Just another WordPress.com site

  1. Երբ ինչ-որ մեկը փռշտում է, ասում են. «Առողջություն: God bless you!», իսկ դրա պատասխանը՝ «Շնորհակալություն: Thank you»: Երբ ինչ-որ մեկը անզգուշորեն տրորել է ձեր ոտքը, ասում է. «Ներողություն: I am sorry կամ պարզապես՝ Sorry», իսկ դրա պատասխանը՝ «Ոչինչ – Never mind»: Երբ ինչ-որ մեկը ասում է «Excuse me», ուշադրություն դարձրեք նրան՝ ասելով՝ «I am listening to you»: Երբ ինչ-որ մեկը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, կան տարբեր տիպի պատասխաններ՝ «You are welcome , եթե մի բաժակ ջուր, մատիտ կամ էլ գրիչ ես տվել, – Not at all. Don’t mention it. It’s a pleasure to help you, եթե օգնել ես նրան ավելի կարևոր բանում»:Արագ կողմնորոշվեք, թե ինչ եք ասելու և ինչ պատասխան եք ստանալու այս իրավիճակներում.

I am sorry for knocking off your cell phone. Կներես, որ վայր գցեցի քո հեռախոսը:

Thank you for helping me to open my blog.

Your friend sneezed.

Thank you for lending me your pen.

Excuse me, …

 

Ինչպե՞ս հրաժարվել և ինչպե՞ս չհրաժարվել հյուրասիրությունից:Եթե ճաշկերույթի ժամանակ մի որևէ բան են հյուրասիրում և դուք չեք ուզում վերցնել, ապա պետք է ասել. «No, thank you» կամ «No, thank you, I am fed up»: Եթե ուզում եք օգտվել հյուրասիրությունից, ապա պետք է ասել. «Yes, please» կամ «Yes, please, I want some more», կամ «Yes, please. I want a piece of cake». Հիմա եկեք փորձենք.

  1. a) Do you want some more rice porridge? (հրաժարվեք)

 

 

  1. b) Help yourself to apples. (չհրաժարվեք)
  2. c) Taste this piece of cake. It is very delicious (համեղ). (չհրաժարվեք)

 

Պատասխանեք այս հարցերին.

  1. a) Have you got brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you often argue (վիճել) with them?
  2. b) What do you do in your free time? What is your hobby?
  3. c) Where do you live? Can you write your address in English?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: