեզվի մշակույթ / Անգլերեն

Միջին դպրոցի ծրագիրը բառապաշարի, քերականության, բանավոր խոսքի, գրավոր խոսքի, ընթերցանության և հետազոտության հաջորդական ու ինտեգրված հմտությունների յուրացում է: Սովորողները սովորում են գրել մի քանի պարբերություններով շարադրություններ, կարճ պատմվածքներ, գրական երկերի վերլուծություններ անել: Յուրաքանչյուր դասարանում նրանք այլ ուսումնական առարկաների ինտեգրված բովանդակությամբ հետազոտական աշխատանքներ են կատարում: Նրանք հրճվանք են ապրում գրավոր և բանավոր ինքնաարտահայտվելու կարողությամբ: 

Մաթեմատիկա

Միջին դպրոցում մաթեմատիկայի ծրագրի բովանդակությունը աճում է տարրական մաթեմատիկայից մինչև նախահանրահաշիվը և հանրահաշվի առաջին մասը և որոշ դեպքերում՝ երկրաչափություն: Մեծ կարևորություն է տրվում մաթեմատիկական հմտությունների կիրառմանը՝ օգտագործելով գործնական փորձարարական ուսումնական միջոցներ: Մաթեմատիկայի միջոցով սովորողները բացահայտումներ անելու իղձ ու հրճվանք են ձևավորում:    

Բնագիտություն 

Բնագիտությունը սովորեցնում է սիրել սեփական սխալները, քանի որ արված սխալները չկրկնելով են գտնում ճիշտ ուղին: Յուրաքանչյուր սովորող զարգացնում է իր քննադատական մտածողությունը այն ամենի վերաբերյալ, ինչը կատարվում է իր շուրջը: Սրան հասնելու մանկավարժական միակ ճիշտ մոտեցումը բնագիտությունը փորձարարությամբ սովորելն է: 

Հասարակագիտություն

Հասարակագիտության ծրագիրը օգնում է սովորողներին գնահատել, հասկանալ և կիրառել կարևոր պատմական սկզբունքները ժամանակակից աշխարհի իրողությունների համար:

Օտար լեզուներ

Սովորողներն իրենց ընտրությամբ սովորում են ֆրանսերեն կամ իսպաներեն:

Կրոն

Սովորողների մոտ մշակվում է քրիստոնեական վերաբերմունք, որն արտահայտվում է հարգանքի, կարեկցանքի, ներողամտության և առատաձեռնության մեջ:

Գեղարվեստ

Այստեղ մշակվում է ձայնը, խրախուսվում է զբաղվել նկարչությամբ, խեցեգործությամբ և քանդակագործությամբ:

Bronx Arena High School  Բրոնքսի Արենա ավագ դպրոց

Յուրաքանչյուր ուսանող ունի մի խորհրդատու, ով տրամադրում է առաջնորդություն և աջակցություն անհատականացված, ինքնուրույն միջավայրում անհատական նպատակների սահմանման համար:

Boston Day and Evening Academy Բոստոնի ցերեկային և երեկոյան ակադեմիա

Անհատականացված մոտեցմամբ թվային գործիքներով աշխատող աշակերտակենտրոն ավագ դպրոց է:

Health Leadership High School in Albuquerque  Ալբուկերկեի Առողջապահական ավագ դպրոց

Առողջապահական նախագծային ուսուցմամբ ավագ դպրոց է: Դպրոցը համայնքային նշանակության առողջապահական նախագծեր է իրականացնում: Դպրոցն ավարտելուց ուսումը շարունակում են համալսարանում և դառնում առողջապահության ոլորտի մասնագետներ:

Liberty Academy, Կանզաս Սիթիի Ազատության ակադեմիա

Սովորողների նախասիրությունների վրա հիմնված 6 շաբաթյա նախագծեր իրականացնող ավագ դպրոց է: Նախագծերն իրականացնում են Կանզաս Սիթիի համայնքային տարբեր գործընկերների հետ:  

Fusion Academy Միջին և ավագ այլընտրանքային դպրոցների ցանց է, որը գործում 19 նահանգներում: Ֆյուժն ակադեմիան համարվում է Միացյալ նահանգների ամենահետաքրքիր այլընտրանքային դպրոցների ստեղծման փորձը:

Դպրոցն առաջարկվում է 1 աշակերտ – մեկ ուսուցիչ ձևաչափով առկա, առցանց կամ հիբրիդային ուսուցում-ուսումնառություն:

Ամերիկյան Education Alternatives – «Կրթական այլընտրանքներ» կրթահամալիրը մի քանի այլընտրանքային կրթական ծրագրեր է իրականացնում Օհայո-ի նահանգում գործող իր դպրոցներում, որոնք նախատեսված են առողջական և կրթական հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար:

Վերջաբան

Այլոց փորձի երկշաբաթյա իմ ուսումնասիրության ավարտին կարող եմ ասել, որ ամերիկյան չարտերային դպրոցների մոդելը ֆինանսավորմամբ, ճկուն ուսումնական պլաններով և ազատ կազմված առարկայական ծրագրերով, որոշ առումներով նման է մեր կրթահամալիրին: Ե՚՚վ չարտերային դպրոցները, և՚՚ մեր կրթահամալիրը ֆինանսավորվում են պետության կողմից: Եվ չարտերային դպրոցները, և մեր կրթահամալիրը ունեն նաև ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ,  այդուհանդերձ, մեր կրթահամալիրը որպես առաջնահերթություն չի դիտում սովորողների ակադեմիական գիտելիքների և կարողությունների թեստային ստուգումները: Չարտերային դպրոցների նման սովորողների հետ պայմանագրերը չեն լուծվում՝ ելնելով տարբեր առարկաներից նրանց թեստային գնահատականներից: Մեր մոտ ուսուցումը նախագծային է, ինչպես ամերիկյան մի քանի այլընտրանքային դպրոցներ և առաջնահերթություն է տրվում ստեղծականությանը, քննադատական կարողություններին, ինքնաարտահայտման կարողություններին և մեդիագրագիտության զարգացմանը, հատուկ կարիքով երեխաների ուսուցմանը, օտար լեզուների և գեղարվեստի ուսուցմանը ՝ ըստ նախասիրությունների, ինչպես որոշ Միացյալ թագավորության և ամերիկյան այլընտրանքային դպրոցներ են անում: Ամերիկյան ամենահայտնի այլընտրանքային «Ֆյուժն ակադեմիա» միջին և ավագ դպրոցների կրթական ցանցի նման մեր կրթահամալիրի դպրոցներում իրականացվում է առկա, առցանց-հեռավար և հիբրիդային ուսուցում: Այս հարցում մեր կրթահամալիրը նույնիսկ առավելություն ունի իր բլոգային ուսուցում-ուսումնառության շնորհիվ:    

Մի մեծ տարբերություն էլ կա մեր կրթահամալիրի և անգլիական ու ամերիկյան բոլոր չարտերային և այլընտրանքային դպրոցների միջև: Մեր կրթահամալիրը բաց կրթական համակարգ է ամբողջ աշխարհում իր եզակի կրթահամալիրային կայքով:     

Համացանցից օգտագործվել են հետևյալ աղբյուրները

The Good Schools Guide

Forest Schools

Home Education

Montessori Schools

Steiner-Waldorf schools

The ‘alternative’ alternatives

Understanding Charter Schools vs Public Schools

Five differences between public and charter schools

11 alternative schools that are real alternatives

Charter School

Charter Schools in the USA

The Knowledge and Power Program

KIPP Northeast Middle School, Denver, State Colorado

Bronx Arena High School 

Boston Day and Evening Academy

Health Leadership High School in Albuquerque

Liberty Academy,

Fusion Academy

Առցանց հարթակի հղումը

Մասնակիցներ՝ Անժելա Բլեյան, Վարդան Կարապետյան, Տաթև Աբրահամյան

Today we are going to learn how to make sentences interrogative in the Simple Present Tense. Այսօր մենք սովորելու ենք, թե ինչպես պետք է հարցեր տալ, երբ բայը ներկա անորոշ ժամանակում է:

Mr. Priestley teaches his students in this room.

Does Mr. Priestley teach his students in this room?

They learn new words at every lesson.

Do they learn new words at every lesson?

I understand.

Do you understand me?

Does he/she/Jane understand the teacher?

Do I/you/they come to the lesson in time?

She is free now. Is she free now?

He can speak, write and read English. Can they speak, read and write English?

Dear students, now it is high time that you tried to write an argumentative essay. The topic of the essay is “Teenagers are too young to teach other people about anything.” Your essay should have 140-200 words.

Before writing your essay, you should learn the below-mentioned expressions and try to use some of them in your essay.

Expressions in the introductory part – արտահայտություններ նախաբանի համար

It is generally agreed today that … համընդհանուր կերպով ընդունված է, որ …

It is a well-known fact that … հայտնի փաստ է, որ …

The supporters of this (idea) point of view claim that … այս (գաղափարի) տեսակետի աջակիցները պնդում են, որ ….

There are a great number of people with just an opposite point of view … կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ունեն հակառակ տեսակետը:

It is worth pointing out, however, … այնուամենայնիվ, արժե նշել, որ …

Advantages and disadvantages of one point of view – մի տեսակետի առավելությունները և թերությունները

The main advantage of this point of view is that –  այս տեսակետի գլխավոր առավելությունը այն է, որ …

The main disadvantage of this point of view is that – այս տեսակետի գլխավոր թերությունն այն է, որ …

Therefore – ուստի

Developing an idea – գաղափարի (մտքի, տեսակետի)  զարգացնելը 

Firstly, … նախ …

However – այնուամենայնիվ

Therefore – ուստի

Secondly, … երկրորդն այն է, որ

Thirdly, … երրորդն այն է, որ

Finally, (Lastly) … Եվ վերջապես այն, որ …

Conclusion – եզրակացություն

To sum up, I am convinced that … ամփոփելով այս ամենը`ես համոզված եմ, որ …

Taking into account all the above-mentioned facts … հաշվի առնելով բոլոր վերը նշված փաստերը՝ …

Moreover, it is important to remember that … դեռ ավելին՝ կարևոր է հիշել, որ …

In other words — այլ կերպ ասած

There is a tendency for the development of this idea … այս գաղափարի զարգացման միտում կա

So, bearing this in mind …but … also  –  Այսպիսով, հաշվի առնելով սա … բայց նաև …

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 6-ին: Պատասխանել եմ 9-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – փետրվարի 6-ին: Պատասխանել եմ 9-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ 9-ին:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ 10-ին:

Միքայել Վարդանյան – փետրվարի 12-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Սոնա Բալայան – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Հրակ Քոսպեքեան – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Dear students, after a few oral speech online lessons, we are continuing our distance lessons. I am pleased with the students who took part in our online lessons. They were: Juliette Papikyan, Hrag Kospekean, Mane Hovhannesyan, Arina and Maria Aznauryans, and Sona Balayan. The latter was able to take part in only two online lessons.

Today we are going to learn some expressions which are often used in oral speech.

I. Mind …! or beware of …! Զգույշ մի բանից

Mind the door! (or Beware of the door!) It is very low. – Զգույշ դռնից: Այն շատ ցածր է:

Mind the rose bushes. (Beware of rose bushes!) They have thorns. – Զգույշ վարդի թփերից: Նրանք փշեր ունեն

Translate the sentences into English

Զգույշ ավտոմեքենայից: Այն մեծ արագությամբ է գալիս:

Զգույշ թռչնի բնից: Դու կարող ես քանդել (crush) այն ազգուշորեն:

Զգույշ աստիճաններից: Դրանք սայթակուն են:

Զգույշ այդ դանակից: Այն շատ սուր է:

II. What does something matter, anyway? Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի մի բան

Examples:

 • You haven’t earned much money by working as a teacher for 35 years.
 • What does money matter anyway? I have educated a few generations.

Translate the continuation into English

 1. Aren’t you sorry that you have spent so much time in the mountains and woods?

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի ժամանակը: Ես զգացել եմ բնության գեղեցկությունը:

2. That’s not the way to become famous.

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի փառքը: Ես իմ կյանքն եմ ապրել:

3. We mustn’t be afraid of cold if we go skating.

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի ցուրտը: Մենք մեծ բավականություն ենք ստանալու:

III. I wonder if … հետաքրքիր է, թե արդյոք …

Do they sell calendars in this bookstore?

I wonder if we can buy calendars in this bookstore.

Translate the paraphrased sentence into English

 1. Can we get shelter in the greenhouse so as not to get wet?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք մենք կարող ենք պատսպարվել այս ջերմոցում, որպեսզի չթրջվենք:

2. Can we walk across the frozen river?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք կարող ենք քայլելով անցնել սառած գետի վրայով:

3. Do they allow one to sit on the grass here?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք թույլատրվում է այստեղ նստել խոտի վրա:

IV. I do wish I had done something – Երանի ես մի բան արած լինեի

I was late for the show. I do wish I had left the house earlier.

I failed my French exam. I do wish I had studied harder.

Translate continuations into English

 1. I can’t swim and I am afraid of water.

Երանի ես լողալ սովորած լինեի իմ մանկության ժամանակ:

2. I can’t get tickets for this performance.

Երանի ես տոմսերը նախօրոք պատվիրած լինեի:

3. It’s too difficult to walk across this swampy area.

Երանի ես ուրիշ ճանապարհ ընտրած լինեի:

V. Don’t let something (or somebody ) do something – Թույլ մի տուր, որ ինչ-որ բան (կամ ինչ-որ մեկը) մի բան անի

Examples:

His behaviour irritates me. Don’t let it irritate you.

That makes me helpless. Don’t let it make you helpless.

The teacher shouts at me. Don’t let her shout at you. (Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ «let»-ից հետո «to» չի օգտագործվում:)

Translate the continuation into English.

 1. That puzzles me. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ շփոթեցնի:
 2. That upsets me. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ վհատեցնի:
 3. That makes me angry. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ բարկացնի:
 4. My brother sometimes makes me furious. Թույլ մի տուր, որ եղբայրդ քեզ կատաղեցնի:

VI. .. to expect somebody (or something) to do something – սպասել(ակնկալել), որ ինչ-որ մեկը (կամ ինչ-որ բան) մի բան կանի

not to expect somebody (or something) to do something

I think he will visit us on Sunday. I expect him to visit us on Sunday.

I don’t think he will visit us on Sunday. I don’t expect him to visit us on Sunday.

Translate the paraphrased continuations into English.

I think they will accept our invitation. Ես սպասում եմ, որ նրանք կընդունեն մեր հրավերը:

I don’t think they will refuse our invitation. Ես չեմ սպասում, որ նրանք կմերժեն մեր հրավերը:

The TV set won’t work without an antenna. Ես չեմ ակնկալում, որ հեռուստացույցը կաշխատի առանց անտենայի:

He won’t help us. Ես չեմ սպասում, որ նա մեզ կօգնի:

VII. to want somebody to do something – ուզենալ, որ ինչ-որ մեկը մի բան անի

You are always late for your lessons. I want you to be on time. Ես ուզում եմ, որ դու ժամանակին գաս: (Ուշադրություն դարձրեք, որ հայերենում նույն միտքը բարդ ստորադասական նախադասությամբ է արտահայտվում, իսկ անգլերենում՝ պարզ ընդարձակ նախադասությամբ:)

You are always wasting your money. I want you to save your money. Ես ուզում եմ, որ դու տնտեսես (խնայես) քո փողերը:

I miss our grandparents. I want us to visit them. Ուզում եմ, որ այցելենք նրանց:

Don’t drink too much alcohol. I don’t want you to drink too much alcohol.

Shall I call you tonight? Do you want me to call you tonight? Դու ուզում ես, որ ես զանգեմ քեզ երեկոյան:

Translate the continuations into English

Don’t ring me up late in the evenings. Ես չեմ ուզում, որ զանգես ինձ ուշ երեկոյան:

Shall I leave the door open? Դու ուզու՞մ ես, որ դուռը բաց թողնեմ:

Shall I wash your sweater? Ուզու՞մ ես, որ լվանամ սվիտերդ:

I won’t go anywhere for the weekend. Ուզում եմ, որ մնանք քաղաքում շաբաթվա վերջին:

VIII. Now, I want you to think over this debatable (վիճահարույց) topic and write an essay.

Distance learning is better than face-to-face learning.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – հունվարի 31-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 2-ին:

Մարիա Ազնաուրյանը – հունվարի 31-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 2-ին:

Դանղյան Արսեն – հունվարի 31-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 2-ին:

Հայկ Խաչատրյան – հունվարի 31-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 2-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – փետրվարի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեան – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Միքայել Վարդանյան – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ 6-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ 9-ին:

Սոնա Բալայան – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ 13-ին:

Գոհար Կարագյան – մարտի չ-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Նախագծի նպատակը.

Հետազոտական աշխատանքով որոնում, գտնում, ուսումնասիրում և ներկայացնում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում գործող այլընտրանքային ուսումնական ծրագրերով գործող հանրակրթական ուսումնական ցանցերը, առանձին ուսումնական հաստատությունները՝ բացահայտելով մեր կրթական ծրագրի հետ նմանություններն ու տարբերությունները և այն առաջադեմը, որը կարելի է ներդնել, կիրառել մեր կրթահամալիրում:

Նախագծի իրականացման ժամկետը

Սկիզբը՝ 30.01.2022, ավարտը՝ մինչև 20.02.2022

Նախագծի մասնակիցները և աշխատանքի բաժանումը

Յուրա Գանջալյան (անգլիախոս երկրներ), Ժաննա Հակոբյան (Ռուսաստան), Ռինա Շագինյան (Վրաստան), Դիանա Նազարյան (Իրան), Կարինե Թևոսյան (Ֆրանսիա), Ռուզաննա Սարգսյան (Իսպանախոս երկրներ), Մարիամ Սարդարյան (Իտալիա), Աննա Խաչատրյան (Թուրքիա)

Նախագծի համակարգող՝ Յուրա Գանջալյան

Որոնողական հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը

Այս համագործակցային նախագծի մասնակիցները գիտակցում են, որ սա սոսկ թարգմանչական նախագիծ չէ: Սա որոնողական, հետազոտական, վերլուծական և սեփական եզրակացությունները ներկայացնելու նախագիծ է:

Երբ սկսում ենք որոնողական աշխատանքները համացանցում, անմիջապես չենք ձեռնարկում տվյալ երկրում այլընտրանքային հանրակրթական ծրագրով աշխատող մի ինչ-որ ուսումնական հաստատության մասին հոդվածը: Որոնման արդյունքում կարող են ի հայտ գալ ուսումնասիրվող թեմայով այլ ուսումնական հաստատությունների մասին հոդվածներ: Արագ աչքի անցկացնելով այդ հոդվածները՝ մի առանձին Word Office թղթապանակում նշում ենք մեզ հետաքրքրող հոդվածների վերնագրերը, դրանց հղումները և կարճ մեկնաբանություններ ենք գրում այն մասին, թե հատկապես ինչը կարող է օգտագործվել մեր ուսումնասիրության տեքստում: Երբ նման գրառումները շատանում են, աստիճանաբար ուրվագծվում է մեր թեմայի ուսումնասիրության տեքստի սկիզբը, ընթացքը և ավարտը: Միևնույն ժամանակ, անընդհատ աշխատում ենք համեմատության եզրեր գտնել մեր կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային մանկավարժության և ուսումնասիրվող այլոց առաջավոր փորձի միջև:

Որոնողական, հետազոտական և վերլուծական աշխատանքի ընթացքում հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հանրակրթական այլընտրանքային ուսումնական հաստատությունների ցանցի, առանձին ուսհաստատության աշխատանքը լուսաբանող հետևյալ կետերին՝

 • գործունեության ընդհանուր ուղղվածությունը (ի՞նչ ընդհանուր կրթական նպատակ է հետապնդում)
 • ֆինանսավորման ի՞նչ աղբյուրներ ունի
 • կրթական ո՞ր աստիճանի ուսհաստատություն է (նախակրթարան, տարրական, հիմնական, միջնակարգ)
 • աշակերտակենտրոն մանկավարժության ի՞նչ մեթոդներ են օգտագործվում
 • ուսումնական միջավայրը (ֆիզիկական, թվային)
 • Արդյո՞ք ուսուցումը նախագծային է,
 • ուսումնական առարկաների ինտեգրված ուսուցման ի՞նչ ձևեր են օգտագործվում
 • Արդյո՞ք օգտագործվում են ուսումնական բլոգներ
 • ի՞նչ դեր ունեն ոչ դաս-դասարանային ուսուցման-ուսումնառության ձևերը (ուսճամփորդություններ, արտադրական ուսուցում, այլ)
 • Արդյո՞ք իրականացվում է հեռավար կրթություն

Ռուսաստանի մասին ուսումնասիրությունը կարող է արվել ռուսերեն, իսկ մնացած բոլոր երկրների այլընտրանքային ուսումնական հաստատությունների մասին ուսումնասիրությունները՝ հայերեն: Վերջում նշում ենք բոլոր օգտագործված աղբյուրները իրենց հղումներով:

Վերջնական արդյունքի հանրային ներկայացում.

Այլոց փորձի ուսումնասիրման հոդվածների շարք Դպիրում, նախագիծն իրականացնող դասավանդողների պրեզենտացիաներ կրթահամալիրի մանկավարժական ակումբում՝ «Այլընտրանքային ուսումնական ծրագրերով աշխատող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները աշխարհի տարբեր երկրներում» թեմայով:

Առցանց պարապմունքը սկսվում է ժամը 15:30-ին:

Մուտքի հղումը

Dear students during the two previous online lessons we practised IELTS speaking tests. Today we are going to practise a TOEFL speaking test.

I have taken these questions from the Internet.

Question 1.

Some people like to have their mobile phones at all times. Other people prefer not to take their mobile phones everywhere they go, or they choose not to own any mobile phone at all.

Which do you prefer? Explain why.

Question 2.

Talk about a time when a friend or family member helped you in the past. Describe how the person helped you. Then explain why his help was so much important to you.

Question 3.

Do you agree or disagree with the following statement? “It is important to remember and learn from the past.”

Question 4.

If friends from another country were going to spend a few days in your country, what places of interest would you recommend them to see. Explain why.

Առցանց դասին մասնակցեցին

Գոհարինե և Մարիա Ազնաուրյանները, Մանե Հովհաննիսյանը, Հրաք Քոսպեքեանը և Ջուլիետա Պապիկյանը

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյան – հունվարի 25-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

Հայկ Խաչատրյանը (հեռավար) – հունվարի 24-ին: Պատասխանել եմ 26-ին:

Մանե Հովհաննիսյան – հունվարի 30-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 2-ին:

Գոհար Կարագյանը – մարտի 2-ին: Պատասխանել եմ 3-ին:

Մասնակցություն կրթահամալիրային նախագծերին

Կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով լուսաբանումներ, թարգմանություններ Դիջիթեք 2022-ի, Ձմեռային ազգագրական փառատոնի, Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-ի, Ձմեռային մարզական խաղեր 2022-ի վերաբերյալ կրթահամալիրի կայքի համապատասխան էջերում.

անգլերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն , իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն, թուրքերեն

Ձմեռային ազգագրական փառատոն բլոգի հայտարարության թարգմանությունը անգլերեն, իսպաներեն, թուրքերեն, վրացերեն

Կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուների լեզվակիր երկրների ծիսական հարսանիքների, ազգագրական ավանդույթների մասին պատմող հոդվածների, տեսաֆիլմերի տեքստերի հայերեն թարգմանություններ.

Վրացական ավանդույթներ – պատասխանատու՝ Ռինա Շագինյան

Իրանական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Դիանա Նազարյան

Ֆրանսիական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Կարինե Թևոսյան

Իտալական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Մարիամ Սարդարյան

Իսպանական ռիթմեր – պատասխանատու՝ Ռուզաննա Սարգսյան

Բրիտանական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Նունե Այդինյան

Շոտլանդական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Արփի Թովմասյան

Մի առանձին թեմայով «Ձմեռային արևադարձի տոնակատարությունները աշխարհի տարբեր երկրներում» ուշագրավ թարգմանություն է կատարել Հայկուհի Հովհաննիսյանը

Տարբեր երկրների ազգային պարեր – Քոլեջի սովորողների խմբի ուսումնասիրությունը. Արփի Թովմասյան

Յուրատիպ նախագիծ է իրականացրել Մարիամ Սարդարյանը «Իտալական շունչ առած նախասիրություններ»

Հանրակրթական Դիջիթեք 2022

Դիջիթեքի կայքի հայտարարության թարգմանություն կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով.

Անգլերեն

Ֆրանսերեն

Իտալերեն –

Վրացերեն

Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության ստուգատես 2022

Ստուգատեսի հայտարարության թարգմանությունը Անգլերեն, թուրքերեն

Ձմեռային մարզական խաղեր 2022

Մարզական ուսումնական կենտրոնի բլոգի նյութերի թարգմանությունը կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով.

Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների հետ՝ հունվարի 20, 26, 27

Անգլերենի ֆլեշմոբ հունվարի 19-ին

Հունվարի 17-ին Քոլեջում կայացավ ուսանողների անգլերենի նոր ակումբի առաջին հանդիպումը:

Օտար լեզու դասավանդողների անհատական և համագործակցային նախագծեր

Իրինա Ապոյան

Սիլվա Հարությունյան

Հերմինե Գևորգյան

Նունե Այդինյան

Մարինե Սահակյան

Անիկ Խաչատրյան

Կարինե Թևոսյան

Ռինա Շագինյան

Դիանա Նազարյան

Մարիամ Սարդարյան

Ռուզաննա Սարգսյան

Տաթևիկ Ալեքսանյան

Անահիտ Մելքոնյան

Աննա Գանջալյան

Ալինա Աղասյան

Նարե Արիստակեսյան 

Վալենտինա Թումանյան

Հայկուհի Հովհաննիսյան 

 Անի Մրտեյան

Սոնա Քեհեյան

Organizer: Yerevan Mkhitar Sebastatsi EduComplex\
Supporter: Ministery of Education, Scjence, Culture and Sports
Official site: hakobhakobyan.mskh.am  
The am: the review is organized as an educational project of a group of teachers and students, the purpose of which is to present, summarize, encourage and disseminate the teaching of science, mathematics, information technologies, and organizing learners’ technical creative work.
Categories:
1. Projects and results of new laboratory experiments
2. Engineering projects and models
3. The tool I have created; a new use of an old tool
4. Application of educational games and programs
5. The robot I have created
6. Experience in teaching science, mathematics, informatics (pedagogical article), methodological-pedagogical translation, study-presentation of others’ experience
7. Use of WEB programming languages
8. The school as a year-round science laboratory
9. The joy of getting to know the universe in the planetarium; package of coverage materials
10. A package of open science-technical lessons within the framework of a learner-teacher project
A new project of laboratory experiments and results 
Learners present individual or group experiments done at home or in the laboratories. During the laboratory tests, the safety rules of the experiment, the process of the laboratory experiment and the final result must be presented.
The tool I have created, and a new application of an old tool
Learners present the tools they have created at home or at school that are applicable in everyday life. Younger learners can also introduce tools created with the help of their parents.
Application of educational games and programs.
In this category, students present their most frequently used learning games and programs which help them with their schooling. The games created by the learners and teachers will be highly appreciated.
The robot I have created.
In this category, both ready-made robots and other robot projects are presented. Models of individual robots as well as software innovations on ready-made robots can be presented.
Experience of teaching science, mathematics, informatics (pedagogical article, methodological-pedagogical translation, study-presentation of the experience of others
In this category, science teachers present their one-year activities in implementing projects. The works are presented in the form of a pedagogical articles. The translations made in this category are acceptable, which are used as a guide in the organization of the teaching-learning process.  
Use of WEB programming languages
The programs used by the students and teachers are presented. These programs are applicable for different courses. The work should include both the component for mastering the program and present the effectiveness of using this program.
The school as year-round science laboratory 
The teachers and the group of students present the created environment, where science and technical creativity courses are organized. The laboratories, workshops, greenhouses and the training farm operating in the EduComplex can be presented. Laboratories, museums and other educational environments operating outside the EduComplex can also be nominated in this category.
Fun of knowledge of the universe in the planetarium: a package of covering materials
The planetarium and orbitarium will operate throughout the review. Thanks to them The Project Universe will be carried out.  
The groups of students present the open lesson packages, which include the summary results of the lessons organized for the junior students.
 

Սիրելի սովորողներ, ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք կատարել առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – Վալենտինա Թումանյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Նունե Այդինյան

Հունվարի 17-ին, ժամը 14:00-ին մեկնարկեց Քոլեջի ուսանողների անգլերենի ակումբի առաջին հանդիպումը: Ակումբում ընդգրկվել է «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի երկրորդ և երրորդ կուրսերի 12 ուսանող: Ակումբի աշխատանքները համակարգում է Արփի Թովմասյանը:

Հետաքրքիր էր գտնված հանդիպման ձևաչափը, որը բանավոր խոսքի կարողությունների բացահայտման և զարգացման տարբեր իրավիճակներ էր առաջարկում: Համացանցից ընտրված էր մի տեսաֆիլմ, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես է անցկացվում լեզվի իմացության B2 մակարդակի անգլերեն բանավոր քննությունը: Դիտում էինք տեսաֆիլմը, լսում անգլիացի քննող մասնագետի հարցերը և քննվողների (մեկը Գերմանիայից, իսկ մյուսը Պերուից) պատասխանները, որից հետո նույն հարցերին պատասխանում էին մեր ուսանողները: Տեսաֆիլմի քննող մասնագետի բարեհամբույր ժպիտը, հարգալից վերաբերմունքը՝ խոսողին ու նրա արտահայտած մտքերին, փոխանցվել էր նաև մեր ակումբի մասնակիցներին: Լսելով տեսաֆիլմում առաջ քաշված հարցերը՝ մեր ուսանողները տեղայնացնում էին դրանք, ինչն ավելի հետաքրքիր էր դարձնում քննարկումը:

Հաջողություն եմ մաղթում Արփի Թովմասյանին ու Քոլեջի ուսանողների անգլերենի նոր ակումբին:

Organizer: Yerevan Mkhitar Sebastatsi Educational Complex. Official website edudigitech.mskh.am   Participants: primary, middle and high school students and teachers of the educational complex, college students, students and teachers of Armenian schools, organizations.
The organizers of Digitech 2022 are the educational complex schools. At Digitech 2022, we emphasize the acquisition of relevant knowledge and skills of the 21st century, which are necessary to be competitive in the labor market.
It is organized with workshops, emphasizing the following components: design directions:
• Professional, pre-professional training
• Learner-teacher component
• Classes conducted by students
• Classes conducted by professionals, parents
• Open platforms for digital shows and concerts
• Digitech on the online platform
Objectives:
• Applicability of acquired information, knowledge and skills
• Presentation of acquired abilities, skills / digital technologies /
• Wider understanding of professions through meetings, practical experience of professional orientation
• Getting acquainted with the partners in the labor market and getting to know the activities of the educational complex
 
The Aim
This is a digital media technology review
Professional orientation
Acquisition of relevant knowledge and skills of the 21st century, which are necessary to be competitive in the labor market.
New partnerships
Registration of participants for the courses offered by Digitech Professional Group:  
You can register for the course offered by the Digitech working group through this link
In the registration for the participants you can present your own project, course through this link.
Evaluating your needs: by registrating here you present the programs or courses you are in need of.
Digitech Calendar
Digitech on the Facebook
Digitech on the Instagram
Courses
Digitech working group
Digitech teacher coordinators of the schools
 
Courses for everybody
Linkedin
Project Management
Startup
CV
Canva
Mentimeter
Raising funds
Word, Excel
Electronic communication. Attached letter
 How to sell the product. Internet sales. SMM:
Social media: security, opportunities
Media ևphysical pavilions
Cybercrime
E-business skills
Electronic libraries, literature
Slide making
Market research
Artificial intelligence
Media literacy
Cyber security
Mobile, web programming
Digital means, program – educational tool
Inter-school intellectual and cultural games.
Participants can be only teachers, only students or mixed groups. One group from each school. Once a week, Thursday 13: 00-14: 00.
Goal of the game:
Team work
Ability to orientate quickly
Fun of Knowledge and Sadness of Ignorance
The use of digital media in the classroom
Strengthening inter-school ties
 
Game themes:
 
World
 
History
 
People
 
Sayings
 
Digitec by specialties:
Clothes modeling, drawing-sculpture-technology
Programs
3D clothes modeling
How to sell the product on social media / business plans, fundraising / 
Fondraising for equipment
Guests
Organizations
Tourism
Programs
cartography
Quest formation
Development of travel routes
Electronic, digital and thematic mapping
Guests
Organizations
Pre-school education
Stutying of animated cartoons, analyses
Study of children’s games
Parenting
Photography-film production
• Applications
Portrait photography
Reportage photography
Installation:
Film photography and digitization
• Equipment fundraising
• Movies, awards ceremony
•     Guests
• Organizations
Mirzoyan Library
Bun TV:
Programming, Computer Artistic Design, Animation
Programs
SketchUp
Illustrator
Adobe Photoshop
Java script
CSS
HTML
SCRATCH
Artificial Intelligence
Mobile, web programming
The digital means, the program – an educational tool
Guests
Digitine specialists
Pixart specialists
 
Guest Specialists
Samvel Martirosyan
Tigran Dzitoghtsyan
Vanik Chaloyan
Areg Abrahamyan
Sharmakh Sakunts
Anna Grigoryan
Volunteers from Birthright
Lusine Aghabekyan
Professional Outgoing Courses
Meeting at Digitain
Requirements for vocational training programs
Programs must have annotations
The duration, location, and outcome of the course should be indicated
The training program indicates the maximum number of participants
Schedule of the professional meetings
The schedule is published in the program of the meetings and courses.
The schedule of the courses organized by invited specialists
Certificate
The certificate is given to the participant who has completed the whole work of the given course program and who has been recommended by the trainer.
Terms of participation:
• Participants must register by January 7
• The participant is obliged to participate in the complete stages conditioned by the training program
• Each course will be 3 times a week. The courses will be on January 10-28
Those responsible by sectors:
• Clothes modeling, painting-sculpture-technology. Specialist: Tereza Tumanyan. students: Karine Ghulyan, Meri Hoveyan, Shushanik Nersisyan, Elmira Basmarjyan, Narek Arushanyan
•           Tourism. Specialists: Tigran Zohrabyan, Gayane Sargsyan. students: Anush Harutyunyan, Rosa Khachatryan, Knar Harutyunyan, Hrachuhi Manvelyan, Tamara Manukyan
• Photography-film production. Specialist: Susan Amujanyan. students: Lilia Ghulyan, Knara Hovhannisyan, Julia Asryan, Sofi Arakelyan
• Programming, Computer Art Design, Animation. Lena Nalbandyan, Gegham Khachatryan. Students: Sen Mesropyan, Simon Avetisyan, Arthur Sahakyan, Oksanna Harutyunyan, Diana Barseghyan, Lusine Yesayan, Vahe Avetisyan, Anastasia Asriyan, Lili Movsisyan, Alexander Hovhannisyan, Narek Nersisyan
• Business, Business Skills, Law. Teachers: Elena Ohanyan, Nelli Geghamyan, Elya Sahakyan. students: Ani Barseghyan, Knar Harutyunyan, Mariam Shakhverdyan, Anush Ghazaryan, Hasmik Kerobyan

Winter Ethnographic Festival

Mkhitar Sebastatsi EduComplex

The winter general educational ethnographic festival is an annual open review in which anyone can participate.

The winter ethnographic festival is organized for the 4th time. It differs from the previous years with a deeper emphasis on national dance, combining a wide range of directions in dance, music, and festive rituals including the participation of schools of general education, family and partner schools.

The organizers of the ethnographic festival are the schools of the EduComplex, the coordinator is Hasmik Matevosyan (E-mail:  hasmik.matevosyan@mskh.am, Tel: 093691692).

Individuals, groups, classes, partner schools from Armenia, Artsakh and abroad can take part in the review.

The review will be summed up on January 29, with the Ghapama community ritual, in the Marble Hall of “Mkhitar Sebastatsi” educational complex (address: 25 Babajanyan).

The Aim

 • Assimilation, transfer, dissemination of national culture

Objectives

 •  Choosing the direction of participation in the festival, study of thematic educational materials, research, collection, presentation         
 • Creation and dissemination of open, wide, visible, tangible educational cultural dialogue, bridges, connections through “Bleyan” Educational Network on the basis of the ethnographic festival.
 • Implementation of active, long-term, year-round, collaborative, interdisciplinary, author educational projects based on the educational calendar of the EduComplex.

Participants

Students and teachers of the EduComplex, parents, family schools, young creators from Yerevan and other provinces, creative groups, students of educational institutions, individual artists, others.


Period –  January 10-30, 2022

Theme: National Dance

Directions of the Ethnographic Festival 

 • National dances, dance-songs
 • Winter holidays, rituals
 • National games
 • Regional dances
 • Dance folk costumes
 • Dance customs, beliefs, traditions
 • Ritual, thematic dances
 • Regional dialects
 • Translations from foreign languages, dance ethnography of other countries
 • Dance thematic technology, sculpture, drawing,  other
 • Ritualization of the environment, addition of national elements through technological activities       
 • Winter ritual cuisine
 •  Calendar of winter ritual holidays of the peoples of the world    
 • Country study projects including national dances
 • Urban walk dance, music poetic Flash Mobs.
 • Collection of folklore
 • պարային երևելիներ
 • Creation of dance packages, digitization, archiving of dance materials

 Ways of participation in the ethnographic festival

 • Concerts, performances, shows, rituals
 •  Thematic meetings, round-table discussions    
 •  Outgoing travels, outbound trips, visits, reciprocal visits,
 • Open lessons, laboratory activities
 • Creation of educational materials, packages and their dissemination

Procedure:

December 29-January 9

Distribution of review advertisements, announcements, contest of review media cards, icons, transfer of review congratulations-invitations to partner schools.

January 10-January 30

Registration of applications for individual, group, class, school, family participation, publication of materials, coverage of master classes in teachers ‘and students’ blogs, personal websites, mskh.am, other social networks.

Մուտքի հղումը

At first watch the video, listen to the examinees’ answers and then try to answer the questions which I have written. I have changed the questions and pictures a little.

Questions

How long have you been studying English?

Do you enjoy learning English or are you learning it because of the coming exam?

Dear students, look at these pictures and talk about your ideas. How are the people in these pictures feeling?

In which situation do you think the people benefit most from being together?

Now, look at the next pictures.

Describe these pictures. Now compare the first two pictures. In which situation can a student benefit more from studying: when he is alone or when he is discussing the issues with his friends?

Now speak about the third picture, round the campfire. What kind of feelings do the young people experience here? Have you ever sat around the campfire with your friends? When was it and where?

Questions to discuss

What might people have to consider when making these decisions?

 • choosing a future profession
 • choosing a friend
 • finding a job
 • moving to another country

Ջուլիետա Պապիկյանի պատասխանը

Գոհար Կարագյանը մարտի 2-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Պատասխանել է նաև Հրակ Քոսպեքեանը:

Ես այս բովանդակությամբ նամակը գրել էի դեկտեմբերի 27-ին: Այս հրապարակմամբ ներկայացվում են առաջին արդյունքները.

Dear students, we have already decided to have several online lessons beginning from January 10. I want you to get to know the way they take IELTS speaking examination. That will help you not to be afraid of taking oral exams in English. This experience will encourage you.  I advise that you should watch this video attentively. You will see that the two young examinees make some mistakes while speaking but they are not afraid of making mistakes. The ideas expressed by them are the most important thing. After having watched the video, try to answer the same questions. Record your answers while speaking and send the recordings to me by the 8th of January. That will be a sort of practice for you. On the 10th of January, we will practice taking another oral examination online. I think that will be fun.

Գոհարինե Ազնաուրյան – հունվարի 8-ին

Սոնա Բալայան – դեկտեմբերի 27-ին:

Հրակ Քոսբեքեան – հունվարի 6-ին

B2 First / Speaking Testhttp://www.youtube.com

On the 10th of January, we are going to watch the video of a speaking IELTS test.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Արսեն Դանղյանը – հունվարի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Սոնա Բալայանը – հունվարի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – հունվարի 13-ին: Պատասխանել եմ 14-ին:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – հունվարի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մասնակցություն կրթահամալիրային նախագծերին

Ձմեռային ազգագրական փառատոն բլոգի թարգմանությունը անգլերեն, իսպաներեն, թուրքերեն,

Կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուների լեզվակիր երկրների ծիսական հարսանիքների, ազգագրական ավանդույթների մասին պատմող հոդվածների, տեսաֆիլմերի տեքստերի հայերեն թարգմանություններ.

Վրացական ավանդույթներ – պատասխանատու՝ Ռինա Շագինյան

Իրանական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Դիանա Նազարյան

Ֆրանսիական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Կարինե Թևոսյան – հղումը կլինի հունվարի 23-ին: Տեսաֆիլմի մոնտաժման աշխատանքներ են ընթանում

Իտալական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Մարիամ Սարդարյան

Իսպանական ռիթմեր – պատասխանատու՝ Ռուզաննա Սարգսյան

Բրիտանական ծիսական հարսանիք – պատասխանատուներ՝ Նունե Այդինյան և Սիլվա Հարությունյան

Շոտլանդական ծիսական հարսանիք – պատասխանատու՝ Արփի Թովմասյան

Հանրակրթական Դիջիթեք 2022

Դիջիթեքի կայքի թարգմանություն կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով.

Անգլերեն

Վրացերեն –

Պարսկերեն –

Թուրքերեն –

Ֆրանսերեն –

Իսպաներեն –

Իտալերեն

Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության ստուգատես 2022

Ստուգատեսի նյութերի թարգմանությունը կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով.

Անգլերեն

Ձմեռային մարզական խաղեր 2022

Մարզական ուսումնական կենտրոնի բլոգի նյութերի թարգմանությունը կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուներով.

Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների հետ՝ հունվարի 20, 26, 27

Անգլերենի ֆլեշմոբ հունվարի 19-ին

Օտար լեզու դասավանդողների անհատական և համագործակցային նախագծեր

Իրինա Ապոյան

Սիլվա Հարությունյան

Հերմինե Գևորգյան

Նունե Այդինյան

Մարինե Սահակյան

Անիկ Խաչատրյան

Կարինե Թևոսյան

Ռինա Շագինյան

Դիանա Նազարյան

Մարիամ Սարդարյան

Ռուզաննա Սարգսյան

Տաթևիկ Ալեքսանյան

Անահիտ Մելքոնյան

Աննա Գանջալյան

Ալինա Աղասյան

Նարե Արիստակեսյան 

Վալենտինա Թումանյան

Հայկուհի Հովհաննիսյան 

 Անի Մրտեյան

Սոնա Քեհեյան

Առաջին ուսումնական շրջանի յուրաքանչյուր ամսվա վերջին կրթահամալիրի մասնաժողովին եմ ներկայացրել լաբորատորիայի գործունեության մասին մանրամասն հաշվետվությունը՝ հղումներով հիմնավորված:

Այս ամփոփիչ հաշվետվությամբ ներկայացնում եմ այն առանձնահատուկը, որով նշանավորվեց 2021-2022 ուստարվա առաջին շրջանը:

 1. Բավականին մեծ աշխատանք կատարվեց դասավանդողների մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ: Կրթահամալիրը դարձավ ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման համար կազմակերպվող վերապատրաստող կազմակերպություն: Լուսինե Փաշայանի և Մարգարիտ Սարգսյանի համակարգմամբ ստեղծվեցին վերապատրաստման մոդուլներ, որոնց մի բաղադրիչը՝ օտար լեզվի առարկայականը, մշակվեց և իրականացվեց իմ և Ժաննա Հակոբյանի համագործակցմամբ:

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում էին նաև այլ դպրոցների ուսուցիչներ, ովքեր իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին դասընթացի վերաբերյալ:

Հատկանշական էր նաև այն, որ վերապատրաստման դասընթացի ավարտից հետո օտար լեզու դասավանդողների հոկտեմբերի 13-ի առցանց հավաքի ընթացքում վերապատրաստման մասնակիցները իրենց ստացած գիտելիքների, նոր կարողությունների ու ձեռքբերումների մասին իրենց փորձը փոխանցեցին կրթահամալիրում աշխատող օտար լեզվի այլ դասավանդողներին:

Մասնագիտական զարգացմանն ուղղված երկրորդ կարևոր քայլը ԿԳՄՍ նախարարության հետ համաձայնեցված Բրիտանական խորհրդի կազմակերպած «Future English» ծրագրով վերապատրաստմանը մեր անգլերեն դասավանդողների (Իրինա Ապոյան, Հերմինե Գևորգյան, Նունե Այդինյան, Աննա Գանջալյան, Հայկուհի Հովհաննիսյան) մասնակցությունն էր: Այս միջազգային ծրագրով վերապատրաստվածները համարվում են ատեստավորված մասնագետներ:

Այս օրերին (դեկտեմբերի 27-29) «Future English» ծրագրով վերապատրաստված դասավանդողները իրենց ստացած գիտելիքները և կարողություններն են փոխանցում իրենց գործընկերներին:

2. Հետևողական եռաստիճան քննարկումներ.

Դեռ հոկտեմբեր ամսին իմ անհամաձայնությունն էի հայտնել ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համար ԳԹԿ-ի կազմած հարցաշարերի վերաբերյալ: Քննադատական խոսք ասելուց հետո հարցի տրամաբանական շարունակությունը եղավ նոյեմբերի 3-ին: Իրենց անհամաձայնությունը արտահայտեցին նաև կրթահամալիրի այլ մասնախմբեր, լաբորատորիաներ և առանձին դասավանդողներ: 

Նոյեմբերի 3-ին օտար լեզու դասավանդողների առցանց հավաք կազմակերպվեց, որի ընթացքում քննարկում եղավ  «Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող օտար լեզվի դասավանդողների կամավոր ատեստավորումը հեղինակային կրթական պահանջներին համապատասխան» թեմայով: Նման բովանդակությամբ մշակումներ արեցին նաև կրթահամալիրի այլ մասնախմբեր:

Նոյեմբերի 20-ին կրթահամալիրի լաբորատորիային ներկայացրեցի իմ այս մշակումը.

«Կրթահամալիրի դպրոցներում աշխատող օտար լեզու դասավանդողների կամավոր ատեստացիայի հարցաշարեր՝ ըստ հեղինակային կրթական պահանջների»: Հարցաշարերը քննարկվեցին օտար լեզու դասավանդողների հետ նոյեմբերի 22-ի առցանց հավաքի ընթացքում:

Երբ հանրային քննարկման ներկայացվեց հանրակրթության օրենքում փոփոխություններ մտցնելու նախագիծը, տպավորություն ստեղծվեց, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը փորձում է բարեփոխումներ անել: Ինձ առանձնապես հետաքրքրեց նախագծի 14.3 կետը, որտեղ առաջարկվում է նոր՝ մասնագիտական չափորոշիչ՝ ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, պատասխանատվության և վարքագծի նկարագիր.

Տեղին էր Գևորգ հակոբյանի հարցադրումըԻ՞նչ փաստաթուղթ է, ի՞նչ բովանդակությամբ․ հստակեցման կարիք կա։ Ո՞վ է այն հաստատում, ի՞նչ բովանդակությամբ:

Միանգամայն պարզ է, որ հարցադրումը չունի հստակ պատասխան, և կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիան էլ ճիշտ ժամանակին էր սկսել մշակել կրթահամալիրում աշխատող ուսուցչին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրին համապատասխան:

Կարծում եմ, որ մեր լաբորատորիաների, մասնախմբերի և ուսկենտրոնների գործունեությունը պետք է սևեռենք հենց այս մշակումների քննարկումների վրա: Օգնենք միմյանց, որպեսզի արդյունքում ստեղծվեն նախարարություն ներկայացնելու համար բոլորիս կողմից ընդունելի ուսուցչին ներկայացվող ընդհանրական պահանջներ, որոնք կհամապատասխանեն կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրին:

Լաբորատորիայի մանրամասն հաշվետվություններն ըստ առաջին ուսշրջանի ամիսների՝

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Նոր նախաձեռնություն

2021-2022 ուստարվա երկրորդ ուսումնական շրջանում իր գործունեությունն է սկսելու «Սովորողների անգլերենի ակումբը Քոլեջում»:

Սովորողների անգլերենի ակումբ Քոլեջում

2021-2022 ուստարվա երկրորդ ուսումնական շրջանում իր գործունեությունն է սկսելու սովորողների անգլերենի ակումբը կրթահամալիրի Քոլեջում: Ակումբի անդամներ կարող են լինել Քոլեջի տարբեր կուրսերում սովորող ուսանողներ և կրթահամալիրի մասնագիտական կողմնորոշմամբ 9-րդ դասարանի այն սովորողները, ովքեր հետաքրքրված են անգլերենով և ունեն ներքին մոտիվացիա՝ զարգացնելու իրենց բանավոր և գրավոր հաղորդակցական կարողությունները:

Ակումբի գործունեության նպատակը.                          

Անգլերենի գիտելիքների խորացման, բանավոր և գրավոր հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանն ուղղված իրական ներքին մոտիվացիա ունեցող սովորողներին հնարավորություն տալ բավարարելու իրենց ուսումնական պահանջները:

Ակումբի անդամների ցանկալի թիվը՝ մինչև 25

Ակումբի առկա հանդիպումների վայրը, հաճախականությունը և ժամը

Քոլեջի վերնատուն, յուրաքանչյուր երկուշաբթի ժամը 15:00-16:00

Ակումբի գործունեության բովանդակությունը

 • «Հաղորդակցություն» – «Ունկնդրում/ընկալում», «Ընթերցանություն», «Մենախոսություն», «Գրավոր խոսք», «Փոխներգործություն», «Լեզվանյութի կիրառում»:
 • «Մշակույթ» – «Արժեքներ», «Վերաբերմունք», «Հետաքրքրություններ/նախասիրություններ»
 • «Քննական և ստեղծարար մտածողություն» – «Միտք», «Տրամաբանական կապեր», «Վերլուծություն»,
 • «Ինքնություն» – «Անհատ», «Ընտանիք», «Համայնք» և «Հասարակություն»

Ակումբի գործունեության կազմակերպումը

Ակումբի անդամները նախօրոք (մեկ շաբաթ առաջ) ստանում են հաջորդ հանդիպման օրակարգն ու առաջադրանքները և հերթական հանդիպումից ամենաուշը մեկ օր առաջ հրապարակում են պատասխանները, քննարկման հիմնական խոսքը իրենց բլոգներում, որպեսզի ակումբային պարապմունքի ժամանակ ավելի ինքնավստահ լինեն:

Ակումբի պարապմունքները համակարգում և վարում են Յուրա Գանջալյանը, Արփի Թովմասյանը, Անիկ Խաչատրյանը և Մարինե Սահակյանը:  

Ակումբի անդամ լինելու համար սովորողները պետք է մինչև հունվարի 12-ը նամակով դիմեն Արփի Թովմասյանի էլեկտրոնային հասցեին

Մի անգամ արդեն արտահայտել եմ իմ տեսակետն այն մասին, որ լիովին համաձայն եմ Գևորգ Հակոբյանի մանրամասն վերլուծության մեջ արտահայտված բոլոր նկատառումների հետ: Միայն Գևորգ Հակոբյանը կարող էր այդքան համբերատար հետևողականությամբ, ուշադիր ու բանիմաց կերպով դներ ու համեմատեր հանրակրթության գործող օրենքի բոլոր կետերը առաջարկվող փոփոխությունների հետ, ինչպես նաև՝ համեմատություններ աներ ՊՈԱԿ-ների մասին օրենքի տարբեր կետերի հետ:

Ես միայն ուզում եմ շեշտադրում անել մի կետի վրա, որի ուղղությամբ մեր կրթահամալիրի մասնախմբերը և լաբորատորիաները վերջերս բավականին աշխատանք են իրականացրել և որը վերաբերում է անհատականապես բոլոր ուսուցիչներին:  

14.3) մասնագիտական չափորոշիչ՝ ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, պատասխանատվության և վարքագծի նկարագիր.

Գևորգ հակոբյանի հարցադրումը. Ի՞նչ փաստաթուղթ է, ի՞նչ բովանդակությամբ․ հստակեցման կարիք կա։ Ո՞վ է այն հաստատում, ի՞նչ բովանդակությամբ

Միանգամայն պարզ է, որ հարցադրումը չունի հստակ պատասխան, և կրթահամալիրի մանկավարժության լաբորատորիան էլ ճիշտ ժամանակին է սկսել մշակել կրթահամալիրում աշխատող ուսուցչին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրին համապատասխան:

Կարծում եմ, որ մեր լաբորատորիաների, մասնախմբերի և ուսկենտրոնների գործունեությունը պետք է սևեռենք հենց այս մշակումների քննարկումների վրա: Օգնենք միմյանց, որպեսզի արդյունքում ստեղծվեն նախարարություն ներկայացնելու համար բոլորիս կողմից ընդունելի ուսուցչին ներկայացվող ընդհանրական պահանջներ, որոնք կհամապատասխանեն կրթահամալիրի հեղինակային կրթական ծրագրին: