Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Տրված է 2019-ի անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

Սկսում ենք կատարել անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

2-3-րդ դասարաններ. առաջադրանքը կազմել է Լիանա Ասատրյանը

4-5-րդ դասարաններ. Անի Մրտեյան

6-8-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

9-12-րդ դասարաններ. Յուրա Գանջալյան

 

Էլինա Մանուկյան. անգլերենի դասավանդող Ավագ դպրոցում

20191014_134405

Էլինա Մանուկյանը մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացներին, բացել է իր ուսումնական բլոգը և սեպտեմբերի մեկից դասավանդում է անգլերեն Ավագ դպրոցում: Հոկտեմբերի 14-ին, 6-րդ ժամին ներկա էի 10-րդ դասարանի անգլերենի ուսումնական պարապմունքին, որտեղ նա էր դասավանդում: Միայն անգլերեն խոսք էր լսվում ամբողջ ուսումնական պարապմունքի ընթացքում: Ըստ իրականացվող նախագծի քննարկվում էր Չարլզ Դիկենսի «Մեծ հույսեր – Great Expectations» վեպի առաջին երեք գլուխները: Էլինայի անգլերեն խոսքը գրագետ էր, արտասանությունը՝ հստակ, միտքը՝ տրամաբանական: Հարցերն այնպիսին էին, որ սովորողներին մտածել էին պարտադրում, ինչը համապատասխանում է ավագ դպրոցում սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին, վերացական մտածողության կարողության զարգացման պահանջներին:

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանները տարբերվում են այլ դասարաններից, նախ և առաջ, նրանով, որ սովորողները տարբեր դպրոցներից են՝ լեզվական տարբեր կարողություններով: Այդ էր պատճառը, որ  Ուսումնական պարապմունքի վերջում միասին քննարկեցինք, թե ինչպես ավելի շատ սովորողների ներգրավել դասապրոցեսին. տարաբնույթ հարցադրումներ՝ հաշվի առնելով սովորողների կարողությունները, հարցերի գրավոր առաջադրում՝ ժամանակ տալով ավելի դանդաղ մտածող սովորողներին պատասխանելու համար, ասվածի կրկնություններ և այլն: Կարծում եմ, որ այս մեթոդական հնարքները էականորեն կբարձրացնեն սովորողների ակտիվությունը:

Ուրախ եմ, որ մեր Ավագ դպրոցը համալրվել է ևս մեկ եռանդուն, ունակ ու բանիմաց անգլերենի մասնագետով:

 

 

 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 29-ին

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Անգլերենի բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն:

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը:

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Did (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) work until 7 pm yesterday?

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men,) didn’t work until 7 pm yesterday.

 

The students asked questions to the teacher yesterday.

Ընդհանուր հարց

Did the students ask questions to the teacher yesterday?

Հատուկ հարցեր

Who asked questions to the teacher yesterday?

What did the students do yesterday?

What did the students ask to the teacher yesterday?

When did the students ask questions to the teacher?

Այլընտրանքային հարցեր

Did the students ask questions to the teacher or the principal?

Did the students ask questions to the teacher yesterday or two days ago?

Անջատական հարց

The students asked questions to the teacher yesterday, didn’t they?

Մենք արդեն գիտենք հետևյալ կանոնավոր բայերը՝ copy – պատճենել, copy out – դուրս գրել, study – սովորել, ուսումնասիրել, want – ուզենալ, inform – տեղեկացնել, work – աշխատել, stay – մնալ, live – ապրել, like – հավանել, դուրը գալ, love – սիրել, walk – քայլել, smoke – ծխել, change – փոխել, translate – թարգմանել, try – փորձել, try on – հագուստը փորձել, talk – զրուցել, stop – դադարել, դադարեցնել, continue – շարունակել, ask – հարցնել, show – ցույց տալ, enter – մտնել ներս, մուտքագրել, open – բացել, close – փակել, hand – հանձնել, call – զանգել, կանչել, press – սեղմել, ճնշել, comb – սանրել, agree – համաձայնվել, disagree – չհամաձայնվել, arrive – ժամանել

«Be – լինել» բայը անկանոն է: Անցյալի ձևերն են ՝

was

You were

He, she, it, Aram, –was

We, you, they – were

I was in Tsaghkadzor last summer. Ես Ծաղկաձորում էի անցյալ ամռանը:

They were in Yerevan last week but now they are in Paris. Նրանք Երևանում էին անցյալ շաբաթ, բայց հիմա Փարիզում են:

Last Sunday

Last Sunday evening  I was very tired. I stayed at home all day long. I copied the new text and copied out the new words. Then I studied all the new words. At 1 o’clock I wanted to go out but my friend called me and informed me that he wanted to come to my place. He wanted to work with me. We worked together for 5 hours. We translated 3 texts from English into Armenian.  He stayed at my place until 6 pm. I didn’t like it. I wanted to have a rest. Then at 6 o’clock he asked me to go out with him. I agreed. We walked in the streets. Then he wanted to go to a store to buy clothes. We entered a store. At the men’s clothes department he tried on two shirts and jeans. The jeans were loose on him and he asked  the salesgirl to give him a size smaller. He tried on the jeans but this time they were tight on him. Finally he didn’t buy anything. When I arrived home it was already 9 pm. It was time to watch the news on TV but I was hungry. I opened the fridge and closed it. There was nothing to eat. It was time to go to bed.

Answer the questions

Questions

How did you feel last Sunday evening?

Why were you tired?

What did you do?

Did you copy out the whole text?

What did you study?

What did you want to do at 1 o’clock?

Who called (telephoned) you?

What did your friend inform you?

How long did you work together?

Why didn’t you like it?

What did he ask you to do at 6 o’clock?

Where did you go?

What clothes did he try on?

Did the Jeans fit him?

Did he buy anything?

What time was it when you arrived home?

Did you eat anything?

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Անկանոն բայերը կազմում են իրենց անցյալի ձևերը յուրովի:

Go –գնալ went գնացի,

Come գալ  came

See տեսնել   saw

Give տալ gave

Take վերցնել took

Bring բերել  brought

Buy գնել   bought

Hear լսել   heard

Put դնել  put

Read կարդալ  read

Write գրել  wrote

Sing երգել  sang

Swim լողալ –swam

Run վազել ran

Think մտածել, կարծել thought

Sit նստել sat

Get got

Wake up արթնանալ woke

 

Ահա մի տեքստ, որտեղ գարծածված են անկանոն բայերի անցյալի ձևերը:

I woke up at 7 am. I went to the window and looked out. It was raining. I washed my hands and face and had breakfast. I put on my clothes and took one of my umbrellas but I saw that it was broken. We had five umbrellas at home. I took another umbrella. It was broken too. All my five umbrellas were broken. I decided to take all my five umbrellas to the umbrella maker. So I took all the five umbrellas and went out. I went to the umbrella maker’s shop.

I gave the five umbrellas to the umbrella maker and said, ″I will come for my umbrellas after my work at 6 o’clock.″ Then I went to the office to work. I worked until 1 o’clock. It was time to have lunch, an

d so I went to the cafe. I sat down at a table and ordered my lunch. When I was having my lunch a young and beautiful woman came up to my table and said, ″May I sit at your table?″ ″Of course, you may.″ I was happy to have lunch with such a beautiful lady. She put her umbrella on a vacant chair and sat down at my table. I wanted to speak to her but I didn’t know what to say. Then I said, ″What nasty weather we are having today!″ ″Bernard Shaw once said that when people don’t know what to speak about, they speak about weather.″ ″Oh, yes, of course. Do you like rainy weather?″ ″No, I don’t like rainy weather. I like my lunch and I want to eat it without speaking.″ ″What a strict woman she is!″, I thought. I finished my lunch, stood up, took the umbrella off the chair, said good-bye to her and wanted to leave. At that moment I heard her voice, ″But it is my umbrella.″ ″Oh, I am sorry. I took your umbrella by mistake. Sometimes I am so absent-minded.″ Then I left the cafe. I went to the office and worked until 6 o’clock. At 6 o’clock I stopped working, put on my jacket and went to the umbrella maker’s shop. I took all my 5 umbrellas and went to the bus stop. I got on the bus, took a vacant seat, put all the 5 umbrellas on my knees and began to play a computer game with my smartphone. Suddenly I heard a woman’s voice which seemed familiar to me, ″Not a bad day for you.″ ″I looked up and saw the same lady from the cafe.″ She was looking at my 5 umbrellas and smiling. She thought I was a thief.

Questions to the text

1. At what time did you wake up yesterday?

2. What did you do when you woke up?

Շարունակեք ինքնուրույն հարցեր տալ տեքստին:

 

Պատասխանել է Ալիսա ղասաբյանը հոկտեմբերի 3-ին: Սխալները ուղղել  պատասխանել եմ հոկտեմբերի 5-ին:

Պատասխանել է Անահիտ Հովհաննիսյանը հոկտեմբերի 5-ին:

Անահիտ ջան, ‹‹diary›› նշանակում է ‹‹օրագիր››: Փաստորեն նա ինքն իրեն է գրում իր օրագրում: Ճիշտ պատասխանը կլինի այսպես. Jack is writing a letter to himself in his diary.

Երրորդ դեմքի համար have to-ի փոխարեն պետք է գործածել has to:

He hates flying.

…because he doesn’t have to be very clever.

his (նրա՝ առանց ապաթարցի) fingers

He writes the word ”decision” three times because he can’t make a final decision but he has to do it. He wants to convince (համոզել) himself.

Մնացածը լավ է:

 

 

 

 

 

 

Մասնակցություն Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը. նախագիծ

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է ‹‹Լեզուների Եվրոպական օր›› տոնակատարությունը: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Այս տարի էլ կրթահամալիրը հրավեր է ստացել Հայաստանում այս տոնակատարությունը համակարգող բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանից: Տոնակատարությունը լինելու է Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի մասնաշենքում:

Մեր կրթահամալիրի սովորողների և դասավանդողների Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակը.

Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատություններից, ներկայացուցիչներ տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը:

Այս տարվա մեր մասնակցության բովանդակությունը՝  

Ցույց տալ, որ մեր կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով, այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով:  

Մասնակցության ձևը  

Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. սեպտեմբերի 19-ին

 1. Read the text and answer the questions

It’s legal – but is it right?

When people wanted to find their way to a place in the past, they used to have to buy a map. They don’t have  to do that any more. Now they can either buy a GPS, or go online and find maps for just about anywhere. Is this an improvement? Perhaps but some people think some of the online companies are going too far, because they have been sending out cars with photographic equipment on the roofs, to photograph every street and house in the country.

One of these cars arrived on a Wednesday morning in the quiet English village of Broughton. The camera was on a metre-high pole on top of the car and could see over walls and into people’s gardens. Some of the villagers came and stood around the car, and asked the driver and photographer to go away. Journalists quickly arrived on the place , and soon the event was news all over the country.

Of course, the online company in question claims that it is simply collecting information that people on the internet want. But Broughton residents feel differently.

”We used to have privacy in this country – now companies just come and take photographs of our homes without even asking”, said one resident. ”It’s not right. We mustn’t let this happen. We mustn’t lose our right to live privately.”

There is, of course no law to prevent people from taking photographs of houses, so the residents cannot go to court. But many people are asking the question: ”OK, it’s legal, but is it right?” This is a question that won’t go away.

 

 1. What did people do in the past to find their way to places?
 2. What do people do now to find their way to places.
 3. Why do some people think online companies are going too far?
 4. What did the villagers of Broughton want the photographer and driver to do?
 5. Who else appeared in the village?
 6. Why was one resident of Broughton not happy about the photographs?
 7. Why can’t the people who live in the village go to court?

 

 1. Ինչպես այլ լեզուներում, անգլերենում նույնպես բառերը կարող են ունենալ տարբեր ձևեր՝ արտահայտելով տարբեր իմաստներ: Օրինակ՝ manage (կարողանալ, կառավարել, ղեկավարել) բառը կարող է ունենալ հետևյալ ձևերը՝ manager – կառավարիչ, management – կառավարում, managing, managed :

Հետևյալ նախադասություններում տրված բառերը բործածեք համապատասխան ձևով:

 1. Did you get an … to Martha’s party next week? (invite)
 2. You don’t need much … to do this work.(equip)
 3. She works for te local newspaper. She is a … (journal)
 4. Sorry, there are no tickets left. But try again tomorrow, we might get a …(cancel)
 5. You should make a … a week before if you want to stay at that hotel. (reserve)
 6. He’s still quite ill, but the doctors think there will be some … soon. (improve)
 7. My sister works as a … in a hotel in New-York. (reception)
 8. He studied hotel … of a hotel. (manage)
 9. He hopes that some day he’ll be the … of a hotel somewhere. (manage)
 10. I don’t watch Women’s club on TV any more. – I just don’t think it’s very good … (entertain)
 • Թարգմանել անգլերեն
 1. Երբ նա խոսում է, նրան հետաքրքրությամբ են լսում:
 2. Զգույշ եղեք: Պատերը ներկված են:
 3. Նա հարցրեց ինփ, թե արդյոք ես ուզում եմ մի գավաթ սուրճ ըմպել:
 4. Ո՞րն է տարվա ամենաերկար օրը:
 5. Այսօր շատ ավելի զով է, քան երեկ:

 

Պատասխանել են՝

Մանե Սարգսյանը սեպտեմբերի 19-ին: Պատասխանել եմ հաջորդ օրը սխալների ուղղումով:

Դիանա Մինդելին սեպտեմբերի 21-ին: Պատասխանը հրապարակել է իր բլոգում:

https://dianamindeli.blogspot.com/p/english.html

Սխալների ուղղումով պատասխանել եմ սեպտեմբերի 22-ին:

Ավետիս Տետեյանը սեպտեմբերի 23-ին: Պատասխանել եմ նույն օրը՝ սխալների ուղղումով ու բացատրություններով:

Լարիսա Սիրունյանը սեպտեմբերի 23-ին: Նույն օրը պատասխանել եմ սխալների ուղղումով:

Սեպտեմբերի 26-ին մասնակցելու ենք Լեզուների Եվրոպական օրվա տոնակատարությանը

Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 26-ին Եվրոխորհուրդը միջազգայնորեն նշում է «Եվրոպական լեզուների օր» տոնակատարությունը: Հայաստանում այս տոնակատարության համակարգողը մեր կրթահամալիրի լավ բարեկամ բանասիրական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր Մելանյա Աստվածատրյանն է: Մեր կրթահամալիրը մի քանի անգամ հաջողությամբ մասնակցել է այդ տոնակատարությանը: Տոնակատարությանը սովորաբար ներկա են լինում հյուրեր տարբեր Եվրոպական երկրների դեսպանատներից: Մասնակցությունը նպաստում է մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության տարածմանը: Երեք տարի առաջ մեր սովորողները ներկայացրեցին կրթահամալիրի կայքի օտարալեզու էջերը տարբեր լեզուներով: Երկու տարի առաջ մեր մասնակցությունը եղավ օտար լեզուներով բեմադրված փոքրիկ ներկայացումներով, երգերով:

Այս տարի կրթահամալիրի կյանքում մեծ տեղ գրավեցին միջազգային ճամբարները: Ուսումնական կյանքով է ապացուցվում, որ ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրում օտար լեզուների ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ուսումնական պարապմունքների միջոցով (կրթահամալիրում ուսուցանվում է 7 օտար լեզու ըստ ընտրության), այլ նաև՝ կրթական փոխանակումների, միջմշակութային հաղորդակցմանը նպաստող միջազգային ճամբարների միջոցով: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ կրթահամալիրի սովորողները մասնակցում են աշխատանքային տարբեր լեզուներով կազմակերպվող միջազգային ճամբարներին տարբեր երկրներում:  Եվրոպական լեզուների օրվա տոնակատարությանը միջազգային ճամբարներին մեր մասնակցության փորձը անգլերեն, ֆրանսերեն և վրացերեն կներկայացնեն մեր սովորողները:

Մոլդովայի խաղաղության ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Սահակյան Իլոնան և Սերոբյան Արեգը:  (Ղեկավար՝ Աշոտ Տիգրանյան)

Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարը անգլերեն կներկայացնեն Ղանդիլյան Մարինեն և Ասատրյան Նանեն: (Ղեկավար՝ Տաթև Աբրահամյան)

Մանավիի միջազգային ճամբարը

Վրացերեն կներկայացնեն Նարե Խաչատրյանը և Մերի Զաքոյանը (Ղեկավար՝ Ռինա Շագինյան)

Փարիզի կրթական փոխանակումների ճամբարը

Ֆրանսերեն կներկայացնեն Լիլիթ Գաբրիելյանը և Նիզիբլյան Վայքը: (Ղեկավար՝ Կարինե Թևոսյան)

 

 

 

 

Մենթոր ուսուցչի աշխատանքը. այլոց փորձի ուսումնասիրում

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի

Ամերիկյան «Encompassing Education– Ներառող կրթություն» էլեկտրոնային մանկավարժական բլոգ-ամսագրում հրապարակված է Դիանա Մակ-Քինլիի հոդվածը՝ «The Importance of Mentoring New Teachers – Սկսնակ ուսուցիչների մենթորության կարևորությունը» վերնագրով: Հոդվածի հեղինակը` վերլուծելով Լիզ Ռիգսի «Ինչու՞ են ուսուցիչները ազատվում իրենց աշխատանքից (սկսնակ ուսուցիչների մոտ 50%-ը)» ուսումնասիրությունը, եկել է այն եզրակացության, որ բոլոր սկսնակ ուսուցիչները պետք է ունենան իրենց մենթոր ուսուցիչը, որպեսզի չհիասթափվեն իրենց մանկավարժական գործունեության առաջին տարիներին: Ինչու՞ են սկսնակ ուսուցիչները հիասթափվում իրենց աշխատանքից: Լիզ Ռիգսը սոցհարցումներ է  արել տասնյակ աշխատող և իրենց աշխատանքը թողած նախկին ուսուցիչների և պարզել, որ դրա առաջին պատճառը ուսուցչի նկատմամբ հարգանքի պակասությունն է: Ուսուցիչը որևէ բան ասելու իրավունք չունի՝ նրանց կարծիքը չեն լսում, նրանց ասվում է ինչ անել: Առարկայական ծրագիրը կազմվել է առանց ուսուցչի: Աշխատանքին նվիրված, մեծ պատասխանատվությամբ ու խանդավառությամբ օժտված ուսուցիչը ջանում է իրականացնել գրված ծրագրի յուրաքանչյուր տառը, բառն ու միտքը և շատ շուտով արդեն հոգնատանջված ու հյուծված է լինում: Այս վիճակին էլ գումարվում է նրա ցածր աշխատավարձը (սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը մոտ  $ 3000 է) և նա ստիպված է լինում թողնել իր աշխատանքը: Մենթոր ուսուցիչն, իհարկե, չի կարող բարձրացնել սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը, բայց նա կարող է ազատել սկսնակ ուսուցչին առաջին աշխատանքային օրերի, շաբաթների, ամիսների ու տարիների սթրեսային իրավիճակներից`փոխանցելով նրան ուսուցիչ-սովորող սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված միջանձնային ճիշտ փոխհարաբերությունների, դասի ու ամբողջ օրվա պլանավորման, առարկայական ծրագրի իրագործման փորձված գործառույթների, ուսումնական նախագծերի իրականացման վերաբերյալ իր անձնական`տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը:

Մենթորը սովորաբար տարիների վաստակով բազմափորձ ուսուցիչ է, ով ոչ միայն փոխանցում է կրթական ու առարկայական ծրագիրն իրականացնելու իր սեփական փորձը սկսնակ ուսուցչին, այլ նաև ներառում է նրան տվյալ դպրոցին հատուկ կրթական ու մշակութային կյանքին: Այսառումով յուրահատուկ է մեր կրթահամալիրի մենթոր ուսուցչի աշխատանքը, քանի որ մեր կրթահամալիրն իրականացնում է բլոգային ու նախագծային ուսուցմամբ հեղինակային այլընտրանքային կրթական ծրագիր:

Մենթոր ուսուցիչը նշանակվու՞մ է, թե՞ ընտրվում

Սովորաբար դպրոցի տնօրենն է նշանակում մենթոր ուսուցիչներին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ համագործակցության արդյունավետությունը ավելի բարձր է լինում, երբ ուսուցիչն է ընտրում իր մենթորին:

Իր մենթոր ուսուցչին ուղղված որքա՜ն գորովանք, սեր ու հարգանք կա ուսուցիչ Հիֆեր Ուոլփերթ-Գորենի ‹‹Every Teacher Needs a Mentor– Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մենթորի կարիք ունի›› հոդվածում: Լիզն այն մարդն է, ում հետ ես անհոգ ծիծաղում եմ ամեն ուրբաթ, երբ մենք փակում ենք մեր սենյակները ընդմիջման ժամին ու ծլկում ենք սրճարան: Նա այն մարդն է, ով իմ ուղեղը վառ ու ստեղծագործ է պահում և չի թողնում, որ այն պատվի  պատվի ամենօրյա միօրինակության թանձր շղարշով: Նա է, որ վերջին պահին իմ դասի պլանն է կազմում, երբ ստիպված եմ լինում խնամել իմ հիվանդ երեխային: Լիզն առաջին մարդն է, ում հետ կիսում եմ իմ փոքրիկ հաղթանակները և շփոթեցնող պարտությունները: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ մի ‹‹Լիզի›› կարիք ունի: Մենթորներն ավելին են, քան ընկերները: Նրանք ոչ պաշտոնական ու ոչ ցուցադրական ձևով են փոխանցում իրենց գիտելիքներն ու փորձը: Նրանք թողնում են, որ խոսես ու արտահայտես քո մտքերը, լուծումներ առաջարկես, բայց կանգնեցնում են, չեն համաձայնվում, երբ սխալ ուղղությամբ ես գնում: Նրանք օգնում են, որպեսզի ձևավորես կրթական սկզբունքներով  քո սեփական վստահ ձանն ու խոսքը:

Ամերիկյան ‹‹Education Week – Կրթական շաբաթ›› էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված են մենթոր ուսուցիչ Քիմբերլի Լոնգի առաջարկած ութ անհրաժեշտ որակները այն վաստակաշատ ու բազմափորձ ուսուցիչների համար, ովքեր ուզում են ստանձնել մենթոր ուսուցչի պատասխանատվությունը:

Հարգանքը  միջանձնային փոխհարաբերությունների առաջին որակն է, որը պետք է ձևավորվի մենթորի և սկսնակ ուսուցչի միջ: Հարգանքը մի օրում չի ձևավորվում: Այն վաստակում են ժամանակի ընթացքում՝ միջանձնային փոխհարաբերությունների չնչին թվացող մանրուքներում, գիտելիքի ու փորձի փոխանցման անկեղծ ու ոչ պաշտոնական զրույցներում:

Լսելը – Սկսնակ ուսուցչին համբերատար ձևով լսելը օգնում է մենթորին ավելի լավ ճանաչել նրան, ավելի լավ, քան առաջին քայլերն անող ուսուցիչը կարող էր սպասել: Լսելով նրան մենթորը հասկանում է, թե երբ է սկսնակ ուսուցիչը լարված լինում վատ վարք ունեցող սովորողների պատճառով, երբ է ինքնավստահ լինում և երբ է օրն ամբողջությամբ հաջողված լինում: Այդ ամենը համակցելով ու վերլուծելով՝ մենթորը կարողանում է ճիշտ ձևով օգնության ձեռք մեկնել:

Մարտահրավերներ նետելըԼավ մենթոր ուսուցիչը չի թողնում հանգստանալ ձեռք բերածով ու մնալ գտնված հարմարավետ հունի մեջ: Նա անընդհատ արթուն է պահում սկսնակ ուսուցչին, օգնում է նրան գտնելու ինքնազարգացման նոր ուղիներ՝ փնտրելով և փորձարկելով դասավանդման նոր մեթոդներ: Մենթորը նաև խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես ճիշտ արձագանքել  ուսումնական պարապմունքի ընթացքում հանդիպող տարբեր իրավիճակներում:

Համագործակցելը Մենթոր ուսուցիչը կազմակերպում է սկսնակ ուսուցիչների աշխատանքային հանդիպումներ: Այդ հանդիպումները երկուստեք շահավետ են լինում, քանի որ հանդիպման ավարտին ունենում են նոր գաղափարներ, դժվար իրավիճակները հաղթահարելու նոր ռազմավարություններ:

Հաջողությունը գնահատելը  – Մենթոր ուսուցիչը անկեղծորեն ուրախանում և նշում է իր սկսնակ ուսուցչի ամենափոքր ձեռքբերումները: Չէ՞ որ նրա հաջողությունը նաև մենթորի հաջողությունն է:

Ճշմարտությունն ասելը  – Ազնվությունը ցանկացած փոխհարաբերության հիմքն է: Մենթորը պետք է ճիշտն ասի իր սկսնակ ուսուցչին, օգնի նրան հասկանալու և յուրացնելու դպրոցի ‹‹կարելիների›› և ‹‹չի կարելիների›› քաղաքականությունը ու շատ այլ բաներ, որոնք չեն սովորեցնում համալսարաններում:

Ապահով լինելը – Սկսնակ ուսուցիչը պետք է զգա, որ նորմալ է սխալվելը և այդ մասին մենթորին ասելը: Մենթորին սխալվելու իրողությունը վստահելը և օգնություն ակնկալելը նրանց փոխհարաբերության հիմնաքարային որակներից է: Երբ սխալը խոստովանվում է, մենթոր ուսուցիչը պետք է զգույշ լինի իր պատասխան խոսքում՝ սկսնակ ուսուցչին չվիրավորելու համար: Այդ իրավիճակում ասված խոսքերը երկար են հիշվում: Սկսնակ ուսուցիչը պետք է վստահ լինի, որ իր մենթորը միշտ իր կողքին կլինի և իր սխալները չի քննարկի այլոց ներկայությամբ:

Կարեկցելը Մենթորը չի մոռանում, որ սկսնակ ուսուցիչը մարդ արարած է ու ապրում է իրական կյանքում, որը լի է ուրախ և տխուր միջադեպերով, և նա երբեմն կարող է դասարան մտնել դրսի կյանքի բեռն ուսերին:  Պետք է կարողանալ լսել նրան, ժպտալ և նույնիսկ՝ գրկել ու մխիթարել: Մի խոսքով՝ լինել նրա պաշտոնապես նշանակված, բայց իսկական ընկերը:

 

Մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմումը      

Բրիտանական Խորհուրդը մշակել է մենթորական աշխատանքի ծրագրի կազմման հիմնադրույթները՝ քայլ առ քայլ (Setting up a mentoring programme):

Քայլ առաջին. Որոշվում է սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կարելի է կազմել նրա մասնագիտական զարգացման ուղղությունները:

Նախքան սկսնակ ուսուցչի հետ առաջին հանդիպումը մենթոր ուսուցիչը նրան խնդրում է ինքնագնահատման ձևով ներկայացնել իր ուսումնական պարապմունքների հաջողված և զարգացման կարիք ունեցող կողմերը: Կարելի է նաև այս մասին տեղեկություններ ստանալ սովորողներից, մասնախմբի ղեկավարից:

Քայլ երկրորդ. Կազմակերպվում է սկզբնական հանդիպումը և որոշվում է հետագա հանդիպումների շրջանակը ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում:

Այս հանդիպումը ավելի շատ հետազոտական է: Միասին քննարկվում են սկսնակ ուսուցչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որից ելնելով էլ կազմվում է մեթոդոլոգիական օգնության ուղղվածությունը:

Քայլ երրորդ. Ապահովվում են մենթորի և սկսնակ ուսուցչի համագործակցության պայմանները:

Որոշվում է հանդիպումների ժամանակացույցը, որի համար դասացուցակը կազմելիս նախատեսվում են ազատ ժամեր և′ սկսնակ ուսուցչի և′ մենթորի համար, ինչպես նաև՝ մի խաղաղ վայր միասին աշխատելու համար:

Քայլ չորրորդ.  Ստուգվում է, թե արդյոք ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը հաշվի է առնում սկսնակ ուսուցիչմենթոր համագործակցության կարևորությունը:

Սկսնակ ուսուցչի ուսումնական պարապմունքներով ծանրաբեռնվածությունը և արտադասարանական աշխատանքները չեն կարող խանգարել մենթոր ուսուցչի հետ իր ծրագրած աշխատանքին:

 

Մենթորական աշխատանքի ֆիննական խմբային մոդելը

2006-ին Ֆինլանդիայի հանրակրթական համակարգում ներդրվեց և մինչև հիմա գործում է մենթորական աշխատանքի խմբային մոդելը: Մեկ + մեկ՝ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչ մոդելի փոխարեն սկսեց գործել մեկ + խումբ՝ բազմափորձ ու վաստակաշատ մեկ մենթոր ուսուցիչ + սկսնակ ուսուցիչների խումբ մոդելը: Մենթոր ուսուցիչը ամիսը մեկ անգամ հանդիպում է սկսնակ ուսուցիչների խմբին: Հանդիպման վայրերը կարող են տարբեր լինել՝ դպրոցի գրադարանում, սրճարանում, թանգարանում, ուսուցիչներից մեկի տանը, կամ մի որևէ այլ խաղաղ տեղ: Հանդիպում-հավաքը տևում է 1,5-ից 3 ժամ՝ ուսումնական պարապմունքներից հետո: Հանդիպման ընթացքում ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում քննարկում են ձեռքբերումները, տարբեր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները, իրականացվում է առաջավոր փորձի փոխանակում:

Կարծում եմ, որ մեր կրթահամալիրում հաջողությամբ կարող ենք համակցել մենթորական աշխատանքի ամերիկյան անհատական և ֆիննական խմբային մոդելները:

Ինչպիսի՞ն է ձեր կարծիքը:

 

Օգտագործված աղբյուրները

 

The Role of Teacher as Mentor

http://norssiope.fi/norssiope/mentoring/aineistot/pdf_materials/zachary_role_teacher_mentor.pdf

 

Every Teacher Needs a Mentor

https://www.edutopia.org/article/every-teacher-needs-mentor

 

The Importance of Mentoring New Teachers

http://www.incompassinged.com/2017/07/14/the-importance-of-mentoring-new-teachers/

 

Introduction to supporting and mentoring teachers

https://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/teacher-educator-framework/supporting-and-mentoring-teachers/introduction-supporting-and-mentoring-teachers

 

Setting up a mentoring programme

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/setting_up_a_mentoring_programme_v1.pdf

 

Observation as a teacher development tool

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/observation_as_a_teacher_development_toolv1.pdf

 

Mentor’s Feedback

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/feedback_mentor_observation_v1.pdf

 

Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer Group of Mentoring

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1554601

 

The Finnish Peer Group Mentoring Model

https://www.nyutdannede.no/media/1179/ossava-verme-finland.pdf

Առաջադրանք անգլերենից. Միջին դպրոց. սեպտեմբերի 7-ին

Answer the following questions.

Where are you temporarily (ժամանակավորապես) living now?

Do you like the city you are living in?

Do you go to school in that country or are you taking only this dinstance form of education?

2019-2020 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի իմ անհատական աշխատանքային պլանը

Ուսումնական պարապմունքներ

Անգլերեն եմ դասավանդելու կրթահամալիրի հեռավար ուսուցման մեջ ներգրավված սովորողներին:

Աշխատանքային շաբաթական ժամաքանակը՝ չնորմավորված ոչ պակաս, քան 12 ժամ հեռավար ուսուցում. Ավագ դպրոց –  , Միջին դպրոց – , Դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններ: Աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն. Աշխատանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ դաս-առաջադրանքների կազմում, սովորողների պատասխանների ստուգում, սխալների ուղղմանն ուղղված բացատրություններով պատասխանների կազմում, հեռավար ուսուցման բլոգավարություն:

Քոլեջ – «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների խումբ – 6 ժամ  (հնարավոր է ավելանա ևս մեկ խումբ): Աշխատանքի վայրը՝  Քոլեջ

Ուսումնական պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակ՝ 18 (22)

Լրացուցիչ հետազոտական, ստեղծագործական աշխատանք

«Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում» մասնագիտության անգլերենի դասընթացի կազմում – 3 ժամ:

Ուսումնական կայքի սպասարկում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար – 3 ժամ . աշխատանքի վայրը՝ Մեդիա կենտրոն, տուն:  https://mskh.am/en

Դպիրի անգլերեն էջի խմբագրում, հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածում անգլիալեզու ընթերցողների համար, – 2 ժամ.  https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/415

Մենթորական աշխատանք օտար լեզու դասավանդողների հետ – 2 ժամ

Անգլերենի և ռուսերենի ֆլեշմոբների համակարգում  – 2 ժամ

Հետազոտական աշխատանք մանկավարժական ակումբում. մասնավորապես՝ այլոց փորձի ուսումնասիրում -3 ժամ

 

Ընդամենը՝ 33 ժամ

 

Հունիսի 17-21 մանկավարժական ճամբարի ընթացքում իմ աշխատանքը Քոլեջում

Հունիսի 17–21-ը Քոլեջում

9:00-11:30

 • Փառատոնային նախագծերին վերաբերող թարգմանչական աշխատանք Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության սովորողների հետ:
 • 2019-2020 ուսումնական տարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանի այլ բաղկացուցիչների քննարկում Քոլեջի ղեկավարի հետ:
 • Քոլեջի ‹‹Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում›› մասնագիտության անգլերենի 2019-2020 ուստարվա անգլերենի դասընթացի մշակման աշխատանքներ:

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքներ հունիսի 17-21-ի մանկավարժական ճամբարում

Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաքները Մայր դպրոցում

Հունիսի 17-ին

12։00-13։30 – 2019-2020 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքներ. Օտար լեզու դասավանդողների հավաք ‹‹ծրագրային-մեթոդական փաթեթի ամառային մշակման նախագծեր. առաջարկությունների ներկայացում›› օրակարգով. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 18-ին

12:00 – 13:30 – ‹‹Գնահատումը կրթահամալիրում 2018-2019 ուստարում և առաջարկություններ 2018-2020 ուստարվա համար››. ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

Հունիսի 20-ին

12:00-13:30 Օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքային հավաք՝ ‹‹Բլեյան կրթական բաց ցանց. 2018-2019 ուստարվա ընթացքում կատարված նախագծեր և 2019-2020 ուստարվա նոր նախագծերի առաջարկություններ››: Ներկայացնում և առաջարկում են դասավանդողները:

 

Teachers’ Choir Sebastatsies

 

Teachers’ Choir Sebastatsies was founded in 2012 with the initiative of the Educational Foundation ″Sebastatsiner″, the artistic director-conductor is Harutyun Topikyan, founder of Yerevan Chamber Choir, honored artist of RA.

It is an open quartet choir and consists of the pedagogical staff of the Educomplex. The choir performs spiritual and secular songs by Komitas, other medieval Armenian chants and the songs by modern Armenian composers, spreads them with educational-cultural-country study campaign concerts, educational liturgies, organizes national rituals and participates in them. The concerts are accompanied by the performances of the author educational programs and educational exchanges.

The choir performs songs in acting and ruined churches, in the areas of other historical monuments and museums, in the village and town squares, concert halls, contributes to the creation of pedagogical choirs.

In all its initiatives, the choir has the blessing and support of the Armenian Apostolic Church.

The choir disseminates its activities on the blog.

The Choir Sebastatsies always gives immediate respond to the invitations to give concerts in Armenia and outside Armenia.

The trainings of the choir are open, and are organized in the Sebastia Concert Hall of the Educomplex Mother School on Tuesdays and Thursdays at 15:15 – 16:30.

Artistic Director: Harutyun Topikyan, tel: 091429234

Choir Director: Armine Topchyan, tel: 093309389, topchik@mskh.am

Director of “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex: Ashot Bleyan, tel: 094431099, bleyan@mskh.am

 

 

Երկրագործ-պարտիզպան սեբաստացիների հունիսի 5-ի ուղերձը

Ուսումնական աշխատանք. թարգմանում ենք անգլերեն

Մենք մեր համայնք Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի իշխանություններին դիմում ենք մեր անմիջական շրջակա միջավայրի պաշտպանված, անվտանգ, խնամված պահելու միասնական խնդրով։

Քաղաքը շարունակ մաքուր, խնամված, կանաչ պահելու գործը մերն է՝ քաղաքացունը, բոլոր տարիքների բնակիչներինը. թողե՛ք մեզ։ Դուք մեզ՝ երկրարագործ-պարտիզպան երևանցիներիս աջակցություն-սպասարկումն ապահովեք այնպես, որ՝

 • կանաչին-ծառին-թփին, միջթաղային անցումին, խաղահրապարակին, պուրակին հատկացված հողը՝ պետական-համայնքային, բոլորիս սեփականությունը, այլ նպատակի չծառայի, չօտարվի, չանապատանա.
 • երկրագործ-պարտիզպանը ժամանակին ու կարգով ունենա անհրաժեշտը՝ ոռոգման ջուր՝ անխախտ ռեժիմով, ստանա ոռոգման համակարգի ստեղծման-նորոգման, կանաչի խնամքի-սպասարկման միասնական ծառայություններ։

Մենք ստանձնել ենք մեր մանկավարժության բաց ֆիզիկական աշխարհի՝ կրթահամալիրին հանձնված ու հարակից տարածքների, մեր կրթական պարտեզի շուրջտարյա, ամենօրյա խնամքը՝ որպես ուսումնական աշխատանք։ Հրապարկեք ոռոգման ջրի ռեժիմը կրթահամալիրի բանգլադեշում, նրա շրջակա միջավայրում, որ ամռան տապին մեր ստեղծած կանաչ լանջերը, մեր պարտեզները, մարգագետինները, պուրակները խնամված մնան՝ որպես թավիշ-աճող-տարածվող օազիս։ Եվ ապահովեք, որ թաղամասի մյուս ուսումնական հաստատություններին, այլ կազմակերպություններին, բնակելի շենքերին նպատակային օգտագործման հանձնված հողը խնամվի այնպես, որ բնակելի արվարձանում բոլորիս կրթական պարտեզը միասնական-ներառական լինի։

Միացեք մեզ։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆի 57, հեռախոս՝ 747246, info@mskh.am

 

Հունիսի 5-ին՝ կրթահամալիրում շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջազգային օրվա  ստուգատեսի հրավեր։

 

We appeal to the authorities of the municipality of Malatia-Sebastia District in Yerevan, with a joint heartfelt request to maintain our community immediate surroundings protected, secure, safe and well cared of.

The work of keeping the city always clean, well cared of and green is ours: citizens’, inhabitants’ of all ages. Leave it to us. Your task is to provide us, farmer-gardener citizens of Yerevan, with a support-service, so that:

 • the state-community piece of land allocated to greenery, inter-block passages, playgrounds, parks may not serve for other purposes, may not be alienated or become desolated.
 • Farmer-gardeners can get all the necessary things in time: irrigation water in uninterrupted mode, get joint services of creation and renovation of irrigation systems and maintenance of greenery.

We have taken over all the year round, day-to-day care of our educational garden, the open physical world of our pedagogy and the adjacent territories of the Educomplex, as a form of educational work. Publish the irrigation water regime in the Educomplex Bangladesh (the South-West district of Yerevan) and in its surroundings, so that our green slopes, our gardens, meadows, lawns and parks can remain as a growing green oasis in the heat of the summer. And ensure that the land allocated to other educational institutions, other organizations, residential buildings for the purposeful use, will be taken care of with the same approaches so that our educational garden in the residential suburb can be inclusive.

Join us!

″Mkhitar Sebastatsi″ Educational Complex, Raffi 57, tel: 747246 info@mskh.am

 

Դաս-առաջադրանքհեռավար ուսուցման 5-րդ դասարանի համար

Little և few, a little և a few

Little water – քիչ ջուր, little butter-քիչ կարագ (little-ը «քիչ» իմաստով օգտագործվում է անհաշվելի գոյականների հետ)

few chairs – քիչ աթոռ, few pencils – քիչ մատիտ (few-ն օգտագործվում է հաշվելի գոյականների հետ )

a little – մի քիչ

a few – մի քանի

much water – շատ ջուր, much cheese-շատ պանիր,

many balls – շատ գնդակ, many tables – շատ սեղան

some  և any

There are some apricot trees in the garden.

Հարց տալիս և ժխտելիս some-ի փոխարեն գործածվում է any

Are there any apricot trees in the orchard?

There aren’t any apricot trees in the orchard.

I. Choose the right word

 1. He has got (much, many) friends in Yerevan.
 2. Has she got (some, any) friends in Gyumri?
 3. You should use (little, few) salt.
 4. I have got (a little, a few) friends in Vanadzor.
 5. There are (little, few) chairs in the hall. We need 2 more chairs.

II. Translate into English

 1. Ես շատ ջուր եմ խմում ամռանը:
 2. Շատ ծիրանենի կա մեր այգում:
 3. Ես քիչ ջուր եմ խմում ձմռանը:
 4. Ես աշխատում եմ այստեղ: Ինձ մի քանի մեխ (nail) տուր:
 5. Դուք շատ եք աշխատում և քիչ եք ուտում: Դուք պետք է քիչ աշխատեք և շատ ուտեք:
 6. Սեղանի վրա կա՞ն գրքեր: Ո՚չ, սեղանի վրա գրքեր չկան:

Խոհեր մի թարգմանությունից հետո

Անգլերեն էի թարգմանում Հասմիկ Ղազարյանի ‹‹Կրթության նպատակը՝ սեփական արժեքներ›› հոդվածը: Հոդվածը իմաստավորվեց ու հետաքրքիր դարձավ, երբ հասա  Մահաթմա Գանդիի այս տողերին՝

Քո հավատամքը համապատասխան է քո մտքին,
Քո միտքը համապատասխան է քո խոսքին,
Քո խոսքը համապատասխան է քո գործողությանը,
Քո գործողությունը համապատասխան է քո սովորությանը,
Քո սովորությունները համապատասխան են քո արժեքներին,
Քո արժեքները համապատասխան են քո ճակատագրին։
Գանդի

Երբ որևէ հոդվածում մի հայտնի մարդու գրածներից մեջբերում եմ հանդիպում, անմիջապես չեմ սկսում այդ տողերը հայերենից անգլերեն թարգմանել: Աշխատում եմ գտնել անգլերեն բնագիրը: Որոնեցի ու գտա Ռոբերտո Վիլարի ուսումնասիրության մեջ: Մահաթմա Գանդիի անգլերեն տեքստը: Արեցի այդ տեքստի իմ թարգմանությունը, որից հետո այդ իմաստուն մտքերի հետաքրքիր զարգացումներ գտա: Այսուհետ բոլոր տեքստերի հայերեն թարգմանություններն իմն են:

Mahatma Gandhi:

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

 

Մահաթմա Գանդի

«Ձեր համոզմունքները դառնում են ձեր մտքերը,

Ձեր մտքերը դառնում են ձեր խոսքերը,

Ձեր խոսքերը դառնում են ձեր գործողությունները,

Ձեր գործողությունները դառնում են ձեր սովորությունները,

Ձեր սովորույթները դառնում են ձեր արժեքները,

Ձեր արժեքները դառնում են ձեր ճակատագիրը››:

 

Ռոբերտո Վիլարը այն կարծիքին է, որ, միգուցե, Մահաթմա Գանդիին խորհելու առիթ է տվել բուդդայական այս տեքստը:

The original boudhist text

The thought manifests as the word,
The word manifests as the deed,
The deed develops into habit,
And the habit hardens into character.
So watch the thought and its way with care,
And let it spring from love
Born out of concern for all beings.

 

Բնագիր բուդդայական տեքստ

Միտքը որպես խոսք է արտահայտվում,

Խոսքը՝ որպես գործողություն,

Գործողությունը զարգանում ու սովորություն է դառնում,

Սովորությունն էլ կարծրանում է ու բնավորություն դառնում:

Ուրեմն՝ զգոն եղեք ձեր մտքի ու նրա արտահայտման ձևի նկատմամբ,

Եվ թող այն սիրուց բխի,

Մտահոգածին՝ բոլորի հանդեպ:

 

 

 

Իսկ Մարգարետ Թետչերն էլ իր ելույթում ասել է, որ իր հայրն է միշտ կրկնել այս իմաստուն մտքերը:

Margaret Thatcher:


“Watch your thoughts for they become words.
Watch your words for they become actions.
Watch your actions for they become habits.
Watch your habits for they become your character.
And watch your character for it becomes your destiny.

What we think, we become.
My father always said that… and I think I am fine.”

 

Մարգարետ Թետչեր

Հսկեք ձեր մտքերը՝ նրանք խոսքեր են դառնում,

Հսկեք ձեր խոսքերը՝ նրանք գործողություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր գործողությունները՝ նրանք սովորություններ են դառնում,

Հսկեք ձեր սովորությունները՝ նրանք բնավորություն են դառնում,

Հսկեք ձեր բնավորությունը՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

Մենք դառնում ենք այն, ինչի մասին մտածում ենք:

Իմ հայրն էր միշտ դա ասում:

 

Իսկ ի՞նչն է եղել հին չինական ասույթի սկզբնաղբյուրը, որի հեղինակն անհայտ է:

A Chinese proverb expresses the same idea.

The author is unknown

 

Be Careful of Your Thoughts: They Control Your Destiny

Be careful of your thoughts, for your thoughts become your words.
Be careful of your words, for your words become your actions.
Be careful of your actions, for your actions become your habits.
Be careful of your habits, for your habits become your character.
Be careful of your character, for your character becomes your destiny.

 

 

Նույն միտքն է արտահայտում մի չինական ասույթ: Հեղինակն անհայտ է:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր ճակատագիրն են վերահսկում:

 

Ուշադիր եղեք ձեր մտքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր խոսքերն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր խոսքերի հանդեպ՝ նրանք ձեր գործողություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր գործողությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր սովորություններն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր սովորությունների հանդեպ՝ նրանք ձեր բնավորությունն են դառնում,

 

Ուշադիր եղեք ձեր բնավորության հանդեպ՝ այն ձեր ճակատագիրն է դառնում:

 

 

Թարգմանչի կողմից.

Տեղին է այստեղ հիշել Օստապ Բենդերի խոսքն ուղղված Ադամ Կոզլևիչին. ‹‹Ես մի օր արթնացա ու սիրուց ոգևորված պահին մի բանաստեղծություն գրեցի՝

Я помню чудное мгновение,

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное видение,

Как гений чистой красоты.

Բայց հետո խոր հիասթափություն ապրեցի, երբ հիշեցի, որ այս տողերը գրել է Ա.Ս. Պուշկինը››:

Այցելում ենք Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան – We are Visiting Avetik Isahakyan’s Home Museum in Yerevan

 

2017-05-09

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

Avetik Isahakyan was very much loved and respected by Armenians. Many of his poems became lyrics of songs. The lyrics of these songs are so close to the soul of Armenian country life that common people know for sure these songs to be folk songs. He was also a great patriot.

Hey, my fatherland, how lovely you are!
Your mountain peaks are lost in the mists of heaven.
Your waters are sweet, your breezes are sweet;
Only your children are in seas of blood.… Translation by Alice Stone Blackwell

Է՜յ, ջան-հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես,
Սարերըդ կորած երկնի մովի մեջ.
Ջրերըդ անո՛ւշ, հովերըդ անո՛ւշ,
Մենակ բալեքըդ արուն ծովի մեջ:

Avetik Isahakjan lived in this house for ten years, from 1947-1957.

250px-Ավետիք_Իսահակյան

 

Աշոտ Բլեյանի «Manifesto of General Educationon March, 2019» գրի հրապարակումը Linkedin-ում

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6512243843310718976/

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. 21-ը հունվարի

Our previous lesson was about describing people. Today’s lesson is about the place where we live.

I live in Yerevan. It is the capital city of the Republic of Armenia. Although Yerevan is an ancient city it looks like a newly built one. They say that Yerevan is 2800 years old but you can hardly find a house which is more than 100 years old. Anyway, I love Yerevan. The population of Yerevan is more than one million. The center of the city is Republican Square. It is considered to be one of the most beautiful squares in the world. It has a pool with tens of dancing fountains with light effects. One can also admire the Opera House which is not far from Republican Square. In front of the Opera House, there is a square which has two names: Theatrical Square and Freedom Square. There are a lot of public gardens in Yerevan. Tourists say that, first of all, they are impressed by the great number of fountains of drinkable water everywhere in the city. They are also impressed by the friendly atmosphere in our city.

Artem Kirakosyan and Ashot Hovhannisyan, can you describe the place where you are living now? I will publish your descriptions on the English page of our school website.

 

Իսկապես կրթված լինելու մասին

Նոամ Չոմսկի

Без названия (5)

Հեղինակի մասին.

Նոամ Չոմսկին ամերիկյան նշանավոր տեսական լեզվաբան է, աշխարհաճանաչողական գիտնական և փիլիսոփա, ով արմատապես փոխեց լեզվաբանության ասպարեզը՝ ընդունելով, որ լեզուն եզակիորեն մարդկային իրողություն է և հիմնված է նրա ճանաչողական կարողությունների վրա: Ըստ նրա տեսության՝ մարդու ուղեղի բնածին հատկանիշներն են ծնունդ տալիս և′ բանավոր խոսքին, և′ քերականությանը: Նոում Չոմսկին «ճանաչողական հեղափոխության» և «վերլուծական փիլիսոփայության» ամենաակնառու դեմքն է: Նրա գիտական հետազոտությունների լայն ազդեցությունը տարածվում է նաև համակարգչային գիտության և մաթեմատիկայի վրա:

Իր ամբողջ գիտակցական կյանքում Նոամ Չոմսկին նաև ակտիվ քաղաքացի-մտավորական է եղել: Երբ ԱՄՆ ներգրավված էր Վիետնամական պատերազմում, Նոամ Չոմսկին այդ պատերազմի ամենաակտիվ հակառակորդներից էր և գրեց  «Մտավորականների պատասխանատվությունը» հակապատերազմական էսսեն ու դարձավ այն ժամանակվա ԱՄՆ նախագահ Նիկսոնի թշնամին:

 2018-ի դեկտեմբերին Նոամ Չոմսկին դարձավ 90 տարեկան:

Ես Նոում Չոմսկին եմ, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի թոշակի անցած պրոֆեսոր եմ: Ինստիտուտում աշխատել եմ 65 տարի:

Կարծում եմ, որ ավելի լավ չեմ պատասխանի այն հարցին, թե ինչ է նշանակում իսկապես կրթված լինելը, քան եթե հետ գնամ և տվյալ նյութի մասին մի քանի դասական տեսակետներ արտահայտեմ: Օրինակ՝ ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնադիր, մեծ հումանիստ, լուսավորության դարաշրջանի ակնառու ներկայացուցիչ Վիլհելմ Հումբոլդի արտահայտած տեսակետները, ով կրթության և մարդու զարգացման մասին շատ է գրել և, իմ կարծիքով, հիմնավոր կերպով պնդում էր, որ մարդ արարածին ինքնիրացված համարելու գլխավոր սկզբունքը և պահանջմունքն այն է, որ նա կարողանա անկախ, առանց արտաքին վերահսկողության հարցադրումներ անել և կառուցողաբար ստեղծել:

Այս միտքը ժամանակակից պատկերացմամբ մի ֆիզիկոս է արտահայտել հենց այստեղ: Նա իր ուսանողներին ասում էր, որ կարևոր չէ, թե ինչ են իրենք ուսումնասիրում դասապրոցեսի ընթացքում: Կարևորն այն է, թե ինչ են իրենք բացահայտում:

Այս տեսակետից իսկապես կրթված լինել նշանակում է հարցադրումներ անողի վիճակում լինել և ստեղծել քեզ հասանելի ռեսուրսների հիման վրա, որոնց դու հասկանում ես և գոհունակությամբ ընդունում:

Իմանալ, թե որ կողմը նայել, իմանալ, թե ինչպես ձևակերպել լուրջ հարցերը, կասկածել ընդունված ստանդարտ ուսմունքներին, գտնել սեփական ուղին, ձևակերպել այն հարցերը, որոնց պատասխանները արժանի են գտնելու և որոնել այն արահետը, որով գնալու ես, որպեսզի գտնես պատասխանը:

Դա նշանակում է իմանալ, շատ բաներ հասկանալ, բայց ուղեղում ամբարված գիտելիքից շատ ավելի կարևոր է իմանալ, թե որ կողմը նայել, ինչպե՞ս նայել, ինչպե՞ս հարցադրում անել, ինչպե՞ս մարտահրավեր նետել, ինչպե՞ս գործել անկախ, ինչպե՞ս այլոց հետ համերաշխ համագործակցությամբ դիմագրավել աշխարհի մատուցած և քո  հարցադրումների, հետազոտությունների, ինքնակրթության արդյունքում առաջացած մարտահրավերները:

Ահա թե ինչպես պետք է կրթական համակարգը զարգացնի անձին մանկապարտեզից մինչև դպրոցն ավարտելը, և երբեմն, լավագույն դեպքերում, դա այդպես է լինում, ինչը մարդկանց դարձնում է, առնվազն իմ չափորոշիչներով, լավ կրթված:

 

   

Իմ հոկտեմբերյան հաշվետվությունը

Համակարգել եմ անգլերենի և ռուսերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբները: 

Հեռավար ուսուցման իմ բոլոր առաջադրանքները ուղեկցվել են դասերի շարադրանքներով: Փաստորեն դրանք եղել են դաս-առաջադրանքներ: Սովորողները կարդացել են իմ կազմած դասերը, կատարել են դրանք և ուղարկել ինձ և համապատասխան դպրոցների գրասենյակների ղեկավարներին: Սովորողների պատասխանները իմ ուղղումներով հրապարակված են առաջադրանքնրի տակ:

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար: Հոկտեմբերի 28 

Դաս-առաջադրանք Միջին և Ավագ դպրոցների հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար: Հոկտեմբերի 22

Դաս-առաջադրանք 5-րդ դասարանի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար  հոկտեմբերի 15-ին

Դաս-առաջադրանք Ավագ դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար հոկտեմբերի 12-ին

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 12-ին 

Դաս-առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 9-ին  

Առաջադրանք Միջին դպրոցի հեռավար ուսուցմամբ սովորողների համար. հոկտեմբերի 2-ին

Թարգմանչական աշխատանք

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Կրթությունը՝ խաղաղության գործիք – Education as a Peace Tool» ներկայացումը 

Սուսան Մարկոսյանի հանձնարարությամբ անգլերենից հայերեն եմ թարգմանել «Սինգապուրում երեխաներն այլևս քննության արդյունքներով չեն գնահատվի» հոդվածը, որը բավականին մեծ արձագանք ստացավ մեր կայքում և ֆեյսբուքում:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի մանկավարժական օրագրի քաղվածքներից կազմված հոդվածը «Քայլ արա ու միացիր ցանցին – Make a Step, Join Bleyan Educational Network»

Անգլերեն եմ թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի միջազգային հոդված-նախագիծը «Տնից տուն. մարդիկ, ճակատագրեր – From Home to Home: People, Fates»

Անգլերեն եմ թարգմանել Հասմիկ Ղազարյանի հոդվածը «Համագործակցային ուսուցման հնարավորությունները – The Opportunities of Cooperative Learning»

Այլոց փարձի ուսումնասիրություն

Ներառական կրթություն. «Երբ դասարանում ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ կան»

Արտագնա դաս Ֆրանկոֆոնիայի ավանում 

Քոլեջի ուսանողների և Գայանե Թերզյանի հետ արտագնա դաս կազմակերպեցինք Ֆրանկոֆոնիայի ավանում:

Կներե՚ք, որ ֆրանսերեն չեմ խոսում

I am Sorry, I Can’t Speak French.

Մասնակցություն մանկավարժական աշնանային ճամբարին

Օտար լեզու դասավանդողների հավաքները

mskh.am կայքի անգլերեն էջի սպասարկումը

Երբ պատժում ենք սովորողին, պատժում ենք նաև ինքներս մեզ (այլոց փորձի ուսումնասիրություն)

Մարմնական պատիժը

 

Աշխարհի 100 երկրներում արգելված է մարմնական պատիժը հանրակրթական դպրոցներում:

1979 թվականին Շվեդիան առաջին երկիրն էր, որ արգելեց մարմնական պատիժը: Ռուսաստանում և նախկին Խորհրդային հանրապետություններում մարմնական պատիժը «ձևականորեն» արգելվել է 1917 թվականին և ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, ուսուցչին ազատում են աշխատանքից, եթե նա ձեռք է բարձրացնում սովորողի վրա:

Մեծ Բրիտանիայում մարմնական պատիժը արգելվել է 1986 թվականին:

Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրներից միայն Սինգապուրի դպրոցներում սովորող տղաների համար է մարմնական պատիժը օրինական:

Ֆինլանդիայում արգելվել է մարմնական պատիժը դպրոցներում 1914 թվականին, իսկ 1984 թվականից ծնողներին նույնպես արգելվում է ծեծելով պատժել իրենց երեխաներին: Այդուհանդերձ, ըստ Ֆինլանդիայում անցկացված 2010 թվականի հարցման՝ երկրի դպրոցականների մեծամասնությունը կողմ է, որպեսզի մարմնական պատիժ սահմանվի իրենց համար:

ԱՄՆ-ի 19, հիմնականում հարավային նահանգներում, մարմնական պատիժ են կիրառում հանրակրթական դպրոցներում:

1977 թվականին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանը հաստատեց, որ մարմնական պատիժը հակասահմանադրական չէ և յուրաքանչյուր նահանգ ինքն է որոշում՝ կիրառե՞լ այն, թե՞ ո՛չ: Այդ օրենքը դեռևս ուժի մեջ է և մոտ 160000 աշակերտ իր մարմնի վրա զգում է այդ օրենքի ուժը: Օրինակ, Ալաբամա նահանգում հատուկ կարգով որոշված է, թե ինչ երկարություն և հաստություն պետք է ունենա երեխաներին ծեծելու ճիպոտը (24 դյույմ երկարություն, 3 դյույմ լայնություն և կես դյույմ հաստություն): Խփում են հիմնականում հետույքին: Մարմնական պատիժ են կիրառում նույնիսկ տարրական դպրոցում:

Իսկ ո՞ր դեպքերում է օգտագործվում մարմնական պատիժը: Օրինակ, Հյուսիսային Կարոլինայում երեխաներին թույլատրվում է ծեծել հետևյալ դեպքերում.

 • Երբ սովորողը կռվել է իր դասընկերոջ հետ:
 • Երբ սովորողը ուսճամփորդության ժամանակ ոգելից խմիչք է օգտագործել և հարբել է:
 • Երբ սովորողը դպրոցում հրավառություն է արել:

2013-2014 ուսումնական տարվա ընթացքում Հյուսիսային Կարոլինայում մարմնական պատիժների 63%-ը կիրառվել է կռվելու, ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերելու, թույլերին նեղացնելու պատճառներով, իսկ 37%-ը՝ դպրոցական ավտոբուսի մեջ վատ վարքի, ուսուցչական անձնակազմի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, դասի ընթացքում բջջային հեռախոսներ օգտագործելու, անպարկեշտ բառեր (հայհոյանքներ) օգտագործելու համար:

Այնուամենայնիվ, բոլոր դպրոցներում վերջին տարիներին մարմնական պատժին դիմելու դեպքերը քչացել են: Եթե նախկինում՝ 70-ականներին, բոլոր սովորողների 4%-ին գոնե մեկ անգամ ծեծում էին, այժմ այդ տոկոսային թիվը դարձել է 0,4: Շատ դպրոցներ սկսել են արգելել մարմնական պատիժները: Մարմնական պատիժը պահպանվել է հիմնականում այն դպրոցներում, որոնք տեղակայված են համեմատաբար աղքատ համայնքներում:

 

Դպրոցից հեռացնելը

Ուշագրավ է Learning English  ամերիկյան ամսագրում հրապարակված Ջոն Քինգի հոդվածը՝ «How should schools deal with misbehaving students? – Ինչպե՞ս պետք է դպրոցները վարվեն վատ վարք ունեցող սովորողների հետ» վերնագրով:

Ջոն Քինգը գրում է, որ ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ միայն 2013-2014 ուստարվա ընթացքում մոտ 2,8 մլն ամերիկացի դպրոցականի առնվազն մեկ անգամ ասվել է, որ իրեն կհեռացնեն դպրոցից վատ վարքի համար: ԱՄՆ-ի հանրակրթական դպրոցներում մինչև 8 տարեկան դառնալը չի թույլատրվում վատ վարքի պատճառով նախակրթարանի և կրտսեր դպրոցի երեխային հեռացնել ուսումնական հաստատությունից: Իսկ ո՞ր դեպքերում են ԱՄՆ-ի դպրոցներում 8 տարեկանից բարձր երեխաներին հեռացնում ուսումնական հաստատությունից: Մանկավարժների մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ հեռացնել կարելի է միայն այն դեպքում, երբ սովորողը բռնություն է գործադրում մեկ այլ սովորողի կամ ուսուցչի նկատմամբ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընդհանուր առմամբ անհեռանկարային է սովորողին դպրոցից հեռացնելը: Դպրոցներից հեռացվելով՝ երեխաները հայտնվում են փողոցում և կտրուկ մեծանում է դեռահասների կատարմամբ հանցագործությունների թիվը: Մյուս կողմից էլ՝ եթե ընդհանրապես չի կիրառվում դպրոցներից հեռացնելու պատիժը, մեծապես տուժում են այն սովորողները, ովքեր ուզում են սովորել և իրենց դասաժամին հատկացված ժամանակը վատնվում է կարգապահական հարցեր լուծելու վրա:

Մնացած այլ դեպքերում, երբ սովորողը բարձրաձայն խոսում և խանգարում է դասը, մի որևէ իր է նետում մեկ այլ սովորողի վրա, ուշանում է դասերից, անընդհատ քննարկումներ են ընթանում և պատժի առաջարկություններ են լինում, որոնք տարբերվում են դպրոցից դպրոց, նահանգից նահանգ, բայց մեծամասնության միակ ընդհանուր կարծիքն այն է, որ  սովորողը պետք է պատասխանատվություն կրի իր վատ վարքի համար:

Հոգեբանորեն հաստատված է, որ դեռահասները ավելի ականջալուր են իրենց հասակակիցների ընկերական խորհուրդ-հորդորներին, քան մեծահասակների բարոյական խրատներին: Միգուցե, սա է պատճառը, որ Նյու-Յորքի 40 դպրոցներում գործում է սովորողների վարքի լավացմանն ուղղված ծրագիրը, որում ընդգրկված են հոգեբաններ, փորձառու մանկավարժներ և նաև սովորողներ: Սովորողները հաճախ շատ ավելի լավ լուծումներ են առաջարկում, քանի որ ավելի լավ են ճանաչում իրենց ընկերների բնավորությունը, տարբեր հակումները:

 

Ավելի լավ է կանխարգելել վատ արարքը քան պատժելու ուղիներ փնտրել արդեն արածի համար

Արդյո՞ք արդյունավետ է տարբեր արարքների համար պատիժների տարբեր ձևեր մշակելը: Ծնողների և մանկավարժների մի մեծ խումբ էլ այն կարծիքին է, որ ավելի ճիշտ է կանխարգելել վատ վարքը՝ տեղին և ճիշտ ժամանակին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելով երեխային: Երեխաները, դեռահասները վատ արարք են ցուցաբերում հիմնականում այն դեպքերում, երբ անտեսվում է նրանց ուշադրության կենտրոնում լինելու պահանջը: Այս կարծիքին է, օրինակ, northsouthblonde.com կայքով բլոգերը: Ամեն անգամ, երբ մենք մի որևէ վատ արարքի դեպքում խոժոռ հայացքով գոռում ենք երեխայի վրա, մենք նրան հրահրում ենք նույնկերպ պատասխանել մեզ, հրահրում ենք ավելի վատ արարքների, որոնք անխուսափելիորեն կհետևեն՝ վաղ թե ուշ: Գոռալով, արգելելով մենք միայն կրակի վրա յուղ ենք լցնում: Ահա այդ բլոգերի մի քանի խորհուրդների համառոտ միտքը` ուղղված ծնողներին և կրտսեր դպրոցում դասավանդողներին.

 • Երեխայի վրա ձայնը բարձրացնելու փոխարեն մոտեցեք նրան և հանգիստ տոնով խոսեք նրա հետ: Այդ դեպքում նա իրեն կարևորված կզգա և կգիտակցի, որ հասկանում եք իրեն: Նույնն են անում նաև կրտսեր դպրոցի ուսուցիչները: Նրանք հանգիստ են մնում ցանկացած իրավիճակում և այդ հանգստությունը փոխանցվում է երեխային:
 • Երբ երեխան հանգստանա, հանգիստ և կարեկցող տոնով այնպիսի հարց եք տալիս, որը լսելով՝ երեխան կգիտակցի, որ դուք հասկանում եք իր այդ պահի զգացողությունները: Այդ ժամանակ նա նույն հանգիստ ձևով էլ կպատասխանի և կասի իր վատ վարքի իրական ու ճիշտ պատճառը. ‹‹Ես հոգնել եմ…, ուզում եմ ուրիշ բան անել…, ուզում եմ, որ խաղաս իմ հետ…, ես քաղցած եմ…, ուզում եմ…››: Ճիշտ հաղորդակցումը կայացավ ու կանխարգելվեց երեխայի էլ ավելի վատ արարքը:
 • Այդ պահին բավարարում եք երեխայի պահանջը, բայց և պայման եք դնում նրա առջև. ‹‹հավաքիր խաղալիքներդ և ես դրանք կպահեմ…, կթույլատրեմ համակարգիչով շարունակել քո խաղը այս կամ այն բանը անելուց հետո…, ››
 • Մի որևէ բան անելը արգելելու փոխարեն ասեք ձեր երեխային, թե ինչ է թույլատրվում անել: Օրինակ, ‹‹չտեսնեմ քո խալաքնիրը հյուրասենյակում››-ի փոխարեն ասեք. ‹‹կարող ես քո խաղալիքներով խաղալ ննջասենյակում››:
 • Գովեք դրական վարքագիծը: Երբ տեսնում եք, որ ձեր երեխան մի լավ բան է արել, ցույց տվեք, թե որքան ուրախ և երջանիկ եք դրա համար: Նա անպայման կուզենա, որ դուք միշտ այդպիսին լինեք իր դրական վարքի շնորհիվ:

 

Միացյալ նահանգները մեծ երկիր է և այնտեղ, անշուշտ, կան առաջադեմ մանկավարժությամբ դպրոցներ իրենց մանկավարժներով: Այս առումով հետաքրքիր է  չորս երեխայի մայր և ուսուցիչ Ստեֆանի Բըրն-Բիանկարդիի (Stephanie Byrne-Biancardi)         կենսափորձը` երեխաների նկատմամբ ընդհանրապես որևէ տեսակի պատիժ չկիրառելու վերաբերյալ: Նա նույնպես հարցի լուծումը տեսնում է երեխաների կարգապահությունը բարձրացնող աշխատանքի կիրառմամբ:

Նույն կարծիքին է նաև Ինդիանայի համալսարանի դպրոցական վարչարարության գծով դոկտորանտ Գրեգ Բրաունը: Մարդու բազմակողմանի դաստիարակությանը վերաբերող սոցիալական Quora կայքում 2018-ի փետրվարին նա մի գրառում է կատարել՝ պատասխանելով ‹‹What are the best punishment methods in schools?Որո՞նք են պատժի լավագույն մեթոդները դպրոցում›› հարցին: Նա գրում է, որ լավագույն մեթոդն այն է, երբ կարգապահություն ենք սերմանում մեր աշխատանքով և վերանում է պատժելու կարիքը: Բարձր դասարաններում, քոլեջում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կարգապահությունը դառնում է անձի ներքին վերահսկողական պահանջը, երբ անձը սկսում է անտեսել այն ամենը ինչը խանգարում է իր սիրելի զբաղմունքը դարձած ուսումնական առարկայի ուսումնասիրմանը: Պատահական չէ, որ ռուսերենում, անգլերենում և այլ եվրոպական լեզուներում ‹‹дисциплина-discipline›› բառը, բացի ‹‹կարգապահություն›› իմաստից, ունի նաև ‹‹ուսումնական առարկա›› նշանակությունը: Ընտրվող ու սիրվող ուսումնական առարկան և դրանից բխող ներքին կարգապահությունը դրական երևույթներ են, իսկ պատիժը՝ բացասական: Պատժի կարիք է առաջանում, երբ ուսումնական հաստատությունում կրթության կազմակերպման գործում և ուսուցիչների աշխատանքում թերացումներ են եղել: Այլ կերպ ասած՝ կրթության ճիշտ կազմակերպման և ուսուցիչների ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ նվազագույնի է հասցվում պատժի անհրաժեշտությունը: Պատժին դիմելու անհրաժեշտությունը հասունանում է, երբ դասավանդողը ճիշտ չի պլանավորում իր աշխատանքը, երբ նա չի կարողանում ներգրավել բոլոր սովորողներին ուսումնական պարապմունքի մեջ՝ ըստ յուրաքանչյուր սովորողի ընդունակությունների ու կարողությունների, երբ ներգրավվում են փոքրամասնություն կազմող  ամենաընդունակները, իսկ մնացածներն էլ ստիպված են լինում իրենք իրենց զբաղեցնելու ճանապարհներ փնտրել, կամ էլ՝ ստիպողաբար անում են այն, ինչը չեն սիրում անել: Իսկ որոշ ժամանակ հետո գալիս է դասավանդողի և սովորողների մեծամասնության փրկության զանգը՝ դասի ավարտը:

Այնուամենայնիվ, երբ պատժի կարիք է լինում, պետք է պատժել սովորողին՝ որքան հնարավոր է պահպանելով նրա արժանապատվությունը: Կարգապահական կանոններն էլ պետք է հաշվի առնեն սովորողի արժանապատվությունը:

Պատժին և դաստիարակությանը վերաբերող իր ընդհանրական մտքերին Գրեգ Բրաունը ավելացնում է նաև մի օրինակ, որն իրենց այլընտրանքային դպրոցի աշխատելաոճին է վերաբերում: Նա գրում է, որ իրենց դպրոցի սովորողները հիմնականում այլ դպրոցներից հեռացված պատանիներն են, ովքեր չեն ուզեցել ենթարկվել իրենց դպրոցներում հաստատված կարգ ու կանոնին և ովքեր չեն ուզեցել սովորել այն, ինչը պարտադրվում էր սովորել: Այլընտրանքային այս նոր դպրոցում պատասխանատվությունը դրվում է սովորողների ուսերին, քանի որ այստեղ հաճախելը կամավոր հիմունքներով է: Նրանք արդեն հեռացված են այլ դպրոցներից և կարող են տանը մնալ: Յուրաքանչյուր սովորող իր հետ բերում է ծնողների հետ համաձայնեցված այդ օրվա ուսումնական պլանը, որտեղ նշվում է այդ օրվա դասաժամերի քանակը, ուսումնական առարկան և ցանկալի մակարդակը ըստ իր կարողությունների: Եթե սովորողի այդ օրվա ուսպլանը նախատեսում է միայն ուսճամփորդություն, ապա նա միանում է այն խմբին, որն այդ օրը գնալու է ուսճամփորդության: Այդպիսով ամեն օր սովորողն է պատասխանատու իր գործունեության համար, կարգ չի խախտվում և պատժի կարիք էլ չի լինում նույնիսկ ամենաանկարգապահ և ըմբոստ երեխաների դեպքում:

 

Պարգևատրությունն ընդդեմ պատժի  

 

Գայանան պետություն է Հարավային Ամերիկայում, որի կրթության նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկրի դպրոցներում գործող ‹‹պարգևատրություն և պատիժ›› ծրագրին: Երկրի մանկավարժների համար վերլուծության չընդհատվող գործընթաց է ‹‹Պարգևատրումը ընդդեմ պատժի›› ծրագիրը: Ծրագիրն ուսուցիչների ձեռքին մի լծակ է, որից նրանք օգտվում են, երբ գործ ունեն ուսումնական գործընթացը խանգարող կամ էլ ուսումնատենչ աշակերտների հետ: Նախքան այդ լծակները գործադրելը նրանք պետք է ուսումնասիրեն այդ երկու լծակների դրական և բացասական կողմերը:

Պարգևատրման դրական կողմերը

Ուսուցիչները միշտ էլ ուզում են դրական մթնոլորտ ստեղծել դասարանում, իսկ դրական մթնոլորտ ստեղծելու ճանապարհը սովորողներին պարգևատրումներով դրդելն է, որպեսզի նրանք ավելի լավ սովորեն: Օրինակ, առաջադրանքը ժամանակից շուտ վերջացնելու համար սովորողը համեղ ուտեստով է պարգևատրվում, կամ էլ հանգստի լրացուցիչ ժամանակ է տրվում: Պարգևատրումները լավ են ազդում և դրանք ստացողների, և չստացողների վրա: Առաջինները ոգևորվում են, իսկ վերջինների մոտ պարգևատրում ստանալու ձգտում է առաջանում:

Պատժի դրական կողմերը

Մանկավարժները բավականին հաճախ ընտրում են պատժի լծակը, երբ սովորողները խախտում են կանոնակարգը: Ուստարվա սկզբին նրանք ծանոթացնում են սովորողներին պատժացանկի բոլոր կետերին, որտեղ գրված է, թե ինչ պատժի են արժանանալու այս կամ այն կանոնը խախտելու դեպքում: Պատիժները որոշ ժամանակով սովորողներին զրկում են այն բաներից, որոնք հաճելի են իրենց: Օրինակ, կանոնազանց սովորողին կարող է թույլ չտան դասամիջոցից օգտվել, կամ էլ դասերից հետո նրան պահում են դպրոցում: Այս պատիժներից խուսափելու համար սովորողը չի ուզում այլևս որևէ կանոն խախտի:

Պարգևատրման բացասական կողմերը

Պարգևատրումը սկսում է հակամանկավարժական լինել, երբ սովորողի սովորելու շարժառիթը միայն պարգևատրությունն է դառնում, իսկ որոշ սովորողների համար էլ ուսուցչին գոհացնելն իրենց գլխավոր նպատակն է դառնում:

Պատժի բացասական կողմերը

Պատժի նկատմամբ վախը կարող է սովորողին զրկել նախաձեռնողականությունից, ստեղծականությունից: Սովորողի համար առանցքային է դառնում միայն պատժից խուսափելու գործելակերպը: Նա բավարարվում է աննկատ մնալով:

 

Ամփոփիչ խոսք՝ ուղղված կրթական բոլոր աստիճաններում զբաղված մանկավարժական աշխատողներին

Անհիմն և անհույս է փնտրել ու գտնել մի որևէ երկրի հանրակրթական համակարգում  կիրառվող պատժի ձևեր, որոնք կարող են ընդունելի համարվել մի այլ երկրում: Ժողովուրդները, ազգային ավանդույթները, առանձին անհատներն այնքան տարբեր են: Օրինակ՝ մեծահարուստների ծառայողական մեծ անձնակազմով էլիտար դպրոցներում միջավայրի մաքրության աշխատանքը կարող է պատիժ համարվել, բայց մեր սովորական հանրակրթական դպրոցների սովորողների համար՝ պարտականություն, իսկ որոշ երեխաների համար՝ նույնիսկ հաճելի: Դարեր շարունակ մարմնական պատիժ է կիրառվել աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, բայց դրանց իրագործման ձևերը տարբերվել են երկրից երկիր, դպրոցից դպրոց և նույնիսկ՝ ուսուցչից ուսուցիչ: Օրինակ՝ որքան որ նվաստացնող են եղել ճապոնական դպրոցի պատժամիջոցները, նույքան էլ ցավոտ՝ եվրոպական դպրոցի ճիպոտահարումները:  Միանշանակ չի էլ կարելի պնդել, որ այդ մարմնական պատիժները միայն բացասական ազդեցություն են ունեցել մարդկության զարգացման վրա: Մեծ Բրիտանիայում դարեր շարունակ՝ մինչև 1986 թվականը, ճիպոտահարել են երեխաներին, բայց Անգլիան է մարդկության պատմության ընթացքում ամենակարևոր հայտնագործությունների բնօրրանը և առաջինն այնտեղ է իրականացվել արդյունաբերական հեղաշրջումը: Այժմ արդեն տարբեր երկրներում աստիճանաբար քչանում են դպրոցից հեռացնելու դեպքերը, քանի որ բոլոր երկրներում էլ սկսել են գիտակցել, որ դպրոցից հեռացված դեռահասը այնքան հեշտությամբ է տրվում տարբեր հանցագործություններ անելու գայթակղությանը: Այդուհանդերձ, դրա առնվազն մի դեպք այնքան արգասաբեր է եղել տեխնիկայի առաջընթացի համար: Խոսքս Թոմաս Ալվա Էդիսոնի մասին է, երբ նրան վատ առաջադիմության համար 8 տարեկանում հեռացրեցին դպրոցից և նա հետագայում աշխարհահռչակ գյուտարար դարձավ: Հետագայում նա արժանիորեն դարձավ նաև ամերիկացի հանրահայտ մանկավարժ-հրապարակախոս Քեն Ռոբինսոնի ‹‹Ինչպես է դպրոցը սպանում երեխայի ստեղծականությունը›› դիտարկման ամենափայլուն օրինակը:

Այժմ արդեն 21-րդ դարն է և ուսուցիչն այլևս գիտելիքի միակ աղբյուրը չէ միջին դպրոցի ավագ դասարաններում և ավագ դպրոցում: Ուսման մեջ շատ ավելի մեծ հաջողություններ են ունենում այն սովորողները, ովքեր համացանցի միջոցով ինքնակրթությամբ են զբաղվում և ժամանակակից առումով շատ ավելի լավ ուսուցիչ է համարվում նա, ով իր սովորողների հետ մենթորական աշխատանք է տանում, սովորեցնում է սովորել, ինքնակրթության է մղում նրանց: Ժամանակակից դպրոցի ամենակարևոր առաքելությունը դարձել է սովորող անհատի ձևավորումը, որը հիմնված է մարդկային ճիշտ փոխհարաբերությունների վրա:

Ըստ ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուի ‹‹A Theory of Human Motivation-մարդկային պատճառաբանության(շարժառիթների) տեսության››, յուրաքանչյուր անձ ներդաշնակ և հավասարակշռված հոգեվիճակում է ապրում, եթե իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, յուրաքանչյուր տարիքային խմբում բավարարվում են իր մարդկային պահանջմունքները: Մարդը (մեր դեպքում՝ սովորողը ) սկսում է տարբեր սահմանված կանոններ խախտել, երբ նրա պահանջմունքները հաշվի չեն առնվում:

 

500px-Maslow's_Hierarchy-hy.svg

Ինչու՞ են այդքան սիրված ու գնահատված մեր դպրոց-պարտեզները և երեխային պատժելու կարիք էլ չի լինում: Պատասխանն այն է, որ այստեղ լիովին բավարարվում են երեխայի տարիքին բնորոշ մարդկային պահանջմունքները.

 • ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները. հենց ընդարձակ խաղասենյակ-դասասենյակի մի անկյունում հասանելի ջրի ծորակն է և իրենց լեզվով ասած՝ պետքարանը: Երեխան և սնունդ է ընդունում և խաղում է, իսկ նախակրթարանի սաները նաև քնում են:
 • անվտանգության պահանջմունքը. Երկաթյա սուր անկյուններով մահճակալների փոխարեն փափուկ ու հաստ ներքնակներ են, որոնք դրված են հատակին և որևէ վտանգ չկա նույնիսկ երկու տարեկանի համար: Լողավազանների առկայությունը և լողուսուցումը ամրապնդում է առողջությունը և երեխայի հետագա կյանքն անվտանգ դարձնելու առաջին քայլերն է ապահովում:
 • սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Երեխան ընդհանուր պարապմունքի ոգով, դասվարների ու դաստիարակների անմիջականությամբ ընտանեկան սիրո ջերմություն է զգում վաղ առավոտյան, երբ դպրոց-պարտեզ է ոտք դնում: Այդ սերը պահպանվում է նաև ուսումնական պարապմունքների ընթացքում: Ոչ ոք չի գոռում երեխայի վրա այն բանի համար, որ տառերը ծուռ է գրել իր տետրում: Համակարգչային մուտքագրումը համահարթեցրել է ամեն ինչ:

Մարդկային պահանջմունքների բուրգի վերին շերտերը ավելի համապատասխան են միջին և ավագ դպրոցների սովորողների պահանջմունքներին՝ ներառելով նաև ստորին շերտերը:

Պահանջմունքների բավարարումը միջին և ավագ դպրոցներում.

 • Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ. սովորողներին չի բավարարում սննդի կազմակերպումը, որի հետևանքով մեծ դասամիջոցին հարյուրավոր սովորողներ վազում են դեպի մոտակա խանութները և երբեմն ուշացած են ներկայանում հինգերորդ դասաժամին և անարդարացի պատժի կարիք է զգացվում: Լավ է, որ հասանելի ջրի ծորակներ կան առաջին հարկում:
 • Անվտանգության պահանջմունքը. Մայր դպրոցը մի նոր անուն է ստացել՝ ‹‹Խառնարան››: Ուրբաթօրյա համերգներին, ստուգատեսային հավաքներին կրթահամալիրում սովորող բոլոր տարիքային խմբերի երեխաները Մարմարյա սրահում սկսում են ճանաչել իրար դրական հույզերով՝ միասին երգելով, պարելով, իսկ Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողները միասին են անցկացնում առավոտյան ընդհանուր պարապմունքները: Այս պահանջմունքի բավարարման համար դրական ազդեցություն ունի սովորողներին  հատկացվող պահարանները անձնական իրերի համար: Կրթահամալիրում գործող տարաբնույթ սպորտային ակումբները (ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, հեծանվային, նետաձգության, հրաձգային, մարմնամարզության, տրիաթլոնի) նպաստում են սովորողների առողջության ամրապնդմանը, օրը ավելի հագեցած դարձնելուն, ինչը էապես նվազեցնում է կանոնազանցությունը և պատժի կիրառման կարիքը:

Այնուամենայնիվ, ռիսկային են 6-րդ և 10-րդ դասարանները, որտեղ ամենաշատն են նորեկներ լինում և նոր միջանձնային հարաբերություններ են սկսվում: Հնարավոր հակադրությունները մեղմելու, հանդուրժողականություն սերմանելու գործում մեծ է կազմակերպիչների և դասավանդողների դերը:

Այս տարիքային խմբում հասունանում է նաև մարդու աշխատանքի պահանջմունքը: Կրթահամալիրի միջավայրի բարեկարգման, կանաչ գոտիները խնամելու շատ աշխատանք կա: Այնուամենայնիվ, այս հասունացող պահանջմունքին խանգարում է 12-ամյա պարտադիր կրթության օրենքը: Սովորողներ կան, ում համար (ընտանիքների համար նույնպես) աշխատելն ավելի նպատակահարմար և օգտակար կլիներ, քան 17-18 տարեկանում աննպատակ դասերին նստել, խանգարել ուսումնական գործընթացը և անարդարացի պատժի արժանանալ: Պատժի ամենակարևոր պայմանը դրա արդարացիությունն է:

 • Սիրո և պատկանելիության պահանջմունքը.  Սիրո և ամուր ընկերական հարաբերությունների ստեղծմանը դրականորեն են նպաստում հաճախակի կազմակերպվող եռօրյա ուսճամփորդությունները: Հեռավար ուսուցման կազմակերպմամբ սովորողը հնարավորություն է ունենում չկտրվել և՛ իր ընտանիքից, և՛ ուսումից, երբ ընտանիքը որոշ ժամանակով հարկադրված է լինում ապրել մեկ այլ երկրում:
 • Պատվի (հարգանքի) և ինքնաիրականացման պահանջմունքները. Մարդու պահանջմունքների բուրգի ամենավերին երկու շերտերը միացրեցի, որովհետև դրանք այնքան շատ են փոխկապակցված՝ հատկապես Ավագ դպրոցում: Սովորողն ինքն է կազմում իր անհատական ուսումնական պլանը, ինչը նպաստում է մասնագիտական կողմնորոշմանը: Ընտրությամբ ուսումնական առարկաների, ակումբների ընտրությունը թույլ է տալիս ուսումնառությանը հատկացված ժամանակի մեծ մասը սիրով օգտագործել, ինչը մեծացնում է ինքնավստահությունը, հարգված լինելու հնարավորությունը, սեփական անձի կարևորության գիտակցումը: Այսուհանդերձ, երբ դասավանդողը սկսում է աշխատել միայն ամենաընդունակների և ամենաաշխատասերների հետ. երբ հաշվի չեն առնվում յուրաքանչյուր սովորողի նյութն ընկալելու արագությունը, մտավոր կարողությունները. երբ անհատականացված չեն առաջադրանքները. երբ հանդուրժվում է անհատական համակարգչով դպրոց չգալը, ամեն ինչ հակադարձվում է: Այս ամենը անտեսած դասավանդողը սկսում է ինքնակամ պատիժների դիմել, ինչը խաթարում է և՛ դասավանդողի, և՛ սովորողի սիրո, հարգանքի պահանջմունքների, ինչպես նաև բուրգի ամենավերին շերտի՝ ինքնաիրականացման պահանջմունքի բավարարումը:

 

Օգտագործված աղբյուրներ              

 

John King – How should students deal with misbehaving students?

northsouthblonde.com – Ten ways to discipline your child without yelling

Blogger Calley – www.backtocalley.com -20 Creative discipline & punishment ideas

Erin Kurt – www.lifehack.org/articles/featured- 8 Reasons why children misbehave with solutions

Ministry of Education, Guyana- Rewards and Punishments

Greg Brown – What are the best punishment methods in schools?


Stephanie Byrne-Biancardi – lifehacker.com – Six tips on disciplining children from an experienced teacher

https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment

Elizabeth T. Gershoff and Sarah A. Font – Corporal Punishment in US public Schools

Laws on Corporal Punishment Around the World

Խրախուսանք և պատիժ

Military Sports Camp in the Schooling Center Arates

The High School students of the “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex and also the students of senior classes from the villages of Karaglukh, Taratumb, Aghnjadzor, Goghtanik, Hermon and Yeghegis came to Arates Schooling Center on September 14 to take part in the military sports camp.

dscn9882

The participants have been divided into platoons and are living on field conditions on a special routine: getting up, performing spiritual songs, having meals, jogging along the Yeghegis George, sports trainings: archery, shooting, fencing. Performing military songs and the national anthem is also included in the routine of the day.  Reserve Lieutenant Colonel Armen Davtyan also conducts row trainings.

dscn99091dscn9839

dscn97861

Deputy Minister of Territorial Administration and Development of RA Davit Gevorgyan, Deputy Minister of Defence Gabriel Balayan, representative of the Ministry of SE Arthur Karapetyan, the head of enlarged Yeghegus community Arthur Stepanyan, head of the Department of Education of Vayots Dzor Arpiar Ghazaryan, directors of schools have come to Arates to see the camp conditions and discuss some issues of future collaboration. The importance and advantages of the camp were discussed during the meeting. The socializing role of the camp for teenagers was especially highlighted so that they can be ready for their future army life. The guests were shown the participants’ readiness for row training. Then, Ashot Bleyan, the Director of “Mkhitar Sebastatsi Educomplex”, and the guests walked around the territory of the schooling center. He told the guests about improvement and restoration works done in the territory and the works still to be done. The houses are already ready to receive guests and camp participants. The Educomplex director especially highlighted the importance of having a military sports base in the area where the camp participants will be able to shoot and overcome obstacles. Mr. Bleyan also showed the territories intended for arts, observatory, laboratories and for other educational programs. Painting easels, placed in the arts area, are ready to meet the learners. The guests had brought a professional telescope for the observatory and a globe for Geography trainings.

 

Written by Arusyak Hokhikyan

The English translation by Yura Ganjalyan

Photos by Smbat Petrosyan

Arates Schooling Center has Opened in Vayots Dzor SHANTNEWS.am

The English translation from Armenian by Yura Ganjalyan

 

Arates-08.09-1

A schooling center has opened in Arates, VayotsDzor province in Armenia, with a solemn opening ceremony at the initiative of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex.

The Schooling Center will provide students and teachers with not only camping accommodations in the vicinity of nature, but it will also help to make a close contact with the historical-cultural heritage.

There, we can see Arates Monastery (10-13th centuries), Holy Zion (10th century), ST.Mary (11th century), cross-stones of the 10-16th centuries and many other historical values.

Arates-08.09-3-1024x768

The former Azerbaijani-populated area of ​​Arates, since 1990 has been provided to “MkhitarSebastatsi” Educational Complex for the construction of a schooling center.

Thanks to the regular visits, cleaning and repairing works carried out by the students, teachers and groups of specialists, Arates has now become more improved and fit for living. The village houses are being repaired and reconstructed and the whole village is turning into a camp.

The reconstruction of the monastery of Arates is included in the project of the school in nature. In order to reproduce the original appearance of the monastery, the architects Samvel Ayvazyan, Amiran Badishyan, Manushak Titanyan conducted research in the 90s. The restoration, however, has not been implemented due to the lack of funds.

Arates-08.09-12-768x1024

Today the drafts have been publicized with presentations. Architect Samvel Ayvazyan presented the works in detail and underscored the unprecedented architectural solution which made it possible to save a large area within the monastery and avoid large pillars.

Arates also has a tent camp for educational, sportive and various types of gatherings. There will be a studio for experienced and beginner architects.

There will also be a three-day military-sportive training camp beginning on September 14, in which students from the Educomplex and Yeghegis School will participate. And the September 21, the Educomplex traditional day of conquering summits, will be held just in Arates. The students of the Educomplex Country Studies Club with their teens from Yeghegis will be the participants.

 

 

The Schooling Center in Arates Yesterday, Today, Tomorrow

 

dscn9982Translation from Armenian

Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex of the Ministry of ES of RA is a state non-profit organization which was established by the Government of RA in 1989.

The authorized state body of the Educomplex, the Ministery of ES of RA, has approved the Educomplex’s regulations (the latest one in 2017) : the aim, subject matter, structure and educational activities. The immovable property given to the Educomplex with the right of free use, is the state ownership. Author (state alternative) pre-school, primary, basic-comprehensive, secondary, vocational educational programs are worked out, organized in the Educomplex and spread by the order of the Ministry of ES of RA. The author educational program of the 2018 year includes support for the organization of general education in the enlarged community Yeghegis in the Vayots Dzor province which will have its continuation in 2019 as working out and experimenting a new model of organizing general education in enlarged communities.

The Schooling Center in Arates (hereafter: Schooling Center) as a school in nature, is a branch of the Educomplex  with its regulations approved by the established order.

In 1989 the Government of Armenia handed the village of Kzlgule, formerly inhabited by Azerbaijanians and now abandoned and isolated in the mountainous area with no roads, to ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex to build the Schooling Center in Arates (Resolution 462 of the Council of Ministries of Armenian SSR).

The Government of Armenia defined that the only contractor for the design and construction works of the Mkhitar Sebastatsi school- complex institutions should be the research experimental school-complex ″Mkhitar Sebastatsi″. The Government assigned the General Directorate for Conservation and Use of Historical and Cultural Monuments the task to form the design and expenditure documents for the restoration works of Arates Monastery Complex. The Ministry of Road construction and Exploitation was assigned the task to construct the road Ghavushugh-Arates (Resolution 216, of the year 1990). Designing and constructing works of the Schooling Center in Arates began according to our educational task and by the order of the Ministry of People’s Education.  In the period of 1990-1992 the new road Hermon-Arates, the roads around the Schooling Center site were constructed and the foundations of the first constructions were laid. Parallaly, restoration designs of Arates Monastery were created by the order of the Ministry of Culture.

For years Arates has been a special educational environment, a real school in nature for learners, their parents and teachers. In every season of the year camps for learners of different age groups, Plein Airs, creative gatherings and educators’ summer camps with country studies and ecological hiking and swimming activities have been organized.

At the request of the Educational Complex, the Government declined the right of the Educomplex to the majority of the lands on April 29, 2004 with its resolution No. 636-N., leaving only the lands designed for constructions and activities of the Schooling Center. With the same resolution,  the Government obliged the local authorities of the village Hermon in Vayots Dzor province to carry out improvement works  in the territory of the Schooling Center and construct passages, walking paths or tourist trails not including them in the lands which were to be alienated.         The year 2017 was the beginning of the renovation of the Arates Schooling Center. Everything is done with the work and money of the learners and teachers of the Educomplex. It is an open project of the author educational program which creates a real opportunity for all Arates beneficiaries to participate. Partnership being promoted with Vayots Dzor Youth Center is a testimony to this.The activities of the Schooling Center has been defined by the regulations of the Educomplex. The activities are organized according to the yearly Educational Calendar and are elucidated on its educational blog.
Open camps in Arates Schooling Center, educators’ and youth gatherings also attract the learners, teachers in the Yeghegis Gorge, Vayots Dzor and other provinces in Armenia, Artsakh, partners of the educational exchange program in other countries: Georgia, Istanbul, France. We are open to partnership. You are welcome!

Ashot Bleyan, Director of the ″Mkhitar Sebastatsi″ Educomplex

Օտար լեզվի ուսուցումը դարձնել ավելի բովանդակային

Շատերին ծանոթ իրավիճակ է, երբ սովորողն ունի օտար լեզվի բավականաչափ բառապաշար և լեզվական կառուցվածքների ճիշտ կազմության որոշակի գիտելիքներ, բայց դժվարանում է հաղորդակցվել՝ այդ լեզվով կարծիք արտահայտել, պաշտպանել սեփական տեսակետը: Սահուն խոսքի բացակայության, օտար լեզվով սեփական մտքեր արտահայտելու անկարողության հիմնական պատճառն այն է, որ աննպատակ ու բովանդակազուրկ են եղել այդ բառապաշարով և լեզվական կառուցվածքներով կազմված նախադասությունները: Օտար լեզու դասավանդողի նպատակը եղել է այդ բառապաշարի և լեզվական կառուցվածքների ինքնանպատակ ուսուցանումը: Հաղորդակցական իրավիճակներ չեն ստեղծվել, երբ անհրաժեշտ է լինում հանպատրաստից ստեղծել սեփական խոսքը: Այդ դասավանդողը սովորականի նման գոհ է եղել, երբ սովորողը աննպատակ կերպով վերապատմել է դասագրքի տեքստը:    Վերջին տարիներին, իհարկե, մեր կրթահամալիրում բավականին առաջընթաց է եղել հենց միայն այն պատճառով, որ ներդրվել է նախագծային ուսուցումը՝ հրաժարվելով դպրոցական դասագրքերից և լայնորեն օգտագործելով համացանցը: Եվ, այդուհանդերձ, եկել է մի նոր առաջադիմական քայլ անելու ժամանակը: Նախանշված է, որ 2018-2019 ուստարվա ընթացքում ինտեգրվելու է օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ուսուցումը: Սա էր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների այսօրվա պարապմունքի գլխավոր թեման: Օտար լեզվի ուսուցման այս նոր ձևը ավելի բովանդակային կլինի, քանի որ հասարակագիտությունը ներառում է մեր սոցիալական կյանքի բոլոր բնագավառները՝ բարոյագիտություն (Էթիկան ethics հետազոտում է մարդկային բարոյականության հետ կապված խնդիրները, այսինքն՝ բարու և չարի, ճշտի և սխալի, առաքինության և արատի, արդարության և հանցանքի խնդիրները, գեղագիտություն-esthetics (գեղագիտական ճաշակ, արվեստ, գեղարվեստական կերպար, գեղեցիկը), հոգեբանություն-psychology (ուսումնասիրում է մարդու ներաշխարհը, նրա հոգեկան կյանքի կոնկրետ փաստերն ու տվյալները, մարդու արարքները, վարքը, ինչպես նաև այն, թե ինչպես է մարդն իրեն դրսևորում այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների ժամանակ, բացահայտում է հոգեկան այս կամ այն երևույթի դրսևորման պատճառները և օրինաչափությունները, այսինքն` այն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են որոշակի խմբի մարդկանց,   տնտեսագիտություն  (արտադրական հարաբերություններ, աշխատանքի հասարակական կազմակերպման օրինաչափություններ, տնտեսագիտական օրենքների գործողությունը, հասարակական արտադրության կառավարման կիրառվող ձևերը:

Հասարակագիտության ուսումնասիրման բնագավառներից են նաև՝ պատմությունը, մարդաբանությունը, մշակութաբանությունը, սոցիոլոգիան, ազգագրությունը, իրավագիտությունը: Երբ այս բնագավառներին վերաբերող թեմաներով սովորողները կարողանան հայերենով, իսկ հետո նաև՝ ուսումնասիրվող օտար լեզվով մտքեր արտահայտեն, երկխոսություններ կազմեն, զրույցներ վարեն, վիճաբանեն, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ օտար լեզվի ուսուցումը բովանդակային է դարձել:

Պարապմունքի այս ներածականից հետո նշվեցին 2017-2018 ուստարվա ընթացքում  կրթական տարբեր աստիճաններում մի քանի արդեն իրականացված հասարակագիտական բնույթի նախագծեր: Օրինակ՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզում Լիանա Ասատրյանի և Գայանե Փարվանյանի ‹‹Մեր բակը›› նախագիծը (նախագծի հասարակագիտական բնույթը կայանում է նրանում, որ քաղաքացի է դաստիարակվում), Հարավային դպրոց-պարտեզում Աննա Գանջալյանի և Մարիամ Քալանթարյանի ‹‹Մեր զբոսայգիները›› նախագիծը, Միջին դպրոցում Հայկուհի Հովհաննիսյանի ‹‹Բիոլճակ›› նախագիծը, Աշոտ Տիգրանյանի ‹‹Այլընտրանքային պատմություն›› նախագիծը, Ավագ դպրոցում մեծ հաջողություն ունեցած անգլերեն ‹‹Խաղարկային դատարան››-ը Իրինա Ապոյանի ղեկավարությամբ: Այս արդեն իրականացրած նախագծերը ոգևորեցին և հուսադրեցին դասավանդողներին, որ նման նախագծերը անհասանելի ու անմատչելի չեն:

Վերջում առաջարկվեց, որ հինգշաբթի օրը՝ մեր հաջորդ պարապմունքին, յուրաքանչյուր դասավանդող ներկայանա իր հասարակագիտական ուղղվածություն ունեցող նախագծերով, որոնք իրականացվելու են սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ուսումնական փուլի ընթացքում: Քննարկվեց նաև Ավագ դպրոցում օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների և սովորողների համագործակցությամբ հասարակագիտական հասկացություններ լուսաբանող եռալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) դասընթաց ստեղծելու հնարավորությունը:

 

 

Օգոստոսյան մանկավարժական բաց ճամբար

Ուսումնական պարապմունքների ծրագիր օտար լեզու և հասարակագիտական ուսումնական առարկաներ դասավանդողների համար

Պարապմունքների նպատակը. Օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ինտեգրված ուսուցման և դասավանդողների համագործակցային աշխատանքի առաջարկությունների քննարկում:

Օգոստոսի 21-ին և 23-ին, ժ 12:30-14:00

 1. Որոշակի հասարակագիտական ուղղվածության ռուսերենի և անգլերենի ուսուցման նախագծերի առաջարկում դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարանների համար: Պարապմունքի սկզբում առաջարկվում է դիտել 2017-2018 ուստարվա ընթացքում նման բովանդակությամբ արդեն արված նախագծերի արդյունքները, որից հետո դասավանդողներն առաջարկում են իրենց նախանշած նախագծերը 2018-2019 ուստարվա համար: (30 րոպե)
 2. Ամփոփվում են Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարաններում հասարակագիտական բովանդակությամբ արդեն արված որոշ նախագծերի արդյունքները: Օտար լեզուների և հասարակագիտական ուսումնական առարկաների ինտեգրմանն ուղղված առաջարկություններ են անում դասավանդողները: (30 րոպե)
 3. Ընթերցում ենք Վահրամ Թոքմաջյանի ներկայացրած հասարակագիտության առարկայական ծրագիրը Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար: Ավագ դպրոցի  օտար լեզու դասավանդողները և հասարակագետները քննարկում և առաջարկություններ են անում նոր ուսումնական տարվա ընթացքում իրենց համագործակցության ձևերի վերաբերյալ՝ (հասարակագիտական համատեղ նախագծեր, թարգմանություններ, հասարակագիտական հասկացություններ լուսաբանող բազմալեզու դասընթացի ստեղծում): (30 րոպե)

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի աշխատանքը 2017-2018 ուսումնական տարում

Սեպտեմբեր-հունիս ժամանակահատվածում ամփոփիչ հաշվետվություններ են ներկայացվել յուրաքանչյուր ամսվա վերջին:

Հաշվետվություններում լուսաբանվել են հետևյալ աշխատանքները՝

 1. Այլոց փորձի ուսումնասիրություն
 2. Օտար լեզու դասավանդողների կատարած թարգմանչական աշխատանքը:
 3. Ամենամսյա անգլերեն և ռուսերեն ֆլեշմոբների մասին տեղեկատվություն
 4. Օտար լեզու դասավանդողների ուսումնական պարապմունքների և ուսումնական նախագծերի մասին իմ կատարած ուսումնասիրությունները
 5. Օտար լեզու դասավանդողների մասնակցությունը ուսումնական ճամբարներին, հեղինակային մանկավարժության հեղինակների հավաքներին:

 

Միջմշակութային հաղորդակցություն թեմայով դասընթացը իր շարունակությունը կունենա նաև հունիսի 25-29-ը

Հունիսի 25

Հանդուրժողականություն – Tolerance

Քննարկվում են այս հարցերը՝

The ability or willingness to tolerate the existence of opinions or behaviour that one dislikes or disagrees with.

Religious tolerance

Tolerance in our History textbooks

Have you ever experienced discrimination on a personal level?

Հունիսի 26

Սոցիալական խնդիրների հաղթահարումը 

Քննարկման համար առաջարկվող հարցեր

 • Are there food kitchens for the needy in our country?
 • Are there homeless shelters in our country?
 • Are there many homeless people in Armenia?
 • Are there many suicides in Armenia?
 • Are there nursing homes in Armenia?
 • What are some reasons that people become homeless?
 • What do you think is the most serious problem in Armenia?
  • Why do you think so?
  • What can we do as individuals to solve this problem?

 

Հունիսի 27

Հանրակրթության գլխավոր նպատակը

Տեքստի ընթերցում և քննարկում

“To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.” — John Dewey «Պարզել անհատի մի բան անելու ներքին ունակությունը և տալ նրան այդ բանն անելու հնարավորությունը՝ բանալին է երջանկության»:

 

Հունիսի 28

Կարծրատիպերը հայկական իրականությունում. դրանց հաղթահարումը – Stereotypes in Armenian reality and the ways of overcoming them.

 

View at Medium.com

Մասնագիտական զարգացման դասընթաց մանկավարժական ճամբարում. միջմշակութային հաղորդակցություն

Լիլիթ Մադոյանի լուսաբանումը

Հունիսի 11-15-ը և հունիսի 18-22-ը լողափնյա ամառային ճամբարները կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում և Միջին դպրոցում

Արևմտյան դպրոց

Մելինե Սիմոնյանը Արևմտյան դպրոց-պարտեզի հունիսի 11-15-ի ամառային ճամբարի պատասխանատուն է և իր բլոգում լուսաբանել է ճամբարի բոլոր օրերը տեքստերով, լուսանկարներով և տեսաֆիլմերով: Ճամբարի բոլոր օրերը հագեցած են եղել լողուսուցմամբ, պարտիզապուրակային աշխատանքներով և կենդանիների խնամքով:

Գրետա Բակունցի բլոգում հրապարակված է հունիսի 18-22-ը ամառային ճամբարի հայտարարությունը և աշխատանքային ծրագիրը:

Բոլոր օրերը միանման են. լող միջավայրի խնամք, խաղեր: Չի նախատեսվում մի որևէ Երևանյան ճամփորդություն, քայլարշավ ճամբարի տարածքից դուրս:

Արևելյան դպրոց

Իվետա Ջանազյանը իր բլոգում ամփոփել է Արևելյան դպրոց-պարտեզի ամառային ճամբարի գործունեությունը հունիսի 11-15-ը: Հաշվետվության մեջ չի երևում ճամբարի ամենօրյա գործունեությունը ժամանակացույցով: Նշված է, որ ամենօրյա լողուսուցում է իրականացվել, բայց բլոգում լավ չի լուսաբանված դա: Ֆեյսբուքում հրապարակված մի նկարի հղում է դրված: Ծիսական հարսանիքի պատրաստությունը և մասնակցությունը չի նշված:

Գայանե Փարվանյանը հունիսի 18-22-ի մանկավարժական ճամբար պատասխանատուն է Արևելյան դպրոցում, բայց մինչև հիմա ոչ մի աշխատանքային ծրագիր չի հրապարակված:

Հարավային դպրոց

Տաթև Մելքոնյանը Հարավային դպրոց-պարտեզի հունիսի 11-15 ամառային ճամբարի պատասխանատուն է եղել: Բլոգում առկա են առանձին նյութեր ճամբարի մասին, բայց չկա ժամանակացույցով ճամբարային գործողությունների ծրագիր: Հաշվետվություն չի արվել:

Հասմիկ Պողոսյանը իր բլոգում հրապարակել է հունիսի 18-22 -ի ամառային ճամբարի մասին հայտարարությունը և աշխատանքային ծրագիրը: Բոլոր օրերին լողը ներառված է օրվա ռեժիմում, բայց ծրագրում բացակայում են քայլարշավները Երևանում (Երևան 2800, գետը քաղաքում):

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյանի բլոգում առկա է հունիսի 11-15-ը ճամբարի առօրյա ծրագիրը և կատարված աշխատանքները: Լողափնյա ճամբարին բնորոշ առօրյա է իրականացվել`յուրաքանչյուր օր լողը և հեծանիվը ներառված է ծրագրում, իսկ մի օր նույնիսկ եղել է «լողափնյա ֆլեշմոբ»:

Քրիստինե Սահակյանց

Միջին դպրոց

Անուշ Ասատրյանի բլոգում հրապարակված է 11-15-ը ճամբարի հայտարարությունը և ճամբարի ամփոփումը:

Ամփոփման մեջ չի ասվում, թե քանի անգամ են գնացել լողալու: Միայն մի տեսանյութ է հրապարակված: Նշված է ծիսական հարսանիքին պատրաստվելու մասին, բայց չի նշված որևէ մի քայլարշավի, Երևանի մեջ ուսճամփորդության մասին (Երևան 2800, Գետը քաղաքում):

Տաթև Ալեքսանյանի բլոգում հրապարակված է հունիսի 18-22 -ի ամառային ճամբարի մասին հայտարարությունը իր գործունեությունների ծրագրով և ժամանակացույցով:  Ծրագրում ամեն օր առկա է «այցելություն լողավազան» գրառումը օրվա ռեժիմում: Ուրբաթ օրը`հունիսի 22-ին, նախատեսվում է այցելություն Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարան:

Դարձվածքները և ասացվածքները տարբեր լեզուներով


Նախաբանի փոխարեն.

Տարիներ առաջ, երբ դեռ մենք կայք չունեինք և բոլորի նման պատի թերթ էինք լույս ընծայում, ես մի փոքրիկ նյութ գրեցի մեր կրթահամալիրի մասին, որն ամբողջովին «մատ» բառով կազմված դարձվածքներից էր. «Մեզ մատով են ցույց տալիս, մեր վրա մատ են թափ տալիս, իրենք մատների արանքով են նայում ամեն ինչին ու մատը մատին չեն խփում, բայց մատների փաթաթան են դարձնում մեր տքնանքով ստեղծածը, բայցևայնպես, ընդունում են, որ մեր մատը խառն է ամեն մի նոր գործում»:

Հետևելով մեր կրթական օրացույցին` ուղիղ ժամը 13:00-ին ես արդեն մեր դպրոցական բակում էի՝ Հայրենագիտական ակումբի դիմացի ծառաստվերաշատ վայրում, որն արդեն դարձել է մեր ամառային ուսումնական տարածքը: Կրթահամալիրի օտար լեզու դասավանդողները և Ավագ դպրոցի մի քանի սովորող այստեղ էին հավաքվել մայրենիի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանի հրավերով՝ քննարկելու մի հետաքրքիր թեմա՝ «Դարձվածքները տարբեր լեզուներով»:

20180614_122824_Burst01

Միևնույն երևույթը բնութագրող տարբեր լեզուներում առկա համարժեք դարձվածքները և երբեմն էլ դրանց բառացի թարգմանությունները բարի ժպիտներ կամ էլ լիաթոք ծիծաղ էին առաջացնում: Օրինակ, պարզեցինք, որ հայերենի «շան տեղ դնել» դարձվածքը երկու իրար հակասող մտքեր է արտահայտում, որը ոչ մի այլ լեզվում առկա չէ, իսկ բառացի թարգմանելն էլ միայն ծիծաղ է առաջացնում: Խոսեցինք դարձվածքների և ասացվածքների մասին, որոնց համարժեքները կարողացանք ասել վեց լեզվով: Օրինակ, «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», «A bird in the hand is worth two in the bush», «Այսօրվա մի օրն ավելի լավ է, քան վաղվա երկուսը», «Նաղդ օլսուն, սողան օլսուն (թուրքերեն)»:  Աննա Մարությանը մի օրինակ բերեց ֆրանսերենից, որը շատ նման է հայերենի «ձու գողացողը ձի էլ կգողանա» ասացվածքին, բայց միայն մի տարբերությամբ՝ «Ձու գողացողը ցուլ էլ կգողանա»: Հասմիկ Ղազարյանը անմիջապես կռահեց, որ այդտեղ հարանունների երևույթն է աշխատում, ինչը հաստատեց Աննան՝ ասելով, որ ֆրանսերենում ձու և ցուլ բառերի վերջավորությունները նույն հնչյուններն ունեն «Qui vole un oeuf, vole un boeuf»: Ափսոսում եմ, որ չձայնագրեցի այս հետաքրքիր քննարկումը, երբ միմյանց հերթ չտալով արագ ասվում էին Դիանա Նազարյանի պարսկերեն, Էլեն Քոքչյանի թուրքերեն, Ժաննա Հակոբյանի ռուսերեն, Ռինա Շագինյանի վրացերեն, Նարինե Բարսեղյանի իսպաներեն, Սիլվա Հարությունյանի անգլերեն օրինակներն ու համեմատությունները միևնույն դարձվածքի կամ ասացվածքի վերաբերյալ, որոնց հետևում էր Հասմիկ Ղազարյանի հայերենի հետ կապված  մեկնաբանությունները: Քննարկման թեժ մի պահի մեզ միացան Ջրափի գյուղի դասավանդողներն ու սովորողները: Հետաքրքիր էին նրանց մայրենիի դասավանդողի օրինակները Շիրակի բարբառով:

Խոսում ենք անգլերեն

Ստուգատես-փառատոնային ճամբարի օրերին՝ հունիսի 12- 15-ը կազմակերպվում են անգլերենի քառօրյա պարապմունքներ այն դասավանդողների համար, ովքեր ունեն անգլերեն հաղորդակցվելու որոշակի կարողություններ և ուզում են ակտիվացնել անգլերեն խոսելու իրենց այդ կարողությունները:

Հաղորդակցման թեման մեր կյանքն է՝ առօրյա կենցաղային հարցերից մինչև հեղինակային մանկավարժություն և թավշյա հեղափոխություն:

Պարապմունքները կլինեն նշված օրերին ժամը 11:00-12:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում:

Մասնակիցների նախնական ցուցակը

 1. Աննա Մարության
 2. Մանիկ Պողոսյան
 3. Էլեն Քոքչյան
 4. Ռինա Շագինյան
 5. Հռիփսիմե Առաքելյան
 6. Գայանե Թերզյան
 7. Էմանուէլ Ագջոյան
 8. Նարինե Բարսեղյան
 9. Հասմիկ Նալբանդյան
 10. Մենուա Հարությունյան
 11. Արման Երանոսյան

 

Ֆինն մանկավարժների այցը կրթահամալիր

Երբ երկու տարի առաջ Վահրամ Թոքմաջյանը Դանիայում մասնակցում էր եվրոպական երկրների պատմության ուսուցիչների գիտաժողովին, նա այնպես գրավիչ էր ներկայացրել մեր կրթահամալիրը, որ Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչը՝ Ռիտա Միկոլլան, ցանկացել էր անձամբ գալ և տեսնել մեր կրթահամալիրը: Այդպես էլ եղավ: 2017-ի դեկտեմբերին Ռիտա Միկոլլան նամակով հայտնեց Վահրամ Թոքմաջյանին այն մասին, որ կազմակերպում է 30 հոգանոց պատմության ուսուցիչների խմբի այցը Հայաստան: Ֆինն առաջատար պատմության ուսուցիչները համաձայնվել էին Ռիտա Միկոլլայի առաջարկին՝ մեծ ցանկություն հայտնելով գալ ու տեսնել Արարատը, Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները, հինավուրձ եկեղեցիները, ինչպես նաև՝ մեր կրթահամալիրը: Խումբը ղեկավարում էր Ֆինլանդիայի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչների միության ամբիոնի վարիչ Էէրո Կիտունենը:

34531475_2009674192629126_4260841946882244608_n

Հանդիպեցինք Մեդիա կենտրոնի մոտ: Նրանք մի փոքր անակնկալի եկան՝ տեսնելով մեր Կենտրոնի ներքին դիզայնը՝ շախմաի սրահը, ապակեպատ սենյակները, խոհանոցը, շրջանաձև բացվածքից երևացող աստղացուցարանի մեծ գունդը: Այս ամենը մեր աչքերի համար սովորական տեսարան է, բայց նրանց համար արտասովոր էր ամեն ինչ: Ես նրանց բացատրում էի մեր Կենտրոնի դերն ու նշանակությունը ամբողջ կրթահամալիրի համար և, միևնույն ժամանակ, ինձ համար մի նոր ու անսովոր հպարտություն էի զգում, քանի որ եզակի առիթ էր ինձ ընձեռնվել՝ ներկայացնելու մեր կրթահամալիրը իր հեղինակային մանկավարժությամբ աշխարհի ամենաառաջադեմ հանրակրթական համակարգ ունեցող երկրից ժամանած 30 ուսուցչի: Իմ հպարտությունը մեկ այլ հաճելի երանգ ստացավ, երբ Սուսան Մարկոսյանը մոտեցավ խմբին ու իր կիրթ ու մեղմ ձայնով և ճիշտ կառուցված անգլերեն նախադասությամբ ողջունեց հյուրերին. ‹‹Dear guests, welcome to the Mkhitar Sebastatsi Educational Complex››: Առանձին փոքրիկ խմբերի հետ անգլերեն զրույցի էին բռնվել նաև Վահրամ Թոքմաջյանն ու Ավագ դպրոցի սովորող Լուսինե Ալեքսանյանը: Որոշեցինք, որ մենք կայցելենք Արևմտյան դպրոցը, որպեսզի մեր հյուրերը տեսնեն մեր բոլոր դպրոց-պարտեզներին բնորոշ ուսումնական միջավայրը, ինչպես նաև սովորողների սիրելի վայրը՝ ուսումնական ագարակը:

34536768_2009754249287787_1949221764273799168_n

Արևմտյան դպրոց-պարտեզում մեզ դիմավորեց Տաթև Աբրահամյանը և մեզ ուղեկցեց մի դասասենյակ, որտեղ պետք է ներկայացնեինք կրթահամալիրի կայքը: Հյուրերից մեկը ասաց, որ ինչ-որ թեթևացած զգացում է ապրում և չի հասկանում, թե դա ինչից է: Այդ ժամանակ ես խնդրեցի բոլորին ուշադրություն դարձնել թեթևություն ներշնչող թափանցիկ միջավայրին, որը ստեղծվել է ապակեպատ միջնորմներով ու դռներով: Վերացվել են մարդկանց իրարից բաժանող բետոնե անթափանց պատերը: Անսովոր բնական  լուսավորություն է ամենուր:

Հյուրերի համար հաջորդ անսովոր անակնկալը մեր բազմալեզու կրթահամալիրային կայքն էր: Հերթով սեղմում էի 7 երկրները խորհրդանշող դրոշների պատկերները և ցույց էի տալիս թարմ հրապարակումները մեր հունիսյան ուսումնական ճամբարի առօրյայի մասին: Հյուրերը հետաքրքրվեցին, թե արդյոք այդ բոլոր լեզուները դասավանդվում են մեր կրթահամալիրի դպրոցներում: Նրանց զարմացրեց դրական պատասխանը և հատկապես այն, որ հրապարակված տեքստերի մեծ մասը ստեղծել են տարատարիք սովորողները: Հյուրերի համար ամենամեծ անակնկալը Թուրքիայի դրոշի առկայությունն էր մեր կայքում, ինչը խոսում է այն մասին, որ թուրքերենը նույնպես դասավանդվում է կրթահամալիրում: Հյուրերը պատմության ուսուցիչներ էին և բոլորն էլ գիտեին հայոց ցեղասպանության մասին ու նրանց համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես են պատմության ուսուցիչները ներկայացնում այդ թեման իրենց սովորողներին: Վահրամ Թոքմաջյանը նշեց, որ այդ թեման մեր կրթահամալիրի դասավանդողները ներկայացնում են սովորողներին՝ առանց նրանց մեջ հարևան երկրի նկատմամբ ատելություն և այլատյատություն սերմանելու:

[UNSET]

Ֆինն ուսուցիչների համար զարմանալի էր նաև, որ լողուսուցումը ընդգրկված է կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների ուսումնական պլանում: Մեր փակ տաքացվող լողավազանի պատուհանը բաց էր և նրանք տեսան լողացող երեխաներին, իսկ մի քանի մետր այն կողմ արևի ջերմությամբ տաքանում էր բաց լողավազանի նոր լցված թարմ ջուրը:

Երբ մեր քայլերն ուղղեցինք դեպի ուսումնական ագարակը, հյուրերին ասացի, որ կրթահամալիրում գործում են ամենատարբեր մարզաձևերի խմբակներ՝ սուսերամարտի, ձիավարության, եռամարտի, նետաձգության, հրաձգության, մարմնամարզության, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի: Հյուրերին բացատրեցի, որ ըստ մեր հեղինակային մանկավարժության՝ ‹‹կենդանաբանություն›› ուսումնական առարկան, սերը կենդանիների և բնության նկատմամբ ավելի արդյունավետ է ուսումնական ագարակի առկայությամբ, երբ երեխաները կարողանում են մոտիկից տեսնել կենդանիներին, խնամել նրանց:

34473959_1093003017506116_8492741603805364224_n

Շրջայցն ավարտեցինք Մայր դպրոցով: Դաշնամուրի ձայնը մեզ տարավ համերգասրահ, որտեղ Լիլիթ Առաքելյանը իր դաշնամուրի պարապմունքն էր անցկացնում: Հյուրերը արդեն հոգնած էին և միանգամից հանգիստ նստեցին: Սկզբում Լիլիթի սանը նվագեց իր դասը, իսկ հետո արդեն Լիլիթը բոլորին հիացրեց Կոմիտասի ‹‹Գարուն›› ստեղծագործությամբ: Վահրամ Թոքմաջյանի կաբինետում ավելի մանրամասն ներկայացրեցինք մեր հեղինակային մանկավարժությունը, նախագծային ու բլոգային ուսուցումը՝ ի հակադրություն անգիրի դպրոցի:

Վերջում Ֆինլանդիայի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչների միության ամբիոնի վարիչ Էէրո Կիտունենը շնորհակալություն հայտնեց մեզ՝ ասելով, որ ինքը որպես փորձագետ աշխարհի շատ երկրների դպրոցներում է եղել, բայց հանրակրթություն իրականացնող այսպիսի կրթահամալիր իր դպրոցներով, ուսումնական միջավայրով և ուսուցման առաջադեմ մեթոդներով որևէ տեղ չի տեսել:

 

 

Այո, ճիշտ էր այսօր մեր տիար Աշոտ Բլեյանը Հայելի ակումբում ժամը մոտավորապես 12:30-ին, երբ վստահ ու խրոխտ ձայնով ազդարարեց, որ Հայաստանի հանրակրթական բրենդը ‹‹Մխիթար Սեբաստացի›› կրթահամալիրն է: Ժամը 18:20-ին մոտավորապես նույն բանը այլ խոսքերով և արդեն միջազգային մասշտաբներով հաստատեցին Ֆինլանդիայից ժամանած մասնագետները:

Պայմանավորվեցինք համագործակցային կապեր հաստատել: Էէրո Կիտունենը խոստացավ դա իրենց միության անունից:

 

Հունիսի 18-22-ը կայանալիք մանկավարժական ճամբարի մասնագիտական զարգացման դասընթացի ծրագիր

Դասընթացի նպատակը

Դասընթացի նպատակն է դասավանդողների մոտ ձևավորել մասնագիտական բառարաններից (glossaries), համացանցի թարգմանական անվճար կայքերից օգտվելու, մասնագիտական տեքստեր անգլերենից հայերեն թարգմանելու, ինչպես նաև մասնագիտական զրույցներին մասնակցելու կարողություններ: Աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Դասընթացի մասնակիցները

Նախընտրելի է, որ մասնակիցները լինեն օտար լեզուներ դասավանդողները և հասարակագետները, քանի որ 2018-2019 ուստարում փորձ է արվելու ինտեգրել օտար լեզուների և հասարակագիտության ուսուցումը: Դասընթացը բաց է նաև բոլոր այն դասավանդողների համար, ովքեր անգլերենը դիտում են որպես միջոց իրենց մասնագիտական ինքնակրթության, այլոց փորձի ուսումնասիրության, ուսումնական նախագծերի իրականացման հետազոտական փուլը արդյունավետ դարձնելու համար:

Դասընթացի մասնակիցները աշխատում են անհատական նոթբուք-նեթբուքերով:

Դասընթացի աշխատաժամանակը

18.06.2018

Առաջին պարապմունք (տևողությունը 90 րոպե)

 1. Ներկայանում ենք անգլերեն և պատասխանում ենք այս հարցին. ինչու՞ ընտրեցիր այս դասընթացը: (20 րոպե)
 2. Մասնագիտական տերմինների բառարաններ. (20 րոպե)

a glossary of poetic terms   

a glossary of legal terms

a glossary of Social Studies terms 

a glossary of educational terms

3. Մարդու հիմնական իրավունքները և ազատությունները ըստ 2015-ի դեկտեմբերին ընդունված Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության (անգլերեն)

Fundamental Human and Civil Rights and Freedoms

Articles 14, 14,1, 15, 16

19. 06.2018

 1. ԺողովրդավարությունDemocracy (30 րոպե)
 2. The Velvet Revolution in Armenia – Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում    The beginning, process and victorious end. Can we organize a discussion on this topic? Սկիզբը, ընթացքը, հաղթական ավարտը. կարող ենք այս թեմայով անգլերեն քննարկում կազմակերպել:  (60 րոպե)

Անգլերեն հոդվածներ տնային ընթերցանության համար.

Why Armenia’s velvet revolution won without a bullet fired. BBC News

Ինչու՞ Հայաստանի հեղափոխությունը հաղթանակեց առանց մի փամփուշտ կրակելու. BBC

2018 Armenian Velvet Revolution Wikipedia

20.06.2018

 1. Հայաստանի Ազգային ժողովը, խորհրդարանական ընտրություններ (90 րոպե)

The National Assembly of Armenia, parliamentary elections

The Factions in Armenian Parliament – “The Republican Party” Faction, “Tsarukyan” Faction, “Way out” Faction, “Armenian Revolutionary Federation Party” Faction

Դերախաղ.

Հասարակագետները ներկայացնում են Ազգային ժողովը հայերեն, իսկ անգլերեն և այլ օտար լեզուներ դասավանդողները թարգմանում են անգլերեն:

Դերախաղի երկրորդ փուլում դասավանդողները դերերով փոխվում են:

21.06.2018

 1. Հանդուրժողականություն – Tolerance

Քննարկում ‹‹Հանդուրժողականությունը կյանքի տարբեր ասպարեզներում›› (90 րոպե)

 

Երիտասարդությունը՝ հանուն մարդու իրավունքների

Օգտակար ուսումնական նախագիծ են անում Քոլեջի գործավարների և զբոսաշրջության խմբերի սովորողները Անահիտ Մելքոնյանի և Գայանե Թերզյանի ղեկավարությամբ: Նախագիծը լավ իմաստով հավակնոտ վերնագիր ունի՝ «Մարդու իրավունքների մասին խոսում ենք երեք լեզվով»:  Թե ապագա գործավարները և թե զբոսաշրջության կազմակերպիչները իրենց առօրյա աշխատանքում անխուսափելիորեն գործ են ունենալու տարբեր իրավական հարցերի հետ, հայտնվելու են այնպիսի իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է լինելու ճիշտ խոսելու և գործելու՝ հաշվի առնելով մարդու իրավունքները: Այս նպատակին է ծառայում նախագիծը: Սկզբում նրանք ծանոթացել են «Youth for Human Rights – Երիտասարդությունը՝ հանուն մարդու իրավունքների» կայքի նյութերին, որտեղ մատչելի և տարբեր լեզուներով շարադրված են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի հիմնական դրույթները, քննարկել դրանք հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Նախագծի երրորդ և վերջնական փուլը կայքում առկա մարդու իրավունքներին վերաբերող  տեսահոլովակների հայերեն թարգմանությունն է, որն ավարտելու են հունիսին:

Կլոր սեղան-քննարկում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում

Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան հավաքի երրորդ օրն ինձ համար նշանավորվեց Սիլվա Հարությունյանի կազմակերպած կլոր սեղան-քննարկումով, որի աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր: Քննարկման թեման թարգմանչական նախագծերն էին: Քննարկմանը մասնակցում էին 9-11-րդ դասարանների անգլերենի ընտրությամբ սովորողները: Միանգամից ասեմ, որ այս կլոր սեղան-քննարկումը ամենալավ իմաստով պարզերես արեց մեր Ավագ դպրոցի մասնակցությունը մայիսյան հավաքին: Սովորողները անգլերեն խոսում էին սահուն և անկաշկանդ, իսկ ամենակարևորն այն էր, որ կարողանում էին պաշտպանել իրենց տեսակետները: Օրինակ՝ քննարկումը միտումնավոր ավելի թեժ դարձնելու համար ես ասացի, որ անգլերենին հատկացված ժամանակի վատնում է անգլերենից հայերեն թարգմանություններ անելը, որովհետև այդ դեպքում ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում հայերեն խոսքը ճիշտ ձևակերպելու վրա և ավելացրեցի, որ հայերենից անգլերեն թարգմանությունները ավելի արդյունավետ են անգլերենը լավ սովորելու համար:

32602589_2207677259462176_7925329875148210176_n

Մեկը մյուսի հետևից սկսեցին ինձ հակադրվել Անի Ջանոյանը, Անուշ Նիկողոսյանը, և Մանե Գևորգյանը:

Միքայել Կամենդատյանը խոսեց վերջերս իրենց կատարած հարցազրույց-տեսաֆիլմի թարգմանության մասին, որը հիմնականում աշխատելու և սովորելու ամուր ու կայուն շարժառիթների մասին էր: Միքայելի արտահայտած մտքերն այնքան կապ ունեին իր իսկ անձի հետ: Չէ՞ որ նա վերջերս հաջողությամբ հանձնել է ընդունելության քննությունները և ընդունվել Դիլիջանի միջազգային քոլեջը:

Տպավորիչ էր Վահե Սարգսյանի խոսքը թարգմանության և, ընդհանրապես, անգլերեն սովորելու մասին: Երբ նա իր մտքերն անգլերեն էր արտահայտում, մտածեցի. «Ի՜նչ ինքնատիպ մտածողություն, վստահ եմ, որ նա որևէ տեղ մասնավոր դասերի չի մասնակցում: Դա սեփական ճանապարհը ինքնուրույն հարթող ինքնավստահ անձի խոսք էր»: Այդպես էլ կար: Քննարկումներից հետո մեր առանձնազրույցում Վահեն ասաց, որ ինքը զարմանում է, թե ինչու են սովորողները այդքան մեծ գումարներ վճարում կրկնուսույցներին, որպեսզի իրենց անգլերեն սովորեցնեն. չէ՞ որ ամբողջ համացանցը ողողված է անգլերեն տեքստերով, Youtube-ի տեսադասերով, գեղարվեստական ֆիլմերով ու երգերով: Վահեին կարողացավ հակադրվել միայն Մարտին Մանասյանը՝ մեկ այլ ինքնավստահ պատանի:

32381125_2207677702795465_7110531479100194816_n

Կլոր սեղան քննարկումը տևեց 45 րոպե, բայց թվաց, որ անցել է ընդամենը 5 րոպե: Ռուսական մի ասացվածք կա՝ ‹‹Счастливые часов не наблюдают››: Մեր Ավագ դպրոցում սովորողները կենտրոնացած չեն ԳԹԿ-ի ձանձրալի  շտեմարանները ծայրից ծայր մի քանի անգամ սերտելու վրա: Նրանք ազատ են իրենց ուսման բովանդակության ու ձևի ընտրության մեջ և այդ պատճառով էլ հասնում են իրենց ուղենշած նպատակին թեթև ու վստահ քայլերով:

Հաղորդակցական օտար լեզուն հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ուսումնական նախագիծ

Այսօր որոշեցի այցելել մեր կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներ և տեսնել, թե ինչ ուսումնական նախագծեր են իրականացնում մեր օտար լեզու դասավանդողները հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան հավաքին: Այցելություններս սկսեցի Հարավային դպրոցից: Երրորդ դասարանում անգլերենի ուսումնական պարապմունքը վարում էր Աննա Գանջալյանը: Հաղորդակցական անգլերենի նրա նախագիծն է՝ «Հեռախոսազրույց. համաձայնվում կամ չենք համաձայնվում առաջարկին»: 

Սովորողներն իրենց ուսումնական բլոգներում նախօրոք հրապարակել են իրենց կազմած երևակայական հեռախոսազրույցները, իսկ հիմա արդեն դասարանում զույգերով ներկայացնում են դրանք՝ հանպատրաստից ստեղծելով նոր երկխոսություններ իրենց ընկերների հետ: Նրանք ողջունում են իրար և մի որևէ տեղ գնալու առաջարկություն անում: Դիմացինը կամ սիրահոժար համաձայնվում է, կամ էլ մերժում՝ մի որևէ պատճառով:

Photo 2 Без названия

Պարապմունքի բոլոր մասնակիցներն էին ուզում խոսել, հաղորդակցվել անգլերեն: Չէ՞ որ երկխոսությունն այնքան մոտ է մեր առօրյա կյանքին և հենց այդ պատճառով էլ հետաքրքիր է:

Միջին դպրոցի 7-4 դասարանում ռուսերենի պարապմունք էր վարում Ժաննա Հակոբյանը: Իրականացվող նախագծի անվանումն է «Профессии моих родителей». Իրականացվող նախագծի առաջին փուլը ունեցել է «Мастера своего дела» անվանումը, որի ընթացքում սովորողները սովորել են տարբեր մասնագիտությունների ռուսերեն անվանումները և դրանց հիմնական գործունեությունները: Հիմա արդեն՝ ունենալով նախնական լեզվական գիտելիք, նրանք կարողանում են ուսուցչի հետ հանպատրաստից երկխոսություն վարել իրենց ծնողների մասնագիտությունների վերաբերյալ:

20180514_112015_HDR

20180514_112029_HDR

Էմանուել Ագջոյանը՝ մեր կրթահամալիրի աշխարհագրագետը, ինձ հետ անգլերեն հաղորդակցվելու առիթը բաց չի թողնում: Այսօր էլ նա անգլերենով հրավիրեց ինձ իր ուսումնական պարապմունքին՝ խոստանալով, որ ես մի նոր բան եմ սովորելու այնտեղ: Այդ նոր բանը https://maphub.net աշխարհագրական համացանցային քարտեզ-ծրագիրն էր, որի յուրացումը դարձել է միջին դպրոցի յոթերորդցիների մայիսյան հավաքի աշխարհագրության ուսումնական նախագիծը: Պատանի աշխարհագրագետի հետաքրքրությունների բավարարման մի անսպառ գանձարան է այս ծրագիրը:

20180514_113244

Վաղը այցելելու եմ Արևելյան և Հյուսիսային դպրոցները:

 

Հունիսյան «Բարեկամություն» մանկավարժական ճամբար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Անգլերեն դասավանդողների վերապատրաստման մոդուլի համառոտ նախագիծ (ընթացքի մեջ է անգլերեն ընդարձակ, բովանդակային մոդուլի ստեղծման աշխատանքը, որը պատրաստ կլինի մինչև մայիսի 20-ը)

Մասնակիցներ. Երևանից, Հայաստանի տարբեր մարզերից, Արցախից, Վրաստանից ժամանած հանրակրթական դպրոցների անգլերեն դասավանդողներ

Անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրը.

Էլեկտրոնային գրատախտակով և պրոյեկտրով կահավորված լսարան, մասնակիցների մոտ անհատական նոթբուքեր (նեթբուքեր), աշխատանքային լեզուն անգլերեն է:

Վերապատրաստման նպատակը. վերապատրաստման երեք օրերի ընթացքում դասավանդողները ձեռք են բերում ուսումնական բլոգ ստեղծելու և վարելու կարողություն, կրթական տարբեր աստիճաններում հաղորդակցական անգլերենի կառուցողական, աշակերտակենտրոն և նախագծային ուսուցման հմտություններ դասավանդման 5 հիմնական բաղադրիչներով՝ խոսելու, լսելով հասկանալու, ընթերցելով հասկանալու, գրելու և թարգմանելու:

Օր առաջին – 2 ժամ

 1. Անհատական ուսումնական բլոգի ստեղծում՝ wordpress.com կայքի օգնությամբ:
 2. Ուսումնական նյութի ստեղծում և հրապարակում նորաստեղծ բլոգում: Որպես օրինակ առաջարկում եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման մեկ-երկու ուսումնական նյութ: Ուսումնական նյութերի տեսակները
 3. Խոսելու կարողության զարգացմանը նպաստող դասարանական գործունեության ձևեր (լեզվական խաղեր) և նախագծեր:

Two techniques for the development of the students’ communicative abilities.

Ձյան փաթիլից մինչև ձնագունդ

Oral examination

Կրտսեր դպրոցի «English at our home – անգլերենը մեր տանը» նախագծեր

Իրինա Ապոյանի «The world around us» նախագիծը

 

Օր երկրորդ – 2 ժամ

 1. Լսելով և ընթերցելով հասկանալու կարողությունները զարգացնող դասարանական գործունեության ձևեր և տնային առաջադրանքներ որպես լրացուցիչ կրթություն:

Ընթերցելով հասկանալը. https://ganjalyanyura.wordpress.com/2012/04/18/teaching-english-in-classes-of-pupils-with-mixed-abilities-2/

Լսելով հասկանալը

Օր երրորդ – 2 ժամ

1 Գրելու և թարգմանելու կարողությունների զարգացմանը նպաստող գործունեություններ.

Վերապատրաստման մասնակիցները ընդգրկվում են «Բարեկամություն» միջազգային կրթական ճամբարի աշխատանքներում և օրվա մնացած ժամերին մասնակցում են ճամբարային գործունեությանը:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիա

Յուրա Գանջալյան

13.05.2018

 

Օտար լեզուների ուսուցումը հասարակագիտական նախագծերով

2018-2019 ուսումնական տարվա ընթացքում առաջարկվում է համակցել օտար լեզուների ուսուցումը հասարակագիտության հետ: Սա չի նշանակում, որ օտար լեզուների ուսումնական պարապմունքներին ուսումնասիրվող օտար լեզվով վերարտադրվելու են ‹‹հասարակագիտություն›› ուսումնական առարկայի դասերը: Սա նշանակում է, որ այսուհետ կրթահամալիրի դպրոցներում օտար լեզվի ուսուցումը ավելի բովանդակային է դառնում: Իրականացվող նախագծերը Միջին և հատկապես Ավագ դպրոցում առընչվելու են Հայաստանի և ուսումնասիրվող լեզվի լեզվակիր երկրի (երկրների) այնպիսի հասարակագիտական ուղղություններին, ինչպիսիք են մշակութաբանությունը, տնտեսագիտությունը, աշխարհագրությունը, պատմությունը, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը, հոգեբանությունը և սոցիոլոգիան: Օրինակ՝ Ավագ դպրոցում կարող են իրականացվել այսպիսի նախագծեր՝ «ժողովրդավարությունը Հայաստանում և Ֆրանսիայում (Միացյալ նահանգներում, Գերմանիայում, Թուրքիայում…)», «ազատ շուկայական հարաբերությունները Հայաստանում և Միացյալ թագավորությունում, (Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Թուրքիայում, …)», «Ի՞նչ ուսումնական առարկաներ են ուսումնասիրվում մեր երկրի և Միացյալ նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ավագ դպրոցներում»: Այդուհանդերձ, ուսումնական նյութերը չեն նմանակելու և վերարտադրելու նշված ուղղություններով դպրոցական դասագրքերի լեզվական ծանր ու խրթին ոճը: Դրանք լինելու են հաղորդակցական լեզվով ստեղծված երկխոսությունների, կարճ տեղեկատվությունների, փոքրիկ ուսումնասիրությունների տեսքով: Նշված ուղղությամբ 2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում մեր Ավագ դպրոցում որոշակի չափով աշխատանքներ արվել են: Օրինակ՝ Իրինա Ապոյանի և իր 11-12-րդ դասարանների սովորողների «The world around us» նախագիծը, որի առաջին նախաձեռնողը եղել է Տիգրան Աբրահամյանը:

Միջին դպրոցում հնարավոր է իրականացնել նախագծեր Հայաստանի և ուսումնասիրվող լեզվի լեզվակիր երկրի տոների մասին (այս աշխատանքը որոշ չափով մինչև հիմա արվել է), շրջակա միջավայրի բնապահպանական խնդիրների մասին (7-րդ դասարանցիների հետ այսպիսի թարգմանչական նախագիծ կատարել է Հայկուհի Հովհաննիսյանը): Լուսինե Բուշն իր սովորողների հետ հաջողությամբ իրականացնում է e-twinning միջազգային նախագիծը, որի ոգին շատ նման է այս առաջարկությանը:

Կրտսեր դպրոց-պարտեզների 4-5-րդ դասարաններում հնարավոր է կատարել առաջին քայլերը այս ուղղությամբ: Օրինակ՝ մթերքների և ճաշատեսակների ուսումնական թեման ուսումնասիրելիս կարելի է փոքրիկ տեղեկատվությամբ ավելացնել նաև այն ուտեստների անունները, որոնք սիրված են Ամերիկայում և Անգլիայում: Մեր կրտսեր դպրոցներում արդեն ավանդույթ է դարձել «Ինչպես են տոնում Սուրբ ծնունդը և Ամանորը այլ երկրներում» նախագծի իրականացումը դեկտեմբեր ամսին: Հնարավոր է սրան ավելացնել նաև Սուրբ Զատիկի տոնակատարության մասին փոքրիկ նախագիծ: Աննա Գանջալյանը և Մարիամ Քալանթարյանը այս ուսումնական տարվա աշնանային նախագծով ստեղծեցին  «Մեր զբոսայգիները» էլեկտրոնային պատկերազարդ երկլեզու գրքույքը: Կարելի է շարունակել այս նախագիծը՝ պատասխանելով այս հարցին. «Ինչպիսին են զբոսայգիները Լոնդոնում, Նյու Յորքում»:

Դասավանդողներն իրենց 2018-2019 ուստարվա աշխատանքային պլաններում կարող են առաջարկել նոր նմանատիպ նախագծերի անուններ և ստանձնել դրանց իրականացումը:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի մարտ ամսվա հաշվետվությունը

Թարգմանական և խմբագրման աշխատանքներ

Լիանա Ասատրյանը անգլերեն է թարգմանել Դպիրում հրապարակված իմ հոդվածը, որը խմբագրելուց հետո հրապարակել եմ Դպիրում՝ «The knowledge acquired in the result of creative work is always with the learner»:  

Mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում:

 

Ամփոփել եմ ռուսերենի և անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբները:

Ռուսերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Մարիամ Քալանթարյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 56), Ժաննա Հակոբյանը՝ 4-5-րդ և 6-8-րդ դասարաններ, մասնակիցների թիվը՝ 45 և 20), Սեդա Այվազյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 2

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել և ստացված աշխատանքները ստուգել են՝ Աննա Գանջալյանը՝ 2-3-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 85), Լիանա Ասատրյանը՝ 4-5-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 86), Յուրա Գանջալյանը՝ 6-8-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 15 ), Իրինա Ապոյանը՝ 9-12-րդ դասարաններ (մասնակիցների թիվը՝ 7):

Վարել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցումը.  Կազմել եմ 3 առաջադրանք, ստուգել եմ պատասխանները և ուղարկել սովորողներին:

Վարել եմ մարտի 14-ի չորեքշաբթյա սեմինարը «Թարգմանական նախագծեր» թեմայով:

Մարտի 27-ի մասնաժողովի օրակարգի համաձայն գրել եմ  Միջին և Ավագ դպրոցներում անգլերենի հեռավար ուսուցման հաշվետվությունը:

 

 

Մարտի 14. Թարգմանական նախագծեր

Սեմինար-պարապմունքի մեթոդական ուղղվածությամբ ծրագիրը

 1. Թարգմանական նախագծերի տեսակները

Կրտսեր դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում թարգմանական նախագծերը պետք է լինեն հայերենից օտար լեզու: Տեքստային նյութը պետք է հիմնված լինի «Ես և իմ շրջակա միջավայրը» թեմայի շրջանակներում (դպրոց, տուն, ընտանիք, ընկերներ ), իսկ լեզվական մակարդակը՝ A1:

Նման նախագծեր իրականացվում են մեր կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում:

Դասավանդողները ներկայացնում են իրենց արդեն իրականացրած նախագծերը:

Հնարավոր է նաև հայտնի հեքիաթների լեզվական առումով պարզեցված  թարգմանություններ: Օրինակ՝ կրթահամալիրային «Թումանյանական օրեր» նախագծի իրականացումը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

Միջին դպրոցում  

Կրթական այս աստիճանում սկսվում է նաև օտար լեզվից հայերեն թարգմանական նախագծերի իրականացումը: Նման բովանդակության նախագծեր նպատակահարմար է իրականացնեն մայրենիի, դասավանդողները:

Օրինակ՝ «Առականի», «Խոշորացույց»,

Կարևորվում է նաև հասարակագիտական նախագծերի իրականացումը, երբ անհրաժեշտ է լինում մի որևէ թեմայով ուսումնասիրություն կատարել՝ օգտվելով օտար լեզուներով հրապարակված աղբյուրներից:

Օրինակ՝ Աշոտ Տիգրանյանի «այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը:

Հայերենից օտար լեզու թարգմանական նախագծերը օտար լեզու դասավանդողների աշխատանքն է:

Ավագ դպրոցում

Կրթական այս աստիճանում կարևորվում է օտար լեզուներով արտահայտվելու կարողությունը, Ավագ դպրոցի ենթակայքի համար օտար լեզուներով փոքրիկ հոդվածներ գրելու կարողությունը:

Դասավանդողները ներկայացնում են նման նախագծեր:

 

Քառալեզու «Դպիր» նախագծի անհոգնել իրականացում.

 

Թվաբանության ուսուցումը (մաս III). մի գիտափորձի պատմություն

Լ.Փ. Բենեզեթ
Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթեր քաղաքի դպրոցների տեսուչ

Առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 25-րդ հատորի առաջին համարում, 1936-ի հունվարին, էջ 7-8

 

Սա հանրակրթական դպրոցների տեսուչ Լ.Փ. Բենեզեթի թվով երրորդ և վերջին հոդվածն է, որտեղ նա Նյու Հեմփշիրի Մանչեսթերի դպրոցներում իրականացրած թվաբանության ուսուցման մի գիտափորձ է նկարագրում: Հոդվածի առաջին երկու մասերի հրապարակումները [1935-ի նոյեմբերին, էջ 241-4և1935-ի դեկտեմբերին,էջ 301-3] շատ դրական մեկնաբանություններ են ունեցել: Վիլյամ ՄակԷնդրյուն նյութն անվանում է «զորեղ ու լավ ընթերցվող մի գիտական հոդված, որը զերծ է նման հոդվածներին բնորոշ ձանձրալի բնույթից»: Նյու Ջերսիից Հելեն Այվես Շերմերհորնը գրում է, որ վերադառնալով միջին դպրոց մեծահասակների կրթական դաշտում տարիներ շարունակ աշխատելուց հետո, նա «սարսափահար է եղել այն բոլոր փոփոխություններից, որ տեղի են ունեցել, այն մեծ քանակի նոր ուսումնական գործունեություններից, որոնցից յուրաքանչյուրն ինքնին լավն է, այդուհանդերց, անկանոն կերպով խժռում է երեխաների ժամանակը: Աններելի թվաց երեխաների անգլերենի թույլ իմացությունը. Չափազանց քիչ ժամանակ էր հատկացված լեզվամտածողական հմտություններ ձեռքբերելու համար: Հույս ունեմ պարոն Բենեզեթի հոդվածի ազդեցությամբ շատ բաներ կփոխվեն:  Կանզասի Լորենս քաղաքի դպրոցների տեսուչ Ք.Ե. Բըրչը իր նամակում նշում է, որ Լորենսի դպրոցները վերջին երկու տարիներին վերանայում են թվաբանության ծրագիրը: Պարոն Բըրչը առաջարկել է քննարկել Բենեզեթի հոդվածները մասնագիտական հանդիպումներում և դրանց կիրառման հարց բարձրացնել տեղական իրավիճակի լույսի ներքո:

Արդյո՞ք ձերդպրոցը նույն կերպ է մոտենում այս հոդվածներին: Հետաքրքիր կլիներ այս հարցի քննարկման համար կլոր սեղան քննարկում կազմակերպել ձեր համայնքում՝  ներգրավելով մի քանի առաջատար քաղաքացիների և տեսնել, թե ինչպիսին է նրանց վերաբերմունքը: (more…)

Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարը Արևելյան դպրոց-պարտեզում

Արևելյան դպրոց-պարտեզի ղեկավար Նառա Նիկողոսյանը հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի լավ հաշվետվություն է գրել, որում ներառված է ճամբարի ամբողջ գործունեությունը, իրականացված նախագծերը: Հաշվետվության մեջ նշված է ճամբարի լուսաբանումը սովորողների և դասավանդողների բլոգներում, դպրոց պարտեզի ենթակայքում և բազմաթիվ ռադիոներում՝ «Նոր ռադիո», «Պզզան ռադիո», «Խոշորացույց ռադիո», «Բնագետիկ ռադիո», «Ռադիո բզեզ» և այլ ռադիոներ:

Առանձնակի ուշադրության է արժանի «Երևան 2800» նախագիծը, որը ղեկավարել է Իվետա Ջանազյանը: Այս նախագիծը Իվետան ներկայացրել է Դիջիթեք 2018-ի «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգին:

Կարինե Պետրոսյանի սովորող սովորեցնող նախագիծը «Թարգմանում ենք առակներ փոքրիկների համար»:

Սաթենիկ Թորոսյանի բլոգում նույնպես առկա է սովորող սովորեցնող նախագիծը: Նրանք համագործակցում են Միջին դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդող Լուսինե Ներսեսյանի և իր դասարանի հետ:

Լիանա ասատրյանը և Գայանե Փարվանյանը նույնպես իրականացրել են «Երևան 2800» նախագիծը;

Հունվարի վերջին շաբաթվա ընթացքում ամփոփվել է մարզական բաց ստուգատեսի արդյունքները:

 

Յուրա Գանջալյան

Ծիսական շաբաթվա առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը Արևմտյան դպրոց-պարտեզում փետրվարի 6-ին

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը ուրախ ու զվարթ, բոլոր սովորողների և դասավանդողների մասնակցությամբ անցավ: Չէի պարում ու երգում միայն ես ու խոհանոցի աշխատողները: Երգեցին ու պարեցին «Պսակ պսակ» և «Գնացեք տեսեք» կատակերգերը, որոնք սազում են այս ծիսական շաբաթին:

Միակ թերի կողմն այն էր, որ բացակայում էին երաժշտության դասավանդողներ Սոֆյա Գրիգորյանը և Նարինե Դավթյանը և երգերը չէին ուղեկցվում ծիսական բառերի կարճ բացատրություններով:

 

Դիջիթեք 2018. «Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգ

Դիջիթեք 2018-ի կազմակերպչական և ներկայացված աշխատանքների այն թերությունները, որոնք ընդհանուր են եղել աշխատանքների մեծ մասի համար: 

Ներկայացված շատ աշխատանքներ կան, որոնցից չի հասկացվում, թե ինչ նախագծի մասին է խոսքը: Այդ թերությունը երևում է առանձին սովորողների ներկայացրած աշխատանքներում: Միգուցե, այս թերությունը սկիզբ է առնում դեռ հայտը լրացնելիս, որտեղ ի տարբերություն նախորդ տարիների՝ բացակայում է նախագծի անվանումը:

Հայտի լրացման ձևաթղթում առկա է «խորհրդատու ուսուցիչ» պահանջը, բայց շատ են սովորողների ներկայացրած այն աշխատանքները, որտեղ առկան են ուղղագրական, շարահյուսական սխալներ և տեխնիկական վրիպումներ (օրինակ՝ չափազանց ցածր է, կամ էլ գրեթե չի լսվում տեսաֆիլմի ձայնագրությունը), Youtube-ում հրապարակված նյութի մեջ բացակայում է մեր կրթահամալիրի, դպրոցի անունը: Մի կարևոր թերություն էլ կա, որը ընդհանուր է Youtube-ում մեր կրթահամալիրի կողմից հրապարակված  տեսաֆիլմերի գերակշռող մասին:  Գործունեություններ լուսաբանող տեսաֆիլմերն ուղեկցվում են ոչինչ չասող երաժշտությամբ: Պակասում է խոսքը: Որքան լավ կլիներ, որ այդ տեսաֆիլմերն ուղեկցվեին դասավանդողների, դաստիարակների կամ էլ սովորող-լրագրողների խոսքով: Կարծում եմ, որ խորհրդատու ուսուցիչը պետք է խորհրդատու լինի ոչ միայն նախագիծն իրականացնելու ընթացքում, այլև Դիջիթեքին նյութ ներկայացնելիս:

«Ուսումնական բաց նախագիծ» անվանակարգով եղել է 266 հայտ, որոնցից քննարկման համար առանձնացվել է 11-ը:

266 աշխատանքներից առանձնացված բոլոր այս 11 աշխատանքները արժանի են գնահատման: Կարծում եմ, որ չի կարելի դրանք համեմատել և ասել, որ այս մեկն ավելի լավն է, քան այն մեկը: Չի կարելի Մարինե Մկրտչյանի “Ազգային ծեսերին նոր կյանք” նախագիծը համեմատել Սոնա Փափազյանի “Իմ բնակավայրը” կամ էլ՝ Գրետա Բակունցի “Խոհարարական մաթեմատիկա” նախագծերի հետ: Ո՞ր նախագծի հետ համեմատենք Լուսինե Փաշայանի 6 տարեկանների առաջին բնագիտական փորձերը: Կարծում եմ, որ մանկավարժորեն և տրամաբանորեն ավելի ճիշտ կլինի, եթե չառանձնացվի մի աշխատանք որպես գլխավոր մրցանակակիր: “Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգով Դիջիթեք 2018-ի հաղթողներ են բոլոր այս 11 աշխատանքներն իրենց հեղինակներով:

 

77  Սոնա Փափազյան  «Իմ բնակավայրը» Երևան 2800

Երևում է և նախագիծը, և սովորողների աշխատանքները: Նախագծում Սոնա Փափազյանը ձևակերպել է նպատակը, նշել է մասնակիցներին և իրականացման ժամկետները: Կարևոր նախագիծ է: Սովորողները ներկայացնում են իրենց բնակավայրերը: Սովորողների համար աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար Սոնան 13 հարց է կազմել, որոնց պատասխաններից են ստեղծվել տեքստերը: Տեքստերին ուղեկցող լուսանկարներն արել են  սովորողները: 

 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ ու հետաքրքիր նախագիծ էր արված։ Կարծում եմ՝ սովորողները ևս հաճույքով են իրականացրել այս նախագիծը։ Ինքս էլ բազմաթիվ նոր բաներ սովորեցի։ Ողջունելի է նաև, որ սովորողներն առավելագույնս ներգրավված են եղել նախագծի իրականացման մեջ, իսկ ուսուցչի ներգրավվածությունը համեմատաբար քիչ է եղել։
 Երևում է նախագիծը, կատարված աշխատանքները: Նախագիծն իր մեջ ներառում է դպրոցի ներքին և արտաքին տարածքների, խմբասենյակների, առանձին սրահների ամանորյա ձևավորման աշխատանքներ: Ներկայացված տեսաֆիլմերից մեկը լուսաբանում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների վերապատրաստման 6-րդ փուլը: Միակ թերությունն այն է, որ տեսաֆիլմերը խոսքով չեն լուսաբանվում: 
 Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Սովորողների հետ ոչ ստանդարտ բաներ էին ստեղծել, փորձել մտածել ստանդարտներից դուրս։ Հետաքրիր աշխատանք էր՝ գեղեցիկ ֆոտոշարքերով լուսաբանված։

221  Մարինե Ամիրջանյան,  թարգմանական նախագիծ «Հարյուր հազար հարց ու պատասխան»:

Նախագիծն իրոք ուսումնական է, ընդլայնում է սովորողների աշխարհայացքը, պատասխանում է վաղ հասակից երեխաներինհուզող հարցերին: Նախագծի իրականացմանը մասնակցել է Արևելյան դպրոցի 5- դասարանի բոլոր սովորողները: Նախագծիարդյունքը կարող է որպես ուսումնական նյութ ծառայել կրտսեր դպրոցների այլ սովորողների համար:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Լավ ու օգտակար գործ են կատարել։ Սեփական փորձով կարող եմ ասել, որ թարգմանություններ կատարելը բազմակողմանի զարգացնում է մարդուն։ Բայց կարծում եմ՝ տեսակի մեջ յուրօրինակ չէր, քանի որ կրթահամալիրում սովորողներն այսպես, թե այնպես միշտ թարգմանություններ անում ու հրապարակում են։

569 Իվետա Ջանազյան  «Երևան 2800»

Հրապարակված է նախագիծը և սովորողների աշխատանքները: Սա հայրենագիտական նախագիծ է: Հայրենիքի ճանաչումը սկսվում է այն բնակավայրից, որտեղ ապրում ես:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Մի փոքր նման էր Սոնա Փափազյանենց նախագծին, սակայն այստեղ նաև նշել էին իրենց համայնքի, բնակավայրի, բակի հիմնախնդիրները, ինչը շատ կարևոր է հետագայում դրանց լուծումները գտնելու համար։

583 Էլեն Հովհաննիսյան սովորող  նախագիծ «shopping»

Էլենը ստեղծագործական մոտեցմամբ և տեխնիկական բարդ լուծումներով է նկարահանել այս տեսանյութը, որը «Shopping» անգլերենի նախագծի շրջանակներում է արված: Նա տարբեր հագուստով և մազերի տարբեր սանրվածքներով երկխոսություն է վարում ինքն իր հետ: Չգիտեմ, թե ինչպես է ձայնի և պատկերների մոնտաժն արել:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Իսկապես շատ հետաքրքիր ու յուրօրինակ նախագիծ էր։ Նկատելի է, որ քիչ ժամանակ չէ ծախսված աշխատանքի վրա։ Բայց ըստ իս, սա ընդամենը շատ լավ նյութ է, որը դժվար թե կարողանանք նախագիծ անվանել։

700 Հերմինե Անտոնյան  «Համակարգչի բաղկացուցիչ մասերը»

Այս նախագծի իրականացմամբ սովորողները ծանոթանում են համակարգչի տարբեր բաղկացուցիչ մասերին, սովորում են խափանված մասերի վերանորոգում կատարել կամ էլ փոխարինել դրանց նորերով:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագծի նպատակը լավն է, տեսաուղեցույցով(հայերեն) ավելի մատչելի կլինի շատերի համար ծանոթանալ համակարգչի կառուցվացքին։
Ցավոք տեսաուղեցույցը ինձ համար անհայտ պատճառներով ջնջված է։
Տեսական մասում կա պահանջված չափի ինֆորմացիա։
Ցանկալի կլիներ նաև համառոտ շարադրանք;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Տեսանյութը ջնջված էր, բայց ուսումնական փաթեթն աչքի անցկացնելուց հետո հստակ երևում է, թե ինչ մեծ աշխատանք է արված, որը նաև շատ օգտակար է բոլորիս համար։

 

750 Գրետա Բակունց Խոհարարական մաթեմատիկա

Նախագծի իրականացումը կատարվել է 2018-ի հունվարյան ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում: Նախագծի նպատակն է մաթեմատիկան կապել իրական կյանքի հետ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը –Արդեն գրել եմ, որ շատ ողջունելի է ցածր դասարանցիների մոտ հետաքրքհություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ, իսկ դա ավելի հեշտ է անել խաղերի միջոցով;
Կցանկանայի, որ շատ լինեն նման նախագծեր;

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – կարծում եմ, որ սա բոլոր նախագծերից լավագույնն էր։ Իսկական կրթական նախագիծ էր՝ ոչ ստանդարտ կերպով երեխաներին մաթեմատիկա սովորեցնելու, ինչը շատ ավելի արդյունավետ տարբերակ է, քան գրքային վարժություններ հանձնարարելը։

771 Մարինե Մկրտչյան «Ազգային ծեսերին նոր կյանք»

«Ազգային ծեսերին նոր կյանք» նախագիծը  հանրակրթական դպրոցում իսկական հեղինակային մանկավարժություն է Մարինե Մկրտչյանի համար: Ծիսական պարերգեր կատարելը, արդ ու զարդերը, տարբեր ատրիբուտներ պատրաստելը Մարինե Մկրտչյանից են սովորում թե սովորողները և թե դասավանդողները:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Շատ լավ օրինակ, թե ինչպիսին պետք է լինի ուսումնական բաց նախագիծը։ Շատ հավանեցի ու հաճույքով դիտեցի-ունկնդրեցի տեսանյութերը։

818 Մարկ Միկաիլ Բնագիտական փորձեր

Հետաքրքիր է, որ մի հայտով ներկայացված են և քիմիական, և ֆիզիկայի և կենսաբանական փորձեր:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Հետաքրքրությամբ դիտեցի փորձերը, ամեն մի տեսանյութից նոր բաներ սովորեցի։Բայց սա կարելի է ասել՝ աբստրակտ ու անժամկետ նախագիծ էր, քանի որ ընդամենը ներկայացված էին բլոգում «փորձեր» թեգի տակ տեղադրված բոլոր նյութերը։ Մյուս կողմից սովորողն ինքնուրույն կատարել էր այնպիսի փորձեր, որոնք իրեն հետաքրքրել են (ինչն ամենակարևորն է), ու դրանց տեսանյութերը տեղադրել իր բլոգում՝ առանց դասավանդողի օգնության։

841 Աննա Գանջալյան և Մարիամ Քալանթարյան, էլեկտրոնային գիրք

Սա ռուսերեն դասավանդող Մարիամ Քալանթարյանի և անգլերեն դասավանդող Աննա Գանջալյանի համագործակցային նախագիծն է, որ արդյունքում ստեղծվել է էլեկտրոնային գրքույկ «Մեր զբոսայգիները»:

Նարեկ սահակյանի կարծիքը – Ուսուցողական նախագիծ, որի ընթացքում վստահ եմ սովորողները շատ նոր բաներ են սովորել։

846 Զառա Ոսկանյան «Զարգացնող խաղերի ստեղծում»

Արմեն իշխանյանի կարծիքը- Խաղեր ստեղծելը և օգտակար է և հաճելի;
Հույս ունեմ, որ նախագիծը շարունակելի կլինի;
«Տրամաբանական և տեսողական խաղեր» բաժնի հղումը հավանաբար ճիշտ չի, բացվում է ուրիշ տեղ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Նախագիծը դուրս շատ եկավ, քանի որ սովորողները հենց իրենց իսկ ձեռքերով էին պատրաստել զարգացնող խաղեր, որոնք նախատեսված են ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց թե՛ կրտսեր, թե՛ ավագ ընկերների համար։ Հղումներից մեկը հավանաբար սխալ էր դրված, բայց ընդհանուր ուսումնասիրությունը բավական էր կարծիք կազմելու համար։

923 Լուսինե Փաշայան  «Բնագիտական փորձեր»

Երկրորդ դասարանցիների առաջին բնագիտական փորձերն են, որոնք արվել են տանը մեծ պատասխանատվությամբ և հետաքրքրությամբ:

Արմեն Իշխանյանի կարծիքը – Նախագիծի միտքը ինձ դու եկավ։  Լավ է որ երեխանաերը ցածր դասարաններից շփվեն բնագիտական առարկաների հետ, կատարեն փորցեր; Մեր երկրի զարգացումը մեծապես կախված Է ճշգրիտ գիտությթյուննեից և կարևոր Է երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել բնական գիտությունների նկատմամբ:

Նարեկ Սահակյանի կարծիքը – Այս տարիքում հիշում եմ՝ ինչքան էին ինձ դուր գալիս էսպիսի փորձեր անելը։ Ողջունելի է, որ դեռ երկրորդ դասարանում արդեն բնագիտական փորձեր ու նոր բացահայտումներ են անում։

 

“Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգի գնահատման հանձնաժողով

Արմեն Իշխանյան՝ – 9-4 դասարանի սովորող Մարինե Իշխանյանի հայրը, ծրագրավորող

Նարեկ Սահակյան՝ – շրջանավարտ

Յուրա Գանջալյան

 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը Քոլեջում փետրվարի 5-ին

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքը վարում էր Մարինե Մկրտչյանը: Մասնակցում էին դասավանդողները, նախակրթարանի սաները և Քոլեջի սովորողները: Սկզբում գրաբար լեզվով Տեառնընդառաջի անծանոթ մի երգի ուսուցում սկսվեց: Մարինե Մկրտչյանը բացատրեց երգի բովանդակությունը, Տեառնընդառաջի խորհուրդը և տող առ տող, տուն առ տուն սկսեցին երգել: Դրանից հետո, քանի որ նախակրթարանի սաները բոլորովին չէին հասկանում բառերը և լուռ կանգնած էին, նրանց դաստիարակը խնդրեց Մարինե Մկրտչյանին երգել փոքրիկների իմացած մի երգ ու միասին երգեցին «Գնացեք տեսեք…»: Փոքրիկները միանգամից աշխուժացան ու մեկ մարդու նման՝ այդ երգին բնորոշ շարժումներով երգեցին այդ երգը մինչև վերջ: Դրանից հետո Մարինեն բացատրեց Բարեկենդանի խորհուրդը և մի երգ սկսեցին երգել, որն այդ տոնի խորհրդին համահունչ էր: Մարինե Մկրտչյանի ծիսական երգերի իմացությունը, անհատնում եռանդը կամաց-կամաց փոխանցվում էր ներկաներին:

Լավ կլիներ, որ այս ծիսական շաբաթվա ընթացքում Մարինեն հնարավորություն ունենար իր ծիսական երգերի իմացությունը փոխանցեր ավելի մեծ թվով դասվարների, դասավանդողների իրապես երգել սիրող սովորողների:

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի աշխատանքը հունվարին

Հունվար ամսին անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները կազմել են հետևյալ դասավանդողները՝ Սիլվա Հարությունյան – 9-12-րդ դասարանների համար, Իրինա Ապոյան – 6-8-րդ դասարանների համար, Լիանա Ասատրյան – 4-5-րդ դասարանների համար և Աննա Գանջալյան – 2-3-րդ դասարանների համար:

Օտար լեզուների դասավանդողները հունվարի 19-ի մեդիաուրբաթի պատասխանատուներն էին և նրանք իրենց սովորողների հետ Մարմարյա սրահում երգեցին տարբեր լեզուներով երգեր նվիրված ամանորին և Սուրբ ծննդին: Մեդիաուրբաթի կազմակերպիչներն էին Լուսինե Բուշը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը և Լիանա Ասատրյանը:

Լուսինե Բուշը թարգմանել է Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցում. Մի գիտափորձի պատմություն»  հոդվածի երկրորդ մասը, որը հիմա խմբագրում է Մարիետ Սիմոնյանը:

Իմ կատարած աշխատանքը  

Անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Վիեննայում կայանալիք երգչախմբերի փառատոնի մասին նամակագրությունները:

Հայերենից անգլերեն եմ թարգմանել Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը. «The International Youth Ethnographic Archaeological Camp as an Effective Environment for the Educational Programme»

Ներկրթահամալիրային ուսումնասիրություն.

Ուսումնասիրել եմ Ավագ դպրոցի բոլոր 9-րդ դասարանցիների բլոգները և ուսումնական առաջին շրջանի գնահատման մատյանները: Ամբողջ աշխատանքը կազմել է 10 էջ: Ուսումնասիրությունը իմ դիտարկումներով ուղարկել եմ Գևորգ Հակոբյանին, Սուսան Մարկոսյանին և Մարթա Ասատրյանին:

Հայերեն եմ թարգմանել Բենեզեթի «Թվաբանության ուսուցում. Մի գիտափորձի պատմություն» հոդվածի առաջին մասը:

 

Հունվարի 8-ին և 9ին ուսումնասիրել եմ Արևմտյան դպրոցի 4-5-րդ դասարանների տարատարիք ճամբարային ջոկատների գործունեությունների մեկնարկն ու ընթացքը:

Հունվարի 23-ին և 24-ին ուսումնասիրել եմ Արևմտյան դպրոցի ճամբարային գործունեության արդյունքները և գրել եմ ‹‹Ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է. Կրթահամալիրի ուսումնական երկրորդ շրջանի գնահատում ուսումնական մեկ ճամբարի օրինակով›› հոդվածը:

Շարունակել եմ Միջին և Ավագ դպրոցների անգլերենի հեռավար ուսուցումը:

Կազմել եմ Դիջիթեք 2018-ի “Ուսումնական բաց նախագիծ” անվանակարգի պահանջները և Հունվարի 20-ից սկսել եմ ուսումնասիրել այդ անվանակարգով ուղարկված հայտերը: Աշխատանքը դեռ ընթացքի մեջ է:

Շարունակել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջի խմբագրումը: Անգլերեն նյութ եմ գրել հունվարի 26-ի ծիսական  հարսանիքի մասին:

Կրթահամալիրի ուսումնական երկրորդ շրջանի գնահատում մի դպրոցի օրինակով

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներում գործում են հունվարյան և հունիսյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարները: Հունիսյան ստուգատեսներից են թարգմանչականը, թատերականը, երաժշտականը, կինո-ֆոտո գործունեությանը: Հունիսին գործում է նաև «Բարեկամություն» միջազգային ճամբարը՝ Վրաստանի, Արցախի, Հայաստանի տարբերի մարզերի հանրակրթական դպրոցների սովորողների և մանկավարժական աշխատողների մասնակցությամբ: Կրթահամալիրի հունվարյան ուսումնական ճամբարը նշանավորվում է հանրակրթական ամենամյա Դիջիթեք և բնագիտատեխնիկական ստուգատեսներով: Նշված բոլոր ստուգատեսների անցկացմանը զուգահեռ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցները ամբողջովին անցնում են նախագծային ուսուցմանը: Նախագծային ուսուցումը սովորական ավանդական ուսուցման կազմակերպումից տարբերվում է նրանով, որ այն ամբողջովին աշակերտակենտրոն է և հիմնված է սովորողի գործունեության վրա, երբ սովորողը ոչ թե վերարտադրում է ուսուցչի ասածը կամ դասագրքում գրածը, այլ ստեղծում է իրենը իր հետազոտական, փորձարարական աշխատանքով և հասնում է նախանշած արդյունքի: Փաստորեն կրթահամալիրի ուսումնական ճամբարները իրենց բնույթով հաստատում են հին չինական առածը. «Ասա ինձ և ես կմոռանամ, ցույց տուր ինձ և ես կհիշեմ, ներգրավիր ինձ գործունեության մեջ և ես կսովորեմ»:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրն ունի չորս կրտսեր դպրոց՝ երկուսից չորս տարեկանների նախակրթարանային խմբերով, Միջին և Ավագ դպրոցներ և միջին մասնագիտական կրթությամբ մի Քոլեջ: Այնպես է ստացվել, որ մեր կրտսեր դպրոց-պարտեզները Մայր (Միջին և Ավագ դպրոցների) շենքի համեմատությամբ իրենց աշխարհագրական դիրքերով համընկնում են աշխարհի չորս կողմերին՝ հյուսիսային, հարավային, արևելյան և արևմտյան և մեր կրտսեր դպրոց-պարտեզները հենց այդպես էլ կոչվում են՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ, Հարավային դպրոց-պարտեզ, Արևելյան դպրոց-պարտեզ և Արևմտյան դպրոց-պարտեզ:

Այս հոդվածում ներկայացնում եմ Արևմտյան դպրոց-պարտեզում հունվարի 8-9-ին և 23-24-ին իմ կատարած դիտարկում-ուսումնասիրությունը՝ ցույց տալով ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի համար նախատեսված նախագծերը և դրանց իրականացման արդյունքները ճամբարի վերջում:

Այսպիսով, տրված է ձմեռային ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի մեկնարկը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում: Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ նախագծերի վրա են աշխատում 4-5-րդ դասարանների տարատարիք ջոկատները: Նախքան դպրոց մտնելը ուսումնասիրում եմ դպրոցի 4-5-րդ դասարաններում դասավանդողների ուսումնական բլոգները:

Առաջինը հետաքրքրվում եմ թարգմանչական նախագծերով զբաղված սովորողների  գործունեությամբ: Նոր ճամբարային նախագիծ է սկսել Լիլիթ Հայկազունին. «Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթները հայերեն կարդալը և հեշտացված անգլերենով ներկայացնելը»:

Էլինա Սիմոնյանի բլոգում կարդում եմ նույն ջոկատի ռուսերեն թարգմանական նախագծերի մասին: Ուշադրության է արժանի «В мире животных» նախագիծը, որը և հետազոտական է և թարգմանական:

Մաթեմատիկոսների խոհարարական նախագծից   երևում է, որ Գրետա Բակունցը համառորեն ուզում է մաթեմատիկայի ուսուցումը իրական կյանքի հետ կապել:  Իրոք, կոտորակների գաղափարի ամենատեսանելի բացատրությունը խոհանոցում է՝ նոր թխած կլոր գաթան կտրատելիս:

Շուշան Ալեքսանյանի բնագիտական նախագծի գործունեությունը ներառում է կենդանիների խնամք ագարակում, բույսերի և դրանց թաղարների խնամք և’ իրենց Արևմտյան դպրոցում և’ Քոլեջում՝ Շողիկ Պողոսյանի ջերմոց լաբորատորիայում:

Սոնա Փափազյանն իր բլոգում հայրենագետների խումբն անվանել է «հայրենագետ-հետախույզների» ջոկատ:  Սովորողների այս խմբի առանցքային նախագիծը «Ազգային և ավանդական խաղերն» է:

Բազմազան է Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական խմբի գործունեության ցանկը: Ահա այդ ցանկից մի օրինակ. «-«2800 խնդրով Երևան» խնդրագիրք. երևանյան տեղային և ընդհանուր, փոքր ու մեծ խնդիրները. նկարագրություն-ուսումնասիրություն, լուծման առաջարկություն-փորձ, լուծում»:

Խոստումնալից ու հետաքրքիր նպատակ է դրել Արմինե Աբրահամյանը իր ստեղծագործող-ընթերցասերների առջև. «Մայրենի լեզվի լաբորատորիա -ընթերցասրահի ստեղծման, ձևավորման աշխատանքներ»:

Բոլոր նախագծային խմբերի գործունեության բնույթն ու էությունը մի բան ստեղծելն է: Սերտածը շատ շուտ մոռացվում է, բայց ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

Պատմեին, չէի հավատա:

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների դասավանդողների բլոգները հունվարի 8-ին ուսումնասիրելուց հետո հունվարի 9-ի առավոտյան արդեն դպրոց-պարտեզում էի, որպեսզի իմանամ, թե ինչպես են հրապարակված նախագծերն իրականացվում: Որքան էլ ինձ պատմեին, չէի հավատա ու զգա այն ամենը, ինչի ականատեսը եղա այդ օրը:

Եթե ինձ ասեին, որ հինգերորդ դասարանցին կարդում է կենդանիների մասին հանրագիտարանը, բարդ լեզվով ու անհարկի մանրամասն տեղեկություններով գրված տեքստից քաղում է իր համար հետաքրքիր միտքը և պարզ ռուսերենով շարադրում իր բլոգում, չէի հավատա: Բայց ես տեսա՝ Էդուարդ Սարգսյանի և Հայկ Ղազարյանի աշխատանքի ականատեսը եղա: Տեսա նաև, թե ինչպես են Լուզիա Եղիազարյանը և Անահիտ Թովմասյանը ռուսերեն կենդանիների մասին երաժշտական մուլտֆիլմի թարգմանությունն անում:

Դպրոցի մեդիահարթակում հավաքվել էր Արմինե Աբրահամյանի ընթերցասեր-ստեղծագործողների խումբը: Երբ վարագույրը մի կողմ քաշեցի ու ներս մտա, ինձ համար անսովոր տեսարան էր: Դասավանդողը լուռ հետևում էր, թե ինչպես է սովորող Հայկ Նահապետյանը իր ընկերներին համակարգչային նոր ծրագիր սովորեցնում: Ծրագիրը կոչվում է Playbuzz, որը, կարծում եմ, օգտակար կլինի նաև ուսուցիչներին, քանի որ այդ ծրագրով կազմում են ուսումնական առաջադրանքներ, թեստեր: «Հայկ, դիմացդ սովորողներ են նստած, որոնք չգիտեն այդ ծրագիրը: Մի քիչ դանդաղ ու ավելի մանրամասն բացատրիր», լսվում է Արմինեի ձայնը: Որքան լուրջ էին հետևում Հայկի բացատրություններին: Շատ ու շատ դասավանդողներ կուզենային այդպիսի լսարան ունենալ:

Իսկ հարևանությամբ Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիայի կաբինետն էր, որտեղ աշխատում էր տեխնոլոգիական նախագծեր իրականացնող խումբը: Այո՚ նրանք աշխատում էին բառի առաջնային ոչ փոխաբերական իմաստով. առաջին դասարանցիների համար գունավոր տառախաղ էին ստեղծում: Մի ժամից նրանք հյուր էին գնալու Աշխեն Թադևոսյանի առաջին դասարանցիներին՝ իրենց հետ տանելով նորաստեղծ տառերը, որպեսզի փոքրիկները կարողանային տառերը կողք-կողքի շարելով՝ բառեր ու նախադասություններ գրել սեղանի վրա:

Սոնա Փափազյանը հավատարիմ էր իրենց «ազգագրական ավանդական խաղեր» նախագծին: Իրենց հերթական ծիսական խաղի համար տարեգաթա էին թխում:

Շատ էի ուզում տեսնել, թե ինչպես է Գրետա Բակունցը մաթեմատիկան համակցում խոհանոցին:  Կարելի է ապրել այնպես, որ երբեք չառնչվել մաթեմատիկային: Կարելի է ապրել այնպես, որ ամենուր առնչվել մաթեմատիկային: Գրետա Բակունցը ապրելու երկրորդ ձևն էր սովորեցնում իր ջոկատի անդամներին: Այդ օրը վաղ առավոտյան նրանք վերցրել էին մրգային աղցանի բաղադրատոմսը և իրենց մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ խանութ էին  գնացել: Ի՞նչ արժե տանձի, բանանի, խնձորի և նարինջի մեկ կիլոգրամը: Իսկ ի՞նչ կարժենա բանանի 200 գրամը, խնձորի 250 գրամը և որքա՞ն պետք է վճարել դրանց համար: Կյանքում հանդիպող, ոչ դասագրքային մաթեմատիկայի իսկական խնդիրներ, որոնք լուծում էին պահանջում ոտքի վրա:

Հունվարի 23-ն է և ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի վերջին օրերին նորից սկսում եմ հետևել Արևմտյան դպրոցի նախագծերի իրականացման ընթացքին, ծանոթանում արդեն արձանագրված արդյունքներին:

Լիլիթ Հայկազունու և Էլինա Սիմոնյանի թարգմանական խմբի տարատարիք ճամբարականները արդյոք կարողացե՞լ են իրականացնել իրենց թարգմանական նախագծերը: Ի՞նչ արդյունքներ են արձանագրել Գրետա Բակունցի «Մաթեմատիկան խոհանոցում» նախագիծն իրականացնողները: Առաջին դասարանցիները օգտագործեցի՞ն Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիական խմբի ստեղծած գունավոր տառախաղը: Արմինե Աբրահամյանն իր ընթերցասերների խմբով կարողացա՞վ ստեղծել մայրենի լեզվի լաբորատորիա-ընթերցասրահը: Հնարավո՞ր է բացահայտել, թե ինչ ազգային ավանդական խաղեր է խաղացել Սոնա Փափազյանի «Հայրենագետ-հետազոտողների» խումբը:

Ինձ հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար նախ այցելում եմ Արևմտյան դպրոց՝ հանդիպելու ուսումնական նախագծեր իրականացնող դասավանդողներին, իսկ հետո սկսում եմ ուսումնասիրել նախագծերն իրականացնողների ուսումնական բլոգները:

Ահա գտնում եմ Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Մատնաչափիկը» հեքիաթի մոտիվներով պարզեցված տեքստի հայերենից անգլերեն թարգմանությունը, որն արել է 5-րդ դասարանցի Արև Սուքիասյանը:

Հունվարի 9-ի իմ զարմանք արտահայտող «պատմեին չէի հավատա» միտքը իրենց հայերենից ռուսերեն թարգմանություններով արդարացրեցին հինգերորդցիներ Հայկ Ղազարյանը, Տիգրան Մարջանյանը և Լուզիա Եղիազարյանը:

Մաթեմատիկա դասավանդող Գրետա Բակունցի ուսումնական բլոգում երեք տեսաֆիլմերի միջոցով բացահայտում ենք, թե ինչպես է փոքրիկ մաթեմատիկոսների խումբը երկրաչափական պատկերների նմանությամբ թխվածքբլիթներ թխում, մրգեր կտրատում, իսկ կոտորակների գաղափարն իմաստավորում՝ պիցցա պատրաստելով, կտրատելով և համտեսելով:

Այս տեսաֆիլմը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Զարուհի Ոսկանյանի տեխնոլոգիական նախագծեր իրականացնող սովորողների պատրաստած   տառախաղը փորձարկվում երկարացված օրվա կազմակերպիչ Փառանձեմ Գրիգորյանի խմբում:

Միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ կենսաբանության տարբեր բաժինների (բուսաբանություն, կենդանաբանություն, գենետիկա) դասագրքերը լի են անհարկի գիտականությամբ գրված տեքստերով, որոնք վանում են դպրոցահասակ սովորողին, չեն թողնում սիրել բնությունը, բույսերին ու կենդանիներին: Բայց չէ՞ որ հանրակրթական դպրոցի հիմնական աստիճանում այս ուսումնական առարկայի գերխնդիրը հենց բնությունը սիրելը պետք է լինի: Դա է բնագիտության կրթական ամենակարևոր չափորոշիչը: Բնությունը սիրելու կրթական չափորոշչի հետևողական ձևավորմանն է ուղղված Շուշան Ալեքսանյանի ճամբարային յուրաքանչյուր օր:

Ո՞վ կարող է տեսնել ու գնահատել անտեսանելին ու անգնահատելին՝ ազգային ինքնաճանաչողության, թեկուզև, փոքր արթնացումը Սոնա Փափազյանի «հայրենագետ-հետախույզների» մոտ՝  հայկական ավանդական հոլախաղով, աքլորակռվով, կոխով,  պարան ձգոցիով, հարսանեկան գաթայի պատրաստումով ու թոնրի լավաշի թխումով, տարբեր ծիսական պարերգերով:

Հունվարյան ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի ձեռքբերումներից էր նաև Արմինե Աբրահամյանի «Ստեղծագործ ընթերցասերներ» նախագծային խմբի աշխատանքի արդյունքը՝ մայրենի լեզվի լաբորատորիա-ընթերցասրահի ստեղծումը Արևմտյան դպրոցում: Վստահ եմ, որ Արմինե Աբրահամյանի այս նախագծով ավելացավ կրտսեր դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիների մայրենի լեզվի և ընթերցանության նկատմամբ սիրո չափը, բայց ո՞վ կարող է այն չափել ու գնահատել:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի պարապմունք

Հունվարի 31-ին առաջարկում եմ կազմակերպել օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի պարապմունք:

Պարապմունքի քննարկվող հարցերն են՝

 1. Ուսումնական երրորդ շրջանում օտար լեզուների լրացուցիչ կրթության և տնային աշխատանքների բնույթը կրթական տարբեր աստիճաններում՝ կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցներում
 2. Նախագծային ուսուցման արտացոլումը սովորողների բլոգներում
 3. Գործնական առաջարկություններ Ալլա Հովհաննիսյանին (Գյումրիում վրացերեն դասավանդող) և Գյումրիի վրացերեն սովորողների խմբին մեթոդական, մեդիատեխնոլոգիական օգնություն ցույց տալու համար:

Թվաբանության ուսուցումը I. Մի գիտափորձի պատմություն

Լ.Փ. Բենեզեթ

Նյու Հեմփշայեր նահանգի Մանչեսթերի դպրոցների տեսուչ

Առաջին անգամ հրատարակվել է Ազգային կրթական միության ամսագրի 24-րդ հատորի 8-րդ համարում, 1935-ի նոյեմբերին:  

Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը`Յուրա Գանջալյանի

 

1929 թվականի գարնանը Նյու Յորք նահանգի Իթաքայի դպրոցների տեսուչ և տեսչության բաժնի նախագահ՝ լուսահոգի Ֆրանկ Դ. Բօյնթոնը, իր մի քանի ընկերներին և աշխատակից տեսուչներին մի հոդված ուղարկեց, որը հանրակրթական դպրոցների մի նոր ծրագիր էր: Նրա թեզի մեխն այն էր, որ մեզ   անընդհատ առաջարկվում է նոր ուսումնական առարկաներ ավելացնել ուսումնական պլանին (անվտանգության հիմունքների ուսուցում, առողջապահության հիմունքների ուսուցում, տնտեսողականության հիմունքների ուսուցում և նման այլ բաներ), բայց ոչ ոք երբևէ չի առաջարկում, որ մենք որևէ բան հանենք ուսպլանից: Նրա հոդվածն ավարտվում էր մի մարտահրավերի նմանվող կոչով, որը, կարծես, ասում էր. «Փորձեք ցույց տալ ինձ, թե ինչը կարող ենք կրճատել  այս նյութից»: Այստեղ, իհարկե՛, մեր միտքն է գալիս ՄաքԷնդրյուսի հայտնի համեմատությունը առ այն, որ ամերիկյան տարրական դպրոցի ուսումնական պլանը նման է Ջոունսի տան ձեղնահարկին: Ջոունսներն այս տուն են տեղափոխվել հիսուն տարի առաջ և երբեք որևէ բան դեն չեն նետել:

Ես մի ամիս սպասեցի և հետո մի ութ էջանոց նամակ գրեցի Բոյնթոնին՝ ասելով նրան, թե, իմ կարծիքով, ինչը կարող է հանվել մեր ներկայիս ուսումնական պլանից: Ես մեջբերում եմ երկու պարբերություն.

Առաջին հերթին, ինձ թվում է, որ մենք շատ ժամանակ ենք վատնում տարրական դպրոցներում՝ մաքառելով այնպիսի թեմաների հետ, որոնք հարկ է բաց թողնել, կամ էլ՝ հետաձգել դրանց ուսուցանումը մինչև այն ժամանակը, երբ երեխաները դրանց սովորելու պահանջն ունենան: Եթե իմ որոշելով լիներ, ես թվաբանության ուսուցումը կհանեի առաջինից վեցերորդ դասարանների ուսպլանից: Ես կթույլատրեի երեխաներին ինքնաշեն նկարված թղթադրամներով առք ու վաճառքի գործառույթների մեջ վարժվել՝ գումարելով գնված ապրանքների գները, և հանում կատարելով՝ որոշել փողի մնացորդը: Չէ՞ որ 11 տարեկան երեխայի համար թվաբանությունն իրական կյանքում միայն այդ իրավիճակում է պետք գալիս:

Կարծում եմ, որ անիմաստ է ութ տարի շարունակ երեխաներին սովորեցնել թվաբանական գործողություններ կատարել հիմնական դպրոցում: Արդյո՞ք տաս տարեկան երեխային կարիք կա իմանալու երկար կամ սյունակով բաժանման գիտելիքը: Թվաբանության ամբողջ նյութը կարելի է հետաձգել մինչև յոթերորդ դասարանը, որից հետո երկու տարում ցանկացած նորմալ երեխա կկարողանա յուրացնել այն:

Նամակը գրելուց հետո որոշեցի, որ եթե իրապես հավատում եմ սրան, ապա կթերանամ իմ աշխատանքում, եթե գործնականում դա չկիրառեմ: Այդ ժամանակ ես արդեն հինգ տարի Մանչեսթերի դպրոցների տեսուչն էի և արդեն ինձ խիստ քննադատության էին ենթարկել, որովհետև ես առաջին երկու ուսումնական տարիների ընթացքում, ինչպես նաև երրորդ ուսումնական տարվա առաջին կեսում, թվաբանությունը դուրս էի թողել ուսումնական պլանից: 1924 թվականին սովորողների թիվը առաջին դասարանում 20%-ով ավելի մեծ էր քան երկրորդում, որովհետև սովորողների մեկ հինգերորդ մասը չէր կարողանում բավարարել երկրորդ դասարան տեղափոխվելու համար թվաբանության պահանջներին և ստիպված էին կրկնել ուսումնական տարին: Մինչև 1929 թվականը առաջին դասարանում սովորողների ներգրավվածությունը ավելի մեծ չէր քան երրորդում:

Միևնույն ժամանակ, ինձ վհատություն էր պատճառում միջին կարողություններով սովորողի անգլերենի գործածման անկարողությունը: Եթե երեխաները ինքնատիպ մտքեր էին ունենում, նրանք չէին կարողանում հասկանալի կերպով վերարտադրել դրանք անգլերեն: Մի օր ես մի ութերորդ դասարան մտա սղագրողի հետ, որը պետ է բառ առ բառ գրի առներ իմ հարցերին տրված երեխաների պատասխանները: Ես փորձում էի հասնել այն բանին, որ երեխաներն իրենց բառերով ասեին ինձ, որ եթե մենք նույն համարիչով երկու կոտորակ ունենք, ապա ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակն է մեծը: Ես մեջբերում եմ բնորոշ պատասխաններ առանց խմբագրման:

 •  «կոտորակի մեջ փոքր թիվը միշտ ամենամեծն է»:
 • «Եթե համարիչները երկուսն էլնույնն են, իսկ հայտարարները մեկը ավելի փոքր է քան մեկը, մեկը, որը փոքր է ավելի մեծ է››:
 • «Եթե մի բան ունենայիր և կտրեիր այն ու բաժանեիր երկու կտորների, ավելի փոքր կտորը ավելի մեծն է: Ես նկատի ունեմ այն որը կարող էիր բաժանել ավելի քիչ թվով կտորների ավելի մեծ կտորներն են»:
 • «Հայտարարը որը ամենափոքրն է ամենամեծն է»:
 • «Եթե երկու համարիչներն էլ նույն թվերն են, ավելի փոքր հայտարարը ամենամեծն է – ավելի մեծը երկուսից»:
 • «Եթե ունեք երկու կոտորակ և մի կոտորակը ունի ամենափոքր թիվը ներքևի մասում: Այն կտրվում է մասերի և մեկը ունենում է ավելի շատ մասեր: Եթե երկու կոտորակները հավասար են, ներքևի թիվը ավելի փոքր էր քան մյուս կոտորակինը: Ամենափոքրը ունի ամենամեծ թվով մասեր, ապա կունենար ամենաքիչ թվով մասեր, բայց նրանք ավելի մեծ կտորներ կլինեին քան այն մեկը, որը բաժանել էին ավելի շատ կտորների»:

Սովորական ոչ մասնագետը կկարծի, որ սա հատուկ ընտրված սակավամիտ երեխաների խումբ է, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մտքերն անգլերեն ձևակերպելու նման կարողությունը բնորոշ է ամբողջ երկրի ցանկացած մասի տասնչորսամյա երեխաներին: Խնդիրն այստեղ երեխաներինը կամ ուսուցչինը չէ. խնդիրն ուսումնական ծրագրի հետ է կապված: Եթե դասընթացի ծրագիրը պահանջում էր, որ երեխաները լավ յուրացնեին սյունակով երկար բաժանումը նախքան չորրորդ դասարանը ավարտելը, իսկ կոտորակների թեման էլ՝ նախքան հինգերորդ դասարանը վերջացնելը, ապա ուսուցիչը ստիպված էր լինում մեծ քանակի ժամեր ծախսել այդ աշխատանքի վրա՝ անտեսելով մտքերն անգելերեն ձևակերպելու-իմաստավորելու վարժանքը: Ես նույն գիտափորձն արել եմ Ինդիանայի նահանգի Վիսկոնսին քաղաքում և ունեցել եմ ճիշտ նույն արդյունքը, ինչը եղել էր Նյու Յորքի Հեմփշայերում:

1929 թվականի աշնանը ես որոշում կայացրեցի փորձարկել մինչև յոթերորդ դասարանը մաթեմատիկան ուսպլանից հանելու և երեխաներին ընթերցել, պատճառաբանել ու մտքերը արտաբերել սովորեցնելու գիտափորձը: «Արտաբերել» ասելով ես նկատի չունեի ուսուցչի ասածի, կամ էլ դասագրքում գրածի նույնությամբ վերարտադրելը: Ես նկատի ունեի անգլերեն խոսելը: Ընտրությամբ կազմեցի 5 դասարան. երրորդ դասարանցիներից բաղկացած երեք դասարան, մեկ դասարան՝ միավորելով երրորդ և չորրորդ դասարանցիներին, և մեկ դասարան՝ բաղկացած միայն հինգերորդ դասարանցիներից: Ես հարցրեցի ուսուցիչներին, թե արդյոք նրանք կցանկանային մասնակցել գիտափորձին: Նրանք երիտասարդ ուսուցիչներ էին՝ միջինը չորս տարվա աշխատանքային փորձառությամբ: Ուսուցիչների մանրազնին ընտրություն կատարեցի, բայց ավելի ուշադիր և մանրազնին էր դպրոցների իմ ընտրությունը: Ներգրավված չորս դպրոցներից երեքը գտնվում էին այն շրջաններում, որտեղ երեխաների ծնողների մայրենի լեզուն անգլերենը չէր: Ես գրություններ ուղարկեցի երեխաների ծնողներին՝ պատմելով պատմելով նրանց գիտափորձի մասին, որը պատրաստվում էի իրականացնել և խնդրեցի նրանց դիմել ինձ, եթե որևէ մեկը դեմ է այդ գիտափորձին: Ես ոչ մի բողոք չունեցա: Իհարկե, ես բավականին համոզված էի դրանում, երբ գրություններ էի ուղարկում նրանց: Եթե ես քաղաքի այլ դպրոցներ գնայի, որտեղ ծնողները ավագ դպրոցների կամ քոլեջների շրջանավարտներ էին, ես բողոքների հեղեղներ կունենայի և իմ գիտափորձը երբեք էլ չէր փորձարկվի: Ես մի քանի զրույց ունեցա ուսուցիչների հետ և նրանք ուսուցման նոր ծրագրին միացան խանդավառությամբ:

Այս նորաստեղծ դասարաններում երեխաներին խրախուսում էին մեծ չափի բանավոր ստեղծական աշխատանք կատարել: Նրանք զեկույցներ էին անում իրենց կարդացած գրքերի,  տեսած միջադեպերի, կատարած այցելությունների մասին: Նրանք պատմում էին իրենց տեսած կինոֆիլմերի մասին և հանպատրաստից պատմություններ էին հորինում: Կենսական լիցքեր էիր ստանում, երբ այցելում էիր այդ դասարաններից որևէ մեկը: Երջանիկ և ուրախ ոգի էր թևածում այնտեղ: Երեխաներն այլևս բազմապատկման աղյուսակը սերտելու կամ էլ սյունակով բաժանումը հաղթահարելու մաքառման լարվածության մեջ չէին: Նրանք լիովին բավականություն էին ստանում դպրոցում անցկացրած ժամերից:

Ութ ամիս անց ես մի սղագրողի հետ այցելեցի քաղաքի բոլոր չորրորդ դասարանները: Քանի որ մեզ մոտ կիսամյակային փոխադրումներ են, այն երեխաները, ովքեր երրորդ դասարանի ավարտական փուլում էին գիտափորձի սկզբին, այժմ արդեն չորրորդ դասարանի առաջին կեսում էին: Հակադրությունը ուշագրավ էր: Երբ ավանդական չորրորդ դասարաններում հարցրեցի, թե ինչ են իրենք կարդում, նրանք կարկամեցին, շփոթվեցին ու երկչոտեցին: Որևէ չորրորդ դասարանում ես մի եզակի երեխա չգտա, ով կարող էր ընդունել, որ կարդալու մեխք է գործել: Խոսք ասելու ոչ մի կամավոր չեղավ, և երբ փորձեցի նրանց հարկադրել խոսել, նրանք ոտքի կանգնեցին, գլուխները տարուբերեցին ու նորից նստեցին: Փորձարարական 4 չորրորդ դասարաններում նույնիսկ չմտածեցին էլ այն մասին, թե ինչ են իրենք կարդում: Յուրաքանչյուր դասարանում անմիջապես 10-12 ձեռք էր թափահարվում օդում, իսկ դեմքերն էլ ընկճված տեսք էին ընդունում, քանի որ մենք ժամանակ չունեինք լսելու իրենց:

Գիտափորձից առաջ մի քանի տարի շարունակ ես այն մտքին էի եղել, որ թվաբանության վաղ ներմուծումը բթացնում ու քնեցնում է երեխայի մտածելու ընդունակությունը: Թվաբանական մի խնդիր կար, որը ես ոչ թե մեկ այլ հարյուր անգամ էի փորձել վեցերորդ, յոթերորդ և ութերորդ դասարաններում: Ահա այդ խնդիրը. «Եթե ես կարող եմ քայլել հարյուր յարդ մեկ րոպեում (1 յարդը 91,44 սմ է), քանի՞ մղոն կարող եմ քայլել մեկ ժամում՝ պահպանելով իմ շարժման նույն արագությունը»: Քսանից տասնիննի դեպքում պատասխանը լինում է 6000 և, եթե ես ժպտալով համաձայնվեի, ամբողջ դասարանը ինքնագոհ շունչ կքաշեր: Բայց եթե ես ասեի. «Պարզ է: Դա նշանակում է, որ ես կկարողանայի այստեղից Սան Ֆրանցիսկո ոտքով գնալ և վերադառնալ մեկ ժամում»: Այս դեպքում անկասկած ծիծաղ է լսվում և երեխաներն էլ հիմարացած տեսք են ընդունում: Այդ պատճառով էլ գիտափորձով դասարանների ուսուցիչներին ասում էի, որ նրանք պետք է երեխաների հետ բարձրություններ, երկարություններ, տարածքների մեծություններ, տարածություններ և նման այլ բաներ չափելու շատ վարժանքներ անեն: Նման աշխատաոճի մեկ տարվա ուսումից հետո ես այցելեցի գիտափորձով դասարան, որն ուսումնական տարվա սկզբում կազմված էր եղել 3-րդ և 4-րդ դասարանցիների միավորումով: Տարվա վերջին նրանք արդեն 4-րդ և 5-րդ դասարանցիներ էին: Ես գրատախտակի վրա մոտավոր քարտեզ նկարեցի, որը պատկերում էր Օնթարիո լճի արևմտյան վերջնամասը, Էրի լճի արևելյան վերջնամասը և Նիագարա գետը: Ես հարցրեցի նրանց, թե ինչ է պատկերված և չզարմացա, երբ նրանք գուշակեցին պատկերված տեղանքը: Հետո ես գետի վրա երեք կետ նշեցի տառերով «Q», «NF» և «B». Նրանք անմիջապես առանց դժվարության հասկացան, որ NF-ը «Niagara Falls-Նիագարայի ջրվեժների»-ի հապավումն է (Նիագարան երեք իրար մոտ գտնվող ջրվեժ ունի), B-ն Բաֆըլլոու քաղաքի առաջին տառն է, բայց նրանց համար հանելուկային էր «Q» տառը: Մի քանիսը պնդեցին, որ դա Քվեբեքն, ուրիշներն այլ կարծիքի էին: Ի վերջո ես ասացի, որ դա Քուինզթաունն է (Queenstown): Հետո ես մեծ ջրվեժը հատող մի գիծ քաշեցի՝ ցույց տալով ջրվեժի վերևի մասի պինդ ու մեծ ժայռաբեկորը և դրա տակի քարազերծ մասը, որը ժամանակի ընթացքում մաշվում էր: Սովորողներն իրենք բացատրեցին, որ ժամանակի ընթացքում ջուրն այնքան է քշում տանում ներքևի փափուկ շերտերը, որ մի օր էլ մեծ ժայռաբեկորն է ընկնում և ջրվեժը, կարծես, հետ է շարժվում՝ հոսանքի հակառակ ուղղությամբ: Հետո ես հայտարարեցի, որ 1680 թվականին, երբ առաջին սպիտակամորթ մարդիկ տեսան ջրվեժը, այն գետի հոսանքի ուղղությամբ  այժմյան դիրքից 2500 ոտնաչափ ավելի ցած էր: Հետո հարցրեցի նրանց, թե ինչ արագությամբ է ջրվեժը շարժվում գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ: Այս երեխաները, որ մի ամբողջ տարի թվաբանության ֆորմալ դասեր չէին ունեցել, բայց մտածելու վարժանքներ էին արել, ասացին ինձ, որ, եթե արդեն 250 է անցել այն ժամանակից, ինչ առաջին անգամ սպիտակամորթ մարդիկ տեսել են այդ ջրվեժը, ուրեմն ջրվեժը շարժվում է հոսանքի հակառակ ուղղությամբ տարեկան 10 ոտնաչափ արագությամբ: Հետո ես ակնարկեցի, որ գիտությունը պարզել է, որ իրականում ջրվեժը սկիզբ է առել Քուինզթաուն քաղաքի մոտից, որը 10 մղոն հոսանքն ի վար տարածքում է: Ես հարցրեցի, թե քանի տարի է, ինչ ջրվեժը նահանջում է: Նրանք պատասխանեցին, որ եթե 250 տարի է պահանջվել ջրվեժին կես մղոն տեղաշարժվելու համար, ուրեմն 500 տարում մեկ մղոն կշարժվեր, կամ էլ՝ 5000 տարի Քուինզթաունից մինչև ներկայիս դիրքը: Քարտեզն այնպես էի նկարել, որ Նիագարայի ջրվեժից մինչև Բաֆըլոու տարածությունը երկու անգամ ավելի երկար լիներ, քան Քուինզթաունից մինչև Նիագարայի ժրվեժը: Հետո ես հարցրեցի երեխաներին, թե արդյոք որևէ գաղափար ունեն, թե երբ ջրվեժը հետ գնալով կհասնի Բաֆըլոու քաղաքը և կցամաքեցնի դրա կողքի լիճը: Նրանք ասացին, որ դա հաջորդ 10000 տարիների ընթացքում չի լինի: Ես հարցրեցի նրանց, թե ինչպես նրանք գտան այդ պատասխանը և նրանք պատասխանեցին, որ Նիագարա ջրվեժից մինչև Բաֆըլոու 20 մղոն է, իսկ դա երկու անգամ ավելի շատ է, քան Քուինզթաունից մինչև Նիագարա ջրվեժը:

Այնպես պատահեց, որ գիտափորձով դասարանի հետ այդ հանդիպումից հետո ես այցելեցի Նյու Ինգլանդ շրջանի մի մեծ քաղաք իմ գործընկերներ հինգ տեսուչների հետ: Այդ շրջանի դպրոցների աշխատանքը վերահսկող տեսուչը հետաքրքրվեց իմ գիտափորձով դասարանի հետ այդ խնդրի լուծմամբ և առաջարկեց, որ ես նույն խնդիրը տամ իրենց դպրոցներից մեկի հինգերորդ դասարանցիներին: Ընտրվեց քաղաքի լավագույն ցուցադրական դպրոցը, ուր սովորաբար տանում են կրթությամբ հետաքրքրված քաղաքի այցելուներին: Այսպիսով, ես կանգնած էի այդ դպրոցի հինգերորդ դասարանի աշակերտների դիմաց: Փորձնական դասին հետևում էին նաև իմ գործընկեր տեսուչները որպես հանդիսատես: (Հաջորդում է այդ փորձնական դասի սղագրությունը:)

Հյուրընկալող տեսուչ. «Երեխաներ, կցանկանա՞ք, որ Նյու Հեմփշայերի Մանչեսթերի տեսուչ  Բենեզեթը մի քանի հարց տա ձեզ Նիագարայի ժրվեժի մասին»:

Երեխաները հաճույքով համաձայնվեցին:.

Պ-ն Բենեզեթ. (նկարելով մի քարտեզ գրատախտակին)«Երեխաներ, ի՞նչ եմ նկարել գրատախտակին»:

Երեխաներ. «Մեծ լճերը»:

Պ-ն Բ. «Լավ, ո՞ր լճերն են»:

Մի երեխա. «Օնտարիո լիճը և Էրի լիճը»:

Պ-ն Բ. «Լավ. ո՞ր գետն է սա»:

Մի երեխա. «Սուրբ Լոուրենս գետն է»:

Պ-ն Բ. «Դա, իրոք, ճիշտ է: Դա Սուրբ Լոուրենս գետն է: Բայց այստեղ այն ուրիշ անունով են կոչում: Այն կոչում են Նիագարա: Ի՞նչ գիտես Նիագարա գետի մասին»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Նիագարայի ջրվեժներն են այնտեղ»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Նիագարայի ջրվեժները կապված են Նիագարա գետի հետ»:

Պ-ն Բ. «Ինչպե՞ս են նրանք կապված»:

Մի երեխա. «Ջուրը ջրվեժներով թափվում է և լցվում է Նիագարա գետը»:

Պ-ն Բ. «Այո՛, ուժեղ է թափվում: Ձեզնից որևէ մեկը տեսել է Նիագարայի ջրվեժները»:

Երեքը ձեռք է բարձրացնում:

Պ-ն Բ. «Որքան է այդ ջրվեժների բարձրությունը: Որևէ գաղափար ունե՞ք դրանց մասին: Դրանք ավելի բա՞րձր են, քան այս սենյակը»:

Երեխաներ. «Այո» (կասկածանքով)

Պ-ն Բ. «Որքա՞ն է այս սենյակի բարձրությունը»:

Ամենուր սենյակների բարձրությունը 11-40 ոտնաչափ է (3,3-ից 12 մ): Սենյակի բարձրությունը  փաստորեն մոտ 16 ոտնաչափ է (4,8 մետր):  Այս ամենից հետո  ջրվեժների բարձրության հարցը ավելորդ եղավ:

Պ-ն Բ.  «Լավ, պետք չէ հիմա մտատանջվել, թե որքան է Նիագարայի ջրվեժների բարձրությունը: Այս քարտեզի վրա ես մի կետ եմ նշել և անվանել եմ այն “NF” և մեկ ուրիշ կետ էլ նշել եմ “B”. Ի՞նչ է նշանակում “NF”-ը:

Երեխաներ. «Նիագարայի ջրվեժներ».

Պ-ն Բ.  «Ի՞նչ է ցույց տալիս “B”-ն:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Ծովախորշ»

Պ-ն Բ. «Ոչ, հիշեք, որ Նիագարա ֆոլզը ոչ միայ ջրվեժի անուն է, այլև՝ քաղաքի»:

Մի երեխա. «Բալթիմոր»

Երկար դադարից հետո սենյակի վերջում նստած հյուրընկալող տեսուչը ասաց, որ այդ քաղաքի անունը նաև կենդանու անուն է:

Մի երեխա. «Բաֆըլոու»

Պ-ն Բ.  «Այո’՚՚: Մեկ ուրիշ քաղաք էլ կա այստեղ, որը ես նշանակում եմ “Q” տառով, բայց այն Քվեբեքը չի: Դա Քուինզթաունն է: Մարդիկ, ովքեր մանրազնին  ուսումնասիրել են այս տեղանքը, պարզել են, որ ինչ-որ մի ժամանակ ջրվեժները եղել են Քուինզթաունի մոտ: Հիմա ինձ ասե’ք: Ի՞նչ եմ ուզում ասել, եթե ասեմ, որ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ խնձորի կտրվածքը:

Դասարանը տարակուսած է:

Պ-ն Բ. «Ենթադրենք դանակով կիսում եք խնձորը: Ի՞նչ եմ ցույց տալիս ձեզ, եթե ձեռքում պահեմ խնձորի մի կեսը»:

Մի երեխա. «Խնձորի կեսը»:

Մեկ ուրիշ երեխա. «Խնձորի միջուկը»:

Երրորդ երեխա. «Խնձորի ներսը»:

Պ-ն Բ. «Ասացեք ինձ, արդյոք «կտրվածք»-ը նոր բառը է ձեր մեծամասնության համար»:

Բոլորը միասին. «Ո՚՚’չ»

Պ-ն Բ. ‹‹Լավ, խնձորի կտրվածքը նշանակում է խնձորը մեջտեղից կտրած վիճակում. Ինչու՞ ես ասացի դա ձեզ››:

Միևնույն ժամանակ նա Նիագարայի ջրվեժի կտրվածքն է գծում գրատախտակին:

Մի երեխա. ‹‹Որովհետև դա ջրվեժի կտրվածքն է››:

Պ-ն Բենեզեթը հիմա ցույց է տալիս ջրի տակի երկու տեսակի ապարները և հարցնում է, թե որն է ավելի ամուր: Նրանք ի վերջո գտան, որ վերևի ապարը ավելի ամուր է: Հետո նա բացատրում է, թե ինչպես է ներքևի փափուկ ապարը աստիճանաբար քշվում ջրի շփումից և գալիս է մի պահ, երբ վերևի ապարը օդում, կարծես, կախված է և ծանրության ուժից ընկնում է ցած: Այդ պատճառով է, որ ջրվեժը հետ է գնացել մոտ 10 ոտնաչափ:

Պ-ն Բ. ‹‹Երբ սպիթակամորթ մարդիկ առաջին անգամ տեսան ջրվեժները 1680 թվականին (նա այդ թվականը գրում է գրատախտակին), ջրվեժներն այդ ժամանակ գետի հոսանքի ուղղությամբ ավելի ներքև էին, նրանց այժմյան դիրքը և հաշվարկված է, որ այդ ժամանակվանից ի վեր ջրվեժները հետ են գնացել գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ մոտավորապես 2500 ոտնաչափ: Որքա՞ն ժամանակ առաջ էր, երբ սպիտակամորթները առաջին անգամ տեսան ջրվեժները:

Մի երեխա. ‹‹Չորս հարյուր տարի››:

Մեկ ուրիշ երեխա. ‹‹Երկու հարյուր տարի››:

Երրորդ երեխա. ‹‹Երեք հարյուր տարի››:

Կռահումների սահմանները տատանվում էին 110-ից 450 տարի: Մի տղա ասում է, որ դա այն ժամանակ էր, երբ Կոլոմբոսը նավով Ամերիկա եկավ: Մեկ ուրիշն էլ ասում է, որ դա ուխտագնացների և պուրիտանների ժամանակաշրջանում էր:

Պ-ն Բ. ‹‹Դե, ինչպե՞ս ենք գտնելու պատասխանը››:

Որոշ ժամանակ ընդհանուր շփոթվածություն տիրեց:

Մի երեխա. ‹‹1680-ից հանենք այժմյան թվականը՝ 1930››:

Պ-ն Բ. ‹‹Հրաշալի է››:

Նա գրատախտակին գրում է.

1680

1930

Պ-ն Բ. ‹‹Հիմա նայք այս գրածին և առանց հանելու ասեք, թե քանի տարի էր տարբերությունը: Տեսեք, թե արդյոք կարող եք հանում կատարել՝ թիվ առ թիվ››

Պետք է նշել, որ ոչ մի երեխա ուշադրություն չդարձրեց այդ թվերի սխալ տեղերի վրա: Նրանք միայն կռահում են՝ 350 տարի, 200 տարի, 400 տարի:

Պ-ն Բ. ‹‹Լավ, եկեք հանենք թիվ առ թիվ››:

Մի երեխա. ‹‹0-ն հանած 0-ից հավասար է 0: 8-ից հանած 3 հավասար է 5: 6-ից հանած 9 հավասար է 3: Պատասխանը երեք հարյուր հիսուն է››:

Պ-ն Բ. ‹‹Ովքե՞ր են կարծում, որ 350-ը ճիշտ պատասխանն է››:

Աշակերտների մոտ երկու երրորդը ձեռք է բարձրացնում: Ի վերջո երկու երեք աշակերտ կարծում է, որ դա սխալ է:

Պ-ն Բ. ‹‹Շատ լավ, ուղղի՛ր››:

Մի երեխա. ‹‹Պետք էր 16-ից հանել 9, որը հավասար կլիներ 7››:

Պ-ն Բենեզեթը գրում է 750-ը որպես պատասխան: Երբ նա հարցրեց, թե քանիսն են մտածում, որ դա է ճիշտ պատասխանը, գործնականում բոլորը ձեռք բարձրացրեցին: Մինչև այս պահը տեղական հյուրընկալող տեսուչը հուսահատ բարկությունից ետ ու առաջ էր անում դռան մոտ, մերթ ընդ մերթ էլ հուսահատությունից ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, որ իրենց մրցանակակիր աշակերտները այդպես են իրենց դրսևորում: Որոշ ժամանակ անց, քանի որ պ-ն Բենեզեթը շփոթված տեսք ուներ, երեխաներն էլ աստիճանաբար կորցրեցին ինքնավստահությունը: Ի վերջո, Էլսի Միլլեր անունով մի փոքրիկ աղջիկ գալիս է գրատախտակի մոտ, շրջում է թվերը, կատարում հանում և ասում է, որ պատասխանը 250 տարի է:

Պ-ն Բ. ‹‹Շատ լավ, եթե ջրվեժները 250 տարվա ընթացքում նահանջել են 2500 ոտնաչափ, ապա մեկ տարվա ընթացքում քանի՞ ոտնաչափ են նրանք գետն ի վեր շարժվել››:

Մի երեխա. ‹‹Երկու ոտնաչափ››:

Պ-ն Բենեզեթը ցույց է տալիս , որ լիովին բավարարված է և հարցնում է, թե քանիսն են համաձայն այդ պատասխանի հետ:

Գործնականում ամբողջ դասարանը նորից ձեռք է բարձրացնում:

Պ-ն Բ. ‹‹Որևէ մեկը ունի՞ այլ պատասխան››:

Մի երեխա. ‹‹Ութ ոտնաչափ››:

Մեկ ուրիշ երեխա. ‹‹Քսան ոտնաչափ››:

Ի վերջո Էլսի Միլլերը նորից վեր է կենում և ասում, որ պատասխանը 10 ոտնաչափ է:

Պ-ն Բ. ‹‹Ի՞նչ, տաս ոտնաչա՞փ››(մեծ զարմանք արտահայտելով):

Ամբողջ դասարանը սկսեց ծիծաղել: Էլսի Միլլերը պնդում է իր պատասխանը և պ-ն Բենեզեթը ասում է նրան գալ գրատախտակի մոտ և ապացուցել իր պատասխանը: Նա ասում է, որ տարօրինակ է, որ Էլսի Միլլերը այդքան համառն է, երբ բոլորը նրա դեմ են: Նա, ի վերջո, ապացուցում է իր տեսակետը և պ-ն Բենեզեթը ընդունում է այն և ասում, որ բոլոր մնացած աշակերտները սխալ են:

Պ-ն Բ. ‹‹Մի մղոնի որքան մասն է ջրվեժը հետ շարժվել 250 տարվա ընթացքում››:

Երեխաները կռահում են. ‹‹3/2, 3/4, 2/3, 1/20, 7,8›› – ամեն ինչ բացի 1/2-ից: Դասի ավարտի զանգը տալիս է:

Պետք նշել, որ տեղական տեսուչը մի փոքր հուշում կատարեց սկզբում, որը չարվեց Մանչեսթերի երեխաներին, երբ ասվեց ‹‹Նիագարայի ջրվեժներ››: Նրանք նախապատրաստված էին, որ ճանաչեին իմ քարտեզը: Մանչեսթերի երեխաները, որոնք չէին սովորել բազմապատկման աղյուսակներ, բայց շատ էին խոսել տարածությունների և չափսերի մասին, միանգամից հասկացան, որ 2500 ոտնաչափը մոտավորապես կես մղոն է, մինչդեռ, ավելի մեծ քաղաքի երեխաները, որոնք նոր էին սերտել բազմապատկման աղյուսակը, քիչ գաղափար ունեին տարածության մասին:

Ես այնքան էի հիացած գիտափորձի հաջողությամբ, որ 1930-ի աշնանը մենք 6-7 նոր գիտափորձով դասարաններ բացեցինք:

Մի օր էլ ես անգլերեն արտահայտվելու գիտափորձ արեցի: 7-բ դասարանի առջև կախեցի Ֆրեդերիք Վոգի մի նկարի կրկնօրինակը, որտեղ բաց ծովում լողում էր մի փոքրիկ սառցաբեկոր, որի վրա մի բևեռային սպիտակ արջ էր նստած: Սկզբում գիտափորձն արեցի ավանդական ուսումնական պլանով ու առարկայական ծրագրերով սովորող երեխաների հետ: Այդ դասարանում սովորողների գերակշիռ մասի համար անգլերենը մայրենի լեզու էր: Ես խնդրեցի երեխաներին գրեն այն, ինչ զգում են և ինչն իրենց ոգեշնչում է, երբ նայում են նկարին: Երեք քառորդ ժամ հետո ես այդ նույն նկարը կախեցի մեկ ուրիշ՝ գիտափորձով 7-բ դասարանի առջև, որտեղ միայն 3 երեխայի համար էր անգլերենը մայրենի լեզու: Հետո ես կանչեցի քաղաքի դպրոցների 7-րդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին և նրանց համար բարձրաձայն կարդացի նախ մի դասարանի 10 ամենալավ գրավոր աշխատանքները, իսկ հետո՝ մյուս դասարանի 10 ամենալավ աշխատանքները: Ես հարցրեցի նրանց, թե արդյոք նրանք զգացին տարբերությունը: Մի ուսուցիչ ակնարկեց, որ մի խումբը մյուսից մոտ մեկ ու կեսից երկու տարի ավելի առաջ է արտահայտվելու հասունությամբ քան մյուսը և բոլորն էլ համաձայնվեցին այդ պնդման հետ: Ես ասացի ուսուցիչներին. ‹‹Եթե ասեմ ձեզ, որ մի խումբը ‹‹A›› դպրոցից է, իսկ մյուսը՝ ‹‹B››, ի՞նչ եք կարծում, որ դպրոցի աշակերտներն են ավելի լավ գրել››: Նրանք ասացին. ‹‹Անկասկած ‹‹A›› դպրոցի երեխաները, ում ծնողները տանը անգլերեն են խոսում››:

«Ոչ, այդպես չէ, հենց հակառակը››, ասացի ես, և անվստահության ու անհավատության շշուկներ լսվեցին: Հետո մենք վերլուծեցինք գրավոր աշխատանքները և հաշվեցինք ավանդական ուսուցմամբ աշակերտների օգտագործած ածականները: Օգտագործված էր քառասուն ածական. սիրուն, լավ, կապույտ, կանաչ, ցուրտ, սառը և այլն: Հետո մենք հաշվեցինք մյուս խմբի օգտագործած ածականները և մենք գտանք 128 ածական, որոնք ներառում էին այնպիսիները, ինչպիսիք են՝ հոյակապ, ապշեցուցիչ, ոգեշնչող, եզակի, փառահեղ և այլն: Փոքրիկ հույները, հայերը, լեհերը, ֆրանսիացի-կանադացիները շատ էին առաջ անցել իրենց անգլիախոս հակառակորդներից:

Հաջորդը մի նմանատիպ թեստ էր: Ես միևնույն բնանկարը (գետ Մանչեսթերի մոտ) կախեցի 10 հինգերորդ դասարաններում: Նրանց հինգը ավանդական դասարաններ էին, իսկ մյուս հինգը՝ գիտափորձային: Նույն պատմությունը եղավ: Գիտափորձով դասարանները գերազանցեցին իրենց արտահայտվելու սահունությամբ: Գիտափորձով ուսուցմամբ երեխաները այնպիսի բառեր էին օգտագործել, որ մյուսները նույնիսկ չէին էլ լսել: Գիտափորձով ուսուցմամբ ամենավատ ուղղագրությամբ գրավորը ավելի քիչ ուղղագրական սխալներ ուներ, քան ամենալավ ավանդական ուսուցմամբ սովորողը: Ամենազարմանալին այն էր, որ 5-րդ դասարանի առաջին ուսումնական շրջանում սովորող գիտափորձով երեխաները, ովքեր մաթեմատիկա չէին սովորում, ավելի լավ արդյունք ցույց տվեցին քան ավանդական 5-րդ դասարանի սովորողները, ովքեր ավարտական ուսումնական շրջանում էին:

Այժմ արդեն պատրաստ էինք իրականացնելու ավելի մեծ ծավալի գիտափորձ: Մինչև 1932 թվականի աշունը Մանչեսթերի դպրոցների երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ դասարանների մոտ կեսը արդեն նոր ուսումնական պլանով էր աշխատում: Դպրոցների տնօրեններից մի քանիսը կասկածամիտ էին և խնդրեցին թվաբանության ֆորմալ ուսուցումը հետաձգել մինչև վեցերորդ դասարանի սկիզբը՝ յոթերորդի փոխարեն: Չորս դպրոցի թույլատրվեց սկսել օգտագործել թվաբանության դասագիրքը 6-րդ դասարանի երկրորդ ուսումնական շրջանում, որը պայմանականորեն անվանվում է 6-B դասարան:

Բոստոնի համալսարանի պրոֆեսոր Գայ Ուիլսոնը թույլտվություն խնդրեց մեր կրթական ծրագրի զննում իրականացնել: Մեր ավագ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը Բոստոնի համալսարանի մագիստրատուրայում էր սովորում և Գայ Ուլյամսը նրան հանձնարարություն տվեց պարբերաբար, ուստարվա ընթացքում, թվաբանության ստուգողական աշխատանքներ տալ Մանչեսթերի դպրոցների 200 վեցերորդ դասարանցիների: Այդ 200 թիվը արդար բաժանված էր 98 գիտափորձով աշակերտների և 102՝ ավանդական: Նրանք քաղաքի բոլոր վեցերորդցիներն էին: Նրանց կեսը թվաբանություն չէր անցել մինչև վեցերորդ դասարանի սկիզբը, իսկ մյուս կեսը թվաբանության առարկայական ծրագրով ուսում էր ստացել երրորդ դասարանի սկզբից: Ինչպես և սպասվում էր, առաջին ստուգողական աշխատանքները ավելի լավ կատարեցին ավանդական կրթություն ստացողները, քանի որ ստուգվում էին թվաբանական չորս գործողություններ կատարելու հմտությունները: Ապրիլին արդեն բոլոր դասարաններն իրենց արդյունքներով հավասարվեցին, իսկ երբ հունիսին տրվեց վերջին ստուգողականը, ամենաբարձր արդյունքը քաղաքում գիտափորձով մի դասարանինն էր: Այլ կերպ ասած, այս երեխաները՝ շրջանցելով թվաբանական գործողություններ կատարելու սկզբնական վարժանքը, կարողացան մեկ տարվա ընթացքում հասնել 6-րդ դասարանի ավարտական մակարդակին, որին ավանդական ուսումնական պլանով սովորողները հասնում են երեք ու կես տարվա թվաբանական  վարժանքների ընթացքում:

 

Մեկնարկին հետևում է ընթացքը

Պատմեին, չէի հավատա:

Երեկ ներկայացրեցի Արևմտյան դպրոցի ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի տարատարիք ջոկատների գործունեության մեկնարկը: Այսօր նորից Արևմտյան դպրոցում եմ և հետևում եմ նախագծերի իրականացման ընթացքին: Որքան էլ ինձ պատմեին, չէի հավատա ու զգա այն ամենը, ինչի ականատեսը եղա այսօր:

Եթե ինձ ասեին, որ հինգերորդ դասարանցին կարդում է կենդանիների մասին հանրագիտարանը, բարդ լեզվով ու անհարկի մանրամասնություններով գրված տեքստից քաղում է իր համար հետաքրքիր միտքը և պարզ ռուսերենով շարադրում իր բլոգում, չէի հավատա: Բայց ես տեսա՝ Էդուարդ Սարգսյանի և Հայկ Ղազարյանի աշխատանքի ականատեսը եղա: Տեսա նաև, թե ինչպես են Լուզիա Եղիազարյանը և Անահիտ Թովմասյանը ռուսերեն կենդանիների մասին երաժշտական մուլտֆիլմի թարգմանությունն անում:

20180109_10581320180109_105826

Դպրոցի մեդիահարթակում հավաքվել էր Արմինե Աբրահամյանի ընթերցասեր-ստեղծագործողների ջոկատը: Երբ վարագույրը մի կողմ քաշեցի ու ներս մտա, ինձ համար անսովոր տեսարան էր: Դասավանդողը լուռ հետևում էր, թե ինչպես է սովորող Հայկ Նահապետյանը իր ընկերներին համակարգչային նոր ծրագիր սովորեցնում: Ծրագիրը կոչվում է Playbuzz, որը, կարծում եմ, օգտակար կլինի նաև ուսուցիչներին, քանի որ այդ ծրագրով կազմում են ուսումնական առաջադրանքներ, թեստեր: «Հայկ, դիմացդ սովորողներ են նստած, որոնք չգիտեն այդ ծրագիրը: Մի քիչ դանդաղ ու ավելի մանրամասն բացատրիր», լսվում է Արմինեի ձայնը: Որքան լուրջ էին հետևում Հայկի բացատրություններին: Շատ ու շատ դասավանդողներ կուզենային այդպիսի լսարան ունենալ:

file1-2   file2-2

Իսկ հարևանությամբ Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիայի կաբինետն է, որտեղ աշխատում է տեխնոլոգիական ջոկատը: Այո՚ նրանք աշխատում են բառի առաջնային ոչ փոխաբերական իմաստով. առաջին դասարանցիների համար գունավոր տառախաղ են ստեղծում: Մի ժամից նրանք հյուր են գնալու Աշխեն Թադևոսյանի առաջին դասարանցիներին՝ իրենց հետ տանելով նորաստեղծ տառերը: Փոքրիկները կարող են տառերը կողք-կողքի շարելով՝ բառեր ու նախադասություններ գրել սեղանի վրա:

IMG_0354 Без названия (1)

Սոնա Փափազյանը հավատարիմ է իրենց «ազգագրական ավանդական խաղեր» նախագծին: Իրենց հերթական ծիսական խաղի համար տարեգաթա են թխում:

20180109_113402

 

Շատ էի ուզում տեսնել, թե ինչպես է Գրետա Բակունցը մաթեմատիկան համակցում խոհանոցին:  Կարելի է ապրել այնպես, որ երբեք չառնչվել մաթեմատիկային: Կարելի է ապրել այնպես, որ ամենուր առնչվել մաթեմատիկային: Գրետա Բակունցը ապրելու երկրորդ ձևն է սովորեցնում իր ջոկատի անդամներին: Այսօր նրանք վերցրել են մրգային աղցանի բաղադրատոմսը և իրենց մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ խանութ են գնացել: Ի՞նչ արժե տանձի, բանանի, խնձորի և նարինջի մեկ կիլոգրամը: Իսկ ի՞նչ կարժենա բանանի 200 գրամը, խնձորի 250 գրամը և որքա՞ն պետք է վճարել դրանց համար: Կյանքում հանդիպող, ոչ դասագրքային մաթեմատիկայի իսկական խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում ոտքի վրա:

20180109_095544    Без названия

Զարմանալի ուսումնական ճամբար է Արևմտյան դպրոցում:

Արևմտյան դպրոցի ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի նախագծային տարատարիք ջոկատները. հունվարի 8

 

26175644_1536344963101540_230752233_n

Ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

Տրված է  ձմեռային ուսումնական ստուգատեսային ճամբարի մեկնարկը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում: Այսօր եղել եմ կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոցում:

Սկսել են գործել Սոնա Փափազյանի հայրենագետների, Շուշան Ալեքսանյանի բնագետների, Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական, Գրետա Բակունցի մաթեմատիկների, Լիլիթ Հայկազունու և Էլինա Սիմոնյանի թարգմանիչների և Արմինե Աբրահամյանի ստեղծագործողների ջոկատները:

Ինձ համար բնական էր, որ առաջինը հետաքրքրվեցի թարգմանիչների ջոկատի գործունեությամբ: Հետաքրքիր ճամբարային նախագիծ է սկսել Լիլիթ Հայկազունին. «Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթները հայերեն կարդալը և հեշտացված անգլերենով ներկայացնելը»:

Էլինա Սիմոնյանի բլոգում, կարդում ենք նույն ջոկատի ռուսերեն թարգմանական նախագծերի մասին: Ուշադրության է արժանի «В мире животных» նախագիծը, որը և հետազոտական է և թարգմանական:

Մաթեմատիկների ջոկատի խոհարարական նախագիծը:  

Նախագծի բովանդակությունից երևում է, որ Գրետա Բակունցը համառորեն ուզում է մաթեմատիկայի ուսուցումը իրական կյանքի հետ կապել:  Իրոք, կոտորակների գաղափարի ամենատեսանելի բացատրությունը խոհանոցում է՝ նոր թխած կլոր գաթան կտրատելիս:

Շուշան Ալեքսանյանի բնագիտական ջոկատի գործունեությունը համապատասխանում է ջոկատի անվանը. կենդանիների խնամք ագարակում, բույսերի և դրանց թաղարների խնամք և’ իրենց Արևմտյան դպրոցում և’ Քոլեջում՝ Շողիկ Պողոսյանի ջերմոց լաբորատորիայում:

Սոնա Փափազյանն իր բլոգում հայրենագետների ջոկատն անվանել է «հայրենագետ-հետախույզների» ջոկատ:  Ջոկատի առաջիկա օրերի առանցքային նախագիծը «Ազգային և ավանդական խաղերն» է:

Բազմազան է Զառա Ոսկանյանի տեխնոլոգիական ջոկատի գործունեության ցանկը: Ահա այդ ցանկից մի օրինակ. «-«2800 խնդրով Երևան» խնդրագիրք. երևանյան տեղային և ընդհանուր, փոքր ու մեծ խնդիրները. նկարագրություն-ուսումնասիրություն, լուծման առաջարկություն-փորձ, լուծում»:

Խոստումնալից ու հետաքրքիր նպատակ է դրել Արմինե Աբրահամյանը իր ստեղծագործողների ջոկատի առջև. «Մայրենի լեզվի լաբորատորիա -ընթերցասրահի ստեղծման, ձևավորման աշխատանքներ»:

Բոլոր ջոկատների թվարկված նախագծերի բնույթն ու էությունը մի բան ստեղծելն է: Սերտածը շատ շուտ մոռացվում է, բայց ստեղծածով սովորածը միշտ սովորողի հետ է:

Բուլատ Օկուջավայի երկու երգերի հայերեն թարգմանությունը տարեմուտի երեկոյին

 

Без названия

Ֆրանսուա Վիյոնի աղոթքը (Երգի ձայնագրությունը)
Բուլատ Օկուջավա

Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Քանի դեռ պայծառ է լույսը,
Տեր Աստված, տուր յուրաքանչյուրին այն,
Ինչի կարիքը նա ունի:

Իմաստունին խելք տուր,
Վախկոտին՝ նժույգ,
Փող տուր երջանիկին,
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Տեր Աստված, Քոնն է զորությունը,
Թող նա հագենա իշխելուց, ով
տենչում է իշխանության,

Առատաձեռն էլ թող դադար առնի՝
Գոնե մինչև մայրամուտ,
Կայենին ապաշխարում տուր
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

Ես գիտեմ՝ ամենակարող ես,
Հավատում եմ Քո իմաստությանը,
Ինչպես սպանված զինվորն է հավատում,
Որ դրախտում է ինքը ապրում,

Ինչպես ամեն մի ականջ հավատում է,
Քո խոսքերին ցածրաձայն,
Ինչպես և մենք ենք հավատում,
Չիմանալով, թե ինչ ենք մենք անում:

Տեր իմ Աստված,
Կանաչաչյա Տեր իմ,
Քանի դեռ պտտվում է երկիրը,
Եվ նույնիսկ ի զարմանս իրեն,

Քանի դեռ կա նրա մեջ
Ժամանակ ու կրակ,
Տուր ամենքին քիչ-քիչ,
Ու իմ մասին էլ չմոռանաս:

 

Վրացական երգ (Երգի ձայնագրությունը)
Բուլատ Օկուջավա

Տաք հողի մեջ խաղողի կորիզը կթաղեմ,
Ու որթատունկը կհամբուրեմ, ու հասած ողկույզը կքաղեմ,
Ու ընկերներիս կկանչեմ, սիրտս էլ սիրուն կհարմարեցնեմ,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Հավաքվե′ք, հյուրեր իմ, եկե′ք, հյուրասիրում եմ,
Հենց իմ երեսին ասե′ք այն, ինչին արժանի եմ,
Երկնային Տերը մեղքերիս համար ներում կուղարկի,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Իմ Դալին կերգի ինձ համար՝ իր մուգ կարմիր զգեստը հագին,
Ինքս էլ՝ սպիտակ ու սևով, կխոնարհեմ գլուխս նրա առաջ,
Եվ կլսեմ ու կլսեմ, եվ կմեռնեմ սիրուց ու վշտից,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Եվ երբ վերջալույսի շողերը կանցնեն անկյունից անկյուն,
Թող նորից ու նորից աչքերիս առաջ գան
Կապույտ գոմեշը, սպիտակ արծիվն ու կարմրախայտը ոսկեգույն,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Կապույտ գոմեշը, սպիտակ արծիվն ու կարմրախայտը ոսկեգույն,
Այլապես՝ ինչու եմ ապրում այս հավերժ երկրում:

Ռուսերենից թարգմանությունը՝
Յուրա Գանջալյանի

Այս երգերը անցյալ տարի դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան էի թարգմանել, բայց իմ բլոգում չէի հրապարակել: Հրապարակել էի միայն Ֆեյսբուքում ու մոռացել էի այդ մասին: Ուղիղ մեկ տարի անց Ֆեյսբուքն ինձ հիշեցրեց այն: Շնորհակալ եմ:

Մշակույթ, արվեստ, քաղաքակրթություն, արժեք. Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի ձևակերպումների քննարկում

Մի քանի անգամ կարդացի Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի բանավոր խոսքի սղագրությունը՝ հասկանալու համար նրա ձևակերպումները մշակույթի, ստեղծագործության, արվեստի գործի և քաղաքակրթության մասին:

Որոշ դեպքերում համաձայնվեցի նրա ձևակերպումների հետ, իսկ որոշ դեպքերում էլ՝ ոչ:

Նախ խոսենք մշակույթի մասին: Նա այնքան անհասկանալի է խոսում այդ բոլորի կողմից ընդունված և հստակ պատկերացված հասկացության մասին, որ, ակամայից, կասկածներ են առաջանում մշակույթի մեր սեփական պատկերացումների մասին: Ստիպված նոից բառարան նայեցի և ամեն իր տեղն ընկավ: Oxford-ի բացատրական բառարանում մշակույթ բառը ունի երե հիմնական նշանակություն և ձևակերպում.

 1. Արվեստի և մարդկային այլ ինտելեկտուալ նվաճումների ամբողջությունը: Օրինակ՝ գրականությունը, թատրոնը, բալետը, ճարտարապետությունը, …
 2. Մի որոշակի ժողովրդի կամ հասարակության գաղափարները, սովորույթները և սոցիալական վարքը: Օրինակ`հայկական գորգագործությունը, հարսանեկան ծեսը, ամանորի տոնակատարությունը հայաստանցիների ընտանիքներում, հայկական եկեղեցիների ճարտարապետությունը, խաչքարերը, ռուս մոլոկանների և հնահավատների-староверы կենսակերպը…
 3. Կյանքի երևույթների նկատմամբ վերաբերմունք, վարք, որը բնորոշ է մի որոշակի սոցիալական խմբի. Օրինակ՝ գողականությունը, Ամստերդամի Կարմիր լապտերների փողոցի և Թայլանդի մարմնավաճառների կենսակերպերը

Ես համաձայն չեմ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի մշակույթի ձևակերպման հետ:

Մշակույթը ստեղծագործական արարքի, գործողության վրա հիմնված մի արդյունք է, որը ունիկալ է, որի պեսը աշխարհում, քաղաքակրթությանը, մեզ հայտնի աշխարհում, մեզ հայտնի մարդկության պատմության ընթացքում չի եղել: Այդպիսի իրը, այդպիսի արարքը, այդպիսի ստեղծագործությունը պատկանում է մշակույթին:

Այս ձևակերպումը համընկնում է մշակույթի օքսֆորդյան ձևակերպման վերը նշված երեքից միայն երկրորդին՝ մեր խաչքարերի և լավաշի օրինակով: Բայց չէ՞ որ մշակույթ է նաև արվեստը (օքսֆորդյան ձևակերպումներից առաջինը), որը մարդկային նվաճումների ամբողջության մասն է կազմում:

Բանախոսի հետ չի համաձայնվում նաև դահլիճում նստած մի ունկնդիր. Դահլիճ Իմ տեսանկյունով մեկնաբանեմ. ուղղակի ես, էստեղ մենք, մշակույթը իրոք ավելի մի գլոբալ հասկացողություն է, մի կաթսա է, որի մեջ մտնում է նաև արվեստը: Եվ մշակույթի մեջ կա (ամեն ինչ). մարդկության զարգացման, հասարակություն, համայնք ստեղծելու էդ գործիքները նորից դառնում են մշակույթ:

Համաձայն եմ բանախոսի առաջ քաշած այն դրույթին, որ մշակութային արժեքը քաղաքակրթական է դառնում, երբ այն արժևորվում, ընդունվում և տիրաժավորվում է այլ ժողովուրդների կողմից: Օրինակ՝ դուդուկը քաղաքակրթական արժեք է ստացել, քանի որ այն օգտագործում են նաև այլ երկրներում՝ Թուրքիայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում է: Դուդուկի երաժշտությունն օգտագործվում է տարբեր երկրների ֆիլմերում: Հայկական խաչքարերը մնացել են միայն որպես հայկական մշակութային արժեքներ (օքսֆորդյան երկրորդ ձևակերպումը):

Հետաքրքիր և ընդունելի են ստեղծագործականության քայլերի և քաղաքակրթական արժեքների մասին ձևակերպումները: Եթե նրա մտքերը տեղայնացնենք մեր կրթահամալիրի օրինակով, ապա պատկերն այսպիսին է. մեր կրթահամալիրի հեղինակային այլընտրանքային մանկավարժությունը կրթական մշակութային երևույթ է Հայաստանում: Հիմա մեր ամենօրյա աշխատանքի (մարզերի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ, մեր մանկավարժական աշխատողների հեղինակային մանկավարժական փորձի տարածման համար կատարվող արտագնա նախագծերը)քայլերն ուղղված են այն բանին, որ մեր մանկավարժությունը դառնա Հայաստանի կրթական մշակութային արժեք: Մեր հեռահար նպատակը մեր մանկավարժությունը քաղաքակրթական արժեք դարձնելն է:

 

Աղբյուրը՝ http://am.epfarmenia.am/wp-content/uploads/2017/12/Culture-Civilization-Value_November-7-2017_published-December-23-2017.pdf

 

Վիրտուալ ճամփորդություն mskh.am-ի ենթակայքերով և դասավանդողների ու սովորողների բլոգներով

Ավագ դպրոցի իր սովորողներին ֆիզիկայի դասավանդող Հասմիկ Նալբանդյանը հետաքրքիր ու ժամանակակից առաջադրանք է տվել. Ի՞նչ սկզբունով են աշխատում ռադիոն, հեռուստացույցը, բջջային հեռախոսը և համացանցային կապը:

Դեկտեմբերի 15-ին Հասմիկ Նալբանդյանը Ավագ դպրոցի սովորողների հետ  իրականացրել է ուսումնա-գիտական ճամփորդություն դեպի «Արփի սոլար»:

Հետաքրիր է Էմանուել Ագջոյանի “Համագործակցություն Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ” նախագիծը:

Իսկ ո՞վ և ինչի՞ց է պատրաստել Մարմարյա սրահում տեղադրված ձնեմարդը:

Հնարավոր չէ Մարիետ Սիմոնյանի բլոգը բացել ու չկարդալ հրապարակված նյութերը: Մոտեցող ամանորի ու Սուրբ ծննդյան շնչին համահունչ ընտրված ընթերցանության նյութեր են Պաուլո Կոելոյի «Խոսեի սանդալները» և «Սուրբ ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին», Հանս Քրիսիան Անդերսենի «Լուցկիներով աղջիկը» հեքիաթները 6-րդ դասարանցիների համար:

Միջին դպրոցի ենթակայքը նույնպես նախատոնական շնչով է լցված: Այստեղ վերջին օրերի նյութերում գերիշխում են Ժաննա Հակոբյանի հրապարակած սովորողների ռուսերեն նյութերը. Միլենա Մանուչարյան:

Արևելյան դպրոցում Մարինե Ամիրջանյանի հանձնարարությամբ 2017 թվականը ամփոփում են սովորողներ Արեգ Հակոբյանը, Շահանե Հովսեփյանը, Սյուզաննա Գրիգորյանը, Օֆելյա Անդրեասյանը, Մարիա Աբրահամյանը, Նարե Ղազարյանը:

Արևմտյան դպրոցի մաթեմատիկայի դասավանդող Գրետա Բակունցը 4-5-րդ դասարանների  սովորողների հետ պատրաստել է մաթեմատիկական տոնածառ:

Հյուսիսային դպրոցի դաստիարակներ Օլյա Մանդալյանը և Սաթեն Գևորգյանը դեկտեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին սկսում են 2-4 տարեկանների ծնողական սեմինարը:

Հարավային դպրոցի անգլերենի դասավանդող Աննա Գանջալյանի 3-րդ դասարանցիները անգլերեն նամակ են գրել Ձմեռ պապիկին՝ ներկայանալով և նշելով, թե ինչ նվեր են ուզում ստանալ:

Իր տեսակի մեջ եզակի է Առնոլդ Միքայելյանի Շախմատի ուսումնական կենտրոնի բլոգը:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

Դեկտեմբեր ամսվա համար առանձնացրել եմ հետևյալ աշխատանքները՝

Արևմտյան դպրոց

Լիլիթ Հայկազունի

Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում և աշխատանքների ստուգում.

Էլինա Սիմոնյան  – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (4-5-րդ դասարաններ): Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Արևելյան դպրոց

Լիանա Ասատրյանը – իր թարգմանությամբ օգնել է այլոց փորձի ուսումնսիրությանը ‹‹Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում››:

Գայանե Փարվանյան – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (9-12-րդ դասարաններ): Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Անահիտ Նաղդալյան – – ռուսերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (2-3-րդ դասարաններ) և բոլոր առաջադրանքների խմբագրում և հրապարակում  Google –ի ձևաթղթերում: Ֆլեշմոբը կայանալու է դեկտեմբերի 22-ին:

Անահիտ Նաղդալյանը թարգմանել է նաև Ռինա Շագինյանի հոդվածը ռուսերեն:

Հյուսիսային դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան – անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում և աշխատանքների ստուգում.

Հարավային դպրոց

Աննա Գանջալյան անգլերեն է թարգմանել Աշոտ Բլեյանի Դպիրում հրապարակված գրերից հատվածներ անգլերեն:

Միջին դպրոց

Ժաննա Հակոբյան – Մարիետ Սիմոնյանի 2 հոդվածների հայերենից ռուսերեն թարգմանությունները

  Ավագ դպրոց

Սիլվա Հարությունյան – Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (2-3-րդ դասարաններ) և աշխատանքների ստուգում.

Իրինա Ապոյան – Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում (4-5-րդ  դասարաններ) և աշխատանքների ստուգում.

Նարինե Բարսեղյան – այլոց փորձի ուսումնասիրության համար թարգմանություն իսպաներենից <<Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում>>

Էլեն Քոքչյան – – այլոց փորձի ուսումնասիրության համար թարգմանություն թուրքերենից <<Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում>>

 

Ռինա Շագինյան –վրացերեն է թարգմանել իր գրած <<Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջները 2018-ի շեմին>> հոդվածը:

Մանկավարժության կենտրոն

Յուրա Գանջալյան

mskh.am-ի անգլերեն էջի նյութերի ստեղծում, խմբագրում, որի մեջ հրապարակել եմ նաև տնօրենի օրագրի երեք գրերի իմ համառոտ թարգմանությունները:

Խմբագրել եմ Աշոտ Բլեյանի ‹‹Չվերջացող, զարմանալի աշունն այս – This autumn, endless and wonderful›› օրագրի գրերի շարքից հատվածների Աննա Գանջալյանի թարգմանությունը:

Խմբագրել և Google ձևաթղթերում եմ հրապարակել անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները և ամփոփել եմ արդյունքները:

Շարունակել եմ Միջին և Ավագ դպրոցներում հեռավար ուսուցման մեջ ընդգրկված սովորողների համար առաջադրանքների կազմումը, պատասխանների ստուգումը:

Եղել եմ mskh.am-ի կայքի հերթապահ-խմբագիրը դեկտեմբերի 15-ին:

Դեկտեմբերին այլոց փորձի ուսումնասիրության ամփոփեչ հոդվածն եմ գրել ‹‹Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում››:

 

 

Կրթահամալիրում օտար լեզու դասավանդողների 2017-ի նոյեմբերի նախագծային աշխատանքների հաշվետվությունը

Արևելյան դպրոց

Լիանա Ասատրյան

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում և ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում: (2-3-րդ դասարանցիների համար)

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

«Պապն ու շաղգամը» անգլերեն ռադիոբեմադրություն

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Անգլերենից հայերեն թարգմանություն «Արվեստի և տեխնոլոգիայի համադրությունը բարձրացնում է ստեղծականությունը»

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. Անգլերենից հայերեն թարգմանություն «Ինչու ես չեմ հանձնարարում տնային աշխատանք»  Այս թարգմանությունը Լիանան արել էր նոյեմբերի սկզբին և ես օգտագործել էի այն իմ ամփոփիչ հոդվածում, բայց լիանայի աշխատանքը հոկտեմբերյան հաշվետվության մեջ չէր մտել:

 

Անահիտ Նաղդալյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում, ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում (6-8-րդ և 9-12-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Проект «Себастаци»

 

Արևմտյան դպրոց

Լիլիթ Հայկազունի

Լիլիթ Հայկազունին իր առաջին թարգմանությունն է արել Dpir 2017-ի համար: Թարգմանել է Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածը «To Be Independent, Responsible, Enthusiastic Means To Be Creative»

 

Էլինա Սիմոնյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում, ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում (2-3-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Հիվանդ լինելու պատճառով տնային աշխատանքի վերաբերյալ «Учительская газета»-ից իր թարգմանությունը Էլինա Սիմոնյանը ներկայացրել էր ուշացումով՝ նոյեմբերի 14-ին «Տնային աշխատանքներ՝ կողմ կամ դեմ»

Ռադիոնյութեր

 

Հարավային  դպրոց

Աննա Գանջալյան

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքի կազմում և ստացված պատասխանների ստուգում, ամփոփում: (4-5-րդ դասարանցիների համար)

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

Աննա Գանջալյանը և Մարիամ Քալանթարյանը նոյեմբերին հրապարակել են իրենց համագործակցային նախագծի արդյունքը՝ «Մեր զբոսայգիները» անգլերեն և ռուսերեն էլեկտրոնային գիրքը, որը ստեղծել են Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ Անգլերենը մեր տանը 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ 4-րդ դասարանցիների հետ «Իմ ընկերոջ մասին»

Անգլերեն Ռադիոնյութեր

 

Մարիամ Քալանթարյան

Ռուսերենի նոյեմբերյան առաջադրանքի կազմում և պատասխանների ստուգում, ամփոփում

(4-5-րդ դասարաններ)

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Մարիամ Քալանթարյանը ԱննաԳանջալյանի հետնոյեմբերին հրապարակել են իրենց համագործակցային նախագծի արդյունքը՝ «Մեր զբոսայգիները» անգլերեն և ռուսերեն էլեկտրոնային գիրքը, որը ստեղծել են Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանցիների հետ:

Նախագիծ «Я и моя семья»

 

 

Հյուսիսայի դպրոց

Հայկուհի Հովհաննիսյան

Նախագիծ Sport + English

 

Ավագ դպրոց

Իրինա Ապոյան

«Հետաքրքիր աշխարհը մեր շուրջըThe Interesting World Around Us» շուրջտարյա նախագծի առաջին տեսահոլովակը Ավագ դպրոցի սովորողների հետ:

 

Ռինա Շագինյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Ռինա Շագինյանի «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջները 2018-ի շեմին» հոդվածը:

 

Աննա Մարության

Աննա Մարությանը ֆրանսերեն աղբյուրներից այլոց փորձի ուսումնասիրություն թարգմանություն է կատարել «Կերպարվեստը և տեխնոլոգիան հանրակրթությունում»

 

Էլեն Քոքչյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Էլեն Քոքչյանի թուրքերենից արված թարգմանություն-ուսումնասիրությունը տնային աշխատանքի վերաբերյալ:

 

 

Միջին դպրոց

Ժաննա Հակոբյան

Դպիրի նոյեմբերյան համարում հրապարակվել է Ժաննա Հակոբյանի թարգմանությամբ Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածը «Образовательный обмен как учебный проект»:

Նոյեմբեր ամսին Ժաննա Հակոբյանը ուսումնական նախագծեր է իրականացրել Միջին և Ավագ դպրոցներում:

Ռուսերենի հեռավար ուսուցման դասեր է տալիս Ռուբեն Գալստյանին:

 

Քոլեջ

 

Անահիտ Մելքոնյան և Գայանե Թերզյան 

Քոլեջի դասավանդողներ Անահիտ Մելքոնյանը և Գայանե Թերզյանը ավարտին են հասցրել «Խոսող գիրք» նախագծային աշխատանքի  2-րդ մասը, որը կոչվում է «Նվեր պստիկներին և մեծերին»:

 

 

Յուրա Գանջալյան

Իմ համակարգած աշխատանքները

Տրված է անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի մեկնարկը

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի բացահայտումները

 

Սկսում ենք մասնակցել ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբին

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

 

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի հավաք-քննարկում

 

Նոյեմբերին Դպիրում հրապարակվեց «Սովորողի տնային ուսումնական աշխատանք» այլոց փորձի ուսումնասիրության իմ հոդվածը, որը արվել էր օտար լեզուների դասավանդողների թարգմանությունների և անձամբ իմ համացանցային փնտրտուքների հիման վրա:

 

Անգլերենի հեռավար ուսուցման ուսումնական նյութ , վարել եմ հեռավար դասերը Ռուբեն Գալստյանի, Դավիթ Խաչատրյանի, Միքայել Մնացականյանի, Ինեսա Թումասյանցի հետ:

Նոյեմբերի 2-ի բազմալեզու սեմինարը

Խմբագրել եմ To Be Independent, Responsible, Enthusiastic Means To Be Creative» Լիլիթ Հայկազունու թարգմանությունը:

Խմբագրել եմ mskh.am-ի անգլերեն էջը

Անձամբ թարգմանել եմ “Հեղինակային կրթական ծրագրով ձեռքբերումներ” նյութը անգլերեն:

Մեթոդական ցուցումներ եմ տալիս դասավանդողներին, պատասխանում եմ նրանց նամակներին:

Ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է

Սովորողների մասնակցությունը ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբին բավականին ակտիվ էր՝ 225, որից 125-ը 4-5-րդ դասարանցիներն էին: Միջին դպրոցից 23 սովորող է մասնակցել:  Միջին դպրոցի սովորողների մասնակցությունը հատուկ է նշվում, որովհետև սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին այս դպրոցից ոչ մի մասնակից չէր եղել: Ո՞րն էր ռուսերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի   հաջողության կարևոր գրավականը: Նորաստեղծ օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիան պարզապես ընդունեց, որ ռուսերենը նույնպես օտար լեզու է հայաստանում ապրող երեխաների համար և հարկավոր է, որ առաջադրանքները ոչ թե լեզվաբանական բարդ խնդիրներ, ռեբուսներ և հանելուկներ լինեն, այլ բավարարեն պարզ ամենօրյա  հաղորդակցական լեզվի պահանջներին: Ահա 4-5-րդ դասարանցիների համար նախատեսված  առաջադրանքներից մեկը, որը կազմել է Մարիամ Քալանթարյանը. «. Что бы вы сказали в этих ситуациях?

Артур – твой друг, и сегодня его день рождения.

Твой друг помог тебе. Что ты скажешь ему?

Ты опоздал на урок. Что ты скажешь учителю?

Ваш друг случайно сломал ручку. Что вы скажете ему?

Вы были в гостях. Что вы скажете перед уходом?

Իսկ Էլինա Սիմոնյանը 2-3-րդ դասարանցիներին այսպիսի առաջադրանք է տվել.  Ներկայացրեք ձեր տան իրերը և ասեք, թե ինչ եք կարողանում անել դրանցով.

 1. Это наш телевизор. Я могу …
 2. Это наш компьютор. Я могу …
 3. Это мои игрушки. Я могу …
 4. Это мои цветные карандаши. Я могу …

Ավագ դպրոցի սովորողներին ուղղված Անահիտ Նաղդալյանի  առաջադրանքներից մեկն այսպիսին էր.   «По каким предметам вы любите делать домашнее задание? Какие задания вам нравится делать (творческие/грамматические/проекты/другое)»:

Կարծում եմ, որ ռուսերենի դեկտեմբերյան նախատոնական ֆլեշմոբն ավելի շատ մասնակից կունենա:

Օտար լեզուների ուսումնական լաբորատորիայի հավաք նոյեմբերի 22-ին

Հավաքին քննարկվող հարցերն են՝

 1. Դասավանդողների ներգրավվածությունը ռուսերենի և անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների կազմակերպման մեջ (առաջադրանքների կազմում, Google ձևաթղթերի մեջ հրապարակում, պատասխանների ստուգում):
 2. mskh.am-ի օտար լեզուների համապատասխան էջերի սպասարկում, նյութերի հրապարակում
 3. Դասավանդողների ավելի ակտիվ մասնակցություն “Քառալեզու Դպիր” նախագծի իրականացման գործում
 4. Դեկտեմբեր ամսվա համար այլոց փորձի ուսումնասիրման հարցի առաջարկություններ:

Բնության մեջ, հասարակական կյանքում և ընտանիքում

Երբեմն մեր սերմը բիբարի է լինում ու ցանում ենք այն մեծ սիրով, հավատով ու հույսով, որ մի օր պոմիդոր է ծլարձակելու։ Բայց ավա՜ղ, բնության մեջ հրաշքներ չեն լինում։ Ինչու՞ ենք մենք հասարակական կյանքում հրաշքներ ակնկալում։

Ավելի շատ ձախե՞ր կան, թե՞ աջեր մեր երկրում։  Ինչպիսի՞ն է մեր ցանած սերմը և ի՞նչ ենք մենք ակնկալում։

 

Ձախ   3%                                                             Աջ  97%

  Ես մեծացել եմ փոքր հզորություն

ունեցող ազդեցության տակ

Ես մեծացել եմ մեծ հզորություն

 ունեցող ազդեցության տակ

 

Ընտանիքում Երեխաներին քաջալերում էին ունենալ սեփական կամքը:

Ծնողները հավասար իրավունքներ

ունեին:

Երեխաները դաստիարակվում էին ծնողների նկատմամբ ընդգծված

հնազանդությամբ:

Ծնողների ասածն օրենք էր:

Դպրոցում Աշակերտակենտրոն կրթություն:

Մի նոր բանի սովորելը չէր դիտվում, որպես անձնավորված

ճշմարտություն:

Ուսուցչակենտրոն կրթություն

 

Մի նոր բանի սովորելը ներկայացվում էր որպես ուսուցչի հետ անձնավորված ճշմարտություն:

Աշխատանքի

վայրում

Հիերարխիան հարմարության

համար հաստատված դերերի անհավասարությունն է:

 

 

 

Ակնկալվում է, որ պետք է խորհրդակցել ենթակաների հետ։

 

 

 

Էդեալական տնօրենը ճարտարամիտ ժողովրդավարն է, որը քաջալերում է  ինքնուրույն գործելու ձգտումները և որն ինքն է թարմ գաղափարների

մի անսպառ շտեմարան։

Հիերարխիան մարդկանց   տրված կարողությունների,

արտոնությունների և իրավունքների սկզբունքային անհավասարությունն է։

 

Ակնկալվում է, որ ենթակաները պետք է անեն այն, ինչն ասվում է իրենց առանց քննարկման։

 

Իդեալական տնօրենը առատաձեռն ինքնակալն է (կամ էլ` լավ պապան):

 

 

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը

Այլոց փորձի ուսումնասիրում. «Ուսումնական ճամփորդություն» Դպիր 122

Այլոց փորձի ուսումնասիրություն. տնային աշխատանքը այլ երկրների հանրակրթական դպրոցներում. կողմ և դեմ տեսակետներ

Ուսումնասիրության մեջ ներգրավված են Իրինա Ապոյանը, Հայկուհի Հովհաննիսյանը, Աննա Գանջալյանը,  Լիանա Ասատրյանը – թարգմանություններ անգլերենից, Աննա Մարությանը – թարգմանություն ֆրանսերենից, Էլինա Սիմոնյանը – թարգմանություն ռուսերենից, Վանուհի Բաղմանյանը – թարգմանություն գերմաներենից, Նարինե Բարսեղյանը – թարգմանություն իսպաներենից: Աշխատանքները շարունակվում են: (more…)

Հեռավար ուսուցմամբ անգլերեն սովորողների գործունեության մասին հաշվետվություն

Էլեկտրոնային նամակագրության համար Ավագ և Միջին դպրոցների սովորողների խմբեր եմ ստեղծել` Distanceenglish Ավագ դպրոցի և Mijindistanceenglish միջին դպրոցի սովորողների համար: Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հիմա Ավագ դպրոցի սովորողներին տվել եմ 4 առաջադրանք և մեկ Ֆլեշմոբ, իսկ Միջին դպրոցի սովորողների համար՝ երկու առաջադրանք և մեկ ֆլեշմոբ: Իմ բլոգում բացել եմ անգլերենի հեռավար ուսուցման էջը, որտեղ հրապարակում եմ առաջադրանքները ըստ դպրոցների, յուրաքանչյուր սովորողի կատարած աշխատանքները, իմ ուղղումներն ու արձագանքները: (more…)

Միջազգային կրթական փոխանակման մի նոր նախագիծ

 

22278618_871002939731646_1071775412_n

 

22278600_871002979731642_945494227_n

Հրանտ Դինք հիմնադրամի աջակցությամբ արդեն գործում է «Թուրքիա-Հայաստան ընկերակցության ծրագիրը»: Ծրագիրը երկու հարևան երկրների տարբեր ոլորտների մասնագետներին համագործակցելու, համատեղ նախագծեր իրականացնելու, միմյանց օգնելու հնարավորություն է տալիս: (more…)

Օգոստոսի 22-25-ը

Ամեն օր մասնակցելու եմ առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներին, որից հետո մինչև ժամը 12-ը մասնակցելու եմ այն հավաքներին, որոնք առաջարկվում են Մանկավարժության կենտրոնի կողմից: Ժամը 13-ից հետո Մեդիակենտրոնում աշխատելու եմ իմ այս տարվա նախագծերի վրա` ըստ այդ օրվա առաջնահերթության:

What is it? Ի՞նչ է սա

What is it Ինչ է սա

Այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրում 2017-2018 ուստարվա ընթացքում

Կրթահամալիրի մանկավարժության կենտրոնի պատվերով շարունակելու եմ այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրությունները անգլալեզու աղբյուրներից. մեկ ուսումնասիրություն յուրաքանչյուր ամսում:

Ծախսվող մոտավոր աշխատաժամանակը՝ շաբաթական 2 ժամ:

Նախագիծ. քառալեզու «Դպիր», «Բազմալեզու կայք»

2017-2018 ուստարում նույնպես շարունակելու եմ մասնակցել «Քառալեզու Դպիր» կրթահամալիրային նախագծին՝ հայերենից անգլերեն թարգմանելով մեր կրթահամալիրի դասավանդողների մեթոդական մշակումները, ուսումնական նախագծերի մասին պատմող հոդվածները և այս ձևով աշխատելու եմ տարածել մեր կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության առաջավոր փորձը:

Այս տարի պատրաստ եմ անգլերենի երիտասարդ դասավանդողներին փոխանցել մանկավարժական տեքստեր հայերենից անգլերեն թարգմանելու իմ փորձը:

Կարող ենք աշխատել առցանց:

Շարունակելու եմ խմբագրել կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջը:

Աշխատաժամանակը՝ շաբաթական 6 ժամ:

Սովորողների տարատարիք խմբերի համար անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի կազմակերպման նախագիծ 2017-2018 ուստարվա ընթացքում

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբ եմ կազմակերպելու 3-4, 4-5, 6-8 և 9-12-րդ դասարանների սովորողների համար:

Նախագծի նպատակն է սովորողների մոտ հետաքրքրություն ձևավորել և զարգացնել անգլերենի հատկապես հաղորդակցական կարողությունները, քանի որ լեզուն, նախ և առաջ, հաղորդակցության միջոց է:

Չնայած այն անվերապահ պնդմանը, որ օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մոտեցումը պետք է լինի հաղորդակցականը, ամբողջ աշխարհում շատ քիչ աշխատանք է արված հաղորդակցական կարողությունները ստուգող-զարգացնող առաջադրանքների ստեղծման ուղղությամբ: Անգլերենի քերականության տարբեր բաժինների լավ իմացությունը, ինչպես նաև, ընթերցելով հասկանալու կարողությունները ստուգող քննությունը գերազանց հանձնած սովորողը երբեմն շփոթվում է և չգիտի ինչպես արտահայտվել իրական կյանքում հանդիպող իրավիճակներում, երբ պետք է լինում դիմացինին քաջալերել, հանդիմանել, նրանից ներողություն խնդրել, ուշադրություն հրավիրել, ներել, շնորհավորել տարբեր առիթներով, շնորհակալությունը արտահայտել և պատասխանել շնորհակալությանը, ցավակցել, նրա հետ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, կասկած ու զարմանք, կարծիք ու խորհուրդ, ափսոսանք ու գոհունակություն արտահայտել: Փաստորեն այս նախագծով, ֆլեշմոբային թեթև ու ուրախ ոգով օտար լեզուն՝անգլերենը, որքան հնարավոր է ակադեմիական ոլորտից հեռացվում և մոտեցվում է իրական կյանքին:

Աշխատանքի կազմակերպումը

Որպես անգլերենի ֆլեշմոբի այս ուղղվածության նախաձեռնող՝ ստանձնում եմ յուրաքանչյուր ամիս տարիքային 4 խմբերի համար առաջադրանքներ կազմելու պատասխանատվությունը:

Առաջադրանքները տեղադրվելու են Google Drive համակարգի ձևաթղթերում և  կրթահամալիրի կայքում կհրապարակվեն կրթահամալիրային ուսումնական օրացույցում նշված ժամանակում:

Կատարելու եմ Ֆլեշմոբի մասին իրազեկումը, տարածումը, սովորողների ուղարկած աշխատանքների ստուգումը և արդյունքների ամփոփումը:

Անգլերեն դասավանդողներին խորհուրդ է տրվում տեղադրել ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքներն իրենց ուսումնական բլոգներում, որպեսզի ուսումնական պարապմունքների ընթացքում լեզվական հաղորդակցական ձևերը միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում:

Դասավանդողների համար սովորողների ուղարկած աշխատանքների ստուգումը և այդ ստուգումը համակարգողի աշխատանքը համարվում է լրացուցիչ աշխատանք (վճարումը կատարվում է «100 դրամ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար» հաշվարկով և 5000 դրամ հատկացվում է նախագիծը համակարգողին):

Ծախսվող ժամանակը ֆլեշմոբների իրականացման համար՝ շաբաթական 6 ժամ:

Ցանկացողները կարող են աչքի անցկացնել 2016-2017 ուստարվա անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքները և ամփոփիչ արդյունքները:

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի նախաձեռնող՝

Յուրա Գանջալյան

 

Նախագիծ. Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանները

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտությամբ ուսանողների համար եռալեզու դասընթացի ստեղծում. (more…)

Ուսումնասիրում ենք այլոց փորձը. Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը հանրակրթությունում

Մեր հանրապետությունում չկան հեռավար հանրակրթական դպրոցներ: 2016 թվականին իրենց առցանց Առագաստ դպրոցի առաջին մեկ քայլն են արել Մարտիրոսյան եղբայրները և կանգ առել: Իրենց պահոցում գրված է՝ «Ներեցե′ք, դասեր չկան»: Որոշ քայլեր է արել dasaran.am  կայքը, բայց դա էլ լիիրավ հանրակրթություն չէ: Հեռավար հանրակրթության բնագավառում ամենամեծ աշխատանքը մինչև հիմա արել է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը՝ կազմակերպելով բլոգային ուսուցում, հեռավար ուսուցման շաբաթներ, (2016-ի հունվարին՝ նույնիսկ մի ամբողջ միամսյակ): Կրթահամալիրում մշտապես հեռավար կրթություն է իրականացվել այն սովորողների համար, ովքեր տարբեր պատճառներով հնարավորություն չեն ունեցել ներկա գտնվել առկա ուսուցմանը: 2017-2018 ուստարվանից սկսած առաջին անգամ բացվելու է մեր կրթահամալիրի մշտապես գործող հեռավար հանրակրթական դպրոցը: Իհարկե մենք արդեն ունենք հեռավար աշխատելու որոշակի փորձ, բայց մեզ համար բոլորովին նոր է հեռավար հանրակրթական դպրոցի կարգավիճակը, որն իր կրթական ծառայությունները կարող է առաջարկել հանրապետության և հանրապետությունից դուրս գտնվող հայ երեխաներին: Անհրաժեշտություն առաջացավ ուսումնասիրելու, թե ինչպես են կազմակերպում հանրակրթությունը հեռավար ձևով աշխարհի այլ երկրներում:

Հանրակրթությունը հեռավար ձևով իրականացվում է ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում և Ավստրալիայում:  Հանրակրթության այս ձևը սկիզբ է առել ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում, որտեղ 1997 թվականին սկսել է գործել առաջին վիրտուալ ավագ դպրոցը, իսկ 2000 թվականից Ֆլորիդայի վիրտուալ դպրոցը սկսել է հանրակրթական ծառայություն մատուցել կրթական բոլոր աստիճանների համար՝ սկսած մանկապարտեզից մինչև ավարտական 12-րդ դասարանը: Վիրտուալ դպրոցը ֆինանսավորում է Ֆլորիդայի կրթական ֆինանսական ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս Ֆլորիդայի բոլոր 67 շրջանների սովորողներին անվճար ներգրավվել այդ ծրագրում, իսկ մնացած նահանգների սովորողները վճարում են տարեկան $ 800:

Փենսիլվանիան իր Ֆիլադելֆիա կենտրոնով երկրորդ նահանգն է ԱՄՆ-ում, որտեղ զարգացած է հեռավար հանրակրթությունը: Այստեղ այդ դպրոցները կոչվում են «Cyber Charter Schools – Կիբեռ մասնավոր դպրոցներ» կամ էլ` «Distance Schools – հեռավար դպրոցներ»: Այստեղ նույնպես դպրոցների ֆինանսավորումը կատարում է Փելսինվանիայի նահանգային կրթական ծրագիրը և սովորողները չեն վճարում իրենց ուսման համար, բայց պետք է ասել, որ կրթական ծրագրում ընդգրկված են երկրի լավագույն դասավանդողներն իրենց առաջադեմ մեթոդներով, մանկավարժական մոտեցումներով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հագեցվածությամբ, ամենաարդիական ուսումնական նյութերով,  լաբորատոր սարքավորումներով և գիտելիքների ու կարողությունների ստուգմամբ, տարբեր դասընթացների յուրացումը հավաստող առարկայական քննություններով: Այս ամենի ապահովման համար մեկ դպրոցի մոտավոր տարեկան ֆինանսավորումը կազմում է $ 8 մլն:

Հեռավար դպրոցների անհրաժեշտության հիմնավորումը  

Ոչ բոլորն են կրթություն ստանալու համար կարողանում դպրոց հաճախել: 21-րդ դարում աշխատուժն ավելի մոբիլ է դարձել: Հաճախակի են լինում տեղաշարժեր: Պայմանագրով երկու կամ երեք տարի մի քաղաքում աշխատելուց հետո ընտանիքի հայրը, մայրը մեկ այլ աշխատանքային պայմանագիր են կնքում ուրիշ քաղաքում և ստիպված են տեղափոխվել այլ քաղաք: Ընդհատվում է նրանց երեխաների բնականոն դպրոցական կյանքը: Նոր քաղաքում երեխաների համար դժվար է ինտեգրվելը նոր դպրոցական միջավայրում: Որոշ փոքր  բնակավայրերում (օրինակ Ալյասկայի բնակավայրերը, որոնք շատ հեռու են միմյանցից), չկան դպրոցներ և երեխաները ստիպված են լինում երկար ճանապարհներ հաղթահարել հարևան բնակավայրի դպրոցը հասնելու համար: Լինում են դեպքեր, երբ ծնողները ստիպված են լինում տևական ժամանակ մեկ այլ երկիր գործուղման մեկնել և իրենց հետ տանում են իրենց երեխաներին: Կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնց համար ֆիզիկապես անհնար է ամեն օր դպրոց հաճախել: Կան ակադեմիական շատ թույլ ընդունակություններ ունեցող և հակառակը՝ ակադեմիական արտակարգ մեծ ընդունակություններով օժտված երեխաներ, որոնց ծնողները և հենց իրենք նախընտրում են խիստ անհատական կրթական ծրագիր: Հենց այստեղ է օգնության հասնում ամենահաս ինտերնետը իր հեռավար (էլեկտրոնային, կիբեռ, վիրտուալ) դպրոցով:

Հեռավար  ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը

Հեռավար ուսումնական պարապմունքները լինում են համաժամանակյա (սինխրոն), երբ սովորողների խումբը տեղեկատվությունը ընդունում է հենց հաղորդման պահին (Skype) և ոչ համաժամանակյա (ասինխրոն) (ուսումնական կայքում, բլոգում տեղադրված նյութերի միջոցով): Համաժամանակյա ձևի առավելությունը ինտերակտիվ դաս անցկացնելու մեջ է, երբ սովորողները կարողանում են հարցեր ուղղել դասավանդողին հենց հաղորդման ժամանակ: Ոչ համաժամանակյա ձևի հիմնական առավելությունը այն է, որ այն խիստ անհատականացված է: Այն առավելագույնս հարմարեցվում է սովորողի ակադեմիական կարողություններին: Մի սովորող կարող է այդ ուսումնական նյութը յուրացնել 10 րոպեում, իսկ մյուսը՝ 2 ժամում, մի սովորողի համար այդ նյութով զբաղվելը հարմար է առավոտյան, իսկ մյուսի համար՝ երեկոյան ժամերին:

Օգտագործվում է նաև խառը (blended) ձևը, որը սինխրոն և ասինխրոն ձևերի միահյուսումն է:

Ի՞նչ թերություններ և դժվարություններ ունի հեռավար հանրակրթական դպրոցը

Փենսիլվանիայի համալսարանի դասախոս Ալի Քարր Չելմանը իր «At what cost does innovation come? – Ի՞նչ գնով է նորարարությունը գալիս» հոդվածում նշում է իր կողմից դիտարկված թերությունները.

 •  Կիբեռ (վիրտուալ) մասնավոր դպրոցները չափազանց շատ փող են ծախսում հեռավար ուսուցման գովազդների վրա, ինչը նրանց գործունեությունը ոչ շահութաբեր է դարձնում:
 • Վիրտուալ դպրոցների սովորողների համայնքը ցայտուն երկբևեռային է. այստեղ մեծ քանակություն են կազմում օժտված երեխաների թիվը և հակառակը՝ ցածր ակադեմիական ընդունակություններ ունեցողների թիվը, ինչն էապես դժվարացնում է դասավանդողների գործը՝ այդքան շատ տարբերակված ծրագրեր և ուսումնական նյութեր օգտագործելու առումով: Ֆիզիկական միջավայրով սովորական դպրոցներում մեծամասնություն են կազմում միանման ընդունակություններով սովորողները:
 • Ըստ գոյություն ունեցող կարգի ավանդական հանրակրթական դպրոցը պարտավոր է վճարել յուրաքանչյուր սովորողի ուսման ծախսերը վիրտուալ դպրոցում, եթե նա որոշել է թողնել այդ ավանդական դպրոցը և գնալ վիրտուալ դպրոց:
 • Վիրտուալ դպրոցները մեծ ծախսեր են անում թանկարժեք ուսումնական նյութեր և տարբերակված ծրագրեր գնելու համար:
 • Վիրտուալ-հեռավար դպրոցները շատ քիչ հնարավորություն ունեն վերահսկելու սովորողների խաբեությունները առաջադրանքները կատարելիս (արտագրություններ, պատճենահանումներ և այլ ոչ ընդունելի ձևեր).

Առաջարկվում է մի տեսաֆիլմ, որն ավագ դպրոցի սովորողների կարծիքն է հեռավար դպրոցի մասին: Աղջիկը գովում Փենսիլվանիայի իր հեռավար դպրոցը, քանի որ ազատ տնօրինում է իր ժամանակը: Նա ասում է, որ նույնիսկ ժամանակ ունի աշխատելու և փող վաստակելու համար և թանկ է գնահատում իր կյանքի ժամանակը ու ձանձրանալու ժամանակ էլ չունի: Տղան հակառակ կարծիքի է: Նա լքել է հեռավար դպրոցը և նորից սկսել է հաճախել սովորական ավագ դպրոց, որտեղ հնարավորություն ունի ինտերակտիվ ձևով մասնակցելու դասերին, շփվելու իր համադասարանցիների հետ և երես առ երես հաղորդակցվելու իր դասավանդողների հետ:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=KcwPNTHcOtM

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ տարբեր են մարդիկ և նրանց պետք է հնարավորություն տալ ապրելու և սովորելու այնպես, ինչպես իրենց հարմար է:

 

Փենսիլվանիայի կիբեր մասնավոր դպրոցը

Ներկայացվում է Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցի 2017-2018 ուստարվա կրթական ծրագրի և առաջարկվող դասընթացների ցանկի ու դրանց իրականացման մեթոդների, մանկավարժական մոտեցումների  ուսումնասիրման արդյունքները:

Սովորելը երբեք չի դադարում

Սովորողներին կրթական ծառայություններ են մատուցվում մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարանը ներառյալ:  Դպրոցի առցանց ուսուցման միջավայրը, ուսուցման անհատականացված մեթոդները, ուսումնական պլանների ընտրությունները կապող օղակներ են մի կողմից սովորողների ու նրանց ընտանիքների և մյուս կողմից՝ պետական-նահանգային կրթական դեպարտամենտի կողմից հավաստագրված բարձրակարգ ուսուցիչների միջև, ովքեր իրականացնում են պետական չափորոշիչներին համապատասխան բովանդակային կրթություն: Դպրոցը հիմնադրվել է 2000 թվականին: Կենտրոնը գտնվում է Միդլենդ քաղաքում, որն ունի իր գրասենյակները նահանգի բոլոր 18 շրջաններում:  Որպես հանրակրթական դպրոց այն բաց է նահանգի բոլոր դպրոցահասակ սովորողների համար՝ առանց որևէ ուսման վճարի:

Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցը հավաստագրվել է ԱՄՆ քոլեջների և հանրակրթական դպրոցների հավաստագրման միության կողմից, ընգրկված է ԱՄՆ կրթական հաստատությունների ցանցում և ճանաչվում է աշխարհի 85 երկրներում:

Առարկայական ծրագրերի և ուսումնական նյութերի տրամադրում

Երկրում գործում են հատուկ մասնագիտացված ընկերություններ, որոնք կազմում են հեռավար ուսուցման դասընթացների ծրագրեր, ուսումնական նյութեր: Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցը օգտվում է «Linkoln Learning Solutions» ընկերության վճարովի ծառայություններից: Այս ընկերությունը տրամադրում է էլեկտրոնային դասընթացների ծրագրեր և ամենատարբեր ուսումնական նյութեր կրթական բոլոր աստիճանների համար՝ սկսած մանկապարտեզից մինչև 12-րդ դասարան: Ամերիկայում շատ խիստ են պահպանվում հեղինակային իրավունքները և հեռավար դպրոցը չի կարող որևէ ուսումնական նյութ կամ առարկայական ծրագիր օգտագործել առանց վճարման: Դպրոցը կարող է անվճար օգտագործել միայն իր դասավանդողների ստեղծած առարկայական ծրագրերը և ուսումնական նյութերը:

Հայաստանում նույնիսկ ավանդական հանրակրթական դպրոցների համար ուսումնական նյութեր ստեղծող մասնագիտացված ընկերություն չկա: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ աշխատում է այնպես, ինչպես կարողանում է: Իմ «Ուսումնական նյութ» հոդվածում նշել եմ, որ   էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի հայկական ամենամեծ աղբյուրը Հայկական կրթական միջավայր. պաշարների շտեմարանն է: …Պատահական ընտրությամբ արված ուսուսումնասիրությունն էլ բավական էր, որպեսզի հասկանայի, որ այստեղ հրապարակված ուսումնական նյութերը տարբեր առարկայական դասագրքերի մի քիչ ձևափոխված կրկնություններն են: Դրանք բոլորովին չեն կարող համապատասխանել ժամանակակից հեռավար դպրոցի պահանջներին: Մեր կրթահամալիրի դասավանդողների բլոգներին ներկայացվող պահանջներում «Ուսումնական նյութ» բաժին կա, և վստահաբար կարելի է ասել, որ մեր դասավանդողները պատրաստ են հեռավար դպրոցի դասավանդող աշխատելու համար, բայց արդյո՞ք նրանք պատրաստ են աշխատել և′ առկա և′ հեռակա դպրոցներում և միաժամանակ էլ ուսումնական նյութեր ստեղծել: Առանց այդ էլ նրանցից շատերը գերծանրաբեռնված են առկա դպրոցի ամենօրյա հոգսերով:   

 

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը     

Վիրտուալ համաժամանակյա դասարաններ

Վիրտուալ դասարաններ են կազմակերպվում 2-12-րդ դասարանների սովորողների համար: Դասարանները հեռավար համաժամանակյա դասեր են ունենում ըստ դասացուցակի՝ որոշակի ժամերի: Ուսումնական պարապմունքներն իրականացվում են BUZZ Learning management System էլեկտրոնային հեռավար կրթական գործիքի միջոցով՝ օգտագործելով «Linkoln Learning Solutions» ընկերության առարկայական ծրագրերը և ուսումնական նյութերը: Վիրտուալ դասարանների բոլոր դասերը ձայնագրվում են և սովորողը կարող է դասերից հետո մի քանի անգամ վերանայել դրանք: Վիրտուալ դասարանների սովորողները կարող են հաղորդակցվել իրենց դասավանդողների հետ յուրաքանչյուր օր: Սովորողները ունեն հիմնական հանրակրթական և ընտրությամբ դասընթացներ: Դպրոցի ֆինանսավորումը կախված է ոչ միայն սովորողների, այլ նաև սովորողների ընտրած ընտրությամբ դասընթացների թվից: 

Վիրտուալ ոչ համաժամանակյա դասարաններ

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման այս ձևն ընտրող սովորողները որևէ կերպ պարտադրված չեն հետևելու որևէ դասացուցակի, քանի որ չեն մասնակցում համաժամանակյա առցանց ուսումնական պարապմունքներին: Նրանց հիմնական գործն այն է, որ իրենց հարմար ժամանակին միանում են հեռավար ուսուցման կառավարման BUZZ Learning management System համակարգին և դիտում են ուսումնական նյութերը, կատարում առաջադրանքները: Հեռավար ուսուցման կառավարման Buzz համակարգում հրապարակված նյութերը ներառում են ընթերցանություն, տեսաֆիլմեր, խաղեր, քննարկումներ և զանազան գնահատվող առաջադրանքներ: Համակարգն այնպիսին է, որ դասավանդողը կարողանում է ուղղորդել սովորողին, իսկ առաջադրանքը կատարելուց հետո տեքստային գնահատական տալ՝ նշելով սովորողի ձեռքբերումները, թույլ կողմերը և խորհուրդներ դրանք վերացնելու համար:

Խառը (blended) տիպի վիրտուալ դասարան

Խառը տիպի վիրտուալ դասարանները հիմնականում ոչ համաժամանակյա են: Միայն շաբաթվա ընթացքում մեկ օր կազմակերպվում են համաժամանակյա առցանց ուսումնական պարապմունքներ:

 

Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգում և գնահատում

PSSA Exams – Փենսիլվանիա նահանգի դպրոցական քննություններ

Փենսիլվանիան իր դպրոցական գնահատման համակարգն ունի իր հանրակրթական չափորոշիչներին համապատասխանող քննություններով: Այն վերաբերում է և′ ավանդական և′ հեռավար հանրակրթական դպրոցներին:

Հեռավար դպրոցի 3-8-րդ դասարանների սովորողները պետք է ուսումնական տարվա վերջին քննություն հանձնեն մաթեմատիկայից և անգլերենից, իսկ 4-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողները՝ նաև բնագիտությունից: Քննությունները գարնանն են հանձնում՝ քննության տեղը և օրը համաձայնեցնելով յուրաքանչյուր սովորողի ընտանիքի հետ:

Keystone Exams

Սրանք դասընթացների ավարտական քննություններն են, ինչպես նաև՝ դպրոցական ավարտական քննությունները Փենսիլվանիա նահանգում:  Սովորողները հիմնականում քննություն են հանձնում հանրահաշիվ 1-ից, կենսաբանությունից և անգլերեն գրականությունից:

Հեռավար դպրոցների սովորողներին հնարավորություն է տրվում երկու անգամ հանձնել ավարտական քննությունները. առաջինը՝ դեկտեմբերին, իսկ երկրորդը՝ մայիսին: Եթե առաջին քննական շրջանը սովորողը չի հաղթահարում, նա կարող է մասնակցել երկրորդին, իսկ եթե երկրորդն էլ չի կարողանում հաղթահարել, ապա նա ընդգրկվում է քննություններին նախապատրաստվելու դասընթացների մեջ: Նրան ժամանակ է տրվում և դասավանդող-խորհրդատուի հետ հեռավար ձևով պատրաստվում է հաջորդ քննական շրջանին:

Գնահատման համակարգի առումով այս տարի առաջին առաջադեմ քայլն արեց մեր կրթահամալիրը՝ օտար լեզվի քննության պահանջները մի քիչ մոտեցնելով բլոգային ուսուցման արդյունքներին, որը դրական էր: Կարծում եմ, որ պետք է շարունակել այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները:     

Աջակցություն հեռավար դպրոցի սովորողին

Հեռավար ուսուցումը իդեալական կլինի, եթե դրանում գիտակցված ձևով ընդգրկված լինեն ինքնակրթությանը մեծ տեղ տվող, ուսումնատենչ սովորողները, բայց շատ դեպքերում այդպիսին չէ կյանքը, հատկապես, երբ դրանում ընդգրկվում են ստիպված՝ ծնողների այլ քաղաքներ և երկրներ տևական գործուղումների պատճառով: Շատ սովորողներ նույնիսկ առկա ուսուցման պարագայում թերանում են, ծուլանում են , չեն կատարում առաջադրանքները և ընդհանրապես՝ անտարբեր են ուսման նկատմամբ: Շատ հեշտ է պայմանագրում գրել, որ նման դեպքերում լուծարվում է սովորողի պայմանագիրը և վերջ: Ի՞նչ մանկավարժական մոտեցումներ են կիրառում Փենսիլվանիայի հեռավար դպրոցում՝ սովորողին որքան հնարավոր է շատ մոտիվացնելու  համար: Ահա այդ մոտեցումները.

 • i-ready– մոտեցում.

Յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում գիտելիքների ախտորոշիչ թեստ է տրվում և ճշգրիտ կերպով որոշվում է տվյալ սովորողի գիտելիքներն ու կարողությունները տվյալ ուսումնական առարկայից: Այդ սկզբունքով կարող են հետ գնալ մինչև այն կետը, որտեղ սովորողն ունակ է ինքնուրույն գործելու: Հենց այդ կետից էլ սկսում են ուսուցումը և առաջընթացն ապահովված է:

Համաձայն եմ այս մոտեցման հետ: Ուսումնական տարվա սկզբին սովորողների մեծ մասը ուզում է սովորել, բայց սկսում է թերանալ և ծուլանալ, որովհետև իր նախնական գիտելիքներն ու կարողությունները բավարար չեն: Պետք է հետ գնալ, անհատական մոտեցում ցուցաբերել:

 • Study Island – մոտեցում

   Ուսումնական տարվա ընթացքում երկու անգամ 3-8-րդ դասարաններում սովորողների գիտելիքների և կարողությունների PSSA և Keystone քննությունների բովանդակությամբ ելակետային գնահատում են կատարում՝ օգտագործելով խաղեր, տեսաֆիլմեր, ֆլեշքարտեր: Փորձը ցույց է տվել, որ դրանք բարձրացնում են սովորողների ներքին և արտաքին մոտիվացիան:

 • Let’s Go Learn մոտեցում

Օգտագործվում են Dora (առցանց ախտորոշիչ քննություն ընթերցանական կարողությունները որոշելու համար) և Doma (առցանց ախտորոշիչ քննություն մաթեմատիկական կարողությունները որոշելու համար): Այս քննությունների արդյունքն այն է, որ մասնագիտական խորհուրդներ են տրվում քննություններին մասնակցած յուրաքանչյուր սովորողին՝ մանրամասն բացատրելով, թե ինչ թեմաների վրա պետք է սովորողն ուշադրություն դարձնի:

 • Reading Assisstant – մոտեցում

Սա առցանց ուսումնական գործիք է, որը օգնում է սովորողին զարգացնելու ճիշտ ընթերցելու և ընթերցելով հասկանալու կարողությունները: Երբ այս ծրագրով սովորողը մի որևէ տեքստ է կարդում, ականջակալներ է դնում, և երբ մի որևէ բառ սխալ է կարդում, անմիջապես լսում է բառի ճիշտ արտասանությունը: Կատարվում են նաև տեքստը հասկանալու վարժանքներ:

 • TutaPoint – Tutoring – մոտեցում

TutaPoint.com- ը կրկնուսույցների առցանց կայք է, որտեղ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները կարողանում են առցանց ռեժիմում պատասխանել սովորողների տարբեր ուսումնական առարկաներին վերաբերող հարցերին:

 • Title I Coaching – մոտեցում

Շտկողական աշխատանք կատարող կայք է: Կայքի մասնագետները յուրաքանչյուր սովորողի հետ, որը հետ է մնում մի որևէ առարկայից, շտկողական աշխատանքներ են կատարում:

Այս բոլոր թվարկած մոտեցումների մեծ մասը վճարովի ծառայություններ են, բայց սովորողի փոխարեն հեռավար դպրոցն է վճարում, որը նահանգային ֆինանսավորում ունի:

Այստեղից երևում է, թե որքան մեծ էական նշանակություն է տրվում յուրաքանչյուր սովորողի  կրթությանը Միացյալ նահանգներում և որքան շատ է միայն խոսքերով կարևորվում կրթությունը մեր երկրում, իսկ իրականում այս տարի նվազեցրել են կրթության ֆինանսավորումը:  

 • Ընտանիքի հետ կապը

Ստեղծված Family Link ծրագրով հեռավար դպրոցի սովորողների ծնողները սոցցանցի միջոցով կապի մեջ են դպրոցի դասավանդողների և միմյանց հետ:

 • ArtReach ծրագիրը սովորողներին առաջարկում է երաժշտության դասեր, երգեցողության և պարուսուցման պարապմունքներ:

 

Հեռավար դպրոցի ուսումնական ակումբները

Կրտսեր դպրոցի ակումբներ

Coding Club – կոդավորման ակումբ

Սովորողները 7 տարեկանից են ընդգրկվում այս ակումբում: Ակումբում սովորեցնում են համակարգչային պարզ visual – տեսանելի ծրագրեր կազմել տարբեր տեսակի խաղերի համար:

Օտար լեզվի ակումբ  – սովորողները ընտրում են այն օտար լեզուն, որն ուզում են սովորել և ուսուցումը սկսվում է: Ուսուցումը հաղորդակցական մոտեցմամբ է արվում:

Բնագիտական ակումբ – Տեսաֆիլմերով տարբեր տեսակի բնագիտական փորձեր են ցուցադրվում և սեր են արթնացնում բնագիտության նկատմամբ:

 

Միջին դպրոցի ակումբներ

Ընթերցանական ակումբ – Առցանց հանդիպումը ամիսը երկու անգամ է լինում: Հանդիպման ընթացքում կարդացած գրքերն են քննարկում:

 

Բնախույզների ակումբ – այս ակումբում ներգրավվում են այն սովորողները, ովքեր անընդհատ հարցեր ունեն պարզելու. ինչու՞ է այդպես լինում, ո՞րն է դրա պատճառը, իս ես կկարողանա՞մ այդ փորձն անել: Մատչելի ձևով լուսաբանվում են գիտության և տեխնիկայի վերջին նվաճումները:

Սովորող մենթորների ակումբ   – Սովորողները օգնում են սովորողներին: Շատ հաճախ է պատահում, երբ հասակակցի ասված մեկ բառը ավելի տպավորիչ է և հասկանալի, քան դասավանդողի մի ամբողջ դասը, որովհետև սովորողը ասում է այն ճանապարհը, որով ինքն է անցել և հասկացել է:

 

Ավագ դպրոցի ակումբներ 

Արվեստի ակումբ – սովորողների միմյանց ցույց են տալիս իրենց ստեղծած արվեստի գործերը, քաջալերում են իրար, դասավանդողների խորհուրդներն են լսում: Նրանք նաև հնարավորություն ունեն միանալու ազգային արվեստի տարբեր ճյուղերի միություններին:

«Ամսվա գիրքը» ակումբ  – (գրական ակումբ)

Շախմատի ակումբ – սովորողները առցանց շախմատ են խաղում միմյանց հետ, լսում են դասավանդողի խորհուրդները:

DECA ակումբ – ապագա լիդերների ակումբն է: Այս ակումբում են ներգրավվում այն սովորողները, ովքեր հետաքրքրվում են կառավարման գիտությամբ:

Աստվածաշնչյան ակումբ – ներգրավված են այն սովորողները, ովքեր սիրում են ընթերցել աստվածաշունչը և մտքեր փոխանակել իրենց ընթերցածի վերաբերյալ:

Բնագիտական ակումբ – սովորողներն իրենց կարծիքներն են արտահայտում գիտության և տեխնիկայի վերջին նորությունների մասին: …

Պատմության ակումբ  – Ուսումնասիրելով պատմական տարբեր իրադարձությունները՝ սովորողները գտնում են կապը ներկայի հետ և աշխատում են տալ հնարավոր զարգացումների պատկերը:

Լրագրի ակումբ – լրագրի ակումբի անդամները առցանց հանդիպում են ունենում շաբաթը մեկ անգամ: Նրանք քննարկում են շաբաթվա իրադարձությունները և պետք է գոնե մեկ հոդված գրեն ամսվա ընթացքում:

Լուսանկարչական ակումբ – ակումբի անդամները ունեն իրենց կայքը, որտեղ ցուցադրում են իրենց լուսանկարները:

Օտար լեզուների ակումբներ – չինարենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի, իսպաներենի.

«Ինքդ արա» ակումբ – ամենատարբեր համակարգչային ծրագրերից օգտվել, իմանալ զանազան արհեստների գաղտնիքները, կենցաղային իրերի նոր օգտագործման բացահայտումներ անել …

 

Ուսումնական պարտադիր հանրակրթական դասընթացները   

Calvert անհատական ուսուցման ծրագիրն է օգտագործվում կրտսեր դպրոցի տարիքային խմբերի համար: Ծրագիրը վճարովի է, բայց սովորողի ծնողը չի վճարում դրա համար: Վճարում է հեռավար դպրոցը:

Օգտագործվում է նաև  «Linkoln Learning Solutions»-ի էլեկտրոնային դասընթացները, որոնք հիմնականում միջին և ավագ դպրոցներում են ավելի շատ նախապատվության արժանանում:

Ուսումնասիրել եմ մաթեմատիկական, ընթերցանական, գրելու, բնագիտական և հասարակագիտական կարողությունների զարգացման ծրագրերը վաղ մանկապարտեզային, մանկապարտեզային և առաջինից մինչև երրորդ դասարանների տարիքային խմբերի համար: Որոշ նմանություններ կան մեր «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի հետ: Ինձ հատկապես հետաքրքրեց հասարակագիտությանը հատկացվող կարևորությունը: Վաղ մանկապարտեզային տարիքից սկսում են երեխաներին սովորեցնել լավ քաղաքացի լինել:  Երեխաներին սովորեցնում են համագործակցել ընկերների հետ, մի բան տալ նրանց և վերցնել նրանցից, հետևել ընդունված կանոններին և ժողովրդավարական համակեցության  այլ առաջին քայլեր կատարել: Առաջին դասարանից սկսած կարևորություն են տալիս փող վաստակելու,  խնայելու և ճիշտ ծախսելու գաղափարին, ԱՄՆ-ի խորհրդանիշներին, երկրի քաղաքացիական կյանքի բնորոշումները անցյալում և ներկայում: Կարևորվում է նաև քարտեզի հետ ծանոթացումը:   

Linkoln Learning Solutions  -ը առաջարկում է հետևյալ դասընթացները 1-3-րդ դասարանների համար. մաթեմատիկա,  ընթերցանություն, գրելը, բնագիտություն, հասարակագիտություն: 4-8-րդ դասարանների համար առաջարկվում են հետևյալ դասընթացները. անգլերեն, մաթեմատիկա, բնագիտություն, հասարակագիտություն: Ուսումնական դասընթացների անունները նույնն են, բայց ընդլայնվում է բովանդակային բաղադրիչը:

Մարմնակրթությունը կամ ֆիզիկական դաստիարակությունը պարտադիր է բոլոր դասարաններում: Առաջարկվում են ֆիզիկական վարժություններ, որոնք հրապարակված են աշխատանքային գիրք-տետրում: Սովորողը պետք է սովորի կատարել, տեսաձայնագրի դրանք և ուղարկի հեռավար դպրոց:

    9-12-րդ դասարանները ավագ դպրոցն են

Ավագ դպրոցի սովորողը ընտրում է առաջարկվող բազմաթիվ առարկաներից նրանք, որոնց նկատմամբ հետաքրքրություն ունի և որոնց հանրագումար կրեդիտներով (22 կրեդիտ է հարկավոր) կարող է ավարտել ավագ դպրոցը:

Անգլերենը (դպրոցն ավարտելու համար անհրաժեշտ է հավաքել 4 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները.  ընդհանուր անգլերեն, ամերիկյան գրականություն, բրիտանական գրականություն, անգլերեն գրականություն, գրական հետազոտություններ, դասական առասպելաբանություն, գոբալ առասպելաբանություն, անգլերենի քերականությունը, անգլերեն կարճ պատմվածքներ, աֆրո-ամերիկյան գրականություն, տեխնիկական տեքստեր գրելը, ստեղծագործականորեն գրելը,

Մաթեմատիկան (անհրաժեշտ է հավաքել 4 կրեդիտ, որից մեկը պետք է լինի հանրահաշիվ 1-ը) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. հանրահաշիվ, երկրաչափություն, եռանկյունաչափություն, վիճակագրություն, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվումներ, գործնական մաթեմատիկա, սպառողական մաթեմատիկա, բիզնես մաթեմատիկա:

Ինձ առանձնապես հետաքրքրեցին «սպառողական մաթեմատիկա» և «բիզնես  մաթեմատիկա» առարկաները: Սպառողական մաթեմատիկան սովորողին տալիս է այն անհրաժեշտ գիտելիքներն ու կարողությունները, որոնք պետք են գալիս առօրյա կյանքում: Օրինակ, անցած ճանապարհի, ծախսված ժամանակի և արագության կապը, տարաների ծավալին վերաբերող հարցերը, տոկոսայնության գաղափարը և այլն: Բիզնես մաթեմատիկան սովորեցնում է այն մաթեմատիկան, որը գործածվում է բանկային ծառայություններում, հարկային գործընթացներում, վարկային գործառույթներում և այլն:   

 

Բնագիտությունը (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 3 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. կենսաբանություն, կիրառական կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա, երկիր մոլորակի մասին գիտություն, բնապահպանության հիմունքները, շրջակա միջավայր, քիմիա, ֆիզիկա, աստղագիտություն, դատական փորձաքննություն, սպորտային բժշկություն, կյանքի դժվարությունների հաղթահարում գիտելիքների միջոցով (Cutting Edge Science) այլ կերպ ասած՝ «Գոյատևելու արվեստը», ճարտարագիտության հիմունքները,

 

Հասարակագիտությունը (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 4 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. Ամերիկայի պատմությունը, ԱՄՆ-ի պատմությունը, Փենսիլվանիայի պատմությունը, քաղաքացիության հիմնադրույթները (ուսումնասիրում է ԱՄՆ օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների գործառույթները, սահմանադրությունը, սովորողները ուսումնասիրում են ընդհանուր պետական և տեղական կառավարման մարմինների գործունեությունը, իրենց դերը կառավարման գործընթացում որպես քաղաքացի), կառավարություն, տնտեսագիտություն, մշակութային հետազոտություններ, աշխարհի մշակույթները, աշխարհագրություն, հին աշխարհի պատմություն, աշխարհի պատմություն, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, իրավագիտության հիմունքները, քրեական և պառողական իրավագիտություն,

Գեղարվեստը  (անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 2 կրեդիտ) ունի հետևյալ առարկայական ճյուղավորումները. կենդանի արվեստ, արվեստի պատմություն, հետազոտում ենք կինոն, նորաձևության դիզայն, գրաֆիկական դիզայն, արվեստը և տեսանելի մշակույթը, թատրոն, երաժշտության գնահատումը, ջազի պատմությունը և զարգացումը, ժամանակակից երաժշտության ուսումնասիրում,

 

Աշխարհի լեզուները (ընտրությամբ առարկաների խմբին  է պատկանում և անհրաժեշտ է 3,5 կրեդիտ)

Իսպաներեն 4 մակարդակներով, ֆրանսերեն 4 մակարդակներով, գերմաներեն 4 մակարդակներով, չիներեն 2 մակարդակով, իտալերեն 2 մակարդակով,

Գործարարություն (ընտրությամբ առարկաների խմբին է պատկանում , 3,5 կրեդիտ  )

Ֆինանսական գրագիտություն, մարկետինգ, գովազդներ պատրաստելը,

Մուլտիմեդիա, համակարգչային գրագիտություն (ընտրությամբ առարկաների խմբին է պատկանում, 0,5 կրեդիտ)

Web-design, Python ծրագրավորում…

 

Ճիշտ են ասել, որ Ամերիկան մեծ հնարավորությունների երկիր է: Այսքան մեծ ու անվճար հնարավորություններ են տվել քեզ , սովորող: Դե արի ու մի′ սովորիր:

 

Ուսումնասիրված աղբյուրները

Is Online Learning Beneficial For Students?

What is distance education?

The Pennsylvania Cyber Charter School

The 21st Century Cyber Charter Scool

List of Virtual Schools

Florida Virtual School

A Simple Caring Act – Սիրո ու հոգածության մի դրսևորում

A simple caring act creates an endless ripple.

Սիրո ու հոգածության մի պարզ դրսևորումը անվերջանալի ծփանքներ է առաջացնում:

1924464_682399835201165_3961219926653107658_n

https://web.facebook.com/search/top/?q=A%20simple%20act%20of%20caring%20creates%20an%20endless%20ripple%20Singapour&init=mag_glass&tas=0.

Իմ գործունեությունը հուլիս ամսին

Հուլիսյան ֆլեշմոբ

Կազմելու եմ անգլերենի հուլիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները, իսկ ֆլեշմոբն անցկացնելուց հետո ամփոփելու եմ արդյունքները:

Կայքի հետ աշխատանք

Խմբագրելու եմ կրթահամալիրի կայքի անգլերեն էջի նոր նյութերը, նոր նյութեր եմ գրելու,  միջազգային նախագծերին վերաբերող նյութերի հայերենից անգլերեն թարգմանություններ եմ անելու:

Դպիր

Դպիրում հրապարակված 2-3 հոդված եմ թարգմանելու անգլերեն:

Ճամփորդություններ

Հուլիսի 5-ին իմ գործընկերների հետ մեկօրյա ճամփորդություն կատարեցի դեպի Երնջատապ գյուղ: Այցելեցինք Աստվածընգալ եկեղեցին:

Կարծում եմ, որ կլինեն նման այլ մեկօրյա ճամփորդություններ:

 

 

 

 

 

 

Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում

untitled_4_3

Ամառային արձակուրդային տրամադրությունը կտրուկ նվազեցրել է մասնակիցների թիվը, բայց ինչպես Գևորգ Հակոբյանն է ասում. «Ֆլեշմոբի առաջադրանքներ պետք է կազմվեն նույնիսկ մեկ ուսումնատենչ սովորողի համար»: Այսպիսով 42 ուսումնատենչ սովորող ունենալը ամառային արձակուրդի առաջին տասնօրյակում բարձր ցուցանիշ կարելի է համարել: Ավագ դպրոցի համար նախատեսված առաջադրանքները երկու սովորող է կատարել. Աննա Հարությունյանը և Արման Մարտիրոսյանը: Նրանց երկուսի էլեկտրոնային հասցեներին նամակներ եմ գրել՝ իրենց աշխատանքների մանրամասն վերլուծությամբ: Կարծում եմ, որ նրանց համար այդ վերլուծությունները ուսանելի կլինեն:

Միջին դպրոցի 13 սովորող է մասնակցել ֆլեշմոբին, որոնցից 4-ը ստացել է առավելագույն 10 միավոր: Առաջադրանքները հաղորդակցական ստեղծական բնույթի էին: Սիսիանի թիվ 5 դպրոցում սովորող Նարե Առաքելյան անուն ազգանունով մի աղջիկ չի նշել իր էլեկտրոնային հասցեն ձևաթղթի վրա: Հնարավոր է Նարեն կարդա իմ այս ամփոփումը և իմ էլեկտրոնային հասցեին մի նամակ գրի, որպեսզի կարողանամ ուղարկել իր աշխատանքի վերլուծությունը:

19 սովորող է կատարել 4-5-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները: Այս տարիքային խմբի համար կարևորել էի «ես նույնպես» հակադարձող խոսքի գործածումը տարբեր իրավիճակներում, զրուցակցի արտաբերած տարբեր նախադասություններից հետո:

1-3-րդ դասարաններում սովորողների համար կազմված առաջադրանքները նույնպես ստեղծական էին: 8 սովորող է մասնակցել ֆլեշմոբին: Առաջադրանքի նպատակն էր ստուգել, թե որքանով են կարողանում սովորողները պարզ ընդարձակ նախադասություններով ներկայացնել իրենց շրջապատող առարկաները և ասել, թե ինչ են կարողանում անել դրանցով:

Հուսով եմ, որ հուլիսի երկրորդ տասնօրյակում սովորողների զգալի մասն արդեն կարոտած կլինի դպրոցին և ավելի մեծ թվով մասնակից կունենա անգլերենի հուլիսյան ֆլեշմոբը:

Լողափնյա ընթերցանություն. քաղցրավենիքի և այն մասին, թե ուր կորան դինոզավրերը

Երբ մտա Հարավային դպրոցի լողափնա տարածքը, Սեդա Խաչատրյանի ջոկատի ճամբարականներն արդեն լողացել էին և սկսել էին իրենց առաջին ընթերցած գրքերի քննարկումը: Գոհար Բալջյանն էր վարում քննարկումը, որն այնքան անմիջական էր, հանպատրաստից ու բնական, որ մեծ ցանկություն ունեցա փոքրիկ տեսաֆիլմերով ներկայացնել որոշ դրվագներ:

Վեց տարեկան Դավիթը իր գրքում կարդացել է, որ վնասակար է շատ քաղցրավենիք ուտելը և այդ մասին պատմում է իր ընկերներին:

 

Այնուհետև բուռն քննարկում գնաց դինոզավրերի մասին:

 

Իսկ Արևելյան դպրոցում ճամբարականները չէին ուզում դուրս գալ ջրից:

Մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» ճամբարի առաջին օրը. բլոգային ուսուցում

Այսօր կայացավ կրթահամալիրի մանկավարժական մի կարևոր նորարարության՝ բլոգային ուսուցման սեմինարը, ճամբարի մասնակիցների չորս խմբերում: Ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես էին կարողանալու սեմինարավարներ Հասմիկ Թոփչյանը, Նունե Մովսիսյանը, Հերմինե Անտոնյանը և Անահիտ Հարությունյանը այդքան կարճ ժամանակում ներկայացնելու այս հարցում այն դրականը, որը ստեղծված է մեր կրթահամալիրում: Իմ այցելած առաջին խմբի սեմինարը վարում էր Հասմիկ Թոփչյանը: Այս խմբում էին նաև Վրաստանից ժամանած մանկավարժները, որոնց համար սեմինարը թարգմանում էր Ռինա Շագինյանը: Մեր կրթահամալիրում դասավանդողի լավագույն բլոգներից մեկը Հասմիկ Թոփչյանինն է և պարզ էր, որ նա կկարողանա իր սեփական փորձի հիման վրա մատչելի ձևով ամեն ինչ ներկայացնել:

IMG_6870

Դժվար աշխատանք է մեր կրթահամալիրի մանկավարժական նորարարությունները ներկայացնել եռօրյա ճամբարի ընդամենը մի քանի ժամ տևող սեմինարների ընթացքում: Դժվար է, որովհետև հյուր-մասնակիցների համար միանգամից տեղեկատվական հեղեղ է թափվում, որը նախ և առաջ, ընկալել է պետք: Հյուր-մասնակիցների համար ավելի է դժվարանում ընկալելը, երբ նյութը տեսական գաղափարներով է մատուցվում: Երևի այս բոլոր դժվարությունները հաշվի էին առել մեր սեմինարավարները և բլոգային ուսուցման հիմնական սկզբունքները, առավելությունները և յուրահատկությունները բացատրում էին կրթահամալիրի դասավանդողների կոնկրետ գործող բլոգները ցուցադրելով: Սեմինարի սկզբում բոլոր չորս խմբերում էլ կարևորվեց այս հարցի պատասխանը. «Իսկ ինչու՞ բլոգային ուսուցում: Ի՞նչն է դրա առավելությունը»: Հենց այս հարցն էր պարզաբանում Նունե Մովսիսյանը, երբ միացա իրենց խմբին:

IMG_6872.JPG

Այդ պահին նա բացեց Դպիրի «Բլոգային ուսուցում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» հոդվածը, որի ենթակետորը հենց առաջ քաշված հարցի պատասխանն են տալիս

 • Հանրակրթական հաստատությունների փակ համակարգից անցում դեպի բաց համակարգ
 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե դասավանդողին և թե սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող:
 • Ուսումնական բլոգը առցանց ուսուցման արդյունավետ գործիք է:
 • Ուսումնական բլոգի օգնությամբ իրական ու շոշափելի է դառնում անհատականացված ուսուցումը:

Սեմինարի ընթացքի երկրորդ մասում Լուսինե Բուշի խմբում էի: Լուսինեն դասավանդողի բլոգի բաժինները ցույց էր տալիս՝ բացելով կրթահամալիրի դասավանդողների բլոգները: Նա բլոգի յուրաքանչյուր բաժին բացատրում էր կոնկրետ օրինակներով: Երբ ներկաներն արդեն բավականաչափ մոտիվացված էին, Լուսինեն սկսեց ցույց տալ նրանց, թե ինչպես կարելի է գտնել տարբեր կրթական աստիճանների տարբեր առարկաների դասավանդողների բլոգները մեր կրթահամալիրի կայքում:

IMG_6876.JPG

Անահիտ Հարությունյանի սեմինարի թեման էր «Բլոգային ուսուցումը կրտսեր դպրոցում»: Իր սեմինարի ընթացքում նա կարևորել էր ընտանիք-սովորող-դպրոց կապը, որի արդյունավետ գործիքն է կրտսեր դպրոցի դասավանդողի և սովորողի բլոգը: Այստեղ ես ուզում եմ մի նկատառում անել: Երբևէ ուշադրություն դարձրե՞լ եք, որ ամեն օր ժամը 12:30-ին երիտասարդ ծնողների բազմություն է հավաքվում այլ դպրոցների մոտ: Նրանք չեն հեռանում նույնիսկ, երբ իրենց երեխաները դուրս են գալիս դպրոցից: Նրանց հետ ամեն օր դասվարները ոտքի վրա ծնողական ժողովներ են անցկացնում. բացատրում են ծնողներին, թե ինչ նոր թեմա է բացատրվել դասարանում և ի՞նչ տնային աշխատանք է հանձնարարված: Պետք է ասեմ, որ բոլոր այլ առավելությունների հետ մեկտեղ բլոգային ուսուցումը ավելորդ է դարձնում նաև նմանատիպ հարկադրված ամենօրյա ծնողական ժողովները:

Հերմինե Անտոնյանը մեր կրթահամալիրի մեդիա կրթության նորարարներից է: Հիմա էլ՝ լինելով այս ճամբարի ղեկավարը, մի պահանջ էր դրել բոլոր խմբերի սեմինարավարների առաջ. սեմինարի վերջում հյուր-մասնակիցների ուժերով սեմինարն ամփոփող նյութ հրապարակել ճամբարի նորաստեղծ բլոգում:

Վաղը նախագծային ուսուցումն է ներկայացվելու: Հաջողություն եմ ցանկանում մեր մանկավարժական նորարարության «Բարեկամություն» ճամբարի երկրորդ օրվա բոլոր սեմինարներին և նախաձեռնություններին:

 

 

Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբ

UntitledՍիրելի սովորողներ և ծնողներ, ամառային ուրախ արձակուրդներն ավելի բովանդակալից դարձնելու համար մենք շարունակելու ենք մեր անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբները:

Այսօր հունիսի 22-ն է՝ անգլերենի հերթական ֆլեշմոբի օրը: Ընտրեք ձեր տարիքային խումբը և սկսեք կատարել առաջադրանքը: Առաջադրանքները կընդունվեն նաև հունիսի 23-ին, քանի որ հնարավոր է ձեզնից շատերը մեկնել են ճամփորդության: Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում:

1-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

9-րդ դասարանի օտար լեզվի բանավոր քննության նոր մոտեցում

Այս տարի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 9-րդ դասարանցիների օտար լեզվի քննությունը տարբերվում է հանրապետության այլ դպրոցներում ընդունված կարգից: Հանրապետության բոլոր դպրոցներում սովորողը կարող է ընտրել կամ ռուսերեն կամ որևէ այլ՝ (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) օտար լեզու և քննություն տալ այդ լեզվից միայն: Ըստ մեր կրթահամալիրում ընդունված նոր կարգի՝ ստուգվում է յուրաքանչյուր սովորողի լեզվական կարողությունները 2 օտար լեզուներից՝ ռուսերեն և անգլերեն. սովորողի ընտրությամբ մի լեզվից միայն ստուգարք, իսկ մյուսից՝ գնահատականով քննություն: Քննության ընթացակարգն էլ է փոխված: Յուրաքանչյուր սովորող քննության է ներկայանում իր համակարգչով: Քննություն հանձնողը ոչ թե կարդում է ԳԹԿ-ի կազմած շտեմարանների տեքստերը, որոնց բովանդակությունն ու հարցերի պատասխանները անգիր գիտեն բոլորը, այլ իր իսկ կազմած տեքստը տարվա ընթացքում արված որևէ նախագծի վերաբերյալ: Փաստորեն քննող ուսուցիչն էլ չգիտի, թե ինչ տեքստ է կարդալու սովորողը և նախօրոք էլ պատրաստած հարցեր չունի, որովհետև այդ նախագիծը կարող է մեկ այլ ուսումնական առարկայից լինել: Հարցերը առաջանում են ընթերցման ընթացքում, իսկ պատասխաններն էլ հանպատրաստից են: Բնական ընթացքով ուսուցիչ-սովորող հաղորդակցություն է լինում: Մեր կրթահամալիրում բլոգային-նախագծային ուսուցում է իրականացվում և օտար լեզուն միջոց է համացանցից մի նոր տեղեկատվություն իմանալու, ուսումնասիրելու և սեփական մտքերով դա զարգացնելու և փոխանցելու համար: Քննության ընթացքը, սովորողների լեզվական կարողությունները ցույց տվեցին, որ օտար լեզվի դպրոցական դասագրքերից հրաժարվելը և համացանցից կենդանի և նպատակային տեքստերով աշխատելը, տեսաֆիլմերի, ֆիլմերի կենդանի խոսք լսելը շատ ավելի լուրջ արդյունքների է հանգեցնում:

Ահա մի քանի սովորողների պատասխանների տեսաձայնագրությունները, երբ նրանք խոսում են անգլերեն և ռուսերեն:

Առաջին տեսաֆիլմում Անատոլի Լալայանն է, ով անգլերենը որպես ստուգարք է հանձնում, իսկ ռուսերենը՝ քննություն:

 

Միայն «զարմանահրաշ» բառը կարող է բնորոշել Միքայել Կամենդատյանի անգլերեն քննությունը: Սկզբում նա ներկայացրեց Թբիլիսիի թաղամասերի մասին իր նախագիծը: Այդ նախագծի բնագիր տարբերակը վրացերեն է եղել, որից հետո նա այն թարգմանել է հայերեն, որպեսզի ներկայացնի թարգմանչական ստուգատեսին, իսկ այժմ այդ նույն նախագիծը ներկայացնում է անգլերեն: Քննության վերջում Միքայելին իր ապագա մասնագիտության մասին հարց տվեցի, որին նա այսպես պատասխանեց.

 

 

Գևորգ Հովհաննիսյանը իր անգլերեն քննությանը ներկայացրեց կենսաբանություն առարկայի «Գույները և մարդկանց բնավորությունը» նախագիծը: Ռուսերենի ստուգարքի ընթացքում նա խոսեց իր սիրած զբաղմունքների մասին:

 

 

Անգլերեն և ռուսերեն իր մտքերն ազատ շարադրում էր Հրաչ Եղիազարյանը:

 

 

 

Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբերից լավ էի ճանաչում Հուրի Իսկանյանին, իսկ ահա իր եղբայրը՝ Սարո Իսկանյանը, ինձ համար հայտնություն էր:

 

Սոֆյա Գալստյանը տևական ժամանակ հեռավար ուսուցմամբ է սովորել մեր կրթահամալիրում: Նա խոսեց կրթահամալիրում իրականացվող մեդիակրթության, հարկ եղած դեպքում էլ հեռավար ուսուցման հնարավորությունների ու դրա առավելությունների մասին:

 

Նարեի տարեվերջյան հաշվետու համերգը

 

IMG_6313

 

 

Մայիսյան ճամբարային երաժշտական ֆլեշմոբի արդյունքները

untitled_4_3

1-3-րդ դասարաններ

Բոլոր 46 մասնակիցներն էլ լավ են կատարել առաջադրանքը: Սա ճամբարային երաժշտական և անցած լեզվական նյութը կրկնելու առաջադրանք էր, որի համար գնահատական չի նշանակվում: Գնահատականը այն հաճելի պահերն են, որոնք անցկացրել եք այս առաջադրանքը կատարելիս:

4-5-րդ դասարաններ – 38 մասնակից

Բոլոր մասնակիցներն էլ լավ են կատարել առաջադրանքը: Նրանք լսել են ուրախ երգը, արտագրել են տեքստը և թարգմանել հայերեն: Վստահ եմ նաև, որ նրանք սովորել են երգի մեջ նշվող կենդանիների անունները: Սա ամառային ճամբարային, երաժշտական ֆլեշմոբ էր, որը հասավ իր նպատակին:

6-8-րդ դասարաններ – 6 մասնակից

Նարե Մելքոնյանը, Սերգեյ և Մանե Բոյախչյանները իրենց պատասխանները անգլերեն են գրել, իսկ Նազելի Տեր-Պետրոսյանը և Անի Գևորգյանը՝ հայերեն: Բոլորն էլ հասկացել են երգի իմաստը: Նրանք գիտեն, որ երազանքին հասնելու համար պետք է շատ աշխատել և չվախենալ դժվարություններից:

9-12-րդ դասարաններ – մեկ սովորող՝ Մերի Մարկոսյան – 10-րդ դասարան և մեկ դասավանդող՝ Բաբկեն Փաշինյան:

Այս առաջադրանքը հաճելի հիշողություններ է արթնացրել նաև իմ նախկին սովորողների մոտ, ովքեր իրենց տպավորությունները գրեցին Ֆեյսբուքյան իմ էջում:

 

 

Կրթական համակարգերի ժողովրդավարացում. Հունիսի 3, Թբիլիսի

 

IMG_6214

Հունիսի 3-ին Թբիլիսիի Բոմոնդ Գարդեն հյուրանոցի առաջին հարկի  նիստերի դահլիճում կայացավ «Նոր հնարավորություններ և համագործակցություններ տարածաշրջանում կրթական համակարգերի ժողովրդարացման համար՝ Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան» աշխատանքային սեմինարը: Սեմինարին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ բոլոր չորս երկրներից:

IMG_6216

Աշխատանքային սեմինարի մասնակիցներին ողջույնի խոսքեր ասացին Իստանբուլի Քաղաքացիական ասամբլեայի ղեկավար Սինան Գոգչեն և Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը: Երկու ելույթ ունեցողներն էլ նշեցին, որ մեր տարածաշրջանի երկրներում հակամարտությունների վերացման, կայուն խաղաղության հաստատման, տնտեսական զարգացման գործում մեծ ավանդ պետք է ունենա կրթական համակարգի ժողովրդավարացումը: Սինան Գոգչեն հատկապես նշեց հայ-ադրբեջանական հակամարտության լարվածության թուլացման գործում երկու երկրների կրթական համակարգերի դերը այն առումով, որ դասագրքերի բովանդակությամբ և ուսուցիչների անմիջական խոսքերով թշնամություն չսերմանվի հարևան երկրի նկատմամբ: Իր ողջույնի խոսքում էլ Արթուր Սաքունցը մասնավորապես նշեց, որ բացառությամբ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի, որը մեր երկրի կրթական բնագավառում ժողովրդավարության և ազատ մտքի արտահայտման կղզյակ է, հայաստանյան բոլոր կրթական հաստատությունները համապատասխանում են ամբողջատիրական երկրների փակ կրթական համակարգերին բնորոշ բոլոր հատկանիշներին: Որպես օրինակ՝ նա նշեց մեր երկրում խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մի քանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների մեզ հայտնի հակաօրինական գործունեությունները: Ելույթ ունեցողները նաև հույս հայտնեցին, որ թբիլիսյան աշխատանքային սեմինարի մասնակիցների առաջարկություններով և դրանց իրականացման համար հարթակների ստեղծումով առաջին քայլերը կարվեն տարածաշրջանի 4 երկրներում կրթական համակարգերի ժողովրդավարացման գործում:

IMG_6218

Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակից Արմինե Սադիկյանը և Քաղաքացիական ասամբլեայի Իստանբուլի գրասենյակի աշխատակից Էսրա Գուչլյուրը ներկայացրեցին, թե ինչ աշխատանք են կատարել «Յավաշ-կամաց ամառային դպրոց» նախագծով, որը «Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման» ընդհանուր նախագծի շրջանակներում է: Մեր կրթահամալիրը մասնակցել է «Յավաշ-կամաց ամառային դպրոց» նախագծով 2015 թվականի աշխատանքներին, որը կայացել է Աղվերանում:  Պետք է նշեմ, որ թբիլիսյան աշխատանքային սեմինարի վերջում տիար Աշոտ Բլեյանը խոսեց այդ ամառային դպրոցի համակարգող Էսրա Գուչլյուրի հետ, և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2017 թվականի հուլիսի 9-16 –ը Իստանբուլում կայանալիք «Յավաշ-կամաց» ամառային դպրոցին մեր կրթահամալիրից մեկ ուսուցչի մասնակցության համար:

Ըստ օրակարգի՝ 10:45-ին սկսվեցին մասնակիցների 10 րոպեանոց ելույթները: Առաջինը սկսեց խոսել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը: Նա ողջունեց աշխատանքային սեմինարի մասնակիցներին և նշեց, որ դրա նշանաբանը՝ հարևան երկրների միջև բարիդրացիական, խաղաղ հարաբերությունների հաստատումը, միշտ էլ եղել է իր քաղաքացիական կյանքի, մանկավարժական գործունեության ամենակարևոր բովանդակային մասերից մեկը, և այդ ամենը նա արել է ոչ թե խոսքերով, այլ իրական գործունեությամբ`նախագծերով, որոնցում ներգրավված են եղել հարյուրավոր տարատարիք սովորողներ և դասավանդողներ: Անգլերեն թարգմանելով մեր տնօրենի այս խոսքերը՝ ես մոտեցա պրոյեկտորին միացված համակարգչին և սկսեցի մեր ցուցադրությունը «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ» նախագծով: Առաջին սլայդով ներկայացվեց «Georgia and Armenia: happy with each other’s achievements and anxious about each other’s difficulties and always sincere… Վրաստան և Հայաստան․ ուրախ՝ միմյանց հաջողություններով, մտահոգ՝ մեկմեկու դժվարությունների համար և միշտ անկեղծ…» Աշոտ Բլեյանի արդեն հայտնի դարձած խոսքը երկու տեսահոլովակներով, որտեղ վրացի սովորողները ողջունում են Հայաստանի 1918 թվականի անկախացումը հայերեն, իսկ կրթահամալիրի սովորողները Վրաստանի 1918 թվականի անկախացումը ողջունում են վրացերեն: Ցուցադրության ժամանակ ես նայում էի ներկաների աչքերին: Բոլորն էլ ժպտացող աչքեր էին, բայց առանձնակի գնահատում, բավարարվածություն և երանություն կար վրացի մասնակիցների աչքերում: Հպարտություն կար հայ մասնակիցների և զարմանք՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասնակիցների աչքերում: Սեմինարավար Սինան Գոգչեն հարցրեց՝ պետակա՞ն, թե՞ մասնավոր դպրոց է մերը: Տիար Բլեյանը պատասխանեց, որ մեր կրթահամալիրը հեղինակային կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություն է, և այդ միջազգային նախագիծն էլ արժանացել է մեր և Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունների հավանությանը: Այդ պահին էլ ցուցադրվեց Վրաստանի և Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարների այս տարվա մայիսի 17-ին Կրթահամալիր կատարած այցի մասին պատմող նյութը: Այնուհետև ներկայացվեցին «Գետը քաղաքում», «Վրացերենի օրը կրթահամալիրում» նախագծերի մասին պատմող սլայդները: Ըստ ներկայացվող ցուցադրության՝ դեռ շատ բան կար ասելու և ցուցադրելու «Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ» նախագծի մասին, բայց սեմինարավարը հարց տվեց, թե արդյոք մեր կրթահամալիրը որևէ կրթական կապ է ունեցել թուրքական որևէ դպրոցի հետ: Աշոտ Բլեյանը խոսեց Իզմիրի տիեզերագիտական ճամբարին մեր կրթահամալիրի մասնակցության մասին: Ես ավելացրեցի AIESEC կազմակերպության միջոցով երիտասարդ թուրք մասնագետների՝ մեր կրթահամալիրում կրթական փոխանակման նախագծեր իրականացնելու մասին: Ցուցադրության վերջում ներկայացվեցին կրթահամալիրի կրթական փոխանակումների կացարանների մասին պատմող սլայդները: Ցույց տալով կացարանների լուսանկարները՝ տիար Աշոտ Բլեյանը ասաց, որ հարևան երկրների հետ կրթական փոխանակումներ իրականացնելու համար կրթահամալիրն ունի բոլոր հարմարությունները: Իհարկե 10 րոպեն բավարար չէր ներկայացնելու ամբողջ ցուցադրությունը և այն ամենը, ինչն արվում է կրթահամալիրում կրթության ժողովրդավարացման հարցում: Բայց կարող եմ վստահորեն ասել, որ մենք կարողացանք ներկաներին փոխանցել ամենակարևորը. կրթահամալիրն ունի բաց կրթական համակարգ և նախագծային-բլոգային ուսուցման հիման վրա իրականացվող կրթությունը իր միջազգային նախագծերով, ստուգատեսներով ու փառատոներով մեծապես նպաստում է սովորողների, դասավանդողների, ծնողների, հետևաբար նաև համայնքի ժողովրդավարական, հանդուրժողական ու ազատ մտածողության զարգացմանը:

Վրացական կողմը ներկայացրեց Վրաստանի հանրակրթական դպրոցներում իրենց կատարած ուսումնասիրությունը վրացական կրթական համակարգի խնդիրների մասին: Զեկուցողը նշեց, որ Վրաստանը բազմազգ հանրապետություն է և իրենց դպրոցներում կողք կողքի սովորում են ռուս, հայ, ադրբեջանցի, վրացի և այլ ազգային փոքրամասնությունների երեխաներ: Այստեղից էլ բխում են իրենց կրթական համակարգին բնորոշ խնդիրերը. տարբեր ազգություններին պատկանող, տարբեր կրոններ դավանող երեխաների նկատմամբ հանդուրժողականություն սերմանելը, խտրականության բացառելը, ազգային փոքրամասնությունների լեզուների և միևնույն ժամանակ պետական լեզվի՝ վրացերենի նկատմամբ հարգանքի և պարտադիր ուսուցման անհրաժեշտությունը: Զեկուցողը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ Վրաստանում կրթական փակ համակարգ է գործում՝ մեկ միասնական ուսումնական պլանով, որը պարտադիր է կատարման համար:

Ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչն արտահայտեց այն միտքը, որ այս չորս երկրների հակամարտության, կրթության ժողովրդավարացման խնդիրները հենց իրենց երկրների և անմիջական հարևանների լուծելիք խնդիրներն են, այլ ոչ թե՝ մի այլ արտաքին ուժի:

Թուրքիայի կրթական խնդիրների մասին խոսեց Ուզփեդերը: Նա հատկապես նշեց խնդիրները, որոնք առաջացել են Սիրիայից փախստականների երեխաների մեծ հոսքի պատճառով: Դժվարություններ կան նաև քուրդ երեխաների կրթական գործում, որի հիմնական դժվարությունը թուրք և քուրդ երեխաների միմյանց չհանդուրժելն է:

Թուրքական կողմի մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Սոներ Սիմսեկը, ներկայացրեց նորաստեղծ «Online Citizenship Academy-Քաղաքացիության առցանց ակադեմիա» կազմակերպության գործունեությունը: Այդ կազմակերպության հիմնական նպատակը Թուրքիայում տարբեր ազգություններին պատկանող մարդկանց (հիմնականում ներգաղթյալների և փախստականների) որպես քաղաքացի ինտեգրումն է Թուրքիայում: Նրանք իրենց նպատակին նպաստող տարբեր առցանց դասընթացներ են վարում: Դասընթացները թուրքերեն են: Օրինակ, իրենց ցուցադրության ժամանակ հասցրեցի կարդալ մի դասընթացի վերնագիր՝ «Լեզվական արգելքի հաղթահարումը բազմազգ դասարանում»:

Աշխատանքային սեմինարն ավարտվեց մասնակիցների ամփոփիչ խոսքերով, նոր հնարավոր համագործակցային առաջարկներով:

Թուրքական կողմից Սինան Գոգչենը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին և առաջարկեց ստեղծել առցանց հաղորդակցության կրթական հարթակ չորս հարևան երկրների միջև: Նա ավելացրեց, որ առայժմ չի կարող ասել, թե ինչպես է ստեղծվելու և գործելու այդ հարթակը, քանի որ ամեն ինչ պետք է քննարկել և համաձայնեցնել կողմերի միջև:

Տպավորիչ և ազդեցիկ էր կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի ամփոփիչ խոսքը՝ այնքան ազդեցիկ, որ գրեթե անգիր եմ հիշում: Խոսքն ասվեց հատու, կարճ նախադասություններով և ինձ համար էլ հեշտ էր միտքն ու ոգին անգլերեն փոխանցել ներկաներին: Նա ասաց. «Ես Աշոտ Բլեյանն եմ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տնօրենն եմ: Ժամանակին եղել եմ «Նոր ուղի» կուսակցության առաջնորդը, եղել եմ նորանկախ հանրապետության առաջին խորհրդարանի պատգամավոր, Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ, Հայաստանի լուսավորության նախարար, Երևան քաղաքի փոխքաղաքապետ, երկու տարի եղել եմ քաղբանտարկյալ: Միշտ էլ ակտիվ քաղաքացիական կյանքով եմ ապրել և երբեք չեմ դավաճանել հեղինակային նորարարական մանկավարժական գործունեության իմ սկզբունքներին և քաղաքական-քաղաքացիական համոզմունքին՝ կոնկրետ, իրական նախագծերով, այլ ոչ թե սոսկ խոսքերով բարիդրացիական խաղաղասիրական հարաբերություններ իրականացնել մեր հարևան երկրների սովորողների, նրանց ծնողների, ուսուցիչների հետ:

Առաջարկում եմ մեր կրթահամալիրում կազմակերպել մանկավարժության  տարածաշրջանային ճամբար: Այդ մանկավարժության ճամբարը կօգնի մեր չորս երկրների կրթական համակարգերի ժողովրդավարացմանը և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված համագործակցմանը: Հավաստիացնում եմ, որ մեր կրթահամալիրն ունի մանկավարժության տարածաշրջանային ճամբար կազմակերպելու բոլոր հնարավորությունները՝ միջազգային կրթական փոխանակումների կազմակերպման փորձ և կրթական փոխանակումների կացարաններ»:

 

Democratising Educational Systems

The objectives of an educational system (1) (1)

Մայիս ամսվա հաշվետվությունը

Հրապարակումներ Դպիրում

Թարգմանություն-գրախոսություն

Ուսուցչին հավելավճար տալու ամենաարդար և հաշվարկելի ցուցանիշը սովորողների առաջադիմությու՞նն է

My reflections after reading Brenda Iasoveli’s article “Merit pay for teachers can lead higher scores for students, a study finds. Published on April 11, 2017”

Այս իմ գրախոսությունը մի քիչ կրճատեցի (500 բառ պետք է լիներ) և ուղարկեցի Education Week ամերիկյան մանկավարժական էլեկտրոնային ամսագրի նամակների բաժնին: Այդտեղից պատասխան եկավ, որ գերազանց գրախոսական նյութ է, բայց ըստ իրենց կարգի նմանատիպ նյութերը, որոնք իրենց որևէ հոդվածի քննադատականն են, պետք է ուղարկել գլխավոր խմբագրին 300 բառով: Նորից կրճատեցի ու դարձրեցի 300 բառ և ուղարկեցի իրենց գլխավոր խմբագրին և մինչև հիմա ոչ մի պատասխան չկա: Ես շատ էի ուզում, որ մեր կրթահամալիրի առաջավոր փորձի մասին հրապարակվի այդ ամսագրում:  Մի քիչ էլ կսպասեմ:

Անահիտ Հարությունյանի հոդվածի թարգմանությունը. The first grader’s individual educational tool.

Ուսումնասիրություն-ճամփորդություն Ստեփանավան-Տաշիր նյութը հրապարակվեց նաև կրթահամալիրի կայքում, ֆեյսբուքում, Ֆեյսբուքի Tashir էջում, որը մեծ արձագանք ունեցավ:

Իմ գնահատականն եմ տվել անգլերեն խաղարկային դատարանի երկրորդ գործին:

Ամփոփեցի անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի արդյունքները: 

Կազմեցի անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները, որը լինելու է ճամբարային և երաժշտական:

Թարգմանել եմ «Ամառ 2017 Summer 2017» նախագիծը անգլերեն:

Անգլերեն եմ թարգմանել Աշոտ Բլեյանի «Վրաստան և Հայաստան. ուրախ՝ միմյանց հաջողություններով, մտահոգ՝ մեկմեկու դժվարությունների համար» նյութը

«Գետը քաղաքում» նախագծով իմ թոռնիկների հետ եղանք «Իմ մանկության Զանգուն» վայրում:    Նյութը հրապարակվեց նաև կայքում:

Նույն նախագծով անգլերեն նամակ ուղարկվեց ԱՄՆ դեսպանին, որն ունեցավ իր պատասխանը: USAID գործակալության աշխատակիցը պատասխանեց կրթահամալիրի տնօրենին: Հնարավոր է USAID գործակալության հետ համագործակցություն լինի:

Մայիս ամսվա ամենամեծ աշխատանքը կրթահամալիրի կանոնադրության թարգմանությունն էր: 

Հայերեն եմ թարգմանել Թբիլիսի քաղաքում տեղի ունենալիք աշխատանքային սեմինարի նամակ-հրավերը, բովանդակությունը և աշխատակարգը:

Անգլերեն եմ դասավանդել 9-րդ դասարանցիների իմ խմբին մինչև իրենց վերջին զանգի նախապատրաստությունները:

Երկուշաբթի օրերին ժամը 15-ին կայացել են դասավանդողների անգլերեն պարապմունքները:

Անգլերենի ճամբարային երաժշտական ֆլեշմոբ

Untitled               Կրթահամալիրի դպրոցներում սկսվել է «Ամառ 2017» ուսումնական ճամբարը: Բոլորովին այլ՝ ճամբարային է դարձել սովորողի ուսումնական օրը: Ճամբարային է նաև մեր այսօրվա անգլերենի ֆլեշմոբը: Այն երաժշտական է: Հաճելի երաժշտական ֆլեշմոբ եմ  ցանկանում ձեզ:

1-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Անգլերեն խաղարկային դատարանի երկրորդ գործը

IMG_5872.JPG

Արդյունավետ է Իրինա Ապոյանի և Վանիկ Գաբրիելյանի համագործակցությունը: «Պատահար ուսումնական ճամփորդության ժամանակ» դատական գործի լսումը իր ամբողջ արարողակարգերով, գործածվող դատաիրավական բառապաշարը, դատավոր Տիգրան Աբրահամյանի հավասարակշռված խոսքը, հայցվորի և պատասխանող կողմի վկաների հուզումնառատ ելույթները գերեցին ու զարմացրեցին Ավագ դպրոցի ընթերցասրահում հավաքվածներին: Այսպիսի ուսումնական նախագիծ հնարավոր է իրականացնել միայն այն ուսումնական հաստատությունում, որտեղ անգլերենը նույնիսկ կրտսեր դպրոցներում սովորում են նախագծերով և իրավիճակային դերախաղերով: Ես ուշադիր լսում էի բոլոր մասնակիցների խոսքը: Անգլերեն արտասանությունը ճիշտ էր, խոսքի արագությունը, հնչերանգները բնական էին: Շնորհավորում եմ խաղարկային դատարանի սովորող-մասնակիցներին, դասավանդողներ Իրինա Ապոյանին և Վանիկ Գաբրիելյանին:

IMG_5870.JPG

IMG_5873.JPG

Ստեփանավանի ու Տաշիրի բնակիչները սիրում են իրենց փոքր հայրենիքը՝ քաղաքները, գյուղերը, սարերը, ձորերն ու Ձորագետը

Երբ մարտ ամսին մեր կրթահամալիրում սկսվեց «Զանգու (Հրազդան) գետը» իսկ այնուհետև՝ «Գետը քաղաքում» նախագծերի իրականացումը ու սկսեցինք ճամփորդել Զանգվի ու նրա ջրանցքների հունով դեպի վեր և դեպի վար, ամենուր, որտեղ բնակավայրեր էին, հանդիպում էինք մարդկանց անհոգի, անփույթ ու հանցագործության աստիճանի ապականող վերաբերմունքը մեր Մայր գետի՝ Զանգվի ու նրա ջրանցքների նկատմամբ: Մեր կրթահամալիրում սկիզբ առած ճանաչողական նախագծերը վերածվեցին բնապահպանականի: Ճամփորդական խմբերը մաքրման աշխատանքների համար սկսեցին իրենց հետ վերցնել մոմլաթե մեծ տոպրակներ և ռետինե ձեռնոցներ, որովհետև ամենուրեք այսպիսի տեսարանների էինք հանդիպում Երևանում, հարակից  գյուղերում, Արարատյան դաշտում մինչև Արաքսավան:

thumbnail_17011     thumbnail_12011

Ապրիլ ամսին նախագիծն արդեն լայն թափ էր ստացել և Կրթահամալիրի սովորողների ու դասավանդողների շատ խմբեր էին միացել դրա իրականացմանը: Նորանոր խմբեր էին մեկնում՝ զինված մոմլաթե տոպրակներով և ռետինե ձեռնոցներով: Բայց մի՞թե հնարավոր էր հավաքել տարիների ընթացքում կուտակված այդ ամբողջ աղբը: Կրթահամալիրի տնօրեն տիար Աշոտ Բլեյանի և նախագիծն իրականացնող սովորողների ու դասավանդողների հիմնական գործը դարձավ նախագծի ոգևորությունը փոխանցել նաև Զանգվի հարակից բնակավայրերի բնակիչներին, համայնքապետերին ու այդ ձևով նրանց նույնպես դարձնել նախագիծն իրականացնողներ: Այդ օրերին Հայաստանի հանրային ռադիոյով մի հաղորդում տվեցին Ստեփանավանի մասին, որտեղ շեշտադրումը քաղաքի, Ձորագետի մաքրությունն էր: Ձորագետն անցնում է Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքների միջով: Այդ ինչպե՞ս է լինում, որ մեր այս փոքրիկ երկրում այդքան տարբեր է մարդկանց վերաբերմունքը իրենց բնակավայրերի նկատմամբ: Ինչպե՞ս է հնարավոր Լոռվա բնակիչների սերը իրենց բնակավայրի նկատմամբ փոխանցել Արարատյան դաշտի բնակիչներին, համայնքապետերին: Եվ եղավ Գևորգ Հակոբյանի առաջարկը. գնալ Ստեփանավան ու Տաշիր քաղաքները և առաջին հետախուզական ուսումնասիրությունն անել: Իմ ոգևորությունն ու ուրախությունը անսահման էին: Ես 18 տարի չէի եղել Տաշիրում (Կալինինոյում), որտեղ իմ մանկության շատ ամառներ էի անցկացրել իմ քեռու տանը: 42 տարի չէի եղել Տաշիրից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նորաշեն գյուղում, որտեղ ուղեգրով երկու ուսումնական տարի առաջին անգամ անգլերենի ուսուցիչ էի աշխատել: Գևորգ Հակոբյանը եղել է Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում, բարձրացել է գրեթե բոլոր լեռնագագաթները, բայց Տաշիրում լինելու էր առաջին անգամ: Ճանապարհին երեք ժամ շարունակ պատմում, ներկայացնում էի Տաշիրը, նրա ալպիական մարգագետինները, ծառազուրկ սարերի ծաղկազարդ լանջերը և անընդհատ մտքում կրկնում էի իմ միակ ցանկությունը. «Երանի անկախ Հայաստանի մեծահարուստներն իրենց «օբյեկտներով» Ձորագետն ապականած չլինեն, հանրախույս սեփականատերերը գետի ափերը ցանկապատած չլինեն և սովորական բնակիչներն էլ ափամերձ տարածքները աղբավայրեր դարձրած չլինեն»:

Թեթևացած շունչ քաշեցի, երբ  Ստեփանավանի կամրջից մեր առջև բացվեց այս տեսարանը: Գետի աջ ափին բնակելի տներ են, բայց ափը աչք է շոյում իր մաքրությամբ:

IMG_5852.JPG  Ստեփանավանի կամրջից (2).JPG

Չուշացան նաև Գևորգ Հակոբյանին իմ խոստացած ալպիական մարգագետինները.

IMG_5839.JPG

Շատերը կարող են առարկել, որ այս տարածքները մաքուր են, որովհետև հեռու են բնակավայրերից: Ի՞նչ կասեն նրանք՝ տեսնելով Ձորագետն ու իր Տաշիր վտակը Տաշիրում`բնակելի տների անմիջական հարևանությամբ: Օդը՝ մաքուր, տարածքը՝ մաքուր, գետը՝ մաքուր: Հենց սա է իսկական հայրենասիրությունը, այլ ոչ թե՝ հայրենասիրական կոչվող երգերն ու բանաստեղծությունները:

Տաշիր իմ մանկության վայրըIMG_5860.JPG

մաքրությունը բնակելի տարածքումIMG_5859.JPG

Բնակիչները սիրում են իրենց Տաշիրն ու նրա միջով հոսող գետը: Այստեղ մաքրության ակցիաներ չեն կազմակերպում, այստեղ պարզապես չեն աղտոտում այն վայրը, որտեղ ապրում են: Սա ոչ հերոսական ամենօրյա տաշիրյան հայրենասիրություն է, որը տասնամյակներ շարունակ սերնդե սերունդ է փոխանցվում:

IMG_5857.JPG

Տաշիրում Գևորգ Հակոբյանն ու ես երկու ժամով հյուրընկալվեցինք իմ քեռու տանը: Պարզվեց, որ Մարինա Վանյանը՝ իմ քեռու հարսը, աշխատում է Տաշիրի քաղաքապետարանում և վերջերս համայնքի զարգացման իր կազմած ծրագիրը Եվրոմիության մրցանակն է շահել և մի քանի օրով հրավիրվել է Ստրասբուրգ: Մարինան նաև հայերեն է թարգմանում ֆրանսիացի ժամանակակից բանաստեղծներին: Նա իր նոր լույս տեսած գրքի մի քանի օրինակ նվիրեց մեզ և կրթահամալիրի գրադարանին:

Վերջապես եկավ Նորաշեն գնալու ժամանակը: Նորաշենը ընդամենը երեք-չորս կիլոմետր է հեռու հայ-վրացական սահմանից: Ահա Նորաշեն գյուղի կենտրոնական փողոցը: Պարզվում է, որ Նորաշենցիներն էլ են հայրենասերներ: Նրանք նույնպես շատ են սիրում իրենց գյուղը:

Նորաշեն գյուղըIMG_5864.JPG

Հիմա մեզ մնում է իրականացնել մի նոր ու աննախադեպ նախագիծ՝ «Լոռվա աշխարհի բնակիչների հայրենասիրության փոխանցումը Արարատյան դաշտավայրի՝ Զանգվի ավազանի բնակիչներին»:

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի ամփոփումը ըստ ձեռք բերված լեզվական կարողությունների

untitled_4_3                                  Մասնակիցների ընդանուր թիվը՝ 274:

1-3-րդ դասարաններ՝ 93 մասնակից

 • Կարողանալ շնորհավորել ծննդյան օրվա կապակցությամբ
 • Կարողանալ շնորհակալությունը հայտնել օգնություն ստանալու դեպքում
 • Կարողանալ ներողություն խնդրել դասից ուշանալու համար
 • Կարողանալ դուրս գնալու թույլտվություն խնդրել դասի ընթացքում
 • Կարողանալ օգնություն խնդրել
 • Կարողանալ ներկայանալ, պատմել ընտանիքի, նախասիրությունների մասին

31 մասնակից անթերի է գրել և ստացել է 10 միավոր:

4-5-րդ դասարաններ՝ 91 մասնակից

 • Կարողանալ հեռախոսային խոսակցություն վարել
 • Կարողանալ ճիշտ ժամանակաձևով և բովանդակությամբ հարց տալ
 • Կարողանալ պայմանավորվել հանդիպման վայրի և ժամանակի հարցում
 • Կարողանալ նախաճաշ պատվիրել հյուրանոցի համարից
 • Կարողանալ գրել ուսումնական տարվա ընթացքում ձեռք բերված կարողությունների մասին

6-8-րդ դասարաններ՝ 83 մասնակից

 • Կարողանալ ոչ պաշտոնական նամակ գրել:
 • Կարողանալ ըստ տեքստի բովանդակության գործածել բայական ճիշտ ժամանակաձևերը՝ ներկա, անցյալ, ապառնի:
 • Կարողանալ հարց կազմել բայական երեք ժամանակաձևերով՝ Present Indefinite-ներկա անորոշ, Past Indefinite- անցյալ անորոշ, Future Indefinite – անորոշ ապառնի
 • Թարգմանչական կարողություններ

9-12-րդ դասարաններ՝ 7 մասնակից

 • Կարողանալ անգլերեն բացատրել որոշ ասացվածքներ, թևավոր խոսքեր: Այս առաջադրանքը գերազանց են կատարել Հուրի Իսկանյանը և Տիգրան Աբրահամյանը:
 • Կարողանալ ուղղել առաջին հայացքից ճիշտ թվացող նախադասության սխալը: Ահա ճիշտ ձևերը՝

Ա) I don’t think he will be able to work alone. Ճիշտ է գրել միայն Տիգրան Աբրահամյանը:

Բ) Only then did he agree to join our group. Ոչ ոք ճիշտ չի գրել:

Գ) Under no circumstances will I agree to help you with this evil intention. Ճիշտ է գրել միայն Տիգրան Աբրահամյանը:

Դ) The film is worth seeing. Միայն Նինա Կարապետյանն է սխալ գրել:

Ե) I don’t like it when you speak like that. Ճիշտ են գրել միայն Հուրի Իսկանյանը և Աննա Հարությունյանը

Զ) He was elected Member of Parliament. Ոչ ոք ճիշտ չի գրել:

Է) All (that) I have said is true. Ճիշտ են գրել Աննա Հարությունյանը և Տիգրան Աբրահամյանը:

Ը) It is hard work. Բոլորը ճիշտ են գրել:

Թ) She doesn’t allow taking her books. Ոչ ոք ճիշտ չի գրել:

Ժ) Do not stay in the sun so long. Ճիշտ է գրել միայն Նինա Կարապետյանը:

 • Կարողանալ կարդալ կոտորակ արտահայտող թվերը անգլերեն:

Ափսոսում եմ, որ ապրիլյան ֆլեշմոբին այդքան քիչ մասնակցություն ունեցավ Ավագ դպրոցը: Ասում են, որ այդ օրերին նրանք զբաղված էին հյուրերով:

Իմ մանկության Զանգուն

Այսպիսին էր Երևանի տարածքում հոսող կապույտ Հրազդան գետը՝ Աբովյանի Զանգուն, անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին: Այս լուսանկարը վերցրել եմ համացանցից՝ հին Երևանի լուսանկարները շարքից:

download (5)

Այսօր իմ Նարեի և Հովհաննեսի հետ գնացինք իմ մանկության թաղամասը, որտեղով անցնում է Զանգվի ջրանցքը: Այդ վայրում Զանգուն (այն ժամանակ բոլորն էլ այդ ջրանցքը Զանգու էին ասում) անցնում է Տիգրան Մեծ (Խորհրդային տարիներին՝ Հոկտեմբերյան)  պողոտայի տակով անցնող թունելով և դուրս է գալիս մեր թաղամասում, որտեղ այն ժամանակ ֆուտբոլ, պահմտոցի, յոթ քար, չլիկ դաստա, բանկա փլավ, էշ միլիցա, լախտի էինք խաղում  Լիսինյան և Բուռնազյան փողոցներում ապրողներս: Բայց, այնուամենայնիվ, այն տարիներին ամենագրավիչը Զանգուն էր: 50-60-ական թվականներին Զանգուն այնքան մաքուր էր, որ կապտավուն երանգ ուներ: Կարծես հենց նոր էր Սևանից դուրս եկել և թաղամասում ապրող բոլոր երեխաներն էլ լողալ էին սովորում այստեղ, չնայած ջուրն այն ժամանակ 2,5-3 մետր խորություն ուներ: Ավելի ավագ սերնդի տղաներն իրենց պարտքն էին համարում լողալ սովորեցնել փոքրերին: 3-4 հոգով թռնում էին ջուրը ու հրամայում. «Թռե՛ք ջուրը»: Իրավունք չունեինք վախենալ: Թռնում էինք, ոտքերով ու ձեռքերով անկանոն շարժումներ անում մինչև սուզվելը, որից հետո մի քանի ուժեղ ձեռքեր մեր թևերի տակից բռնում էին ու մեզ ափ շպրտում: Մի քանի օրում լողալ էինք սովորում: Փոքրերն էլ մեծանալով՝ լողալու իրենց կարողությունները փոխանցում էին նոր եկող սերնդին:

thumbnail_20170508_130736

Հենց այստեղ եմ ես լողալ սովորել: Այն ժամանակ բետոնապատնեշներ չկային և ափերն էլ շատ հարմար էին ջրին մոտենալու համար:

1968 թվականին, երբ Երևանը տոնում էր իր 2750-ամյակը, առաջին անգամ սկսվեց գործածվել «Էրեբունի» բառը: Սկսեցին արտադրել «Էրեբունի» ծխախոտը, Երևանի հարավ-արևելյան թաղամասը իր երկար փողոցով կոչվեց «Էրեբունի», Էդգար Հովհաննիսյանը Պարույր Սևակի խոսքերով ստեղծեց «Էրեբունի Երևան» երգը, իսկ Զանգվի մեր հատվածում կառուցված գեղեցիկ լիճը իր ճիմապատ լանջերով, ծաղկուղիներով ու բնական ժայռերի նմանվող մեծ տուֆ քարերի համադրություններով, անվանվեց «Էրեբունի լիճ»: Ի՞նչ է մնացել այդ լճից հիմա: Անհրապույր, վանող մի տեսարան, իսկ բետոնե պատնեշների արանքով իր աղտոտված ջրերով հոսում է բոլորի կողմից մոռացված մեր սիրելի Զանգուն:

thumbnail_20170508_131422

Լուսանկարները՝ Նարե Մելքոնյանի

Ապրիլ ամսվա իմ հաշվետվությունը

Հրապարակումներ Դպիրում

Թարգմանություն-ուսումնասիրություն-կրթահամալիրի փորձի տարածում

Ուսուցչին հավելավճար տալու ամենաարդար և հաշվարկելի ցուցանիշը սովորողների առաջադիմությո՞ւնն է

My reflections after reading Brenda Iasoveli’s article “Merit Pay for Teachers Can Lead to Higher Test Scores for Students, a Study Finds” published on April 11, 2017

Թարգմանություն

Zangu, One end in the Calm Waters of Sevan, the Other End on the Seedy Side of Araks

Խմբագրում

May Gathering: when a school topic becomes a family project

Թարգմանական խմբագրական աշխատանք mskh.am-ի անգլերեն էջում 

The River in the City April 28

“The River in the City” Armenian Georgian joint project

School without Walls

Չեմ նշում այն հրապարակումները, որոնք Դպիրից եմ բերել հղումով:

Հրապարակումներ բլոգում

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Դպրոց առանց պատերի Նյութը հրապարակվել է նաև կայքում:

Թարգմանել եմ «Տեղեկատվական թերթիկ-Information sheet» հայերենից անգլերեն հայ-վրացական կրթական կամուրջների ծրագրի շրջանակներում:

Հոդված

Հրազդանի (Զանգվի) հունով Երևանից մինչև Արաքսավան   Հրապարակվել է նաև կայքում

Ճամփորդություն

Գևորգ Հակոբյանի, Էմանուել Ագջոյանի և Հապետյան Մարիաննայի հետ ճամփորդել ենք Զանգվի հունով մինչև Արաքսավան իմ ավտոմեքենայով: Արդյունքի մասին գրել եմ փոքրիկ հոդված:

 

Ավագ դպրոցում շաբաթական 4 ժամ դասավանդել եմ 9-րդ դասարանցիների իմ խմբին:

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի վարել եմ դասավանդողների անգլերեն պարապմունքները:

My reflections after reading Brenda Iasoveli’s article “Merit Pay for Teachers Can Lead to Higher Test Scores for Students, a Study Finds” published on April 11, 2017

Yura Ganjalyan

dpir2_24
The article interested me a lot, and I wanted to search for other opinions, other points of view on the Internet because the way they are trying to solve this issue in Armenia isn’t perfect either.

If I was asked to try to summarize Brenda Iasoveli’s article by giving the main idea of Matthew Springer’s study in one sentence, I would say: “The author of the study, Matthew Springer, has come to the conclusion that the fairest, most eligible and easily calculable way of giving merit pay to teachers is taking into account the students’ test scores”.

While searching for other opinions I came across Bingyu Zhao’s, a Chinese educator, article ““Merit Pay” in Education” in the educational blog “Education Policy Talk”. She writes: Merit pay system aims to motivate teachers to improve themselves and put more efforts into teaching. At the same time, merit pay system can create a competitive environment among teachers, whereby teachers compete with each other through students’ grades. With this system, the ideal outcome would for students to have good grades and for teachers to teach efficiently”. Bingyu Zhao goes on writing that this system of merit pay also receives some criticism and mentions Canadian teacher Joe Bower’s opinion about it: “…One of his main arguments is that merit pay requires the education systems to pursue measurements such as standardized testing, and additionally encourages teachers who have chosen a career of public service to focus on extra rewards such as pay. Meanwhile, he thinks that merit pay will change teachers’ attitudes towards students, which means teachers will regard students as test scores increasers instead of real students.

I myself fully agree with Joe Bower’s opinion. Too much motivated standardized testing may extrude the necessity of critical and creative thinking in education. But there is also another very strong argument against the merit pay system based on the students’ test scores. This merit pay system can’t be considered fair in the countries where private tutoring has very deep roots. Private tutoring in many countries of the world has been studied and analyzed by Mark Bray, and the results of these analyses and studies are shown in his book entitled “Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring?”   Mark Bray has come to the conclusion that in many developed and developing countries great is the role of private tutors in learners’ knowledge and skills acquisition. Bearing this evidence-based conclusion in mind, can we consider the merit pay system based on the students’ test scores to be fair?

Bingyu Zhao writes that merit pay is practiced in China too, but the criterion for calculation of the merit pay amount for each teacher is defined according to the length of his/her teaching work experience. That is the reason why young teachers in China get much less salary than older ones. As Bingyu Zhao writes: “It seems unfair to those new teachers who perform well in their teaching, which is a potential threat for the merit pay plan in China.”

One thing is certain: in many countries of the world they are trying to find fair ways for giving merit pays to public school teachers, but they fail to do it. But does the world know how this problem is settled down at Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex? Teachers at the schools of our Ed complex are given merit pay for some extra work which is factual, calculable and favors the realization of the author, alternative educational programs. Everything is fair: do at least one of these work activities and get your merit pay. Here is the list of extra work activities:

·         Educational program development

·         Educational research work

·         Study-assessment of educational work

·         Educational project coordination

·         Leading Educational trips

·         Participation in educational camps

·         Educational exchange projects, projects of spreading the author educational programs

·         Conducting teacher training courses, mentoring work

·         Coordinating the projects within the framework of “Educational Garden”

·         Coordinating the projects defined by the Educational Calendar

·         Management and coordination of the reviews, exhibitions and PleinAirs

·         Translational work

·         Some other work by civil law contract

Zangu, One end in the Calm Waters of Sevan, the Other End on the Seedy Side of Araks

Emanuel Agjoyan

Translated into English by Yura Ganjalyan

“The River Hrazdan” educational project of Yerevan “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex

The aim of the project is to study the whole riverbed of the River Hrazdan addressing the ecological problems of the river, its economic importance, the historical events connected with the river, organizing riverside readings, photo and drawing PleinAirs.

Ecological Problems

The River Hrazdan is considered the most used river in Armenia. A number of canals, built on it, irrigate several dwelling areas, and the Sevan-Hrazdan Hydroenergetic Cascade with its seven hydroelectric power stations work with the waters of the Hrazdan. With all this, the river faces a number of environmental problems requiring urgent solutions. We are going to elucidate the environmental part of the project as much as we can, carrry out cleaning work in different sectors of the river with the help of the local inhabitants, make video lessons telling about the environmental problems of the river. While carrying out the project parallels will be drawn with the same problems in other countries trying to find optimal solutions.

Economic Importance

Today the River Hrazdan is still important for the economy of Armenia. Besides irrigating several dwelling areas in Ararat Valley, it plays a significant role in the energetic system of   the Republic of Armenia. We are going to clarify the role of the river both for the whole country and for the settlements of Ararat Valley in particular. While carrying out the project we will consider the effective use of the river resources and will draw the outline of the possible future of the river.         

The river itself can be considered a river of historical significance. A number of ancient settlements were formed in the basin of the river, and Yerevan is among them. A reference will be made to the impact of the river on the formation and development of the settlements throughout the whole basin of the river. The River Hrazdan has been a source of inspiration for a number of writers. With this respect we will try to experience the writers’ reflections by organizing riverside readings on different sectors of the riverbed.

The project will have a complete coverage when we add fine art and photographic PleinAirs to the above mentioned components. Despite man’s constant impact and careless treatment the River Hrazdan still retains its originality and unique beauty.

Results        

Although the project has several directions which seem to have no connections with each other, the final results of the project can be summarized in a few sentences. First of all a big number learners will get to know the river better making new discoveries for themselves. The environmental problems, economic and historical importance of the river will be elucidated. Video lessons will be shot just on the bank of the river, new terrain maps and guidebooks  will be made and a huge database will be created for photo and painting exhibition. Finally, we will have a big media package telling about the River Hrazdan.

The main directions of the educational research trips  

Up the Riverbed of the Hrazdan  The trip begins in the north outskirts of Yerevan. Let me remind you that besides flowing in its natural bed the waters of the Hrazdan also flow through the canal which serves to regulate the water flow into the hydroelectric power stations. The canal water flows underground in some sectors.  The first stopping place is the water reservoir called Kanaker Lake where the Kanaker Hydroelectric Power Station begins its work. Near the Village of Ptghni we can see the canal come out of the underground tunnel, and if we continue our way we will see the canal go into the underground tunnel near the Village of Getamej. The next stopping place will be in Arzni where Arzni Hydroelectric Power Station begins its work. After the Arzni Hydroelectric Power Station, the river ramifies. One part of the water continues its flow through the natural riverbed, the other part flows through the canal. We will see a similar picture when we reach the next electric power station near Argel. The final stopping place will be near the Hrazdan Reservoir which is quite a big one because the waters of the canal, coming from the Sevan Hydroelectric Power Station, fall into it. During all this educational trip we witness the use of the waters of the River Hrazdan both in its natural riverbed and in the canals.

During all this trip we can see that the Hrazdan is quite a fast flowing river although it is constantly changing its amount of water flow, from time to time turning into a shallow stream and then becoming a big river. Travelling in this direction we can also see the environmental problems which are the result of both household waste and the work of the hydroelectric power stations.

Down the Riverbed of the Hrazdan  In this case our educational trip begins in the south- western part of Yerevan and continues in the direction of the river flow up to the place whre the Hrazdan flows into the Araks. The trip in this direction is not less interesting although we see a change in the river flow mode, economic importance and environmental problems. The river flow slows down, and getting rid of the hydroelectric power stations, ramifies into several canals irrigating Ararat Valley. The closer we come to the outfall, the the deeper the river is as there are no hydroelectric power stations; in addition to that, Artesian Basin waters are added, some sectors of which seem to be rivers. The environmental problems are quite different here. The cornerstone of these problems is eutrophication caused by careless use of the river water. In spite of all this, the area is good for organizing PleinAirs as everywhere one can admire the close and wonderful view of Mount Ararat.

 

Yerevan Sector of the Hrazdan Riverbed  

Different roads of the city lead to the Hrazdan Gorge in a few minutes; here we appear in  entirely another world immediately adjacent to the city. When we study the formation and development of settlements in the world, we find out that in most cases towns were formed and developed on the banks of big rivers, and Yerevan is not an exception. Our educational project “The River Flowing through our City” is aimed at studying the Yerevan sector of the River Hrazdan, elucidating and speaking out the environmental problems of the river, carrying out cleaning work in the riverside areas, getting to know the people living in these areas. We are going to organize walking tours along the river bed in Yerevan to see everything with our own eyes and study the river more closely.

A special attention will be paid to the sector of Yerevan Lake. Yerevan Lake is a huge reservoir of the River Hrazdan in the place of a village named Koghb. The construction of the reservoir was aimed at regulating the river flow for irrigation purposes. Besides this the reservoir was also intended to have a recreation importance. Although the reservoir is not adjacent to dwelling areas, environmental problems are rather impressive here. First of all, on different sectors of the reservoir, there is huge variety of waste, and only part of it is visible on the surface of the water. In addition to that, eutrophication process has begun due to creating favorable conditions for growing land plants at the bottom of the reservoir by periodically lowering and raising the level of the water. It is true that environmental problems are very acute in Yerevan Lake, but it is also true that it has a huge potential to become a recreational area for the citizens of Yerevan.

         

 

The photo by Marianna Hapetyan

 

Սկսում ենք անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների կատարումը

Այսօր ապրիլի 27-ն է, ժամը 19:00 և տրված է անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի մեկնարկը:

1-3-րդ դասարաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Առաջադրանքների պատասխաններն ընդունվում են այսօր  մինչև 24:00: Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դասավանդողի հավելավճարը կարող է հանգեցնել սովորողների ավելի բարձր առաջադիմության Հեղինակ՝ Բրենդա Այզովելի

ԱՄՆ-ում և արտասահմանյան այլ երկրներում 44 ուսումնասիրությունների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հավելավճարային ծրագրում դասավանդողների ներգրավման արդյունավետությունը համարժեք է սովորողների ուսումնառությունը 4 շաբաթով ավելացնելուն: Միայն Միացյալ նահանգներում հավելավճարի արդյունավետությունը համարժեք է ուսումնառության ավելացմանը երեք շաբաթով:

Ուսումնասիրության հեղինակ Վանդերբիլթի համալսարանի հանրային քաղաքականության և հանրակրթության գծով պրոֆեսորի օգնական Մեթյու Գ. Սփրինգերն ասել է. «Պարզվել է, որ հավելավճարները բավականին մեծ ազդեցություն են ունենում սովորողի ուսումնական գործունեության վրա: Հիմա մենք պետք է շարունակենք հետազոտական աշխատանքները, որպեսզի հաշվարկենք և պարզենք, թե որն է հավելավճարների օպտիմալ, ամենաբարենպաստ ծրագիրը»:

«Դասավանդողի հավելավճարը և սովորողի առարկայական քննության արդյունքները. մետա-վերլուծություն» ուսումնասիրությունը Մեթյու Սփրինգերը կատարել է ուսանողներ Լեմ Ֆամի և Տուան Նգուենի հետ չորս տարվա տվյալների միջին ցուցանիշներով, որոնք ցույց են տալիս, որ հավելավճարները տատանվում են $26-ից մինչև $20.000: Հավելավճարները եղել են կամ միանվագ՝ որպես բոնուս, կամ՝ ամենամսյա աշխատավարձի բարձրացման ձևով: ԱՄՆ-ում դասավանդողների  հավելավճարները տատանվում են $2500-ից $3000: Այստեղից կարելի էր ենթադրել, որ հավելավճարների վերևում նշված փոքր չափերը վերաբերում են զարգացող երկրներին:

Սովորողների առաջադիմության վրա հավելավճարների ծրագրերի ներդրման բարենպաստ ազդեցությունը ապացուցող տվյալների լույսի ներքո Սփրինգերն ասել է, որ հետազոտողների կողմից բարձրացվող հաջորդ հարցը սա է լինելու. «Հավելավճարային ո՞ր ծրագիրն է ամենալավն աշխատում»: Ծրագրերը մի շարք ձևերով է հնարավոր նախագծել՝ հավելավճարների նվազագույն և առավելագույն չափերի սահմանման առումով. արդյո՞ք դասավանդողները միմյանց հետ են մրցակցում, թե՞ միասին են աշխատում հավելավճարը վաստակելու համար. հաշվի է՞ առնվում սովորողների քննություններից ստացած գնահատականների մակարդակը, որն իրավասու է դարձնում դասավանդողներին հավելավճար ստանալ:

Վանդերբիլթյան ուսումնասիրության անակնկալ բացահայտումն այն էր, որ հավելավճարային 7 ծրագրերում ներառված աշխատող ուսուցիչների վերապատրաստումը որևէ նշանակալից ազդեցություն չունեցավ սովորողների առաջադիմության՝ քննություններից ստացած գնահատականների մակարդակի վրա: Այդուհանդերձ, վերապատրաստման բաղադրիչը պահանջ է՝ առաջարկված ուսուցիչների խրախուսման ֆոնդի կողմից, որը դրամաշնորհներ է տրամադրում նահանգներին և շրջաններին, որպեսզի նրանք կատարողականի վրա հիմնավորված փոխհատուցման համակարգեր ստեղծեն, որոնց նպատակն է ավելացնել արդյունավետ աշխատող ուսուցիչների թիվը ցածր վարկանիշային կատարողական ունեցող դպրոցներում՝  բարելավելով սովորողների առաջադիմությունը: Ուսուցիչների խրախուսման ֆոնդի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վարկանիշային կատարողականի վրա հիմնված վճարումը ունի որոշակի արդյունք, բայց դա առանձնապես համոզիչ չէ:

Ուսումնասիրության հեղինակները պարզեցին, որ հավելավճարային ծրագրերը, որոնք նպատակաուղղված են հավելավճարին արժանանալու համար միասին աշխատող ուսուցիչներին՝ ի տարբերություն միմյանց հետ մրցակցող ուսուցիչների, որոնք նույնպես ձգտում են հավելավճար ստանալ, միջինից երկու անգամ ավելի արդյունավետ են գործում:

«Խմբային խրախուսման համակարգը կարող է համագործակցության ոգևորում հաղորդել ուսուցիչներին և համագործակցության այս ձևով ուսուցիչները սովորում են ուսուցման նոր մեթոդներ և առարկայական ծրագրի կատարման նոր մոտեցումներ», եզրակացրել է Սփրինգերը, «Արդյունքում՝ նրանք ավելի լավ ուսուցիչներ են դառնում»:

Այդուհանդերձ, ուսումնասիրության հեղինակները դեռ չեն կարողանում ասել, թե հատկապես ինչ են անում սովորողների քննական գնահատականների բարձրացման համար: «Հիմա ավելի խորը վերլուծությունների կարիք է զգացվում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում», մեկնաբանեց Սփրինգերը, «Արդյո՞ք ուսուցիչներն ավելի երկար են պարապում սովորողների հետ՝ փորձելով առաջադրանքների տարբեր տարբերակներ, թե թեստային առաջադրանքների խաղային համակարգեր են գործածում»: Սփրինգերն առաջարկում է ներդասարանական դիտարկումներ անել և անհատական հարցազրույցներ վերցնել ուսուցիչներից, որպեսզի հնարավոր լինի ճիշտ եզրահանգումների գալ:

Իսկ եթե ավելի հեռուն գնանք, հնարավոր կլինե՞ր նույն արդյունքներին հասնել ծախսերի ավելի արդյունավետ ռազմավարությամբ, ինչպիսին է համակողմանի մասնագիտական զարգացման ծրագիրը: Սփրինգերը նշել է, որ ինքը և ուսումնասիրության համահեղինակները ի վիճակի չեն եղել պարզելու, թե արդյոք հավելավճարային ծրագրերը համարժեք են կրթական համընդհանուր ծախսերին: Որոշ վայրերի ուսումնասիրություններում նշված չէ, թե որքան հավելավճար է յուրաքանչյուր ուսուցիչը ստանում: Հարցն ավելի է բարդանում, եթե հաշվի ենք առնում ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում և աշխարհի տարբեր երկրներում ուսուցչի կենսապահովման համար անհրաժեշտ ծախսերի ճշգրտումները: Բայց ծախսերի արդյունավետությունը ապագա ուսումնասիրությունների թեմա կարող է լինել:

Ըստ Սփրինգերի՝ ուսումնասիրությունը մեկ այլ թերի կողմ էլ է ունեցել. դիտարկվել է միայն հավելավճարային ծրագրերի շարժառիթային ազդեցությունը: Սփրինգերը հետագայում մտադիր է քննության ենթարկել այն, թե ինչպես է ծրագիրն ազդում ուսուցիչների հոսունության վրա: Լավ կատարողականներ ունեցողները ամենայն հավանականությամբ հավելավճարներ են ստանում և պահպանում են իրենց աշխատատեղերը, մինչդեռ, նրանք, ովքեր հավելավճարի չեն արժանանում, հավանականությունը մեծ է, որ կլքեն աշխատանքը: Որոշ ուսումնասիրություններ փաստում են, որ հավելավճարային ծրագիրն ունենում է նման հետևանքներ, և Սփրինգերը դրանք ոգևորիչ է համարում: Բայց, ինչպես ինքն է ասում, սրանք դեռ վարկածներ են, որոնք կհիմնավորվեն հետագա ուսումնասիրություններով:

«Միայն ֆինանսական փաստաթղթերով որոշվող աշխատավարձերի չափը թույլ չի տալիս բարձր կատարողականներ ունեցող ուսուցիչներին հավելավճարներ տալ: Այս ուսուցիչներն արժանի են վեցանիշ թվերով աշխատավարձերի, բայց մենք երբեք չենք հասնի դրան, եթե աշխատավարձի ու հավելավճարի չափը որոշվի ֆինանսական փաստաթղթերով. միևնույն փորձառություններ և պատրաստվածության միևնույն   աստիճաններ ունեցող ուսուցիչներ հայտնաբերելով, որոնք կհամապատասխանեն սահմանված սանդղակներին, որպեսզի նրանք միևնույն չափով վարձատրվեն: Դա հնարավոր չի լինի», նշել է Սփրինգերը:

Մտորումներ հոդվածը թարգմանելուց հետո

Հոդվածն ինձ հետաքրքրեց և ես ցանկացա այս կարևոր հարցի մասին այլ կարծիքներ, այլ տեսանկյունից դիտարկումներ փնտրել համացանցում, որովհետև Սփրինգերը անհնար ու անմիտ բան է համարում այն, ինչը հիմա մեր հանրապետության կրթական համակարգում է իրականացվում: Ես նկատի ունեմ հանրակրթության ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների որակավորման տարակարգերը: Ի՞նչ է տալիս ուսուցչին այն 10000 դրամը, որը հատկացվում է նրան առաջին աստիճանի տարակարգի դեպքում, կամ ի՞նչ ցուցանիշներ են հաշվի առնվում այդ տարակարգը շնորհելիս:

Հոդվածում նկարագրված ուսումնասիրության հեղինակները պնդում են, որ հավելավճարներ տալու ամենաարդար և հաշվարկելի ցուցանիշը սովորողների ցուցաբերած առաջադիմությունն է առարկայական քննությունների ժամանակ: Չին մանկավարժ Բինգուի Ժաոն «Education Policy Talk – Կրթություն քաղաքականություն զրույց» մանկավարժական բլոգում գրում է հավելավճարներ տալու այս ձևի առավելությունների և թերությունների մասին: Նա ընդունում է, որ ուսուցիչները նույնպես սովորական մարդիկ են, ովքեր ուզում են իրենց աշխատանքի մեջ անընդհատ կատարելագործվելով ավելի ու ավելի շատ վարձատրվեն և այս ամենի իդեալական արդյունքն էլ կլիներ սովորողների բարձր առաջադիմությունը քննությունների ժամանակ: Սա այն է, ինչին ձգտում են նաև ծնողները, համայնքը: Բայց, միևնույն ժամանակ, ավելի լավ աշխատանքի խթանման այս ձևը կարող է առաջացնել վատառողջ մրցակցություն միևնույն առարկան դասավանդող ուսուցիչների միջև: Բինգուի Ժաոն մեջբերում է նաև կանադացի մանկավարժ Ջոու Բաուերի կարծիքը առ այն, որ կրթական համակարգում ուսուցչին այս ձևով հավելավճար տալը վատ գաղափար է: Հավելավճար տալու այս ձևի գլխավոր նախապայմանով առաջարկվում է հետամուտ լինել միայն միօրինականացված հարցաշարերի կիրառմանը և լրացուցիչ ոգևորում է այն ուսուցիչներին, ովքեր հանրային ծառայություն իրականացնելիս ուշքն ու միտքը միայն ավելի շատ հավելավճար ստանալն է: Ուսուցիչների համար հետաքրքիր են միայն սովորողների ստացած գնահատականները, այլ ոչ թե սովորողներն իրենց հետաքրքրություններով:

Այնուհետև Բինգուի Ժաոն գրում է, որ չինական կրթական համակարգում հավելավճարի չափը որոշելու համար հաշվի չեն առնվում սովորողների քննական գնահատականները, քանի որ Չինաստանում առանց այդ էլ սովորողների գիտելիքների ստուգման համակարգը շատ լարված ռիթմ ունի, որովհետև սովորողների շատ մեծ բազմությունից լավագույններին ընտրելու խնդիրը կա: Չինաստանում հավելավճար տալիս հաշվի է առնվում ուսուցչական աշխատանքային ստաժի մեծությունը: Այդ է պատճառը, որ երիտասարդ ուսուցիչները Չինաստանում շատ ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում, քան մեծահասակները, որը երբեմն անարդար է, քանի որ շատ երիտասարդներ կան, ովքեր մեծահասակներից ավելի լավ են աշխատում:

Իմ կարծիքով հավելավճարներ տալու ամերիկյան ձևը անընդունելի է աշխարհի շատ երկրներում, ինչպես նաև՝ Հայաստանում: Ասածիս ամենավառ ապացույցը Մարկ Բրեյի գիրքն է՝ «Դիմակայում ստվերային կրթության համակարգին – Confronting the Shadow Education System», որի մասին գրախոսություն էի գրել Դպիրի 2012-ի 63-րդ համարում: UNESCO-ի պատվերով Մարկ Բրեյը ուսումնասիրել էր կրկնուսույցների դերը, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը աշխարհի տարբեր երկրներում: Մարկ Բրեյը եզրակացրել էր, որ աշխարհի գրեթե բոլոր զարգացած և զարգացող երկրներում մեծ է կրկնուսույցների դերը սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման գործում: Եթե այս տեսակետից դիտարկենք հավելավճարների հարցը, արդյո՞ք արդար կլինի հավելավճար տալ ուսուցչին իր դասարանի սովորողների առաջադիմության համար, եթե գիտենք, որ այդ սովորողների մեծ մասը իրենց գիտելիքները և կարողությունները ձեռք է բերել կրկնուսույցների մոտ պարապելով: «Իսկ ի՞նչ ցուցանիշներ հաշվի առնել առաջինից երրորդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների համար, ում սովորողները դեռ քննություններ չեն հանձնում»: Գևորգ Հակոբյանի այս հարցին կարո՞ղ է պատասխանել Մեթյու Սփրինգերը:

Չինացի մանկավարժը քննադատեց հավելավճարների ամերիկյան ձևը և ներկայացրեց չինական ձևը, որը նույնպես չի դիմանում քննադատությանը: Մի բան պարզ է, որ աշխարհի շատ երկրներում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների լավ աշխատանքի համար հավելավճարներ տալու արդար ձևեր են փորձում գտնել և չեն կարողանում:

Իսկ աշխարհը գիտի՞ արդյոք, թե ուսուցիչներին լրավճարներ և հավելավճարներ տալու ինչ ձևեր են կիրառվում «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում: Մեր կրթահամալիրում դասավանդողներին լրավճարներ և հավելավճարներ են տալիս միայն լրացուցիչ աշխատանքի համար, որը փաստացի է, հաշվարկելի և նպաստում է հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացմանը: Ամեն ինչ արդար է. կատարիր այս աշխատանքներից գոնե մեկը և ստացիր քո հավելավճարը: Ահա այդ լրացուցիչ աշխատանքների ցուցակը.

 • ուսումնական աշխատանքի ծրագրի մշակում
 • ուսումնական հետազոտական աշխատանք
 • ուսումնական աշխատանքի ուսումնասիրություն-գնահատում
 • ուսումնական նախագծերի համակարգում
 • ուսումնական ճամփորդությունների ղեկավարում
 • ուսումնական ճամբարի աշխատանքի մասնակցություն
 • կրթական փոխանակման նախագծեր, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման նախագծեր
 • վերապատրաստում, այդ թվում՝ մենթորական աշխատանք
 • «Կրթական պարտեզի» շրջանակներում նախագծերի համակարգում
 • ուսումնական օրացույցով որոշվող նախագծերի համակարգում
 • ստուգատեսների, ցուցահանդեսների, պլեներների համակարգում, ղեկավարում
 • թարգմանական աշխատանք
 • քաղաքացիա-իրավական պայմանագորով այլ աշխատանք։

 

 

 

Աղբյուրներ

Merit Pay for Teachers Can Lead to Higher Test Scores for Students, a Study Finds

Education Week, April 11, 2017

 

Merit Pay in Education

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում մանկավարժական աշխատողի աշխատավարձի ձևավորման միասնական ցուցանիշներ, 2016 թ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում լրիվ աշխատաժամանակով դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածք

 

Դպրոց առանց պատերի

17362875_2069291483297436_6012276466518630522_n

Երեք տարի առաջ Պիետրո Շաքարյանը՝ Միչիգանի համալսարանի մագիստրատուրայի պատմաբան ուսանողը, մեր կրթահամալիր էր եկել մի հատուկ առաքելությամբ: Նա նյութեր էր հավաքում իր մագիստրոսական թեզի համար, որի հիմնական առանցքը լինելու էր մեր կրթահամալիրի նորարարական մանկավարժության պատմական նախադրյալները, ձևավորումը, զարգացումը և ներկա ձեռքբերումները: Պիետրո Շաքարյանն իր ֆեյսբուքյան էջում տեղեկացնում է, որ ապրիլի 9-ին Օհայոյի պետական համալսարանում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովում մեծ հաջողությամբ ներկայացրել է իր “School without Walls – Դպրոց առանց պատերի” վերնագրով թեզը: Փաստորեն Պիետրո Շաքարյանը դարձավ մեր փորձարարական հեղինակային մանկավարժական փորձի ամենաակտիվ տարածողը Ամերիկայում: Պիետրոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է, որ իր ներկայացման հաջողության մասին է վկայում այն, որ Տարտուի համալսարանի շրջանավարտ, իսկ այժմ Օհայոյի համալսարանի դոկտոր պրոֆեսոր Էփ Աննուսը հիացմունքով է նշել այն փաստը, որ և՚ Պիետրո Շաքարյանի, և՚ իր ելույթների մեջ ներառված են հիշատակումներ Տարտուի (Դորպատի) համալսարանի մասին և հպարտորեն նշել է, որ հայ գրող և մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանը հերոս է համարվում Տարտու քաղաքում:

“Սեբաստացիներ” կրթական հիմնադրամի այս տեսանյութը լուսանկարներով ցույց է տալիս այն բովանդակային նյութը, որը ներկայացրել է Պիետրո Շաքարյանը իր հետազոտական աշխատանքում: 2015-ի նոյեմբերին, ստանալով Պիետրոյի համաձայնությունը, սկսեցի թարգմանել նրա “Դպրոց առանց պատերի” մագիստրոսական թեզը անգլախոսների ակումբի սովորողների հետ: Թարգմանվեց մոտ 60 էջ: Հուսով եմ, որ Պիետրոյի թեզի այս հաջողությունը ոգևորության նոր շունչ կտա ինձ և ավարտին կհասցնեմ սկսված գործը: Դա մեր կրթահամալիրի համապարփակին ձգտող պատմությունն է:

 

Հրազդանի (Զանգվի) հունով Երևանից մինչև Արաքսավան

Երկու օր առաջ պատասխանեցի ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Նվարդ Գրիգորյանի կազմած հարցմանը, որի հիմնական նպատակն էր պարզել, թե ինչ են հարցման մասնակիցները մտածում Կապան քաղաքի միջով հոսող տարբեր ծանր մետաղներով աղտոտված դեղին գետի մասին, որը թափվում է Ողջի գետը. ի՞նչ բնապահպանական լուծումներ են առաջարկում, ովքե՞ր են այդ հարցի լուծման պատասխանատուները, և վերջապես, ու՞մ ջանքերի միջոցով է կարելի լուծել այդ բնապահպանական խնդիրը: Հարցերից երևում է, որ փակուղի տանող և ամենաթույլ պատասխանը իշխանությունների բարեհաճությանը սպասելն է, իսկ ամենաուժեղը՝ պատասխանատվությունը ինքդ քո վրա վերցնելն է: Այլ խոսքով ասած՝ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, որպեսզի այդ հարցը լուծվի: Ո՞ր ժողովուրդը: Այն ժողովուրդը, որն այդքան անտարբեր է մեր Մայր գետի՝ Հրազդանի նկատմամբ: Այո՚ մեր մայր գետը Արաքսը չէ: Ոչ մի հայաստանցի հիմա չի կարող «Մայր Արաքսի ափերով քայլամոլոր գնալ…»: Հրազդանն է մեր մայր գետը, մի ամբողջ ժողովրդի մայր մայրական առաջին հատկանիշներով՝ կյանք տվող, սնուցող ու լուսավորող: Մեր Մայր գետը սկիզբ է առնում Սևանից՝ կապտավուն, զուլալ մաքրությամբ, բայց մենք չենք կարող երկար ժամանակ ու կիլոմետրեր ձգվող տարածությունների մեջ հիանալ Հրազդանի գեղեցկությամբ:

3-150x1507-150x150

Գալիս է մի վայր, որտեղ Հրազդանը դեմ է առնում մի պատի ու կանգ առնում, չի շարունակվում. ասես գետնի տակն է անցնում: Եվ, իրոք, այստեղ Հրազդանը 100 մետր գահավիժում է ցած, որը մենք չենք տեսնում, և սկսում է աշխատեցնել Սևանի ՀԷԿ-ը, որն առաջինն է Հրազդան կասկադի 7 ՀԷԿ-երից՝ 560 մգվ ընդհանուր հզորությամբ, ինչը կազմում է Հայաստանում արտադրվող էլեկտրականության ամենաէժան 10%-ը: Եվ այսպես լեռնային գետի իր կինետիկ էներգիան Հրազդանը փոխակերպում է էլեկտրական հզորության մինչև հասնում է իր վերջինին՝ Երևանի ՀԷԿ-ին: Այդքան աշխատած, չարչրկված ջուրը բաժանվում է երկու մասի: Ավելի մեծ մասը ուղղվում է դեպի Զանգվի ջրանցքը, իսկ մյուս սակավաջուր մասը քչքչալով հոսում է Երևանի Հրազդանի կիրճով, իր ուսերին կրելով մի քանի ռեստորանային ու սրճարանային համալիրներն ու իր մեջ ներառելով նրանց կեղտաջրերը: Երևանցի մեծահասակները կհիշեն, որ իրենց մանկության ամառները հաճախ են անցկացրել Հրազդանի կիրճում լողալով: Հիմա արդեն կիրճում հոսող գետը շատ է նմանվում Երևանի կենտրոնով հոսող երբեմնի Գետառին իր առնետներով:  Իսկ ջրանցքը գնում է Երևանի տարբեր թաղամասերով՝ ներառելով, իհարկե, այդ թաղամասերի առանձնատների կոյուղաջրերն ու կենցաղային աղբը: Նա կանգ չի առնում, ներում է իրեն աղտոտողներին ու շտապում է իր արդեն աղտոտված  ջրերով ոռոգելու Արարատյան դաշտավայրը: Ի՞նչ երախտագիտությամբ են Արարատյան դաշտավայրի գյուղերը սպասում ու դիմավորում Հրազդանին:

Սա Գեղանիստ գյուղի կամուրջն է: Ներքևում երկու ափերին էլ հնարավոր չէ մոտենալ: Տարիներ շարունակ գյուղի կենցաղային աղբն ու կոյուղաջրերը թափվում են Հրազդանի մեջ: Նույն պատկերն է նաև Գետափնյա, Ղուկասավան գյուղերին հարակից հրազդանյան ափերը մինչև Արաքսավան, որտեղ Հրազդանը վերջապես ազատվում է մեզնից ու թափվում Արաքսը:

thumbnail_17011

thumbnail_12011

thumbnail_14011

Վրաստանի մայր գետը Քուռն է: Համեմատության համար նայեք այս նկարին: Միգուցե այս նկարին նայելով հասկանանք, որ վրացիների համար Վրաստանը իրենց տունն է, իսկ Քուռն էլ՝ իրենց Մայր գետը:

Mtskheta-view

Հրազդան գետի լուսանկարները՝ Մարիաննա Հապետյանի

Քուռ գետի լուսանկարը վերցրել եմ համացանցից:

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի ուրվագիծը

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբի բնույթը մնալու է նույնը՝ ստեղծական և հաղորդակցական:

1-3-րդ դասարաններ

Առաջին և երկրորդ դասարանների համար

 1. Անգլերեն սովորեցնող մուլտֆիլմի դիտում և առաջարկվող հարցեր, որոնց պատասխանները գրված են տողատակին: Այստեղ կարևորը լսելով հասկանալու ունակության զարգացումն է:

Երրորդ դասարանի համար.

2. Դիտած մուլտֆիլմին վերաբերող հարցեր, որոնց պատասխանները գրված չեն տողատակին:

3. Ստեղծական բնույթի առաջադրանք. առաջարկվում է ավարտել սկսված նախադասությունը:

4-5-րդ դասարաններ

 1. Բրիտանական խորհրդի անգլերենի ուսուցման կայքից մի մուլտֆիլմի դիտում և դրան վերաբերող հարցեր:
 2. Այցելություն տատիկ-պապիկին, ընկերոջը. իրավիճակային երկխոսություններ
 3. Գնումներ ենք անում

6-8-րդ դասարաններ

 1. Գնումներ. իրավիճակային երկխոսություններ
 2. “Կենդանի բառարան” լեզվական խաղ
 3. Ազատ շարադրանք պահանջող հարց

9-12-րդ դասարաններ 

 1. “Կենդանի բառարան” լեզվական խաղ
 2. Օդանավակայանում. իրավիճակային երկխոսություններ
 3. Ազատ շարադրանք պահանջող հարց

Ինչո՞վ ես հետաքրքրված, 21-րդ դարի սովորող. անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի ամփոփումը

1-3-րդ դասարանների մասնակիցների թիվը՝ 57, 4-5-րդ դասարանների մասնակիցների թիվը՝ 82, 6-8-րդ դասարանների մասնակիցների թիվը՝ 83, 9-12-րդ դասարանների մասնակիցների թիվը՝ 22. ընդամենը՝ 244 մասնակից:

Ինչպես արդեն անգլերենի ֆլեշմոբով բոլոր հետաքրքրվողներըը գիտեն, մեր բոլոր առաջադրանքների մեծ մասը ստեղծական բնույթ ունեն և նպաստում են սեփական մտքերը անգլերեն արտահայտելուն, տարբեր իրավիճակներում հանպատրաստից արագ պատասխաններ տալուն: Երբ ավարտում եմ բոլոր պատասխանների ստուգման և գնահատման աշխատանքները, մեծ ցանկություն է առաջանում հանրայնացնել ամենահետաքրքիր պատասխանները, որոնք բացահայտում են տարբեր տարիքի սովորողների լեզվական կարողությունները, նախասիրությունները և նույնիսկ`բնավորության գծերը:

Օրինակ, 4-5-րդ դասարանների համար նախատեսված երրորդ առաջադրանքն այսպիսին էր. « «Երաժշտության հնչյունները» ֆիլմում երեխաների դայակը խորհուրդ տվեց նրանց հիշել իրենց ամենասիրելի բաները, երբ իրենք տխուր են: Այդպես անելով նրանց տխրությունը փոխվեց ուրախության: Գրեք ձեր ամենասիրելի և ուրախություն բերող 5 բառ անգլերեն: Կարող եք օգտվել բառարանից»:

Գործածման ամենամեծ հաճախականություն ունեցան հետևյալ բառերը. family-ընտանիք, mother and father – մայր ու հայր, sweets or candy – կոնֆետ, ice-cream – պաղպաղակ, cartoon – մուլտֆիլմ, New Year and Christmas – Նոր տարի և Սուրբ ծնունդ, my birthday – իմ ծննդյան օրը: Իր  յուրօրինակ պատասխանով առանձնացավ 5-րդ դասարանցի Ալինա Արզումանյանը Արևելյան դպրոցից. «Bridge – կամուրջ, travel – ճամփորդել, nature – բնություն, meteorite – երկնաքար, star – աստղ»: Մանկավարժության համար կա՞ ավելի կարևոր խնդիր, քան երեխաների նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները բացահայտելն ու դրանց համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը: Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբով բացահայտվեց, որ բնագիտական յուրօրինակ հետաքրքրություններով աղջնակ է սովորում մեր Արևելյան դպրոցում: Բայց որքան էլ որ յուրօրինակ է Ալինա Արզումանյանի պատասխանը, այն հեշտ հասկանալի ու կռահելի է: Իսկ ի՞նչ կասեք Հարավային դպրոցի 4-րդ դասարանցի Կարեն Մարգարյանի պատասխանը կարդալուց հետո. «love – սեր, owl – բու, ice – սառույց, electricity – էլեկտրականություն, blue – կապույտ»: 21-րդ դարում ծնված ու մեծացող երեխա է: Միգուցե, նա կանխազգում-հասկանում է այնպիսի բաներ, որ մեզ՝ 20-րդ դարում ծնված ու մեծացածներիս համար դժվար հասանելի՞ են:

Իմ այս վերջին միտքը կարող եմ հիմնավորել անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի 9-12-րդ դասարանների սովորողների համար նախատեսված մի առաջադրանքի պատասխաններով, որոնք գրեթե բոլորը միանման էին: Հարցն այսպիսին էր. «Ի՞նչ կանեք, եթե մի օտար քաղաքում կորել եք և չեք կարողանում գտնել հյուրանոց տանող ետդարձի ճանապարհը»: Բոլոր 22 մասնակիցներն էլ պատասխանեցին, որ կօգտագործեն իրենց հեռախոսների GPS ծրագիրը: Իսկ ես՝ 20-րդ դարում մեծացածս, ակնկալում էի, որ նրանք կգրեն ճանապարհ հարցնելու անգլերենի լեզվական կառուցվածքներն ու արտահայտությունները: Իսկ 2 օր առաջ էլ Էմանուել Ագջոյանը ինձ ու Գևորգ Հակոբյանին զարմացրեց անծանոթ տեղանքում կողմնորոշվելու իր կարողությամբ այդ նույն GPS ծրագրով, երբ մենք գնում էինք Խաչատուր Աբովյանի այնքան լավ նկարագրած Զանգվի (Հրազդան գետի) հունով վեր դեպի նրա ակունքը՝ Սևանա լիճը:

Իմ աշխատանքը մանկավարժական աշխատողների գարնանային ճամբարի ընթացքում

9:00-11:00 Շրջակա միջավայրի բարելավում. մեդիակենտրոնի դիմացի կանաչ տարածքի գազոնների բարեկարգում մեդիակենտրոնի աշխատակիցների հետ

11:00-12:30 և 13:00-13:45 – Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբի արդյունքների ամփոփում, կայքի անգլերեն էջի խմբագրական թարգմանչական աշխատանքներ,

12:00-13:00 ընդմիջում

14:00-15:00 Անգլերենի պարապմունքներ դասավանդողների հետ

Մասնակիցներ՝ Արման Երանոսյան, Բաբկեն Փաշինյան, Տաթև Աբրահամյան, Հասմիկ Նալբանդյան, Մանիկ Պողոսյան, Մենուա Հարությունյան, Հայկանուշ Գևորգյան, Նինա Հովհաննիսյան, Մերի Գրիգորյան, Կարինե Մացակյան, Հասմիկ Ղազարյան, Անահիտ Գևորգյան

15:15-17:00 աշխատանք ըստ իմ անհատական աշխատանքային պլանի

 

Մարտի 5-ի իմ օրագիրը

Կարևոր գործ եմ արել այսօր: Վերջացրել եմ “Գրադարանավարներ ամբողջ աշխարհի” միջազգային նախագծին Մարի Գաբանյանի մասնակցության անգլերեն հոդվածի ստեղծումը: Մարի Գաբանյանը շատ նյութեր էր տվել, որոնցից օգտվելով էլ ստեղծեցի այդ հոդվածը: Հոդվածը երկու մասից է: Առաջին մասում ներկայացվում է “Տիգրան Հայրապետյան” գրադարանը և և գրադարանում իրականացվող նախագծերի համառոտ բովանդակությունը:

Երկրորդ մասում ներկայացվում է Հայաստանի գրադարանային ցանցը:

 

Փետրվար ամսվա հաշվետվությունը

Հաշվետվությունը արված է ըստ անհատական աշխատանքային պլանում նշված կետերի

Աշխատանքի ուղղվածությունը ըստ անհատական աշխատանքային պլանի Աշխատանքի կատարումը
Դասավանդողի աշխատանք Ավագ դպրոցում Փետրվարի 1-ից սկսել եմ վարել «Մեդիալրագրությունը անգլերեն» ակումբի աշխատանքները Ավագ դպրոցում, շաբաթական 4 ժամով, իսկ փետրվարի 14-ից փոխարինում եմ նաև Անահիտ Մելքոնյանին՝ անգլերեն դասավանդելով 9-4 դասարանում ( 3 դասաժամ)

Դասավանդողների անգլերենի դասընթացի վարում. «Ուսումնական նախագծերի իրականացման մեջ օտար լեզուների կիրառում». սկզբունքին աջակցություն  (3 դասաժամ)

Դասավանդման հետ կապված աշխատանք (առաջադրանքների պատրաստում, բլոգի վարում) Փետրվարի 14-ից սկսեցի վարել մասնագետ-դասավանդողի օրագիրը իմ բլոգում:
Այլոց մանկավարժական փորձի ուսումնասիրություն թարգմանություն-փոխադրությունների, կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային մանկավարժական առաջավոր փորձի հետ համեմատական ուսումնասիրությունների կատարում. Վերջնական արդյունքը՝ հոդված Դպիր մանկավարժական ամսագրում: Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբների առաջադրանքները – հոդված Դպիր մանկավարժական ամսագրում.
Մասնակցություն մանկավարժության կենտրոնի ուսումնասիրություններին-գնահատմանը 10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլանի պարզաբանումներում կրթության կազմակերպման համապատասխան կարգերի ուսումնասիրություն եմ կատարել: Ուսումնասիրության արդյունքներն իմ առաջարկությունների հետ ուղարկել եմ Սուսան Մարկոսյանին փետրվարի 15-ին:
 

Կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացման առաջավոր փորձի տարածում, կրթահամալիրում ստեղծված նյութերի թարգմանություն անգլերեն (mskh.am-ի, Դպիրի անգլերեն համարի նյութերի հրապարակում)

 

Անգլերեն եմ թարգմանել Քնարիկ Ներսիսյանի «We are Different but we are Together» հոդվածը: Մարի Գաբանյանի հետ սկսել եմ մասնակցել «Գրադարանավարներ ամբողջ աշխարհի» միջազգային նախագծին:

mskh.am-ի անգլերեն էջի սպասարկում 5 նյութ եմ հրապարակել mskh.am-ի անգլերեն էջում,
Անգլերենի ամենամսյա ֆլեշմոբի առաջադրանքների պատրաստում, հրապարակում,  աշխատանքների ստուգում Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները պատրաստել և հրապարակել եմ մինչև փետրվարի 17-ը:  Ստուգել եմ բոլոր 223 աշխատանքները և Փետրվարի 26-ին հրապարակել եմ ամփոփիչ նյութը իմ բլոգում և կայքում:
Մեդիաուրբաթներ  մասնակցել եմ
Մանկավարժական աշխատողների շուրջտարյա դպրոց  մասնակցել եմ
Մասնաժողով Մասնակցել եմ

 

 

 

Փետրվարի 21-ի օրագիրը

Այսօր 3 դասաժամ եմ ունեցել 9-րդ դասարանցիների իմ երկու խմբերի հետ: Դասավանդման մոտեցումը անհատականացված է: Քանի որ շատ քիչ ժամանակ է մնացել մինչև տարեվերջյան բանավոր քննությունը, դասավանդման ուղղվածությունը, բանավոր խոսքի թեմաները հենց քննականներն են: Այն սովորողները, ովքեր կարողանում են ինքնուրույն տեքստեր գրել և դրանց մասին խոսել, այդպես էլ անում են: Օգնում եմ այն սովորողներին, ովքեր չեն կարողանում անգլերեն միտք արտահայտել: Չեմ կարողանում օգնել նրանց, ովքեր որևէ գիտելիք չունեն և չեն էլ ուզում ստանալ: Ինչու՞ են նրանք անգլերենը ընտրել: Մեր կրթահամալիրը ընտրության այնքան մեծ հնարավորություններ է տալիս:

Մտահոգիչ էր Լուսինե Բուշի ներկայացրած տեղեկանքը մասնաժողովին անգլերենի առարկայական օլիմպիադային մեր սովորողների մասնակցության մասին: Անպայման պարզելու ենք, թե արդյոք եղել են միտումնավոր խախտումներ օլիմպիադայի կազմակերպիչների կողմից: Դա կարող ենք հեշտությամբ անել, երբ հրապարակվեն առաջադրանքները: