Just another WordPress.com site

Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին մասնակցել է 247 սովորող և  2 դասավանդող: 1-3-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները կատարել է 101 սովորող (B4 Դպրոց-պարտեզ 45, Հիմնական դպրոց՝ 29, Նոր դպրոց՝ 20, Գեղարվեստ՝ 6):

Առավելագույն 10 գնահատական են ստացել հետևյալ սովորողները.

Բ4 Դպրոց -պարտեզից

Ալեն Սարգսյան 3-րդ դաս

Նորայր Գևորգյան

Անիտա Գրիգորյան -3-րդ դաս.

Սոնա Շահսուվարյան 3-րդ դաս

Հրանտ Խաչատրյան 3-րդ դաս.

Գոհարիկ Սանոյան 2-րդ դաս.

Հիմնական դպրոցից

Իրինա Գյուրջինյան  3-րդ դաս.

Կորյուն Գաբոյան 2-րդ դաս.

Արման Փանոսյան  3-րդ դաս.

Մերի Խաչատրյան 1-ին դաս

Հայկ Սարգսյան 3-րդ դաս.

Նոր դպրոցից

Նարե Աշուղյան 2-րդ դաս.

Գեղարվեստից

Սամվել Պետրոսյան 1-ին դաս.

4-5-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները կատարել 106 սովորող (B4 Դպրոց-պարտեզ 48, Նոր դպրոց  26, Հիմնական 23, Գեղարվեստ 4)

Առավելագույն 10 գնահատական են ստացել հետևյալ սովորողները՝

Բ4 Դպրոց-պարտեզից

Սիլվի Կարապետյան 4-րդ դաս.

Միքայել Մարգարյան 5-րդ դաս

Մարիաննա Մանուկյան  5-րդ դաս.

Մարկ Սիմոնյան 5-րդ դաս.

Հիմնական դպրոցից

Դավիթ Մկրտչյան 5-րդ դաս.

Նոր դպրոցից

Գևորգ Հովհաննիսյան 5-րդ դաս.

Գեղարվեստից.

Դավիթ Արտենյան 5-րդ դաս.

Լուիզա Արտենյան  5-րդ դաս

ԱՄՆ-ից Միքայել Սահակյանը

6-8-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները կատարել է 14 սովորող և մեկ դասավանդող

Առավելագույն 10 գնահատակ են ստացել հետևյալ սովորողները`

Մանե Բոյախչյան 6-րդ դաս.

Սերգեյ Բոյախչյան 8-րդ դաս.

Նարե Մելքոնյան 6-րդ դաս.

Մարկ Միքայել  6-րդ դաս.

Բաբկեն Փաշինյան  դասավանդող

9-12-րդ դասարանների համար նախատեսված առաջադրանքները կատարել է 27 սովորող և մեկ դասավանդող:

Առավելագույն 10 գնահատական են ստացել հետևյալ սովորողները՝

Դավիթ Գևորգյան 10-րդ դասարան

Պետք է ասել, որ շատ էին նաև 9 և 9,5 ստացող սովորողները: Հաջորդ ֆլեշմոբը կլինի հոկտեմբերի 21-ին:

Բոլոր մասնակիցների արդյունքները ուղարկվել են դպրոցների ղեկավարներին և անգլերեն դասավանդողներին:

Իսկ այստեղ հասանելի են սեպտեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: