Just another WordPress.com site

Մարտի 1-ին

Երկխոսություններ ընդհանուր և այլընտրական հարցերով: In, on, under նախդիրների կիրառումը՝ նախադասությունները տեղի պարագաներով կազմելու համար: Քանակական և դասական թվականների կիրառումը նախադասություններում (1-21):

Քաղվածք Ավագ դպրոցի անգլերենի առարկայական ծրագրից

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը – առավելագույնը  2 միավոր

Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ, ձայնագրւթյուն) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնելու ևս 3 միավոր՝

ինքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր,

ուսումնական ճամփորդություններով ու դրանց անգլերեն լուսաբանումներով – 1 միավոր,               

մասնակցելով ստուգատեսներին ու ֆլեշմոբներին -1միավոր,

Առաջարկություն

Օտար լեզվի իմացության գնահատումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով առաջարկում եմ՝

Յուրաքանչյուր սովորողի օտար լեզվի իմացության մակարդակը 3 անգամ գնահատել ըստ լեզուների իմացության համաեվրոպական սանդղակների (A1, A2, B1, B2).

կրթական առաջին աստիճանի վերջում (կրտսեր դպրոցից հիմնական դպրոց տեղափոխվելիս)

Կրթական երկրորդ աստիճանի վերջում (հիմնական դպրոցից արհեստագործական ուսումնարաններ, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ավագ դպրոցներ տեղափոխվելիս)

Կրթական երրորդ աստիճանի վերջում (ավագ դպրոցը, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը ավարտելիս)

Լիանա Հակոբյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել մաթեմատիկայի 1 առաջադրանք:

https://math-arhest.blogspot.com/p/blog-page_28.html

Լուսինե Ներսեսյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել մաթեմատիկայի 1 առաջադրանք:

 One problem of PISA for Schools sample test items .

Նելլի Գեղամյան – անգլերենից հայերեն է թարգմանել բնագիտության 5 առաջադրանք

https://nelligeghamyan.wordpress.com/2021/02/11/pisa-2015/

Գայանե Թերզյան անգլերենից հայերեն է թարգմանել ընթերցելով հասկանալու 1 առաջադրանք` գնահատման հիմնավորումներով:

Անվճար, բայց ի՞նչ  գնով

Պատկերացրեք, որ խանութում ձեզ առաջարկում են ընտրություն կատարել երկու նվեր-կտրոնների միջև։ Ո՞ր մեկը կընտրեիք։ Փորձեք արագ որոշել։

 • 10 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ անվճար.
 • 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն զեղչով՝ 7 ֆունտ-ստերլինգով։

Եթե ձեր առաջին բնազդային արձագանքը նույնն է, ինչ բացարձակապես բոլոր մասնակիցներինը ըստ 2006 թվականին Շամպաների և Արիելիի կողմից անցկացված հետազոտության, դուք կընտրեք առաջին՝ անվճար տարբերակը։ Խնայողության տեսանկյունից, սակայն, սա անիմաստ ընտրություն է։ Ուշադիր նայելու պարագայում կարող եք տեսնել, որ 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոնն իրականում ավելի արժեքավոր է: Դուք իրականում 13 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն եք ստանում անվճար։ Այդուհանդերձ, սա քողարկված է առաջարկների ձևակերպումով։ «Անվճար» բառը սրբում-տանում է մեր ողջ խելամտությունը:

Իսկ հիմա համեմատեք այս երկու առաջարկները և որոշեք, թե որն եք նախընտրում.

 • 10 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ 1 ֆունտ-ստերլինգով.
 • 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոն՝ 8 ֆունտ-ստերլինգով։

Իսկ հիմա, եթե դուք Շամպաների և Արիելիի կողմից անցկացված հետազոտության մասնակիցների մեծամասնության (64%) նման եք, կընտրեք 20 ֆունտ-ստերլինգի նվեր-կտրոնը։

Նկատի առեք, որ այս անգամ յուրաքանչյուր նվեր-կտրոնի գինը աճել է ընդամենը 1-ական ֆունտով։ 10 ֆունտանոց նվեր-կտրոնի գինը 0 ֆունտից դարձել է 1 ֆունտ, իսկ 20 ֆունտանոց նվեր-կտրոնինը՝ 7 ֆունտից դարձել է 8 ֆունտ։ Սակայն առանց «անվճար» բառի մարդկանց մեծ մասը հանկարծ հասկանում է, որ 20 ֆունտանոց գործարքն ավելի շահավետ է, և որոշում է վճարել՝ ավելի մեծ շահույթի համար։

Ուստի զգուշացեք «անվճար» բառի  գայթակղիչ ազդեցության ուժից և թերևս կարող եք որոշել, որ ավելի լավ է վճարել մի գին՝ ավելի մեծ շահույթ ստանալու համար:

ՀԱՐՑ

Տեքստի համաձայն՝ ի՞նչ ազդեցություն ունի «անվճար» բառը սպառողների՝ որոշում կայացնելու ունակության վրա։

Ա. Ետ է պահում որոշումներ կայացնելու մտքից։

Բ. Դանադաղեցնում է որոշումներ կայացնելը։

Գ. Ավելի խելամիտ է դարձնում նրանց որոշումները:

Դ. Նվազ խելամիտ է դարձնում նրանց որոշումները:

Նունե Սմբատյան – The 8th of March is coming, and we are carrying out the project Dedication to Mothers. The best person for us in the whole world is, of course, Mother. Why do I love Mother. I love her because she is she is affectionate and kind, I love her because she knows how to empathize (ապրումակցել) and forgive us, and because she is beautiful and smart. Mom knows how to cook delicious food and she is never bored with her. She knows a lot and will always help us. Mom gives us a feeling of happiness, worries about us, supports us in difficult times. But, most importantly, we love her because she is just our mother.

Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան – On the first of March we are going to have a gathering of Math teachers. Gevorg Hakobyan will also be present. Each of the math teachers is going to present his / her project “Circle”.

The basic arithmetic operations are: addition-գումարում, subtraction – հանում, multiplication – բազմապատկում, division – բաժանում

Addition

2+3 = 5 2 plus 3 equals 5. 2 and 3 is 5.

Subtraction

6-4 = 2 6 minus 4 equals 2. 4 from 6 is 2.

Multiplication

5×6=30 5 times 6 equals 30. (thirty) 5 multiplied by 6 equals 30.

Division

20:4=5 20 divided into 4 equals 5.

2 squared equals 4. կամ 2 squared is 4. 2-ի քառակուսին հավասար է 4-ի:

Քառակուսի արմատ – square root square root 4 is 2.

Խորանարդ արմատ – cube root cube root 27 is 3.

Կոտորակներ – Fractions

1/3 one third, 2/3 two thirds, 3/4 three fourths

1 ամբողջ 2/3 one and two thirds

Տասնորդական կոտորակներ – Decimal Fractions

1, 5 one point 5 tenths

2, 05 zero point 5 hundredths

0,063 zero point sixty-three thousandths կամ sixty-three thousandths

Numbers

one-the first, two- the second, three- the third, four- the fourth, five – the fifth, six – the sixth, seven – the seventh, eight – the eighth, nine – the ninth, ten – the tenth, eleven – the eleventh, twelve – the twelfth, thirteen – the thirteenth, fourteen – the fourteenth, fifteen – the fifteenth, sixteen – the sixteenth, seventeen – the seventeenth, eighteen – the eighteenth, nineteen – the nineteenth, twenty – the twentieth

twenty-one – the twenty-first, twenty-two – the twenty-second, twenty-three – the twenty-third …

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

101 – one hundred and one, 115 – one hundred and fifteen, 121-րդ – one hundred and twenty-first

236 – two hundred and thirty-six

1000 – one thousand, 2002 – two thousand and 2, 3258- three thousand two hundred and fifty-eight

21846 – twenty-six thousand eight hundred and forty-six

238479 – two hundred thirty-eight thousand four hundred and seventy-nine

1000000 – one million

2584512 – two million five hundred eighty-four thousand five hundred and twelve

1000000000 – one billion

Նելլի Գեղամյան – Women’s International Day, the 8th of March is coming, and at our College, we are also implementing the project Dedication to Mother.

The project is implemented within the framework of the Dedication project of the Educational Complex. The main goal is to involve students in spring gardening work, to develop and stimulate students’ desire to work with the soil, in the garden. We are going to create a beautiful spring environment. We will decorate the entrance to the Winemaking laboratory with flowers.

I also want to tell you about our recent educational trip to Arates.

Our Educational Trip to Arates 

My recent trip to Arates was mostly technological. The reason for such orientation was The Art project, which has been going on since last summer. The College students are actively taking part in this project. 

The first day of our three-day educational trip was devoted to aromatherapy. We made candles with the smell of orange and lavender. I taught the students how to make candles, and which kind of oil should be used for different purposes. For example, orange can change your mood and create an atmosphere of fun and happiness. The smell of lavender makes you avoid stress and creates calmness. Using this information our students created masterpieces of candle making by using their own imagination. 

The next day was devoted to working in the cottage of Art, where one of our art teachers was creating a wonderful yard next to the cottage. Our students helped Mr. Harutyun to clean up the territory. 

We also started to make special lighting for the bedrooms and Art school cottage. We decided to make special creative lamps for all the rooms. For this purpose, we used wood, logs and rope. It was a simple and modern construction in loft style.  

At the end of the day, we went on hiking to Arates Monastery and to the mountains on the opposite side of the village. The sights were brilliant and we took a lot of photos. 

Arates Schooling Center is one of the most important parts of our achievement of our EduComplex. During such trips our students gain experience in collaborative teamwork. 

Աննա Հարությունյան – We carried out interesting projects in February. We visited our Training Farm and our students enjoyed horse riding. We have read some poems by Hovhannes Tumanyan. For example, we read The Siege of Tmouk Castle. Every Friday we took part in the Media Friday Concert. Our students played chess with the members of the Chess Club.

It was especially interesting for me to take part in the English lessons organized by the English Club.


Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Mkhitar Sebastatsi was born in 1676 in Sebastia. His real name was Manuk, but when he became a clergyman, he got a new name Mkhitar. He got his primary education in the Monastery Nshan. When he was a young student he liked to ask questions, think logically and analyze. Little Mkhitar wanted to get a good education and for that purpose he came to Echmiatsin on foot. Even in Echmiatsin there were no good educated clergymen and he couldn’t find what he wanted. The clergymen in Echmiatsin treated Mkhitar as a servant, not a student. Soon Mkhitar understood that he couldn’t have a good future in Echmiatsin and ran away to the Sevan Monastery, but the Sevan Monastery and its clergymen were in no way different from those in Echmiatsin. Mkhitar left Sevan for Syria hoping to get light for his knowledge striving soul. There he made friends with the best clergymen who advised him to work as a catholic preacher but Mkhitar expressed his wish first to be ordained a priest. His wish was realized in his birthplace in Sebastia in the St Nshan Monastery in 1696.

In 1701 Mkhitar realized his longed for dream by organizing a religious congregation in Polis, Turkey. There were 10 members in it. The Armenian Apostolic Church was against this congregation as it reminded of a catholic origin. In 1706 Mkhitar had to move to Italy with his adherents. The Pope of Rome granted the Mkhitarean Congregation a small island near Venice, St.Lazar. Due to Mkhitar Sebastatsi St Lazar became an Armenian spiritual and cultural centre in Europe. This congregation bcame a special school for young Armenians striving for knowledge. Mkhitar Sebastatsi had to work and serve his two masters, the Rome Catholic Church and the Armenian nation. He had to write catholic religious books in order to be financed by the Pope of Rome but his most important creations for his nation were his first Armenian grammar books and dictionaries. Mkhitar’s most significant piece of work is the dictionary “Նոր բառգիրք Հայկազյան լեզվի” but this dictionary took such a long time to finish that he himself didn’t see it published. This dictionary was first published after his death in 1749. The second volume of the dictionary came out in 1769.

Դասընթացի ծրագիրը պետք է ունենա իր ընդհանուր նպատակը, որը պետք է սահմանի դասընթացի ընդհանուր նպատակաուղղվածությունը՝ իր ընդհանուր տարեվերջյան վերջնարդյունքներով: Օտար լեզվի դասընթացի ծրագրում պետք է հստակ նշվի լեզվի իմացության համաեվրոպական համակարգի մակարդակը, որին իր տարեվերջյան վերջնարդյունքներով ձգտում է տվյալ դասընթացով ուսուցումն ու ուսումնառությունը:

Դասընթացի ծրագրի երկրորդ կարևոր բաղադրիչը առարկայական կարողությունների ձևակերպումն է: Օտար լեզվի դասընթացի ծրագիրը պետք է պարունակի տվյալ տարիքային խմբում, դասարանում ձևավորվող հետևյալ լեզվական կարողությունները՝ ունկնդրելու կամ լսելով հասկանալու, փոխներգործության տարրերով խոսելու, ընթերցելով հասկանալու, փոխներգործության տարրերով գրելու, մայրենիից օտար լեզու և օտար լեզվից մայրենի գրավոր և բանավոր թարգմանելու:

Դասընթացի երրորդ կարևոր բաղադրիչը բովանդակությունն է: Ծրագրի բովանդակային ամբողջությունը ձևավորվում է նախագծային և թեմատիկ ուսումնառությամբ: Յուրաքանչյուր նախագիծ կամ ուսումնառության թեմա իր հերթին ունենում է իր նպատակը, ձևավորվող առարկայական (լեզվական) կարողությունները, բառապաշարը, գործնական քերականության լեզվական կառուցվածքները:

Դասընթացի ծրագիրը պետք է իրատեսական լինի: Այն պետք է համապատասխանի տվյալ դասարանի սովորողների նախնական առարկայական գիտելիքներին և կարողություններին: Ընդհանրապես, որևէ տարիքային խմբի, դասարանի համար առարկայական ծրագիրը կազմելիս ենթադրում են, որ ուսումնական տարվա սկզբում տվյալ դասարանի սովորողների առարկայական կարողությունները համընկնում են նախորդ ուսումնական տարվա տարեվերջյան վերջնարդյունքներին, ինչը շատ դեպքերում չի լինում: Այդ անհամապատասխանությունը վերացնելու համար դասավանդողները պետք է ուսումնական տարվա առաջին օրերին ախտորոշիչ առաջադրանքներ տան իրենց սովորողներին: Այդ ախտորոշիչ առաջադրանքների կատարումը մեծապես կարող է ուղղորդել դասավանդողներին սկսել իրենց դասընթացի ծրագրի իրականացումը ավելի անհատականացված աշխատանքային պլանով:

Այդ է պատճառը, որ տվյալ դասարանի սովորողների համար կազմված անհատականացված աշխատանքային պլանը շատ ավելի կարևոր է և իրատեսական, քան ամռանը կազմած դասընթացի անթերի ու իդեալական ծրագիրը:

Հանրակրթության պետական չափորոշիչի քննարկումից երևում է, որ նախարարության ղեկավարությունը իրենց եզրակացությամբ իրենք իրենց հակասում են: Անհասկանալի ու հակասական են այս մտքերը. «Նախագծի քննարկման ընթացքում ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ երեխաները դպրոցում 12-ամյա կրթության ընթացքում մեր այժմյան հանրակրթական ծրագրերի շրջանակում ստանում են այն ծավալի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք, ըստ ուսումնասիրությունների, կարելի է ստանալ 9 տարվա ընթացքում: Այսինքն` մեր երեխաների կյանքից դպրոցը վերցնում է 12 տարի, տալով ավելի քիչ գիտելիքներ, քան հնարավոր է տալ այդ ընթացքում: Որքան էլ ցավոտ լինի այս խնդրի գիտակցումը, մենք պետք է ընդունենք, որ 12 տարվա ժամանակն ու ծավալը պարտավոր ենք լցնել նոր գիտելիքներով ու հմտություններով»: Մեկ այլ տեղ էլ նշվում է. «Առաջարկվող փոփոխությամբ ընդհանուր առմամբ դպրոցականների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցվում է` չկրճատելով բովանդակային ծավալը և նպատակային դիտարկելով ավելի բարձր կրթական արդյունքը»:  

Այսուհանդերձ, մի շատ կարևոր նկատառում ունեմ օտար լեզվի առարկայական ծրագրերի մասին ըստ նոր չափորոշիչի, որի մասին անցյալ տարի գրել եմ ու հիմա նորից եմ ուզում շեշտել այդ մեծ սխալի մասին, որը պատրաստվում են գործել: 

Հայաստանում հանրակրթության օտար լեզվի իմացության վերջնարդյունքը՝ մակարդակը միշտ էլ սահմանվել է B1-ը: Նոր համակարգով առաջարկվում են հետևյալ մակարդակները ըստ կրթական աստիճանների՝

Տարրական դպրոց

4-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են A1 մակարդակին:

6-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են A2 մակարդակին: (Դեռ չփոխված չափորոշիչներով և գործող առարկայական ծրագրով A2 մակարդակին սովորողները հասնում էին միջին դպրոցի վերջում և այդ մակարդակով 9-րդ դասարանի վերջում ավարտական քննություն էին տալիս: Ի՞նչ հրաշքով պետք է հիմա կրթական տարրական աստիճանում հասնեն օտար լեզվի իմացության A2 մակարդակին: Երևի հարցի միակ լուծումը կլինի ստիպողաբար կամ ճարահատյալ դիմել կրկնուսույցների գործառույթին, որը սխալ կլինի:

Միջին դպրոց 

9-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են B1 մակարդակին: Այժմյան չափորոշիչներով և գործող ծրագրերով սովորողները B1 մակարդակով ավագ դպրոցի ավարտական և համալսարանների ընդունելության քննություն են տալիս 12-րդ դասարանում:

Ավագ դպրոց 

12-րդ դասարանում ուսումնառության վերջնարդյունքները հավասարեցվում են լեզվական B2 մակարդակին: Կարծում եմ, որ B2 մակարդակը տրամաբանական կլիներ, եթե միջնակարգ կրթությունը պարտադիր չլիներ (ավագ դպրոցում սովորելը պարտադիր չլիներ): B2 մակարդակը անգլերենի AELTS միջազգային քննության 6 միավորն է (կամ էլ TOEFL-ի 90-ը), որով ընդունվում են աշխարհի ցանկացած համալսարան: Համեմատության համար ասեմ, որ Բրյուսովի անվան համալսարանի ավարտական կուրսի ուսանողների մեծ մասը հենց այդ մակարդակն ունի: Մեր կրթական օրենքը պահանջում է, որ միջին դպրոցն ավարտողը սովորի նաև ավագ դպրոցում՝ անկախ այն բանից, թե արդյոք ինչ մոտիվացիա ունի սովորելու. ուզու՞մ է կրթությունը շարունակել համալսարանում, թե՞ ոչ: Այս պայմաններում ուտոպիա է բոլորին պարտադրել օտար լեզվի B2 մակարդակը: Նույնիսկ շատ դիպլոմավոր մասնագետներ չունեն բոլոր բաղադրիչներով B 2 մակարդակի իմացությունը:

Գնահատման մասին

Գնահատման առումով հանրակրթության բոլոր ուսումնական առարկաներից առանձնանում է օտար լեզուն: Կարծում եմ, որ օտար լեզվի իմացությունը գնահատելիս պետք է հրաժարվել թվանշանային գնահատումից կրթական բոլոր աստիճաններում, քանի որ հստակ սահմանված են օտար լեզվի իմացության միջազգայնորեն ընդունված մակարդակները՝ A1, A2, B1, B2, C1, C2.    

Առաջարկություն

Առաջարկում եմ դիմել ԿԳՍՄ նախարարությանը վերանայել հանրակրթության բոլոր աստիճաններում օտար լեզվի իմացության նվազագույն վերջնարդյունքները՝ մի մակարդակ ներքև իջնելով:

Փետրվարի 4-ին

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ ժամը 19:00-20:00.

Դասավանդողների հետ անգլերենի պարապմունքների անցկացման նոր մեթոդը արդարացնում է իրեն: Պարապմունքի յուրաքանչյուր մասնակից անգլերեն ներկայացնում է իր բլոգում հրապարակված նյութերը, իրականացվող նախագծերը: Փետրվարի 4-ի պարապմունքին ամփոփեցինք ձմեռային ճամբարում իրականացված նախագծերը:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց, Նունե Սմբատյան

Փետրվարի 10-ին

Ժամը 17:00-ին

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Կարդացել և քննարկել ենք գրականության ասպարեզում 2013-ի նոբելյան մրցանակակիր կանադացի գրող Ալիս Մունրոյի «Amundsen», կարճ պատմվածքը, որը գրվել է 2012-ին:

Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի անգլերեն դասավանդողներ

Փետրվարի 11-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Շարունակեցինք անգլերեն ամփոփել ձմեռային ճամբարի նախագծերը:

Փետրվարի 11-ից անգլերենի ակումբում անգլերեն սովորող դասավանդողները սկսել են նոր նախագիծ «Հայերեն ենք թարգմանում սովորողների միջազգային գնահատման PISA առաջադրանքները» Հաջորդ շաբաթ կներկայացնենք թարգմանությունների առաջին փաթեթը:

Փետրվարի 15-ին

Ժամը 14:45ՙ15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մասնակիցներ՝ Վարդան Կարապետյան, Անժելա Բլեյան, Արուսյակ Մաթևոսյան, Հայարփի Անանյան, Տաթև Աբրահամյան, Հասմիկ Գրիգորյան, Մարիամ Քալանթարյան,  

Փետրվարի 17-ին

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Վալենտինա Թումանյանը 232 մասնակից

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը  161 մասնակից

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը 110 մասնակից

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Նունե Այդինյանը  122 մասնակից

Փետրվարի 18-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մաթեմատիկայի (Լիանա Հակոբյան և Լուսինե Ներսեսյան), տնտեսագիտության(Նելլի Գեղամյան), ռուսերենի (Նունե Սմբատյան), Աննա Հարությունյան (Միջին դպրոցի երկարացված), Գայանե Թերզյան (մասնագիտական խոսքի մշակույթ) դասավանդողները մասնագիտական տերմիններով անգլերեն ներկայացրեցին իրենց բլոգներում հրապարակված նյութերը:  

Փետրվարի 18-ին

Կազմել և Լուսինե Փաշայանին եմ ուղարկել Անգլերենի ակումբի մարտ ամսվա գործունեության ծրագիրը և մեր անելիքները մարտի 22-26-ը մանկավարժական գարնանային բաց ճամբարին:

Փետրվարի 22-ին

Ժամը 14:45-15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Փետրվարի 24-ին

Ժամը 17:00

Անգլերենի ակումբի առցանց հավաք «Մանկավարժական և կրթական տերմինների հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում»

Չնորմավորված շարունակական աշխատանք

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Ածականներից ստեղծում ենք բայական իմաստներով արտահայտություններ

(get + ածական)

dark – մութ, get dark – մթնել, rich – հարուստ, get rich – հարստանալ, sad – տխուր, get sad – տխրել, happy – ուրախ, երջանիկ, get happy – ուրախանալ, երջանկանալ և այլն:

Our living-room is large. It will get larger if we take away this wall. Մեր ընդհանուր սենյակը մեծ է: Այն ավելի կմեծանա, եթե հեռացնենք այս պատը:

(make + ածական)

dark – մութ, make dark – մթնեցնել, rich – հարուստ, make rich – հարստացնել, sad – տխուր, make sad – տխրեցնել, happy – ուրախ, երջանիկ, make happy – ուրախացնել, երջանկացնել

You will make your room dark if you hang these curtains. Դու կմթնեցնես սենյակը, եթե կախես այս վարագույրը:

Translate into English

Դու կհարստանաս, եթե սկսես այս բիզնեսը:

Այս բիզնեսը կհարստացնի քեզ:

Դու կուրախանաս, երբ լսես այս լուրը:

Այս լուրը կուրախացնի քեզ:

Ես տխրեցի երբ լսեցի այս լուրը:

Այս լուրը տխրեցրեց ինձ:

II.Read this text and ask special questions to the italisized words. Կարդացեք այս տեքստը և հատուկ հարցեր տվեք շեղատառ գրված բառերին:

Yesterday I came home very late. I was hungry but there was not anything in the fridge. I decided to make omelette, because it the only thing that I can make. I ate my omelette and turned on the TV set. After watcing a film I went to bed.

 1.    Yes, but … Այո, բայց …

III.Սովորում ենք արտահայտել այլընտրանքային տեսակետ: Լսում եք ձեր ընկերոջ, կամ ուսուցչի արտահայտած մի միտք և անմիջապես մեկ այլ տեսակետ եք արտահայտում՝ սկսելով ձեր միտքը «Yes but – Այո, բայց …» Օրինակ՝ Lake Sevan is very beautiful. Yes but the beaches around it are very dirty, and the service is bad.

The summer in Yerevan is very hot.

Computer games are entertaining.

Pet dogs at home are sometimes very helpful.

Now nearly all the families in Yerevan have their cars.

Wolves are much cleverer than dogs.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – փետրվարի 21-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 20-ին: Պատասխանել եմ 22-ին:

Համիկ Դարբինյան – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյան – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – փետրվարի 25-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

A text for reading comprehension

LOST AT SEA

Dawn did not break slowly, as it does on land. The sky turned pale, the first stars
disappeared, and I went on looking, first at my watch and then at the horizon. The contours
of the sea began to appear. Twelve hours had passed, but it didn’t seem possible. Night
couldn’t be as long as day. You have to have spent the night at sea, sitting in a life raft and
looking at your watch, to know that the night is immeasurably longer than the day. But soon
dawn begins to break, and then it’s wearying to know it’s another day.
That occurred to me on my first night in the raft. When dawn came, nothing else mattered. I
thought neither of water nor of food. I didn’t think of anything at all, until the wind turned
warmer and the sea’s surface grew smooth and golden. I hadn’t slept a second all night, but
at that moment it seemed as if I’d just awakened. When I stretched out in the raft my bones
ached and my skin burned. But the day was brilliant and warm, and the murmur of the wind
picking up gave me a new strength to continue waiting. And I felt profoundly composed in
the life raft. For the first time in my twenty years of life, I was perfectly happy.
The raft continued to drift forward – how far it had gone during the night I couldn’t calculate –
but the horizon still looked exactly the same, as if I hadn’t moved a centimetre. At seven
o’clock I thought of the destroyer. It was breakfast time. I imagined my shipmates seated
around the table eating apples. Then we would have eggs. Then meat. Then bread and
coffee. My mouth filled with saliva and I could feel a slight twisting in my stomach. To take
my mind off the idea of food, I submerged myself up to my neck in the bottom of the raft. The
cool water on my sunburned back was soothing and made me feel stronger. I stayed
submerged like that for a long time, asking myself why I had gone with Ramón Herrera to
the stern deck instead of returning to my bunk to lie down. I reconstructed the tragedy
minute by minute and I decided I had been stupid. There was really no reason I should have
been one of the victims: I wasn’t on watch, I wasn’t required on deck. When I concluded that
everything that had happened was due to bad luck, I felt anxious again. But looking at my
watch calmed me down. The day was moving along quickly: it was eleven-thirty
QUESTION
How does the sailor try to cope with his experiences throughout the passage?
A By staying alert.
B By avoiding worry.
C By remembering what happened.
D By trying to forget the past.

The following words and phrases resemble (նման են) each other in form but differ in meaning

raise -raised – raised – բարձրացնել, rise – rose – risen – բարձրանալ, arouse -aroused – aroused արթնացնել կամ հարուցել կասկած, հետաքրքրություն, անհանգստություն

He raised his hand. Նա բարձրացրեց իր ձեռքը: He raised a question. Նա հարց բարձրացրեց

The Sun rises in the east. Արևը արևելքում է բարձրանում:

find– found – found – գտնել, found – founded – founded – հիմնադրել

She found a good example. Նա լավ օրինակ գտավ.

Mkhitar Sebastatsi EduComplex was founded in 1989. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը հիմնադրվել է 1989-ին:

lie – lay – lain – պառկել, lay – laid – laid – դնել, սեղան գցել

He lay down on the sofa.

She laid the table for 4 persons.

cloth – գործվածք, clothes – հագուստ

physician – բժիշկ թերապևտ, physicist – ֆիզիկոս

economics – տնտեսագիտություն, տնտեսություն, economic – տնտեսական, economical – տնտեսող, խնայող

We should study economics.

We studied economic geography at school. Մենք ուսումնասիրել ենք տնտեսական աշխարհագրությունը դպրոցում:

This car is very economical It uses very little petrol. Այս ավտոմեքենան շատ տնտեսող է: Այն շատ քիչ բենզին է օգտագործում:

Translate these sentences into English

Դու գտե՞լ ես տեղեկատվությունը, թե ով է հիմնադրել Մխիթարյան միաբանությունը(congregation):

Եթե հարց ունեք, կարող եք ձեռք բարձրացնել: Նայիր, արևը բարձրանում է սարի ետևից(from behind the mountain):

Շունը պառկած էր դռան առաջ և չէր թողնում որևէ մեկին ներս մտնել:

Տատիկները միշտ հաճույքով են սեղան գցում իրենց թոռնիկների համար:

Կարո՞ղ եմ այս գործվածքն օգտագործել: Մի՚ գնեք արհեստական գործվածքից պատրաստված հագուստ:

Թերապևտը զննեց իմ թոքերը և ասաց, որ առողջ եմ: Երբ դպրոցական էի, ցանկանում էի ֆիզիկոս դառնալ:

Այս մարտկոցը շատ տնտեսող է: Այն քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում:

Հայաստանի տնտեսությունը զարգացած էր Խորհրդային տարիներին: Հիմա Հայաստանն ունի հետամնաց տնտեսություն:

III. Repeat these sentences and add something that you need.

For example, I am tired. I am tired and I need a rest.

I’m stressed.

I’ve got a headache.

I’ve got sunburn.

I’m unemployed.

I’m lonely.

I’m fed up with my work.

 • IV. Complete these sentences
 • I stayed at home all day instead …
 • The Browns are going to spend their winter vacation in the Alps, whereas …
 •  Not only did we lose all our money at the cazino, …
 •  He could hardly understand anything in that situation, .…? (question tag)
 • They were exhausted after that marathon race, moreover, …
 • Besides that yellow taxi …
 • He had won the first prize, therefore …
 • The more money you save …  
 • You would have understood everything if ….
 • Only then …

V. Write an essay about the advantages and disadvantages of being the president or prime minister of Armenia.

Հրակ Քոսպեքեանը – փետրվարի 21-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ալեն Գևորգյանը – փետրվարի 20-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 22-ին:

Մանե Սարգսյանը – փետրվարի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե սարգսյանը – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Սոնա բալայանը – փետրվարի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյան – փետրվարի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Էմանուել Դեհբաշյան – փետրվարի 27-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մարտի 1-ին

Ժամը 14:45- 15:45, Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 3-ին

Ժամը 17-ին

Անգլերենի ակումբի առցանց հանդիպում.. մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Մարտի 4-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 11-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 15-ին

Ժամը 14:45-15:45 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 17-ին

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Մարտի 18-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 22-ին

Ժամը 14:15-15:15

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 23-ին

Ժամը 14:15-15:15

Մանկավարժական տերմինների, տեքստերի հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում:

Մարտի 24-ին

Ժամը 14:15-15:15

Անգլերենի գրական ակումբի պարապմունք

Մարտի 25-ին

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ

Մարտի 22-ին

Ժամը 14:15-15:15 Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Մարտի 23-ին

Ժամը 14:15-15:15

Մանկավարժական տերմինների, տեքստերի հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում: Ավագ դպրոցում

Մարտի 24-ին

Ժամը 14:15-15:15 Ավագ դպրոցում

Անգլերենի գրական ակումբի պարապմունք

Մարտի 25-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք դասավանդողների հետ

Նունե Սմբատյան –

During the Winter Camp, we carried out several projects. 

We chose chess and figure skating. We organized a chess tournament among the students of Grades 6-8. As you know, chess develops logical thinking, mental abilities, imagination, as well as the formation of alertness and concentration. 

We also went to the skating rink Yeraz. The children had a lot of fun there. 

We also held cooking days. Now the students know how to make pizza. The pizza made by the students was very tasty because the positive energy of the students was transferred to the pizza. 

We played the language game Crocodile, and Uninhabited Island. 

We watched and discussed the film Mysterious Garden.  

Liana Hakobyan and Lusine Nersesyan – We have begun our regular lessons after the winter camp. I have had Geometry and Algebra lessons with my students. I have explained my students what a circle is. Here are some Geometry terms concerning the circle.

Circle – շրջանագիծ, շրջան

Diameter – տրամագիծ

Radius – շառավիղ

Chord – լար

Tangent շոշափող

We explained that a straight line and circle can have one or two points(կետեր) in common(ընդհանուր), it can also have no point in common.
Definition(սահմանում): A line that has only one point in common with a circle is called the tangent to that circle, and their common point is called the tangent point of the line and the circle.
Theorem on the properties of the tangent. Շոշափողի հատկանիշների թեորեմը.
Theorem. The tangent to the circle is perpendicular (ուղղահայաց) to the radius at the point of tangent.

Algebra

I have recently explained to my students the ranges (միջակայքերը) on a digital line (թվային ուղղի վրա).

Ranges on a digital line
Theoretical material:
Let x be the coordinate axis of two real numbers satisfying the condition a <b. (a is smaller than b)
All the points between a and b segment is called [a; b]. range: a և b կետերի միջև ընկած հատվածի բոլոր կետերը [a; b] միջակայքն է:

Christine Sahakyants – Healthy Food

I have published an entry “Healthy Food” on my blog. In my entry, I have explined what we should eat in order to be healthy. We need proteins and carbohydrates. So we should eat bread, meat, fish, fruits and vegetables.

Anna Harutyunyan –

My full name is Anna Harutyunyan. I am married and have a daughter. She is 3 years old. I work in the middle school. I am a prolonged day organizer. I am teaching my students to dance and sing Armenian folk songs and dances. We also play chess. I love my students and my work.

Gayane Terzyan

I have decided to carry out a translational project. We will organize our work with a group of our College students. First of all we will define what kind of texts we will translate from English into Armenian.

Սկսում ենք կատարել անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Վալենտինա Թումանյանը

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Նունե Այդինյանը

Ներկայանալը

Անձնական և ցուցական դերանունների կիրառումը

Ժխտական և հարցական նախադասությունները to be բայով

Անձնական դերանունների սեռական հոլովը և պատկանելություն արտահայտելը of-ով:

Task 1. Ամրապնդում ենք տարբեր տիպերի հարցեր տալու կարողությունը: Անցյալ դաս-առաջադրանքի բացատրությունների տրամաբանությամբ կազմեք պահանջվող հարցերը անցյալ և ապառնի ժամանակներով նախադասություններին:

She sent an E-mail yesterday. (special)

Our teacher asked 7 questions during the lesson. (alternative question to 7)

They will answer our letter next week. (question tag)

They went on a trip to Arates. (general)

You will understand the text by using a dictionary. (special) Ի՞նչ կանես՝ բառարան օգտագործելով:

Task 2. little-քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. օրինակ՝ little water-քիչ ջուր,

a little – մի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. օրինակ՝ There is a little juice in the cup. Մի քիչ հյութ կա բաժակում: There is little juice in the cup. -Քիչ հյութ կա բաժակում:

less – ավելի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. There is less water in my cup than in yours. Ավելի քիչ ջուր կա իմ բաժակի մեջ, քան քոնի մեջ:

the least – ամենաքիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար. You are impatient. You have the least patience among our friends. Դու անհամբեր ես: Դու ամենաքիչ համբերությունն ունես մեր ընկերներ մեջ:

few – քիչ՝ հաշվելի գոյականների համար. Օրինակ՝ I have got few friends in this town. Ես քիչ ընկերներ ունեմ այս քաղաքում:

a few – մի քանի՝ հաշվելի գոյականների համար I have got a few friends in this town. Ես մի քանի ընկեր ունեմ այս քաղաքում:

fewer – ավելի քիչ

fewest – ամենաքիչ

much – շատ՝ անհաշվելի գոյականների համար. Do you drink much water? Do you walk much? I don’t drink much water. I don’t read much. Օրինակներից երևում է, որ much բառը օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում:

many – շատ՝ հաշվելի գոյականների համար. Are there many fruit trees in your garden? There aren’t many fruit trees in our garden. Սա նույնպես օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում:

more – ավելի շատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար.

the most – ամենաշատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար.

a lot of – շատ՝ և՚ հաշվելի, և՚ անհաշվելի գոյականների համար. սա օգտագործվում է հաստատական նախադասություններում: Do you eat many apples every day? Yes, I eat a lot of apples every day. No, I don’t eat many apples every day.

a lot – շատ,, երբ գոյական չի նշվում. I read a lot of books. Բայց՝ I read a lot. Ես շատ եմ կարդում:

Choose the right word: a lot, a lot of, many, much, more, the most, few, fewer, little, less, fewest, the least, a little, a few

 1. There is … tea in this cup. Please add some more.
 2. I have got … books to read at home. So I often go to the library.
 3. There are … books in the library.
 4. Are there … buses in the street? No, there aren’t … buses in the street.
 5. There are … taxes than buses in Yerevan.
 6. Will you lend me some money? No, I can’t because I have got … money.
 7. Which library in Yerevan has got … English books. I think the library of the American University has.
 8. Do you read …? Yes, I read …
 9. I have got … English books than you.
 10. Tom, Kate and Jane collect stamps. Tom has got … stamps. Kate has got … stamps than Tom. Jane has got … stamps than Tom and Kate have together. Jane has got … stamps, and Tom has got …stamps.

Answer these questions. Justify your answers in a few sentences. Հիմնավորեք ձեր պատասխանները մի քանի նախադասությամբ:

Who is the most important person for you?

Which is the most interesting book you have ever read?

Do you like to watch TV shows or YouTube videos?

Do you like Armenian, Russian or English songs?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – փետրվարի 13-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – պատասխանել է փետրվարի 14-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գարիկ Հովսեփյան – փետրվարի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Շահանե Հովսեփյան – փետրվարի 16-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Liana Hakobyan – Today I want to summarize (ամփոփել) the winter camp that we had in January.

I want to tell you about one day, the 19th of January. At first we opened the blog of our Scientific Technical Review (բնագիտատեխնիկական ստուգատես). We studied what projects were presented at the Scientific technical Review in 2021. There were some very interesting projects. The review gave the learners a chance for creating new things.

Teachers Nelli Geghamyan and Hasmik Uzunyan have carried out a project “How to make soap and candels

Then we solved some math problems which were given at the School Olympiad. We also played mathematics games.

On one of the last days of January we went to Jrvezh with our Middle School students. Jrvezh is higher than Yerevan, and there is a lot of snow there. We enjoyed ourselves sledging, playing snowballs and having a lot of fun. We also went to the “Yeraz” winter park. The students went skating there. On the 25th of January we had a meeting with the editorial staff of the Electronic journal “Mathematics”. We discussed the math problems of the school olympiad.

Lusine Nersesyan –

On the 14th of January, Liana Hakobyan, me and the students of Grades -6-8 visited the Museum of Science and Technique in Yerevan. It was our first visit there.

The Museum of Science and Technique welcomes student groups with love. They greet everyone who wants to get to know and recognize the history and development of Armenia and Armenian people in the field of science and technique. Museum staff greeted us friendly and welcoming.

The Museum has a rich collection. The exhibition of the products includes the achievements of the Armenian SSR and the independent Republic of Armenia. Now not many young people know that we had a factory of clocks and watches, factories of telephones, machine tools, electrical appliances, military equipment, household items and musical instruments.

Our students had prepared in advance for this educational trip. They had studied the website of the museum and some facts about the achievements of Armenian scientists and engineers. But the items of the Museum were so amazing and they learned about so many things there. The museum guide presented even the smallest objects. Both the teachers and students found old and familiar things, discovered new things, compared modern and old things and studied their development.

Few people know that we had the production of pianos and ionicas in accordance with international standards in Yerevan, and electric guitars were produced in the town of Martuni. We also contributed to the production of Soviet submarines (some submarine parts were produced in Armenia)․ And where is it all now?

The stuff of the Museum wants to motivate our younger generation to continue the work of our grandfathers. Our students already understand that the country needs their help and activity. They should learn how to build a bright and secure future.

On the 22nd of January we had a master class lesson with the invited specialists Armen and Lilit. During the master class lesson our students learned some skills of using Mathematics in road constructing work.

Nelli Geghamyan –

My latest project which is still in process is Sale Skills.

The project includes several subprojects, one of them is devoted to Bank products. The project was organized with my colleague Yelena Ohanyan. She`s a math and economics teacher in our college.

I am thinking of developing this project. I will organize Financial literacy seminars for the teachers of the EduComplex. I think our teachers need some knowledge about banking interest rate and how to calculate real costs and expenses connected with loans and overdrafts.

I have also organized a meeting with specialists from the Inecobank. The main area of their specialization was trade skills. Their job is to acquire clients for the bank. As our college has the same task of advertising and selling wine, it would be better if we acquired that knowledge and skills. So during the meeting, our guests presented different cases from their work experience and shared their knowledge with us: how to speak, how to behave during the first meeting, how to present our EduComplex.

We should continue such type of meetings and develop the culture of sale among our students.

Christine Sahakyants – I have recently published an entry on my blog. In my entry, I write about emergency situations (արտակարգ իրավիճակներ) and the measures to be taken. (ձեռնարկվելիք միջոցառումները)

First of all we should ensure security. (ապահովել անվտանգությունը)

In an emergency situation we should stay calm and not get into panic. We should find out: what has happened? Is there any danger? Are there any injured people? Can anyone present help the injured?

If there has been a car crash (ավտովթար), we should stop our car 10 meters away from the crashed (վթարված) car. We shouldn’t smoke beside the crashed car. A fire may break out. If we can, we should take the injured away from the crashed car. Then we should call 911.

Electricity accidents

A person can be electrocuted (էլեկտրահարվել) by touching (ձեռք տալով) damaged power cords (վնասված էլ. լարերը) or faulty electrical appliances (անսարք էլ. սարքերը). Before approaching the victim, it is necessary to turn off the power supply (turn off the power, turn off the main switch, etc- անջատել հոսանքի մատակարարումը.), and if this is not possible, you can remove the cord (հեռացնել լարը) or device from the victim with the help of some insulating material. (մեկուսիչ նյութի օգնությամբ)

Gayane Terzyan – I am glad to join your group. It is interesting for me to translate PISA reading texts into Armenian. I think it will be helpful for Armenian teachers. They will use these reading materials during their lessons. These texts have questions the answers of which require logical thinking abilities.

Նունե Սմբատյան –

During the Winter Camp, we carried out several projects. 

We chose chess and figure skating. We organized a chess tournament among the students of Grades 6-8. As you know, chess develops logical thinking, mental abilities, imagination, as well as the formation of alertness and concentration. 

We also went to the skating rink Yeraz. The children had a lot of fun there. 

We also held cooking days. Now the students know how to make pizza. The pizza made by the students was very tasty because the positive energy of the students was transferred to the pizza. 

We played the language game Crocodile, and Uninhabited Island. 

We watched and discussed the film Mysterious Garden.  

Nune Aydinyan

Irina Apoyan’ entry on her blog

Hermine Gevorgyan’s analyses

Ani Mrteyan’s analyses

I. Կան ածականներ, որոնց համապատասխան մակբայները նույնությամբ են ասվում և գրվում՝ առանց «ly» վերջավորություն ավելացնելու (երբեմն այլ իմաստով), իսկ եթե «ly» վերջավորություն ավելացնենք, բոլորովին այլ իմաստ կստանանք:

 1. high – որպես ածական՝ բարձր, Aragats is a high mountain. Կարող ենք չափել բարձրությունը:

high – որպես մակբայ՝ բարձր – He jumped high. Կարելի է մետրով կամ սանտիմետրերով չափել թռած բարձրությունը:

highly – որպես մակբայ՝ բարձր, մեծապես – We highly appreciate his achievements. Մենք բարձր ենք գնահատում նրա ձեռքբերումները: Այս դեպքում չափման միավորներով հնարավոր չէ չափել:

2. wide – որպես ածական՝ լայն: – Արշակունյաց պողոտան շատ լայն է: Arshakunyats Avenue is very wide.

wide – որպես մակբայ՝ լայն: He opened the door wide. Նա դուռը լայն բացեց: Կարելի է չափել սանդիմետրերով:

widely – որպես մակբայ՝ լայնորեն: Հնարավոր չէ չափել: This issue has widely been discussed by politicians. Այս հարցը լայնորեն քննարկել են քաղաքագետները:

3. close – որպես ածական՝ մոտիկ: He is my close friend. Նա իմ մոտիկ ընկերն է: Հնարավոր չէ չափել: The piano is close to the wardrobe. Դաշնամուրը զգեստապահարանի մոտ է: Հնարավոր է չափել:

close – որպես մակբայ՝ մոտիկ: Keep close to me. You may lose each other in this crowd. Ինձ մոտիկ մնա: Մենք կարող ենք կորցնել իրար այս ամբոխի մեջ:

closely – որպես մակբայ՝ ավելի մանրամասն, մոտիկից: We studied the case closely. Մենք մանրամասն ուսումնասիրեցինք այդ գործը:

4. hard – որպես ածական` դժվար, պինդ: This is a hard nut. Սա պինդ ընկույզ է: You can ask your colleagues for help when you can’t resolve such hard problems. Կարող ես օգնություն խնդրել քո գործընկերներից, երբ չես կարողանում լուծել նման դժվար խնդիրներ:

hard – որպես մակբայ՝ ջանասիրաբար: He works really hard.

hardly – որպես մակբայ՝ հազիվ: He was so exhausted, that he could hardly move. Նա այնպես ուժասպառ էր, որ հազիվ էր կարողանում շարժվել:

Task 1 translate the sentences into English

 1. Այս հարցը լայնորեն քննարկվեց Ազգային ժողովում, բայց չկարողացան որոշում կայացնել:
 2. Որպեսզի օդափոխեք բնակարանը, պատուհանները լայն բացե՚ք:
 3. Նա 2 տարի է անգլերեն է սովորում, բայց հազիվ է կարողանում ինքնուրույն մտքեր արտահայտել:
 4. Ես բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը:
 5. Նա գնդակը բարձր վերև նետեց:
 6. Դու հաջողություն չես ունենա, եթե ջանասիրաբար չաշխատես:
 7. Նստի՚ր ինձ մոտ:
 8. Հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրել սխալները, որպեսզի չկրկնել դրանք:
 9. Դժվար է պատասխանել ձեր հարցերին:

Task 2. Let’s enlarge our vocabulary

Here is a group of adjectives that describe people. Group them in two columns: person’s negative and positive traits.

self-centred, easygoing, unreliable, trustworthy, broad-minded, narrow-minded, outgoing, sociable, wicked, introverted, self-assured, self-confident, witty, thoughtful, thoughtless, senseless, touchy, faithful, arrogant, considerate, loyal, optimistic, unconfident, dull, boring, demanding, modest, shy, impractical, amusing, selfish, miserable, extraverted, kind-hearted,

Task 3. What do you think about stereotypes? Are you against any Armenian stereotypes?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյան – փետրվարի 9-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Դանղյան Արսեն – փետրվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ինգա Գրիգորյան – փետրվարի 17-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Նախագծի նպատակը՝

Անգլերենի ակումբի ոչ անգլերեն դասավանդողները ձեռք են բերում իրենց աշխատանքում անգլերենը որպես ուսումնական գործիք օգտագործելու, իսկ սովորողները՝ մաթեմատիկայի, բնագիտության և ընթերցելով ընկալելու միջազգային գնահատման տրամաբանությունը զարգացնող հարցաշարերով աշխատելու կարողություններ:

Նախագծի թարգմանական փուլի մասնակիցները

Դասավանդողներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց, Գայանե Թերզյան

Աշխատանքի բաժանումը և նախագծի ընթացքը.

Լիանա Հակոբյանը և Լուսինե Ներսեսյանը անգլերենից հայերեն են թարգմանում 2012 թվականի PISA– ի մաթեմատիկայի առաջադրանքները:

Նելլի Գեղամյանը և Քրիստինե Սահակյանցը անգլերենից հայերեն են թարգմանում 2015-ի PISA-ի բնագիտության առաջադրանքները:

Գայանե Թերզյանը թարգմանում է 2012-ի, 2015-ի ընթերցելով ընկալելու տեքստերը իրենց հարցերով:

Արված թարգմանությունները բնագրի հետ համեմատում և բովանդակային իսկությունը ստուգում է Յուրա Գանջալյանը, իսկ վերջնական խմբագրական աշխատանքը կատարում է Գայանե Թերզյանը:

Թարգմանական հետազոտական աշխատանք

Դասավանդողները թարգմանական աշխատանքի հետ զուգահեռ՝ ուսումնասիրում են առաջադրանքների վերջում ուսուցիչների համար նախատեսված պարզաբանումները, որոնք վերաբերում են սովորողների պատասխանների ճիշտ գնահատմանը:

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Արված թարգմանությունները հնարավոր է օգտագործվեն որպես մաթեմատիկայի, բնագիտության և մայրենիի ֆլեշմոբների առաջադրանքներ: Այնուհետև դրանք կհրապարակվեն «Մաթեմատիկա» ամսագրում, Մեդիագրադարանում և կօգտագործվեն որպես ուսումնական նյութեր:

Waterfall Shaki is 3 km to the north-west of the town of Sisian. The height of the waterfall is 15-17 m. The waterfall plunges into the Vorotan Gorge. It is among the rocks and caves. The waterfall Shaki is registered on the list of the natural monuments of Armenian Ministry of Nature Protection. How did the waterfall get its name? According to a tradition, the enemy kidnapped 93 virgin girls from Gegharkunik region and wanted to take them to their leader. When the group of girls reached the Vorotan Goerge, they said to the kidnappers: “We have walked a long way and we are dirty because we are covered with the road dust. Please, allow us to bathe in the water so that we can go to your leader clean.” The kidnappers agreed. The girls jumped into the Vorotan Goerge from high rocks and got drowned. Only a girl whose name was Shake, wanted to escape by swimming, but the soldiers saw her and wanted to catch her. At that moment a huge amount of water plunged on the soldiers from the rocks and hid Shake in the water foams. Later that miraculously created waterfall was called Shaki.

Շաքիի ջրվեժը Սիսիան քաղաքից 3 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք է: Ջրվեժի բարձրությունը 15-17 մ է: Ջրվեժը թափվում է Որոտանի կիրճը: Այն ժայռերի և քարայրների միջև է: Շաքիի ջրվեժը գրանցված է Հայաստանի բնապահպանության նախարարության բնության հուշարձանների ցանկում:

Ինչպե՞ս է այն ստացել իր անունը: Ըստ ավանդության թշնամին 93 կույս աղջիկ է առևանգել Գեղարքունիկի գավառից և ուզեցել է տանել նրանց իրենց առաջնորդի մոտ: Երբ աղջիկների խումբը հասել է Որոտանի կիրճի մոտ, նրանք ասել են առևանգիչներին. «Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել և կեղտոտ ենք, որովհետև ծածկված ենք ճանապարհի փոշով: Թույլ տվեք մեզ լողանալ ջրում, որպեսզի մաքուր գնանք ձեր առաջնորդի մոտ»: Առևանգիչները համաձայնվում են: Աղջիկները բարձր ժայռից գցում են իրենց Որոտանի կիրճը և խեղտվում: Միայն մի աղջիկ, որի անունը Շաքե էր, ցանկացավ լողալով փախչել ու փրկվել, բայց զինվորները տեսնում են և ուզում են բռնել նրան: Հենց այդ պահին ջրի մի հսկայական զանգված թափվում է նրանց վրա և Շաքեին թաքցնում է իր փրփուրների մեջ: Ավելի ուշ հրաշքով առաջացած այդ ժրվեժը կոչվում է Շաքի:

Today we are learning to ask questions. Այսօր մենք սովորում ենք հարցեր տալ:

There are for types of questions. Կա 4 տիպի հարց: a general question – ընդհանուր հարց, a special question – հատուկ հարց, an alternative question – այլընտրանքային հարց and a question tag or a disjunctive question – և պոչավոր հարց կամ անջատական հարց.

I read Armenian books at home in the evenings. Ես կարդում եմ հայերեն գրքեր տանը երեկոյան:

You read Armenian books at home in the evenings.

He/she reads Armenian books at home in the Evenings.

It snows in winter.

We/they read Armenian read Armenian books at home in the evenings.

General question.

Do I read Armenian books at home in the evenings? Ես կարդու՞մ եմ հայերեն գրքեր տանը երեկոյան:

Do you/ we/ they read Armenian books at home in the evenings?

Does he/she/Davit/Kate read Armenian books at home in the evenings?

Special questions. Հատուկ հարցերը կազմվում են հարցական բառերով. Special questions are formed with question words who-ով,ովքեր, what -ի՞նչ, ինչե՞ր where – որտե՞ղ, ու՞ր why – ինչու՞ , how – ինչպե՞ս , how often – որքա՞ն հաճախ , how many – քանի՞ , how much -որքա՞ն ,

Who reads Armenian books at home in the evenings?

What do I do at home in the evenings?

What does he/she do at home in the evenings?

Where do you read Armenian books in the evenings?

When does he/she read Armenian books at home?

Alternative questions – այլընտրանքային հարցեր

Do you read Armenian or English books at home in the Evenings?

Does he/she read Armenian books at home in the evenings or at night?

Do they read Armenian books at home or in the library in the evenings?

Question tags or disjunctive questions – պոչավոր կամ անջատական հարցեր

They read Armenian books at home in the evenings, don’t they? …այդպես չէ՞:

They don’t read Armenian books at home in the evenings, do they? …, այդպես չէ՞:

Task I. Form the required question. Կազմեք պահանջվող հարցը

They translate texts from Armenian into English in class. (General question)

She plays the piano very well. (Special question to the word plays)

Tom plays basketball with his friends. (Special question to the word basketball)

They come home from school at 3 pm. (Question tag)

We speak English during the English lesson. (Alternative question)

My sister likes to sing Russian songs. (Question tag)

You always come to your lessons in time. (General question)

My brother goes in for football. (Special question)

Task II. Answer the following questions

Are all the school subjects interesting for you?

Which school subjects are you really interested in?

What is your hobby?

Is your hobby somehow connected with your favorite school subject? Քո սիրած զբաղմունքը ինչ-որ կերպ կապվա՞ծ է քո սիրելի ուսումնական առարկայի հետ:

What do you want to become? What is your dream profession? Ի՞նչ ես ուզում դառնալ: Ի՞նչն է քո երազանքի մասնագիտությունը:

Առաջադրանքը կատարել են ՝

Գոհարինե Ազնաուրյանը – փետրվարի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մարիա Ազնաուրյանը – փետրվարի 3-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – փետրվարի 5-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Գարիկ Հովսեփյան – պատասխանել է փետրվարի 10-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Շահանե Հովսեփյան – պատասխանել է փետրվարի 10-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հունվարի 11-ից մինչև 29-ը Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության բաժնի 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

1. Կրկնողությամբ ամփոփեցինք առաջին ուսումնական շրջանի ընթացքում Հայաստանի պատմամշակութային վայրերի և այլ տեսարժան վայրերի մասին մեր ստեղծած ուսումնական նյութերը՝

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի

Սաղմոսավանք

Բյուրականի աստղադիտարան

Կարմրավոր եկեղեցի

Սևանավանք

Հայրավանք

Մատենադարան

2. Սովորողները ձեռք բերեցին անգլերենի հետևյալ լեզվական կարողությունները՝

ա)Ուրիշի ուղղակի խոսքի վերածումը անուղղակիի, երբ հեղինակի խոսքը անցյալ ժամանակում է, իսկ ուղղակի խոսքը՝ պատմողական, հարցական և խնդրանք ու հրաման արտայատող նախադասություններ են:

բ) ներգործական սեռով կազմված նախադասությունների վերածումը կրավորականի

գ) Տարբեր տիպերի հարցական նախադասություններով երկխոսություններ վարելը

Յուրա Գանջալյանի 2020-2021 ուստարվա փետրվար ամսվա աշխատաժամանակը

Անգլերենի հեռավար ուսուցում – 12 դասաժամ, չնորմավորված աշխատանք գրադարանում և տանը

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 6 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ.

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 4 ժամ, անգլերեն էջի նյութերը հիմնականում վերցնում եմ ենթակայքերից, քանի որ ենթակայքերում լինում են անգլերեն հրապարակումներ: Ամսեկան միջինը 15 անգլերեն նյութ եմ հրապարակում: Հունվարին ավելի քիչ եղավ՝ 6 նյութ: Հունվարին մի նյութ է հրապարակվել, որը անգլերեն գրել է մաթեմատիկայի ուսուցիչ Լուսինե Ներսեսյանը: Նա անգլերենի իմ խմբում է սովորում: Հաճախ եմ հրապարակում մեր հեռավար սովորողների անգլերեն շարադրանքները տարբեր թեմաներով: Մի քանի անգամ հրապարակել եմ Մինդելի Դիանայի և Սոնա Բալայանի նյութերը: Երբ Դպիրում հայերենից անգլերեն հոդված եմ հրապարակում, այդ նյութը անգլերեն էջում նույնպես իր տեղը գտնում է: Որոշ նյութեր նաև Ֆեյսբուքյան իմ էջում եմ հրապարակում: Անպայման միշտ իմ նախնական բացատրությունով ներկայացնում եմ հեղինակին և նաև ամփոփ բովանդակությունը:

Դպիրի-ի անգլերեն էջի սպասարկում      4 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Մենթորական աշխատանք                        2 ժամ

Անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

Անգլերենի ակումբի հետ աշխատանք (առցանց հավաքներ, պարապմունքներ) – 2

Փետրվարի 4-ին, 11-ին, 18-ին, 25-ին

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների հետ

Փետրվարի 10-ին

Ժամը 17:00-ին

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Կարդալու և քննարկելու ենք գրականության ասպարեզում 2013-ի նոբելյան մրցանակակիր կանադացի գրող Ալիս Մունրոյի «Amundsen», կարճ պատմվածքը, որը գրվել է 2012-ին:

Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի և Բլեյան կրթական ցանցի ուսհաստատությունների անգլերեն դասավանդողներ

Փետրվարի 17-ին

Ժամը 19:00

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Փետրվարի 24-ին

Ժամը 17:00

Անգլերենի ակումբի առցանց հավաք «Մանկավարժական և կրթական տերմինների հայերենից անգլերեն թարգմանական դժվարությունների հաղթահարում»

Չնորմավորված շարունակական աշխատանք

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Liana Hakobyan – The Sports Review is going on. Three days ago we went to Jrvezh with our Middle School students. Jrvezh is higher than Yerevan, and there is a lof snow there. We enjoyed ourselves sledging, playing snowballs and having a lot of fun.

We also went to the “Yeraz” winter park. The students went skating there.

On the 25th of January we had a meeting with the editorial staff of the Electronic journal “Mathematics”. We discussed the math problems of the school olympiad.

Lusine Nersesyan – On the 22nd of January we had a master class lesson with the invited specialists Armen and Lilit. During the master class lesson our students learned some skills of using Mathematics in road constructing work.

Nelli Geghamyan –

My latest project which is still in process is Sale Skills.

The project includes several subprojects, one of them is devoted to Bank products. The project was organized with my colleague Yelena Ohanyan. She`s a math and economics teacher in our college.

I am thinking of developing this project. I will organize Financial literacy seminars for the teachers of the EduComplex. I think our teachers need some knowledge about banking interest rate and how to calculate real costs and expenses connected with loans and overdrafts.

I have also organized a meeting with specialists from the Inecobank. The main area of their specialization was trade skills. Their job is to acquire clients for the bank. As our college has the same task of advertising and selling wine, it would be better if we acquired that knowledge and skills. So during the meeting, our guests presented different cases from their work experience and shared their knowledge with us: how to speak, how to behave during the first meeting, how to present our EduComplex.

We should continue such type of meetings and develop the culture of sale among our students.

Christine Sahakyants – I have recently published an entry on my blog. In my entry, I write about emergency situations (արտակարգ իրավիճակներ) and the measures to be taken. (ձեռնարկվելիք միջոցառումները)

First of all we should ensure security. (ապահովել անվտանգությունը)

In an emergency situation we should stay calm and not get into panic. We should find out: what has happened? Is there any danger? Are there any injured people? Can anyone present help the injured?

If there has been a car crash (ավտովթար), we should stop our car 10 meters away from the crashed (վթարված) car. We shouldn’t smoke beside the crashed car. A fire may break out. If we can, we should take the injured away from the crashed car. Then we should call 911.

Gayane Terzyan –

Էլինա Սիմոնյան

Նունե Սմբատյան

ԲՈՒՀ – Higher educational institution or simply – Academic Institution

Բարձրագույն կրթական աստիճաններ՝ բակալավր, մագիստրոս – Academic degree – bachelor’s degree, master’s degree

Մանկապարտեզի դաստիարակ – pre-school teacher

Դասվար – primary school teacher or elementary school teacher

հիմնական կրթություն – basic education

միջնակարգ կրթություն – secondary education

հանրակրթություն – general education

մանկապարտեզ – kindergarten – pre-school education

տարրական դպրոց – Primary school (GB) – elementary school (US)

Middle school – միջին դպրոց

Ավագ դպրոց – high school

ճեմարան, վարժարան – lyceum

հոգևոր ճեմարան – seminary

գիմնազիա – gymnasium

արհեստագործական ուսումնարան – vocational school

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն – career college

Քոլեջ – college

հանրակրթական դպրոց – public school or general school

կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ – children with special educational needs

միջնակարգ կրթության ատեստատ – general school leaving certificate

Խորհրդային տարիներին համալսարանական դիպլոմ էին ստանում – University diploma  

Կրթության (կրթական կամ առարկայական ծրագրի) նպատակը և խնդիրները – aims and objectives of education (of a project, subject syllabus)

For example: the aim of teaching foreign languages at school is to enable the students to communicate in foreign languages, learn some basic information about the culture of the target language and present the native culture to foreigners.

The objectives of teaching foreign languages at school are as follows: developing the learners’ competences in reading comprehension, speaking, listening comprehension, writing and translating from the mother tongue into the foreign language and from the foreign language into the mother tongue.

Առարկայական ծրագիր – a subject syllabus

In a subject syllabus of the English Language at our High School we can find the following items:

The aim of the course

The objectives of the course

Projects

Assessment

Ուսումնական պլան – curriculum

In a school curriculum we can find the list of school subjects and academic hours allocated to this or that subject for a given grade.  

Անհատական ուսումնական պլան – individual curriculum

Ուսումնական պրակտիկա արհեստագործական ուսումնարանների սովորողների համար – Apprenticeship

համալսարանի ուսանողի համար պրակտիկա (բանկում, դպրոցում, որևէ կազմակերպությունում) – internship

Կրթաթոշակ – Scholarship  

There is no education free of charge. If a student doesn’t pay for his education then he/she has got a scholarship. It means that his/her education is financed by an organization or a foundation-հիմնադրամ.

During the happy years of the Soviet Union nearly all the students got stipends –թոշակ:   

Երկլեզու կրթություն – Bilingual education

I wish I had bilingual education

Առկա – face to face learning

Հեռավար – distance learning

Հեռակա կրթություն – by correspondence  

Տնային ուսումնառություն – Home schooling

Ֆորմալ կրթություն – formal education. It is organized face to face or in a distance-online system. After finishing school, college or graduating from the university students get school certificates or  college, university diplomas.

Ոչ ֆորմալ կրթություն – informal education

Our students get informal education by going on educational trips.        

Նախագծային ուսուցում – Instead of the word combination “project-based teaching” they use “project-based learning- նախագծային ուսումնառություն”. There is such an sbbreviation PBL. This abbreviation is used in all the articles dealing with educational projects.

համագործակցային նախագիծ – collaborative project

իրականացնել նախագիծ – carry out a project, realize a project, implement a project

Educational project usually has the following components:

The aim of the project –

The participants of the project

Duration of the project:

Կարճաժամկետ նախագիծ (մինչև երկու շաբաթ) – Short term project

Երկարաժամկետ նախագիծ (մինչև մեկ եւստարի) – Long term project

Աշխատանքի ընթացքը – աշխատանքի բաժանում, հետազոտական աշխատանք – The process of the work, project research work

Նախագծի վերջնական արդյունքը – Final product

Բլոգային ուսուցում – Blog-based learning

Տեքստ մուտքագրել – to enter a text

Հրապարակել բլոգում – to publish something on the blog

հրապարակված նյութ բլոգում – a blog entry

բլոգ վարել – to run a blog

բլոգավարության հմտություններ – blog running skills

Մեր կրթահամալիրի կառուցվածքը – The Structure of our EduComplex

Կրթահամալիրի կառավարման խորուրդ – Governing Council of the EduComplex

Աշակերտակենտրոն ուսուցում – student-centered teaching

teacher-centered teaching

գիտելիքը փոխանցել – transfer knowledge

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության   (OECD – ՏՀԶԿ)  անդամ պետոությունները փորձում են համատեղ լուծում տալ տարբեր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին և իրենց արտաքին քաղաքականությունը համապատասխանեցնում են այդ գործընթացներին։ Անմասն չի մնում նաև հանրակրթության ոլորտը, քանի որ բոլորն էլ գիտակցում են, որ մի որևէ երկրի կրթության զարգացումը կարող է լիարժեք լինել, եթե հաշվի են առնվում այլ երկրների գիտատեխնիկական ձեռքբերումներն ու մանկավարժական փորձը:  

ՏՀԶԿ-ը 2000 թվականին առաջին անգամ նախաձեռնել և այնուհետև  երեք տարին մեկ անգամ կազմակերպում է կազմակերպության անդամ և ոչ անդամ երկրների հանրակրթական դպրոցների սովորողների տրամաբանական մտածողության գնահատման գործընթացը երեք տիպի քննություններով՝ մաթեմատիկա, բնագիտություն և ընթերցելով ընկալում: Առաջադրանքների բովանդակության պարտադիր պայման է համարվում կյանքի իրական իրավիճակներին համապատասխան լինելը:  Ուշագրավն այն է, որ սովորողները կարող են իրենց ընտրությամբ այդ քննությունները հանձնել կամ անգլերեն, կամ՝ իրենց մայրենի լեզվով: 2018-ի PISA-ի քննություններին մասնակցել է 79 երկիր, որից այդ կազմակերպության անդամ երկիր է 35-ը: Փաստորեն կրթության զարգացման կարևորությունը ավելի մեծ առաջնահերթություն է համարվում, քան տնտեսության զարգացումը: Այդպիսի կրթական հեռանկարային մտածողություն ունեն մեր հարևան երկրներ Ադրբեջանը, Վրաստանը և Թուրքիան: Մաթեմատիկայից Ադրբեջանի սովորողների արդյունքը 57-րդն է,  բնագիտությունից և ընթերցելով ընկալելուց՝ 69-րդը: Այս երկիրը կրթության արդյունքներով ավելի առաջ է քան, Ղազախստանը, Վրաստանը, Լիբանանը, Ֆիլիպինները և այլ երկրներ: Հայաստանը ընդհանրապես չկա այս ցուցակում:  Հայաստանը միշտ էլ հպարտացել է միջազգային օլիմպիադաներում Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի և Քվանտ վարժարանի սովորողների ստացած մրցանակներով, բայց դա հանրակրթություն չէ: Մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար ավելի կարևոր է հանրակրթության բարձր մակարդակը, քան միջազգային օլիմպիադաներում շահած եզակի ոսկե մեդալները:

Ո՞ր տարիքային խումբը և որքա՞ն սովորող է մասնակցում PISA քննություններին յուրաքանչյուր երկրից:

Յուրաքանչյուր երկրից մասնակցում է հանրակրթական դպրոցների առկա ուսումնառությամբ 5000 սովորող, ովքեր 15 տարեկան են (ավելի ճշգրիտ՝ 15,3-16,2): Փոքր բնակչություն ունեցող երկրներից, ինչպիսիք են Իսլանդիան և Լյուքսեմբուրգը, քննություններին մասնակցում են այդ երկրների բոլոր սովորողները, ովքեր մտնում են այդ տարիքային խմբի մեջ: Այս առումով հետաքրքիր է չինական Մակաո քաղաքը, որը մինչև 1999 թվականը եղել է Պորտուգալիայի տիրապետության տիրույթում և այդ պատճառով էլ PISA-ի քննություններին առանձին է մասնակցում՝ ունենալով 650000 բնակիչ բոլոր երեք քննությունների արդյունքներով զբաղեցնում է երրորդ տեղը՝ Չինաստանից և Սինգապուրից հետո:

Քննության ընթացքը

Յուրաքանչյուր սովորողի մի առարկայից համակարգչով քննություն տալու համար հատկացվում է երկու ժամ: Բոլոր երեք առարկաների համար հատկացվում է 6 ժամ, բայց սովորաբար սովորողները մի առարկայից են նախընտրում քննություն հանձնել: Նրանց տրվում է ևս մեկ լրացուցիչ ժամ՝ սովորելու սովորությունների, մոտիվացիայի և ընտանիքի վերաբերյալ հարցերին պատասխանելու համար:

Յուրաքանչյուր քննական առարկայի համար հատկացվում է առավելագույնը 500 միավոր: Որևէ երկրի հանրակրթության կրթական մակարդակը սովորաբար բարձր է լինում, եթե քննվողների ստացած միավորների տարբերությունը շատ մեծ չի լինում: Հենց այդ միջին միավորի բարձր լինելն է խոսում հանրակրթության բարձր մակարդակի մասին:

Քննությունների հարցաշարերի բովանդակության մասին

Ընթերցելով ընկալելու, մաթեմատիկայի և բնագիտության տեքստերը, հարցաշարերն ու խնդիրները կապված են իրական կյանքի իրավիճակների հետ, երբ սովորողից պահանջվում է ոչ թե գիտելիքների, տեղեկությունների ու համահարթեցված մտքերի իմացություն, այլ տրամաբանական մտածողությամբ տվյալ իրավիճակին համապատասխան ռացիոնալ ընտրություն կատարելու կարողություն: Այս պնդումը ուզում եմ հիմնավորել մի քանի օրինակներով:

Մաթեմատիկա

Պահնջվում է նախագծել մետաղադրամների նոր հավաքածու: Բոլոր մետաղադրամները պետք է լինեն շրջանաձև և արծաթագույն, բայց նրանք պետք է ունենան տարբեր տրամագծեր:

Հետազոտողները պարզել են, որ մետաղադրամների իդեալական համակարգը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին՝

 • Մետաղադրամների տրամագծերը 15 մմ-ից ավելի փոքր չեն կարող լինել և 45 մմ-ից էլ ավելի մեծ չեն կարող լինել:
 • Յուրաքանչյուր մետաղադրամի տրամագիծը պետք է իր նախորդից առնվազն 30%-ով ավելի մեծ լինի:
 • Մետաղադրամներ հատող մեքենան կարող է հատել միայն ամբողջական թվերով տրամագծեր ունեցող մետաղադրամներ (օրինակ՝ 17մմ տրամագծով կթույլատրվի, իսկ 17,3 մմ տրամագծով չի թույլատրվի՝):

Հարց.

Ձեզնից պահանջվում է նախագծել վերը նշված պահանջներին համապատասխան մետաղադրամների հավաքածու:

Պետք է սկսել 15 մմ տրամագիծ ունեցող մետաղադրամից և ձեր մետաղադրամների հավաքածուն պետք է ունենա որքան հնարավոր է շատ մետաղադրամ: Ի՞նչ տրամագծեր կունենան ձեր հավաքածուի մետաղադրամները:

Բնագիտություն

Մետրոյի ստորգետնյա համակարգերի մեծ մասը իրենց թունելների որոշ հատվածներում բարձր ջերմաստիճանների խնդիր ունի: Օրինակ՝ Լոնդոնի մետրոն ստորգետնյա մի քանի հատվածներ ունի, որտեղ թունելի ջերմաստիճանը 40 °C-ից բարձր է: Ծագած խնդիրը վատթարացել է վերջին 100 տարիների ընթացքում, քանի որ թունելներին օղակած հողը նույնպես աստիճանաբար տաքացել է:

Հարց՝

Ջերմության ո՞ր աղբյուրներից է հնարավոր եղել թունելներին օղակած հողի տաքացումը:

Նշեք «այո» կամ «ոչ» ջերմության յուրաքանչյուր հնարավոր աղբյուրի դիմաց.

Ջերմության աղբյուրըԱրդյո՞ք այս աղբյուրն է ստորգետնյա թունելին օղակած հողի տաքացման պատճառը
Արևի ջերմությունըԱյո/ոչ
Գնացքների արգելակներից արձակված ջերմությունըԱյո/ոչ
Գնացքների շարժիչների ջերմությունըԱյո/ոչ
Ուղևորների մարմինների ջերմությունըԱյո/ոչ

Ընթերցելով ընկալում

Ծովում կորածը

Արշալույսը երկար չտևեց, ինչպես ցամաքում է լինում: Երկինքը գունատվեց, առաջինը աստղերն անհետացան ու ես նախ ժամացույցիս նայեցի, իսկ հետո՝ հորիզոնին: Սկսեցին երևալ ծովի ուրվագծերը: Տասներկու ժամ էր անցել, ինչն անհնար էր թվում: Գիշերը չէր կարող ցերեկվա չափ երկար լինել: Մարդ պետք է գիշերը ծովում անցկացրած լինի, փրկարար լաստի վրա նստած՝ անընդհատ աչքը ժամացույցին, որպեսզի իմանա, որ գիշերն անչափելիորեն ավելի երկար է քան ցերեկը: Բայց հենց արշալույսն է իրեն զգացնել տալիս, այնքան հոգնեցուցիչ է գիտակցել, որ մի նոր օր է սկսվում: Այդ մտքին հանգեցի առաջին գիշերը փրկարար լաստի վրա անցկացնելուց հետո: Որևէ այլ բան չէր կարևորվում, բացի արշալույսի բացվելը: Ես ո′չ ջրի և ո′չ էլ սննդի մասին էի մտածում: Ես ոչ մի բանի մասին չէի մտածում, մինչև որ քամին մի փոքր ջերմացավ, իսկ ծովի մակերևույթը հանդարտվեց ու փոխվեց ոսկեգույնի: Ամբողջ գիշերը մի վայրկյան չէի քնել բայց բայց այդ պահին ինձ թվաց, կարծես, հենց նոր էի արթնացել: Երբ ձգվեցի փրկարար նավակի մեջ, զգացի ոսկորներիցս եկող ցավը և մաշկիս արևայրուքի ծակոցները: Բայց օրը պայծառ էր ու տաք, իսկ մեղմ քամու շրշյունը նոր ուժ էր տալիս ինձ շարունակել սպասելը: Եվ ես զգացի, որ երանելի եմ տեղավորված լաստի վրա: Առաջին անգամ իմ կյանքի քսան տարիների ընթացքում զգացի, որ կատարյալ երջանիկ եմ: Լաստը շարունակում էր քշվել առաջ: Չէի կարող հաշվարկել, որքան հեռու էր այն գնացել գիշերվա ընթացքում, բայց հորիզոնը ճիշտ նույն տեսքն ուներ, կարծես, ոչ մի սանտիմետր չէի շարժվել: Ժամը յոթին սկսեցի մտածել մարմնակործան ու հոգեցունց բանի մասին: Նախաճաշի ժամն էր: Ես պատկերացրեցի, թե ինչպես են իմ նավակիցները սեղանի շուրջը նստած խնձոր ուտում: Հետո նրանք ձու կուտեին, որից հետո՝ միս, որին կհաջորդեին հացն ու սուրճը: Բերանս թքով լցվեց ու ստամոքսի թեթևակի գալարում զգացի:  

Որպեսզի միտքս շեղեի սնունդից, ես լաստից մեջքով մինչև վիզս ընկղմվեցի ջրի մեջ: Սառը ջուրը հովացնում էր մեջքիս արևայրուքը, ինչն ինձ ուժ էր տալիս:  Ես երկար ժամանակ այդպես ընկղմված մնացի՝ ինքս ինձ հարցնելով, թե ինչու Ռամոն Հերերայի հետ գնացի նավախելի տախտակամածը՝ փոխանակ վերադառնալու ու պառկելու իմ նավախցիկում: Ես րոպե առ րոպե մտաբերեցի այդ ողբերգական միջադեպը և որոշեցի, որ հիմար եմ: Իրոք որևէ պատճառ չկար, որ ես պետք է զոերից մեկը եղած լինեի: Ինձ չէին հսկում: Տախտակամածի վրա լինելու իմ պահանջը չկար:  Երբ եզրակացրի, որ ամեն ինչ պատահել է այն բանի պատճառով, որ բախտս չի բերել, նորից անհանգստություն զգացի: Բայց ժամացույցին նայելը հանգստացրեց ինձ: Օրն արագ էր ընթանում. ժամը  տասնմեկն անց երեսուն էր:    

Հարց.

Ինչպե՞ս է նավաստին փորձում հաղթահարել իրեն բաժին ընկած փորձառությունը պատմվածքի այս հատվածում:

Ա) զգոն մնալով

Բ) խուսափելով անհանգստությունից

Գ) հիշելով պատահածը

Դ) փորձելով մոռանալ անցյալը

Ահա և վերջ: Ես մաթեմատիկայի, բնագիտության և ընթերցելով ընկալման հարցաշարերից մեկական օրինակ թարգմանեցի՝ ցույց տալու համար նման հարցաշարերի բարդության աստիճանը և առաջադրանքների մոտավոր բովանդակությունը: Կարծում եմ, որ այնքան էլ բարդ առաջադրանքներ չեն: Սրանք անհամեմատ ավելի դյուրին են, քան մեր տեղական առարկայական օլիմպիադաներին տրվող առաջադրանքները և նախատեսված են հանրակրթական դպրոցների 15 տարեկան սովորողների համար: Պարտադիր պայման չէ անգլերեն իմանալը: Երբ մի որևէ երկիր այս ծրագրին մասնակցության հայտ է ներկայացնում, վճարում է քննությունների կազմակերպման համար, որի մեջ մտնում է նաև առաջադրանքների թարգմանությունը այդ երկրի լեզվով: Ինչու՞ է Մոլդովան, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Բելառուսիան, Ղազախստանը մասնակցում այս ծրագրին, իսկ Հայաստանը՝ ոչ: Մոլդովան ավելի հարու՞ստ է, քան Հայաստանը: Ադրբեջանի կառավարությունը ավելի շա՞տ է մտահոգված իր երկրի երեխաների կրթությամբ, քան Հայաստանը: Վրաստանի կառավարության համար հետաքրքիր է, թե ինչ մակարդակի վրա է հանրակրթությունը իրենց երկրում, իսկ Հայաստանի կառավարությանը դա բացարձակապես չի՞ հետաքրքրում:

Առանձին մի դպրոց չի կարող հայտ ներկայացնել Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն   (OECD) այս ծրագրին մասնակցելու համար: Դա պետք է երկրի կառավարությունը անի: Բայց մեր փորձարարական հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող կրթահամալիրը կարող է ոչ պաշտոնական՝ փորձնական ձևով իրականացնել ծրագիրը: Չէ՞ որ մեզ է վիճակված հանրակրթության ոլորտում նորը փորձարկելու ու այդ փորձը տարածելու պատասխանատու գործը:

Աղբյուրներ

Program for International Student Assessment PISA

PISA-Based Test for Schools: Sample Test Items

Dear students, please watch this 3,34-minute short video film and write an essay about the future of mankind and our civilization in general.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – հունվարի 26-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 29-ին:

Սոնա Բալայանը – հունվարի 28-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը – Փետրվարի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեյան – Փետրվարի 2-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ինգա Գրիգորյանը – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

There is – կա, there are – կան ներմուծող արտահայտությունները խոսքում: Անձնական դերանունների օգտագործումը խոսքում: «՚s»-ը և «of» նախդիրը պատկանելություն արտահայտելու համար և դրանց օգտագործումը խոսքում:

The Passive Voice with the modal verbs. Կրավորական սեռը մոդալ բայերի հետ:

The most commonly used modal verbs are: can, may, must Ամենահաճախ օգտագործվող մոդալ բայերն են:

modal verb + be + (the third form of the verb) բայի երրորդ հիմքը

We can translate this text with a dictionary. (Active voice) Մենք կարող ենք թարգմանել այս տեքստը բառարանով:

This text can be translated with a dictionary. (Passive voice) Այս տեքստը հնարավոր է թարգմանել բառարանով:

I. Turn these sentences into the Passive Voice. Դարձրեք այս նախադասությունները կրավորական սեռի:

Example: They can wash the car. The car can be washed.

1. They can write an essay in class.

2. He may lose the keys.

3. They must water the flowers.

4. They can clean the rooms.

5. We may do the exercise at home.

6. We must learn the new words.

II. Answer these questions.

 1. How many rooms are there in your house or flat?

Which is your favorite room in your house or flat?

Do you like to give or receive gifts?

What are the times of the year that you give gifts?

What kind of music do you like? Who is your favorite singer?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մարիա Ազնաուրյանը – հունվարի 26-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – հունվարի 25-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 26-ին:

Գոհարինե Ազնաուրյան – հունվարի 24-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 26-ին:

Անահիտ Իսկանդարյանը – հունվարի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – հունվարի 26-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հունվարի 12-ին, ժամը 10:10-11:00, Քոլեջում

Անգլերենի ուսումնական պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների համար.Սկսնակների խումբ՝ Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան. կատարվել է:

Հունվարի 13-ին, ժամը 15:00-16:00, առցանց

Անգլերենի գրական ակումբի հունվար ամսվա քննարկումը. Վիլյամ Սարոյանի «The Oranges» պատմվածքը: Մուտքը հղումով Կատարվել է. մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի անգլերեն դասավանդողները: Մասնակիցները նշեցին, որ այս կարճ պատմվածքը չունի ամերիկյան կարճ պատմվածքներին բնորոշ այն հույսի շողը, որը միշտ երևում է պատմվածքների վերջում: Անհույս վերջաբանով տխուր պատմություն է:

Հունվարի 14-ին,

ժամը 15:00-16:00, առցանց

Անգլերեն դասավանդողների առցանց հավաք «Digitech -2021»

Առցանց հարթակի հղումը Կատարվել է: Իրինա Ապոյանը ներկայացրեց այս տարվա Դիջիթեքին ներկայացված պահանջները: Մասնակիցներից Աննա Գանջալյանը հայտնեց, որ իր նյութը ոչ թե ներկայացնելու է Դիջիթեքին, այլ իրականացվելու են փորձի փոխանակումներ Հյուսիսային և Արևմտյան դպրոցների սովորողների և դասավանդողների հետ:

Հունվարի 16-ին

Բլեյան կրթական բաց ցանցի համակարգող Արմինե Թոփչյանին եմ ներկայացրել «Անգլերենի ակումբի առաջարկությունները Բլեյան կրթական բաց ցանցի հաստատություններին»

Ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Նելլի Գեղամյան, Քրիստինե Սահակյանց, Լուսինե Պետրոսյան: Առցանց հարթակի Հհղումը Կատարվել է: Պարապմունքի նոր ձևը հաջողվեց: Ես մասնակիցների բլոգների հրապարակումներից էի կազմել դասի նյութը: Մասնակիցները անգլերեն ներկայացրեցին իրենց բլոգներում հրապարակված նյութերը: Հետաքրքիր և ոգևորող է, երբ անգլերեն խոսում ես մի բանի մասին, ինչը քո ամենօրյա աշխատանքն է:

Հունվարի 19-ին Ժամը 10:10-11:00, Քոլեջում

Անգլերենի ուսումնական պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների համար. Սկսնակների խումբ՝ Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան. կատարվել է:

Հունվարի 20-ին, ժամը 19:00

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Կատարվել է: Ավագ դպրոց 82 մասնակից, Միջին դպրոց՝ 69, Դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններ՝ 171, 2-3-րդ դասարաններ՝ 214

Հունվարի 21-ին, ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ

Առցանց հարթակի հղումը

Երկրորդ անգամ իրականացվեց արդեն հաջողված փորձը՝ անգլերենի պարապմունք բլոգների հիման վրա: Լուսինե Ներսեյանը նույնիսկ հայերենից անգլերեն թարգմանեց իր բլոգի մի նյութ, որը հրապարակեցի կայքի անգլերեն էջում:

Հունվարի 26-ին, ժամը 10:10-11:00, Քոլեջում

Անգլերենի պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ. սկսնակների խումբ

Կատարվել է:

Հունվարի 27-ին, ժամը 15:00

«Հայերենից անգլերեն մանկավարժական տերմինների, տեքստերի թարգմանական դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ»: Մուտքը հղումով

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողներ

Հունվարի 28-ին,

Ժամը 10:10-11:00

Մենթորական աշխատանք՝ ներկա եմ լինելու Քոլեջի անգլերենի դասավանդող Դիանա Ասրյանի ուսպարապմունքին:

ժամը 19:00-20:00

Անգլերենի առցանց պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ

Մուտքը հղումով

Dear colleagues, I want you to tell us about your daily activities at the Winter Camp.

Lusine Nersisyan – Last week, on the 14th of January, Liana Hakobyan, me and the students of Grades -6-8 visited the Museum of Science and Technique in Yerevan. It was our first visit there.

The Museum of Science and Technique welcomes student groups with love. They greet everyone who wants to get to know and recognize the history and development of Armenia and Armenian people in the field of science and technique. Museum staff greeted us friendly and welcoming.

The Museum has a rich collection. The exhibition of the products includes the achievements of the Armenian SSR and the independent Republic of Armenia. Now not many young people know that we had a factory of clocks and watches, factories of telephones, machine tools, electrical appliances, military equipment, household items and musical instruments.

Our students had prepared in advance for this educational trip. They had studied the website of the museum and some facts about the achievements of Armenian scientists and engineers. But the items of the Museum were so amazing and they learned about so many things there. The museum guide presented even the smallest objects. Both the teachers and students found old and familiar things, discovered new things, compared modern and old things and studied their development.

Few people know that we had the production of pianos and ionicas in accordance with international standards in Yerevan, and electric guitars were produced in the town of Martuni. We also contributed to the production of Soviet submarines (some submarine parts were produced in Armenia)․ And where is it all now?

The stuff of the Museum wants to motivate our younger generation to continue the work of our grandfathers. Our students already understand that the country needs their help and activity. They should learn how to build a bright and secure future.

Liana Hakobyan – I want to tell you about one day, the 19th of January. At first we opened the blog of our Scientific Technical Review (բնագիտատեխնիկական ստուգատես). We studied what projects are presented at the Scientific technical Review in 2021. There are some very interesting projects. The review has given the learners a chance for creating new things.

For Example:

Sergey Poghosyan has created a self-made toy.

Alexander Yeranosyan has created Instructing Games

Teachers Nelli Geghamyan and Hasmik Uzunyan have carried out a project “How to make soap and candels

Then we solved some math problems which were given at the School Olympiad. We also played mathematics games.

Nelli Geghamyan – I have organized a master class lesson “Sales Organization”. The lesson was conducted by the representatives of the Agba Credit Agricole Bank.

The first and second year students presented a role-play performance. Yelena Ohanyan helped them. The students tried to show some real life situations, customer-salesgirl relationships. The performance was not only entertaining but also very effective. The students were learning to offer and sell their products.

Christine Sahakyants – My blog is called “A Health Care Blog – առողջագիտական բլոգ”

By saying Armenian dessert we first of all imagine Gata and Pakhlava, but Armenians used to make different very tasty and healthy dessert with dried fruits, honey, butter and nuts.

During the Winter Camp I tried to teach the learners how to make some old Armenian dessert (աղանդեր). It is called “Փոխինձ-Pokhindz”.


հալվա

Gayane Terzyan – During my lessons I always try to teach the students to speak Armenian correctly, to use the right word in its right place. Nowadays, students are learning different foreign languages and try to speak them. They should pay more attention to their mother tongue. For this purpose they should read more books.

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ՝ առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

4-5-րդ դասարաններ – Հայկուհի Հովհաննիսյան

6-8-րդ դասարաններ – Տաթևիկ Ալեքսանյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

A Text for Reading

I have just done my first jump since the accident that nearly killed me just over a year ago. As I was lying in hospital after the accident, I wasn’t feeling glad to be alive. Instead, I was wondering how I could possibly live without skydiving again.

It all started one evening after another nine-to-five day. I was sitting at home thinking, “there has to be more to life than this,” when an advert came on television. “Try Skydiving,” it said. The next day, I called my local skydiving center and booked my first jump. At the end of a day’s training, I signed a document to say that I understood I was taking part in an activity that could end in serious injury. At that moment I wondered if I was completely mad.

I will never forget my first jump. Five of us walked to the runway and got into a tiny plane. I was beginning to feel nervous, but the others were chatting and joking, and I started to feel more relaxed. It was a beautiful, cloudless day, and the sun was just going down.

We climbed to 11000 feet, and then the trainer opened the plane door. Suddenly it was time to jump, and as I pushed myself away from the plane, my mind went blank.

Words cannot describe the rush of adrenalin while I was free-falling. At 5500 feet I pulled the cord, and the parachute opened immediately. Suddenly, everything was silent and peaceful. Twice I shouted “This is absolutely incredible.” It was the most amazing four minutes in my life.

From the first jump, I was hooked. I started spending every free moment I had skydiving. It became the reason for my living, and nothing else mattered. Things were going really well. Then disaster came on my 1040th jump. Another skydiver collided with my parachute. I fell and hit the ground at 30mph. I broke both legs, my right foot, left elbow, right arm, nose and my jaw. I lost 10 pints of blood, 19 teeth and 25 pounds of fat. I was lucky to survive.

People who have never experienced skydiving will find it hard to understand that my only motivation to get better was that I could do it again. All I can say is that for me, skydiving if life, and life is skydiving.

Correct the factual mistake in each sentence.   

 1. Mike was reading a newspaper one evening when he saw an advert.
 2. A month later he called the skydiving center and booked a jump.
 3. After a week’s training he wondered whether he was mad.
 4. His first jump was unforgettable. It was a beautiful, cloudless morning.
 5. When he jumped out of the plane, he was conscious of everything.
 6. After his first jump, he stopped thinking of skydiving.
 7. On his 1040th jump he had an accident because his parachute didn’t open.
 8. He nearly died. His motivation to get better was so that he could see his family.

Find 10 pairs of adjectives similar in their meanings

Astonished, boiling, cold, dirty, exciting, exhausted, fascinating,

Filthy, freezing, frightened, funny, gorgeous, hilarious, hot,

Interesting, pretty, surprised, terrified, thrilling, tired.

Use the following words to describe your feelings in the given situations.

Angry, bored, excited, embarrassed, frightened, nervous, thrilled, worried

For example:

Speaking in front of a large audience I’d feel excited.

 1. Galloping on a horse
 2. Being stuck in a traffic jam
 3. On board the plane when it is taking off
 4. Giving a speech in front of an audience
 5. Talking to a celebrity
 6. Watching your national football team winning a match with Barcelona
 7. Realizing that you have been robbed
 8. Looking down from the roof of a skyscraper
 9. Taking an exam

What advice would you give to your friend who says?

 1. I think my nose is broken.
 2. My wrist is swollen – I think I’ve twisted it.
 3. My two front teeth are loose.
 4. I’ve got a terrible headache.
 5. A wasp has stung me on my neck.
 6. I’ve hurt my back.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – հունվարի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – հունվարի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ալեն Գևորգյանը – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե Սարգսյանը – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Սոնա Բալայան – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արամ Հովհաննիսյան – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը – հունվարի 21-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 24-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը – հունվարի 26-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ռուբեն Գալստյանը – հունվարի 29-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միրո Իսաղուլեանը – փետրվարի 4-ին: Պատասխանել եմ փետրվարի 6-ին:

Ինգա Գրիգորյանը – փետրվարի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Անգլերենի ակումբը գործում է 2020-ի հուլիսից:

Ակումբի գործունեության ուղղություններն են՝

 • Անգլերենի առցանց պարապմունքներ ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ (սկսնակների խումբ և անգլերենի իմացության A2-B1-B2 մակարդակ ունեցողների խումբ): Ուսումնական պարապմունքների նպատակը՝ անգլերենի օգտագործումը որպես գործիք հեղինակային մանկավարժական նախագծերի իրականացման գործում
 • Անգլերենի գրական ակումբի առցանց հանդիպումներ. Անգլերենի գրական ակումբի առցանց հանդիպումների նպատակը՝ անընդհատ զարգացնել դասավանդողի մասնագիտական կարողությունները ընթերցանության, բանավոր և գրավոր հաղորդակցության միջոցով.
 • Այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրում.
 • Մեր կրթահամալիրի մանկավարժների հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածումը նրանց հոդվածների հայերենից անգլերեն թարգմանություններով:
 • Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների կազմակերպում

Կարծում եմ, որ նշված ուղղություններից Անգլերենի գրական ակումբի առցանց հանդիպումները և անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները կարելի է առաջարկել Բլեյան կրթական բաց ցանցի ուսումնական հաստատություններին: Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ ցանցի ուսումնական հաստատություններում աշխատող անգլերեն դասավանդողների էլեկտրոնային հասցեները:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների բոլոր նախորդ առաջադրանքներին կարելի է ծանոթանալ այս հղումով: Անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբը լինելու է ամսի 20-ին:     

Անգլերենի առցանց գրական ակումբի մասին տեղեկատվություն

Անգլերենի առցանց գրական ակումբի անդամների ընթերցանության նյութը սեպտեմբեր ամսվա համար եղել է Է.Հեմինգուեի «Ծերունին կամուրջի մոտ-The Old Man at the Bridge» պատմվածքը, իսկ հոկտեմբերինը՝ «Կատուն անձրևի տակ – Cat in the Rain» պատմվածքը:

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը.

Սերինե Դավթյանի վերլուծությունը

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը

Իրինա Ապոյանի վերլուծությունը

Նունե Այդինյանի վերլուծությունը

Նոյեմբերի 2-ին ժամը 13:00-14:00 տեղի ունեցավ անգլերենի գրական ակումբի պարապմունքը: Քննարկման թեման էր Հեմինգուեյի «A Clean Well-Lighted Place» կարճ պատմվածքը:

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Յուրա Գանջալյանի գրառումը իր բլոգում

Իրինա Ապոյանի գրառումը իր բլոգում.

Հերմինե Գևորգյանի գրառումը իր բլոգում

Անի Մրտեյանի գրառումը իր բլոգում

Նունե Այդինյանի գրառումը իր բլոգում

Դեկտեմբերի 9-ին տեղի է ունեցել անգլերենի գրական ակումբի հերթական պարապմունքը, որի ընթացքում քննարկել ենք Էռնեստ Հեմինգուեյի «Hills Like White Mountains» պատմվածքը:

Յուրա Գանջալյանի գրառումը իր բլոգում

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը իր բլոգում

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը իր բլոգում

Հունվարի 13-ին քննարկեցինք Վիլյամ Սարոյանի «Oranges» պատմվածքը: Պատմվածքի բովանդակությունը, ընթերցողին ուղղված միտքը ոչ մի մասնակցի վրա խորը տպավորություն չէր գործել: Այդ պատճառով էլ որևէ մասնակից իր մեկնաբանությունը չէր գրել:

Հունվարի 14

Ժամը 15:00

Առցանց հանդիպմանը իր խոսքը կասի Իրինա Ապոյանը որպես Digitech 2021-համակարգող: Իրինան խոսելու է Digitech 2021-ի նյութերին ներկայացվող պահանջները:

Աննա Գանջալյանը ներկայացնում է «My Info Planet – Իմ տեղեկատվական մոլորակը» երկարաժամկետ նախագիծը, որն իր էությամբ մանկական հանրագիտարանի ստեղծում է:

January 14, at 19:00

Online lesson in English

On January 11 we began our second educational period. This period will last until the end of this month. We do not have regular lessons according to the schedule. Each teacher has worked out an educational project and published this project on his/her blog. The students are free to choose a project and join the teacher’s group carrying out this or that project.

Liana Hakobyan – As for me, I have worked out several projects. For example, tomorrow Lusine Nersisyan and me are taking our students of Grades 7-8 to the museum of Science and Technique which is in street Bagrevand. I think the students will see a lot of interesting things there.

I have another project which is called “Creation of Mathematics Games”. We will realize this project on the 15th of January.

Lusine Nersisyan – Yes, I will join Liana Hakobyan and her students on the 14th of January. Today I organized and played mathematical games with my students. We used the Program GeoGebra.

Nelli Geghamyan – At our College we do our regular lessons. We haven’t changed anything because our students are not just having lessons in this or that school subject. They are learning the skills and knowledge necessary for real professions.

Lusine Petrosyan – We have decided to take our students to all the museums in Yerevan. First of all, we will visit the Home Museum of Martiros Saryan, the Sergei Paradjanov Museum, and the National Art Gallery.

Emanuel Agjoyan – I have worked out the following projects: “The Population of RA”, “How much water do we use?”, “Nature Protection in Armenia”.

Սովորաբար նախադասության ենթական է գործողություն կատարողը:

Հավաքարարները մաքրում են փողոցները ամեն առավոտ: The dustmen clean the streets every morning.

Մենք մածուն պատրաստում ենք կաթով: We make matsun with milk.

Երեխաները հետաքրքրությամբ ենք կարդում այս գիրքը: Children read this book with interest.

Նրանք մատիտով են նամակ գրում: They write letters in pencil.

Այսօր մենք սովորելու ենք այնպիսի նախադասություններ կազմել, երբ չենք կարևորում գործողություն կատարողին, երբ չենք նշում գործողություն կատարողին:

Օրինակ՝

Փողոցները մաքրվում են ամեն առավոտ: The streets are cleaned every morning.

Մածունը պատրաստվում է կաթով: Matsun is made with milk.

Այս գիրքը հետաքրքրությամբ է կարդացվում: This book is read with interest.

Նամակները մատիտով են գրվում: Letters are written in pencil.

Այս նախադասություններում ենթական գործողություն չի կատարում: Նա կրում է գործողությունը իր վրա: Սրանք կրավորական սեռով նախադասություններ են: Կրավորական սեռը կազմվում է to be բայի խոնարհված ձևերով (is, are, was, were, will be, ….) և բայի երրորդ հիմքով (asked, decided, wanted, translated… taken, seen, bought, written, had, made, brought, shown, ….)

Ներկա ժամանակ

Ամեն օր նրանք նամակներ են գրում: Every day they write letters. (ներգործական)

Ամեն օր նամակներ են գրվում: Every day letters are written. (կրավորական)

Նրանք գրու՞մ են նամակներ ամեն օր: Do they write letters every day? (ներգործական)

Նամակներ գրվու՞մ են ամեն օր: Are letters written every day? (կրավորական)

Նրանք նամակներ չեն գրում ամեն օր: They don’t write letters every day. (ներգործական)

Նամակներ չեն գրվում ամեն օր: Letters aren’t written every day. (կրավորական)

Անցյալ ժամանակ

Նա մի նամակ գրեց երեկ: He wrote a letter yesterday. (ներգործական)

Մի նամակ գրվեց երեկ: A letter was written yesterday. (կրավորական)

Նա գրե՞ց մի նամակ երեկ: Did he write a letter yesterday? (ներգործական)

Մի նամակ գրվե՞ց երեկ: Was a letter written yesterday? (կրավորական)

Նա նամակ չգրեց երեկ: He didn’t write a letter yesterday. (ներգործական)

Նամակ չգրվեց երեկ: A letter wasn’t written yesterday. Կամ No letter was written yesterday. (կրավորական)

Ապառնի ժամանակ

Նա մի նամակ կգրի վաղը: He will write a letter tomorrow. (ներգործական)

Մի նամակ կգրվի վաղը: A letter will be written tomorrow. (կրավորական)

Նա նամակ կգրի՞ վաղը: Will he write a letter tomorrow? (ներգործական)

Նամակ կգրվի՞ վաղը: Will a letter be written tomorrow? (կրավորական)

Task

Translate the Armenian sentences into English.

 1. People speak English all over the world. (ներգործական) speak – spoke – spoken

Անգլերեն են խոսում ամբողջ աշխարհում: (կրավորական)

2. One uses milk for making butter and cheese. use – used – used

Կաթ է օգտագործվում կարագ և պանիր պատրաստելու համար:

3. They make progress every day in the world of science. make – made – made

Առաջընթաց է կատարվում ամեն օր գիտության աշխարհում:

4. They sell apples by the kilo. sell – sold – sold

Խնձորը վաճառվում է կիլոգրամով:

5. They take Kate to the kindergarten every day. take – took – taken

Կեյթին տանում են մանկապարտեզ ամեն օր:

II.Պատասխանեք հարցերին ըստ տրված օրինակի: Answer the questions according to the given model.

 1. Օրինակ՝ Where is English spoken? (all over the world) English is spoken all over the world.

Where are Oriental languages taught? (at the university)

Where are meals cooked? (in the kitchen)

Where is milk kept cool? (in the fridge)

Where are books sold? (in the bookstalls)

When are examinations taken? (in June)

Model 2

Is this a gold ring? Yes, this ring is made of gold.

Are these silver spoons? Yes, …

Are these silk ties?

Is this a crystal vase?

Are these fur caps?

Is this a straw hat?

Model 3

They built this bridge last year.

This bridge was built last year.

He broke his leg in a car accident.

I left the dog in the garden.

They gave a party last week.

She washed the clothes this morning.

He ate up all the cakes on the plate.

Model 4

They will look after the dog while I am away on holiday.

The dog will be looked after while I am away on holiday.

They will hold a dance party in this hall.

Kate will clean the rooms on Saturday.

People will enjoy this film.

Someone will meet the visitors at the station.

They will teach English with the computer.

Սովորողների պատասխանները

Մարիա Ազնաուրյան – պատասխանել է հունվարի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Գոհարինե Ազնաուրյան – պատասխանել է հունվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – հունվարի 18-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – հունվարի 20-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

 1. David Schwimmer was born in New York and grew up in Los Angeles. He appeared as Ross Geller in the popular TV show, Friends. He’s also a stage actor and a film director.

Once a journalist took an interview from him. He was asked 10 unexpected questions, and he gave unexpected answers to them.

How would you answer to the same questions?  

When were you happiest?

David’s answerBefore I realized my parents, my sister and I were all mortal.

Your answer –

What is your greatest fear?

David’s answer – Besides death? Standing on stage in front of thousands of people, forgetting what happens next, but knowing I’m supposed to be doing it. Also, being in the ocean alone

and feeling something large brush against my leg.

Your answer –

What is your earliest memory?

David’s answer – Diving off a piece of furniture and onto my parents’ bed.

Your answer –

What or who is the greatest love of your life?

David’s answer – The theatre

Your answer –

Is it better to give or receive?

David’s answerI am always happier giving, rather than receiving, a gift – and happiest when I give anonymously.

Your answer –

Where would you like to live?

David’s answer – Near the ocean, one day.

Your answer –

What is your guiltiest pleasure?

David’s answer – Pizza and television, hopefully together.

Your answer –

Who would you invite to your dream dinner party?

David’s answer – Dostoevsky, Sophia Loren, Mahatma Gandhi, Gene Kelly, Martin Luther King Jr, Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Cole Porter, Sade, my family, my friends, my lady and a translator.

Your answer –

When did you last cry and why?

David’s answer – Three days ago, when I saw the film, La Vie en Rose. It reminded me how brief our time is here, and how wonderful it is to fall in love.

Your answer –

What song would you like played at your wedding party?

David’s answer – Don’t Stop ‘Ti/ You Get Enough by Michael Jackson.

Your answer –

 1. Do you know that before the 1950s they used to form special questions with prepositions in the front position? For example:

In what issues are you interested?

About what do you like to talk?

Now the prepositions are put at the end.

What issues are you interested in?

What do you like to talk about?

Translate these questions into English paying attention to the position of the prepositions.

Here is some help for you: rely on – հույսը դնել մի բանի կամ մեկի վրա, confide in smb – վստահել մեկին, refer to – վկայակոչել մի բանին կամ մեկին, insist on – պնդել մի բանի վրա, consist of – բաղկացած լինել,

Ինչի՞ համար ես սովորում անգլերեն:

Ո՞ր ուսումնական առարկաներից ես լավ:

Ի՞նչ իրերի վրա ես ամենաշատը փող ծախսում:

Ինչի՞ կամ ու՞մ մասին ես անհանգստանում:

Ու՞մ հետ ես սիրում անցկացնել քո ազատ ժամանակը:

Ինչի՞ վրա ես հույսդ դնում:

Ինչ բաղադրիչներից (components) է բաղկացած նախագիծը:

Ո՞րն է քո տեսակետը: Ինչի՞ վրա ես պնդում:

Որքա՞ն հաճախ են վկայակոչում նրա տեսակետը:

Ու՞մ ես վստահում: Ո՞վ է քո ամենամոտ ընկերը:

 1. Some people are of the opinion that technology has made young people happier because it has made their life more interesting. Others think that technology has made young people’s life more stressed in physical environment because they feel at ease in virtual environment.

What is your opinion?

Սովորողների պատասխանները

Ջուլիետա Պապիկյան – հունվարի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Սոնա Բալայան – հունվարի 12-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյան – հունվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Վահե Սարգսյան – հունվարի 11-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հրակ Քոսպեքեանը – հունվարի 14-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Առցանց հանդիպումներ

Դեկտեմբերի 28 – ին ժամը 15:30-ին «Անգլերենի ակումբի ուսումնական առաջին շրջանի և դեկտեմբերի գործունեության ամփոփումը»: Մուտքը հղումով

Դեկտեմբերի 29-ին ժամը 15:30-ին «Անգլերենի ակումբի գործունեության ծրագիրը ուսումնական երկրորդ շրջանում՝ հունվարին»: Մուտքը հղումով

Դեկտեմբերի 30-ին ժամը 10:00-ին մասնակցություն ընդհանուր ժողովին:

 1. Հաճախ են սովորողները շփոթում այս բառազույգերը՝ «clean» և «clear». Clean the table – մաքրել սեղանը, իսկ clear the table – հավաքել սեղանը: «Last» և «for the last time». Այս երկու ձևերն էլ նշանակում են «վերջին անգամ», բայց մեծ տարբերություն կա նրանց գործածման մեջ: I last saw him two days ago.-Ես նրան երկու օր առաջ եմ տեսել վերջին անգամ: Իսկ եթե ասենք՝ «I saw him two days ago for the last time», կնշանակի, որ այլևս երբեք նրան չի տեսնելու: «Crash» և «crush». The car crashed.-Ավտոմեքենան վթարի ենթարկվեց: He crushed the paper sheet. –Նա ճմրթեց թուղթը: «In a week» և «a week later». «In a week» -ը վերաբերում է ապագային՝ «I will come back in a week –Ես կվերադառնամ մեկ շաբաթից»: «A week later»-ը վերաբերում է անցյալին: He came back a week later.-Նա վերադարձավ մեկ շաբաթ հետո: «First» և «at first». «first»-առաջին կամ նախ: «At first»- սկզբում:

Տրված նախադասությունների համար բառերի ճիշտ ընտրություն կատարեք.

 1. …. think, then speak. (first, at first)
 2. I will see you … (a week later, in a week)
 3. He answered me … (in a week, a week later)
 4. When the guests left Mother … the table. (cleared and cleaned, cleaned and cleared)
 5. He drank the juice and … the paper cup. (crashed, crushed)

II. Կարծիքների արտահայտում տարբեր իրավիճակներում. եթե համաձայն եք տվյալ մտքի հետ, ձեր կարծիքը սկսեք այսպես. «I agree with you ….»: Եթե համաձայն չեք տվյալ մտքի հետ, ձեր կարծիքը սկսեք այսպես. «I don’t agree with you….»: Եթե համաձայն չեք, տվյալ կարծիքին, պետք է ավելացնել մի պնդում:

Օրինակ՝

 1. The nature in Lori is very beautiful.

I agree with you.

 • Tsaghkadzor is not a good place for a holiday maker.

I don’t agree with you. It is one of the best places for a holiday maker in Armenia.

 1. The national football team of Armenia is the best in the world. (What is your opinion?)
 2. It is very hot in Tsaghkadzor in summer.
 3. Zaporozhets is the fastest car in the world.
 4. Hovhannes Tumanyan was a great Armenian poet.
 5. Everest is the highest mountain in Africa.

  III. Մաղթանքներ նոր տարվա համար.

  5-6 նախադասությամբ գրեք ձեր մաղթանքները գալիք ամանորի համար (մաղթանքներ ձեր, ընտանիքի անդամների և Հայաստանի համար): Write 5-6 sentences about your wishes for the coming New Year. (Your wishes for yourself, for the members of your family and for Armenia)

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – դեկտեմբերի 26-ին: Ստուգել ու պատասխանել եմ նույն օրը:

Դիանա Հովհաննիսյան – դեկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Համիկ Դարբինյանը – հունվարի 2-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 4-ին:

I..Form one sentence out of 2 sentences using the given conjunctions.Կազմի՛ր մեկ նախադասություն ներկայացված երկու նախադասություններից ` օգտագործելով տրված շաղկապները. because, and, although, neither…nor

 1. You are very anxious.  You have passed the exam well.
 2. Today is the 10th anniversary of my parents’ marriage.  We are going to celebrate it.
 3. I don’t want coffee. I don’t want tea.
 4. I am not eager to take part in this party. 2. I am quite bored of it.

II.        Finish the following sentences with a logical continuation.Ավարտիր նախադասությունները տրամաբանական շարունակությամբ:

 1. Your participation in the conference is necessary because…
 2. The sooner you confess the truth…
 3. He looks so happy as though…
 4. I could have helped you if…

III. Imagine you have to give an interview for getting your favorite job as a teacher of literature. Here are interviewer’s questions.  Try to answer them.Պատկերացրու, որ դու հարցազրույցի ես մասնակցում՝ գրականության ուսուցչի քո սիրելի աշխատանքը ստանալու համար: Ահա՛ հարցազրուցը վարողի հարցերը: Փորձի′ր պատասխանել:

 1. Why did you leave your previous job?
 2. What are your positive characteristic features?
 3. What are your negative characteristic features?
 4. Why should we choose you for this position?

IV.Some Armenians are of the opinion that we shouldn’t celebrate the New Year because of so many casualties during the recent war. What is your opinion?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ռուբեն Գալստյանը – դեկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Արամ Հովհաննիսյանը – դեկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Սոնա Բալայանը – դեկտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ջուլիետա Պապիկյանը – դեկտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 28-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյան – դեկտեմբերի 30-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 4-ին:

Ամսվա յուրաքանչյուր երկուշաբթի ժամը 10:05-11:00 տեղի են ունեցել դասավանդողների սկսնակների խմբի անգլերեն պարապմունքները Քոլեջում:

Ամսվա յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 19:00-20:00 տեղի են ունեցել հաղորդակցական անգլերենի պարապմունքներ ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ, ովքեր ունեն անգլերենի իմացության A2-B1-B2 մակարդակներ:

Դեկտեմբերի 9-ին տեղի է ունեցել անգլերենի գրական ակումբի հերթական պարապմունքը, որի ընթացքում քննարկել ենք Էռնեստ Հեմինգուեյի «Hills Like White Mountains» պատմվածքը:

Անցկացվել է անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբը

Առաջադրանքները կազմել են հետևյալ դասավանդողները՝

2-3-րդ դասարաններ – կազմել է Վալենտինա Թումանյանը

4-5-րդ դասարաններ – կազմել է Աննա Գանջալյանը

6-8-րդ դասարաններ – կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ դասարաններ – կազմել է Սերինե Դավթյանը

Կազմվել է Անգլերենի ակումբի գործունեության ծրագիրը երկրորդ ուսումնական շրջանի համար:

Հրապարակումներ Դպիրում

Մարթա Ասատրյանի հոդվածը «The combined way of organizing education at the High School of Mkhitar Sebastatsi EduComplex»
Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը «The War caught up with us too»
Աշոտ Բլեյանի գրերի վերջին հավաքածուն Արևիկ Ներսիսյանի խմբագրմամբ «And my hero is the man of creation with his initiative endeavour» 
Խմբագրել եմ Սյուզան Հովհաննիսյանի թարգմանությունը Ջոն Հոլթի գրքից ՝ 12 էջ:

Անգլերեն դասավանդողների հաշվետվությունները

Աննա Գանջալյան

Անի Մրտեյան

Անի Հակոբյան

Վալենտինա Թումանյան

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Միլենա Մանուչարյան

Սիլվա Հարությունյան

Իրինա Ապոյան

Հերմինե Գևորգյան

Նունե Այդինյան

Սերինե Դավթյան

Նախագծային ուղղվածությունը՝ «Ճամբարի համագործակցային նախագծերը»

Հունվարի 13-ին, ժամը 15:00

Նախագիծ «Անգլերենի գրական ակումբի հունվար ամսվա քննարկումը» Վիլյամ Սարոյանի «The Oranges» պատմվածքը: Մուտքը հղումով

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի անգլերեն դասավանդողները

Անգլերենի ուսումնական պարապմունքներ ոչ անգլերեն դասավանդողների համար.

Հունվարի 12-ին, 19-ին, 26-ին

Յուրաքանչյուր երեքշաբթի ժամը 10:10-11:00 սկսնակների խմբի հետ, Քոլեջում:

Հունվարի 14-ին, 21-ին, 28-ին

Յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 19:00-20:00 առցանց ուսումնական պարապմունքներ անգլերենի իմացության A2-Բ1 մակարդակ ունեցող դասավանդողների հետ: Մուտքը հղումով

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Քրիստինե Սահակյանց, Նելլի Գեղամյան

Հունվարի 14-ին, ժամը 15:00

Անգլերեն դասավանդողների առցանց հանդիպում «ներկայացվում են Դիջիթեքին ներկայացվող նյութերը», մուտքը հղումով

Հունվարի 27-ին, ժամը 15:00

«Հայերենից անգլերեն մանկավարժական տերմինների, տեքստերի թարգմանական դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ»: Մուտքը հղումով

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Շարունակելու ենք անգլալեզու մանկավարժական ամսագրերում առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցների աշխատանքների կազմակերպման մասին հոդվածների հայերեն թարգմանական աշխատանքը:

Թարգմանական աշխատանքներ

Շարունակելու ենք մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածման աշխատանքները Դպիրում և կրթահամալիրի անգլերեն էջում՝ մեր թարգմանությունների հրապարակումներով:

Նախագծային ուղղվածությունը՝ «Օրացուցային նախագծերը»

Անգլերենի ֆլեշմոբ հունվարի 20-ին

Անգլերենի հունվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում, ֆլեշմոբի անցկացում և արդյունքների ամփոփում:

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի և Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում:

They told him, “Stand on the corner with two of the biggest oranges in your hand and when an automobile goes by, smile and wave the oranges at them. Five cents each if they want one,” his uncle Jake said, “three for ten cents, thirty-five cents a dozen. Smile big,” he said. “You can smile, can’t you, Luke? You got it in you to smile once in a while, ain’t you?”

He tried very hard to smile and his uncle Jake made a terrible face, so he knew it was a bad smile. He wished he could laugh out loud the way some people laughed, only they weren’t scared the way he was, and all mixed-up.

“I never did see such a serious boy in all my life,” his uncle Jake said. ”Luke,” he said.

His uncle squatted down, so his head would be level with his, so he could look into his eyes, and talked to him.

“Luke,” he said, “they won’t buy oranges if you don’t smile. People like to see a little boy smiling, selling oranges. It makes them happy.”

He listened to his uncle talking to him, looking into his uncle’s eyes, and he understood the words. What he felt, though, was: Jake is mixed-up, too. He saw the man stand up and heard him groan, just as his father used to groan.

“Luke,” his uncle Jake said.” Sometimes you can laugh, can’t you?”

“Not him,” said Jake’s wife. “If you weren’t such a coward, you would be out selling them oranges yourself. You belong the same place your brother is,” she said. “In the ground. Dead,” she said.

It was this that made it hard for him to smile: “the way this woman was always talking, not the words only, but the mean­ness in her voice, always picking on his uncle Jake. How did she expect him to smile or feel all right when she was always telling them they were no good, the whole family no good?1

Jake was his father’s younger brother, and Jake looked like his father. Of course she always had to say his father was better off dead just because he was no good selling stuff. She was always telling Jake, “This is America. You got to get around and meet people and make them like you.” And Jake was always saying, “Make them like me? How can I make them like me?” And she was always getting sore at him and saying.

“Oh, you fool. If I didn’t have this baby in my belly, I’d go out and work in Rosenberg’s and keep you like a child.”

Jake had that same desperate look his father had, and he was always getting sore at himself and wanting other people to be happy. Jake was always asking him to smile.

“All right,” Jake said.”All right, all right, all right, kill me, drive me crazy. Sure. I should be dead. Ten boxes of oranges and not a penny in the house and nothing to eat. I should be dead. Should I stand in the street, holding oranges? Should I get a wagon maybe and go through the streets? I should be dead,” he said

Then Jake made a face, so sad it looked, as if nobody was ever that sad in the world, not even he, and wished he didn’t want to cry because Jake was so sad. On top of that Jake’s wife got sorer than ever and began to cry the way she cried when she got real sore and you could just feel how terrible everything was because she didn’t cry sad, she cried sore, reminding Jake of all the bills and all the hard times she had had with him and all about the baby in her belly, to come out, she said, ”Why, what good is another fool in the world?”

There was a box of oranges on the floor, and she picked up two of them, crying, and she said, “No fire in the stove, in November, all of us freezing. The house should be full of the smell of meat. Here,” she cried, “eat. Eat your oranges. Eat them until you die,” and she cried and cried.

Jake was too sad to talk. He sat down and began to wave back and forth, looking crazy. And they asked him to laugh. And Jake’s wife kept walking in and out of the room, holding the oranges, crying and talking about the baby in her belly.

After a while she stopped crying.

Միջին դպրոցի հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Անգլերենի ժամանակի երկրորդական նախադասությունները կապվում են իրենց գլխավոր նախադասության հետ ժամանակի շաղկապներով՝ as soon as – հենց որ, when – երբ, before – նախքան, after – հետո, till – մինչև, until – մինչև չ…

Գլխավոր նախադասությունը պետք է լինի ապառնի ժամանակում, իսկ ժամանակի երկրորդականը՝ ներկա (Simple Present կամ Present Indefinite)

As soon as – հենց որ

Ես քեզ կզանգեմ, հենց որ վերջացնեմ իմ աշխատանքը:  I will telephone you as soon as I finish my work.

Կարելի է երկրորդականը սկզբում գրել, բայց այս դեպքում գլխավորից անջատվում է ստորակետով:

As soon as I finish my work, I will telephone you.

Կարևորն այն է, որ երկրորդականը լինի ներկա ժամանակում, իսկ գլխավորը՝ ապառնի:

Հեռավար առաջադրանքում երկու նախադասություններն էլ ապառնի ժամանակով էին տրված: Դուք պետք է մտքից կռահեիք, թե որը կարող է գլխավորը լինի և որը՝ երկրորդականը:

Առաջադրանքի օրինակը՝

He will ring you up. He will get back. Նա կզանգի քեզ: Նա կվերադառնա:

Մեր նախադասությունը պետք է այսպես լինի հայերեն՝ «Նա կզանգի քեզ, հենց որ վերադառնա»:

He will ring you up as soon as he gets back. Գլխավորը ապառնի է, իսկ երկրորդականը՝ ներկա:

Մեկ այլ օրինակ.

We will leave home. We will have holidays. Մենք տնից կմեկնենք: Մենք կունենանք արձակուրդ:  Մենք տնից կմեկնենք, հենց որ արձակուրդ ունենանք:

We will leave home as soon as we have holidays. Նորից եմ շեշտում, որ երկրորդական նախադասությունը պետք է լինի ներկա ժամանակում:

When – երբ

Ուսուցիչը կպատասխանի նամակին, երբ ստանա այն: The teacher will answer the letter when she receives it.

Առաջադրանքի օրինակներից մեկը`

They will show us the photographs. They will get them. Նրանք մեզ ցույց կտան լուսանկարները: Նրանք կստանան դրանք:

Նրանք մեզ ցույց կտան լուսանկարները, երբ ստանան դրանք:

They will show us the photographs when they get them:

Before – նախքան

Միքայելը կուսումնասիրի Խոր վիրապի պատմությունը, նախքան նա կգնա այնտեղ:

Michael will study the history of Khor Virap before he goes there.

Առաջադրանքի օրինակներից մեկը.

Helen will finish her work. She will go away on holiday. Հելենը կավարտի իր աշխատանքը: Նա կգնա արձակուրդ:

Հելենը կավարտի իր աշխատանքը, նախքան նա կգնա արձակուրդ:

Helen will finish her work before she goes away on holiday.

Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը ապառնի ժամանակում է, իսկ երկրորդականը՝ ներկա:

Till – մինչև

Ես կմնամ այստեղ, մինչև դու վերադառնաս:

I will stay here till you come back.

Until – մինչև չ…

Այս շաղկապով կապվում են երկու ժխտական միտք արտահայտող նախադասությունները:

Ես տնից դուրս չեմ գնա, մինչև դու չզանգես ինձ: Պետք է նշել, որ until շաղկապը ինքն է ժխտում նախադասությունը: Այդ պատճառով էլ անգլերենում չի կարելի այդ շախկապից հետո ստորոգյալը ժխտել:

I will not leave home until you telephone me.

Կարծում եմ, որ հիմա ամեն ինչ պարզ է: Գրեք ինձ, եթե որևէ բան չհասկացաք:   

2-3-րդ դասարաններ – կազմել է Վալենտինա Թումանյանը

4-5-րդ դասարաններ – կազմել է Աննա Գանջալյանը

6-8-րդ դասարաններ – կազմել է Անահիտ Մելքոնյանը

9-12-րդ դասարաններ – կազմել է Սերինե Դավթյանը

Նոյեմբերի 10-ին, 19:00

Մասնակիցներ՝ Էմանուել Ագջոյան, Լիանա Հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան, Լուսինե Պետրոսյան, Քրիստինե Շահբազյան, Նելլի Գեղամյան, Սոնա Փափազյան

Ուսումնական նյութ երկխոսության համար.

-How do you organize your lessons during pandemic? Do you go to school every day?

-I go to school every day but not all the students come to school every day. Some of them prefer to have online lessons.

-Can you combine (համակցել) online (առցանց) or distance (հեռավար) lessons with face to face lesson in physical environment?

-Of course, I can. I have created several groups of my students on the Microsoft Teams platform. When my lesson in the physical environment starts, I activate the online platform on my computer, and my distance students are able to connect with us through the Teams platform. When I speak in a loud voice both my distance students and the students sitting in the classroom can hear me. When the distance students speak, their voices are heard in the classroom.

-How do you check the students’ homework?

-All the students and teachers in the schools of our EduComplex run their educational blogs. The teachers write down the assignments on their blogs, and the students publish the answers on their blogs. Educational blogs are very useful for carrying out educational projects.

Դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 15:15:

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրում անգլերեն դասավանդողներ.

Քննարկելու ենք Էռնեստ Հեմինգուեյի «Բլուրներ՝ նման սպիտակ փղերիHills Like White Elephants» պատմվածքը: Մուտքը հղումով:

Առցանց հանդիպմանը մասնակցեցին՝ Իրինա Ապոյանը, Հերմինե Գևորգյանը, Սերինե Դավթյանը, Վալենտինա Թումանյանը.

Պատմվածքի իմ վերլուծությունը

Hills Like White Elephants

The beginning

Every story has a beginning where the environment of the activities and the characters are introduced. An American man and a Spanish girl, are sitting outside a café at the railway station, drinking beer and waiting for their train. They are in Spain. They seem to be calm. Nothing shows their inner state of mind. They decided to drink beer.

Conflict

Every story has a conflict in it. In this story the conflict is carefully hidden by both the writer and the characters. The writer doesn’t want to reveal the conflict openly. It is the girl that makes the first step. She says that the hills in front of them are like white elephants. We ourselves should understand the conflict little by little through the conversation between the man and the girl. Little by little we understand that the girl is pregnant (the hill is like pregnancy) and the man wants the girl to do an abortion. They are both polite and tactful. They don’t want to insult each other. The man only says that it is a very simple operation. The girl doesn’t want to do it but she doesn’t say it openly. She is afraid that the man would quit her. She doesn’t want to be a single mom. But if she does abortion, she feels that she will lose everything after that. The reader understands that the title of the story symbolizes two things: pregnancy and a very precious present and at the same time not needed practically which becomes a burden.

Resolving the conflict

She gives way to the man’s polite persistence and agrees with him. She doesn’t care about herself any more.

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը իր բլոգում

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը իր բլոգում

Ժամանակի երկրորդական նախադասություններով բարդ ստորադասական նախադասություններ

Օգտագործում ենք as soon as, before, after, when, till, until շաղկապները:

I. Կապում ենք տրված երկու նախադասությունները as soon as շաղկապով: Օրինակ՝ I will send you a message. I will arrive in London.

I will send you a message as soon as I arrive in London.

 1. We will join you. We will be ready
 2. We will speak to professor Moore. He will be free.
 3. He will ring you up. He will get back.
 4. We will leave home. We will have holidays.
 5. She will return you the book. She will read it.

II.Կապում ենք տրված երկու նախադասությունները when շաղկապով: Oրինակ՝ We will discuss it with him. He will come to see us. We will discuss it with him when he comes to see us.

 1. Harold will give Kate my message. She will come back from lunch.
 2. They will show us the photographs. They will get them.
 3. She will find out their telephone number. She will connect with them.
 4. I will send the link to that site. I will find the necessary information.

III.Կապում ենք տրված երկու նախադասությունները before շաղկապով:

I will show you my report. I will read it on Monday. I will show you my report before I read it on Monday.

 1. Fred will tell us the news. He will leave for Paris.
 2. Helen will finish her work. She will go away on holiday.

IV. Կապում ենք տրված երկու նախադասությունները till շաղկապով:

Օրինակ` You will not go anywhere. I will come back. Don’t go anywhere till I come back. Որևէ տեղ չգնաս մինչև իմ վերադառնալը:

 1. We will wait here. You will come.
 2. We will not cross the street. The light will change to gree.

V. Կապում ենք տրված երկու նախադասությունները until-մինչև չ… շաղկապով:

 1. Ես զբոսանքի չեմ գնա, մինչև չվերջացնեմ իմ տնային աշխատանքը: I won’t go for a walk until I finish my homework.

I will not help you. You will not tell me the truth.

Թարգմանեք. ես քեզ չեմ օգնի, մինչև դու չասես ինձ ճշմարտությունը:

VI. Answer these questions on plagiarism (գրագողություն).

 1. Do you download a ready made essay or do you write down your own ideas?
 2. Have you ever done plagiarism?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – դեկտեմբերի 9-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – դեկտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դիանա Հովհաննիսյան – դեկտեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Անահիտ Հովհաննիսյան – դեկտեմբերի 22-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Confusing word pairs (Part 2) Շփոթեցնող բառազույգեր (մաս 2)

Study these confusing word pairs and make up sentences with them.

1.cite – site – sight

cite – մի որևէ հայտնի մարդու գրածից կամ ասածից մեջբերում

“All the world is a stage and all the men and women are merely players” is a cite from Shakespeare’s play.

site – տեղանք, շինհրապարակ, համացանցի կայք

There is a lot of valuable information on this site. Շատ արժեքավոր տեղեկատվություն կա այս կայքում:

sight – տեսողություն, տեսարժան վայր

You will spoil your sight if you read a book in bed.

2. principal – principle

principal – head of a school (դպրոցի տնօրեն ԱՄՆ-ում) principle – սկզբունք

The principal came into the classroom and made an announcement.

I can’t do it. It is against my principles.

3. Councilcounsel

Council – մարդկանց խումբ, ովքեր հավաքվում են, որպեսզի մի հարց լուծեն կամ որոշում կայացնեն, city council – քաղաքային խորհուրդ

The Yerevan City Council has made a resolution to build a new underground line in our city.

counsel – խորհուրդ կամ խորհուրդ տալ (advice-advise-ի հոմանիշը)

My parents counseled me not to emigrate from our country.

4. fewer – less

fewer – ավելի քիչ՝ հաշվելի գոյականների համար

less – ավելի քիչ՝ անհաշվելի գոյականների համար

The fewer friends you have the less unprotected you are.

5. may be – maybe

He may be a spy. Հնարավոր է, որ նա լրտես է: may be -ն ինքը ստորոգյալ է: Նախադասության ենթական այլ ստորոգյալի կարիքը չունի: He may be late. Նա հնարավոր է ուշանա:

Maybe he is a spy. Միգուցե նա լրտես է: maybe-ից հետո ստորոգյալ է պետք: Maybe he will be late. Միգուցե նա ուշանա:

6. thorough – through

thorough – մանրազնին, մանրակրկիտ He made a thorough analysis. Նա մանրազնին վերլուծություն կատարեց:

through – միջով, միջոցով

You have to go through the tunnel to get to Dilijan. միջով

We managed to sell our car through advertising on the Internet. միջոցով

7. whether – weather

whether – թե արդյոք He asked whether I wanted to join their group.

weather – եղանակ The weather in Yerevan is hot in summer.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – դեկտեմբերի 6-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – դեկտեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Էմանուել Դեհբաշյանը – դեկտեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Արաքս Քալիճյան – պատասխանել է դեկտեմբերի 7-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Վահե Սարգսյանը – դեկտեմբերի 10-ին: պատասխանել եմ նույն օրը:

Ալեն Գևորգյանը – դեկտեմբերի 11-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Աշոտ Հովհաննիսյան – պատասխանել է դեկտեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Ռուբեն Գալստյան – դեկտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

When foreign guests arrive in Yerevan, they are sure to be taken to the Matenadaran which is one of the most interesting sights in our city. Today we are visiting the Matenadaran. The official name of the Matenadaran is the Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts. In fact it is one of the largest repositories of ancient manuscripts in the world. 23000 manuscripts and more than 300000 archive documents are kept in this research institute. Many scholars from Iran, Turkey and Arabic countries come here to study the history of their own countries.

The Matenadaran building has a unique architectural design. It stands at the head of the Mashtots Avenue. There are monuments to Armenian ancient scientists and scholars in front of the building. Mesrop Mashtots’ monument is in the center. He is the creator of the Armenian alphabet. There we can also see the monuments to Movses Khorenatsi, Frik, Mkhitar Gosh, Grigor Tatevatsi, Anania Shirakatsi and Toros Roslin.

Khor Virap is a 17 century monastery – castle in Ararat Province, near the village of Lusarat which is nearly 40 km to the south west of Yerevan.

In ancient times Virap was a deep hole full of snakes and scorpions. Dangerous criminals were imprisoned in that hole. Saint Gregori the Enlightener was imprisoned there for 13 years by King Tiridates III. When this king got an incurable disease, he was told to set Gregori free because they knew that Gregori could miraculously cure the king. So Gregori was set free and he cured the king. Then with the king’s support Gregori spread Christianity all around Armenia. That is why Later he was given the name Saint Gregori the Enlightener. In 301 Armenia adopted Christianity.

In 642 a chapel was built at the site of Khor Virap, and in 1662 a church was built in the same place St. Astvatsatsin – Holy Mother of God.

Khor Virap with the view of Ararat is a landscape of rare beauty.

Confusing word pairs (part 1) – շփոթեցնող բառազույգեր (մաս 1)

Study the usage of these confusing word pairs and make up sentences with them.

affect -effect

“affect” is a verb-բայ-ազդել: “effect” is a noun -գոյական-ազդեցություն

Examples: Smoking affects our health negatively.

Smoking has a negative effect on our health.

amongbetween

among – մեկից ավել մարդկանց, իրերի միջև between – երկու մարդու, իրի միջև

There is a boxer among my friends. There is no secret between my close friend and me.

assure – ensure – insure

assure – վստահեցնել մեկին մի բանում, ensure – ապահովել, երաշխավորել, այնպես անել, որ լինի ուզեցածի պես insure – ապահովագրել

Michael assured Jane that that there would be no failure. Մայքլը վստահեցրեց Ջեյնին, որ ձախողում չի լինի:

The teacher collected the students’ smartphones to ensure that nobody cheated while doing the test.

Every year drivers insure their cars against damages, car crashes.

breath – breathe

breath – շնչառություն, breathe – շնչել

Hold your breath when you dive. Շունչդ պահիր, երբ ցատկես ջուրը:

The doctor is examining the patient and saying: “Breathe, do not breathe, breathe. Put on your clothes.”

capital – capitol

capital – մայրաքաղաք, մեծատառ capitol – այն շենքը, որտեղ օրենսդիր մարմինն է աշխատում. օրինակ՝ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքը անվանում են capitol

The capital city of Armenia is Yerevan.

The Armenian National Assembly capitol is in Baghramyan street.

complement – compliment

complement – մի բանի ամբողջացնող լրացում, compliment – հաճոյախոսություն

This hat will be a good complement to your new style of clothing. Այս գլխարկը լավ լրացում կլինի քո նորաոճ հագուստին: Կամ՝ …կամբողջացնի քո նորաոճ հագուստը:

He doesn’t usually make any compliments to women.

disinterested – uninterested

disinterested – անկողմնակալ, uninterested – չհետաքրքրված վիճակ, ձանձրացած

The jury of the contest should be disinterested. Մրցույթի ժյուրին պետք է անկողմնակալ լինի:

Why are you so uninterested in your lessons?

emigrate – immigrate

emigrate – արտագաղթել, immigrate – ներգաղթել

Many Armenians emigrated to Russia and the USA when Armenia became independent.

Many Syrian Armenians immigrated to Armenia during the war in Syria.

empathy – sympathy

empathy – ուրիշի հոգեվիճակը հասկանալը, ապրումակցումը sympathy – կարեկցանք

Good teachers usually have the feeling of empathy for their students.

After the war in Artsakh we all have sympathy for the homeless Armenians.

farther – further

farther – ավելի հեռու (սանտիմետրերով, մետրերով, կիլոմետրերով չափվող) further – ավելի հեռու ոչ ֆիզիկական – փոխաբերական իմաստով, կամ՝ լրացուցիչ

Moscow is farther from Yerevan than Tbilisi.

With this character of yours you won’t go further. Քո այս բնավորությամբ դու հեռու չես գնա:

You will be given further instructions after you finish the test. Դուք լրացուցիչ ցուցումներ կստանաք տեսթը վերջացնելուց հետո:

loose – lose

loose – երբ կոճակը կամ շնորոքը թուլացած է, լայն (հագուստի, կոշիկի մասին) lose – կորցնել

These shoes are loose on me.

Do not lose your cash card.

Առաջադրանքը կատարել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 28-ին, պատասխանել եմ նոյեմբերի 29-ին

Մինդելի Դիանա – նոյեմբերի 30-ին, պատասխանել եմ նույն օրը

Միքայել Վարդանյան – նոյեմբերի 30-ին, պատասխանել եմ նույն օրը:

Վահե Սարգսյան – նոյեմբերի 30-ին, պատասխանել եմ նույն օրը:

Արաքս Քալիճյան – դեկտեմբերի 3-ին, պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Պատասխանեք իմ հարցերին՝ խոսքում գործածելով sometimes-երբեմն, seldom-հազվադեպ, twice a week – շաբաթը երկու անգամ, often-հաճախ, every day – ամեն օր, today, tonight-այս երեկո, at the moment – տվյալ պահին, two years ago- երկու տարի առաջ, when I was 6 years old- երբ ես 6 տարեկան էի, already – արդեն, yet-դեռ, for a few years – մի քանի տարի: Արդյունքում կստացվի երկխոսություն:

Where are you going?

….

How often do you go to your music lessons? (or sports training)

….

Do you have time to go to the concerts or the theatre?

….

How long does your music lesson (sports training) last?

….

What musical instrument do you play? What kind of sport training do you go in for?

….

Do you always listen to classical music when you are at home?

….

I can see an earphone in your ear. What are you listening to?

….

What are your plans for this evening?

….

When did you start going to music lessons? or When did you start going in for sports traing?

….

How long have you been in a foreign country?

…..

When did you start going to school?

….

Have you learned the native language of the country you are living now? (Եթե ժխտականով պատասխանեք, օգտագործեք «yet»)

….

-What are your plans for the future? Are you going to study at a university after finishing school? What school subjects are you studying harder?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 28-ին, պատասխանել եմ նոյեմբերի 29-ին:

Անահիտ Իսկանդարյան – 1–ը դեկտեմբերի , պատասխանել եմ նույն օրը:

Կարևորում եմ անգլերենի ակումբի աշխատանքը նոյեմբերին՝ մանկավարժական ճամբարի ընթացքում իրականացված առցանց հանդիպումներով, քննարկումներով:  

Նոյեմբեր ամսվա անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝


2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Յուրա Գանջալյանը 

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Իրինա Ապոյանը

Բոլոր առաջադրանքները Google ձևաթղթերի մեջ եմ անցկացրել:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացված նախագծերից կարող եմ առանձնացնել Աննա Գանջալյանի «My Info Planet» երկարաժամկետ նախագիծը, որն ունի իր կայքը: Մանկական մի յուրահատուկ թարգմանական մեդիա հանրագիտարանի սկիզբ է դրվել: Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիները համացանցում առկա մանկական հանրագիտարանային տեսաֆիլմերի կայքից վերցնում են իրենց հետաքրքրող տեսաֆիլմեր, թարգմանում են դրանց տեքստերը, որից հետո ձայնագրում են իրենց թարգմանությունները, որոնք Աննա Գանջալյանը մոնտաժում է տեսաֆիլմի վրա: Արդյունքում ստացվում են հետաքրքիր բովանդակությամբ ու մատչելի լեզվով մանկական հայերեն հանրագիտարանային տեսաֆիլմերի ժողովածու, որն անընդհատ համալրվում է:      

Թարգմանական աշխատանքների հրապարակումներ Դպիրում

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի «Ուսուցչի օրագրից – From a Teacher’s Diary» հոդվածը:

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Ճամփորդությունները՝ մշակութային, համագործակցային բաց հարթակներ – Educational Trips as Cultural, Collaborative Open Platforms» հոդվածը:

Հայերեն եմ թարգմանել Մայքլ ՄաքԴոուելի «Նախագծային ուսումնառության հեռավար կազմակերպման ուղեցույց» հոդվածը:

Շարունակել եմ կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը:

A teaching material – ուսումնական նյութ

When we make suggestions – երբ առաջարկություն ենք անում

Let’s go to Lake Sevan over the week-end.

What about going to Lake Sevan over the week-end?

I suggest going to Lake Sevan over the week-end.

Apologizing – ներողություն խնդրելը

Sorry!

I’m so/terribly/ sorry! –

I’m sorry for breaking your cell-phone to pieces.

That’s my fault. Դա իմ մեղքն է: Ես եմ մեղավորը:

Please accept my apologies. Ներողություն եմ խնդրում:

Asking about health/life. Առողջությունը/որպիսությունը հարցնելը

How are you? – Նկատի ունի առողջությունը

How are you getting on? – Նկատի ունի որպիսությունը

How is it going? – գործերդ ինչպե՞ս են:

Asking for approval – հարցնում ենք, թե արդյոք դիմացինը հավանում է մեր մի բան անելը

Do you think it’s alright to do it? Կարծու՞մ ես, որ լավ է դա անելը:

What do you think about doing something?

Asking for help – Օգնություն խնդրելը

Help me please.

Could you give me a hand with this?

Can I ask a favour?

Asking for information – Տեղեկատվություն հարցնելը/խնդրելը

Can you tell me…?

Could anyone tell me…?

Excuse me, do you happen to know …? Ներողություն, պատահաբար գիտե՞ք …I wonder if you could tell me …

Asking people to wait – խնդրում ենք մարդկանց, որ սպասեն

 1. Hang on a moment / a mo.
 2. Give us a second.
 3. Half a moment / a mo.
 4. I’ll be right with you.
 5. Sorry, I’m a bit tied up right now.
 6. We wish to apologise for the delay to…

Asking somebody’s opinion

 1. What do you think of…?
 2. What do you think about…?
 3. How d’you feel (about…)?
 4. What d’you reckon (about…)?
 5. What’s your opinion of…?
 6. (What do think about) that?
 7. What are your views on…?

At the bank

 1. Cashier – գանձապահ
 2. Current account – ընթացիկ հաշիվ, որից կարող ես ցանկացած պահի փող հանել
 3. High interest account ավանդ, որը երկար ժամանակով պահ է տրվում բանկում և յուրաքանչյուր ամիս տոկոս են վճարում քեզ
 4. Balance – ընթացիկ հաշվի ամբողջ գումարը տվյալ պահին
 5. Cheque book – այն ձևաթուղթն է, որը լրացնում ես և փող հանում քո հաշվից
 6. Debit card / Cash card – բանկոմատի քարտը

Attitude to the future վերաբերմունքը ապագայի նկատմամբ

 1. I’m (really / so) looking forward to..
 2. I can’t wait until…
 3. I’m counting the days till…

I’ve set my heart on…

I’m saving up to…

Sooner or later I’ll get round to…

One day, I’m going to have to…

I’m trying to put off… as long as I can

 1. Overdraft / Overdrawn
 2. In the red / In the black
 3. Standing order

Ուսումնասիրեցի նախարարության առաջարկած «Հեռավար կրթության հարթակներ, ռեսուրսներ» ուղեցույցը: Ուղեցույցը իր բովանդակությամբ և գործնական խնդիրների լուծումներով արդիական կարող է լինել Հայաստանի հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հեռավար-առցանց կրթության կազմակերպման համար: Ուղեցույցում մանրամասն նկարագրվում է, թե ինչպես պետք է Google classroom և Microsoft Teams հարթակներում ուսուցիչները կազմեն իրենց առցանց-հեռավար սովորողների խմբերը ըստ դասարանների և ուսումնական առարկաների, ինչպե՞ս պետք է տրվեն առաջադրանքները և ինչպե՞ս պետք է ստուգվեն դրանք ու ինչպե՞ս է պահպանվում հետադարձ կապը: Այս ամենը լավ յուրացնելու և արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար բավականին մեծ դժվարություններ պետք է հաղթահարեն հանրապետության դպրոցների սովորողներն ու ուսուցիչները:

Բոլորովին այլ է իրավիճակը մեր կրթահամալիրի դպրոցներում, որտեղ բոլոր դասավանդողները և սովորողները ունեն անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները և ամենակարևորը՝ ուսուցումը, ուսումնառությունը բլոգային է:

Կրթահամալիրի բոլոր դպրոցների դասավանդողները և սովորողները Teams հարթակով և ուսումնական բլոգներով հաջողությամբ իրականացնում են առցանց-հեռավար ուսուցումը: Ուսումնական բլոգը բացի վերը նշված հետադարձ կապից՝ կրթական այնպիսի հնարավորություններ է ապահովում, որոնք չունեն և չեն կարող ունենալ առաջարկվող հարթակները. հանրակրթության փակ համակարգից անցում դեպի բաց համակարգ,

բլոգի արխիվային նյութերի ուսումնասիրմամբ տեսանելի է դառնում տարբեր ուսումնական առարկաներից սովորողի գիտելիքների և կարողությունների զարգացումը ուսումնառության տարիների ընթացքում,

դասավանդողների փորձի փոխանակում՝ միմյանց բլոգային հրապարակումների ընթերցումներով,

իրական ու շոշափելի է դառնում անհատականացված ուսուցումը,

դասավանդողները և սովորողները հնարավորություն են ստանում բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող,

ուսումնական բլոգը սովորող-դասավանդող-դպրոց-ծնող կապն ապահովող հարթակ է:

Այս բոլոր նշված հնարավորություններից բացի ուսումնական բլոգը հնարավորություն է տալիս դասավանդողին առցանց դասի ընթացքում հետևել սովորողների բլոգային հրապարակումներին՝ առանց առցանց կապից կտրվելու: Բլոգը հնարավորություն է տալիս նաև առկա-առցանց միաժամանակյա հիբրիդային դաս վարել: Օրինակ՝ Քոլեջի իմ «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների խմբի մի մասը առկա է սովորում, մի մասը՝ հեռավար-առցանց: Դասացուցակով նախատեսված ժամին Քոլեջի իմ դասասենյակում համակարգիչով բացում եմ Microsoft Teams հարթակի տվյալ խմբի պատուհանը և զանգ եմ ուղարկում առցանց սովորողներին: Նրանք միանում են և ամբողջ ուսումնական պարապմունքին լիարժեք ներկա են լինում: Նրանց խոսքը համակարգիչի միջոցով լսելի է դառնում նաև բոլոր առկա սովորողներին: Իմ համակարգիչի վրա բաց եմ պահում առցանց և առկա սովորողների բլոգների համապատասխան հրապարակումները: Իմ խոսքը միաժամանակ լսելի է և’ առկա, և’ հեռավար սովորողների համար:

Որպես եզրակացություն կարող եմ ասել, որ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում իր կենսահաստատ արդյունավետությունն է ցույց տալիս մեր հեղինակային մանկավարժությունը: Հարկավոր է միայն հետևողական ու բարեխիղճ լինել:

Անգլերենի գրական ակումբի դեկտեմբեր ամսվա քննարկման թեման է՝ – Էռնեստ Հեմինգուեյի «Բլուրներ՝ նման սպիտակ փղերի – Hills Like White Elephants» պատմվածքը:

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ:

Անգլերենի ուսումնական պարապմունքներ ոչ անգլերեն դասավանդողների համար.

Յուրաքանչյուր երեքշաբթի ժամը 10:10-11:00 սկսնակների խմբի հետ, Քոլեջում:

Յուրաքանչյուր հինգշաբթի ժամը 19:00-20:00 առցանց ուսումնական պարապմունքներ անգլերենի իմացության A2-Բ1 մակարդակ ունեցող դասավանդողների հետ:

Մասնակիցներ՝ Էմանուել Ագջոյան, Սոնա Փափազյան, Լուսինե Պետրոսյան, Լուսինե Ներսեսյան, Քրիստինե Շահբազյան, Նելլի Գեղամյան, Արմինե Մնացականյան

Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում և արդյունքների ամփոփում:

Այլոց փորձի ուսումնասիրում

Շարունակելու ենք անգլալեզու մանկավարժական ամսագրերում առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցների աշխատանքների կազմակերպման մասին հոդվածների հայերեն թարգմանական աշխատանքը:

Թարգմանական աշխատանքներ

Շարունակելու ենք մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածման աշխատանքները Դպիրում և կրթահամալիրի անգլերեն էջում՝ մեր թարգմանությունների հրապարակումներով:

Նոյեմբերը սկսվեց ամսի 2-6-ի մանկավարժական ճամբարով: Կազմեցի աշխատանքային պլան, որը հետևողականորեն իրականացվեց: Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքը ազդարարվում էր կրթահամալիրային այդ օրվա օրացույցում:

Նոյեմբերի 2-ին ժամը 13:00-14:00 տեղի ունեցավ անգլերենի գրական ակումբի պարապմունքը: Քննարկման թեման էր Հեմինգուեյի «A Clean Well-Lighted Place» կարճ պատմվածքը:

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Յուրա Գանջալյանի գրառումը իր բլոգում

Իրինա Ապոյանի գրառումը իր բլոգում.

Հերմինե Գևորգյանի գրառումը իր բլոգում

Անի Մրտեյանի գրառումը իր բլոգում

Նունե Այդինյանի գրառումը իր բլոգում

Նոյեմբերի 3-ի առցանց հանդիպման ընթացքում ամփոփեցինք առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցների կազմակերպման հոկտեմբերյան փորձը:

Նոյեմբերի 4-ի առցանց հանդիպումը անգլերենի դասընթացի պարապմունքն էր ոչ անգլերեն դասավանդողների խմբի համար:

Նոյեմբերի 5-ի առցանց հանդիպման ընթացքում անգլերեն դասավանդողները ներկայացրեցին իրենց նոյեմբերյան նախագծերը:

Նոյեմբերի 6-ին անգլերեն դասավանդողները քննարկվեցին իրենց մասնակցությունը կրթահամալիրային նախագծերին:

Նոյեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ ոչ անգլերեն դասավանդողների անգլերենի հերթական պարապմունքը:

Նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ոչ անգլերեն դասավանդողների անգլերենի հերթական պարապմունքը:

Նոյեմբերի 21-ին մեկնարկեց անգլերենի ֆլեշմոբը:

Թարգմանություններ

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի, Սուսան Մարկոսյանի և Գևորգ Հակոբյանի «Շեմին ուսումնական նոյեմբերն է – The Educational November is on the Threshold» ուղեցույցը:

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարիետ Սիմոնյանի «Ուսուցչի օրագրից – From a Teacher’s Diary» հոդվածը:

Անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի «Ճամփորդությունները՝ մշակութային, համագործակցային բաց հարթակներ – Educational Trips as Cultural, Collaborative Open Platforms» հոդվածը:

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն

Հայերեն եմ թարգմանել Մայքլ ՄաքԴոուելի «Նախագծային ուսումնառության հեռավար կազմակերպման ուղեցույց» հոդվածը:

Նախագիծ «Սովորում ենք գրել».

Ըստ մեր նախագծի նոյեմբերյան թեմայի վերնագիրն է՝ «Արդյոք պետք է քննադատել Հայաստանից արտագաղթողներին»: Գրելիս պետք է հաշվի առնել տարբեր տեսակետներ և տալ ձեր եզրակացությունը:

Առաջադրանքը կատարել են՝

Սոնա Բալայանը – Սոնան նախագծի օրացույցից առաջ է անցել և ուղարկել է նոյեմբերի 13-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 17-ին:

Լուսինե Հովհաննիսյան (Մարիա Հակոբյան) նոյեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Հայկ Խաչատրյանը – նոյեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Լարիսա Սիրունյանը – նոյեմբերի 18-ին: Պատասխանել եմ 19-ին:

Ջուլիետա Պապիկյանը – նոյեմբերի 18-ին: Ես պատասխանել եմ 19-ին:

Ալեն Գևորգյանը – նոյեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը – նոյեմբերի 25-ին, պատասխանել եմ նոյեմբերի 26-ին:

Արամ Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 25-ին, պատասխանել եմ իմ խմբագրումով նոյեմբերի 26-ին:

Syunik Province is in the south of Armenia. It borders with Vayots Dzor Proince in Armenia and with Azerbaijan’s Nakhchivan Autonomous Republic from the west, Artsakh from the east and Iran from the south.

The biggest city in Syunik is Kapan. The territory of Syunik is mountainous with deep gorges and mountainous rivers. The mountains are mainly covered with green forests. They are called Zangezur mountains. Zangezur mountains are rich in copper and molibdenum ores. The copper and molibdenum mines are located in Kapan and Kajaran.

The cultural heritage, as well as the natural beauty of the region attract many local and foreign tourists especially in the summer period. The Wings of Tatev (Armenian: Տաթևի թևեր Tatevi tever) cableway, operating since 16 October 2010 between Halidzor and the Tatev monasteries, is the longest in the world. It is 5,7 km long.

The 9th century Tatev Monastery is another attraction of tourists.

“Carahunge” or “Zorats Karer” (also known as the Armenian Stonehenge) is in Syunik Province near the town of Sisian. It is considered to be an ancient observatory dating back to 7500 years.

Սկսում ենք կատարել անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Անի Մրտեյանը

6-8-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Յուրա Գանջալյանը

9-12-րդ դասարաններ – առաջադրանքը կազմել է Իրինա Ապոյանը

Համավարակի այս դժվար ժամանակը սովորողներին հնարավորություն է տալիս աշխատելու իրական խնդիրների վրա, որոնք նրանք տեսնում են ամեն օր:

Հեղինակ՝  Մայքլ ՄաքԴոուել

Նոյեմբերի 12, 2020, Edutopia . թարգմանություն անգլերենից

Համավարակի պայմաններում մանկավարժները փորձում են պարզել, թե ինչպես պետք է համոզվել, որ երեխաները սոցիալապես համահունչ են, հուզականորեն անձեռնմխելի և ճանաչողականորեն ներգրավված: Ավելին, մենք բոլորս փորձում ենք պարզել, թե ինչպես դա անել մեդիայով գերհագեցած միջավայրում, ներառյալ համակարգչային էկրանները, տեսախցիկները, որոնք հոսում են դասասենյակներ և ուսուցման ֆիզիկական միջավայրում  սովորողներն աշխատում են՝ պաշտպանված դիմակներով ու պլաստմասե դիմավահաններով:

Այստեղ դեռ հնարավոր է սովորողներին հնարավորություն տալ քննարկելու իրենց սեփական միջավայրի մարտահրավերները, ամեն օր նրանց հասնող լուրերի պաշարները և այն հիմնական բովանդակությունը, որն անհրաժեշտ է նրանց երկարաժամկետ հաջողության համար: Այս պահանջները բավարարելու լավագույն տարբերակներից մեկն այն է, որ սովորողները խստորեն զբաղվեն միայն հիմնախնդրային կամ նախագծային ուսուցմամբ (PBL) – մոտեցում, որը զարգացնում է սովորողների խստապահանջ վերաբերմունքը աշխատանքի նկատմամբ և սովորողները զգում են խնդիրներ լուծելու և առաջադրանքներ կատարելու իրենց համապատասխանությունը հեռավար կամ ֆիզիկական միջավայրում:

3 հնարք, որոնք կօգնեն ձեզ հաջորդ նախագիծը կազմելիս

1. Կենտրոնացեք մարտահրավերների վրա. սովորողներն ամեն օր կարիք ունեն ուսումնառության մարտահրավերային փորձառությունների և սպասումների: Մարտահրավերն ապահովելու ամենալավ ձևն այն է, որ նախագծերը հիմնված լինեն դրանց արդյունքի ճշգրտության վրա: Ճշգրտություն ասելով հասկանում եմ՝ բազում իրավիճակներում հիմնական փաստերի, խնդրի հետ դրանց առնչության և խնդրի լուծման ընթացքում հմտությունների կիրառման հավասար ինտենսիվություն և ինտեգրում: Այս պահանջները բավարարելու համար իդեալական է նախագծային ուսումնառությունը՝ նախագծերի հաջորդականացման եղանակի պատճառով:

Նախագծերը սկսվում են իրական կյանքում կիրառելի առաջադրանքով կամ հարցով, որից հետո սովորողները որոշում են խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ հիմնական փաստերի սահմանները և իրենցից պահանջվող հմտությունները, որպեսզի տան  սկզբնական հարցի պատասխանը: Այս ձևով սովորողները սովորում են, թե ինչպես կարելի է տալ խնդրի բնութագրական սահմանումը և նկարագրումը, ինչպես նաև՝ պահանջվող գիտելիքների կապը, ինչը հանգեցնում է նախագծային հարցի կամ առաջադրանքի լուծմանը: 

Խստապահանջ ճշգրտության ապահովման գործառույթները նախագծային ուսումնառության մեջ:

 • Սովորողներին տվեք ընթերցելու, գրելու և խոսելու բարդության բարձր մակարդակի առաջադրանքներ: Երբ սովորողները կարդում են, գրում կամ խոսում, նրանք ստիպված են լինում մտածել տեքստի հիմնական բովանդակությանն առնչվող գիտելիքի մասին: Փորձեք խուսափել տեքստը կրճատելու, կցելու, գունազարդելու առաջադրանքներից, որոնք սովորաբար չեն խթանում ճանաչողականությունը:
 • Սովորողներին տվեք մարտահրավեր առաջադրող խնդիր կամ հարց, որը ներառում է բազմաթիվ ենթատեքստեր կամ իրավիճակներ: Երբ սովորողներին ցույց են տալիս, որ խնդիրը կամ հարցը կարող է առաջանալ բազմաթիվ իրավիճակներում, նրանք իրենց գիտելիքները կիրառելու ավելի մեծ հավանականություն են ունենում:

 Հեռավար ուսումնառության գործառույթները

 •  Նախապես մի դժվար խնդիր կամ առաջադրանք ուղարկեք սովորողներին, որից հետո առաջարկեք նրանց ուղարկել ձեզ իրենց նախնական գիտելիքի մասին տեղեկատվություն, որն ունեն այդ խնդրի կամ առաջադրանքի բովանդակության մասին, ինչպես նաև` խնդրին կամ առաջադրանքին բնորոշ հարցեր տան:
 • Յուրաքանչյուր հեռավար դաս սկսեք դժվարին հարցի կամ առաջադրանքի համառոտ ակնարկով և խնդրեք ուսանողներին զրուցարանում (chat) տեղադրել, թե ինչպես է առաջիկա դասը աջակցելու առաջադրված հարցին պատասխանելու համար:

2. Կենտրոնացեք հստակության վրա

Ամենակարևոր գործոններից մեկը, որն օգնում է սովորողներին իմանալ տեքստի հիմնական բովանդակությունը, տալ և ստանալ ճշգրիտ արձագանքներ և վերահսկել իրենց սեփական ուսումնառությունը, հիմնական բովանդակության ակնկալիքների հստակության բարձր մակարդակ ունենալն է՝ համեմատած խնդրի կամ առաջադրանքի համատեքստի հետ: Երբ սովորողների համար պարզ է նոր ուսուցանվող երևույթի վերաբերյալ իրենց նախնական գիտելիքների մակարդակը, ավելի մեծ հավանականություն կա, որ նրանք կկենտրոնանան իրենց ուսման վրա, կլսեն ուսուցիչին և հասակակիցներին և ձեռք կբերեն նոր գիտելիքներ: Ուստի, սովորողների ուսման հստակությունը դասավանդողների համար կենտրոնանալու բարձր լծակային ռազմավարություն է: Սովորողների գործառույթների հստակության ապահովումը չափազանց դժվար է, բայց կան մի քանի ռազմավարություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել երեխաների միտքը ճիշտ ուղու վրա դնելու համար:

Հստակության գործառույթներ

 • Գնահատման գործիքներ կառուցելու համար սովորողներն օգտագործում են տարբեր որակի աշխատանքային նմուշներ: Սովորողներին տվեք հիմնական բովանդակությունը պարզելու ձեր ակնկալիքների բավարարման հաջող նմուշ-օրինակներ, ապա խնդրեք նրանց մի խորագրի տակ ցույց տալ, թե այդ նմուշներն ինչ ունեն, ինչը նրանց իդեալական է դարձնում:  
 • Սովորողներն օգտագործում են արձանագրություններ՝ քննարկելու կարծիքներ արտահայտելու ձևերը` օգտագործելով աշխատանքային նմուշներ և գնահատման գործիքներ: Սովորողներին պետք է հատուկ ուսուցանել, թե ինչպես միմյանց մասին կարծիք հայտնել: Առաջարկներից մեկն այն է, որ օգտագործեն արձանագրություններ, ինչպիսիք են` քննադատ ընկերները, և կարգաբերման արձանագրությունները, որպես կարծիք հայտնելու և ստանալու կառուցողական եղանակ: Չափազանց կարևոր է, որ սովորողները արձագանք-կարծիքներ առաջարկելիս օգտագործեն աշխատանքային նմուշներ և գնահատման սանդղակներ, որպեսզի հետադարձ կապ ստացողները կարողանան տեսնել ակնկալիքների կոնկրետ օրինակներ և գնահատել կատարողականի ընթացիկ բացերը: 

Հեռավար ուսումնառության գործառույթներ

 • Աշխատանքի նմուշները տեղադրեք ձեր LMS- ի(Ուսումնառության կառավարման համակարգ) վրա, և սովորողներին հանձնարարեք աշխատել զույգերով `աշխատանքային նմուշները դասակարգելու, աշխատանքի նմուշների հիմնավորումները գրի առնելու և գնահատման սանդղակ կազմելու համար: 
 • Տեսանկարահանեք առցանց-հեռավար խմբի աշխատանքը, որն անցկացնում է «քննադատող ընկեր» կամ «կարգաբերման արձանագրություն» գործառույթները, և խնդրեք բոլոր սովորողներին դիտել ֆիլմը, այնուհետև ամբողջ դասարանով քննարկել արձանագրությունների նպատակը և այն ռազմավարությունները, որոնցով սովորողները միմյանց մասին կարծիք են հայտնում կամ ստանում:

3. Զարգացնել ուսումնառության մշակույթը. սովորողի ուսումնառության բարելավման ամենաազդեցիկ ռազմավարություններից մեկը սովորողների ընթացիկ կատարողականի ինքնագնահատման կարողությունների զարգացումն է: Սովորողների ուսումնառությունը զգալիորեն բարելավվում է, երբ իրենք են այն վերահսկում: Նախագծային ուսումնառության ընթացքում դասավանդողները կարող են հատուկ ռազմավարություններ մշակել՝ սովորողների ուսումնառությունը իրենց սեփականությունը դարձնելու համար:

Եվ նորից հստակության գործառույթների մասին

 • Այսպիսով, սովորողները հետևում են ամենօրյա ուսումնական գործընթացներին՝ համոզվելու համար, որ նրանք գիտեն իրենց ուսումնառության հիմնական նպատակները, դրանց ընթացիկ կատարումը և հետագա քայլերը, և իրենց արդյունքների մասին տեղեկացնում են փոքր խմբերում: Խորհելու մղող ամենօրյա վարժությունները կարևոր նշանակություն ունեն ուսանողների համար. կենտրոնանում են ուսումնառության վրա՝ ի հակադրություն առաջադրանքի շուտափույթ կատարմանը
 • Փոխեք ուսանողների առաջնային հանձնարարությունները, սցենարները կամ ենթատեքստերը և առաջադրանքները, ապա քննարկեք այդ փոփոխությունները ամբողջ դասարանի հետ: Սովորողները պետք է գնահատեն խնդրի տարբեր հեռանկարներ և հարմարվեն իրական կյանքում հանդիպող մարտահրավերների փոփոխություններին, որոնց աշխատելու են լուծել: Փոփոխությունները կարող են առաքվել էլեկտրոնային նամակներով, որտեղ կարող են ներառվել արձանագրությունների, գնահատման սանդղակների, ընթերցանության համար նոր տեքստերի, գրավոր և բանավոր առաջադրանքների փոփոխություններ:

Եվ նորից հեռավար ուսումնառության գործառույթների մասին

Յուրաքանչյուր օր առցանց աշխատող խմբի դասը սկսեք՝ սովորողներին տալով երեք հարց. Ու՞ր եմ գնում իմ ուսումնառությամբ: Որտե՞ղ եմ հասել իմ ուսումնառությամբ: Ո՞րն է իմ ուսումնառության հաջորդ քայլը:

Էլեկտրոնային փոստով կամ առցանց խմբային հանդիպումների միջոցով սովորողներին ուղարկեք իրենց խնդիրների կամ նախագծերի վերաբերյալ թարմացումներ, որից հետո առցանց խմբային հանդիպումների ժամանակ սահմանեք փոփոխությունները և ձեռնարկվող քայլերը՝ փոփոխությունները կարգավորելու համար:

Աղբյուրը՝ 3 Keys to Making Project-Based Learning Work During Distance Learning, By Michael McDowell, November 12, 2020

I.Polite request and polite refusal -քաղաքավարի խնդրանք և քաղաքավարի մերժում

Asking for permission to do something and refusing somebody to do it very politely.

Example:

May I use your smartphone? Mine is discharged. Կարելի՞ է օգտվեմ քո հեռախոսից: Իմը լիցքավորված չէ:

I’d rather you didn’t do that. I’m waiting for a call on the Skype. Լավ կլիներ չանեիր դա: Ես տեսապապով զանգի եմ սպասում:

Translate into English

1.Կարելի՞ է միացնել հեռուստացույցը:

Լավ կլիներ չմիացնեիր: Ես ուզում եմ աշխատել այս սենյակում:

2.Կարելի՞ է դաշնամուր նվագել:

Լավ կլիներ չնվագեիր: Ես դասերս եմ պատրաստում:

3.Կարելի՞ է աչքի անցկացնել քո լուսանկարների ալբոմը:

Լավ կլիներ չանեիր դա: Ես չեմ ուզում, որ դու տեսնես որոշ լուսանկարներ:

4.Կարելի՞ է բացել պատուհանը:

Լավ կլիներ չանեիր դա: Շատ աղմկոտ է դրսում:

5.Կարելի է մնալ դասասենյակում այս դասից հետո:

Լավ կլիներ չանեիք դա: Այս դասասենյակում դաս է լինելու:

II.It is allowed to do something. It is not allowed to do something. Թույլատրվում է մի բան անել: Չի թույլատրվում մի բան անել:

Answer the questions by using “Yes, it is allowed to…” or “No, it is not allowed to…”

1.Is it allowed to carry guns in Armenia?

2.Is it allowed to buy guns in the USA?

3.Is it allowed to get married in Armenia under the age of 18?

4.Is it allowed to buy cigarettes in Armenia under the age of 16?

5.Is it allowed to hunt in Khosrov Reserve?

III.Ներկայացվող բառերը մի բան անելու հաճախականության մակբայներ են: Դրանցից մեկը բացառում է մի բան անելը ընդհանրապես, իսկ մյուս ծայրահեղ բառով էլ կարող ես միշտ էլ անել այդ բանը: Գրեք այս բառերը՝ ընդհանրապես բացառողից մինչև «միշտը»՝ իրենց ճիշտ հերթականությամբ:

sometimes, very rarely, almost always, never, rarely/seldom, almost never, very often, always, often

IV.Our today’s topic is “School

1.Do you belong to any club in your school?

2. Do you wear a uniform in your school?

3. Are you allowed to use a calculator during your mathematics lesson?

4. Are you allowed to use an electronic dictionary during your English lesson?

5. Do you play on any of the school’s sports teams?

6. How long does it take you to do your homework every day?

7. What do you like best about your school?

8.What do you like least about your school?

9. What do you think about your distance learning?

10. Do you like doing your distance learning tasks in all the school subjects?

Պատասխանել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դիանա Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 17-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Համիկ Դարբինյանը – նոյեմբերի 22-ին, պատասխանել եմ նոյեմբերի 26-ին:

It is very important that you should be able to present your CV.

CV

Present address:
Yerevan 0034
Str. Andranik 25, apt 12  
Tel:
E-mail:  
  

Poghos Petrosyan                                                 

Personal dataDate of birth:   10.05.1985
Place of birth:   Yerevan

Citizenship: The Repaublic of Armenia
Marital status:    married (single, unmarried)     
Place of work, positionYerevan Mkhitar Sebastatsi EduComplex, teacher of Physics
EducationHigher education: bachelor’s (master’s, doctoral) degree, graduated fromYerevan State University in 2010, Faculty of Physics, diploma: N  
Secondary education: finished Yerevan Secondary School N 162 in 2003. Certificate N   
Work experience2010 up to now: teacher of Physics at Yerevan Mkhitar Sebastatsi EduComplex
Teacher training coursesJune 2015: teacer training course at the Teacher Training Institute in Yerevan Certificate: N  
PublicationsSome aspects of distance learning, Pedagogical Journal Dpir, April 2020
Language and computer skillsKnowledge of languages: Russian: B2-C1, English: B1, Armenian: native
Computer skills: programs: Word Office, Excel, Power Point, Paint,

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» խմբերի համար:

Հայրիվանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է 9-րդ դարում: Այն գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի հյուսիս-արևելյան մասում, Սևանա լճի ափին: Եկեղեցին կառուցված է բազալտ քարով, իսկ գմբեթը և կամարները՝ տուֆով:

Հայրավանքը հիմնադրվել է 9-12-րդ դարերում և բաղկացած է եկեղեցուց և մատուռներից: Եկեղեցին ունեցել է նաև Մարդաղավնյաց անունը: Ըստ ավանդության, Լենկթեմուրի արշավանքի ընթացքում՝ 1381-ին, հարյուրավոր, հազարավոր հայեր են գերեվարվել և բանտարկվել Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում: Հայր Հովնանը Քրիստոսի խաչափայտի մասունքով գերիներին աղավնիներ է դարձրել, որոնք թռել գնացել են ու այդպիսով նրանք ազատվել են գերությունից:

Հովհաննես և Ներսես վարդապետները վերանորոգել են եկեղեցին 1211-ին: 16-րդ դարի խաչքարեր են պահպանվում եկեղեցու բակում:

Church Saint Stepanos of the Monastic complex of Hayravank, was built in the 9th century. It is located in the North-East of Gegharkunik Province, on the shore of Lake Sevan. It is built of basalt, and the arches and the dome are built of tuff. Hayravank was founded in the 9-12th centuries and consists of a church and chapels. The church also had the name Mardaghavnyats (man+pigeon). According to a tradition, during the invasion of Lenktemour in 1381, hundreds and thousands of Armenians were captured and imprisoned in Saint Stepanos Church. Father Hovhan set the people free with the relic of the cross of Christ. He turned all the people in the church into pigeons, and the pigeons flew away.  

Hovhannes and Nerses Vardapets repaired the church in 1211. There are 16-century cross-stones in the churchyard.  

New words 

dome – գմբեթ

capture – գրավել

imprison – բանտարկել

relic – մասունք

pigeon – աղավնի

Յուրա Գանջալյանի աշխատաժամանակը 2020-2021 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի համար

Անգլերենի հեռավար ուսուցում – 12 դասաժամ և չնորմավորված աշխատանք տանը՝ մոտ 12 ժամ

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 6 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝ 3-րդ և 4-րդ կուրսեր – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ.  

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 4 ժամ

Դպիր-ի անգլերեն էջի սպասարկում      3 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների կազմում – 3

Անգլերենի առցանց պարապմունքներ դասավանդողների խմբերի հետ – 2

Անգլերենի հեռավար գրական ակումբ – 1

Անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

Երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները առանց if շաղկապի

Model:

Are you leaving tomorrow?

Oh, no, I am leaving on Saturday.  Եթե ես վաղը մեկնեի, լիովին անպատրաստ կլինեի: Were I to leave tomorrow, I would be quite unprepared.

 1. Are you going to call on Mary this week?

        Օ, ո’չ: Ես շատ զբաղված եմ: Եթե նա գար ինձ այցի, ես շատ ուրախ կլինեի:

  2. Are you really going to buy this luxurious car?

        Օ, ո’չ: Եթե ես, իրոք, գնեի այս ավտոմեքենան, կսնանկանայի:

       3. Is she a professional singer?

        Օ, ո’չ: Եթե նա արհեստավարժ երգչուհի լիներ, նրա անունը պաստառների վրա կլիներ:

      4.Is he going to the USA for good?

        Օ, ոչ: Եթե նա ընդմիշտ գնար ԱՄՆ, նա կվաճառեր իր բնակարանը:

    Երրորդ տիպի պայմանական նախադասությունները առանց if շաղկապի:

Model:

I couldn’t pass the exam.

Had you prepared for the exam properly, you would have passed it. Եթե դու ինչպես հարկն է պատրաստված լինեիր քննությանը, դու անցած կլինեիր այն:

1.Your plane was three hours late. 

Եթե ամպրոպ եղած չլիներ, մեր թռիչքը հետաձգված չէր լինի:

2.I couldn’t catch the seven o’clock train

Եթե դու ավելի վաղ արփնացած լինեիր, հասցրած կլինեիր այդ գնացքին:

3.I couldn’t translate that sentence without a dictionary.

Եթե բառարան օգտագործած լինեիր, թարգմանած կլինեիր այդ նախադասությունը առանց դժվարության: 

4.Have a look. Fred isn’t afraid of touching the electric wire. 

      Եթե նա ձեռ տված լիներ այդ լարը առանց ռետինե ձեռնոցների, նա էլեկտրահարված եղած կլիներ: (get an electric shock)

I had a bad cough that I ccouldn’t get rid of.

        Եթե բժշկի գնացած լինեիր, նա քեզ դեղ տված կլիներ:

    II. Ինչու՞ մի բան չանել – Why not do something?

    Model:

   Why shouldn’t we go to the theatre on Saturday?

   Why not go to the theatre on Saturday? We are free on that day.

Put questions according to the model and add one sentence to justify the idea.

 1. Why shouldn’t we send him a message?
 2. Why shouldn’t we ask him for advice?
 3. Why shouldn’t we take a taxi?

 4. Why shouldn’t we save a little money?
 5. Why shouldn’t we go to the seaside for our holiday?

III.can/could do nothing but do something – ոչինչ չկարողանալ անել բացի մի բան անելուց

Model:

We simply must accept his invitation.

We can do nothing but accept his invitation. Մենք ոչինչ չենք կարող անել բացի նրա հրավերն ընդունելուց: 

I simply had to reject his offer.

I could do nothing but reject his offer.

Change the given sentences according to the model. 

 1. We simply must agree to their terms. 
 2. We simply admired that young actress.
  3. She simply had to agree to take part in that competition.
 3. I can’t but feel sorry for him.
 4. David had to tell his uncle the whole truth.

IV. it is likely to do something – հավանական է, որ ինչոր մեկը մի բան անի

Model:

Is it probable that the weather will change?

Yes, it is likely to change soon.

Respond to the questions according to the model.

      1.Is it probable that the conference will be held at our institute?

      2. Is it probable that prices will go up again?

      3. Is it probable that this medicine will help my grandfather?

      4. Is it probable that my coat will be ready on Friday? 

       5. Is it probable that she will accept our invitation?

Պատասխանել են՝

Մինդելի Դիանան – նոյեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը – նոյեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Նարե Կարապետյանը նոյեմբերի 13-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 14-ին:

Վահե Սարգսյանը – դեկտեմբերի 6-ին: Պատասխանել եմ դեկտեմբերի 7-ին:

Ռուբեն Գալստյանը – դեկտեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ հունվարի 4-ին:

Տաթևիկ Ալեքսանյան – Հայաստան-Արցախ համակեցության ճամբար

Հերմինե Գևորգյան  պարտիզապուրակային, «Մխիթար Սեբաստացու օրեր» տոն

Իրինա Ապոյան – պարտիզապուրակային, «Մխիթար Սեբաստացու օրեր» տոն

Նունե Այդինյան  – պարտիզապուրակային

Վալենտինա Թումանյան «Մխիթար Սեբաստացու օրեր» տոն

Աննա Գանջալյան – «Մխիթար Սեբաստացու օրեր» տոն

Անգլերեն դասավանդողները ներկայացնում են իրենց նոյեմբերյան նախագծերը:

Վալենտինա Թումանյան

Անի Մրտեյան

Աննա Գանջալյան

Հերմինե Գևորգյան

I.Մոտավորապես ի՞նչ պետք է ասած լինի դիմացինը, որ քո պատասխանը լինի այսպես՝

 1. Never mind!
 2. You are welcome!
 3. OK! When?
 4. Of course!
 5. Really? Are you joking?
 6. Great!
 7. Good luck!
 8. Thank you, the same to you.

II. Հաճախ են սովորողները խոսելիս կամ գրելիս շփոթում Simple Past և Present Perfect բայական ժամանակաձևերը: Ճիշտ կողմնորոշվելու համար օգնում են այդ ժամանակաձևերին ուղեկցող բառերը: Simple Past – yesterday, two days ago, last month, in my childhood, the other day – անցյալ օրը. Present Perfect – already – արդեն, just-հենցնոր, yet – դեռ (ժխտական և հարցական նախադասություններում), for six days, since –ինչ-որ մի ժամանակից ի վեր, Պատասխանեք այս հարցերին ճիշտ ժամանակաձևերով` օգտվելով հայերեն հուշումներից:

Answer the questions by translating the given sentences.

1.When did you go to Lake Sevan?

Անցյալ ամռանն եմ գնացել այնտեղ:

2.Hand in your essay, please.

Բայց ես դեռ չեմ վերջացրել այն:

3.Is Tom your friend?

Այո, ես նրան ճանաչում եմ արդեն 10 տարի:

4.Have you done your homework?

Այո, ես վերջացրեցի այն 10 րոպե առաջ:

III. Did you like to do homework when you were a schoolgirl/schoolboy? In what subjects did you like to do homework and why?

Առցանց հանդիպման ընթացքում քննարկվեց առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցների կազմակերպման հոկտեմբերյան փորձը:

Հանդիպման ընթացքում Արևելյան և Հարավային դպրոց-պարտեզներում իրենց երկշաբաթյա աշխատանքը ներկայացրեցին Անի Մրտեյանը և Աննա Գանջալյանը: Ավագ դպրոցի սովորողների հետ իրենց կատարած աշխատանքի մասին խոսեցին Իրինա Ապոյանը, Նունե Այդինյանը և Սիլվա Հարությունյանը:

Ինչո՞վ տարբերվեցին գարնանային առցանց-հեռավար-ընտանեկան դպրոցները հոկտեմբերյանից: Բոլորն այն կարծիքին էին, որ հոկտեմբերյան պարապմունքները ավելի արդյունավետ ու լավ կազմակերպված էին: Գարնանը անփորձ էին բոլորը՝ և՚ սովորողները, և՚ դասավանդողները, և՚ ծնողները: Հոկտեմբերյան առցանց պարապմունքների ընթացքում սովորողները արդեն գիտեին էլեկտրոնային խոսափողի հետ վարվելու ձևերը, առցանց դասին մասնակցության պահանջները: Կրթահամալիրի դպրոցներում առցանց դասերը ընթացել են ըստ նախօրոք կազմված դասացուցակի: Ուսումնառության և ուսուցման կազմակերպման հեռավար ռեժիմով են իրականացվել ուսումնական նախագծերը: Ընտանեկան դպրոցի կայացման լավ օրինակ է Աննա Գանջալյանի Shopping for Clothes և Ordering Food in a Cafe ընտանեկան նախագիծը, որի իրականացմանը մասնակցել են սովորողների ծնողները, ավագ քույրերն ու եղբայրները:

Ավագ դպրոցի սովորողների նախագծերն իրականացվել են թիմային աշխատանքով: Ուշագրավ է Իրինա Ապոյանի «Բազմալեզու սեբաստացիներ» նախագծի «Խաղաղության կոչ» աշխատանքը, որն արված է 7 լեզվով:

Sevanavanq5.jpg

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար:

Սևանավանքը հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը 305 թվականին: Վանական համալիրը գտնվում է Սևանա լճի թերակղզում: Այստեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի կապուտակ Սևանը:

874 թվականին Աշոտ Բագրատունի թագավորի դուստրը՝ Մարիամը այստեղ կառուցել է երկու եկեղեցի՝ Սրբոց Առաքելոց և Սուրբ Հովհանու Կարապետի: Հայկական ամենահին խաչքարերը պահպանվում են Սևանավանքի բակում:

Sevanavank was founded by Grigor the enlightener in 305. The monastic complex is on the peninsula of Lake Sevan. There is a wonderful view of blue Sevan from here.

In 874 Mariam, the daughter of King Ashot Bagratuni, built two churches here: Holy Apostolic Church and Saint Karapet Church. The oldest cross-stones in Armenia are kept in the churchyard of Sevanavank.

Արևելյան Դպրոց-պարտեզ

Անի Մրտեյան

Արևմտյան Դպրոց-պարտեզ

Վալենտինա Թումանյան

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Հարավային Դպրոց-պարտեզ

Աննա Գանջալյան

Հյուսիսային Դպրոց-պարտեզ

Միլենա Մանուչարյան

Միջին դպրոց

Անահիտ Մելքոնյան

Ավագ դպրոց

Հերմինե Գևորգյան

Իրինա Ապոյան

Նունե Այդինյան

Քոլեջ

Յուրա Գանջալյան

This is one of the best short stories ever been written.

E.Hemingway wrote this story during the years of great depression in the 1930s. The great writer liked to write about old men: Old Man and the Sea, Old Man at the Bridge, A Clean Well-Lighted Place.

The writer shows that old men want nothing because their life has come to nothing. He has no wife, no children, no job. He has nowhere to hurry. All he needs is a clean well-lighted place where he can sit and drink with dignity. He doesn’t want to go to bodegas because they are not clean. The young waiter didn’t understand the old man. He didn’t understand why that old man didn’t want to go home. The young waiter was hurrying to go home where his wife was waiting for him in the bed. On the other hand, the old waiter understood the old man very well because he himself was an old man and had nowhere to hurry after work. Nobody was waiting for him either. The world is nothing to him and to that old man who left the café with a dignity. I

I think the most impressive part of the story is when the old waiter is walking aimlessly and praying to himself. He is telling the prayer “Our Father” changing nearly all the words into nada (nothing).

   Our nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada. Give usthis nada our daily nada and nada us our nada as we nada our nadas and nada us not into nada but deliver us from nada; pues nada.   

Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.'”

We discussed this wonderful short story by E.Hemingway on the 2nd of November. Here are the teachers’ diary notes:

– A Clean, Well-Lighted Place»

Յուրա Գանջալյանի գրառումը իր բլոգում

Իրինա Ապոյանի գրառումը իր բլոգում.

Հերմինե Գևորգյանի գրառումը իր բլոգում

Անի Մրտեյանի գրառումը իր բլոգում

Նունե Այդինյանի գրառումը իր բլոգում

Անգլերենի հեռավար գրական ակումբի անդամների ընթերցանության նյութը սեպտեմբեր ամսվա համար եղել է Է.Հեմինգուեի «Ծերունին կամուրջի մոտ-The Old Man at the Bridge» պատմվածքը, իսկ հոկտեմբերինը՝ «Կատուն անձրևի տակ – Cat in the Rain» պատմվածքը:

Հեռավար պատասխանների վերջնաժամկետը այսօր է:

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը.

Անի Մրտեյանի վերլուծությունը

Սերինե Դավթյանի վերլուծությունը

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը

Իրինա Ապոյանի վերլուծությունը

Նունե Այդինյանի վերլուծությունը

Old Man at the Bridge

Նունե Այդինյանի վերլուծությունը

I. Discuss the meaning of these proverbs

 1. A bird in the hand is worth two in the bush.
 2. You can’t judge a book by its cover.
 3. It’s no use crying over spilt milk.

II.What can you buy at these shops or departments in a mall?

For example: at the butchers’ we can buy pork, mutton, beef, ground meat.

at the bakers’, at the chemists’, at the stationery, at the dairy, at the electronics, at the department of electric appliences, at the hosiery department, at the greengrocers’.

III. Give a piece of advice to a person who says…

Our garden is full of weeds.

My mobile phone doesn’t connect Wi-Fi.

I am too fat. I want to lose weight.

I haven’t got any friends in this city.

Պատասխանել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – նոյեմբերի 1-ին. պատասխանել եմ նոյեմբերի 2-ին:

Համիկ Դարբինյանը – նոյեմբերի 11-ին. պատասխանեՙլ եմ նոյեմբերի 12-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյան – պատասխանել է դեկտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը:

Նպատակը.

Սովորողները ձեռք են բերում Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները զբոսաշրջիկներին անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ:

Մասնակիցներ.

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-4-րդ կուրսի սովորողներ՝ Միլենա Շամոյան, Գոհար Ջհանգիրյան, Անուշ Սերգեյան, Արփի Մարգարյան, Ռուզան Մարգարյան, Ժաննա Մկրտչյան, Անի Պետրոսյան, Անդրանիկ սադաղյան

Հետազոտական աշխատանք

Սովորողները համացանցում որոնողական աշխատանք են կատարում, որպեսզի գտնեն տեղեկություններ Գեղարքունիքի մարզում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների մասին.

1. Սևանավանք

2.Հայրավանք

3.Բերդկունքի ամրոցը

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Սովորողները հայերեն և անգլերեն ուսումնական նյութեր են պատրաստում Սևանավանքի, Հայրավանքի և Բերդկունքի ամրոցի մասին մասին: Ուսումնական նյութերը հրապարակվում են սովորողների բլոգներում: Լավագույն նյութերը կհրապարակվեն Քոլեջի ենթակայքում, կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի 3-1 և 4-րդ կուրսի ուսանողների հետ ըստ դասացուցակի հաջողությամբ անցկացրել եմ անգլերենի առցանց պարապմունքները հոկտեմբերի 20-ին, 21-ին (երկու պարապմունք), 23-ին, 27-ին, 28-ին(երկու պարապմունք) և 30-ին: 

Առաջին շաբաթվա ընթացքում ուսանողների հետ ստեղծել ենք «Էկոտուրիզմը Հայաստանում. Ենոքավան» ուսումնական նյութը երկու լեզվով՝ Հայերեն և անգլերեն: Առցանց դասերի ընթացքում սովորողները ձեռք են բերել էկոտուրիզմի մասին անգլերեն հաղորդակցվելու կարողություն:

Ուսումնառության երկրորդ շաբաթվա ընթացքում ուսանողները հեռավար ուսումնառության համար նախատեսված դաս-ռաջադրանքներ են կատարել:

Բանավոր հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու համար աշխատել ենք նաև Conversation Questions կայքում առաջարկվող թեմաներով:

Միլենա Շամոյան

Գոհար Ջհանգիրյան

Անի Պետրոսյան

Նինել Աղանյան

Արփի Մարգարյան

I. Երկրորդ տիպի պայմանական նախադասություններ առանց if շաղկապի. The second type of conditional sentences without the conjunction if.

Model:

 1. Are you going to call on Mary this week?

Նոյեմբերի 2

Ժամը 11:00-12:00

Անգլերենի պարապմունք սկսնակների խմբի հետ. Քոլեջում

Մասնակիցներ՝ Մարիամ Մխիթարյան, Մարիամ Քալանթարյան

Ժամը 13:00-14:00

Անգլերենի գրական ակումբի առցանց պարապմունք. Էռնեստ Հեմինգուեյի «Մի մաքուր, լավ լուսավորված տեղ – A Clean, Well-Lighted Place» պատմվածքի ընթերցում և քննարկում: Հղումը

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Յուրա Գանջալյանի գրառումը իր բլոգում

Իրինա Ապոյանի գրառումը իր բլոգում.

Հերմինե Գևորգյանի գրառումը իր բլոգում

Անի Մրտեյանի գրառումը իր բլոգում

Նունե Այդինյանի գրառումը իր բլոգում

Նոյեմբերի 3

ժամը 13:00-14:00

Առցանց քննարկում անգլերենի ակումբում «Նոյեմբերյան ուսումնական նախագծերը»: Հղումը

Մասնակիցներ՝ անգլերեն դասավանդողներ

Նոյեմբերի 4

13:00-14:00

Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման առցանց պարապմունք՝ ոչ անգլերեն դասավանդողների հետ:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Արմինե Մնացականյան, Նելլի Գեղամյան, Սոնա Փափազյան, Լուսինե Պետրոսյան (ռուսերենի ուսուցիչ), Քրիստինե Շահբազյան, Լուսինե Ներսեսյան, Էմանուել Ագջոյան: Հղումը

Նոյեմբերի 5

Ժամը 13:00-14:00

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոնի նախագծերի առցանց ներկայացում: Հղումը

Ներկայացնում են անգլերեն դասավանդողները:

Նոյեմբերի 6

13:00-14:00

Մասնակցություն կրթահամալիրային նախագծերին. ներկայացնում են անգլերեն դասավանդողները՝ առցանց: Հղումը

Անգլերենի առարկայական ֆլեշմոբի մասին պարզաբանումներ նոր ընդունված դասավանդողների համար և նրանց մասնակցությունը ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմմանը:

Կազմել եմ անգլերենի ակումբի աշխատանքային պլանը հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար

Կազմել եմ ոչ անգլերեն դասավանդողների անգլերենի ուսումնառության ուղեցույցը:

Հոկտեմբերի 21-ին ժամը 15:15-16:00 կազմակերպել և վարել եմ անգլերենի առցանց պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների համար: Ներկա էին՝ Լիանա Հակոբյանը, Նելլի Գեղամյանը, Արմինե Մնացականյանը, Լուսինե Պետրոսյանը, Քրիստինե Շահբազյանը: Հաջորդ պարապմունքին խմբին միանալու են Սոնա Փափազյանը և Լուսինե Ներսեսյանը: Այդպես է լինելու յուրաքանչյուր չորեքշաբթի: Հաջորդ չորեքշաբթի՝ հոկտեմբերի 29-ին, նախատեսված է այս դաս-առաջադրանքը:

Քրիստինե Շահբազյանի աշխատանքը

Նելլի Գեղամյանի աշխատանքը

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի ուսպարապմունք սկսնակների խմբի հետ. արդեն երեք պարապմունք եմ անցկացրել: Վերջին պարապմունքը եղել է հոկտեմբերի 26-ին ժամը 11:00-ին Քոլեջում:

Մարիամ Քալանթարյան և Մարիամ Մխիթարյան

Անգլերենի հեռավար գրական ակումբի անդամների ընթերցանության նյութը սեպտեմբեր ամսվա համար եղել է Է.Հեմինգուեի «Ծերունին կամուրջի մոտ-The Old Man at the Bridge» պատմվածքը, իսկ հոկտեմբերինը՝ «Կատուն անձրևի տակ – Cat in the Rain» պատմվածքը:

Հեռավար պատասխանների վերջնաժամկետը այսօր է:

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը.

Անի Մրտեյանի վերլուծությունը

Սերինե Դավթյանի վերլուծությունը

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը

Իրինա Ապոյանի վերլուծությունը

Համակարգել եմ անգլերենի սեպտեմբերյան և հոկտեմբերյան ֆլեշմոբները

Սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

Հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան . Կազմել եմ նաև ֆլեշմոբի Google ձևաթղթերը

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

Իրականացրել եմ Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը

Քոլեջի ուսանողների հետ ստեղծել եմ հետևյալ ուսումնական նյութերը՝

Էկոտուրիզմը Հայաստանում – Ecotourism in Armenia

Կարմրավոր եկեղեցի – Karmravor Church

Բյուրականի աստղադիտարանը

Սաղմոսավանք – Saghmosavank

Ս. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի – S. Mesrop Mashtots Church

Սկսնակների խումբ.

Իմ նպատակն է մի քանի ամսվա ընթացքում հաղթահարել անգլերենի իմացության A2-B1 մակարդակը, որը նշանակում է այն, որ կարողանալու եմ լսելով հասկանալ, խոսել, ընթերցելով հասկանալ և գրել կենցաղային թեմաներով բովանդակությամբ տեքստեր, վարել և մասնակցել զրույցների, ունենալ մոտ 300 բառի ակտիվ և մոտ 600 բառի ընկալողունակ բառապաշար:

Օգտագործվող գրականություն և մեդիա աղբյուրներ

C. E. Eckersley Essential English for Foreign Students Book 1

English for beginners

Դասավանդողներ՝ Մարիամ Քալանթարյան, Մարիամ Մխիթարյան

 

Անգլերենի իմացության A2 – B1 մակարդակ ունեցող դասավանդողների խումբ

Իմ նպատակն է զարգացնել անգլերենի իմ հաղորդակցական կարողությունները այն աստիճանի, որ կարողանամ անգլերենը օգտագործել որպես գործիք՝ զարգացնելու համար իմ մասնագիտական կարողությունները.

 • օգտվել անգլերեն մասնագիտական գրականությունից
 • կարողանալ անգլերեն գրավոր և բանավոր ներկայացնել կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի հիմնական դրույթները, 
 • անգլերեն մասնագիտական զրույց ունենալ, ներկայացնել սեփական մանկավարժական մոտեցումները ու կատարած նախագծերը:

Օգտագործվող մեդիա աղբյուրներ

Անգլերենի դասընթաց դասավանդողների համար

Դասավանդողներ՝ Սոնա Փափազյան, Լուսինե Պետրոսյան, Քրիստինե Շահբազյան, Նելլի Գեղամյան, Արմինե Մնացականյան, Լիանա հակոբյան, Լուսինե Ներսեսյան

 

 

Անգլերենի դաս-առաջադրանք անգլերեն սովորող դասավանդողների խմբի համար

Dear colleagues, at first publish this lesson-task on your blogs, read and study the explanations and only after that answer the questions? Սիրելի գործընկերներ, սկզբում հրապարակեք այս դաս-առաջադրանքը ձեր բլոգներում, կարդացեք և ուսումնասիրեք բացատրությունները և միայն դրանից հետո պատասխանեք հարցերին:

–It is generally agreed today that … Ընդհանուր առմամբ այսօր ընդունված է, որ …

It is generally agreed today that smartphones should be banned (պետք է արգելվեն) at schools.

 It is a well-known fact that … Հայտնի փաստ է, որ …

It is a well-known fact that many people want to ban (արգելել) smartphones at schools.

The supporters of this (idea) point of view claim that … Այս տեսակետը պաշտպանողները պնդում են, որ …

Claim – պնդել

Support – աջակցել, պաշտպանել supporter – աջակցող, պաշտպանող

Point of view – տեսակետ

The supporters of this point of view claim that smartphones distract (շեղում են) students’ attention (ուշադրությունը) from the lesson. They play computer games, listen to music with their earphones (ականջակալներ) or watch films.

I have an opposite pint of view. Ես հակառակ տեսակետ ունեմ:

In my opinion, smartphones will really distract students’ attention if the only source (աղբյուր) of information or knowledge (գիտելիք) are text-books. (դասագիրք)

In the schools of our EduComplex (կրթահամալիր), we  carry out (իրականացնում ենք ) media education.(մեդիա կրթություն)

Our education is blog-based and project-based.  

Blog-based – բլոգային

Project-based – նախագծային  

We create (ստեղծում ենք) our own (սեփական) teaching materials (ուսումնական նյութերը) and publish (հրապարակում ենք) them on our blogs.

By doing educational projects students themselves create teaching materials. They study different articles (հոդվածներ) or simply (պարզապես) information on the internet and compose (շարադրում են) their own texts on a certain topic (որոշակի թեմայով).

So studying different texts and composing our own texts is the main (գլխավոր) advantage (առավելություն) of blog-based and project-based education. Smartphones of the latest models (վերջին մոդելների) can be used as computers.

Project-based teaching-learning process also helps to develop (զարգացնել) critical thinking.(քննադատական մտածողությունը)

Questions

 1. What is the general opinion (ընդհանուր կարծիք) about using smartphones at schools?
 2. What do the supporters of this point of view claim?
 3. What is your opinion about banning smartphones at school?
 4. What kind of education do you carry out at Mkhitar Sebastatsi EduComplex?
 5. How does the smartphone help the students and teachers to make the lesson more effective?(արդյունավետ)

Make the lesson more effective – ավելի արդյունավետ դարձնել դասը

 • 6. How do the computers and smartphones help to develop students’ critical thinking?   

Թարգմանչական և խմբագրական աշխատանք

Աշոտ Բլեյանի հոկտեմբերի 4-ի գիրը:

Խմբագրել եմ Ջոն Հոլթի «Լուրջ խաղ» գրքի Սուսան Հովհաննիսյանի թարգմանությունը (9 էջ)

Անգլերենի ակումբի հետ աշխատանք

Կազմել եմ անգլերենի ակումբի աշխատանքային պլանը հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար

Հոկտեմբերի 21-ին ժամը 15:15-16:00 կազմակերպել և վարել եմ անգլերենի առցանց պարապմունք ոչ անգլերեն դասավանդողների համար: Ներկա էին՝ Լիանա Հակոբյանը, Նելլի Գեղամյանը, Արմինե Մնացականյանը, Լուսինե Պետրոսյանը, Քրիստինե Շահբազյանը: Հաջորդ պարապմունքին խմբին միանալու են Սոնա Փափազյանը և Լուսինե Ներսեսյանը: Այդպես է լինելու յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:

Քրիստինե Շահբազյանի աշխատանքը

Նելլի Գեղամյանի աշխատանքը

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի ուսպարապմունք սկսնակների խմբի հետ. հոկտեմբերի 26-ին ժամը 11:00:

Մարիամ Քալանթարյան և Մարիամ Մխիթարյան

Անգլերենի հեռավար գրական ակումբի անդամների ընթերցանության նյութը հոկտեմբեր ամսվա համար եղել է Է.Հեմինգուեի «Կատուն անձրևի տակ – Cat in the Rain» պատմվածքը:

Վալենտինա Թումանյանի վերլուծությունը.

Անի Մրտեյանի վերլուծությունը

Սերինե Դավթյանի վերլուծությունը

Հերմինե Գևորգյանի վերլուծությունը

Իրինա Ապոյանի վերլուծությունը

Համակարգել եմ անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբը

Հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան . Կազմել եմ նաև ֆլեշմոբի Google ձևաթղթերը

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

Աշխատանք Քոլեջում

Ստեղծված ուսումնական նյութերը

Էկոտուրիզմը Հայաստանում – Ecotourism in Armenia

Կարմրավոր եկեղեցի – Karmravor Church

Բյուրականի աստղադիտարանը

Հոկտեմբերի 19-23-ի առցանց դասերի ծրագիրը

Նախագիծ և դաս-առաջադրանքներ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար՝ հոկտեմբերի 28-ին

Դաս առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար՝ հոկտեմբերի 18-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի համար՝ հոկտեմբերի 18-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի համար հոկտեմբերի 4-ին

Նախագիծ՝ «Սովորում ենք գրել» Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի համար հոկտեմբերի 4-ին:

Ջոն հոլթ

Լուրջ խաղ

Անգլերենից թարգմանել է Սուսան Հովհաննիսյանը

10. Ուսումնառությունն առանց ուսուցման

Այս գլխի նյութերի մեծ մասը կարող էր 7-րդ գլխում լինել՝ «Ուսումնառությունն աշխարհում»:

 Ես սա այստեղ տեղադրեցի՝ մեկ այլ տեսակետ արտահայտելու համար:

 Այնտեղ ես խոսում էի այն երեխաների (և ուրիշների) մասին, որոնք իրենց ուսումնառությունը ստանում են դպրոցից դուրս: Այստեղ ես խոսում եմ առանց ուսուցման ուսումնառության մասին՝ սովորել անելով, կասկածելով, ինչ-որ բաներ պարզելով, և հաճախ, ուսման ընթացքում, դիմակայելով ուսուցմանը, երբ լավ նկատառումներ ունեցող մեծահասակները փորձում են անվերապահ պնդումներ անել:

 Անգլիայից Ջուդի Մաքքայիլի նամակը շատ լավ է նկարագրում ուսումնառության այս տեսակը. «Ինձ համար, իրոք, դժվար է բացատրել մարդկանց, թե ես ինչպես եմ սովորեցնում երեխաներին:

 Խնդիրը ծագում է հիմնական հասկացությունից, որ շատ մարդիկ չեն կարողանում ըմբռնել՝ այն, որ երեխաները, փաստորեն, իրենք իրենց են սովորեցնում: Ես անհնարին եմ համարում որևէ կարգի ֆորմալ դասեր տալը՝ և′ ժամանակը խնայելու առումով, և′ իմ «ապրիր և թույլ տուր, որ ուրիշներն էլ ապրեն» սկզբունքի պատճառով:

Վերջերս մտածեցի ինքնուրույն սկսել բազային բնագիտության կանոնավոր դասեր սովորել, որպեսզի կարողանամ ավելի լավ սովորեցնել երեխներին, բայց երեք օրից դա ձախողվեց, որովհետև ինձ միշտ թվում էր, որ ավելի կարևոր բան ունեի անելու, քան սովորելն էր:

 Այսպիսով, ես շարունակում եմ բանեցնել իմ հիմնական տեխնիկան, որն է՝ պարզապես հարցերին պատասխանել որքան հնարավոր է լավ և երեխաներին օգնել տեղեկություններ կորզել, երբ ուզում են: Այդուհանդերձ, ինձ հետաքրքրում է, թե որքան արագ են երեխաները ոգևորվում իմ իսկական խանդավառություններից և առանց որևէ մեկի որևէ միտման, սկսում սովորել:

Անցյալ ամառ ես այցելեցի Թեյթի պատկերասրահը (մեծ արվեստի փանգարան Լոնդոնում) մի աղջկա հետ, որը հենց նոր էր ավարտել արվեստի պատմության մեկամյա դասընթացը:

Նա վարակեց ինձ իր խանդավառությամբ, և այդ օրը ես ներկա գտնվեցի սլայդներով ընթացող դասախոսությանը, և անահավատալի է, բայց զննեցի Թեյթի այդ օրվա օրացույցով սահմանված բոլոր միջոցառումները (անվճար)՝ ամեն տեսակի դասախոսություններ, ֆիլմեր, հատուկ ցուցահանդեսներ և ուղեկցորդով շրջայցեր:

Այդ օրվանից ի վեր ես միայն մեկ անգամ եմ վերադարձել Թեյթ, բայց մի երկու գիրք էի տուն բերել և մեծ բաղձանքով շրջանակի մեջ էի  առել բոլոր միջոցառումները, որ կայցելեի, եթե կարողանայի:

(Հաջորդ շաբաթ ես գնալու եմ Ագլիական ազգային օպերայում «Ջուլիետայի» բեմադրությանը, որն առնչվում է սյուրռեալիզմի թեմայով Թեյթում իմ դիտած ֆիլմին և այցելած դասախոսությանը): Անցյալ ամիս մեր տասնութամյա զարմուհին եկավ մեզ հետ մնալու և ինքն ու Քոլինը արդեն երեք, թե չորս անգամ Թեյթ են այցելել: Քոլինը նկարչական գիրք է վերցրել գրադարանից (առաջներում երբևէ չէր հատքրքրվում նկարչությամբ): Եվ տղաները հաճախ թերթում են գրքի էջերը՝ ուսումնասիրելով նկարները:

Մենք շատ քննարկումներ ենք ունենում Թեյթում աղջիկների տեսածների թեմայով: Քոլինն ինձ նշումներ է անում դասախոսություններին:

Այսպիսով, ինչ-որ մի նոր բան է մուտք գործել մեր կյանք, և դա՝ ամբողջովին պատահական:

Խորհուրդ մի տուր իմաստունին

Ինչպես շատերը գիտեն՝ ըստ ջութակ նվագել սովորեցնելու Սուզուկիի մեթոդի, գոնե նախկինում այդպես էր ընդունված, երեխայի ծնողները, երբ երեխան դեռ տակավին մանուկ է, սկսում են նվագել նրա համար, և հաճախ էլ ջութակի ձայնագրությունների հեշտ կտորներ են լսել տալիս նրան, որի արդյունքում երեխան ինքնուրույն սովորում է ջութակ նվագել 3 տարեկանում:

Քեյթի Ջոնսոնը և ես հաճախ ենք խոսել Սուզուկիի մեթոդի մասին (նամակներում):

Վերջերս նա գրեց. «Անցյալ դեկտեմբերին դուք խնդրեցիք ինձ տեղյակ պահել ձեզ, թե ինչպես են ընթանում Սուզուկիի մեթոդով ջութակի դասերն իմ երկու տարեկան դստեր հետ:

Այդ ժամանակ ես իրականում տուն չէի բերել 1,16 (ամենափոքր չափսի ջութակը. իրանը առանց պարանոցի 9 դյույմ, մոտ 23 սմ) չափսի ջութակ, բայց ինքնապաշտպանության համար պիտի մեկը տայի՝ հեռու պահելու իրեն մանկական անկարողությունից առաջացող պոռթկումներից, երբ հայրս ու ես նվագում էինք:

Մանկական անկարողունակության նրա այս փուլը կենդանի ապացույցն է այն բանի, թե ինչու Սուզուկիի մեթոդով կրտսեր ջութակահարների դասարան չի կազմակերպվում մինչև երեք տարեկանը: Բայց ես կարծում եմ, որ վաղ տարիքում կարելի է ավելին անել, քան պարզապես ձայնագրություն դնելը:

 Առանց երկար մտածելու, մի օր, երբ զայրույթի պոռթկումը սկսվեց մեր դուետի ժամանակ, ես պարզապես առաջարկեցի նրան նվագել իր սեփական ջութակը, այն փոքրիկը, որ դրված էր այնտեղ՝ անկյունում:

Նա մի հայացք գցեց ինձ վրա, ասես ասելով.
– Օ, այո, բայց իհարկե:

Եվ նախքան դուետի ավարտը նա գլխի էր ընկել, թե ինչպես բացել արկղիկը, հանել էր ջութակը, և աղեղը լարերի վրայով մի քանի անգամ վերուվար արել:

Անցած չորս ամսվա ընթացքում, հենց որ տեսնում էինք նման մեծ սխալ նրա կողմից, կամ հայրս կամ ես (ով ավելի մոտ էր)շատ արագ մոտենում էինք և ցույց տալիս նրան նվագելու ավելի լավ տարբերակ, ինչպես մենք էինք դա անում:

Իհարկե, նա պետք է մի քանի կանոն սովորեր. քարշ չտալ իր գործիքը տնով մեկ`մանավանդ այն մակերևույթներին, որտեղ գորգ չկար, չբռնել աղեղի մազերից (այլապես այն ոչ մի ձայն չի արձակի լարերի վրա), և այլն: Մենք զարմացել էինք, թե որքան արագ նա սովորեց հարգել իր գործիքը: Նա նույնիսկ աղեղին բևեկնախեժ է քսում:

Նվագելու տեխնիկան նրան դեռ հասու չէ՝ միաժամանակ դեռ միայն մի լարի վրա, բայց արդեն ճիշտ դիրքով է բռնում ջութակը և ժամանակի ընթացքում կզարգացնի աղեղը լարերի վրա մինչև վերջ սահեցնելու կարողությունը:

Մենք զարմացել էինք, երբ մեր գյուղի բարեկամները եկան մեզ այցելության, և մեր ամաչկոտ փոքրիկ դուստրը հանեց իր ջութակը և սկսեց իր ձևով նվագել մի լքիը սենյակ մեծահասակների առջև:

Մենք բոլորս հպարտ էինք, բայց ոչ այնքան հպարտ, որքան ինքն էր:

Կարծում եմ կարևոր բանը, որ հայրս ու ես շատ արագ հասկացանք, այն էր, որ ընկալենք այն պահը, երբ նա օգնության կարիք ունի, կենտրոնանալ դրա վրա արագ, հետո նրան մենակ թողնել, որ փորձի:

Գովասանքը կիրառվում է, բայց ոչ այն չափով, որ չափով որ հայրս ու ես գովում ենք իրար:

 Մենք նվագում ենք հաճույքի համար: Կարծում եմ՝ նա նույնպես: ա չի դիմանում, երբ իրեն «դաս» են տալիս:: Օգնությունը որը մի քանի վայրկյան է տևում, չափազանց երկար է նրա համար, կամ էլ, երբ դա արվում է արվում է ձայնի սխալ տոնայնությամբ, առաջ է բերում «ոչ-ոչեր», որին հետևում է իր ջութակը մի կողմ դնելը և բարկանալը:

Այս տարիքում մի գեղեցիկ բաժանարար գիծ կա երջանկության և արցունքների միջև:

 Երբ նա ուզենա, եթե ուզենա, մենք կգնանք լավ մասնագետի մոտ»:

Մի մայր գրում է ուսուցմանը դիմակայող մեկ ուրիշ երեխայի մասին. «Իմ դուստրը (երեք տարեկան) խոհանոցում ինքն իրեն գումարում ու հանում է սովորում փոքրիկ հաշվիչով, ինչը ես չեմ քաջալերում, և ամեն անգամ, երբ նրան մի փոքր ակնարկում եմ այդ մասին, բարկանում է, բայց երբ ես նրան մենակ եմ թողնում և աչքիս տակով հետևում եմ նրան, տեսնում եմ, թե ինչպես է նա 3 + 5 = 8 կարգի  խնդիրներ լուծում:

Տարիներ առաջ ես մասնակցեցի կաթոլիկ մանկավարժների մի հավաքի, որտեղ մի իմաստուն, ծիծաղելի ծեր մարդու զեկույց լսեցի, ով ամբողջ կյանքում կյանքում ուսուցչություն էր արել: Նրա հնչեցրած մի միտքը բոլորիս ծիծաղեցրեց և այդ օրվանից ի վեր դա մեխվել է իմ հիշողության մեջ.

 – Վրդովեցուցիչ է իմաստունին խորհուրդ տալը:

Այո, դա այդպես է, որովհետև վիրավորական է, և փոքր երեխաները խորհուրդ տալու (թեկուզև սիրով ու հոգատարությամբ ասված) այս արտահայտությունը ընդունում են որպես անվստահություն և արհամարանք՝ նույնիսկ, եթե մենք դա չենք էլ զգում:

Տարիներ առաջ ես բարձրաձայն կարդում էի մի փոքրիկ երեխայի համար, որը դեռ կարդալ չգիտեր՝ հավանաբար երեք կամ չորս տարեկան: Բարձրաձայն կարդալիս ես այն մտքին էի, որ իմ կարդացած բառերի տակով մատս շարժելով կարող եմ ավելի պարզեցնել գրավոր և բանավոր ասված բառերի միջև կապը՝ ուսուցանելու մի փոքրիկ ու աննկատ հնարավորություն:

Առանց դրա մասին որևէ բան ասելու, և որքան հնարավոր է սովորական, ես սկսեցի դա անել:

Երկար չտևեց, որ երեխան հասկանա, որ այն, ինչ սկսվել էր իբրև պատմության գեղեցիկ, ընկերական ու ջերմ հաղորդում, փոխվել է ուրիշ մի բանի, որ իր նախագիծը ինչ որ կախարդությամբ՝ դարձել է իմ  նախագիծը:

Որոշ ժամանակ անց, առանց որևէ բառ ասելու, նա վերցրեց իմ ձեռքը և շատ քաղաքավարի հեռացրեց այն էջից ու դրեց իմ կողքին՝ այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ:

Ես թողեցի «սովորեցնելը» և վերադարձա նրան, ինչն ինձ խնդրվել էր անել՝ կարդալ այդ պատմությունը:

Մի հայր գրում է. «Հարցասեր երեխայի համար անհնարին է դինոզավրերի թեմայի մեջ խորասուզվել՝ առանց հետաքրքրվելու և սովորելու, թե որքան մեծ էին նրանք (չափումները), որոշակի տարածքում թափառող դինոզավրերի քանակը (թվաբանություն), որտեղ էին ապրում (աշխարհագրություն), ինչ պատահեց նրանց (պատմություն) և այլն»: Դինոզավրերի մասին հոր գիտելիքների սպառումից հետո, որը բավականին արագ եղավ, առաջացավ շատ ընթերցելու անհրաժեշտությունը:  Կարճ ասած, անհնարին է շատ բան իմանալ դինոզավրերի կամ այլ բաների մասին՝ առանց զուգընթաց սովորելու և կիրառելու նախնական գիտելիքներն ու մտավոր կարողությունները:

Ի վերջո, սա է պատճառը, որ «հիմունքները» մենք կոչում ենք հենց «հիմք» բառով և մտահոգվել, որ երեխան ինչ-որ բանի մասին կսովորի առանց սովորելու և կիրառելու հիմունքները նույն է, որ անհանգստանանք, որ նա որոշել է տուն կառուցել՝ սկսելով տանիքից:

Իհարկե, բարդ աշխատանք է մեզ հարմարեցնելը երեխայի հետաքրքրություններին:

Նրանք ամեն առավոտ արթնանում են հետաքրքրված, բայց ավաղ` հազվադեպ հետաքրքրված որոշակի թեմաներով, որոնց մասին մենք ենք պատրաստ խոսելու, կամ նախընտրում ենք, որ նրանք հետաքրքրվեն, և երբ նրանց մի բան իմանալու գայթակղությունը չի համընկնում մեր նպատակին, մենք ճնշում ենք այն: Ժամանակի կորուստ է և արագորեն փոխակերպվում է մտավոր բռնության, երբ փորձում ենք երեխային ուղղորդել դեպի այն թեմաները, որոնք դուք կարծում եք, որ ինքը պիտի սովորի:

Իհարկե, երեխայի հետաքրքրություններով առաջ շարժվելը կարող է, ինչպես վերջերս դա եղավ մեր ընտանիքում, հանգեցնել վեց ամբողջ օր տիեզերքի հետազոտության:

Բայց եթե դուք պարզապես համբերատար ու դիտարկող լինեք, կգա ժամանակը, երբ երեխան, որովհետև գիտակցում է, որ տեղին է սովորել իր հիմնական հետաքրքրության մասին, համարյա ինքնուրույն (ինքնաբերաբար է ստացվում) կավելացնի հրթիռի վերամբարձ ուժը, կբազմապատկի վառելիքի բեռնումը, կտարբերակի էլիպսները շրջաններից և այլն:

Փակ պահեք ձեր բերանը, երբ ձեր կարիքը չկա, և պատրաստ եղեք օգնելու, երբ պետք եք:

Երեխան կսովորի:

Հավանաբար պատճառը, որ այդքան մեծահասակներ՝ ներառյալ ինձ, խոստովանում եմ ինքս ինձ, այդքան դժվարությամբ են ետ կանգնում երեխաներին «օգնելուց», այն է, որ տեսնում ենք, թե որքան լավ են նրանք կարողանում առանց մեզ, ինչը խոցում է մեր ինքնասիրությունը:

Ինչպե՞ս կարող է իմ անբան երեխան այդքան սովորել առանց ինձ նման իմաստունի դասերի:

Մենք փորձում ենք մխրճվել երեխայի հպարտության զգացմունքի մեջ և շատ հաճախ, մասնավորապես դպրոցներում, մեզ դա հաջողվում է: Արդյունքները հոգեբանորեն և մտավոր առումով աղետալի են զոհերի համար:

Մեկ այլ հայր գրում է. «Ես կարդացել եմ ձեր գրած գրքերը, և նրանց ու Բոբի միջև (չորս տարեկան) ես ինքս ինձ համար գտել եմ՝ ուսուցանելու լավագույն ձևն օրինակ բերելն է, իսկ սովորելու լավագույն ձևը՝ անելը:

Բոբը շարունակաբար ասում է մեզ.
– Ես չեմ ուզում իմանալ դա, – երբ մենք փորձումե նք սովորեցնել նրան մի բան, որ ինքը չի ուզում սովորել): Լինդան ու ես տպավորված ենք, թե որքան արագ է նա գիտելիք վերցնում, բայց ամենաշատը տպավորումէ ինձ նրա լոկ նստելու և մտածելու կարողությունը: Ես երբևէ չեմ իմացել, որ փոքր երեխաներն անում են այդ, մինչև որ Բոբն ինձ ցույց չտվեց:

Նա նաև կրկնում ու կրկնում է գիտելիքը, մինչև հիշի:

Մենք նրան պառկեցնում ենք երեկոյան իննին և հաճախ տասնմեկին լսում ենք, թե ինչպես է խոսում ինքն իր հետ՝ նորից ու նորից անդրադառնալով այն բաներին, որոնք ուզում է հասկանալ: Հենց այսպես նա սովորեց այբուբենը և մինչև հարյուր քսանինը հաշվելը: Դա նրա սիրելի թիվն է, և նա հաշվում է նորից ու նորից, մինչև դրան հասնելը:  Ինչ-որ կերպ նա ըմբռնել է այն գաղափարը, որ թիվը նշանակում է առարկաների բազմություն, և ես զարմացած եմ, որ նա սովորել է հանման գործողությունը այդքան արագ ու ամբողջական:

Ես փորձել եմ թույլ տալ Բոբին ու Դեյվիդին սովորել այն, ինչ ուզում են իրենց սահմանած հերթականությամբ, բայց երբեմն դժվար է նրանց չսովորեցնելը:

Մի պատմություն կա, որ ինձ դուր է գալիս, որովհետև դա միակ անգամն էր, որ ես հաջողությամբ ուսուցանեցի, երբ Բոբը հետաքրքրված չէր: Երբ Բոբը սովորում էր հաշվել, նա ինձ հարցրեց, թե որն է  գալիս հարյուր տասներեքից հետո: Ես չպատասխանեցի նրա հարցին, փոխարենը՝ հարցրի նրան, թե որնէ գալիս տասներեքից հետո:

 Ես համառեցի, և նա ի վերջո ասաց.
– տասնչորսն է գալիս տասներեքից հետո, իսկ ի՞նչն է գալիս հարյուր տասներեքից հետո, – հարցրեց նա շատ վրդովված:

 Ես անմիջապես ասացի.
– հարյուր տասնչորս:

 Սկզբում նա զզվանքի զգացողություն ունեցավ, քանի որ ես առաջին անգամ չէի պատասխանել նրա հարցին, բայց հետո նա հասկացավ, թե ես ինչ էի արել: Նա քմծիծաղ տվեց ու փակեց երեսը»:

Մի ամառ ես այցելեցի մի ութ տարեկան ընկերոջ ու իր մայրիկին: Նրանք ապրում էին մի փոքրիկ տանը՝ մի փոքրիկ կողմնային փողոցում, որն ավելի շատ ծառուղու էր նման:

 Մեքենաներն այնտեղ հազվադեպ են գալիս, այնպես որ երեխաները կարող են ապահով խաղալ:

Փողոցի մի մասում բարձր տախտակե ցանկապատներ կան երկու կողմից էլ, որը լավ տեղ է փոքր գնդակախաղերի համար:

 Իմ փոքրիկ բարեկամը  ու նրա ընկերները հաճախ բեյսբոլի իրենց տարբերակն են խաղում այնտեղ:

Որպես զարկիչ նրանք օգտագործում են մի բարակ փայտիկ՝ մոտ 1 մետր երկարությամբ: Գնդակը խաղահրապարակի գնդակ է՝ մոտ 15 սմ տրամագծով: Կանոնները տարածքին կատարելապես համապատասխանում են. այդ փայտիկով ոչ ոք չի կարող գնդակն այդ ցանկապատներից բարձր նետել:

Իմ ժամանման օրը, ճաշից հետո, նա հարցրեց ինձ, թե արդյոք մենք կարող ենք զարկիչով գնդակին խփելու պարապմունք անել:

Ես ասացի իհարկե, և մենք մոտ քառասւնհինգ րոպե տևողությամբ պարապմուքն ունեցանք ծառուղում: Հաջորդ առավոտյան նախաճաշից հետո նա նորից խնդրեց, և մենք մի ժամ էլ ավել պարապեցինք: Նա շատ զգույշ էր զարկիչով գնդակը դեպի ինձ խփում: Ես ապշած էի, թե որքան դժվար էր այդ լպրծուն գնդակը այդ բարակ փայտով խփելը:

Այս պատմության մեխը նրանում է, որ ես անում էի մի բան, որից շատ գոհ էի, որ կարծում եմ չէի անի հինգ տարի առաջ: Մեր համարյա երկու ժաամանոց խաղի ընթացքում ես չասացի մարզչական կամ խորհրդի մեկ բառ:

Բառերը մեկ անգամից ավելի լեզվիս ծայրին էին՝ մեկը, երբ նա փորձում էր խփել մի ձեռքով (նա ավելի լավ խփեց, քան ես կարծում էի), մեկ անգամ էլ, երբ նա փորձեց խփել ձեռքերը խաչաձևած (նա ինքնուրույն դադարեց դա անել) և ժամանակ առ ժամանակ, երբ նա անուշադիր էր դառնում, չէր նայում գնդակին և այլն:

 Բայց ես միշտ բառերը խեղդում էի իմ կոկորդում՝ ինքս ինձ ասելով.
–  Նա չի խնդրել քեզ մարզչություն անել, նա խնդրել է քեզ խաղալ: Այնպես որ պապանձվիր և խաղա:

Երբեմն, իրականում, շատ հաճախ, երբ ուժեղ հարված էր կատարում անկյունային գծից, ես զարմանքի, կամ, նույնիսկ, ահազանգի բառեր էի արձակում, եթե գնդակը գալիս էր ուղիղ դեպի ինձ: Մնացած դեպքերում մենք մեր գործը լռելյայն էինք անում՝ Կալիֆոռնիայի արևի ներքո:

Ես այդ ամենը և ոչ պակաս էլ՝  լռությունը, հաճույքով եմ հիշում:

Հուսով եմ մյուս անգամ կկարողանամ նույնքան լուռ մնալ:

Օնտարիոյից մի մայր նկարագրում է մի արտակարգ օր, երբ ինքն ու մի ուրիշ մայրիկ թույլ տվեցին երեխաներին առաջնորդել խաղալը. «Անցյալ աշուն մենք շաբաթը երկու անգամ հանդիպումներ էինք ունենում այն դպրոցականների խմբի հետ, ովքեր տանն էին ուսումնառությունը ստանում: Մեծ մասամբ երկուսից չորս տարեկան աղջիկներ էին, մի հինգ տարեկան աղջիկ, և մի վեց տարեկան տղա: Բոլորը միասին մոտավորապես տասներկու երեխա էին: Հիանալի խումբ էր: Այս օրն ամենալավն եմ հիշում այդ ժամանակից: Մենք սկսեցինք նկարել, կավով աշխատել և խաղալ տան առջևի բակում:

Երբ մոտեցավ ճաշի ժամը, որոշեցինք պիկնիկ անել սոճու փոքրիկ անտառում: Սա հաճելի եղանակին արվող սիրելի գործունեություններից մեկն էր:

Սոճու փոքրիկ ծառերը տասներկու տարեկան են և փոքրիկ երեխաների բարձրանալու և երևակայական աշխարհ ստեղծելու հարմար չափս ունեն:

Մեր ուտելու ընթացքում ես փոքրիկ կանաչ բույսեր նկատեցի աշնան շագանակագույն, կարմիր, նարնջագույն տերևների մեջ:

Ես ավելի մոտիկից նայեցի փոքրիկ բույսերին, և առաջարկեցի, որ երեխաները մոտենան ինձ ու օգնեն գտնել մեր շուրջն աճող տարբեր փոքրիկ բույսեր:

Մենք գտանք իմ սիրելի գարնանային կանաչները՝ թրթնջուկ և պղպեղախոտ, նաև որոշ երեքնուկներ և մի քանի բւյսեր, որոնք մեզ ծանոթ չէին:

Մենք պոկեցինք կանաչ բույսերը և շատ գոհ էինք մեր հայտնագործությամբ: Շուտով սկսվեց «առյուծները ոռնում են անտառում» խաղը:

Մյուս մայրիկն ու ես նստեցինք մի փոքր հանգհստանալու: Մի երեխա (երեք տարեկան) մնաց մեզ հետ՝ բույսերին նայելով:

Նա շատ խելոք երեխա էր և հաճախ էր մնում մենակ՝ երկար ժամանակ կլանված իր հետաքրքրություններով, մինչ մյուս երեխաները շատ հեշտությամբ շփվում ու խաղում էին և խոսում իրար հետ: Երբեմն ես մտածում էի, թե արդյո՞ք նրան օգնություն է հարկավոր մյուսներին ճանաչելու, թե արդյո՞ք ինքը միայնակ էր ու վախեցած իր այդ միայնակությունից:

Բայց նրան ուշադիր զննելուց հետո ես հասկացա, որ ինքն իրականում միանգամայն երջանիկ էր մենակ: Նա համարյա չէր խոսում դպրոցում, բայց ես գիտեի, որ նա կարողանում է խոսել, որովհետև լսել էի, թե ինչպես էր խոսում իր ավագ քրոջ հետ՝ ամբողջովին ազատ:

Այսպիսով, ես հիացմունք ապրեցի, երբ նա սկսեց խոսել ինձ հետ բույսերի մասին:  Մենք շատ դանդաղ նայեցինք բազմաթիվ փոքրիկ բույսերի, և նա քաղեց մի քանիսը՝ արմատները մոտիկից զննելու համար:

Հետո նա նայեց մեռած տերևների տարբեր շերտերին: Նա մի կողմ հրեց բոլորովին նոր, պայծառ ճռճռան տերևները իր նուրբ մատիկով, հաջորդը՝ փափուկ շագանակագույն տերևներն էին, հետո՝ անփայլ սևերը, հետո ցեխոտները:

Մենք խոսում էինք այս մասին՝ քննարկելով բույսերի ու հողի կախարդանքը:

Երբ ավարտեցինք, շարժվեցինք մաիանալու մյուսներին, որոնք առաջնորդեցին մեզ սոճիների միջով դեպի ճահճի ծայրը՝ եղեգները և սև գորշ ցեխն ու ջուրը:

Ինչ-որ մեկը հանեց կոշիկներն ու շատ կարճ ժամանակ անց բոլորն էլ հանեցին իրենց կոշիկներն ու գուլպաները: Ջրի շլմփոցներ, երգելու ու խինդով լեցուն ձայներ էին լսվում:

Ինչ-որ մեկն ընկավ ու ցեխոտեց շալվարը: Ես մտածեցի՝ ի՞նչ կմտածեն նրա ծնողները:

Նրանք ակնհայտորեն չափազանց մեծ բերկրանք էին ապրում, և հնարավոր չէր կանգնեցնել նրանց: Շուտով բոլորը հանում էին իրենց շորերը ու դնում մամուռի վրա՝ եղեգների տակ:

 Եվ ուրախ պարը շարունակվում էր:

 Իմ նկարագրած փոքրիկ աղջիկը միացել էր մյուս բոլորին՝ շատ խանդավառ տեսքով:

Մի երեխա հեռու էր կանգնել ցեխաջրից ու ջրից: Նրան չէին խանգարում ցեխաջրի մեջ պարող մյուս երեխաները, բայց ակնհայտորեն դա նրան չէր էլ հետաքրքրում:

 Ճահճի հետազոտումը շարունակվեց մինչև եկավ չորանալու, հագնվելու և տուն գնալու ժամանակը:

Ես մտածում էի այդ օրվա մասին ու տարակուսում, թե ինչպես կարձագանքեն ծնողներից շատերը: Որոշ ծնողներ, միգուցե, թույլ չտային մերկ խաղը ցեխաջրի մեջ, մյուսները, հավանաբար թույլ կտային: Որոշ ծնողներ, հավանաբար, կմտածեին, որ շատ բան չի էլ պատահել այդ օրը, քանի որ ժամանակի մեծ մասն անց են կացրել՝ երկար զբոսնելով:

Բայց ես ուրախ էի, որ մյուս մայրիկը, որն այնտեղ էր, ինձ նման ուզում էր հետևել փոքրիկ երեխաների արկածներին, և ես սիրեցի այդ օրը: Իմ ավելի վաղ նկարագրած աղջիկը միացավ մյուս բոլորին ու խաղաց նրանց հետ»:

Հայտնաբերելով

                Մի երեք տարեկան երեխա տեղափոխվել է մի նոր տուն և նոր տանիքում խաղացել է արևի տակ: Նա իջնումէ ներքև՝ ընթրելու և երբ վերադառնում է, գտնում է մի մթնած ու փոխված աշխարհ: Զարմանքով լի հայացքով նա ասում է.
– Մեծ ստվեր է շուրջբոլորը:

 Մի այլ երեք տարեկան տեսնում է լուսնի վրայով սահող մի բարակ ամպ: Նա ուշադիր նայում է, հետո ասում ինքն իրեն.
– Սառույցի նման, սառույցի նման:

Այս երեխայի տեսակետը մեջբերված է Կոլորադոյի (Բոուլդեր) «Աշխարհայացք» կոչվող ամսագրում, կրկնվել է Հաննա Կըրչների կողմից, որը Լեհաստանում գրում էր բժիշկ Յանուշ Կորշակի մասին. «Նա միշտ շեշտում էր, որ մեծահասակների անհասկանալի ամենօրյա արտահայտությունները սովորելու միջոցով՝ երեխան փորձում է խորամուխ լինել կյանքի առեղծվածի մեջ: Աշխարհի մասին երեխայի կցկտուր և ոչ ամբողջական իմացությունը՝ սերտ կապված երևակայության հետ, ստեղծում է մի հատուկ «կախարդական գիտակցություն», որը, ինչպես հայտնի է դարձել քսաներորդ դարում, գոյություն ունի երեխաների և պարզունակ մարդկանց շրջանում, և կարող է ասոցացվել այն ամենի հետ, ինչից ծագում է պոեզիան:

Նա հետո բերումէ Կորշակի այս գեղեցիկ մեջբերումը «Ինչպես սիրել երեխային» գրքից (որը դեռևս թարգմանված չէ անգլերեն). մի երեխա ասում է.
– Ասում են, որ մեկ լուսին կա, և , այդուհանդերձ, այն կարելի է ամենուր տեսնել:

 • Լսիր, ես կկանգնեմ դարպասի ետևում, իսկ դու մնա այգում:

 Նրանք կողպում են դարպասը:

– Լավ, այգում լուսին կա՞:

– Այո:

-Այստեղ նույնպես:

Նրանք փոխում են իրենց տեղերը և մեկ անգամ ևս ստուգում:

 Հիմա նրանք համոզված են, որ պետք է, որ երկու լուսին լինի:

Եվ, այդուհանդերձ, նրանք վաղ թե ուշ ինքնուրույն հասկանում են, որ կա միայն մեկ լուսին:

Եվ Թի Գիզին պատմում է այս գեղեցիկ պատմությունը. «Երբ Դենայլը վեց կամ յոթ տարեկան էր, պառկած էր իմ անկողնում՝ մտածելով փողի մասին և հետաքրքրվում էր, թե ինչպես մեկ դոլարը պիտի բաժանվի երեք երեխայի մեջ:

 Նա մի որոշ ժամանակ մտածեց այդ մասին ու ասաց.
– Դու կարող ես բաժանել այն տաս ցենտանոցների և յուրաքանչյուրին տալ երեք հատ, մեկ տաս ցենտանոց մնում է, բաժանիր այն պենիների և յուրաքանչյուրին տուր երեք պենի, և ես կստանամ ավելցուկ պենին:

Այդ ամբողջը նա արեց ինքնուրույն, ես ոչ մի բացատրություն կամ առաջարկ չեմ արել»:

Երբ ես առաջին անգամ դաս էի տալիս հինգերորդ դասարանում, մինչև կոտորակների մասին որևէ բան «սովորեցնելը» կամ նույնիսկ բառ հիշատակելը, ես նրանց սրա նման մի հարց էի տալիս.
-Եթե երեք կոնֆետ ունեք և ուզում եք դրանք հավասարապես բաժանել հինգ մարդու միջև, ինչպե՞ս կանեք այդ: Նրանց մեծ մասը մտածում էր սա անելու մեկ կամ մի քանի տարբերակի մասին: Բայց կոտորակներն անցնելուց և սովորելուց հետո, երբ պետք էր մտածել սրա մասին, իբրև մի խնդրի, որը պիտի լուծվի կոտորակներ օգտագործելով, նրանց մեծ մասն արդեն չէր կարողանում անել դա: Իրականության և սթափ մտքի ու հնարամտության փոխարեն հիմա նրանք «կանոններ» ունեին, որոնք իրենք հազվադեպ էին կարողանում պահպանել կամ հիշել, թե ինչպես կիրառել:

Քանի որ այդքան շատ մարդկանց համար «սովորելն» այն է, ինչ կատարվում է դպրոցում, կամ ինչ ենթադրվում է, որ պիտի կատարվի այնտեղ, ես երևի այլ բառեր օգտագործեմ նկարագրելու համար, թե ինչ ենք մենք՝ մարդիկս անում՝ իբրև մեր ապրելու բնական մաս:

Տեղին է այստեղ օգտագործել «Հայտնաբերել» բառը: Մի ընթերցող պատմում է հայտնաբերելու այս շարունակական գործընթացի մասին:

«Ես ուսուցմանն ի ծնե չենթարկվողի մի ծաղրանկար եմ: Գուցե ինչ-որ բան ես վերցրել եմ հորս նմանակելուց, քանի որ նկատել եմ, որ նա մինչ օրս ունի նույն հատկությունները:

Նա շատ արագ է սովորում, բայց անասելի դիմակայում է, երբ իրեն սովորեցնում են:

Ես սկսեցի տեսնել, թե որքան է այս սովորեցնելուն չենթարկվելը լցրել իմ կյանքը, երբ մոտ մեկ տարի առաջ սկսեցի մտածել, թե որքա՞ն պարզորոշ հիշում իմ մանկությունից:

Հավանաբար ամենացայտուն օրինակը դաշնամուր նվագել սովորելն էր:

Ասում են, որ ես սկսել եմ անկանոն ձևով խփել դաշնամուրի ստեղներին երբ չորս տարեկան էի:

Մի օր իմ հայրիկը հոգնեց աղմուկից և նման մի բան ասաց.

– Եթե դու պատրաստվում ես նվագել, ինչո՞ւ չէս ինչ-որ կարգին բան նվագում:

Ես այլևս չնվագեցի, մինչև որ իմ ծնողները դուրս չգնացին, և երբ նրանք վերադարձան այդ կեսօրին, ես արդեն մեղեդիներ էի ընտրում:

Մեկ տարում ես «Լուռ գիշերն» էի նվագում Սուրբ ծննդյան եկեղացական արարողություններին:

Այնքան շատ բան է եղել սրա նման:

Ես սկսել եմ նկարել մոտ չորս տարեկանում՝ մատիտը սխալ պահելով: Մարդիկ ասում էին, որ այդպես ես երբեք չեմ կարողանա նկարել:

Տասնյակ նկարներ վաճառելուց հետո էլ ես մատիտը նույն ձևով եմ բռնում, քանի որ այլ կերպ այն հաստատուն չի թվում իմ ձեռքում: Երբ տասներկու տարեկանում ես ուզեցի գրքեր գրել, հայրս մի հին գրամեքենա տվեց ու մենակ թողեց ինձ: Ես սոովրեցի բավականին արագ մեքենագրել աջ ձեռքի մի մատով: Հետո սկսվեցին լողի դասերը, որոնք ստիպեցին ինձ մշտապես ատել լողը: Մի երկու տարի հետո, երբ ես ուզեցի լողալ ընկերներիս հետ, ես ցատկեցի ջուրը և լողացի այնպես, կարծես միշտ էլ այդպես լողացել եմ:

Ես իմ ավտոմեքենայի վրա ինքնուրույն սովորեցի ավտոմեքենայի մեխանիկան՝ երբ տարիներ շարունակ ինձ ասել էին, որ շատ ցածր են ավտոմեխանիկային վերաբերող իմ կարողությունները:  

Ես երկու ամսում ատաղձագործի լավ աշակերտ դարձա՝ կառուցելով մեկուկես տուն մի ատաղձագործի հետ միասին:

Ես զարմացրի նրանց բոլորին (բացի ծնողներիցս, որոնք լսում էին), երբ իրավաբանական ֆակուլտետի նախաավարտական տարում տեղափոխվեցի ինժեների մագիստրոսական աշխատանքի, վերջ դնելով պնդմանը, թե արվեստասեր-գրքասեր տեսակները չեն կարողանում յոլա գնալ թվերի հետ:

Ինչպե՞ս էի ես հաղթահարում դպրոցներում սովորելու դժվարությունները: Միայն մի ձևով. գրոհելով: Մոտ հինգերորդ դասարնում իմ ծնողները մեզ՝ երեխաներիս ապահովեցին «Ոսկե գիրք-հանրագիտարանով»:

Ես խանդավառությամբ ընդունեցի խանութից եկած յուրաքանչյուր գիրք: Դրանից ոչ շատ ժամանակ անց ինձ ընթերցանությունից ստուգեցին դպրոցում և հայտնաբերեցին, որ ես հինգ տարով առաջ եմ իմ դասարանից: Ավելին, «Ոսկե գիրք-հանրագիտարանը» ինձ երկու անգնահատելի բան տվեց, որը մեծապես ազատեց ինձ դպրոցի պարտադրած անիմաստ աշխատանքից: Մեկն այն էր, որ ես հանրագիտարանից սովորեցի բնագիտության, պատմության, աշխարհագրության և նկարչության շատ ասպեկտների հետ աշխատելու ձևեր, այնպիսի ձևեր, որոնց վրա ես մինչև հիմա «հենվում եմ» քննությունների ժամանակ, նույնիսկ տասներորդ դասարանում: Ավելին, այն սովորեցրեց ինձ հասկանալ, թե ինչպես է աշխարհը գործում, ու կարողացա հասկանալ այն, ինչը փաստորեն չգիտեի:

Ես վերհիշում եմ, թե ինչ էի անում հինգերորդ դասարանում՝ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալու համար, որպեսզի ուսումնասիրեմ ինքնաթիռները, ինչի մեջ ես խորամուխ էի եղել որպես ուսումնական առարկա:

Ուսուցիչն ուզում էր, որ մենք շաբաթական հինգ նոր բառ սովորենք, որը ենթադրաբար մեր բառապաշարային դասն էր (հեղինակի ծանոթագրությունը. երբևէ որևէ մեկը նման կերպ սովորե՞լ է բառեր): Խնդիրն այն էր, որ ես չէի կարողանում կայուն տեմպով ուսումնասիրել նոր բառերը:

Այսպիսսով մի օր, ես վերցրի երկու հարյուր քիչ հանդիպող բառերի բառարանը և արեցի մեկ տարվա հանձնարարությունը մեկ հոգեմաշ մղումով: Հետո ես վերադարձա նոր ու պատմական բառեր կլանելուն՝ որպես իմ կողմից գրվող ինքնաթիռների մասին նոր գրքի մի մաս:

Երբ ես դպրոց վերադարձա՝ այն ավարտելու համար, նորից հասկացա, որ պետք է որոշակի դասընթացներ անցնեմ ու որոշակի ուսումնասիրություններ անեմ, որպեսզի կարողանամ ազատ ժամանակ ունենալ զբաղվելու մի ոլորտով, որը դպրոցում ոչ ոք նույնիսկ չէր հասկանում:

Դա աշխատեց:

Մեծ քաղաքների բնակիչները հաճախ նախընտրում են իրենց հանգիստը կազմակերպել գյուղական վայրերում։ նրանք հոգնել են քաղաքի իրարանցումից, աղտոտված օդից և ոչ բնական սննդից։ նրանք ուզում են իրենց հանգիստը անցկացնել մի վայրում, որտեղ օդը մաքուր է, իսկ սննունդն էլ՝ բնական, տանը պատրաստված: Այստեղ նրանք կարող են զբաղվել տարբեր գործունեություններով՝ լեռնագնացությամբ, ձիարշավով, թիավարությամբ, լողով։ Հայաստանում արդեն սկսել է զարգանալ զբոսաշրջության այս նոր ուղղությունը հատկապես մեծ հաջողության է հասել Ենոքավանի հանգստյան գոտին ենոքավան գյուղում, որը Տավուշի մարզում է։ Ենոքավանում առկա են մի քանի կացարաններ զբոսաշրջիկների համար։ Զբոսաշրջիկները գալիս են այստեղ տարվա տարբեր եղանակներին։ Ամռանը զբոսաշրջիկները կարող են զբաղվել ձիավարությամբ, թիավարությամբ, լողով։ Այստեղ զբոսաշրջիկները կարող են զբաղվել paint ball-ով որը շատ զվարճալի խաղ է։ Զբոսաշրջիկները կարող են նաև անցնել ձորերի և ծառերի միջով՝ օգտվելով ճոպաններից։ Այստեղ նշվում են զբոսաշրջիկների ծննդյան օրերը, եթե դրանք  համընկնում են իրենց էկոտուրիզմի օրերին: Ենոքավանը զբոսաշրջիկներին տալիս է նաև լեռնային հեծանիվններ։ Ամփոփելով այս ամենը կարելի է ասել, որ Ենոքավանը դարձել է էկոտուրիզմի մի հետաքրքիր կենտրոն Հայաստանում։

Residents of large cities often prefer to spend their holidays in rural areas. They are tired of the hustle and bustle of the city, the polluted air, the unnatural food. They want to spend their holidays in a place where the air is clean and fresh, and the food is natural and home-made. Here they can engage in a variety of activities, including mountaineering, horseback riding, rowing and swimming. This new direction of tourism has already started to develop in Armenia. The Yenokavan recreation area in the village of Yenokavan, which is in Tavush Province, has been a great success. There are several accommodations for tourists in Yenokavan. Tourists come here at different times of the year. In summer, tourists can go horseback riding, rowing and swimming. Here tourists can play paintball which is a very fun game. Tourists can cross the canyons and trees using ropes. Tourists’ birthdays are celebrated here if they coincide with their ecotourism days. Yenokavan gives mountain bikes to tourists. Summing up all this, we can say that Yenokavan has become an interesting center of ecotourism in Armenia.

There are other ecotourism centres in Armenia.

Next ecotourism center that is located in the territory of Khosrov state reserve is Urtsadzor village. There are two eco houses in Urtsadzor – “Urtsadzor Eco House” and “Ranger Campus” . Here tourists can observe Bezoar Goats and other wild animals in the wildlife.

Not far from them, in Gnishik village, there is another cozy place called “Gnishik Eco House”. These three eco houses offer many exciting experiences , such as interesting hiking and horse riding.

Another ecotourism destination can be Dilijan National Park. Here again there are many beautiful yet easy hiking trails which go through the rich forests of Tavush region. Here you can stay in Vanatun near Haghartsin monastery. Tourists can go to Lake Parz and Lake Gosh

Questions to the text

Why do tourists often prefer to spend their holidays in rural areas?

What activities can tourists engage in if they prefer ecotourism in rural areas?

What can you say about ecotourism in Armenia?

Where is Yenokavan?

What activities can tourists engage in if they prefer to spend their holidays in Yenokavan?

What other ecotourism centres in Armenia do you know?

Տրված է անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը:

2-3-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

4-5-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Հերմինե Գևորգյան

1936 թվականի ամռանը Իսպանիայում սկսվեց ֆրանկոյական գեներալների խռովությունը: Էռնեստ Հեմինգուեյի համակրանքը Իսպանական Հանրապետության կողմն էր: 1936 թվականի վերջին` հավաքելով 40000 դոլար սանիտարական մեքենաների գնման համար, և 1937-ին գլխավորելով դրանց ձեռք բերման և Իսպանիա տանելու գործով զբաղվող կոմիտեն, Է. Հեմինգուեյը ուղևորվեց Իսպանիա:  1938 թվականի մարտին Ֆրանկոյական զորքերը Էբրո գետի մոտ ճեղքեցին ռազմաճակատը: Էռնեստ Հեմինգուեյը ծանր ապրեց հանրապետականների նոր անհաջողությունները: Կատալոնիայից նահանջող հանրապետականների զորքերի հետ միասին փախչում էին նաև խաղաղ բնակիչները: Գրողն ականատես եղավ վտարանդիների տանջանքներին: Այդ օրերի տպավորության տակ գրվեց Էռնեստ Հեմինգուեյի ամենակարճ և ամենաազդեցիկ հակապատերազմական պատմվածքներից մեկը:

“The Old Man at the Bridge”
by Ernest Hemingway

An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge
across the river and carts, trucks, and men, women and children were crossing it. The mule- drawn carts staggered up the steep
bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away heading out
of it all and the peasants plodded along in the ankle deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to
go any farther.
It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. I
did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still
there.
“Where do you come from?” I asked him.
“From San Carlos,” he said, and smiled.
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled.
“I was taking care of animals,” he explained.
“Oh,” I said, not quite understanding.
“Yes,” he said, “I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos.”
He did not look like a shepherd nor a herdsman and I looked at his black dusty clothes and his gray dusty face and his steel
rimmed spectacles and said, “What animals were they?”
“Various animals,” he said, and shook his head. “I had to leave them.”
I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be
before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event
called contact, and the old man still sat there.
“What animals were they?” I asked.
“There were three animals altogether,” he explained. “There were two goats and a cat and then there were four pairs of
pigeons.”
And you had to leave them?” I asked.
“Yes. Because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery.”
“And you have no family?” I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope
of the bank.
“No,” he said, “only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think
what will become of the others.”
“What politics have you?” I asked.
“I am without politics,” he said. “I am seventy-six years old. I have come twelve kilometers now and I think now I can go
no further.”
“This is not a good place to stop,” I said. “If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa.”
“I will wait a while,” he said, ” and then I will go. Where do the trucks go?”
“Towards Barcelona,” I told him.
“I know no one in that direction,” he said, “but thank you very much. Thank you again very much.”
He looked at me very blankly and tiredly, and then said, having to share his worry with someone, “The cat will be all right, I
am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others. Now what do you think about the others?”
“Why they’ll probably come through it all right.”
“You think so?”
“Why not,” I said, watching the far bank where now there were no carts.
“But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery?”
“Did you leave the dove cage unlocked?” I asked.
“Yes.”
“Then they’ll fly.”
“Yes, certainly they’ll fly. But the others. It’s better not to think about the others,” he said.
“If you are rested I would go,” I urged. “Get up and try to walk now.”
“Thank you,” he said and got to his feet, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust.
“I was taking care of animals,” he said dully, but no longer to me. “I was only taking care of animals.”
There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the Fascists were advancing toward the Ebro. It was a gray
overcast day with a low ceiling so their planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves was
all the good luck that old man would ever have.

 1. What was the old man doing in his native town?
  a. taking care of animals b. begging on the streets
  c. helping the soldiers d. talking care of children
 2. What is special about the day the narrator encounters the old man?
  a. It is Easter Sunday. b. It is the last day of the war.
  c. It is Thanksgiving. d. It is Christmas Day.
 3. Why does the old man leave the animals?
  a. because the children are taking care of them b. because he loses interest
  c. because they all die d. because of the artillery
 4. Which animal is the old man least concerned about?
  a. the goats b. the pigeons c. the cat d. the dog
 5. The trucks are crossing the bridge and going where?
  a. Vera Cruz b. Barcelona c. San Carlos d. Tortosa
 6. What is the old man’s native town?
  a. Vera Cruz b. Ebro Delta c. Barcelona d. San Carlos
 7. What is the narrator’s job?
  a. He questions people before they cross the bridge. b. He protects the people who cross the bridge.
  c. He scouts ahead for the enemy’s location. d. He stops people from crossing the bridge.
 8. Why does the old man stop and not go across the bridge?
  a. He is asked not to cross the bridge. b. He doesn’t need to cross the bridge.
  c. He is too tired to cross the bridge. d. He isn’t interested in crossing the bridge.
 9. The old man is a symbol of what?
  a. the causes of war b. the patience of the soldiers
  c. the civilian victims of war d. the apathy of the civilians
 10. How old is the old man?
  a. ninety-four b. sixty-six c. eighty-four d. seventy-six
 11. Explain why the narrator takes so much time to converse with the old man. Use details from the story to support your
  answer. ___________________________________________________________________________________

 1. What statements from the story suggest that the old man is about to give up on life? Quote specific statements to back your
  answer. ___________________________________________________________________________________


 1. How is the narrator portrayed in the story? How does he treat the old man? Give examples from the story to back your
  answer. ___________________________________________________________________________________


 1. How does Hemmingway show that war is disrupting the lives of the peasants? Is this portrayal realistic? Why or why not? 1. What is the setting of the story? Give details from the story to support your answer. ________________

 1. What kind of life has the old man been leading? What keeps him going? Use details from the story to support your answer.Պատասխանել են՝

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 20-ին: Հոկտեմբերի 21-ին Հայկը նորից ուղարկեց իր պատասխանը, որտեղ հաշվի էր առել իմ խորհուրդները: Պատասխանեցի հոկտեմբերի 22-ին:

Մինդելի Դիանա – հոկտեմբերի 22-ին: Ճիշտ էր հասկացել հարցերը և մանրակրկիտ ու ճիշտ պատասխաններ է ուղարկել: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Սարգսյանը – պատասխանել է հոկտեմբերի 22-ին: Հիմնականում ճիշտ է պատասխանել: Պատասխանել եմ նույն օրը: Պատասխանում հարցրել եմ նաև, թե ինչու Մանեն բլոգ չի գործածում:

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 24-ին:

Արամ Հովհաննիսյան – հոկտեմբերի 31-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 1-ին:

Մարիա Հակոբյանը – հոկտեմբերի 24-ին: Պատասխանել եմ նոյեմբերի 1-ին:

 1. Շատ է պատահում, երբ մարդիկ բացականչություններ են անում, օրինակ`wow, sheesh, oops, yuck, … Կարևոր է հասկանալ այդ բացականչությունների իմաստները, որպեսզի համապատասխան ձևով արձագանքեք: Կարո՞ղ եք ճիշտ կռահել հետևյալ բացականչությունների տեղերը. sh, yuck, oops, oh-la-la, br, yeah: (կարող եք բառարանից օգտվել կամ էլ՝ կռահեք զգալով)
 2. …., I made the same mistake again.
 3. …., the baby is sleeping.
 4. …., it’s terribly cold today.
 5. “Are you Armenian?” “…., I come from Yerevan.”
 6. …., don’t touch that worm.
 7. …., this is the best singer I have ever heard.
 8. ….., every day they show the same cartoon.
 9. ….., he has bought a new car.

II.Անգլախոս երկրներում նախընտրում են խոսել բայական դարձվածքներով, խուսափելով համապատասխան իմաստն արտահայտող բայերից, որոնք ավելի շատ գործածում են գրավոր խոսքում: Օրինակ, «I decided …ես որոշեցի..» ասելու փոխարեն ասում են. «I made up my mind…», «I argued with him.-Ես վիճեցի նրա հետ»  ասելու փոխարեն ասում են. «I fell out with him»: Եկեք մի քանի բայական դարձվածք սովորենք այսօր: Ահա դրանք՝ run out of something – մի բան այլևս չունենալ, վերջացած լինի, be down and about – աղքատության (կարիքի) մեջ լինել, be out and about-ապաքինվել, լիովին բուժվել , cut down – կրճատել, փոքրացնել, call on somebody – այցելել մեկին, check in – գրանցվել հյուրանոցում, կամ գրանցել տոմսը օդանավակայանում, cross out – ջնջել, cut off – անջատել, կապը կտրել :

 Գործածեք նշված դարձվածքները համապատասխան նախադասություններում:

 1. The great poet was in poverty then.
 2. John has recovered from his illness at last.
 3. We have got no more salt.
 4. Please reduce the price, and I will buy these oranges.
 5. We rarely visit our relatives because of the pandemic.
 6. Our internet connection was disconnected yesterday.
 7. Before the flight we should register our tickets at the airport.
 8. I have checked your essay and removed the unnecessary articles.

III. Փոքրիկ շարադրություն գրեք՝ օգտագործելով նշված բայական դարձվածքները.Fall ill-հիվանդանալ, fall behind in օne’s lessons-դասերից հետ մնալ, make up one’s mind-որոշել, give a hand-օգնել, be out and about-ապաքինվել, լիովին բուժվել: 

Պատասխանել են՝

Դիանա Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 21-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 22-ին:

Համիկ Դարբինյանը – հոկտեմբերի 27-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Մանե Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 29-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 30-ին:

Հոկտեմբերի 16

Ուպարապմունքի կազմակերպումը՝ հեռավար:

Սովորողները նախօրոք հանձնարարված կապակցող բառերի ցանկից 20 նախադասություն են կազմում հայերեն և անգլերեն: Աշխատանքներն ուղարկում են ինձ:

Առաջադրանք հոկտեմբերի 19-ի առցանց դասի համար.

Համացանցից օգտվելով՝ սովորողները մի ուսումնական նյութ են պատրաստում «Էկոտուրիզմը Հայաստանում»:

Հոկտեմբերի 20

Ժամը 11:00-12:30

Ուսպարապմունքի կազմակերպումը՝ առցանց Teams հարթակում: Առցանց դասի ընթացքում սովորողները կարդում են իրենց ստեղծած նյութերը էկոտուրիզմի մասին: Միասին կազմում ենք մի ընդունելի տեքստ անգլերեն թարգմանելու համար:

Առաջադրանք հոկտեմբերի 20-ի առցանց դասի համար: Սովորողները անգլերեն են թարգմանում ստեղծված էկոտուրիզմի մասին տեքստը:

Հոկտեմբերի 21

Ժամը 11:00-12:30

Ուսպարապմունքի կազմակերպման ձևը՝ առցանց:

Միասին ընթերցում և խմբագրում ենք թարգմանական առաջադրանքը:

Առաջադրանք հոկտեմբերի 22-ի առցանց դասի համար: Ստեղծված անգլերեն տեքստը ներկայացվում է երկխոսության ձևով:

Հոկտեմբերի 23

Ժամը 10:10-11:50

Ուսպարապմունքի կազմակերպման ձևը՝ առցանց:

Անգլերեն քննարկում. թեման՝ «Էկոտուրիզմը Հայաստանում»:

Ակումբի աշխատանքը 8 հիմնական ուղղություն ունի. (Հուսով եմ, որ 8-րդ կետը շուտով կվերանա)

1.Անգլերեն սկսնակ սովորողների դասընթաց դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Մարիամ Մխիթարյան և Մարիամ Քալանթարյան

Պարապմունքների օրերը՝ երկուշաբթի 2-րդ ժամ: Արդեն երկու պարապմունք ենք անցկացրել: Essential English: Book 1

2.Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման դասընթաց՝ ոչ անգլերեն դասավանդողների համար:

Մասնակիցներ՝ Լիանա Հակոբյան, Արմինե Մնացականյան, Նելլի Գեղամյան, Սոնա Փափազյան, Էմանուել Ագջոյան, Լուսինե Պետրոսյան (ռուսերենի ուսուցիչ), Քրիստինե Շահբազյան

Պարապմունքների օրերը՝ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 15:15

3. Անգլերենի հեռավար գրական ակումբ

Մասնակիցները՝ բոլոր անգլերեն դասավանդողները

Սեպտեմբեր – Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ծերունին կամուրջի մոտ – The Old Man at the Bridge» պատմվածքի ընթերցում և քննարկում:

Հոկտեմբեր – Էռնեստ Հեմինգուեյի «Կատուն անձրևի տակ – Cat in the Rain» պատմվածքի ընթերցում և քննարկում:

Նոյեմբեր – Էռնեստ Հեմինգուեյի «Մի մաքուր, լավ լուսավորված տեղ – A Clean, Well-Lighted Place» պատմվածքի ընթերցում և քննարկում:

Դեկտեմբեր – Էռնեստ Հեմինգուեյի «Բլուրներ՝ նման սպիտակ փղերի – Hills Like White Elephants» պատմվածքի ընթերցում և քննարկում

4..Մեթոդական օգնություն անգլերենի սկսնակ դասավանդողներին

Սերինե Դավթյան (Ավագ դպրոց) մենթոր-ուսուցիչ՝ Իրինա Ապոյան, Վալենտինա Թումանյան (Արևմտյան դպրոց-պարտեզ) մենթոր ուսուցիչ՝ Աննա Գանջալյան, Դիանա Ասրյան (Քոլեջ) մենթոր-ուսուցիչ՝ Յուրա Գանջալյան, Անիկ Խաչատրյան (Ավագ դպրոց) մենթոր-ուսուցիչ՝ Սիլվա Հարությունյան

5.Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքների կազմում և անցկացում

Մասնակցում են անգլերենի բոլոր դասավանդողները:

6.Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

7.Դպիրի անգլերեն էջի սպասարկում

8.Աշխատանք ռազմական իրադրության պայմաններում

Հայերենից անգլերեն թարգմանություններ Ֆեյսբուքի իմ էջում.

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող 7 նյութ եմ թարգմանել:

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Կարմրավոր կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում։ Այն կառուցվել է 7֊րդ դարում Գրիգոր և Մանաս քահանաների կողմից։ Կարմրավորը փոքր եկեղեցի է, բայց լավ է պահպանված։ Եկեղեցին մինչև 1813 թվականը եղել է Կուսանաց վանք։ Եկեղեցու բակում կան հին խաչքարեր։ Ըստ ավանդության շատ վաղուց երեք քույրեր սիրահարվել են մի երիտասարդի և երկու ավագ քույրերը որոշել են զոհաբերել իրենց, որպեսզի կրտսեր քույրը երջանիկ լինի իր սիրելիի հետ։ Ավագ քույրերը հագան  կարմիր և ծիրանագույն զգեստներ և նետվեցին Աշտարակի ձորը։ Այս լուրը իմանալով՝ կրտսեր քույրը նույնպես նետվեց ձորը՝ հագնելով սպիտակ զգեստ: Իսկ խեղճ երիտասարդը դարձավ ճգնավոր։ Այդ պատճառով է, որ Աշտարակում կառուցվեցին Կարմրավոր, Սպիտակավոր և Ծիրանավոր եկեղեցիները։

Karmravor or Saint Mother of God Church is in Aragatsotn Province, in the town of Ashtarak. It was built in the 7th century by the clergymen Gevorg and Manas. Karmravor is a small church but it is well preserved. The church had been a Monastery for nuns by 1813. There are cross-stones in the churchyard. According to the tradition, three sisters fell in love with a young man. The two elder sisters decided to sacrifice themselves so that their younger sister could be happy with her beloved person. The eldest and the medium sisters put on a red and apricot color dresses and threw themselves into the gorge in Ashtarak. On hearing this, the youngest sister put on a white dress and threw herself into the gorge too. And the poor young man became a hermit until the end of his life. That is the reason why red, white and apricot colour churches were built in Ashtarak.

sacrifice – զոհաբերել

sacrifice oneself – ինքն իրեն զոհաբերել

I.Մոտավորապես ի՞նչ պետք է ասած լինի դիմացինը, որ քո պատասխանը լինի այսպես՝

 1. Never mind!
 2. You are welcome!
 3. OK! When?
 4. Of course!
 5. Really? Are you joking?
 6. Great!
 7. Good luck!
 8. Thank you, the same to you.

II. Հաճախ են սովորողները խոսելիս կամ գրելիս շփոթում Simple Past և Present Perfect բայական ժամանակաձևերը: Ճիշտ կողմնորոշվելու համար օգնում են այդ ժամանակաձևերին ուղեկցող բառերը: Simple Past – yesterday, two days ago, last month, in my childhood, the other day – անցյալ օրը. Present Perfect – already – արդեն, just-հենցնոր, yet – դեռ (ժխտական և հարցական նախադասություններում), for six days, since –ինչ-որ մի ժամանակից ի վեր, Պատասխանեք այս հարցերին ճիշտ ժամանակաձևերով` օգտվելով հայերեն հուշումներից:

Answer the questions by translating the given sentences.

1.When did you go to Lake Sevan?

Անցյալ ամռանն եմ գնացել այնտեղ:

2.Hand in your essay, please.

Բայց ես դեռ չեմ վերջացրել այն:

3.Is Tom your friend?

Այո, ես նրան ճանաչում եմ արդեն 10 տարի:

4.Have you done your homework?

Այո, ես վերջացրեցի այն 10 րոպե առաջ:

III. Do you like to do homework? In what subjects do you like to do homework and why?

Առաջադրանքը կատարել են՝

Մանե Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 5-ին: Գերազանց աշխատանք էր:

Դիանա Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 7-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 8-ին:

Համիկ դարբինյան – հոկտեմբերի 7-ին: Սխալների ուղղումով և իմ բացատրություններով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 8-ին:

Անահիտ Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 24-ին:

Dear students, here is the list of English linking words (կապակցող բառեր). These are very useful words to make your speech more fluent and with logical succession. I suggest that you should publish this list on your blogs and turn to it for help whenever you need to use such linking words in your speech.

Task: Write an essay on the topic “Is it possible to earn money on the YouTube?”

Առաջադրանքը կատարել են՝

Ջուլիետա Պապիկյանը – հոկտեմբերի 6-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ նույն օրը:

Սոնա Բալայանը – հոկտեմբերի 7-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 8-ին:

Հայկ Խաչատրյանը – հոկտեմբերի 8-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Դիանա Մինդելին – հոկտեմբերի 10-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ:

Մանե Սարգսյանը – հոկտեմբերի 10-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 11-ին:

Ալեն Գևորգյանը – հոկտեմբերի 14-ին: Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ հոկտեմբերի 15-ին:

Մարիա Հակոբյանը (Լուսինե Հովհաննիսյանը) – հոկտեմբերի 15-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը:

Միքայել Վարդանյանը – հոկտեմբերի 14-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 15-ին:

Աշոտ Հովհաննիսյանը – հոկտեմբերի 25-ին: Պատասխանել եմ հոկտեմբերի 27-ին:

according to ըստ, համաձայն
after հետո
although չնայած
apart from բացի, չհաշված
as քանի, որ
as a result of արդյունքում
as … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքան
as compared with համեմատած մի բանի հետ
as far as որքանով, որ; մինչև
as for ինչ վերաբերում է
aside from բացառությամբ
as if կարծես
as long as մինչև այն ժամանակ, երբ
as regards Ինչ վերաբերում է
as soon as հենց, որ
as though կարծես
as to ինչ վերաբերում է
as well as ինչպես նաև
at the expense of մի բանի հաշվին
because որովհետև
because of պատճառով
both … and և … և
but for եթե չլիներ
by means of միջոցով
by the time մինչև
by virtue of շնորհիվ
concerning վերաբերյալ
compared with համեմատած
contrary to հակառակ
despite չնայած
directly հենց որ,
due to շնորհիվ
either … or կամ … կամ
either նույնպես, երկուսից յուրաքանչյուրը
except բացի, բացառությամբ
except for բացի (նախադասության սկզբում)
failing մի բան չունենալու պատճառով, եթե մի բան առկա չլինի
following հետևյալ
for քանի որ
for the purpose of նպատակով
for the sake of հանուն
furthermore դեռ ավելին
hardly … when հազիվ … երբ
hence հետևաբար
however սակայն, որքան էլ որ,
if եթե
immediately անմիջապես
in accordance with համապատասխան մի բանի
in addition to ի հավելումն մի բանի
in behalf of հանուն
in case այն դեպքում, եթե
in comparison with համեմատած
in compliance with; in conformity with համապատասխան
in connection with առումով, կապված մի բանի հետ
in consequence of հետևանքով
in consequence հետևանքում
independently of անկախ
in exchange for մի բանի փոխարեն
in favour of ի օգուտ մի բանի
in order that որպեսզի
in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է
in return for փոխարենը
in so far as որքանով որ
in spite of չնայած
in spite of the fact that Չնայած այն բանի, որ
instead փոխարենը
instead of մի բանի փոխարեն
in the course of ընթացքում
in the event of այն դեպքում, եթե
in the name of մեկի անունից
in view of նկատի ունենալով այն, որ
in virtue of շնորհիվ
irrespective of անկախ մի բանից
lest որպեսզի … չ
like նման
moreover դեռ ավելին
neither … nor ոչ … ոչ
neither ոչ մեկը, ոչ մյուսը
Nevertheless այնուամենայնիվ
no sooner … than չհասցնել մի բան անել… երբ
not only … but also ոչ միայն … այլ նաև
notwithstanding that չնայած, այնուամենայնիվ
now that հիմա, երբ
on account of հետևանքով
on behalf of մեկի անունից
on condition that այն պայմանով, որ
on the ground that այն հիման վրա, որ
on the part of մեկի կողմից
opposite to դիմաց, հակառակ
or else թե չէ
otherwise այլապես
owing to շնորհիվ
prior to նախորդող
provided that; providing that
այն պայմանով որ, եթե միայն
regarding վերաբերյալ
saving բացառությամբ, չհաշված
since քանի որ
so as որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա)
not so … as ոչ այնքան … որքան
so far as որքան որ
so long as եթե, այն պայմանով, որ
so that Որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությու)
still այդուհանդերձ, այնուամենայնիվ
supposing that ենթադրենք, որ
thanks to շնորհիվ
therefore ուստի
though չնայած
unless եթե … չ
until մինչև … չ
unlike ի տարբերություն
up to մինչև
versus մի բանը մի այլ բանի դիմաց (համեմատելու իմաստով)
via միջոցով (օգնությամբ)
whatever ինչ էլ որ
whenever երբ էլ որ
whereas այն դեպքում, երբ
wherever որտեղ էլ որ
whether թե արդյոք
while մինչդեռ
whoever ով էլ որ
with a view to մտադրությամբ, նպատակով
within մի ժամանակահատվածի ընթացքում
with the exception of բացառությամբ
with the purpose of նպատակով
yet մինչդեռ, այնուամենայնիվ, բայց և այնպես

Ուսումնական նյութ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» բաժնի ուսանողների համար

Բյուրականի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան աստղադիտարանը գտնվում է Արագած լեռան հարավային լանջին, Բյուրական գյուղում: Բյուրականի աստղադիտարանը հիմնել է Վիկտոր Համբարձումյանը 1946 թվականին: Այն մոտավորապես 50 կմ Երևանից դեպի հյուսիս արևմուտք է: Հետաքրքիր է Բյուրական անվան բացատրությունը. «բյուրական – հազար աչքերով»՝ հազար աչքերով լավ տեսնող: Հայտնի չէ, թե ով և երբ է հիմնադրել այդ գյուղը, բայց մեծ պայծառատեսություն է ցուցաբերել՝ գյուղը այդպես անվանելով, որովհետև այդտեղ էր հիմնադրվելու Արևելյան Եվրոպայի և Միջին արևելքի ամենակարևոր աստղադիտարաններից մեկը: Բյուրականի աստղադիտարանը հայտնաբերել է աստղային միգամածությունները, աստղասփյուռներ և հարյուրավոր գալակտիկաներ:

Byurakan Observatory after Viktor Hambardzumyan is located on the southern slope of Mount Aragats, in the Village Byurakan. The observatory was founded by Viktor Hmbardzumyan in 1946. It is about 50 km to the North-East of Yerevan. The explanation of the name Byurakan is interesting. In Armenian it means “with 1000 eyes or having 1000 eyes”. It is not known who founded the village but he manifested great clairvoyance by giving the village that name because it was to be the place where one of the most important observatories in Eastern Europe and Middle East would be founded.  

The observatory has discovered special star clusters — stellar associations (1947),[1]  hundreds of galaxies.

Նախագիծ «Աշտարակ քաղաք և Բյուրականի աստղադիտարան»

Նպատակը.

Սովորողները ձեռք են բերում Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները զբոսաշրջիկներին անգլերեն ներկայացնելու կարողություններ:

Մասնակիցներ.

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ 3-4-րդ կուրսի սովորողներ՝ Միլենա Շամոյան, Գոհար Ջհանգիրյան, Անուշ Սերգեյան, Արփի Մարգարյան, Ռուզան Մարգարյան, Ժաննա Մկրտչյան, Անի Պետրոսյան, Անդրանիկ սադաղյան

Հետազոտական աշխատանք

Սովորողները համացանցում որոնողական աշխատանք են կատարում, որպեսզի գտնեն տեղեկություններ Արգագածոտնի մարզում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների մասին.

1. Աշտարակի Ծիրանավոր, Սպիտակավոր և Կարմրավոր եկեղեցիները

2.Բյուրականի աստղադիտարանը

Նախագծի վերջնական արդյունքը.

Սովորողները հայերեն և անգլերեն ուսումնական նյութեր են պատրաստում Աշտարակի Սպիտակավոր, Ծիրանավոր և Կարմրավոր եկեղեցիների մասին: Ուսումնական նյութերը հրապարակվում են սովորողների բլոգներում: Լավագույն նյութերը կհրապարակվեն Քոլեջի ենթակայքում, կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջում:

Անգլերենի հեռավար ուսուցում – 12 դասաժամ և չնորմավորված աշխատանք տանը՝ մոտ 12 ժամ

Անգլերենի դասավանդում ըստ դասացուցակի – 6 դասաժամ Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝ 3-րդ և 4-րդ կուրսեր – Քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր Քոլեջի ուսանողների հետ

Քոլեջի «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությամբ սովորողներ՝3-րդ և 4-րդ կուրսեր. Հայաստանի տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային հուշարձանները ներկայացնող անգլերեն և հայերեն տեքստերի կազմում ուսանողների հետ.  

Կրթահամալիրային նախագծեր

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում – շաբաթական 4 ժամ

Դպիր-ի անգլերեն էջի սպասարկում      3 ժամ

Այլոց փորձի ուսումնասիրում                  3 ժամ

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքների կազմում – 3

Մենթորական աշխատանք                        2 ժամ

Անգլերեն ֆլեշմոբների համակարգում – 2

Թարգմանական աշխատանք

Հրապարակում Դպիրում – Առկա-առցանց հիբրիդային դասարաններ

Ուղեկցող նամակով անգլերեն եմ թարգմանել հանրավեի թերթիկը

Խմբագրում եմ Սուսան Հովհաննիսյանի թարգմանությունը (առայժմ 6 էջ)

Կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի սպասարկում

Մենթորական աշխատանք – Նոր ընդունվող հետևյալ դասավանդողների հետ՝ Տաթևիկ Միրզոյան (մեկ շաբաթ ամեն օր մեկ ժամ), Անի Հակոբյան, Վալենտինա Թումանյան, Սերինե Դավթյան

Անգլերենի ակումբի հետ աշխատանք

 • Ստեղծվել է անգլերենի գրական ակումբ: Գրական ակումբի առաջին ընթերցումը եղել է Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ծերունին կամրջի մոտ» պատմվածքը: Նախատեսված էր սեպտեմբերի 18-ին կազմակերպել առցանց հավաք, բայց այդ օրը բոլորը գնացին թեստավորման: Հեռավար իրենց գրառումներն են ուղարկել Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը:
 • Արդեն անգլերենի դասընթացի երկրորդ պարապմունքն եմ անցկացրել սկսնակների համար: Խմբում ընդգրկված են Մարիամ Մխիթարյանը, Մարիամ Քալանթարյանը և Սաթենիկ Սիմոնյանը:

Համակարգել եմ անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբը

Առաջադրանքները կազմել են՝

2-3-րդ դասարաններ – Աննա Գանջալյանը

4-5-րդ դասարաններ – Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ – Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ – Սիլվա Հարությունյան

Աշխատանք Քոլեջում

Ստեղծել եմ 2 ուսումնական նյութ (անգլերեն և հայերեն) «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտությունը սովորողների համար

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի – S. Mesrop Mashtots Church

Սաղմոսավանք – Saghmosavank

Նախագիծ և դաս-առաջադրանքներ Ավագ և Միջին դպրոցների հեռավար ուսումնառությամբ սովորողների համար

Ավագ դպրոց

Սեպտեմբերի 17-ին

Սեպտեմբերի 22-ին

Միջին դպրոց

Սեպտեմբերի 22-ին

Սեպտեմբերի 17-ին

Սեպտեմբերի 15-ին